PL-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2012/S Ogłoszenie o profilu nabywcy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2012/S 224-369052. Ogłoszenie o profilu nabywcy"

Transkrypt

1 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: PL-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2012/S Ogłoszenie o profilu nabywcy Niniejsze ogłoszenie odnosi się do publikacji: wstępnego ogłoszenia informacyjnego (dyrektywa 2004/18/WE) Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Grontmij Polska sp. z o.o. ul. Ziębicka 35 Osoba do kontaktów: Mirosława Jarosz-Czajkowska Poznań Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: Adres profilu nabywcy: Dostęp elektroniczny do informacji: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Grontmij Polska Sp. Z o. o. ul. Ziębicka 35 Punkt kontaktowy: Grontmij Polska Sp. Z o. o. Osoba do kontaktów: Mirosława Jarosz Czajkowska Poznań Tel.: Faks: Adres internetowy: I.2) I.3) I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Inna Główny przedmiot lub przedmioty działalności Ogólne usługi publiczne Inny: grupa konsultingowo-inżynierska Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających: tak Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. ul. Stabłowicka Wrocław 1/5

2 2/5 Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję/podmiot zamawiający: "Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+" realizowane w ramach POIG Działanie 2.2 wsparcie i tworzenie wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych. II.2) II.3) Rodzaj zamównienia Dostawy Krótki opis zamówienia lub zakupu: W ramach projektu mają być zrealizowane kompleksowe dostawy sprzętu wraz z montażem i instruktażem personelu Beneficjenta dla laboratoriów nanotechnologicznych i biotechnologicznych. Wartość przedmiotu zamówienia netto wg wniosku o dofinansowanie wynosi około złotych dla części nanotechnologicznej oraz około PLN dla części biotechnologiczej. w ramach projektu zakupiony zostanie m.in. niżej wymieniony sprzęt pomiarowo-badawczy i laboratoryjny: Aparat do elektroforezy białek, Aparat do elektroforezy DNA, Aparat do łączenia płytek / podłoża, Aparat do elektroporacji komórek eukariotycznych, Aparat do izolacji kwasów nukleinowych, Aparat do konstruowania macierzy tkankowych, Aparat do pomiarów widm fluorescencji biopreparatów, Aparat do pomiaru i oznaczania wielkości cząstek przez pomiar rozpraszania światła lasera, Aparat do pomiaru oddziaływania pomiędzy makrocząsteczkami metodą plazmowego rezonansu powierzchniowego, Aparat do transferu białek, Aparat do utylizacji i zbierania medium z akcesoriami i pompą próżniową, Aparat PCR, Aparat próżniowy, Autoklawy poziome, nastołowe, podłogowe, przelotowe, skrzyniowe o pojemności 10l -135 l, Automat do wylewania płytek agarowych, Automatyczny pipetor, Analizator gęstości, Analizator jądrowego rezonansu magnetycznego NMR, Analizator nanocząstek (Aparat do zliczania, rozmiarowania i wizualizacji nanocząstek), Analizator nanocząstek oparty na ruchach Browna, Analizator profilu wiązki M2 (Beam profiler), Analizator stanu polaryzacji, Analizator termiczny DTA/DSC/TGA, Analizator widma sygnału o paśmie od 10kHz do 25GHz, Analizator widma sygnału o paśmie od 20kHz do 1,5GHz, Analizator widma w czasie rzeczywistym w zakresie od 10 Hz to 7GHz, Analizator wielkości cząstek nanometrycznych i potencjału zeta, Analizator wielkości cząstek, potencjału zeta i masy cząsteczkowej, Aparat do badania palności tworzyw wg UL94, Aparat do dynamicznej analizy mechanicznej i analizy termomechanicznej (DMA/ TMA), Aparat do elektroforezy agarozowej, Aparat do elektroforezy agarozowej, Aparat do elektroforezy poliakrylamidowej, Aparat do miareczkowania auto, Aparat do oceny odporności na łuk elektryczny, Aparat do oceny wytrzymałości dielektrycznej, Aparat do oznaczania wskaźnika płynięcia, Aparat do pomiaru temperatury topnienia związków, Aparat do pomiaru współczynnika przewodności cieplnej, Aparat do wyznaczania indeksu tlenowego i temperaturowego, Aparat laserowy do pomiaru dyfuzji termicznej, Aparatu do oznaczania temperatury odkształcenia tworzyw pod obciążeniem (HDT) oraz oznaczania temperatury mięknienia metodą Vicat, Aparatura do pomiaru napięcia powierzchniowego, Aparatura do pomiaru napięcia powierzchniowego, Autoklawy, Autoklaw chemiczny, Autoklaw laboratoryjny, Autokorelator do pomiaru parametrów impulsu laserowego, Automatyczny system do destylacji(piec szklany typu Kugelrohr), Biochemiczna komora laminarna, Chromatograf cieczowy, Chromatograf cieczowy sprzężony ze spektrometrem masowym, Chromatograf cieczowy sprzężony ze spektrometrem masowym, Chromatograf gazowy, Chromatograf gazowy sprzężony z spektrometrem masowym, Chromatograf gazowy ze spektrometrem masowym - GC-MS, Chromatograf preparatywny, Chromatograf żelowy GPC, CSP Cross Section Polisher, Argonowy Ścieniacz Jonowy, Cyfrowy Wideo-Mikroskop 3D, Czytnik kodów paskowych, Czytnik płytek ELISA, Czytnik płytek mikrotitracyjnych, Dejonizator wody, Destylarka, Dewar, Dewar do ciekłego azotu, Digital soldering station Elektrycznie sterowana stacja lutownicza, Drobna aparatura kontrolno pomiarowa, Dyfraktometr proszkowy (XRD), Dyfraktometr rentgenowski do orientacji kryształów, Dygestorium próżniowe (Glovebox z pompą próżniową), Dylatometr wysokotemperaturowy, E-beam deposition system, Ekstraktor Soxhleta, Electrospinning, 2/5

3 3/5 Electrospinning NMG1, Elektromagnes - zestaw do badania cech magnetycznych, Elektrometr z komorą termiczną i systemem elektrod pomiarowych, Elektroniczna waga laboratoryjna, Elektroniczny ph metr, Elektropowlekanie, Elipsometr spektralny. Ewaporator termiczny,fluorymetr, Function generator Generator arbitralny, Generator funkcyjno/arbitralny o paśmie analogowym do 500MHz, Generator sygnałowy do 20GHz, Generator uniwersalny funkcyjno/ arbitralny, Grzejnik podczerwieni, Histerezograf, Homogenizator ultradźwiękowy, Homogenizator ultradźwiękowy dużej mocy, Imadło małe i duże, Impulsowy spektrometr THz oparty na technice ASOPS, Inkubatory CO2 i O2,Interferometr do badania jakości elementów optycznych, Interferometr Talbota do zapisu siatek Bragga, Lampy ultrafioletowe w zabudowie, Lampy UV, Laser CO2, Laser ekscymerowy (KrF), Laser excimerowy impulsowy, Laser femtosekundowy do zapisu siatek Bragga, Laser femtosekundowy tytanowo-szafirowy, Laser helowo-kadmowy, Laser impulsowy, Liofilizator, Lodówki i Lodówko zamrażarki, Lupa warsztatowa, Lutownica precyzyjna elektroniczna, Łaźnia elektryczna mała, Łaźnia ultradźwiękowa, Łaźnia ultradźwiękowa (Ultrasonic cleaner), Łaźnia ultradźwiękowa z grzaniem, Łaźnia wodna, Komora z lampą UV, Komory cieplne, Komory cieplne (suszarki laboratoryjne), Kompaktowy system próżniowy, Konuktometr, Kontroler temperatury, Kosz grzejny, Kosz na odpady BIOHAZARD, Kriostat (Termostat grzewczo chłodzący), Kruszarka szczękowa, Mała piła diamentowa, Mała suszarka próżniowa, Maski fazowe, Miernik mocy i energii optycznej, Miernik mocy i energii optycznej, Miernik mocy THz, Miernik parametrów strukturalnych włókien optycznych, Miernik prądów próbki, Miernik tłumienia spektralnego, Mieszadła magnetyczne, Mieszadło magnetyczne bez grzania, Mieszadło magnetyczne małe, Mieszadło magnetyczne z grzaniem, Mieszadło mechaniczne, Mieszadło wielostanowiskowe bez grzania, Mieszadło wielostanowiskowe z grzaniem, Mieszalnik mechaniczny, Mieszalnik wysokoobrotowy z tarczami Cowless'a, Mikrofalowy generator sygnałów, Mikrofalowy reaktor próżniowy, Mikrokalorymetr różnicowy z modulacją temperatury (MTDSC), Mikroskop (do stosowania na ławach i stołach optycznych), Mikroskop cyfrowy, Mikroskop laboratoryjny odwrócony, Mikroskop metalograficzny z kamerą CCD, Mikroskop optyczny odwrócony, Mikroskop optyczny z mikromanipulatorem, Mikroskop polaryzacyjny, Mikroskop Stereoskopowy, Mikroskopy inspekcyjne, Mikroskopy optyczne, Mikrotom rotacyjny, Mikrowaga analityczna, Miniaturowa wiertarka, Młynek kulkowy, Młynek kulowy agatowy, Młynek planetarno-kulowy, Młynek szybkoobrotowy, Mokry stół do litografii, Multimetr, Multimetr elektroniczny, Multimetr z USB, Myjka ultradźwiękowa, Myjnia ultradźwiękowa, Naczynie dewar, Naczynie dewara na ciekły azot, Nanoindenter, Nanotomograf rentgenowski - nanoct, Nanowoltomierz selektywny homodynowy dwukanałowy cyfrowy, Naparowywarka próżniowa., Napylarka katodowa, Napylarka próżniowa, Napylarka wysokopróżniowa z pompą dyfuzyjną z możliwością napylania amorficznego oraz rozpylania katodowego, Naświetlarka elektronolitograficzna, Odwrócony mikroskop badawczy do obserwacji w jasnym polu, kontraście fazowymi fluorescencji z systemem archiwizacji obrazu, Ogólne wyposażenie opto-mechaniczne, Opalarka, Optyczne analizatory widma w zakresie od 400nm do 2200nm, Optyczny analizator widma, Optyczny analizator widma ( nm), Optyczny analizator widma ( nm), Optyczny analizator widma ( nm), Optyczny mikroskop inspekcyjny, Optyczny oscylator parametryczny zaprojektowany do współpracy z laserem Ti:Sasa, Oscylator femtosekundowy, Oscyloskop, Oscyloskop cyfrowy, Oscyloskop cyfrowy 2-4 kanałowy, Oscyloskop o paśmie 100MHz, Oscyloskop o paśmie analogowym co najmniej 1GHz, Oscyloskop o paśmie analogowym, co najmniej 10GHz, Oscyloskop o paśmie co najmniej 100MHz., Oscyloskop przenośny, Osuszacz powietrza, Palnik tlenowo-gazowy, ph metr, Piec (Baking oven), Piec indukcyjny, Piec komorowy, Piec laboratoryjny, Piec próżniowy, Piec temperaturowy z regulowaną atmosferą wypału, Piec z możliwością spiekania pod wysokimi ciśnieniami w kontrolowanej atmosferze, Piece wysokotemperaturowe, Piecyk elektryczny grawitacyjny, Piecyk elektryczny z wentylatorem, Piecyk mały, Piknometr helowy, Pipety automatyczne, Pirometr przenośny, Pistolet rozpylający do azotu (Nitrogen gun), Płaszcz grzejny, Płuczka ultradźwiękowa, Płyta grzejna z mieszadłem, Podgrzewany stolik, Polaryzacyjny mikroskop optyczny z możliwością obserwacji, Polerka metalograficzna, 3/5

4 4/5 Pompa, Pompa dozująca, standardowa pompa perystaltyczna, Pompa próżniowa, Pompa próżniowa olejowa, Pompa turbomolekularna, Pompa/sprężarka, Pompka do strzykawek, Skaningowy Mikroskop Elektronowy (SEM) z możliwością pracy w niskiej próżni i wymaganym wyposażeniem analitycznym (EDS i WDS), Skruber lokalny (Local abatement), Sonifikator, Sorpcjometr wielostanowiskowy, Sorpcjometr z opcją pomiaru chemisorpcji, Spawarka światłowodów, Spawarka tradycyjna-łukowa, Spawarka żarnikowa z możliwością przewężania włokna, Profilometr powierzchni (optyczny), Profilometr powierzchni (stykowy), Spektrofotometr FT-IR, Spektrofotometr IR, Spektrofotometr UV-VIS, Spektrometr (zakres nm), Spektrometr (zakres nm), Spektrometr (zakres nm), Spektrometr MALDI TOF-MS, Spektrometr THz w dziedzinie czasu ze źródłami i detektorami promieniowania THz, Stacja na gorące powietrze, Stacja oparów HF, Stacjonarne multimetry laboratoryjne, Stanowisko do lutowania z lutownicą elektroniczną, Stanowisko fotograficzne z aparatem, Stanowisko pomiarowe SPE-LEEM, Stereomikroskop, Stolikowy elektronowy mikroskop skaningowy, Stół mokry do czyszczenia podłoży (Wet Bench for Substrate, lean), Stół mokry do usuwania rezystu (Wet Bench for Resist Strip), Stół mokry do wytrawiania kwasami (Wet Bench for Acid Etch), Stół optyczny, Stół optyczny o wymiarach 1000x2000mm, Stół optyczny typu honeycomb o wymiarach 1500 mm x 2000 mm x 300 mm, Stół wagowy z wagą analityczną, Suszarka, Suszarka do szkła, Suszarka laboratoryjna, Suszarka niskopróżniowa, Suszarka próżniowa, Suszarka próżniowa (vacuum oven), Suszarka rozpyłowa, Symulator światła słonecznego (solar simulator), System czyszczenia plazmowego, System demontażu taśmy (Tape De-Mount), System depozycji warstwy atomowej (ALD, Atomic layer deposition), System do bezpiecznego odsysania mediów komórkowych, System do dejonizacji wody, System do obróbki laserem CO2 i światłowodowym, System do obróbki laserem excimerowym, System do obróbki laserem pikosekundowym, System do odfiltrowania roztworów fotoaktywnych, System do pomiaru PMD i dyspersji chromatycznej, System do sporządzania nanokompozytów z termoplastyczną matrycą, System do syntez równoległych, System epitaksji wiązką molekularną, System łącznia światłowodów (Fiber Bonder, optical fibre connection), System montażu taśmy (Tape Mount), System oczyszczania wody, System pobierania i przenoszenia (Pick-and-place Station), System połączonych śluzą dwóch niezależnych komór rękawicowych do pracy w atmosferze ochronnej beztlenowej i suchej., System pomp membranowych, System spektrometrii mas jonów Wtórnych Secondary Ions Mass Spectrometer (SIMS), System wytrawiania plazmowego dla półprzewodników na bazie krzemu, System wytrawiania plazmowego dla półprzewodników złożonych, Systemy zasilania i sterowania, Szlifierka, Szlifierka do złącz światłowodowych, Szlifierka metalograficzna, Szybki fotodetektor, Światłowodowy miernik mocy do 10mW, Światłowodowy miernik mocy do 2W, Światłowodowy miernik mocy z głowicami pomiarowymi, Termometr bezkontaktowy, Termowaga sprzężona ze spektrometrem mas, Transmisyjny Mikroskop Elektronowy (TEM), Turbidymetr mętnościomierz, Układ centrowania maski (Mask Aligner), Układ do oznaczania temperatury topnienia i wrzenia, Układ do pomiaru wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC), Ultrawirówka z chłodzeniem, Ultrawysokopróżniowe laboratorium do badania struktury elektronowej i atomowej powierzchni, Uniwersalny analizator sieci radiowych, Urządzenia do wycinania próbek dla celów TEM Focused Ion Beam (FIB), Urządzenie DIMPLER GRIDING, Urządzenie do elektrolitycznego ścieniania metodą strumieniową, Urządzenie do inkludowania próbek, Urządzenie do pomiaru współczynnika załamania metodą bliskiego pola, Urządzenie do stabilizacji przepływającej wody, Urządzenie do ścieniania wiązką jonową PIPS(Precision Ion Polishing System) Argonowy Ścieniacz Jonowy, Urządzenie do wycinania metodą elektroiskrową - elektrodrążarka drutowa, Urządzenie do wycinania na zimno (Piła drutowa), Urządzenie do wyładowań koronowych (Corona discharger), Urządzenie do zgrubnego cięcia, Urządzenie natryskowe do nakładania fotorezystu, Urządzenie spektroskopii m-linii, Vortex,, Waga, Waga analityczna, Waga analityczna nowej generacji, Waga laboratoryjna, Waga laboratoryjna z zestawem do wyznaczania gęstości, Waga precyzyjna, Wagi elektroniczne, Wanna Langmuira-Blodgett, Wektorowy analizator sieci do 500 GHz, Wektorowy generator sygnału w zakresie częstotliwości od 9 khz do 6 GHz, Wiertarka stojąca z 4/5

5 5/5 II.4) regulacją obrotów, Wiertarka z regulacją obrotów i giętkim wałem obrotowym, Wire Bonder, Wirówka, Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem, Wirówka wysoko obrotowa, Wirówka wysokoobrotowa na pojemniki, Wkrętarka akumulatorowa, Wózek do dużego naczynia dewara, Wózek do wożenia naczynia dewara z ciekłym azotem, Wózek narzędziowy z wyposażeniem, Wózek pod dewar, Wózek warsztatowy z wyposażeniem narzędziowym, Wyparka obrotowa z pompką wodną i pompą teflonową, Wyparka próżniowa z systemem pomp próżniowych, Wyparka rotacyjna z pompami,, Wytrzasarka, Wytrząsarka typu Vortex, Wytrząsarka wibracyjna z zestawem sit, Wytrząsarka z grzaniem, Wytwornica lodu, Wytwornica wodoru, Wytwornica wodoru, Zaciskarka hydrauliczna, Zaklejarka, Zamknięty system do chłodzenia wody w chłodnicach, Zamrażarki laboratoryjne, Zasilacz HV, Zasilacz laboratoryjny dwukanałowy, Zasilacz laboratoryjny jednokanałowy, Zasilacz stabilizowany (Zakres 50 A), Zasilacze stabilizowane (Zakres 12 A), Zasobnik z ciekłym azotem wraz z systemem utrzymania stanu ciekłego azotu, Zautomatyzowana stacja robocza do pomiarów oddziaływań w płytkach wielodołkowych wraz z wielofunkcyjnym czytnikiem, Zautomatyzowany izotermalny kalorymetr miareczkujący (ITC), Zautomatyzowany Mikroskop do Analizy w skali High Throughput zainstalowany na mikroskopie odwróconym, Zautomatyzowany różnicowy kalorymetr skaningowy (DSC), Zbiornik do przechowywania prób w ciekłym azocie wraz ze zbiornikiem na ciekły azot, Zbiornik na odpady, Zbiorniki przygotowania roztworu litrów, Zbiorniki z ciekłym azotem, Zestaw 6 mikropipet, Zestaw aparatów do oceny przepuszczalności par i gazów, Zestaw diod laserowych małej, średniej i dużej mocy, Zestaw do analizy jakościowej, Zestaw do analizy termicznej, Zestaw do badań i analizy modalnej oraz testów wytrzymałościowych, Zestaw do chromatografii cieczowej preparatywnej, Zestaw do destylacji próżniowej, Zestaw do elektroforezy białek, Zestaw do elektroforezy i transferu białek, Zestaw do filtracji sterylizującej, Zestaw do fotolitografii (Mask Aligner), Zestaw do pomiaru średnicy pola modu, Zestaw do pomiaru tłumienia spektralnego, długości fali odcięcia, średnicy pola modu, Zestaw do potencjometrii, Zestaw do Real Time PCR (fast), Zestaw do Real Time PCR (standard), Zestaw do Real Time PCR z CEIVD, Zestaw do suszenia próżniowego minivac, Zestaw do wytwarzania sprzęgaczy światłowodowych, Zestaw elementów optomechanicznych, Zestaw elementów światłowodowych, Zestaw mikroskopowy (mikroskop prosty z fluorescencją oraz mikroskop odwrócony), Zestaw mikroskopowy (mikroskop prosty oraz mikroskop odwrócony), Zestaw mikroskopowy do obrazowania żywych komórek w trybie konfokalnym i fluorescencyjnym, Zestaw młynków, Zestaw Modulatorów, Zestaw narzędzi, Zestaw pomiarowy do wyznaczania charakterystyk spektralnych wytworzonych fotoogniw, Zestaw radia programowalnego (USRP), Zgrzewarka, Zgrzewarka przenośna, Zintegrowane stoły optyczne, Zmywarka laboratoryjna, Źródła światła na różne zakresy spektralne,źródło światła typu superkontinuum i inne. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , , , , , , , , , , , , Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje dodatkowe: Przewiduje się przeprowadzanie postępowań przetargowych na kompleksowe wyposażenie poszczególnych laboratoriów (przewidywana ilość laboratoriów 68 sztuk). Wykonawcy będą musieli realizować dostawy przy pomocy podwykonawców lub tworząc konsorcja dla potrzeb postępowań. VI.2) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: /5

Uzupełnienie rozdziału 3

Uzupełnienie rozdziału 3 Uzupełnienie rozdziału 3 Załącznik nr 1 do WKJK WIŚiB PCz Uzupełnienie rozdziału 3 3.1. Budynki i sale dydaktyczne SALE DYDAKTYCZNE Sale wykładowe wyposażone są w nowoczesną aparaturę audiowizualną oraz

Bardziej szczegółowo

Plan zakupów i napraw aparatury na 2011 r.

Plan zakupów i napraw aparatury na 2011 r. Plan zakupów i napraw aparatury na 2011 r. lp. Nazwa jednostki Nazwa urządzenia Ilość Wartość Spektrometry CPV 38433000-9 1. Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych DOSTAWY spektrofotometr

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie Laboratorium

Wyposażenie Laboratorium Wyposażenie Laboratorium 2012/2013 www.merazet.pl O firmie Szanowni Państwo, przedstawiamy Państwu najnowszy Katalog aparatury laboratoryjnej oferowanej przez MERAZET S.A. Znajdą w nim Państwo najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

Spektrum nowych możliwości

Spektrum nowych możliwości Spektrum nowych możliwości aparatura akcesoria serwis w w w. m s s p e k t r u m. p l 1 2 3 4 5 6 7 1A 2A 3B 4B 5 3 A 4A 5A 6A 7A 8A B 6 B 7B 8 1 B 2B H 6 7.784 3 13.4 2 2 49.77 3 7 1 67.8.2 4 5 26 1 93.2

Bardziej szczegółowo

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Starachowice, ul. Radomska 31A, działka 735/4, województwo świętokrzyskie.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Starachowice, ul. Radomska 31A, działka 735/4, województwo świętokrzyskie. Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania inwestycyjnego: Laboratorium badawcze biomasy stałej, biogazu i biopaliw oraz sposobów ich efektywnego wykorzystania energetycznego realizowane w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI WYDZIAŁ MATEMATYKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 3 do SIWZ Specyfikacja techniczna Nr sprawy: ZP/3/2012 SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na dostawę 1 kpl. spektrometru Ramana w ramach realizacji zadania nr 3 projektu POIG 02.01.00-14-111/09-00

Bardziej szczegółowo

Asortyment/ opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów

Asortyment/ opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów (nazwa Wykonawcy) SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaawansowany system do produkcji, hodowli

Bardziej szczegółowo

NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA

NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków www.ur.krakow.pl 1 WYDZIAŁ ROLNICZO- EKONOMICZNY 1 INSTYTUT EKONOMICZNO SPOŁECZNY...

Bardziej szczegółowo

NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA

NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków www.ur.krakow.pl 1 SPIS TREŚCI 1. WYDZIAŁ ROLNICZO - EKONOMICZNY 3 36 2. WYDZIAŁ LEŚNY

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA LABORATORYJNE

ĆWICZENIA LABORATORYJNE ĆWICZENIA LABORATORYJNE Open Access Library Volume 8 (14) 2012 114 L.A. Dobrzański, G. Matula Podstawy metalurgii proszków i materiały spiekane Eksperyment weryikuje rezultaty łączenia faktów Denis Diderot

Bardziej szczegółowo

DZPIE/003/NZU/672/2015 Warszawa, 2 kwietnia 2015 r.

DZPIE/003/NZU/672/2015 Warszawa, 2 kwietnia 2015 r. DZPIE/003/NZU/672/2015 Warszawa, 2 kwietnia 2015 r. Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego w trybie "przetargu nieograniczonego" na Uniwersalna linia technologiczna do badań procesów wytwarzania nanostruktur

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Suplement WITKO. Część główna katalogu. Indeks alfabetyczny Informacje techniczne Rozdziały (część główna katalogu) 11-1480

Spis treści. Suplement WITKO. Część główna katalogu. Indeks alfabetyczny Informacje techniczne Rozdziały (część główna katalogu) 11-1480 Spis treści Suplement WITKO Odczynniki laboratoryjne W 1 Sprzęt i materiały zużywalne W 5 Biologia i biotechnologia W 11 Meble laboratoryjne WALDNER W 14 Serwis Internetowy - zamawianie on-line W 3 Usługi

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2013. Instytut Optoelektroniki Wojskowa Akademia Techniczna. DRUKARNIA GRAFFITI ul. Kolejowa 13, Łomianki www.drukarnia-graffiti.

Raport Roczny 2013. Instytut Optoelektroniki Wojskowa Akademia Techniczna. DRUKARNIA GRAFFITI ul. Kolejowa 13, Łomianki www.drukarnia-graffiti. Raport Roczny 2013 Instytut Optoelektroniki Wojskowa Akademia Techniczna Redakcja: prof. dr hab. inż. Jan K. Jabczyński mgr Ewa Jankiewicz Opracowanie graficzne: Tomasz Wajnkaim Fotografie: Magdalena Wiśniewska-Krasińska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do swiz ZP 12/2013/CZP szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Ogólne zestawienie

Załącznik nr 1 do swiz ZP 12/2013/CZP szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Ogólne zestawienie Ogólne zestawienie Przedmiot zamówienia został podzielony na 21 części (zadań). Numer części (zadania) Nazwa laboratorium wyposażenie ogólnie 1 Laboratorium Komputerowego Wspomagania Badań i Projektowania

Bardziej szczegółowo

Projekt PL0243: Przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku na potrzeby Ośrodka Kultury Morskiej.

Projekt PL0243: Przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku na potrzeby Ośrodka Kultury Morskiej. Projekt PL0243: Przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej L.P. SYMBOL 1. WL Waga laboratoryjna precyzyjna 38000000-5 1 1.1. Zakres ważenia minimalnie 2500 g maksymalnie do 3000 g 1.2. Dokładność

Bardziej szczegółowo

Zestawy edukacyjne - przegląd 2014/2015

Zestawy edukacyjne - przegląd 2014/2015 Zestawy edukacyjne - przegląd 2014/2015 www.merazet.pl Fizyka Chemia Biologia Technika motoryzacyjna Energia odnawialna Inżynieria elektryczna Merazet działa na rynku aparatury kontrolno pomiarowej od

Bardziej szczegółowo

Opolska Nauka dla Biznesu. www.opole.pl

Opolska Nauka dla Biznesu. www.opole.pl Opolska Nauka dla Biznesu www.opole.pl Opolska Nauka dla Biznesu Coraz częściej uważa się że przyspieszenie rozwoju gospodarki powinno mieć swoje podstawy w tworzeniu warunków wspomagających współpracę

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje wymogu w zakresie sposobu regulacji. Dopuszcza oba rozwiązania.

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje wymogu w zakresie sposobu regulacji. Dopuszcza oba rozwiązania. INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 tel. (0-42) 271-17-52 fax (0-42) 271-17-50 E-mail: urszula.paszko@iczmp.edu.pl Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA GOSPODARKA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

INNOWACYJNA GOSPODARKA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH INNOWACYJNA GOSPODARKA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH 2 3 Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach to jedyny w regionie świętokrzyskim, a jeden z dwudziestu uniwersytetów w Polsce.

Bardziej szczegółowo

I. LISTA SPECJALISTYCZNEGO WYPOSAŻENIA STANOWIĄCEGO PRZEDMIOT DIALOGU TECHNICZNEGO

I. LISTA SPECJALISTYCZNEGO WYPOSAŻENIA STANOWIĄCEGO PRZEDMIOT DIALOGU TECHNICZNEGO PPNT.0511.2014 Załącznik nr 2 do informacji o zamiarze stosowania dialogu technicznego ZESTAWIENIE SPECJALISTYCZNEGO WYPOSAŻENIA DO LABORATORIÓW ELEKTRONICZNYCH I PROTOTYPOWNI W RAMACH ROZBUDOWY POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SPO WKP DZIAŁANIE 1.3.

WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SPO WKP DZIAŁANIE 1.3. WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SPO WKP DZIAŁANIE 1.3. INKUBATOR CENTRUM TECHNOLOGII WPT S.A. BUDOWA BUDYNKU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ I WYPOSAśENIEM MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO 23.06.czerwca 2009, Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-552 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 24 01 / 20 /14 Zakup, dostawa do Zamawiającego systemu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl Olsztyn: Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej oraz laboratoryjnej do jednostek

Bardziej szczegółowo

13. Life Science, Biotechnologia Spis treści

13. Life Science, Biotechnologia Spis treści . Life Science, Biotechnologia Spis treści Genomika 6 PCR 6 Elektroforeza DNA 9 Dokumentowanie żeli Filtracja i zatężanie 8 Proteomika ELISA Elektroforeza białek 60 Blotting 6 Oczyszczanie 6 Analiza 68

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA wyposażenia przewidzianego do zakupu w ramach Projektu Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AI 261-08/MF/14 Zamość, dn. 17.11.2014r. TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot. postepowania na dostawę urządzeń dla potrzeb wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Technologia chemiczna

Kierunek: Technologia chemiczna Instytut Chemii Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytet Śląski ul. Szkolna 9 40-006 Katowice tel. (0048) 32-359-1545 e-mail: ich@us.edu.pl www: http://www.chemia.us.edu.pl Kierunek: Technologia

Bardziej szczegółowo

30 45 egzamin 6 i procesów Chemiczne metody

30 45 egzamin 6 i procesów Chemiczne metody Załącznik nr 1 do uchwały Nr 14 Senatu UMK z dnia 26 lutego 2008 r. Plan studiów: makrokierunek materiały współczesnych technologii Studia stacjonarne inżynierskie pierwszego stopnia Semestr I - IV plan

Bardziej szczegółowo

Opis instalacji solarnej fototermicznej z kolektorami próżniowymi na budynku 3.2. WIM UTP w Bydgoszczy. Dokumentacja stanowiska dydaktycznego

Opis instalacji solarnej fototermicznej z kolektorami próżniowymi na budynku 3.2. WIM UTP w Bydgoszczy. Dokumentacja stanowiska dydaktycznego Opis instalacji solarnej fototermicznej z kolektorami próżniowymi na budynku 3.2. WIM UTP w Bydgoszczy Dokumentacja stanowiska dydaktycznego Spis treści Str. I. Informacje ogólne... 4 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo