CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGRO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGRO"

Transkrypt

1

2 Spis treści: ROZDZIAŁ I CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZI 1.1. Charakterystyka ogólna województwa podkarpackiego Sieć komunikacyjna Długość oraz charakterystyka dróg publicznych Linie kolejowe 1.3. Struktura demograficzna i urbanistyka Charakterystyka ogólna Struktura demograficzna Struktura oraz ważniejsze gałęzie przemysłu Zakłady zwiększonego ryzyka i zakłady dużego ryzyka 1.4. Charakterystyka zagrożeń i ocena ryzyka ich występowania Powodzie Osuwiska Zagrożenia lodowe Zagrożenia epidemiologiczne Zagrożenia epizootyczne Zagrożenia metereologiczne Pożary Katastrofy komunikacyjne Zagrożenia transgraniczne

3 Protesty społeczne Zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego Poważne awarie przemysłowo techniczne Przewóz materiałów niebezpiecznych Zagrożenie radiacyjne Katastrofy budowlane Katastrofa lotnicza Zagrożenie terrorystyczne Analiza zagrożeń, które wystąpiły na obszarze województwa w 2010 r Liczba wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego wylotów lotniczego zespołu ratownictwa medycznego Liczba wylotów lotniczego zespołu ratownictwa medycznego Hospitalizacja osób w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego ROZDZIAŁ II INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYSTEMU, CENTRUM URAZOWEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SZPITALI WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NIEZBĘDNYCH DLA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO (stan na dzień r.) 2.1. Zespoły ratownictwa medycznego Lotnicze zespoły ratownictwa medycznego Szpitalne oddziały ratunkowe Centrum urazowe Jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego

4 Ośrodki hemodynamiki Liczba i rozmieszczenie szpitali wraz z liczbą łóżek Organizacja systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego Lokalizacja oraz teren obsługiwany przez wojewódzkie centrum powiadamiania ratunkowego Struktura i organizacja systemów teleinformatycznych Funkcjonowanie numerów alarmowych 999 i Stanowiska dyspozytorów medycznych Organizacja i procedury koordynacji działań jednostek systemu Współpraca wojewody i dysponentów jednostek systemu z organami administracji publicznej i jednostki systemu z innych województw Współdziałanie jednostek systemu z jednostkami współpracującymi z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne Jednostki współpracujące z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne Informacja na temat zatwierdzonych programów kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy Informacja na temat personelu pracującego w jednostkach systemu ROZDZIAŁ III KALKULACJA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO... ROZDZIAŁ IV PLANOWANE NOWE JEDNOSTKI SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE.. ROZDZIAŁ V UWAGI I WNIOSKI.... ARKUSZ UZGODNIEŃ

5 ROZDZIAŁ I CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROZEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZI W WOJEWÓDZTWIE 1.1. Charakterystyka ogólna Województwo podkarpackie położone jest w południowo wschodnim rejonie Polski, na terenie historycznej małopolski, na obszarze trzech krain geograficznych: Podgórza Karpackiego, Kotliny Sandomierskiej i Beskidu Niskiego. Od wschodu Podkarpacie sąsiaduje z Ukrainą, a od południa ze Słowacją; od zachodu z regionem małopolskim, od północnego zachodu ze świętokrzyskim, od północnego wschodu z regionem lubelskim. Ogółem długość granicy administracyjnej województwa wynosi 815 km. Długości granic wynoszą: z Republiką Ukrainy km, z Republiką Słowacji km, z województwem lubelskim km, z województwem świętokrzyskim - 75 km, z województwem małopolskim km. Południowa i wschodnia granica województwa pokrywa się z granicą państwową na odcinku 370 km. Na terenie województwa funkcjonują główne przejścia graniczne z Ukrainą i Słowacją, tj.: kolejowe w: Medyce i Malhowicach (powiat przemyski), Krościenku (powiat bieszczadzki) i Łupkowie (powiat sanocki). drogowe w: Korczowej (powiat jarosławski), Medyce (powiat przemyski) i Barwinku (powiat krośnieński). 4

6 Rysunek nr 1 długość granic województwa Ukształtowanie terytorium województwa zaznacza się wyraźną strefowością o przebiegu równoleżnikowym oraz bardzo zróżnicowaną rzeźbą. Od południa tworzą ją: Górny Beskid Niski i Bieszczady Zachodnie (najwyższy punkt położony na terenie województwa to Tarnica 1346 m n.p.m.), Kotlina - Doły Jasielsko Sanockie, Wyżyny Pogórze Strzyżowskie, Pogórze Dynowskie, Roztocze Rawskie, Wysoczyzny Wysoczyzna Przykarpacka, Wysoczyzna Tarnowska, Wysoczyzna Kolbuszowska, Wysoczyzna Tarnogrodzka, Doliny rzek: Wisły, Sanu, Wisłoki i Wisłoka oraz ich dopływy. 5

7 1.2. SIEĆ KOMUNIKACYJNA Drogi Przez teren województwa przebiega 9167,3 km dróg, w tym; 719 km dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, na których znajduje się 64 mosty drogowe o długości m każdy oraz 1 most o dł. 426 m w m. Nagnajów k. Tarnobrzega, 1628 km dróg wojewódzkich obsługiwanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, na których jest 286 mostów: - do 10 m 106 szt, - do 30 m 140 szt, - do szt., - powyżej 100 m 20szt, 6 820,30 km dróg powiatowych. Do najbardziej obciążonych ruchem dróg zalicza się: drogę międzynarodową E-4 (40) prowadząca z Europy zachodniej na Ukrainę oraz drogę nr 9 prowadząca z Warszawy i Lublina przez Rzeszów do przejścia granicznego w Barwinku. Transport prowadzony po drogach można podzielić na dwie grupy. Pierwszą stanowi tranzyt do krajów sąsiednich, natomiast drugą grupę znacznie liczniejszą i obejmującą większą ilość towarów stanowią przewozy przedsiębiorstw do zakładów na terenie województwa. 6

8 Linie kolejowe Główna oś transportu kolejowego to międzynarodowa magistrala kolejowa nr 91 należąca do trasy E-30. Prowadzi ona ruch z Europy Zachodniej na Ukrainę. Magistrala wyposażona jest w kilka stacji węzłowych i towarowych, w tym w węzeł przeładunkowy Medyka Przemyśl Żurawica. Drugą linią na kierunku zachód wschód jest linia Stróże Krościenko. Linie kolejowe relacji północ południe to linie: - Lublin Rozwadów Przemyśl - Łódź Sandomierz Dębica. Przez teren województwa przebiega linia hutniczo siarkowa (LHS) relacji granica państwa z Ukrainą Huta Katowice. Zagrożenia dotyczą głównie magistrali kolejowej łączącej Śląsk i Kraków z portami przeładunkowymi w Żurawicy i Medyce oraz trasy łączące Lublin, Tarnobrzeg, Rzeszów, Jasło z węzłami na wschód i zachód. Rysunek nr 2 drogi, linie kolejowe oraz przejścia graniczne 7

9 1.3. STRUKTURA DEMOGRAFICZNA I URBANISTYKA (W TYM ZAKŁADY ZWIĘKSZONEGO ORAZ DUŻEGO RYZYKA) Charakterystyka ogólna Województwo podkarpackie ma charakter rolniczo-przemysłowy, obejmuje obszar o powierzchni km². Pod względem administracyjnym województwo dzieli się na: powiaty 4 miasta na prawach powiatu: Rzeszów, Przemyśl, Tarnobrzeg, Krosno, 21 powiatów ziemskich, 160 gmin. miasta na prawach powiatu Zestawienie jednostek podziału terytorialnego - stan w dniu r. Jednostki podziału terytorialnego gminy Ogółem miejskie wiejskie miejsko-wiejskie Ogółem Miasta w tym w gm miejskowiejskich Struktura demograficzna Teren województwa zamieszkuje mieszkańców (5,8 % ludności kraju), z czego (tj.40,6%) ogółu ludności województwa to mieszkańcy miast (w kraju wskaźnik ten wyniósł 61,2%), a osób (tj. 59,4%) stanowią mieszkańcy wsi (w skali kraju wskaźnik ten wyniósł 38,8%). Gęstość zaludnienia w województwie podkarpackim w 2009 r. wynosiła 118 osób na km² (w kraju 122 osoby na km²). Wskaźnik gęstości zaludnienia na terenie województwa jest zróżnicowany. Największe zaludnienie występuje na terenach położonych w sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych i w dolinach rzek, a najmniejsze na obszarach wysoczyzn i na obszarach leśnych. Największa gęstość zaludnienia występuje w miastach i całym pasie środkowym województwa, najmniejsza w części południowej i wschodniej. 8

10 Do największych miast regionu należą: Rzeszów mieszkańców Przemyśl mieszkańców Tarnobrzeg mieszkańców Krosno mieszkańców Stalowa Wola mieszkańców Mielec mieszkańców Dębica mieszkańców Lp. Powiat Powierzchnia w ha Ludność Ludność na km² 1. Bieszczadzki Brzozowski Dębicki Jarosławski Jasielski Kolbuszowski Krośnieński Leski Leżajski Lubaczowski Łańcucki Mielecki Niżański Przemyski Przeworski Ropczycko-sędziszowski

11 17. Rzeszowski Sanocki Stalowowolski Strzyżowski Tarnobrzeski m. Rzeszów m. Krosno m. Przemyśl m. Tarnobrzeg Źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie Struktura wiekowa ludności przedstawia się następująco w poszczególnych przedziałach Wiek Ogółem Mężczyźni Kobiety i więcej lat Tabela 2. Ludność w woj. podkarpackim według grup wiekowych stan w dniu r. 10

12 Struktura oraz ważniejsze gałęzie przemysłu Do podstawowych gałęzi przemysłowych województwa należą przemysł: maszynowy i elektromaszynowy, lotniczy, gumowy, elektroenergetyczny, chemiczny, wydobywczy, spożywczy oraz farmaceutyczny. Przemysł województwa skupiony jest głównie w stolicy województwa Rzeszowie oraz w większych miastach województwa: Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Nisko, Przemyśl, Nowa Dęba, Jarosław, Przeworsk, Krosno, Jasło, Sanok, Dębica, Mielec, Łańcut, Nowa Sarzyna. Ważniejsze gałęzie przemysłu w województwie: LOTNICZY: - Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. PZL MIELEC - Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego Polskie Zakłady Lotnicze RZESZÓW S.A. CIĘŻKI: - Huta Stalowa Wola S.A, - Federal - Mogul GORZYCE S.A., ELEKTROMASZYNOWY: - AUTOSAN S.A. SANOK, - ZELMER S.A. RZESZÓW, CHEMICZNY: - TC Dębica S.A. DĘBICA - Rafineria Nafty JEDLICZE S.A., - Rafineria JASŁO S.A., 11

13 - SANWIL POLSKA Sp. z o.o. PRZEMYŚL, - Zakład Tworzyw Sztucznych GAMRAT S.A.JASŁO, - Zakład Tworzyw Sztucznych ERG S.A. PUSTKÓW, - Zakłady Chemiczne ORGANIKA S.A. NOWA SARZYNA - STOMIL S.A. SANOK, - Zakłady Chemiczne Siarkopol Sp. z o.o. TARNOBRZEG SPOŻYWCZY: - Cukrownia ROPCZYCE S.A., - POLMOS S.A. ŁAŃCUT, - ALIMA GERBER S.A. RZESZÓW, - Browar VAN PUR S.A. RZESZÓW, - Grupa Żywiec S.A.- Browar LEŻAJSK, - HORTINO Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o., LEŻAJSK - Beef-San Zakłady Mięsne S.A. SANOK, - "Sokołów" S.A. Oddział - Zakłady Mięsne,,Jarosław Do największych zakładów pracy w województwie należy zaliczyć: - Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. PZL MIELEC - WSK PZL Rzeszów S.A. - RZESZÓW - TC Dębica S.A. DĘBICA - Huta Stalowa Wola S.A STALOWA WOLA - Federal - Mogul S.A. GORZYCE 12

14 - Zakłady Tworzyw Sztucznych GAMRAT S.A. - JASŁO - STOMIL S.A. SANOK - Rafineria Nafty Jedlicze S.A.- JEDLICZE - Rafineria Jasło S.A. JASŁO Zakłady zwiększonego ryzyka i zakłady dużego ryzyka Aktualnie na terenie województwa podkarpackiego znajduje się 25 zakłady zagrażające wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej, w tym: 12 zakładów o dużym ryzyku oraz 13 zakładów o zwiększonym ryzyku zagrożenia awarią przemysłową. Do zakładów o dużym ryzyku zagrożenia awarią przemysłową zakwalifikowano: 1) LOTOS Jasło S.A. w Jaśle ze względu na ilość substancji palnych, 2) Rafinerię Nafty Jedlicze S.A w Jedliczu ze względu na ilość substancji palnych, 3) GAS TRADING PODKARPACIE S.p. z o.o. w Dębicy ze względu na ilość substancji palnych, 4) Orlen Petro-Tank Sp. z o.o. w Widełce ze względu na ilość substancji palnych, 5) Podziemny Magazyn Gazu Ziemnego w Brzeźnicy ze względu na ilość substancji palnych, 6) Podziemny Magazyn Gazu Ziemnego w Strachocinie ze względu na ilość substancji palnych, 7) Podziemny Magazyn Gazu Ziemnego w Husowie ze względu na ilość substancji palnych, 8) Zakład Produkcji Specjalnej Gamrat Sp. z o.o w Jaśle ze względu na ilość substancji wybuchowych, 13

15 9) Zakłady Tworzyw Sztucznych LERG w Pustkowie ze względu na ilość substancji toksycznych, 10) Zakłady Chemiczne Organika Sarzyna S.A. w Nowej Sarzynie ze względu na ilość substancji toksycznych, 11) Evonik Carbon Black Polska Sp. z o.o. w Jaśle ze względu na ilość substancji niebezpiecznych dla środowiska, 12) Kronospan HPL Pustków Sp. z o.o. w Pustkowie ze względu na ilość substancji toksycznych. Do zakładów o zwiększonym ryzyku zagrożenia awarią przemysłową zakwalifikowano natomiast: 1) Elektrociepłownię Nowa Sarzyna Sp. z o.o. ze względu na ilość substancji palnych, 2) Punk Przeładunku Surowców Chemicznych w Chałupkach Medyckich ze względu na ilość substancji palnych, 3) PKN ORLEN Baza Magazynowa Nr 82 w Żurawicy ze względu na ilość substancji palnych, 4) Tikkurila Polska S.A. w Dębicy ze względu na ilość substancji palnych, 5) Fabrykę Farb i Lakierów Śnieżka S. A. w Lubzinie Oddział w Brzeźnicy ze względu na ilość substancji palnych, 6) Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Rzeszów S.A. ze względu na ilość substancji toksycznych, 7) Hortino Zakład Przetwórstwa Owocowo Warzywnego Sp. z o.o. w Leżajsku ze względu na ilość substancji toksycznych, 8) KRONOSPAN Sp. z o.o. w Mielcu ze względu na ilość substancji toksycznych, 9) Przedsiębiorstwo Produkcji Usług i Handlu CIS w Pogwizdowie ze względu na ilość substancji toksycznych, 10) Zakład Chemiczny Silikony Polskie Sp. z o.o. w Nowej Sarzynie ze względu na ilość substancji niebezpiecznych dla ludzi i środowiska, 11) Fabryka Wódek Polmos Łańcut S.A. w Łańcucie ze względu na ilość substancji palnych, 12) Zakłady Chemiczne Siarkopol Sp. z o.o. w Tarnobrzegu ze względu na ilość substancji toksycznych, 13) Przedsiębiorstwo Produkcji Lodów,,KORAL s.c. Józef i Marian Koral Zakład w Limanowej Oddział w Rzeszowie. 14

16 15

17 1.4. CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻEŃ I OCENA RYZYKA ICH WYSTĘPOWANIA Do potencjalnych zagrożeń województwa podkarpackiego mogących spowodować sytuacje kryzysowe, masowe zagrożenia życia i zdrowia ludności, mienia lub degradację środowiska naturalnego należy zaliczyć: Powodzie Powodzie opadowe/letnie Prawie całe województwo podkarpackie leży w dorzeczu Wisły i Sanu, jedynie niewielki fragment obejmujący Góry Sanocko Turczańskie w dorzeczu Dniestru należy do zlewiska Morza Czarnego. Sieć rzeczna województwa podkarpackiego jest dobrze rozwinięta. Rysunek 3 wykaz większych rzek 16

18 Ukształtowanie terenu województwa podkarpackiego powoduje, że jego obszar charakteryzuje się częstym występowaniem powodzi w wyniku: - letnich wezbrań wód, wywołanymi intensywnymi bądź długotrwałymi opadami deszczu; - wiosennych spływów wód roztopowych i kry lodowej, spowodowanych gwałtownym topnieniem śniegu i lodu. Na terenie województwa podkarpackiego jest ok. 280 tys. ha terenów zagrożonych zalewem lub podtopieniem przez wody z roztopów wiosennych lub letnich opadów atmosferycznych. Obszary zalewowe zlokalizowane są głównie w dolinach rzek Wisły, Sanu, Wisłoki i Wisłoka oraz ich dopływów w dolnych odcinkach o charakterze nizinnym. Duże lokalne zagrożenie zwłaszcza w okresach roztopowych stwarzają rzeki i potoki: rzeka Ropa, Jasiołka (pow. jasielski), Osława (pow. sanocki) rzeka Wiar (pow. przemyski), rzeka Wisznia i Szkło (pow. jarosławski, przemyski, lubaczowski), rzeka Łęg (pow. tarnobrzeski, kolbuszowski), rzeka Wielopolka (pow. ropczycko-sędziszowski). Obszar o powierzchni 71 tys. ha, głównie w północnej części województwa, chroniony jest wałami. Długość obwałowań głównych rzek województwa wynosi 630,1 km, w tym m. in.: Wisły 65 km, Sanu 64 km, Wisłoka 18 km, Wisłoki 165 km. Powodzie roztopowe/zimowe Powodowane są gwałtownym topnieniem pokrywy śnieżnej, często potęgowanym nagłym ociepleniem i opadami deszczu oraz utrudnieniem przepływu wody i podnoszenie się poziomu wody w korytach rzek. Przebieg wezbrania uzależniony jest od grubości pokrywy śnieżnej oraz warunków meteorologicznych w okresie tajania śniegu oraz tworzenia zatorów lodowych. Wiążą się one z gospodarowaniem wodą na zbiornikach, a zwłaszcza z ich funkcją przeciwpowodziową. Ich zasięg terytorialny jest duży. Zbiorniki retencyjne: Istotne znaczenie dla bezpieczeństwa powodziowego województwa podkarpackiego mają zbiorniki retencyjne: Solina i Myczkowce na Sanie oraz Besko na Wisłoku. Zbiornik Solina położony jest w południowej części województwa. Zbiornik i jego zlewnia znajduje się w powiecie bieszczadzkim i leskim. 17

19 Południową granicę zlewni stanowi granica państwowa ze Słowacją, natomiast za wschodnią można uznać granicę między Polską i Ukrainą. Jest to akwen o powierzchni 22 km 2 i długości wzdłuż Sanu 21,2 km, który gromadzi przy maksymalnym spiętrzeniu 503,97 mln m 3 wody. Jest największym pod względem objętości zbiornikiem zaporowym w Polsce. Głębokość przy zaporze wynosi 60,5 m. Zbiornik Besko w Sieniawie i jego zlewnia położone są w południowej części województwa podkarpackiego, w powiatach: krośnieńskim i sanockim. Południową granicę zlewni stanowi granica państwowa ze Słowacją. Główną rzeką zasilającą zbiornik Besko jest Wisłok. Akwen ten o powierzchni 131,0 ha i długości wzdłuż Wisłoka 4,0 km gromadzi przy maksymalnym spiętrzeniu 15,4 mln m 3 wody. Średnia głębokość zbiornika wynosi 11,8 m, długość zapory 174 m, maksymalna wysokość 38,2 m, a szerokość korony 8,5 m. Poza ww. zbiornikami na terenie województwa znajduje się 30 zbiorników tzw. małej retencji wodnej o łącznej powierzchni 422,2 ha i pojemności 9,8 mln m 3. Do największych z nich zalicza się zbiornik retencyjny Maziarnia na rzece Łęg (pojemności 6,5 mln m 3 ) a także na Wisłoku w Rzeszowie o pojemności 1,8 mln m 3. Na obszarze województwa podkarpackiego znajduje się również polder na Potoku Flora w Klimkówce w powiecie krośnieńskim o powierzchni 6,8 km 2 i pojemności 2,6 mln m 3. OCENA WYSTĘPOWANIA Duże prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia mogącego doprowadzić do sytuacji kryzysowych. Występują one najczęściej w miesiącach kwiecień maj, lipiec sierpień oraz listopad, zagrażają terenom położonym wzdłuż rzek: Wisły, Sanu, Wisłoka i Wisłoki oraz lokalnych cieków wodnych Osuwiska Osuwiska, czyli powierzchniowe ruchy masowe w Podkarpackim występują najczęściej w obszarach górskich na zboczach. Obserwacje wskazują, że 40% wszystkich osuwisk istniejących w Karpatach powstało na zboczach o nachyleniu W nieco mniejszym stopniu zbocza podatne na powstawanie osuwisk wykazują nachylenia Podatność zboczy o nachyleniu większym od 25 znacznie maleje, zaś osuwiska na zboczach nachylonych pod kątem mniejszym od 9 należą do rzadkości. 18

20 Powstawanie osuwisk w województwie warunkuje zaleganie pokryw zwietrzelinowych na podłożu łupkowym, w połączeniu z naturalnymi zjawiskami przyrodniczymi (np. spływ wód po intensywnych opadach deszczu lub z szybko topniejącego śniegu) oraz działalnością człowieka (np. mechaniczne podcięcie skarp i zboczy, budowle, kanały na zboczach, dodatkowe obciążenie zbocza przez nasypy lub budynki, wycięcie drzew oraz intensywny ruch kołowy). Ruchy masowe w zdecydowanej większości przypadków stanowią zagrożenia dla obiektów budowlanych posadowionych na uruchomionej powierzchni, jak również znajdujących się na drodze uruchomionych mas ziemnych. W niektórych przypadkach mogą stanowić również zagrożenie dla życia i zdrowia. Budowa zabezpieczeń przeciwosuwiskowych jest bardzo droga, a w przypadkach usuwania skutków osuwisk - długotrwała i kosztowna, bywa, że nieskuteczna. Najskuteczniejszym sposobem unikania zniszczeń, jakie wynikają z powstania ruchów masowych, jest omijanie terenów predysponowanych do powstawania tych ruchów i wykluczenie z ich zasięgu działalności gospodarczej. Obszary narażone na wystąpienie osuwisk powinny podlegać szczególnym zasadom zagospodarowania, np.: drenowaniu i odwadnianiu. OCENA WYSTĘPOWANIA Bardzo duże prawdopodobieństwo wystąpienia Zagrożenia lodowe Na obszarze województwa podkarpackiego występują wezbrania zatorowo-lodowe i śryżowe powstające w wyniku spiętrzenia wody przez zator lodowy lub śryżowy, co ma miejsce głównie w dolinach rzek Sanu, Wisłoki i Wisłoka oraz ich dopływów. Charakteryzują się one wybitną śryżogennością, zmiennością charakteru koryta oraz jego zabudowy hydrotechnicznej. Prowadzi to do znacznego zróżnicowania struktury zlodzenia rzeki (czasu trwania faz zlodzenia) wzdłuż biegu rzeki. Przy zmiennych warunkach pogodowych panujących podczas jednej zimy często może dochodzić do występowania więcej niż jednego cyklu zlodzenia i nakładania się fazy formowania pokrywy lodowej na fazę rozpadu pokrywy lodowej (pochód kry). Znaczne niebezpieczeństwo stwarzają zatory lodowe na rzekach: 19

21 - Wisła na odcinku Różniaty Popowice (powiat mielecki), - San na odcinku Sanok Dynów - Babice; Wrzawy Krzeszów, - Wisłoka zbiornik wodny Mokrzec, - Wisłok zbiornik wodny- Rzeszów. OCENA WYSTĘPOWANIA Duże prawdopodobieństwo wystąpienia Zagrożenia epidemiologiczne W województwie podkarpackim może wystąpić: zagrożenie epidemiologiczne ludzi powstałe w wyniku katastrof naturalnych lub związanych z rozprzestrzenianiem się w atmosferze drobnoustrojów i bakterii chorobotwórczych, zbiorowe zatrucie bakteryjne lub substancjami chemicznymi, które znalazły się przypadkowo lub zostały dodane świadomie do produktów żywnościowych i wody pitnej np. wodociągów. Miejsce i zasięg występowania wymienionych zagrożeń są trudne do przewidzenia. Najczęściej mają one miejsce: w miastach, w dużych skupiskach ludzkich, podczas długotrwałych imprez masowych, zjazdów, w ośrodkach wypoczynkowych, pogorszenie warunków higieniczno sanitarnych na terenach, przy utrudnionym dostępie do urządzeń sanitarnych i punktów wody pitnej, szczególnie po przekroczeniu stanów alarmowych wód rzek co w konsekwencji może doprowadzić do zagrożenia epidemiologicznego, bliskość krajów sąsiednich, a zwłaszcza wschodniej granicy mogą stanowić problem epidemiologiczny, (obecnie nie stanowią problemu epidemiologicznego), takich jak: błonica, dur brzuszny i paradury, poliomyelitis, wirusowe zapalenie wątroby typu A oraz cholera i HIV, prawdopodobieństwo występowania chorób wysokozakaźnych, o bardzo ciężkim przebiegu o wysokim odsetku śmiertelności, takich jak: gorączka krwotoczna, w tym wywołane wirusami Marburg i Ebola, w przypadku coraz częstszych podróży do krajów tropikalnych, w tym przebywanie stosunkowo długo poza rejonami zurbanizowanymi. 20

22 OCENA WYSTĘPOWANIA Średnie prawdopodobieństwo wystąpienia, wymagające podjęcia nadzwyczajnych działań, może wiązać się z sytuacją kryzysową lub możliwością ogłoszenia stanu klęski żywiołowej Zagrożenia epizootyczne Zachorowania (epidemie) mogą wystąpić także wśród zwierząt i w skrajnych przypadkach powodować masowe ich padanie. Sytuacja taka, oprócz znacznych strat materialnych stwarza także niebezpieczeństwo przeniesienia się niektórych chorób na ludzi (wścieklizna, toxoplazmoza). Możliwość pojawienia się masowych zachorowań zwierząt związane jest z następującymi czynnikami: specyficznym przygranicznym położeniem województwa, którego granica wschodnia i południowa stanowi jednocześnie granicę państwa z Ukrainą i Słowacją co stwarza możliwość przeniesienia chorób z zagranicy, funkcjonowaniem przejść granicznych w Barwinku, Medyce i Korczowej, przez które importowane są do kraju zwierzęta, artykuły i surowce pochodzenia zwierzęcego, występowaniem w dużych kompleksach leśnych dzikich, wolno żyjących zwierząt mogących rozprzestrzeniać groźne, także dla człowieka, choroby zakaźne, np. wściekliznę, gruźlicę, itp., koncentracją się na niektórych terenach chowu określonych gatunków zwierząt gospodarskich, sprzyjającą szybkiemu przenoszeniu się chorób zakaźnych na zwierzęta zdrowe, np. duże fermy drobiu w powiatach mieleckim i jarosławskim mogą sprzyjać masowemu występowaniu takich chorób, jak: choroba Newcastle (czyli padanie drobiu). Zagrożenie mogące objąć cały obszar województwa ze szczególnym uwzględnieniem rejonów przyległych do rzek, potoków ze względu na prawdopodobieństwo wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków. Zjawisko może dotyczyć zarówno ptaków dziko żyjących jak hodowlanych. OCENA WYSTĘPOWANIA Średnie prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia. Możliwość wystąpienia zwłaszcza w okresach wiosennych w czasie migracji ptaków, może lokalnie stwarzać sytuacje kryzysowe. 21

23 Zagrożenia meteorologiczne Silne wiatry huragany Określane są jako wiatry wiejące z prędkością powyżej 35 m/s (12 w skali Beauforta), występują w województwie podkarpackim sporadycznie. Odmianą huraganów w Polsce są występujące sporadycznie trąby powietrzne o zasięgu oddziaływania kilkudziesięciu metrów i na długości do kilku kilometrów. Huragany według wieloletnich obserwacji stacji synoptycznych mogą występować w całym obszarze województwa. Szczególną formą huraganu są wiatry halne wiejące z południa. Gradobicia czyli intensywne opady gradu najczęściej w połączeniu z burzami, występują sporadycznie, powodując skutki klęski żywiołowej na obszarach do 1 km 2. Zjawiska te w ostatnich latach nasilają się w okresie letnim. Zawieje i zamiecie śnieżne silne mrozy Duże opady śniegu, nagłe ataki mrozu mogą sparaliżować życie w wielu miejscowościach na obszarze województwa. Niska temperatura może doprowadzić do odmrożenia i wychłodzenia ciała, co może spowodować bezpośrednie zagrożenie życia. Szczególne zagrożeniem życia na osoby bezdomne. W okresie zimowym zwiększone jest prawdopodobieństwo zagrożenia życia i zdrowia, zwłaszcza osób bezdomnych, pozbawionych opieki, a także osób ze środowisk patologicznych. W związku z silnymi opadami śniegu wiąże się również podwyższone ryzyko obiektów wielopowierzchniowych poprzez zaleganie śniegu na dachach ze względu na możliwość przebywania znacznej liczby osób, takich jak: hale widowiskowo-sportowe, handlowe, dworce, kina, teatry, przykrycia trybun na stadionach. Susze Cały teren kraju ulega stopniowemu przesuszaniu poprzez zmniejszanie naturalnej retencyjności zlewni oraz obniżaniu się poziomów zwierciadeł wód podziemnych oraz zmian klimatu. OCENA WYSTĘPOWANIA Średnie prawdopodobieństwo wystąpienia. 22

24 Pożary Pożary blokowe Decydujący wpływ na zagrożenie pożarowe w obiektach mieszkalnych ma występowanie zabudowy zwartej, konstrukcji palnych obiektów oraz wysokość tych budynków. Według tych kryteriów największe zagrożenie pożarowe budynków mieszkalnych występuje w dużych miastach województwa tj. w Rzeszowie, Przemyślu, Krośnie, Tarnobrzegu, Stalowej Woli i Mielcu głównie ze względu na występowanie budynków wysokich oraz terenów o zwartej zabudowie. Podobny stopień zagrożenia pożarowego występuje w budynkach mieszkalnych w Dębicy, Brzozowie, Łańcucie, Ropczycach i Sanoku. W tych przypadkach o poziomie zagrożenia decyduje występowanie terenów o zwartej zabudowie oraz budynków o palnej konstrukcji. Pożary przestrzenne Ogólna lesistość województwa wynosi 36,7 % i jest wyższa od średniej krajowej o około 8,5 %. Całkowita powierzchnia lasów wszystkich form własności, łącznie z parkami narodowymi, w województwie podkarpackim stanowi ha, z czego lasy zarządzane przez administrację Lasów Państwowych stanowią 82,4 %, a lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa 17,6 %. Zagrożenie lasów uzależnione jest przede wszystkim od wieku i rodzaju drzewostanów. Szata roślinna województwa podkarpackiego jest bardzo różnorodna i w poszczególnych częściach województwa uzależniona od środowiska geograficznego, klimatu i sposobu użytkowania ziemi. W północnej części, w rejonie Kotliny Sandomierskiej na piaszczystych glebach występują przeważnie bory sosnowe. Często spotyka się także lasy mieszane i liściaste, w których obok sosny występuje jodła, modrzew i świerk, a z drzew liściastych buk, dąb, grab, olsza czarna i brzoza. Na Pogórzu Karpackim lasy występują w większości w szczytowych partiach wzniesień. Są to głównie lasy mieszane. W niższych terenach Pogórza rośnie grab, dąb, brzoza i sosna, w wyższych partiach: jodła, buk, świerk. Na całym Pogórzu przeważają lasy jodłowo bukowe. Najbardziej różnorodna i bogata szata roślinna występuje w południowej, górzystej części województwa. W Beskidzie Niskim przeważają lasy mieszane jodłowo bukowe z domieszką jaworu, jesionu, brzozy i wiązów. Spotyka się 23

25 także skupiska cisów i modrzewia. W partiach szczytowych występują lasy bukowe. W rejonie Bieszczadów głównymi gatunkami drzewiastymi są buk i jodła. W niższych terenach górskich występują lasy jodłowe lub mieszane, w wyższych wyłącznie lasy bukowe, często z domieszką jaworu. O podatności lasów na pożary decyduje ich kwalifikacja do kategorii zagrożenia pożarowego, uzależniona przede wszystkim o rodzaju i wieku drzewostanu. Aktualnie na terenie województwa nie występują lasy o największym zagrożeniu tj. zakwalifikowane do I kategorii zagrożenia pożarowego. Lasy podkarpacia podzielone są na 35 nadleśnictw, spośród których 14 zaliczanych jest do II a pozostałe 21 do III kategorii zagrożenia pożarowego. Nadzór nad stanem lasów sprawują 3 Regionalne Dyrekcje Lasów: w Krośnie (27 nadleśnictw), w Krakowie (2 nadleśnictwa) oraz Lublinie - (6 nadleśnictw). Największe zagrożenie pożarowe występuje w lasach zaliczonych do II kategorii zagrożenia pożarowego, które znajdują się na terenie nadleśnictw: Głogów, Leżajsk, Lubaczów, Mielec, Radymno, Tuszyma, Buda Stalowska, Rudnik, Rozwadów, Gościeradów, Janów Lubelski, Biłgoraj, Dębica oraz Dąbrowa Tarnowska. OCENA WYSTĘPOWANIA Średnie prawdopodobieństwo wystąpienia Katastrofy komunikacyjne Około 90% działań to akcji ratownictwa technicznego prowadzonych jest podczas zdarzeń w komunikacji (wypadki katastrofy drogowe i kolejowe). Głównymi czynnikami wpływającymi na fakt wzrostu występowania tych zdarzeń są: wzrost liczby pojazdów przy nie zwiększającej się praktycznie powierzchni i jakości dróg, wzrost osiąganych przez pojazdy prędkości, łamanie przepisów o ruchu drogowym. W 2010 r. na terenie województwa podkarpackiego doszło do 1957 wypadków - ich liczba zmniejszyła się o 10 % w stosunku do roku W zdarzeniach tych śmierć poniosły 202 osoby, o 8,2 % mniej niż przed rokiem. Zmniejszyła się również liczba osób rannych w wypadkach drogowych, było ich 2574 (spadek o 7,4 %). 24

Typologia zagrożeń. 1. powodzie: roztopowe, opadowe, sztormowe, zatorowe, wylewowe

Typologia zagrożeń. 1. powodzie: roztopowe, opadowe, sztormowe, zatorowe, wylewowe Typologia zagrożeń Zagrożenia naturalne Zagrożenia cywilizacyjne 1. powodzie: roztopowe, opadowe, sztormowe, zatorowe, wylewowe 2. katastrofy: budowlane (budynków, obiektów drogowych, budowli hydrotechnicznych

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja nr 9 z 31 grudnia 2014 roku do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa małopolskiego

Aktualizacja nr 9 z 31 grudnia 2014 roku do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa małopolskiego Zatwierdzam Przedkładam Minister Zdrowia dnia. Wojewoda Małopolski Aktualizacja nr 9 z 31 grudnia 2014 roku do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS ZMIAN I AKTUALIZACJI 5 I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 15

SPIS TREŚCI OPIS ZMIAN I AKTUALIZACJI 5 I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 15 SPIS TREŚCI ARKUSZ UZGODNIEŃ PLANU 4 OPIS ZMIAN I AKTUALIZACJI 5 I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 15 1. Sieć komunikacyjna. 15 a) charakterystyka województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS ZMIAN I AKTUALIZACJI 4 I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 15

SPIS TREŚCI OPIS ZMIAN I AKTUALIZACJI 4 I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 15 SPIS TREŚCI ARKUSZ UZGODNIEŃ PLANU 3 OPIS ZMIAN I AKTUALIZACJI 4 I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 15 1. Sieć komunikacyjna. 15 a) charakterystyka województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Max. ilość [T] Sposób składowania 1 2 3 4 5 6 7 1. GRUPA LOTOS S.A. Baza Paliw Jasło

Max. ilość [T] Sposób składowania 1 2 3 4 5 6 7 1. GRUPA LOTOS S.A. Baza Paliw Jasło Informacja o przyjętych zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych lub ich zmianach Lp. Nazwa obiektu, adres Powiat Rodzaj substancji niebezpiecznych Max. ilość [T] Sposób składowania 1 2 3 4 5 6 7 1.

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ SIŁ I ŚRODKÓW PODKARPACKIEJ POLICJI W DZIAŁANIACH PRZECIWPOWODZIOWYCH W 2010 ROKU ZASADY UCZESTNICTWA POLICJI W PRZEDSIĘWZIĘCIACH OCHRONY

UDZIAŁ SIŁ I ŚRODKÓW PODKARPACKIEJ POLICJI W DZIAŁANIACH PRZECIWPOWODZIOWYCH W 2010 ROKU ZASADY UCZESTNICTWA POLICJI W PRZEDSIĘWZIĘCIACH OCHRONY UDZIAŁ SIŁ I ŚRODKÓW PODKARPACKIEJ POLICJI W DZIAŁANIACH PRZECIWPOWODZIOWYCH W 2010 ROKU ZASADY UCZESTNICTWA POLICJI W PRZEDSIĘWZIĘCIACH OCHRONY ŚRODOWISKA KROSNO, 27 PAŹDZIERNIKA 2010 Ustawa z dnia 6

Bardziej szczegółowo

Wyniki uczniów według powiatów w województwie podkarpackim

Wyniki uczniów według powiatów w województwie podkarpackim Wyniki według powiatów w województwie podkarpackim Powiat W procentach według ów w powiatach bieszczadzki 13 285 26,2 65,6 4,2 7,0 11,9 19,6 21,1 16,8 8,1 6,0 5,3 brzozowski 39 900 27,4 68,5 2,2 4,2 12,3

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2011 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Prof. Dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska Dr Patrycjusz

Bardziej szczegółowo

Ponadto odnotowano na tych drogach 64 kolizje drogowe, o 28 więcej niż w roku 2002.

Ponadto odnotowano na tych drogach 64 kolizje drogowe, o 28 więcej niż w roku 2002. Statystyczna analiza zagrożeń na obszarze powiatu - uwzględniając położenie geograficzne i potencjał gospodarczy należy się liczyć z zagrożeniami zwyczajnymi w następstwie codziennej działalności społeczno

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2007 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7 S9

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa podkarpackiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa podkarpackiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa podkarpackiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ z przeprowadzeniem oceny strategicznej oddziaływania programu środowiska 10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ Poważna awaria, wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz.

Bardziej szczegółowo

1. Sieć komunikacyjna:

1. Sieć komunikacyjna: 1 Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 1. Sieć komunikacyjna..... str. 4 2. Struktura urbanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem zakładów zwiększonego ryzyka i zakładów

Bardziej szczegółowo

Tabela 34. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2006 w województwie podkarpackim według

Tabela 34. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2006 w województwie podkarpackim według Tabela 34. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2006 w województwie podkarpackim według bieszczadzki 1801 Czarna 180103 36 33,97 8 93 22,72 5 47 56,69 6 73 bieszczadzki 1801 Lutowiska 180105 40 33,70 8 90 23,88

Bardziej szczegółowo

RAMOWY WZÓR WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE

RAMOWY WZÓR WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia... (poz. ) RAMOWY WZÓR WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

A. SPOSÓB OPRACOWANIA ANALIZY ZAGROŻEŃ NA OBSZARZE POWIATU

A. SPOSÓB OPRACOWANIA ANALIZY ZAGROŻEŃ NA OBSZARZE POWIATU Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (poz. ) Załącznik nr 1 A. SPOSÓB OPRACOWANIA ANALIZY ZAGROŻEŃ NA OBSZARZE POWIATU Analiza zagrożeń na obszarze powiatu składa

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa podkarpackiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa podkarpackiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa podkarpackiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

PAMIETAJ!! TEKST PODKREŚLONY LUB WYTŁUSZCZONY JEST DO ZAPAMIETANIA

PAMIETAJ!! TEKST PODKREŚLONY LUB WYTŁUSZCZONY JEST DO ZAPAMIETANIA SYTUACJE KRYZYSOWE Edukacja dla bezpieczeństwa PAMIETAJ!! TEKST PODKREŚLONY LUB WYTŁUSZCZONY JEST DO ZAPAMIETANIA Opracował: mgr Mirosław Chorąży SYTUACJA KRYZYSOWA ROZUMIENIE POJĘCIA? Sytuacja kryzysowa

Bardziej szczegółowo

Liczba dzieci sześcioletnich, które rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej od 1 września 2012r.

Liczba dzieci sześcioletnich, które rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej od 1 września 2012r. Liczba dzieci sześcioletnich, które rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej od września 22r. Powiat bieszczadzki Czarna - gmina wiejska 22 Lutowiska - gmina wiejska Ustrzyki Dolne - gmina miejsko-wiejska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach Na podstawie art. 17 ust. 7 oraz art. 138 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Paweł Dadasiewicz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Paweł Dadasiewicz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Slajd 1 Zagrożenia poważnymi awariami związane z lokalizacją zakładów i transportem substancji niebezpiecznych Slajd 2 Agenda Zakłady mogące spowodować poważną awarię, Transport materiałów niebezpiecznych,

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ` URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 www.stat.gov.pl/rzesz; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl Opracowania

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 października 2012 r. Tekst jednolity Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PRUDNIKU 2 0 0 8 Lp. Data Temat, cel 1. 25.02.2008 r. 1. Zadania Starosty oraz Zespołu wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Bardziej szczegółowo

Projekty w trakcie realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w województwie podkarpackim - stan na 30 czerwca 2012 r.

Projekty w trakcie realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w województwie podkarpackim - stan na 30 czerwca 2012 r. Projekty w trakcie realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w województwie podkarpackim - stan na 30 czerwca 2012 r. Tytuł projektu Gmina Wartość ogółem Dofinansowanie UE Poprawa

Bardziej szczegółowo

2. Lokalizacja inwestycji...1. 2.1. Charakterystyka gminy... 1. 3. Parametry techniczne drogi...2. 4. Wymagania...2

2. Lokalizacja inwestycji...1. 2.1. Charakterystyka gminy... 1. 3. Parametry techniczne drogi...2. 4. Wymagania...2 SPIS TREŚCI 1. Opis przedsięwzięcia....1 2. Lokalizacja inwestycji....1 2.1. Charakterystyka gminy... 1 3. Parametry techniczne drogi....2 4. Wymagania....2 5. Przebiegi wariantów w podziale na gminy....3

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10

URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 Opracowania sygnalne URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 www.stat.gov.pl/rzesz; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2013 r.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2013 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2013 r. W 2013 r. w województwie podkarpackim działało 679 bibliotek publicznych wraz z filiami.

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Ul. Ceramiczna Ul. Szpitalna Miasto / Gmina Chełm Powierzchnia nieruchomości Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec sierpnia 2010 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec kwietnia roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G

Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G Wisły Małgorzata Owsiany Katarzyna Król Seminarium nt. Eko- sanitacji & Zrównoważonego Zarządzania Gospodarką Ściekową Kraków 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne w woj. podkarpackim - 2015 r. 79%

Biblioteki publiczne w woj. podkarpackim - 2015 r. 79% WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2015 r. W województwie podkarpackim w 160 gminach działa 161 bibliotek (w Lubaczowie 2 biblioteki).

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE (WYNIKI PRAC BADAWCZYCH I STUDIALNYCH Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WÓD RZEK GRANICZNYCH ZA 2010 ROK

OCENA JAKOŚCI WÓD RZEK GRANICZNYCH ZA 2010 ROK WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE DELEGATURA W PRZEMYŚLU OCENA JAKOŚCI WÓD RZEK GRANICZNYCH ZA 2010 ROK Opracowała: mgr inż.danuta Satkowska Przemyśl, kwiecień 2010r. SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

GDDKiA O/RZESZÓW - Stan obecny sieci drogowej oraz inwestycje planowane w ramach PBDK

GDDKiA O/RZESZÓW - Stan obecny sieci drogowej oraz inwestycje planowane w ramach PBDK GDDKiA O/RZESZÓW - Stan obecny sieci drogowej oraz inwestycje planowane w ramach PBDK 2014-2023 Sieć dróg w zarządzie Oddziału w Rzeszowie na 31.12.2015 klasa A 171 km (w tym 41 km w budowie) Rejon Nisko

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31 978 Kraków

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31 978 Kraków bieszczadzki Technikum 4 letnie Ustrzyki Dolne Przemysłowa 13 31% Urząd Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne brzozowski Technikum Nr II Brzozów Słoneczna 35 69% Starostwo Powiatowe w Brzozowie brzozowski Technikum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU 1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM KRYZYSOWEGO, ZWANEGO DALEJ PCZK Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzone

Bardziej szczegółowo

Rzeszów-Jasionka Horyniec-Zdrój. Korczowa. Województwo Świętokrzyskie. Zasięg strefy MRG Zasięg strefy nadgranicznej. Województwo Lubelskie.

Rzeszów-Jasionka Horyniec-Zdrój. Korczowa. Województwo Świętokrzyskie. Zasięg strefy MRG Zasięg strefy nadgranicznej. Województwo Lubelskie. Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej ochrania południowowschodni odcinek granicy Rzeczypospolitej Polskiej dzielony z Republiką Ukrainy na długości 239 km, stanowiący jednocześnie fragment zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na r.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2014 r. W 2014 r. w województwie podkarpackim działało 679 bibliotek publicznych wraz z filiami.

Bardziej szczegółowo

Kurs Przodownika Turystyki Górskiej PTTK Pogórza Beskidzkie

Kurs Przodownika Turystyki Górskiej PTTK Pogórza Beskidzkie Kurs Przodownika Turystyki Górskiej PTTK 2012 Pogórza Beskidzkie Jerzy Antychowicz Położenie Jest niższa północna partia (1)Zewnętrznych Karpat Zachodnich na terenie Polski i Czech Podział Pogórze Zachodniobeskidzkie

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA POLSKICH I UKRAIŃSKICH SŁUŻB OCHRONY ŚRODOWISKA NA TERENACH PRZYGRANICZNYCH

WSPÓŁPRACA POLSKICH I UKRAIŃSKICH SŁUŻB OCHRONY ŚRODOWISKA NA TERENACH PRZYGRANICZNYCH Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie WSPÓŁPRACA POLSKICH I UKRAIŃSKICH SŁUŻB OCHRONY ŚRODOWISKA NA TERENACH PRZYGRANICZNYCH dr inż. Ewa J. Lipińska Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony

Bardziej szczegółowo

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ANEKS NR 1

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ANEKS NR 1 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ANEKS NR 1 DO WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA LATA 2009-2011 Kraków,

Bardziej szczegółowo

b) intensywne zjawiska atmosferyczne i zjawiska lodowe na rzekach

b) intensywne zjawiska atmosferyczne i zjawiska lodowe na rzekach CHARAKTERYSTYKA ZAGROśEŃ MIASTA JELENIEJ GÓRY ORAZ OCENA RYZYKA ICH WYSTĄPIENIA. / wyciąg z Planu Reagowania Kryzysowego Miasta Jeleniej Góry/ 1. Katastrofy naturalne. a) powodzie ocena ryzyka zagroŝenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec sierpnia 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Województwo podkarpackie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku

Województwo podkarpackie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Województwo podkarpackie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Lp. Nazwa Kwota Miejscowość Powiat Instytucji dotacji 1 2 3 4 5 Czarna Bieszczadzki 2 000 1 Lutowiska Bieszczadzki 2 000 2 Powiatowa i

Bardziej szczegółowo

Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPON)

Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPON) Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPON) Załącznik Nr 1 ZESTAWIENIE Z OZNACZEŃ GRAFICZNYCH PRZYJĘTYCH W STUDIUM IPPON Z OZNACZENIAMI STOSOWANYMI PO STRONIE NIEMIECKIEJ

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE KOMPLEMENTARNE DLA SIECI DRÓG KRAJOWYCH. Lesław Kornak Dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego UMWP

INWESTYCJE KOMPLEMENTARNE DLA SIECI DRÓG KRAJOWYCH. Lesław Kornak Dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego UMWP INWESTYCJE KOMPLEMENTARNE DLA SIECI DRÓG KRAJOWYCH Lesław Kornak Dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego UMWP Sieć dróg wojewódzkich województwa podkarpackiego Łączna długość dróg

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS ZMIAN I AKTUALIZACJI 5 I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 6

SPIS TREŚCI OPIS ZMIAN I AKTUALIZACJI 5 I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 6 SPIS TREŚCI ARKUSZ UZGODNIEŃ PLANU 4 OPIS ZMIAN I AKTUALIZACJI 5 I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 6 1. Sieć komunikacyjna. 6 a) charakterystyka województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10

URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 ` tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; faks: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl; e-mail: SekretariatUSrze@stat.gov.pl Opracowania

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na Podkarpacie

Zapraszamy na Podkarpacie Zapraszamy na Podkarpacie 1.Prezentacja regionu, 2.Problemy przygraniczne, 3.Przykłady współpracy z Ukrainą. 4.Prezentacja WIOŚ w Rzeszowie. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lutego 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r.

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r. SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Centrum Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Ratownictwo medyczne w Systemie Bezpieczeństwa Państwa. Elżbieta Cipora, Joanna Bierawska

Ratownictwo medyczne w Systemie Bezpieczeństwa Państwa. Elżbieta Cipora, Joanna Bierawska Ratownictwo medyczne w Systemie Bezpieczeństwa aństwa Elżbieta Cipora, Joanna Bierawska Sanok, 24-25 październik 2013 System Bezpieczeństwa aństwa ozamilitarne ogniwa systemu obronności Gospodarcze, Ochronne,

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Tajęcina k. Rzeszowa - grunt niezabudowany Powierzchnia gruntu: 4,5786 ha Położenie: miejscowość Tajęcina gmina Trzebownisko Tytuł prawny: własność Przedmiot sprzedaży: prawo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec września 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG: OPRACOWANIE PRZESŁANE PRZEZ PAŃSTWOWĄ STRAŻ POŻARNĄ W CZĘSTOCHOWIE

WYCIĄG: OPRACOWANIE PRZESŁANE PRZEZ PAŃSTWOWĄ STRAŻ POŻARNĄ W CZĘSTOCHOWIE Podstawowe zagrożenia występujące na terenie miasta i gminy WYCIĄG: OPRCOWNIE PRZESŁNE PRZEZ PŃSTWOWĄ STRŻ POŻRNĄ W CZĘSTOCHOWIE Zagrożenie pożarowe Zagrożenia pożarowe dotyczą w szczególności budynków

Bardziej szczegółowo

Jednostka zadaniowa: Z10 Sękówka, Siara

Jednostka zadaniowa: Z10 Sękówka, Siara Jednostka zadaniowa: Z10 Sękówka, Siara 122.65 [km 2 ] - łączna powierzchnia Z10 Sękówka, Siara jednostek zadaniowych Rzeka Sękówka to największy prawy dopływ Ropy; Długość: 24.7 km Rzeka Siarka to dopływ

Bardziej szczegółowo

Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania kryzysowego

Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania kryzysowego Konwersatorium pn. Dostęp, wymiana, integracja. Możliwości i zasady wykorzystania publicznych baz danych i zasobów informacyjnych Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 października 2014 r. Poz. 1431 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 22 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 22 października 2014 r. Poz. 1431 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 22 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 października 2014 r. Poz. 1431 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

2. Lokalizacja inwestycji Charakterystyka gminy Parametry techniczne drogi Wymagania...3

2. Lokalizacja inwestycji Charakterystyka gminy Parametry techniczne drogi Wymagania...3 SPIS TREŚCI 1. Opis przedsięwzięcia....1 2. Lokalizacja inwestycji....1 2.1. Charakterystyka gminy... 1 3. Parametry techniczne drogi....2 4. Wymagania....3 5. Przebiegi wariantów w podziale na gminy....3

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO - POMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO - POMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WE WŁOCŁAWKU Powódź rozumie się przez to czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą, powstałe na skutek wezbrania wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach

Bardziej szczegółowo

III KORYTARZ EUROPEJSKIEGO ROZWOJU VIA - REGIA

III KORYTARZ EUROPEJSKIEGO ROZWOJU VIA - REGIA III KORYTARZ EUROPEJSKIEGO ROZWOJU VIA - REGIA Położenie Podkarpacia i Rzeszowa Położenie i komunikacja Rzeszów położony jest na skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych biegnących z północy na południe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zasad realizacji zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 15, 16, 20, ustawy

Bardziej szczegółowo

ul. Rynek Brzozów ul. Gałęziowskiego 6/ Rzeszów ul. Mickiewicza Leżajsk ul. M. Dąbrowskiej Tarnobrzeg

ul. Rynek Brzozów ul. Gałęziowskiego 6/ Rzeszów ul. Mickiewicza Leżajsk ul. M. Dąbrowskiej Tarnobrzeg Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie realizacji projektów (ułożonych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów) w ramach konkursu zamkniętego nr 21/POKL/6.2/2012 ogłoszonego w dniu 20.04.2012

Bardziej szczegółowo

Tutaj już byliśmy z mobilnymi stanowiskami ZIP:

Tutaj już byliśmy z mobilnymi stanowiskami ZIP: Tutaj już byliśmy z mobilnymi stanowiskami ZIP: Data Miejscowość Lokalizacja 10.07.2013 Rzeszów Komenda Miejska Policji Urząd Marszałkowski 11.07.2013 Rzeszów Urząd Wojewódzki 12.07.2013 Rzeszów Komenda

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 października 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 października 2005 r. Dz.U.05.225.1934 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną

Bardziej szczegółowo

ZLEWNIE RZEK BUGU I NARWI

ZLEWNIE RZEK BUGU I NARWI ZLEWNIE RZEK BUGU I NARWI ZASOBY WODNE I PRZYRODNICZE MONOGRAFIA pod redakcją Jana Dojlido i Bohdana Wieprzkowicza WARSZAWA 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 1. ZASOBY WODNE 9 1.1. EWOLUCJA POGLĄDÓW NA GOSPODARKĘ

Bardziej szczegółowo

Przeworsko - Dynowski Obszar Wsparcia jako realizacja zintegrowanego podejścia terytorialnego do polityk publicznych

Przeworsko - Dynowski Obszar Wsparcia jako realizacja zintegrowanego podejścia terytorialnego do polityk publicznych Przeworsko - Dynowski Obszar Wsparcia jako realizacja zintegrowanego podejścia terytorialnego do polityk publicznych Andrzej Sawicki Dyrektor Instytutu Gospodarki WSIiZ w Rzeszowie maj 2014 r. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha.

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha. Położenie azwa lokalizacji Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Środa Śląska (1) Miękinia (2) Obręb: (1) Komorniki, Święte, Juszczyn (2) - Kadłub, Źródła Miasto / Gmina (1) Gmina Środa Śląska (2)

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZED POWODZIĄ. - kilka uwag. Waldemar Mioduszewski Instytut Technologiczno- Przyrodniczy Zakład Zasobów Wodnych

OCHRONA PRZED POWODZIĄ. - kilka uwag. Waldemar Mioduszewski Instytut Technologiczno- Przyrodniczy Zakład Zasobów Wodnych OCHRONA PRZED POWODZIĄ - kilka uwag Waldemar Mioduszewski Instytut Technologiczno- Przyrodniczy Zakład Zasobów Wodnych KATAKLIZMY ZWIĄZANE Z WODĄ Powodzie Fale sztormowe Cyklony Osuwiska, lawiny błotne

Bardziej szczegółowo

Struktura i zadania Służby S. Celnej w kontekście przestrzegania przepisów w z zakresu ochrony środowiska, ze. podkarpackiego.

Struktura i zadania Służby S. Celnej w kontekście przestrzegania przepisów w z zakresu ochrony środowiska, ze. podkarpackiego. Struktura i zadania Służby S Celnej w kontekście przestrzegania przepisów w z zakresu ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego. Małgorzata Czesak - Izba Celna w Przemyślu

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO M.ST. WARSZAWY I. PLAN GŁÓWNY ROZDZIAŁ 1. CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻEŃ, OCENA RYZYKA, MAPY RYZYKA I ZAGROŻEŃ 2. Identyfikacja zagrożeń 1) Zagrożenia spowodowane siłami natury a)

Bardziej szczegółowo

11. Dodatkowe działania nadzoru budowlanego /poza bieżącą działalnością wynikającą z przepisów.

11. Dodatkowe działania nadzoru budowlanego /poza bieżącą działalnością wynikającą z przepisów. 11. Dodatkowe działania nadzoru budowlanego /poza bieżącą działalnością wynikającą z przepisów. Upoważnieni przedstawiciele WINB pracują w stałych zespołach opiniujących i doradczych na szczeblu wojewódzkim:

Bardziej szczegółowo

Przykłady sytuacji kryzysowych powodzie, pożary, skażenia chemiczne, masowe manifestacje, epidemie wśród ludzi,

Przykłady sytuacji kryzysowych powodzie, pożary, skażenia chemiczne, masowe manifestacje, epidemie wśród ludzi, Przykłady sytuacji kryzysowych powodzie, pożary, skażenia chemiczne, masowe manifestacje, epidemie wśród ludzi, katastrofy drogowe, wybuchy gazu, susze, akty terroryzmu, osunięcia gruntu, śnieżyce, katastrofy

Bardziej szczegółowo

Perspektywa województwa podkarpackiego

Perspektywa województwa podkarpackiego Potencjalne tematy współpracy pomiędzy subregionem tarnowskim a ośrodkami województwa podkarpackiego: Mielcem i Dębicą Perspektywa województwa podkarpackiego Jerzy Rodzeń Dyrektor Departamentu Strategii

Bardziej szczegółowo

Atrakcje turystyczne :46:55

Atrakcje turystyczne :46:55 Atrakcje turystyczne 2016-05-24 20:46:55 2 Nigdzie poza tym regionem nie występuje w Polsce tak dużo gatunków wielkich drapieżników, włącznie z niedźwiedziem, a także największych roślinożerców, na czele

Bardziej szczegółowo

Miejsca i harmonogram dostaw dla części 1 przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 (komputer PC-1, komputer PC-2, notebook)

Miejsca i harmonogram dostaw dla części 1 przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 (komputer PC-1, komputer PC-2, notebook) Miejsca i harmonogram dostaw dla części 1 przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 (komputer, komputer, notebook) L.p. Nazwa placówki pocztowej Adres Powiat Gmina 1 Magazyn CI (Rzeszów) 35-959 Rzeszów, ul.

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA JAKOŚCI WÓD ZBIORNIKÓW ZAPOROWYCH W 2003 ROKU

KLASYFIKACJA JAKOŚCI WÓD ZBIORNIKÓW ZAPOROWYCH W 2003 ROKU KLASYFIKACJA JAKOŚCI WÓD ZBIORNIKÓW ZAPOROWYCH W 2003 ROKU W 2003 roku, w ramach realizacji Programu monitoringu środowiska w województwie podkarpackim w 2003, Wojewódzki Inspektorat w Rzeszowie wykonał

Bardziej szczegółowo

Informacja/Informacja uzupełniająca *

Informacja/Informacja uzupełniająca * Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. (poz. 58) WZÓR Odbiorca informacji: Główny Inspektor Ochrony Środowiska Komórka organizacyjna ds. poważnych awarii ul.... fax:...,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 22/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. z dnia 14 lipca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 22/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. z dnia 14 lipca 2016 r. ROZPORZĄDZENIE NR 22/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 14 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej

Bardziej szczegółowo

Część I Dane zbiorcze. Rozdział 1. Dane ogólne

Część I Dane zbiorcze. Rozdział 1. Dane ogólne [WYCIĄG] OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego Na podstawie art. 168

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OBRONA CYWILNA REALIZACJA ZADAŃ OBRONNYCH W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ŚCIŚLE TAJNE TAJNE POUFNE ZASTRZEŻONE ODPOWIEDNIK W JĘZYKU ANGIELSKIM TOP SECRET SECRET CONFIDENTIAL

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW Źródło: http://duw.pl/czk/informatory-i-poradniki/przepisy-prawne/rozporzadzenia/7101,rozporzadzenia.html Wygenerowano: Sobota, 18 lutego 2017, 00:18 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Program wodno-środowiskowy kraju

Program wodno-środowiskowy kraju Program wodno-środowiskowy kraju na obszarze województwa podkarpackiego Katarzyna Król Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Wydział Planowania w Gospodarce Wodnej Rzeszów, 15 grudnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Monika Ciak-Ozimek. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie

Monika Ciak-Ozimek. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie Monika Ciak-Ozimek Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Projekt ISOK jest realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki

ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym

Bardziej szczegółowo

Gmina/ Jednostka ewidencyjna

Gmina/ Jednostka ewidencyjna 1 podkarpackie bieszczadzki Ustrzyki Dolne - miasto Ustrzyki Dolne 1251 2,8216 2 podkarpackie bieszczadzki Ustrzyki Dolne - miasto Ustrzyki Dolne 1607 2,4819 3 podkarpackie bieszczadzki Ustrzyki Dolne

Bardziej szczegółowo

Część I Dane zbiorcze. Rozdział 1. Dane ogólne

Część I Dane zbiorcze. Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego (WYCIĄG) Na podstawie art. 168

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja nr 1 z dnia kwietnia 2015 r. do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubelskiego

Aktualizacja nr 1 z dnia kwietnia 2015 r. do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubelskiego Załącznik do uchwały Nr 75/2015 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 14 kwietnia 2015 r. Zatwierdzam Minister Zdrowia dnia. Przedkładam Wojewoda dnia.. Aktualizacja nr 1 z dnia kwietnia 2015 r. do Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów nieruchomości

Zestawienie parametrów nieruchomości INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI Powierzchnia nieruchomości Lokalizacja Zestawienie parametrów nieruchomości Nazwa podmiotu Dolnośląski Park Technologiczny T-Park Instytucja zarządzająca Dolnośląska

Bardziej szczegółowo

oferta inwestycyjna (TEREN NAD ZBIORNIKIEM WODNYM PRZYKONA)

oferta inwestycyjna (TEREN NAD ZBIORNIKIEM WODNYM PRZYKONA) oferta inwestycyjna (TEREN NAD ZBIORNIKIEM WODNYM PRZYKONA) 1. POŁOŻENIE 1.1. Nazwa działki Działka w miejscowości Zimotki i Dąbrowa 1.2. Miasto / gmina Gmina Przykona 1.3. Powiat turecki 2. POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

Sposób koordynowania działań jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Sposób koordynowania działań jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne Strona 1. Cel... 2 2. Zakres stosowania... 2 3. Odpowiedzialność... 2 4. Definicje... 2 5. Opis postępowania... 5 5.1. Działania na miejscu zdarzenia... 5 5.3. Działania podejmowane na poziomie dysponenta...

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

CENTRUM URAZOWEGO MEDYCYNY RATUNKOWEJ I KATASTROF

CENTRUM URAZOWEGO MEDYCYNY RATUNKOWEJ I KATASTROF PROJEKT utworzenia w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie CENTRUM URAZOWEGO MEDYCYNY RATUNKOWEJ I KATASTROF Kraków lipiec 2011 Udział Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof w rozwoju Regionu Podniesienie

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE

STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE - INFORMACJA WIOŚ RZESZÓW - Maria Suchy Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie Grudzień 2007 r. Stan środowiska w województwie Powietrze Woda Gospodarka

Bardziej szczegółowo