Instruction Manual. Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instruction Manual. Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Instruction Manual Instrukcja obsługi

2 Technical Pomoc techniczna Support Obsługa Customer klienta Care USA (nr Toll bezpłatny): Free: Europe: Europa: Web: Facebook: Twitter: You Tube: Download Multilingual Instruction Manuals:

3 Table of Spis Contents treści 101 Zawartość Included pudełka in the Box 2 Podstawowe elementy sterujące 202 Funkcje General odtwarzania Controls 302 Właściwe Playback użytkowanie Features 4 Ładowanie 03 Care 04 Charging Przesyłanie utworów 5 Obsługiwane pliki audio 6 Metoda Uploading przeciągnij Songs i upuść 705 Aplikacja Supported itunes Audio Files 8 Konwersja utworów 906 Windows Manual Media Drag Player and Drop 10 07Usuwanie itunes utworów 10 Bezpieczne odłączanie 10 08Resetowanie Converting odtwarzacza SongsNeptune 09 Windows Media Player Wyświetlanie 10 Deleting Songs 11 10Włączanie Safe Removal i wyłączanie odtwarzacza Neptune 10 Resetting Neptune 11 Menu muzyki 12 Menu opcji utworów 13 Menu Display ustawień 11 Turning Neptune On/Off 11 Music Menu 12 Song Options Menu 13 Settings Menu Ulubione 16 Technical Support 14 Tworzenie System listy ulubionych Requirements utworów 14 Odtwarzanie listy ulubionych utworów 15 Usuwanie plików z listy ulubionych 17 Safety Information 16 Pomoc techniczna Wymagania 18 Warranty sprzętowe 17 Informacje dotyczące bezpieczeństwa 19 Compliance Information 18 Gwarancja 19 Informacje dotyczące zgodności Favorites Creating a Favorites Playlist Listening to the Favorites Playlist Removing Files from the Favorites

4 Included Zawartość in the pudełka Box Instruction Manual 1. Odtwarzacz Neptune Mp3 Mp3 Neptune Player 2. Kabel ładujący 2. Charging Cable 3. Woreczek siatkowy 3. Mesh Storage Bag 4. Instrukcja Obsługi 4. Instruction Manual 1.

5 Podstawowe General elementy Controlsterujące Przewijanie Scroll w górę Up Zwiększanie głośności (po przytrzymaniu) Increase Volume (hold) Power On/Off (hold) Włączanie/wyłączanie (po Play/Pause przytrzymaniu) Odtwarzanie/pauza Wybór Select opcji Option Przewijanie Scroll w dół Down Zmniejszanie głośności (po Decrease przytrzymaniu) Volume (hold) Poprzednie Previous menu Menu Playback Funkcje odtwarzania Features Wskaźnik odtwarzania Shuffle Indicator losowego Wskaźnik Repeat odtwarzania Indicatorcyklicznego Stan Play odtwarzania Status Tytuł Title Wykonawca Artist Current Bieżący utwór Song Swim Swim Swim Finis 00002/ :44 Wskaźnik Battery baterii Indicator Czas Play odtwarzania Time Łączna Total liczba Number utworów of Songs 2.

6 Care Właściwe użytkowanie Porady Fitting dotyczące Guide zakładania urządzenia Otwórz Open zaciski the clips na elemencie on the bocznym side unit i wsuń and je na slide pasek up gogli. onto your goggle straps. Upewnij Make się, sure że element the unit równo is flush przylega against do głowy. your head. Zaleca się, aby głośniki przewodnictwa kostnego nie były umieszczane bezpośrednio na uchu, a przed It is nim recommended najlepsze efekty that daje the umiejscowienie bone conduction na kości skroniowej. speakers be placed in front Odtwarzacz of the ear Neptune and not najlepiej over brzmi your pod ear, wodą, resting gdzie nie against ma powietrza. your Zatyczki temple do uszu bone pozwalają for nie tylko zablokować dźwięki znad powierzchni wody, ale także znacznie poprawić jakość muzyki ideal clarity. podczas pływania. Neptune is best heard underwater where no air is present. Wearing ear plugs will not only block noise you hear above the water, but it will also enhance the music quality while swimming. Neptune Care Właściwe użytkowanie odtwarzacza Neptune Rinse Neptune with fresh water after every use. Pat Po dry każdym and użyciu store należy in safe, przepłukać cool, odtwarzacz dry environment. Neptune słodką wodą. Do Osuszyć not place i przechowywać Neptune w in bezpiecznym, direct sunlight chłodnym to i suchym dry. This miejscu. may cause damage Nie wystawiać odtwarzacza Neptune na bezpośrednie działanie promieni słonecznych w celu to wysuszenia. the casing, Może battery to spowodować and charging uszkodzenie pins. obudowy, baterii i styków ładowania. Take Odtwarzacz care to Neptune NOT depress jest wodoodporny buttons do głębokości with sharp 3 m i edges może być such bezpiecznie as a używany na basenach, w jeziorach, morzach i dowolnych innych zbiornikach słodkiej lub słonej wody. fingernail. Sharp edges may puncture the button surface and cause water damage. Neptune device is waterproof to 10ft or 3m and can be safely used in swimming pools, lakes, oceans or any fresh/salt water bodies of water. 3.

7 Charging Ładowanie You can charge and upload songs to Neptune using the included Ładowanie charging odtwarzacza cable. Neptune i przesyłanie do niego utworów możliwe jest za pośrednictwem dołączonego kabla ładującego. Plug the charging cable directly into the bottom of the back unit. Podłącz kabel ładujący bezpośrednio do złącza na spodzie elementu tylnego. Plug Podłącz the kabel USB USB directly do portu in USB to the komputera. computer s Komputer USB automatycznie port. The rozpozna computer urządzenie. automatically Podczas ładowania recognizes urządzenia the na wyświetlaczu device. widoczny będzie komunikat USB Connected (Podłączono kabel USB). The Na display ikonie baterii will widać read będzie USB wypełniający Connected się pasek, when oznaczający the device ładowanie is charging. urządzenia. The Czas battery pełnego icon ładowania will also wynosi show 3 godziny. a progression Po naładowaniu to urządzenia show the na wyświetlaczu device is widoczny będzie komunikat Battery Full (Bateria naładowana). charging. Bateria litowo-jonowa wystarcza na 8 godzin działania. Total Nie charge masz komputera? time is Odtwarzacz 3 hours. Neptune When współpracuje the device też is z charged ładowarką sieciową the display USB (sprzedawaną oddzielnie). will read Battery Full. The rechargaeble Lithium-Ion battery lasts up to 8 hours. Don t have a computer? The Neptune is compatible with a USB wall charger (sold separately). Ikony Charging ładowania Icons USB Connected Battery Full Komunikat USB Connected USB Connected and (Podłączono the device kabel is charging USB) i ładowanie urządzenia Urządzenie The device jest is w pełni now naładowane fully charged Battery Full Urządzenie The device ładowane is charging jest za pośrednictwem via a USB ładowarki wall charger sieciowej USB 4.

8 Uploading Przesyłanie Songs utworów Pojemność The storage odtwarzacza capacity Neptune of Neptune wynosi 4 GB, is czyli 4GB ok or around utworów songs. Obsługiwane Supported Audio pliki audio Files Odtwarzacz Neptune pozwala na bezpośrednie przenoszenie niechronionych plików MP3, AAC The Neptune allows for non protected MP3, AAC and WMA files to be i WMA na dysk FINIS. Zakupione pliki AAC muszą zostać przekonwertowane do formatu MP3 w directly aplikacji itunes. dragged Dopiero and wtedy dropped mogą one onto zostać the przeniesione FINIS drive. na dysk Purchased FINIS. W poniższej AAC tabeli files podano must informacje be converted na temat to obsługiwanych MP3 files plików in itunes audio i sposobów before przesyłania they can ich be do odtwarzacza Neptune. transferred to the FINIS drive. Please see the below table for supported audio files and how to upload the songs to the Neptune. SONG TYPE HOW TO UPLOAD SONGS Niechronione Non Protected pliki MP3, AAC i WMA and WMA Przeniesienie Drag and Drop bezpośrednio directly onto na dysk the metodą drive przeciągnij i upuść Zakupione Convert to MP3 files in itunes Purchased pliki AAC AAC Files w aplikacji from itunes Konwersja do formatu MP3 w aplikacji, itunes, then drag a następnie and drop przeniesienie directly on metodą przeciągnij i upuść bezpośrednio na the dysk drive Chronione Protected pliki MP3, AAC and i WMA WMA Nieobsługiwane Not Compatible *Aby dowiedzieć się, czy utwór jest chroniony, należy wyświetlić jego właściwości *View song properties to check if song is protected Tip: If the Neptune is freezing or running slow, there may be non-compatible songs on the device. With the Neptune plugged into Wskazówka: Jeśli odtwarzacz Neptune zawiesza się albo działa wolno, w odtwarzaczu mogą znajdować się nieobsługiwane the computer, utwory. open Po podłączeniu up the FINIS odtwarzacza drive Neptune and do make komputera sure otwórz the dysk Type FINIS i upewnij się, że widoczna jest kolumna Typ. Pozwoli to zobaczyć typy plików. Usuń wszystkie nieobsługiwane column utwory z is dysku visible FINIS. to view the song types. Delete any non-compatible songs off of the FINIS Drive. 5.

9 Uploading Przesyłanie Songs utworów Metoda Manual przeciągnij Drag and Drop i upuść Najprostszą The easiest metodą way przesłania to upload plików songs MP3, AAC to i your WMA device do odtwarzacza is to drag jest ich and bezpośrednie drop MP3, przeniesienie AAC or WMA na dysk music FINIS directly metodą przeciągnij from your i upuść. music library onto the FINIS Zaraz po podłączeniu odtwarzacza Neptune do portu USB komputera urządzenie zostanie drive. automatycznie rozpoznane jako nowy dysk FINIS. As Użytkownicy soon as you komputerów plug Neptune PC: nowy dysk into wymienny your computer s widoczny będzie USB w menu port, Mój the komputer. Użytkownicy komputerów Mac: nowy dysk wymienny widoczny będzie na pulpicie jako computer will automatically recognize the device as a new FINIS FINIS. drive. Na komputerze wyszukaj bibliotekę utworów, która zawiera żądane pliki w formacie MP3, AAC lub WMA. For PC Users: The new removable disc drive will appear in the My Przenieś żądane utwory lub foldery z utworami na dysk FINIS. Computer W chwili upuszczenia menu. For żądanych Mac utworów Users: na The nowym new dysku removable FINIS automatycznie disc drive rozpocznie się on ich przesyłanie, your desktop a na ekranie as FINIS. wyświetlony zostanie pasek postępu. will appear Podczas przesyłania na wyświetlaczu Neptune widoczny będzie komunikat Transferring Find (Przesyłanie). the music Aby library sprawdzić, on czy your wszystkie computer utwory zostały that pomyślnie includes skopiowane the desired na odtwarzacz AAC Neptune, or WMA otwórz song nowy dysk formats. FINIS. Wyświetlone zostaną wszystkie utwory na dysku. MP3, Drag the desired songs or folders of songs onto the FINIS drive. As soon as you drop the desired songs onto the new FINIS drive, the transfer will automatically start and a status bar will appear showing the current progress. While transferring, the display will show Transferring on the Neptune display. To confirm that your songs have been successfully copied to Neptune, open up the new FINIS disc drive and check that all of the intended songs were transferred. Tip: If you need the songs to play in order (while in play all mode), Wskazówka: ensure Jeśli that utwory you mają copy być a odtwarzane folder of w songs określonej and kolejności not each (w trybie song odtwarzania individually wszystkich plików), na dysk FINIS należy skopiować cały folder, a nie pojedynczo każdy z utworów. onto the FINIS drive. 6.

10 Uploading Przesyłanie Songs utworów Aplikacja itunes itunes You can Zaraz choose po podłączeniu to load odtwarzacza audio files Neptune to Neptune do portu USB through komputera itunes urządzenie on zostanie a PC or Mac. automatycznie Simply drag rozpoznane and jako drop nowy MP3, dysk AAC FINIS. or WMA music directly from Użytkownicy komputerów PC: nowy dysk wymienny widoczny będzie w menu Mój komputer. itunes Użytkownicy onto the komputerów FINIS Mac: drive. nowy dysk wymienny widoczny będzie na pulpicie jako FINIS. W aplikacji itunes na komputerze należy wyszukać żądane utwory w formacie MP3, AAC As soon as you plug Neptune into your computer s USB port, the lub WMA. computer Następnie will należy automatically przenieść żądane utwory recognize na dysk the FINIS. device as a new FINIS disc W drive. chwili upuszczenia żądanych utworów na nowym dysku automatycznie rozpocznie się ich przesyłanie, a na ekranie wyświetlony zostanie pasek postępu. For Podczas PC Users: przesyłania The na new wyświetlaczu removable Neptune disc widoczny drive będzie will komunikat appear Transferring the My Computer (Przesyłanie). menu. Aby sprawdzić, czy wszystkie utwory zostały pomyślnie skopiowane na odtwarzacz Neptune, otwórz nowy dysk FINIS. Wyświetlone zostaną wszystkie utwory na dysku. For Mac Users: The new removable disc drive will appear on your desktop as FINIS. Find itunes on your computer that includes the desired MP3, AAC or WMA song formats. Drag the desired songs onto the FINIS disk drive. As soon as you drop the desired songs onto the new disc drive, the transfer will automatically start and a status bar will appear showing the current progress. While transferring, the display will show Transferring on the Neptune display. To confirm that your songs have been successfully copied to Neptune, open up the new FINIS disc drive and check that all the intended songs were transferred. Tip: Playlist folders cannot be dragged and dropped from itunes Wskazówka: W aplikacji itunes nie jest możliwe przenoszenie folderów z listą utworów Tip: Make sure the Kind column is showing so you can easily identify Wskazówka: Upewnij się, że widoczna jest kolumna Rodzaj. Dzięki temu można łatwo wyszukać te utwory, the song które są types obsługiwane which przez are odtwarzacz compatible Neptune. with Opcję the tę można Neptune. włączyć This na karcie is located Widok. Należy wybrać Opcje widoku i sprawdzić, czy opcja Rodzaj jest zaznaczona. in the View tab. Select View Options and make sure the Kind option is checked. 7.

11 Uploading Przesyłanie Songs utworów Konwersja Converting utworów Songs w in aplikacji itunes itunes - PC PC Po otwarciu aplikacji itunes kliknij lewym przyciskiem myszy główną bibliotekę utworów, aby With ją podświetlić. the itunes program open, left click your Main Music Library so Następnie it is highlighted. przejdź na kartę Edycja (w lewej górnej części ekranu) i wybierz pozycję Preferencje. Once highlighted, go to your Edit tab (located at the top left of the Na karcie Ogólne kliknij przycisk Ustawienia importu. screen) Zmień opcję and Importuj select wykorzystując Preferences. z kodera AAC na koder MP3. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Ustawienia importu, i kolejny raz, aby zamknąć okno Under the General tab select the Import Settings button. Preferencje. Change Aby przekonwertować your Import żądany Using utwór, options kliknij go prawym from AAC przyciskiem encoder myszy to i wybierz MP3 opcję encoder. Utwórz wersję MP3. Utworzona zostanie kopia tego utworu w formacie pliku audio MPEG. Można teraz przenieść Left pliki click MPEG OK na to dysk exit FINIS. Import Settings and another OK to exit Preferences. Konwersja utworów w aplikacji itunes Mac To convert the desired track, right click and select Create MP3 Version. Po otwarciu aplikacji itunes kliknij główną bibliotekę utworów, aby ją podświetlić. Następnie przejdź na kartę itunes (w lewej górnej części ekranu) i wybierz pozycję Preferencje. You will notice that a second copy of that song will be created as a MPEG Na karcie audio Ogólne file. kliknij You przycisk can now Ustawienia drag the importu. MPEG files to the FINIS drive. Zmień opcję Importuj wykorzystując z kodera AAC na koder MP3. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Ustawienia importu, i kolejny raz, aby zamknąć okno Converting Preferencje. Songs in itunes - Mac Kliknij żądany utwór, który ma zostać przekonwertowany. Po podświetleniu utworu przejdź do With menu the Zaawansowane itunes program i wybierz open, opcję Utwórz click wersję your MP3. Main Music Library so Utworzona it is highlighted. zostanie kopia tego utworu w formacie pliku audio MPEG. Można teraz przenieść pliki MPEG na dysk FINIS. Once highlighted, go to your itunes tab (located at the top left of the screen) and select Preferences. Under the General tab select the Import Settings button. Change your Import Using options from AAC encoder to MP3 encoder. Click OK to exit Import Settings and another OK to exit Preferences Click the desired track you wish to convert. Once highlighted go to the Advanced Menu and select Create MP3 Version. You will notice that a second copy of that song will be created as a MPEG audio file. You can now drag the MPEG files to the FINIS drive. 8.

12 Uploading Przesyłanie Songs utworów Aplikacja Windows Windows Media Player Media Player for PC dla komputerów PC Pliki audio można przesyłać do odtwarzacza Neptune także za pośrednictwem aplikacji Windows Media You can Player choose na komputerach to load PC. audio Po podłączeniu files to odtwarzacza Neptune through Neptune do the komputera Windows nowy dysk zostanie Media automatycznie Player program wyświetlony a w PC. menu With aplikacji Neptune Windows Media plugged Player. into your computer, the new disk drive will automatically recognize in the Otwórz bibliotekę utworów aplikacji Windows Media Player. Windows Podłącz Media odtwarzacz Player Neptune. menu. Nowy dysk FINIS zostanie automatycznie rozpoznany na karcie Synchronizacja. Wybierz żądane utwory lub listy utworów, które mają zostać przesłane do urządzenia. Open Przenieś the Windows je na nowy dysk Media FINIS. Player music library. Plug Gdy in wszystkie Neptune, utwory the będą new gotowe FINIS do przesłania disc drive naciśnij will przycisk automatically Rozpocznij synchronizowanie. be recognized Wyświetlony in zostanie the Sync postęp tab. przesyłania, a po jego zakończeniu na ekranie ukaże się Select odpowiedni the desired komunikat. songs or playlists you want to upload to the device. Uwaga: Drag Po them przesłaniu onto utworów the new za pomocą FINIS aplikacji disk Windows drive. Media Player na dysku FINIS zostanie wygenerowany Press the dokument Start Sync.xml. Nie button wolno usuwać as soon dokumentu as all.xml the do songs czasu wykasowania are setup wszystkich for utworów z odtwarzacza. transfer. You will be able to watch the progress of the transfer and be notified upon completion. Please note: After loading songs using Window Media Player, an automated.xml document will appear on FINIS disk drive. Do not delete the.xml document unless removing all of the songs from the player. Ikony Uploading przesyłania Song Icons utworów USB Connected USB Komunikat Connected USB Connected (Podłączono kabel USB) Transferring Przesyłanie Transferring utworów songs do urządzenia to the device 9.

13 Uploading Przesyłanie Songs utworów Usuwanie Deleting utworów Songs Aby To usunąć delete utwory songs z odtwarzacza, from the otwórz player, zawartość open dysku up the FINIS FINIS i usuń żądane disk utwory drive i and foldery. delete the desired songs and folders. W przypadku komputerów Mac należy także pamiętać o opróżnieniu kosza po usunięciu plików w celu zwolnienia If you are pamięci using na odtwarzaczu a Mac please Neptune. also Należy ensure to zrobić to gdy empty odtwarzacz out Neptune your trash jest wciąż after podłączony do komputera. deleting songs to free up the deleted space on your Neptune. This Bezpieczne needs to be odłączanie done while your Neptune is plugged into your computer. Po pomyślnym przesłaniu wszystkich utworów do odtwarzacza Neptune wysoce zalecane jest bezpieczne odłączenie urządzenia od komputera. Safe Removal When all of your song files are completely transferred over to Neptune, Mac it is highly recommended that you safely remove the device from your Przeciągnij ikonę dysku FINIS z pulpitu do kosza. computer. Następnie opróżnij kosz. Mac Spowoduje to wysunięcie napędu, umożliwiając bezpieczne odłączenie odtwarzacza Neptune. Windows Simply grab the FINIS disc drive icon that appeared on your desktop and drag Prawym it to przyciskiem the trash myszy can. kliknij ikonę Usuwanie sprzętu, znajdującą się na pasku zadań w Empty the trash can. prawym dolnym rogu ekranu. This will eject the drive, making Neptune safe to unplug. Wyświetlone zostanie okno zawierające listę wszystkich urządzeń USB. Lewym przyciskiem myszy kliknij Windows pozycję bezpiecznego usuwania urządzenia pamięci masowej, która odpowiada Right dyskowi click FINIS. the Remove Hardware icon loacted in the system tray at the bottom Można right teraz bezpiecznie of your screen. odłączyć odtwarzacz Neptune od portu USB. A window containing a list of USB devices will appear. Left click on the Safely Remove Mass Storage Device line that matches the FINIS disk Resetowanie odtwarzacza Neptune drive. Aby zresetować odtwarzacz Neptune, przytrzymaj przycisk Wstecz przez 12 sekund. Po zresetowaniu Neptune can now be safely unplugged from the USB port. urządzenie zostanie wyłączone. Resetting Neptune To reset Neptune, press and hold the Back button for 12 seconds. The device will power off after the unit has been reset. 10.

14 Display Wyświetlanie Włączanie Turning i the wyłączanie Neptune odtwarzacza Player On/Off Neptune Aby uruchomić odtwarzacz Neptune, przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 4 sekundy. Wyświetlone zostanie To power logo FINIS Neptune wraz z paskiem on, press postępu. and Po hold uruchomieniu the power urządzenia button wyświetlone for 3-4 zostanie seconds. menu The główne. FINIS logo will appear with a progress bar. Once powered on, the device will take you to the main menu. Aby wyłączyć odtwarzacz Neptune, przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 4 sekundy, aż ukaże się logo FINIS. To turn off Neptune press and hold the power button for 3-4 seconds until you see the FINIS logo. Please Wait... Music Menu muzyki Music Menu W In menu the głównym main menu, naciśnij przycisk press the odtwarzania/pauzy, play/pause aby button przywołać to access menu muzyki. the music Naciskaj przyciski w górę lub w dół, aby podświetlić poszczególne opcje. Naciśnięcie przycisku menu. odtwarzania/pauzy zatwierdza wybór lub zmianę ustawienia. Press the up or down arrow to highlight an option and press play/pause Dostępne to confirm opcje: the selection or change the setting. Odtwarzanie wszystkich utworów Odtwarzanie według artysty Choose Odtwarzanie between: według ulubionych Play all songs Play by Artist Play by Favorites Music Play All Songs Artists Favorites Swim Swim Swim Finis 00002/ :44 11.

15 Display Wyświetlanie Menu Song opcji Options utworów Menu Przytrzymaj przycisk Wstecz na ekranie odtwarzania utworu, aby wyświetlić menu opcji utworów. Press and hold the Back button while on the song playback screen to Naciskaj przyciski w górę lub w dół, aby podświetlić poszczególne opcje. Naciśnięcie przycisku odtwarzania/pauzy show the song zatwierdza options wybór menu. lub zmianę ustawienia. Press the up or down arrow to highlight an option and press play/pause Dostępne są następujące opcje menu: to confirm the selection or change the setting. Add to favorites (Dodaj do ulubionych): dodawanie bieżącego utworu do listy ulubionych Repeat (Odtwarzanie cykliczne): odtwarzanie cykliczne wszystkich utworów, jednego utworu Choose lub żadnego from the following menu options: Add Shuffle to favorites: (Odtwarzanie Add losowe): the włączanie current lub song wyłączanie in the odtwarzania favorites losowego playlist Equalizer (Korektor): zmiana trybu korektora (płaski, bas, pop, rock lub jazz) Repeat: Select repeat off, repeat all or repeat one Delete (Usuń): usunięcie bieżącego utworu z urządzenia Shuffle: Turn Shuffle on or off Equalizer: Change the equalizer mode (flat, bass, pop, rock or jazz) Delete: Remove the current song from the device Swim Swim Swim Finis 00002/ :44 Add to Favorites Repeat Off Shuffle Off 12.

16 Display Wyświetlanie Settings Menu ustawień Menu W menu głównym naciśnij przycisk W górę lub W dół, aby przywołać menu ustawień. Naciśnij In the main menu press the Up or Down button to access the settings przycisk odtwarzania/pauzy, aby wybrać menu ustawień. Naciskaj menu. przyciski Press w the górę play/pause lub w dół, aby podświetlić button to poszczególne select the opcje. settings Naciśnięcie menu. przycisku odtwarzania/pauzy Press the zatwierdza up or down wybór lub arrow zmianę to ustawienia. highlight an option and press play/pause to confirm the selection or change the setting. Dostępne są następujące opcje menu: Shuffle (Odtwarzanie losowe): włączanie lub wyłączanie odtwarzania losowego Choose from the following menu options: Repeat (Odtwarzanie cykliczne): odtwarzanie cykliczne wszystkich utworów, jednego utworu lub Shuffle: żadnegoselect shuffle on or shuffle off Repeat: Equalizer Select (Korektor): repeat zmiana off, trybu repeat korektora all (płaski, or repeat bas, pop, one rock lub jazz) Screen Saver (Wygaszacz ekranu): zmiana czasu wygaszacza ekranu (10 s, 20 s, 30 s, 1 min) Equalizer: Jeśli w ciągu Change określonego the czasu equalizer nie zostanie mode naciśnięty (flat, żaden bass, przycisk, pop, włączony rock or zostanie jazz) Screen wygaszacz Saver: ekranu Change zapewniający the oszczędność screen saver energii timer (10s, 20s, 30s, 1 min) If no Power key is Save pressed (Oszczędzanie the screen energii): saver will zmiana activate czasu to save dla trybu power oszczędzania after the selected energii: time Off (Wył.), interval 1 min, 2 min, 5 min, 10 min. Power Jeśli w Save: ciągu określonego Change the czasu power nie zostanie save naciśnięty timer-off,1min,2min,5min,10min żaden przycisk, a odtwarzacz Neptune If no nie key jest is w pressed trybie odtwarzania, and the device urządzenie is not in zostanie playback wyłączone mode, Neptune will turn off after the selected System time Info interval (Informacje o systemie): wyświetlenie wersji oprogramowania sprzętowego i System dostępnej Info: ilości View pamięci the firmware version and available storage space Restore Defaults (Przywróć ustawienia domyślne): przywrócenie ustawień fabrycznych Restore urządzenia Defaults: Return the device to factory settings Languages: (Języki): Select wybór desired żądanego language języka (angielski, (English, francuski, French, hiszpański, Spanish, niemiecki, włoski, German, portugalski) Italian, Portuguese) Shuffle Off Repeat Off Settings Equalizer Flat Tip: To optimize battery life, change the Screen Saver to 10 seconds and the Power Save to 1 minute. Wskazówka: Aby zoptymalizować czas pracy baterii, warto ustawić czas wygaszacza ekranu na 10 sekund, a oszczędność energii na 1 minutę. Tip: To download multilingual instruction manuals, please visit 13.

17 Favorites Ulubione Tworzenie Creating listy a Favorites ulubionych Playlist utworów Możliwe jest tworzenie listy ulubionych utworów poprzez dodawanie nowych plików do listy podczas ich You can create a playlist of your favorite music by adding new files to the odtwarzania. playlist as you listen to them. Aby dodać aktualnie odtwarzany utwór do listy ulubionych: To add Na ekranie the current odtwarzania playing przytrzymaj song przycisk to the powrotu, favorites aby wyświetlić playlist: menu opcji. At Za the pomocą playback strzałek screen, w górę / w dół press podświetl and opcję hold dodawania the return do ulubionych. button to display Naciśnij przycisk odtwarzania/pauzy, aby dodać bieżący utwór do listy ulubionych utworów. the Na options wyświetlaczu menu. widoczny będzie komunikat Added to Favorites Successfully (Pomyślnie Press dodano the do ulubionych). up/down arrow to highlight add to favorites. Powtórz powyższe czynności, aby dodać kolejne utwory. Press the play/pause to add the current song to the favorites playlist. Odtwarzanie Display will listy read ulubionych Added utworów to Favorites Successfully. Aby odtworzyć Repeat listę the ulubionych above steps utworów: to add more songs. Przejdź głównego menu muzyki. Za pomocą strzałek w górę / w dół podświetl ulubione. Naciśnij przycisk odtwarzania/pauzy, aby wybrać opcję menu ulubionych. Swim Swim Swim Add to Favorites Added to Odtwarzanie wszystkich utworów: Finis Repeat za pomocą strzałek Offw górę / w dół podświetl Favorites opcję Play all 00002/ songs (Odtwarzaj wszystkie 0:44utwory), Shuffle a następnie naciśnij Off przycisk odtwarzania/pauzy, Successfully aby ją wybrać. Odtwarzanie konkretnego utworu: za pomocą strzałek w górę / w dół podświetl konkretny utwór, Listening który ma to być the odtworzony, Favorites a następnie Playlist naciśnij przycisk odtwarzania/pauzy, aby go wybrać. To listen to the favorites playlist: Navigate to the high-level music menu. Press the up/down arrow to highlight favorites. Press play/pause to select the favorites menu option. To playback all songs use the up/down arrow to highlight play all songs and press the play/pause to select. To playback a particular song use the up/down arrow to highlight the particular song you wish to play and press the play/pause to select. Play All Songs Artists Favorites Play All Songs Finis- Open Water Finis- Swim Swim Open Water Finis 00001/

18 Favorites Ulubione Usuwanie Removing plików Files z From listy ulubionych the Favorites utworów Playlist Aby usunąć aktualnie odtwarzany utwór z listy ulubionych: To remove Na ekranie the odtwarzania current przytrzymaj playing przycisk song from powrotu, the aby favorites wyświetlić menu playlist: opcji. At Za the pomocą playback strzałek screen w górę / w press dół podświetl and opcję hold Clear the return from favorites button (Usuń to z ulubionych). display Naciśnij przycisk odtwarzania/pauzy. Wyświetlony zostanie ekran Clear from favorites (Usuń the options menu. z ulubionych). Press Za pomocą the up/down strzałek w górę arrow / w dół to podświetl highlight opcję Clear Yes (Tak). from favorites. Press Naciśnij the przycisk play/pause, odtwarzania/pauzy, a Clear aby from usunąć favorites bieżący utwór screen z listy ulubionych will appear. utworów. Use the up/down arrow to highlight yes selection. Press play/pause to remove current song from the favorites playlist. Swim Swim Swim Finis 00001/ Clear from Favorites Repeat Off Shuffle Off No Clear from Favorites Yes Clear from Favorites successfully No Clear from Favorites Yes Tip: Clear from favorites will only show if you are playing the song Wskazówka: from the Opcja favorites Clear from menu. favorites (Usuń z ulubionych) będzie dostępna wyłącznie wtedy, gdy odtwarzany jest utwór z menu ulubionych. Wskazówka: Tip: If Utwór a song usuwany is deleted jest wyłącznie from z listy the ulubionych, favorites a nie playlist, the song will not z pamięci urządzenia. be deleted from the device. 15.

19 Technical Pomoc techniczna Support Obsługa Customer klienta Care USA (nr Toll bezpłatny): Free: Europa: Europe: Web: Facebook: Twitter: You Tube: Download Multilingual Instruction Manuals: System Requirements Wymagania Pentium sprzętowe III 500 Mhz or higher recommended Windows XP (service pack 1 or higher) or Procesor Pentium III 500 Mhz (zalecany szybszy) Windows XP (dodatek Vista, Service Windows Pack 17 lub, Windows nowszy) lub8, Windows Mac Vista, O.S.9 Windows x or higher 7, Windows 8 Mac O.S.9 x lub nowszy MB dostępnego available miejsca hard na dysku drive twardym space MB RAM RAM (zalecane (256256) recommended) Port USB (zalecany 2.0) USB Port (2.0 recommended) Dostęp do Internetu (zalecany) Karta Internet dźwiękowa access (zalecana) (recommended) Sound Card (recommended) 16.

20 Informacje Safety dotyczące Information bezpieczeństwa Failure Nieprzestrzeganie to follow these niniejszych safety instrukcji instructions dotyczących could bezpieczeństwa result in hearing może spowodować uszkodzenie słuchu, porażenie prądem elektrycznym bądź innego typu urazy damage, lub uszkodzenia. electric shock or other injury or damage. Permanent Używanie odtwarzacza hearing loss Neptune may przy occur wysokim if Neptune ustawieniu is used głośności at a high może volume. skutkować the trwałą volume utratą to słuchu. a safe Głośność level. należy ustawić na bezpiecznym poziomie. Set Do Nie not należy attempt wymieniać to replace baterii the odtwarzacza Neptune Neptune. battery, Jest it is ona built wbudowana in and not i nie może zostać wyjęta. replaceable. Baterię należy ładować zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji Charge obsługi. the battery in accordance with the instructions supplied with this Do guide. ładowania baterii należy używać wyłącznie ładowarki dostarczonej przez oryginalnego Use only the producenta charger odtwarzacza supplied Neptune. by the Neptune s original manufacturer to Wolno stosować wyłącznie akcesoria i dodatki zatwierdzone przez producenta charge urządzenia. the battery. Only Odtwarzacz use attachments Neptune może and być accessories bezpiecznie specified używany w by wodzie the i manufacturer. w jej pobliżu. Jest Neptune on wodoodporny is safe to do use głębokości in and około around 3 m i the może water. być bezpiecznie It is waterproof używany to na approximately basenach, w jeziorach, 3 meters morzach or 10 i feet dowolnych and can innych be zbiornikach used safely słodkiej in swimming lub słonej wody. Odtwarzacz nie powinien być używany podczas wszelkiego typu nurkowania pool, z akwalungiem lakes, oceans, lub rurką, or any lub nurkowania body of fresh swobodnego. or salt water. Zejście It poniżej should maksymalnej not be used głębokości for any 3 type m może of scuba, spowodować free wadliwe or skin działanie diving and lub uszkodzenie may malfunction urządzenia. or fail Odtwarzacz beyond the Neptune maximum należy depth przechowywać of 3m/10ft. poza zasięgiem dzieci. Niektóre elementy mogą Keep Neptune spowodować out of zadławienie. reach of children, certain parts may create choking Wszyscy użytkownicy niniejszego produktu ponoszą odpowiedzialność za potencjalne skutki jego użytkowania. Może istnieć bezpośrednie lub pośrednie ryzyko hazards All wystąpienia users of this urazu. product Producent assume i sprzedawca risk resulting urządzenia from nie ponoszą its user. w tej Whether kwestii proximate żadnej odpowiedzialności. or remote, there are may be a risk of injury. Neither manufacturer Osoby niemające or seller doświadczenia assumes w programach any liability. treningowych przed użyciem urządzenia powinny skonsultować się z lekarzem. If new to an exercise program, consult a physician for precautions before using. 17.

MULT MUL IMEDIA TIMEDIA PLAY PLA

MULT MUL IMEDIA TIMEDIA PLAY PLA MULTIMEDIA PLAYER MULTIMEDIA PLAYER Contents 1. Preparation for use 5 Precaution 5 Caution when operating the touch button 7 Product components 8 Name of each part 9 Screen composition and Central function

Bardziej szczegółowo

QUICKI 731 TABLET PC

QUICKI 731 TABLET PC QUICKI 731 TABLET PC SPIS TREŚCI: SAFETY INSTRUCTIONS:... 4 INFORMATION CONCERNING MAINTANANCE AND EXPLOATATION:... 4 REMARKS CONCERNING SAFETY:... 5 1. OUTLOOK DESCRIPTION:... 6 2. POWER BUTTON USAGE:...

Bardziej szczegółowo

STEREO GAMING HEASET USER GUIDE ZESTAW SŁUCHAWKOWY STEREO DO GIER INSTRUKCJA OBSLUGI

STEREO GAMING HEASET USER GUIDE ZESTAW SŁUCHAWKOWY STEREO DO GIER INSTRUKCJA OBSLUGI Dla PS4 PS3 Mobile STEREO GAMING HEASET USER GUIDE ZESTAW SŁUCHAWKOWY STEREO DO GIER INSTRUKCJA OBSLUGI EAR FORCE STEALTH 400 STEREO GAMING HEADSET ZESTAW SŁUCHAWKOWY FORCE STEALTH 400 STEREO DO GIER Congratulations

Bardziej szczegółowo

GOCLEVER GENIUS 7 OWNER S MANUAL GOCLEVER GENIUS 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI

GOCLEVER GENIUS 7 OWNER S MANUAL GOCLEVER GENIUS 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI GOCLEVER GENIUS 7 OWNER S MANUAL GOCLEVER GENIUS 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą

Bardziej szczegółowo

user s manual MODECOM

user s manual MODECOM user s manual MODECOM Contents: Important Notices 4 Keys and Functions 5 I. Getting Started 6 1.1 Turn on/off 6 1.2 Lock/unlock the screen (sleep mode) 6 1.3 Connect to computer 7 II. Your Home Screen

Bardziej szczegółowo

USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI

USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI HI-FI MUSIC CENTER FM/BLUETOOTH/MP3/USB/KARAOKE WIEŻA HI-FI FM/BLUETOOTH/MP3/USB/KARAOKE Thanks for your purchase of our product. Please read through this manual before making

Bardziej szczegółowo

50.2. User manual Instrukcja obsługi. www.lark.com.pl. The provider of the device reserves the right to modify the device without any prior notice.

50.2. User manual Instrukcja obsługi. www.lark.com.pl. The provider of the device reserves the right to modify the device without any prior notice. 50.2 User manual Instrukcja obsługi The provider of the device reserves the right to modify the device without any prior notice. Lark Europe Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL. NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL. NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before

Bardziej szczegółowo

PP15DAB. Instrukcja obsługi Owner's Manual. Przenośne radio DAB+/FM z Bluetooth/USB/SD Portable DAB+/FM Radio with Bluetooth/USB/SD player

PP15DAB. Instrukcja obsługi Owner's Manual. Przenośne radio DAB+/FM z Bluetooth/USB/SD Portable DAB+/FM Radio with Bluetooth/USB/SD player Instrukcja obsługi Owner's Manual Przenośne radio DAB+/FM z Bluetooth/USB/SD Portable DAB+/FM Radio with Bluetooth/USB/SD player IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS Important Safety Instructions Caution: To

Bardziej szczegółowo

35.8. User manual Instrukcja obsługi. www.lark.com.pl. The provider of the device reserves the right to modify the device without any prior notice.

35.8. User manual Instrukcja obsługi. www.lark.com.pl. The provider of the device reserves the right to modify the device without any prior notice. 35.8 User manual Instrukcja obsługi The provider of the device reserves the right to modify the device without any prior notice. Lark Europe Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

RT-N14U. Router bezprzewodowy N300. Podręcznik użytkownika

RT-N14U. Router bezprzewodowy N300. Podręcznik użytkownika RT-N14U Router bezprzewodowy N300 Podręcznik użytkownika PL7879 Wydanie poprawione Listopad 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

BTS10. Instrukcja obsługi Owner's Manual. Głośnik Bluetooth Bluetooth speaker

BTS10. Instrukcja obsługi Owner's Manual. Głośnik Bluetooth Bluetooth speaker Instrukcja obsługi Owner's Manual Głośnik Bluetooth Bluetooth speaker IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN Caution: To reduce the risk of electric shock, do not dismantle

Bardziej szczegółowo

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before installation and use. Contents / Spis

Bardziej szczegółowo

RT-N56U. Podręcznik użytkownika. Ekstremalna wydajność i styl. Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N

RT-N56U. Podręcznik użytkownika. Ekstremalna wydajność i styl. Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N RT-N56U Ekstremalna wydajność i styl Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N Stylowy router RT-N56U charakteryzuje się podwójnym pasmem 2.4GHz oraz 5GHz zapewniającym jednoczesne przesyłanie

Bardziej szczegółowo

GOCLEVER TAB T72GPS TV

GOCLEVER TAB T72GPS TV GOCLEVER TAB T72GPS TV USER S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com 1 Declaration of Conformity Hereby GOCLEVER Technology declares that the product complies with the essential requirements and other

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika RT-N10 Bezprzewodowy router ASUS EZ N RT-N10 150M High Speed AIR WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 Podręcznik użytkownika PL4941_RT-N10_Manual.indd 1 7/0/09 10:08:55 AM PL4941 Wydanie poprawione V2 Lipiec 2009 Copyright

Bardziej szczegółowo

RT-N10U Router bezprzewodowy - N150

RT-N10U Router bezprzewodowy - N150 RT-N10U Router bezprzewodowy - N150 Podręcznik użytkownika 2 PL7656 Wydanie poprawione Sierpień 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

GOCLEVER TAB T73 USER S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI. www.goclever.com

GOCLEVER TAB T73 USER S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI. www.goclever.com GOCLEVER TAB T73 USER S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com 1 Declaration of Conformity Hereby GOCLEVER Technology declares that the product complies with the essential requirements and other provisions

Bardziej szczegółowo

GOCLEVER TAB I101. /Place photo here/

GOCLEVER TAB I101. /Place photo here/ GOCLEVER TAB I101 /Place photo here/ USER S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Declaration of Conformity Hereby GOCLEVER Technology declares that the product complies with the essential requirements

Bardziej szczegółowo

RT-N65U. Podręcznik użytkownika. Dwupasmowy bezprzewodowy router N750 Gigabit

RT-N65U. Podręcznik użytkownika. Dwupasmowy bezprzewodowy router N750 Gigabit RT-N65U Podręcznik użytkownika Dwupasmowy bezprzewodowy router N750 Gigabit RT-65U charakteryzuje się podwójnym pasmem 2.4GHz oraz 5GHz zapewniając jednoczesne bezprzewodowe przesyłanie strumieni HD; serwer

Bardziej szczegółowo

FONE 570Q FONE 570Q INSTRUKCJA OBSŁUGI

FONE 570Q FONE 570Q INSTRUKCJA OBSŁUGI FONE 570Q OWNER S MANUAL FONE 570Q INSTRUKCJA OBSŁUGI ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ WWW.GOCLEVER.COM ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INNYMI PRODUKTAMI TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi OV-Action

Instrukcja obsługi OV-Action Instrukcja obsługi OV-Action INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać informacje zawarte w tej instrukcji Aby wydłużyć żywotność przenośnego

Bardziej szczegółowo

Android TV 500 INSTRUKCJA OBSŁUGI OWNER S MANUAL

Android TV 500 INSTRUKCJA OBSŁUGI OWNER S MANUAL Android TV 500 INSTRUKCJA OBSŁUGI OWNER S MANUAL ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ WWW.GOCLEVER.COM ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INNYMI PRODUKTAMI TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą

Bardziej szczegółowo

User s manual. NVIP-3000 series IP camera

User s manual. NVIP-3000 series IP camera User s manual NVIP-3000 series IP camera NVIP-3000 series 3MPX IP camera user s manual IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured

Bardziej szczegółowo

RT-N16. Podręcznik użytkownika. Wielofunkcyjny router bezprzewodowy Gigabit N

RT-N16. Podręcznik użytkownika. Wielofunkcyjny router bezprzewodowy Gigabit N RT-N16 Podręcznik użytkownika Wielofunkcyjny router bezprzewodowy Gigabit N Elegancka biało-szara obudowa routera RT-N16 2,4GHz zawiera dużej mocy procesor, zapewniający wysoką przepustowość; obsługa do

Bardziej szczegółowo

AHD-115. TV tuner DVB-T Tuner telewizyjny DVB-T. Instruction Manual 3 Instrukcja obsługi 23

AHD-115. TV tuner DVB-T Tuner telewizyjny DVB-T. Instruction Manual 3 Instrukcja obsługi 23 AHD-115 TV tuner DVB-T Tuner telewizyjny DVB-T Instruction Manual 3 Instrukcja obsługi 23 This product meets all the requirements and provisions of the applicable European Union directives. Declaration

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DSL-AC68U. Dwupasmowy modem router 802.11ac Wi-Fi ADSL/VDSL

Podręcznik użytkownika DSL-AC68U. Dwupasmowy modem router 802.11ac Wi-Fi ADSL/VDSL Podręcznik użytkownika DSL-AC68U Dwupasmowy modem router 802.11ac Wi-Fi ADSL/VDSL PL8891 Wydanie pierwsze Styczeń 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego

Bardziej szczegółowo

English. Quick Start Guide Skrócona instrukcja obsługi. www.polsky.tv

English. Quick Start Guide Skrócona instrukcja obsługi. www.polsky.tv English Quick Start Guide Skrócona instrukcja obsługi www.polsky.tv Dune HD TV-102 Quick Start Guide Table of Contents 3 Table of Contents 4 16 Polski English Quick Start Guide Skrócona instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DSL-N14U. Router bezprzewodowy 300Mbps z modemem ADSL. DSL-N14U 300Mbps Wi-Fi ADSL Modem Router

Podręcznik użytkownika DSL-N14U. Router bezprzewodowy 300Mbps z modemem ADSL. DSL-N14U 300Mbps Wi-Fi ADSL Modem Router Podręcznik użytkownika DSL-N14U Router bezprzewodowy 300Mbps z modemem ADSL DSL-N14U 300Mbps Wi-Fi ADSL Modem Router PL8760 Wydanie pierwsze Styczeń 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Seria DSL-N16UP / DSL-N16U Bezprzewodowy router N300 z modemem ADSL PL8931 Wydanie pierwsze Luty 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo