Instruction Manual. Instrukcja obsługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instruction Manual. Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Instruction Manual Instrukcja obsługi

2 Technical Pomoc techniczna Support Obsługa Customer klienta Care USA (nr Toll bezpłatny): Free: Europe: Europa: Web: Facebook: Twitter: You Tube: Download Multilingual Instruction Manuals:

3 Table of Spis Contents treści 101 Zawartość Included pudełka in the Box 2 Podstawowe elementy sterujące 202 Funkcje General odtwarzania Controls 302 Właściwe Playback użytkowanie Features 4 Ładowanie 03 Care 04 Charging Przesyłanie utworów 5 Obsługiwane pliki audio 6 Metoda Uploading przeciągnij Songs i upuść 705 Aplikacja Supported itunes Audio Files 8 Konwersja utworów 906 Windows Manual Media Drag Player and Drop 10 07Usuwanie itunes utworów 10 Bezpieczne odłączanie 10 08Resetowanie Converting odtwarzacza SongsNeptune 09 Windows Media Player Wyświetlanie 10 Deleting Songs 11 10Włączanie Safe Removal i wyłączanie odtwarzacza Neptune 10 Resetting Neptune 11 Menu muzyki 12 Menu opcji utworów 13 Menu Display ustawień 11 Turning Neptune On/Off 11 Music Menu 12 Song Options Menu 13 Settings Menu Ulubione 16 Technical Support 14 Tworzenie System listy ulubionych Requirements utworów 14 Odtwarzanie listy ulubionych utworów 15 Usuwanie plików z listy ulubionych 17 Safety Information 16 Pomoc techniczna Wymagania 18 Warranty sprzętowe 17 Informacje dotyczące bezpieczeństwa 19 Compliance Information 18 Gwarancja 19 Informacje dotyczące zgodności Favorites Creating a Favorites Playlist Listening to the Favorites Playlist Removing Files from the Favorites

4 Included Zawartość in the pudełka Box Instruction Manual 1. Odtwarzacz Neptune Mp3 Mp3 Neptune Player 2. Kabel ładujący 2. Charging Cable 3. Woreczek siatkowy 3. Mesh Storage Bag 4. Instrukcja Obsługi 4. Instruction Manual 1.

5 Podstawowe General elementy Controlsterujące Przewijanie Scroll w górę Up Zwiększanie głośności (po przytrzymaniu) Increase Volume (hold) Power On/Off (hold) Włączanie/wyłączanie (po Play/Pause przytrzymaniu) Odtwarzanie/pauza Wybór Select opcji Option Przewijanie Scroll w dół Down Zmniejszanie głośności (po Decrease przytrzymaniu) Volume (hold) Poprzednie Previous menu Menu Playback Funkcje odtwarzania Features Wskaźnik odtwarzania Shuffle Indicator losowego Wskaźnik Repeat odtwarzania Indicatorcyklicznego Stan Play odtwarzania Status Tytuł Title Wykonawca Artist Current Bieżący utwór Song Swim Swim Swim Finis 00002/ :44 Wskaźnik Battery baterii Indicator Czas Play odtwarzania Time Łączna Total liczba Number utworów of Songs 2.

6 Care Właściwe użytkowanie Porady Fitting dotyczące Guide zakładania urządzenia Otwórz Open zaciski the clips na elemencie on the bocznym side unit i wsuń and je na slide pasek up gogli. onto your goggle straps. Upewnij Make się, sure że element the unit równo is flush przylega against do głowy. your head. Zaleca się, aby głośniki przewodnictwa kostnego nie były umieszczane bezpośrednio na uchu, a przed It is nim recommended najlepsze efekty that daje the umiejscowienie bone conduction na kości skroniowej. speakers be placed in front Odtwarzacz of the ear Neptune and not najlepiej over brzmi your pod ear, wodą, resting gdzie nie against ma powietrza. your Zatyczki temple do uszu bone pozwalają for nie tylko zablokować dźwięki znad powierzchni wody, ale także znacznie poprawić jakość muzyki ideal clarity. podczas pływania. Neptune is best heard underwater where no air is present. Wearing ear plugs will not only block noise you hear above the water, but it will also enhance the music quality while swimming. Neptune Care Właściwe użytkowanie odtwarzacza Neptune Rinse Neptune with fresh water after every use. Pat Po dry każdym and użyciu store należy in safe, przepłukać cool, odtwarzacz dry environment. Neptune słodką wodą. Do Osuszyć not place i przechowywać Neptune w in bezpiecznym, direct sunlight chłodnym to i suchym dry. This miejscu. may cause damage Nie wystawiać odtwarzacza Neptune na bezpośrednie działanie promieni słonecznych w celu to wysuszenia. the casing, Może battery to spowodować and charging uszkodzenie pins. obudowy, baterii i styków ładowania. Take Odtwarzacz care to Neptune NOT depress jest wodoodporny buttons do głębokości with sharp 3 m i edges może być such bezpiecznie as a używany na basenach, w jeziorach, morzach i dowolnych innych zbiornikach słodkiej lub słonej wody. fingernail. Sharp edges may puncture the button surface and cause water damage. Neptune device is waterproof to 10ft or 3m and can be safely used in swimming pools, lakes, oceans or any fresh/salt water bodies of water. 3.

7 Charging Ładowanie You can charge and upload songs to Neptune using the included Ładowanie charging odtwarzacza cable. Neptune i przesyłanie do niego utworów możliwe jest za pośrednictwem dołączonego kabla ładującego. Plug the charging cable directly into the bottom of the back unit. Podłącz kabel ładujący bezpośrednio do złącza na spodzie elementu tylnego. Plug Podłącz the kabel USB USB directly do portu in USB to the komputera. computer s Komputer USB automatycznie port. The rozpozna computer urządzenie. automatically Podczas ładowania recognizes urządzenia the na wyświetlaczu device. widoczny będzie komunikat USB Connected (Podłączono kabel USB). The Na display ikonie baterii will widać read będzie USB wypełniający Connected się pasek, when oznaczający the device ładowanie is charging. urządzenia. The Czas battery pełnego icon ładowania will also wynosi show 3 godziny. a progression Po naładowaniu to urządzenia show the na wyświetlaczu device is widoczny będzie komunikat Battery Full (Bateria naładowana). charging. Bateria litowo-jonowa wystarcza na 8 godzin działania. Total Nie charge masz komputera? time is Odtwarzacz 3 hours. Neptune When współpracuje the device też is z charged ładowarką sieciową the display USB (sprzedawaną oddzielnie). will read Battery Full. The rechargaeble Lithium-Ion battery lasts up to 8 hours. Don t have a computer? The Neptune is compatible with a USB wall charger (sold separately). Ikony Charging ładowania Icons USB Connected Battery Full Komunikat USB Connected USB Connected and (Podłączono the device kabel is charging USB) i ładowanie urządzenia Urządzenie The device jest is w pełni now naładowane fully charged Battery Full Urządzenie The device ładowane is charging jest za pośrednictwem via a USB ładowarki wall charger sieciowej USB 4.

8 Uploading Przesyłanie Songs utworów Pojemność The storage odtwarzacza capacity Neptune of Neptune wynosi 4 GB, is czyli 4GB ok or around utworów songs. Obsługiwane Supported Audio pliki audio Files Odtwarzacz Neptune pozwala na bezpośrednie przenoszenie niechronionych plików MP3, AAC The Neptune allows for non protected MP3, AAC and WMA files to be i WMA na dysk FINIS. Zakupione pliki AAC muszą zostać przekonwertowane do formatu MP3 w directly aplikacji itunes. dragged Dopiero and wtedy dropped mogą one onto zostać the przeniesione FINIS drive. na dysk Purchased FINIS. W poniższej AAC tabeli files podano must informacje be converted na temat to obsługiwanych MP3 files plików in itunes audio i sposobów before przesyłania they can ich be do odtwarzacza Neptune. transferred to the FINIS drive. Please see the below table for supported audio files and how to upload the songs to the Neptune. SONG TYPE HOW TO UPLOAD SONGS Niechronione Non Protected pliki MP3, AAC i WMA and WMA Przeniesienie Drag and Drop bezpośrednio directly onto na dysk the metodą drive przeciągnij i upuść Zakupione Convert to MP3 files in itunes Purchased pliki AAC AAC Files w aplikacji from itunes Konwersja do formatu MP3 w aplikacji, itunes, then drag a następnie and drop przeniesienie directly on metodą przeciągnij i upuść bezpośrednio na the dysk drive Chronione Protected pliki MP3, AAC and i WMA WMA Nieobsługiwane Not Compatible *Aby dowiedzieć się, czy utwór jest chroniony, należy wyświetlić jego właściwości *View song properties to check if song is protected Tip: If the Neptune is freezing or running slow, there may be non-compatible songs on the device. With the Neptune plugged into Wskazówka: Jeśli odtwarzacz Neptune zawiesza się albo działa wolno, w odtwarzaczu mogą znajdować się nieobsługiwane the computer, utwory. open Po podłączeniu up the FINIS odtwarzacza drive Neptune and do make komputera sure otwórz the dysk Type FINIS i upewnij się, że widoczna jest kolumna Typ. Pozwoli to zobaczyć typy plików. Usuń wszystkie nieobsługiwane column utwory z is dysku visible FINIS. to view the song types. Delete any non-compatible songs off of the FINIS Drive. 5.

9 Uploading Przesyłanie Songs utworów Metoda Manual przeciągnij Drag and Drop i upuść Najprostszą The easiest metodą way przesłania to upload plików songs MP3, AAC to i your WMA device do odtwarzacza is to drag jest ich and bezpośrednie drop MP3, przeniesienie AAC or WMA na dysk music FINIS directly metodą przeciągnij from your i upuść. music library onto the FINIS Zaraz po podłączeniu odtwarzacza Neptune do portu USB komputera urządzenie zostanie drive. automatycznie rozpoznane jako nowy dysk FINIS. As Użytkownicy soon as you komputerów plug Neptune PC: nowy dysk into wymienny your computer s widoczny będzie USB w menu port, Mój the komputer. Użytkownicy komputerów Mac: nowy dysk wymienny widoczny będzie na pulpicie jako computer will automatically recognize the device as a new FINIS FINIS. drive. Na komputerze wyszukaj bibliotekę utworów, która zawiera żądane pliki w formacie MP3, AAC lub WMA. For PC Users: The new removable disc drive will appear in the My Przenieś żądane utwory lub foldery z utworami na dysk FINIS. Computer W chwili upuszczenia menu. For żądanych Mac utworów Users: na The nowym new dysku removable FINIS automatycznie disc drive rozpocznie się on ich przesyłanie, your desktop a na ekranie as FINIS. wyświetlony zostanie pasek postępu. will appear Podczas przesyłania na wyświetlaczu Neptune widoczny będzie komunikat Transferring Find (Przesyłanie). the music Aby library sprawdzić, on czy your wszystkie computer utwory zostały that pomyślnie includes skopiowane the desired na odtwarzacz AAC Neptune, or WMA otwórz song nowy dysk formats. FINIS. Wyświetlone zostaną wszystkie utwory na dysku. MP3, Drag the desired songs or folders of songs onto the FINIS drive. As soon as you drop the desired songs onto the new FINIS drive, the transfer will automatically start and a status bar will appear showing the current progress. While transferring, the display will show Transferring on the Neptune display. To confirm that your songs have been successfully copied to Neptune, open up the new FINIS disc drive and check that all of the intended songs were transferred. Tip: If you need the songs to play in order (while in play all mode), Wskazówka: ensure Jeśli that utwory you mają copy być a odtwarzane folder of w songs określonej and kolejności not each (w trybie song odtwarzania individually wszystkich plików), na dysk FINIS należy skopiować cały folder, a nie pojedynczo każdy z utworów. onto the FINIS drive. 6.

10 Uploading Przesyłanie Songs utworów Aplikacja itunes itunes You can Zaraz choose po podłączeniu to load odtwarzacza audio files Neptune to Neptune do portu USB through komputera itunes urządzenie on zostanie a PC or Mac. automatycznie Simply drag rozpoznane and jako drop nowy MP3, dysk AAC FINIS. or WMA music directly from Użytkownicy komputerów PC: nowy dysk wymienny widoczny będzie w menu Mój komputer. itunes Użytkownicy onto the komputerów FINIS Mac: drive. nowy dysk wymienny widoczny będzie na pulpicie jako FINIS. W aplikacji itunes na komputerze należy wyszukać żądane utwory w formacie MP3, AAC As soon as you plug Neptune into your computer s USB port, the lub WMA. computer Następnie will należy automatically przenieść żądane utwory recognize na dysk the FINIS. device as a new FINIS disc W drive. chwili upuszczenia żądanych utworów na nowym dysku automatycznie rozpocznie się ich przesyłanie, a na ekranie wyświetlony zostanie pasek postępu. For Podczas PC Users: przesyłania The na new wyświetlaczu removable Neptune disc widoczny drive będzie will komunikat appear Transferring the My Computer (Przesyłanie). menu. Aby sprawdzić, czy wszystkie utwory zostały pomyślnie skopiowane na odtwarzacz Neptune, otwórz nowy dysk FINIS. Wyświetlone zostaną wszystkie utwory na dysku. For Mac Users: The new removable disc drive will appear on your desktop as FINIS. Find itunes on your computer that includes the desired MP3, AAC or WMA song formats. Drag the desired songs onto the FINIS disk drive. As soon as you drop the desired songs onto the new disc drive, the transfer will automatically start and a status bar will appear showing the current progress. While transferring, the display will show Transferring on the Neptune display. To confirm that your songs have been successfully copied to Neptune, open up the new FINIS disc drive and check that all the intended songs were transferred. Tip: Playlist folders cannot be dragged and dropped from itunes Wskazówka: W aplikacji itunes nie jest możliwe przenoszenie folderów z listą utworów Tip: Make sure the Kind column is showing so you can easily identify Wskazówka: Upewnij się, że widoczna jest kolumna Rodzaj. Dzięki temu można łatwo wyszukać te utwory, the song które są types obsługiwane which przez are odtwarzacz compatible Neptune. with Opcję the tę można Neptune. włączyć This na karcie is located Widok. Należy wybrać Opcje widoku i sprawdzić, czy opcja Rodzaj jest zaznaczona. in the View tab. Select View Options and make sure the Kind option is checked. 7.

11 Uploading Przesyłanie Songs utworów Konwersja Converting utworów Songs w in aplikacji itunes itunes - PC PC Po otwarciu aplikacji itunes kliknij lewym przyciskiem myszy główną bibliotekę utworów, aby With ją podświetlić. the itunes program open, left click your Main Music Library so Następnie it is highlighted. przejdź na kartę Edycja (w lewej górnej części ekranu) i wybierz pozycję Preferencje. Once highlighted, go to your Edit tab (located at the top left of the Na karcie Ogólne kliknij przycisk Ustawienia importu. screen) Zmień opcję and Importuj select wykorzystując Preferences. z kodera AAC na koder MP3. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Ustawienia importu, i kolejny raz, aby zamknąć okno Under the General tab select the Import Settings button. Preferencje. Change Aby przekonwertować your Import żądany Using utwór, options kliknij go prawym from AAC przyciskiem encoder myszy to i wybierz MP3 opcję encoder. Utwórz wersję MP3. Utworzona zostanie kopia tego utworu w formacie pliku audio MPEG. Można teraz przenieść Left pliki click MPEG OK na to dysk exit FINIS. Import Settings and another OK to exit Preferences. Konwersja utworów w aplikacji itunes Mac To convert the desired track, right click and select Create MP3 Version. Po otwarciu aplikacji itunes kliknij główną bibliotekę utworów, aby ją podświetlić. Następnie przejdź na kartę itunes (w lewej górnej części ekranu) i wybierz pozycję Preferencje. You will notice that a second copy of that song will be created as a MPEG Na karcie audio Ogólne file. kliknij You przycisk can now Ustawienia drag the importu. MPEG files to the FINIS drive. Zmień opcję Importuj wykorzystując z kodera AAC na koder MP3. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Ustawienia importu, i kolejny raz, aby zamknąć okno Converting Preferencje. Songs in itunes - Mac Kliknij żądany utwór, który ma zostać przekonwertowany. Po podświetleniu utworu przejdź do With menu the Zaawansowane itunes program i wybierz open, opcję Utwórz click wersję your MP3. Main Music Library so Utworzona it is highlighted. zostanie kopia tego utworu w formacie pliku audio MPEG. Można teraz przenieść pliki MPEG na dysk FINIS. Once highlighted, go to your itunes tab (located at the top left of the screen) and select Preferences. Under the General tab select the Import Settings button. Change your Import Using options from AAC encoder to MP3 encoder. Click OK to exit Import Settings and another OK to exit Preferences Click the desired track you wish to convert. Once highlighted go to the Advanced Menu and select Create MP3 Version. You will notice that a second copy of that song will be created as a MPEG audio file. You can now drag the MPEG files to the FINIS drive. 8.

12 Uploading Przesyłanie Songs utworów Aplikacja Windows Windows Media Player Media Player for PC dla komputerów PC Pliki audio można przesyłać do odtwarzacza Neptune także za pośrednictwem aplikacji Windows Media You can Player choose na komputerach to load PC. audio Po podłączeniu files to odtwarzacza Neptune through Neptune do the komputera Windows nowy dysk zostanie Media automatycznie Player program wyświetlony a w PC. menu With aplikacji Neptune Windows Media plugged Player. into your computer, the new disk drive will automatically recognize in the Otwórz bibliotekę utworów aplikacji Windows Media Player. Windows Podłącz Media odtwarzacz Player Neptune. menu. Nowy dysk FINIS zostanie automatycznie rozpoznany na karcie Synchronizacja. Wybierz żądane utwory lub listy utworów, które mają zostać przesłane do urządzenia. Open Przenieś the Windows je na nowy dysk Media FINIS. Player music library. Plug Gdy in wszystkie Neptune, utwory the będą new gotowe FINIS do przesłania disc drive naciśnij will przycisk automatically Rozpocznij synchronizowanie. be recognized Wyświetlony in zostanie the Sync postęp tab. przesyłania, a po jego zakończeniu na ekranie ukaże się Select odpowiedni the desired komunikat. songs or playlists you want to upload to the device. Uwaga: Drag Po them przesłaniu onto utworów the new za pomocą FINIS aplikacji disk Windows drive. Media Player na dysku FINIS zostanie wygenerowany Press the dokument Start Sync.xml. Nie button wolno usuwać as soon dokumentu as all.xml the do songs czasu wykasowania are setup wszystkich for utworów z odtwarzacza. transfer. You will be able to watch the progress of the transfer and be notified upon completion. Please note: After loading songs using Window Media Player, an automated.xml document will appear on FINIS disk drive. Do not delete the.xml document unless removing all of the songs from the player. Ikony Uploading przesyłania Song Icons utworów USB Connected USB Komunikat Connected USB Connected (Podłączono kabel USB) Transferring Przesyłanie Transferring utworów songs do urządzenia to the device 9.

13 Uploading Przesyłanie Songs utworów Usuwanie Deleting utworów Songs Aby To usunąć delete utwory songs z odtwarzacza, from the otwórz player, zawartość open dysku up the FINIS FINIS i usuń żądane disk utwory drive i and foldery. delete the desired songs and folders. W przypadku komputerów Mac należy także pamiętać o opróżnieniu kosza po usunięciu plików w celu zwolnienia If you are pamięci using na odtwarzaczu a Mac please Neptune. also Należy ensure to zrobić to gdy empty odtwarzacz out Neptune your trash jest wciąż after podłączony do komputera. deleting songs to free up the deleted space on your Neptune. This Bezpieczne needs to be odłączanie done while your Neptune is plugged into your computer. Po pomyślnym przesłaniu wszystkich utworów do odtwarzacza Neptune wysoce zalecane jest bezpieczne odłączenie urządzenia od komputera. Safe Removal When all of your song files are completely transferred over to Neptune, Mac it is highly recommended that you safely remove the device from your Przeciągnij ikonę dysku FINIS z pulpitu do kosza. computer. Następnie opróżnij kosz. Mac Spowoduje to wysunięcie napędu, umożliwiając bezpieczne odłączenie odtwarzacza Neptune. Windows Simply grab the FINIS disc drive icon that appeared on your desktop and drag Prawym it to przyciskiem the trash myszy can. kliknij ikonę Usuwanie sprzętu, znajdującą się na pasku zadań w Empty the trash can. prawym dolnym rogu ekranu. This will eject the drive, making Neptune safe to unplug. Wyświetlone zostanie okno zawierające listę wszystkich urządzeń USB. Lewym przyciskiem myszy kliknij Windows pozycję bezpiecznego usuwania urządzenia pamięci masowej, która odpowiada Right dyskowi click FINIS. the Remove Hardware icon loacted in the system tray at the bottom Można right teraz bezpiecznie of your screen. odłączyć odtwarzacz Neptune od portu USB. A window containing a list of USB devices will appear. Left click on the Safely Remove Mass Storage Device line that matches the FINIS disk Resetowanie odtwarzacza Neptune drive. Aby zresetować odtwarzacz Neptune, przytrzymaj przycisk Wstecz przez 12 sekund. Po zresetowaniu Neptune can now be safely unplugged from the USB port. urządzenie zostanie wyłączone. Resetting Neptune To reset Neptune, press and hold the Back button for 12 seconds. The device will power off after the unit has been reset. 10.

14 Display Wyświetlanie Włączanie Turning i the wyłączanie Neptune odtwarzacza Player On/Off Neptune Aby uruchomić odtwarzacz Neptune, przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 4 sekundy. Wyświetlone zostanie To power logo FINIS Neptune wraz z paskiem on, press postępu. and Po hold uruchomieniu the power urządzenia button wyświetlone for 3-4 zostanie seconds. menu The główne. FINIS logo will appear with a progress bar. Once powered on, the device will take you to the main menu. Aby wyłączyć odtwarzacz Neptune, przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 4 sekundy, aż ukaże się logo FINIS. To turn off Neptune press and hold the power button for 3-4 seconds until you see the FINIS logo. Please Wait... Music Menu muzyki Music Menu W In menu the głównym main menu, naciśnij przycisk press the odtwarzania/pauzy, play/pause aby button przywołać to access menu muzyki. the music Naciskaj przyciski w górę lub w dół, aby podświetlić poszczególne opcje. Naciśnięcie przycisku menu. odtwarzania/pauzy zatwierdza wybór lub zmianę ustawienia. Press the up or down arrow to highlight an option and press play/pause Dostępne to confirm opcje: the selection or change the setting. Odtwarzanie wszystkich utworów Odtwarzanie według artysty Choose Odtwarzanie between: według ulubionych Play all songs Play by Artist Play by Favorites Music Play All Songs Artists Favorites Swim Swim Swim Finis 00002/ :44 11.

15 Display Wyświetlanie Menu Song opcji Options utworów Menu Przytrzymaj przycisk Wstecz na ekranie odtwarzania utworu, aby wyświetlić menu opcji utworów. Press and hold the Back button while on the song playback screen to Naciskaj przyciski w górę lub w dół, aby podświetlić poszczególne opcje. Naciśnięcie przycisku odtwarzania/pauzy show the song zatwierdza options wybór menu. lub zmianę ustawienia. Press the up or down arrow to highlight an option and press play/pause Dostępne są następujące opcje menu: to confirm the selection or change the setting. Add to favorites (Dodaj do ulubionych): dodawanie bieżącego utworu do listy ulubionych Repeat (Odtwarzanie cykliczne): odtwarzanie cykliczne wszystkich utworów, jednego utworu Choose lub żadnego from the following menu options: Add Shuffle to favorites: (Odtwarzanie Add losowe): the włączanie current lub song wyłączanie in the odtwarzania favorites losowego playlist Equalizer (Korektor): zmiana trybu korektora (płaski, bas, pop, rock lub jazz) Repeat: Select repeat off, repeat all or repeat one Delete (Usuń): usunięcie bieżącego utworu z urządzenia Shuffle: Turn Shuffle on or off Equalizer: Change the equalizer mode (flat, bass, pop, rock or jazz) Delete: Remove the current song from the device Swim Swim Swim Finis 00002/ :44 Add to Favorites Repeat Off Shuffle Off 12.

16 Display Wyświetlanie Settings Menu ustawień Menu W menu głównym naciśnij przycisk W górę lub W dół, aby przywołać menu ustawień. Naciśnij In the main menu press the Up or Down button to access the settings przycisk odtwarzania/pauzy, aby wybrać menu ustawień. Naciskaj menu. przyciski Press w the górę play/pause lub w dół, aby podświetlić button to poszczególne select the opcje. settings Naciśnięcie menu. przycisku odtwarzania/pauzy Press the zatwierdza up or down wybór lub arrow zmianę to ustawienia. highlight an option and press play/pause to confirm the selection or change the setting. Dostępne są następujące opcje menu: Shuffle (Odtwarzanie losowe): włączanie lub wyłączanie odtwarzania losowego Choose from the following menu options: Repeat (Odtwarzanie cykliczne): odtwarzanie cykliczne wszystkich utworów, jednego utworu lub Shuffle: żadnegoselect shuffle on or shuffle off Repeat: Equalizer Select (Korektor): repeat zmiana off, trybu repeat korektora all (płaski, or repeat bas, pop, one rock lub jazz) Screen Saver (Wygaszacz ekranu): zmiana czasu wygaszacza ekranu (10 s, 20 s, 30 s, 1 min) Equalizer: Jeśli w ciągu Change określonego the czasu equalizer nie zostanie mode naciśnięty (flat, żaden bass, przycisk, pop, włączony rock or zostanie jazz) Screen wygaszacz Saver: ekranu Change zapewniający the oszczędność screen saver energii timer (10s, 20s, 30s, 1 min) If no Power key is Save pressed (Oszczędzanie the screen energii): saver will zmiana activate czasu to save dla trybu power oszczędzania after the selected energii: time Off (Wył.), interval 1 min, 2 min, 5 min, 10 min. Power Jeśli w Save: ciągu określonego Change the czasu power nie zostanie save naciśnięty timer-off,1min,2min,5min,10min żaden przycisk, a odtwarzacz Neptune If no nie key jest is w pressed trybie odtwarzania, and the device urządzenie is not in zostanie playback wyłączone mode, Neptune will turn off after the selected System time Info interval (Informacje o systemie): wyświetlenie wersji oprogramowania sprzętowego i System dostępnej Info: ilości View pamięci the firmware version and available storage space Restore Defaults (Przywróć ustawienia domyślne): przywrócenie ustawień fabrycznych Restore urządzenia Defaults: Return the device to factory settings Languages: (Języki): Select wybór desired żądanego language języka (angielski, (English, francuski, French, hiszpański, Spanish, niemiecki, włoski, German, portugalski) Italian, Portuguese) Shuffle Off Repeat Off Settings Equalizer Flat Tip: To optimize battery life, change the Screen Saver to 10 seconds and the Power Save to 1 minute. Wskazówka: Aby zoptymalizować czas pracy baterii, warto ustawić czas wygaszacza ekranu na 10 sekund, a oszczędność energii na 1 minutę. Tip: To download multilingual instruction manuals, please visit 13.

17 Favorites Ulubione Tworzenie Creating listy a Favorites ulubionych Playlist utworów Możliwe jest tworzenie listy ulubionych utworów poprzez dodawanie nowych plików do listy podczas ich You can create a playlist of your favorite music by adding new files to the odtwarzania. playlist as you listen to them. Aby dodać aktualnie odtwarzany utwór do listy ulubionych: To add Na ekranie the current odtwarzania playing przytrzymaj song przycisk to the powrotu, favorites aby wyświetlić playlist: menu opcji. At Za the pomocą playback strzałek screen, w górę / w dół press podświetl and opcję hold dodawania the return do ulubionych. button to display Naciśnij przycisk odtwarzania/pauzy, aby dodać bieżący utwór do listy ulubionych utworów. the Na options wyświetlaczu menu. widoczny będzie komunikat Added to Favorites Successfully (Pomyślnie Press dodano the do ulubionych). up/down arrow to highlight add to favorites. Powtórz powyższe czynności, aby dodać kolejne utwory. Press the play/pause to add the current song to the favorites playlist. Odtwarzanie Display will listy read ulubionych Added utworów to Favorites Successfully. Aby odtworzyć Repeat listę the ulubionych above steps utworów: to add more songs. Przejdź głównego menu muzyki. Za pomocą strzałek w górę / w dół podświetl ulubione. Naciśnij przycisk odtwarzania/pauzy, aby wybrać opcję menu ulubionych. Swim Swim Swim Add to Favorites Added to Odtwarzanie wszystkich utworów: Finis Repeat za pomocą strzałek Offw górę / w dół podświetl Favorites opcję Play all 00002/ songs (Odtwarzaj wszystkie 0:44utwory), Shuffle a następnie naciśnij Off przycisk odtwarzania/pauzy, Successfully aby ją wybrać. Odtwarzanie konkretnego utworu: za pomocą strzałek w górę / w dół podświetl konkretny utwór, Listening który ma to być the odtworzony, Favorites a następnie Playlist naciśnij przycisk odtwarzania/pauzy, aby go wybrać. To listen to the favorites playlist: Navigate to the high-level music menu. Press the up/down arrow to highlight favorites. Press play/pause to select the favorites menu option. To playback all songs use the up/down arrow to highlight play all songs and press the play/pause to select. To playback a particular song use the up/down arrow to highlight the particular song you wish to play and press the play/pause to select. Play All Songs Artists Favorites Play All Songs Finis- Open Water Finis- Swim Swim Open Water Finis 00001/

18 Favorites Ulubione Usuwanie Removing plików Files z From listy ulubionych the Favorites utworów Playlist Aby usunąć aktualnie odtwarzany utwór z listy ulubionych: To remove Na ekranie the odtwarzania current przytrzymaj playing przycisk song from powrotu, the aby favorites wyświetlić menu playlist: opcji. At Za the pomocą playback strzałek screen w górę / w press dół podświetl and opcję hold Clear the return from favorites button (Usuń to z ulubionych). display Naciśnij przycisk odtwarzania/pauzy. Wyświetlony zostanie ekran Clear from favorites (Usuń the options menu. z ulubionych). Press Za pomocą the up/down strzałek w górę arrow / w dół to podświetl highlight opcję Clear Yes (Tak). from favorites. Press Naciśnij the przycisk play/pause, odtwarzania/pauzy, a Clear aby from usunąć favorites bieżący utwór screen z listy ulubionych will appear. utworów. Use the up/down arrow to highlight yes selection. Press play/pause to remove current song from the favorites playlist. Swim Swim Swim Finis 00001/ Clear from Favorites Repeat Off Shuffle Off No Clear from Favorites Yes Clear from Favorites successfully No Clear from Favorites Yes Tip: Clear from favorites will only show if you are playing the song Wskazówka: from the Opcja favorites Clear from menu. favorites (Usuń z ulubionych) będzie dostępna wyłącznie wtedy, gdy odtwarzany jest utwór z menu ulubionych. Wskazówka: Tip: If Utwór a song usuwany is deleted jest wyłącznie from z listy the ulubionych, favorites a nie playlist, the song will not z pamięci urządzenia. be deleted from the device. 15.

19 Technical Pomoc techniczna Support Obsługa Customer klienta Care USA (nr Toll bezpłatny): Free: Europa: Europe: Web: Facebook: Twitter: You Tube: Download Multilingual Instruction Manuals: System Requirements Wymagania Pentium sprzętowe III 500 Mhz or higher recommended Windows XP (service pack 1 or higher) or Procesor Pentium III 500 Mhz (zalecany szybszy) Windows XP (dodatek Vista, Service Windows Pack 17 lub, Windows nowszy) lub8, Windows Mac Vista, O.S.9 Windows x or higher 7, Windows 8 Mac O.S.9 x lub nowszy MB dostępnego available miejsca hard na dysku drive twardym space MB RAM RAM (zalecane (256256) recommended) Port USB (zalecany 2.0) USB Port (2.0 recommended) Dostęp do Internetu (zalecany) Karta Internet dźwiękowa access (zalecana) (recommended) Sound Card (recommended) 16.

20 Informacje Safety dotyczące Information bezpieczeństwa Failure Nieprzestrzeganie to follow these niniejszych safety instrukcji instructions dotyczących could bezpieczeństwa result in hearing może spowodować uszkodzenie słuchu, porażenie prądem elektrycznym bądź innego typu urazy damage, lub uszkodzenia. electric shock or other injury or damage. Permanent Używanie odtwarzacza hearing loss Neptune may przy occur wysokim if Neptune ustawieniu is used głośności at a high może volume. skutkować the trwałą volume utratą to słuchu. a safe Głośność level. należy ustawić na bezpiecznym poziomie. Set Do Nie not należy attempt wymieniać to replace baterii the odtwarzacza Neptune Neptune. battery, Jest it is ona built wbudowana in and not i nie może zostać wyjęta. replaceable. Baterię należy ładować zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji Charge obsługi. the battery in accordance with the instructions supplied with this Do guide. ładowania baterii należy używać wyłącznie ładowarki dostarczonej przez oryginalnego Use only the producenta charger odtwarzacza supplied Neptune. by the Neptune s original manufacturer to Wolno stosować wyłącznie akcesoria i dodatki zatwierdzone przez producenta charge urządzenia. the battery. Only Odtwarzacz use attachments Neptune może and być accessories bezpiecznie specified używany w by wodzie the i manufacturer. w jej pobliżu. Jest Neptune on wodoodporny is safe to do use głębokości in and około around 3 m i the może water. być bezpiecznie It is waterproof używany to na approximately basenach, w jeziorach, 3 meters morzach or 10 i feet dowolnych and can innych be zbiornikach used safely słodkiej in swimming lub słonej wody. Odtwarzacz nie powinien być używany podczas wszelkiego typu nurkowania pool, z akwalungiem lakes, oceans, lub rurką, or any lub nurkowania body of fresh swobodnego. or salt water. Zejście It poniżej should maksymalnej not be used głębokości for any 3 type m może of scuba, spowodować free wadliwe or skin działanie diving and lub uszkodzenie may malfunction urządzenia. or fail Odtwarzacz beyond the Neptune maximum należy depth przechowywać of 3m/10ft. poza zasięgiem dzieci. Niektóre elementy mogą Keep Neptune spowodować out of zadławienie. reach of children, certain parts may create choking Wszyscy użytkownicy niniejszego produktu ponoszą odpowiedzialność za potencjalne skutki jego użytkowania. Może istnieć bezpośrednie lub pośrednie ryzyko hazards All wystąpienia users of this urazu. product Producent assume i sprzedawca risk resulting urządzenia from nie ponoszą its user. w tej Whether kwestii proximate żadnej odpowiedzialności. or remote, there are may be a risk of injury. Neither manufacturer Osoby niemające or seller doświadczenia assumes w programach any liability. treningowych przed użyciem urządzenia powinny skonsultować się z lekarzem. If new to an exercise program, consult a physician for precautions before using. 17.

Instrukcja obsługi. Xperia P TV Dock DK21

Instrukcja obsługi. Xperia P TV Dock DK21 Instrukcja obsługi Xperia P TV Dock DK21 Spis treści Wprowadzenie...3 Omówienie tyłu podstawki TV Dock...3 Pierwsze kroki...4 Menedżer LiveWare...4 Uaktualnianie Menedżer LiveWare...4 Używanie podstawki

Bardziej szczegółowo

Instalacja Właściwości

Instalacja Właściwości Instalacja Instrukcje instalacji Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Pobierz instalatora silnika makro HOST z oficjalnej strony sieci web IABYTE. 2. Uruchom instalatora i wykonaj instrukcje ekranowe. 3.

Bardziej szczegółowo

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Instrukcja obsługi Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Spis treści Wprowadzenie...3 Omówienie podstawki TV Dock...3 Pierwsze kroki...4 Smart Connect...4 Uaktualnianie Smart Connect...4 Używanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. MHL to HDMI Adapter IM750

Instrukcja obsługi. MHL to HDMI Adapter IM750 Instrukcja obsługi MHL to HDMI Adapter IM750 Spis treści Wprowadzenie...3 Omówienie podstawki MHL to HDMI Adapter...3 Pierwsze kroki...4 Smart Connect...4 Uaktualnianie Smart Connect...4 Używanie podstawki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. USB Charger UCH20

Instrukcja obsługi. USB Charger UCH20 Instrukcja obsługi USB Charger UCH20 Spis treści Wprowadzenie... 3 USB Charger informacje... 3 Używanie ładowarki USB... 4 Ładowanie urządzenia...4 Informacje prawne...5 Declaration of Conformity...6 2

Bardziej szczegółowo

Presenter SNP6000. Register your product and get support at Instrukcja obsługi

Presenter SNP6000. Register your product and get support at  Instrukcja obsługi Register your product and get support at www.philips.com/welcome Presenter SNP6000 PL Instrukcja obsługi 1 a b c d e 2 3 4 Federal Communication Commission Interference Statement This equipment has been

Bardziej szczegółowo

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji Spis treści V1.0 Rozdział1: Instalacja karty telewizyjnej DVD MAKER USB2.0...2 1.1. Zawartość opakowania...2 1.2. Wymagania systemowe...2 1.3. Instalacja sprzętu...2

Bardziej szczegółowo

Instalacja. KLAWIATURA Z MECHANIZMEM NOŻYCOWYM Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instalacja. KLAWIATURA Z MECHANIZMEM NOŻYCOWYM Instrukcja szybkiego uruchomienia Instalacja 1. Wymagania systemowe: Komputer PC z portem US 2. Obsługiwany system operacyjny: Windows XP / Vista/ 7/ 8 3. Włóż 6 baterii AAA do komory. Podwójne kółko na krótko rozbłyśnie na niebiesko Klawiatura

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Bezprzewodowe urządzenie wyświetlające Miracast IM10

Instrukcja obsługi. Bezprzewodowe urządzenie wyświetlające Miracast IM10 Instrukcja obsługi Bezprzewodowe urządzenie wyświetlające Miracast IM10 Spis treści Instrukcja obsługi bezprzewodowego urządzenia wyświetlającego Miracast...3 Konfigurowanie bezprzewodowego urządzenia

Bardziej szczegółowo

SkillGuide. Podręcznik użytkownika. Polski

SkillGuide. Podręcznik użytkownika. Polski SkillGuide Podręcznik użytkownika Polski SkillGuide SkillGuide to urządzenie treningowe, które na bieżąco dostarcza informacji dotyczących przeprowadzanej resuscytacji krążeniowoddechowej i przedstawia

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 14 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual Hippo Boombox Instrukcja obsługi User s Manual OPIS PRZYCISKÓW: PL ON-OFF/MODE: 1. Włącz on/off: Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie. Przytrzymaj dłużej, aby wyłączyć. 2. MODE: Wybierz źródło sygnału:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania!

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/5 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi MIKROFON SOUNDGATE. Do użytku razem z SoundGate 3

Instrukcja Obsługi MIKROFON SOUNDGATE. Do użytku razem z SoundGate 3 Instrukcja Obsługi MIKROFON SOUNDGATE Do użytku razem z SoundGate 3 Spis treści Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 6 Wprowadzenie 8 Budowa Mikrofonu SoundGate 9 Zasada działania Mikrofonu SoundGate 10 Używanie

Bardziej szczegółowo

Tuber radio BT MA407. Instrukcja obsługi User s Manual

Tuber radio BT MA407. Instrukcja obsługi User s Manual Tuber radio BT MA407 Instrukcja obsługi User s Manual User s Manual MA407 INSTRUCTIONS...4 BASIC...4 TROUBLESHOOTING...5 DATA TRANSFERRING / CHARGING VIA USB CABLE...5 INTERFACES...5 SPECIFICATIONS...6

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm)

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5 (8,89cm) Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm) Podręcznik użytkownika DA-71051 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Odbiornik muzyki Bluetooth BM10

Instrukcja obsługi. Odbiornik muzyki Bluetooth BM10 Instrukcja obsługi Odbiornik muzyki Bluetooth BM10 Spis treści Omówienie akcesorium...3 Podstawy...4 Tworzenie powiązania i nawiązywanie połączenia...5 Odłączanie i ponowne podłączanie...6 Smart Connect...7

Bardziej szczegółowo

VH110 Instrukcja obsługi

VH110 Instrukcja obsługi VH110 Instrukcja obsługi Spis treści Widok zestawu słuchawkowego...5 Wstęp...6 Ładowanie...7 Włączanie i wyłączanie...8 Powiązanie zestawu słuchawkowego...9 Powiązanie zestawu słuchawkowego z telefonem...9

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji TV-IP301 TV-IP301W

Szybki przewodnik instalacji TV-IP301 TV-IP301W Szybki przewodnik instalacji TV-IP301 TV-IP301W Spis treści Polski... 1 1. Zanim zaczniesz... 1 2. Instalacja sprzętu... 2 3. Konfiguracja kamery internetowej... 3 Rozwiązanie problemów... 5 Wersja 05.05.2006

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm)

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5 (6.35cm) Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm) Podręcznik użytkownika DA-71001 DA-71002 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

Magnetic Charging Dock

Magnetic Charging Dock Instrukcja obsługi Magnetic Charging Dock Spis treści Wprowadzenie...3 Łatwe ładowanie...3 Korzystanie z magnetycznej podstawki ładującej...4 Korzystanie z przystawek...4 Ładowanie telefonu...4 Informacje

Bardziej szczegółowo

MM210. Instrukcja obsługi User s Manual

MM210. Instrukcja obsługi User s Manual Chilli Boombox Instrukcja obsługi User s Manual OPIS PRZYCISKÓW: PL ON-OFF/MODE: 1. Włącz on/off: Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie. Przytrzymaj dłużej, aby wyłączyć. 2. MODE: Wybierz źródło sygnału:

Bardziej szczegółowo

PL - GENESIS HX55 - INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL - GENESIS HX55 - INSTRUKCJA OBSŁUGI PL - GENESIS HX55 - INSTRUKCJA OBSŁUGI 1) INSTALACJA: Instalacja sprzętu: Znajdź wolny port USB, Podłącz słuchawki do komputera Słuchawki powinny być gotowe do pracy Instalacja oprogramowania. Umieść dołączoną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SmartTags

Instrukcja obsługi. SmartTags Instrukcja obsługi SmartTags Spis treści Wprowadzenie...3 Pierwsze kroki...3 Korzystanie z tagów SmartTag...4 Informacje prawne...5 2 Wprowadzenie Co to są tagi SmartTag? Tagi SmartTag wywołują określone

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N

NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N 150 MBPS INSTRUKCJA OBSŁ UGI NI-707541 POLSKI -ZAWARTOŚĆ PAKIETU 4 -SPECYFIKACJE TECHNICZNE 4 -ZAKRES ZASTOSOWAŃ 4 -INSTALACJA SPRZĘ TU 5 -INSTALACJA OPROGRAMOWANIA 6 -OPROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 cable Tool package (Screwdriver*1+ Screw for aluminum body*3 + Screws for HDD and the PCB board*5) User s manual Carry Bag

USB 2.0 cable Tool package (Screwdriver*1+ Screw for aluminum body*3 + Screws for HDD and the PCB board*5) User s manual Carry Bag User s Manual Page 1 A. Package Content Brick EB208S HDD Enclosure USB 2.0 cable Tool package (Screwdriver*1+ Screw for aluminum body*3 + Screws for HDD and the PCB board*5) User s manual Carry Bag B.

Bardziej szczegółowo

Karta TV PVR-TV 883 SPIS TREŚCI. Ver 2.0

Karta TV PVR-TV 883 SPIS TREŚCI. Ver 2.0 Karta TV PVR-TV 883 SPIS TREŚCI Ver 2.0 Rozdział 1 : Instalacja sprzętowa karty PVR-TV 883 TV...2 1.1 Zawartość opakowania...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Instalacja sprzętu...2 Rozdział 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Car MP3 Player MM211. Aby zapewnić prawidłową obsługę sprzętu zapoznaj się dokładnie z instrukcją i zachowaj ją na przyszłość.

Car MP3 Player MM211. Aby zapewnić prawidłową obsługę sprzętu zapoznaj się dokładnie z instrukcją i zachowaj ją na przyszłość. Car MP3 Player MM211 Aby zapewnić prawidłową obsługę sprzętu zapoznaj się dokładnie z instrukcją i zachowaj ją na przyszłość. To ensure proper use of this product please read this User s Manual carefully

Bardziej szczegółowo

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Instrukcja obsługi Smart Imaging Stand IPT-DS10M Spis treści Instrukcja obsługi inteligentnej podstawki do robienia zdjęć...3 Wprowadzenie...4 Omówienie funkcji...4 Omówienie urządzenia...4 Podstawy...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com DIGITAL MUSIC PLAYER MP3&WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM www.mpmaneurope.com Dziękujemy za wybór naszego odtwarzacza MP3! Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Stereo Bluetooth Headset SBH20

Instrukcja obsługi. Stereo Bluetooth Headset SBH20 Instrukcja obsługi Stereo Bluetooth Headset SBH20 Spis treści Wprowadzenie...3 Omówienie akcesorium...3 Podstawy...4 Połączenia...6 Słuchanie muzyki...7 Technologia połączeń wielopunktowych...7 Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Stereo Bluetooth Headset SBH50

Instrukcja obsługi. Stereo Bluetooth Headset SBH50 Instrukcja obsługi Stereo Bluetooth Headset SBH50 Spis treści Stereo Bluetooth HeadsetInstrukcja obsługi...3 Wprowadzenie...4 Omówienie funkcji...4 Omówienie urządzenia...4 Omówienie ikon stanu...5 Podstawy...6

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Style Cover Window SCR24

Instrukcja obsługi. Style Cover Window SCR24 Instrukcja obsługi Style Cover Window SCR24 Spis treści Czynności przygotowawcze...3 Wprowadzenie...3 Omówienie...3 Ładowanie...3 Konfiguracja One-touch...4 Podstawy obsługi urządzenia...5 Obsługa okienka...5

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Instalacja software. MP508FMV2 Sweex Black Onyx MP4 Player

Wersja polska. Wstęp. Instalacja software. MP508FMV2 Sweex Black Onyx MP4 Player MP508FMV2 Sweex Black Onyx MP4 Player Wstęp Nie należy wystawiać Sweex Black Onyx MP4 Player na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych

Bardziej szczegółowo

Synology Remote. Przewodnik użytkownika

Synology Remote. Przewodnik użytkownika Synology Remote Przewodnik użytkownika Remote08312010 Spis treści 3 Witamy 4 Informacje podstawowe o pilocie Synology Remote 5 Zawartość opakowania 6 Pierwsze kroki 11 Specyfikacje pilota Synology Remote

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TV-IP201 TV-IP201W

Przewodnik szybkiej instalacji TV-IP201 TV-IP201W Przewodnik szybkiej instalacji TV-IP201 TV-IP201W Spis treści Polski... 1 1. Zanim zaczniesz... 1 2. Jak podłączyć... 2 3. CKonfiguracja kamery z serwerem web... 3 4. Użycie kamery IP bezprzewodowo (tylko

Bardziej szczegółowo

Laserowa myszka dla graczy ASUS GX800 Podręcznik użytkownika

Laserowa myszka dla graczy ASUS GX800 Podręcznik użytkownika Laserowa myszka dla graczy ASUS GX800 1 6 Podręcznik użytkownika 15G06S001000 PL5761 Wydanie poprawione (V1) Kwiecień 2010 Copyright 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

Obrazek 1: Interfejs DT. DT Help File v1.3

Obrazek 1: Interfejs DT. DT Help File v1.3 Interfejs DT Ta sekcja umożliwia minimalizowanie i/lub zamykanie interfejsu DT, zapewnia dostęp do funkcji wyszukiwania oraz paska informującego o wolnej/zajętej przestrzeni. Ta sekcja umożliwia wybór

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

DVB-T STICK LT. Instrukcja obsługi. Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171

DVB-T STICK LT. Instrukcja obsługi. Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171 DVB-T STICK LT Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171 Instrukcja obsługi PL Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 2 Zawartość opakowania 2 Wymagania systemowe 2 Instalacja urządzenia

Bardziej szczegółowo

TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI

TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI 1 ZANIM ZACZNIESZ: ZABEZPIECZ WAŻNE DANE Przeprowadzenie aktualizacji tabletu Yarvik do wersji Android 4.1.1 spowoduje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Bluetooth Keyboard BKB10

Instrukcja obsługi. Bluetooth Keyboard BKB10 Instrukcja obsługi Bluetooth Keyboard BKB10 Spis treści Podstawy...3 Omówienie...3 Ładowanie klawiatury...4 Włączanie klawiatury...5 Konfigurowanie klawiatury...6 Pomoc w Internecie...7 Informacje prawne...8

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading)

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) ROGER sp.j. Gościszewo 59 82-416 Gościszewo Poland tel. 055 2720132 fax 055 2720133 www.roger.pl

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Zasady bezpieczeństwa

Zasady bezpieczeństwa 2 3 Zasady bezpieczeństwa GB The door and the feeding flap must be closed when operating the machine! PL Drzwiczki i klapka szczeliny podawczej muszą być zamknięte w trakcie używania urządzenia! GB Ensure

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Transformer TF201

FAQ dla Transformer TF201 FAQ dla Transformer TF201 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Eee Pad TF201

FAQ dla Eee Pad TF201 FAQ dla Eee Pad TF201 PL6915 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

MAGICTAB Instrukcja użytkownika

MAGICTAB Instrukcja użytkownika MAGICTAB Instrukcja użytkownika 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu, jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.proszę przeczytać i zachować wszystkie

Bardziej szczegółowo

Podłączyć do gniazda Przykręcić nakrętkę radełkowaną Sposób montażu akcesoriów Wszystkie trzy akcesoria (tj. lusterko, haczyk i magnes) są mocowane do kamery ten sam sposób, co poniżej. Sposób montażu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

Czynności wstępne - mikrowieża

Czynności wstępne - mikrowieża QSG_pol 29/12/04 15:16 Page 73 Polski Czynności wstępne - mikrowieża Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy poświęcić trochę czasu na zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Mamy nadzieję, że

Bardziej szczegółowo

Stereofoniczny zestaw słuchawkowy Bluetooth SBH80

Stereofoniczny zestaw słuchawkowy Bluetooth SBH80 Instrukcja obsługi Stereofoniczny zestaw słuchawkowy Bluetooth SBH80 Spis treści Wprowadzenie...3 Omówienie funkcji...3 Omówienie urządzenia...3 Podstawy...5 Ładowanie baterii...5 Stan baterii...5 Włączanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Rainbow Eye Bluetooth Speaker MA417 User s Manual

Rainbow Eye Bluetooth Speaker MA417 User s Manual Rainbow Eye Bluetooth Speaker MA417 User s Manual Opis funkcji: INSTRUKCJA OBSŁUGI Wbudowany Bluetooth 2.1 + bezprzewodowy moduł EDR Dzwięk audio przez Bluetooth, perfekcyjna jakość dzwięku oraz efekt

Bardziej szczegółowo

- Z AWA R T O Ś Ć PA K I E T U 4 -OPROGRAMOWANIE DLA ADAPTERA 7 - GWARANCJA 1 0

- Z AWA R T O Ś Ć PA K I E T U 4 -OPROGRAMOWANIE DLA ADAPTERA 7 - GWARANCJA 1 0 C A R D B U S A D A P T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S I N S T R U K C J A O B S Ł U G I N I - 7 0 7 5 2 4 P O L S K I - Z AWA R T O Ś Ć PA K I E T U 4 - S P E C Y F I K A C J E T E C H N I

Bardziej szczegółowo

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0. Uwaga! Przed podłączeniem Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2. należy zainstalować sterownik!

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0. Uwaga! Przed podłączeniem Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2. należy zainstalować sterownik! WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 Wstęp Nie należy wystawiać Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2. na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na działanie bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

LED MAGIC BALL MP3 F

LED MAGIC BALL MP3 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED MAGIC BALL MP3 F7000623 LED MAGIC BALL MP3 F7000623 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Przejściówka, adapter Digitus USB 2.0, wtyk USB A <=> SATA/IDE, 0,53 m

Przejściówka, adapter Digitus USB 2.0, wtyk USB A <=> SATA/IDE, 0,53 m INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka, adapter Digitus USB 2.0, wtyk USB A SATA/IDE, 0,53 m Numer produktu: 986091 Strona 1 z 11 1. Właściwości Obsługuje nadajniki SATA Obsługuje funkcję SATA II Asynchronous

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Stereo Bluetooth Headset SBH60

Instrukcja obsługi. Stereo Bluetooth Headset SBH60 Instrukcja obsługi Stereo Bluetooth Headset SBH60 Spis treści Wprowadzenie...3 Omówienie funkcji...3 Omówienie urządzenia...3 Podstawy...5 Ładowanie baterii...5 Włączanie i wyłączanie zestawu słuchawkowego...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Przed użyciem, proszę dokładnie przeczytać instrukcję. Zegarek pracuje tylko z dedykowanym akumulatorem, ładowarką i akcesoriami, producent/sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Moduł odtwarzacza plików MP3 audio

Moduł odtwarzacza plików MP3 audio Gotronik PPHU Dane aktualne na dzień: 19-01-2017 09:19 Link do produktu: /modul-odtwarzacza-plikow-mp3-audio-p-2905.html Moduł odtwarzacza plików MP3 audio Cena Dostępność Numer katalogowy 35,00 zł Dostępny

Bardziej szczegółowo

DA Podręcznik użytkownika. Kabel USB 2.0 DLA IDE i SATA

DA Podręcznik użytkownika. Kabel USB 2.0 DLA IDE i SATA DA-70200-1 Podręcznik użytkownika Kabel USB 2.0 DLA IDE i SATA 1. Własności Obsługuje nadajnik SATA z widmem rozproszonym Obsługuje własność SATA II asynchronicznego odzyskiwania sygnału (Hot Plug) Zgodny

Bardziej szczegółowo

Krótkie wprowadzenie. Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) Konfiguracja. Polski. Wkładanie akumulatora

Krótkie wprowadzenie. Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) Konfiguracja. Polski. Wkładanie akumulatora Pl_JB Zen Xtra.fm Page 1 Wednesday, September 17, 2003 3:38 PM Krótkie wprowadzenie Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) 1. Przycisk zasilania 2. Przycisk przejścia wstecz 3. Przycisk głośności

Bardziej szczegółowo

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is 1. Introduction Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is made of aluminum and steel mesh as one of the coolest enclosures available. It s also small

Bardziej szczegółowo

Dyktafon cyfrowy z bluetooth VR837 4GB - instrukcja użycia

Dyktafon cyfrowy z bluetooth VR837 4GB - instrukcja użycia Dyktafon cyfrowy z bluetooth VR837 4GB - instrukcja użycia Główne Menu W trybie czuwania, naciśnij i przytrzymaj przycisk M, żeby wejść do głównego menu. Na ekranie wyświetli się następujący obraz: Tryb

Bardziej szczegółowo

Obudowa USB 3.0 na dysk 2,5 (6,35 cm) Obsługuje dyski SATA 6G

Obudowa USB 3.0 na dysk 2,5 (6,35 cm) Obsługuje dyski SATA 6G Obudowa USB 3.0 na dysk 2,5 (6,35 cm) Obsługuje dyski SATA 6G Instrukcja użytkowania 85205 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawiamy nowy projekt przechowywania danych łączący bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Aparat cyfrowy EPSON / Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji

Bardziej szczegółowo

3,5 HDD External Enclosure

3,5 HDD External Enclosure Zewnętrzna kieszeń do dysku HDD 3,5 Instrukcja obsługi 3,5 HDD External Enclosure User Manual Kieszeń do dysku 3,5 2 Kieszeń do dysku 3,5 1. Wstęp Gratulujemy nabycia dysku zewnętrznego USB 2.0/eSATA Kieszeń.

Bardziej szczegółowo

Źle ustawione lub nie podłączone słuchawki. Wyłącz urządzenia elektryczne w pobliżu Nie można połączyć odtwarzacza z komputerem

Źle ustawione lub nie podłączone słuchawki. Wyłącz urządzenia elektryczne w pobliżu Nie można połączyć odtwarzacza z komputerem Rozwiązywanie problemów Problem Przyczyna Rozwiązanie Brak dźwięku w Dźwięk ustawiony na 0 Ustaw głośność słuchawkach Niewłaściwie podłączone słuchawki Sprawdź podłączenie słuchawek Brak sygnału lub złej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. CASIO 3D Converter. Technologia Led&Laser

Instrukcja Obsługi. CASIO 3D Converter. Technologia Led&Laser Instrukcja Obsługi CASIO 3D Converter Technologia Led&Laser Spis treści 1. Możliwości aplikacji CASIO 3D Converter... 3 2. Instalacja aplikacji Casio 3D Converter... 3 3. Konwertowanie plików... 5 3.1

Bardziej szczegółowo

METHOD 2 -DIAGNOSTIC OUTSIDE

METHOD 2 -DIAGNOSTIC OUTSIDE VW MOTOMETER BOSCH METHOD 1 - OBD 2 METHOD 2 -DIAGNOSTIC OUTSIDE AFTER OPERATION YOU MUST DISCONECT ACU OR REMOVE FUSE FOR RESTART ODOMETER PO ZROBIENIU LICZNIKA ZDJĄĆ KLEMĘ LUB WYJĄĆ 2 BEZPIECZNIKI OD

Bardziej szczegółowo

NANO DVB-T STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4161

NANO DVB-T STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4161 NANO DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4161 Instrukcja obsługi PL Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...2 Zawartość opakowania...2 Wymagania systemowe...2 Instalacja urządzenia...3

Bardziej szczegółowo

PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure

PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure PL MT5075 Instrukcja obsługi PL 2 Spis treści Zawartość zestawu...2 Właściwości...2 Specyfikacja...2 Wymagania systemowe...3 Instalacja dysku...3 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T I N S T R U K C J A O B S Ł U G I N I - 7 0 7 5 3 3 1 P O L S K I Z awa rt o ś ć pa k i e t u 5 S p e c y f i k a c

Bardziej szczegółowo

Gramofon z wyjściem USB, ION Quickplay LP, konwerter płyt winylowych => MP3

Gramofon z wyjściem USB, ION Quickplay LP, konwerter płyt winylowych => MP3 INSTRUKCJA OBSŁUGI Gramofon z wyjściem USB, ION Quickplay LP, konwerter płyt winylowych => MP3 Nr produktu 311844 Strona 1 z 8 PRZENOSZENIE MUZYKI DO PAMIĘCI KOMPUTERA Po instalacji oprogramowania możliwe

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

DVB-T NAVIGATOR DUO. Instrukcja obsługi. Watch Digital TV programs on Your PC MT4168

DVB-T NAVIGATOR DUO. Instrukcja obsługi. Watch Digital TV programs on Your PC MT4168 DVB-T NAVIGATOR DUO Watch Digital TV programs on Your PC MT4168 Instrukcja obsługi PL Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...2 Zawartość opakowania...2 Wymagania systemowe...2 Instalacja urządzenia...3

Bardziej szczegółowo

SLU0056. Multifunctional Wireless Stereo Headphone

SLU0056. Multifunctional Wireless Stereo Headphone SLU0056 Multifunctional Wireless Stereo Headphone Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL Owner s manual 1. Technical parameter Bluetooth Protocol Frequency range Effective distance FM frequency range

Bardziej szczegółowo

Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129

Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129 INSTRUKCJA OBSŁUGI Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129 Strona 1 z 7 Przewodnik użytkownika Niniejszy przewodnik użytkownika zawiera ogólne wskazówki w zakresie instalacji i użycia IRISnotes Express

Bardziej szczegółowo

Media Bank ME-747AP 1

Media Bank ME-747AP 1 Media Bank ME-747AP 1 1. Wprowadzenie 1. Instrukcja bezpieczeństwa 1. Zawsze odłącz zasilanie zanim podłączysz twardy dysk 2. Podłączenie zbyt dużego napięcia spowoduje uszkodzenie urządzenia oraz utratę

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

SCS Data Manager. Informacje o wersji. Wersja 3.00

SCS Data Manager. Informacje o wersji. Wersja 3.00 SCS Data Manager Informacje o wersji Wersja 3.00 Biuro centrali firmy Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 Stany Zjednoczone Telefon:

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Eee Pad TF201

FAQ dla Eee Pad TF201 FAQ dla Eee Pad TF201 PL6915 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure MT5076 Instrukcja obsługi 2 Spis treści Zawartość zestawu...2 Właściwości...2 Specyfikacja...2 Wymagania systemowe...3 Instalacja dysku...3 Podłączenie obudowy...4

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi User s Manual MM266 (2GB) MM267 (2GB) Mp3 Player. Demon 3

Instrukcja obsługi User s Manual MM266 (2GB) MM267 (2GB) Mp3 Player. Demon 3 Instrukcja obsługi User s Manual MM266 (2GB) MM267 (2GB) Mp3 Player Demon 3 MM266/MM267 Instrukcja obsługi...4 Przeczytaj w pierwszej kolejności...4 Cechy urządzenia...5 Wstęp...5 W zestawie...5 Opis odtwarzacza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi NW-E013 / E015 / E016 / E013F / E015F / E016F. 2007 Sony Corporation 3-093-021-22 (1)

Instrukcja obsługi NW-E013 / E015 / E016 / E013F / E015F / E016F. 2007 Sony Corporation 3-093-021-22 (1) Instrukcja obsługi NW-E013 / E015 / E016 / E013F / E015F / E016F 2007 Sony Corporation 3-093-021-22 (1) Informacje o instrukcjach Do odtwarzacza dołączono instrukcję Quick Start Guide, niniejszą Instrukcję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Routera 4G

Instrukcja obsługi Routera 4G Instrukcja obsługi Routera 4G Dziękujemy za zakup routera 4G L T EWiFi. Tourządzenie zapewni ci bezprzewodowy internet o bardzo dobrej szybkości. Ta instrukcja pomoże ci zrozumieć twój router Mobile WiF

Bardziej szczegółowo

USB-STICK ODTWARZACZ MP3 z wyświetlaczem LCD I radiem FM. Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

USB-STICK ODTWARZACZ MP3 z wyświetlaczem LCD I radiem FM. Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. FUB333 USB-STICK ODTWARZACZ MP3 z wyświetlaczem LCD I radiem FM INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA...2

Bardziej szczegółowo

Spis treści QUICKSTORE PORTABLE USB3.0. 1. Właściwości. 2. Specyfikacje. 3. Części i akcesoria. 4. Widok urządzenia. 5. Instalacja dysku twardego SATA

Spis treści QUICKSTORE PORTABLE USB3.0. 1. Właściwości. 2. Specyfikacje. 3. Części i akcesoria. 4. Widok urządzenia. 5. Instalacja dysku twardego SATA Instukcja obstugi Spis treści 1. Właściwości 2. Specyfikacje 3. Części i akcesoria 4. Widok urządzenia 5. Instalacja dysku twardego SATA 6. Instalacja oprogramowania 7. Oprogramowanie do wykonywania kopii

Bardziej szczegółowo