miasteczko INFORMATOR GMINY SOŚNICOWICE ISSN NR 3 (109) - MARZEC 2013 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "miasteczko INFORMATOR GMINY SOŚNICOWICE ISSN 1643-4706 NR 3 (109) - MARZEC 2013 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY"

Transkrypt

1 INFORMATOR GMINY SOŚNICOWICE miasteczko BARGŁÓWKA - KOZŁÓW - ŁANY WIELKIE - RACHOWICE - SIERAKOWICE - SMOLNICA - SOŚNICOWICE - TRACHY - TWORÓG MAŁY ISSN NR 3 (109) - MARZEC 2013 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Radości ze zmartwychwstania Pana oraz ciepłej i rodzinnej atmosfery przy wielkanocnym stole życzą Przewodnicząca Rady Miejskiej Regina Bargiel i Burmistrz Sośnicowic Marcin Stronczek

2 2 marzec 2013 Z okazji Dnia Kobiet Rada Sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich Smolnicy zorganizowały spotkanie dla Pań z okazji Dnia Kobiet. Członkowie Rady Sołeckiej złożyli uczestniczkom spotkania serdeczne życzenia, a następnie przy kawie i kołoczu Panie miło spędziły czas, wspominały dawne czasy i opowiadały anegdoty. Wesoła atmosfera udzieliła się wszystkim biesiadniczkom. W czasie spotkania jedna z naszych mieszkanek - Halina Krawiec zaproponowała zebranym udział w warsztatach w ramach Studia Rozwoju Osobistego Kobiet. Bliższe informacje dotyczące jego działalności na stronie /-/ Spotkanie z minister edukacji Krystyną Szumilas Burmistrz Sośnicowic Marcin Stronczek nie do zmienienia termin rozpoczynania uczestniczył w spotkaniu z minister edukacji edukacji przez 6-latków), zmiany w szkolnarodowej - Krystyną Szumilas, które zosta- nictwie zawodowym, subwencja oświatoło zorganizowane 11 marca w Starostwie wa, wynagrodzenie nauczycieli i ewidencja Powiatowym w Gliwicach. ich czasu pracy oraz zwiększenie udziału Minister Szumilas przedstawiła najważniej- rodziców w funkcjonowaniu szkół. sze obecnie sprawy, jakimi zajmuje się mini- Krystyna Szumilas odpowiadała również na sterstwo. pytania samorządowców dotyczące zagad- Są to między innymi upowszechnienie edu- nień, z jakimi spotykają się w funkcjonowakacji przedszkolnej, obniżenie wieku szkol- niu oświaty na swym terenie. nego (1 września 2014 r. to ostateczny i już (-) Urząd Miejski w Sośnicowicach otrzymał informację od Wojewody Śląskiego, że w naszym województwie nastąpi zamiana nadawania sygnału telewizyjnego ze starego analogowego na nowy cyfrowy. Cyfryzacja telewizji Wyłączanie sygnału analogowego nastąpi w trzech etapach. W naszej części województwa Do odbioru nowego sygnału telewizyjnego trzeba dostosować swój odbiornik. Szczegółowe informacje można otrzymać na bezpłatnej infolinii: od poniedziałku do piątku w godz INFORMATOR GMINY SOŚNICOWICE miasteczko BARGŁÓWKA - KOZŁÓW - ŁANY WIELKIE - RACHOWICE - SIERAKOWICE - SMOLNICA - SOŚNICOWICE - TRACHY - TWORÓG MAŁY ISSN Wydawca: Urząd Miejski Sośnicowice ul. Rynek 19, Sośnicowice Redakcja: Urząd Miejski Sośnicowice ul. Rynek 19, Sośnicowice Redaguje zespół. Redaktor wydania: Piotr Skorupa tel Nakład: 1500 egzemplarzy. Foto: Romana Gozdek Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i redagowania nadesłanych tekstów.

3 marzec Pomagając innym pomagamy sobie Od czerwca 2012 roku Ośrodek Pomocy wane były zajęcia z samoobrony oraz war- Społecznej w Łanach Wielkich realizuje Pro- sztaty kreowania środowiska naturalnego. gram Aktywności Lokalnej Pomagając in- Jednym z przykładów zajęć organizowanym - pomagamy sobie, współfinansowany nych w ramach w/w warsztatów może być przez Unię Europejską w ramach Europej- podjęta we wrześniu ubiegłego roku inicjatyskiego Funduszu Społecznego. wa sadzenia drzew, która cieszyła się du- Uczestnikami programu są osoby korzysta- żym zainteresowaniem i frekwencją. jące ze świadczeń pomocy społecznej, za- Uczestnicy programu mają również możlimieszkałe na terenie naszej gminy. wość korzystania z pomocy specjalistów z Celem programu jest zwiększenie aktyw- różnych dziedzin, np. psychologa, lekarza, ności społecznej i zawodowej jego uczest- dietetyka, terapeuty uzależnień. ników. Aktywizacja osób biorących udział w Spotkania z psychologiem biznesu zaowoprogramie odbywa się m.in. poprzez organi- cowały inicjatywą założenia spółdzielni sozowanie spotkań grupy samopomocowej, cjalnej, co przyczyniło się do zorganizowadzięki którym uczestnicy mogą wspierać się nia warsztatów wyjazdowych do Cieszyna, wzajemnie w rozwiązywaniu swoich proble- gdzie takie spółdzielnie istnieją od kilku lat. mów. Spotkania grupy przyczyniają się rów- Wyjazd pozwolił uczestnikom zapoznać się nież do zmiany postrzegania samych siebie, z zasadami tworzenia i funkcjonowania tego pomagają walczyć z monotonią i związaną z typu spółdzielni. nią apatią, odrzucić izolację społeczną. Program będzie realizowany do grudnia br. Dotychczas w ramach programu organizo- UM Obradowała Rada Miejska 25 lutego 2013 r. odbyła się XXVI sesja VI kadencji Rady Miejskiej w Sośnicowicach. Radni podjęli następujące uchwały: - w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz wysokości zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Sośnicowice, - w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Sośnicowicach, miejscowości Trachy w języku mniejszościowym, miejscowości Sośnicowice w języku mniejszościowym, miejscowości Smolnica w języku mniejszościowym, miejscowości Sierakowice w języku mniejszościowym, miejscowości Rachowice w języku mniejszościowym, miejscowości Kozłów w języku mniejszościowym, miejscowości Łany Wielkiej w języku mniejszościowym, - w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013, - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sośnicowice na lata Ponadto Burmistrz Marcin Stronczek przedstawił sprawozdanie ze swojej pracy i Urzędu Miejskiego w okresie pomiędzy sesjami. Więcej informacji na stronie internetowej: UM Od 15 marca do 15 maja 2013 roku, rolnicy składają wnioski o dopłaty obszarowe do gruntów rolnych. Wzorem lat ubiegłych, w wypełnieniu wniosku pomaga pracownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Gliwicach. Pomoc będzie udzielana w sali budynku Rady Miejskiej w Sośnicowicach (Rynek 17). Wnioski obszarowe za 2013 rok Pomoc będzie udzielana odpłatnie według cennika zatwierdzonego Uchwałą nr IV/5/ 18/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia r.: Ilość działek ewidencyjnych, na których znajdują się działki rolne: - 1 5, cena 26 zł, , cena 31 zł, - za każdą następną działkę ewidencyjną powyżej 10-ciu - 2,50 zł, - za wniosek dotyczący ONW - dodatkowo 6 zł. Pomoc będzie udzielana w godzinach Terminy dyżurów: - 21 i 28 marca, - 4, 11, 15, 18, 22, 25 i 29 kwietnia, - 2 i 6 maja. Dodatkowo pomoc będzie udzielana od poniedziałku do piątku w: - biurze PZDR Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17, pokój nr 222, w godzinach 8-15, - siedzibie ARiMR w Pyskowicach, ul. Kopernika 2, pokój 209, w godzinach UM Policjanci WRD KMP Gliwice zatrzymali w Kozłowie na ulicy Średniej 53-letniego mężczyznę (zamieszkałego na terenie powiatu gliwickiego), który będąc w stanie nietrzeźwości - 1,24 promila - kierował rowerem. Postępowanie prowadzi WK KMP w Gliwicach. Kronika kryminalna Z terenu posesji w Smolnicy, nieustalony sprawca skradł samochód marki Audi Q5 wartości 155 tys. zł. Poszkodowanym jest mieszkaniec powiatu gliwickiego. Postępowanie prowadzi I KP w Gliwicach Nieznany sprawca na terenie firmy w Sośnicowicach włamał się do baku paliwa pojazdu marki Man, a następnie skradł ponad 200 litrów oleju napędowego. W ten sam sposób włamał się również do pojazdu marki Mercedes, z którego skradł około 170 litrów oleju napędowego. Straty to około 3000 zł na szkodę mieszkańca gminy. Postępowanie prowadzi KP I w Gliwicach Policjanci WRD KMP w Gliwicach zatrzymali 45-letniego mężczyznę, który w Smolnicy na ulicy Wiejskiej kierował rowerem będąc w stanie nietrzeźwości (3,2 promila al.- koholu). Postępowanie prowadzi KMP w Gliwicach. 90. urodziny pana Oswalda Mieszkaniec Sierakowic - Oswald Stareczek obchodził 13 lutego 2013 roku swoje 90-te urodziny. Solenizanta odwiedzili: burmistrz Sośnicowic - Marcin Stronczek i zastępca burmistrza - Waldemar Oczko. Przedstawiciele władz samorządowych złożyli jubilatowi życzenia i wręczyli kwiaty oraz upominek. UM

4 4 marzec 2013 Dzień Bezpiecznego Internetu W szkole w Kozłowie po raz kolejny odbyły się różnego rodzaju zajęcia ukazujące uczniom, w jaki sposób można efektywnie korzystać z sieci, jako alternatywy do następujących ryzykownych zachowań: - cyberprzemocy, - spotkań z osobami znanymi wyłącznie z Internetu, - upubliczniania danych osobowych, - nadmiernego korzystania z Internetu. Zajęcia adresowane były do uczniów klas I- VI. W klasach I-III prowadzone były w formie zabawy - kreskówki, ćwiczeń indywidualnych oraz grupowych. Dzięki temu dzieci łatwiej i lepiej przyswajały ważne treści. Zajęcia w klasach IV-VI prowadzone były w formie analizy kreskówek edukacyjnych oraz ćwiczeń indywidualnych. Uczniowie zapoznali się z regulaminem pra- 7 marca br. uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej w Bargłówce pojechali na wycieczkę do Sośnicowic. Celem wyjazdu było spotkanie z Panem Burmistrzem - Marcinem Stronczkiem, podczas którego uczniowie przeprowadzili interesujący wywiad. Serdecznie dziękujemy Burmistrzowi oraz wszystkim pracownikom Urzędu za przekazanie wielu ciekawych wiadomości, poświęcony czas i za miłe przyjęcie. Następnym punktem wycieczki była wizyta w Miejsko-Gminnej Bibliotece, w której uczniowie brali udział w lekcji bibliotecznej przeprowadzonej przez Panią Sabinę Morcinek. Wycieczka przyniosła uczniom wiele nowej wiedzy o naszej Małej Ojczyźnie. Wychowawczyni klasy III Gabriela Musioł-Zarębska Sukces w Olimpusie Znakomitą wiedzą z przyrody popisali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Sośnicowicach. Ośmiu uczniów z klas IV-VI pod opieką Doroty Sznapka wzięło udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie przedmiotowej z przyrody Olimpus, w której zajęli czołowe miejsca w Polsce. Agata Babiuch uczennica klasy VI zajęła I miejsce w kraju i otrzymała grawerowany dyplom laureata i nagrodę książkową. Viktoria David uczennica klasy VI zajęła II miejsce i otrzymała dyplom laureata i nagrodę książkową. Dyplomy laureata otrzymali: Łukasz Wójcik (uczeń klasy IV 8. miejsce), Milena Kalbarczyk (uczennica klasy V 13. miejsce), Bartłomiej Dusza (uczeń klasy V 15. miejsce). Pozostali uczniowie: Sabina Kocur (uczennica klasy VI 18. miejsce), Sonia Holesz (uczennica klasy VI 21. miejsce) i Magdalena Urbanek (uczennica klasy VI 29. miejsce) otrzymali dyplomy uznania. /-/ i bezpiecznym sposobem pracy z kompute- rem. Myślę, iż nasi uczniowie na zawsze za- pamiętają, jak właściwie korzystać z zaso- bów sieci. Wioletta Łabiak nauczyciel w SP Kozłów widłowego korzystania z Internetu oraz adresem strony internetowej, gdzie można szukać pomocy, jeśli czują, iż Internet jest dla nich zagrożeniem. Na korytarzu szkolnym została wykonana gazetka tematycznie związana z właściwym Niecodzienna wizyta

5 marzec Zimowisko w samym sercu Afryki Pszczyna, pływalnia i... beczki, zabawki i serduszka. Po pracowitym poranku wszystkich czekał przyjemny od- poczynek na Pływalni Wodnik w Paniów- kach. W czwartek przyszedł czas na odwiedzenie Gliwic, seans filmowy w kinie studyjnym AMOK oraz warsztaty Zabawki i zabawy z dzieciństwa dziadków w Willi Caro. Na nudę nie było czasu również podczas Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kozłowie w pierwszym tygodniu ferii zimowych mieli możliwość skorzystania z półkolonii. Dzięki dofinansowaniu ze środków Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach, promującego program profilaktyki AA, na czterdziestu pięciu uczniów czekało wiele atrakcji. W Warowni Pszczyńskich Rycerzy dzieci wzięły udział w żywych lekcjach historii, podczas których poznały realia życia w średniowieczu, samodzielnie upiekły chleb, obejrzały interaktywne scenki rodem z czasów księżnej Heleny i księcia Jana. Trzeci dzień wypoczynku uświetnił wyjazd do Wiejskiej Chaty w Bojkowie na zajęcia edukacyjne, gdzie uczestnicy poznali różne techniki wyrobu przedmiotów ceramicznych. Po prelekcji każdy miał możliwość stworzenia własnych form gipsowych. W ten sposób powstały różnorodne misy, ku- W Sierakowicach zimowe półkolonie 2013 trwały od 11 do 15 lutego. Wzięło w nich udział 48 dzieci. W ciągu pięciu dni odbyło się pięć wycieczek, w tym jedna całodniowa do kopalni soli w Wieliczce. Poznaliśmy tam tajemnicę pracy górników oraz legendy o św. Kindze i św. Barbarze. Podziwialiśmy również liczne rzeźby i kaplice zrobione z brył soli. W drodze powrotnej zwiedziliśmy ukochaną przez dzieci restaurację McDonald's. W czasie ferii byliśmy również na lodowisku w Knurowie, gdzie dzieci próbowały swych sił w jeździe na łyżwach, po czym głodni poszliśmy na pizzę do 777. Pojechaliśmy też na basen do Paniówek oraz do gliwickiej Cinema City, gdzie zajadając popcorn wyruszyliśmy wraz z sokołem na przeciw przygodzie Zambezji. By ostudzić wrażenia w drodze powrotnej udaliśmy się na małe lody. Ostatniego dnia pojechaliśmy na basen do Knurowa. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w półkoloniach. Składamy podziękowania władzom Gminy, które jak co roku dofinansowały wypoczynek uczniów naszej szkoły. Sabina Wrzosok Uczestnicy zimowiska w Szkole Podstawowej w Bargłówce, korzystając z przygotowanych atrakcji, świetnie się bawili w czasie dwutygodniowej przerwy w nauce. W pierwszym dniu zimowego wypoczynku dzieci zaproszono na seans bajkowy. Starsi uczestnicy rozgrywali w tym czasie turniej tenisa stołowego i korzystali ze sprzętu pracowni komputerowej. Następnie wyruszyliśmy na spacer, a w drodze powrotnej dzieci dokarmiały zwierzęta (karmę otrzymaliśmy z Nadleśnictwa Rudziniec). Nie zapomniano o pogadance dotyczącej bezpiecznego wypoczynku. Przez inne dwa dni, zajęcia odbywały się na krytej pływalni Wodnik w Paniówkach, gdzie do dyspozycji dzieci były dwa baseny, solankowe jacuzzi, grota solna, tunel wodny i zjeżdżalnia. W Walentynki uczestnicy zimowiska wraz z sokołem Kai, gadatliwym Luzikiem i waleczną Zoe przenieśli się do Zambezi w Afryce, gdzie udowodnili wszystkim pierzastym, łuskowatym i człekokształtnym, że przygoda jest nie tylko dla orłów, ale również widzów kina w 3D. W ostatni dzień, w Rybnickim Centrum Zabaw Figloraj dzieci poprzez zabawę rozwijały sprawność ruchową, zmysł równowagi i orientacji. Grupa starsza, w Fantasy Parku doskonaliła umiejętności gry w kręgle. Tradycyjnie, na zakończenie zajęć, dzieci odwiedziły restaurację McDonald's. Opiekę nad uczestnikami zajęć sprawowały: Sylwia Langer, Gabriela Musioł-Zarębska, Bogumiła Pawliczek i Dorota Wróblewska. Za dofinansowanie zimowego wypoczynku dziękujemy KRPA przy Urzędzie Miasta Sośnicowice. Sylwia Langer pobytu na terenie szkół. Uczniowie wzięli udział w zajęciach teatralnych, w trakcie których każda grupa przygotowała przedstawienie kukiełkowe. Pobyt na półkoloniach zakończył konkurs na najpiękniejszego bałwana i słodki poczęstunek. K. Biwo Kopalnia bez tajemnic Uczestnicy półkolonii w Sierakowicach uczestniczyli m.in. w całodniowej wycieczce do Wieliczki.

6 6 marzec 2013 Początek osadnictwa we wsi Bargłówka - cz. II Dokończenie artykułu z poprzedniego Regulacja granicy dawnych posiadłości Powierzchnia samej Zawady na podstawie wydania Miasteczka. cystersów z Rud danych z początku XIX wieku (16 ha) pokry- Chociaż badania nad klasztorną Zawadą wa się z jednym majątkiem wolnego chłopa, Dokument z 1376 roku prowadziłem od kilku lat, dopiero we wrze- któremu przypisywano wolną gospodarkę Wreszcie na podstawie ostatniego średnio- śniu 2012 r. przeprowadziłem rozmowy z średnio w wysokości 1 średniowieczne-gowiecznego dokumentu z 27 grudnia 1376 r., mieszkańcami Bargłówki. Moimi informato- łana. Opat Mikołaj potwierdził sprzedaż wolnego rami byli Krystian Tyschbierek i Henryk Tiszsołtystwa w Stanicy Janowi, synowi Subi- bierek. Podczas przeprowadzonych badań Chciałbym w tym miejscu serdecznie poschka (Zbyszka), który sprzedał to dziedzic- terenowych i wywiadów z mieszkańcami dziękować mojemu mentorowi Lucjanowi two Janowi Niedoszło. okazało się, że w pobliżu wspomnianej wsi Durszlakowi, który mnie wspiera od kilku lat Majątek stanowił jeden łan pola, młyn poło- znajduje się miejsce zwane Zawadą. Miejs- swoimi radami, bogatą biblioteką cysterską żony nad stawem hodowlanym na rzece ce to obecne łąki, nieużytki i część lasu w oraz warsztatem. Stanica i jedno miejsce, gdzie można zbu- dolinie Potoku Bargłowskiego, na zachód Także kilku osobom, którzy pomagają rozdować gospodę w Zawadzie oraz trzeci de- od drogi prowadzącej do Sośnicowic. szyfrować z języka niemieckiego liczne odnar z tytułu sądu wiejskiego. Ryby ze stawu Łąki w Zawadzie ciągną się mniej więcej od ręcznie pisane dokumenty. Wśród nich pomłyńskiego stanowiły własność klasztoru, a dawnej Leśniczówki Kamiennik (obecne winienem wyróżnić Mieczysława Kulę, Nornie sołtysa. Rancho u Marka) aż do granicy lasu. Potok z berta Piechulla, Mariana Franeckiego oraz Za wszystko Jan Niedoszło zapłacił 16 ma- Zawadą jest jednocześnie naturalną grani- Romana Copa. rek w gotówce i w zbożu. cą oddzielającą Biały Dwór (dawny obszar Henryk Postawka Według treści dokumentu wynika, że karcz- dworski cystersów) od samej Bargłówki. my w Zawadzie klasztornej wówczas nie by- Wyraźnie zauważa się obniżenie, czyli jedło. Wydano jednak zgodę na wybudowanie nostronną dolinę od strony wsi. Nie możemy karczmy w jednym miejscu. mówić o dolinie od strony Białego Dworu, Aleksandra W związku z wszystkimi powyższymi czte- ponieważ poziom ziemi od tej strony jest rema dokumentami wynika, że klasztorna wyższy o parę metrów niż w Zawadzie. Popczyńska Zawada stanowiła część średniowiecznej Po prawej stronie potoku ciągną się już żywsi Stanica. zne ziemie na Białym Dworze. Począwszy W Zawadzie można było wybudować karcz- od tego miejsca prowadziła dawna droga mistrzynią mę, w niewielkiej odległości od wsi Stanicy. cysterska na przełaj w kierunku zabudowań Leżała na granicy ziem cysterskich, na szla- Białego Dworu a dalej do Rud. powiatu ku w kierunku własnych posiadłości (Żer- Kwerenda przeprowadzona w Archiwum nica, Szywałd), od strony północnej. Państwowym w Raciborzu ujawniła materiały dotyczące regulacji rozdzielenia pól i Powiatu Gliwickiego Szkół Podstawo- W Wielowsi odbyły się Mistrzostwa Zawada obok huty szkła Szklarni granic pól Bargłówki z początku XIX wieku. wych w Tenisie Stołowym. Na kilka wieków Zawada klasztorna znikła z Dokument potwierdził istnienie Zawady na Tytuł mistrzyni wywalczyła tam Aleksandra Popczyńska. kart historii. A co ciekawe, nigdy już nie po- terenie obecnej Bargłówki i jej związki z jawiła się na mapach. dawnym Klasztorem cystersów z Rud. W turnieju chłopców Wojciech Kijonka Dopiero z uruchomieniem przemysłu szklar- Po likwidacji zakonu cystersów w państwie zajął IV miejsce. skiego obok klasztornej Zawady, w 1715 ro- pruskim w 1810 roku, Klasztor w Rudach Naszą gminę reprezentowała Szkoła ku cystersi założyli hutę szkła. uległ likwidacji. Cały majątek rudzkich cy- Podstawowa z Sośnicowic. Miejsce to zostało nazwane Szklarnią. stersów przejął Fiskus, a następnie prze- Drużyna dziewcząt wystąpiła w składzie: Nikola Kijonka, Sabina Kocur i Cystersi w latach założyli osob- kazał księciu raciborskiemu. W ten sposób ne księgi parafialne dla trzech nowo powsta- książę raciborski wszedł w posiadanie nie Aleksandra Popczyńska. łych osad: Szklarni, Kamiennika (dawna le- tylko dawnych dóbr zamkowych w Racibośniczówka) i Przerycia. rzu (np. Bargłówki), ale również majątku miej Dusza, Wojciech Kijonka oraz W drużynie chłopców zagrali: Bartło- Zaledwie kilka zapisów z matrykuł cyster- kościelnego cystersów i innych zakonów Szymon Zdański. skich dotyczyło mieszkańców Zawady. W (np. dominikanek). W klasyfikacji drużynowej dziewcząt Zawadzie w połowie XVIII wieku żyły rodzi- W tym czasie rozpoczęto pracę nad reformą uczennice z Sośnicowic zajęły II miejsce, z kolei chłopcy uplasowali się na ny Sladczyk, Oleś i Śmieczek, prawdopodo- rolną i uwłaszczeniem chłopów. Na podstabnie w jednej lub dwóch chałupach. wie zarządzenia Komory Książęcej z 20 i 23 piątym miejscu. W 1716 roku w Zawadzie wybuchł pożar i marca 1819 roku, mierniczy prowadził pracę Beata Staneczek spaliło się 500 sążni drewna opałowego. nad przydziałem ziemi leżącej na Zawadzie Prawdopodobnie w Zawadzie robotnicy leś- chłopom z Bargłówki. Zawada obejmowała ni kurzyli w mielerzach, smolarniach, czy około 64 morgi 77 prętów powierzchni (czyli potaszni. około 16 ha, a to daje około 1,5 łana średnio- Węgiel drzewny, wypalony w mielerzach wiecznego). Zgodnie z tym dokumentem na służył w hutach żelaza i szkła. Zawadzie dokonano wyrębu klasztornego Początkowo osada, w której produkowano drzewa, ale wciąż była porośnięta karłowaszkło nazywała się Szklarnią. Później uży- tymi okazami sosny i świerków. Do pól i łąk wano wymiennie nazwy Alba Villa Biały przyznanych chłopom z Bargłówki na Zawa- Dwór i Szklarnia. dzie nie możliwe było dojechać żadną drogą Około 1770/1780 roku nazwa Szklarnia zo- z powodu bagnistych terenów i trzęsawisk stała całkowicie zastąpiona przez Alba Villa oraz bogactwa źródeł. (z łaciny Biały Dwór). W ten sposób średniowieczna klasztorna W związku z powyższym Zawada leżała na ziemia na Zawadzie znalazła się w obrębie gruntach klasztornych obok Białego Dworu. wsi Bargłówka. Nikt poza mieszkańcami nie Należy pamiętać, że Biały Dwór później- zdawał sobie sprawy, wydawałoby się z błaszy folwark miał dużą powierzchnię grun- hej lecz niezmiernie istotnej dla historyków tów ornych i łąk. badających dzieje klasztoru. W Zawadzie Huta szkła i potażnia raczej położona po- cystersi pozwolili w średniowieczu wybudowinna być z daleka od siedlisk ludzkich i wać karczmę, położoną na samej granicy siedziby klasztoru, na samych rubieżach posiadłości cysterskich. posiadłości cysterskich z Rud. Do początku XVII wieku Bargłówka nie ist- Jak więc to się stało, że Zawada znalazła się niała, a ostatnią była chałupa dawnego karw granicach dzisiejszej Bargłówki? czmarza na Zawadzie.

7 marzec Sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej za rok 2012 Gminna Spółka Wodna Sośnicowice zakończyła kolejny rok swojej działalności. Spółka posiada osobowość prawną, działa na podstawie Statutu Spółki uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków Uchwałą nr 2/I/2010 z 11 października 2010 roku. Prowadzi działalność na obszarze zmeliorowanym o powierzchni 3055 ha. Zgodnie z ewidencją urządzeń melioracyjnych Spółka utrzymuje i eksploatuje 108 km rowów melioracji szczegółowej we wszystkich miejscowościach Gminy Sośnicowice. Wykonanie zadań statutowych GSW Sośnicowice za rok sprawozdawczy przedstawia się następująco: Ściągalność składek członkowskich: 1. Sośnicowice ,00 zł 2. Bargłówka ,00 zł 3. Kozłów ,00 zł 4. Łany Wielkie ,00 zł 5. Rachowice ,00 zł 6. Sierakowice ,00 zł 7. Smolnica ,00 zł 8. Trachy ,00 zł 9. Tworóg Mały ,00 zł Razem: ,00 zł Gminna Spółka Wodna Sośnicowice reali- członkami Spółki, aby wstąpili w jej szereg i zując obowiązki administracyjne wydała 4 płacili składki członkowskie. uzgodnienia w zakresie: Wysokość składki członkowskiej w roku - trzy uzgodnienia w związku z budową ka nie uległa zmianie w stosunku do roku nalizacji w Sierakowicach i Rachowicach; ubiegłego i wynosi 20 zł od nieruchomości - jedno uzgodnienie dotyczące projektu ga- lub pierwszego hektara gruntu oraz 3 zł od zyfikacji Gminy Sośnicowice. każdego następnego hektara. Podane kwoty stanowią jednorazową opła- Gminna Spółka Wodna Sośnicowice otrzy- tę roczną. mała dotacje celowe na działalność statutową w wysokości: Zgodnie z zapisem wspomnianej uchwały, - Gmina Sośnicowice ,00 zł Gmina może i dofinansowuje działalność - Powiat Gliwicki ,00 zł. Spółki do wysokości 75% kosztów prowa- Dotacje w całości zostały przeznaczone na dzonych prac. realizację zadań związanych z remontami urządzeń melioracji szczegółowej. Zarząd Spółki pragnie serdecznie podziękować Panom Burmistrzom, Radnym oraz GSW Sośnicowice wystąpiła do Urzędu pracownikom Urzędu Gminy za współpracę Miejskiego w Sośnicowicach o dofinanso- i wyrazić nadzieję, że będzie ona kontynuwanie zadań GSW w 2013 roku w wyso- owana w następnych latach. kości ,00 zł. I taka kwota została zabezpieczona w Budżecie Gminy Sośnicowice na 2013 rok i w całości zostanie przeznaczona Wykonanie budżetu za 2012 rok: na remonty urządzeń melioracji szczegółowej. Aby w sposób właściwy i efektywny wykorzystać wspomniane środki, musimy zgodnie z zapisem Uchwały Rady Miejskiej, posiadać wkład własny. W związku z powyższym, zwracamy się po raz kolejny z apelem do tych spośród mieszkańców naszej Gminy, którzy jeszcze nie są Medal za Zasługi dla Obronności Kraju Środki pozostałe z 2011 r ,91 zł Składki członkowskie zł Dotacja z budżetu Gminy zł Dotacja z budżetu Starostwa zł Ogółem: ,91 zł Wykonanie rzeczowe zadań na urządzeniach GSW za 2012 rok w poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco: - Kozłów (czyszczenie rowów 900 mb, remonty/rozbiórka przepustów 6 szt., czyszczenie przepustów 4 szt.), - Bargłówka (czyszczenie rowów 370 mb, remonty/rozbiórka przepustów - 2 szt., czyszczenie przepustów 2 szt., koszenie rowów 1000 mb), - Tworóg Mały (czyszczenie rowów 450 mb, czyszczenie przepustów 2 szt.), - Smolnica (czyszczenie rowów 660 mb, zarurowanie rowu 36 mb, czyszczenie przepustów 5 szt., remont ciągu drenarskiego 1000 mb), Odznaczeni Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju. Foto: Starostwo Powiatowe w Gliwicach Za wysokie osiągnięcia i wzorowe wykony- Gminy w Sośnicowicach, Małgorzata Marwanie obowiązków służbowych na rzecz cinkowska z Urzędu Miasta i Gminy w Toszobronności kraju, minister obrony narodo- ku, Dorota Garbaczewska-Woźniak ze Stawej na wniosek starosty gliwickiego wy- rostwa Powiatowego w Gliwicach i Krzyszróżnił 8 osób Medalem za Zasługi dla tof Sierantowicz z Urzędu Gminy w Gierał- Obronności Kraju. towicach. Złote Medale otrzymali Brązowy Medal otrzymał natomiast Ryszard Monika Osada z Urzędu Miasta w Knurowie Skwierut z Urzędu Gminy w Gierałtowicach. i Wojciech Kędzierawski z Urzędu Miasta i Medale wręczone zostały odznaczonym Gminy w Sośnicowicach. przez ppłk dypl. Romana Nowogrodzkiego Srebrne Medale odebrali: komendanta WKU w Gliwicach i starostę Irena Pawiczek z Urzędu Gminy w Pilchowi- gliwickiego Michała Nieszporka. cach, Barbara Nawrat z Urzędu Miasta i /-/ - Rachowice (czyszczenie rowów 1130 mb, czyszczenie przepustów 5 szt.), - Sierakowice (czyszczenie rowów 1570 mb, czyszczenie przepustów 7 szt.), - Łany Wielkie (czyszczenie rowów 900 mb, czyszczenie przepustów 4 szt., koszenie rowów 500 mb), - Trachy (czyszczenie rowów 2700 mb, czyszczenie przepustów 11 szt.), - Sośnicowice (czyszczenie rowów 2500 mb, remonty/rozbiórka przepustów 6 szt., czyszczenie przepustów 6 szt.).

8 8 marzec 2013 Tuż za podium 7 marca w Zespole Szkół w Pilchowicach rozegrane zostały Powiatowe Zawody w Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych. W obu kategoriach miejsca tuż za podium zajmowali młodzi szczypiorniści z Sierakowic. W rywalizacji wzięło udział 9 drużyn. W kategorii dziewcząt I miejsce zdobyła SP z Poniszowic, II - SP z Toszka, III SP z Wielowsi, IV SP z Sierakowic, V Zespół Szkolno-Przedszkolny z Żernicy. W kategorii chłopców I miejsce zajęła SP z Toszka, II ZS z Pilchowic, III SP ze Świbia, IV SP z Sierakowic. /-/ Rywalizowali przy stole Rada Sołecka w Rachowicach zorganizowała w czasie ferii turniej tenisa stołowego. Rozgrywki adresowane były dla dzieci i młodzieży do lat 16. Rywalizacja przebiegała w trzech kategoriach. Na czołowych lokatach uplasowali się: - dziewczęta 1. Dominika Nawrat 2. Sonia Szmandra 3. Mirian Glińska - chłopcy 1. Sebastian Marcinek 2. Tomasz Majdecki 3. Wojciech Bytomski - najstarsza grupa młodzieży 1. Rafał Król 2. Norbert Jurczyk 3. Patryk Mrozek /-/ Krzyżówka nr Rzeka lub miejscowość w Beskidzie Śląskim. 2. Obecny papież to Lany. 4. Nazwa popularnego kompleksu boisk sportowych. 5. Mleczna, gorzka lub z bakaliami. 6. Połowa połówki. 7. Inaczej - kroszonka. 8. Wielki przed Świętami Wielkiej Nocy. 9. W niedzielę można zobaczyć kolejny odcinek tego serialu Rozwiązanie utworzą litery z żółtych pól czytane od góry do dołu. Hasło należy wysłać em na adres: lub dostarczyć na kartce pocztowej do sekretariatu Urzędu Miejskiego. Obok hasła proszę podać swoje imię i nazwisko, bowiem wśród osób, które prawidłowo rozwiążą krzyżówkę rozlosujemy nagrody. Nazwiska zwycięzców opublikujemy w kolejnym wydaniu Miasteczka. Nagrody za rozwiązanie Krzyżówki nr 17 (Łany Wielkie) otrzymują: Lidia Frania i Jolanta Danisz. Gratulujemy i po odbiór nagród zapraszamy do sekretariatu Urzędu Miejskiego.

Miejsce zamieszkania Pełniona funkcja. 1. Dorota Chrzan Sośnicowice Przewodnicząca. 2. Teresa Szymońska Sośnicowice Zastępca.

Miejsce zamieszkania Pełniona funkcja. 1. Dorota Chrzan Sośnicowice Przewodnicząca. 2. Teresa Szymońska Sośnicowice Zastępca. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Sośnicowicach adres siedziby: Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Sośnicowicach, Sośnicowice ul. Gimnazjalna 6 Lp. Imię (imiona) i 1. Dorota Chrzan Sośnicowice Przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk nazwa inicjatywy PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej nazwa podmiotu

Bardziej szczegółowo

Gratisowe pływanie w czasie ferii zimowych na basenie w Woli

Gratisowe pływanie w czasie ferii zimowych na basenie w Woli Gratisowe pływanie w czasie ferii zimowych na basenie w Woli GOSiR w Miedźnej z/s w Woli zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie gminy Miedźna

Bardziej szczegółowo

Gminna Liga Tenisa Stołowego

Gminna Liga Tenisa Stołowego Gminna Liga Tenisa Stołowego W listopadzie dobiegła końca kolejna odsłona Gminnej Ligi Tenisa Stołowego, której organizatorem był klub sportowy L.K.S. Orzeł Stanica. Jak co roku uczniowie oraz absolwenci

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻ UKRAIŃSKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W ŻOŁYNI

MŁODZIEŻ UKRAIŃSKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W ŻOŁYNI MŁODZIEŻ UKRAIŃSKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W ŻOŁYNI W dniach 4 7 grudnia 2011 r. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Żołyni gościła już po raz kolejny młodzież z Ukrainy. Wizyta przebiegała

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015

Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015 Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015 1 Ferie zimowe to wymarzony czas dla dzieci. Jak co roku nasza placówka zorganizowała wiele ciekawych zajęć, które rozpoczęły się już 14 lutego w sobotę. Chętne

Bardziej szczegółowo

BIAŁA ZIMA 2015. Krapkowicka Pływalnia Delfin

BIAŁA ZIMA 2015. Krapkowicka Pływalnia Delfin BIAŁA ZIMA 2015 Krapkowicka Pływalnia Delfin Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Krapkowic w okresie ferii zimowych przypadających na okres od 19-31 stycznia 2015 r. Krapkowicka Pływalnia Delfin udostępniana

Bardziej szczegółowo

KULTURALNE LATO 2015 lipiec

KULTURALNE LATO 2015 lipiec Lp. Data Działanie 1. 2. 3. 4. 01.07.2015 01.07.2015 02.07.2015 02.07.2015 Ognisko integracyjne* Wycieczka do Opola (rejs statkiem, Wieża Piastowska, amfiteatr, rynek) Gry terenowe Staniszcze Małe* KULTURALNE

Bardziej szczegółowo

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ODBYŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ODBYŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA W PROJEKCIE: Ludowy Klub Sportowy Olszanica na podstawie umowy dotacji nr 6/22/DL8-ODL/2014 z dnia 05.06.2014 otrzymał dofinansowanie w kwocie 5000ZŁ na realizację projektu Olszanica na sportowo dofinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2013/2014. Semestr II

KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2013/2014. Semestr II KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2013/2014 Semestr II OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OLIMPUSEK sesja zimowa 2014 W dniu 08.01.2014 r. uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Regulaminy dotyczące rozgrywek sportowo-rekreacyjnych oraz wyjazdu na narty i snowboard w czasie ferii zimowych

Regulaminy dotyczące rozgrywek sportowo-rekreacyjnych oraz wyjazdu na narty i snowboard w czasie ferii zimowych Regulaminy dotyczące rozgrywek sportowo-rekreacyjnych oraz wyjazdu na narty i snowboard w czasie ferii zimowych Indywidualna Liga w Kręgle I. ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ BABICE ZA ROK 2014.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ BABICE ZA ROK 2014. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ BABICE ZA ROK 2014. Podstawowym celem Gminnej Spółki Wodnej jest utrzymywanie, konserwacja i eksploatacja melioracji szczegółowej oraz prowadzenie racjonalnej

Bardziej szczegółowo

BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach Zarządzenie sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Sośnicowice do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/95/2016 RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO. z dnia 17 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/95/2016 RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO. z dnia 17 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2932 UCHWAŁA NR XIX/95/2016 RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała: Protokół nr 80/2014 z Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu, które odbyło się 7 lipca 2014 r. (wizja miejsc, w których

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z DZIAŁAŃ WÓJTA. ZA OKRES OD DO r.

INFORMACJA Z DZIAŁAŃ WÓJTA. ZA OKRES OD DO r. INFORMACJA Z DZIAŁAŃ WÓJTA ZA OKRES OD 18.02 DO 28.03.2012 r. 18 lutego (sobota) Udział w balu charytatywnym na rzecz Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich w Piotrowicach 18 lutego (sobota) Udział w

Bardziej szczegółowo

godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00

godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00 Lp. Formy i miejsce wypoczynku 1 Zajęcia pt. Poznajmy się zabawy zapoznawczointegracyjne. Miejsce: 2 Kto się boi duchów zajęcia literackie Miejsce: 3 Zwiedzamy świat czyli Biblioteczne Biuro Podróży zajęcia

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowicach: - Dzień Seniora, zabawa karnawałowa dla dzieci w godz. od 13.00 do 17.00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowicach: - Dzień Seniora, zabawa karnawałowa dla dzieci w godz. od 13.00 do 17.00 Ferie zimowe w publicznych szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach na terenie Gminy Olesno w roku szkolnym 2014/2015 Sobota 17 stycznia 2015 roku - Dzień Seniora, zabawa karnawałowa dla dzieci w

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele prowadzący: mgr Małgorzata Kmicikiewicz dr Grzegorz Patruś

Nauczyciele prowadzący: mgr Małgorzata Kmicikiewicz dr Grzegorz Patruś Szkolne Koło Sportowe w Zespole Szkół w Świlczy, zaprasza wszystkich chętnych do udziału w zajęciach sportowych! Startujemy po najlepsze wyniki sportowe drużynowo i indywidualnie! Nauczyciele prowadzący:

Bardziej szczegółowo

III. TERMIN I MIEJSCE:

III. TERMIN I MIEJSCE: Drużynowa Liga w Kręgle REGULAMIN I. ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli 43 225 Wola ul. Pszczyńska 9, II. CEL: - popularyzacja gry w kręgle - upowszechnianie aktywnego

Bardziej szczegółowo

FERIE ZIMOWE 2013 W OZORKOWIE

FERIE ZIMOWE 2013 W OZORKOWIE FERIE ZIMOWE 2013 W OZORKOWIE Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie W okresie ferii zimowych Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie poprowadzi zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat, w godzinach 10.00-16.00, w

Bardziej szczegółowo

16 27 stycznia 2017r. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM

16 27 stycznia 2017r. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM 16 27 stycznia 2017r. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM Termin Rodzaj zajęć Miejsce Szczegóły i uwagi 16 stycznia - poniedziałek 9 30 12 00 ROZGRYWKI NA KRĘGIELNI Rozgrywki przeznaczone są dla dziewcząt i chłopców

Bardziej szczegółowo

PÓŁKOLONIE W MDK- 01 lipca do 31 lipca 2015

PÓŁKOLONIE W MDK- 01 lipca do 31 lipca 2015 PÓŁKOLONIE W MDK- 01 lipca do 31 lipca 2015 Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu na półkolonie w naszym mieście Młodzieżowy Dom Kultury w Stargardzie organizuje półkolonie letnie od 29 czerwca

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E ZARZĄDU SPÓŁKI WODNEJ MELIORACJI NIZIN OBRZAŃSKICH Z DZIAŁALNOŚCI W 2010 ROKU Zarząd działa w wyniku wyboru przez Walne Zgromadzenie Delegatów Członków Spółki Wodnej Melioracji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 22 stycznia 2016 r. do 17 lutego 2016 r.

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 22 stycznia 2016 r. do 17 lutego 2016 r. Police, 17 lutego 2016 r. SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 22 stycznia 2016 r. do 17 lutego 2016 r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Policach obradował na 3 posiedzeniach,

Bardziej szczegółowo

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA FRAGMENTY GAZETKI NR 2 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. J. JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA listopad grudzień 2010, styczeń 2011 Numer 2 Rok szkolny 2010/2011 Wydarzenia: 10.11 apel

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z POLICJANTKĄ

SPOTKANIE Z POLICJANTKĄ LUDZIKI Z WARZYW W listopadzie uczniowie klasy 1 a rozmawiali na zajęciach o zdrowym odżywianiu. Prezentowali warzywa, które przynieśli do klasy. Na koniec zajęć z warzyw powstały ludziki. Dzieci z dużym

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe Rady Sołeckie

Młodzieżowe Rady Sołeckie Młodzieżowe Rady Sołeckie Projekt Nic o nas bez nas, nasz udział w demokracji Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych w Widomej Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ROK SZKOLNY 2011/2012

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ROK SZKOLNY 2011/2012 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ROK SZKOLNY 2011/2012 I SEMESTR Zadzwonił pierwszy dzwonek. Rozpoczął się nowy rok szkolny. Przed nami dużo nauki, ale nie tylko. Zobaczcie co ciekawego dzieje się w klasach 1-3

Bardziej szczegółowo

PLAN WYPOCZYNKU ZIMA 2011 FERIE ZIMOWE 12.02.- 26.02.2011r.

PLAN WYPOCZYNKU ZIMA 2011 FERIE ZIMOWE 12.02.- 26.02.2011r. PLAN WYPOCZYNKU ZIMA 2011 FERIE ZIMOWE 12.02.- 26.02.2011r. I. PÓŁKOLONIE ZIMOWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W ZIĘBICACH (zapisy w sekretariacie organizatora od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 14.30)

Bardziej szczegółowo

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 STMiG-SPRAWOZDANIE VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 Startujące miasto / gmina: Status gminy (miejska / wiejska / miejsko-wiejska): Gmina Opatów Gmina

Bardziej szczegółowo

Szkoły podstawowe, które zgłosiły propozycje organizacji wypoczynku dla swoich uczniów:

Szkoły podstawowe, które zgłosiły propozycje organizacji wypoczynku dla swoich uczniów: FERIE W SZKOLE Uczniowie płockich szkół mają możliwość skorzystania z różnych form wypoczynku organizowanych przez placówki oświatowe z terenu naszego miasta w okresie zimowych: Szkoły podstawowe, które

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy Myślenice - Ferie w Myślenicach czwartek, 09 lutego :39

Urząd Miasta i Gminy Myślenice - Ferie w Myślenicach czwartek, 09 lutego :39 W Myślenicach podczas ferii zimowych nie ma mowy o nudzie. Przy udziale finansowym Miasta i Gminy Myślenice stowarzyszenia i kluby sportowe przygotowały niezwykle ciekawą i atrakcyjną ofertę zarówno dla

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ ŚRODA 18.01. 10:00 14:00 WARSZTATY TEATRALNE WARSZTATY TANECZNE PROJEKCJA BAJEK ŚRODA 25.01. 10:00 14:00 WARSZTATY TEATRALNE

HARMONOGRAM ZAJĘĆ ŚRODA 18.01. 10:00 14:00 WARSZTATY TEATRALNE WARSZTATY TANECZNE PROJEKCJA BAJEK ŚRODA 25.01. 10:00 14:00 WARSZTATY TEATRALNE HARMONOGRAM ZAJĘĆ PONIEDZIAŁEK 16.01. WTOREK 17.01. ŚRODA 18.01. CZWARTEK 19.01. PIĄTEK 20.01. ZAJĘCIA INTEGRACYJNE PREZENTACJA KSIĄŻAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO WYJŚCIE DO PARKU KSIĄŻAŃSKIEGO DOKARMIANIE

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU

INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU Zespół Szkół w Korzybiu ul. Dworcowa 6 77230, Korzybie Numer 8 01/15 ORGANIZATOR PROJEKTU PARTNER INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU gimnazjalny Drugi raz wzięliśmy udział w ie języka

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Ferie w Gminie Stare Bogaczowice w 2011r.

Ferie w Gminie Stare Bogaczowice w 2011r. Aktualności - ferie 2011 Ferie w Gminie Stare Bogaczowice w 2011r. Ferie z Biblioteką w Starych Bogaczowicach Data wyjazdu Miejsce wyjazdu Godzina wyjazdu 14.02.2011 r. Wyjazd na lodowisko do Świdnicy

Bardziej szczegółowo

oda 19 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa MOSiR, Turniej uczniów Szkół Podstawowych (do lat 13 włącznie)

oda 19 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa MOSiR, Turniej uczniów Szkół Podstawowych (do lat 13 włącznie) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytowie oda 19 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa MOSiR, Turniej uczniów Szkół Podstawowych (do lat 13 włącznie) Piątek 21 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Widząc, iż wysoki poziom aktywności ruchowej wśród uczniów gwarantuje odpowiedni poziom sprawności fizycznej i sprawności

Bardziej szczegółowo

Finał Powiatowy OTWP. Ostateczna klasyfikacji Finału Powiatowego OTWP w poszczególnych grupach wiekowych: I grupa wiekowa (szkoła podstawowa)

Finał Powiatowy OTWP. Ostateczna klasyfikacji Finału Powiatowego OTWP w poszczególnych grupach wiekowych: I grupa wiekowa (szkoła podstawowa) Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2012-03-26 08:06:03 Finał Powiatowy OTWP 22 marca 2012 r. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Będzinie odbył się Finał

Bardziej szczegółowo

A W SZ K O L E POD STA W O W E J N R 2 W ŻO O ŁYN I

A W SZ K O L E POD STA W O W E J N R 2 W ŻO O ŁYN I M Ł O D Z IEŻ U K R A IŃSK I A W SZ K O L E POD STA W O W E J N R 2 W ŻO O ŁYN I W dniach 19 22 października 2010 r. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Żołyni gościła już po raz kolejny

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ REKREACYJNO-SPORTOWYCH W CZASIE FERII ZIMOWYCH W ZSP W GRODŹCU w dniach 02.02.2015 06.02.2015r. Data 02.02 03.02 04.02 05.02 06.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ REKREACYJNO-SPORTOWYCH W CZASIE FERII ZIMOWYCH W ZSP W GRODŹCU w dniach 02.02.2015 06.02.2015r. Data 02.02 03.02 04.02 05.02 06. HARMONOGRAM ZAJĘĆ REKREACYJNO-SPORTOWYCH W CZASIE FERII ZIMOWYCH W ZSP W GRODŹCU Odpowiedzialni K. Wałęzka K. Wałęzka A. Jaszczurowska K. Wałęzka K. Wałęzka K. Pniewska B. Kabat J. Orzełek-Krawczyk B.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PÓŁKOLONII LETNIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

PROGRAM PÓŁKOLONII LETNIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ PROGRAM PÓŁKOLONII LETNIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Wakacje w mieście - wesoło, aktywnie i bezpiecznie Termin realizacji: I turnus 27. 06. 08. 07. 2016 r. II turnus 11. 07. 22. 07.

Bardziej szczegółowo

Powiat: Olszanica na sportowo

Powiat: Olszanica na sportowo Powiat: Olszanica na sportowo Ludowy Klub Sportowy Olszanica na podstawie umowy dotacji otrzymał pomoc w wysokości 5000 zł na realizację projektu Olszanica na sportowo dofinansowanego ze środków Programu

Bardziej szczegółowo

Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie

Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie Społeczna inicjatywa mieszkańców Lubikowa Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie Nowe ogrodzenie okalające plac zabaw w miejscowości Lubikowo powstało dzięki społecznej pracy

Bardziej szczegółowo

PÓŁKOLONIE W MDK - FERIE ZIMOWE 19-30.01. 2015 r.

PÓŁKOLONIE W MDK - FERIE ZIMOWE 19-30.01. 2015 r. PÓŁKOLONIE W MDK - FERIE ZIMOWE 19-30.01. 2015 r. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu na półkolonie w naszym mieście Młodzieżowy Dom Kultury w Stargardzie organizuje półkolonie zimowe od 19

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Scalanie gruntów

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Scalanie gruntów Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Scalanie gruntów UWAGA: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych Data wpłynięcia wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. ORGANIZATOR. Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Gminne Centrum Kultury w Mszanowie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska

Regulamin I. ORGANIZATOR. Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Gminne Centrum Kultury w Mszanowie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska Regulamin I. ORGANIZATOR Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Gminne Centrum Kultury w Mszanowie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska II. CEL TURNIEJU - popularyzacja kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

Zapowiada się ciekawie

Zapowiada się ciekawie Zapowiada się ciekawie 25.01.2016. CHOSZCZNO. Zabawa w Sherlocka Holmes a, Kraina Tańca, liczne warsztaty plastyczno-teatralnoliterackie, a także zajęcia z unihokeja i tenisa stołowego oraz rodzinne wyjazdy

Bardziej szczegółowo

Młode Opalenie PROJEKTU. Kraków opanowany... Wilhelm Weldman

Młode Opalenie PROJEKTU. Kraków opanowany... Wilhelm Weldman Zespół Szkół w Opaleniu ulkslwarneckiego 10 83136, Opalenie Numer 10 02/15 WWWJUNIORMEDIAPL ORGANIZATOR PROJEKTU PARTNER Kraków opanowany Gimnazjum w Opaleniu w Krakowie Kto chce poznać duszę Polski niech

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej szkole. Zaczęliśmy od mszy świętej o godzinie 8.00. Następnie

Bardziej szczegółowo

Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe

Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe W szkole odbyły się lub też są zaplanowane do realizacji: Lokalne akcje sportowe Gminne Mikołajkowe Wyścigi Rzędów, Turniej Tenisa Stołowego, Międzyoddziałowy

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W MARZĘCICACH

UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W MARZĘCICACH UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W MARZĘCICACH KONKURSY PRZEDMIOTOWE Uczniowie ze szkoły podstawowej w listopadzie i grudniu przystąpili do 4 konkursów przedmiotowych organizowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I Amatorskiego Turnieju Tenisa Stołowego Osób z Niepełnosprawnościami Wyszków 2015 pod patronatem Starosty Powiatu Wyszkowskiego

REGULAMIN. I Amatorskiego Turnieju Tenisa Stołowego Osób z Niepełnosprawnościami Wyszków 2015 pod patronatem Starosty Powiatu Wyszkowskiego REGULAMIN I Amatorskiego Turnieju Tenisa Stołowego Osób z Niepełnosprawnościami Wyszków 2015 pod patronatem Starosty Powiatu Wyszkowskiego 1. CEL: Popularyzacja gry w tenisa stołowego. Pobudzenie do aktywności.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XI/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH z dnia 23 września 2015r.

UCHWAŁA Nr XI/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH z dnia 23 września 2015r. UCHWAŁA Nr XI/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH z dnia 23 września 2015r. Druk VII/XI/2/2015 w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Sośnicowicach Na podstawie : art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

dolnośląskie wołowski wołów województwo Powiat gmina

dolnośląskie wołowski wołów województwo Powiat gmina Załącznik nr 1 SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z II TURNIEJU ORLIKA O PUCHAR PREMIERA DONALDA TUSKA dolnośląskie wołowski wołów województwo Powiat gmina etap: (eliminacje na poziomie ORLIKA / eliminacje wojewódzkie/

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W JASTRZĘBIU ZDROJU NA 2013 ROK

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W JASTRZĘBIU ZDROJU NA 2013 ROK HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W JASTRZĘBIU ZDROJU NA 2013 ROK ZADANIA PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW PRZEWIDYWANE EFEKTY Zwiększenie - Konkurs na kampanię reklamową

Bardziej szczegółowo

str. 7 Gwiazdka sołecka w Rojewie str. 4 Wigilie w szkołach i przedszkolach str. 3 Wigilla Gminna w Rojewie

str. 7 Gwiazdka sołecka w Rojewie str. 4 Wigilie w szkołach i przedszkolach str. 3 Wigilla Gminna w Rojewie str. 2 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy str. 4 Wigilie w szkołach i przedszkolach str. 3 Wigilla Gminna w Rojewie str. 5 Jasełka w wykonaniu dzieci i młodzieży str. 7 Gwiazdka sołecka w Rojewie str.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ (1 luty 17 marzec)

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ (1 luty 17 marzec) SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ (1 luty 17 marzec) Czernica, marzec 2015 Od ostatniej sesji Rady, tj. od 30 stycznia br. wydano 28 zarządzeń, które dotyczyły spraw finansowych, komunalnych,

Bardziej szczegółowo

Zajęcia Zima na sportowo i kolorowo realizowane w czasie ferii zimowych w Zespole Szkół w Bogdańcu 16.02-27.02.2015 r. w godzinach od 9.00 do 13.

Zajęcia Zima na sportowo i kolorowo realizowane w czasie ferii zimowych w Zespole Szkół w Bogdańcu 16.02-27.02.2015 r. w godzinach od 9.00 do 13. Zajęcia Zima na sportowo i kolorowo realizowane w czasie ferii zimowych w Zespole Szkół w Bogdańcu 16.0-7.0.015 r. w godzinach od 9.00 do 13.00 sportowo-rekreacyjnie- artystycznie Prowadzący: Kierownik:

Bardziej szczegółowo

GMINA BRODNICA. 87-300 Brodnica tel. 56 49 41 612 ul. Zamkowa 13A fax 56 49 41 640 e-mail: sekretariat@brodnica.ug.gov.pl

GMINA BRODNICA. 87-300 Brodnica tel. 56 49 41 612 ul. Zamkowa 13A fax 56 49 41 640 e-mail: sekretariat@brodnica.ug.gov.pl REGULAMIN ORGANIZATOR BIEGU GMINA BRODNICA GMINA BRODNICA 87-300 Brodnica tel. 56 49 41 612 ul. Zamkowa 13A fax 56 49 41 640 e-mail: sekretariat@brodnica.ug.gov.pl BIEG NAPOLEOŃSKI - VI Biegi w Gminie

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ VII KADENCJI RADAY GMINY DYWITY - Lata

REJESTR UCHWAŁ VII KADENCJI RADAY GMINY DYWITY - Lata REJESTR UCHWAŁ VII KADENCJI RADAY GMINY DYWITY - Lata 2014-2018 2014 Biuro Obsługi Rady BR 0 150 A Rok Referat Symbol kom. org. Oznaczenie teczki Uchwały Rady Gminy Tytuł teczki wg wykazu akt Lp. Tytuł

Bardziej szczegółowo

można było mówić o spokoju. W tym numerze: Relacja z andrzejek w szkole, które odbyły się w formie dyskoteki,

można było mówić o spokoju. W tym numerze: Relacja z andrzejek w szkole, które odbyły się w formie dyskoteki, MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA W DĄBRÓWCE WIEŚCI Cyprian Kamil Norwid Cyprian Kamil Norwid N U M E R I I I SZKOLNE L I S T O P A D 2 0 1 3 Z ŻYCIA SZKOŁY W TYM NUMERZE: Z życia szkoły

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/231/2013 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 25 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI/231/2013 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 25 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI/231/2013 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Sośnicowicach

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W JELCZU LASKOWICACH Aleja Młodych 1, 55-220 Jelcz-Laskowice tel. 71 318 12 10 www.psp2jl.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r.

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się sześciokrotnie Zarząd podjął uchwały w sprawie: 1) przyznania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 14/12 Komisja głosami: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, przyjęła protokoły z posiedzenia komisji.

PROTOKÓŁ Nr 14/12 Komisja głosami: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, przyjęła protokoły z posiedzenia komisji. PROTOKÓŁ Nr 14/12 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług z dnia 19 grudnia 2012r. Posiedzeniu komisji przewodniczyła Alicja Szczepaniak Przewodnicząca Komisji. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 70/2009 z posiedzenia Komisji ds. Oświaty, Kultury i Zdrowia z dnia 20 października 2009 r.

PROTOKÓŁ Nr 70/2009 z posiedzenia Komisji ds. Oświaty, Kultury i Zdrowia z dnia 20 października 2009 r. PROTOKÓŁ Nr 70/2009 z posiedzenia Komisji ds. Oświaty, Kultury i Zdrowia z dnia 20 października 2009 r. Obecni: 1. Tadeusz Sasin - Przewodniczący Komisji 2. Stanisława Sikora - Zastępca Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROGRAMU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ ŚRODOWISKO A ZDROWIE. TYLE ŚMIECI, A CZAS LECI

REALIZACJA PROGRAMU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ ŚRODOWISKO A ZDROWIE. TYLE ŚMIECI, A CZAS LECI REALIZACJA PROGRAMU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ ŚRODOWISKO A ZDROWIE. TYLE ŚMIECI, A CZAS LECI W roku szkolnym 2008/2009 Szkoła Podstawowa nr 11 w Rzeszowie realizowała program edukacji ekologicznej Środowisko

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ Tytuł innowacji pedagogicznej: Mali Warmiacy nasza przeszłość, teraźniejszość i przyszłość I. Informacje o szkole Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Błudowie

Bardziej szczegółowo

w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej Oddział dla Dzieci i Młodzieży Filia Nr 1(Rynek 5) Filia Nr 2 w Pogalewie Wlk.

w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej Oddział dla Dzieci i Młodzieży Filia Nr 1(Rynek 5) Filia Nr 2 w Pogalewie Wlk. w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej Oddział dla Dzieci i Młodzieży Poniedziałek 14.02. godz. 12 00 DO ZAKOCHANIA JEDEN KROK wykonywanie kartek, kwiatków i innych ozdób na Walentynki Wtorek 15.02.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Społecznych nr 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Zespół Szkół Społecznych nr 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Zespół Szkół Społecznych nr 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Społeczne Gimnazjum nr 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Piękna Wieś Opolska 2011r.

Piękna Wieś Opolska 2011r. Piękna Wieś Opolska 2011r. Przechód dawniej: Przechod(1306), Prechod(1333), Prschichod(1534), Przychod(1728), Psychod(1883), Waldfurt(1936 Przechód podzielony jest umownie i zgodnie z tradycjąna dzielnice,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA Jesteśmy W BYTOWIE ZA 2007 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA Jesteśmy W BYTOWIE ZA 2007 ROK SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA Jesteśmy W BYTOWIE ZA 2007 ROK Niniejsze sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Jesteśmy sporządzono na podstawie dokumentacji księgowej i innej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PRACA SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

PRACA SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 PRACA SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 U ROCZYSTE ROZPOCZ Ę C IE RO K U S ZKO L N E GO 2 01 0/ 2 01 1 W roku szkolnym 2010/2011 w Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego z oddziałami integracyjnymi w Łobudzicach

Bardziej szczegółowo

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek:

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek: Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013 Pokoloruj obrazek: POWITANIE WIOSNY! 21 marca to pierwszy kalendarzowy dzień wiosny. Dzieci z klas I-III postanowiły pożegnać zimę. Przygotowały

Bardziej szczegółowo

VI EUROPEJSKI TUYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN

VI EUROPEJSKI TUYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN VI EUROPEJSKI TUYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN 2014 Nazwa miejscowości: STRUMIEŃ Status miejscowości: MIASTO I GMINA Województwo: ŚLĄSKIE Starostwo: CIESZYN KALENDARZ IMPREZ

Bardziej szczegółowo

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE. Wójt Bartłomiej Kucharyk oraz Radni Gminy Przytoczna składają życzenia świąteczne.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE. Wójt Bartłomiej Kucharyk oraz Radni Gminy Przytoczna składają życzenia świąteczne. ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE Wójt Bartłomiej Kucharyk oraz Radni Gminy Przytoczna składają życzenia świąteczne. NABÓR NA ZIMOWISKO DLA DZIECI ROLNIKÓW Lubuska Izba Rolnicza prowadzi nabór na ferie zimowe. NABÓR

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół powiatu lubańskiego za rok szkolny 2008/2009 09.06.2009r. Starostwo Powiatowe

Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół powiatu lubańskiego za rok szkolny 2008/2009 09.06.2009r. Starostwo Powiatowe Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół powiatu lubańskiego za rok szkolny 00/00 0.0.00r. Starostwo Powiatowe. Informacja o realizacji kalendarza imprez sportowych w powiecie lubańskim w ramach

Bardziej szczegółowo

MISTRZOSTWA POLSKI w PŁYWANIU W PŁETWACH kat. E, D - OLECKO 2015 -

MISTRZOSTWA POLSKI w PŁYWANIU W PŁETWACH kat. E, D - OLECKO 2015 - MISTRZOSTWA POLSKI W PŁYWANIU W PŁETWACH kat. E, D OLECKO 2015 - BURMISTRZ OLECKA, MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI w Olecku, OLECKIE STOWARZYSZENIE NURKOWE Amfiprion zapraszają na: MISTRZOSTWA POLSKI

Bardziej szczegółowo

Miejsce przeprowadzenia imprezy

Miejsce przeprowadzenia imprezy Pole "Data imprezy" dla kolejnych imprez w danym dniu można (dla czytelności tabeli) pozostawić puste Pole "Miejsce przeprowadzenia imprezy" dla kolejnych imprez w danym dniu i w danym miejscu można (dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU Patronatem REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU 1. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego 2. Prezes Krajowej Spółki Cukrowej S.A. 3. Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014.

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014. I. W S T Ę P 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Metody realizacji /terminy realizacji/ Szkolenia dla nauczycieli /zgodnie z terminarzem zaplanowanych szkoleń/

Metody realizacji /terminy realizacji/ Szkolenia dla nauczycieli /zgodnie z terminarzem zaplanowanych szkoleń/ PROGRAM PROFILAKTYKI Cele programu profilaktyki: I OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I SPOŁECZNEGO 1.Zapobieganie sytuacjom zagrażającym zdrowiu psychicznemu. Zadania Metody realizacji /terminy realizacji/

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MUSZYNIE. Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MUSZYNIE. Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XL.531.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 listopada 2013 r. STATUT MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MUSZYNIE Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Miejsko-Gminny

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KANDYTACH REGULAMIN

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KANDYTACH REGULAMIN ZESPÓŁ SZKÓŁ W KANDYTACH REGULAMIN REALIZACJI JEDNEJ GODZINY OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH I JEJ SZKOŁACH FILIALNYCH W

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MŁODY MISTRZ BUDOWNICTWA

SPRAWOZDANIE Z WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MŁODY MISTRZ BUDOWNICTWA SPRAWOZDANIE Z WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MŁODY MISTRZ BUDOWNICTWA Zwycięstwem uczniów Zespołu Szkół Budowlano Ceramicznych z Gliwic zakończył się Wojewódzki Konkurs Młody Mistrz Budownictwa zorganizowany

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 54/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 listopada 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 54/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 listopada 2015 r. OR.II.0022.1.52.2015 PROTOKÓŁ NR 54/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 listopada 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej

Bardziej szczegółowo

Metody realizacji (terminy) Zakup książek, Udostępnienie prywatnych zbiorów (na bieżąco) Warsztaty dla nauczycieli (co 3 lata)

Metody realizacji (terminy) Zakup książek, Udostępnienie prywatnych zbiorów (na bieżąco) Warsztaty dla nauczycieli (co 3 lata) Cele programu profilaktyki: PROGRAM PROFILAKTYKI 1. Ograniczenie agresji fizycznej i werbalnej wśród uczniów. a) Tworzenie i wzbogacanie biblioteczki poświęconej profilaktyce oraz spisu prywatnych zbiorów

Bardziej szczegółowo

Powiat Gliwicki zaprasza!

Powiat Gliwicki zaprasza! Powiat Gliwicki zaprasza! Prezentacja z okazji posiedzenia Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Pyskowice, 4 października 2013 r. Powiat gliwicki powstał 1 stycznia 1999 r. Powiat

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

ZIMOWE WARSZTATY ARTYSTYCZNE. CHOCHOŁÓW 16 23 stycznia 2016

ZIMOWE WARSZTATY ARTYSTYCZNE. CHOCHOŁÓW 16 23 stycznia 2016 ZIMOWE WARSZTATY ARTYSTYCZNE CHOCHOŁÓW 16 23 stycznia 2016 PROGRAM WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury- Dom Harcerza 30-059 Kraków, ul. Reymonta 18 Miejsce: Ośrodek szkolno- wypoczynkowy

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

STATUT MIĘDZYSZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO SŁUPIA

STATUT MIĘDZYSZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO SŁUPIA STATUT MIĘDZYSZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO SŁUPIA ROK ZAŁOŻENIA 1991r. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Międzyszkolny Klub Sportowy SŁUPIA, zwany dalej KLUBEM jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

ZIMOWISKO SZKOLNE BEZPIECZNIE, CIEKAWIE I ZDROWO 02.02.2015 06.02.2015

ZIMOWISKO SZKOLNE BEZPIECZNIE, CIEKAWIE I ZDROWO 02.02.2015 06.02.2015 ZIMOWISKO SZKOLNE BEZPIECZNIE, CIEKAWIE I ZDROWO 02.02.2015 06.02.2015 PROGRAM ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNO- ZDROWOTNYCH DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im.marii KOWNACKIEJ w KRZYWDZIE

Bardziej szczegółowo

Pani Skarbnik Joanna Chylewska szczegółowo omówiła projekt uchwały.

Pani Skarbnik Joanna Chylewska szczegółowo omówiła projekt uchwały. Protokół Nr 20 z posiedzenia wspólnego komisji Rady Gminy Dobrcz z dnia 27.06.2016 r. Porządek obrad: 1. Zaopiniowanie projektów uchwał. Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Dobrcz otworzyła Radna Małgorzata

Bardziej szczegółowo

13:00 20:00 Świetlica Wiejska w Bysławiu. 11:00 17:00 Filia Biblioteki Bysław, Sala KGW Bysław

13:00 20:00 Świetlica Wiejska w Bysławiu. 11:00 17:00 Filia Biblioteki Bysław, Sala KGW Bysław HARMONOGRAM FERII ZIMOWYCH 3 lutego 2014r. 14 lutego 2014r. iu, Publicznej w iu Data Rodzaj zajęć Miejsce i czas Opiekun/współorganizator 3.02.2014r. 4.02.2014r. 13:00 15:00 spotkanie grupy teatralnej

Bardziej szczegółowo