Agenda. Kluczowe elementy wykładu. WPROWADZENIE Cel i zakres wykładu. Czym jest notacja BPMN? BMP czy BPMN?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Agenda. Kluczowe elementy wykładu. WPROWADZENIE Cel i zakres wykładu. Czym jest notacja BPMN? BMP czy BPMN?"

Transkrypt

1 Tytuł: 05 Notacja BPMN Autor: Piotr SAWICKI Zakład Systemów Transportowych WMRiT PP Przedmiot: Zarządzanie procesami transportowo-logistycznymi Specjalność: Logistyka transportu Wersja: Agenda Kluczowe elementy wykładu WPROWADZENIE Cel i zakres wykładu. Czym jest notacja BPMN? BMP czy BPMN? PODSTAWY NOTACJI BPMN. BPMN W PRAKTYCE Zastosowanie notacji BPMN w ARIS PODSUMOWANIE Porównanie BPMN i EPC. Dyskusja Piotr Sawicki Zarządzanie procesami Piotr Sawicki Zarządzanie procesami 2 1

2 Wprowadzenie Cel i zakres wykładu à Cel poznanie notacji modelowania procesu BPMN (alternatywa dla EPC) przegląd modeli stosowanych w notacji BPMN praktyczne modelowanie procesu w notacji BPMN z zastosowaniem narzędzia ARIS BA Piotr Sawicki Zarządzanie procesami 3 Wprowadzenie BPM gdzie jesteśmy? Doskonalenie Analiza Projektowanie 1 Modelowanie à Analiza, projektowanie i modelowanie (1.1) Jak identyfikować / budować proces? Rola klienta, oczekiwań i wymagań w definiowaniu procesu Monitoring Ocena Realizacja Konfiguracja (1.2) Istota budowy modelu po co modelować? Architektura procesów (1.3) Przegląd notacji procesu (w tym: BPMN, EPC, YAWL itp.), oraz narzędzi do modelowania (w tym: ARIS, igrapx, BizzAgi, Adonis, i.in.). Podobieństwa i różnice Piotr Sawicki Zarządzanie procesami 4 Piotr Sawicki Zarządzanie procesami 2

3 Wprowadzenie Czym jest notacja BPMN? à Ogólna charakterystyka ang. business process model & notation notacja, opracowana przez czołowe firmy z branży IT i BPM: niezależność od narzędzia BPMN pierwszy zapis: 2004r BPMN v.2.0: styczeń 2011r. specyfikacja opracowana przez OMG wersja dokumentacji: *pdf objętość: 538 stron dostępność: bezpłatnie adres do pobrania: 5 Wprowadzenie Czym jest notacja BPMN? à Twórcy BPMN Accenture Adaptive Axway Software BAE SYSTEMS BizAgi Ltd. CA Inc. Camunda Services GmbH Cordys CapGemini DICOM France Telecom R&D Fujitsu Global 360, Inc. Hewlett-Packard IDS Scheer igrafx Inferware Intalio International Business Machines KnowGravity Inc. Lombardi Software Metastorm MITRE U.S. National Institute of Standards and Technology No Magic, Inc. oose Innovative Informatik GmbH Oracle PNA Group Red Hat SAP AG Softeam Software AG Inc. TIBCO Software Trisotech Visumpoint 6 Piotr Sawicki Zarządzanie procesami 3

4 à Rozróżnia się 3 podstawowe kategorie MODELI w notacji BPMN v 2.0. diagram przebiegu procesu, ang. process orchestration proces wewnętrzny, ang. private (internal) business process proces zewnętrzny, ang. public process diagram koordynacji procesów, ang. choreographies diagram kooperacji (współpracy), ang. collaborations kooperacja pomiędzy diagramami procesów kooperacja pomiędzy podmiotami, ang. conversation 7 à Diagram przebiegu procesu ang. process orchestration przebieg procesu wewnętrznego (1), ang. private process zawiera uporządkowanie kluczowych działań w procesie obejmuje wyłącznie działania wewnątrz organizacji w procesie brak jednoznacznej definicji wykonawcy 8 Piotr Sawicki Zarządzanie procesami 4

5 à Diagram przebiegu procesu ang. process orchestration proces wewnętrzny Sprawdzenie kompletności zamówienia Sprawdzenie historii sprzedaży dla klienta Określenie dopuszczalnego Akceptacja zaproponowanego Poinformowanie zleceniodawcy o decyzji Działanie (funkcja) w procesie Zdarzenie początkowe Zdarzenie końcowe Rys.1. Proces weryfikacji zamówienia - proces wewnętrzny (OMG, 2011) 9 à Diagram przebiegu procesu ang. process orchestration przebieg procesu zewnętrznego (2) ang. public processes zawiera uporządkowanie kluczowych działań w procesie wewnętrznym wskazuje interakcje pomiędzy procesem wewnętrznym a innymi procesami lub podmiotami przebieg procesu/ów zewnętrznego jest najwyżej sygnalizowany z dokładnością do kluczowych działań definiowana jest kluczowa komunikacja zewnętrzna 10 Piotr Sawicki Zarządzanie procesami 5

6 à Diagram przebiegu procesu ang. process orchestration przebieg procesu zewnętrznego Ścieżka (ang. line) Pacjent Odebranie zgłoszenia zachorowania Skierowanie do lekarza Rozpoznanie objawów Przypisanie lekarstw Identyfikacja przypisanych lekarstw Pobranie i wydanie leków Rys.2. Proces obsługi pacjenta - proces zewnętrzny (OMG, 2011) 11 à Diagram kooperacji (współpracy) ang. collaboration pomiędzy procesami definiowanie interakcji pomiędzy min. dwoma różnymi podmiotami model zawiera dwie lub więcej ścieżek, reprezentujących podmioty uczestniczące w kooperacji 12 Piotr Sawicki Zarządzanie procesami 6

7 à Diagram kooperacji (współpracy) ang. collaboration Komunikat (ang. message) Przepływ komunikacji Klient Wysyłka zamówienia Zapoznanie się z warunkami rabatowymi Podejmowanie decyzji ws. Podejmowanie decyzji zakupowej Zamówienie Proponowany rabat Akceptacja Przyznany rabat Pracownik dz. obsługi klientów Sprawdzenie kompletności zamówienia Sprawdzenie historii sprzedaży dla klienta Określenie dopuszczalnego Akceptacja zaproponowanego Poinformowanie o wysokości udzielonego Rys.3. Kooperacja procesów: weryfikacji zamówienia i ustalania warunków (OMG, 2011) 13 à Konwersacja ang. conversations logika powiązania i wymiany komunikatów nieformalny zapis diagramu współpracy (kolaboracji) ograniczenie do kluczowych komunikatów pomiędzy podmiotami 14 Piotr Sawicki Zarządzanie procesami 7

8 à Konwersacja ang. conversations Sprzedawca Ratailer Harmonogram dostaw Negocjacja warunków dostaw Harmonogram przewozów Dostawca Supplier Ścieżka (ang. line) Spedytor Consignee Komunikat (ang. message) Przepływ komunikacji Konsolidator Consolidator Harmonogram dostaw Harmonogram dostaw Plan przewozu Nadawca Shipper Potwierdzenie przybycia/podjęcia Przewoźnik (morski, drogowy, kolejowy, lotniczy) Carrier (Sea, Land, Rail, Air) Ubezpieczenie Służby celne Customs Potwierdzenie ubezpieczenia Ubezpieczyciel Insurance Rys.4. Diagram konwersacji (OMG, 2011) Serwis samochodowy Breakdown service Gwarancja serwisowa Marszruta Dostawca usług nawigacyjnych Locative service 15 à Choreografia ang. choreographies definicja zachowań w procesie kontakt pomiędzy uczestniczącymi podmiotami czynności stanowią element interakcji (połączenia/ wymiany) komunikatów 16 Piotr Sawicki Zarządzanie procesami 8

9 Illness Occurs I want to see doctor Go see doctor I feel sick I need my medicine Pickup your medicine and you can leave Here is your medicine Receptionist/ Doctor Receive Doctor Request Send Appt. Figure An example of a Collaborative Process Receive Symptoms Send Prescription Pickup Receive Medicine Request Send Medicine Choreographies à Choreografia ang. choreographies A self-contained Choreography (no Pools or Orchestration) is a definition of the expected behavior, basically a procedural contract, between interacting Participants. While a normal Process exists within a Pool, a Choreography exists between Pools (or Participants). The Choreography looks similar to a private Business Process since it consists of a network of Activities, s, and Gateways (see Figure 7.4). However, a Choreography is different in that the Activities are interactions that represent a set (1 or more) of Message exchanges, which involves two or more Participants. In addition, unlike a normal Process, there is no central controller, responsible entity or observer of the Process. Rys.5. Diagram choreografii (OMG, 2011) I want to see the Doctor I feel sick I need my medicine Doctor Request Handle Symptoms Handle Prescription Handle Medicine Dr. Office Dr. Office Dr. Office Dr. Office Go see the Doctor Figure An example of a Choreography Pickup your medicine, then leave Here is your medicine 17 Business Process Model and Notation, v BPMN a ARIS Platform Pacjent Sprawdzenie kompletności zamówienia Sprawdzenie historii sprzedaży dla klienta Określenie dopuszczalnego Akceptacja zaproponowanego Poinformowanie zleceniodawcy o decyzji Odebranie zgłoszenia zachorowania Skierowanie do lekarza Rozpoznanie objawów Przypisanie lekarstw Identyfikacja przypisanych lekarstw Pobranie i wydanie leków Sprzedawca Ratailer Harmonogram dostaw Negocjacja warunków dostaw Spedytor Consignee Harmonogram przewozów Dostawca Supplier Send Doctor Receive Request Appt. Illness Occurs I want to see doctor Go see doctor Receive Send Send Receive Prescription Medicine Symptoms Medicine Pickup Request I feel sick I need my medicine Pickup your medicine and you can leave Here is your medicine Harmonogram dostaw Harmonogram dostaw Plan przewozu Receptionist/ Doctor Receive Receive Doctor Send Appt. Symptoms Request Figure An example of a Collaborative Process Send Prescription Pickup Receive Medicine Request Send Medicine Klient Wysyłka zamówienia Zapoznanie się z warunkami rabatowymi Podejmowanie decyzji ws. Podejmowanie decyzji zakupowej Konsolidator Consolidator Nadawca Shipper Choreographies Potwierdzenie przybycia/podjęcia Służby celne Customs Gwarancja serwisowa Serwis samochodowy Breakdown service Przewoźnik (morski, drogowy, kolejowy, lotniczy) Carrier (Sea, Land, Rail, Air) Ubezpieczenie Ubezpieczyciel Insurance Potwierdzenie ubezpieczenia Marszruta Dostawca usług nawigacyjnych Locative service A self-contained Choreography (no Pools or Orchestration) is a definition of the expected behavior, basically a procedural contract, between interacting Participants. While a normal Process exists within a Pool, a Choreography exists between Pools (or Participants). The Choreography looks similar to a private Business Process since it consists of a network of Activities, s, and Gateways (see Figure 7.4). However, a Choreography is different in that the Activities are interactions that represent a set (1 or more) of Message exchanges, which involves two or more Participants. In addition, unlike a normal Process, there is no central controller, responsible entity or observer of the Process. I want to see the Doctor I feel sick I need my medicine Pracownik dz. obsługi klientów Zamówienie Sprawdzenie kompletności zamówienia Sprawdzenie historii sprzedaży dla klienta Proponowany rabat Określenie dopuszczalnego Akceptacja Akceptacja zaproponowanego Przyznany rabat Poinformowanie o wysokości udzielonego Doctor Request Handle Symptoms Handle Prescription Handle Medicine Dr. Office Dr. Office Dr. Office Dr. Office Pickup your Go see the Here is your medicine, then Doctor medicine leave Figure An example of a Choreography 18 Business Process Model and Notation, v Piotr Sawicki Zarządzanie procesami 9

10 à Rozróżnia się 5 podstawowych kategorii elementów składowych modeli/diagramów BPMN v obiekty przepływu, ang. flow objects 2. dane 3. obiekty łączące (łączniki) 4. ścieżki 5. artefakty 19 nt Table Basic Modeling Elements An is something that happens during the course of a Process (see page 238) or a Choreography (see page 339). Activity These s affect the flow of the model and usually have a cause (trigger) or an impact (result). s are circles with open centers to allow internal markers to differentiate different triggers or results. There à Elementy składowe modeli/diagramów BPMN v 2.0: obiekty przepływu Element Description Notation An is something that happens during the course of a Process (see page 238) or a Choreography (see page 339). These s affect the flow of the model and usually have a Basic Modeling Elements cause (trigger) or an impact (result). s are circles with open centers to allow internal markers ment Description to differentiate Notation different triggers or results. There są głównymi obiektami graficznymi definiującymi zachowanie procesu are three types of s, based on when they affect the flow: Start, Intermediate, and End. wyróżnia się 3 kluczowe obiekty An Activity is a generic term for work that company performs (see page 151) in a Process. An Activity can be atomic or non-atomic (compound). The types of Activities that are a part of a Process Model are: Sub-Process and Task, which are are three types of s, Rys.6. based Główne on when obiekty they przepływu rounded rectangles. dla notacji Activities BPMN are used v2.0 in both affect the Notation flow: Start, Intermediate, and End. standard Processes and in Choreographies. omething that happens during the vity An Activity is a generic term for work that company rocess (see page 238) or a Gateway A Gateway is used to control the divergence and performs (see page 151) in a Process. An Activity y (see page 339). These s convergence of Sequence Flows in a Process (see can be atomic or non-atomic (compound). The of the model and usually have a page 145) and in a Choreography (see page 344). ) or an impact (result). s types are of Activities that are a part of a Process Thus, it will determine branching, forking, merging, en centers to allow internal markers Model are: Sub-Process and Task, which are different triggers or results. rounded There rectangles. Activities are used in both and joining of paths. Internal markers will indicate s of s, based on when standard they Processes and in Choreographies. the type of behavior control. : Start, Intermediate, and End. way A Gateway is used to control Sequence the divergence Flow and A Sequence Flow is used to show the order that a generic term for work that company convergence of Sequence Flows in a Process (see Activities will be performed in a Process (see page page 151) in a Process. An page Activity 145) and in a Choreography Coś, co dzieje (see się page w trakcie 344). przebiegu 97) and in a Choreography (see page 320). or non-atomic (compound). Thus, The it will determine branching, forking, merging, ities that are a part of a Process procesu; Message wywołuje Flowczynności A Message Flow is used to show the flow of and joining of paths. Internal markers will indicate b-process and Task, which are Messages between two Participants that are the type of behavior control. ngles. Activities are used in both prepared to send and receive them (see page uence esses and Flow in Choreographies. Piotr A Sequence Sawicki / Zarządzanie Flow procesami is used to show the order that 120). In BPMN, two separate Pools in a Activities will be performed in a Process (see page Collaboration Diagram will represent the two used to control the divergence and 97) and in a Choreography (see page 320). Participants (e.g., PartnerEntities and/or of Sequence Flows in a Process (see PartnerRoles). d sage in a Choreography Flow (see page A Message 344). Flow is used to show the flow of termine branching, forking, merging, Messages between two Participants Association that are paths. Internal markers will indicate prepared to send and receive them (see page An Association is used to link information and Artifacts with BPMN graphical elements (see page havior control. 120). In BPMN, two separate Pools in a 67). Text Annotations (see page 71) and other low is used to show the order Collaboration that Diagram will represent the two be performed in a Process (see Participants page (e.g., PartnerEntities and/or horeography (see page 320). PartnerRoles). ociation low is used to show the flow An of Association is used to link information and Artifacts (see page 66) can be Associated with the graphical elements. An arrowhead on the Association indicates a direction of flow (e.g., data), when appropriate. tween two Participants that are Artifacts with BPMN graphical elements (see page end and receive them (see page 67). Text Annotations (see page 71) and other N, two separate Pools in a Diagram will represent the two.g., PartnerEntities and/or Association indicates a direction of flow (e.g., ). data), when appropriate. n is used to link information and BPMN graphical elements (see page Zdarzenie Czynność Bramka Działania i czynności wykonywane w procesie, w celu osiągniecia zamierzonego rezultatu Element kontroli podziału lub łączenia przepływu w procesie Artifacts (see page 66) can be Associated with the Piotr Sawicki graphical elements. Zarządzanie An arrowhead on the procesami 10 20

11 ble Basic Modeling Elements ool A Pool is the graphical representation of a Participant in a Collaboration (see page 112). It representation of a also acts as a swimlane and a graphical container for partitioning a set of Activities from ration (see page 112). It other Pools, usually in the context of B2B e and a graphical situations. A Pool MAY have internal details, in the g a set of Activities from form of the Process that will be executed. Or a the context of B2B Pool MAY have no internal details, i.e., it can be a have internal details, in the "black box." ane t will be executed. Or a A Lane is a sub-partition within a Process, rnal details, i.e., it can be sometimes a within a Pool, and will extend the entire length of the Process, either vertically or horizontally (see on page 305). Lanes are used to n within a Process, organize and categorize Activities. ol, and will extend the entire either ata Object vertically or Data Objects provide information about what ge 305). Lanes are used Activities to require to be performed and/or what they e Activities. produce (see page 205), Data Objects can represent a singular object or a collection of objects. Data Input and Data Output provide the same information for Processes. formation about what performed essage and/or what they A Message is used to depict the contents of a ), Data Objects can communication between two Participants (as defined by a business PartnerRole or a business ject or a collection of PartnerEntity see on page 93). Data Output provide the rocesses. roup (a box around a A Group is a grouping of graphical elements that roup of objects within are within the same Category Obiekt (see danych page 70). This e epict same the category) contents of a type of grouping does not affect the Sequence n two Participants (as Flows within the Group. The Category name appears on the diagram as the group label. PartnerRole or a business Categories can be used for documentation or page 93). Piotr analysis Sawicki / purposes. Zarządzanie procesami Groups are one way in which Categories of objects can be visually displayed on of graphical elements that the diagram. tegory (see page 70). This ot affect the Sequence. The Category name ext Annotation ttached as the group with an label. d ssociation) for documentation or ups are one way in which an be visually displayed on Flow is used to show the flow of etween two Participants that are send and receive them (see page N, two separate Pools in a à Elementy składowe modeli/diagramów BPMN v 2.0: dane wyróżnia się 4 kluczowe rodzaje danych obiekty danych dane wejściowe dane wyjściowe magazyn danych Rys.7. Główne obiekty danych dla notacji BPMN v2.0 Dostarcza informacji niezbędnych do realizacji czynności w procesie Text Annotations are a mechanism for a modeler to provide additional text information for the reader of a BPMN Diagram (see page 71). Komunikat Informacja stanowiąca podstawę komunikacji pomiędzy różnymi podmiotami Descriptive Text Here An is something that happens during the course of a Process (see page 238) or a 2.2 mechanism Extended for a modeler BPMN to Modeling Elements Choreography (see page 339). These s Table Basic Modeling Elements information for the reader of affect the flow of the model and usually have a Descriptive Text cause (trigger) or an impact (result). s are ble page 7.271). displays Element a more extensive list of the Business Process concepts that could be depicted through a business Description circles Notation with open centers to allow internal markers cess modeling notation. Here to differentiate different triggers or results. There An is something that happens during the course of a Process (see page 238) or a are three types of s, based on when they n Choreography Notation (see page 339). These s Business affect Process the flow: Model Start, and Intermediate, Notation, v2.0 and End. affect the flow of the model Activity and usually have a An Activity is a generic term for work that company something that happens during the cause (trigger) or an impact (result). s are Process (see page 238) or a performs (see page 151) in a Process. An Activity circles with open centers to allow internal markers hy (see page 339). These s can be atomic or non-atomic (compound). The to differentiate different triggers or results. There types of Activities that are a part of a Process w of the model and usually have a are three types of s, based on when they Model are: Sub-Process and Task, which are er) or an impact (result). s are affect the flow: Start, Intermediate, and End. rounded rectangles. Activities are used in both open centers to allow internal markers standard Processes and in Choreographies. lements te different Activity triggers or results. There An Activity is a generic term for work that company es of s, based on when they performs (see page 151) Gateway in a Process. An Activity A Gateway is used to control the divergence and w: Start, Intermediate, and End. can be atomic or non-atomic (compound). The convergence of Sequence Flows in a Process (see usiness Process concepts that types could of be Activities depicted that through are a part a business of a Process page 145) informacjami and a Choreography (see page 344). s a generic term for work that company Model are: Sub-Process and Task, which are Thus, it will determine branching, forking, merging, e page 151) in a Process. An Activity rounded rectangles. Activities are used in both and joining of paths. Internal markers will indicate ic or non-atomic (compound). The standard Processes and in Choreographies. the type of behavior control. ivities that are a part of a Process ub-process Gateway and Task, which are Business A Gateway Process is used Model to control Sequence and Notation, the divergence Flow v2.0 and A Sequence Flow is used to show the order that tangles. Activities are used in both convergence of Sequence Flows in a Process (see Activities will be performed in a Process (see page ocesses and in Choreographies. page 145) and in a Choreography (see page 344). 97) and in a Choreography (see page 320). Thus, it will determine branching, Message forking, Flow merging, A Message Flow is used to show the flow of is used to control the divergence and and joining of paths. Internal markers will indicate Messages between two Participants that are e of Sequence Flows in a Process (see the type of behavior control. prepared to send and receive them (see page nd in a Choreography (see page 344). 120). In BPMN, two separate Pools in a determine Sequence branching, Flow forking, merging, A Sequence Flow is used to show the order that Rys.8. Główne obiekty łączące Collaboration dla notacji Diagram BPMN will v2.0 represent the two of paths. Internal markers will indicate Activities will be performed in a Process (see page Participants (e.g., PartnerEntities and/or ehavior control. 97) and in a Choreography (see page 320). PartnerRoles). Flow is used Message to show Flowthe order that A Message Flow is used to show the flow of Association An Association is used to link information and ll be performed in a Process (see page Messages between two Participants that are Artifacts with BPMN graphical elements (see page Choreography (see page 320). prepared to send and receive them (see page 67). Text Annotations (see page 71) and other 120). In BPMN, two separate Pools in a Artifacts (see page 66) can be Associated with the Collaboration Diagram will represent the two graphical elements. An arrowhead on the Participants (e.g., PartnerEntities and/or PartnerRoles). Table Basic Modeling Elements Element Description Notation à Elementy składowe modeli/diagramów BPMN v 2.0: obiekty łączące rodzaj połączenia pomiędzy obiektami przepływu lub wyróżnia się 3 kluczowe rodzaje przepływów Przepływ pracy Association Przepływ indicates informacji a direction of flow (e.g., Odwołania Prezentacja kolejności wykonywania data), when appropriate. Prezentacja przepływu informacji pomiędzy czynności w procesie różnymi podmiotami Połącznie informacji i artefaktów (tekst komentarz, uwagi) z obiektami graficznymi Association n Diagram will represent the two An Association is used to link information and Artifacts with BPMN graphical elements (see page (e.g., PartnerEntities and/or 67). Text Annotations (see page 71) and other s). Artifacts (see page 66) can be Associated with the ion is used to link information and graphical elements. An arrowhead on the h BPMN graphical elements (see page Association indicates a direction of flow (e.g., notations (see page 71) and other data), when appropriate. e page 66) can be Associated with the ements. An arrowhead on the indicates a direction of flow (e.g., Business Process Model and Notation, v appropriate Business Process Model and Notation, v Piotr Sawicki Zarządzanie procesami 11 v2.0 29

12 ts Table Basic Modeling Elements Pool s a grouping of graphical elements that the same Category (see page 70). This ouping does not affect Text the Annotation Sequence hin the Group. The Category (attached name with an n the diagram as the Association) group label. s can be used for documentation or urposes. Groups are one way in which Lane s of objects can be visually displayed on m. A Pool is the graphical representation of a Participant in a Collaboration (see page 112). It also acts as a swimlane and a graphical container for partitioning a set of Activities from other Pools, usually in the context of B2B situations. A Pool MAY have internal details, in the form of the Process that will be executed. Or a à Elementy składowe modeli/diagramów BPMN v 2.0: ścieżki Pool Rys.9. MAY Główne have no obiekty internal details, typu ścieżka i.e., it can dla be a notacji BPMN v2.0 "black box." the graphical representation Lane of a A Lane is a sub-partition within a Process, t in a Collaboration (see page 112). It sometimes within a Pool, and will extend the entire as a swimlane and a graphical length of the Process, either vertically or for partitioning a set of Activities from horizontally (see on page 305). Lanes are used to ls, usually in the context of B2B organize and categorize Activities.. A Pool MAY have internal details, in the e Process that will be executed. Or a Data Object Data Objects provide information about what have no internal details, i.e., it can be a Activities Grupa ścieżek require to be performed and/or what they x." produce (see page 205), Data Objects can a sub-partition within a Process, represent Graficzna a reprezentacja singular object podmiotu or a collection lub grupy of s within a Pool, and will extend the entire objects. podmiotów Data w Input procesie and Data Output provide the the Process, either vertically or same information for Processes. lly (see on page 305). Lanes are used to Message A Message is used to depict the contents of a and categorize Activities. Piotr Sawicki / Zarządzanie procesami communication between two Participants (as defined by a business PartnerRole or a business cts provide information about what PartnerEntity see on page 93). require to be performed and/or what they Group (a box around a A Group is a grouping of graphical elements that see page 205), Data Objects can group of objects within are within the same Category (see page 70). This a singular object or a collection of the same category) type of grouping does not affect the Sequence ata Input and Data Output provide the Flows within the Group. The Category name rmation for Processes. appears on the diagram as the group label. e is used to depict the contents of a Table Categories Basic Modeling can Elements be used for documentation or ation between two Participants (as analysis purposes. Groups are one way in which Pool A Pool is the graphical representation of a y a business PartnerRole or a business Categories of objects can be visually displayed on Participant in a Collaboration (see page 112). It tity see on page 93). the diagram. Grupa ścieżek Table Basic Modeling Elements Message A Message is used to depict the contents of a Pool A Pool is the graphical representation of a communication between two Participants (as Participant in a Collaboration (see page 112). It defined by a business PartnerRole or a business also acts as a swimlane and a graphical odeling Elements container for partitioning a set of Activities from PartnerEntity see on page 93). other Pools, usually in the context of B2B situations. A Pool MAY have internal details, in the form of the Process that will be executed. Or a list of the Business Pool MAY have Process no internal details, concepts Group (a box i.e., it can be a that around could a be A Group depicted is a grouping through of graphical a business elements that "black box." group of objects within are within the same Category (see page 70). This Lane A Lane is a sub-partition within a Process, the same category) type of grouping does not affect the Sequence sometimes within a Pool, and will extend the entire length of the Process, either vertically or Flows within the Group. The Category name horizontally (see on page 305). Lanes are used to Business Process Model and Notation, v2.0 organize and categorize Activities. appears on the diagram as the group label. Categories can be used for documentation or Data Object Data Objects provide information about what analysis purposes. Groups are one way in which Activities require to be performed and/or what they produce (see page 205), Data Objects can Categories of objects can be visually displayed on represent a singular object or a collection of objects. Data Input and Data Output provide the the diagram. same information for Processes. sposób połączenia (grupowania) głównych elementów modeli wyróżnia się 2 kluczowe rodzaje ścieżek Ścieżka Stanowi podzbiór (podgrupę) w ramach procesu podgrupa w puli. Służy do organizacji i kategoryzacji czynności w procesie tations are a mechanism for a modeler to Extended BPMN Modeling Elements dditional text information for the reader Data of Object Data Objects provide information about what Descriptive Text iagram (see page 71). Activities require to be performed and/or what they Table 7.2 displays a more extensive list produce of the (see Business page 205), Here Data Process Objects can concepts that could be depicted through a business process modeling notation. BPMN v 2.0: artefakty represent a singular object or a collection of objects. Data Input and Data Output provide the 30 same information for Processes. Business Process Model and Notation, v2.0 Message Group (a box around a group of objects within the same category) A Message is used to depict the contents of a communication between two Participants (as defined by a business PartnerRole or a business PartnerEntity see on page 93). A Group is a grouping of graphical elements Text that Annotation are within the same Category (see page (attached 70). This with an type of grouping does not affect the Sequence Flows within the Group. The Category name Association) appears on the diagram as the group label. Categories can be used for documentation or analysis purposes. Groups are one way in which Categories of objects can be visually displayed on the diagram. also acts as a swimlane and a graphical container for partitioning a set of Activities from other Pools, usually in the context of B2B Text Annotations situations. are a A mechanism Pool MAY have for internal a modeler details, in to the provide additional form of text the Process information that will for be the executed. reader Or a of a BPMN Diagram Pool MAY (see have page no internal 71). details, i.e., it can be a "black box." A Lane is a sub-partition within a Process, sometimes within a Pool, and will extend the entire length of the Process, either vertically or horizontally (see on page 305). Lanes are used to organize and categorize Activities. Grupa ścieżek Ścieżka Ścieżka Descriptive Text Here à Elementy składowe modeli/diagramów dostarczają dodatkowych informacji o procesie wyróżnia się 2 kluczowe rodzaje artefaktów grupa komentarz tekstowy Rys.10. Główne obiekty typu artefakt dla notacji BPMN v2.0 Text Annotations are a mechanism for a modeler to provide additional text information for the reader of a BPMN Diagram (see page 71). Descriptive Text Tekst Here 23 Text Annotation Text Annotations are a mechanism for a modeler to (attached with an provide additional text information for the reader of Association) a BPMN Diagram (see page 71). Grupa Descriptive Text Here Grupuje obiekty graficzne tego samego typu Extended BPMN Modeling Elements Komentarz tekstowy Umieszczanie dodatkowego tekstu niezbędnego dla zrozumienia zapisu Table 7.2 displays a more extensive list of the Business Process concepts that could be depicted through a business Extended BPMN Modeling Elements process modeling notation. Table 7.2 displays a more extensive list of the Business Process concepts that could be depicted through a business process modeling notation. 30 Business Process Model and Notation, v Business Process Model and Notation, v Piotr Sawicki Zarządzanie procesami 12

13 à Większość podstawowych elementów składowych modelu BPMN posiada swoje uszczegółowienie à zdarzenia Rys Rodzaje zdarzeń dla notacji BPMN v2.0 Table Types of s and their Markers Types Start Intermediate End Top- Level Sub-Process Sub-Process Non- Catching Boundary Boundary Non- Throwing None Message Timer Error Escalation 25 Cancel Compensation Table Types of s and their Markers Conditional Types Start Intermediate End Link None Signal à Większość podstawowych elementów składowych modelu BPMN posiada swoje uszczegółowienie à zdarzenia Message Terminate Rys Rodzaje zdarzeń dla notacji BPMN v2.0 Table Timer Types of s and their Markers Multiple Elementy Catching graficzne Boundary notacji Types Start Intermediate End Top- Catching Boundary Boundary Throwing Error Level Sub-Process Sub-Process Non- Non- Business Process Model and Notation, v None Escalation Top- Level Sub-Process Sub-Process Non- Boundary Non- Throwing Message Cancel Timer Compensation Error Conditional Escalation Link 26 Cancel Signal Compensation Terminate Conditional Multiple Piotr Sawicki Zarządzanie procesami 13 Link

14 Types Start Intermediate End Top- Level Sub-Process Sub-Process Non- Catching Boundary Boundary Non- Throwing None Message Timer Podstawy notacji Error BPMN Escalation à Większość podstawowych elementów składowych modelu BPMN posiada Cancel swoje uszczegółowienie à zdarzenia Rys Rodzaje zdarzeń dla notacji BPMN v2.0 Table Types of s and their Markers Compensation Types Start Intermediate End Conditional Top- Level Sub-Process Sub-Process Non- Catching Boundary Boundary Non- Throwing None Link Message Signal Timer Terminate Error Multiple Escalation Business Process Model and Notation, v Cancel Compensation Conditional Link à Uszczegółowienie Signal elementów graficznych modelu BPMN Terminate Bramki logiczne Multiple Rys.12. Rodzaje bramek logicznych dla notacji BPMN v2.0 Alternatywa wykluczająca Exclusive (xor) or W oparciu o zdarzenia -Based X Równocześnie, Parallel w oparciu o zdarzenia -Based Business Process Model and Notation, v Alternatywa (or) Inclusive Złożony Complex Równocześnie (and) Parallel Figure The Different types of Gateways The Gateway controls the flow of both diverging and converging Sequence F have multiple input and multiple output flows. Modelers 28 and modeling tools mi Gateway only performing one of these functions. Thus, it would take two sequ then to diverge the Sequence Flows. Piotr Sawicki Zarządzanie procesami 14

15 BPMN w praktyce Przykładowy model (współpracy) 29 BPMN w praktyce Przygotowanie modelu w ARIS BA 30 Piotr Sawicki Zarządzanie procesami 15

16 Podsumowanie Bibliografia OMG. Business Process Model and Notation - ver. 2.0., January 2011 (http://www.omg.org/spec/bpmn/2.0 ) Piotr Sawicki Zarządzanie procesami 31 Podsumowanie Zapraszam do dyskusji i zadawania pytań Piotr Sawicki Zarządzanie procesami 32 Piotr Sawicki Zarządzanie procesami 16

17 Tytuł: 05 Notacja BPMN Autor: Piotr SAWICKI Zakład Systemów Transportowych WMRiT PP Przedmiot: Zarządzanie procesami transportowo-logistycznymi Specjalność: Logistyka transportu Wersja: Piotr Sawicki Zarządzanie procesami 17

Graficzna notacja procesów biznesowych BPMN. Porównanie z notacja UML. Jakub Morkis, Piotr Chmielewski

Graficzna notacja procesów biznesowych BPMN. Porównanie z notacja UML. Jakub Morkis, Piotr Chmielewski Graficzna notacja procesów biznesowych BPMN. Porównanie z notacja UML Jakub Morkis, Piotr Chmielewski BPMN - Historia Formowanie grumy tworzącej notację Sierpień 2001, 58 członków reprezentujących 35 firm,

Bardziej szczegółowo

JBPM [JUG] Tomasz Gratkowski [GRATKOWSKI SOFTWARE]

JBPM [JUG] Tomasz Gratkowski [GRATKOWSKI SOFTWARE] JBPM [JUG] Tomasz Gratkowski [GRATKOWSKI SOFTWARE] Parę słów o mnie 2 Nauczyciel akademicki od 2000 roku Od 2002 współpracuję z firmami jako programista i projektant aplikacji Od 2006 roku właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Identyfikacja procesu. Przedmiot: Zarządzanie procesami transportowo-logistycznymi Specjalność: Logistyka transportu Wersja: 2014.10.

Tytuł: Identyfikacja procesu. Przedmiot: Zarządzanie procesami transportowo-logistycznymi Specjalność: Logistyka transportu Wersja: 2014.10. Tytuł: Identyfikacja Autor: Piotr SAWICKI Zakład Systemów Transportowych WMRiT PP piotr.sawicki@put.poznan.pl www.put.poznan.pl/~piotr.sawicki www.facebook.com/piotr.sawicki.put Przedmiot: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Modelowanie prostego procesu

Ćwiczenie 1. Modelowanie prostego procesu Ćwiczenie 1. Modelowanie prostego procesu Część 1. Definiowanie nowego projektu 1. Uruchom narzędzie TIBCO Business Studio. 2. Z menu wybierz File -> New -> Project... 3. W oknie dialogowym New Project

Bardziej szczegółowo

BPMN- BUSINESS PROCESS MODELING NOTATION Narzędzie tworzenia metamodeli procesów biznesowych. Diagram moŝe e być zmieniany na kaŝdym etapie Ŝycia procesu: od stworzenia, poprzez rozwój, wykonanie, monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

XII International PhD Workshop OWD 2010, 23 26 October 2010. Metodyka pozyskiwania i analizy wyników badań symulacyjnych ścieżek klinicznych

XII International PhD Workshop OWD 2010, 23 26 October 2010. Metodyka pozyskiwania i analizy wyników badań symulacyjnych ścieżek klinicznych XII International PhD Workshop OWD 2010, 23 26 October 2010 Metodyka pozyskiwania i analizy wyników badań symulacyjnych ścieżek klinicznych Methodology of Acquiring and Analyzing Results of Simulation

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip)

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Embeded systems Architektura układów PSoC (Cypress) Możliwości bloków cyfrowych i analogowych Narzędzia

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR R 3.1-1 VFR R 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line 53 55

Bardziej szczegółowo

Podstawy modelowania biznesowego w inżynierii oprogramowania

Podstawy modelowania biznesowego w inżynierii oprogramowania Podstawy modelowania biznesowego w inżynierii oprogramowania 1. Rola modelowania biznesowego w inżynierii oprogramowania 2. Przegląd notacji (BPMN, UML w zast. biznesowym) 3. Powiązania modeli biznesowych

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Wprowadzenie. Kluczowe elementy BPM

Tytuł: Wprowadzenie. Kluczowe elementy BPM Tytuł: Wprowadzenie. Kluczowe elementy BPM Autor: Piotr SAWICKI Zakład Systemów Transportowych WMRiT PP piotr.sawicki@put.poznan.pl www.put.poznan.pl/~piotr.sawicki www.facebook.com/piotr.sawicki.put Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding.

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding. Wydruk z drukarki nie jest wzorcem do druku. Akceptacja kolorów na podstawie proofa certyfikowanego i wzornika PANTONE. Załączony wzór przeznaczony jest do procesu akceptacji i nie może być użyty do przygotowania

Bardziej szczegółowo

Procesy biznesowe w praktyce. Przykłady użycia z wykorzystaniem jbpm 4.4

Procesy biznesowe w praktyce. Przykłady użycia z wykorzystaniem jbpm 4.4 Procesy biznesowe w praktyce Przykłady użycia z wykorzystaniem jbpm 4.4 1 Agenda Definicja i zastosowanie procesu biznesowego Języki dziedzinowe (DSL) a rozwiązania BPM JBPM: jbpm 4.4 krótka charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Business Proces Automation. K.Dziubich, P. Kaczmarek, WETI, 2007 slide: 1

Business Proces Automation. K.Dziubich, P. Kaczmarek, WETI, 2007 slide: 1 Business Proces Automation. K.Dziubich, P. Kaczmarek, WETI, 2007 slide: 1 Workflow Modeling Business Process "as-is" and "to-be" models Process Description Layers Processes control flow diagrams Modelning

Bardziej szczegółowo

Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0 Zofia Kruczkiewicz

Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0  Zofia Kruczkiewicz Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0 http://www.junit.org/ Zofia Kruczkiewicz 1. Aby utworzyć test dla jednej klasy, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w oknie Projects na wybraną

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

ERP to za mało. Zarządzanie wiedzą przez cały okres ŻYCIA produktu. Katarzyna Andrzejuk Mariusz Zabielski

ERP to za mało. Zarządzanie wiedzą przez cały okres ŻYCIA produktu. Katarzyna Andrzejuk Mariusz Zabielski ERP to za mało Zarządzanie wiedzą przez cały okres ŻYCIA produktu Katarzyna Andrzejuk Mariusz Zabielski Pierwszy wymiar firmy - struktura organizacyjna Zrozumieć jaka jest struktura organizacyjna oraz

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Zarządzanie procesami transportowo-logistycznymi Specjalność: Logistyka transportu Wersja: 2015.02.12

Przedmiot: Zarządzanie procesami transportowo-logistycznymi Specjalność: Logistyka transportu Wersja: 2015.02.12 Tytuł: 06 Symulacja procesu (dla notacja EPC) Autor: Piotr SAWICKI Zakład Systemów Transportowych WMRiT PP piotr.sawicki@put.poznan.pl www.put.poznan.pl/~piotr.sawicki www.facebook.com/piotr.sawicki.put

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

UML w Visual Studio. Michał Ciećwierz

UML w Visual Studio. Michał Ciećwierz UML w Visual Studio Michał Ciećwierz UNIFIED MODELING LANGUAGE (Zunifikowany język modelowania) Pozwala tworzyć wiele systemów (np. informatycznych) Pozwala obrazować, specyfikować, tworzyć i dokumentować

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Modelowanie procesów biznesowych

Modelowanie procesów biznesowych Modelowanie procesów biznesowych Standard BPMN Specyfikacja BPMN 1.2 3 01 2009 (OMG, BPMI) Specyfikacja BPMN 2.0 3 01 2011 (OMG) Notacja modelowania procesów biznesowych podstawy, Marek Piotrowski, Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

Tytuł: 03 Notacja EPC i VACD. Przedmiot: Zarządzanie procesami transportowo-logistycznymi Specjalność: Logistyka transportu Wersja:

Tytuł: 03 Notacja EPC i VACD. Przedmiot: Zarządzanie procesami transportowo-logistycznymi Specjalność: Logistyka transportu Wersja: Tytuł: 03 Notacja EPC i VACD Autor: Piotr SAWICKI Zakład Systemów Transportowych WMRiT PP piotr.sawicki@put.poznan.pl www.put.poznan.pl/~piotr.sawicki www.facebook.com/piotr.sawicki.put Przedmiot: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.020.10 PN-EN ISO 14001:2005/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 14001:2004/AC:2009, IDT ISO 14001:2004/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011 Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego Wrocław, 20 stycznia 2011 Agenda Definicja pojęć: Analiza biznesowa oraz analityk biznesowy Co kryje się za hasłem BPM? Organizacja zarządzana procesowo

Bardziej szczegółowo

Wymiana opisu procesów biznesowych pomiędzy środowiskiem Eclipse i EMC Documentum

Wymiana opisu procesów biznesowych pomiędzy środowiskiem Eclipse i EMC Documentum Wymiana opisu procesów biznesowych pomiędzy środowiskiem Eclipse i EMC Documentum Stanisław Jerzy Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska Wprowadzenie Systemy CMS (Content

Bardziej szczegółowo

Modelowanie przypadków użycia. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Modelowanie przypadków użycia. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Modelowanie przypadków użycia Jarosław Kuchta Podstawowe pojęcia Przypadek użycia jest formalnym środkiem dla przedstawienia funkcjonalności systemu informatycznego z punktu widzenia jego użytkowników.

Bardziej szczegółowo

Mapowanie wybranych procesów obsługi klienta w sektorze. Dzień 1.

Mapowanie wybranych procesów obsługi klienta w sektorze. Dzień 1. Mapowanie wybranych procesów obsługi klienta w sektorze publicznym Dzień 1. Cele warsztatów Główne cele naszego warsztatu to: przygotowanie do samodzielnego mapowania procesów utrwalenie techniki mapowania

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

Process Management #1.1

Process Management #1.1 6sigma manage Owners leader VoC process Visio CTQ EPC Kanban Pools 5S RACI WfM RAID knowledge Orchestration SDLC project ISO Prince2 Scrum Quality Lean igrafx Bizagi etom Aris MoSCoW Lanes QMS Artefacts

Bardziej szczegółowo

Modelowanie procesów biznesowych BPMN cz. I

Modelowanie procesów biznesowych BPMN cz. I Modelowanie procesów biznesowych BPMN cz. I 1 Literatura* http://www.omg.org/spec/bpmn/2.0/ witryna organizacji odpowiedzialnej m.in. za aktualną wersję BPMN Bruce Silver: BPMN Method and Style Thomas

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia badań klinicznych/ Clinical trials liability insurance KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE ZEZWOLENIA PUNU NR 1098/02 I NR

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120.

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120. POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10 PN-EN ISO 9001:2009/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 9001:2008/AC:2009, IDT ISO 9001:2008/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Chmura zrzeszenia BPS jako centrum świadczenia usług biznesowych. Artur Powałka Microsoft Services

Chmura zrzeszenia BPS jako centrum świadczenia usług biznesowych. Artur Powałka Microsoft Services Chmura zrzeszenia BPS jako centrum świadczenia usług biznesowych. Artur Powałka Services Tradycyjne podejście do wirtualizacji Business system administrators request infrastructure through email or an

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading)

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) ROGER sp.j. Gościszewo 59 82-416 Gościszewo Poland tel. 055 2720132 fax 055 2720133 www.roger.pl

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO 1 2 When you plug in or unplug the cable, be sure to insert pressing the hook of the connection cable. If you want to input the program to your robot, you should first connect the Card reader with the

Bardziej szczegółowo

USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING

USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING LEAN MANAGEMENT All we are doing is looking at a time line from the moment the customer gives us an order to the point when we collect the cash. And we are reducing

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Rozproszone systemy internetowe

Rozproszone systemy internetowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rozproszone systemy internetowe Wprowadzenie do usług WWW (Web Services) Podniesienie potencjału uczelni

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe (Web Services)

Usługi sieciowe (Web Services) Usługi sieciowe (Web Services) Karol Kański Seminarium Systemy Rozproszone 14 października 2010 Agenda 1. Idea i historia usług sieciowych 2. Różne podejścia do tworzenia usług sieciowych 3. Języki opisu

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Datacenter - Przykład projektu dla pewnego klienta.

Datacenter - Przykład projektu dla pewnego klienta. Datacenter - Przykład projektu dla pewnego klienta. Wstęp! Technologie oraz infrastruktury wykorzystywane przez Capgemini. Projekt dla pewnego francuskiego klienta założenia Requests Capgemini datacenters

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty przedmiotu Stopień studiów i forma: Rodzaj przedmiotu Kod przedmiotu Grupa kursów Zaawansowane techniki analizy

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji W usłudze Neostrada TP czy Net24 (Netia) router otrzymuje jeden publiczny adres IP, który zapewnia globalną osiągalność routera z dowolnego miejsca w Internecie. Niestety adres ten ulega losowej wymianie

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1073 Projektowanie procesów Process design. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne

Z-LOG-1073 Projektowanie procesów Process design. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1073 Projektowanie procesów Process design A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

Mirosław Kupczyk miron@man.poznan.pl. Pozna, PCSS, 17-18.01.2005. Szkolenie: "Architektura i uytkowanie klastra Linux IA-64"

Mirosław Kupczyk miron@man.poznan.pl. Pozna, PCSS, 17-18.01.2005. Szkolenie: Architektura i uytkowanie klastra Linux IA-64 Mirosław Kupczyk miron@man.poznan.pl $ %! " # & ' Wzgldy historyczne Naturalna ewolucja systemów luno ze sob powizanych znajdujcych si w jednej oraganizacji, ch współdzielenia zasobów obliczeniowych, danych,

Bardziej szczegółowo

Office 365 Midsize Business

Office 365 Midsize Business Office 365 Midsize Business (M) Office 365 Midsize Business produktu Kliknij na łącze powitalne VLSC które otrzymałeś po zamówieniu licencji Congratulations on your newly accepted Open License with Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

WZROST SPRZEDAŻY. sposoby na które stać każdego z Twoich konkurentów 2014_03_19

WZROST SPRZEDAŻY. sposoby na które stać każdego z Twoich konkurentów 2014_03_19 WZROST SPRZEDAŻY sposoby na które stać każdego z Twoich konkurentów 2014_03_19 Najlepsze doświadczenie obsługi klienta w moim życiu State Farm like a good neighbor is always there! Procesy: - Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is 1. Introduction Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is made of aluminum and steel mesh as one of the coolest enclosures available. It s also small

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

2 nd ClimMani EU COST Action Meeting Poznań, Poland 28-30 September, 2015

2 nd ClimMani EU COST Action Meeting Poznań, Poland 28-30 September, 2015 nd ClimMani EU COST Action Meeting, oland 8-30 September, 015 Venue HOTEL MERCURE**** - OZNAŃ Address: ul. Roosvelta 0, 60-89, oland Tel. +48 61 855 80 00 e-mail: H3393@accor.com mercure-poznan-centrum.com

Bardziej szczegółowo

Współczesne Trendy w Informatyce a Komputeryzacja Działalności Leczniczej Current IT trends and health care computerization

Współczesne Trendy w Informatyce a Komputeryzacja Działalności Leczniczej Current IT trends and health care computerization Współczesne Trendy w Informatyce a Komputeryzacja Działalności Leczniczej Current IT trends and health care computerization Autor: Stefan Cieśla Rok 2011 przełomowy rok w usługach zdrowotnych. 1. Wprowadzono

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU MARBO E SPORT LISTA CZĘŚCI (PARTS LIST) (ASSEMBLY INSTRUCTION) MH-W102 NR CZĘŚCI (PART NO.) ILOŚĆ (QUANTITY) OPIS (DESCRIPTION)

INSTRUKCJA MONTAŻU MARBO E SPORT LISTA CZĘŚCI (PARTS LIST) (ASSEMBLY INSTRUCTION) MH-W102 NR CZĘŚCI (PART NO.) ILOŚĆ (QUANTITY) OPIS (DESCRIPTION) LISTA CZĘŚCI (PARTS LIST) NR CZĘŚCI (PART NO.) ILOŚĆ (QUANTITY) OPIS (DESCRIPTION) 1 ŚRUBA (HEX BOLT) x70 6 ŚRUBA (HEX BOLT) 0 3 ŚRUBA (CARRIAGE BOLT) 5 INSTRUKCJA MONTAŻU (ASSEMBLY INSTRUCTION) MH-W10

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i analiza systemów informatycznych

Modelowanie i analiza systemów informatycznych Modelowanie i analiza systemów informatycznych MBSE/SysML Wykład 11 SYSMOD Wykorzystane materiały Budapest University of Technology and Economics, Department of Measurement and InformaJon Systems: The

Bardziej szczegółowo

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL Wrzesień 2014 www.ostc.com/game Po zarejestrowaniu się w grze OSTC Global Trading Challenge, zaakceptowaniu oraz uzyskaniu dostępu to produktów, użytkownik gry będzie

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

MeetingHelper. Aplikacja Android ułatwiająca przekazywanie materiałów pomiędzy uczestnikami spotkania. Instrukcja obsługi dla programisty

MeetingHelper. Aplikacja Android ułatwiająca przekazywanie materiałów pomiędzy uczestnikami spotkania. Instrukcja obsługi dla programisty MeetingHelper Aplikacja Android ułatwiająca przekazywanie materiałów pomiędzy uczestnikami spotkania Instrukcja obsługi dla programisty W tej części został zawarty opis uruchamiania projektu programistycznego,

Bardziej szczegółowo

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego NAUKA PRZEZ ZABAWĘ Strategia nauczania: Planowe, Zorganizowane Lub zainicjowane przez nauczyciela

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Logika rozmyta typu 2

Logika rozmyta typu 2 Logika rozmyta typu 2 Zbiory rozmyte Funkcja przynależności Interwałowe zbiory rozmyte Funkcje przynależności przedziałów Zastosowanie.9.5 Francuz Polak Niemiec Arytmetyka przedziałów Operacje zbiorowe

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Cel wykładu. Literatura. Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy. Modelowanie wymagań Wykład 2

Cel wykładu. Literatura. Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy. Modelowanie wymagań Wykład 2 Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy Systemy informatyczne w przedsiębiorstwach Zarządzanie, ZIP, sem. 6 (JG) Modelowanie wymagań Wykład 2 Grzegorz Bazydło Cel wykładu Celem wykładu jest przekazanie wiedzy

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Application Layer Functionality and Protocols

Application Layer Functionality and Protocols Application Layer Functionality and Protocols Network Fundamentals Chapter 3 Version 4.0 1 Application Layer Functionality and Protocols Network Fundamentals Rozdział 3 Version 4.0 2 Objectives Define

Bardziej szczegółowo

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District Brief description of the paper/report Item Identification Card (IIC) Process Structure Design Produce Deliver Analyse and Understand Chain 90% 10% District Argument Supply Chain Planning Process. Proces

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Configuring and Testing Your Network

Configuring and Testing Your Network Configuring and Testing Your Network Network Fundamentals Chapter 11 Version 4.0 1 Konfigurowanie i testowanie Twojej sieci Podstawy sieci Rozdział 11 Version 4.0 2 Objectives Define the role of the Internetwork

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo