Katowice Klinika/ Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku SPSK-M SUM. Fundacja Śląskie Centrum Hematologii i Transplantacji Szpiku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katowice 2013. Klinika/ Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku SPSK-M SUM. Fundacja Śląskie Centrum Hematologii i Transplantacji Szpiku"

Transkrypt

1 Katowice 2013 Klinika/ Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku SPSK-M SUM Fundacja Śląskie Centrum Hematologii i Transplantacji Szpiku

2

3 Klinika/Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Katowice ul. Dąbrowskiego 25 tel: 32 / fax 32 / Department of Hematology and Bone Marrow Transplantation of A. Mielecki Hospital of Medical University of Silesia Katowice, Poland Dabrowskiego 25 phone: 32 / fax 32 / Klinika/Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku Fundacja Śląskie Centrum Hematologii i Transplantacji Szpiku Katowice ul. Dąbrowskiego 24/4 Konto Fundacji: KRS Fundacja Śląskie Centrum Hematologii i Transplantacji Szpiku Foundation Silesian Center of Hematology and Bone Marrow Transplantation Katowice, Poland Dabrowskiego 24/4 Foundation account: KRS

4 Szanowni Państwo, Oddajemy do Państwa dyspozycji biuletyn, w którym zamieściliśmy informacje dotyczące naszej działalności. W Klinice/Oddziale Hematologii i Transplantacji Szpiku zatrudnionych jest bezpośrednio ponad 160 osób, bez zaangażowania których nie wyobrażam sobie naszej codziennej pracy. W ramach działalności badawczej oraz leczniczej współpracujemy ponadto z wieloma osobami oraz instytucjami w kraju i zagranicą. Nadrzędnym celem naszej działalności jest niesienie pomocy ciężko chorym pacjentom. Najliczniejszą grupę stanowią chorzy z nowotworami układu krwiotwórczego, w szczególności z białaczkami i chłoniakami. Diagnozujemy i leczymy również pacjentów z niedokrwistościami, chorobami immunologicznymi i dysfunkcjami genetycznymi oraz z zaburzeniami krzepnięcia krwi. Bardzo ważnym kierunkiem naszej działalności jest transplantologia szpiku. W tej dziedzinie jesteśmy niekwestionowanym liderem w kraju i należymy do ścisłej czołówki europejskiej. W ostatnich latach liczba wykonywanych zabiegów wzrosła do 200 rocznie, w tym 1/3 najtrudniejszych od dawców niespokrewnonych z niepełnymi zgodnościami w układzie HLA. Szczegóły zawarte są w niniejszej publikacji opracowanej w związku z konferencją naukową oraz uroczystym otwarciem bazy mieszkaniowej dla pacjentów powstałej z inicjatywy Fundacji Śląskie Centrum Hematologii i Transplantacji Szpiku, przeznaczonej przede wszystkim dla pacjentów - rekonwalescentów po przeszczepieniu szpiku. Wykonanie oprawy graficznej publikacji jak również wystroju pomieszczeń dla chorych powierzyliśmy młodym adeptom sztuki, nieco ryzykując, że wśród niektórych odbiorców wzbudzi to kontrowersje. Chodziło nam jednak o to, aby przekaz był dynamiczny z elementami optymizmu, czym kierujemy się w naszej codziennej pracy. Z nadzieją na przychylny odbiór naszych dokonań Z wyrazami szacunku W imieniu Zespołu Kliniki/Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku prof. Sławomira Kyrcz Krzemień Co dzień zmagamy się z przeciwnościami losu powierzonych naszej opiece ciężko chorych ludzi, dla których jedyny ratunek stanowi długotrwałe wielokierunkowe leczenie, włącznie z przeszczepieniem szpiku. Dzięki profesjonalizmowi i zaangażowaniu umożliwiamy korzystanie z najnowocześniejszych zdobyczy współczesnej hematologii i transplantologii. Jednak oprócz strony czysto medycznej ujętej w odpowiednie szpitalne procedury, spotykamy się z najróżniejszymi życiowymi potrzebami chorych i ich rodzin, których realizacja wykracza poza zakres objęty refundacją ze środków publicznych. Wśród nich jedną z najważniejszych jest kwestia zakwaterowania chorego wraz z opiekunem w okresie rekonwalescencji po przeszczepieniu w pobliżu ośrodka transplantacyjnego, celem ułatwienia bezpiecznej adaptacji do normalnego życia. Obserwując te potrzeby w bezpośrednim kontakcie z chorymi nie mogliśmy pozostać na nie obojętni. Dlatego utworzyliśmy organizację non-profit: Fundację Śląskie Centrum Hematologii i Transplantacji Szpiku. Za pożyczone środki materialne zakupiliśmy duży lokal mieszkalny w bezpośrednim sąsiedztwie Kliniki. Dzięki mobilizacji społecznie wrażliwych ludzi dobrej woli, nieocenionej pomocy i zaangażowaniu przyjaciół i sponsorów udało nam się przeprowadzić remont generalny i doprowadzić do udostępnienia naszym chorym i ich opiekunom zaadaptowanego i nowocześnie wyposażonego mieszkania. Mamy nadzieję, że zrealizowane już przedsięwzięcia zostaną docenione nie tylko przez naszych podopiecznych, ale również przez darczyńców w formie charytatywnego wsparcia Fundacji, na które w dalszym ciągu liczymy. Prezes Fundacji Śląskie Centrum Hematologii i Transplantacji Szpiku dr hab. n. med. Mirosław Markiewicz

5 Ladies and Gentlemen, In this newsletter you will find information about our Institution and its activities. More than 160 people are employed in the Department of Hematology and Bone Marrow Transplantation, and without their daily commitment I couldn t imagine our work. We cooperate with multiple institutions in Poland and abroad within several research and therapeutic networks. The primary aim of our service is to help seriously ill patients. The largest group, in which we are engaged, are patients with hemato-oncological malignancies, especially with leukemias and lymphomas. We also diagnose and treat patients with anaemias, immunological and genetic disorders, as well as with coagulopathies. Hematopoietic cells transplantation is a very important direction of our activity. In this area we are the undisputed leader in the country and we belong to the top european transplant centers. The number of transplants has increased to 200 per year in the recent years, including 1/3 from unrelated matched or partially mismatched donors. The details are contained in this publication, prepared for the Scientific Conference combined with the opening of the housing for patients after transplantation established by the Foundation Silesian Center for Hematology and Bone Marrow Transplantation. Graphic design of publication, as well as interior of rooms for patients were designed by young artists in order to provide the dynamic message with elements of optimism, which is a must in our daily practice. Hoping for a favorable reception of our accomplishments. Kindest regards, on behalf of the whole Team of the Department of Hematology and Bone Marrow Transplantation prof. Sławomira Kyrcz Krzemień We struggle every day with life-threatening problems of our seriously sick patients, for whom the only rescue is a long-term treatment, including the bone marrow transplantation. Thanks to the professionalism and commitment we provide our patients with the latest achievements of modern hematology and transplantology. However, in addition to the purely medical hospital procedures, we meet a variety of harsh life s problems of our patients. Many elementary needs of patients and their families is outside the range covered by the public national health fund. One of the most important among them is the accommodation of the patient with a caring family member during the period of reconvalescence after transplant nearby the post-transplant clinic, aiming to securely readapt to the normal life. As we could not remain insensible to these needs. We have created the non-profit Foundation: The Silesian Center for Hematology and Bone Marrow Transplantation. We have purchased a large residential apartment in the close vicinity of our Department for lent resources. Thanks to the invaluable help of socially sensitive sponsors and involvement of our friends, we have managed to open beautifully renovated and modernly equipped apartments for our patients. We hope that efforts already implemented by our Foundation will be appreciated not only by our patients, but also by continued charity support of our sponsors, enabling the Foundation to pay off loans for the purchase of apartment and thus to protect its future. On behalf of our patients and their families thank you for the support granted to our Foundation. Chairman of the Foundation Silesian Center for Hematology and Bone Marrow Transplantation Mirosław Markiewicz, Assistant Professor, MD, PhD

6 1 Podstawowe Informacje General Information Katedra i Klinika/Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku prowadzi działalność w ramach Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Funkcjonowanie Kliniki/Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku oparte na innowacyjności i nowoczesnych technologiach w istotnym stopniu przyczyniło się do zdobycia w 2012 r. przez Szpital I miejsca w konkursie Perły Medycyny oraz tytułu Złotego Lidera w kategorii Innowacyjnych Pomysłów w Ochronie Zdrowia jak również innych wyróżnień, w tym, Europejskiego Certyfikatu Rzetelni w Ochronie Zdrowia w roku Department/Division of Hematology and Bone Marrow Transplantation operates in structures of A. Mielęcki University Hospital. The functioning of the Department/Division of Hematology and Bone Marrow Transplantation, based on innovation and new technologies significantly contributed to winning the first place by the Hospital in the Pearls of Medicine and the title Gold Leader in the category of Innovative Ideas in Health Care in 2012 and other awards including the European Certificate Reliable in Health Care in 2013.

7 2 Skład Katedry i Kliniki/ Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku Klinika/Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku: 6 odcinków (I, II, III, IV, V i VI) 67 łóżek stacjonarnych 9 łóżek Oddziału Zabiegów Dziennej Chemioterapii 26 stanowisk z filtrowanym powietrzem w systemie jałowego nadciśnienia, z łazienką, telewizorem, telefonem i dwustronną komunikacją audiowizualną, Pododdział Leczeń Dziennych Poradnia Hematologiczna i Immunologiczna Poradnia Transplantacji Szpiku Pracownia Napromieniania Krwi Pracownia Inżynierii Szpiku i Bank Komórek Laboratorium Hematologii: Pracownia Badań Cytogenetycznych Pracownia Badań Immunologicznych (Cytofluorymetrii) Pracownia Biologii Molekularnej Pracownia Cytaferez Pracownia Badań Rutynowych Klinika / Oddział współpracuje z Zakładami Radioterapii w Katowicach i Gliwicach, co umożliwia zastosowanie napromieniowania całego ciała (TBI) w ramach przygotowania do transplantacji komórek krwiotwórczych. Structure The Department/Division of Hematology and Bone Marrow Transplantation includes: 6 units (I, II, III, IV, V i VI) 67 stationary beds 9 beds of Daily Chemotherapy Treatment Ward 26 stations with filtered positive pressure air, bathroom, TV, telephone and two-way audio-visual communication, Ward of the daily treatment Hematological and Immunological Ambulatory Post-Transplant Ambulatory Blood Irradiation Laboratory Bone Marrow Engineering Laboratory and Cell Bank Hematological Laboratory: Cytogenetics Research Unit Laboratory of Immunology (Cytofluorymetry) Molecular Biology Laboratory Cytapharesis Unit Routine Hematological Laboratory The Department/Division cooperates with radiotherapy centers in Katowice and Gliwice, where total body irradiation (TBI) is provided to patients as preparation before hematopoietic cells transplantation.

8 3 Zespół Kliniki/ Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku Zespół Kliniki/Oddziału składa się z ponad 160 pracowników, w tym m. in. 29 lekarzy, 82 pielęgniarek, 12 sanitariuszy, 18 biologów i techników analityki medycznej, 2 koordynatorów transplantacji, rehabilitantów, farmaceutów, dietetyczek, 6 pracowników administracji i pracowników pomocniczych. Zespół lekarzy tworzą doświadczeni pracownicy kliniczni, posiadający specjalizacje z chorób wewnętrznych, hematologii, transplantologii klinicznej oraz immunologii klinicznej. Zespół lekarski wg. kolejności alfabetycznej z uwzględnieniem stopnia naukowego: Ordynator: Prof. dr hab. n. med. Sławomira Kyrcz-Krzemień konsultant wojewódzki d/s hematologii specjalizacje: choroby wewnętrzne, hematologia, transplantologia kliniczna, immunologia kliniczna Dr hab. n. med. Grzegorz Helbig specjalizacje: choroby wewnętrzne, hematologia, transplantologia kliniczna Dr hab. n. med. Małgorzata Krawczyk-Kuliś specjalizacje: choroby wewnętrzne, hematologia, transplantologia kliniczna Dr hab. n. med. Mirosław Markiewicz specjalizacje: choroby wewnętrzne, hematologia, transplantologia kliniczna Dr hab. n. med. Beata Stella-Hołowiecka specjalizacje: choroby wewnętrzne, hematologia Dr n. med. Monika Dzierżak-Mietła specjalizacje: choroby wewnętrzne Dr n. med. Dariusz Kata specjalizacje: choroby wewnętrzne, hematologia Dr n. med. Anna Koclęga w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych Dr n. med. Małgorzata Kopera specjalizacje: choroby wewnętrzne, hematologia Dr n. med. Marek Seweryn specjalizacje: choroby wewnętrzne, hematologia Dr n. med. Agata Wieczorkiewicz-Kabut specjalizacje: choroby wewnętrzne, hematologia Dr n. med. Krzysztof Woźniczka specjalizacje: choroby wewnętrzne, hematologia Dr n. med. Patrycja Zielińska specjalizacje: choroby wewnętrzne, hematologia Lek. Krzysztof Białas specjalizacje: choroby wewnętrzne Lek. Grażyna Bober specjalizacje: choroby wewnętrzne, hematologia Lek. Andrzej Frankiewicz specjalizacje: choroby wewnętrzne Lek. Magdalena Gaj specjalizacje: choroby wewnętrzne Lek. Iwona Grygoruk-Wiśniowska specjalizacje: choroby wewnętrzne, hematologia Lek. Anna Kopińska specjalizacje: choroby wewnętrzne Lek. Jarosław Korzeński specjalizacje: choroby wewnętrzne Lek. Robert Liwoch specjalizacje: choroby wewnętrzne Lek. Mariusz Matyja w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych Lek. Marta Panz-Klapuch w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych Lek. Malwina Rybicka w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych Lek. Ewa Rzenno specjalizacje: choroby wewnętrzne, hematologia Lek. Izabela Szewczyk w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych Lek. Anna Wacławik specjalizacje: choroby wewnętrzne, hematologia Lek. Ryszard Wichary specjalizacje: choroby wewnętrzne, hematologia Lek. Katarzyna Wiśniewska-Piąty w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

9 Staff Department s team consists of more than 160 employees, including, among others, 29 doctors, 82 nurses, 12 paramedics, 18 biologists and medical laboratory technicians, 2 transplant coordinators, physiotherapists, pharmacists, dietitians, 6 administrative employees and support staff members. Doctors team consists of experienced clinicians, with specialization in internal medicine, hematology, clinical transplantology and clinical immunology. The medical team of Department of Hematology and Bone Marrow Transplantation (according to alphabetical order, taking the degree into account): Head: Sławomira Kyrcz-Krzemień, Professor, MD, PhD regional consultant in hematology, specializations: internal medicine, hematology, clinical transplantation, clinical immunology Grzegorz Helbig, Assistant Professor, MD, PhD specializations: internal medicine, hematology, clinical transplantation Małgorzata Krawczyk-Kuliś, Assistant Professor, MD, PhD specializations: internal medicine, hematology, clinical transplantation Mirosław Markiewicz, Assistant Professor, MD, PhD specializations: internal medicine, hematology, clinical transplantation Beata Stella-Hołowiecka, Assistant Professor, MD, PhD specializations: internal medicine, hematology Monika Dzierżak-Mietła, MD, PhD specializations: internal medicine Dariusz Kata, MD, PhD specializations: internal medicine, hematology Anna Koclęga, MD, PhD during specialization in internal medicine Małgorzata Kopera, MD, PhD specializations: internal medicine, hematology Marek Seweryn, MD, PhD specializations: internal medicine, hematology Agata Wieczorkiewicz-Kabut, MD, PhD specializations: internal medicine, hematology Krzysztof Woźniczka, MD, PhD specializations: internal medicine, hematology Patrycja Zielińska, MD, PhD specializations: internal medicine, hematology Krzysztof Białas, MD specializations: internal medicine Grażyna Bober, MD specializations: internal medicine, hematology Andrzej Frankiewicz, MD specializations: internal medicine Magdalena Gaj, MD specializations: internal medicine Iwona Grygoruk-Wiśniowska, MD specializations: internal medicine, hematology Anna Kopińska, MD specializations: internal medicine Jarosław Korzeński, MD specializations: internal medicine Robert Liwoch, MD specializations: internal medicine Mariusz Matyja, MD during specialization in internal medicine Marta Panz-Klapuch, MD during specialization in internal medicine Malwina Rybicka, MD during specialization in internal medicine Ewa Rzenno, MD specializations: internal medicine, hematology Izabela Szewczyk, MD during specialization in internal medicine Anna Wacławik, MD specializations: internal medicine, hematology Ryszard Wichary, MD specializations: internal medicine, hematology Katarzyna Wiśniewska-Piąty, MD during specialization in internal medicine

10 4 Działalność medyczna Od lat Klinika/Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku jest ośrodkiem referencyjnym. Leczonych jest w niej corocznie ponad pacjentów z województwa śląskiego oraz z innych regionów Polski i z zagranicy. Klinika została uznana dwukrotnie za najlepszy ośrodek hematologii i przeszczepiania szpiku w Polsce w rankingu Newsweek Poland. W ostatnich latach odnotowuje się dynamiczny wzrost liczby wykonywanych transplantacji z liczbą do 200 przeszczepień rocznie, w tym ponad 30% stanowią transplantacje allogeniczne od dawców niespokrewnionych. Według raportu Europejskiej Grupy ds. Transplantacji Krwi i Szpiku (European Group for Blood and Marrow Transplantation EBMT) w roku 2010 katowicka klinika stała się trzecim europejskim ośrodkiem transplantacyjnym (po Marsylii i Heidelbergu) wykonującym najwięcej przeszczepień w Europie. Medical activity The Department/Division of Hematology and Bone Marrow Transplantation has been a reference center for many years. It is treating more than 13,000 patients annually from Silesia region and hundreds of patients from the rest of Poland and individuals from foreign countries. The Department has been chosen twice by Newsweek Poland magazine as the best center of hematology and bone marrow transplantation in Poland. The dynamic growth is recorded in the numbers of transplants performed in recent years, to about 200 transplantations per year. Over 30% are allogeneic transplants from unrelated donors. According to the report of the European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT), The Department in Katowice became the third largest transplantation center (after Marseille and Heidelberg) in Europe in 2010.

11

12 5 Główne kierunki medycznej działalności leczniczej Diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych układu krwiotwórczego: białaczek ostrych i przewlekłych, zespołów mieloproliferacyjnych i mielodysplastycznych, chłoniaków złośliwych, szpiczaka plazmocytowego i innych Diagnostyka i leczenie niedokrwistości, skaz krwotocznych, uszkodzeń szpiku i zaburzeń immunologicznych Pobieranie krwiotwórczych komórek macierzystych z krwi obwodowej i ze szpiku dla ośrodków krajowych i zagranicznych Transplantacje komórek krwiotwórczych pozyskiwanych z krwi obwodowej i ze szpiku: allogeniczne od dawców rodzinnych allogeniczne od dawców niespokrewnionych zgodnych w układzie HLA allogeniczne od dawców niespokrewnionych alternatywnych z niezgodnościami w układzie HLA autologiczne Transplantacje komórek mezenchymalnych pozyskiwanych z galarety Whartona ze sznura pępowinowego Main directions of activity in therapeutic medicine Diagnosis and treatment of hematological disorders: acute and chronic leukemias, myelodysplastic syndromes and myeloproliferative neoplasms, malignant lymphomas, multiple myelomas and other oncohematological disorders Diagnosis and treatment of anemias, coagulopathies, immune system and bone marrow disorders Collection of hematopoietic stem cells from peripheral blood and from bone marrow for Polish and foreign centers Transplantations of hematopoietic cells derived from peripheral blood and from the bone marrow: allogeneic from family donors allogeneic from HLA compatible unrelated donors allogeneic from unrelated donors with HLA mismatches autologous Transplantations of mesenchymal cells derived from Wharton s jelly of umbilical cord

13

14 6 Transplantacje komórek krwiotwórczych W Klinice/Oddziale Hematologii i Transplantacji Szpiku wykonywana jest największa w Polsce liczba transplantacji komórek krwiotwórczych. Od do roku wykonano łącznie 2891 przeszczepień: 1682 autologicznych i 1209 allogenicznych, w tym 550 od dawców rodzinnych i 659 od dawców niespokrewnionych. Pierwszą w Polsce transplantację szpiku od dawcy niespokrewnionego przeprowadzono w naszym ośrodku w 1997 r. Wskazaniem do kolejnych tego typu zabiegów były: ostre białaczki szpikowe i limfoblastyczne, przewlekła białaczka szpikowa, zespoły mielodysplastyczne, ciężka niedokrwistość aplastyczna, pierwotne włóknienie szpiku, nocna napadowa hemoglobinuria i inne. Większość dawców pochodziła z rejestrów zagranicznych: niemieckiego, amerykańskiego, angielskiego, czeskiego, włoskiego, francuskiego i z 11 innych krajów, włącznie z Australią i Kanadą. W 1999 r. wykonano pierwsze przeszczepienie szpiku od polskiego dawcy niespokrewnionego dla polskiego pacjenta. W kolejnych latach odnotowano wzrost liczby przeszczepień od dawców polskich, ostatnio do ponad 30% wszystkich zabiegów. W 2012 r. po raz pierwszy w Polsce przeprowadzono z powodzeniem przeszczepienie komórek mezenchymalnych u osoby dorosłej. Jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce wykonującym od 2012 r. przeszczepienia komórek krwiotwórczych u chorych na stwardnienie rozsiane. W 2013 r. pomyślnie wykonaliśmy po raz pierwszy w Polsce i jako jedni z nielicznych w świecie przeszczepienie autologicznych komórek krwiotwórczych u 81-letniego pacjenta. Hematopoietic cells transplantations The Department of Hematology and Bone Marrow Transplantation is the largest hematopoietic cell transplantation center in Poland. A total number of 2891 transplantations has been performed from to : 1682 autologous and 1209 allogeneic, including 550 from related and 659 from unrelated donors. The first bone marrow transplantation from unrelated donor in Poland has been performed in our center in Indications for similar procedures included acute myeloid and lymphoblastic leukemias, TKI-resistant chronic myelogenous leukemia, myelodysplastic syndrome, severe aplastic anemia, primary myelofibrosis, paroxysmal nocturnal hemoglobinuria and more. The majority of donors were from foreign registries: German, American, English, Czech, Italian, French, and from 11 other countries including Australia and Canada. The first bone marrow transplantation from Polish unrelated donor has been performed in our center in The proportion of transplantations from Polish unrelated donors steadily increased to over 30%. In 2012 we have performed for the first time in Poland transplantation of mesenchymal cells in adult. We are the only center in Poland that performs hematopoietic cells transplants for multiple sclerosis. In 2013 we have performed a successful autologous transplantation of hematopoietic cells for 81 year old patient the oldest recipient in Poland and one of the oldests in the world.

15

16 7 Poradnie przykliniczne Poradnia Hematologiczna Poradnia Hematologiczna prowadzi diagnostykę i leczenie przewlekłych i ostrych nowotworowych i nienowotworowych chorób układu krwiotwórczego. Leczenie w ramach programów terapeutycznych Narodowego Funduszu Zdrowia obejmuje: Leczenie nadpłytkowości samoistnej anagrelidem Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej inhibitorami kinazy tyrozynowej I generacji: imatynibem- w fazie przewlekłej, akceleracji i blastycznej, oraz II generacji u chorych opornych lub nietolerujących imatynibu: dazatynibem w fazie przewlekłej, akceleracji i blastycznej, oraz nilotynibem - w fazie przewlekłej i w fazie akceleracji. Poradnia Immunologiczna Przeprowadzanie badań układu zgodności tkankowej HLA we współpracy z laboratoriami, które posiadają międzynarodową akredytację Europejskiej Federacji Immunogenetyki EFI. Poradnia Transplantacji Szpiku Monitorowanie chorych po zabiegach autologicznego i allogenicznego przeszczepienia komórek krwiotwórczych. Oddział Dzienny Oddział Dzienny prowadzi leczenie przewlekłych i ostrych, nowotworowych i nienowotworowych chorób układu krwiotwórczego chorych wymagających hospitalizacji. Leczenie w ramach programów terapeutycznych Narodowego Funduszu Zdrowia obejmuje: Leczenie opornych postaci szpiczaka plazmocytowego inhibitorem proteasomu- bortezomibem Leczenie noworozpoznanego szpiczaka plazmocytowego z towarzyszącą niewydolnością nerek- bortezomibem Leczenie chemioimmunoterapeutyczne chłoniaków złośliwych rozlanych z dużych limfocytów B CD20+ oraz chłoniaków grudkowych w III lub IV stopniu zaawansowania z zastosowaniem rytuksymabu Leczenie noworozpoznanych przewlekłych białaczek limfocytowych bendamustyną.

17 Outpatient Clinics Hematological Ambulatory Hematological Ambulatory conducts diagnosis and treatment of chronic and acute neoplastic and non-neoplastic disorders of the hematopoietic system. Therapeutic programs of the National Health Fund include: Treatment of essential thrombocythemia with anagrelide Treatment of chronic myeloid leukemia with 1st generation tyrosine kinase inhibitor (TKI): imatinib- in chronic, accelerated and blastic phase, and with 2nd generation TKIs in patients resistant or intolerant to imatinib: dasatinib in chronic, accelerated and blastic phase, and nilotinib - in chronic and accelerated phase. Therapeutic programs of the National Health Fund include: Treatment of refractory multiple myeloma with proteasome inhibitor - bortezomib Treatment of newly diagnosed multiple myeloma and coexisting renal failure with bortezomib Chemoimmunotherapeutic treatment of diffuse large B-cell CD20+ malignant lymphomas and advanced follicular lymphomas (stage III or IV) with rituximab Treatment of newly diagnosed chronic lymphocytic leukemias with bendamustine. Immunological Ambulatory Conducting HLA typing in collaboration with laboratories having international accreditation of European Federation of Immunogenetics (EFI). Post-Transplant Ambulatory Monitoring of patients after autologous and allogeneic hematopoietic stem cell transplantations. Daily Care Unit Conducting daily treatment of chronic and acute, neoplastic and non-malignant hematological diseases of patients requiring hospitalization.

18 8 Techniki badawcze i lecznicze Izolacja komórek macierzystych oraz frakcji limfocytów z krwi obwodowej i szpiku kostnego na separatorach komórkowych Spectra Optia (4 stanowiska), Cobe Spectra (1 stanowisko), połączona z koncentracją komórek macierzystych do celów transplantacji Selekcja pozytywna komórek CD133+ metodą immunomagnetyczną CliniMACS ze szpiku w chorobie niedokrwiennej serca we współpracy z III Katedrą Kardiologii SUM Metoda wielokolorowej immunofluorescencji przepływowej z wykorzystaniem dwóch 10-parametrowych cytometrów przepływowych FACS Canto II oraz aparatu do przygotowywania próbek cytometrycznych: Diagnostyka immunofenotypowa chorób rozrostowych układu krwiotwórczego Wykrywanie na powierzchni komórek białaczek i chłoniaków antygenów mogących stanowić cel immunoterapii z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych Ocena ekspresji wybranych antygenów mających znaczenie prognostyczne dla uzyskania remisji i dla przeżycia chorych z białaczkami i chłoniakami Badanie choroby resztkowej (MRD) w celu monitorowania postępów i optymalizacji leczenia i transplantacji szpiku Ocena ilościowa komórek CD34+ i CD133+ do celów transplantacyjnych Ocena stanu immunologicznego i rekonstytucji immunologicznej po przeszczepieniu szpiku Sortowanie komórek krwi i szpiku o ściśle określonym fenotypie z wykorzystaniem sortera komórkowego FACS Aria III do badania m.in. chimeryzmu liniowego i badania FISH w wysortowanych uprzednio populacjach komórek. Badania kariotypu z wykorzystaniem metod cytogenetyki klasycznej (analiza prążków GTG) i techniki FISH; techniki hybrydyzacji in situ pozwalające na wykrycie submikroskopowych aberracji chromosomowych i poszukiwanie nieprawidłowości o istotnym znaczeniu rokowniczym, z zastosowaniem celowanych sond molekularnych oraz sond malujących - wykorzystywane w diagnostyce i monitorowaniu leczenia wielu chorób m.in. CML, ALL, AML, MDS, CLL, NHL i MM. Długo- i krótkoterminowe hodowle szpiku. Badania kariotypu metodami cytogenetyki klasycznej i molekularnej, wykorzystanie techniki FISH w poszukiwaniu nieprawidłowości o istotnym znaczeniu rokowniczym np. del13 w szpiczaku plazmocytowym i delecji 17 w przewlekłej białaczce limfocytowej. Techniki biomolekularne: PCR jakościowo; np.: FLT3-ITD RT-PCR jakościowo; transkrypty genów fuzyjnych np.: PML/RAR-alfa, CBFβ/MYH11, RUNX1/RUNX1T1 QPCR ilościowo; transkrypty genów fuzyjnych np.: BCR/ABL p210 i p190, wirusy np. CMV, EBV, HBV, HCV, BKV Genotypowanie; chimeryzm poprzeszczepowy, w szczególności chimeryzm liniowy (STR) Wykrywanie mutacji metodą dyskryminacji alleli np.: JAK2V617F Sekwencjonowanie: wykrywanie mutacji w domenie ABL transkryptu genu fuzyjnego BCR/ABL Preparatyka, krioprezerwacja i przechowywanie krwiotwórczych komórek macierzystych do auto i allotransplantacji.

19 Immunological status and immune reconstitution evaluation after bone marrow transplantation Sorting of blood and bone marrow cells of a specific phenotype using a cell sorter FACS Aria III for lineage-specific chimerism assessment and FISH tests in previously separated cell populations Research and therapeutic techniques Isolation of stem cells and lymphocytes from peripheral blood and bone marrow using cell separators Spectra Optia (4 units), Cobe Spectra (1 unit), combined with concentration of stem cells for transplantation Positive selection of CD133 + cells by immunomagnetic CliniMACS method from the bone marrow in ischemic heart disease, in collaboration with Third Department of Cardiology, Medical University of Silesia Multi-color flow immunofluorescence method using two 10-parameter flow cytometers FACS Canto II and machine for cytometric sample preparation, used for the following purposes: Diagnostic immunophenotyping of hematological malignancies Detection of leukemia and lymphoma cell surface antigens being potential targets of immunotherapy with monoclonal antibodies Assessment of the expression of selected antigens having prognostic significance for remission and survival in patients with leukemia and lymphoma Minimal residual disease (MRD) assessment to monitor response and to optimize treatment after bone marrow transplantation Quantitative assessment of CD34+ and CD133+ cells for the purpose of transplantation Karyotype assessments using classic cytogenetic methods (analysis of GTG banding) and FISH (fluorescent in situ hybridization) method allowing to detect submicroscopic chromosomal abnormalities of prognostic significance, using targeted molecular probes and painter probes - used in the diagnosis and monitoring of treatment of many diseases including CML, ALL, AML, MDS, CLL, NHL and MM. Long- and short-term bone marrow cultures Karyotype assessments by classical and molecular methods, FISH method to detect abnormalities of prognostic significance such as del13 in multiple myeloma and del17 in chronic lymphocytic leukemia. Biomolecular techniques: qualitative PCR; e.g.: FLT3-ITD detection qualitative RT-PCR; detection of fusion gene transcripts e.g.: PML/RAR-alpha, CBFβ/MYH11, RUNX1/RUNX1T1 quantitative QPCR; detection of fusion gene transcripts e.g.: BCR/ABL p210 and p190, detection of viral replication (CMV, EBV, HBV, HCV, BKV) Genotyping; posttransplant donor chimerism evaluation, lineage-specific chimerism evaluation by STR method Detection of mutations by allelic discrimination e.g.: JAK2V617F Sequencing: detection of mutations in ABL domain of fusion gene transcript BCR/ABL Preparation, cryopreservation and storage of hematopoietic stem cells for autologous and allogeneic transplantations

Attachment nr 2. BASTION promotion folder

Attachment nr 2. BASTION promotion folder Attachment nr 2 BASTION promotion folder BASTION FROM BASIC TO TRANSLATIONAL RESEARCH IN ONCOLOGY Warszawa 2013 WUM, Michał Gierałtowski Spis treści (Contents) PROJEKT BASTION Warszawski Uniwersytet Medyczny

Bardziej szczegółowo

Urszula Zaleska-Dorobisz, Anna Biel, Dąbrówka Sokołowska-Dąbek, Cyprian Olchowy, Mateusz Łasecki. Praca oryginalna Original paper

Urszula Zaleska-Dorobisz, Anna Biel, Dąbrówka Sokołowska-Dąbek, Cyprian Olchowy, Mateusz Łasecki. Praca oryginalna Original paper Praca oryginalna Original paper Journal of Ultrasonography 2014; 14: 258 272 Submitted: 04.11.2013 Accepted: 13.11.2013 Ultrasonografia w diagnostyce krwotocznego zapalenia pęcherza moczowego po przeszczepach

Bardziej szczegółowo

Evidence-Based Health Care

Evidence-Based Health Care Stowarzyszenie CEESTAHC serdecznie zaprasza do Krakowa na / We heartily invite you for Central and Eastern European Society 2 nd International Symposium Evidence-Based Health Care Patroni / Patrons Minister

Bardziej szczegółowo

Our joint efforts will allow us to offer patients better care, and will hopefully lead to the development of efficacious medications.

Our joint efforts will allow us to offer patients better care, and will hopefully lead to the development of efficacious medications. Szanowni Państwo Od kilku lat wzrasta zainteresowanie chorobami rzadkimi a my, od ponad dziesięciu lat organizujemy konferencje na ten temat. Spiritus movens tej inicjatywy jest Stowarzyszenia MPS i Chorób

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

COMMUNICATION PLATFORM FOR ORGANISATIONS OF PARENTS OF CHILDREN WITH CANCER

COMMUNICATION PLATFORM FOR ORGANISATIONS OF PARENTS OF CHILDREN WITH CANCER POLSKA/ POLAND PLATFORMA POROZUMIENIA ORGANIZACJI RODZICÓW DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ COMMUNICATION PLATFORM FOR ORGANISATIONS OF PARENTS OF CHILDREN WITH CANCER PLATFORMA POROZUMIENIA ORGANIZACJI RODZICÓW

Bardziej szczegółowo

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium International Symposium Health Care Priorytety w ochronie zdrowia Patronat: Minister Zdrowia Prof. Zbigniew Religa Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski Stowarzyszenie HTAi Kraków 2-3 X 2006

Bardziej szczegółowo

Telemedycyna i ezdrowie 2014

Telemedycyna i ezdrowie 2014 Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-zdrowia www.telemedycyna.org 1998-2014 Konferencja międzynarodowa Telemedycyna i ezdrowie 2014 STRESZCZENIA Pod redakcją Wojciecha Glinkowskiego www.e-zdrowie.pl 24

Bardziej szczegółowo

BADANIA IMMUNOGENETYCZNE W TRANSPLANTOLOGII I DIAGNOSTYCE. Praca zbiorowa pod redakcja Katarzyny Boguni-Kubik

BADANIA IMMUNOGENETYCZNE W TRANSPLANTOLOGII I DIAGNOSTYCE. Praca zbiorowa pod redakcja Katarzyny Boguni-Kubik BADANIA IMMUNOGENETYCZNE W TRANSPLANTOLOGII I DIAGNOSTYCE Praca zbiorowa pod redakcja Katarzyny Boguni-Kubik BADANIA IMMUNOGENETYCZNE W TRANSPLANTOLOGII I DIAGNOSTYCE Praca zbiorowa pod redakcją Katarzyny

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

JAN KOCHANOWSKI UNIVERSITY IN KIELCE UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

JAN KOCHANOWSKI UNIVERSITY IN KIELCE UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH JAN KOCHANOWSKI UNIVERSITY IN KIELCE UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH KIELCE 2013 ABOUT US Słowo o nas Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach to jedyny w regionie świętokrzyskim, a

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

Newsletter. przykładem było zdarzenie w Szpitalu Onkologicznym w Białymstoku,

Newsletter. przykładem było zdarzenie w Szpitalu Onkologicznym w Białymstoku, Newsletter ZDROWY WYBÓR Nr 4, wrzesieƒ 2002 Zmiany zachodzące w Polsce w ostatniej dekadzie objęły również opiekę zdrowotną. Sprawą pierwszoplanową w placówkach służby zdrowia stał się serwis aparatury

Bardziej szczegółowo

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE NAUKA I INNOWACJE DLA ZDROWIA I JAKOŚCI ŻYCIA KRAKÓW 8/10/2013 MATERIAŁY KONFERENCYJNE Copyright 2013 PerkinElmer, Inc. 400282_01 All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo

dr Piotr Łysoń Lidia Motrenko-Makuch ISSN 2084-0470

dr Piotr Łysoń Lidia Motrenko-Makuch ISSN 2084-0470 Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia CSO, Social Surveys and Living Conditions Department kierujący supervisor dr Piotr Łysoń zespół

Bardziej szczegółowo

Opieka paliatywna nowa ścieżka na drodze rozwoju społeczeństwa Rwandy

Opieka paliatywna nowa ścieżka na drodze rozwoju społeczeństwa Rwandy Opieka paliatywna nowa ścieżka na drodze rozwoju społeczeństwa Rwandy Program Wolontariat Polska Pomoc Kabuga, Rwanda 2014 Paliative care a new path towards development of society of Rwanda Polish Aid

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY ZIMOWEJ. dla doktorantów oraz pracowników naukowych nieposiadających tytułu naukowego doktora

SZKOŁY ZIMOWEJ. dla doktorantów oraz pracowników naukowych nieposiadających tytułu naukowego doktora KSIĄŻKA ABSTRAKTÓW SZKOŁY ZIMOWEJ dla doktorantów oraz pracowników naukowych nieposiadających tytułu naukowego doktora organizowanej w związku z realizacją projektu pn. Innowacyjne metody wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Ocena możliwości sieciowej współpracy podmiotów w sektorze usług medycznych i prozdrowotnych jako uzupełniającej specjalizacji województwa lubelskiego

Ocena możliwości sieciowej współpracy podmiotów w sektorze usług medycznych i prozdrowotnych jako uzupełniającej specjalizacji województwa lubelskiego RAPORT KOŃCOWY Ocena możliwości sieciowej współpracy podmiotów w sektorze usług medycznych i prozdrowotnych jako uzupełniającej specjalizacji województwa lubelskiego Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo, Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego

Szanowni Pañstwo, Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego Szanowni Pañstwo, mam ogromn¹ przyjemnoœæ zaprezentowaæ Pañstwu folder ilustruj¹cy efekty projektów realizowanych w ramach instrumentów finansowych Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

TALENTY, ODKRYCIA, INNOWACJE TALENTS, DISCOVERIES, INNOVATIONS

TALENTY, ODKRYCIA, INNOWACJE TALENTS, DISCOVERIES, INNOVATIONS TALENTY, ODKRYCIA, INNOWACJE TALENTS, DISCOVERIES, INNOVATIONS Jak wykorzystaliśmy fundusze strukturalne na naukę (2007-2013) How we used structural funds for science (2007-2013) spis treści table of

Bardziej szczegółowo

Prace poglądowe Review papers

Prace poglądowe Review papers Prace poglądowe Review papers Borgis Krew pępowinowa. Część trzecia przyszłość *Dariusz Boruczkowski 1, Katarzyna Pawelec 2, Anna Pieczonka 1, Piotr Michalski 3, Maciej Boruczkowski 4,5 1 NZOZ Polski Bank

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science MATERIAŁY KONFERENCYJNE

Międzynarodowe forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science MATERIAŁY KONFERENCYJNE Międzynarodowe forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science MATERIAŁY KONFERENCYJNE KRAKÓW, 17 PAŹDZIERNIKA 2012 ADRES Silvermedia Sp. z o.o., Buma Square Business Park, Wadowicka 6, 30-415 Krakow,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY ORGANISERS

ORGANIZATORZY ORGANISERS ORGANIZATORZY ORGANISERS Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/37 01-015 Warszawa tel. + 48 22 395 66 99 fax + 48 22 395 66 90 biuro@lentewenc.com www.lentewenc.com KRS 0000415363

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WROCŁ AW REGIONAL DE VELOPMENT AGENCY a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y 2 0 0 9 2 0 0 9 Misja Mission MISJA THE MISSION Misją Wrocławskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Redakcja zeszytu strzeszczeń: Jan Głodowski, Katarzyna Kosiorek, Włodzimierz Samborski Redakcja

Bardziej szczegółowo