PL-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2012/S Ogłoszenie o profilu nabywcy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2012/S 224-369052. Ogłoszenie o profilu nabywcy"

Transkrypt

1 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: PL-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2012/S Ogłoszenie o profilu nabywcy Niniejsze ogłoszenie odnosi się do publikacji: wstępnego ogłoszenia informacyjnego (dyrektywa 2004/18/WE) Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Grontmij Polska sp. z o.o. ul. Ziębicka 35 Osoba do kontaktów: Mirosława Jarosz-Czajkowska Poznań Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: Adres profilu nabywcy: Dostęp elektroniczny do informacji: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Grontmij Polska Sp. Z o. o. ul. Ziębicka 35 Punkt kontaktowy: Grontmij Polska Sp. Z o. o. Osoba do kontaktów: Mirosława Jarosz Czajkowska Poznań Tel.: Faks: Adres internetowy: I.2) I.3) I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Inna Główny przedmiot lub przedmioty działalności Ogólne usługi publiczne Inny: grupa konsultingowo-inżynierska Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających: tak Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. ul. Stabłowicka Wrocław 1/5

2 2/5 Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję/podmiot zamawiający: "Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+" realizowane w ramach POIG Działanie 2.2 wsparcie i tworzenie wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych. II.2) II.3) Rodzaj zamównienia Dostawy Krótki opis zamówienia lub zakupu: W ramach projektu mają być zrealizowane kompleksowe dostawy sprzętu wraz z montażem i instruktażem personelu Beneficjenta dla laboratoriów nanotechnologicznych i biotechnologicznych. Wartość przedmiotu zamówienia netto wg wniosku o dofinansowanie wynosi około złotych dla części nanotechnologicznej oraz około PLN dla części biotechnologiczej. w ramach projektu zakupiony zostanie m.in. niżej wymieniony sprzęt pomiarowo-badawczy i laboratoryjny: Aparat do elektroforezy białek, Aparat do elektroforezy DNA, Aparat do łączenia płytek / podłoża, Aparat do elektroporacji komórek eukariotycznych, Aparat do izolacji kwasów nukleinowych, Aparat do konstruowania macierzy tkankowych, Aparat do pomiarów widm fluorescencji biopreparatów, Aparat do pomiaru i oznaczania wielkości cząstek przez pomiar rozpraszania światła lasera, Aparat do pomiaru oddziaływania pomiędzy makrocząsteczkami metodą plazmowego rezonansu powierzchniowego, Aparat do transferu białek, Aparat do utylizacji i zbierania medium z akcesoriami i pompą próżniową, Aparat PCR, Aparat próżniowy, Autoklawy poziome, nastołowe, podłogowe, przelotowe, skrzyniowe o pojemności 10l -135 l, Automat do wylewania płytek agarowych, Automatyczny pipetor, Analizator gęstości, Analizator jądrowego rezonansu magnetycznego NMR, Analizator nanocząstek (Aparat do zliczania, rozmiarowania i wizualizacji nanocząstek), Analizator nanocząstek oparty na ruchach Browna, Analizator profilu wiązki M2 (Beam profiler), Analizator stanu polaryzacji, Analizator termiczny DTA/DSC/TGA, Analizator widma sygnału o paśmie od 10kHz do 25GHz, Analizator widma sygnału o paśmie od 20kHz do 1,5GHz, Analizator widma w czasie rzeczywistym w zakresie od 10 Hz to 7GHz, Analizator wielkości cząstek nanometrycznych i potencjału zeta, Analizator wielkości cząstek, potencjału zeta i masy cząsteczkowej, Aparat do badania palności tworzyw wg UL94, Aparat do dynamicznej analizy mechanicznej i analizy termomechanicznej (DMA/ TMA), Aparat do elektroforezy agarozowej, Aparat do elektroforezy agarozowej, Aparat do elektroforezy poliakrylamidowej, Aparat do miareczkowania auto, Aparat do oceny odporności na łuk elektryczny, Aparat do oceny wytrzymałości dielektrycznej, Aparat do oznaczania wskaźnika płynięcia, Aparat do pomiaru temperatury topnienia związków, Aparat do pomiaru współczynnika przewodności cieplnej, Aparat do wyznaczania indeksu tlenowego i temperaturowego, Aparat laserowy do pomiaru dyfuzji termicznej, Aparatu do oznaczania temperatury odkształcenia tworzyw pod obciążeniem (HDT) oraz oznaczania temperatury mięknienia metodą Vicat, Aparatura do pomiaru napięcia powierzchniowego, Aparatura do pomiaru napięcia powierzchniowego, Autoklawy, Autoklaw chemiczny, Autoklaw laboratoryjny, Autokorelator do pomiaru parametrów impulsu laserowego, Automatyczny system do destylacji(piec szklany typu Kugelrohr), Biochemiczna komora laminarna, Chromatograf cieczowy, Chromatograf cieczowy sprzężony ze spektrometrem masowym, Chromatograf cieczowy sprzężony ze spektrometrem masowym, Chromatograf gazowy, Chromatograf gazowy sprzężony z spektrometrem masowym, Chromatograf gazowy ze spektrometrem masowym - GC-MS, Chromatograf preparatywny, Chromatograf żelowy GPC, CSP Cross Section Polisher, Argonowy Ścieniacz Jonowy, Cyfrowy Wideo-Mikroskop 3D, Czytnik kodów paskowych, Czytnik płytek ELISA, Czytnik płytek mikrotitracyjnych, Dejonizator wody, Destylarka, Dewar, Dewar do ciekłego azotu, Digital soldering station Elektrycznie sterowana stacja lutownicza, Drobna aparatura kontrolno pomiarowa, Dyfraktometr proszkowy (XRD), Dyfraktometr rentgenowski do orientacji kryształów, Dygestorium próżniowe (Glovebox z pompą próżniową), Dylatometr wysokotemperaturowy, E-beam deposition system, Ekstraktor Soxhleta, Electrospinning, 2/5

3 3/5 Electrospinning NMG1, Elektromagnes - zestaw do badania cech magnetycznych, Elektrometr z komorą termiczną i systemem elektrod pomiarowych, Elektroniczna waga laboratoryjna, Elektroniczny ph metr, Elektropowlekanie, Elipsometr spektralny. Ewaporator termiczny,fluorymetr, Function generator Generator arbitralny, Generator funkcyjno/arbitralny o paśmie analogowym do 500MHz, Generator sygnałowy do 20GHz, Generator uniwersalny funkcyjno/ arbitralny, Grzejnik podczerwieni, Histerezograf, Homogenizator ultradźwiękowy, Homogenizator ultradźwiękowy dużej mocy, Imadło małe i duże, Impulsowy spektrometr THz oparty na technice ASOPS, Inkubatory CO2 i O2,Interferometr do badania jakości elementów optycznych, Interferometr Talbota do zapisu siatek Bragga, Lampy ultrafioletowe w zabudowie, Lampy UV, Laser CO2, Laser ekscymerowy (KrF), Laser excimerowy impulsowy, Laser femtosekundowy do zapisu siatek Bragga, Laser femtosekundowy tytanowo-szafirowy, Laser helowo-kadmowy, Laser impulsowy, Liofilizator, Lodówki i Lodówko zamrażarki, Lupa warsztatowa, Lutownica precyzyjna elektroniczna, Łaźnia elektryczna mała, Łaźnia ultradźwiękowa, Łaźnia ultradźwiękowa (Ultrasonic cleaner), Łaźnia ultradźwiękowa z grzaniem, Łaźnia wodna, Komora z lampą UV, Komory cieplne, Komory cieplne (suszarki laboratoryjne), Kompaktowy system próżniowy, Konuktometr, Kontroler temperatury, Kosz grzejny, Kosz na odpady BIOHAZARD, Kriostat (Termostat grzewczo chłodzący), Kruszarka szczękowa, Mała piła diamentowa, Mała suszarka próżniowa, Maski fazowe, Miernik mocy i energii optycznej, Miernik mocy i energii optycznej, Miernik mocy THz, Miernik parametrów strukturalnych włókien optycznych, Miernik prądów próbki, Miernik tłumienia spektralnego, Mieszadła magnetyczne, Mieszadło magnetyczne bez grzania, Mieszadło magnetyczne małe, Mieszadło magnetyczne z grzaniem, Mieszadło mechaniczne, Mieszadło wielostanowiskowe bez grzania, Mieszadło wielostanowiskowe z grzaniem, Mieszalnik mechaniczny, Mieszalnik wysokoobrotowy z tarczami Cowless'a, Mikrofalowy generator sygnałów, Mikrofalowy reaktor próżniowy, Mikrokalorymetr różnicowy z modulacją temperatury (MTDSC), Mikroskop (do stosowania na ławach i stołach optycznych), Mikroskop cyfrowy, Mikroskop laboratoryjny odwrócony, Mikroskop metalograficzny z kamerą CCD, Mikroskop optyczny odwrócony, Mikroskop optyczny z mikromanipulatorem, Mikroskop polaryzacyjny, Mikroskop Stereoskopowy, Mikroskopy inspekcyjne, Mikroskopy optyczne, Mikrotom rotacyjny, Mikrowaga analityczna, Miniaturowa wiertarka, Młynek kulkowy, Młynek kulowy agatowy, Młynek planetarno-kulowy, Młynek szybkoobrotowy, Mokry stół do litografii, Multimetr, Multimetr elektroniczny, Multimetr z USB, Myjka ultradźwiękowa, Myjnia ultradźwiękowa, Naczynie dewar, Naczynie dewara na ciekły azot, Nanoindenter, Nanotomograf rentgenowski - nanoct, Nanowoltomierz selektywny homodynowy dwukanałowy cyfrowy, Naparowywarka próżniowa., Napylarka katodowa, Napylarka próżniowa, Napylarka wysokopróżniowa z pompą dyfuzyjną z możliwością napylania amorficznego oraz rozpylania katodowego, Naświetlarka elektronolitograficzna, Odwrócony mikroskop badawczy do obserwacji w jasnym polu, kontraście fazowymi fluorescencji z systemem archiwizacji obrazu, Ogólne wyposażenie opto-mechaniczne, Opalarka, Optyczne analizatory widma w zakresie od 400nm do 2200nm, Optyczny analizator widma, Optyczny analizator widma ( nm), Optyczny analizator widma ( nm), Optyczny analizator widma ( nm), Optyczny mikroskop inspekcyjny, Optyczny oscylator parametryczny zaprojektowany do współpracy z laserem Ti:Sasa, Oscylator femtosekundowy, Oscyloskop, Oscyloskop cyfrowy, Oscyloskop cyfrowy 2-4 kanałowy, Oscyloskop o paśmie 100MHz, Oscyloskop o paśmie analogowym co najmniej 1GHz, Oscyloskop o paśmie analogowym, co najmniej 10GHz, Oscyloskop o paśmie co najmniej 100MHz., Oscyloskop przenośny, Osuszacz powietrza, Palnik tlenowo-gazowy, ph metr, Piec (Baking oven), Piec indukcyjny, Piec komorowy, Piec laboratoryjny, Piec próżniowy, Piec temperaturowy z regulowaną atmosferą wypału, Piec z możliwością spiekania pod wysokimi ciśnieniami w kontrolowanej atmosferze, Piece wysokotemperaturowe, Piecyk elektryczny grawitacyjny, Piecyk elektryczny z wentylatorem, Piecyk mały, Piknometr helowy, Pipety automatyczne, Pirometr przenośny, Pistolet rozpylający do azotu (Nitrogen gun), Płaszcz grzejny, Płuczka ultradźwiękowa, Płyta grzejna z mieszadłem, Podgrzewany stolik, Polaryzacyjny mikroskop optyczny z możliwością obserwacji, Polerka metalograficzna, 3/5

4 4/5 Pompa, Pompa dozująca, standardowa pompa perystaltyczna, Pompa próżniowa, Pompa próżniowa olejowa, Pompa turbomolekularna, Pompa/sprężarka, Pompka do strzykawek, Skaningowy Mikroskop Elektronowy (SEM) z możliwością pracy w niskiej próżni i wymaganym wyposażeniem analitycznym (EDS i WDS), Skruber lokalny (Local abatement), Sonifikator, Sorpcjometr wielostanowiskowy, Sorpcjometr z opcją pomiaru chemisorpcji, Spawarka światłowodów, Spawarka tradycyjna-łukowa, Spawarka żarnikowa z możliwością przewężania włokna, Profilometr powierzchni (optyczny), Profilometr powierzchni (stykowy), Spektrofotometr FT-IR, Spektrofotometr IR, Spektrofotometr UV-VIS, Spektrometr (zakres nm), Spektrometr (zakres nm), Spektrometr (zakres nm), Spektrometr MALDI TOF-MS, Spektrometr THz w dziedzinie czasu ze źródłami i detektorami promieniowania THz, Stacja na gorące powietrze, Stacja oparów HF, Stacjonarne multimetry laboratoryjne, Stanowisko do lutowania z lutownicą elektroniczną, Stanowisko fotograficzne z aparatem, Stanowisko pomiarowe SPE-LEEM, Stereomikroskop, Stolikowy elektronowy mikroskop skaningowy, Stół mokry do czyszczenia podłoży (Wet Bench for Substrate, lean), Stół mokry do usuwania rezystu (Wet Bench for Resist Strip), Stół mokry do wytrawiania kwasami (Wet Bench for Acid Etch), Stół optyczny, Stół optyczny o wymiarach 1000x2000mm, Stół optyczny typu honeycomb o wymiarach 1500 mm x 2000 mm x 300 mm, Stół wagowy z wagą analityczną, Suszarka, Suszarka do szkła, Suszarka laboratoryjna, Suszarka niskopróżniowa, Suszarka próżniowa, Suszarka próżniowa (vacuum oven), Suszarka rozpyłowa, Symulator światła słonecznego (solar simulator), System czyszczenia plazmowego, System demontażu taśmy (Tape De-Mount), System depozycji warstwy atomowej (ALD, Atomic layer deposition), System do bezpiecznego odsysania mediów komórkowych, System do dejonizacji wody, System do obróbki laserem CO2 i światłowodowym, System do obróbki laserem excimerowym, System do obróbki laserem pikosekundowym, System do odfiltrowania roztworów fotoaktywnych, System do pomiaru PMD i dyspersji chromatycznej, System do sporządzania nanokompozytów z termoplastyczną matrycą, System do syntez równoległych, System epitaksji wiązką molekularną, System łącznia światłowodów (Fiber Bonder, optical fibre connection), System montażu taśmy (Tape Mount), System oczyszczania wody, System pobierania i przenoszenia (Pick-and-place Station), System połączonych śluzą dwóch niezależnych komór rękawicowych do pracy w atmosferze ochronnej beztlenowej i suchej., System pomp membranowych, System spektrometrii mas jonów Wtórnych Secondary Ions Mass Spectrometer (SIMS), System wytrawiania plazmowego dla półprzewodników na bazie krzemu, System wytrawiania plazmowego dla półprzewodników złożonych, Systemy zasilania i sterowania, Szlifierka, Szlifierka do złącz światłowodowych, Szlifierka metalograficzna, Szybki fotodetektor, Światłowodowy miernik mocy do 10mW, Światłowodowy miernik mocy do 2W, Światłowodowy miernik mocy z głowicami pomiarowymi, Termometr bezkontaktowy, Termowaga sprzężona ze spektrometrem mas, Transmisyjny Mikroskop Elektronowy (TEM), Turbidymetr mętnościomierz, Układ centrowania maski (Mask Aligner), Układ do oznaczania temperatury topnienia i wrzenia, Układ do pomiaru wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC), Ultrawirówka z chłodzeniem, Ultrawysokopróżniowe laboratorium do badania struktury elektronowej i atomowej powierzchni, Uniwersalny analizator sieci radiowych, Urządzenia do wycinania próbek dla celów TEM Focused Ion Beam (FIB), Urządzenie DIMPLER GRIDING, Urządzenie do elektrolitycznego ścieniania metodą strumieniową, Urządzenie do inkludowania próbek, Urządzenie do pomiaru współczynnika załamania metodą bliskiego pola, Urządzenie do stabilizacji przepływającej wody, Urządzenie do ścieniania wiązką jonową PIPS(Precision Ion Polishing System) Argonowy Ścieniacz Jonowy, Urządzenie do wycinania metodą elektroiskrową - elektrodrążarka drutowa, Urządzenie do wycinania na zimno (Piła drutowa), Urządzenie do wyładowań koronowych (Corona discharger), Urządzenie do zgrubnego cięcia, Urządzenie natryskowe do nakładania fotorezystu, Urządzenie spektroskopii m-linii, Vortex,, Waga, Waga analityczna, Waga analityczna nowej generacji, Waga laboratoryjna, Waga laboratoryjna z zestawem do wyznaczania gęstości, Waga precyzyjna, Wagi elektroniczne, Wanna Langmuira-Blodgett, Wektorowy analizator sieci do 500 GHz, Wektorowy generator sygnału w zakresie częstotliwości od 9 khz do 6 GHz, Wiertarka stojąca z 4/5

5 5/5 II.4) regulacją obrotów, Wiertarka z regulacją obrotów i giętkim wałem obrotowym, Wire Bonder, Wirówka, Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem, Wirówka wysoko obrotowa, Wirówka wysokoobrotowa na pojemniki, Wkrętarka akumulatorowa, Wózek do dużego naczynia dewara, Wózek do wożenia naczynia dewara z ciekłym azotem, Wózek narzędziowy z wyposażeniem, Wózek pod dewar, Wózek warsztatowy z wyposażeniem narzędziowym, Wyparka obrotowa z pompką wodną i pompą teflonową, Wyparka próżniowa z systemem pomp próżniowych, Wyparka rotacyjna z pompami,, Wytrzasarka, Wytrząsarka typu Vortex, Wytrząsarka wibracyjna z zestawem sit, Wytrząsarka z grzaniem, Wytwornica lodu, Wytwornica wodoru, Wytwornica wodoru, Zaciskarka hydrauliczna, Zaklejarka, Zamknięty system do chłodzenia wody w chłodnicach, Zamrażarki laboratoryjne, Zasilacz HV, Zasilacz laboratoryjny dwukanałowy, Zasilacz laboratoryjny jednokanałowy, Zasilacz stabilizowany (Zakres 50 A), Zasilacze stabilizowane (Zakres 12 A), Zasobnik z ciekłym azotem wraz z systemem utrzymania stanu ciekłego azotu, Zautomatyzowana stacja robocza do pomiarów oddziaływań w płytkach wielodołkowych wraz z wielofunkcyjnym czytnikiem, Zautomatyzowany izotermalny kalorymetr miareczkujący (ITC), Zautomatyzowany Mikroskop do Analizy w skali High Throughput zainstalowany na mikroskopie odwróconym, Zautomatyzowany różnicowy kalorymetr skaningowy (DSC), Zbiornik do przechowywania prób w ciekłym azocie wraz ze zbiornikiem na ciekły azot, Zbiornik na odpady, Zbiorniki przygotowania roztworu litrów, Zbiorniki z ciekłym azotem, Zestaw 6 mikropipet, Zestaw aparatów do oceny przepuszczalności par i gazów, Zestaw diod laserowych małej, średniej i dużej mocy, Zestaw do analizy jakościowej, Zestaw do analizy termicznej, Zestaw do badań i analizy modalnej oraz testów wytrzymałościowych, Zestaw do chromatografii cieczowej preparatywnej, Zestaw do destylacji próżniowej, Zestaw do elektroforezy białek, Zestaw do elektroforezy i transferu białek, Zestaw do filtracji sterylizującej, Zestaw do fotolitografii (Mask Aligner), Zestaw do pomiaru średnicy pola modu, Zestaw do pomiaru tłumienia spektralnego, długości fali odcięcia, średnicy pola modu, Zestaw do potencjometrii, Zestaw do Real Time PCR (fast), Zestaw do Real Time PCR (standard), Zestaw do Real Time PCR z CEIVD, Zestaw do suszenia próżniowego minivac, Zestaw do wytwarzania sprzęgaczy światłowodowych, Zestaw elementów optomechanicznych, Zestaw elementów światłowodowych, Zestaw mikroskopowy (mikroskop prosty z fluorescencją oraz mikroskop odwrócony), Zestaw mikroskopowy (mikroskop prosty oraz mikroskop odwrócony), Zestaw mikroskopowy do obrazowania żywych komórek w trybie konfokalnym i fluorescencyjnym, Zestaw młynków, Zestaw Modulatorów, Zestaw narzędzi, Zestaw pomiarowy do wyznaczania charakterystyk spektralnych wytworzonych fotoogniw, Zestaw radia programowalnego (USRP), Zgrzewarka, Zgrzewarka przenośna, Zintegrowane stoły optyczne, Zmywarka laboratoryjna, Źródła światła na różne zakresy spektralne,źródło światła typu superkontinuum i inne. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , , , , , , , , , , , , Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje dodatkowe: Przewiduje się przeprowadzanie postępowań przetargowych na kompleksowe wyposażenie poszczególnych laboratoriów (przewidywana ilość laboratoriów 68 sztuk). Wykonawcy będą musieli realizować dostawy przy pomocy podwykonawców lub tworząc konsorcja dla potrzeb postępowań. VI.2) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: /5

Polska-Lublin: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 059-103111

Polska-Lublin: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 059-103111 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103111-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 059-103111 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW DO PROCEDUR ZBIORCZYCH W ROKU 2012 NA NASTĘPUJĄCE GRUPY TOWAROWE

HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW DO PROCEDUR ZBIORCZYCH W ROKU 2012 NA NASTĘPUJĄCE GRUPY TOWAROWE HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW DO PROCEDUR ZBIORCZYCH W ROKU 2012 NA NASTĘPUJĄCE GRUPY TOWAROWE : M mała procedura o zbilansowanej wartości < niż równowartość kwoty 200.000 EURO tj. 803.920,00 PLN D duża

Bardziej szczegółowo

PL-Sulechów: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2013/S 102-174319. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

PL-Sulechów: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2013/S 102-174319. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:174319-2013:text:pl:html PL-Sulechów: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2013/S 102-174319

Bardziej szczegółowo

strona Z ogólnej liczby stron

strona Z ogólnej liczby stron nr postępowania: BZP.2420.25.20.BO pieczęć wykonawcy Nazwa wykonawcy: strona Z ogólnej liczby stron Załącznik nr do SIWZ Adres: NIP: REGON: Telefon: Faks: FORMULARZ OFERTOWY I. Po zapoznaniu się z ogłoszeniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 1. Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu urządzeń drobnych do budynku

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32 Spis treści 5 Spis treści Przedmowa do wydania czwartego 11 Przedmowa do wydania trzeciego 13 1. Wiadomości ogólne z metod spektroskopowych 15 1.1. Podstawowe wielkości metod spektroskopowych 15 1.2. Rola

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 6 ENOTICES_ZPbl 18/05/2011- ID:2011-069319 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Wartość netto (zł) kol. (3) x kol. (4) (1) (2) (3) (4) (5) 1 Łaźnia wodna z wytrząsaniem 1

FORMULARZ OFERTOWY. Wartość netto (zł) kol. (3) x kol. (4) (1) (2) (3) (4) (5) 1 Łaźnia wodna z wytrząsaniem 1 Postępowanie nr BZP.2420.24.20.GK pieczęć wykonawcy Nazwa wykonawcy: strona Załącznik nr do SIWZ Z ogólnej liczby stron Adres: NIP: REGON: Telefon: Faks: FORMULARZ OFERTOWY I. Niniejszym, po zapoznaniu

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SKŁADANIA ZAPOTRZEBOWAŃ DO PROCEDUR W ROKU 2015. (AKTUALIZACJA na dzień 23.11.2015 r.)

HARMONOGRAM SKŁADANIA ZAPOTRZEBOWAŃ DO PROCEDUR W ROKU 2015. (AKTUALIZACJA na dzień 23.11.2015 r.) HARMONOGRAM SKŁADANIA ZAPOTRZEBOWAŃ DO PROCEDUR W ROKU 2015 (AKTUALIZACJA na dzień 23.11.2015 r.) y: M - mała a o zbilansowanej wartości < niż równowartość kwoty 207.000 EURO (tj. 874.554,30 PLN) D duża

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO ANALIZY TERMOGRAWIMETRYCZNEJ TG-FITR-GCMS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO ANALIZY TERMOGRAWIMETRYCZNEJ TG-FITR-GCMS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO ANALIZY TERMOGRAWIMETRYCZNEJ TG-FITR-GCMS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 113/TZ/IM/2013 Zestaw ma umożliwiać analizę termiczną próbki w symultanicznym układzie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, woj. lubelskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, woj. lubelskie, 1 z 9 2008-12-30 13:09 Lublin: Dostawa aparatury naukowo-badawczej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 30 części. Numer ogłoszenia: 267668-2008;

Bardziej szczegółowo

Nazwa laboratorium Pracownie Nazwa urządzenia Model Pracownia NMR 500-600 MHz. Spektrometr NMR 500MHz AV 500. Pracownia NMR 700 MHz

Nazwa laboratorium Pracownie Nazwa urządzenia Model Pracownia NMR 500-600 MHz. Spektrometr NMR 500MHz AV 500. Pracownia NMR 700 MHz Nazwa laboratorium Pracownie Nazwa urządzenia Model NMR 500-600 MHz Spektrometr NMR 500MHz AV 500 NMR 700 MHz Spektrometr NMR 600MHz AV600 Jądrowego Rezonansu Magnetycznego (NMR) Pomieszczenie operatorów

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW DO PROCEDUR ZBIORCZYCH W ROKU 2013 NA NASTĘPUJĄCE GRUPY TOWAROWE

HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW DO PROCEDUR ZBIORCZYCH W ROKU 2013 NA NASTĘPUJĄCE GRUPY TOWAROWE : HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW DO PROCEDUR ZBIORCZYCH W ROKU 2013 NA NASTĘPUJĄCE GRUPY TOWAROWE M - mała procedura o zbilansowanej wartości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl Olsztyn: Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej oraz laboratoryjnej do jednostek

Bardziej szczegółowo

szybkowymiennymi głowicami

szybkowymiennymi głowicami CZĘŚĆ lp. nazwa ilość Cena netto wartość netto wartość brutto Elektryczny obcinak do rur 2 Ręczne obcinaki do rur oraz do fazowania 3 Elektryczna zaciskarka do złączek na rurach PEX i rurach ze stali nierdzewnej

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz urządzeń znajdujących się w obiekcie C-11 : laboratorium chemiczne, hale produkcyjne, magazyny. L.p. Nazwa L.p. Nazwa

I. Wykaz urządzeń znajdujących się w obiekcie C-11 : laboratorium chemiczne, hale produkcyjne, magazyny. L.p. Nazwa L.p. Nazwa ZAPYTANIE OFERTOWE Prosimy o złożenie ofert na: Wykonanie wyceny rynkowej składników majątkowych (maszyn i urządzeń ) zgodnie z poniższym wykazem jako integralną częścią: I. Wykaz urządzeń znajdujących

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Katedra Epizootiologii. Wyposażenie i możliwości badawcze

Katedra Epizootiologii. Wyposażenie i możliwości badawcze Katedra Epizootiologii Wyposażenie i możliwości badawcze Pracownia diagnostyki molekularnej chorób zakaźnych Pracownia diagnostyki chorób zwierząt mięsożernych Kolekcja szczepów Kolekcja materiału genetycznego

Bardziej szczegółowo

labmat.prz.edu.pl LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW DLA PRZEMYSŁU LOTNICZEGO Politechnika Rzeszowska ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów

labmat.prz.edu.pl LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW DLA PRZEMYSŁU LOTNICZEGO Politechnika Rzeszowska ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów labmat.prz.edu.pl LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW DLA PRZEMYSŁU LOTNICZEGO Politechnika Rzeszowska ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów Tel.: (17) 854 47 91 Fax: (17) 854 48 32 E-mail: jansien@prz.edu.pl Projekt

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 22.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 22.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 22.04.2015 Cukiernicza Spółdzielnia Inwalidów Słowianka zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego: 1. ZAMAWIAJĄCY Dane rejestrowe Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok OAM

Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok OAM Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok OAM Ćwiczenie 1 Zastosowanie statystyki do oceny metod ilościowych Błąd gruby, systematyczny, przypadkowy, dokładność, precyzja, przedział

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SPO WKP DZIAŁANIE 1.3.

WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SPO WKP DZIAŁANIE 1.3. WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SPO WKP DZIAŁANIE 1.3. INKUBATOR CENTRUM TECHNOLOGII WPT S.A. BUDOWA BUDYNKU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ I WYPOSAśENIEM MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO 23.06.czerwca 2009, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2014/S 168-299008. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Białystok: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2014/S 168-299008. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299008-2014:text:pl:html Polska-Białystok: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2014/S 168-299008 Ogłoszenie o udzieleniu

Bardziej szczegółowo

http://ted.europa.eu/exec;jsessionid=589debd04c52aecc4d3d649...

http://ted.europa.eu/exec;jsessionid=589debd04c52aecc4d3d649... 1 z 8 2010-01-25 08:28 Ce site fait partie du portail TED Home > 15990-2010 Document 15990-2010- Imprimer Enregistrer le document Accès au document : 20/01/2010 S13 Wspólnoty Europejskie Zamówienia na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2a do SIWZ postęp. A120-211-169/15/SS szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2a do SIWZ postęp. A120-211-169/15/SS szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2a do SIWZ postęp. A120-211-169/15/SS szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dostawa wraz z instalacją systemu do ultra wysokosprawnej chromatografii cieczowej UHPLC oraz preparatywnego systemu

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki specjalność FOTONIKA 3,5-letnie studia stacjonarne I stopnia (studia inżynierskie) FIZYKA TECHNICZNA Charakterystyka wykształcenia: - dobre

Bardziej szczegółowo

Grafen materiał XXI wieku!?

Grafen materiał XXI wieku!? Grafen materiał XXI wieku!? Badania grafenu w aspekcie jego zastosowań w sensoryce i metrologii Tadeusz Pustelny Plan prezentacji: 1. Wybrane właściwości fizyczne grafenu 2. Grafen materiał 21-go wieku?

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Aparatura

Spis treści. Aparatura Spis treści Aparatura I. Podstawowe wyposażenie laboratoryjne... 13 I.I. Probówki i naczynia laboratoryjne... 13 I.II. Pipety... 17 I.II.I. Rodzaje pipet automatycznych... 17 I.II.II. Techniki pipetowania...

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA SKŁADAJĄCE SIĘ NA 1 CZĘŚĆ OFERTY Systemy do analizy DNA i białek

URZĄDZENIA SKŁADAJĄCE SIĘ NA 1 CZĘŚĆ OFERTY Systemy do analizy DNA i białek Załącznik nr do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ). Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa, zainstalowanie i uruchomienie urządzeń laboratoryjnych oraz instruktaż personelu

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BUDYNEK TECHNOLOGICZNO-LABORATORYJNY

WSTĘPNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BUDYNEK TECHNOLOGICZNO-LABORATORYJNY Załącznik nr 2 WSTĘPNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BUDYNEK TECHNOLOGICZNO-LABORATORYJNY Przedmiotem zamówienia publicznego ma być usługa polegająca na zaprojektowaniu i wybudowaniu budynku technologiczno-laboratoryjnego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI DO ZŁOŻENIA OFERTY L.DZ. 342/ZM/S2/2010

ZAŁĄCZNIKI DO ZŁOŻENIA OFERTY L.DZ. 342/ZM/S2/2010 ZAPYTANIE OFERTOWE DLA PROJEKTU,, ROZBUDOWA DZIAŁALNOŚCI SYNTHOS S.A. W ZAKRESIE PROWADZENIA PRAC B+R ( POIG.04.02.00-12-008/10) ZAŁĄCZNIKI DO ZŁOŻENIA OFERTY L.DZ. 342/ZM/S2/2010 1. Reaktory szklane z

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALITYCZNEJ MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ (L - 2)

LABORATORIUM ANALITYCZNEJ MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ (L - 2) LABORATORIUM ANALITYCZNEJ MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ (L - 2) Posiadane uprawnienia: ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO NR AB 120 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji Wydanie nr 5 z 18 lipca 2007

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Wykaz urządzeń Lp Nazwa. urządzenia 1. Luksomierz TES 1332A Digital LUX METER. Przeznaczenie/ dane techniczne Zakres 0.. 200/2000/20000/ 200000 lux

Wykaz urządzeń Lp Nazwa. urządzenia 1. Luksomierz TES 1332A Digital LUX METER. Przeznaczenie/ dane techniczne Zakres 0.. 200/2000/20000/ 200000 lux Wykaz urządzeń Lp Nazwa urządzenia 1 Luksomierz TES 1332A Digital LUX METER Przeznaczenie/ dane techniczne Zakres 0 200/2000/20000/ 200000 lux 2 Komora klimatyczna Komora jest przeznaczona do badania oporu

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

data ogłoszenia 26.05.2015 r. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, pt.

data ogłoszenia 26.05.2015 r. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, pt. Miechów, dnia 26.05.2015 r. data ogłoszenia 26.05.2015 r. W związku z realizacją projektu w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZP/UR/169/2012 Zał. nr 1a do siwz Opis przedmiotu zamówienia A. Spektrometr ramanowski z mikroskopem optycznym: 1) Spektrometr ramanowski posiadający podwójny tor detekcyjny, wyposażony w chłodzony termoelektrycznie

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYUCZELNIANE CENTRUM. Projekt realizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

MIĘDZYUCZELNIANE CENTRUM. Projekt realizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu MIĘDZYUCZELNIANE CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE Projekt realizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne to projekt kluczowy w ramach Działania 13.1 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Aparatura i urządzenia laboratoryjne 2015 2016. ABL&E-JASCO Polska Sp. z o.o.

Aparatura i urządzenia laboratoryjne 2015 2016. ABL&E-JASCO Polska Sp. z o.o. Aparatura i urządzenia laboratoryjne 2015 2016 ABL&E-JASCO Polska Sp. z o.o. Spektroskopia Spektrofotometry UV/VIS/NIR serii V-700 Szeroki wybór uchwytów kuwet i innych opcji Polarymetry serii P-2000 Wspólna

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 6 ENOTICES_ZespolSzkolnr1 21/04/2011- ID:2011-057245 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

Instytut Chemii UJK potencjał naukowy i dydaktyczny

Instytut Chemii UJK potencjał naukowy i dydaktyczny Instytut Chemii UJK potencjał naukowy i dydaktyczny Kalendarium Instytutu Chemii 1971 rok Utworzenie Zakładu Chemii wchodzącego w skład Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Wyższej Szkoły Nauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Olsztyn: Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej oraz

Bardziej szczegółowo

Instytut Wysokich Ciśnień PAN Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny

Instytut Wysokich Ciśnień PAN Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny Centrum Badań Przedklinicznych - CePT Instytut Wysokich Ciśnień PAN Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny Naszą specjalnością i pasją są syntezy nanocząstek (kryształków o rozmiarach 5

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ KALKULACYJNY ZESTAWY CHROMATOGRAFICZNE LC/MS/MS I GC/MS ORAZ CHROMATOGRAFII PREPARATYWNEJ

ARKUSZ KALKULACYJNY ZESTAWY CHROMATOGRAFICZNE LC/MS/MS I GC/MS ORAZ CHROMATOGRAFII PREPARATYWNEJ CZ Załcznik nr 5A do SIWZ ZESTAWY CHROMATOGRAFICZNE LC/MS/MS I GC/MS ORAZ CHROMATOGRAFII PREPARATYWNEJ Lp. Nazwa urzdzenia Ilo A. Chromatograf cieczowy LC/MS/MS z wyposaeniem B. Zestaw chromatografii gazowej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 55 poz. 582 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

Dz.U. 1999 Nr 55 poz. 582 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 55 poz. 582 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na towary przywożone z zagranicy na potrzeby ochrony

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH Załącznik Nr 2 WYMAGANIA BEZWZGLĘDNE: FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja fabrycznie nowego skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) ze zintegrowanym

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA ATI 55, 57/II/LJ/2007 Bielsko-Biała 22.02.2007r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyŝej 60 000 euro na: Dostawa spektrofotometru z oprzyrządowaniem

Bardziej szczegółowo

Ogólne cechy ośrodków laserowych

Ogólne cechy ośrodków laserowych Ogólne cechy ośrodków laserowych Gazowe Cieczowe Na ciele stałym Naturalna jednorodność Duże długości rezonatora Małe wzmocnienia na jednostkę długości ośrodka czynnego Pompowanie prądem (wzdłużne i poprzeczne)

Bardziej szczegółowo

Informacje ujęte w niniejszej ulotce mają wyłącznie charakter informacyjny. Dokładne dane oferowanych urządzeń powinny zostać potwierdzone i ustalone

Informacje ujęte w niniejszej ulotce mają wyłącznie charakter informacyjny. Dokładne dane oferowanych urządzeń powinny zostać potwierdzone i ustalone Informacje ujęte w niniejszej ulotce mają wyłącznie charakter informacyjny. Dokładne dane oferowanych urządzeń powinny zostać potwierdzone i ustalone z odpowiednimi osobami SECO/WARWICK EUROPE S.A. Niektóre

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 7 ENOTICES_akademia 26/04/2010- ID:2010-052158 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Aparat do magnetoterapii. MagneticWave - CTL 1109-1 mini. Aparat do magnetoterapii MagneticWave - CTL 1109-1. Aparat do magnetoterapii

Aparat do magnetoterapii. MagneticWave - CTL 1109-1 mini. Aparat do magnetoterapii MagneticWave - CTL 1109-1. Aparat do magnetoterapii APARATY DO MAGNETOTERAPII ORAZ akcesoria do ich wyposażenia Aparat do magnetoterapii MagneticWave - CTL 1109-1 mini Aparat do magnetoterapii MagneticWave - CTL 1109-1 Aparat do magnetoterapii MagneticWave

Bardziej szczegółowo

urządzenia mikropłytkowe BIOTEK INSTRUMENTS

urządzenia mikropłytkowe BIOTEK INSTRUMENTS urządzenia mikropłytkowe BIOTEK INSTRUMENTS BioTek Instruments, Inc. jest amerykańskim producentem oferującym szeroką gamę urządzeń mikropłytkowych. Począwszy od czytników absorbancji (w tym spektrofotometrów),

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. do sprawozdania merytorycznego z realizacji projektu badawczego

Załącznik nr 8. do sprawozdania merytorycznego z realizacji projektu badawczego Załącznik nr 8 do sprawozdania merytorycznego z realizacji projektu badawczego Szybka nieliniowość fotorefrakcyjna w światłowodach półprzewodnikowych do zastosowań w elementach optoelektroniki zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Chromatograf gazowy z detektorem uniwersalnym i podajnikiem próbek ciekłych oraz zaworem do dozowania gazów

Chromatograf gazowy z detektorem uniwersalnym i podajnikiem próbek ciekłych oraz zaworem do dozowania gazów Strona1 Sprawa Nr RP.272.79.2014 załącznik nr 6 do SWZ (pieczęć Wykonawcy) PRMTRY TNZN PRZMOTU ZMÓWN Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i typ (producent) oferowanego urządzenia:... zęść 1 hromatograf gazowy

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR Nr sprawy: 66/D/PN/2011 WCB/107/2012 Wrocław, dnia 17.01.2012r. Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem, uruchomieniem i bezpłatnym instruktażem personelu

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE

PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE Kwadrupolowy spektrometr mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną ICP-MS z wyposażeniem i oprogramowaniem model/typ.... *; producent.....*; rok produkcji

Bardziej szczegółowo

Spektrometr ICP-AES 2000

Spektrometr ICP-AES 2000 Spektrometr ICP-AES 2000 ICP-2000 to spektrometr optyczny (ICP-OES) ze wzbudzeniem w indukcyjnie sprzężonej plazmie (ICP). Wykorztystuje zjawisko emisji atomowej (ICP-AES). Umożliwia wykrywanie ok. 70

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI RZP-2003-36 /15 Poznań, dnia..05.2015r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Czujniki. Czujniki służą do przetwarzania interesującej nas wielkości fizycznej na wielkość elektryczną łatwą do pomiaru. Najczęściej spotykane są

Czujniki. Czujniki służą do przetwarzania interesującej nas wielkości fizycznej na wielkość elektryczną łatwą do pomiaru. Najczęściej spotykane są Czujniki Ryszard J. Barczyński, 2010 2015 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Czujniki Czujniki służą do przetwarzania interesującej

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 10 października 2013 r. Nazwa i adres OBR SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Ratajski. Jarosław Rochowicz. Wydział Mechaniczny Politechnika Koszalińska

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Ratajski. Jarosław Rochowicz. Wydział Mechaniczny Politechnika Koszalińska Promotor: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Ratajski Jarosław Rochowicz Wydział Mechaniczny Politechnika Koszalińska Praca magisterska Wpływ napięcia podłoża na właściwości mechaniczne powłok CrCN nanoszonych

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Rzeszów: Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Metody chemiczne w analizie biogeochemicznej środowiska. (Materiał pomocniczy do zajęć laboratoryjnych)

Metody chemiczne w analizie biogeochemicznej środowiska. (Materiał pomocniczy do zajęć laboratoryjnych) Metody chemiczne w analizie biogeochemicznej środowiska. (Materiał pomocniczy do zajęć laboratoryjnych) Metody instrumentalne podział ze względu na uzyskane informację. 1. Analiza struktury; XRD (dyfrakcja

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 1. szybkowymiennymi głowicami

CZĘŚĆ 1. szybkowymiennymi głowicami CZĘŚĆ lp. nazwa ilość Cena netto wartość netto wartość brutto Elektryczny obcinak do rur 2 Ręczne obcinaki do rur oraz do fazowania 3 Elektryczna zaciskarka do złączek na rurach PEX i rurach ze stali nierdzewnej

Bardziej szczegółowo

l.dz. 239/TZ/DW/2015 Oświęcim, dnia 17.07.2015 r. Dotyczy: zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla

l.dz. 239/TZ/DW/2015 Oświęcim, dnia 17.07.2015 r. Dotyczy: zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla l.dz. 239/TZ/DW/2015 Oświęcim, dnia 17.07.2015 r. Dotyczy: zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Wyposażenia Laboratorium badawczo-rozwojowego środków ochrony roślin

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Warszawa: Dostawa układu budującego i sterującego strojone ksenonowe źródło światła

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Materiałów Zol-Żelowych i Nanotechnologii Dolnośląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii

Laboratorium Materiałów Zol-Żelowych i Nanotechnologii Dolnośląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Laboratorium Materiałów Zol-Żelowych i Nanotechnologii Dolnośląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Wydział Mechaniczny, Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechnika Wrocławska,

Bardziej szczegółowo

na stację lutowniczą z zestawem wymiennych narzędzi i akcesoriów

na stację lutowniczą z zestawem wymiennych narzędzi i akcesoriów Warszawa, dnia 3.11.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stację lutowniczą z zestawem wymiennych narzędzi i akcesoriów Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa SPIS TREŚCI

Instytut Spawalnictwa SPIS TREŚCI Tytuł: Makroskopowe i mikroskopowe badania metalograficzne materiałów konstrukcyjnych i ich połączeń spajanych Opracował: pod redakcją dr. hab. inż. Mirosława Łomozika Rok wydania: 2009 Wydawca: Instytut

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 123-224978. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Lublin: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 123-224978. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:224978-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 123-224978 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

44-100 Gliwice ul. Towarowa 7. Wartość

44-100 Gliwice ul. Towarowa 7. Wartość PROJEKT LANAMATE Budowa Laboratorium Finansowany w ramach PO IiŚ Działanie 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego Kierownik Projektu: Prof. Leszek A. Dobrzański ROZBUDOWA BAZY LABORATORYJNEJ I TECHNOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE w sprawie udzielenia zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

POSTĘPOWANIE w sprawie udzielenia zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro znak sprawy: IF/ZNP-11/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawę wyposażenia laboratoryjnego do Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie przy ul. Smętnej 12 w ramach projektu OPUS7 nr 2014/13/B/NZ7/02210

Bardziej szczegółowo

Co proponuje firma Testchem? Bartłomiej Poślednik

Co proponuje firma Testchem? Bartłomiej Poślednik Co proponuje firma Testchem? Bartłomiej Poślednik Już od ponad 15 lat kompleksowe rozwiązania w zakresie poboru, przygotowywania i analizy prób laboratoryjnych. Produkcja firmy Testchem Przygotowanie próbek

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2016/S 021-032820. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2016/S 021-032820. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32820-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2016/S 021-032820 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Analizator ciągłego przepływu (CFA)

Analizator ciągłego przepływu (CFA) Analizator ciągłego przepływu (CFA) SAN++ Skalar Laboratorium Chemii Środowiska/Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska mgr Sidoruk Katarzyna tel: + 48 22 55 26539, email:ksidoruk@cnbc.uw.edu.pl Analizator

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi i zestawieniem parametrów

Opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi i zestawieniem parametrów Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy Opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi i zestawieniem parametrów Przedmiot zamówienia; automatyczny system do diagnostyki molekularnej:

Bardziej szczegółowo

Pańs twowa Wyżs za Szkoła Zawodowa w Sulechowie

Pańs twowa Wyżs za Szkoła Zawodowa w Sulechowie Pańs twowa Wyżs za Szkoła Zawodowa w Sulechowie ul. Armii Krajowej 51 tel. (068) 352 8303 66-100 Sulechów fax. (068) 3528303 e-mail: rektorat@pwsz.sulechow.pl R E K T O R Numer rejestru: ZP.2390-1/13/R.IZ

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot: BIOMATERIAŁY. Metody pasywacji powierzchni biomateriałów. Dr inż. Agnieszka Ossowska

Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot: BIOMATERIAŁY. Metody pasywacji powierzchni biomateriałów. Dr inż. Agnieszka Ossowska BIOMATERIAŁY Metody pasywacji powierzchni biomateriałów Dr inż. Agnieszka Ossowska Gdańsk 2010 Korozja -Zagadnienia Podstawowe Korozja to proces niszczenia materiałów, wywołany poprzez czynniki środowiskowe,

Bardziej szczegółowo

Wydział Metrologii Elektrycznej, Fizykochemii, Akustyki, Drgań i Promieniowania Optycznego

Wydział Metrologii Elektrycznej, Fizykochemii, Akustyki, Drgań i Promieniowania Optycznego Wydział Metrologii Elektrycznej, Fizykochemii, Akustyki, Drgań i Promieniowania Optycznego ul. Polanki 124 c, 80-308 Gdańsk tel. 58 524 52 00, fax 58 524 52 29, e-mail: w2@oum.gda.pl 2 Akustyka i ultradźwięki

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE SKŁADAJĄCE SIĘ NA 1 CZĘŚĆ OFERTY - Aparat do pomiaru i oznaczania wielkości cząstek wraz z wyposażeniem

URZĄDZENIE SKŁADAJĄCE SIĘ NA 1 CZĘŚĆ OFERTY - Aparat do pomiaru i oznaczania wielkości cząstek wraz z wyposażeniem Załącznik nr do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ). Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa, zainstalowanie i uruchomienie urządzeń laboratoryjnych oraz instruktaż personelu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do siwz Znak sprawy: ZP-PNU/D/2015/09/153 (nazwa wykonawcy) SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 7 ENOTICES_IMiGW 03/06/2011- ID:2011-077618 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 097

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 097 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 097 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 5 lutego 2016 r. AB 097 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY Tytuł zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY Tytuł zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego Załącznik nr 2 do SIWZ Nr postępowania: DYR.Zam.Publ.-30/12 Część nr 1: Suszarka SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY Tytuł zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego 1 - wymuszony

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna dla dostawy 1 szt. automatycznego analizatora stężenia benzenu w powietrzu atmosferycznym.

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna dla dostawy 1 szt. automatycznego analizatora stężenia benzenu w powietrzu atmosferycznym. Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna dla dostawy 1 szt. automatycznego analizatora stężenia benzenu w powietrzu atmosferycznym. Tabela 1. Wymagania ogólne Lp. 1. Opis zadania Opis 2. Dokumentacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Sprzęganie światłowodu z półprzewodnikowymi źródłami światła (stanowisko nr 5)

Sprzęganie światłowodu z półprzewodnikowymi źródłami światła (stanowisko nr 5) Wojciech Niwiński 30.03.2004 Bartosz Lassak Wojciech Zatorski gr.7lab Sprzęganie światłowodu z półprzewodnikowymi źródłami światła (stanowisko nr 5) Zadanie laboratoryjne miało na celu zaobserwowanie różnic

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZANIE TOŻSAMOSCI PRZY ZASTOSOWANIU RÓŻNYCH TECHNIK ANALITYCZNYCH

POTWIERDZANIE TOŻSAMOSCI PRZY ZASTOSOWANIU RÓŻNYCH TECHNIK ANALITYCZNYCH POTWIERDZANIE TOŻSAMOSCI PRZY ZASTOSOWANIU RÓŻNYCH TECHNIK ANALITYCZNYCH WSTĘP Spełnianie wymagań jakościowych stawianych przed producentami leków jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta.

Bardziej szczegółowo

LISTA APARATÓW, MASZYN I URZĄDZEŃ DO ZAKUPU PRZEZ INWESTORA. Tryb zamówienia: PRZETARG OGRANICZONY

LISTA APARATÓW, MASZYN I URZĄDZEŃ DO ZAKUPU PRZEZ INWESTORA. Tryb zamówienia: PRZETARG OGRANICZONY Tryb zamówienia: PRZETARG OGRANICZONY 11 Podgrzewacz ditlenku węgla 30 MPa PE1A 1 Wymiennik ciepła płaszczowo - rurowy, CO 2 / para wodna Średnica płaszcza = 219 mm, długość = 3,2 m Ciśnienie / temperatura

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY OFERTA. Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę:... NIP... REGON...

FORMULARZ OFERTOWY OFERTA. Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę:... NIP... REGON... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Zamawiający: Powiat Szczecinecki ul. 28 Lutego 16 78-400 Szczecinek OFERTA Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę:......... NIP... REGON......

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Pirometr przenośny model: 8861B

Pirometr przenośny model: 8861B www.thermopomiar.pl info@thermopomiar.pl tel.: 91-880 88 80, 32-444 90 90 fax: 91-880 80 89, 32-444 90 91 Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka przemysłowa pomiary temperatury i wilgotności. INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo