słyszę kroki, widzę twarze. I can hear the footsteps, I can see the faces Małgorzata Gładyszewska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "słyszę kroki, widzę twarze. I can hear the footsteps, I can see the faces Małgorzata Gładyszewska"

Transkrypt

1 słyszę kroki, widzę twarze. I can hear the footsteps, I can see the faces Małgorzata Gładyszewska

2 Wystawa prezentowana w tym katalogu powstała z inicjatywy Burmistrza Chmielnika Jarosława Zatorskiego The exhibition presented in this catalogue has been prepared thanks to the inspiration and support of the mayor of Chmielnik, Jarosław Zatorski Druk i opracowanie: Drukarnia Panzet Printing and development : Drukarnia Panzet ul. Dymińska Kielce tel tel./fax: ISBN:

3 Małgorzata Gładyszewska słyszę kroki, widzę twarze. I can hear the footsteps, I can see the faces MeCeNaS WySTaWy: DruKarNIa PaNZeT OrGaNIZaTOr WySTaWy: CHMIeLNICKIe CeNTruM KuLTury THe PrOMOTOr Of THe exhibition: PaNZeT PrINTING HOuSe OrGaNIZer Of THe exhibition: CHMIeLNIK CuLTuraL CeNTre

4 Przyszłam na świat w Chmielniku, kilkadziesiąt lat po tym gdy TO się wydarzyło. I was born in Chmielnik, several dozen years after THaT had happened.

5 Chmielnik - Święto 11 listopada; 11 November - The Independence Day (olej, płótno 100x70cm) Myślę, że to ważne gdzie się człowiek rodzi. I think it is important where one is born.

6 Rudawa Stara (olej, płótno 100x70cm) Ci, którzy żyli tu przed nami zostawiają przecież po sobie znaki i ślady. Those who had lived here before us leave the marks and traces.

7 Pińczów - ul. Bednarska (olej, płótno 100x70cm) fizyczne, namacalne domy, mury, ulice wyznaczone i niezmienne od setek lat. Physical, touchable houses, walls, streets set and unchanged for hundreds of years.

8 Pińczów (olej, płótno 100x70cm) Są coraz gładsze ale prowadzą niezawodnie kolejne pokolenia do kościoła, na rynek, do synagogi,...do cmentarza, na kirkut... They become smoother and smoother, yet they lead the oncoming generations to the church, to the market place, to the synagogue, to the Jewish cemetery

9 Leopold Kozłowski (olej, płótno 80x80cm) Nasza pamięć też jest coraz gładsza Our memory becomes smoother and smoother, too

10 Pińczów - zaułek na Mirowie; Pińczów - a back street in Mirów (olej, płótno 100x70cm) kroki wolne lub niespieszne, głośne, skradające się, narastające tupotem obcasów w szybkiej ucieczce Ja je słyszę, wiem kto je stawiał footsteps slow or hesitant, loud, furtive, pounding with heels in a quick escape I can hear them, I know who took them

11 Scenografia do Chmielniczanin roku 2006 którym został Meyer Mały (karton, akwarela 800x400cm) The scenery for the event called The man of the year 2006 in Chmielnik, won by Meyer Mały

12 Scenografia do III Spotkań z Kulturą Żydowską (karton, akwarela 800x400cm) The scenery for the 3rd editions of Meetings with Jewish Culture

13

14

15 Szydłów (olej, płótno 100x70cm) twarze wyglądają z okien, wychodzą z bram to kłębią się jedne na drugich to zastygają pojedynczo, nieruchomym portretem, który za chwilę wtapia się w mur faces looking out from the windows, coming out of the gates swarming one over another or freezing one by one, in a still portrait that melts into the wall in a while

16 Chmielnik - kirkut; Chmielnik - The Jewish Cementary (olej, płótno 100x70cm) słyszę kroki, widzę twarze należą do NICH. Naszych Starszych Braci w Wierze I can hear the footsteps, I can see the faces they belong to THeM. Our Older Brothers in faith

17 Chmielnik - Rynek; Chmielnik - Market place (olej, płótno 100x70cm) od setek lat byli moimi sąsiadami piliśmy tą samą wodę, jedliśmy ten sam chleb nagle zgasło światło they have been my neighbours for ages we have drunk the same water, eaten the same bread the lights went out suddenly < Scenografia do VI Spotkań z Kulturą Żydowską ; The scenery for the sixt colition of Meetings with Jewish Culture

18 Chmielnik - Mayer Mały (olej, płótno 100x70cm) Ta wystawa jest próbą odwrócenia, choćby na płótnie, tego, co nigdy nie powinno się wydarzyć. This exhibition is an attempt to reverse, be it only on canvas, the things that should have never happened.

19 Działoszyce (olej, płótno 100x70cm) Zaprosiłam ICH do nas, do współczesnego Chmielnika, Pińczowa, Szydłowa czy Działoszyc niech chwilkę z nami pobędą... I have invited THeM to our place, the contemporary Chmielnik, Pińczów, Szydłów or Działoszyce let them be here with us for a while Małgorzata Gładyszewska

20 Nowy Korczyn (olej, płótno 80x70cm)

21 Spotkanie po latach Małgorzacie i Andrzejowi arbeit macht frei krzyczały słowa I odbijały się od ściany Kiedy nas łączył zwykły numer Na przedramieniu wydziergany Na dnie sakiewki pełnej wiary W szatańskim korcu upodlenia Ty mnie dawałeś a ja tobie Świadectwo życia i zbawienia ref: Słychać kroki, widać twarze Świat odwraca się od marzeń Żeby wspólnie, żeby dumnie żyć Krew na ustach, krew na rękach W Ścianie Płaczu łka piosenka Wspólnych modlitw poszarpana nić Czas obudzić się z niemocy Wyjść z ciemności dusznych nocy I do skroni dopasować skroń Pisać nową księgę życia Po omacku wyjść z ukrycia Zza kolczastych drutów podać dłoń Szczekały psy a karawany Do krematorium wiodła droga Na skrawku ziemi zapomnianej Gdzie Bóg się chciał wypierać Boga Pięć lat minęło Przyjacielu Siwych ze strachu, nieprzytomnych W garnuszku buraczanej zupy Śmierć szyła buty dla potomnych ref: Słychać kroki, widać twarze Świat odwraca się od marzeń Żeby wspólnie, żeby dumnie żyć Krew na ustach, krew na rękach W Ścianie Płaczu łka piosenka Wspólnych modlitw poszarpana nić Czas obudzić się z niemocy Wyjść z ciemności dusznych nocy I do skroni dopasować skroń Pisać nową księgę życia Po omacku wyjść z ukrycia Zza kolczastych drutów podać dłoń Jesteśmy znów, by dać świadectwo Gdy nasze dzieci toną w krzyku Nim mnie zapomną w Tel avivie a tobie sprawią grób w Chmielniku Pora przywrócić godność słowom Zanim odbiją się od ściany Póki nas łączy jeszcze numer Na przedramieniu wydziergany ref: Słychać kroki, widać twarze Świat odwraca się od marzeń Żeby wspólnie, żeby dumnie żyć Krew na ustach, krew na rękach W Ścianie Płaczu łka piosenka Wspólnych modlitw poszarpana nić Czas obudzić się z niemocy Wyjść z ciemności dusznych nocy I do skroni dopasować skroń Pisać nową księgę życia Po omacku wyjść z ukrycia Zza kolczastych drutów podać dłoń adam Ochwanowski luty 2009 rok

22

23 Chmielnickie Centrum Kultury Chmielnik Ul. Starobuska 10 Tel./faks (041) Chmielnickie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury, w skład którego wchodzi Dom Kultury i Biblioteka Publiczna. Chmielnickie Centrum Kultury prowadzi szeroką działalność w zakresie upowszechniania kultury, a w szczególności: indywidualna nauka gry na instrumentach muzycznych: akordeon, gitara, skrzypce, keyboard, zajęcia w zespołach tanecznych: 2 grupy wiekowe, Artystyczna Drużyna Harcerska: grupa wokalno-instrumentalna: 2 grupy wiekowe, zajęcia plastyczne, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, zespół Chmielnikers grający muzykę klezmerską, zespół KAMA grający muzykę popularną, dziecięce zespoły ludowe prowadzące zajęcia w 6 grupach, zajęcia biblioteczne popularyzujące czytelnictwo. Chmielnickie Centrum Kultury jest organizatorem cotygodniowych niedzielnych imprez kulturalnych obejmujących m. in. wystawy, koncerty muzyczne, spotkania literackie, promocje książek, imprezy okolicznościowe, w tym największą pn. Spotkania z Kulturą Żydowską.

24 Małgorzata Gładyszewska urodziła się w 1967 r. w Chmielniku. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach ukończyła w 1987 r, dyplomem z tkactwa artystycznego i malarstwa. W tej samej szkole odbyła studia podyplomowe z wystawiennictwa. Tytuł magistra uzyskała w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w zakresie pedagogiki z plastyką. Pracuje jako plastyk w Chmielnickim Centrum Kultury będąc równocześnie v-ce dyrektorem tej placówki. Swe prace wystawiała w BWA Galeria Zielona w Busku-Zdroju. Jej pierwsze zetknięcia z kulturą żydowską nastąpiło podczas cyklicznych, dorocznych imprez organizowanych w Chmielniku od 2002 r. Jest autorką wielkoformatowych, malowanych scenografii do wszystkich Spotkań z Kulturą Żydowską jakie się do tej pory odbyły. Jedną z inspiracji prezentowanej w tym katalogu wystawy była odbyta w 2008 r. podróż do Izraela z grupą chmielnickiej młodzieży....słyszę kroki, widzę twarze to próba uzupełnienia naszego małomiasteczkowego pejzażu, który w wyniku Zagłady stracił bezpowrotnie swój charakterystyczny, żydowski koloryt. Wystawa ta jest plastycznym odpowiednikiem alternatywnej historii - modnego obecnie literackiego kierunku usiłującego odpowiedzieć na pytanie jak potoczyłyby się nasze losy gdyby pewne historyczne wydarzenia przebiegły inaczej. Autorka wykorzystała do tego celu, zachowane na nielicznych ocalałych zdjęciach, okruchy przedwojennego świata polskich Żydów. Pomocą w przedstawieniu współczesności były zdjęcia kieleckiego fotografa Andrzeja Pęczalskiego wykorzystane za jego pełną zgodą i aprobatą. Małgorzata Gładyszewska was born in 1967 in Chmielnik. In 1987 she finished the Szermentowski Secondary Art School, with a diploma in artistic weaving and painting. She obtained her MA degree in the Jan Kochanowski Pedagogics University in the specialty of pedagogics and arts. In the same school she attended postgraduate studies in the art of arranging exhibitions. She works as an artist in Chmielnik Cultural Centre, and is the vice-director of this institution as well. She has presented her works in the BWA Zielona Gallery in Busko-Zdrój. Her first encounter with Jewish culture took place during the annual events organized in Chmielnik since She is the author of the great format sceneries painted for all of the Meetings with Jewish Culture that have so far taken place. One of the inspirations for the exhibition presented in this catalogue was her journey to Israel with a group of young people from Chmielnik in I can hear the voices, I can see the faces is an attempt to complete our provincial landscape, which, as a result of the Holocaust, has lost its characteristic, Jewish colour. The exhibition is the artistic equivalent to alternative history, a recently fashionable literary trend, trying to answer the question of how our lives would be different if certain historical events had taken a different course. For that purpose, the author used the scraps of the pre-war Jewish life saved in the few photographs that remained. A remarkable help in creating the contemporary part of her work were the photographs taken by the Kielce photographer, Andrzej Pęczalski, used with his full consent and approval. ISBN:

20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury. Kulturalny Tarnów

20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury. Kulturalny Tarnów 20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury Kulturalny Tarnów Kulturalny Tarnów Tarnów 2012 20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury Kulturalny Tarnów 20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury Tarnów 2012 Spis treści Redakcja

Bardziej szczegółowo

Galeria Sztuki ArtBrut Projekt plastyczny - organizacja cyklu wystaw promujących twórczość osób niepełnosprawnych w 2011 roku

Galeria Sztuki ArtBrut Projekt plastyczny - organizacja cyklu wystaw promujących twórczość osób niepełnosprawnych w 2011 roku Galeria Sztuki Projekt plastyczny - organizacja cyklu wystaw promujących twórczość osób niepełnosprawnych w 2011 roku Galeria Sztuki i Pracownia Aktywizacji Społecznej we Wrocławiu Zadaniem Galerii i Pracowni

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE INTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE INTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE INTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST NR 1 / NO. 1 PAMIĘĆ ŚWIADOMOŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ REMEMBRANCE AWARENESS RESPONSIBILITY

Bardziej szczegółowo

Tarnów w malarstwie. Tarnów in painting

Tarnów w malarstwie. Tarnów in painting TARNÓW W MALARSTWIE Tarnów w malarstwie Tarnów in painting Tarnów w malarstwie Słowo wstępne Początkowo album ten miał być dodatkiem do całkiem innego przedsięwzięcia, ale w trakcie gromadzenia materiałów,

Bardziej szczegółowo

Logo projektu Konkurs na logo projektu E.U.R.O.P.E. był pierwszym poważnym wyzwaniem dla naszych. Project logo. The competition for the logo of the

Logo projektu Konkurs na logo projektu E.U.R.O.P.E. był pierwszym poważnym wyzwaniem dla naszych. Project logo. The competition for the logo of the ZIMA (WINTER) 2013 / 2014 NUMER (NUMBER) 1 GAZETKA PARTNERÓW PROJEKTU E.U.R.O.P.E REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU COMIUS 2013-2015 THE NEWSLETTER OF THE PROJECT E.U.R.O.P.E. PARTNERS IMEMTED UNDER COMIUS

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015

KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015 KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015 1 Ryszard Wysokiński Dyrektor Galerii Krakowskiej Manager, Galeria Krakowska shopping centre Sztuka uliczna jest bardzo dynamiczna i zmienna.

Bardziej szczegółowo

ZBROJA WSPÓŁCZESNA MODERN ARMOR

ZBROJA WSPÓŁCZESNA MODERN ARMOR ZBROJA WSPÓŁCZESNA MODERN ARMOR Katalog wystawy Exhibition catalogue Muzeum Zamkowe w Malborku 2013 Związek Polskich Artystów Plastyków Zarząd Główny The Management Board of the Association of Polish Artists

Bardziej szczegółowo

Miasto stołeczne Warszawa zaprasza na gry miejskie:

Miasto stołeczne Warszawa zaprasza na gry miejskie: 1 Motyw tegorocznej Nocy Muzeów związany jest z dwoma ważnymi wydarzenia obchodzonymi w stolicy Roku Janusza Korczaka i 100-lecia śmierci Bolesława Prusa. Bolesław Prus najbardziej warszawski pisarz autor

Bardziej szczegółowo

Szlakiem Dawida Ben Guriona

Szlakiem Dawida Ben Guriona Szlakiem Dawida Ben Guriona Following the trail of David Ben Gurion 2 3 (...) W dziejach Izraela Ben Gurion pozostanie charyzmatycznym przywódcą. Jego osobowość, konsekwencja, prawość, skromność, umiejętność

Bardziej szczegółowo

Spr awozda nie r eport 2013

Spr awozda nie r eport 2013 Sprawozdanie Report 2013 Wydawca Publisher Państwowe Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu, 2014 ul. Więźniów Oświęcimia 20 32 603 Oświęcim, Polska tel./phone: +48 33 844 8003 fax: +48 33 843 1862 e mail:

Bardziej szczegółowo

Dziesięć lat później Ten Years After

Dziesięć lat później Ten Years After Dziesięć lat później Ten Years After Jubileusz 10-lecia Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 10 th Aniversary of The Academy of Fine Arts in Katowice 2001 2011 1 2 Galeria ASP w Katowicach Rondo Sztuki

Bardziej szczegółowo

Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu 2010

Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu 2010 W y d z i a ł E D U K A C J I A R T Y S T Y C Z N E J a s p w p o z n a n i u 1974 2010 Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu 2010 W y d z i a ł E d u k a c j i A r t y s t y c z n e j /// S p i s t r e

Bardziej szczegółowo

Radykalne Języki Radical Languages. 7 9.12.2012 Kraków

Radykalne Języki Radical Languages. 7 9.12.2012 Kraków Radykalne Języki Radical Languages 7 9.12.2012 Kraków Nicole Beutler Yann Chateigné Tytelman Sebastian Cichocki Michael Elmgreen & Ingar Dragset Jos de Gruyter & Harald Thys Styrmir Örn Guðmundsson Zhana

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Blizanów mgr. inż. Sławomir Musioł

Wójt Gminy Blizanów mgr. inż. Sławomir Musioł 1 Tegoroczny, ósmy plener malarski był wyjątkowy chociażby ze względu na zmianę miejsca zakwaterowania uczestników i wystawy plenerowej. Dotychczasowe lokum ośrodek wypoczynkowy w Piskorach zastąpiło Szkolne

Bardziej szczegółowo

The 7 th Vincent s Pocket International Creative Anxiety Workshops. 7. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta

The 7 th Vincent s Pocket International Creative Anxiety Workshops. 7. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta 7. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta Poznań, 5 9 maja 2008 The 7 th Vincent s Pocket International Creative Anxiety Workshops Poznań, 5 9 May 2008 Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

HAPPY EASTER WESOŁEGO ALLELUJA! Editorial Board, Forum Board, Polish-American Cultural Center

HAPPY EASTER WESOŁEGO ALLELUJA! Editorial Board, Forum Board, Polish-American Cultural Center 6501 Lansing Ave. Cleveland, OH 44105 216-883-2828 e-mail: forumpacc@yahoo.com www.polishcenterofcleveland.org April 2014, No. 4/141 Kwiecień 2014, Nr 4/141 POLISH-AMERICAN WESOŁEGO ALLELUJA! Niech te

Bardziej szczegółowo

Kurator Wystawy: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Curator of the exibition: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak

Kurator Wystawy: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Curator of the exibition: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Kurator Wystawy: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Curator of the exibition: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak organizator wystawy: okręg lubelski związku polskich artystów plastyków organizer

Bardziej szczegółowo

Patronat honorowy/ Honorary patrons. Marszałek Województwa Podkarpackiego/ Marshal of the Subcarpathian Voivodeship Władysław Ortyl

Patronat honorowy/ Honorary patrons. Marszałek Województwa Podkarpackiego/ Marshal of the Subcarpathian Voivodeship Władysław Ortyl Patronat honorowy/ Honorary patrons Marszałek Województwa Podkarpackiego/ Marshal of the Subcarpathian Voivodeship Władysław Ortyl Prezydent Miasta Krosna/ President of the Krosno Piotr Przytocki Nagroda/

Bardziej szczegółowo

Muzeum Narodowe w Gdańsku i Fundación FUSARA Składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania wystawy /

Muzeum Narodowe w Gdańsku i Fundación FUSARA Składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania wystawy / m u z E u m N A r O D O W E W G D A ń S K u, 2 0 1 1 WYSTAWA / EXHIBITION 13 listopada 2011 12 lutego 2012 / 13 November 2011 12 February 2012 Oddział Sztuki Dawnej / Classical Art Department ul. Toruńska

Bardziej szczegółowo

RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA CAŁEJ POLONII ŻYCZY REDAKCJA

RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA CAŁEJ POLONII ŻYCZY REDAKCJA P POLISH a n o r a m a Niezalezny magazyn kulturalny Independent Cultural Magazine www.panoramapolska.ca POLSKA VOL. 19, NO 12 (218) DECEMBER/GRUDZIEŃ 2011 RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA CAŁEJ POLONII

Bardziej szczegółowo

TERAZ POLSKI. www.schoolpl.amu.edu.pl. Wiele nauczyłem się od swoich studentów / I have learned a lot from my students

TERAZ POLSKI. www.schoolpl.amu.edu.pl. Wiele nauczyłem się od swoich studentów / I have learned a lot from my students TERAZ POLSKI 3 pismo studium języka i kultury polskiej dla cudzoziemców uam kursy języka polskiego POLSKI W PRAKTYCE wrzesień 2010 Wiele nauczyłem się od swoich studentów / I have learned a lot from my

Bardziej szczegółowo

Twórcze społeczności. Creative Communities

Twórcze społeczności. Creative Communities Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Spis treści Table of contents Współpraca W podróży Zofia Dworakowska

Bardziej szczegółowo

Twórcze społeczności. Creative Communities

Twórcze społeczności. Creative Communities Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Spis treści Table of contents Współpraca W podróży Zofia Dworakowska

Bardziej szczegółowo

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki Dla studentów, projektantów 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki 2 3 We środku Table of Contents Spis treści 6 Organizatorzy: Design Silesia, ASP Katowice, Koło Naukowe Projektowania Graficznego

Bardziej szczegółowo

KIESZONKOWY LEKSYKON MŁODYCH MENEDŻERÓW Kultury

KIESZONKOWY LEKSYKON MŁODYCH MENEDŻERÓW Kultury KIESZONKOWY LEKSYKON MŁODYCH MENEDŻERÓW Kultury Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach zrób to sam A Projekt Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach prowadzony jest przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych

Bardziej szczegółowo

Spr awozda nie r eport 2 0 1 2

Spr awozda nie r eport 2 0 1 2 Sprawozdanie Report 2012 Spis treści Contents WPROWADZENIE INTRODUCTION... 4 MIĘDZYNARODOWE GŁOSY POPARCIA INTERNATIONAL VOICES OF SUPPORT... 6 WYDARZENIA 2012 2012 EVENTS... 8 AUSCHWITZ W SERCACH ŚWIATA

Bardziej szczegółowo

miejscowości w projekcie Szlak Chasydzki towns and cities in the Chassidic Route project

miejscowości w projekcie Szlak Chasydzki towns and cities in the Chassidic Route project RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2014 28 36 203 miejscowości w projekcie Szlak Chasydzki towns and cities in the Chassidic Route project odwiedzających zabytki na Szlaku Chasydzkim tourists on the Chassidic

Bardziej szczegółowo

Inara Wiłkaste. Wierzę w wartości europejskie. magazyn ludzi biznesu. Ewa Ewart. Czesław Czapliński. Janina Ochojska.

Inara Wiłkaste. Wierzę w wartości europejskie. magazyn ludzi biznesu. Ewa Ewart. Czesław Czapliński. Janina Ochojska. magazyn ludzi biznesu Wydanie specjalne 2014 ISSN 2300-0333 Ewa Ewart Musi być istotna historia do opowiedzenia Czesław Czapliński Nie czatuję z aparatem Janina Ochojska Jestem ciekawa świata Jacek Pałkiewicz

Bardziej szczegółowo

UP TO 21 30. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY DOZWOLONE DO 21 WARSZAWA 19 21 WRZEŚNIA 2013 30TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL UP TO 21

UP TO 21 30. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY DOZWOLONE DO 21 WARSZAWA 19 21 WRZEŚNIA 2013 30TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL UP TO 21 30. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY DOZWOLONE DO 21 WARSZAWA 19 21 WRZEŚNIA 2013 30TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL UP TO 21 WARSAW SEPTEMBER 19 21, 2013 UP TO 21 1 DOZWOLONE DO 21 Witold Kon Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

MŁODE MALARSTWO W GDAŃSKU DYPLOMY 2009 YOUNG PAINTINGS IN GDAŃSK MASTERS OF ARTS 2009

MŁODE MALARSTWO W GDAŃSKU DYPLOMY 2009 YOUNG PAINTINGS IN GDAŃSK MASTERS OF ARTS 2009 MŁODE MALARSTWO W GDAŃSKU DYPLOMY 2009 YOUNG PAINTINGS IN GDAŃSK MASTERS OF ARTS 2009 Ewelina Baran Ewa Juszkiewicz Agnieszka Kajkowska Ewa Kaletyn Justyna Kuklo Honorata Mar;n Magdalena Mellin Katarzyna

Bardziej szczegółowo