Spis treści. Podziękowania... xi Wstęp... xiii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Podziękowania... xi Wstęp... xiii"

Transkrypt

1 Podziękowania... xi Wstęp.... xiii Część I Wprowadzenie do Microsoft Visual Basic Poznawanie środowiska Visual Studio Integrated Development Environment Środowisko programowania Visual Studio... 4 Narzędzia Visual Studio Designer Uruchamianie programu Visual Basic Okno Properties Przenoszenie i zmienianie rozmiarów narzędzi programistycznych Przenoszenie i zmienianie rozmiarów okien narzędziowych Dokowanie okien narzędziowych Ukrywanie okien narzędziowych Przełączanie się między otwartymi plikami i narzędziami przy użyciu funkcji IDE Navigator Otwieranie przeglądarki sieci Web w Visual Studio Uzyskiwanie pomocy Zarządzanie ustawieniami systemu pomocy Korzystanie z klawisza F Dopasowywanie ustawień IDE do opisywanych ćwiczeń Ustawianie IDE do programowania w języku Visual Basic Sprawdzanie ustawień projektu i kompilatora O krok dalej: wyjście z programu Visual Studio Krótkie podsumowanie rozdziału Pisanie pierwszego programu Lucky Seven: nasz pierwszy program Visual Basic Etapy programowania Tworzenie interfejsu użytkownika Ustawianie właściwości Właściwości pola obrazu Pisanie kodu Rzut oka na procedurę Button1_Click Uruchamianie aplikacji Visual Basic Przykładowe projekty na dysku Budowanie pliku wykonywalnego Wdrażanie aplikacji iv

2 O krok dalej: Rozbudowa programu Krótkie podsumowanie rozdziału Korzystanie z kontrolek przybornika Toolbox Podstawowe wykorzystanie kontrolek: program Hello World Używanie kontrolki DateTimePicker Program Birthday Kontrolki do pobierania danych wejściowych Używanie pól grupy i przycisków opcji Przetwarzanie danych wejściowych przy użyciu pól listy Kilka słów na temat terminologii O krok dalej: Używanie kontrolki LinkLabel Krótkie podsumowanie rozdziału Używanie menu, pasków narzędzi i okien dialogowych Dodawanie menu przy użyciu kontrolki MenuStrip Dodawanie klawiszy dostępu do poleceń menu Przetwarzanie wyborów dokonanych w menu Dodawanie pasków narzędzi za pomocą kontrolki ToolStrip Używanie kontrolek okien dialogowych Procedury zdarzeń zarządzające popularnymi oknami dialogowymi O krok dalej: Przypisywanie klawiszy skrótu do menu Krótkie podsumowanie rozdziału Część II Podstawy programowania 5 Zmienne i formuły Visual Basic oraz.net Framework Anatomia instrukcji programu Visual Basic Używanie zmiennych do zapamiętywania informacji Rezerwowanie miejsca na zmienne: instrukcja Dim Jawne deklarowanie zmiennych Używanie zmiennych w programie Używanie zmiennych do przechowywania danych wejściowych Używanie zmiennych do przekazywania danych wyjściowych Praca z różnymi typami danych Stałe: zmienne, które się nie zmieniają Używanie operatorów w programach Visual Basic Podstawowe operatory matematyczne: +,, * i / Używanie operatorów zaawansowanych: \, Mod, ^ i & Korzystanie z metod klasy Math w.net Framework O krok dalej: ustalanie kolejności działań Używanie nawiasów w formułach Krótkie podsumowanie rozdziału v

3 6 Używanie struktur decyzyjnych Programowanie sterowane zdarzeniami Używanie wyrażeń warunkowych Struktura decyzyjna If Then Sprawdzanie kilku warunków w strukturze decyzyjnej If Then Używanie operatorów logicznych w wyrażeniach warunkowych Operatory skrótowe AndAlso i OrElse Struktura decyzyjna Select Case Używanie operatorów porównania w strukturze Select Case O krok dalej: Wykrywanie zdarzeń myszy Krótkie podsumowanie rozdziału Używanie pętli i zegarów Pisanie pętli For Next Używanie zmiennej licznika w wielowierszowej kontrolce TextBox Tworzenie złożonych pętli For Next Używanie licznika o większym zasięgu Pisanie pętli Do Unikanie pętli nieskończonych Kontrolka Timer Tworzenie zegara cyfrowego przy użyciu kontrolki Timer Używanie obiektu Timer do ustawiania limitu czasu O krok dalej: Wstawianie fragmentów kodu Krótkie podsumowanie rozdziału Debugowanie programów Visual Basic Znajdywanie i poprawianie błędów Trzy rodzaje błędów Rozpoznawanie błędów logicznych ABC debugowania: Korzystanie z trybu debugowania Śledzenie zmiennych za pomocą okna Watch Wizualizatory: Narzędzia do debugowania wyświetlające dane Używanie okien Immediate i Command Przełączanie się do okna Command O krok dalej: Usuwanie punktów przerwania Krótkie podsumowanie rozdziału Wychwytywanie błędów przy użyciu strukturalnej obsługi błędów Obsługa błędów przy użyciu instrukcji Try Catch Kiedy używać obsługi błędów Definiowanie pułapki: blok kodu Try Catch Błędy związane ze ścieżką i napędem dysku Pisanie obsługi błędu dotyczącego napędu dysku Używanie klauzuli Finally do przeprowadzania zadań porządkowania Bardziej złożona obsługa błędu Try Catch vi

4 Obiekt Exception Określanie liczby powtórzeń Używanie zagnieżdżonych bloków Try Catch Porównanie obsługi błędów z metodami programowania defensywnego O krok dalej: instrukcja Exit Try Krótkie podsumowanie rozdziału Tworzenie modułów i procedur Korzystanie z modułów Tworzenie modułu Używanie zmiennych publicznych Tworzenie procedur Pisanie procedur Function Składnia procedury Function Wywoływanie procedury Function Używanie funkcji do przeprowadzania obliczeń Pisanie procedur Sub Składnia procedury Sub Wywołanie procedury Sub Używanie procedury Sub do wprowadzania danych O krok dalej: przekazywanie argumentów poprzez wartość i poprzez odniesienie Krótkie podsumowanie rozdziału Używanie tablic do zarządzania danymi liczbowymi i tekstowymi Korzystanie z tablic zmiennych Tworzenie tablicy Deklarowanie tablicy o stałym rozmiarze Rezerwowanie pamięci Korzystanie z elementów tablicy Deklarowanie tablicy i przypisywanie jej wartości początkowych Tworzenie tablicy o stałym rozmiarze do przechowywania temperatur Tworzenie tablicy dynamicznej Rezerwowanie zawartości tablicy za pomocą instrukcji ReDim Preserve. 291 Użycie instrukcji ReDim w przypadku tablic trójwymiarowych O krok dalej: przetwarzanie dużych tablic przy użyciu metod klasy Array Klasa Array Krótkie podsumowanie rozdziału Korzystanie z kolekcji Posługiwanie się kolekcjami obiektów Odwoływanie się do obiektów kolekcji vii

5 Pisanie pętli For Each Next Eksperymenty z obiektami kolekcji Controls Używanie właściwości Name w pętli For Each Next Tworzenie własnych kolekcji Deklarowanie nowych kolekcji O krok dalej: kolekcje VBA Wprowadzenie makra przeznaczonego dla programu Word Krótkie podsumowanie rozdziału Metody przetwarzania plików tekstowych i ciągów Odczytywanie plików tekstowych Obszar nazw My Klasa StreamReader Używanie metody ReadAllText Zapisywanie plików tekstowych Metoda WriteAllText Klasa StreamWriter Stosowanie metody WriteAllText Przetwarzanie ciągów znaków za pomocą klasy String Sortowanie tekstu Korzystanie z kodów ASCII Sortowanie ciągów w polu tekstowym Analiza kodu programu Sort Text Ochrona tekstu za pomocą podstawowego szyfrowania O krok dalej: użycie operatora Xor Analiza kodu programu szyfrowania Krótkie podsumowanie rozdziału Część III Projektowanie interfejsu użytkownika 14 Zarządzanie formularzami i kontrolkami podczas wykonywania kodu Dodawanie nowych formularzy do programu Jak korzystać z formularzy Praca z wieloma formularzami Używanie właściwości DialogResult w formularzu wywołującym Rozmieszczanie formularzy na pulpicie Minimalizowanie, maksymalizowanie i przywracanie wielkości okien. 368 Dodawanie kontrolek do formularza w trakcie działania programu Rozmieszczanie kontrolek na formularzu O krok dalej: określenie obiektu startowego Krótkie podsumowanie rozdziału Dodawanie grafiki i animacji Dodawanie grafiki przy użyciu obszaru nazwsystem.drawing Korzystanie z systemu współrzędnych formularza viii

6 Klasa System.Drawing.Graphics Stosowanie w formularzu procedury zdarzenia Paint Tworzenie animacji w programach Przesuwanie obiektów na formularzu Właściwość Location Tworzenie animacji przy użyciu obiektu Timer Powiększanie i zmniejszanie obiektów w trakcie działania programu O krok dalej: zmiana przezroczystości formularza Krótkie podsumowanie rozdziału Dziedziczenie formularzy i tworzenie klas bazowych Dziedziczenie formularza przy użyciu narzędzia Inheritance Picker Tworzenie własnych klas bazowych Dodawanie do projektu nowej klasy O krok dalej: dziedziczenie klasy bazowej Krótkie podsumowanie rozdziału Korzystanie z drukarek Używanie klasy PrintDocument Drukowanie tekstu z obiektu pola tekstowego Drukowanie wielostronicowych plików tekstowych O krok dalej: dodawanie okien dialogowych Print Preview i Page Setup.437 Krótkie podsumowanie rozdziału Część IV Programowanie dotyczące baz danych i sieci Web 18 Wprowadzenie do ADO.NET Programowanie baz danych z użyciem ADO.NET Terminologia baz danych Praca z bazą danych Access Okno Data Sources Używanie kontrolek powiązanych do wyświetlania informacji z bazy danych O krok dalej: instrukcje SQL, LINQ i filtrowanie danych Krótkie podsumowanie rozdziału Udostępnianie danych przy użyciu kontrolki DataGridView Stosowanie kontrolki DataGridView do wyświetlania rekordów bazy danych Formatowanie komórek kontrolki DataGridView Dodawanie drugiego obiektu widoku siatki danych O krok dalej: aktualizowanie źródłowej bazy danych Krótkie podsumowanie rozdziału ix

7 20 Tworzenie witryn i stron sieci Web za pomocą narzędzi Visual Web Developer i ASP.NET Omówienie ASP.NET Strony sieci Web a formularze systemu Windows Kontrolki serwera Kontrolki HTML Tworzenie witryn sieci Web za pomocą narzędzia Visual Web Developer Wymagania oprogramowania ASP.NET Korzystanie z narzędzia Web Page Designer Dodawanie kontrolek serwera do witryny sieci Web Tworzenie procedur zdarzeń dla kontrolek stron sieci Web Dostosowywanie szablonu witryny sieci Web Wyświetlanie rekordów bazy danych na stronie sieci Web O krok dalej: definiowanie tytułów witryn sieci Web w przeglądarce Internet Explorer Krótkie podsumowanie rozdziału Dodatek Gdzie można znaleźć dodatkowe informacje Witryny sieci Web dotyczące języka Visual Basic Witryny wideo Książki poświęcone programowaniu przy użyciu języka Visual Basic i programu Visual Studio Programowanie w języku Visual Basic Microsoft.NET Framework Tworzenie aplikacji bazodanowych z użyciem ADO.NET Programowanie witryn sieci Web za pomocą ASP.NET Programowanie dla pakietu Office Książki poświęcone ogólnym zagadnieniom programowania i informatyki Indeks x

Excel 2010 PL. Biblia.

Excel 2010 PL. Biblia. Excel 2010 PL. Biblia. Autor: John Walkenbach Twoje kompletne źródło wiedzy o Excelu 2010! Przedstaw dane za pomocą wykresów Dokonaj szczegółowej analizy trendów Ujarzmij formuły, funkcje, tabele, arkusze

Bardziej szczegółowo

Poznaj środowisko Visual Studio 2010 Professional i naucz się tworzyć mistrzowskie aplikacje

Poznaj środowisko Visual Studio 2010 Professional i naucz się tworzyć mistrzowskie aplikacje Poznaj środowisko Visual Studio 2010 Professional i naucz się tworzyć mistrzowskie aplikacje Jak wykorzystać technologię ASP.NET do tworzenia profesjonalnych witryn internetowych? Jak tworzyć aplikacje

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server Reporting Services

Microsoft SQL Server Reporting Services Stacia Misner Microsoft SQL Server Reporting Services 2012 Przekład: Natalia Chounlamany, Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Skrócony spis treści Tom 1 Część I Usługi raportowania podstawy 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA. Excel jeszcze bogatszy, porêczniejszy i dostosowany do Twoich potrzeb

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA. Excel jeszcze bogatszy, porêczniejszy i dostosowany do Twoich potrzeb IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Microsoft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela

Microsoft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Wykład. Programowanie w Visual Basic. Łukasz Sturgulewski. John Walkenbach Programowanie Excel 2000 Visual Basic, Wydawnictwo RM, Warszawa 2000

Wykład. Programowanie w Visual Basic. Łukasz Sturgulewski. John Walkenbach Programowanie Excel 2000 Visual Basic, Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Programowanie w Visual Basic Wykład Opracowanie: Łukasz Sturgulewski Literatura: John Walkenbach Programowanie Excel 2000 Visual Basic, Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Programowanie w Visual Basic 1 Visual

Bardziej szczegółowo

IDE (ang. Integrated Development Environment) czyli zintegrowane środowisko programistyczne

IDE (ang. Integrated Development Environment) czyli zintegrowane środowisko programistyczne IDE (ang. Integrated Development Environment) czyli zintegrowane środowisko programistyczne Strona startowa Elementy strony startowej Panel Recent Project -zawiera listę projektów, nad którymi programista

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Krok po kroku Paul Turley, Joe Kasprzak, Scott Cameron, Satoshi Iizuka oraz Pablo Guzman z Hitachi Consulting Microsoft SQL Server 2005 Integration Services

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS Oferta edukacyjna OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS 1 Nazwa szkolenia: Edytory tekstu MS Word Ilość godzin 20 godzin dydaktycznych Wymagania wstępne Podstawowa umiejętność obsługi

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS mgr Tadeusz Ziębakowski Szczecin 2009 T.Ziębakowski PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Paweł Górczyński, Janusz Górczyński. Aplikacja MS SQL Server i MS VB.NET do zarządzania studiami podyplomowymi

Paweł Górczyński, Janusz Górczyński. Aplikacja MS SQL Server i MS VB.NET do zarządzania studiami podyplomowymi W ykłady z infor matyki Paweł Górczyński, Janusz Górczyński Aplikacja MS SQL Server i MS VB.NET do zarządzania studiami podyplomowymi Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 2010 Książka ta jest

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo

Copyright 2013 by John Wiley & Sons, Inc., Indianapolis, Indiana.

Copyright 2013 by John Wiley & Sons, Inc., Indianapolis, Indiana. Tytuł oryginału: Excel 2013 Bible Tłumaczenie: Piotr Cieślak z wykorzystaniem fragmentów Excel 2010 PL. Biblia w tłumaczeniu Daniela Kaczmarka ISBN: 978-83-246-7864-8 Copyright 2013 by John Wiley & Sons,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I ZASTOSOWANIE PROGRAMU EXCEL DO ANALIZ BUSINESS INTELLIGENCE

CZĘŚĆ I ZASTOSOWANIE PROGRAMU EXCEL DO ANALIZ BUSINESS INTELLIGENCE Spis treści O autorach Wprowadzenie CZĘŚĆ I ZASTOSOWANIE PROGRAMU EXCEL DO ANALIZ BUSINESS INTELLIGENCE Rozdział 1. Istotne zagadnienia bazodanowe Bazy danych jako remedium na standardowe ograniczenia

Bardziej szczegółowo

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39 Spis treści O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 SQL Server Management Studio... 21 Interfejs użytkownika SQL Server Management Studio... 23 Okna interfejsu użytkownika SQL

Bardziej szczegółowo

Programowanie komputerowe

Programowanie komputerowe Programowanie komputerowe dr inż. Sławomir Koczubiej Politechnika Świętokrzyska Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Katedra Informatyki Stosowanej (14 kwietnia 2014) dr inż. Sławomir Koczubiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY CIS-9/2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY CIS-9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Przeprowadzenie szkoleń informatycznych dla pracowników jednostek organizacyjnych statystyki publicznej I. Informacje i warunki

Bardziej szczegółowo

Sławomir Morys SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z INFORMATYKI. Rok szkolny 2014/2015

Sławomir Morys SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z INFORMATYKI. Rok szkolny 2014/2015 Sławomir Morys SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z INFORMATYKI Rok szkolny 2014/2015 Edytor tekstu Zasady wprowadzania tekstu. Formatowanie czcionki Obsługa edytora tekstu niesformatowanego Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Skrócony spis treści. Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010... 3 2 Architektura SharePoint 2010...

Skrócony spis treści. Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010... 3 2 Architektura SharePoint 2010... Skrócony spis treści Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010............ 3 2 Architektura SharePoint 2010................................. 61 Część II Instalacja i implementacja

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum numer dopuszczenia 33/07; program nauczania:dkw 404 80/99 Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

AssetCenterTM Wersja 3.5 Opisy funkcji systemu AssetCenter: Ogólny spis treści, indeks i słowniczek

AssetCenterTM Wersja 3.5 Opisy funkcji systemu AssetCenter: Ogólny spis treści, indeks i słowniczek AssetCenterTM Wersja 3.5 Opisy funkcji systemu AssetCenter: Ogólny spis treści, indeks i słowniczek listopad 13, 2000 ACT-3,5X-PL -00776 Peregrine Systems, Inc., 1999-2000. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNIK INFORMATYK

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNIK INFORMATYK PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNIK INFORMATYK 1 SPIS TREŚCI: I. SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE.3 II. OPROGRAMOWANIE BIUROWE...8 III. PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE I OBIEKTOWE..9 IV.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU Narzędzia Komputerowe w Praktyce Inżynierskiej, ED7, 2008/09. 1 ZAGADNIENIA DO EGZAMINU 1. Klasyfikacja oprogramowania CAD. 2. Porównaj grafikę wektorową i bitową oraz wymień programy wykorzystujące oba

Bardziej szczegółowo

O autorach (19) Podziękowania (21) Wstęp (23) Rozdział 1. Excel VBA - elementarz (33)

O autorach (19) Podziękowania (21) Wstęp (23) Rozdział 1. Excel VBA - elementarz (33) O autorach (19) Podziękowania (21) Wstęp (23) Rozdział 1. Excel VBA - elementarz (33) Używanie narzędzia do rejestrowania makr (34) o Rejestrowanie makr (35) o Uruchamianie makr (38) o Visual Basic Editor

Bardziej szczegółowo

Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS

Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS Leszek Klich Michał Andruchów Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS Programowanie aplikacji w środowisku.net 2.0 podstawy teoretyczne, opis środowiska Visual Studio, wstęp do języka C#, aplikacje konsolowe,

Bardziej szczegółowo