Oferta na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"

Transkrypt

1 Oferta na aplikacyjnej na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania ITmed sp. z o.o. siedziba: ul. Kutnowska Wrocław tel.: 71/ , www: obile: , Wrocławski Medyczny Park Naukowo Technologiczny Sp. z o. o., siedziba: ul. Kutnowska 1-3, Wrocław, tel.: ,

2 Wrocław, dnia r. Szanowni Państwo, konsorcjum spółek Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania ITmed Sp. z o.o. oraz Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę dotyczącą przygotowania kompletnej dokumentacji aplikacyjnej na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytet VIII Społeczeństwo Informacyjne - Zwiększenie Innowacyjności Gospodarki Działanie 8.1. Wsparcie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata Z wyrazami szacunku, Anna Ziętek-Fidecka/ Prezes Zarządu ITMED Sp. z o.o. Marek Girek/ Prezes Zarządu WMPNT Sp. z o.o. Data wydruku: 7 listopada /25

3 Spis treści 1. Wstęp Informacje o konkursie w ramach Działania Zaproszenie do współpracy z konsorcjum spółek ITMED Sp. z o.o., WMPNT Sp.z o.o.6 4. Informacje cenowe O ITMED Sp. z o.o., WMPNT Sp. z o.o Referencje Referencje ITMED Sp. z o.o Referencje WMPNT Sp. z o.o Data wydruku: 7 listopada /25

4 1. Wstęp W ramach priorytetu VIII wspierane są działania w zakresie tworzenia usług elektronicznych, tworzenia elektronicznej komunikacji między przedsiębiorstwami, jak również przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Priorytet VIII jest realizowany w synergii z priorytetem VII, mającym na celu rozwój e-usług publicznych wspierających rozwój gospodarczy i zmniejszanie barier administracyjnych dla innowacyjnej działalności gospodarczej. Celem działania 8.1. PO IG jest stymulowanie rozwoju rynku usług świadczonych w formie elektronicznej (e-usług) poprzez wsparcie mikro- i małych przedsiębiorców. Dofinansowaniem objęte zostaną projekty polegające na świadczeniu e-usługi. Projekt może również obejmować wytworzenie produktów cyfrowych, koniecznych do świadczenia e-usługi. Data wydruku: 7 listopada /25

5 2. Informacje o konkursie w ramach Działania 8.2. W ramach Działania 8.1 przewidziano dofinansowanie w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na realizację projektów polegających na świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi. Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Wymaganym produktem projektu kwalifikowanego do wsparcia jest przygotowanie, wdrożenie i świadczenie co najmniej jednej nowej e-usługi. Termin naboru wniosków: 19 listopada 2012 r. do 14 grudnia 2012 r. O dofinansowanie w ramach Działania 8.1 mogą ubiegać się mikro przedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy złożą wniosek o udzielenie wparcia: A) nie później niż przed upływem 1 roku od dnia: uzyskania wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego, licząc od dnia tego wpisu, albo rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z zaświadczeniem z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, B) po upływie 1 roku i nie później niż przed upływem 2 lat od dnia: uzyskania wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego, licząc od dnia tego wpisu, albo rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z zaświadczeniem z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, pod warunkiem, że siedziba, a w przypadku osoby fizycznej - miejsce zamieszkania, mikro przedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy, znajduje się na terenie jednego z następujących województw: dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, Data wydruku: 7 listopada /25

6 podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińskomazurskiego, zachodniopomorskiego. Dofinansowanie może zostać udzielone wnioskodawcy, który złożył nie więcej niż jeden wniosek o udzielenie wsparcia w ramach danego konkursu. Możliwość aplikowania nie dotyczy spółek kapitałowych w organizacji. Wielkość wsparcia zgodnego z zasadami pomocy de minimis może wynosić do 70 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. W przypadku mikro przedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia ma nie więcej niż 27 lat, wielkość wsparcia może wynosić do 80 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Kryterium wieku przedsiębiorcy powinno być spełnione przez każdego wspólnika spółki cywilnej. Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie może być niższa niż 20 tysięcy złotych i nie może przekroczyć 700 tysięcy złotych. Data wydruku: 7 listopada /25

7 3. Zaproszenie do współpracy z konsorcjum firm ITMED Sp. z o.o., WMPNT Sp. z o.o. W związku z planowanym naborem na projekty z zakresu świadczenie e-usług w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata -2013, pragnę złożyć naszą ofertę oraz zaprosić Państwa do współpracy. Pracownicy konsorcjum są w stanie przygotować dla Państwa dobrze opracowaną i merytorycznie uzasadnioną dokumentację na dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1. PO IG, uwzględniającą wszystkie uwarunkowania prawne oraz Państwa indywidualne potrzeby. W szczególności oferujemy przygotowanie: Wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami, Biznes Planu. Na potwierdzenie Naszych kompetencji, jak również zachęcenia Państwa do współpracy, chcielibyśmy dodać, iż posiadamy bardzo bogate doświadczenie w przygotowaniu pełnej dokumentacji aplikacyjnej do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, iż nasza propozycja okaże się dla Państwa interesująca i umożliwi nawiązanie obustronnie korzystnej współpracy. Data wydruku: 7 listopada /25

8 4. Informacje Cenowe Oferujemy Państwu przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami, a także Biznes Planu wraz z koncepcją i analizą techniczną za szacunkową kwotę ,00 PLN netto, przy czym ostateczna kwota będzie ustalana indywidualnie w zależności od stopnia zaawansowania projektu. Data wydruku: 7 listopada /25

9 5. O ITMED Sp. z o.o., WMPNT Sp. z o.o. Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania ITmed Sp. z o.o. powstało w roku. Nasza firma to doświadczony, interdyscyplinarny i kreatywny zespół ekspertów z różnych dziedzin z bogatym doświadczeniem, praktyką w placówkach medycznych oraz wiedzą dotyczącą szeroko rozumianych procesów zarządczych, finansowych oraz technologicznych rynku medycznego. Nasze doświadczenie oraz wiedza umożliwiają realizację podjętych zadań w sposób kompetentny. Działalność ITmed koncentruje się wokół kluczowych kompetencji: Technologie zdrowia publicznego, Technologie pozyskiwania i wykorzystywania środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, Technologie finansowe, Technologie zamówień publicznych, Technologie informatyczne, Technologie szkoleń, Technologie zarządzania zasobami ludzkimi. Potwierdzeniem skuteczności naszej działalności jest współpraca z placówkami medycznymi oraz przedsiębiorstwami z terenu całej Polski. Naszymi atutami są: Bogate doświadczenie w organizacji i zarządzaniu rynkiem medycznym, Kompetentny zespół ekspertów, Skuteczność w pozyskiwaniu funduszy unijnych, Skuteczny nadzór wielomilionowych projektów, Bardzo dobra znajomość branży medycznej i dostosowanie rozwiązań do specyficznych potrzeb. Data wydruku: 7 listopada /25

10 Wrocławski Medyczny Park Naukowo Technologiczny Sp. z o.o. powstał w 2005 roku z inicjatywy Akademii Medycznej we Wrocławiu, Instytutu Zarządzania i Samorządności Sp. z o.o. oraz Gminy Wrocław. WMPNT jest instytucją otoczenia biznesu, która stanowi punkt styczny między środowiskiem naukowym, światem biznesu i społecznością lokalną. Jest również inicjatorem i koordynatorem nowego przedsięwzięcia pt. Ogólnopolski Klaster e-zdrowie". Projekt ten skupia ze sobą tematykę nowoczesnych technologii ICT w ochronie zdrowia zarówno w zarządzaniu jak i w zakresie telemedycznych systemów wspomagania opieki nad chorymi. Do zasadniczej działalności WMPNT należy świadczenie: Usług doradczych z zakresu tworzenia i rozwoju nowych przedsiębiorstw w ramach funkcjonującego Inkubatora Przedsiębiorczości, Usług w zakresie transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne poprzez Medyczne Centrum Transferu Technologii, Usług polegających na udostępnianiu przedsiębiorcom pomieszczeń, jak i infrastruktury technicznej na prowadzenie działalności gospodarczej Usług doradczych związanych z pomocą przy pozyskaniu środków unijnych, w tym Usługi związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej. Naszymi głównymi atutami są: Zrozumienie potrzeb klienta, Innowacyjność, Efektywność, Szeroki wachlarz kontaktów, Zdolność do pozyskania partnerów w wszelkiego typu projektach, Doświadczenie i wiedza, którą potrafimy wykorzystać i wdrożyć na etapie projektów. Data wydruku: 7 listopada /25

11 Partnerzy Parku: im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Zarządzania i Samorządności Sp. z o.o. we Wrocławiu, Gmina Wrocław, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Agencja Rozwoju Przemysłu w Warszawie, Ministerstwo Zdrowia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie, Akademicki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dolnośląskie Centrum Onkologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im J. Gromkowskiego we Wrocławiu, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, SPZOZ w Jeleniej Górze, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i wiele innych podmiotów i instytucji publicznych i prywatnych. Data wydruku: 7 listopada /25

12 6. Referencje 6.1 Referencje ITMED Sp. z o.o. W przeciągu kilku lat działalności realizowaliśmy kilkadziesiąt projektów o czym świadczą otrzymane referencje i listy gratulacyjne. ITmed Sp. z o.o. od kilku lat z sukcesem zajmuje się m.in. doradztwem w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, przygotowywaniem kompletnej dokumentacji aplikacyjnej, na którą składają się m.in. wniosek aplikacyjny oraz. W tym zakresie zrealizowaliśmy następujące projekty: Lp. Beneficjent Przedmiot umowy Nazwa projektu Rok realizacji 1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie, wniosek aplikacyjny Wdrożenie Systemu Kompleksowej Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w ZOZ w Oławie - 2 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy dokumentacja aplikacyjna do wniosku System wspierający prowadzenie dokumentacji medycznej - rozbudowa systemu informatycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy 3 Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., wniosek aplikacyjny Inwestycja oddziału pediatrycznego w Jaworskim Centrum Medycznym - 4 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, wniosek aplikacyjny Utworzenie Dolnośląskiego Centrum Teleradiologii na bazie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu 5 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu dokumentacja do wniosku aplikacyjnego, studium, wniosek Wdrożenie Kompleksowego Systemu Medycznego 6 Samodzielny Publiczny Zakładu Opieki Zdrowotnej w Drezdenku dokumentacja do wniosku aplikacyjnego Wdrożenie Kompleksowego Systemu Elektronicznej Ewidencji Pacjenta dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Drezdenku (system EEP) 7 Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie dokumentacja do wniosku aplikacyjnego Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zleceń Elektronicznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie (ZSZE) 8 Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze wniosek aplikacyjny Zakup ambulansów dofinansowany z RPO 9 Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, wniosek aplikacyjny Teleradiologia. Zakup urządzeń teleinformatycznych i wdrożenie technologii komunikacyjnych na potrzeby Pracowni Obrazowej w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Data wydruku: 7 listopada /25

13 we Wrocławiu 10 Zakład Opieki Zdrowotnej w Złotoryi koncepcja techniczno - technologiczna, wniosek aplikacyjny, studium Opracowanie koncepcji technicznotechnologicznej projektu włączenia do konsorcjum "wrocławskie centrum teleradiologii", przygotowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego projektu dla wskazanego konsorcjum podmiotów 11 Zakład Opieki Zdrowotnej w Złotoryi wniosek aplikacyjny, Doposażenie szpitala w niezbędny sprzęt medyczny 12 Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii NZOZ w Szklarskiej Porębie, wniosek aplikacyjny wraz ze złożeniem Teleradiologia. Zakup urządzeń teleinformatycznych i wdrożenie technologii komunikacyjnych na potrzeby Pracowni Badań Obrazowych w Izerskim Centrum Pulmonologii i Chemioterapii NZOZ w Szklarskiej Porębie 13 Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii NZOZ w Szklarskiej Porębie, wniosek aplikacyjny Doposażenie Izerskiego Centrum Pulmonologii i Chemioterapii NZOZ w Szklarskiej Porębie w specjalistyczny sprzęt medyczny 14 Zakład Opieki Zdrowotnej w Złotoryi Teleradiologia. Zakup urządzeń teleinformatycznych i wdrożenie technologii komunikacyjnych na potrzeby Zakładu Radiodiagnostyki w Zespole Opieki Zdrowotnej w Złotoryi 15 Zakład Opieki Zdrowotnej w Złotoryi, wniosek aplikacyjny Zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Złotoryi oraz adaptacja pomieszczeń pracowni RTG 16 Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie Zakup urządzeń teleinformatycznych i wdrożenie technologii komunikacyjnych na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej ZOZ w Głogowie 17 Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy wniosek aplikacyjny Poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez budowę bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy 18 Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy wniosek aplikacyjny Teleradiologia. Zakup urządzeń teleinformatycznych i wdrożenie technologii komunikacyjnych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze 19 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, wniosek aplikacyjny System zarządzania gospodarką lekową na bazie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu 20 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy wniosek aplikacyjny, wraz ze złożeniem wniosku Teleradiologia. Zakup urządzeń teleinformatycznych i wdrożenie technologii komunikacyjnych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy 21 Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., wniosek aplikacyjny Teleradiologia. Wdrożenie pośredniej radiografii cyfrowej oraz kompleksowego systemu informatycznego w Jaworskim Centrum Medycznym Data wydruku: 7 listopada /25

14 22 Centrum Diagnostyczno- Terapeutyczne "Medicus" Sp. z o.o. Teleradiologia. Wdrożenie pośredniej radiografii cyfrowej oraz kompleksowego systemu informatycznego w CDT MEDICUS 23 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. Teleradiologia. Zakup urządzeń teleinformatycznych i wdrożenie technologii komunikacyjnych na potrzeby Pracowni Rentgenowskiej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Strzelińskiego Centrum Medycznego 24 Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie Modernizacja Bloku Operacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie 25 Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze wniosek aplikacyjny Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze 26 Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej wniosek aplikacyjny, wraz ze złożeniem wniosku aplikacyjnego Unowocześnienie bazy sprzętowej w Poradni Okulistycznej Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki i terapii cukrzycowych uszkodzeń naczyń siatkówki - 27 Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie dokumentacja aplikacyjna o udzielenie publicznego wsparcia przedsięwzięcia, monitorowanie statusu złożonego wniosku/ Doradztwo w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia 28 Centrum Diagnostyczno- Terapeutyczne "Medicus" Sp. z o.o. do zawarcia umowy o dofinansowanie Teleradiologia. Wdrożenie pośredniej radiografii cyfrowej oraz kompleksowego systemu informatycznego w CDT MEDICUS 29 Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. do zawarcia umowy o dofinansowanie Teleradiologia. Wdrożenie pośredniej radiografii cyfrowej oraz kompleksowego systemu informatycznego w Jaworskim Centrum Medycznym 30 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu do zawarcia umowy o dofinansowanie Utworzenie Dolnośląskiego Centrum Teleradiologii na bazie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu 31 Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii NZOZ w Szklarskiej Porębie dokumentacja do zawarcia umowy o dofinansowanie Teleradiologia. Zakup urządzeń teleinformatycznych i wdrożenie technologii komunikacyjnych na potrzeby Pracowni Badań Obrazowych w Izerskim Centrum Pulmonologii i Chemioterapii NZOZ w Szklarskiej Porębie 32 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. do zawarcia umowy o dofinansowanie Teleradiologia. Zakup urządzeń teleinformatycznych i wdrożenie technologii komunikacyjnych na potrzeby Pracowni Rentgenowskiej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Strzelińskiego Centrum Medycznego 33 Zakład Opieki Zdrowotnej w Złotoryi do zawarcia umowy o dofinansowanie Teleradiologia. Zakup urządzeń teleinformatycznych i wdrożenie technologii komunikacyjnych na potrzeby Zakładu Radiodiagnostyki w Zespole Opieki Zdrowotnej w Złotoryi Data wydruku: 7 listopada /25

15 34 Zakład Opieki Zdrowotnej w Złotoryi do Projekt konsorcjonalny do RPO Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Oławie do zawarcia umowy o dofinansowanie Teleradiologia. Zakup urządzeń teleinformatycznych i wdrożenie technologii komunikacyjnych na potrzeby Rentgenodiagnostyki w Oławie 36 Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Lubuskie Centrum Teleradiologii 37 Uniwersytet Zielonogórski cząstkowe studium Lubuskie Centrum Teleradiologii 38 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy Projekt konsorcjonalny do RPO Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie do Projekt konsorcjonalny do RPO Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy cząstkowe studium Przygotowanie dokumentacji do studium do projektu konsorcjonalnego do RPO 2.2 w ramach konsorcjum którego leaderem będzie UMWD a zakres projektu będzie związany z e-usługą 41 Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy do zawarcia umowy o dofinansowanie Teleradiologia. Zakup urządzeń teleinformatycznych i wdrożenie technologii komunikacyjnych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze 42 Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy dokumentacja niezbędna do Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania do projektu konsorcjonalnego do RPO Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie przygotowanie studium "TeleMedNet medyczna platforma naukowo-diagnostyczna" 44 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu opracowanie dokumentacji "TeleMedNet medyczna platforma naukowo-diagnostyczna" 45 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. do zawarcia umowy o dofinansowanie Zakup aparatury medycznej i sprzętu specjalistycznego dla potrzeb NZOZ "Strzelińskie Centrum Medyczne" w Strzelinie 46 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. do zawarcia umowy o dofinansowanie Wdrożenie Kompleksowego Systemu Informatycznego w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Strzelińskie Centrum Medyczne 47 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu cząstkowe studium Lubuska Sieć Teleradiologii - e - zdrowie w diagnostyce obrazowej 48 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. Rozbudowa zasobów informatycznych Szpitala w Strzelinie dla projektu do RPO UMWD Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie cząstkowe studium Lubuska Sieć Teleradiologii - e - zdrowie w diagnostyce obrazowej Data wydruku: 7 listopada /25

16 50 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu do zawarcia umowy o dofinansowanie Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu do warunków jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej 51 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego o udzielanie zamówienia Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielanie zamówienia w ramach realizacji zadań na dostawę sprzętu i oprogramowania wraz z wdrożeniem 52 Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie Zakup sprzętu medycznego na potrzeby organizacji Centrum Urazowego w Wojskowym Instytucie Medycznym 53 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu do warunków jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej 54 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie cząstkowe studium Lubuskie Centrum Teleradiologii 55 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słubicach cząstkowe studium Lubuskie Centrum Teleradiologii 56 Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Nowej Soli cząstkowe studium Lubuskie Centrum Teleradiologii 57 Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku cząstkowe studium Lubuskie Centrum Teleradiologii Szpital Wojskowy z Przychodnią - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarach cząstkowe studium Lubuskie Centrum Teleradiologii 59 Powiatowe Centrum Usługowe sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Na Wyspie z siedzibą w Żarach cząstkowe studium Lubuskie Centrum Teleradiologii 60 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciborzu cząstkowe studium Lubuskie Centrum Teleradiologii Szpital Wojskowy z Przychodnią - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarach Lądowisko helikopterów dla 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Żarach 62 Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Utworzenie Centrum Urazowego w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie Infrastruktura sieciowo-usługowa WIM wsparciem medycznych badań naukowych Data wydruku: 7 listopada /25

17 64 Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim cząstkowe studium Lubuskie Centrum Teleradiologii 65 Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu wniosek preselekcyjny Modernizacja infrastruktury Dolnośląskiego Centrum chorób Płuc we Wrocławiu wraz z doposażeniem oddziałów pulmonologicznych 66 Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu opracowanie dokumentacji aplikacyjnej /wniosek preselekcyjny, właściwy wniosek o dofinansowanie, / Modernizacja i rozbudowa wraz z doposażeniem obiektu "Leśne" na potrzeby ośrodka ftyzjatrycznego Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu w Palcówce Zamiejscowej w Obornikach Śląskich 67 Województwo Podlaskie z siedzibą w Białym Stoku, komplet dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku Podlaski system informacyjny e-zdrowie Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku, opracowanie wniosku aplikacyjnego, Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A.Sokołowskiego w Wałbrzychu Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze koncepcja, przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku, opracowanie wniosku aplikacyjnego, studium Lubuskie e-zdrowie Centrum Medyczno- Diagnostyczne sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku, opracowanie biznes planu oraz analizy finansowej Utworzenie platformy komunikacyjnej dla Centrum i partnerów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zawidawie Sp.z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku, opracowanie biznes planu oraz analizy finansowej Utworzenie platformy komunikacyjnej dla NZOZ Zawidawie i partnerów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki z siedzibą w Łodzi przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku, opracowanie wniosku aplikacyjnego, Zwiększenie dostępności usług medycznych dla pacjentów Instytutu CZMP poprzez zakup nowoczesnych technologii informatycznych i wdrożenie usług z zakresu e-zdrowia Szpital Specjalistyczny w Zabrzu przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku, opracowanie wniosku aplikacyjnego, Uruchomienie e-usług w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu na bazie systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej 2012 Data wydruku: 7 listopada /25

18 74 Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku, opracowanie wniosku aplikacyjnego, Usługi elektroniczne: e-rejestracja i e- diagnostyka w SP CSK im. Prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku, opracowanie wniosku aplikacyjnego, Uruchomienie publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. dr Emila Cyrana w Lublińcu Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie przygotowanie aktualizacji Projekt pn. Rozbudowa budynku szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie o szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z rozbudową helioportu Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. opracowanie dokumentacji aplikacyjnej /wniosek preselekcyjny, właściwy wniosek o dofinansowanie, / Działanie 5.4 RPO województwa dolnośląskiego Zwiększenie efektywności energetycznej Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. opracowanie dokumentacji aplikacyjnej /wniosek preselekcyjny, właściwy wniosek o dofinansowanie, / Działanie 5.4 RPO województwa dolnośląskiego Zwiększenie efektywności energetycznej 2012 Data wydruku: 7 listopada /25

19 6.2 Referencje WMPNT Sp. z o.o. Poniżej przedstawiamy zrealizowane przez WMPNT Sp. z o.o. projekty współfinansowane zewnętrznie: Lp. Beneficjent Przedmiot Umowy Nazwa projektu Rok realizacji 1 Studium Wykonalności + Wniosek aplikacyjny + część opisowa Programu Funkcjonalno - Użytkowego i część informacyjna, rysunkowa, zestawienie kosztów+pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu budowa zintegrowanego centrum edukacji i innowacji wydziału farmaceutycznego AM we Wrocławiu 2 AM a Konsorcjum: IZIS i WMPNT Studium Wykonalności + Wniosek aplikacyjny + część opisowa Programu Funkcjonalno - Użytkowego i część informacyjna, rysunkowa, zestawienie kosztów+pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu Budowa i wyposażenie ośrodka naukowo- dydaktycznego Dolnośląskiej Farmacji we Wrocławiu 3 Studium Wykonalności + Wniosek Aplikacyjny+ złożenie dokumentów w instytucji pośredniczącej Wyposażenie w niezbędny sprzęt dydaktyczny Wydziału Lekarsko Stomatologicznego AM 4 Studium Wykonalności + Wniosek Aplikacyjny+ złożenie dokumentów w instytucji pośredniczącej Doposażenie centrum doskonałości wydziału farmaceutycznego w nowoczesną aparaturę naukowobadawczą 5 Wniosek aplikacyjny + złożenie dokumentów w instytucji pośredniczącej Ochrona przed próchnicą wyrzynających się zębów pierwszych trzonowych u dzieci; wartość ok brutto 6 Opracowanie oferty ramowej Opracowanie dokumentacji przetargowej do zamówienia publicznego ogłoszonego przez Ministra Zdrowia w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy: ZZP- 47/08 - zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek i położnych, studiów pomostowych, które rozpoczną się w 8 roku 7 Zaprojektowanie, wdrożenie i przeprowadzenie rozliczenia projektu szkolno-doradczego "Od absolwenta do mikro przedsiębiorcy" Studium Wykonalności+ złożenie dokumentów w instytucji pośredniczącej Ochrona przed próchnicą wyrzynających się zębów pierwszych trzonowych u dzieci; wartość ok brutto 9 Opracowanie diagnozy potrzeb szkoleniowo - doradczych, opracowanie Wniosku Aplikacyjnego Wsparcie finansowe studiów doktoranckich AM we Wrocławiu 10 Kierowanie i rozliczanie projektu "Asystent osoby starszej o różnym stopniu niepełnosprawności" Opracowanie diagnozy potrzeb szkoleniowo - doradczych, opracowanie Utworzenie Akademickiego Biura Kariery Zawodowej dla Absolwentów Data wydruku: 7 listopada /25

SIEĆ SZPITALI SYSTEM PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABIEZPIECZENIA ŚWIADCZEN OPIEKI ZDROWOTNEJ

SIEĆ SZPITALI SYSTEM PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABIEZPIECZENIA ŚWIADCZEN OPIEKI ZDROWOTNEJ SIEĆ SZPITALI SYSTEM PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABIEZPIECZENIA ŚWIADCZEN OPIEKI ZDROWOTNEJ Liczba szpitali zakwalifikowanych do PSZ Poziom szpitali I stopnia 21 Poziom szpitali II stopnia 7 Poziom szpitali

Bardziej szczegółowo

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza konkurs otwarty Nr I/POKL/8.1.1/2013 na dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Lista beneficjentów Działania 8.1 (stan na 30 listopada 2009 r.) Nr działania RPO WD

Lista beneficjentów Działania 8.1 (stan na 30 listopada 2009 r.) Nr działania RPO WD Nazwa Beneficjenta Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie Lista beneficjentów Działania 8.1 (stan na 30 listopada 2009 r.) Tytuł projektu Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Projekty indywidualne w ramach Działania 12.1 "Rozwój systemu ratownictwa medycznego"

Projekty indywidualne w ramach Działania 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH XII PRIORYTETU POIiŚ, KTÓRE OTRZYMAŁY POZYTYWNĄ DECYZJĘ MINISTRA ZDROWIA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA - stan na 13.05.2011 r. Projekty indywidualne

Bardziej szczegółowo

PL-Wrocław: Rentgenowskie urządzenia przetwarzające 2010/S OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. Dostawy

PL-Wrocław: Rentgenowskie urządzenia przetwarzające 2010/S OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. Dostawy 1/8 PL-Wrocław: Rentgenowskie urządzenia przetwarzające 2010/S 4-003372 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE: Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD KDSP : WALDEMAR MALINOWSKI PRZEWODNICZĄCY WIKTOR KRÓL WICEPRZEWODNICZĄCY BARBARA KOSAK SEKRETARZ/SKARBNIK

ZARZĄD KDSP : WALDEMAR MALINOWSKI PRZEWODNICZĄCY WIKTOR KRÓL WICEPRZEWODNICZĄCY BARBARA KOSAK SEKRETARZ/SKARBNIK WROCŁAW, 10.03.2016r. ZESPÓł DO SPRAW OCHRONY ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ WRDS WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ZARZĄD KDSP : WALDEMAR MALINOWSKI PRZEWODNICZĄCY WIKTOR KRÓL WICEPRZEWODNICZĄCY BARBARA KOSAK

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lubuska Sieć Szerokopasmowa Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ma na celu rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez: wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Zakład Usług Konsultingowych Know How Sp. z o.o. ul. Dubois 27, 71-610 Szczecin, tel. 91 489 22 80, e-mail: knowhow@knowhow.com.pl www.knowhow.com.

Zakład Usług Konsultingowych Know How Sp. z o.o. ul. Dubois 27, 71-610 Szczecin, tel. 91 489 22 80, e-mail: knowhow@knowhow.com.pl www.knowhow.com. ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM DOTACJI UNIJNYCH ZAKŁADU USŁUG KONSULTINGOWYCH KNOW HOW SP. Z O.O. Lp. Tytuł Beneficjent 1. 2. 3. 4. 5. Kompleksowy program zmniejszania

Bardziej szczegółowo

Dofinansowane doradztwo Krajowej Sieci Innowacji dla przedsiębiorców

Dofinansowane doradztwo Krajowej Sieci Innowacji dla przedsiębiorców Dofinansowane doradztwo Krajowej Sieci Innowacji dla przedsiębiorców Jerzy Bagiński, FPE Seminarium dla MSP, Katowice 26.11.2014 2 Cele i aktualna działalność Fundacji Działa nieprzerwanie od 1992 roku

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF)

Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF) Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF) Poznań, dn. 07.05.09 Tomasz Lewandowski Dotacje dla przedsiębiorstw 1. Działanie 4.2 Stymulowanie

Bardziej szczegółowo

Lista Rankingowa_3_2008.xls 1

Lista Rankingowa_3_2008.xls 1 Lista Rankingowa Projektów po ocenie merytorycznej I stopnia, złożonych w Konkursie nr 3/2008 w ramach Działania 12.2 PO IiŚ (zaktualizowana na dzień 02.02.2010 r.) data rozpoczęcia konkursu Nr Konkursu

Bardziej szczegółowo

Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011

Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011 Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011 Projekty zrealizowane w latach 2004-2010 Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004 2010 zrealizował 24 projekty unijne: - łączna

Bardziej szczegółowo

Fundusze na innowacje. Tomasz Lewandowski

Fundusze na innowacje. Tomasz Lewandowski Fundusze na innowacje Tomasz Lewandowski DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH Zadajesz sobie pytanie czy jesteś osobą przedsiębiorczą? Boisz się pracować na własny rachunek? Z zazdrością patrzysz na biznesmena? Nie wiesz

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców (Ostatnia aktualizacja danych 12.03.2008) RPO WOJEWÓDZTWO Dolnośląskie NAZWA DZIAŁANIA Działanie 1.1 Inwestycje dla LIMITY KWOTOWE DOTACJI (w

Bardziej szczegółowo

Lubuskie buduje społeczeństwo informacyjne

Lubuskie buduje społeczeństwo informacyjne Lubuskie buduje społeczeństwo informacyjne Projekty w trakcie realizacji Szerokopasmowe lubuskie Wartość ogółem: 152,1 mln zł Dofinansowanie (LRPO): 50,7 mln zł Cel: rozbudowa istniejącej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Lista inwestycji do Kontraktu Terytorialnego - zgodnie z informacją przyjętą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 10.09.

Lista inwestycji do Kontraktu Terytorialnego - zgodnie z informacją przyjętą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 10.09. Lp. OSI Nazwa przedsięwzięcia Opis przedsięwzięcia Przewidywan y okres realizacji przedsięwzię cia Miejsce realizacji (kraj/ województwo/ interwencji) Instytucje odpowiedzialna za realizacje przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

A mówili, że się nie uda

A mówili, że się nie uda A mówili, że się nie uda ABW w Urzędzie Marszałkowskim! Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego sprawdza, czy w lubuskim Urzędzie Marszałkowskim dochodziło do ustawiania przetargów w projekcie wartym kilkadziesiąt

Bardziej szczegółowo

MOśLIWOŚCI POZYSKANIA DOTACJI UNIJNYCH PRZEZ ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w WYRZYSKU

MOśLIWOŚCI POZYSKANIA DOTACJI UNIJNYCH PRZEZ ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w WYRZYSKU Załącznik nr 3 MOśLIWOŚCI POZYSKANIA DOTACJI UNIJNYCH PRZEZ ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w WYRZYSKU 1 Poznań, kwiecień 2009 2 I. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 1. Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r.

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r. EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Wrocław, 12 października 2011 r. Dolny Śląsk Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. to instytucja otoczenia biznesu powołana

Bardziej szczegółowo

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Opracował Jerzy Czyżewski na zlecenie Fundacji Wspomagania Wsi Warszawa, marzec 2010 Spis treści Wprowadzenie... 3 Regionalne

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY W ZAKRESIE HIGIENY. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi 1. ul.kujawska 4. ul.pielęgniarek 6. ul.

STAŻ KIERUNKOWY W ZAKRESIE HIGIENY. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi 1. ul.kujawska 4. ul.pielęgniarek 6. ul. Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: MIKROBIOLOGIA MEDYCZNA (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 9.1. Dotacje dla SOR. Informacja o konkursie. Oferta cenowa. INFRASTRUKTURA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

DZIAŁANIE 9.1. Dotacje dla SOR. Informacja o konkursie. Oferta cenowa. INFRASTRUKTURA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 270 mln zł pozyskanych dotacji. Specjalizacja: ochrona zdrowia. DZIAŁANIE 9.1 Informacja o konkursie. Oferta cenowa. Kraków, listopad 2015 Masterprojekt S.C. Adres rejestrowy: os W.A. Mozarta 26/1, Adres

Bardziej szczegółowo

Co, gdzie, kiedy - raport.

Co, gdzie, kiedy - raport. Co, gdzie, kiedy - raport. Informatyzacja placówek ochrony zdrowia, w tym wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, to obecnie jedno z trudniejszych zagadnień inwestycyjnych w ochronie zdrowia.

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości na Mazowszu

Rozwój przedsiębiorczości na Mazowszu Rozwój przedsiębiorczości na Mazowszu dotacje z POIG, RPO WM, POKL 2 Innowacyjna Gospodarka 3.3.2 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną 6.1 Paszport

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/9 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa nabór dla MŚP posiadających Pieczęć

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH) L.p. 1. 3 5 6 7

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

POIG Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

POIG Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej POIG Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej I Dane podstawowe Nazwa programu 1. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka operacyjnego Numer i nazwa

Bardziej szczegółowo

a/ lista podmiotów uprawnionych do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbycia stażu podyplomowego:

a/ lista podmiotów uprawnionych do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbycia stażu podyplomowego: Załącznik 1 Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza: wykaz miejsc stażowych 01.03.2015 a/ lista podmiotów uprawnionych do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbycia

Bardziej szczegółowo

www.cyfrowaszkola.men.gov.pl www.facebook.com/epodreczniki

www.cyfrowaszkola.men.gov.pl www.facebook.com/epodreczniki Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania t e c h n o l o g i i informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa Szkoła Podstawa prawna: Uchwała Nr 40/2012 Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój.

Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój. Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój. W latach 2007-2013 do służby zdrowia trafi około 1,5 mld euro unijnego dofinansowania, czyli 7 razy więcej niż

Bardziej szczegółowo

Zestawienie najważniejszych projektów zrealizowanych przez Centrum Dotacji Unijnych Zakładu Usług Konsultingowych Know How Sp. z o.o.

Zestawienie najważniejszych projektów zrealizowanych przez Centrum Dotacji Unijnych Zakładu Usług Konsultingowych Know How Sp. z o.o. Zestawienie najważniejszych projektów zrealizowanych przez Centrum Dotacji Unijnych Zakładu Usług Konsultingowych Know How Lp. Tytuł projektu Beneficjent Źródło dofinansowania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Wzrost

Bardziej szczegółowo

ARTMEDIK Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego w Jędrzejowie. Jędrzejów, 30 listopada 2016 r.

ARTMEDIK Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego w Jędrzejowie.  Jędrzejów, 30 listopada 2016 r. ARTMEDIK Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego w Jędrzejowie. www.szpital-jedrzejow.pl Jędrzejów, 30 listopada 2016 r. 8 lat działania Szpitala za nami... SPZOZ 1 Lipca 2008 r. 1 lipca

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

PONADREGIONALNE SPECJALISTYCZE CENTRA

PONADREGIONALNE SPECJALISTYCZE CENTRA PONADREGIONALNE SPECJALISTYCZE CENTRA USŁUG MEDYCZYNYCH STRATEGIA ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ DO 2020 ROKU KARTA 6 Karta 6 - Ponadregionalne Specjalistyczne Centra Usług Medycznych Zintegrowany, Wielodyscyplinarny

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A

Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A małe przedsiębiorstwa I. Termin naboru wniosków o dofinansowanie na rok 2011 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

PO IiŚ NA PÓŁMETKU PODSUMOWANIE EWOLUCJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI

PO IiŚ NA PÓŁMETKU PODSUMOWANIE EWOLUCJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI PO IiŚ NA PÓŁMETKU PODSUMOWANIE EWOLUCJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Warszawa, 13

Bardziej szczegółowo

Solsum: Dofinansowanie na OZE

Solsum: Dofinansowanie na OZE Solsum: Dofinansowanie na OZE Odnawialne źródło energii (OZE) W ustawie Prawo energetyczne źródło energii odnawialnej zdefiniowano jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unii Europejskiej

Fundusze Unii Europejskiej Fundusze Unii Europejskiej dla sektora szpitali Perspektywa 2014-2020 infrastruktury ochrony zdrowia tabela finansowa Udział EFRR [euro] (80%/85%) PRIORYTET IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4.

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. 1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. Inne możliwości 3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie

Bardziej szczegółowo

nowotworowych, układu oddechowego i trawiennego oraz wypadków i urazów poprzez zakup nowoczesnego sprzętu diagnostyczno-leczniczego dla Powiatowego

nowotworowych, układu oddechowego i trawiennego oraz wypadków i urazów poprzez zakup nowoczesnego sprzętu diagnostyczno-leczniczego dla Powiatowego UZASADNIENIE W związku z realokacją środków finansowych oraz w wyniku tzw. nadkontraktacji środków w ramach Osi priorytetowej V Infrastruktura społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE uzyskały dofinansowanie Publikacja z Regionalnego Suplementu do Dziennika Programu Urzędowego Operacyjnego Unii Europejskiejdla Województwa Dolnośląskiego na lata 2, rue 2007-2013. Mercier, L-2985 Luksemburg

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi. ul.ks.

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi. ul.ks. Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA

Bardziej szczegółowo

Doradzamy liderom jutra. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Doradzamy liderom jutra. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B POIG Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 30.04.2009 r. Plan prezentacji 1. Informacje podstawowe, w tym: cel programu

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Działanie 1.5 mazowieckiego programu regionalnego Nabory dostępne w innych województwach 2. WSPARCIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH: Działanie 1.4 Programu Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unii Europejskiej wspierające zakładanie i rozwój własnej działalności gospodarczej

Fundusze Unii Europejskiej wspierające zakładanie i rozwój własnej działalności gospodarczej Fundusze Unii Europejskiej wspierające zakładanie i rozwój własnej działalności gospodarczej Iwona Czaplikowska Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko Biała, 22 października 2009 r. Program

Bardziej szczegółowo

7. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety 58-200 DZIERŻONIOW Słowiańska 3 rejestracja: (074)832 34 12

7. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety 58-200 DZIERŻONIOW Słowiańska 3 rejestracja: (074)832 34 12 ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM i OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM realizowane wg kontraktów z Dolnośląskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2013 1. Ośrodek Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej

Bardziej szczegółowo

Część 46 - Zdrowie, Dział 851 - Ochrona zdrowia Wykaz inwestycji realizowanych w 2008 roku (bez inwestycji wieloletnich) Wartość Kosztorysowa

Część 46 - Zdrowie, Dział 851 - Ochrona zdrowia Wykaz inwestycji realizowanych w 2008 roku (bez inwestycji wieloletnich) Wartość Kosztorysowa Część 46 - Zdrowie, Dział 851 - Ochrona zdrowia Wykaz realizowanych w 2008 roku (bez wieloletnich) Załącznik nr 1 w tys. zł 1 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Budowa Obiektu Medyczno- Administracyjnego:

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.)

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Województwo Termin naboru Program, Działanie, Poddziałanie Dotacja: max

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.10.2007 r.)

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.10.2007 r.) WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH). EPIDEMIOLOGIA 8-0 Bydgoszcz Epidemiologiczna w

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013!

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Dotacje Unijne Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Firma PM GROUP oferuje Państwu kompleksową usługę związaną z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich. Proces ubiegania się o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce

Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Szpital Dziecięcy Olsztyn lek.

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.04.2007 r.) 01-163 Warszawa ul.

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.04.2007 r.) 01-163 Warszawa ul. WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH) EPIDEMIOLOGIA Akademia Medyczna w Lublinie, Zakład

Bardziej szczegółowo

w ramach Konkursu dla Naboru Nr 1 Działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata

w ramach Konkursu dla Naboru Nr 1 Działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z krytetriami formalnymi w ramach Konkursu dla Naboru Nr 1 Działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 2.01.2008 r.)

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 2.01.2008 r.) WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH). 7 EPIDEMIOLOGIA 8-0 Bydgoszcz Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Efekty dla Uniwersytetu Zielonogórskiego wynikające z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. prof. dr hab. Czesław Osękowski, Rektor UZ

Efekty dla Uniwersytetu Zielonogórskiego wynikające z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. prof. dr hab. Czesław Osękowski, Rektor UZ Efekty dla Uniwersytetu Zielonogórskiego wynikające z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego prof. dr hab. Czesław Osękowski, Rektor UZ Krótko o środkach na naukę i badania W ramach łącznej sumy

Bardziej szczegółowo

Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce.

Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce. Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce. Autorzy: dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek - Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego, dyrektor Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG 2009 Izabela Wójtowicz Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG Warszawa, 4 marca 2009 r. Plan prezentacji System instytucjonalny Podstawowe zasady ubiegania

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Część 46 - Zdrowie, Dział 851 - Ochrona zdrowia Wykaz inwestycji realizowanych w 2007 roku (bez inwestycji wieloletnich) Wartość Kosztorysowa

Część 46 - Zdrowie, Dział 851 - Ochrona zdrowia Wykaz inwestycji realizowanych w 2007 roku (bez inwestycji wieloletnich) Wartość Kosztorysowa Część 46 - Zdrowie, Dział 851 - Ochrona zdrowia Wykaz realizowanych w 2007 roku (bez wieloletnich) Załącznik nr 1 w tys. zł 1 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Budowa Obiektu Medyczno- Administracyjnego:

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Województwo Wielkopolskie Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2005 2006 dla działań objętych Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Poznań, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość. usług ug w szpitalu publicznym

Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość. usług ug w szpitalu publicznym Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość usług ug w szpitalu publicznym Lek. med. Krzysztof Bederski Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce OFERTA DLA WYSTAWCY VIII Świętokrzyska Giełda

Bardziej szczegółowo

Inwestycje m.st. Warszawy w ochronie zdrowia w latach 2006-2010

Inwestycje m.st. Warszawy w ochronie zdrowia w latach 2006-2010 URZĄD M.ST. WARSZAWY BIURO POLITYKI ZDROWOTNEJ Inwestycje m.st. Warszawy w ochronie zdrowia w latach 2006-2010 Warunki kształtujące program inwestycyjny sytuacja demograficzna, potrzeby zdrowotne mieszkańców,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

a/ lista podmiotów uprawnionych do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbycia stażu podyplomowego:

a/ lista podmiotów uprawnionych do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbycia stażu podyplomowego: Załącznik 1 Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza: a/ lista podmiotów uprawnionych do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbycia stażu podyplomowego: Lp Nazwa

Bardziej szczegółowo

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje w WSZ 2 Zadania inwestycyjne w WSZ w latach 2009-2012 Modernizacja Oddziału Noworodków Koszt: 0,5 mln zł Zakup

Bardziej szczegółowo

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu Paszport do eksportu w Działaniu Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu Paszport do eksportu w Działaniu Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. Inne możliwości 3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

i Środowisko. Projekt nr 4 z 25 maja br.

i Środowisko. Projekt nr 4 z 25 maja br. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Projekt nr 4 z 25 maja br. Priorytet XIII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Ministerstwo Zdrowia Centrum Systemów Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego

TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego Załącznik 11. Jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego liczba, rozmieszczenie, ze wskazaniem liczby łóżek, struktura

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. RPO WŁ na lata 2014-2020 Konstrukcja RPO WŁ 2014-2020: LP. WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY I FINANSUJEMY INNOWACJE

WSPIERAMY I FINANSUJEMY INNOWACJE WSPIERAMY I FINANSUJEMY INNOWACJE DOTACJE STRATEGIE POŻYCZKI SZKOLENIA DOTACJE Obsługujemy Klientów z 3 sektorów: -przedsiębiorcy -sektor finansów publicznych (miasta, powiaty, spółki komunalne, uczelnie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Oś priorytetowa IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP.

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP. W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP. Perspektywa finansowa 20072013 w obszarze dotacji dla sektora MSP jest już w znacznej

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYBRANYCH OPRACOWAŃ KONSULTINGOWYCH DLA PLACÓWEK MEDYCZNYCH I JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

WYKAZ WYBRANYCH OPRACOWAŃ KONSULTINGOWYCH DLA PLACÓWEK MEDYCZNYCH I JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYKAZ WYBRANYCH OPRACOWAŃ KONSULTINGOWYCH DLA PLACÓWEK MEDYCZNYCH I JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Projekty w trakcie realizacji: Program naprawczy Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka

PO Innowacyjna Gospodarka Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego MARZEC 2010 1 Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działania: 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Instytucja

Bardziej szczegółowo