miasteczko INFORMATOR GMINY SOŚNICOWICE ISSN NR 3 (109) - MARZEC 2013 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "miasteczko INFORMATOR GMINY SOŚNICOWICE ISSN 1643-4706 NR 3 (109) - MARZEC 2013 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY"

Transkrypt

1 INFORMATOR GMINY SOŚNICOWICE miasteczko BARGŁÓWKA - KOZŁÓW - ŁANY WIELKIE - RACHOWICE - SIERAKOWICE - SMOLNICA - SOŚNICOWICE - TRACHY - TWORÓG MAŁY ISSN NR 3 (109) - MARZEC 2013 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Radości ze zmartwychwstania Pana oraz ciepłej i rodzinnej atmosfery przy wielkanocnym stole życzą Przewodnicząca Rady Miejskiej Regina Bargiel i Burmistrz Sośnicowic Marcin Stronczek

2 2 marzec 2013 Z okazji Dnia Kobiet Rada Sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich Smolnicy zorganizowały spotkanie dla Pań z okazji Dnia Kobiet. Członkowie Rady Sołeckiej złożyli uczestniczkom spotkania serdeczne życzenia, a następnie przy kawie i kołoczu Panie miło spędziły czas, wspominały dawne czasy i opowiadały anegdoty. Wesoła atmosfera udzieliła się wszystkim biesiadniczkom. W czasie spotkania jedna z naszych mieszkanek - Halina Krawiec zaproponowała zebranym udział w warsztatach w ramach Studia Rozwoju Osobistego Kobiet. Bliższe informacje dotyczące jego działalności na stronie /-/ Spotkanie z minister edukacji Krystyną Szumilas Burmistrz Sośnicowic Marcin Stronczek nie do zmienienia termin rozpoczynania uczestniczył w spotkaniu z minister edukacji edukacji przez 6-latków), zmiany w szkolnarodowej - Krystyną Szumilas, które zosta- nictwie zawodowym, subwencja oświatoło zorganizowane 11 marca w Starostwie wa, wynagrodzenie nauczycieli i ewidencja Powiatowym w Gliwicach. ich czasu pracy oraz zwiększenie udziału Minister Szumilas przedstawiła najważniej- rodziców w funkcjonowaniu szkół. sze obecnie sprawy, jakimi zajmuje się mini- Krystyna Szumilas odpowiadała również na sterstwo. pytania samorządowców dotyczące zagad- Są to między innymi upowszechnienie edu- nień, z jakimi spotykają się w funkcjonowakacji przedszkolnej, obniżenie wieku szkol- niu oświaty na swym terenie. nego (1 września 2014 r. to ostateczny i już (-) Urząd Miejski w Sośnicowicach otrzymał informację od Wojewody Śląskiego, że w naszym województwie nastąpi zamiana nadawania sygnału telewizyjnego ze starego analogowego na nowy cyfrowy. Cyfryzacja telewizji Wyłączanie sygnału analogowego nastąpi w trzech etapach. W naszej części województwa Do odbioru nowego sygnału telewizyjnego trzeba dostosować swój odbiornik. Szczegółowe informacje można otrzymać na bezpłatnej infolinii: od poniedziałku do piątku w godz INFORMATOR GMINY SOŚNICOWICE miasteczko BARGŁÓWKA - KOZŁÓW - ŁANY WIELKIE - RACHOWICE - SIERAKOWICE - SMOLNICA - SOŚNICOWICE - TRACHY - TWORÓG MAŁY ISSN Wydawca: Urząd Miejski Sośnicowice ul. Rynek 19, Sośnicowice Redakcja: Urząd Miejski Sośnicowice ul. Rynek 19, Sośnicowice Redaguje zespół. Redaktor wydania: Piotr Skorupa tel Nakład: 1500 egzemplarzy. Foto: Romana Gozdek Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i redagowania nadesłanych tekstów.

3 marzec Pomagając innym pomagamy sobie Od czerwca 2012 roku Ośrodek Pomocy wane były zajęcia z samoobrony oraz war- Społecznej w Łanach Wielkich realizuje Pro- sztaty kreowania środowiska naturalnego. gram Aktywności Lokalnej Pomagając in- Jednym z przykładów zajęć organizowanym - pomagamy sobie, współfinansowany nych w ramach w/w warsztatów może być przez Unię Europejską w ramach Europej- podjęta we wrześniu ubiegłego roku inicjatyskiego Funduszu Społecznego. wa sadzenia drzew, która cieszyła się du- Uczestnikami programu są osoby korzysta- żym zainteresowaniem i frekwencją. jące ze świadczeń pomocy społecznej, za- Uczestnicy programu mają również możlimieszkałe na terenie naszej gminy. wość korzystania z pomocy specjalistów z Celem programu jest zwiększenie aktyw- różnych dziedzin, np. psychologa, lekarza, ności społecznej i zawodowej jego uczest- dietetyka, terapeuty uzależnień. ników. Aktywizacja osób biorących udział w Spotkania z psychologiem biznesu zaowoprogramie odbywa się m.in. poprzez organi- cowały inicjatywą założenia spółdzielni sozowanie spotkań grupy samopomocowej, cjalnej, co przyczyniło się do zorganizowadzięki którym uczestnicy mogą wspierać się nia warsztatów wyjazdowych do Cieszyna, wzajemnie w rozwiązywaniu swoich proble- gdzie takie spółdzielnie istnieją od kilku lat. mów. Spotkania grupy przyczyniają się rów- Wyjazd pozwolił uczestnikom zapoznać się nież do zmiany postrzegania samych siebie, z zasadami tworzenia i funkcjonowania tego pomagają walczyć z monotonią i związaną z typu spółdzielni. nią apatią, odrzucić izolację społeczną. Program będzie realizowany do grudnia br. Dotychczas w ramach programu organizo- UM Obradowała Rada Miejska 25 lutego 2013 r. odbyła się XXVI sesja VI kadencji Rady Miejskiej w Sośnicowicach. Radni podjęli następujące uchwały: - w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz wysokości zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Sośnicowice, - w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Sośnicowicach, miejscowości Trachy w języku mniejszościowym, miejscowości Sośnicowice w języku mniejszościowym, miejscowości Smolnica w języku mniejszościowym, miejscowości Sierakowice w języku mniejszościowym, miejscowości Rachowice w języku mniejszościowym, miejscowości Kozłów w języku mniejszościowym, miejscowości Łany Wielkiej w języku mniejszościowym, - w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013, - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sośnicowice na lata Ponadto Burmistrz Marcin Stronczek przedstawił sprawozdanie ze swojej pracy i Urzędu Miejskiego w okresie pomiędzy sesjami. Więcej informacji na stronie internetowej: UM Od 15 marca do 15 maja 2013 roku, rolnicy składają wnioski o dopłaty obszarowe do gruntów rolnych. Wzorem lat ubiegłych, w wypełnieniu wniosku pomaga pracownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Gliwicach. Pomoc będzie udzielana w sali budynku Rady Miejskiej w Sośnicowicach (Rynek 17). Wnioski obszarowe za 2013 rok Pomoc będzie udzielana odpłatnie według cennika zatwierdzonego Uchwałą nr IV/5/ 18/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia r.: Ilość działek ewidencyjnych, na których znajdują się działki rolne: - 1 5, cena 26 zł, , cena 31 zł, - za każdą następną działkę ewidencyjną powyżej 10-ciu - 2,50 zł, - za wniosek dotyczący ONW - dodatkowo 6 zł. Pomoc będzie udzielana w godzinach Terminy dyżurów: - 21 i 28 marca, - 4, 11, 15, 18, 22, 25 i 29 kwietnia, - 2 i 6 maja. Dodatkowo pomoc będzie udzielana od poniedziałku do piątku w: - biurze PZDR Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17, pokój nr 222, w godzinach 8-15, - siedzibie ARiMR w Pyskowicach, ul. Kopernika 2, pokój 209, w godzinach UM Policjanci WRD KMP Gliwice zatrzymali w Kozłowie na ulicy Średniej 53-letniego mężczyznę (zamieszkałego na terenie powiatu gliwickiego), który będąc w stanie nietrzeźwości - 1,24 promila - kierował rowerem. Postępowanie prowadzi WK KMP w Gliwicach. Kronika kryminalna Z terenu posesji w Smolnicy, nieustalony sprawca skradł samochód marki Audi Q5 wartości 155 tys. zł. Poszkodowanym jest mieszkaniec powiatu gliwickiego. Postępowanie prowadzi I KP w Gliwicach Nieznany sprawca na terenie firmy w Sośnicowicach włamał się do baku paliwa pojazdu marki Man, a następnie skradł ponad 200 litrów oleju napędowego. W ten sam sposób włamał się również do pojazdu marki Mercedes, z którego skradł około 170 litrów oleju napędowego. Straty to około 3000 zł na szkodę mieszkańca gminy. Postępowanie prowadzi KP I w Gliwicach Policjanci WRD KMP w Gliwicach zatrzymali 45-letniego mężczyznę, który w Smolnicy na ulicy Wiejskiej kierował rowerem będąc w stanie nietrzeźwości (3,2 promila al.- koholu). Postępowanie prowadzi KMP w Gliwicach. 90. urodziny pana Oswalda Mieszkaniec Sierakowic - Oswald Stareczek obchodził 13 lutego 2013 roku swoje 90-te urodziny. Solenizanta odwiedzili: burmistrz Sośnicowic - Marcin Stronczek i zastępca burmistrza - Waldemar Oczko. Przedstawiciele władz samorządowych złożyli jubilatowi życzenia i wręczyli kwiaty oraz upominek. UM

4 4 marzec 2013 Dzień Bezpiecznego Internetu W szkole w Kozłowie po raz kolejny odbyły się różnego rodzaju zajęcia ukazujące uczniom, w jaki sposób można efektywnie korzystać z sieci, jako alternatywy do następujących ryzykownych zachowań: - cyberprzemocy, - spotkań z osobami znanymi wyłącznie z Internetu, - upubliczniania danych osobowych, - nadmiernego korzystania z Internetu. Zajęcia adresowane były do uczniów klas I- VI. W klasach I-III prowadzone były w formie zabawy - kreskówki, ćwiczeń indywidualnych oraz grupowych. Dzięki temu dzieci łatwiej i lepiej przyswajały ważne treści. Zajęcia w klasach IV-VI prowadzone były w formie analizy kreskówek edukacyjnych oraz ćwiczeń indywidualnych. Uczniowie zapoznali się z regulaminem pra- 7 marca br. uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej w Bargłówce pojechali na wycieczkę do Sośnicowic. Celem wyjazdu było spotkanie z Panem Burmistrzem - Marcinem Stronczkiem, podczas którego uczniowie przeprowadzili interesujący wywiad. Serdecznie dziękujemy Burmistrzowi oraz wszystkim pracownikom Urzędu za przekazanie wielu ciekawych wiadomości, poświęcony czas i za miłe przyjęcie. Następnym punktem wycieczki była wizyta w Miejsko-Gminnej Bibliotece, w której uczniowie brali udział w lekcji bibliotecznej przeprowadzonej przez Panią Sabinę Morcinek. Wycieczka przyniosła uczniom wiele nowej wiedzy o naszej Małej Ojczyźnie. Wychowawczyni klasy III Gabriela Musioł-Zarębska Sukces w Olimpusie Znakomitą wiedzą z przyrody popisali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Sośnicowicach. Ośmiu uczniów z klas IV-VI pod opieką Doroty Sznapka wzięło udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie przedmiotowej z przyrody Olimpus, w której zajęli czołowe miejsca w Polsce. Agata Babiuch uczennica klasy VI zajęła I miejsce w kraju i otrzymała grawerowany dyplom laureata i nagrodę książkową. Viktoria David uczennica klasy VI zajęła II miejsce i otrzymała dyplom laureata i nagrodę książkową. Dyplomy laureata otrzymali: Łukasz Wójcik (uczeń klasy IV 8. miejsce), Milena Kalbarczyk (uczennica klasy V 13. miejsce), Bartłomiej Dusza (uczeń klasy V 15. miejsce). Pozostali uczniowie: Sabina Kocur (uczennica klasy VI 18. miejsce), Sonia Holesz (uczennica klasy VI 21. miejsce) i Magdalena Urbanek (uczennica klasy VI 29. miejsce) otrzymali dyplomy uznania. /-/ i bezpiecznym sposobem pracy z kompute- rem. Myślę, iż nasi uczniowie na zawsze za- pamiętają, jak właściwie korzystać z zaso- bów sieci. Wioletta Łabiak nauczyciel w SP Kozłów widłowego korzystania z Internetu oraz adresem strony internetowej, gdzie można szukać pomocy, jeśli czują, iż Internet jest dla nich zagrożeniem. Na korytarzu szkolnym została wykonana gazetka tematycznie związana z właściwym Niecodzienna wizyta

5 marzec Zimowisko w samym sercu Afryki Pszczyna, pływalnia i... beczki, zabawki i serduszka. Po pracowitym poranku wszystkich czekał przyjemny od- poczynek na Pływalni Wodnik w Paniów- kach. W czwartek przyszedł czas na odwiedzenie Gliwic, seans filmowy w kinie studyjnym AMOK oraz warsztaty Zabawki i zabawy z dzieciństwa dziadków w Willi Caro. Na nudę nie było czasu również podczas Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kozłowie w pierwszym tygodniu ferii zimowych mieli możliwość skorzystania z półkolonii. Dzięki dofinansowaniu ze środków Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach, promującego program profilaktyki AA, na czterdziestu pięciu uczniów czekało wiele atrakcji. W Warowni Pszczyńskich Rycerzy dzieci wzięły udział w żywych lekcjach historii, podczas których poznały realia życia w średniowieczu, samodzielnie upiekły chleb, obejrzały interaktywne scenki rodem z czasów księżnej Heleny i księcia Jana. Trzeci dzień wypoczynku uświetnił wyjazd do Wiejskiej Chaty w Bojkowie na zajęcia edukacyjne, gdzie uczestnicy poznali różne techniki wyrobu przedmiotów ceramicznych. Po prelekcji każdy miał możliwość stworzenia własnych form gipsowych. W ten sposób powstały różnorodne misy, ku- W Sierakowicach zimowe półkolonie 2013 trwały od 11 do 15 lutego. Wzięło w nich udział 48 dzieci. W ciągu pięciu dni odbyło się pięć wycieczek, w tym jedna całodniowa do kopalni soli w Wieliczce. Poznaliśmy tam tajemnicę pracy górników oraz legendy o św. Kindze i św. Barbarze. Podziwialiśmy również liczne rzeźby i kaplice zrobione z brył soli. W drodze powrotnej zwiedziliśmy ukochaną przez dzieci restaurację McDonald's. W czasie ferii byliśmy również na lodowisku w Knurowie, gdzie dzieci próbowały swych sił w jeździe na łyżwach, po czym głodni poszliśmy na pizzę do 777. Pojechaliśmy też na basen do Paniówek oraz do gliwickiej Cinema City, gdzie zajadając popcorn wyruszyliśmy wraz z sokołem na przeciw przygodzie Zambezji. By ostudzić wrażenia w drodze powrotnej udaliśmy się na małe lody. Ostatniego dnia pojechaliśmy na basen do Knurowa. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w półkoloniach. Składamy podziękowania władzom Gminy, które jak co roku dofinansowały wypoczynek uczniów naszej szkoły. Sabina Wrzosok Uczestnicy zimowiska w Szkole Podstawowej w Bargłówce, korzystając z przygotowanych atrakcji, świetnie się bawili w czasie dwutygodniowej przerwy w nauce. W pierwszym dniu zimowego wypoczynku dzieci zaproszono na seans bajkowy. Starsi uczestnicy rozgrywali w tym czasie turniej tenisa stołowego i korzystali ze sprzętu pracowni komputerowej. Następnie wyruszyliśmy na spacer, a w drodze powrotnej dzieci dokarmiały zwierzęta (karmę otrzymaliśmy z Nadleśnictwa Rudziniec). Nie zapomniano o pogadance dotyczącej bezpiecznego wypoczynku. Przez inne dwa dni, zajęcia odbywały się na krytej pływalni Wodnik w Paniówkach, gdzie do dyspozycji dzieci były dwa baseny, solankowe jacuzzi, grota solna, tunel wodny i zjeżdżalnia. W Walentynki uczestnicy zimowiska wraz z sokołem Kai, gadatliwym Luzikiem i waleczną Zoe przenieśli się do Zambezi w Afryce, gdzie udowodnili wszystkim pierzastym, łuskowatym i człekokształtnym, że przygoda jest nie tylko dla orłów, ale również widzów kina w 3D. W ostatni dzień, w Rybnickim Centrum Zabaw Figloraj dzieci poprzez zabawę rozwijały sprawność ruchową, zmysł równowagi i orientacji. Grupa starsza, w Fantasy Parku doskonaliła umiejętności gry w kręgle. Tradycyjnie, na zakończenie zajęć, dzieci odwiedziły restaurację McDonald's. Opiekę nad uczestnikami zajęć sprawowały: Sylwia Langer, Gabriela Musioł-Zarębska, Bogumiła Pawliczek i Dorota Wróblewska. Za dofinansowanie zimowego wypoczynku dziękujemy KRPA przy Urzędzie Miasta Sośnicowice. Sylwia Langer pobytu na terenie szkół. Uczniowie wzięli udział w zajęciach teatralnych, w trakcie których każda grupa przygotowała przedstawienie kukiełkowe. Pobyt na półkoloniach zakończył konkurs na najpiękniejszego bałwana i słodki poczęstunek. K. Biwo Kopalnia bez tajemnic Uczestnicy półkolonii w Sierakowicach uczestniczyli m.in. w całodniowej wycieczce do Wieliczki.

6 6 marzec 2013 Początek osadnictwa we wsi Bargłówka - cz. II Dokończenie artykułu z poprzedniego Regulacja granicy dawnych posiadłości Powierzchnia samej Zawady na podstawie wydania Miasteczka. cystersów z Rud danych z początku XIX wieku (16 ha) pokry- Chociaż badania nad klasztorną Zawadą wa się z jednym majątkiem wolnego chłopa, Dokument z 1376 roku prowadziłem od kilku lat, dopiero we wrze- któremu przypisywano wolną gospodarkę Wreszcie na podstawie ostatniego średnio- śniu 2012 r. przeprowadziłem rozmowy z średnio w wysokości 1 średniowieczne-gowiecznego dokumentu z 27 grudnia 1376 r., mieszkańcami Bargłówki. Moimi informato- łana. Opat Mikołaj potwierdził sprzedaż wolnego rami byli Krystian Tyschbierek i Henryk Tiszsołtystwa w Stanicy Janowi, synowi Subi- bierek. Podczas przeprowadzonych badań Chciałbym w tym miejscu serdecznie poschka (Zbyszka), który sprzedał to dziedzic- terenowych i wywiadów z mieszkańcami dziękować mojemu mentorowi Lucjanowi two Janowi Niedoszło. okazało się, że w pobliżu wspomnianej wsi Durszlakowi, który mnie wspiera od kilku lat Majątek stanowił jeden łan pola, młyn poło- znajduje się miejsce zwane Zawadą. Miejs- swoimi radami, bogatą biblioteką cysterską żony nad stawem hodowlanym na rzece ce to obecne łąki, nieużytki i część lasu w oraz warsztatem. Stanica i jedno miejsce, gdzie można zbu- dolinie Potoku Bargłowskiego, na zachód Także kilku osobom, którzy pomagają rozdować gospodę w Zawadzie oraz trzeci de- od drogi prowadzącej do Sośnicowic. szyfrować z języka niemieckiego liczne odnar z tytułu sądu wiejskiego. Ryby ze stawu Łąki w Zawadzie ciągną się mniej więcej od ręcznie pisane dokumenty. Wśród nich pomłyńskiego stanowiły własność klasztoru, a dawnej Leśniczówki Kamiennik (obecne winienem wyróżnić Mieczysława Kulę, Nornie sołtysa. Rancho u Marka) aż do granicy lasu. Potok z berta Piechulla, Mariana Franeckiego oraz Za wszystko Jan Niedoszło zapłacił 16 ma- Zawadą jest jednocześnie naturalną grani- Romana Copa. rek w gotówce i w zbożu. cą oddzielającą Biały Dwór (dawny obszar Henryk Postawka Według treści dokumentu wynika, że karcz- dworski cystersów) od samej Bargłówki. my w Zawadzie klasztornej wówczas nie by- Wyraźnie zauważa się obniżenie, czyli jedło. Wydano jednak zgodę na wybudowanie nostronną dolinę od strony wsi. Nie możemy karczmy w jednym miejscu. mówić o dolinie od strony Białego Dworu, Aleksandra W związku z wszystkimi powyższymi czte- ponieważ poziom ziemi od tej strony jest rema dokumentami wynika, że klasztorna wyższy o parę metrów niż w Zawadzie. Popczyńska Zawada stanowiła część średniowiecznej Po prawej stronie potoku ciągną się już żywsi Stanica. zne ziemie na Białym Dworze. Począwszy W Zawadzie można było wybudować karcz- od tego miejsca prowadziła dawna droga mistrzynią mę, w niewielkiej odległości od wsi Stanicy. cysterska na przełaj w kierunku zabudowań Leżała na granicy ziem cysterskich, na szla- Białego Dworu a dalej do Rud. powiatu ku w kierunku własnych posiadłości (Żer- Kwerenda przeprowadzona w Archiwum nica, Szywałd), od strony północnej. Państwowym w Raciborzu ujawniła materiały dotyczące regulacji rozdzielenia pól i Powiatu Gliwickiego Szkół Podstawo- W Wielowsi odbyły się Mistrzostwa Zawada obok huty szkła Szklarni granic pól Bargłówki z początku XIX wieku. wych w Tenisie Stołowym. Na kilka wieków Zawada klasztorna znikła z Dokument potwierdził istnienie Zawady na Tytuł mistrzyni wywalczyła tam Aleksandra Popczyńska. kart historii. A co ciekawe, nigdy już nie po- terenie obecnej Bargłówki i jej związki z jawiła się na mapach. dawnym Klasztorem cystersów z Rud. W turnieju chłopców Wojciech Kijonka Dopiero z uruchomieniem przemysłu szklar- Po likwidacji zakonu cystersów w państwie zajął IV miejsce. skiego obok klasztornej Zawady, w 1715 ro- pruskim w 1810 roku, Klasztor w Rudach Naszą gminę reprezentowała Szkoła ku cystersi założyli hutę szkła. uległ likwidacji. Cały majątek rudzkich cy- Podstawowa z Sośnicowic. Miejsce to zostało nazwane Szklarnią. stersów przejął Fiskus, a następnie prze- Drużyna dziewcząt wystąpiła w składzie: Nikola Kijonka, Sabina Kocur i Cystersi w latach założyli osob- kazał księciu raciborskiemu. W ten sposób ne księgi parafialne dla trzech nowo powsta- książę raciborski wszedł w posiadanie nie Aleksandra Popczyńska. łych osad: Szklarni, Kamiennika (dawna le- tylko dawnych dóbr zamkowych w Racibośniczówka) i Przerycia. rzu (np. Bargłówki), ale również majątku miej Dusza, Wojciech Kijonka oraz W drużynie chłopców zagrali: Bartło- Zaledwie kilka zapisów z matrykuł cyster- kościelnego cystersów i innych zakonów Szymon Zdański. skich dotyczyło mieszkańców Zawady. W (np. dominikanek). W klasyfikacji drużynowej dziewcząt Zawadzie w połowie XVIII wieku żyły rodzi- W tym czasie rozpoczęto pracę nad reformą uczennice z Sośnicowic zajęły II miejsce, z kolei chłopcy uplasowali się na ny Sladczyk, Oleś i Śmieczek, prawdopodo- rolną i uwłaszczeniem chłopów. Na podstabnie w jednej lub dwóch chałupach. wie zarządzenia Komory Książęcej z 20 i 23 piątym miejscu. W 1716 roku w Zawadzie wybuchł pożar i marca 1819 roku, mierniczy prowadził pracę Beata Staneczek spaliło się 500 sążni drewna opałowego. nad przydziałem ziemi leżącej na Zawadzie Prawdopodobnie w Zawadzie robotnicy leś- chłopom z Bargłówki. Zawada obejmowała ni kurzyli w mielerzach, smolarniach, czy około 64 morgi 77 prętów powierzchni (czyli potaszni. około 16 ha, a to daje około 1,5 łana średnio- Węgiel drzewny, wypalony w mielerzach wiecznego). Zgodnie z tym dokumentem na służył w hutach żelaza i szkła. Zawadzie dokonano wyrębu klasztornego Początkowo osada, w której produkowano drzewa, ale wciąż była porośnięta karłowaszkło nazywała się Szklarnią. Później uży- tymi okazami sosny i świerków. Do pól i łąk wano wymiennie nazwy Alba Villa Biały przyznanych chłopom z Bargłówki na Zawa- Dwór i Szklarnia. dzie nie możliwe było dojechać żadną drogą Około 1770/1780 roku nazwa Szklarnia zo- z powodu bagnistych terenów i trzęsawisk stała całkowicie zastąpiona przez Alba Villa oraz bogactwa źródeł. (z łaciny Biały Dwór). W ten sposób średniowieczna klasztorna W związku z powyższym Zawada leżała na ziemia na Zawadzie znalazła się w obrębie gruntach klasztornych obok Białego Dworu. wsi Bargłówka. Nikt poza mieszkańcami nie Należy pamiętać, że Biały Dwór później- zdawał sobie sprawy, wydawałoby się z błaszy folwark miał dużą powierzchnię grun- hej lecz niezmiernie istotnej dla historyków tów ornych i łąk. badających dzieje klasztoru. W Zawadzie Huta szkła i potażnia raczej położona po- cystersi pozwolili w średniowieczu wybudowinna być z daleka od siedlisk ludzkich i wać karczmę, położoną na samej granicy siedziby klasztoru, na samych rubieżach posiadłości cysterskich. posiadłości cysterskich z Rud. Do początku XVII wieku Bargłówka nie ist- Jak więc to się stało, że Zawada znalazła się niała, a ostatnią była chałupa dawnego karw granicach dzisiejszej Bargłówki? czmarza na Zawadzie.

7 marzec Sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej za rok 2012 Gminna Spółka Wodna Sośnicowice zakończyła kolejny rok swojej działalności. Spółka posiada osobowość prawną, działa na podstawie Statutu Spółki uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków Uchwałą nr 2/I/2010 z 11 października 2010 roku. Prowadzi działalność na obszarze zmeliorowanym o powierzchni 3055 ha. Zgodnie z ewidencją urządzeń melioracyjnych Spółka utrzymuje i eksploatuje 108 km rowów melioracji szczegółowej we wszystkich miejscowościach Gminy Sośnicowice. Wykonanie zadań statutowych GSW Sośnicowice za rok sprawozdawczy przedstawia się następująco: Ściągalność składek członkowskich: 1. Sośnicowice ,00 zł 2. Bargłówka ,00 zł 3. Kozłów ,00 zł 4. Łany Wielkie ,00 zł 5. Rachowice ,00 zł 6. Sierakowice ,00 zł 7. Smolnica ,00 zł 8. Trachy ,00 zł 9. Tworóg Mały ,00 zł Razem: ,00 zł Gminna Spółka Wodna Sośnicowice reali- członkami Spółki, aby wstąpili w jej szereg i zując obowiązki administracyjne wydała 4 płacili składki członkowskie. uzgodnienia w zakresie: Wysokość składki członkowskiej w roku - trzy uzgodnienia w związku z budową ka nie uległa zmianie w stosunku do roku nalizacji w Sierakowicach i Rachowicach; ubiegłego i wynosi 20 zł od nieruchomości - jedno uzgodnienie dotyczące projektu ga- lub pierwszego hektara gruntu oraz 3 zł od zyfikacji Gminy Sośnicowice. każdego następnego hektara. Podane kwoty stanowią jednorazową opła- Gminna Spółka Wodna Sośnicowice otrzy- tę roczną. mała dotacje celowe na działalność statutową w wysokości: Zgodnie z zapisem wspomnianej uchwały, - Gmina Sośnicowice ,00 zł Gmina może i dofinansowuje działalność - Powiat Gliwicki ,00 zł. Spółki do wysokości 75% kosztów prowa- Dotacje w całości zostały przeznaczone na dzonych prac. realizację zadań związanych z remontami urządzeń melioracji szczegółowej. Zarząd Spółki pragnie serdecznie podziękować Panom Burmistrzom, Radnym oraz GSW Sośnicowice wystąpiła do Urzędu pracownikom Urzędu Gminy za współpracę Miejskiego w Sośnicowicach o dofinanso- i wyrazić nadzieję, że będzie ona kontynuwanie zadań GSW w 2013 roku w wyso- owana w następnych latach. kości ,00 zł. I taka kwota została zabezpieczona w Budżecie Gminy Sośnicowice na 2013 rok i w całości zostanie przeznaczona Wykonanie budżetu za 2012 rok: na remonty urządzeń melioracji szczegółowej. Aby w sposób właściwy i efektywny wykorzystać wspomniane środki, musimy zgodnie z zapisem Uchwały Rady Miejskiej, posiadać wkład własny. W związku z powyższym, zwracamy się po raz kolejny z apelem do tych spośród mieszkańców naszej Gminy, którzy jeszcze nie są Medal za Zasługi dla Obronności Kraju Środki pozostałe z 2011 r ,91 zł Składki członkowskie zł Dotacja z budżetu Gminy zł Dotacja z budżetu Starostwa zł Ogółem: ,91 zł Wykonanie rzeczowe zadań na urządzeniach GSW za 2012 rok w poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco: - Kozłów (czyszczenie rowów 900 mb, remonty/rozbiórka przepustów 6 szt., czyszczenie przepustów 4 szt.), - Bargłówka (czyszczenie rowów 370 mb, remonty/rozbiórka przepustów - 2 szt., czyszczenie przepustów 2 szt., koszenie rowów 1000 mb), - Tworóg Mały (czyszczenie rowów 450 mb, czyszczenie przepustów 2 szt.), - Smolnica (czyszczenie rowów 660 mb, zarurowanie rowu 36 mb, czyszczenie przepustów 5 szt., remont ciągu drenarskiego 1000 mb), Odznaczeni Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju. Foto: Starostwo Powiatowe w Gliwicach Za wysokie osiągnięcia i wzorowe wykony- Gminy w Sośnicowicach, Małgorzata Marwanie obowiązków służbowych na rzecz cinkowska z Urzędu Miasta i Gminy w Toszobronności kraju, minister obrony narodo- ku, Dorota Garbaczewska-Woźniak ze Stawej na wniosek starosty gliwickiego wy- rostwa Powiatowego w Gliwicach i Krzyszróżnił 8 osób Medalem za Zasługi dla tof Sierantowicz z Urzędu Gminy w Gierał- Obronności Kraju. towicach. Złote Medale otrzymali Brązowy Medal otrzymał natomiast Ryszard Monika Osada z Urzędu Miasta w Knurowie Skwierut z Urzędu Gminy w Gierałtowicach. i Wojciech Kędzierawski z Urzędu Miasta i Medale wręczone zostały odznaczonym Gminy w Sośnicowicach. przez ppłk dypl. Romana Nowogrodzkiego Srebrne Medale odebrali: komendanta WKU w Gliwicach i starostę Irena Pawiczek z Urzędu Gminy w Pilchowi- gliwickiego Michała Nieszporka. cach, Barbara Nawrat z Urzędu Miasta i /-/ - Rachowice (czyszczenie rowów 1130 mb, czyszczenie przepustów 5 szt.), - Sierakowice (czyszczenie rowów 1570 mb, czyszczenie przepustów 7 szt.), - Łany Wielkie (czyszczenie rowów 900 mb, czyszczenie przepustów 4 szt., koszenie rowów 500 mb), - Trachy (czyszczenie rowów 2700 mb, czyszczenie przepustów 11 szt.), - Sośnicowice (czyszczenie rowów 2500 mb, remonty/rozbiórka przepustów 6 szt., czyszczenie przepustów 6 szt.).

8 8 marzec 2013 Tuż za podium 7 marca w Zespole Szkół w Pilchowicach rozegrane zostały Powiatowe Zawody w Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych. W obu kategoriach miejsca tuż za podium zajmowali młodzi szczypiorniści z Sierakowic. W rywalizacji wzięło udział 9 drużyn. W kategorii dziewcząt I miejsce zdobyła SP z Poniszowic, II - SP z Toszka, III SP z Wielowsi, IV SP z Sierakowic, V Zespół Szkolno-Przedszkolny z Żernicy. W kategorii chłopców I miejsce zajęła SP z Toszka, II ZS z Pilchowic, III SP ze Świbia, IV SP z Sierakowic. /-/ Rywalizowali przy stole Rada Sołecka w Rachowicach zorganizowała w czasie ferii turniej tenisa stołowego. Rozgrywki adresowane były dla dzieci i młodzieży do lat 16. Rywalizacja przebiegała w trzech kategoriach. Na czołowych lokatach uplasowali się: - dziewczęta 1. Dominika Nawrat 2. Sonia Szmandra 3. Mirian Glińska - chłopcy 1. Sebastian Marcinek 2. Tomasz Majdecki 3. Wojciech Bytomski - najstarsza grupa młodzieży 1. Rafał Król 2. Norbert Jurczyk 3. Patryk Mrozek /-/ Krzyżówka nr Rzeka lub miejscowość w Beskidzie Śląskim. 2. Obecny papież to Lany. 4. Nazwa popularnego kompleksu boisk sportowych. 5. Mleczna, gorzka lub z bakaliami. 6. Połowa połówki. 7. Inaczej - kroszonka. 8. Wielki przed Świętami Wielkiej Nocy. 9. W niedzielę można zobaczyć kolejny odcinek tego serialu Rozwiązanie utworzą litery z żółtych pól czytane od góry do dołu. Hasło należy wysłać em na adres: lub dostarczyć na kartce pocztowej do sekretariatu Urzędu Miejskiego. Obok hasła proszę podać swoje imię i nazwisko, bowiem wśród osób, które prawidłowo rozwiążą krzyżówkę rozlosujemy nagrody. Nazwiska zwycięzców opublikujemy w kolejnym wydaniu Miasteczka. Nagrody za rozwiązanie Krzyżówki nr 17 (Łany Wielkie) otrzymują: Lidia Frania i Jolanta Danisz. Gratulujemy i po odbiór nagród zapraszamy do sekretariatu Urzędu Miejskiego.

TWG KURIER MINI EURO 2012 ROBIĄ SOBIE JAJA! PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW TO JUŻ NIE PROBLEM? TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ

TWG KURIER MINI EURO 2012 ROBIĄ SOBIE JAJA! PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW TO JUŻ NIE PROBLEM? TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ TWG KURIER Poniedziałek, 9 kwietnia 2012 Nr 49, Cena 1 zł MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG Nakład kontrolowany 500 szt. MINI EURO 2012 Wielkanoc za nami, a na horyzoncie widać już majówkę. Nie masz pomysłu na

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje GAZETA GMINY ROJEWO Nr 1/Marzec 2014 www.roj6wo.pl W numerze: Inwestycje gminne m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców naszej

Bardziej szczegółowo

GŁOS. Gminy. Gala Przedsiębiorczości

GŁOS. Gminy. Gala Przedsiębiorczości GŁOS Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Pietrowice Wielkie AMANDÓW CYPRZANÓW GRÓDCZANKI KORNICE KROWIARKI LEKARTÓW MAKÓW PAWŁÓW PIETROWICE WIELKIE SAMBOROWICE ŻERDZINY MARZEC 2013 NR 1 (101) ISSN 1509-1112

Bardziej szczegółowo

PILCHOWIE OPANOWALI WISŁĘ

PILCHOWIE OPANOWALI WISŁĘ Lipiec 2013 (172) NAKŁAD 1000 EGZ. CENA 3 ZŁ (w tym 5% VAT) ISSN: 1507 6059 NR INDEKSU: 355 895 PILCHOWIE OPANOWALI WISŁĘ fot. Katarzyna Koczwara Tak witali się przed meczem Pilchowie kontra Gwiazdy TVN

Bardziej szczegółowo

W tym numerze przeczytacie:

W tym numerze przeczytacie: ISSN 1425-7610 Nr 8 (176) sierpień 2010 cena 1,6 zł z 7% VAT W tym numerze przeczytacie: Na stronie 2 ankieta (do wycięcia) dotycząca programu ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń. Szczegóły projektu

Bardziej szczegółowo

www.jedlinsk.pl Nr 19/Marzec/2009 Ponadto w numerze: :: Z kart historii :: :: Kusaki 2009 :: :: Uwaga rolniku ::

www.jedlinsk.pl Nr 19/Marzec/2009 Ponadto w numerze: :: Z kart historii :: :: Kusaki 2009 :: :: Uwaga rolniku :: www.jedlinsk.pl Nr 19/Marzec/2009 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 Pisanki wykonane przez dzieci i młodzież w GCKiKF :: Z kart historii :: Bitwa Jedlińska 11 czerwca 1809 roku str.

Bardziej szczegółowo

Dobrego przeżycia w spokoju i w rodzinnym gronie Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja Naszego Jutra

Dobrego przeżycia w spokoju i w rodzinnym gronie Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja Naszego Jutra NR 273 MARZEC 2013 ISSN 1425-4735 Cena 2,50 zł Karol Kurpiński 1785-1857 MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WŁOSZAKOWICACH Wykonanie: ŚDS Włoszakowice Dobrego

Bardziej szczegółowo

PRAWIE 8 MILIONÓW NA KANALIZACJĘ

PRAWIE 8 MILIONÓW NA KANALIZACJĘ Numer 1/2008 Teresiński Miesięcznik Samorządowy ISSN 1509-9814 egzemplarz bezpłatny PRAWIE 8 MILIONÓW NA KANALIZACJĘ czytaj strona 4 Zmodernizowana zostanie Oczyszczalnia Ścieków w Granicach. Mimo przygotowań

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych gazeta nr 2 2012 bezpłatna Gminna Gazeta Samorządowa Toszek Boguszyce Ciochowice Kotulin Kotliszowice Ligota Toszecka Paczyna Paczynka Pawłowice Pisarzowice Płużniczka Pniów Proboszczowice Sarnów Wilkowiczki

Bardziej szczegółowo

IX Międzynarodowy Zlot Morsów. Elektrowni atomowej w Gąskach nie będzie na 99,9%! Wielki Karnawałowy Bal Charytatywny!

IX Międzynarodowy Zlot Morsów. Elektrowni atomowej w Gąskach nie będzie na 99,9%! Wielki Karnawałowy Bal Charytatywny! Styczeń 2012 1 Wielki Karnawałowy Bal Charytatywny! Forum Samorządowe NASZA GMINA serdecznie zaprasza na Wielki Karnawałowy Bal Charytatywny, który odbędzie się w dniu 4 lutego 2012r. w Hotelu UNITRAL

Bardziej szczegółowo

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl ISSN 1426-5389 Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl W miesiącu czerwcu miały miejsce dwie Sesje Rady Miejskiej. Pierwsza Sesja, uroczysta, odbyła się w dniu 19 czerwca i na niej w uroczystej oprawie został

Bardziej szczegółowo

Makabryczna pomyłka! Planowo Trwa modernizacja ul. Kosmonautów. Wymieniana jest na nim nawierzchnia jezdni, chodniki, krawężniki,

Makabryczna pomyłka! Planowo Trwa modernizacja ul. Kosmonautów. Wymieniana jest na nim nawierzchnia jezdni, chodniki, krawężniki, aktualności Z OSTATNIEJ CHWILI Makabryczna pomyłka! Przygotowali pogrzeb, a nieboszczyk żyje? Brzmi niewiarygodnie, jednak w Knurowie wszystko jest możliwe. Szpital zawiadomił Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM IMPREZ NA 2015 r.

HARMONOGRAM IMPREZ NA 2015 r. ISSN 1508-5864 NR 5 (182) MAJ 2015 ROK (XVII) Drogie Mamy, w dniu Waszego Święta życzymy Wam: dużo zdrowia, miłości i uśmiechu, który daje otuchę, cierpliwości i wyrozumiałości, a nade wszystko docenienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE WIADOMOŚCI KOMUNIKATY RELACJE Z GMINY ŻARÓW. Yagi Poland Factory 10 lat w Żarowie

INFORMACJE WIADOMOŚCI KOMUNIKATY RELACJE Z GMINY ŻARÓW. Yagi Poland Factory 10 lat w Żarowie INFORMACJE WIADOMOŚCI KOMUNIKATY RELACJE Z GMINY ŻARÓW 22 kwietnia 2015 / Żarów / Gazeta bezpłatna Gazeta ISSN 1231-4552 07/76/2015 Żarowska Yagi Poland Factory 10 lat w Żarowie Aktualności 4 Japońska

Bardziej szczegółowo

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013)

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Ważne jest to co ludzi łączy, a nie dzieli Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy pod koniec grudnia ubiegłego roku wiadomość o śmierci Alfreda Dudka. Utraciliśmy

Bardziej szczegółowo

W numerze m.in.: Ruszyła piłkarska liga. Dziękowali proboszczowi. Nr 62. S. 12 i 11

W numerze m.in.: Ruszyła piłkarska liga. Dziękowali proboszczowi. Nr 62. S. 12 i 11 Nr 2 W numerze m.in.: Ruszyła piłkarska liga S. 12 i 11 Gmina Gierałtowice, Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach i Rada Sołecka Gierałtowic zapraszają wszystkich rolników, sadowników, pszczelarzy, działkowców,

Bardziej szczegółowo

W numerze m.in.: Sesja Rady Gminy Rudna i zarządzenia Wójta Gminy Stypendia dla sportowców Spotkanie sołtysów. Bezpłatne pismo samorządowe.

W numerze m.in.: Sesja Rady Gminy Rudna i zarządzenia Wójta Gminy Stypendia dla sportowców Spotkanie sołtysów. Bezpłatne pismo samorządowe. Bezpłatne pismo samorządowe Nr 2(157) W numerze m.in.: Sesja Rady Gminy Rudna i zarządzenia Wójta Gminy Stypendia dla sportowców Spotkanie sołtysów facebook.com/gmina.rudna Półmetek Uniwersytetu Trzeciego

Bardziej szczegółowo

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu MIESIĘCZNIK nr 1, czerwiec 2014 Cena: 1 zł (w tym 23% VAT) Bawią się i uczą w nowym przedszkolu Od marca, dzięki pozyskaniu przez gminę środków unijnych, w Miedźnej działa nowy punkt przedszkolny. Znalazło

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2 DL ebaty ĄDeckieNr 11 (142) 2011 r. LISTOPAD egzemplarz bezpłatny ISSN 1641-425X informator samorządowy Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej-

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO ISSN 1426-4617 Egzemplarz bezpłatny MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY GMINY KŁAJ C Z E R W I E C 2012 SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO Aktywnie

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/97 Listopad / Grudzień 2011 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. 10lat ISSN 1642-8420 Konkurs Potraw Wigilijnych Ziemi Brzozowskiej

Bardziej szczegółowo

PUCHACZÓW NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744. BEZPŁATNY DWUMIESIĘCZNIK GMINY PUCHACZÓW Styczeń Luty 2012 Nr 3(1/2012)

PUCHACZÓW NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744. BEZPŁATNY DWUMIESIĘCZNIK GMINY PUCHACZÓW Styczeń Luty 2012 Nr 3(1/2012) PUCHACZÓW NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744 wieści z gminy BEZPŁATNY DWUMIESIĘCZNIK GMINY PUCHACZÓW Styczeń Luty 2012 Nr 3(1/2012) Ruszyło Lodowisko Na okładce: Dziewczęta na lodowisku w Puchaczowie

Bardziej szczegółowo

WISŁA PODZIĘKOWAŁA ADAMOWI

WISŁA PODZIĘKOWAŁA ADAMOWI Lipiec 2011 (148) NAKŁAD 1200 EGZ. CENA 3 ZŁ (w tym 5% VAT) ISSN: 1507 6059 NR INDEKSU: 355 895 WISŁA PODZIĘKOWAŁA ADAMOWI W dniach 18 19 czerwca odbyła się impreza Wisła Adamowi Małyszowi, która zamknęła

Bardziej szczegółowo

Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna B E Z P Ł A T N A Nakład 2000 egz. w numerze cmyk ISSN 12325031 STYCZEŃ LUTY NR 12/2008 (162) Kilka pytań do... Prezesa ZPiSO, Piotra Kosińskiego str. 3 U K A Z U J E S I Ę N A T E R E N I E M I A S T

Bardziej szczegółowo

Nr 4(1) 2008 2008 C Z E R - W I E C BIULETYN INFOR- MACYJNY URZĘDU GMINY W GOSTY-

Nr 4(1) 2008 2008 C Z E R - W I E C BIULETYN INFOR- MACYJNY URZĘDU GMINY W GOSTY- Nr 4(1) 2008 CZERW I E C 2008 BIULETYN I N F O R- M AC Y J N Y U R Z Ę D U G M I N Y W G O S T Y- w numerze Aktualności...4 Złote Gody 50 lecie małżeństwa Rozalii i Stanisława Kloska... 12 Poznaj swojego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec Kilkuletnią i dobrą tradycją jest, że mieszkańcy gminy spotykają się regularnie z wójtem, wymieniają się swą wiedzą i spostrzeżeniami, a przez to często są współautorami pomysłów w zakresie planowanych

Bardziej szczegółowo

Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566. Mieczysław Rączka Wójt Gminy Wilkowice

Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566. Mieczysław Rączka Wójt Gminy Wilkowice Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566 Szanowni Mieszkańcy Gminy Wilkowice! Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego proszę przyjąć serdeczne życzenia wielu głębokich

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ 50 LAT POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

JUBILEUSZ 50 LAT POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO + nnnnnnnnnnnnnnnnnn N r 2 ( 3 7 ) 2 0 1 4 ( k w i e c i e ń, m a j, c z e r w i e c ) k w a r t a l n i k BIULETYN INFORMACYJNY GOKiCz, RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE Zakończył się rok szkolny i rozpoczęły

Bardziej szczegółowo