Rozwój systemu ciepłowniczego w Pile przez zabudowę gazowych agregatów kogeneracyjnych w kotłowni rejonowej KR-Koszyce w Pile. Piła 13 listopad 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwój systemu ciepłowniczego w Pile przez zabudowę gazowych agregatów kogeneracyjnych w kotłowni rejonowej KR-Koszyce w Pile. Piła 13 listopad 2014"

Transkrypt

1 Rozwój systemu ciepłowniczego w Pile przez zabudowę gazowych agregatów kogeneracyjnych w kotłowni rejonowej KR-Koszyce w Pile Piła 13 listopad

2 Miejska Energetyka Cieplna Piła 1376 km MEC Piła przy współpracy z polsko-włoskim konsorcjum zrealizowała modernizację systemu ciepłowniczego w Pile poprzez wybudowanie źródła kogeneracyjnego o mocy ok. 10 MWt energii cieplnej i ok. 10 MWe energii elektrycznej. Nowy obiekt będzie wspomagał pracę całego systemu ciepłowniczego oraz zmniejszy negatywne oddziaływanie na środowisko.

3 Historia projektu STRATEGIA A Budowa układów kogeneracyjnych na biomasie STRATEGIA B Budowa układów kogeneracyjnych na gazie Duże ryzyko rynku paliwowego Wstępna wersja projektu, z której zrezygnowano Dobrze rozpoznana technologia Dostępność paliwa Redukcja emisji

4 Kalendarium projektu Strategia A Opracowanie koncepcji modernizacji źródła i systemu ciepłowniczego miasta Piły Wniosek do NFOŚiGW o dofinansowanie projektu Rozwój systemu ciepłowniczego w Pile przez budowę bloku kogeneracyjnego na biomasę w technologii ORC Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę Podpisanie umowy z NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie projektu.

5 Strategia B Opracowanie Audytu Technologicznego, w którym jako najbardziej optymalne rozwiązanie rozwoju MEC Piła wskazano budowę układu agregatów kogeneracyjnych opartych na gazie ziemnym Wystąpienie MEC Piła do NFOŚiGW w Warszawie o zgodę na zmianę zakresu rzeczowego Projektu, terminu jego zakończenia oraz wydłużenie okresu kwalifikowania wydatków Wstępna akceptacja NFOŚiGW w Warszawie dotycząca zmiany zakresu rzeczowego Projektu z technologii ORC na CHP (Cogeneration heat and power) oraz wyznaczenie kamieni milowych realizacji zadania.

6 Wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy Inewstycji pn. Rozwój systemu ciepłowniczego w Pile przez zabudowę gazowych agregatów kogeneracyjnych w kotłowni rejonowej KR-Koszyce w Pile Podpisanie umowy z Wykonawcą inwestycji polsko-włoskim konsorcjum JOKA Sp. z o.o. i CPL Concordia Societa Cooperativa O/Polska Wydanie decyzji pozwolenia na budowę

7 Rozpoczęcie robót budowlanych Szkielet sprężarkowni Miejsce pod planowany budynek kogeneracji Idące w górę konstrukcje pomieszczeń agregatów

8 Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego Przemówienie Dyrektora Mirosława Elickiego Prezes MEC Piła Dariusz Sobczak Dyrektor Jacek Żłobiński wraz z Prezydentem Piły Piotrem Głowskim

9 Testy silników w fabryce Jenbach

10 Podpisanie Aneksu nr 2 z NFOŚiGW dotyczącego zmiany zakresu rzeczowego inwestycji Z-ca Dyrektora NFOŚiGW Anna Pekar Dyrektor ds. Ekonomicznych Jacek Żłobiński Prezes Zarządu Dariusz Sobczak Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych Mirosław Elicki

11 Dostawa agregatów na plac budowy

12 Uruchomienie pierwszego silnika Październik 2014 Testy i próby instalacji kogeneracyjnej Szkolenia pracowników Próby w pompowni Uruchomienie stacji SN 15 kv Testy agregatów Listopad 2014 Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie elektrociepłowni Odbiór końcowy

13 Uroczystość przecięcia wstęgi

14 Struktura finansowania projektu Łączny koszt inwestycji ok. 36 mln Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu (przebudowa sieci cieplnej) Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu Podwyższenie kapitału zakładowego przez ENEA Wytwarzanie S.A Środki własne MEC Piła Dofinansowanie z NFOŚiGW w Warszawie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

15 Kogeneracja skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej

16 Kogeneracja Proces technologiczny, w którym energia pierwotna zawarta w paliwie (gaz ziemny) jest jednocześnie zamieniana na dwa produkty: energię cieplną energię elektryczną 12,3% straty Energia cieplna 43,1% 100% Energia elektryczna 44,6%

17 Udział kogeneracji w mocy zamówionej ( 115 MW - wrzesień 2014r. ) 8,4%

18 Wysokosprawna kogeneracja oparta na technologii CHP Korzyści finansowe Dywersyfikacja źródeł przychodów Obniżenie kosztów zużycia energii pierwotnej Zbywalne prawa majątkowe ze świadectw pochodzenia energii Stabilne i przewidywalne koszty energii elektrycznej i cieplnej Potencjał eksploatacyjny Zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii cieplnej i elektrycznej Automatyzacja obsługi i zdalny monitoring pracy jednostek Większa elastyczność produkcji ciepła do ogrzewania i ciepłej wody użytkowej Mały gabaryt jednostek Szybka budowa i rozruch

19 Ochrona środowiska Realizacja prawa UE - pakietu energetyczno-klimatycznego w zakresie redukcji gazów cieplarnianych: Zmniejszenie zużycia miału węglowego ok. 13 tys. ton/rok Globalne ograniczenie emisji CO 2, SO 2 oraz pyłów do atmosfery CO ton/rok SO ton/rok Pył ogółem 559 ton/rok Wysoka sprawność energetyczna na wyprodukowanie tej samej ilości energii zużywa się mniej paliwa Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ze źródeł konwencjonalnych

20 Główni wykonawcy Konsorcjum firm: oraz 25 podwykonawców

21 Główni podwykonawcy KONTUR STUDIO ARCHITEKTURY ŚWIATOPEŁK-MIRSCY sp.j w Pile Wykonanie projektu budowlanego

22 Główni podwykonawcy cd. Wykonanie instalacji AKPiA oraz nn Dostawa i montaż instalacji kogeneracji Modernizacja układu pompowego Dostawa silników oraz testy serwisowe

23 2 Zeta Sp. z o.o. Pozostali podwykonawcy P.H.U. Amper Instal Servis Janusz Ufel

24 Inżynier kontraktu Konsorcjum firm reprezentowane przez: mgr inż. Andrzej Grzesiek dr inż. Władysław Zabłocki

25 Inwestor Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. Zarząd MEC Piła

26 Agregaty kogeneracyjne

27 Producent: GE Jenbacher Typ: J 620 GS-01F długość: 5,54m szerokość: 1,9m wysokość: 2,54m

28 Ilość Moc mechaniczna silnika Silnik 3 agregaty 3431 kw KM gazowy tłokowy czterosuwowy pojemność 124,75 litrów prędkość tłoka: 11m/s 20 cylindrów w układzie V 60 zapłon iskrowy: 1500 obr/min Paliwo opałowe Napięcie Moc elektryczna gaz ziemny wysokometanowy ok. 97% CH4 zużycie jednego silnika 775 m³/h zużycie roczne dla 3 szt. 14 mln m³/rok 15 kv kwe łącznie: kwe tj. 30% potrzeb miasta Piły Moc cieplna Temp. spalin 383 C kwt łącznie: kwt tj. 100% zapotrzebowania dla ciepłej wody użytkowej

29 Etapy budowy Zabudowa gazowych agregatów kogeneracyjnych

30 Rozpoczęcie robót budowlanych sierpień 2013r. Pomieszczenia agregatów

31 listopad grudzień 2013r. Dach Łącznik miedzy budynkiem kogeneracji a istniejącą kotłownia Otwory montażowe wymiennikowni

32 czerwiec sierpień 2014r. Montaż pompowni Prace na poziomie wymienników spalin Montaż agregatów

33 sierpień 2013 listopad 2014 Rady Budowy

34 Zakończenie budowy listopad 2014r. Pompownia

35 Zakończenie budowy listopad 2014r. Agregat

36 Zakończenie budowy listopad 2014r. Rozdzielnia średniego napięcia 15kV

37 Zakończenie budowy listopad 2014r. Wymiennik spalin

38 Zakończenie budowy listopad 2014r. Stacja odgazowania

39 Zakończenie budowy listopad 2014r. Sterownia

40 Zakończenie budowy listopad 2014r. Dyspozytornia

41 Zakończenie budowy listopad 2014r. Dach z chłodnicami wentylatorowymi i panelami akustycznymi

42 Zakończenie budowy listopad 2014r. Budynek kogeneracji

43 Dzięki zaangażowaniu władz Spółki, Zarządu i pracowników, możemy cieszyć się z najnowocześniejszego źródła ciepła w kraju, wyznaczającego nowy kierunek działania dla innowacyjnych przedsiębiorstw ciepłowniczych

44 Dziękujemy za przybycie! Grazie per essere venuti! Thank you for coming! Herzlichen Dank für Ihr Kommen!

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 02 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 W-869.02 2/20 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4)

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych Podtytuł prezentacji Anna Pekar Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Styczeń 2013, Lublin Narodowy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Dofinansowano ze środków dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Aplikowanie

Bardziej szczegółowo

Woda ogrzewana ciepłem sieciowym

Woda ogrzewana ciepłem sieciowym Woda ogrzewana ciepłem sieciowym Program kompleksowego wykorzystania ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej Kraków, sierpień 2013 Pod Patronatem: Partnerzy Programu: www.cieplodlakrakowa.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

ABC. finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

ABC. finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego ABC finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego PRZEDMOWA Gospodarka niskoemisyjna fanaberia czy konieczność? Szanowni Państwo

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji

Realizacja projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krajowy Operator Systemu Zielonych Inwestycji w Polsce Realizacja projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Green Investment Scheme (GIS) w

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Ryszard Tokarski Prezes Zarządu Spółki EKOPLUS Kraków. Kraków, 14 stycznia 2010

Ryszard Tokarski Prezes Zarządu Spółki EKOPLUS Kraków. Kraków, 14 stycznia 2010 Ryszard Tokarski Prezes Zarządu Spółki EKOPLUS Kraków Kraków, 14 stycznia 2010 3 Ciepło sieciowe z kogeneracji Efektywny energetycznie produkt spełniający oczekiwania klientów 4 Ekoplus Sp. z o.o. Naszym

Bardziej szczegółowo

Moduł 3 Metody osiągania celów założonych w planach gospodarki niskoemisyjnej

Moduł 3 Metody osiągania celów założonych w planach gospodarki niskoemisyjnej 3 Moduł 3 Metody osiągania celów założonych w planach gospodarki niskoemisyjnej Zadania inwestycyjne w obszarze: zużycia energii w budynkach/instalacjach (komunalne i niekomunalne), oświetlenie uliczne,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/30/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2015r. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku Projekt

Bardziej szczegółowo

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Zielone dotacje dla firm UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Spis treści 1 Opis działalności PGE S.A. 4 1.1 Czynniki istotne dla rozwoju PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna u źródeł

Efektywność energetyczna u źródeł Efektywność energetyczna u źródeł Zapotrzebowanie na energię rośnie ostatnio szybciej niż jej podaż, a świat zużywa jej zbyt wiele i robi to nieefektywnie. Wymusza to bardziej efektywne wytwarzanie, dostarczanie

Bardziej szczegółowo

BANKOWA OFERTA FINANSOWANIA EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII

BANKOWA OFERTA FINANSOWANIA EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII 8 kwietnia 2014 r. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Grażyna Kasprzak BANKOWA OFERTA FINANSOWANIA EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII Forum Termomodernizacja 2014 Z korzyścią dla Ciebie i świata w którym żyjesz

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych European Institute of Environmental Energy Poland rozpoczął swoją działalność na terenie Polski w maju 1994 roku. Decyzja o utworzeniu EIEE w Polsce

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) nabierają tempa

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) nabierają tempa MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspress STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) INWESTYCJE nabierają tempa SPIS TREŚCI Trzecia edycja Programu Dobrowolnych Odejść 19 Już dzisiaj zaplanujmy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203, 1397, z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

EKspress. do Opola. Z Bełchatowa WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2013 NR 9-10 (38-39) MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA

EKspress. do Opola. Z Bełchatowa WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2013 NR 9-10 (38-39) MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspress WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2013 NR 9-10 (38-39) Z Bełchatowa do Opola SPIS TREŚCI Energia z odpadów komunalnych 10 Nowe inwestycje Zmiany

Bardziej szczegółowo

za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Katowice, listopad 2008

za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Katowice, listopad 2008 Sprawozdanie z działalności Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii za 2007 rok Katowice, listopad 2008 Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii ul. Rymera 3 / 4, 40-048 Katowice;

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach IX oś priorytetowa POIiŚ, Działanie 9.3 ANNA PEKAR Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu NFOŚiGW Poznań, 17 września 2013 r. 2 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Nowe przetargi. w elektrociepłowniach. Największy biomasowy kocioł w kraju Elektrownia Szczecin ma więcej mocy

Nowe przetargi. w elektrociepłowniach. Największy biomasowy kocioł w kraju Elektrownia Szczecin ma więcej mocy EK press pod Parasolem MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA nr 1 (18) styczeń 2012 2012 Nowe przetargi w elektrociepłowniach Bydgoszcz, Gorzów, ZEDO i Zgierz Inwestycje str. 4

Bardziej szczegółowo