PL-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2012/S Ogłoszenie o profilu nabywcy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2012/S 224-369052. Ogłoszenie o profilu nabywcy"

Transkrypt

1 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: PL-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2012/S Ogłoszenie o profilu nabywcy Niniejsze ogłoszenie odnosi się do publikacji: wstępnego ogłoszenia informacyjnego (dyrektywa 2004/18/WE) Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Grontmij Polska sp. z o.o. ul. Ziębicka 35 Osoba do kontaktów: Mirosława Jarosz-Czajkowska Poznań Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: Adres profilu nabywcy: Dostęp elektroniczny do informacji: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Grontmij Polska Sp. Z o. o. ul. Ziębicka 35 Punkt kontaktowy: Grontmij Polska Sp. Z o. o. Osoba do kontaktów: Mirosława Jarosz Czajkowska Poznań Tel.: Faks: Adres internetowy: I.2) I.3) I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Inna Główny przedmiot lub przedmioty działalności Ogólne usługi publiczne Inny: grupa konsultingowo-inżynierska Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających: tak Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. ul. Stabłowicka Wrocław 1/5

2 2/5 Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję/podmiot zamawiający: "Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+" realizowane w ramach POIG Działanie 2.2 wsparcie i tworzenie wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych. II.2) II.3) Rodzaj zamównienia Dostawy Krótki opis zamówienia lub zakupu: W ramach projektu mają być zrealizowane kompleksowe dostawy sprzętu wraz z montażem i instruktażem personelu Beneficjenta dla laboratoriów nanotechnologicznych i biotechnologicznych. Wartość przedmiotu zamówienia netto wg wniosku o dofinansowanie wynosi około złotych dla części nanotechnologicznej oraz około PLN dla części biotechnologiczej. w ramach projektu zakupiony zostanie m.in. niżej wymieniony sprzęt pomiarowo-badawczy i laboratoryjny: Aparat do elektroforezy białek, Aparat do elektroforezy DNA, Aparat do łączenia płytek / podłoża, Aparat do elektroporacji komórek eukariotycznych, Aparat do izolacji kwasów nukleinowych, Aparat do konstruowania macierzy tkankowych, Aparat do pomiarów widm fluorescencji biopreparatów, Aparat do pomiaru i oznaczania wielkości cząstek przez pomiar rozpraszania światła lasera, Aparat do pomiaru oddziaływania pomiędzy makrocząsteczkami metodą plazmowego rezonansu powierzchniowego, Aparat do transferu białek, Aparat do utylizacji i zbierania medium z akcesoriami i pompą próżniową, Aparat PCR, Aparat próżniowy, Autoklawy poziome, nastołowe, podłogowe, przelotowe, skrzyniowe o pojemności 10l -135 l, Automat do wylewania płytek agarowych, Automatyczny pipetor, Analizator gęstości, Analizator jądrowego rezonansu magnetycznego NMR, Analizator nanocząstek (Aparat do zliczania, rozmiarowania i wizualizacji nanocząstek), Analizator nanocząstek oparty na ruchach Browna, Analizator profilu wiązki M2 (Beam profiler), Analizator stanu polaryzacji, Analizator termiczny DTA/DSC/TGA, Analizator widma sygnału o paśmie od 10kHz do 25GHz, Analizator widma sygnału o paśmie od 20kHz do 1,5GHz, Analizator widma w czasie rzeczywistym w zakresie od 10 Hz to 7GHz, Analizator wielkości cząstek nanometrycznych i potencjału zeta, Analizator wielkości cząstek, potencjału zeta i masy cząsteczkowej, Aparat do badania palności tworzyw wg UL94, Aparat do dynamicznej analizy mechanicznej i analizy termomechanicznej (DMA/ TMA), Aparat do elektroforezy agarozowej, Aparat do elektroforezy agarozowej, Aparat do elektroforezy poliakrylamidowej, Aparat do miareczkowania auto, Aparat do oceny odporności na łuk elektryczny, Aparat do oceny wytrzymałości dielektrycznej, Aparat do oznaczania wskaźnika płynięcia, Aparat do pomiaru temperatury topnienia związków, Aparat do pomiaru współczynnika przewodności cieplnej, Aparat do wyznaczania indeksu tlenowego i temperaturowego, Aparat laserowy do pomiaru dyfuzji termicznej, Aparatu do oznaczania temperatury odkształcenia tworzyw pod obciążeniem (HDT) oraz oznaczania temperatury mięknienia metodą Vicat, Aparatura do pomiaru napięcia powierzchniowego, Aparatura do pomiaru napięcia powierzchniowego, Autoklawy, Autoklaw chemiczny, Autoklaw laboratoryjny, Autokorelator do pomiaru parametrów impulsu laserowego, Automatyczny system do destylacji(piec szklany typu Kugelrohr), Biochemiczna komora laminarna, Chromatograf cieczowy, Chromatograf cieczowy sprzężony ze spektrometrem masowym, Chromatograf cieczowy sprzężony ze spektrometrem masowym, Chromatograf gazowy, Chromatograf gazowy sprzężony z spektrometrem masowym, Chromatograf gazowy ze spektrometrem masowym - GC-MS, Chromatograf preparatywny, Chromatograf żelowy GPC, CSP Cross Section Polisher, Argonowy Ścieniacz Jonowy, Cyfrowy Wideo-Mikroskop 3D, Czytnik kodów paskowych, Czytnik płytek ELISA, Czytnik płytek mikrotitracyjnych, Dejonizator wody, Destylarka, Dewar, Dewar do ciekłego azotu, Digital soldering station Elektrycznie sterowana stacja lutownicza, Drobna aparatura kontrolno pomiarowa, Dyfraktometr proszkowy (XRD), Dyfraktometr rentgenowski do orientacji kryształów, Dygestorium próżniowe (Glovebox z pompą próżniową), Dylatometr wysokotemperaturowy, E-beam deposition system, Ekstraktor Soxhleta, Electrospinning, 2/5

3 3/5 Electrospinning NMG1, Elektromagnes - zestaw do badania cech magnetycznych, Elektrometr z komorą termiczną i systemem elektrod pomiarowych, Elektroniczna waga laboratoryjna, Elektroniczny ph metr, Elektropowlekanie, Elipsometr spektralny. Ewaporator termiczny,fluorymetr, Function generator Generator arbitralny, Generator funkcyjno/arbitralny o paśmie analogowym do 500MHz, Generator sygnałowy do 20GHz, Generator uniwersalny funkcyjno/ arbitralny, Grzejnik podczerwieni, Histerezograf, Homogenizator ultradźwiękowy, Homogenizator ultradźwiękowy dużej mocy, Imadło małe i duże, Impulsowy spektrometr THz oparty na technice ASOPS, Inkubatory CO2 i O2,Interferometr do badania jakości elementów optycznych, Interferometr Talbota do zapisu siatek Bragga, Lampy ultrafioletowe w zabudowie, Lampy UV, Laser CO2, Laser ekscymerowy (KrF), Laser excimerowy impulsowy, Laser femtosekundowy do zapisu siatek Bragga, Laser femtosekundowy tytanowo-szafirowy, Laser helowo-kadmowy, Laser impulsowy, Liofilizator, Lodówki i Lodówko zamrażarki, Lupa warsztatowa, Lutownica precyzyjna elektroniczna, Łaźnia elektryczna mała, Łaźnia ultradźwiękowa, Łaźnia ultradźwiękowa (Ultrasonic cleaner), Łaźnia ultradźwiękowa z grzaniem, Łaźnia wodna, Komora z lampą UV, Komory cieplne, Komory cieplne (suszarki laboratoryjne), Kompaktowy system próżniowy, Konuktometr, Kontroler temperatury, Kosz grzejny, Kosz na odpady BIOHAZARD, Kriostat (Termostat grzewczo chłodzący), Kruszarka szczękowa, Mała piła diamentowa, Mała suszarka próżniowa, Maski fazowe, Miernik mocy i energii optycznej, Miernik mocy i energii optycznej, Miernik mocy THz, Miernik parametrów strukturalnych włókien optycznych, Miernik prądów próbki, Miernik tłumienia spektralnego, Mieszadła magnetyczne, Mieszadło magnetyczne bez grzania, Mieszadło magnetyczne małe, Mieszadło magnetyczne z grzaniem, Mieszadło mechaniczne, Mieszadło wielostanowiskowe bez grzania, Mieszadło wielostanowiskowe z grzaniem, Mieszalnik mechaniczny, Mieszalnik wysokoobrotowy z tarczami Cowless'a, Mikrofalowy generator sygnałów, Mikrofalowy reaktor próżniowy, Mikrokalorymetr różnicowy z modulacją temperatury (MTDSC), Mikroskop (do stosowania na ławach i stołach optycznych), Mikroskop cyfrowy, Mikroskop laboratoryjny odwrócony, Mikroskop metalograficzny z kamerą CCD, Mikroskop optyczny odwrócony, Mikroskop optyczny z mikromanipulatorem, Mikroskop polaryzacyjny, Mikroskop Stereoskopowy, Mikroskopy inspekcyjne, Mikroskopy optyczne, Mikrotom rotacyjny, Mikrowaga analityczna, Miniaturowa wiertarka, Młynek kulkowy, Młynek kulowy agatowy, Młynek planetarno-kulowy, Młynek szybkoobrotowy, Mokry stół do litografii, Multimetr, Multimetr elektroniczny, Multimetr z USB, Myjka ultradźwiękowa, Myjnia ultradźwiękowa, Naczynie dewar, Naczynie dewara na ciekły azot, Nanoindenter, Nanotomograf rentgenowski - nanoct, Nanowoltomierz selektywny homodynowy dwukanałowy cyfrowy, Naparowywarka próżniowa., Napylarka katodowa, Napylarka próżniowa, Napylarka wysokopróżniowa z pompą dyfuzyjną z możliwością napylania amorficznego oraz rozpylania katodowego, Naświetlarka elektronolitograficzna, Odwrócony mikroskop badawczy do obserwacji w jasnym polu, kontraście fazowymi fluorescencji z systemem archiwizacji obrazu, Ogólne wyposażenie opto-mechaniczne, Opalarka, Optyczne analizatory widma w zakresie od 400nm do 2200nm, Optyczny analizator widma, Optyczny analizator widma ( nm), Optyczny analizator widma ( nm), Optyczny analizator widma ( nm), Optyczny mikroskop inspekcyjny, Optyczny oscylator parametryczny zaprojektowany do współpracy z laserem Ti:Sasa, Oscylator femtosekundowy, Oscyloskop, Oscyloskop cyfrowy, Oscyloskop cyfrowy 2-4 kanałowy, Oscyloskop o paśmie 100MHz, Oscyloskop o paśmie analogowym co najmniej 1GHz, Oscyloskop o paśmie analogowym, co najmniej 10GHz, Oscyloskop o paśmie co najmniej 100MHz., Oscyloskop przenośny, Osuszacz powietrza, Palnik tlenowo-gazowy, ph metr, Piec (Baking oven), Piec indukcyjny, Piec komorowy, Piec laboratoryjny, Piec próżniowy, Piec temperaturowy z regulowaną atmosferą wypału, Piec z możliwością spiekania pod wysokimi ciśnieniami w kontrolowanej atmosferze, Piece wysokotemperaturowe, Piecyk elektryczny grawitacyjny, Piecyk elektryczny z wentylatorem, Piecyk mały, Piknometr helowy, Pipety automatyczne, Pirometr przenośny, Pistolet rozpylający do azotu (Nitrogen gun), Płaszcz grzejny, Płuczka ultradźwiękowa, Płyta grzejna z mieszadłem, Podgrzewany stolik, Polaryzacyjny mikroskop optyczny z możliwością obserwacji, Polerka metalograficzna, 3/5

4 4/5 Pompa, Pompa dozująca, standardowa pompa perystaltyczna, Pompa próżniowa, Pompa próżniowa olejowa, Pompa turbomolekularna, Pompa/sprężarka, Pompka do strzykawek, Skaningowy Mikroskop Elektronowy (SEM) z możliwością pracy w niskiej próżni i wymaganym wyposażeniem analitycznym (EDS i WDS), Skruber lokalny (Local abatement), Sonifikator, Sorpcjometr wielostanowiskowy, Sorpcjometr z opcją pomiaru chemisorpcji, Spawarka światłowodów, Spawarka tradycyjna-łukowa, Spawarka żarnikowa z możliwością przewężania włokna, Profilometr powierzchni (optyczny), Profilometr powierzchni (stykowy), Spektrofotometr FT-IR, Spektrofotometr IR, Spektrofotometr UV-VIS, Spektrometr (zakres nm), Spektrometr (zakres nm), Spektrometr (zakres nm), Spektrometr MALDI TOF-MS, Spektrometr THz w dziedzinie czasu ze źródłami i detektorami promieniowania THz, Stacja na gorące powietrze, Stacja oparów HF, Stacjonarne multimetry laboratoryjne, Stanowisko do lutowania z lutownicą elektroniczną, Stanowisko fotograficzne z aparatem, Stanowisko pomiarowe SPE-LEEM, Stereomikroskop, Stolikowy elektronowy mikroskop skaningowy, Stół mokry do czyszczenia podłoży (Wet Bench for Substrate, lean), Stół mokry do usuwania rezystu (Wet Bench for Resist Strip), Stół mokry do wytrawiania kwasami (Wet Bench for Acid Etch), Stół optyczny, Stół optyczny o wymiarach 1000x2000mm, Stół optyczny typu honeycomb o wymiarach 1500 mm x 2000 mm x 300 mm, Stół wagowy z wagą analityczną, Suszarka, Suszarka do szkła, Suszarka laboratoryjna, Suszarka niskopróżniowa, Suszarka próżniowa, Suszarka próżniowa (vacuum oven), Suszarka rozpyłowa, Symulator światła słonecznego (solar simulator), System czyszczenia plazmowego, System demontażu taśmy (Tape De-Mount), System depozycji warstwy atomowej (ALD, Atomic layer deposition), System do bezpiecznego odsysania mediów komórkowych, System do dejonizacji wody, System do obróbki laserem CO2 i światłowodowym, System do obróbki laserem excimerowym, System do obróbki laserem pikosekundowym, System do odfiltrowania roztworów fotoaktywnych, System do pomiaru PMD i dyspersji chromatycznej, System do sporządzania nanokompozytów z termoplastyczną matrycą, System do syntez równoległych, System epitaksji wiązką molekularną, System łącznia światłowodów (Fiber Bonder, optical fibre connection), System montażu taśmy (Tape Mount), System oczyszczania wody, System pobierania i przenoszenia (Pick-and-place Station), System połączonych śluzą dwóch niezależnych komór rękawicowych do pracy w atmosferze ochronnej beztlenowej i suchej., System pomp membranowych, System spektrometrii mas jonów Wtórnych Secondary Ions Mass Spectrometer (SIMS), System wytrawiania plazmowego dla półprzewodników na bazie krzemu, System wytrawiania plazmowego dla półprzewodników złożonych, Systemy zasilania i sterowania, Szlifierka, Szlifierka do złącz światłowodowych, Szlifierka metalograficzna, Szybki fotodetektor, Światłowodowy miernik mocy do 10mW, Światłowodowy miernik mocy do 2W, Światłowodowy miernik mocy z głowicami pomiarowymi, Termometr bezkontaktowy, Termowaga sprzężona ze spektrometrem mas, Transmisyjny Mikroskop Elektronowy (TEM), Turbidymetr mętnościomierz, Układ centrowania maski (Mask Aligner), Układ do oznaczania temperatury topnienia i wrzenia, Układ do pomiaru wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC), Ultrawirówka z chłodzeniem, Ultrawysokopróżniowe laboratorium do badania struktury elektronowej i atomowej powierzchni, Uniwersalny analizator sieci radiowych, Urządzenia do wycinania próbek dla celów TEM Focused Ion Beam (FIB), Urządzenie DIMPLER GRIDING, Urządzenie do elektrolitycznego ścieniania metodą strumieniową, Urządzenie do inkludowania próbek, Urządzenie do pomiaru współczynnika załamania metodą bliskiego pola, Urządzenie do stabilizacji przepływającej wody, Urządzenie do ścieniania wiązką jonową PIPS(Precision Ion Polishing System) Argonowy Ścieniacz Jonowy, Urządzenie do wycinania metodą elektroiskrową - elektrodrążarka drutowa, Urządzenie do wycinania na zimno (Piła drutowa), Urządzenie do wyładowań koronowych (Corona discharger), Urządzenie do zgrubnego cięcia, Urządzenie natryskowe do nakładania fotorezystu, Urządzenie spektroskopii m-linii, Vortex,, Waga, Waga analityczna, Waga analityczna nowej generacji, Waga laboratoryjna, Waga laboratoryjna z zestawem do wyznaczania gęstości, Waga precyzyjna, Wagi elektroniczne, Wanna Langmuira-Blodgett, Wektorowy analizator sieci do 500 GHz, Wektorowy generator sygnału w zakresie częstotliwości od 9 khz do 6 GHz, Wiertarka stojąca z 4/5

5 5/5 II.4) regulacją obrotów, Wiertarka z regulacją obrotów i giętkim wałem obrotowym, Wire Bonder, Wirówka, Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem, Wirówka wysoko obrotowa, Wirówka wysokoobrotowa na pojemniki, Wkrętarka akumulatorowa, Wózek do dużego naczynia dewara, Wózek do wożenia naczynia dewara z ciekłym azotem, Wózek narzędziowy z wyposażeniem, Wózek pod dewar, Wózek warsztatowy z wyposażeniem narzędziowym, Wyparka obrotowa z pompką wodną i pompą teflonową, Wyparka próżniowa z systemem pomp próżniowych, Wyparka rotacyjna z pompami,, Wytrzasarka, Wytrząsarka typu Vortex, Wytrząsarka wibracyjna z zestawem sit, Wytrząsarka z grzaniem, Wytwornica lodu, Wytwornica wodoru, Wytwornica wodoru, Zaciskarka hydrauliczna, Zaklejarka, Zamknięty system do chłodzenia wody w chłodnicach, Zamrażarki laboratoryjne, Zasilacz HV, Zasilacz laboratoryjny dwukanałowy, Zasilacz laboratoryjny jednokanałowy, Zasilacz stabilizowany (Zakres 50 A), Zasilacze stabilizowane (Zakres 12 A), Zasobnik z ciekłym azotem wraz z systemem utrzymania stanu ciekłego azotu, Zautomatyzowana stacja robocza do pomiarów oddziaływań w płytkach wielodołkowych wraz z wielofunkcyjnym czytnikiem, Zautomatyzowany izotermalny kalorymetr miareczkujący (ITC), Zautomatyzowany Mikroskop do Analizy w skali High Throughput zainstalowany na mikroskopie odwróconym, Zautomatyzowany różnicowy kalorymetr skaningowy (DSC), Zbiornik do przechowywania prób w ciekłym azocie wraz ze zbiornikiem na ciekły azot, Zbiornik na odpady, Zbiorniki przygotowania roztworu litrów, Zbiorniki z ciekłym azotem, Zestaw 6 mikropipet, Zestaw aparatów do oceny przepuszczalności par i gazów, Zestaw diod laserowych małej, średniej i dużej mocy, Zestaw do analizy jakościowej, Zestaw do analizy termicznej, Zestaw do badań i analizy modalnej oraz testów wytrzymałościowych, Zestaw do chromatografii cieczowej preparatywnej, Zestaw do destylacji próżniowej, Zestaw do elektroforezy białek, Zestaw do elektroforezy i transferu białek, Zestaw do filtracji sterylizującej, Zestaw do fotolitografii (Mask Aligner), Zestaw do pomiaru średnicy pola modu, Zestaw do pomiaru tłumienia spektralnego, długości fali odcięcia, średnicy pola modu, Zestaw do potencjometrii, Zestaw do Real Time PCR (fast), Zestaw do Real Time PCR (standard), Zestaw do Real Time PCR z CEIVD, Zestaw do suszenia próżniowego minivac, Zestaw do wytwarzania sprzęgaczy światłowodowych, Zestaw elementów optomechanicznych, Zestaw elementów światłowodowych, Zestaw mikroskopowy (mikroskop prosty z fluorescencją oraz mikroskop odwrócony), Zestaw mikroskopowy (mikroskop prosty oraz mikroskop odwrócony), Zestaw mikroskopowy do obrazowania żywych komórek w trybie konfokalnym i fluorescencyjnym, Zestaw młynków, Zestaw Modulatorów, Zestaw narzędzi, Zestaw pomiarowy do wyznaczania charakterystyk spektralnych wytworzonych fotoogniw, Zestaw radia programowalnego (USRP), Zgrzewarka, Zgrzewarka przenośna, Zintegrowane stoły optyczne, Zmywarka laboratoryjna, Źródła światła na różne zakresy spektralne,źródło światła typu superkontinuum i inne. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , , , , , , , , , , , , Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje dodatkowe: Przewiduje się przeprowadzanie postępowań przetargowych na kompleksowe wyposażenie poszczególnych laboratoriów (przewidywana ilość laboratoriów 68 sztuk). Wykonawcy będą musieli realizować dostawy przy pomocy podwykonawców lub tworząc konsorcja dla potrzeb postępowań. VI.2) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: /5

Zestawienie urządzeń

Zestawienie urządzeń Załącznik nr A Nr zamówienia: DZP-9-05/0-II Zestawienie urządzeń Nr zadania Nazwa aparatury naukowo-badawczej szt. I. LABORATORIUM BIOLOGII MOLEKULARNEJ zad nr zad nr zad. nr zad. nr zad. nr 5 zad. nr

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 059-103111

Polska-Lublin: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 059-103111 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103111-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 059-103111 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu.

PL-Katowice: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. 1/50 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:125359-2012:text:pl:html PL-Katowice: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2012/S 76-125359

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 marca 2011 roku

Zarządzenie Nr 15/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 marca 2011 roku Zarządzenie Nr 15/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Procedur wykorzystania aparatury

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Płyty grzejne 2012/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

PL-Katowice: Płyty grzejne 2012/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:289507-2012:text:pl:html PL-Katowice: Płyty grzejne 2012/S 176-289507 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

strona Z ogólnej liczby stron

strona Z ogólnej liczby stron nr postępowania: BZP.2420.25.20.BO pieczęć wykonawcy Nazwa wykonawcy: strona Z ogólnej liczby stron Załącznik nr do SIWZ Adres: NIP: REGON: Telefon: Faks: FORMULARZ OFERTOWY I. Po zapoznaniu się z ogłoszeniem

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW DO PROCEDUR ZBIORCZYCH W ROKU 2012 NA NASTĘPUJĄCE GRUPY TOWAROWE

HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW DO PROCEDUR ZBIORCZYCH W ROKU 2012 NA NASTĘPUJĄCE GRUPY TOWAROWE HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW DO PROCEDUR ZBIORCZYCH W ROKU 2012 NA NASTĘPUJĄCE GRUPY TOWAROWE : M mała procedura o zbilansowanej wartości < niż równowartość kwoty 200.000 EURO tj. 803.920,00 PLN D duża

Bardziej szczegółowo

PL-Sulechów: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2013/S 102-174319. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

PL-Sulechów: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2013/S 102-174319. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:174319-2013:text:pl:html PL-Sulechów: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2013/S 102-174319

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 1. Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu urządzeń drobnych do budynku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 6 ENOTICES_ZPbl 18/05/2011- ID:2011-069319 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32 Spis treści 5 Spis treści Przedmowa do wydania czwartego 11 Przedmowa do wydania trzeciego 13 1. Wiadomości ogólne z metod spektroskopowych 15 1.1. Podstawowe wielkości metod spektroskopowych 15 1.2. Rola

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 1 INWESTYCJE BUDOWLANE GLIWICE

ZADANIE NR 1 INWESTYCJE BUDOWLANE GLIWICE ZADANIE NR 1 INWESTYCJE BUDOWLANE GLIWICE Inwestycja budowlana w Gliwicach polegająca na przebudowie i kompleksowej modernizacji istniejącego budynku Chemii III wraz z łącznikiem ( w tym częścią halową

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Kraków: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:78362-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S 047-078362

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Wartość netto (zł) kol. (3) x kol. (4) (1) (2) (3) (4) (5) 1 Łaźnia wodna z wytrząsaniem 1

FORMULARZ OFERTOWY. Wartość netto (zł) kol. (3) x kol. (4) (1) (2) (3) (4) (5) 1 Łaźnia wodna z wytrząsaniem 1 Postępowanie nr BZP.2420.24.20.GK pieczęć wykonawcy Nazwa wykonawcy: strona Załącznik nr do SIWZ Z ogólnej liczby stron Adres: NIP: REGON: Telefon: Faks: FORMULARZ OFERTOWY I. Niniejszym, po zapoznaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO ANALIZY TERMOGRAWIMETRYCZNEJ TG-FITR-GCMS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO ANALIZY TERMOGRAWIMETRYCZNEJ TG-FITR-GCMS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO ANALIZY TERMOGRAWIMETRYCZNEJ TG-FITR-GCMS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 113/TZ/IM/2013 Zestaw ma umożliwiać analizę termiczną próbki w symultanicznym układzie

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, woj. lubelskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, woj. lubelskie, 1 z 9 2008-12-30 13:09 Lublin: Dostawa aparatury naukowo-badawczej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 30 części. Numer ogłoszenia: 267668-2008;

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SKŁADANIA ZAPOTRZEBOWAŃ DO PROCEDUR W ROKU 2015. (AKTUALIZACJA na dzień 23.11.2015 r.)

HARMONOGRAM SKŁADANIA ZAPOTRZEBOWAŃ DO PROCEDUR W ROKU 2015. (AKTUALIZACJA na dzień 23.11.2015 r.) HARMONOGRAM SKŁADANIA ZAPOTRZEBOWAŃ DO PROCEDUR W ROKU 2015 (AKTUALIZACJA na dzień 23.11.2015 r.) y: M - mała a o zbilansowanej wartości < niż równowartość kwoty 207.000 EURO (tj. 874.554,30 PLN) D duża

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PL-Lublin: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2012/S

PL-Lublin: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2012/S 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203947-2012:text:pl:html PL-Lublin: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2012/S 124-203947

Bardziej szczegółowo

PL-Szczecin: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu.

PL-Szczecin: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:86335-2012:text:pl:html PL-Szczecin: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2012/S 53-086335

Bardziej szczegółowo

Aparatura do osadzania warstw metodami:

Aparatura do osadzania warstw metodami: Aparatura do osadzania warstw metodami: Rozpylania mgnetronowego Magnetron sputtering MS Rozpylania z wykorzystaniem działa jonowego Ion Beam Sputtering - IBS Odparowanie wywołane impulsami światła z lasera

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl Olsztyn: Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej oraz laboratoryjnej do jednostek

Bardziej szczegółowo

szybkowymiennymi głowicami

szybkowymiennymi głowicami CZĘŚĆ lp. nazwa ilość Cena netto wartość netto wartość brutto Elektryczny obcinak do rur 2 Ręczne obcinaki do rur oraz do fazowania 3 Elektryczna zaciskarka do złączek na rurach PEX i rurach ze stali nierdzewnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie - Rada Wydziału bmz. Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia

Sprawozdanie - Rada Wydziału bmz.  Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia 2008-2012 Sprawozdanie - Rada Wydziału 18.05.2010 www.wbbib.uj.edu.pl/ 1. Budowa i wyposażenie zwierzętarni Zadania 2. Organizacja i wyposażenie pracowni cytometrii obrazowej 3. Wyposażenie pracowni proteomiki

Bardziej szczegółowo

Nazwa laboratorium Pracownie Nazwa urządzenia Model Pracownia NMR 500-600 MHz. Spektrometr NMR 500MHz AV 500. Pracownia NMR 700 MHz

Nazwa laboratorium Pracownie Nazwa urządzenia Model Pracownia NMR 500-600 MHz. Spektrometr NMR 500MHz AV 500. Pracownia NMR 700 MHz Nazwa laboratorium Pracownie Nazwa urządzenia Model NMR 500-600 MHz Spektrometr NMR 500MHz AV 500 NMR 700 MHz Spektrometr NMR 600MHz AV600 Jądrowego Rezonansu Magnetycznego (NMR) Pomieszczenie operatorów

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW DO PROCEDUR ZBIORCZYCH W ROKU 2013 NA NASTĘPUJĄCE GRUPY TOWAROWE

HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW DO PROCEDUR ZBIORCZYCH W ROKU 2013 NA NASTĘPUJĄCE GRUPY TOWAROWE : HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW DO PROCEDUR ZBIORCZYCH W ROKU 2013 NA NASTĘPUJĄCE GRUPY TOWAROWE M - mała procedura o zbilansowanej wartości

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW DO PROCEDUR ZBIORCZYCH W ROKU 2014 NA NASTĘPUJĄCE GRUPY TOWAROWE (stan na dzień r.)

HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW DO PROCEDUR ZBIORCZYCH W ROKU 2014 NA NASTĘPUJĄCE GRUPY TOWAROWE (stan na dzień r.) y: HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW DO PROCEDUR ZBIORCZYCH W ROKU 2014 NA NASTĘPUJĄCE GRUPY TOWAROWE (stan na dzień 30.04.2014r.) M - mała a o zbilansowanej wartości < niż równowartość kwoty 207.000 EURO

Bardziej szczegółowo

Katedra Epizootiologii. Wyposażenie i możliwości badawcze

Katedra Epizootiologii. Wyposażenie i możliwości badawcze Katedra Epizootiologii Wyposażenie i możliwości badawcze Pracownia diagnostyki molekularnej chorób zakaźnych Pracownia diagnostyki chorób zwierząt mięsożernych Kolekcja szczepów Kolekcja materiału genetycznego

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz urządzeń znajdujących się w obiekcie C-11 : laboratorium chemiczne, hale produkcyjne, magazyny. L.p. Nazwa L.p. Nazwa

I. Wykaz urządzeń znajdujących się w obiekcie C-11 : laboratorium chemiczne, hale produkcyjne, magazyny. L.p. Nazwa L.p. Nazwa ZAPYTANIE OFERTOWE Prosimy o złożenie ofert na: Wykonanie wyceny rynkowej składników majątkowych (maszyn i urządzeń ) zgodnie z poniższym wykazem jako integralną częścią: I. Wykaz urządzeń znajdujących

Bardziej szczegółowo

labmat.prz.edu.pl LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW DLA PRZEMYSŁU LOTNICZEGO Politechnika Rzeszowska ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów

labmat.prz.edu.pl LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW DLA PRZEMYSŁU LOTNICZEGO Politechnika Rzeszowska ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów labmat.prz.edu.pl LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW DLA PRZEMYSŁU LOTNICZEGO Politechnika Rzeszowska ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów Tel.: (17) 854 47 91 Fax: (17) 854 48 32 E-mail: jansien@prz.edu.pl Projekt

Bardziej szczegółowo

Olsztynek, ul. Zamkowa 6 tel /fax OFERTA

Olsztynek, ul. Zamkowa 6 tel /fax OFERTA -05 Olsztynek, ul. Zamkowa 6 tel. 89 59 6 /fax. 89 59 35 zs.olsztynek@zamek.edu.pl www.zamek.edu.pl Dane Wykonawcy: Nazwa: OFERTA Załącznik nr do SIWZ.. Adres:... Numer telefonu:..nr faksu:.. e-mail:....

Bardziej szczegółowo

PL-Sulechów: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu.

PL-Sulechów: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. 1/29 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:52099-2013:text:pl:html PL-Sulechów: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2013/S 033-052099

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Baza aparaturowa Zakładu Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych

Baza aparaturowa Zakładu Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych ZAKŁAD BIOMATERIAŁÓW I TECHNOLOGII MIKROBIOLOGICZNYCH Baza aparaturowa Zakładu Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych ZBTM Instytut Polimerów prof. dr hab. inż. M. El Fray //www.zbtm.zut.edu.pl

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM WSPÓŁCZESNYCH TECHNIK EKSPERYMENTALNYCH w FIZYCE

LABORATORIUM WSPÓŁCZESNYCH TECHNIK EKSPERYMENTALNYCH w FIZYCE LABORATORIUM WSPÓŁCZESNYCH TECHNIK EKSPERYMENTALNYCH w FIZYCE LABORATORIUM WSPÓŁCZESNYCH TECHNIK EKSPERYMENTALNYCH w FIZY- CE stanowi istotny element edukacji przyszłego inżyniera fizyki technicznej. Metody

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 5 ENOTICES_akademia 07/01/2011- ID:2011-002622 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 22.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 22.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 22.04.2015 Cukiernicza Spółdzielnia Inwalidów Słowianka zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego: 1. ZAMAWIAJĄCY Dane rejestrowe Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Asortyment. komputery, serwery, notebooki, monitory, drukarki, skanery

Asortyment. komputery, serwery, notebooki, monitory, drukarki, skanery HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW DO PROCEDUR ZBIORCZYCH W ROKU 2011 NA NASTĘPUJĄCE GRUPY TOWAROWE : M - mała procedura o zbilansowanej wartości < niż równowartość kwoty 193.000 EURO tj. 740.927 PLN Minimalny

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok OAM

Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok OAM Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok OAM Ćwiczenie 1 Zastosowanie statystyki do oceny metod ilościowych Błąd gruby, systematyczny, przypadkowy, dokładność, precyzja, przedział

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSTAW I NAPRAW APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ NA ROK 2012 DOSTAWY

PLAN DOSTAW I NAPRAW APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ NA ROK 2012 DOSTAWY ...... pieczęć jednostki organizacyjnej data PLAN DOSTAW I NAPRAW APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ NA ROK 2012 Lp. Nazwa CPV Przedmiot zamówienia (typ/model) DOSTAWY ilość (szt./kpl) Kwota przeznaczona na zakup/

Bardziej szczegółowo

odwróconego, biologicznego, fluorescencyjnego; kolorowej kamery cyfrowej z komputerem i monitorem

odwróconego, biologicznego, fluorescencyjnego; kolorowej kamery cyfrowej z komputerem i monitorem Strona 1 z 6 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 342964-2010 z dnia 2010-10-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Siedlce dostawa i montaż: mikroskopu badawczego, odwróconego, biologicznego, fluorescencyjnego;

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY nr 4 dla Stanowiska do Pomiaru Promieniowania Mikrofalowego

FORMULARZ TECHNICZNY nr 4 dla Stanowiska do Pomiaru Promieniowania Mikrofalowego Załącznik 1 FORMULARZ TECHNICZNY nr 4 dla Stanowiska do Pomiaru Promieniowania Mikrofalowego W niniejszym formularzu wyspecyfikowano sprzęt pomiarowo-kontrolny niezbędny do realizacji Stanowiska do Pomiaru

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia 1 Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedstawione niżej szczegółowe parametry zamawianej aparatury są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaproponować

Bardziej szczegółowo

http://ted.europa.eu/exec;jsessionid=589debd04c52aecc4d3d649...

http://ted.europa.eu/exec;jsessionid=589debd04c52aecc4d3d649... 1 z 8 2010-01-25 08:28 Ce site fait partie du portail TED Home > 15990-2010 Document 15990-2010- Imprimer Enregistrer le document Accès au document : 20/01/2010 S13 Wspólnoty Europejskie Zamówienia na

Bardziej szczegółowo

Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych / Zygfryd Witkiewicz, Joanna Kałużna-Czaplińska. wyd. 5, 4 dodr. Warszawa, 2015.

Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych / Zygfryd Witkiewicz, Joanna Kałużna-Czaplińska. wyd. 5, 4 dodr. Warszawa, 2015. Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych / Zygfryd Witkiewicz, Joanna Kałużna-Czaplińska. wyd. 5, 4 dodr. Warszawa, 2015 Spis treści Przedmowa 11 1. Wprowadzenie 13 1.1. Krótka historia chromatografii

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2014/S 168-299008. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Białystok: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2014/S 168-299008. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299008-2014:text:pl:html Polska-Białystok: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2014/S 168-299008 Ogłoszenie o udzieleniu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ DLA CZĘŚCI I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ DLA CZĘŚCI I Załącznik nr 1a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ DLA CZĘŚCI I Część I Dostawa i instalacja fabrycznie nowych urządzeń: Suszarka mrożeniowa z pompą turbomolekularną i wyposażeniem, kamera

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SPO WKP DZIAŁANIE 1.3.

WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SPO WKP DZIAŁANIE 1.3. WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SPO WKP DZIAŁANIE 1.3. INKUBATOR CENTRUM TECHNOLOGII WPT S.A. BUDOWA BUDYNKU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ I WYPOSAśENIEM MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO 23.06.czerwca 2009, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Aparatura

Spis treści. Aparatura Spis treści Aparatura I. Podstawowe wyposażenie laboratoryjne... 13 I.I. Probówki i naczynia laboratoryjne... 13 I.II. Pipety... 17 I.II.I. Rodzaje pipet automatycznych... 17 I.II.II. Techniki pipetowania...

Bardziej szczegółowo

Aktualny wykaz aparatury specjalistycznej.

Aktualny wykaz aparatury specjalistycznej. Aktualny wykaz aparatury specjalistycznej. Znajdującej się na stanie inwentarzowym jednostek Uczelni o wartości zakupu pow. 100 tys. zł i okresie eksploatacji do 5 lat. Podlegającej kwartalnej rejestracji

Bardziej szczegółowo

Dostawy TED Tenders Electronic Daily

Dostawy TED Tenders Electronic Daily Strona 1 z 7 Dostawy - 34788-2016 02/02/2016 S22 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I.II.III.IV.VI. Polska-Puławy: Chromatografy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Bardziej szczegółowo

PL-Lublin: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2012/S

PL-Lublin: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2012/S 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156227-2012:text:pl:html PL-Lublin: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2012/S 95-156227

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki specjalność FOTONIKA 3,5-letnie studia stacjonarne I stopnia (studia inżynierskie) FIZYKA TECHNICZNA Charakterystyka wykształcenia: - dobre

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH/LABORATORYJNYCH ORAZ DOSTĘPU DO INRASTRUKTURY WCZT OFERTA SPECJALNA WAŻNA DO OGŁOSZENIA NOWEGO CENNIKA

CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH/LABORATORYJNYCH ORAZ DOSTĘPU DO INRASTRUKTURY WCZT OFERTA SPECJALNA WAŻNA DO OGŁOSZENIA NOWEGO CENNIKA CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH/LABORATORYJNYCH ORAZ DOSTĘPU DO INRASTRUKTURY WCZT OFERTA SPECJALNA WAŻNA DO OGŁOSZENIA NOWEGO CENNIKA Ceny brutto Sekcja A: Analityka chemiczna Nr Pomiar cena za analizę cena

Bardziej szczegółowo

WYDŁUśONA GWARANCJA. Termin dostawy GWARANACJA WSKAZANA W SIWZ. WYDŁUśONA GWARANCJA. Lp. Nazwa J.m. Ilość Miejsce dostawy. Załącznik nr 5 do siwz

WYDŁUśONA GWARANCJA. Termin dostawy GWARANACJA WSKAZANA W SIWZ. WYDŁUśONA GWARANCJA. Lp. Nazwa J.m. Ilość Miejsce dostawy. Załącznik nr 5 do siwz Załącznik nr 5 do siwz Dostawa wyposaŝenia pracowni zawodowych w ramach projektu "Czas na zawodowców wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół" CZĘŚĆ I - Sprzęt budowlany, spawalniczy oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 RAP.272.87.2014 Wrocław, 13.11.2014r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYBRANYCH POMIARÓW. w inżynierii rolniczej i agrofizyce. pod redakcją AGNIESZKI KALETY

METODYKA WYBRANYCH POMIARÓW. w inżynierii rolniczej i agrofizyce. pod redakcją AGNIESZKI KALETY METODYKA WYBRANYCH POMIARÓW w inżynierii rolniczej i agrofizyce pod redakcją AGNIESZKI KALETY Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Przedmowa... 7 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 11 1. Techniki pomiarowe

Bardziej szczegółowo

Grafen materiał XXI wieku!?

Grafen materiał XXI wieku!? Grafen materiał XXI wieku!? Badania grafenu w aspekcie jego zastosowań w sensoryce i metrologii Tadeusz Pustelny Plan prezentacji: 1. Wybrane właściwości fizyczne grafenu 2. Grafen materiał 21-go wieku?

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Aparatura kontrolna i badawcza 2012/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

PL-Katowice: Aparatura kontrolna i badawcza 2012/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:398931-2012:text:pl:html PL-Katowice: Aparatura kontrolna i badawcza 2012/S 243-398931 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA SKŁADAJĄCE SIĘ NA 1 CZĘŚĆ OFERTY Systemy do analizy DNA i białek

URZĄDZENIA SKŁADAJĄCE SIĘ NA 1 CZĘŚĆ OFERTY Systemy do analizy DNA i białek Załącznik nr do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ). Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa, zainstalowanie i uruchomienie urządzeń laboratoryjnych oraz instruktaż personelu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2a do SIWZ postęp. A120-211-169/15/SS szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2a do SIWZ postęp. A120-211-169/15/SS szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2a do SIWZ postęp. A120-211-169/15/SS szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dostawa wraz z instalacją systemu do ultra wysokosprawnej chromatografii cieczowej UHPLC oraz preparatywnego systemu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI DO ZŁOŻENIA OFERTY L.DZ. 343/ZM/S2/2010

ZAŁĄCZNIKI DO ZŁOŻENIA OFERTY L.DZ. 343/ZM/S2/2010 ZAPYTANIE OFERTOWE DLA PROJEKTU,, OPRACOWANIE I WDROŻENIE DO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EKOLOGICZNYCH KLEJÓW OPARTYCH NA BIO- KOMPONENTACH ( POIG.01.04.00-12-066/09 ) ZAŁĄCZNIKI DO ZŁOŻENIA OFERTY L.DZ.

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI DO ZŁOŻENIA OFERTY L.DZ. 342/ZM/S2/2010

ZAŁĄCZNIKI DO ZŁOŻENIA OFERTY L.DZ. 342/ZM/S2/2010 ZAPYTANIE OFERTOWE DLA PROJEKTU,, ROZBUDOWA DZIAŁALNOŚCI SYNTHOS S.A. W ZAKRESIE PROWADZENIA PRAC B+R ( POIG.04.02.00-12-008/10) ZAŁĄCZNIKI DO ZŁOŻENIA OFERTY L.DZ. 342/ZM/S2/2010 1. Reaktory szklane z

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 7 ENOTICES_prz 06/04/2010- ID:2010-043018 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALITYCZNEJ MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ (L - 2)

LABORATORIUM ANALITYCZNEJ MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ (L - 2) LABORATORIUM ANALITYCZNEJ MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ (L - 2) Posiadane uprawnienia: ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO NR AB 120 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji Wydanie nr 5 z 18 lipca 2007

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH/LABORATORYJNYCH ORAZ DOSTĘPU DO INRASTRUKTURY WCZT OFERTA SPECJALNA WAŻNA DO OGŁOSZENIA NOWEGO CENNIKA

CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH/LABORATORYJNYCH ORAZ DOSTĘPU DO INRASTRUKTURY WCZT OFERTA SPECJALNA WAŻNA DO OGŁOSZENIA NOWEGO CENNIKA CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH/LABORATORYJNYCH ORAZ DOSTĘPU DO INRASTRUKTURY WCZT OFERTA SPECJALNA WAŻNA DO OGŁOSZENIA NOWEGO CENNIKA Ceny brutto Sekcja A: Analityka chemiczna Nr Pomiar cena za analizę cena

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADAŃ MATERIAŁOWYCH Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

OFERTA BADAŃ MATERIAŁOWYCH Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego OFERTA BADAŃ MATERIAŁOWYCH Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Mariusz Kaczmarek J. Kubik, M. Cieszko, R. Drelich, M. Pakuła, M. Macko, K. Tyszczuk, J. Łukowski,

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BUDYNEK TECHNOLOGICZNO-LABORATORYJNY

WSTĘPNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BUDYNEK TECHNOLOGICZNO-LABORATORYJNY Załącznik nr 2 WSTĘPNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BUDYNEK TECHNOLOGICZNO-LABORATORYJNY Przedmiotem zamówienia publicznego ma być usługa polegająca na zaprojektowaniu i wybudowaniu budynku technologiczno-laboratoryjnego

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Gdańsk: Dostawę sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Gdańsk: Dostawę sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 7 2012-09-17 14:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.gda.pl/zamowienia-publiczne/ Gdańsk: Dostawę sprzętu i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Leszek Stobiński kierownik laboratorium

Leszek Stobiński kierownik laboratorium Laboratorium Grafenowe Politechniki Warszawskiej - potencjał badawczy, możliwości współpracy Leszek Stobiński kierownik laboratorium e-mail: LGPW@ichip.pw.edu.pl L.Stobiński@ichip.pw.edu.pl telefon: 0048

Bardziej szczegółowo

Wykaz urządzeń Lp Nazwa. urządzenia 1. Luksomierz TES 1332A Digital LUX METER. Przeznaczenie/ dane techniczne Zakres 0.. 200/2000/20000/ 200000 lux

Wykaz urządzeń Lp Nazwa. urządzenia 1. Luksomierz TES 1332A Digital LUX METER. Przeznaczenie/ dane techniczne Zakres 0.. 200/2000/20000/ 200000 lux Wykaz urządzeń Lp Nazwa urządzenia 1 Luksomierz TES 1332A Digital LUX METER Przeznaczenie/ dane techniczne Zakres 0 200/2000/20000/ 200000 lux 2 Komora klimatyczna Komora jest przeznaczona do badania oporu

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: Sygn. akt SZ /12/6/6/2012

DOTYCZY: Sygn. akt SZ /12/6/6/2012 Warszawa dn. 2012-07-26 SZ-222-20/12/6/6/2012/ Szanowni Państwo, DOTYCZY: Sygn. akt SZ-222-20/12/6/6/2012 Przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest " sprzedaż, szkolenie, dostawę, montaż i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 6 ENOTICES_ZespolSzkolnr1 21/04/2011- ID:2011-057245 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2015/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Polska-Katowice: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2015/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:217281-2015:text:pl:html Polska-Katowice: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2015/S 119-217281

Bardziej szczegółowo

Aparatura i urządzenia laboratoryjne 2015 2016. ABL&E-JASCO Polska Sp. z o.o.

Aparatura i urządzenia laboratoryjne 2015 2016. ABL&E-JASCO Polska Sp. z o.o. Aparatura i urządzenia laboratoryjne 2015 2016 ABL&E-JASCO Polska Sp. z o.o. Spektroskopia Spektrofotometry UV/VIS/NIR serii V-700 Szeroki wybór uchwytów kuwet i innych opcji Polarymetry serii P-2000 Wspólna

Bardziej szczegółowo

Jonizacja plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP)

Jonizacja plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP) Jonizacja plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP) Inductively Coupled Plasma Ionization Opracowane z wykorzystaniem materiałów dr Katarzyny Pawlak z Wydziału Chemicznego PW Schemat spektrometru ICP MS Rozpylacz

Bardziej szczegółowo

Załącznik Formularz cenowy na CZĘŚĆ I wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem pracowni automatyki i robotyki w Zespole Szkół Technicznych

Załącznik Formularz cenowy na CZĘŚĆ I wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem pracowni automatyki i robotyki w Zespole Szkół Technicznych Załącznik Formularz cenowy na CZĘŚĆ I wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem pracowni automatyki i robotyki w Zespole Szkół Technicznych Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość 1 Stanowisko dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Instytut Chemii UJK potencjał naukowy i dydaktyczny

Instytut Chemii UJK potencjał naukowy i dydaktyczny Instytut Chemii UJK potencjał naukowy i dydaktyczny Kalendarium Instytutu Chemii 1971 rok Utworzenie Zakładu Chemii wchodzącego w skład Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Wyższej Szkoły Nauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 1. Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu urządzeń drobnych do budynku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW, LATA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW, LATA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW, LATA 2004-2006 WYCIĄG I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Okres sprawozdawczy 1.08.2007-30.09.2008

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Olsztyn: Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej oraz

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ KALKULACYJNY ZESTAWY CHROMATOGRAFICZNE LC/MS/MS I GC/MS ORAZ CHROMATOGRAFII PREPARATYWNEJ

ARKUSZ KALKULACYJNY ZESTAWY CHROMATOGRAFICZNE LC/MS/MS I GC/MS ORAZ CHROMATOGRAFII PREPARATYWNEJ CZ Załcznik nr 5A do SIWZ ZESTAWY CHROMATOGRAFICZNE LC/MS/MS I GC/MS ORAZ CHROMATOGRAFII PREPARATYWNEJ Lp. Nazwa urzdzenia Ilo A. Chromatograf cieczowy LC/MS/MS z wyposaeniem B. Zestaw chromatografii gazowej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 55 poz. 582 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

Dz.U. 1999 Nr 55 poz. 582 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 55 poz. 582 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na towary przywożone z zagranicy na potrzeby ochrony

Bardziej szczegółowo

Dostawa aparatury badawczej: Wzmacniacz pomiarowy, Prasa hydrauliczna, Kamera termowizyjna, Czujniki pomiarowe, Stanowisko do prowadzenia badań

Dostawa aparatury badawczej: Wzmacniacz pomiarowy, Prasa hydrauliczna, Kamera termowizyjna, Czujniki pomiarowe, Stanowisko do prowadzenia badań nad technologią kształtowania Publikacja Suplementu rdzeni do ceramicznych Dziennika Urzędowego łopatek Unii Europejskiej turbin metodą wtrysku wysokociśnieniowego 2, rue CIM Mercier, (Ceramic L-2985 Luksemburg

Bardziej szczegółowo

Informacje ujęte w niniejszej ulotce mają wyłącznie charakter informacyjny. Dokładne dane oferowanych urządzeń powinny zostać potwierdzone i ustalone

Informacje ujęte w niniejszej ulotce mają wyłącznie charakter informacyjny. Dokładne dane oferowanych urządzeń powinny zostać potwierdzone i ustalone Informacje ujęte w niniejszej ulotce mają wyłącznie charakter informacyjny. Dokładne dane oferowanych urządzeń powinny zostać potwierdzone i ustalone z odpowiednimi osobami SECO/WARWICK EUROPE S.A. Niektóre

Bardziej szczegółowo

Instytut Wysokich Ciśnień PAN Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny

Instytut Wysokich Ciśnień PAN Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny Centrum Badań Przedklinicznych - CePT Instytut Wysokich Ciśnień PAN Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny Naszą specjalnością i pasją są syntezy nanocząstek (kryształków o rozmiarach 5

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 6 ENOTICES_akademia 18/11/2011- ID:2011-160500 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Nowatorska produkcja energii w biogazowni poprzez utylizację pomiotu drobiowego z zamianą substratu roślinnego na algi

Nowatorska produkcja energii w biogazowni poprzez utylizację pomiotu drobiowego z zamianą substratu roślinnego na algi Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Gekon Generator Koncepcji Ekologicznych Laboratorium

Bardziej szczegółowo