Przemysłowe Powłoki malarskie NA PowierzCHNie metalowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przemysłowe Powłoki malarskie NA PowierzCHNie metalowe"

Transkrypt

1 Przemysłowe Powłoki MALARSKIE NA POWIERZCHNIE METALOWE

2

3 Przemysłowe powłoki malarskie na powierzchnie metalowe

4 Przemysłowe powłoki malarskie na powierzchnie metalowe Zespół redakcyjny Raimo Flink Minna Ihamäki-Laitinen Petri Järvinen Tina Killström Juha Kilpinen Ari Kimmo Pekka Kotilainen Väinö Laitinen Leena Tuisku Tłumaczenie i redakcja polskiego wydania: Justyna Balińska Michał Jaczewski Wydawca: Tikkurila Polska S.A. Układ graficzny: Keijo Korhonen

5 Spis Treści 1. Korozja Korozja atmosferyczna Korozja w wodzie Korozja w glebie Inne rodzaje korozji Zapobieganie korozji poprzez malowanie Zapobieganie reakcji katodowej Zapobieganie reakcji anodowej Blokada przepływu ładunków elektrycznych Uwzględnianie ochrony antykorozyjnej w projektowaniu konstrukcji stalowych Unikanie warunków sprzyjających korozji Wybór właściwego materiału i sposobu ochrony Unikanie rozwiązań podatnych na korozję i niekorzystnych dla procesów obróbki powierzchniowej Obróbka powierzchniowa przed montażem Normy dotyczące powłok ochronnych Cele stawiane normom Normy międzynarodowe Normy dotyczące kontroli farb i grubości powłok Unormowania własne producentów Czyszczenie i przygotowanie powierzchni Symbole oznaczające metody przygotowania powierzchni Stany wyjściowe powierzchni Czyszczenie wstępne Usuwanie zanieczyszczeń i smarów Mycie alkaliczne Mycie rozpuszczalnikami Mycie emulsjami Suszenie Stopnie przygotowania powierzchni Stopnie jakości przygotowania powierzchni Metody przygotowania powierzchni Przygotowanie powierzchni ręczne lub narzędziami z napędem mechanicznym, stopnie St Obróbka strumieniowo-ścierna, stopnie Sa Stopnie oczyszczenia strumieniowo-ściernego wg PN-EN ISO Ścierniwa Profil powierzchni Czyszczenie strumieniem wody Metody termiczne Metody chemiczne Fosforanowanie Chromianowanie Grunty reaktywne Podkłady prefabrykacyjne TIKKURILA PRZEMYSŁOWE POWŁOKI MALARSKIE NA POWIERZCHNIE METALOWE

6 6. Powłoki ochronne metody aplikacji i sprzęt Malowanie pędzlem Malowanie wałkiem Natrysk pneumatyczny Przełom w technice aplikacji natryskowej Zalety i wady natrysku konwencjonalnego Pistolety do natrysku konwencjonalnego Zestawy dysz dla natrysku konwencjonalnego Poprawa sprawności transferu Natrysk bezpowietrzny Zasada natrysku bezpowietrznego Sprzęt do natrysku materiałów dwuskładnikowych (2K) Zalety i wady natrysku bezpowietrznego Natrysk bezpowietrzny z podgrzewaniem Dlaczego podgrzewamy farby? Zasada działania i sposób użycia natrysku bezpowietrznego z podgrzewaniem Dysze do natrysku bezpowietrznego Natrysk w osłonie powietrznej Technika malowania natryskowego Używanie spustu pistoletu natryskowego Zależność między szybkością malowania i odległością dyszy od powierzchni malowanej Malowanie powierzchni płaskich (blach) Malowanie długich elementów Odległość między powierzchnią malowaną a pistoletem natryskowym Malowanie kątów i miejsc trudnodostępnych Malowanie wąskich przedmiotów Malowanie obiektów o skomplikowanych kształtach Malowanie bezpowietrzne zasady bezpieczeństwa Natrysk elektrostatyczny Elektrostatyczne malowanie dyszami odśrodkowymi Konwencjonalne malowanie elektrostatyczne Elektrostatyczne malowanie natryskiem bezpowietrznym Automaty malarskie Zrobotyzowane techniki natryskowe Malowanie zanurzeniowe Malowanie metodą polewania Malowanie proszkowe Aplikacja Wpływ wilgotności i temperatury Wpływ temperatury na własności formowania warstwy powłoki malarskiej Rodzaje farb Podział farb na grupy Farby wysychające fizycznie Farby utwardzane chemicznie Farby wodorozcieńczalne Farby alkidowe Fontelac wodorozcieńczalne farby alkidowe Temaprime i Temalac rozpuszczalnikowe farby alkidowe Farby epoksydowe Fontecoat wodorozcieńczalne farby epoksydowe Temabond i Temacoat, epoksydowe farby rozpuszczalnikowe Temaline bezrozpuszczalnikowe powłoki epoksydowe TIKKURILA PRZEMYSŁOWE POWŁOKI MALARSKIE NA POWIERZCHNIE METALOWE

7 8.4 Farby poliuretanowe Fontedur wodorozcieńczalne farby poliuretanowe Temadur i Temathane rozpuszczalnikowe farby poliuretanowe Farby epoksyestrowe Duasolid rozpuszczalnikowe farby epoksyestrowe Emalie piecowe Fontetherm wodorozcieńczalne emalie piecowe Tematherm rozpuszczalnikowe emalie piecowe Farby chlorokauczukowe Farby akrylowe Fontecryl wodorozcieńczalne farby akrylowe Temacryl AR rozpuszczalnikowa farba akrylowa Farby wysokocynkowe Fontezinc wodorozcieńczalne farby wysokocynkowe Temazinc i Temasil rozpuszczalnikowe farby wysokocynkowe Farby silikonowe Temal rozpuszczalnikowe farby silikonowe Podkłady prefabrykacyjne Temablast i Temaweld rozpuszczalnikowe podkłady prefabrykacyjne Farby winylowe Temanyl MS rozpuszczalnikowa farba winylowa Farby bitumiczne Farby ogniochronne Farby proszkowe Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki Rodzaje rozpuszczalników Skuteczność działania rozpuszczalników Wartość parowania Woda Zagrożenie wybuchem Systemy malarskie dla nowopowstających budowli i renowacji starych powłok malarskich Rola poszczególnych warstw farby w systemie malarskim Wybór systemu malarskiego Kategorie warunków korozyjnych Trwałość systemu powłokowego Ograniczenia systemów normatywnych Oznaczenia systemu malarskiego Nominalna grubość suchej powłoki, NDFT Malowanie renowacyjne Oznaczenia rodzajów farb Powłoki ochronne koszty i oszczędności Powłoki ochronne kwestia jakości Jakość Zawieranie umów Pracownicy, ich kwalifikacje i sprzęt Ocena konstrukcji stalowej TIKKURILA PRZEMYSŁOWE POWŁOKI MALARSKIE NA POWIERZCHNIE METALOWE

8 12.5 Przygotowanie powierzchni Warunki w czasie aplikacji Technika malowania i sprzęt Farby i rozcieńczalniki Malowanie Kontrola zakończonych prac malarskich Wyposażenie inspektorskie Postępowanie inspektora nadzoru w procesie malowania Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska Zagrożenia zdrowotne związane z procesem malowania Informacja o zagrożeniach Oznaczenia na etykietach Karty charakterystyki Wybór farb i planowanie robót malarskich Ustawodawstwo Ochrona środowiska naturalnego limity i pozwolenia Emisja rozpuszczalników Odpady farb Zużyte opakowania Systemy barwienia Powłoki ochronne: terminologia i słownictwo Literatura źródłowa TIKKURILA PRZEMYSŁOWE POWŁOKI MALARSKIE NA POWIERZCHNIE METALOWE

9 1. Korozja Korozja oznacza erozję metali, która poprzez zmianę własności metalu skutkuje uszkodzeniami, negatywnym oddziaływaniem na środowisko a także pogorszeniem stanu całych urządzeń technicznych. Korozja jest zespołem fizycznych i chemicznych reakcji między metalem i jego otoczeniem. Korozja skutkuje uszkodzeniem metalu, jego bezpośredniego otoczenia, bądź całej konstrukcji. Procesy korozyjne mają na ogół charakter reakcji elektrochemicznych, zatem woda, w różnych postaciach, jest niezbędna do jej powstania i dalszego przebiegu. Metale występują w naturze w formie minerałów pod postacią tlenków i siarczków. Wyodrębnienie czystego metalu z tych minerałów wymaga dużych ilości energii. Energia zgromadzona w czystym metalu, w czasie przetworzenia go w procesie hutniczym z postaci występującej w naturze, stanowi potencjalną siłę napędową dla procesów korozyjnych. Korozja metali wymaga utworzenia par korozyjnych lub miejscowych ogniw korozyjnych na powierzchni. Lokalne ogniwo korozyjne może powstać w miejscu styku dwóch różnych metali, bądź na powierzchni metalu, w miejscu pojawienia się różnych własności fizycznych lub molekularnych. Ponadto, proces korozyjny wymaga obecności na powierzchni metalu płynu przewodzącego, pełniącego funkcję elektrolitu. Rolę tę zazwyczaj spełnia woda. Lokalne zróżnicowanie w koncentracji niektórych składników elektrolitu, takich jak tlen, powoduje formowanie ogniw galwanicznych (rys. 1). W galwanicznym ogniwie korozyjnym mniej szlachetny metal lub część powierzchni metalu pełni rolę anody, natomiast bardziej szlachetny metal lub inna część powierzchni spełnia rolę katody. Elementy te określamy terminem elektrody. W reakcji korozyjnej anoda ulega rozpuszczeniu, Mniej reaktywne lub bardziej szlachetne metale (Katody) Platyna Złoto Srebro Stal nierdzewna Nikiel Monel (2/3 Ni, 1/3 Cu) Aluminium Brązowe Miedź Mosiądz Cyna Ołów Żeliwo Stal niskostopowa Stal węglowa Kadm Aluminium Cynk Magnez Bardziej reaktywne lub mniej szlachetne metale (Anody) Rys. 2 Szereg elektrochemiczny metali w wodzie morskiej, w temp. +25 C natomiast katoda jest chroniona. Szybkość zachodzenia reakcji zależy od różnicy potencjałów między anodą i katodą oraz od warunków otoczenia. Anoda > > > Reakcje Rozpuszczanie metali Fe > Fe e - e < < Rozwój wodoru 2 H + + 2e > 2 H > H 2 (ciekły kwas) Redukcja tlenu O H + + 4e > 2 H 2 O (ciekły kwas) O H 2 O + 4e > 4 OH - (płyn obojętny lub zasadowy) Katoda Rys. 1 Korozja żelaza w roztworach wodnych < Beztlenowa reakcja bakteryjna 4 H 2 + SO > S H 2 O (płyn bez tlenu) TIKKURILA PRZEMYSŁOWE POWŁOKI MALARSKIE NA POWIERZCHNIE METALOWE 1

10 1.1 Korozja atmosferyczna Szybkość korozji w warunkach atmosferycznych zależy od kilku czynników, między innymi: wilgotności względnej powietrza, temperatury, zanieczyszczeń chemicznych oraz umiejscowienia powierzchni zagrożonej procesami korozyjnymi. Dla ułatwienia szacowania agresywności korozyjnej środowiska, warunki atmosferyczne są często klasyfikowane jako wiejskie, miejskie, przemysłowe i morskie. Okres wilgotny. Warunkiem niezbędnym dla pojawienia się korozji atmosferycznej jest pokrycie powierzchni metalu elektrolitem. Czas w którym powierzchnia metalu jest zwilżana nazywany jest okresem wilgotnym. Zwilżanie powierzchni może następować na skutek opadów deszczu, osadzania się mgły i kondensacji (wykraplania) wilgoci z powietrza atmosferycznego. Dla większości metali występuje określona, graniczna wartość wilgotności względnej, wymagana dla rozpoczęcia procesu korozyjnego. Jeśli wartość ta zostanie przekroczona, rozpoczyna się proces korozji. Ta krytyczna wartość wilgotności względnej waha się od 60 do 95%, w zależności od rodzaju metalu i innych czynników. Jeśli proces korozyjny zostanie zainicjowany, zazwyczaj wystarcza znacznie niższa wilgotność względna dla jego podtrzymywania. Stal przykładowo może korodować nawet przy wilgotności poniżej 40%, jednak pod warunkiem, że na powierzchni znajdują się zanieczyszczenia chemiczne w postaci chlorków lub innych podobnych substancji. Temperatura. Proces korozji jest przyspieszony w wyższej temperaturze. Zachodzi on powoli lub jest całkowicie zahamowany w temperaturze poniżej punktu zamarzania. Na powierzchniach zanieczyszczonych chemicznie proces korozyjny może jednak zachodzić pomimo niskiej temperatury. Zanieczyszczenia atmosferyczne. Dwoma, najistotniejszymi składnikami zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, które przyspieszają korodowanie metali są chlorki i dwutlenek siarki. W rejonach nadmorskich, głównym czynnikiem jest sól z wody morskiej, lecz jej oddziaływanie gwałtownie zanika wraz z odległością od wybrzeża. W rejonach śródlądowych głównym źródłem zanieczyszczeń chlorkami jest sól wysypywana na drogi dla zapobiegania oblodzeniu. Zawartość dwutlenku siarki w powietrzu atmosferycznym, pojawiającego się głównie na skutek spalania paliw stałych wydobywanych ze złóż podziemnych, różni się znacznie w zależności od czasu i miejsca. Dwutlenek siarki reaguje z wilgocią z powietrza atmosferycznego, tworząc kwas siarkawy. Jeśli kwas siarkawy osadzi się na powierzchni metalu, tworzą się sole siarki. Udział jonów siarkowych w procesach korozyjnych jest zmienny i zależy od rodzaju metalu. 1.2 Korozja w wodzie Szybkość korozji w wodzie zależy od tego, na ile łatwo tlen uzyskuje kontakt z powierzchnią metalu. To zależy z kolei od różnych czynników, takich jak szybkość ruchu wody, zawartość tlenu, temperatura, aktywność biologiczna, stężenie rozpuszczonych soli. O stopniu agresywności korozyjnej występujących w naturze wód decyduje ich skład chemiczny. Najbardziej agresywna korozyjnie jest woda morska. 1.3 Korozja w glebie Szybkość procesów korozyjnych w glebie jest pośrednia pomiędzy korozją w powietrzu i w wodzie. Jako środowisko korozyjne, gleba jest porowata, o bardzo zróżnicowanej strukturze i szybkość procesów korozyjnych może się zmieniać w dużym zakresie w zależności od miejsca. 1.4 Inne rodzaje korozji Korozja metali może zachodzić na kilka różnych sposobów, jak np. równomierne korodowanie całej powierzchni może też występować w jednym, specyficznym miejscu: korozja wżerowa, szczelinowa, naprężeniowa. W większości przypadków korozja zachodzi w sposób równomierny, z jednakową intensywnością we wszystkich miejscach na powierzchni. Typowym przykładem może być korozja atmosferyczna stali i innych metali narażonych na oddziaływanie czynników chemicznych. Przy korozji wżerowej, metal koroduje punktowo w wielu miejscach, wytwarzając lokalne zagłębienia (wżery). Przykładowo, chropowatość powierzchni, silny strumień cieczy uderzający o powierzchnię, a także jony chlorkowe w wodzie morskiej mogą powodować zjawisko korozji wżerowej. Z korozją wżerową mamy najczęściej do czynienia na powierzchni metali, których odporność korozyjna uzależniona jest od formowania ochronnej warstwy tlenków na ich powierzchni. Do grupy tej można zaliczyć aluminium i stal nierdzewną. Korozja szczelinowa pojawia się w wąskich szczelinach, otworach, zagłębieniach, gdzie stężenie tlenu jest niewielkie. Obecność jonów chlorkowych przyspiesza postęp korozji szczelinowej. Szczególnie podatna na ten typ korozji jest stal nierdzewna. Jeśli metal z grupy szlachetnych i z grupy nie szlachetnych pokryte są warstwą jednakowego elektrolitu, np. wodą morską i są połączone elektrycznie, wystąpi korozja galwaniczna, przy czym metalem korodującym będzie metal mniej szlachetny. Korozja jest intensywniejsza na małej powierzchni metalu mniej szlachetnego, jeżeli drugą elektrodą będzie większa powierzchnia z metalu znajdującego się wyżej w szeregu elektrochemicznym. Pojawi się między nimi większa różnica potencjału elektrycznego. Przykładowo, przy połączeniach nitowanych, nity nie mogą być wykonane z metalu ulokowanego niżej w szeregu elektrochemicznym niż metale łączone. W przeciwnym razie, będziemy mieli do czynienia z bardzo szybkim postępem korozji. Korozja naprężeniowa, korozja zmęczeniowa, korozja erozja i wżerowa będą występować gdy metal będzie narażony na równoczesne oddziaływanie środowiska korozyjnego oraz obciążeń mechanicznych. 2 TIKKURILA PRZEMYSŁOWE POWŁOKI MALARSKIE NA POWIERZCHNIE METALOWE

11 2. Zapobieganie korozji poprzez malowanie Celem malowania ochronnego jest zabezpieczenie powierzchni metalu przed wpływami czynników korozyjnych, a równocześnie, uzyskanie wymaganych efektów estetyczno-dekoracyjnych. Skuteczność zapobiegania zjawiskom korozji przez powłokę malarską zależy od działania w niej pigmentów antykorozyjnych, jej szczelności i przyczepności do podłoża. Często własności ochronne są kombinacją powyższych czynników. Malowanie może zapobiegać korozji poprzez: blokowanie reakcji katodowej blokowania reakcji anodowej wprowadzanie wysokiej oporności dla przepływu prądu w parze galwanicznej Wypełniacze i pigmenty które wchodzą w skład farb, dla poprawy ich własności ochronnych, zazwyczaj zapobiegają reakcjom katodowym i anodowym równocześnie. 2.1 Zapobieganie reakcji katodowej Reakcja katodowa jest zahamowana w momencie, gdy zablokujemy dostęp tlenu i wody do katody. Warstwa farby spełnia rolę materiału izolacyjnego i blokuje dostęp tlenu i wody do podłoża metalowego. Przyczepność jest również bardzo ważna przykładowo, farby epoksydowe tworzą bardzo szczelne powłoki, zapewniając dobre własności ochronne w bardzo trudnych warunkach eksploatacji. Zwiększając grubość warstwy lub stosując pigmenty płytkowe, można poprawić własności ochronne powłoki. Reakcja katodowa może również być zablokowana poprzez stosowanie pigmentów antykorozyjnych zawierających cynk. Jony cynkowe wytrącają się na katodzie w postaci wodorotlenków cynku, tworząc warstwę izolacyjną, która zapobiega rozwojowi reakcji katodowej. Ten rodzaj pigmentów antykorozyjnych nazywamy inhibitorami katodowymi. mniej szlachetnych od żelaza, jak np. pył cynkowy w farbach z wysoką zawartością cynku. Reakcja anodowa może być zatrzymana w sytuacji, gdy aktywne pigmenty antykorozyjne biorą udział w formowaniu warstwy ochronnej wokół anody, składającej się głównie z różnorodnych tlenków. Te pigmenty antykorozyjne powstrzymują także korozję poprzez wytrącanie związków chemicznych, osadzających się na anodzie i blokujących przenikanie do niej jonów żelazowych. Ten rodzaj pigmentów antykorozyjnych zaliczamy do grupy inhibitorów anodowych. Należą do nich przykładowo minia ołowiana, chromian cynku, fosforan cynku. Ze względu na szkodliwość dla zdrowia człowieka pigmenty ołowiowe i chromianowe są obecnie rzadko stosowane. 2.3 Blokada przepływu ładunków elektrycznych Powłoka malarska musi zapewniać wystarczającą oporność, zapobiegającą przepływowi ładunków elektrycznych między elektrodami ogniwa galwanicznego. Własności antykorozyjne farb, które nie zawierają aktywnych pigmentów antykorozyjnych oparte są na ich wysokiej oporności i szczelności, zapobiegającej przepływowi elektronów między elektrodami ogniwa galwanicznego. Te grupy farb, np. powłoki epoksydowe Temaline stosowane są do ochrony antykorozyjnej konstrukcji podziemnych i podwodnych. 2.2 Zapobieganie reakcji anodowej W reakcji anodowej jony żelazowe powstają pod powłoką malarską. W zależności od panujących warunków, jony te tworzą różne rodzaje związków żelaza. Dla zahamowania reakcji anodowej musimy zapobiec rozpuszczaniu jonów żelazowych, np. poprzez ochronę katodową lub poprzez wprowadzenie inhibitorów anodowych, które tworzą warstwę ochronną wokół powierzchni anody. Farba, która przeznaczona jest do ochrony katodowej musi zawierać duże ilości przewodzących pigmentów, TIKKURILA PRZEMYSŁOWE POWŁOKI MALARSKIE NA POWIERZCHNIE METALOWE 3

12 3. Uwzględnianie ochrony antykorozyjnej w projektowaniu konstrukcji stalowych Trwałość powłok ochronnych zawsze zależy od całościowego procesu tworzenia konstrukcji. Pomyślny rezultat końcowy uzależniony jest od wielu więcej czynników, niż tylko od zastosowanego systemu malarskiego i jego własności odpornościowych na rzeczywiste warunki ekspozycji. Jednym z najistotniejszych czynników z punktu widzenia ochrony antykorozyjnej konstrukcji jest proces jej projektowania. Korozja lub jej właściwe zapobieganie zaczyna się już na desce kreślarskiej. Dla osiągnięcia najlepszego rezultatu muszą być wzięte pod uwagę wszystkie czynniki mające wpływ na korozję zarówno w czasie wytwarzania jak i późniejszej eksploatacji obiektu. Do czynników, które mają wpływ na odporność przeciw korozyjną należą między innymi pora, miejsce i czasokres prowadzenia zabezpieczenia, możliwości prowadzenia malowania renowacyjnego, a ponadto metody montażu konstrukcji, jej pora i czasokres. Trwałość wymalowań ochronnych zależy także od warunków, w jakich funkcjonuje konstrukcja od mikro klimatu, sezonowych zmian warunków atmosferycznych, zakłóceń, bądź zmian w procesie produkcji. Norma PN-EN ISO zawiera zestaw wytycznych dotyczących projektowania konstrukcji stalowych pod kątem uzyskania jak najlepszych wyników w zakresie ochrony antykorozyjnej. Projektant dysponuje wieloma możliwościami wpływu na końcowe własności antykorozyjne. Poprawne rozwiązania, które uwzględniają zapobieganie procesom korozyjnym muszą być uzasadnione ekonomicznie i technicznie. Uwaga musi być zwrócona co najmniej na następujące sprawy: Źle Miejsce zbierania się kurzu Dobrze Rys. 3 Przykłady elementów kumulujących wodę, wilgoć i zanieczyszczenia oraz jak te same elementy mogą być zaprojektowane lepiej z korozyjnego punktu widzenia 3.1 Unikanie warunków sprzyjających korozji Elementy konstrukcyjne powinny być usytuowane tak, aby umożliwić utrzymywanie ich w stanie czystym i suchym. Należy zapewnić bezproblemowy odpływ wody z konstrukcji pochodzącej z zalań, kondensacji i opadów atmosferycznych. Niektóre elementy konstrukcyjne mogą kumulować pyły, wodę i inne zanieczyszczenia z prowadzonych procesów produkcyjnych. Czynniki te zwiększają zagrożenia korozyjne. Jeśli elementy kumulujące zanieczyszczenia nie mogą być wyeliminowane, muszą one mieć zapewnioną możliwość odprowadzenia wody poprzez system drenów umiejscowionych w najniższym punkcie. Zanieczyszczenia płynne powinny być odprowadzone w sposób chroniący inne elementy konstrukcji przed zanieczyszczeniem wtórnym. 4 TIKKURILA PRZEMYSŁOWE POWŁOKI MALARSKIE NA POWIERZCHNIE METALOWE

13 3.2 Wybór właściwego materiału i sposobu ochrony a Powstawanie ogniw galwanicznych można zahamować przez dobór odpowiednich materiałów konstrukcyjnych, zachowując zasadę, że powierzchnia metalu mniej szlachetnego (usytuowanego niżej w szeregu galwanicznym) powinna być większa od powierzchni metalu bardziej szlachetnego. Powstawaniu ogniw elektrochemicznych możemy zapobiegać także poprzez pokrycie galwaniczne metalu o większej podatności korozyjnej innym metalem, o lepszych własnościach, bądź poprzez pokrycie go powłoką izolacyjną (ochronną), np. farbą antykorozyjną. a a h h 3.3 Unikanie rozwiązań podatnych na korozję i niekorzystnych dla procesów obróbki powierzchniowej h Możliwość poprawnego prowadzenia zabezpieczenia antykorozyjnego oraz zabiegów remontowo-konserwacyjnych zależy w dużym stopniu od rodzaju i lokalizacji konstrukcji. Ma to istotny wpływ na trwałość powłok ochronnych. Każda powierzchnia przewidziana do zabezpieczenia powinna być tak usytuowana, aby można było swobodnie prowadzić proces przygotowania powierzchni, malowania i kontroli jakości. Ważne jest żeby forma projektowanej konstrukcji była jak najkorzystniejsza z punktu widzenia ochrony przeciw korozyjnej. Dobry projektant wybiera rozwiązania proste i unika pozostawiania ostrych naroży i krawędzi, a także tworzenia miejsc trudnych do oczyszczenia i pomalowania. Oznaczenia: a Minimalna odległość pomiędzy powierzchniami usytuowanymi obok siebie h Maksymalna odległość, którą pracownik może osiągnąć w wąskiej przestrzeni Minimalna odległość a pomiędzy dwoma kształtownikami jest przedstawiona wykresem (Rys. 5) dla h do wartości 1000 mm. Rys. 4 Zalecenie dotyczące minimalnej odległości pomiędzy płaszczyznami zawarte w normie PN-EN ISO a mm h mm Rys. 5 Zalecenie dotyczące minimalnej odległości pomiędzy płaszczyznami zawarte w normie PN-EN ISO Aby umożliwić wstępną obróbkę, malowanie i konserwację powierzchni, pracownik musi widzieć powierzchnie i dosięgać jej narzędziami. Dlatego ważne jest, aby powierzchnia była widoczna i możliwa do dosięgnięcia. TIKKURILA PRZEMYSŁOWE POWŁOKI MALARSKIE NA POWIERZCHNIE METALOWE 5

14 3.4 Obróbka powierzchniowa przed montażem Powierzchnie zamknięte, których nie można zabezpieczyć po montażu lub instalacji, muszą być zabezpieczone jeszcze przed procesem scalania lub być wykonane z materiałów odpornych na korozję. Akcja Czyszczenie strumieniowo-ścierne Czyszczenie mechaniczne: pistolet igłowy szczotka metalowa/ szlifowanie Czyszczenie ręczne: szczotka metalowa/ skrobaczka Nakładanie farby metodą natrysku Aplikacja farby za pomocą: natrysk pędzel wałek Długość narzędzia (D2) [mm] Odległość pomiędzy powierzchnią a narzędziem (D1) [mm] Kąt pracy α [stopnie] α podłoże D 1 D 2 α kąt pomiędzy skrzyżowaniem narzędzia i podłoża D1 odległość pomiędzy narzędziem i podłożem D2 długość narzędzia Tabela 1. Typowe odległości niezbędne dla narzędzi używanych w pracach związanych z ochroną powłokową zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO TIKKURILA PRZEMYSŁOWE POWŁOKI MALARSKIE NA POWIERZCHNIE METALOWE

15 Lista zaleceń dotyczących projektowania z punktu widzenia ochrony antykorozyjnej 1. Dobrać odpowiednie materiały. 2. Projektować jak najprostsze i praktyczne konstrukcje, na których nie będzie gromadził się brud. 3. Sprawdzić czy konstrukcja nie wymaga zabezpieczenia ogniochronnego. Jeśli tak uwzględnić to w wymiarowaniu (współczynnik masywności). 4. Sprawdzić dostępność. Wszystkie powierzchnie muszą być dostępne do czyszczenia, malowania i kontroli jakości. Uwzględnić zalecenia normy PN- EN ISO odnośnie przestrzeni minimalnych. 5. Wyeliminować kieszenie mogące gromadzić wodę i brud. 6. Kieszenie, których nie da się uniknąć powinny mieć otwory drenażowe. 7. Unikać powierzchni poziomych, na których może zalegać woda i śnieg. 8. Unikać ostrych krawędzi. Np. krawędzie po cięciu (ostre i niezaokrąglone) spowodują przycienienia powłoki malarskiej. 9. Pamiętać, że farba to nie szpachla i nie wypełni nawet najmniejszej szczeliny. 10. Unikać nieciągłych spawów, pozostawione szczeliny będą zawsze korodować. 11. Pamiętać, że całkowicie, szczelnie zamknięte przestrzenie nie będą korodować od wewnątrz, a otwarte będą. 12. Unikać nieizolowanych styków dwóch różnych metali (szczególnie oddalonych od siebie w szeregu elektrochemicznym metali). 13. Nie stosować korodującego wyposażenia pomocniczego (zawiasów, uchwytów, itd.) 14. Pamiętać, że w połączeniach śrubowych farba najczęściej jest uszkodzona i pojawia się korozja. Odpowiednie podkładki mogą pomóc. 15. Unikać projektowania zbyt wielu małych otworów rewizyjnych. Znacznie lepiej jest wykonać jeden obszerny właz (np. w zbiornikach). Otwory rewizyjne służą nie tylko dostępowi człowieka, lecz także pomagają w wentylacji i umożliwiają usunięcie pozostałości po czyszczeniu. 16. Zdefiniować stopień przygotowania powierzchni zgodnie z PN-EN ISO Wybrać ciemny kolor wykończenia powierzchni narażonych na uszkodzenia, dzięki czemu będą one mniej widoczne. 18. Przy każdym detalu zastanowić się, czy będzie on narażony na korozję? Jeśli tak, to czy jest on niezbędny? W wyniku analizy, konstrukcja z mniejszą ilością drobnych detali będzie na pewno lepsza 19. Zapoznać się z rzeczywistymi warunkami pracy w warsztacie i malarni. 20. Nie obawiać się uwag krytycznych. Nie unikać budowy, zapoznać się z rzeczywistymi warunkami pracy w warsztacie i malarni, rozmawiać z ludźmi, tam oprócz krytycznych uwag zdobędziemy również doświadczenie. Tylko w ten sposób można zostać ekspertem. TIKKURILA PRZEMYSŁOWE POWŁOKI MALARSKIE NA POWIERZCHNIE METALOWE 7

16 4. Normy dotyczące powłok ochronnych Celem norm opracowanych na potrzeby ochrony powłokowej jest zapewnienie lepszej i ujednoliconej jakości specyfikacji i aplikacji farb. Dobre normy wspomagają wiedzę i doświadczenie użytkowników, lecz nigdy ich nie zastąpią. 4.1 Cele stawiane normom Normy tworzą ramy i punkty odniesienia dla wszystkich użytkowników, definiując terminologię techniczną oraz ułatwiając zrozumienie konkretnego obszaru technicznego. Wspólny język, który jest używany w normach i ujednolicone metody postępowania czynią projektowanie łatwiejszym, obniżają koszty i zapobiegają dublowaniu czynności. Zasadniczo normy stanowią zestaw zaleceń dobrej praktyki. Jednak jeśli normy są przywoływane w dokumentacji technicznej, mogą one stać się obligatoryjnymi zaleceniami postępowania. Tak krajowe, jak i międzynarodowe normy dotyczące ochrony powłokowej zawierają zalecenia odnoszące się do systemów malarskich, przygotowania powierzchni przed malowaniem, procesu aplikacji powłok i kontroli jakości. Zasadniczo, nie definiują one ściśle zestawów farb, lecz raczej stanowią zalecenia odnośnie określonych własności systemu powłokowego. 4.2 Normy międzynarodowe Normy z grup PN ISO i PN EN ISO omówione poniżej odnoszą się do ochrony przy pomocy systemów powłokowych: PN-EN ISO 12944: 1-8 Farby i lakiery. Zapobieganie korozji konstrukcji stalowych przy pomocy ochronnych systemów powłokowych. Część 1: Ogólne wprowadzenie. Część 2: Klasyfikacja środowisk. Część 3: Zasady projektowania. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni. Część 5: Ochronne systemy malarskie. Część 6: Laboratoryjne metody badań właściwości. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich. Część 8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych prac i renowacji. PN-EN ISO 8501: 1-4 Przygotowanie podłoża stalowego przed nakładaniem powłok malarskich i wyrobów pochodnych. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 1: Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok Część 2: Stopnie przygotowania wcześniej pokrytych powłokami podłoży stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok. Część 3: Stopnie przygotowania spoin, krawędzi i innych obszarów z wadami powierzchni PN EN ISO : Stany wyjściowe powierzchni, stopnie przygotowania i stopnie rdzy nalotowej związane z czyszczeniem strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem. PN-EN ISO 8503: 1-4 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce strumieniowo- -ściernej. Część 1: Wyszczególnienie i definicje wzorców ISO profilu powierzchni do oceny powierzchni po obróbce strumieniowo-ściernej. Część 2: Metoda stopniowania profilu powierzchni stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej. Sposób postępowania z użyciem wzorca. Część 3: Metoda kalibrowania wzorców ISO profilu powierzchni do określania profilu powierzchni Sposób postępowania z użyciem mikroskopu. Część 4: Metoda kalibrowania wzorców ISO profilu powierzchni do określania profilu powierzchni Sposób postępowania z użyciem przyrządu stykowego. PN-EN ISO 8504: 1-3 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne. Część 2: Czyszczenie strumieniowo-ścierne. Część 3: Czyszczenie narzędziem ręcznym i narzędziem z napędem mechanicznym. PN-EN Wyroby ze stali konstrukcyjnej automatycznie czyszczone strumieniowo i z automatycznie nanoszoną powłoką podkładową. 8 TIKKURILA PRZEMYSŁOWE POWŁOKI MALARSKIE NA POWIERZCHNIE METALOWE

17 4.3 Normy dotyczące kontroli farb i grubości powłok PN-EN ISO 1520 Farby i lakiery. Próba tłoczności. PN-ISO 1521 Farby i lakiery. Określenie odporności na zanurzenie. Metoda zanurzenia w wodzie. PN-EN ISO 1522 Farby i lakiery. Badanie metodą tłumienia wahadła. PN-EN ISO 2360 Powłoki nieprzewodzące na podłożu niemagnetycznym przewodzącym elektryczność Pomiar grubości powłok Metoda amplitudowa prądów wirowych. PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery. Badanie metodą siatki nacięć. PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki. PN-EN ISO 2810 Farby i lakiery. Powłoki w naturalnych warunkach atmosferycznych. Ekspozycja i ocena. PN-EN ISO 2812: 1-2 Farby i lakiery. Oznaczanie odporności na ciecze. Część 1: Zanurzanie w cieczach innych niż woda Część 2: Metoda zanurzenia w wodzie. PN-EN ISO 2813 Farby i lakiery Oznaczanie połysku zwierciadlanego niemetalicznych powłok lakierowych pod kątem 20, 60 i 85. PN-EN ISO 3231 Farby i lakiery. Oznaczanie odporności na wilgotne atmosfery zawierające dwutlenek siarki. Część 8: Ocena stopnia odwarstwienia i skorodowania wokół rysy. PN-EN ISO 6270: 1 Farby i lakiery. Oznaczanie odporności na wilgoć. Część 1: Kondensacja ciągła. PN-EN ISO 9227 Badania korozyjne w sztucznych atmosferach. Badania w rozpylonej solance. PN-EN ISO 2064 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Definicje i zasady dotyczące pomiaru grubości. PN-EN ISO 1518 Farby i lakiery. Test odporności na zarysowania. PN-PN-EN ISO Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą systemów malarskich. Pomiar i kryteria przyjęcia powłok malarskich na chropowatych powierzchniach. PN-PN EN ISO 16276: 1-2. Ochrona konstrukcji stalowych przed korozją za pomocą ochronnych systemów malarskich. Ocena i kryteria przyjęcia adhezji/kohezji (wytrzymałości na odrywanie) powłoki. 4.4 Unormowania własne producentów Wielu producentów opracowało własne normy, które uwzględniają szczególne wymagania, odnoszące się do specyficznych lokalizacji i warunków. Odnosi się to do specyfikacji dla konkretnych projektów, gdzie systemy powłokowe i wymagania jakościowe są zdefiniowane. Tikkurila jest gotowa do udzielenia pomocy wytwórcom w procesie opracowania norm i specyfikacji systemów ochronnych. PN-EN ISO 4624 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności. PN-EN ISO 4628: 1-8 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 1: Wprowadzenie ogólne i system określania. Część 2: Ocena stopnia spęcherzenia. Część 3: Ocena stopnia zardzewienia. Część 4: Ocena stopnia spękania Część 5: Ocena stopnia złuszczenia Część 6: Ocena stopnia skredowania metodą taśmy Część 7: Ocena stopnia skredowania metodą aksamitu TIKKURILA PRZEMYSŁOWE POWŁOKI MALARSKIE NA POWIERZCHNIE METALOWE 9

18 5. Czyszczenie i przygotowanie powierzchni Czyszczenie i przygotowanie powierzchni przewidywanych do malowania obejmuje cały zespół przedsięwzięć prowadzących do poprawy przyczepności i trwałości powłoki malarskiej. Starannie wykonany i trafnie dobrany sposób przygotowania powierzchni jest podstawą uzyskania dobrej, jakości powłoki malarskiej. Należy pamiętać, że około 50 70% wad powłok malarskich wynika ze złego przygotowania powierzchni. Poprawna technicznie i uzasadniona ekonomicznie metoda przygotowania dobierana jest na podstawie stanu wyjściowego powierzchni i kategorii korozyjności otoczenia, w którym funkcjonować będzie konstrukcja. Równolegle uwzględniamy wymagania stawiane systemowi powłokowemu w odniesieniu do typu stosowanych farb i poszczególnych warstw, a także warunki wykonywania prac przygotowawczych (np. w wytwórni lub na placu budowy) Symbole oznaczające metody przygotowania powierzchni W specyfikacjach systemów malarskich używamy symboli do określenia zalecanego sposobu przygotowania powierzchni. Te symbole zestawione są w tabeli 2. C Powierzchnia stali, z której zgorzelina odpadła na skutek rdzewienia lub może być usunięta skrobakiem, z niewielkimi śladami korozji wżerowej, widocznymi gołym okiem. D Powierzchnia stali, z której całkowicie odpadła zgorzelina, z wyraźnymi śladami korozji wżerowej, widocznej gołym okiem. Ocenę przeprowadzamy okiem nieuzbrojonym w świetle dziennym lub w porównywalnym oświetleniu. Do określenia stopnia skorodowania przyjmujemy powierzchnię z najbardziej zawansowanymi zmianami korozyjnymi. Stopnie skorodowania powierzchni uprzednio malowanych wyspecyfikowane są w normie PN-EN ISO , zgodnie z zamieszczonymi wzorcami fotograficznymi. Fotografie przedstawiają malowane powierzchnie stali, które skorodowały w różnym stopniu. Stopnie skorodowania oznaczone są symbolami od Ri0 do Ri5 i odpowiadają procentowemu udziałowi powierzchni skorodowanej do powierzchni całkowitej, zawierając się w granicach od 0% do 40 50%, jak to pokazuje tabela 3. Metody przygotowania podłoża Trawienie Szczotkowanie/szlifowanie Obróbka strumieniowo-ścierna Czyszczenie płomieniowe Miejscowa obróbka strumieniowo-ścierna Czyszczenie miejscowe narzędziami ręcznymi i elektronarzędziami Czyszczenie miejscowe elektronarzędziami Tabela 2. Stopnie przygotowania powierzchni i ich oznaczenie Symbol Be St Sa Fl PSa PSt PMa Stopień Powierzchnia skorodowana (%) Oznacz. Europejskie ASTM D610 Ri 0 0 Re 0 10 Ri 1 0,05 Re 1 9 Ri 2 0,5 Re 2 7 Ri 3 1 Re 3 6 Ri 4 8 Re 5 4 Ri 5 40/50 Re Tabela 3. Stopień skorodowania powierzchni malowanych wg. normy ISO PN-EN , w porównaniu z innymi normami. 5.2 Stany wyjściowe powierzchni W normie PN-EN ISO stany wyjściowe stali niemalowanych wyrobów hutniczych walcowanych na gorąco określone są definicjami tekstowymi i wzorcami fotograficznymi. Zdefiniowane są cztery stany: A, B, C i D. A Powierzchnia stali pokryta szczelnie dobrze przylegającą zgorzeliną walcowniczą, z niewielkimi śladami lub bez śladów rdzy. B Powierzchnia stali, która zaczęła korodować, a zgorzelina zaczęła się złuszczać. 10 TIKKURILA PRZEMYSŁOWE POWŁOKI MALARSKIE NA POWIERZCHNIE METALOWE

19 5.3. Czyszczenie wstępne Zanieczyszczenia, które mogą wpływać ujemnie na przygotowanie i malowanie powierzchni, usuwane są wstępnie różnorodnymi, zależnymi do ich rodzaju metodami. Zanieczyszczenia stałe, takie jak lód, beton, zaprawy budowlane, stare powłoki malarskie, grube złogi soli i rdzy, powinny być usunięte metodą dłutowania, skrobania lub szczotkami stalowymi. Sole i inne zanieczyszczenia rozpuszczalne w wodzie powinny być usunięte metodą mycia wodą z równoczesnym szczotkowaniem, wysokociśnieniowym myciem wodą lub parą, bądź obróbką przy pomocy emulsji alkalicznych. Zanieczyszczenia smarami i inne zabrudzenia są zazwyczaj usuwane przy pomocy rozpuszczalników lub kąpieli alkalicznych, bądź emulsji. Po umyciu emulsją lub roztworem zasadowym powierzchnia musi być obficie spłukana czystą wodą Usuwanie zanieczyszczeń i smarów O wyborze metody czyszczenia i materiałów do tego używanych decyduje wiele czynników m.in. rodzaj i stopień zanieczyszczenia, rodzaj konstrukcji lub elementu przewidzianego do czyszczenia, a także rodzaj obróbki powierzchniowej, która będzie stosowana po oczyszczeniu wstępnym. Zanieczyszczenia rozpuszczalne w wodzie, takie jak sole i ślady kwasów mogą być usunięte poprzez mycie czystą wodą. Wydajność mycia może być poprawiona poprzez użycie ciepłej lub gorącej wody, a także oddziaływaniem mechanicznym przez zastosowanie wysokiego ciśnienia lub skrobania. Można także zastosować czyszczenie parą wodną pod wysokim ciśnieniem, gwarantującą wysoką temperaturę i szybkie wysychanie, przy użyciu minimalnych ilości wody. Jeśli stosujemy czyszczenie wodą lub parą, możemy stosować dodatki detergentów, co ułatwia usuwanie warstwy zanieczyszczeń, lecz wymuszą kolejne spłukiwanie wodą w celu usunięcia pozostałości detergentu. Przy myciu wodą możemy dodawać alkohol, co poprawia skuteczność mycia i eliminuje konieczność kolejnego spłukiwania wodą. Materiały i sposoby ich użycia przy usuwaniu brudu i smarów pokazane są na rys. 6. UWAGA: Jeśli sole i smary nie zostaną usunięte z powierzchni stali przewidzianej do obróbki strumieniowo-ściernej, doprowadzi to do zanieczyszczenia ścierniwa krążącego w obiegu zamkniętym, a także przeniesienia zanieczyszczeń na kolejne, czyszczone elementy. Zasadowe Obojętne Kwasowe Nieorganiczne środki do usuwania tłuszczu Organiczne środki do usuwania tłuszczu Chlorowcowane Na bazie oleju Emulsje Inne Związki do usuwania tłuszczu Metody usuwania tłuszczu Elektrolityczne Mechaniczne Natryskowe Zanurzeniowe Rozpuszczanie parowe Elektryczne Ręczne Rys. 6 Metody usuwania zanieczyszczeń i zatłuszczeń oraz stosowane detergenty TIKKURILA PRZEMYSŁOWE POWŁOKI MALARSKIE NA POWIERZCHNIE METALOWE 11

20 5.3.2 Mycie alkaliczne Mycie w roztworach alkalicznych usuwa zatłuszczenia, oleje i zanieczyszczenia rozpuszczalne w wodzie. Detergenty alkaliczne są najskuteczniejsze w temperaturach C. Dla różnych zastosowań mamy różne rodzaje detergentów. Przykładowo, czyszcząc cynk lub aluminium musimy stosować różne detergenty, zapobiegając naruszeniu struktury podłoża. Poza rodzajem obrabianej powierzchni metalowej na wybór detergentu może mieć wpływ rodzaj zanieczyszczeń olejowych i tłuszczowych. Detergenty mocno zasadowe mogą rozpuszczać warstwy zanieczyszczeń selektywnie tak, że niektóre z nich są rozpuszczane, a inne pozostają na powierzchni i są trudne do usunięcia. Mycie w roztworach zasadowych odbywa się poprzez zanurzenie lub natrysk. Ponieważ roztwory myjące są ciepłe, istotnym jest, aby nie dopuścić do wysuszenia powierzchni przed spłukiwaniem wodą. Pozostałości alkaliczne muszą być usunięte z powierzchni przed finalnym przygotowaniem powierzchni. Czasami, po myciu alkalicznym, koniecznym jest spłukanie powierzchni roztworem neutralizującym, który możemy uzyskać np. poprzez dodanie kwasu fosforowego do wody płuczącej Mycie rozpuszczalnikami Do mycia możemy stosować rozpuszczalniki palne i niepalne. Palnymi rozpuszczalnikami są między innymi benzyna lakowa, rozcieńczalniki do farb, terpentyna i węglowodory aromatyczne, takie jak ksylen i toluen. Mycie benzyną lakową odbywa się często jako przecieranie powierzchni szmatką zwilżoną w rozpuszczalniku. Metoda ta nie jest wydajna i skuteczna, gdyż zatłuszczenia bywają rozmazywane z jednego miejsca na inne. Mycie rozpuszczalnikami palnymi powinno się odbywać w miejscach oddalonych od źródeł ognia i dobrze wentylowanych. Niepalne rozpuszczalniki są węglowodorami chlorowanymi i są obecnie stosowane w stacjonarnych, szczelnych instalacjach. Mycie prowadzone jest często w sposób podobny do mycia parą. Rozpuszczalnik jest podgrzewany na dnie komory, a jego pary kondensują się na mytej powierzchni. Mycie rozpuszczalnikami nie usuwa soli nieorganicznych i grubych złogów tłuszczowych. Mycie rozpuszczalnikami jest często łączone z myciem zanurzeniowym. Rozpuszczalnik dobierany jest w zależności od rodzaju zanieczyszczeń. Najczęściej stosowany jest trójchloroetylen (tri, 87 C), dwuchloroetylen (per, 121 C), chlorek metylenu (40 C) i Trójchloroetan (87 C). Istnieją jednak określone problemy ze stosowaniem węglowodorów halogenowych do takich operacji. Zaletą mycia rozpuszczalnikami jest to, że nie musimy stosować końcowego spłukiwania wodą Mycie emulsjami Roztwór myjący składa się z wody, rozpuszczalników i emulgatorów. Emulgatory powodują utratę przyczepności zanieczyszczeń do podłoża. Mycie emulsyjne jest skuteczną metodą usuwania różnych zanieczyszczeń z powierzchni, lecz może pozostawiać cienką warstwę zatłuszczeń na powierzchni. Mycie emulsyjne jest często stosowane jako czyszczenie wstępne przed myciem alkalicznym lub rozpuszczalnikami. Emulgatory mogą być również dodawane w celu zmydlenia tłuszczów, co pozwala na ich spłukanie wodą po zakończeniu operacji mycia Suszenie Kiedy stosowane są metody czyszczenia oparte na wodzie, elementy muszą być wysuszone przed malowaniem. Metody suszenia oparte są na następujących technologiach: Popularną metodą suszenia jest stosowanie konwekcyjnego tunelu suszącego. Gorące powietrze o temperaturze ok. 150 C krąży w tunelu, następuje zdmuchiwanie drobin wody z powierzchni suszonego obiektu, a pozostała wilgoć uchodzi w postaci pary. Wadą tej metody jest konieczność stosowania suszarni o dużej kubaturze i dużego zużycia energii, zwłaszcza, gdy suszone są elementy o dużych gabarytach lub wymagana jest znaczna przepustowość suszarni. Proste i lekkie elementy mogą być suszone energią gorącej wody użytej do końcowego spłukania. Zakumulowana energia cieplna powoduje odparowanie pozostałości wody. Jest to metoda ekonomiczna, gdyż nie ma potrzeby stosowania procesu dodatkowego suszenia. Dodatkową zaletą jest oszczędność miejsca i obniżenie zapotrzebowania na zużycie energii. Bardziej wydajną metodą, która także nie wymaga wielkich przestrzeni jest kombinacja suszenia konwekcyjnego i promiennikowego. Dzięki umieszczeniu radiatorów podczerwieni, które mogą być bardzo precyzyjnie ukierunkowane, na początku tunelu suszącego, możliwe jest szybkie podgrzanie dużych elementów, nawet przy dużej prędkości linii. Na końcu tunelu znajduje się strefa konwekcyjna, gdzie gorące powietrze zabiera resztki wody z kieszeni i zagłębień, a skumulowana energia cieplna powoduje odparowanie pozostałości wody. Suszenie promieniowaniem podczerwonym może być stosowane samodzielnie przy dużych przedmiotach o prostej budowie. Temperatura powierzchni przedmiotu wzrasta bardzo szybko do temperatury wrzenia wody, co powoduje jej szybkie odparowanie. Ta metoda może być stosowana na małych powierzchniach. 5.4 Stopnie przygotowania powierzchni Ocena czystości powierzchni oparta jest na kontroli wizualnej, której klasyfikacja jest ujęta w postaci tzw. stopni przygotowania w normie PN-EN ISO Są one podzielone na grupy obejmujące najczęściej stosowane metody przygotowania: 12 TIKKURILA PRZEMYSŁOWE POWŁOKI MALARSKIE NA POWIERZCHNIE METALOWE

KARTA ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO KONSTRUKCJI STALOWYCH

KARTA ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO KONSTRUKCJI STALOWYCH KARTA ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO KONSTRUKCJI STALOWYCH Zestawem pęczniejących farb ogniochronnych systemu FLAME CONTROL No 173 Malowanie wykonane na podstawie niniejszej karty systemem ogniochronnym

Bardziej szczegółowo

Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych

Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych Podkład epoksydowy antykorozyjny Szybkoschnący antykorozyjny podkład epoksydowy utwardzany adduktem aminowym. PRODUKTY POWIĄZANE Utwardzacz do podkładu epoksydowego Utwardzacz do podkładu epoksydowego

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna PROTECT 321 Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym.

Karta Techniczna PROTECT 321 Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym. Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym. PRODUKTY POWIĄZANE Utwardzacz do wyrobów poliuretanowych, standardowy, szybki Rozcieńczalnik uniwersalny, wolny, standardowy,

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna PROTECT 330 Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym.

Karta Techniczna PROTECT 330 Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym. Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym. PRODUKTY POWIĄZANE HARD 0 Utwardzacz do wyrobów poliuretanowych, standardowy, szybki Rozcieńczalnik uniwersalny, wolny,

Bardziej szczegółowo

Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych

Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych EPOXY PRIMER 3:1 Antykorozyjny podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE EPOXY PRIMER HARDENER Utwardzacz do podkładu epoksydowego Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych WŁAŚCIWOŚCI Wyrób zaprojektowany i

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE

Karta Techniczna Spectral UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy UNDER 385 H 6985 PLAST 825 EXTRA 745 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład epoksydowy Utwardzacz Dodatek zwiększający przyczepność do tworzyw sztucznych Barwnik do podkładu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI MOSTOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

FARBY PRZEMYSŁOWE PODSTAWOWE INFORMACJE

FARBY PRZEMYSŁOWE PODSTAWOWE INFORMACJE FARBY PRZEMYSŁOWE PODSTAWOWE INFORMACJE FARBY PRZEMYSŁOWE PODSTAWOWE INFORMACJE CO TO JEST FARBA PRZEMYSŁOWA? Farba przemysłowa spełnia dwa główne zadania. Po pierwsze stanowi warstwę ochronną przed działaniem

Bardziej szczegółowo

RAWOMAL P 4.3 Farba wodorozcieńczalna do gruntowania

RAWOMAL P 4.3 Farba wodorozcieńczalna do gruntowania RAWOMAL P 4.3 Farba wodorozcieńczalna do gruntowania Symbol : Kolorystyka : PKWiU 24.30.11-70.00-70-XXXX-XX KTM 1316-229-77XXX-XXX czerwony tlenkowy, szary jasny lub wg indywidualnych uzgodnień. Norma

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna GRUNTOEMALIA HYBRYDOWA 2K Dwuskładnikowa gruntoemalia poliuretanowo-epoksydowa PRODUKTY POWIĄZANE

Karta Techniczna GRUNTOEMALIA HYBRYDOWA 2K Dwuskładnikowa gruntoemalia poliuretanowo-epoksydowa PRODUKTY POWIĄZANE GRUNTOEMALIA HYBRYDOWA 2K Dwuskładnikowa gruntoemalia poliuretanowo-epoksydowa PRODUKTY POWIĄZANE ZASTOSOWANIA Gruntoemalia hybrydowa 2K przeznaczona jest do malowania powierzchni stalowych, żeliwnych,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2 INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2 BADANIA ODPORNOŚCI NA KOROZJĘ ELEKTROCHEMICZNĄ SYSTEMÓW POWŁOKOWYCH 1. WSTĘP TEORETYCZNY Odporność na korozję

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral H 6985 Spectral EXTRA 745

Karta Techniczna Spectral UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral H 6985 Spectral EXTRA 745 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy H 6985 EXTRA 745 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład epoksydowy Utwardzacz Barwnik do podkładu WŁAŚCIWOŚCI Szybkoschnący podkład epoksydowy Bardzo dobra przyczepność do elementów

Bardziej szczegółowo

PROTECT 360 Karta Techniczna LT-02-09 04.02.2016. Karta techniczna PROTECT 360 Podkład epoksydowy antykorozyjny WŁAŚCIWOŚCI

PROTECT 360 Karta Techniczna LT-02-09 04.02.2016. Karta techniczna PROTECT 360 Podkład epoksydowy antykorozyjny WŁAŚCIWOŚCI Karta techniczna Podkład epoksydowy antykorozyjny WŁAŚCIWOŚCI PODKŁAD EPOKSYDOWY podkład antykorozyjny, zapewniający znakomitą ochronę powierzchni stalowych dzięki wysokojakościowym żywicom i aktywnym

Bardziej szczegółowo

1. JACHTY ZE STALI I ALUMINIUM 2 2. JACHTY Z LAMINATÓW JACHTY Z DREWNA I BETONU 4 4. OPISY FARB.5

1. JACHTY ZE STALI I ALUMINIUM 2 2. JACHTY Z LAMINATÓW JACHTY Z DREWNA I BETONU 4 4. OPISY FARB.5 SPIS TREŚCI 1. JACHTY ZE STALI I ALUMINIUM 2 2. JACHTY Z LAMINATÓW..3 3. JACHTY Z DREWNA I BETONU 4 4. OPISY FARB.5 Każdy klient do zakupionych dwóch opakowań z farbą tego samego rodzaju, otrzyma po dodatkowym

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ANTYKOROZYJNE.

SYSTEMY ANTYKOROZYJNE. SYSTEMY ANTYKOROZYJNE www.proximal.pl SYSTEMY ANTYKOROZYJNE PROXIMAL Farby antykorozyjne przeznaczone są do gruntowania metalowych elementów. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego spoiwa oraz specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stalowych bramek liniowych i słupów odgromowych na obiekcie F-3

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stalowych bramek liniowych i słupów odgromowych na obiekcie F-3 Zadanie : Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stalowych bramek liniowych i słupów odgromowych na obiekcie F-3 Podstawowe dane dotyczące opisu konstrukcji : - rok budowy : 1960 - rodzaj konstrukcji

Bardziej szczegółowo

SILKOR III 10.1 Farba epoksydowa epoksyestrowa do gruntowania prądoprzewodząca

SILKOR III 10.1 Farba epoksydowa epoksyestrowa do gruntowania prądoprzewodząca SILKOR III 10.1 Farba epoksydowa epoksyestrowa do gruntowania prądoprzewodząca Symbol : Kolorystyka : PKWiU 24.30.12-90.00-20-0088-XX KTM 1317-421-33880-9XX szara. Norma : ZN/RAFIL SA - 2815:2004 Przeznaczenie:

Bardziej szczegółowo

OCZYSZCZANIE MECHANICZNE I TERMICZNE PODŁOŻY ZE STALI I ŻELIWA. Prowadzący: Magdalena Rutkowska-Matela

OCZYSZCZANIE MECHANICZNE I TERMICZNE PODŁOŻY ZE STALI I ŻELIWA. Prowadzący: Magdalena Rutkowska-Matela OCZYSZCZANIE MECHANICZNE I TERMICZNE PODŁOŻY ZE STALI I ŻELIWA Prowadzący: Magdalena Rutkowska-Matela 1. OCZYSZCZANIE MECHANICZNE W warunkach budowlanych rdzę i zgorzelinę najczęściej usuwa się metodą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01 POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA AQUAZINGA

KARTA TECHNICZNA AQUAZINGA 1/5 AQUAZINGA Aquazinga jest dwuskładnikową, wodorozcieńczalną powłoką stanowiącą system antykorozyjny stworzony na bazie nieorganicznych krzemianów cynku. Dzięki wysokiej zawartości cynku w suchej warstwie

Bardziej szczegółowo

PROMAPAINT SC4 ogniochronna farba do zabezpieczania konstrukcji stalowych

PROMAPAINT SC4 ogniochronna farba do zabezpieczania konstrukcji stalowych PROMAPAINT SC4 ogniochronna farba do zabezpieczania konstrukcji stalowych Farba ogniochronna PROMAPAINT SC4 Opis produktu PROMAPAINT SC4 jest wydajną, ekologiczną wodorozcieńczalną powłoką do zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

VULMPROEPOX. Opis produktu: Zastosowanie: Zalety: Raporty z badań i certyfikaty: Właściwości produktu: KONSTRUKCJE STALOWE

VULMPROEPOX. Opis produktu: Zastosowanie: Zalety: Raporty z badań i certyfikaty: Właściwości produktu: KONSTRUKCJE STALOWE VULMPROEPOX RD PRZYJAZNE ŚRODOWISKU ROZCIEŃCZALNE W WODZIE NIESZKODLIWE DLA ZDROWIA Antykorozyjna farba podkładowa Opis produktu: jest dwuskładnikową farbą na bazie wody, która składa się ze składnika

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA

INFORMACJA TECHNICZNA Strona 1 z 5 Dwuskładnikowy, bez chromianowy, epoksydowy grunt wypełniający z zawartością 2K-fosforanu cynku. Przeznaczony do aktywnej ochrony antykorozyjnej na samochodach osobowych, autobusach i pojazdach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ANTYKOROZYJNYCH NA KONSTRUKCJI STALOWEJ OBIEKTU 2.1 / 2. A. 1. WSTĘP

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ANTYKOROZYJNYCH NA KONSTRUKCJI STALOWEJ OBIEKTU 2.1 / 2. A. 1. WSTĘP SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ANTYKOROZYJNYCH NA KONSTRUKCJI STALOWEJ OBIEKTU 2.1 / 2.3 ZAKŁADU PRZERÓBKI MRECHANICZNEJ WĘGLA W SPÓŁCE LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S. A. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW CZĘŚĆ II - WADY POWŁOKI

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW CZĘŚĆ II - WADY POWŁOKI 2.1 Nierównomierna powłoka proszkowa z grudkami proszku Grudki proszku powstające podczas nakładania, po utwardzeniu powodują nierówności na powierzchni detali. Wąż proszkowy jest zbyt długi lub zbyt duży

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KONSERWACYJNYCH - MALARSKICH DOSTRZEGALNI PRZECIWPOŻAROWEJ W NADLEŚNICTWIE DRAWNO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KONSERWACYJNYCH - MALARSKICH DOSTRZEGALNI PRZECIWPOŻAROWEJ W NADLEŚNICTWIE DRAWNO Załącznik nr 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KONSERWACYJNYCH - MALARSKICH DOSTRZEGALNI PRZECIWPOŻAROWEJ W NADLEŚNICTWIE DRAWNO Obiekt: Adres: Inwestor: dostrzegalnia przeciwpożarowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

PYRO-SAFE FLAMMOPLAST SP-A2 Przeciwpożarowe zabezpieczenie konstrukcji stalowych Aprobata Techniczna ITB nr AT /2008

PYRO-SAFE FLAMMOPLAST SP-A2 Przeciwpożarowe zabezpieczenie konstrukcji stalowych Aprobata Techniczna ITB nr AT /2008 www.svt.com.pl PYRO-SAFE FLAMMOPLAST SP-A2 Przeciwpożarowe zabezpieczenie konstrukcji stalowych Aprobata Techniczna ITB nr AT -15-3344/2008 PYRO-SAFE FLAMMOPLAST SP-A 2 jest nietoksyczną niehigroskopijną

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE PO OCYNKOWANIU

POSTĘPOWANIE PO OCYNKOWANIU część 3 str. 1 / 8 POSTĘPOWANIE PO OCYNKOWANIU Unikanie obcej rdzy Korozja na skutek składowania nieocynkowane elementy na ocynkowanych dźwigarach! Ślady rdzy pogarszają ochronne działanie antykorozyjne

Bardziej szczegółowo

Protokół A Charakterystyka przedmiotu zamówienia

Protokół A Charakterystyka przedmiotu zamówienia Wykaz protokołów: Protokół A Charakterystyka przedmiotu zamówienia dla Inwestora, Protokół B Wymalowania powierzchni referencyjnej dla Wykonawcy, Protokół C Prace zabezpieczające antykorozyjnie konstrukcje

Bardziej szczegółowo

matowy, półpołysk, połysk 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 10 35 C

matowy, półpołysk, połysk 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 10 35 C VULMKORIZ-PUR OIL PRZYJAZNE ŚRODOWISKU ROZCIEŃCZALNE W WODZIE DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO NIESZKODLIWE DLA ZDROWIA Opis produktu: to jednoskładnikowa, poliuretanowa antykorozyjna farba pigmentowana fosforanem

Bardziej szczegółowo

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR NA TERENIE RP. Intrapol II Sp. z o.o. Żywiec, ul. Ks.Pr. Słonki 3c

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR NA TERENIE RP. Intrapol II Sp. z o.o. Żywiec, ul. Ks.Pr. Słonki 3c PRODUCENT VMP Research & Production Holding JSC (VMP Holding) Ekaterinburg,Russia WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR NA TERENIE RP Intrapol II Sp. z o.o. Żywiec, ul. Ks.Pr. Słonki 3c Antykorozja elementów stalowych

Bardziej szczegółowo

ST.0.4. POWŁOKI ANTYKOROZYJNE ZABEZPIECZJĄCE NA KONSTRUKCJACH STALOWYCH.

ST.0.4. POWŁOKI ANTYKOROZYJNE ZABEZPIECZJĄCE NA KONSTRUKCJACH STALOWYCH. ST.0.4. POWŁOKI ANTYKOROZYJNE ZABEZPIECZJĄCE NA KONSTRUKCJACH STALOWYCH. TEMA: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego prac remontowych i konserwatorskich Bramy Krakowskiej, łącznie z kładką, murem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH METALIZOWANYCH PRZEZ MALOWANIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH METALIZOWANYCH PRZEZ MALOWANIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH METALIZOWANYCH PRZEZ MALOWANIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU Strona 1 z 5 Zakres stosowania Elastyczny podkład pod Nanotech Fasada - element systemu Nanotech Fasada - przeznaczony do dekoracji i ochrony nowych budynków lub renowacji istniejących powłok. W systemie

Bardziej szczegółowo

mcr Pyroplast Wood T powłokowy system zabezpieczeń elementów drewnianych i drewnopochodnych

mcr Pyroplast Wood T powłokowy system zabezpieczeń elementów drewnianych i drewnopochodnych mcr Pyroplast Wood T powłokowy system zabezpieczeń elementów drewnianych i drewnopochodnych ZASTOSOWANIE Pyroplast Wood T jest bezbarwnym preparatem wieloskładnikowym typu powłokowego o zastrzeżonym składzie

Bardziej szczegółowo

matowy, półpołysk 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 10 35 C

matowy, półpołysk 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 10 35 C VULMKORIZ-R RF PRZYJAZNE ŚRODOWISKU ROZCIEŃCZALNE W WODZIE DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO NIESZKODLIWE DLA ZDROWIA Opis produktu: to jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna farba antykorozyjna do pokryć dachowych,

Bardziej szczegółowo

ZincTape AKTYWNE ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

ZincTape AKTYWNE ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE ZincTape ZincTape została zaprojektowana do pokrywania powierzchni żelaza, stali, aluminium i metali lekkich, w celu ich ochrony przed korozją. Ochronę tę uzyskuje się poprzez nałożenie taśmy na powierzchnię,

Bardziej szczegółowo

Nauka przez obserwacje - Badanie wpływu różnych czynników na szybkość procesu. korozji

Nauka przez obserwacje - Badanie wpływu różnych czynników na szybkość procesu. korozji Nauka przez obserwacje - Badanie wpływu różnych czynników na szybkość procesu korozji KOROZJA to procesy stopniowego niszczenia materiałów, zachodzące między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem.

Bardziej szczegółowo

Wrocław dn. 18 listopada 2005 roku

Wrocław dn. 18 listopada 2005 roku Piotr Chojnacki IV rok, informatyka chemiczna Liceum Ogólnokształcące Nr I we Wrocławiu Wrocław dn. 18 listopada 2005 roku Temat lekcji: Zjawisko korozji elektrochemicznej. Cel ogólny lekcji: Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SIGMACOVER 300 (SIGMA TCN 300)

SIGMACOVER 300 (SIGMA TCN 300) Str 1 / 5 DANE TECHNICZNE Rewizja wydania z 09 2004 OPIS: Farba smołowo-epoksydowa, dwuskłakowa, utwardzana adduktem poliaminowym CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWA: doskonała odporność na zalegającą wodę i ropę

Bardziej szczegółowo

Technologia Sponge-Jet - Dla zdrowia ludzi i jakości powłok

Technologia Sponge-Jet - Dla zdrowia ludzi i jakości powłok Technologia Sponge-Jet - Dla zdrowia ludzi i jakości powłok A.W.Chesterton proponuje nowatorską technologię mechanicznego czyszczenia powierzchni obróbką strumieniowo-ścierną. Zapewniającą uzyskanie właściwego

Bardziej szczegółowo

SUPER SZYBKOSCHNĄCY GRUBOPOWŁOKOWY EPOKSYDOWY PODKŁAD ANTYKOROZYJNY DWUSKŁADNIKOWY POD MALOWANIE PROSZKOWE SV 4970 KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

SUPER SZYBKOSCHNĄCY GRUBOPOWŁOKOWY EPOKSYDOWY PODKŁAD ANTYKOROZYJNY DWUSKŁADNIKOWY POD MALOWANIE PROSZKOWE SV 4970 KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ SUPER SZYBKOSCHNĄCY GRUBOPOWŁOKOWY EPOKSYDOWY PODKŁAD ANTYKOROZYJNY DWUSKŁADNIKOWY POD MALOWANIE PROSZKOWE SV 4970 KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ OPIS PRODUKTU SV 4970 to dwuskładnikowy podkład epoksydowy

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna ochrona metalu

Profesjonalna ochrona metalu Profesjonalna ochrona metalu CHLOROKAUCZUK emalia do metalu i betonu Chlorokauczuk to wysokiej klasy emalia wyprodukowana na bazie żywicy chlorokauczukowej, przeznaczona do ochronno-dekoracyjnego malowania

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 1 POWŁOKI KONWERSYJNE-TECHNOLOGIE NANOSZENIA

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 1 POWŁOKI KONWERSYJNE-TECHNOLOGIE NANOSZENIA INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 1 POWŁOKI KONWERSYJNE-TECHNOLOGIE NANOSZENIA WSTĘP TEORETYCZNY Powłoki konwersyjne tworzą się na powierzchni metalu

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 355 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

Karta Techniczna Spectral UNDER 355 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855 UNDER 355 Dwuskładnikowy podkład akrylowy UNDER 355 PLAST 775 PLAST 825 EXTRA 755 EXTRA 745 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład akrylowy szary Utwardzacz Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych standardowy, szybki,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA ZESTAWU SYSTEMU ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO FlameSorber.

INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA ZESTAWU SYSTEMU ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO FlameSorber. INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA ZESTAWU SYSTEMU ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO FlameSorber. Fabryka Farb i Lakierów SNIEśKA SA 39-102 Lubzina 34 a 1 Spis treści 1. Wstęp 1.1. Przedmiot instrukcji...3 1.2. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Pyroplast HW WYKONANIE ZABEZPIECZENIA. powłokowy system zabezpieczeń ogniochronnych elementów drewnianych SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

Pyroplast HW WYKONANIE ZABEZPIECZENIA. powłokowy system zabezpieczeń ogniochronnych elementów drewnianych SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH WYKONANIE ZABEZPIECZENIA Wykonanie izolacji polega na nałożeniu na poszczególne elementy drewniane warstw składających się na system Pyroplast HW. Zabezpieczane elementy zachowują naturalny kształt i wygląd

Bardziej szczegółowo

OZNAKOWANIE POZIOME ULIC NA TERENIE MIASTA KOŚCIERZYNA

OZNAKOWANIE POZIOME ULIC NA TERENIE MIASTA KOŚCIERZYNA Załącznik B SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OZNAKOWANIE POZIOME ULIC NA TERENIE MIASTA KOŚCIERZYNA Kościerzyna, kwiecień 2007 r. 1. WSTĘP Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Cynkowanie ogniowe chroni stal przed korozją. Warunki elementu konstrukcji

Cynkowanie ogniowe chroni stal przed korozją. Warunki elementu konstrukcji Ś ą Część 1 str. 1/ 9 Cynkowanie ogniowe chroni stal przed korozją Skuteczność ochrony antykorozyjnej oraz czas trwania tej ochrony zaleŝą od róŝnych czynników Warunki środowiskowe Wilgotność Zawartość

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral KLAR 575 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie Scratch Resistant (SR)

Karta Techniczna Spectral KLAR 575 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie Scratch Resistant (SR) Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie Scratch Resistant (SR) H 6125 SOLV 855 PLAST 775 S-D10 EXTRA 835 EXTRA 895 PRODUKTY POWIĄZANE Lakier akrylowy SR Utwardzacz

Bardziej szczegółowo

STYROMAL 10 jest szybkoschnącą matową emalią produkowaną na bazie żywicy alkidowej modyfikowanej styrenem.

STYROMAL 10 jest szybkoschnącą matową emalią produkowaną na bazie żywicy alkidowej modyfikowanej styrenem. KARTA TECHNICZNA, 30.10.2013r STYROMAL 10 STYROMAL 10 Opis Produktu Cechy wyrobu i zalecane zastosowanie: Emalia styrenowana STYROMAL 10 jest szybkoschnącą matową emalią produkowaną na bazie żywicy alkidowej

Bardziej szczegółowo

PROTECT 320 Karta Techniczna LT Karta techniczna PROTECT 320 Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI

PROTECT 320 Karta Techniczna LT Karta techniczna PROTECT 320 Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI Karta techniczna Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI PODKŁAD AKRYLOWY szybki podkład wypełniający na bazie żywic akrylowych. Charakteryzuje się znacznie mniejszą tendencją do zaklejania papieru, szczególnie przy

Bardziej szczegółowo

PYRO-SAFE FLAMMOPLAST SP-A 2 Zabezpieczenie konstrukcji stalowych

PYRO-SAFE FLAMMOPLAST SP-A 2 Zabezpieczenie konstrukcji stalowych PYRO-SAFE FLAMMOPLAST SP-A 2 Zabezpieczenie konstrukcji stalowych PYRO-SAFE FLAMMOPLAST SP-A 2 Przeciwpożarowe zabezpieczenie konstrukcji stalowych s dla elementów o profilach otwartych w tablicach 1,

Bardziej szczegółowo

PLUS 750 Przyspieszacz do wyrobów akrylowych. LT PLUS 760 Dodatek antysilikonowy. LT-04-04

PLUS 750 Przyspieszacz do wyrobów akrylowych. LT PLUS 760 Dodatek antysilikonowy. LT-04-04 Karta techniczna Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI PODKŁAD AKRYLOWY silnie wypełniający podkład na bazie żywic akrylowych. Dzięki wysokiej lepkości natryskowej pozwala na nanoszenie bardzo grubych warstw, doskonale

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Malowanie konstrukcji stalowych i krat 1.WSTĘP 1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania

Bardziej szczegółowo

PVD-COATING PRÓŻNIOWE NAPYLANIE ALUMINIUM NA DETALE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO (METALIZACJA PRÓŻNIOWA)

PVD-COATING PRÓŻNIOWE NAPYLANIE ALUMINIUM NA DETALE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO (METALIZACJA PRÓŻNIOWA) ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2002 ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004 PVD-COATING PRÓŻNIOWE NAPYLANIE ALUMINIUM NA DETALE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO (METALIZACJA PRÓŻNIOWA) *) PVD - PHYSICAL VAPOUR DEPOSITION OSADZANIE

Bardziej szczegółowo

OCHRONA I MALOWANIE DREWNA PORADY

OCHRONA I MALOWANIE DREWNA PORADY PORADY OCHRONA I MALOWANIE NIEZBĘDNE NARZĘDZIA Przed przystąpieniem do malowania drewna należy przygotować: rękawice gumowe maska ochronna opalarka szpachla papier ścierny pędzel do drewna lub wałek folia

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU Strona 1 z 5 Zakres stosowania Główne zalety produktu Silikatowo-silikonowa masa tynkarska służy do wykonywania ochronno-dekoracyjnej wyprawy tynkarskiej w systemie ociepleń Akrys 3000 ze styropianem i

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral KLAR 555 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie Scratch Resistant (SR)

Karta Techniczna Spectral KLAR 555 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie Scratch Resistant (SR) Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie Scratch Resistant (SR) H 6115 SOLV 855 PLAST 775 S-D10 HS-D11 EXTRA 835 EXTRA 895 PRODUKTY POWIĄZANE Lakier akrylowy SR

Bardziej szczegółowo

3. Materiały malarskie 97

3. Materiały malarskie 97 Spis treści 1. Wiadomości wstępne i pojęcia podstawowe 11 1.1. Zawód malarza budowlanego 11 1.2. Cele robót malarskich 14 1.3. Podział technik malarskich 16 1.4. Procesy technologiczne w robotach malarskich

Bardziej szczegółowo

CELE KSZTAŁCENIA MODUŁU

CELE KSZTAŁCENIA MODUŁU Projekt SKILLS KOROZJA CELE KSZTAŁCENIA MODUŁU Poznanie mechanizmu korozji i jego czynników Poznanie istniejących sposobów ochrony Jak dostosować ochronę i projektować specyficzne części w warunkach użytkowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 7.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 7.0 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 7.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 7.0 INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH (CPV 45421160-3) 1 WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW SPECJALIST YCZNE FARBY I LAKIERY

KATALOG PRODUKTÓW SPECJALIST YCZNE FARBY I LAKIERY KATALOG PRODUKTÓW SPECJALIST YCZNE FARBY I LAKIERY Oddajemy w Państwa ręce najnowszy katalog specjalistycznych produktów firmy YUMA COM. Firma YUMA COM nieprzerwalnie od 1990r prowadzi prace badawczo-rozwojowe

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT 15-8391/2010 2/40 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 4 2.1. Przeznaczenie i zakres stosowania...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA APLIKACJI HEMPADUR 45141/ HEMPADUR Produktu opisanego w karcie katalogowej.

INSTRUKCJA APLIKACJI HEMPADUR 45141/ HEMPADUR Produktu opisanego w karcie katalogowej. INSTRUKCJA APLIKACJI Produktu opisanego w karcie katalogowej. Zakres: HEMPADUR 45141/ HEMPADUR 45143 45141: BAZA 45148 Z UTWARDZACZEM 97820 45143: BAZA 45148 Z UTWARDZACZEM 97430 Instrukcja zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

Fotokatalityczna farba silikatowa (krzemianowa), wodorozcieńczalna TITANIUM DR

Fotokatalityczna farba silikatowa (krzemianowa), wodorozcieńczalna TITANIUM DR Fotokatalityczna farba silikatowa (krzemianowa), wodorozcieńczalna TITANIUM DR Farba przeznaczona do; wymalowań elementów budowlanych wewnątrz i na zewnątrz budynków, wyjątkowo skutecznie zabezpiecza konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral KLAR 505 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy VHS. PRODUKTY POWIĄZANE. Utwardzacz standardowy, szybki, wolny

Karta Techniczna Spectral KLAR 505 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy VHS. PRODUKTY POWIĄZANE. Utwardzacz standardowy, szybki, wolny Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy VHS. H 6115 PLAST 775 HS-D11 EXTRA 835 EXTRA 895 PRODUKTY POWIĄZANE Lakier akrylowy VHS Utwardzacz standardowy, szybki, wolny Dodatek zwiększający elastyczność

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 325 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

Karta Techniczna Spectral UNDER 325 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855 UNDER 325 Dwuskładnikowy podkład akrylowy UNDER 325 UNDER 325 UNDER 325 PLAST 775 PLAST 825 EXTRA 755 EXTRA 745 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład akrylowy biały P1 Podkład akrylowy szary P3 Podkład akrylowy czarny

Bardziej szczegółowo

TEMAT 11: CZYNNIKI NISZCZĄCE PODŁOŻA I POWŁOKI MALARSKIE

TEMAT 11: CZYNNIKI NISZCZĄCE PODŁOŻA I POWŁOKI MALARSKIE TEMAT 11: CZYNNIKI NISZCZĄCE PODŁOŻA I POWŁOKI MALARSKIE 1 CZYNNIKAMI, KTÓRE OBNIŻAJĄ WARTOŚĆ LUB NISZCZĄ PODŁOŻE I POWŁOKI MALARSKIE, SĄ ODDZIAŁYWANIA: - FIZYCZNE: ściskanie, rozciąganie, zginanie, ścieranie,

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed rdzą na długie lata... w kilka minut!

Ochrona przed rdzą na długie lata... w kilka minut! RDZA METAL BETON DREWNO Ochrona przed rdzą na długie lata... w kilka minut! do 10,5 m 2 /l do 10 lat! Dlaczego Alkyton jest idealny dla Ciebie? Bezpośrednio na stal Wyjątkowa elastyczność Jedna warstwa

Bardziej szczegółowo

Ochrona stali przed korozją dzięki systemowi Tiger Shield.

Ochrona stali przed korozją dzięki systemowi Tiger Shield. Ochrona stali przed korozją dzięki systemowi Tiger Shield. Tigerwerk Lack- u. Farbenfarbrik austriacki producent farb proszkowych oferuje obecnie drugą, technicznie udoskonaloną generację przeciwkorozyjnego

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral KLAR 565 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy VHS. PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral EXTRA 895. Rozcieńczalnik do cieniowania

Karta Techniczna Spectral KLAR 565 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy VHS. PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral EXTRA 895. Rozcieńczalnik do cieniowania Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy VHS. Spectral PLAST 775 Spectral EXTRA 895 PRODUKTY POWIĄZANE Lakier akrylowy VHS Utwardzacz standardowy, szybki Dodatek zwiększający elastyczność Rozcieńczalnik

Bardziej szczegółowo

EPOXOL FLOOR S KARTA TECHNICZNA 1/5 Samopoziomująca posadzka epoksydowa, bezrozpuszczalnikowa.

EPOXOL FLOOR S KARTA TECHNICZNA 1/5 Samopoziomująca posadzka epoksydowa, bezrozpuszczalnikowa. EPOXOL FLOOR S KARTA TECHNICZNA 1/5 ZASTOSOWANIE Samopoziomująca wylewka epoksydowa do stosowania na betonowych posadzkach, na których wymagana jest wysoka odporność mechaniczna i chemiczna, np.: fabryki,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA. TrioLit Floor HP

INFORMACJA TECHNICZNA. TrioLit Floor HP ZASTOSOWANIE wysokowydajny utwardzacz, ochrona przed plamami, mikropowłoka wykończeniowa posadzek betonowych jest płynnym, wodnym środkiem opartym na bazie krzemianów litu i polimerów, który wchodząc w

Bardziej szczegółowo

Celux UN WYRÓB DO STOSOWANIA PRZEMYSŁOWEGO

Celux UN WYRÓB DO STOSOWANIA PRZEMYSŁOWEGO 1/5 01 sierpnia 2008 CELUX UN jest poliuretanową gruntoemalią, opartą o kombinację żywicy poliestrowej i utwardzacza izocyjanianu alifatycznego. GŁÓWNE CECHY UŻYTKOWE: - Tworzy zestawy powłok, nadające

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SST-04 Malowanie przęseł stalowych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SST-04 Malowanie przęseł stalowych SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod: 45453100 Roboty renowacyjne SST-04 Malowanie przęseł stalowych Spis treści 1. Wstęp 3 1.1. Nazwa zamówienia 3 1.2. Inwestor

Bardziej szczegółowo

LUSSO PREMIUM farba dyspersyjna

LUSSO PREMIUM farba dyspersyjna LUSSO PREMIUM farba dyspersyjna OPIS PRODUKTU: Wysokoelastyczna farba do malowania powierzchni powlekanych profili dekoracyjnych LINTON. Doskonała siła krycia. Półmatowa. Duża odporna na działanie światła.

Bardziej szczegółowo

SIGMAZINC 160 (SIGMA TORNUSIL MC 60)

SIGMAZINC 160 (SIGMA TORNUSIL MC 60) Str 1 / 5 DANE TECHNICZNE Rewizja wydania z 07 2003 OPIS: Dwuskładnikowy grunt (etylo-) krzemianowo-cynkowy, utwardzany wilgocią CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWA: grunt przeciwkorozyjny do zabezpieczania stali

Bardziej szczegółowo

TABELA 1: WYROBY LAKIERNICZE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (CZĘŚĆ I)

TABELA 1: WYROBY LAKIERNICZE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (CZĘŚĆ I) TABELA 1: WYROBY LAKIERNICZE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (CZĘŚĆ I) Lp. Nazwa Producent/Nazwa J.m Ilość Cena jedn. netto VAT w...% brutto 1. 2. 3. 4. 5. 6 Emalia ftalowa (alkidowa) ogólnego stosowania z połyskiem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA IZOLACJA POMOSTU STALOWEGO I OCYNKOWANEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA IZOLACJA POMOSTU STALOWEGO I OCYNKOWANEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA IZOLACJA POMOSTU STALOWEGO I OCYNKOWANEGO 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji pomostu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, MONTAŻU, MAGAZYNOWANIA I CZYSZCZENIA SZKŁA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, MONTAŻU, MAGAZYNOWANIA I CZYSZCZENIA SZKŁA Ogólne Warunki Sprzedaży Dubiel Vitrum sp.j. Załącznik nr 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, MONTAŻU, MAGAZYNOWANIA I CZYSZCZENIA SZKŁA BEZPIECZNE SZKŁO WARSTWOWE Z NADRUKIEM CYFROWYM NA MIĘDZYWARSTWIE DO ZASTOSOWAŃ

Bardziej szczegółowo

ST.0.4 POWŁOKI ANTYKOROZYJNE ZABEZPIECZJ

ST.0.4 POWŁOKI ANTYKOROZYJNE ZABEZPIECZJ ST.0.4 POWŁOKI ANTYKOROZYJNE ZABEZPIECZJĄCE NA KONSTRUKCJACH STALOWYCH. KOD CPV. 45442000 Nazwa zadania:,,badania archeologiczno- architektoniczne oraz prace zabezpieczające i budowlane zespołu obiektów

Bardziej szczegółowo

SurTec 609 Zetacoat. rewolucyjny system pasywacji powierzchni wszelkich metali przed malowaniem

SurTec 609 Zetacoat. rewolucyjny system pasywacji powierzchni wszelkich metali przed malowaniem SurTec 609 Zetacoat rewolucyjny system pasywacji powierzchni wszelkich metali przed malowaniem Spis treści: właściwości przebieg procesu odtłuszczanie płukanie pasywacja porady eksploatacyjne zdjęcia multi

Bardziej szczegółowo

VISKOR sp. z o.o. Stalmacha 21, Szczecin, tel , fax ,

VISKOR sp. z o.o. Stalmacha 21, Szczecin, tel , fax , WIWA PROFIT i PHOENIX, WIWA PROFIT i PHOENIX, WIWA PROFIT i PHOENIX, natrysk bezpowietrzny natrysk wykończeniowy Air Combi natrysk na gorąco BEZPOWIETRZNIE AIR COMBI NATRYSK NA GORĄCO Wysokie ciśnienie

Bardziej szczegółowo

IV. KONSTRUKCJE - INSTALACJE IV.3. Zaprawa VERMIPLASTER

IV. KONSTRUKCJE - INSTALACJE IV.3. Zaprawa VERMIPLASTER VERMIPLASTER IV. KONSTRUKCJE - INSTALACJE IV.3. Zaprawa VERMIPLASTER do zabezpieczeń konstrukcji stalowych Zaprawa ogniochronna VERMIPLASTER jest nietoksyczną mieszanką na bazie gipsu, wermikulitu, perlitu

Bardziej szczegółowo

OLEJE I WOSKI DO DREWNA TIKKURILA NOSTALGIA

OLEJE I WOSKI DO DREWNA TIKKURILA NOSTALGIA OLEJE I WOSKI DO DREWNA TIKKURILA NOSTALGIA www.tikkurila.pl NOSTALGIA Floor Oil Naturalny olej do podłóg Bezbarwny olej na bazie wosków carnauba i candelila, przeznaczony jest do drewnianych podłóg oraz

Bardziej szczegółowo

500 Podkład akrylowy szary 6

500 Podkład akrylowy szary 6 ACRYLIC PRIMER -PODKŁAD AKRYLOWY jednokomponentowy, wypełniający podkład akrylowy przeznaczony przede wszystkim do wyrównywania powierzchni szpachlowanych i starych powłok lakierniczych. Idealny do napraw

Bardziej szczegółowo

Approved. US EPA metoda 24 (przetestowana) IED (2010/75/EU (obliczone) GB/T 23985-2009 (ISO 11890-1) (przetestowana)

Approved. US EPA metoda 24 (przetestowana) IED (2010/75/EU (obliczone) GB/T 23985-2009 (ISO 11890-1) (przetestowana) Approved 23660 1,2 23660 silikon akrylowy ^(ValidationDate) 1 Opis produktu Jest to jednoskładnikowa, fizycznie schnąca powłoka silikonowoakrylowa. Produkt pigmentowany aluminium. Termoodporny do 260 C

Bardziej szczegółowo

EKO-DUR LAKIER LAKIER DO POSADZEK BETONOWYCH

EKO-DUR LAKIER LAKIER DO POSADZEK BETONOWYCH KARTA TECHNICZNA EKO-DUR LAKIER LAKIER DO POSADZEK BETONOWYCH NORMY, ATESTY, APROBATY, BADANIA: OBOWIĄZUJĄCA NORMA: ZN/ 2014 / AKSIL 2 ZGODNOŚĆ Z NORMĄ: PN-C-81916 i PN-EN 13813 OPIS PRODUKTU: EKO-DUR

Bardziej szczegółowo

ZINCOPRIM (podkład cynkowy)

ZINCOPRIM (podkład cynkowy) ZINCOPRIM (podkład cynkowy) KARTA TECHNICZNA 1.OPIS Zincoprim jest bogatą w cynk, termoutwardzalną, epoksydową farbą proszkową, stosowaną w celu zwiększenia odporności na korozję elementów stalowych. Został

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDOWY POWŁOK MALARSKICH. Prowadzący: Magdalena Rutkowska-Matela

ZASADY BUDOWY POWŁOK MALARSKICH. Prowadzący: Magdalena Rutkowska-Matela ZASADY BUDOWY POWŁOK MALARSKICH Prowadzący: Magdalena Rutkowska-Matela 1. WIADOMOŚCI OGÓLNE Powłokę malarską stanowi stosunkowo cienka warstwa stwardniałego materiału malarskiego, odpowiednio związanego

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marek Matulewski

dr inż. Marek Matulewski PODSTAWY MECHANIKI I WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW dr inż. Marek Matulewski KOROZJA Korozja - ogólna nazwa procesów niszczących mikrostrukturę danego materiału, prowadzących do jego rozpadu, a wywołanych wpływem

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA. Alifatyczna poliuretanowa warstwa wierzchnia, ochrona UV Obszary o lokalnym ruchu pieszych

KARTA TECHNICZNA. Alifatyczna poliuretanowa warstwa wierzchnia, ochrona UV Obszary o lokalnym ruchu pieszych KARTA TECHNICZNA Alifatyczna poliuretanowa warstwa wierzchnia, ochrona UV Obszary o lokalnym ruchu pieszych ul. Pocztowa 9 62-200 Gniezno, POLAND tel./fax + 48 61 6394751 fax + 48 61 6394521 biuro@pgic.pl

Bardziej szczegółowo

Pololak ECO WYRÓB DO STOSOWANIA PRZEMYSŁOWEGO

Pololak ECO WYRÓB DO STOSOWANIA PRZEMYSŁOWEGO 1/5 01 sierpnia 2008 Emalia wodorozcieńczalna piecowa modyfikowana, żywicą alkidową, sieciowana żywicą melaminową, schnąca w temperaturze 130 190 o C. GŁÓWNE CECHY UŻYTKOWE: - Tworzy zestawy powłoki nadającej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA. TrioLit Crystal CL

INFORMACJA TECHNICZNA. TrioLit Crystal CL ZASTOSOWANIE utwardzacz, uszczelniacz oraz ochrona przed solą drogową i pyleniem powierzchni betonowych jest płynnym, wodnym środkiem na bazie krzemianów litu, który wchodząc w reakcję chemiczną ze składnikami

Bardziej szczegółowo

Powłoka nakładana na malowany obiekt może pełnić funkcję ochronną oraz zapewnić dekoracyjny wygląd. Powodzenie tej operacji zależy między innymi od:

Powłoka nakładana na malowany obiekt może pełnić funkcję ochronną oraz zapewnić dekoracyjny wygląd. Powodzenie tej operacji zależy między innymi od: Malowanie WPROWADZENIE Powłoka nakładana na malowany obiekt może pełnić funkcję ochronną oraz zapewnić dekoracyjny wygląd. Powodzenie tej operacji zależy między innymi od: przygotowania powierzchni; grubości

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE TECHNICZNE

SZKOLENIE TECHNICZNE SZKOLENIE TECHNICZNE TECHNOLOGIA ZABEZPIECZEŃ ANTYKOROZYJNYCH POWIERZCHNI STALOWYCH I OCYNKOWANYCH WRAZ Z WARUNKAMI EKSPLOATACJI POWŁOK MALARSKICH Strona 1 z 9 Spis treści 1.Wprowadzenie...3 2.Terminologia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D- 07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME 2 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

schnący w temp. 80ºC młotkowy

schnący w temp. 80ºC młotkowy Lakier ftalowo-karbamidowy 2.1 schnący w temp. 80ºC młotkowy Symbol : Kolorystyka : Norma : PKWiU 24.30.12-29.00-78(9)-00XX-XX KTM 1313-412-43XXX-XXX szeroka gama kolorów lub wg ustaleń z odbiorcą ZN/RAFIL

Bardziej szczegółowo