Full HD CAR DVR PY0014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Full HD CAR DVR PY0014"

Transkrypt

1 Full HD CAR DVR PY0014 Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL

2

3 Owner s manual Introdustion The foreword in pieces Thank you for purchasing the company vehicle traveling data recorder. Before the formal use, please read this manual carefully, to ensure that the correct use of the product. Keep this manual for future use. Infringement of copyright warning Please note that this product is for personal use only, the method of use shall not violate the goods infringe on domestic or international copyright laws. Even recorded images for personal use only, please note that in some cases to use this product to record performances, exhibitions or business activities of the images may infringe the copyright or other legal rights and interests of others. Matters needing attention - please do not open or disassemble the product without authorization, which may lead to electric shock, or equipment damage. If you have any needs, please to service Heart or professional processing. - the product can be used for other USE, such as photography, take, etc. - please do not pile up on the equipment items, don t pressure according to the screen, otherwise may lead to a broken screen. - do not use sharp objects touch screen, so as not to damage the screen. - do not let children play with the equipment. In the boot state pull out after the car charger from the cigarette lighter socket, equipment will be shut down. If you have the following situation, please Purchase or service center: - the charger is damaged or cable rupture. - the casing damage, damage to the transformer, or revealing the internal parts; Please note that the charger itself also consumes power, in the case of not to use, please pull out in the car charger from the ciga- 3 EN

4 EN rette lighter to avoid to steam Car battery discharge. Owner s manual The working conditions - don t be exposed to high temperatures or direct sunlight, especially in the car. Avoid the equipment into the dust. - avoid in damp environment use. Please note that in a closed environment, the moisture in the air easy to condense and attached to the equipment On. - avoid touch and intense impact. - equipment and its accessories from flammable and explosive, corrosive liquid or gas. - cleaning equipment, please put down from the scaffold before it. Using a soft wet cloth clean screen and equipment surface. - not to remove, modify or repair the equipment. This may lead to equipment damage. Please send special authorization service Center for maintenance. Mixer temperature humidity Equipment normal working temperature is 0 0 ~ +40 0, the humidity is 10% ~ 80%. Please place the equipment in a safe place. Transport - in the case of sudden changes in temperature or humidity, may cause moisture condensation inside the machine, which can cause Prepare a short circuit. - protect the machine, in order to avoid in the process of transportation into the dust or encounter collisions. - transport equipment, please use the original packaging. Car adapter (car charger) Car adapter all can use in your car cigarette lighter socket (dc 12 or 24 V). 4

5 Owner s manual Specification 3 Mpx camera Wide angle lens 148 Max. video resolution: 1920x1080 Video format: MOV Image format: JPEG 2.4 LCD display microsd card reader (max 32 GB) Interface: USB 2.0, HDMI Built-in microphone & speaker Motion detection Product structure Front view EN 1. MENU/MODE 2. UP 3. DOWN 4. OK 5. Display 5

6 Owner s manual Back view 6. Camera 7. Speaker Left view EN 9. POWER 10. TF slot 6

7 Owner s manual Right view 11. USB 12.HDMI 13.Reset Up view EN 14. HOLDER 7

8 Owner s manual EN Method of use Insert the memory card 1. According to the instructions carefully insert the card into the card slot. Errors or rough insert memory card may lead to memory card or the card slot is broken. 2. Insert the memory card will be saved as image recording. 3. If the device does not recognize the card, please take out the insert to try again. If you still can t identify, may be the card is damaged Card or device does not support this type of memory card. Please try to replace another memory card. 4. Please pay attention to often change the memory card and copy content to other storage medium. Don t have burn on the video card Program or run other executable file, it could erase the above data. The start up and shut down of equipment Use the built-in battery, or connect car-mounted charger can boot device or connected to computers. Note: when using the built-in power supply vehicle traveling data recorder, when low battery tips in low electricity, save the video before the automatic shutdown. Reset When the machine is caused by improper operation, abnormal situation, can press reset button again after boot, this machine can be back to normal. Switch work mode This machine has three work modes: Video,Photo and Playback. Press MODE key to switch. 8

9 Owner s manual Video mode Video mode icon Video segmentation time Exposure compensation Wide dynamic range Recording icon Resolution Gravity induction video Start/stop video: insert car charger start automatically start video machines. Video process, the upper left corner of the screen in red recording icon flash. In the process of video press REC button to stop recording, press the REC button again, can be video again. Photo mode Picture mode icon Hand shake Image quality ISO Image resolution Residual capacity EN White balance 9

10 Owner s manual Photos: aim the camera recording, keep the recorder doesn t shake, press OK button, cut sound, the machine makes a photo shoot. The user can choose different shooting mode according to their own requirements. Playback mode Press up or down key files were selected, press OK button to confirm play. Playback mode: press menu button twice to enter the playback menu, under this menu to delete the file and protection, can also choose the slide show. Specifications are subject to change without notice. EN 10

11 Instrukcja obsługi Wstęp Przed użyciem Dziękujemy za zakup naszego rejestratora samochodowego. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją dla pewności, że urządzenie będzie prawidłowo użytkowane. Radzimy zachować tę instrukcję na przyszłość. Naruszanie praw autorskich Prosimy pamiętać, że ten produkt służy tylko do użytku osobistego. Prosimy nie używać produktu w sposób naruszający krajowe i międzynarodowe prawa autorskie. Nawet przy rejestrowaniu wyłącznie do użytku osobistego, rejestracja niektórych występów, wystaw lub działań może stanowić naruszenie praw autorskich lub innych. Uwaga - prosimy nie otwierać i nie rozkładać na części tego urządzenia przez osoby nieupoważnione, może to doprowadzić do porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia. W razie potrzeby naprawy, prosimy się skontaktować z profesjonalnym serwisem. - urządzenie może też mieć inne zastosowania, np. robienie zdjęć. - prosimy nie ustawiać innych przedmiotów na tym urządzeniu i nie naciskać na ekran by uniknąć uszkodzenia ekranu. - prosimy nie pozwalać dzieciom na zabawę tym urządzeniem. Po wyciągnięciu wtyczki ładowarki z gniazda zapalniczki urządzenie wyłączy się automatycznie. Prosimy skontaktować się z serwisem, jeśli: - ładowarka lub kabel są uszkodzone, - nastąpiło uszkodzenie obudowy lub transformatora, lub wewnętrzne części są odsłonięte. Prosimy też zwrócić uwagę, że sama ładowarka również pobiera prąd. Gdy urządzenie ma być nieużywane, prosimy wyjąć wtyczkę ładowarki z gniazdka, by uniknąć stopniowego rozładowania akumulatora. 11 PL

12 PL Instrukcja obsługi Warunki pracy - nie pozostawiaj urządzenia wystawionego na działanie wysokich temperatur i bezpośrednie światło słońca, zwłaszcza w samochodzie. Staraj się chronić urządzenie przed kurzem. - unikaj używania urządzenia w wilgotnych miejscach. Pamiętaj, że w zamkniętych miejscach, wilgoć z powietrza może się skroplić wewnątrz urządzenia. - nie uderzaj urządzenia. - chroń urządzenie i akcesoria przed żrącymi, łatwopalnymi i wybuchowymi płynami i gazami. - przy czyszczeniu, zdejmij najpierw urządzenie z uchwytu. Czyść ekran i obudowę używając miękkiej, lekko wilgotnej szmatki. - nie rozkładaj na części urządzenia, nie modyfikuj go i nie naprawiaj. Możesz w ten sposób uszkodzić urządzenie. W razie potrzeby prosimy kontaktować się z wykwalifikowanym serwisem. Temperatura i wilgotność Normalna temperatura do pracy dla urządzenia wynosi od 0 C do 40 C, wilgotność 10% - 80%. Prosimy używać urządzenia w odpowiednich warunkach. Transport - w razie nagłych zmian w temperaturze lub wilgotności, wilgoć może się skroplić wewnątrz urządzenia, co może doprowadzić do zwarcia. - przy przewożeniu chroń urządzenie przed kurzem i uderzeniami. - prosimy umieszczać urządzenie w oryginalnym pudełku do transportu. Zasilacz (ładowarka) Zasilacz/ładowarka może korzystać z każdego gniazda zapalniczki samochodowej, 12 i 24 V. 12

13 Instrukcja obsługi Specyfikacja Aparat 3 Mpx Szerokokątny obiektyw 148 Max. rozdzielczość video: 1920x1080 Format video: MOV Format zdjęć: JPEG Wyświetlacz LCD 2,4 Czytnik kart microsd (max 32 GB) Port USB 2.0, gniazdo HDMI Wbudowany mikrofon oraz głośnik Detekcja ruchu Opis produktu Widok z przodu PL 1. Menu/tryb 2. W górę 3. W dół 4. OK 5. Wyświetlacz 13

14 Instrukcja obsługi Widok z tyłu 6. Obiektyw 7. Głośnik Widok z lewej PL 9. Power/zasilanie 10. Gniazdo microsd 14

15 Instrukcja obsługi Widok z prawej 11. USB 12. HDMI 13. Reset Widok z góry 14. Mocowanie PL 15

16 PL Instrukcja obsługi Funkcje i użytkowanie Wkładanie karty pamięci 1. Ostrożnie włóż kartę pamięci do gniazda prawidłową stroną. Włożenie karty niewłaściwą stroną lub na siłę może spowodować zepsucie karty lub gniazda. 2. Włożona karta będzie używana do zapisywania rejestrowanych materiałów. 3. Jeśli urządzenie nie rozpoznaje karty, wyjmij ją i spróbuj ją włożyć ponownie. Jeśli urządzenie wciąż nie rozpoznaje karty, karta może być uszkodzona lub urządzenie nie obsługuje tego typu karty. Użyj innej karty. 4. Prosimy odpowiednio często zmieniać kartę pamięci lub kopiować dane na inne nośniki. Uruchamianie i wyłączanie urządzenia Urządzenie może być zasilane z wbudowanej baterii, samochodowej ładowarki lub z komputera. Uwaga: gdy używasz wbudowanej baterii i bateria będzie bliska rozładowania, zapisz bieżące nagranie zanim nastąpi automatyczne wyłączenie urządzenia. Reset Gdy urządzenie z jakiegoś powodu funkcjonuje nieprawidłowo, naciśnij przycisk reset. Po ponownym uruchomieniu, urządzenie powinno pracować normalnie. Zmiana trybu pracy To urządzenie posiada trzy tryby pracy: Video (nagrywanie wideo), Photo (robienie zdjęć) i Playback (odtwarzanie). Aby je przełączać, przytrzymaj przycisk Mode (tryb). 16

17 Instrukcja obsługi Video Ikona trybu wideo Czas segmentowania Kompensacja ekspozycji Szeroki zakres dynamiki Ikona nagrywania Rozdzielczość G-sensor Zacznij/zatrzymaj nagrywanie: podłącz ładowarkę, by automatycznie uruchomić. Nagrywanie sygnalizuje migająca czerwona kropka w lewym górnym rogu wyświetlacza. W trakcie nagrywania naciśnij przycisk OK by zatrzymać nagrywanie, naciśnij OK ponownie by je wznowić. Zdjęcia Ikona trybu robienia zdjęć Drgania Jakość zdjęcia ISO Rozdzielczość zdjęć Pojemność pamięci PL Balans bieli 17

18 Instrukcja obsługi Tryb robienia zdjęć: wyceluj urządzenie, trzymaj je stabilnie i naciśnij OK. Jeśli dźwięki są włączone, usłyszysz efekt dźwiękowy gdy zostanie zrobione zdjęcie. Możesz zmieniać ustawienia robienia zdjęć, zależnie od potrzeb. Tryb odtwarzania Odtwarzanie: naciskaj przyciski w górę albo w dół by wybrać plik, następnie naciśnij OK by otworzyć wybrany plik. Naciśnij przycisk menu dwukrotnie by wejść do menu odtwarzania, w tym menu możesz kasować pliki lub je blokować, możesz też wybrać pokaz slajdów. Specyfikacja produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. PL 18

19

20

FreeCam 1.0. Videorecorder/Wideorejestrator. User manual/instrukcja obsługi

FreeCam 1.0. Videorecorder/Wideorejestrator. User manual/instrukcja obsługi FreeCam 1.0 Videorecorder/Wideorejestrator User manual/instrukcja obsługi The provider of the device reserves the right to modify the device without any prior notice. Lark Europe Sp. z o.o. zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

NATEC EXTREME MEDIA SPORT CAM HD50 - USER MANUAL

NATEC EXTREME MEDIA SPORT CAM HD50 - USER MANUAL NATEC EXTREME MEDIA SPORT CAM HD50 - USER MANUAL Functions Thank you for purchasing this camera! With high-performance chips, this product can produce high-definition videos with excellent continuity of

Bardziej szczegółowo

NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL. NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL. NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before

Bardziej szczegółowo

1. Wygląd i przyciski:

1. Wygląd i przyciski: OV-TB-09 Uwaga: Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje odnośnie środków bezpieczeństwa oraz prawidłowego wykorzystania produktu, w celu uniknięcia wypadków. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu

Bardziej szczegółowo

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before installation and use. Contents / Spis

Bardziej szczegółowo

FONE 570Q FONE 570Q INSTRUKCJA OBSŁUGI

FONE 570Q FONE 570Q INSTRUKCJA OBSŁUGI FONE 570Q OWNER S MANUAL FONE 570Q INSTRUKCJA OBSŁUGI ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ WWW.GOCLEVER.COM ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INNYMI PRODUKTAMI TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą

Bardziej szczegółowo

www.navroad.pl Prawa autorskie Dziękujemy za zakup urządzenia.

www.navroad.pl Prawa autorskie Dziękujemy za zakup urządzenia. Prawa autorskie www.navroad.pl Dziękujemy za zakup urządzenia. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, zapoznaj się z niniejszą instrukcją. Trzymaj instrukcję w dogodnym miejscu, by w razie potrzeby

Bardziej szczegółowo

GOCLEVER TAB I101. /Place photo here/

GOCLEVER TAB I101. /Place photo here/ GOCLEVER TAB I101 /Place photo here/ USER S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Declaration of Conformity Hereby GOCLEVER Technology declares that the product complies with the essential requirements

Bardziej szczegółowo

PENTAGRAM TAB 8.0 [P 5332] Skrócona instrukcja obsługi PL. Quick Guide EN 2012-04-08

PENTAGRAM TAB 8.0 [P 5332] Skrócona instrukcja obsługi PL. Quick Guide EN 2012-04-08 Skrócona instrukcja obsługi PL Quick Guide EN 2012-04-08 PL Skrócona instrukcja obsługi PL PL PENTAGRAM TAB 8.0 [P 5332] Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie

Bardziej szczegółowo

www.navroad.com Copyrights Thank you for purchasing this model. Make sure to read through the manual before using it.

www.navroad.com Copyrights Thank you for purchasing this model. Make sure to read through the manual before using it. Copyrights www.navroad.com Thank you for purchasing this model. Make sure to read through the manual before using it. Keep the manual within reach of your hand, as it is necessary to refer to it when using

Bardziej szczegółowo

PENTAGRAM QUADRA 7 ULTRA SLIM [P 5350]

PENTAGRAM QUADRA 7 ULTRA SLIM [P 5350] Skrócona instrukcja obsługi PL Quick Guide EN 2013-06-10 PL Skrócona instrukcja obsługi PL PL PENTAGRAM QUADRA 7 ULTRA SLIM [P 5350] Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne

Bardziej szczegółowo

BTS10. Instrukcja obsługi Owner's Manual. Głośnik Bluetooth Bluetooth speaker

BTS10. Instrukcja obsługi Owner's Manual. Głośnik Bluetooth Bluetooth speaker Instrukcja obsługi Owner's Manual Głośnik Bluetooth Bluetooth speaker IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN Caution: To reduce the risk of electric shock, do not dismantle

Bardziej szczegółowo

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones TVAC16000B GB PL DK ES User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones Version 01/2013 This user guide contains important information on starting operation and using the device.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. User Manual. OV-DualDriveMax

Instrukcja użytkownika. User Manual. OV-DualDriveMax Instrukcja użytkownika User Manual OV-DualDriveMax Polski 1 1 Wprowadzenie Niniejsza instrukcja systematycznie zapoznaje użytkownika z funkcjami, sposobem obsługi oraz ostrzeżeniami odnośnie użytkowania

Bardziej szczegółowo

Mobile phone ML0529.1

Mobile phone ML0529.1 Mobile phone ML0529.1 Owner s manual EN Instrukcja obsługi PL 1 General information 1.1 Profile Please read this pamphlet carefully in order to make your phone in perfect condition. Perfectly combining

Bardziej szczegółowo

GOCLEVER TAB T72GPS TV

GOCLEVER TAB T72GPS TV GOCLEVER TAB T72GPS TV USER S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com 1 Declaration of Conformity Hereby GOCLEVER Technology declares that the product complies with the essential requirements and other

Bardziej szczegółowo

USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI

USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI HI-FI MUSIC CENTER FM/BLUETOOTH/MP3/USB/KARAOKE WIEŻA HI-FI FM/BLUETOOTH/MP3/USB/KARAOKE Thanks for your purchase of our product. Please read through this manual before making

Bardziej szczegółowo

MULT MUL IMEDIA TIMEDIA PLAY PLA

MULT MUL IMEDIA TIMEDIA PLAY PLA MULTIMEDIA PLAYER MULTIMEDIA PLAYER Contents 1. Preparation for use 5 Precaution 5 Caution when operating the touch button 7 Product components 8 Name of each part 9 Screen composition and Central function

Bardziej szczegółowo

IMPERIUS ALPHA MT7017. Quick guide

IMPERIUS ALPHA MT7017. Quick guide IMPERIUS ALPHA MT7017 Quick guide EN Basics 2 Introduction 2 Box Contents 2 Safety guide 3 Safety warnings and notices 3 Getting Started 6 Prepare to work 6 Appearance of the smartphone 8 Key explanations

Bardziej szczegółowo

Senior phone ML0639. Owner s manual EN Instrukcja obsługi PL

Senior phone ML0639. Owner s manual EN Instrukcja obsługi PL Senior phone ML0639 Owner s manual EN Instrukcja obsługi PL 1 General information 1.1 Profile Please read this pamphlet carefully in order to make your phone in perfect condition. Perfectly combining

Bardziej szczegółowo

URZ0198. SET TOP BOX Digital receiver. Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL

URZ0198. SET TOP BOX Digital receiver. Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL URZ0198 SET TOP BOX Digital receiver Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL Owner s manual SAFETY INFORMATION TO REDUCE THE RISK OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

Bardziej szczegółowo

9 0 MENU. Remote Control RC 1825 V- P-

9 0 MENU. Remote Control RC 1825 V- P- Contents Remote Control RC 1825... 2 Contents... 3 Preparation & Safety Precautions... 3 Viewing the Connections (Optional) [Connections may vary depending on your model.]... 5 Viewing the Connections

Bardziej szczegółowo

QUICKI 731 TABLET PC

QUICKI 731 TABLET PC QUICKI 731 TABLET PC SPIS TREŚCI: SAFETY INSTRUCTIONS:... 4 INFORMATION CONCERNING MAINTANANCE AND EXPLOATATION:... 4 REMARKS CONCERNING SAFETY:... 5 1. OUTLOOK DESCRIPTION:... 6 2. POWER BUTTON USAGE:...

Bardziej szczegółowo

Mobile phone. Owner's manual

Mobile phone. Owner's manual ML0529 Mobile phone Owner's manual Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL EN 2 1 General information 1.1 Profile Please read this pamphlet carefully in order to make your phone in perfect condition. Perfectly

Bardziej szczegółowo

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD User s manual (short) NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD NHDR-5004AHD, NHDR5008AHD, NHDR-5016AHD User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD

Bardziej szczegółowo

user s manual MODECOM

user s manual MODECOM user s manual MODECOM Contents: Important Notices 4 Keys and Functions 5 I. Getting Started 6 1.1 Turn on/off 6 1.2 Lock/unlock the screen (sleep mode) 6 1.3 Connect to computer 7 II. Your Home Screen

Bardziej szczegółowo

PENTAGRAM COMBO 4-CORE [P 400-1] Skrócona instrukcja obsługi. Quick Guide 2013-07-08

PENTAGRAM COMBO 4-CORE [P 400-1] Skrócona instrukcja obsługi. Quick Guide 2013-07-08 PENTAGRAM COMBO 4-CORE [P 400-1] Skrócona instrukcja obsługi Quick Guide 2013-07-08 Skrócona instrukcja obsługi PL PENTAGRAM COMBO 4-CORE [P 400-1] Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

TAB 7500 OWNER S MANUAL TAB 7500 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TAB 7500 OWNER S MANUAL TAB 7500 INSTRUKCJA OBSŁUGI TAB 7500 OWNER S MANUAL TAB 7500 INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before installation and use. Contents /Spis treści English

Bardziej szczegółowo

PENTAGRAM EGO [P 450-1] Skrócona instrukcja obsługi. Quick Guide 2013-02-25

PENTAGRAM EGO [P 450-1] Skrócona instrukcja obsługi. Quick Guide 2013-02-25 PENTAGRAM EGO [P 450-1] Skrócona instrukcja obsługi Quick Guide 2013-02-25 Skrócona instrukcja obsługi PL PENTAGRAM EGO [P 450-1] Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są

Bardziej szczegółowo

35.8. User manual Instrukcja obsługi. www.lark.com.pl. The provider of the device reserves the right to modify the device without any prior notice.

35.8. User manual Instrukcja obsługi. www.lark.com.pl. The provider of the device reserves the right to modify the device without any prior notice. 35.8 User manual Instrukcja obsługi The provider of the device reserves the right to modify the device without any prior notice. Lark Europe Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w urządzeniu

Bardziej szczegółowo