Katowice Klinika/ Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku SPSK-M SUM. Fundacja Śląskie Centrum Hematologii i Transplantacji Szpiku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katowice 2013. Klinika/ Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku SPSK-M SUM. Fundacja Śląskie Centrum Hematologii i Transplantacji Szpiku"

Transkrypt

1 Katowice 2013 Klinika/ Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku SPSK-M SUM Fundacja Śląskie Centrum Hematologii i Transplantacji Szpiku

2

3 Klinika/Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Katowice ul. Dąbrowskiego 25 tel: 32 / fax 32 / Department of Hematology and Bone Marrow Transplantation of A. Mielecki Hospital of Medical University of Silesia Katowice, Poland Dabrowskiego 25 phone: 32 / fax 32 / Klinika/Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku Fundacja Śląskie Centrum Hematologii i Transplantacji Szpiku Katowice ul. Dąbrowskiego 24/4 Konto Fundacji: KRS Fundacja Śląskie Centrum Hematologii i Transplantacji Szpiku Foundation Silesian Center of Hematology and Bone Marrow Transplantation Katowice, Poland Dabrowskiego 24/4 Foundation account: KRS

4 Szanowni Państwo, Oddajemy do Państwa dyspozycji biuletyn, w którym zamieściliśmy informacje dotyczące naszej działalności. W Klinice/Oddziale Hematologii i Transplantacji Szpiku zatrudnionych jest bezpośrednio ponad 160 osób, bez zaangażowania których nie wyobrażam sobie naszej codziennej pracy. W ramach działalności badawczej oraz leczniczej współpracujemy ponadto z wieloma osobami oraz instytucjami w kraju i zagranicą. Nadrzędnym celem naszej działalności jest niesienie pomocy ciężko chorym pacjentom. Najliczniejszą grupę stanowią chorzy z nowotworami układu krwiotwórczego, w szczególności z białaczkami i chłoniakami. Diagnozujemy i leczymy również pacjentów z niedokrwistościami, chorobami immunologicznymi i dysfunkcjami genetycznymi oraz z zaburzeniami krzepnięcia krwi. Bardzo ważnym kierunkiem naszej działalności jest transplantologia szpiku. W tej dziedzinie jesteśmy niekwestionowanym liderem w kraju i należymy do ścisłej czołówki europejskiej. W ostatnich latach liczba wykonywanych zabiegów wzrosła do 200 rocznie, w tym 1/3 najtrudniejszych od dawców niespokrewnonych z niepełnymi zgodnościami w układzie HLA. Szczegóły zawarte są w niniejszej publikacji opracowanej w związku z konferencją naukową oraz uroczystym otwarciem bazy mieszkaniowej dla pacjentów powstałej z inicjatywy Fundacji Śląskie Centrum Hematologii i Transplantacji Szpiku, przeznaczonej przede wszystkim dla pacjentów - rekonwalescentów po przeszczepieniu szpiku. Wykonanie oprawy graficznej publikacji jak również wystroju pomieszczeń dla chorych powierzyliśmy młodym adeptom sztuki, nieco ryzykując, że wśród niektórych odbiorców wzbudzi to kontrowersje. Chodziło nam jednak o to, aby przekaz był dynamiczny z elementami optymizmu, czym kierujemy się w naszej codziennej pracy. Z nadzieją na przychylny odbiór naszych dokonań Z wyrazami szacunku W imieniu Zespołu Kliniki/Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku prof. Sławomira Kyrcz Krzemień Co dzień zmagamy się z przeciwnościami losu powierzonych naszej opiece ciężko chorych ludzi, dla których jedyny ratunek stanowi długotrwałe wielokierunkowe leczenie, włącznie z przeszczepieniem szpiku. Dzięki profesjonalizmowi i zaangażowaniu umożliwiamy korzystanie z najnowocześniejszych zdobyczy współczesnej hematologii i transplantologii. Jednak oprócz strony czysto medycznej ujętej w odpowiednie szpitalne procedury, spotykamy się z najróżniejszymi życiowymi potrzebami chorych i ich rodzin, których realizacja wykracza poza zakres objęty refundacją ze środków publicznych. Wśród nich jedną z najważniejszych jest kwestia zakwaterowania chorego wraz z opiekunem w okresie rekonwalescencji po przeszczepieniu w pobliżu ośrodka transplantacyjnego, celem ułatwienia bezpiecznej adaptacji do normalnego życia. Obserwując te potrzeby w bezpośrednim kontakcie z chorymi nie mogliśmy pozostać na nie obojętni. Dlatego utworzyliśmy organizację non-profit: Fundację Śląskie Centrum Hematologii i Transplantacji Szpiku. Za pożyczone środki materialne zakupiliśmy duży lokal mieszkalny w bezpośrednim sąsiedztwie Kliniki. Dzięki mobilizacji społecznie wrażliwych ludzi dobrej woli, nieocenionej pomocy i zaangażowaniu przyjaciół i sponsorów udało nam się przeprowadzić remont generalny i doprowadzić do udostępnienia naszym chorym i ich opiekunom zaadaptowanego i nowocześnie wyposażonego mieszkania. Mamy nadzieję, że zrealizowane już przedsięwzięcia zostaną docenione nie tylko przez naszych podopiecznych, ale również przez darczyńców w formie charytatywnego wsparcia Fundacji, na które w dalszym ciągu liczymy. Prezes Fundacji Śląskie Centrum Hematologii i Transplantacji Szpiku dr hab. n. med. Mirosław Markiewicz

5 Ladies and Gentlemen, In this newsletter you will find information about our Institution and its activities. More than 160 people are employed in the Department of Hematology and Bone Marrow Transplantation, and without their daily commitment I couldn t imagine our work. We cooperate with multiple institutions in Poland and abroad within several research and therapeutic networks. The primary aim of our service is to help seriously ill patients. The largest group, in which we are engaged, are patients with hemato-oncological malignancies, especially with leukemias and lymphomas. We also diagnose and treat patients with anaemias, immunological and genetic disorders, as well as with coagulopathies. Hematopoietic cells transplantation is a very important direction of our activity. In this area we are the undisputed leader in the country and we belong to the top european transplant centers. The number of transplants has increased to 200 per year in the recent years, including 1/3 from unrelated matched or partially mismatched donors. The details are contained in this publication, prepared for the Scientific Conference combined with the opening of the housing for patients after transplantation established by the Foundation Silesian Center for Hematology and Bone Marrow Transplantation. Graphic design of publication, as well as interior of rooms for patients were designed by young artists in order to provide the dynamic message with elements of optimism, which is a must in our daily practice. Hoping for a favorable reception of our accomplishments. Kindest regards, on behalf of the whole Team of the Department of Hematology and Bone Marrow Transplantation prof. Sławomira Kyrcz Krzemień We struggle every day with life-threatening problems of our seriously sick patients, for whom the only rescue is a long-term treatment, including the bone marrow transplantation. Thanks to the professionalism and commitment we provide our patients with the latest achievements of modern hematology and transplantology. However, in addition to the purely medical hospital procedures, we meet a variety of harsh life s problems of our patients. Many elementary needs of patients and their families is outside the range covered by the public national health fund. One of the most important among them is the accommodation of the patient with a caring family member during the period of reconvalescence after transplant nearby the post-transplant clinic, aiming to securely readapt to the normal life. As we could not remain insensible to these needs. We have created the non-profit Foundation: The Silesian Center for Hematology and Bone Marrow Transplantation. We have purchased a large residential apartment in the close vicinity of our Department for lent resources. Thanks to the invaluable help of socially sensitive sponsors and involvement of our friends, we have managed to open beautifully renovated and modernly equipped apartments for our patients. We hope that efforts already implemented by our Foundation will be appreciated not only by our patients, but also by continued charity support of our sponsors, enabling the Foundation to pay off loans for the purchase of apartment and thus to protect its future. On behalf of our patients and their families thank you for the support granted to our Foundation. Chairman of the Foundation Silesian Center for Hematology and Bone Marrow Transplantation Mirosław Markiewicz, Assistant Professor, MD, PhD

6 1 Podstawowe Informacje General Information Katedra i Klinika/Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku prowadzi działalność w ramach Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Funkcjonowanie Kliniki/Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku oparte na innowacyjności i nowoczesnych technologiach w istotnym stopniu przyczyniło się do zdobycia w 2012 r. przez Szpital I miejsca w konkursie Perły Medycyny oraz tytułu Złotego Lidera w kategorii Innowacyjnych Pomysłów w Ochronie Zdrowia jak również innych wyróżnień, w tym, Europejskiego Certyfikatu Rzetelni w Ochronie Zdrowia w roku Department/Division of Hematology and Bone Marrow Transplantation operates in structures of A. Mielęcki University Hospital. The functioning of the Department/Division of Hematology and Bone Marrow Transplantation, based on innovation and new technologies significantly contributed to winning the first place by the Hospital in the Pearls of Medicine and the title Gold Leader in the category of Innovative Ideas in Health Care in 2012 and other awards including the European Certificate Reliable in Health Care in 2013.

7 2 Skład Katedry i Kliniki/ Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku Klinika/Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku: 6 odcinków (I, II, III, IV, V i VI) 67 łóżek stacjonarnych 9 łóżek Oddziału Zabiegów Dziennej Chemioterapii 26 stanowisk z filtrowanym powietrzem w systemie jałowego nadciśnienia, z łazienką, telewizorem, telefonem i dwustronną komunikacją audiowizualną, Pododdział Leczeń Dziennych Poradnia Hematologiczna i Immunologiczna Poradnia Transplantacji Szpiku Pracownia Napromieniania Krwi Pracownia Inżynierii Szpiku i Bank Komórek Laboratorium Hematologii: Pracownia Badań Cytogenetycznych Pracownia Badań Immunologicznych (Cytofluorymetrii) Pracownia Biologii Molekularnej Pracownia Cytaferez Pracownia Badań Rutynowych Klinika / Oddział współpracuje z Zakładami Radioterapii w Katowicach i Gliwicach, co umożliwia zastosowanie napromieniowania całego ciała (TBI) w ramach przygotowania do transplantacji komórek krwiotwórczych. Structure The Department/Division of Hematology and Bone Marrow Transplantation includes: 6 units (I, II, III, IV, V i VI) 67 stationary beds 9 beds of Daily Chemotherapy Treatment Ward 26 stations with filtered positive pressure air, bathroom, TV, telephone and two-way audio-visual communication, Ward of the daily treatment Hematological and Immunological Ambulatory Post-Transplant Ambulatory Blood Irradiation Laboratory Bone Marrow Engineering Laboratory and Cell Bank Hematological Laboratory: Cytogenetics Research Unit Laboratory of Immunology (Cytofluorymetry) Molecular Biology Laboratory Cytapharesis Unit Routine Hematological Laboratory The Department/Division cooperates with radiotherapy centers in Katowice and Gliwice, where total body irradiation (TBI) is provided to patients as preparation before hematopoietic cells transplantation.

8 3 Zespół Kliniki/ Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku Zespół Kliniki/Oddziału składa się z ponad 160 pracowników, w tym m. in. 29 lekarzy, 82 pielęgniarek, 12 sanitariuszy, 18 biologów i techników analityki medycznej, 2 koordynatorów transplantacji, rehabilitantów, farmaceutów, dietetyczek, 6 pracowników administracji i pracowników pomocniczych. Zespół lekarzy tworzą doświadczeni pracownicy kliniczni, posiadający specjalizacje z chorób wewnętrznych, hematologii, transplantologii klinicznej oraz immunologii klinicznej. Zespół lekarski wg. kolejności alfabetycznej z uwzględnieniem stopnia naukowego: Ordynator: Prof. dr hab. n. med. Sławomira Kyrcz-Krzemień konsultant wojewódzki d/s hematologii specjalizacje: choroby wewnętrzne, hematologia, transplantologia kliniczna, immunologia kliniczna Dr hab. n. med. Grzegorz Helbig specjalizacje: choroby wewnętrzne, hematologia, transplantologia kliniczna Dr hab. n. med. Małgorzata Krawczyk-Kuliś specjalizacje: choroby wewnętrzne, hematologia, transplantologia kliniczna Dr hab. n. med. Mirosław Markiewicz specjalizacje: choroby wewnętrzne, hematologia, transplantologia kliniczna Dr hab. n. med. Beata Stella-Hołowiecka specjalizacje: choroby wewnętrzne, hematologia Dr n. med. Monika Dzierżak-Mietła specjalizacje: choroby wewnętrzne Dr n. med. Dariusz Kata specjalizacje: choroby wewnętrzne, hematologia Dr n. med. Anna Koclęga w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych Dr n. med. Małgorzata Kopera specjalizacje: choroby wewnętrzne, hematologia Dr n. med. Marek Seweryn specjalizacje: choroby wewnętrzne, hematologia Dr n. med. Agata Wieczorkiewicz-Kabut specjalizacje: choroby wewnętrzne, hematologia Dr n. med. Krzysztof Woźniczka specjalizacje: choroby wewnętrzne, hematologia Dr n. med. Patrycja Zielińska specjalizacje: choroby wewnętrzne, hematologia Lek. Krzysztof Białas specjalizacje: choroby wewnętrzne Lek. Grażyna Bober specjalizacje: choroby wewnętrzne, hematologia Lek. Andrzej Frankiewicz specjalizacje: choroby wewnętrzne Lek. Magdalena Gaj specjalizacje: choroby wewnętrzne Lek. Iwona Grygoruk-Wiśniowska specjalizacje: choroby wewnętrzne, hematologia Lek. Anna Kopińska specjalizacje: choroby wewnętrzne Lek. Jarosław Korzeński specjalizacje: choroby wewnętrzne Lek. Robert Liwoch specjalizacje: choroby wewnętrzne Lek. Mariusz Matyja w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych Lek. Marta Panz-Klapuch w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych Lek. Malwina Rybicka w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych Lek. Ewa Rzenno specjalizacje: choroby wewnętrzne, hematologia Lek. Izabela Szewczyk w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych Lek. Anna Wacławik specjalizacje: choroby wewnętrzne, hematologia Lek. Ryszard Wichary specjalizacje: choroby wewnętrzne, hematologia Lek. Katarzyna Wiśniewska-Piąty w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

9 Staff Department s team consists of more than 160 employees, including, among others, 29 doctors, 82 nurses, 12 paramedics, 18 biologists and medical laboratory technicians, 2 transplant coordinators, physiotherapists, pharmacists, dietitians, 6 administrative employees and support staff members. Doctors team consists of experienced clinicians, with specialization in internal medicine, hematology, clinical transplantology and clinical immunology. The medical team of Department of Hematology and Bone Marrow Transplantation (according to alphabetical order, taking the degree into account): Head: Sławomira Kyrcz-Krzemień, Professor, MD, PhD regional consultant in hematology, specializations: internal medicine, hematology, clinical transplantation, clinical immunology Grzegorz Helbig, Assistant Professor, MD, PhD specializations: internal medicine, hematology, clinical transplantation Małgorzata Krawczyk-Kuliś, Assistant Professor, MD, PhD specializations: internal medicine, hematology, clinical transplantation Mirosław Markiewicz, Assistant Professor, MD, PhD specializations: internal medicine, hematology, clinical transplantation Beata Stella-Hołowiecka, Assistant Professor, MD, PhD specializations: internal medicine, hematology Monika Dzierżak-Mietła, MD, PhD specializations: internal medicine Dariusz Kata, MD, PhD specializations: internal medicine, hematology Anna Koclęga, MD, PhD during specialization in internal medicine Małgorzata Kopera, MD, PhD specializations: internal medicine, hematology Marek Seweryn, MD, PhD specializations: internal medicine, hematology Agata Wieczorkiewicz-Kabut, MD, PhD specializations: internal medicine, hematology Krzysztof Woźniczka, MD, PhD specializations: internal medicine, hematology Patrycja Zielińska, MD, PhD specializations: internal medicine, hematology Krzysztof Białas, MD specializations: internal medicine Grażyna Bober, MD specializations: internal medicine, hematology Andrzej Frankiewicz, MD specializations: internal medicine Magdalena Gaj, MD specializations: internal medicine Iwona Grygoruk-Wiśniowska, MD specializations: internal medicine, hematology Anna Kopińska, MD specializations: internal medicine Jarosław Korzeński, MD specializations: internal medicine Robert Liwoch, MD specializations: internal medicine Mariusz Matyja, MD during specialization in internal medicine Marta Panz-Klapuch, MD during specialization in internal medicine Malwina Rybicka, MD during specialization in internal medicine Ewa Rzenno, MD specializations: internal medicine, hematology Izabela Szewczyk, MD during specialization in internal medicine Anna Wacławik, MD specializations: internal medicine, hematology Ryszard Wichary, MD specializations: internal medicine, hematology Katarzyna Wiśniewska-Piąty, MD during specialization in internal medicine

10 4 Działalność medyczna Od lat Klinika/Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku jest ośrodkiem referencyjnym. Leczonych jest w niej corocznie ponad pacjentów z województwa śląskiego oraz z innych regionów Polski i z zagranicy. Klinika została uznana dwukrotnie za najlepszy ośrodek hematologii i przeszczepiania szpiku w Polsce w rankingu Newsweek Poland. W ostatnich latach odnotowuje się dynamiczny wzrost liczby wykonywanych transplantacji z liczbą do 200 przeszczepień rocznie, w tym ponad 30% stanowią transplantacje allogeniczne od dawców niespokrewnionych. Według raportu Europejskiej Grupy ds. Transplantacji Krwi i Szpiku (European Group for Blood and Marrow Transplantation EBMT) w roku 2010 katowicka klinika stała się trzecim europejskim ośrodkiem transplantacyjnym (po Marsylii i Heidelbergu) wykonującym najwięcej przeszczepień w Europie. Medical activity The Department/Division of Hematology and Bone Marrow Transplantation has been a reference center for many years. It is treating more than 13,000 patients annually from Silesia region and hundreds of patients from the rest of Poland and individuals from foreign countries. The Department has been chosen twice by Newsweek Poland magazine as the best center of hematology and bone marrow transplantation in Poland. The dynamic growth is recorded in the numbers of transplants performed in recent years, to about 200 transplantations per year. Over 30% are allogeneic transplants from unrelated donors. According to the report of the European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT), The Department in Katowice became the third largest transplantation center (after Marseille and Heidelberg) in Europe in 2010.

11

12 5 Główne kierunki medycznej działalności leczniczej Diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych układu krwiotwórczego: białaczek ostrych i przewlekłych, zespołów mieloproliferacyjnych i mielodysplastycznych, chłoniaków złośliwych, szpiczaka plazmocytowego i innych Diagnostyka i leczenie niedokrwistości, skaz krwotocznych, uszkodzeń szpiku i zaburzeń immunologicznych Pobieranie krwiotwórczych komórek macierzystych z krwi obwodowej i ze szpiku dla ośrodków krajowych i zagranicznych Transplantacje komórek krwiotwórczych pozyskiwanych z krwi obwodowej i ze szpiku: allogeniczne od dawców rodzinnych allogeniczne od dawców niespokrewnionych zgodnych w układzie HLA allogeniczne od dawców niespokrewnionych alternatywnych z niezgodnościami w układzie HLA autologiczne Transplantacje komórek mezenchymalnych pozyskiwanych z galarety Whartona ze sznura pępowinowego Main directions of activity in therapeutic medicine Diagnosis and treatment of hematological disorders: acute and chronic leukemias, myelodysplastic syndromes and myeloproliferative neoplasms, malignant lymphomas, multiple myelomas and other oncohematological disorders Diagnosis and treatment of anemias, coagulopathies, immune system and bone marrow disorders Collection of hematopoietic stem cells from peripheral blood and from bone marrow for Polish and foreign centers Transplantations of hematopoietic cells derived from peripheral blood and from the bone marrow: allogeneic from family donors allogeneic from HLA compatible unrelated donors allogeneic from unrelated donors with HLA mismatches autologous Transplantations of mesenchymal cells derived from Wharton s jelly of umbilical cord

13

14 6 Transplantacje komórek krwiotwórczych W Klinice/Oddziale Hematologii i Transplantacji Szpiku wykonywana jest największa w Polsce liczba transplantacji komórek krwiotwórczych. Od do roku wykonano łącznie 2891 przeszczepień: 1682 autologicznych i 1209 allogenicznych, w tym 550 od dawców rodzinnych i 659 od dawców niespokrewnionych. Pierwszą w Polsce transplantację szpiku od dawcy niespokrewnionego przeprowadzono w naszym ośrodku w 1997 r. Wskazaniem do kolejnych tego typu zabiegów były: ostre białaczki szpikowe i limfoblastyczne, przewlekła białaczka szpikowa, zespoły mielodysplastyczne, ciężka niedokrwistość aplastyczna, pierwotne włóknienie szpiku, nocna napadowa hemoglobinuria i inne. Większość dawców pochodziła z rejestrów zagranicznych: niemieckiego, amerykańskiego, angielskiego, czeskiego, włoskiego, francuskiego i z 11 innych krajów, włącznie z Australią i Kanadą. W 1999 r. wykonano pierwsze przeszczepienie szpiku od polskiego dawcy niespokrewnionego dla polskiego pacjenta. W kolejnych latach odnotowano wzrost liczby przeszczepień od dawców polskich, ostatnio do ponad 30% wszystkich zabiegów. W 2012 r. po raz pierwszy w Polsce przeprowadzono z powodzeniem przeszczepienie komórek mezenchymalnych u osoby dorosłej. Jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce wykonującym od 2012 r. przeszczepienia komórek krwiotwórczych u chorych na stwardnienie rozsiane. W 2013 r. pomyślnie wykonaliśmy po raz pierwszy w Polsce i jako jedni z nielicznych w świecie przeszczepienie autologicznych komórek krwiotwórczych u 81-letniego pacjenta. Hematopoietic cells transplantations The Department of Hematology and Bone Marrow Transplantation is the largest hematopoietic cell transplantation center in Poland. A total number of 2891 transplantations has been performed from to : 1682 autologous and 1209 allogeneic, including 550 from related and 659 from unrelated donors. The first bone marrow transplantation from unrelated donor in Poland has been performed in our center in Indications for similar procedures included acute myeloid and lymphoblastic leukemias, TKI-resistant chronic myelogenous leukemia, myelodysplastic syndrome, severe aplastic anemia, primary myelofibrosis, paroxysmal nocturnal hemoglobinuria and more. The majority of donors were from foreign registries: German, American, English, Czech, Italian, French, and from 11 other countries including Australia and Canada. The first bone marrow transplantation from Polish unrelated donor has been performed in our center in The proportion of transplantations from Polish unrelated donors steadily increased to over 30%. In 2012 we have performed for the first time in Poland transplantation of mesenchymal cells in adult. We are the only center in Poland that performs hematopoietic cells transplants for multiple sclerosis. In 2013 we have performed a successful autologous transplantation of hematopoietic cells for 81 year old patient the oldest recipient in Poland and one of the oldests in the world.

15

16 7 Poradnie przykliniczne Poradnia Hematologiczna Poradnia Hematologiczna prowadzi diagnostykę i leczenie przewlekłych i ostrych nowotworowych i nienowotworowych chorób układu krwiotwórczego. Leczenie w ramach programów terapeutycznych Narodowego Funduszu Zdrowia obejmuje: Leczenie nadpłytkowości samoistnej anagrelidem Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej inhibitorami kinazy tyrozynowej I generacji: imatynibem- w fazie przewlekłej, akceleracji i blastycznej, oraz II generacji u chorych opornych lub nietolerujących imatynibu: dazatynibem w fazie przewlekłej, akceleracji i blastycznej, oraz nilotynibem - w fazie przewlekłej i w fazie akceleracji. Poradnia Immunologiczna Przeprowadzanie badań układu zgodności tkankowej HLA we współpracy z laboratoriami, które posiadają międzynarodową akredytację Europejskiej Federacji Immunogenetyki EFI. Poradnia Transplantacji Szpiku Monitorowanie chorych po zabiegach autologicznego i allogenicznego przeszczepienia komórek krwiotwórczych. Oddział Dzienny Oddział Dzienny prowadzi leczenie przewlekłych i ostrych, nowotworowych i nienowotworowych chorób układu krwiotwórczego chorych wymagających hospitalizacji. Leczenie w ramach programów terapeutycznych Narodowego Funduszu Zdrowia obejmuje: Leczenie opornych postaci szpiczaka plazmocytowego inhibitorem proteasomu- bortezomibem Leczenie noworozpoznanego szpiczaka plazmocytowego z towarzyszącą niewydolnością nerek- bortezomibem Leczenie chemioimmunoterapeutyczne chłoniaków złośliwych rozlanych z dużych limfocytów B CD20+ oraz chłoniaków grudkowych w III lub IV stopniu zaawansowania z zastosowaniem rytuksymabu Leczenie noworozpoznanych przewlekłych białaczek limfocytowych bendamustyną.

17 Outpatient Clinics Hematological Ambulatory Hematological Ambulatory conducts diagnosis and treatment of chronic and acute neoplastic and non-neoplastic disorders of the hematopoietic system. Therapeutic programs of the National Health Fund include: Treatment of essential thrombocythemia with anagrelide Treatment of chronic myeloid leukemia with 1st generation tyrosine kinase inhibitor (TKI): imatinib- in chronic, accelerated and blastic phase, and with 2nd generation TKIs in patients resistant or intolerant to imatinib: dasatinib in chronic, accelerated and blastic phase, and nilotinib - in chronic and accelerated phase. Therapeutic programs of the National Health Fund include: Treatment of refractory multiple myeloma with proteasome inhibitor - bortezomib Treatment of newly diagnosed multiple myeloma and coexisting renal failure with bortezomib Chemoimmunotherapeutic treatment of diffuse large B-cell CD20+ malignant lymphomas and advanced follicular lymphomas (stage III or IV) with rituximab Treatment of newly diagnosed chronic lymphocytic leukemias with bendamustine. Immunological Ambulatory Conducting HLA typing in collaboration with laboratories having international accreditation of European Federation of Immunogenetics (EFI). Post-Transplant Ambulatory Monitoring of patients after autologous and allogeneic hematopoietic stem cell transplantations. Daily Care Unit Conducting daily treatment of chronic and acute, neoplastic and non-malignant hematological diseases of patients requiring hospitalization.

18 8 Techniki badawcze i lecznicze Izolacja komórek macierzystych oraz frakcji limfocytów z krwi obwodowej i szpiku kostnego na separatorach komórkowych Spectra Optia (4 stanowiska), Cobe Spectra (1 stanowisko), połączona z koncentracją komórek macierzystych do celów transplantacji Selekcja pozytywna komórek CD133+ metodą immunomagnetyczną CliniMACS ze szpiku w chorobie niedokrwiennej serca we współpracy z III Katedrą Kardiologii SUM Metoda wielokolorowej immunofluorescencji przepływowej z wykorzystaniem dwóch 10-parametrowych cytometrów przepływowych FACS Canto II oraz aparatu do przygotowywania próbek cytometrycznych: Diagnostyka immunofenotypowa chorób rozrostowych układu krwiotwórczego Wykrywanie na powierzchni komórek białaczek i chłoniaków antygenów mogących stanowić cel immunoterapii z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych Ocena ekspresji wybranych antygenów mających znaczenie prognostyczne dla uzyskania remisji i dla przeżycia chorych z białaczkami i chłoniakami Badanie choroby resztkowej (MRD) w celu monitorowania postępów i optymalizacji leczenia i transplantacji szpiku Ocena ilościowa komórek CD34+ i CD133+ do celów transplantacyjnych Ocena stanu immunologicznego i rekonstytucji immunologicznej po przeszczepieniu szpiku Sortowanie komórek krwi i szpiku o ściśle określonym fenotypie z wykorzystaniem sortera komórkowego FACS Aria III do badania m.in. chimeryzmu liniowego i badania FISH w wysortowanych uprzednio populacjach komórek. Badania kariotypu z wykorzystaniem metod cytogenetyki klasycznej (analiza prążków GTG) i techniki FISH; techniki hybrydyzacji in situ pozwalające na wykrycie submikroskopowych aberracji chromosomowych i poszukiwanie nieprawidłowości o istotnym znaczeniu rokowniczym, z zastosowaniem celowanych sond molekularnych oraz sond malujących - wykorzystywane w diagnostyce i monitorowaniu leczenia wielu chorób m.in. CML, ALL, AML, MDS, CLL, NHL i MM. Długo- i krótkoterminowe hodowle szpiku. Badania kariotypu metodami cytogenetyki klasycznej i molekularnej, wykorzystanie techniki FISH w poszukiwaniu nieprawidłowości o istotnym znaczeniu rokowniczym np. del13 w szpiczaku plazmocytowym i delecji 17 w przewlekłej białaczce limfocytowej. Techniki biomolekularne: PCR jakościowo; np.: FLT3-ITD RT-PCR jakościowo; transkrypty genów fuzyjnych np.: PML/RAR-alfa, CBFβ/MYH11, RUNX1/RUNX1T1 QPCR ilościowo; transkrypty genów fuzyjnych np.: BCR/ABL p210 i p190, wirusy np. CMV, EBV, HBV, HCV, BKV Genotypowanie; chimeryzm poprzeszczepowy, w szczególności chimeryzm liniowy (STR) Wykrywanie mutacji metodą dyskryminacji alleli np.: JAK2V617F Sekwencjonowanie: wykrywanie mutacji w domenie ABL transkryptu genu fuzyjnego BCR/ABL Preparatyka, krioprezerwacja i przechowywanie krwiotwórczych komórek macierzystych do auto i allotransplantacji.

19 Immunological status and immune reconstitution evaluation after bone marrow transplantation Sorting of blood and bone marrow cells of a specific phenotype using a cell sorter FACS Aria III for lineage-specific chimerism assessment and FISH tests in previously separated cell populations Research and therapeutic techniques Isolation of stem cells and lymphocytes from peripheral blood and bone marrow using cell separators Spectra Optia (4 units), Cobe Spectra (1 unit), combined with concentration of stem cells for transplantation Positive selection of CD133 + cells by immunomagnetic CliniMACS method from the bone marrow in ischemic heart disease, in collaboration with Third Department of Cardiology, Medical University of Silesia Multi-color flow immunofluorescence method using two 10-parameter flow cytometers FACS Canto II and machine for cytometric sample preparation, used for the following purposes: Diagnostic immunophenotyping of hematological malignancies Detection of leukemia and lymphoma cell surface antigens being potential targets of immunotherapy with monoclonal antibodies Assessment of the expression of selected antigens having prognostic significance for remission and survival in patients with leukemia and lymphoma Minimal residual disease (MRD) assessment to monitor response and to optimize treatment after bone marrow transplantation Quantitative assessment of CD34+ and CD133+ cells for the purpose of transplantation Karyotype assessments using classic cytogenetic methods (analysis of GTG banding) and FISH (fluorescent in situ hybridization) method allowing to detect submicroscopic chromosomal abnormalities of prognostic significance, using targeted molecular probes and painter probes - used in the diagnosis and monitoring of treatment of many diseases including CML, ALL, AML, MDS, CLL, NHL and MM. Long- and short-term bone marrow cultures Karyotype assessments by classical and molecular methods, FISH method to detect abnormalities of prognostic significance such as del13 in multiple myeloma and del17 in chronic lymphocytic leukemia. Biomolecular techniques: qualitative PCR; e.g.: FLT3-ITD detection qualitative RT-PCR; detection of fusion gene transcripts e.g.: PML/RAR-alpha, CBFβ/MYH11, RUNX1/RUNX1T1 quantitative QPCR; detection of fusion gene transcripts e.g.: BCR/ABL p210 and p190, detection of viral replication (CMV, EBV, HBV, HCV, BKV) Genotyping; posttransplant donor chimerism evaluation, lineage-specific chimerism evaluation by STR method Detection of mutations by allelic discrimination e.g.: JAK2V617F Sequencing: detection of mutations in ABL domain of fusion gene transcript BCR/ABL Preparation, cryopreservation and storage of hematopoietic stem cells for autologous and allogeneic transplantations

Część A Programy lekowe

Część A Programy lekowe Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających z zakresu programów zdrowotnych (lekowych) Część A Programy lekowe 1.1 WARUNKI 1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B 1.1.1 wymagania formalne Wpis w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn Analiza powikłań infekcyjnych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie Analysis of infectious complications inf children with

Bardziej szczegółowo

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2015/2016

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2015/2016 FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2015/2016 Group I SEMINARS AND TUTORIALS Block courses start at 8.00 and last max. until

Bardziej szczegółowo

Personalizacja leczenia w hematoonkologii dziecięcej

Personalizacja leczenia w hematoonkologii dziecięcej MedTrends 2016 Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia Zabrze, 18-19 marca 2016 r. Personalizacja leczenia w hematoonkologii dziecięcej Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański Katedra i Klinika

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wiesław W. Jędrzejczak, Tadeusz Robak, Maria Podolak-Dawidziak

Spis treści. Wiesław W. Jędrzejczak, Tadeusz Robak, Maria Podolak-Dawidziak ROZDZIAŁ 1 Wprowadzenie. Personel i instytucje 13, Tadeusz Robak, Maria Podolak-Dawidziak ROZDZIAŁ 2 Program specjalizacji z hematologii 15, Andrzej Hellmann, Iwona Hus, Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

National Programme for the Development of Transplantation Medicine

National Programme for the Development of Transplantation Medicine National Programme for the Development of Transplantation Medicine Conference & Workshop on Human Transplants Identification and Monitoring in European Union Quality and Safety Standards Katowice, October

Bardziej szczegółowo

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1)

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 624 Poz. 71 Załącznik B.14. LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej dazatynibem 1.1. Kryteria

Bardziej szczegółowo

ALLOPRZESZCZEPIENIE KRWIOTWÓRCZYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH w PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZCE LIMFOCYTOWEJ w POLSCE ANKIETA WIELOOŚRODKOWA

ALLOPRZESZCZEPIENIE KRWIOTWÓRCZYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH w PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZCE LIMFOCYTOWEJ w POLSCE ANKIETA WIELOOŚRODKOWA ALLOPRZESZCZEPIENIE KRWIOTWÓRCZYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH w PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZCE LIMFOCYTOWEJ w POLSCE ANKIETA WIELOOŚRODKOWA Ośrodek koordynujący: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Kierownik

Bardziej szczegółowo

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 HemoRec in Poland Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 Institute of Biostatistics and Analyses. Masaryk University. Brno Participating

Bardziej szczegółowo

Część A Programy lekowe

Część A Programy lekowe Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających z zakresu programów zdrowotnych (lekowych) Część A Programy lekowe 1.1 WARUNKI WYMAGANE 1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B 1.1.1 wymagania formalne Wpis

Bardziej szczegółowo

Postępy w leczeniu chorób rozrostowych krwi. Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej Oddział w Brzozowie

Postępy w leczeniu chorób rozrostowych krwi. Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej Oddział w Brzozowie Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej Oddział w Brzozowie zaprasza na Oficjalne otwarcie Oddziału Hematoonkologii w Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym w Brzozowie oraz Międzynarodową Konferencję Naukową

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ POGLĄDOWY Wskazania do przeszczepienia komórek krwiotwórczych 1

ARTYKUŁ POGLĄDOWY Wskazania do przeszczepienia komórek krwiotwórczych 1 ARTYKUŁ poglądowy Wskazania do przeszczepienia komórek krwiotwórczych Jerzy Hołowiecki Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział Gliwice; Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Rejestr przeszczepieñ komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz krwi pêpowinowej

Rejestr przeszczepieñ komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz krwi pêpowinowej Rejestr przeszczepieñ komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz krwi pêpowinowej W ramach realizacji zapisów Ustawy z dnia 1 lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek,

Bardziej szczegółowo

Innowacje w hematoonkologii ocena dostępności w Polsce

Innowacje w hematoonkologii ocena dostępności w Polsce Warszawa, 22 maja 2012 r. Seminarium edukacyjne pt.: Podsumowanie Seminarium 22 maja 2012 r. miało miejsce w Warszawie ósme z kolei seminarium Fundacji Watch Health Care pt.: " - ocena dostępności w Polsce".

Bardziej szczegółowo

PRZESZCZEPIANIE KOMÓREK HEMATOPOETYCZNYCH

PRZESZCZEPIANIE KOMÓREK HEMATOPOETYCZNYCH KATEDRA I KLINIKA PEDIATRII, HEMATOLOGII I ONKOLOGII COLLEGIUM MEDICUM UMK BYDGOSZCZ PRZESZCZEPIANIE KOMÓREK HEMATOPOETYCZNYCH SEMINARIUM VI ROK DR HAB. MED. JAN STYCZYŃSKI, PROF. UMK Transplantacja szpiku

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE

HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE Raport Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego we współpracy z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii (Prof. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Sytuacja polskich szpitali w odniesieniu do finansowania szpitali w UE i na świecie

Sytuacja polskich szpitali w odniesieniu do finansowania szpitali w UE i na świecie Sytuacja polskich szpitali w odniesieniu do finansowania szpitali w UE i na świecie JAROSŁAW J. FEDOROWSKI, MD, PhD, MBA, FACP, FESC University Professor President, Polish Hospital Federation Governor,

Bardziej szczegółowo

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Polandchallenges in Clinical Trials Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Poland- legislation 1996-2003 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : HEMATOLOGIA 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek )

Bardziej szczegółowo

Badania osobniczej promieniowrażliwości pacjentów poddawanych radioterapii. Andrzej Wójcik

Badania osobniczej promieniowrażliwości pacjentów poddawanych radioterapii. Andrzej Wójcik Badania osobniczej promieniowrażliwości pacjentów poddawanych radioterapii Andrzej Wójcik Zakład Radiobiologii i Immunologii Instytut Biologii Akademia Świętokrzyska Świętokrzyskie Centrum Onkologii Fig.

Bardziej szczegółowo

Hematologia molekularna nowoczesna metodologia w służbie pacjenta i nauki

Hematologia molekularna nowoczesna metodologia w służbie pacjenta i nauki NAUKA 4/2009 137-142 MICHAŁ WITT Hematologia molekularna nowoczesna metodologia w służbie pacjenta i nauki W ciągu ostatnich lat obserwuje się gwałtowny rozwój metod molekularnych, pozwalających w sposób

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH.

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH. Załącznik nr 1 OPIS PROGRAMU Nazwa programu: NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH. Nazwa zadania: Program doskonalenia diagnostyki białaczek ostrych u dorosłych w Polsce, z zastosowaniem do

Bardziej szczegółowo

Lista medycznych laboratoriów diagnostycznych, które uzyskały pozwolenie Ministra Zdrowia na prowadzenie działalności - stan na dzień r.

Lista medycznych laboratoriów diagnostycznych, które uzyskały pozwolenie Ministra Zdrowia na prowadzenie działalności - stan na dzień r. Lista medycznych laboratoriów diagnostycznych, które uzyskały pozwolenie Ministra Zdrowia na prowadzenie działalności - stan na dzień 30.06.2017 r. BIAŁYSTOK Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)2) Dz.U.07.138.973 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)2) z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2014/2015

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2014/2015 FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2014/2015 FOURTH YEAR MEDICAL PROGRAM GROUP I COURSE NAME OF DEPARTMENT HEAD OF TEACHING

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. Kwart. Ortop. 20, 4, str. 34, ISSN 2083-8697 - - - - - REHABILITACJA STAWU BIODROWEGO I KOLANOWEGO, FINANSOWANA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA W LATACH 2009 200 REHABILITATION OF THE HIP AND KNEE JOINTS

Bardziej szczegółowo

Praktyczne stosowanie terapii celowanej w hematologii aktualne problemy

Praktyczne stosowanie terapii celowanej w hematologii aktualne problemy Prof. Andrzej Hellmann Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii Gdański Uniwersytet Medyczny Praktyczne stosowanie terapii celowanej w hematologii aktualne problemy Seminarium Edukacyjne Innowacje

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

Rejestr przeszczepieñ komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz krwi pêpowinowej

Rejestr przeszczepieñ komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz krwi pêpowinowej Rejestr przeszczepieñ komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz krwi pêpowinowej W roku 2013 na podstawie raportów nap³ywaj¹cych z 18 oœrodków transplantacyjnych (CIC), posiadaj¹cych pozwolenie

Bardziej szczegółowo

Lek. Dominika Kulej. Przebieg kliniczny a wyjściowy status białek oporności wielolekowej w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci

Lek. Dominika Kulej. Przebieg kliniczny a wyjściowy status białek oporności wielolekowej w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci Lek. Dominika Kulej Katedra i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Przebieg kliniczny a wyjściowy status białek oporności wielolekowej w leczeniu ostrej białaczki

Bardziej szczegółowo

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1)

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 618 Poz. 51 Załącznik B.14. LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej dazatynibem 1.1. Kryteria

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH.

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH. Załącznik nr 5 MINISTERSTWO ZDROWIA Nazwa programu: NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH. Nazwa zadania: Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek u dorosłych w Polsce, z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Ocena immunologiczna i genetyczna białaczkowych komórek macierzystych

Ocena immunologiczna i genetyczna białaczkowych komórek macierzystych Karolina Klara Radomska Ocena immunologiczna i genetyczna białaczkowych komórek macierzystych Streszczenie Wstęp Ostre białaczki szpikowe (Acute Myeloid Leukemia, AML) to grupa nowotworów mieloidalnych,

Bardziej szczegółowo

Heart Failure Awareness Day 2016 Report from: Poland

Heart Failure Awareness Day 2016 Report from: Poland Heart Failure Awareness Day 2016 Report from: Poland Name of reporters: Przemysław Leszek / Tomasz Rywik Public event / open clinic Organizers: Honorary Patronage: Public event / open clinic On May 8,

Bardziej szczegółowo

Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT

Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT Katarzyna Rutkowska Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu Wyniki leczenia (clinical outcome) śmiertelność (survival) sprawność funkcjonowania (functional outcome) jakość

Bardziej szczegółowo

SESJA JESIENNA POLSKIEJ SZKOŁY HEMATOLOGII

SESJA JESIENNA POLSKIEJ SZKOŁY HEMATOLOGII SESJA JESIENNA POLSKIEJ SZKOŁY HEMATOLOGII Pod patronatem PTHiT 20-21 października 2016 w Zamościu. Centrum Kultury Filmowej Stylowy Polish School of Haematology Autumn Session. 20-21 of October 2016,

Bardziej szczegółowo

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1)

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) Załącznik B.14. LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej u dorosłych imatinibem 1.1 Kryteria kwalifikacji Świadczeniobiorcy

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 10 listopada 2010 r. LGD-4101-018-02/2010 P/10/095 Pani Ewa Książek-Bator Dyrektor Naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

PRZESZCZEPIANIE KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH

PRZESZCZEPIANIE KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH PRZESZCZEPIANIE KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH SEMINARIUM VI ROK DR HAB. MED. JAN STYCZYŃSKI Transplantacja szpiku kostnego = zabieg polegający na wprowadzeniu zdrowego szpiku w miejsce przekształconego nowotworowo

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław spotkanie organizacyjne 19.01.2015, Wrocław I Wypełnienie dokumentów II Przed wyjazdem na praktyki III Po przyjeździe na miejsce praktyk IV Po powrocie z praktyk V Uwagi końcowe I Wypełnienie dokumentów:

Bardziej szczegółowo

Choroby sieroce w hematologii

Choroby sieroce w hematologii Choroby sieroce w hematologii Wiesław Wiktor Jędrzejczak Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Definition the European Commission on Public

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2015

Warszawa, dnia r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2015 Warszawa, dnia 06.02.2016 r. Katarzyna Kalinko Pododdział Toksykologii Szpital Praski w Warszawie ul. Aleja Solidarności 67 03-401 Warszawa telefon: 505186431 fax.: 22 6196654 email: k.kalinko@onet.eu

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Leki immunomodulujące-przełom w leczeniu nowotworów hematologicznych

Leki immunomodulujące-przełom w leczeniu nowotworów hematologicznych Leki immunomodulujące-przełom w leczeniu nowotworów hematologicznych Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI:

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: 1. Adres jednostki: Adres: 60-569 Poznań, ul, Szamarzewskiego 82/84 Tel. /Fax: 61/8549383, 61/8549356 Strona WWW: www.hematologia.ump.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Transplantology Katedra Chirurgii Ogólnej i Transplantologii/ Department of General Surgery and Transplantology, ul. Curie- Skłodowskiej 9

Transplantology Katedra Chirurgii Ogólnej i Transplantologii/ Department of General Surgery and Transplantology, ul. Curie- Skłodowskiej 9 FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2016/2017 Group I SEMINARS AND TUTORIALS Block courses start at 8.00 and last max. until

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Lek. Łukasz Głogowski Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Opiekun naukowy: Dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel Zakład Profilaktyki Chorób

Bardziej szczegółowo

Klinika Endokrynologii [1]

Klinika Endokrynologii [1] Klinika Endokrynologii [1] Dane kontaktowe: tel. 41 36 74 181 fax 41 3456882 Kierownik kliniki: dr. hab. n. med. Aldona Kowalska (specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny nuklearnej, endokrynolog

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO. Program specjalizacji z HEMATOLOGII

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO. Program specjalizacji z HEMATOLOGII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji z HEMATOLOGII Warszawa 1999 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 1999 Program specjalizacji przygotował

Bardziej szczegółowo

PLAN RZECZOWO FINANSOWY NA ROK 2007.

PLAN RZECZOWO FINANSOWY NA ROK 2007. Załącznik nr 2 PLAN RZECZOWO FINANSOWY NA ROK 2007. Świadczenia środki bieżące ) Badania diagnostyczne wykonywane przy rozpoznaniu, wykraczające poza minimalny panel, który może być pokryty ze środków

Bardziej szczegółowo

Zafascynowany samą operacją, jak i związaną z nią atmosferą: specyficzny nastrój mający. właśnie robi się coś ważnego i niezwykłego.

Zafascynowany samą operacją, jak i związaną z nią atmosferą: specyficzny nastrój mający. właśnie robi się coś ważnego i niezwykłego. Zafascynowany samą operacją, jak i związaną z nią atmosferą: specyficzny nastrój mający źródło w przekonaniu całego zespołu chirurgów, anestezjologów i pielęgniarek, że oto właśnie robi się coś ważnego

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 19 listopada 2010 r. LWR- 4101-10-02/2010 P/10/095 Pan Andrzej Zdeb Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tadeusz Robak

Prof. dr hab. Tadeusz Robak Prof. dr hab. Tadeusz Robak WYKŁAD INAUGURACYJNY PRZESZCZEPIANIE KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH - NADZIEJE I RZECZYWISTOŚĆ Przeszczepianie komórek krwiotwórczych ma na celu całkowite zastąpienie układu krwiotwórczego

Bardziej szczegółowo

S T A T U T REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA. w Raciborzu. Rozdział I Nazwa, siedziba, obszar działania

S T A T U T REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA. w Raciborzu. Rozdział I Nazwa, siedziba, obszar działania Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia13 sierpnia.2004 r. (poz. 91) S T A T U T REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA w Raciborzu Rozdział I Nazwa, siedziba, obszar działania 1.

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w TRANSPLANTOLOGII KLINICZNEJ

Program specjalizacji w TRANSPLANTOLOGII KLINICZNEJ CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w TRANSPLANTOLOGII KLINICZNEJ Warszawa 2000 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2000 Program specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Wstęp ARTYKUŁ REDAKCYJNY / LEADING ARTICLE

Wstęp ARTYKUŁ REDAKCYJNY / LEADING ARTICLE Dzieciństwo w cieniu schizofrenii przegląd literatury na temat możliwych form pomocy i wsparcia dzieci z rodzin, gdzie jeden z rodziców dotknięty jest schizofrenią Childhood in the shadow of schizophrenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI PALG - PLRG - PSH

PROGRAM KONFERENCJI PALG - PLRG - PSH Stowarzyszenie Polska Grupa Białaczkowa Dorosłych email: palg@io.gliwice.pl tel.: +48 32 278-8523, -8529, fax: +48 32 278-8524 PROGRAM KONFERENCJI PALG - PLRG - PSH 8-9 listopada 2013 Stowarzyszenie Polska

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

Przeszczepianie krwiotwórczych komórek macierzystych jako problem interdyscyplinarny

Przeszczepianie krwiotwórczych komórek macierzystych jako problem interdyscyplinarny Przeszczepianie krwiotwórczych komórek macierzystych jako problem interdyscyplinarny Sławomira Kyrcz-Krzemień i wsp. Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny, Lublin Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Jerzy R.

Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny, Lublin Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Jerzy R. Postępy Nauk Medycznych, t. XXVII, nr 4, 2014 Borgis *Jacek Wachowiak 1, Alicja Chybicka 2, Jerzy R. Kowalczyk 3, Mariusz Wysocki 4, Jolanta Goździk 5, Ewa Gorczyńska 2, Krzysztof Kałwak 2, Jan Styczyński

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka hematologiczna

Diagnostyka hematologiczna Diagnostyka hematologiczna 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Program kształcenia (kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, forma studiów, np.

Bardziej szczegółowo

Nowotwory układu chłonnego

Nowotwory układu chłonnego Nowotwory układu chłonnego Redakcja: Krzysztof Warzocha, Monika Prochorec-Sobieszek, Ewa Lech-Marańda Zespół autorski: Sebastian Giebel, Krzysztof Jamroziak, Przemysław Juszczyński, Ewa Kalinka-Warzocha,

Bardziej szczegółowo

Koszty leczenia nowotworów złośliwych szyjki macicy w Polsce w latach na przykładzie województwa śląskiego

Koszty leczenia nowotworów złośliwych szyjki macicy w Polsce w latach na przykładzie województwa śląskiego Koszty leczenia nowotworów złośliwych szyjki macicy w Polsce w latach 2011-2012 na przykładzie województwa śląskiego Treatment costs of malignant cervical cancer in Poland in 2011-2012 the case of Silesian

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wskazań do przeszczepienia macierzystych komórek krwiotwórczych w aspekcie oceny wyników i efektywności leczenia**

Ewaluacja wskazań do przeszczepienia macierzystych komórek krwiotwórczych w aspekcie oceny wyników i efektywności leczenia** DOI: 0.5604/0860696.7347 Post N Med 06; XXIX(C): 4-4 Borgis *Kamil Wieczorek, Paulina Reinhard, Małgorzata Krawczyk-Kuliś, Grzegorz Helbig, Sławomira Kyrcz-Krzemień Ewaluacja wskazań do przeszczepienia

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017 semestr IX (zimowy):

Liczba godzin dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017 semestr IX (zimowy): CHOROBY WEWNĘTRZNE WNM, rok akademicki 2016/2017; 5 rok studiów, kierunek lekarski Liczba godzin dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017 semestr IX (zimowy): wykłady seminaria ćwiczenia 64 12 20 1 /

Bardziej szczegółowo

Przeszczepianie krwi p powinowej w polskich o rodkach pediatrycznych: raport Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Transplantacji Komórek Krwiotwórczych

Przeszczepianie krwi p powinowej w polskich o rodkach pediatrycznych: raport Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Transplantacji Komórek Krwiotwórczych Przeszczepianie krwi pępowinowej w polskich ośrodkach pediatrycznych: raport Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Transplantacji Komórek Krwiotwórczych Cord blood transplantations in Polish pediatric centers:

Bardziej szczegółowo

VIII Zamojskie Spotkanie Hematologiczne

VIII Zamojskie Spotkanie Hematologiczne VIII Zamojskie Spotkanie Hematologiczne 20 października 2017, Zamość, Hotel Artis Zamość Sitaniec 1 program VIII Zamojskie Spotkanie Hematologiczne 20 października 2017, Zamość, Hotel Artis Zamość Sitaniec

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

ZOSTAŃ DAWCĄ SZPIKU KOSTNEGO! Wygraj dla kogoś ŻYCIE!

ZOSTAŃ DAWCĄ SZPIKU KOSTNEGO! Wygraj dla kogoś ŻYCIE! ZOSTAŃ DAWCĄ SZPIKU KOSTNEGO! Wygraj dla kogoś ŻYCIE! Ty też możesz podarować komuś szansę na nowe życie! Dzieląc się cząstką siebie możemy dokonać wielkich czynów możemy pomóc wygrać komuś życie! Co godzinę

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w TRANSPLANTOLOGII KLINICZNEJ Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chirurgii dziecięcej, chirurgii

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Dawców Szpiku

Ośrodek Dawców Szpiku Źródła komórek krwiotwórczych - szpik i krew obwodowa dr Emilian Snarski Prezentacja 17.02.2015 Przeszczepienie szpiku Ośrodek Dawców Szpiku Od kogo uzyskujemy komórki macierzyste krwiotwórcze / szpik

Bardziej szczegółowo

Nursing - regular studies - master degree. I year, I i II semester - Numbers of hours. Assesment methods. L. p. Name and head of department.

Nursing - regular studies - master degree. I year, I i II semester - Numbers of hours. Assesment methods. L. p. Name and head of department. Nursing - regular studies - master degree I year, I i II semester - L. p. Subject Name and head of department I sem. Numbers of hours II sem. Advanced and specialistic care in nursing 1. Nursing Nursing:

Bardziej szczegółowo

Allogeniczne transplantacje komórek progenitorowych hemopoezy w gdańskim ośrodku transplantacyjnym w latach 1994 2009

Allogeniczne transplantacje komórek progenitorowych hemopoezy w gdańskim ośrodku transplantacyjnym w latach 1994 2009 Ann. Acad. Med. Gedan., 2009, 39, 9 21 Maria Bieniaszewska, Witold Prejzner, Wanda Knopińska-Posłuszny, Agnieszka Piekarska, Grażyna Moszkowska*, Michał Taszner, Andrzej Hellmann Allogeniczne transplantacje

Bardziej szczegółowo

Folia Medica Lodziensia

Folia Medica Lodziensia Folia Medica Lodziensia tom 38 suplement 1 2011 Folia Medica Lodziensia, 2011, 38/S1:5-124 ZNACZENIE WYBRANYCH POPULACJI KOMÓREK IMMUNOLOGICZNYCH W LECZENIU ZAOSTRZEŃ STWARDNIENIA ROZSIANEGO Z ZASTOSOWANIEM

Bardziej szczegółowo

z działalności Fundacji Profilaktyki i Leczenia Chorób Krwi im. prof. Juliana Aleksandrowicza z siedzibą w Krakowie ul. Stradomska 11/3 w 2012 roku

z działalności Fundacji Profilaktyki i Leczenia Chorób Krwi im. prof. Juliana Aleksandrowicza z siedzibą w Krakowie ul. Stradomska 11/3 w 2012 roku SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Fundacji Profilaktyki i Leczenia Chorób Krwi im. prof. Juliana Aleksandrowicza z siedzibą w Krakowie ul. Stradomska 11/3 w 2012 roku Dane rejestracyjne Fundacji

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Ruszył drugi cykl spotkań edukacyjnych dla chorych na szpiczaka mnogiego

Informacja prasowa. Ruszył drugi cykl spotkań edukacyjnych dla chorych na szpiczaka mnogiego Informacja prasowa Ruszył drugi cykl spotkań edukacyjnych dla chorych na szpiczaka mnogiego Warszawa, 28 października Chorzy na szpiczaka mnogiego w Polsce oraz ich bliscy mają możliwość uczestniczenia

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Katowice, dnia 17 sierpnia 2010 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Katowice, dnia 17 sierpnia 2010 r. Katowice, dnia 17 sierpnia 2010 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach LKA-4101-13-01/2010/P/10/095 Pan dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I ZASADY UDZIELANIA POZWOLEŃ MINISTRA ZDROWIA NA POBIERANIE, POZYSKIWANIE, PRZECHOWYWANIE I PRZESZCZEPIANIE NARZĄDÓW

ZAKRES I ZASADY UDZIELANIA POZWOLEŃ MINISTRA ZDROWIA NA POBIERANIE, POZYSKIWANIE, PRZECHOWYWANIE I PRZESZCZEPIANIE NARZĄDÓW ZAKRES I ZASADY UDZIELANIA POZWOLEŃ MINISTRA ZDROWIA NA POBIERANIE, POZYSKIWANIE, PRZECHOWYWANIE I PRZESZCZEPIANIE NARZĄDÓW Procedura udzielania pozwoleń Ministra Zdrowia na czynności polegające na pobieraniu,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Wydział Medycyny Weterynaryjnej. Katedra Biochemii, Farmakologii i Toksykologii.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Wydział Medycyny Weterynaryjnej. Katedra Biochemii, Farmakologii i Toksykologii. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Medycyny Weterynaryjnej Katedra Biochemii, Farmakologii i Toksykologii Aleksandra Pawlak CHARAKTERYSTYKA FENOTYPOWA KOMÓREK CHŁONIAKÓW I BIAŁACZEK PSÓW ORAZ

Bardziej szczegółowo

Superior efficacy of nilotinib vs imatinib in patients with chronic myeloid leukemia in chronic phase. ENESTnd and ENESTcmr current results analysis

Superior efficacy of nilotinib vs imatinib in patients with chronic myeloid leukemia in chronic phase. ENESTnd and ENESTcmr current results analysis Większa skuteczność nilotynibu niż imatynibu w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej w fazie przewlekłej. Analiza aktualnych wyników badania ENESTnd i ENESTcmr Superior efficacy of nilotinib vs imatinib

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

lek. Izabela Dereń-Wagemann Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku UMW

lek. Izabela Dereń-Wagemann Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku UMW lek. Izabela Dereń-Wagemann Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku UMW Prognostyczne znaczenie autofagii i apoptozy ostrych białaczek szpikowych w leczeniu indukującym remisję

Bardziej szczegółowo

Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość. usług ug w szpitalu publicznym

Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość. usług ug w szpitalu publicznym Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość usług ug w szpitalu publicznym Lek. med. Krzysztof Bederski Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie reumatologii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie reumatologii za rok 2014 Marzena Olesińska Instytut Reumatologii Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej Ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa Tel. 22.844 57 26 Fax. 22 646 78 94 Email: marzena.olesinska@vp.pl Warszawa

Bardziej szczegółowo

Kościółek Justyna Truszkowska Dominika Kl. II Ek

Kościółek Justyna Truszkowska Dominika Kl. II Ek Kościółek Justyna Truszkowska Dominika Kl. II Ek CZYM JEST RAK KRWI? Rak krwi - nowotwór, który atakuje system krwionośny oraz samą krew, szpik kostny i układ limfatyczny. Rozróżniamy wiele rodzajów raka

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 17 SECTIO D 2004

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 17 SECTIO D 2004 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 17 SECTIO D 2004 Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu* Zakład Pielęgniarstwa Ginekologiczno - Położniczego Wydziału

Bardziej szczegółowo