Agenda. Kluczowe elementy wykładu. WPROWADZENIE Cel i zakres wykładu. Czym jest notacja BPMN? BMP czy BPMN?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Agenda. Kluczowe elementy wykładu. WPROWADZENIE Cel i zakres wykładu. Czym jest notacja BPMN? BMP czy BPMN?"

Transkrypt

1 Tytuł: 05 Notacja BPMN Autor: Piotr SAWICKI Zakład Systemów Transportowych WMRiT PP Przedmiot: Zarządzanie procesami transportowo-logistycznymi Specjalność: Logistyka transportu Wersja: Agenda Kluczowe elementy wykładu WPROWADZENIE Cel i zakres wykładu. Czym jest notacja BPMN? BMP czy BPMN? PODSTAWY NOTACJI BPMN. BPMN W PRAKTYCE Zastosowanie notacji BPMN w ARIS PODSUMOWANIE Porównanie BPMN i EPC. Dyskusja Piotr Sawicki Zarządzanie procesami Piotr Sawicki Zarządzanie procesami 2 1

2 Wprowadzenie Cel i zakres wykładu à Cel poznanie notacji modelowania procesu BPMN (alternatywa dla EPC) przegląd modeli stosowanych w notacji BPMN praktyczne modelowanie procesu w notacji BPMN z zastosowaniem narzędzia ARIS BA Piotr Sawicki Zarządzanie procesami 3 Wprowadzenie BPM gdzie jesteśmy? Doskonalenie Analiza Projektowanie 1 Modelowanie à Analiza, projektowanie i modelowanie (1.1) Jak identyfikować / budować proces? Rola klienta, oczekiwań i wymagań w definiowaniu procesu Monitoring Ocena Realizacja Konfiguracja (1.2) Istota budowy modelu po co modelować? Architektura procesów (1.3) Przegląd notacji procesu (w tym: BPMN, EPC, YAWL itp.), oraz narzędzi do modelowania (w tym: ARIS, igrapx, BizzAgi, Adonis, i.in.). Podobieństwa i różnice Piotr Sawicki Zarządzanie procesami 4 Piotr Sawicki Zarządzanie procesami 2

3 Wprowadzenie Czym jest notacja BPMN? à Ogólna charakterystyka ang. business process model & notation notacja, opracowana przez czołowe firmy z branży IT i BPM: niezależność od narzędzia BPMN pierwszy zapis: 2004r BPMN v.2.0: styczeń 2011r. specyfikacja opracowana przez OMG wersja dokumentacji: *pdf objętość: 538 stron dostępność: bezpłatnie adres do pobrania: 5 Wprowadzenie Czym jest notacja BPMN? à Twórcy BPMN Accenture Adaptive Axway Software BAE SYSTEMS BizAgi Ltd. CA Inc. Camunda Services GmbH Cordys CapGemini DICOM France Telecom R&D Fujitsu Global 360, Inc. Hewlett-Packard IDS Scheer igrafx Inferware Intalio International Business Machines KnowGravity Inc. Lombardi Software Metastorm MITRE U.S. National Institute of Standards and Technology No Magic, Inc. oose Innovative Informatik GmbH Oracle PNA Group Red Hat SAP AG Softeam Software AG Inc. TIBCO Software Trisotech Visumpoint 6 Piotr Sawicki Zarządzanie procesami 3

4 à Rozróżnia się 3 podstawowe kategorie MODELI w notacji BPMN v 2.0. diagram przebiegu procesu, ang. process orchestration proces wewnętrzny, ang. private (internal) business process proces zewnętrzny, ang. public process diagram koordynacji procesów, ang. choreographies diagram kooperacji (współpracy), ang. collaborations kooperacja pomiędzy diagramami procesów kooperacja pomiędzy podmiotami, ang. conversation 7 à Diagram przebiegu procesu ang. process orchestration przebieg procesu wewnętrznego (1), ang. private process zawiera uporządkowanie kluczowych działań w procesie obejmuje wyłącznie działania wewnątrz organizacji w procesie brak jednoznacznej definicji wykonawcy 8 Piotr Sawicki Zarządzanie procesami 4

5 à Diagram przebiegu procesu ang. process orchestration proces wewnętrzny Sprawdzenie kompletności zamówienia Sprawdzenie historii sprzedaży dla klienta Określenie dopuszczalnego Akceptacja zaproponowanego Poinformowanie zleceniodawcy o decyzji Działanie (funkcja) w procesie Zdarzenie początkowe Zdarzenie końcowe Rys.1. Proces weryfikacji zamówienia - proces wewnętrzny (OMG, 2011) 9 à Diagram przebiegu procesu ang. process orchestration przebieg procesu zewnętrznego (2) ang. public processes zawiera uporządkowanie kluczowych działań w procesie wewnętrznym wskazuje interakcje pomiędzy procesem wewnętrznym a innymi procesami lub podmiotami przebieg procesu/ów zewnętrznego jest najwyżej sygnalizowany z dokładnością do kluczowych działań definiowana jest kluczowa komunikacja zewnętrzna 10 Piotr Sawicki Zarządzanie procesami 5

6 à Diagram przebiegu procesu ang. process orchestration przebieg procesu zewnętrznego Ścieżka (ang. line) Pacjent Odebranie zgłoszenia zachorowania Skierowanie do lekarza Rozpoznanie objawów Przypisanie lekarstw Identyfikacja przypisanych lekarstw Pobranie i wydanie leków Rys.2. Proces obsługi pacjenta - proces zewnętrzny (OMG, 2011) 11 à Diagram kooperacji (współpracy) ang. collaboration pomiędzy procesami definiowanie interakcji pomiędzy min. dwoma różnymi podmiotami model zawiera dwie lub więcej ścieżek, reprezentujących podmioty uczestniczące w kooperacji 12 Piotr Sawicki Zarządzanie procesami 6

7 à Diagram kooperacji (współpracy) ang. collaboration Komunikat (ang. message) Przepływ komunikacji Klient Wysyłka zamówienia Zapoznanie się z warunkami rabatowymi Podejmowanie decyzji ws. Podejmowanie decyzji zakupowej Zamówienie Proponowany rabat Akceptacja Przyznany rabat Pracownik dz. obsługi klientów Sprawdzenie kompletności zamówienia Sprawdzenie historii sprzedaży dla klienta Określenie dopuszczalnego Akceptacja zaproponowanego Poinformowanie o wysokości udzielonego Rys.3. Kooperacja procesów: weryfikacji zamówienia i ustalania warunków (OMG, 2011) 13 à Konwersacja ang. conversations logika powiązania i wymiany komunikatów nieformalny zapis diagramu współpracy (kolaboracji) ograniczenie do kluczowych komunikatów pomiędzy podmiotami 14 Piotr Sawicki Zarządzanie procesami 7

8 à Konwersacja ang. conversations Sprzedawca Ratailer Harmonogram dostaw Negocjacja warunków dostaw Harmonogram przewozów Dostawca Supplier Ścieżka (ang. line) Spedytor Consignee Komunikat (ang. message) Przepływ komunikacji Konsolidator Consolidator Harmonogram dostaw Harmonogram dostaw Plan przewozu Nadawca Shipper Potwierdzenie przybycia/podjęcia Przewoźnik (morski, drogowy, kolejowy, lotniczy) Carrier (Sea, Land, Rail, Air) Ubezpieczenie Służby celne Customs Potwierdzenie ubezpieczenia Ubezpieczyciel Insurance Rys.4. Diagram konwersacji (OMG, 2011) Serwis samochodowy Breakdown service Gwarancja serwisowa Marszruta Dostawca usług nawigacyjnych Locative service 15 à Choreografia ang. choreographies definicja zachowań w procesie kontakt pomiędzy uczestniczącymi podmiotami czynności stanowią element interakcji (połączenia/ wymiany) komunikatów 16 Piotr Sawicki Zarządzanie procesami 8

9 Illness Occurs I want to see doctor Go see doctor I feel sick I need my medicine Pickup your medicine and you can leave Here is your medicine Receptionist/ Doctor Receive Doctor Request Send Appt. Figure An example of a Collaborative Process Receive Symptoms Send Prescription Pickup Receive Medicine Request Send Medicine Choreographies à Choreografia ang. choreographies A self-contained Choreography (no Pools or Orchestration) is a definition of the expected behavior, basically a procedural contract, between interacting Participants. While a normal Process exists within a Pool, a Choreography exists between Pools (or Participants). The Choreography looks similar to a private Business Process since it consists of a network of Activities, s, and Gateways (see Figure 7.4). However, a Choreography is different in that the Activities are interactions that represent a set (1 or more) of Message exchanges, which involves two or more Participants. In addition, unlike a normal Process, there is no central controller, responsible entity or observer of the Process. Rys.5. Diagram choreografii (OMG, 2011) I want to see the Doctor I feel sick I need my medicine Doctor Request Handle Symptoms Handle Prescription Handle Medicine Dr. Office Dr. Office Dr. Office Dr. Office Go see the Doctor Figure An example of a Choreography Pickup your medicine, then leave Here is your medicine 17 Business Process Model and Notation, v BPMN a ARIS Platform Pacjent Sprawdzenie kompletności zamówienia Sprawdzenie historii sprzedaży dla klienta Określenie dopuszczalnego Akceptacja zaproponowanego Poinformowanie zleceniodawcy o decyzji Odebranie zgłoszenia zachorowania Skierowanie do lekarza Rozpoznanie objawów Przypisanie lekarstw Identyfikacja przypisanych lekarstw Pobranie i wydanie leków Sprzedawca Ratailer Harmonogram dostaw Negocjacja warunków dostaw Spedytor Consignee Harmonogram przewozów Dostawca Supplier Send Doctor Receive Request Appt. Illness Occurs I want to see doctor Go see doctor Receive Send Send Receive Prescription Medicine Symptoms Medicine Pickup Request I feel sick I need my medicine Pickup your medicine and you can leave Here is your medicine Harmonogram dostaw Harmonogram dostaw Plan przewozu Receptionist/ Doctor Receive Receive Doctor Send Appt. Symptoms Request Figure An example of a Collaborative Process Send Prescription Pickup Receive Medicine Request Send Medicine Klient Wysyłka zamówienia Zapoznanie się z warunkami rabatowymi Podejmowanie decyzji ws. Podejmowanie decyzji zakupowej Konsolidator Consolidator Nadawca Shipper Choreographies Potwierdzenie przybycia/podjęcia Służby celne Customs Gwarancja serwisowa Serwis samochodowy Breakdown service Przewoźnik (morski, drogowy, kolejowy, lotniczy) Carrier (Sea, Land, Rail, Air) Ubezpieczenie Ubezpieczyciel Insurance Potwierdzenie ubezpieczenia Marszruta Dostawca usług nawigacyjnych Locative service A self-contained Choreography (no Pools or Orchestration) is a definition of the expected behavior, basically a procedural contract, between interacting Participants. While a normal Process exists within a Pool, a Choreography exists between Pools (or Participants). The Choreography looks similar to a private Business Process since it consists of a network of Activities, s, and Gateways (see Figure 7.4). However, a Choreography is different in that the Activities are interactions that represent a set (1 or more) of Message exchanges, which involves two or more Participants. In addition, unlike a normal Process, there is no central controller, responsible entity or observer of the Process. I want to see the Doctor I feel sick I need my medicine Pracownik dz. obsługi klientów Zamówienie Sprawdzenie kompletności zamówienia Sprawdzenie historii sprzedaży dla klienta Proponowany rabat Określenie dopuszczalnego Akceptacja Akceptacja zaproponowanego Przyznany rabat Poinformowanie o wysokości udzielonego Doctor Request Handle Symptoms Handle Prescription Handle Medicine Dr. Office Dr. Office Dr. Office Dr. Office Pickup your Go see the Here is your medicine, then Doctor medicine leave Figure An example of a Choreography 18 Business Process Model and Notation, v Piotr Sawicki Zarządzanie procesami 9

10 à Rozróżnia się 5 podstawowych kategorii elementów składowych modeli/diagramów BPMN v obiekty przepływu, ang. flow objects 2. dane 3. obiekty łączące (łączniki) 4. ścieżki 5. artefakty 19 nt Table Basic Modeling Elements An is something that happens during the course of a Process (see page 238) or a Choreography (see page 339). Activity These s affect the flow of the model and usually have a cause (trigger) or an impact (result). s are circles with open centers to allow internal markers to differentiate different triggers or results. There à Elementy składowe modeli/diagramów BPMN v 2.0: obiekty przepływu Element Description Notation An is something that happens during the course of a Process (see page 238) or a Choreography (see page 339). These s affect the flow of the model and usually have a Basic Modeling Elements cause (trigger) or an impact (result). s are circles with open centers to allow internal markers ment Description to differentiate Notation different triggers or results. There są głównymi obiektami graficznymi definiującymi zachowanie procesu are three types of s, based on when they affect the flow: Start, Intermediate, and End. wyróżnia się 3 kluczowe obiekty An Activity is a generic term for work that company performs (see page 151) in a Process. An Activity can be atomic or non-atomic (compound). The types of Activities that are a part of a Process Model are: Sub-Process and Task, which are are three types of s, Rys.6. based Główne on when obiekty they przepływu rounded rectangles. dla notacji Activities BPMN are used v2.0 in both affect the Notation flow: Start, Intermediate, and End. standard Processes and in Choreographies. omething that happens during the vity An Activity is a generic term for work that company rocess (see page 238) or a Gateway A Gateway is used to control the divergence and performs (see page 151) in a Process. An Activity y (see page 339). These s convergence of Sequence Flows in a Process (see can be atomic or non-atomic (compound). The of the model and usually have a page 145) and in a Choreography (see page 344). ) or an impact (result). s types are of Activities that are a part of a Process Thus, it will determine branching, forking, merging, en centers to allow internal markers Model are: Sub-Process and Task, which are different triggers or results. rounded There rectangles. Activities are used in both and joining of paths. Internal markers will indicate s of s, based on when standard they Processes and in Choreographies. the type of behavior control. : Start, Intermediate, and End. way A Gateway is used to control Sequence the divergence Flow and A Sequence Flow is used to show the order that a generic term for work that company convergence of Sequence Flows in a Process (see Activities will be performed in a Process (see page page 151) in a Process. An page Activity 145) and in a Choreography Coś, co dzieje (see się page w trakcie 344). przebiegu 97) and in a Choreography (see page 320). or non-atomic (compound). Thus, The it will determine branching, forking, merging, ities that are a part of a Process procesu; Message wywołuje Flowczynności A Message Flow is used to show the flow of and joining of paths. Internal markers will indicate b-process and Task, which are Messages between two Participants that are the type of behavior control. ngles. Activities are used in both prepared to send and receive them (see page uence esses and Flow in Choreographies. Piotr A Sequence Sawicki / Zarządzanie Flow procesami is used to show the order that 120). In BPMN, two separate Pools in a Activities will be performed in a Process (see page Collaboration Diagram will represent the two used to control the divergence and 97) and in a Choreography (see page 320). Participants (e.g., PartnerEntities and/or of Sequence Flows in a Process (see PartnerRoles). d sage in a Choreography Flow (see page A Message 344). Flow is used to show the flow of termine branching, forking, merging, Messages between two Participants Association that are paths. Internal markers will indicate prepared to send and receive them (see page An Association is used to link information and Artifacts with BPMN graphical elements (see page havior control. 120). In BPMN, two separate Pools in a 67). Text Annotations (see page 71) and other low is used to show the order Collaboration that Diagram will represent the two be performed in a Process (see Participants page (e.g., PartnerEntities and/or horeography (see page 320). PartnerRoles). ociation low is used to show the flow An of Association is used to link information and Artifacts (see page 66) can be Associated with the graphical elements. An arrowhead on the Association indicates a direction of flow (e.g., data), when appropriate. tween two Participants that are Artifacts with BPMN graphical elements (see page end and receive them (see page 67). Text Annotations (see page 71) and other N, two separate Pools in a Diagram will represent the two.g., PartnerEntities and/or Association indicates a direction of flow (e.g., ). data), when appropriate. n is used to link information and BPMN graphical elements (see page Zdarzenie Czynność Bramka Działania i czynności wykonywane w procesie, w celu osiągniecia zamierzonego rezultatu Element kontroli podziału lub łączenia przepływu w procesie Artifacts (see page 66) can be Associated with the Piotr Sawicki graphical elements. Zarządzanie An arrowhead on the procesami 10 20

11 ble Basic Modeling Elements ool A Pool is the graphical representation of a Participant in a Collaboration (see page 112). It representation of a also acts as a swimlane and a graphical container for partitioning a set of Activities from ration (see page 112). It other Pools, usually in the context of B2B e and a graphical situations. A Pool MAY have internal details, in the g a set of Activities from form of the Process that will be executed. Or a the context of B2B Pool MAY have no internal details, i.e., it can be a have internal details, in the "black box." ane t will be executed. Or a A Lane is a sub-partition within a Process, rnal details, i.e., it can be sometimes a within a Pool, and will extend the entire length of the Process, either vertically or horizontally (see on page 305). Lanes are used to n within a Process, organize and categorize Activities. ol, and will extend the entire either ata Object vertically or Data Objects provide information about what ge 305). Lanes are used Activities to require to be performed and/or what they e Activities. produce (see page 205), Data Objects can represent a singular object or a collection of objects. Data Input and Data Output provide the same information for Processes. formation about what performed essage and/or what they A Message is used to depict the contents of a ), Data Objects can communication between two Participants (as defined by a business PartnerRole or a business ject or a collection of PartnerEntity see on page 93). Data Output provide the rocesses. roup (a box around a A Group is a grouping of graphical elements that roup of objects within are within the same Category Obiekt (see danych page 70). This e epict same the category) contents of a type of grouping does not affect the Sequence n two Participants (as Flows within the Group. The Category name appears on the diagram as the group label. PartnerRole or a business Categories can be used for documentation or page 93). Piotr analysis Sawicki / purposes. Zarządzanie procesami Groups are one way in which Categories of objects can be visually displayed on of graphical elements that the diagram. tegory (see page 70). This ot affect the Sequence. The Category name ext Annotation ttached as the group with an label. d ssociation) for documentation or ups are one way in which an be visually displayed on Flow is used to show the flow of etween two Participants that are send and receive them (see page N, two separate Pools in a à Elementy składowe modeli/diagramów BPMN v 2.0: dane wyróżnia się 4 kluczowe rodzaje danych obiekty danych dane wejściowe dane wyjściowe magazyn danych Rys.7. Główne obiekty danych dla notacji BPMN v2.0 Dostarcza informacji niezbędnych do realizacji czynności w procesie Text Annotations are a mechanism for a modeler to provide additional text information for the reader of a BPMN Diagram (see page 71). Komunikat Informacja stanowiąca podstawę komunikacji pomiędzy różnymi podmiotami Descriptive Text Here An is something that happens during the course of a Process (see page 238) or a 2.2 mechanism Extended for a modeler BPMN to Modeling Elements Choreography (see page 339). These s Table Basic Modeling Elements information for the reader of affect the flow of the model and usually have a Descriptive Text cause (trigger) or an impact (result). s are ble page 7.271). displays Element a more extensive list of the Business Process concepts that could be depicted through a business Description circles Notation with open centers to allow internal markers cess modeling notation. Here to differentiate different triggers or results. There An is something that happens during the course of a Process (see page 238) or a are three types of s, based on when they n Choreography Notation (see page 339). These s Business affect Process the flow: Model Start, and Intermediate, Notation, v2.0 and End. affect the flow of the model Activity and usually have a An Activity is a generic term for work that company something that happens during the cause (trigger) or an impact (result). s are Process (see page 238) or a performs (see page 151) in a Process. An Activity circles with open centers to allow internal markers hy (see page 339). These s can be atomic or non-atomic (compound). The to differentiate different triggers or results. There types of Activities that are a part of a Process w of the model and usually have a are three types of s, based on when they Model are: Sub-Process and Task, which are er) or an impact (result). s are affect the flow: Start, Intermediate, and End. rounded rectangles. Activities are used in both open centers to allow internal markers standard Processes and in Choreographies. lements te different Activity triggers or results. There An Activity is a generic term for work that company es of s, based on when they performs (see page 151) Gateway in a Process. An Activity A Gateway is used to control the divergence and w: Start, Intermediate, and End. can be atomic or non-atomic (compound). The convergence of Sequence Flows in a Process (see usiness Process concepts that types could of be Activities depicted that through are a part a business of a Process page 145) informacjami and a Choreography (see page 344). s a generic term for work that company Model are: Sub-Process and Task, which are Thus, it will determine branching, forking, merging, e page 151) in a Process. An Activity rounded rectangles. Activities are used in both and joining of paths. Internal markers will indicate ic or non-atomic (compound). The standard Processes and in Choreographies. the type of behavior control. ivities that are a part of a Process ub-process Gateway and Task, which are Business A Gateway Process is used Model to control Sequence and Notation, the divergence Flow v2.0 and A Sequence Flow is used to show the order that tangles. Activities are used in both convergence of Sequence Flows in a Process (see Activities will be performed in a Process (see page ocesses and in Choreographies. page 145) and in a Choreography (see page 344). 97) and in a Choreography (see page 320). Thus, it will determine branching, Message forking, Flow merging, A Message Flow is used to show the flow of is used to control the divergence and and joining of paths. Internal markers will indicate Messages between two Participants that are e of Sequence Flows in a Process (see the type of behavior control. prepared to send and receive them (see page nd in a Choreography (see page 344). 120). In BPMN, two separate Pools in a determine Sequence branching, Flow forking, merging, A Sequence Flow is used to show the order that Rys.8. Główne obiekty łączące Collaboration dla notacji Diagram BPMN will v2.0 represent the two of paths. Internal markers will indicate Activities will be performed in a Process (see page Participants (e.g., PartnerEntities and/or ehavior control. 97) and in a Choreography (see page 320). PartnerRoles). Flow is used Message to show Flowthe order that A Message Flow is used to show the flow of Association An Association is used to link information and ll be performed in a Process (see page Messages between two Participants that are Artifacts with BPMN graphical elements (see page Choreography (see page 320). prepared to send and receive them (see page 67). Text Annotations (see page 71) and other 120). In BPMN, two separate Pools in a Artifacts (see page 66) can be Associated with the Collaboration Diagram will represent the two graphical elements. An arrowhead on the Participants (e.g., PartnerEntities and/or PartnerRoles). Table Basic Modeling Elements Element Description Notation à Elementy składowe modeli/diagramów BPMN v 2.0: obiekty łączące rodzaj połączenia pomiędzy obiektami przepływu lub wyróżnia się 3 kluczowe rodzaje przepływów Przepływ pracy Association Przepływ indicates informacji a direction of flow (e.g., Odwołania Prezentacja kolejności wykonywania data), when appropriate. Prezentacja przepływu informacji pomiędzy czynności w procesie różnymi podmiotami Połącznie informacji i artefaktów (tekst komentarz, uwagi) z obiektami graficznymi Association n Diagram will represent the two An Association is used to link information and Artifacts with BPMN graphical elements (see page (e.g., PartnerEntities and/or 67). Text Annotations (see page 71) and other s). Artifacts (see page 66) can be Associated with the ion is used to link information and graphical elements. An arrowhead on the h BPMN graphical elements (see page Association indicates a direction of flow (e.g., notations (see page 71) and other data), when appropriate. e page 66) can be Associated with the ements. An arrowhead on the indicates a direction of flow (e.g., Business Process Model and Notation, v appropriate Business Process Model and Notation, v Piotr Sawicki Zarządzanie procesami 11 v2.0 29

12 ts Table Basic Modeling Elements Pool s a grouping of graphical elements that the same Category (see page 70). This ouping does not affect Text the Annotation Sequence hin the Group. The Category (attached name with an n the diagram as the Association) group label. s can be used for documentation or urposes. Groups are one way in which Lane s of objects can be visually displayed on m. A Pool is the graphical representation of a Participant in a Collaboration (see page 112). It also acts as a swimlane and a graphical container for partitioning a set of Activities from other Pools, usually in the context of B2B situations. A Pool MAY have internal details, in the form of the Process that will be executed. Or a à Elementy składowe modeli/diagramów BPMN v 2.0: ścieżki Pool Rys.9. MAY Główne have no obiekty internal details, typu ścieżka i.e., it can dla be a notacji BPMN v2.0 "black box." the graphical representation Lane of a A Lane is a sub-partition within a Process, t in a Collaboration (see page 112). It sometimes within a Pool, and will extend the entire as a swimlane and a graphical length of the Process, either vertically or for partitioning a set of Activities from horizontally (see on page 305). Lanes are used to ls, usually in the context of B2B organize and categorize Activities.. A Pool MAY have internal details, in the e Process that will be executed. Or a Data Object Data Objects provide information about what have no internal details, i.e., it can be a Activities Grupa ścieżek require to be performed and/or what they x." produce (see page 205), Data Objects can a sub-partition within a Process, represent Graficzna a reprezentacja singular object podmiotu or a collection lub grupy of s within a Pool, and will extend the entire objects. podmiotów Data w Input procesie and Data Output provide the the Process, either vertically or same information for Processes. lly (see on page 305). Lanes are used to Message A Message is used to depict the contents of a and categorize Activities. Piotr Sawicki / Zarządzanie procesami communication between two Participants (as defined by a business PartnerRole or a business cts provide information about what PartnerEntity see on page 93). require to be performed and/or what they Group (a box around a A Group is a grouping of graphical elements that see page 205), Data Objects can group of objects within are within the same Category (see page 70). This a singular object or a collection of the same category) type of grouping does not affect the Sequence ata Input and Data Output provide the Flows within the Group. The Category name rmation for Processes. appears on the diagram as the group label. e is used to depict the contents of a Table Categories Basic Modeling can Elements be used for documentation or ation between two Participants (as analysis purposes. Groups are one way in which Pool A Pool is the graphical representation of a y a business PartnerRole or a business Categories of objects can be visually displayed on Participant in a Collaboration (see page 112). It tity see on page 93). the diagram. Grupa ścieżek Table Basic Modeling Elements Message A Message is used to depict the contents of a Pool A Pool is the graphical representation of a communication between two Participants (as Participant in a Collaboration (see page 112). It defined by a business PartnerRole or a business also acts as a swimlane and a graphical odeling Elements container for partitioning a set of Activities from PartnerEntity see on page 93). other Pools, usually in the context of B2B situations. A Pool MAY have internal details, in the form of the Process that will be executed. Or a list of the Business Pool MAY have Process no internal details, concepts Group (a box i.e., it can be a that around could a be A Group depicted is a grouping through of graphical a business elements that "black box." group of objects within are within the same Category (see page 70). This Lane A Lane is a sub-partition within a Process, the same category) type of grouping does not affect the Sequence sometimes within a Pool, and will extend the entire length of the Process, either vertically or Flows within the Group. The Category name horizontally (see on page 305). Lanes are used to Business Process Model and Notation, v2.0 organize and categorize Activities. appears on the diagram as the group label. Categories can be used for documentation or Data Object Data Objects provide information about what analysis purposes. Groups are one way in which Activities require to be performed and/or what they produce (see page 205), Data Objects can Categories of objects can be visually displayed on represent a singular object or a collection of objects. Data Input and Data Output provide the the diagram. same information for Processes. sposób połączenia (grupowania) głównych elementów modeli wyróżnia się 2 kluczowe rodzaje ścieżek Ścieżka Stanowi podzbiór (podgrupę) w ramach procesu podgrupa w puli. Służy do organizacji i kategoryzacji czynności w procesie tations are a mechanism for a modeler to Extended BPMN Modeling Elements dditional text information for the reader Data of Object Data Objects provide information about what Descriptive Text iagram (see page 71). Activities require to be performed and/or what they Table 7.2 displays a more extensive list produce of the (see Business page 205), Here Data Process Objects can concepts that could be depicted through a business process modeling notation. BPMN v 2.0: artefakty represent a singular object or a collection of objects. Data Input and Data Output provide the 30 same information for Processes. Business Process Model and Notation, v2.0 Message Group (a box around a group of objects within the same category) A Message is used to depict the contents of a communication between two Participants (as defined by a business PartnerRole or a business PartnerEntity see on page 93). A Group is a grouping of graphical elements Text that Annotation are within the same Category (see page (attached 70). This with an type of grouping does not affect the Sequence Flows within the Group. The Category name Association) appears on the diagram as the group label. Categories can be used for documentation or analysis purposes. Groups are one way in which Categories of objects can be visually displayed on the diagram. also acts as a swimlane and a graphical container for partitioning a set of Activities from other Pools, usually in the context of B2B Text Annotations situations. are a A mechanism Pool MAY have for internal a modeler details, in to the provide additional form of text the Process information that will for be the executed. reader Or a of a BPMN Diagram Pool MAY (see have page no internal 71). details, i.e., it can be a "black box." A Lane is a sub-partition within a Process, sometimes within a Pool, and will extend the entire length of the Process, either vertically or horizontally (see on page 305). Lanes are used to organize and categorize Activities. Grupa ścieżek Ścieżka Ścieżka Descriptive Text Here à Elementy składowe modeli/diagramów dostarczają dodatkowych informacji o procesie wyróżnia się 2 kluczowe rodzaje artefaktów grupa komentarz tekstowy Rys.10. Główne obiekty typu artefakt dla notacji BPMN v2.0 Text Annotations are a mechanism for a modeler to provide additional text information for the reader of a BPMN Diagram (see page 71). Descriptive Text Tekst Here 23 Text Annotation Text Annotations are a mechanism for a modeler to (attached with an provide additional text information for the reader of Association) a BPMN Diagram (see page 71). Grupa Descriptive Text Here Grupuje obiekty graficzne tego samego typu Extended BPMN Modeling Elements Komentarz tekstowy Umieszczanie dodatkowego tekstu niezbędnego dla zrozumienia zapisu Table 7.2 displays a more extensive list of the Business Process concepts that could be depicted through a business Extended BPMN Modeling Elements process modeling notation. Table 7.2 displays a more extensive list of the Business Process concepts that could be depicted through a business process modeling notation. 30 Business Process Model and Notation, v Business Process Model and Notation, v Piotr Sawicki Zarządzanie procesami 12

13 à Większość podstawowych elementów składowych modelu BPMN posiada swoje uszczegółowienie à zdarzenia Rys Rodzaje zdarzeń dla notacji BPMN v2.0 Table Types of s and their Markers Types Start Intermediate End Top- Level Sub-Process Sub-Process Non- Catching Boundary Boundary Non- Throwing None Message Timer Error Escalation 25 Cancel Compensation Table Types of s and their Markers Conditional Types Start Intermediate End Link None Signal à Większość podstawowych elementów składowych modelu BPMN posiada swoje uszczegółowienie à zdarzenia Message Terminate Rys Rodzaje zdarzeń dla notacji BPMN v2.0 Table Timer Types of s and their Markers Multiple Elementy Catching graficzne Boundary notacji Types Start Intermediate End Top- Catching Boundary Boundary Throwing Error Level Sub-Process Sub-Process Non- Non- Business Process Model and Notation, v None Escalation Top- Level Sub-Process Sub-Process Non- Boundary Non- Throwing Message Cancel Timer Compensation Error Conditional Escalation Link 26 Cancel Signal Compensation Terminate Conditional Multiple Piotr Sawicki Zarządzanie procesami 13 Link

14 Types Start Intermediate End Top- Level Sub-Process Sub-Process Non- Catching Boundary Boundary Non- Throwing None Message Timer Podstawy notacji Error BPMN Escalation à Większość podstawowych elementów składowych modelu BPMN posiada Cancel swoje uszczegółowienie à zdarzenia Rys Rodzaje zdarzeń dla notacji BPMN v2.0 Table Types of s and their Markers Compensation Types Start Intermediate End Conditional Top- Level Sub-Process Sub-Process Non- Catching Boundary Boundary Non- Throwing None Link Message Signal Timer Terminate Error Multiple Escalation Business Process Model and Notation, v Cancel Compensation Conditional Link à Uszczegółowienie Signal elementów graficznych modelu BPMN Terminate Bramki logiczne Multiple Rys.12. Rodzaje bramek logicznych dla notacji BPMN v2.0 Alternatywa wykluczająca Exclusive (xor) or W oparciu o zdarzenia -Based X Równocześnie, Parallel w oparciu o zdarzenia -Based Business Process Model and Notation, v Alternatywa (or) Inclusive Złożony Complex Równocześnie (and) Parallel Figure The Different types of Gateways The Gateway controls the flow of both diverging and converging Sequence F have multiple input and multiple output flows. Modelers 28 and modeling tools mi Gateway only performing one of these functions. Thus, it would take two sequ then to diverge the Sequence Flows. Piotr Sawicki Zarządzanie procesami 14

15 BPMN w praktyce Przykładowy model (współpracy) 29 BPMN w praktyce Przygotowanie modelu w ARIS BA 30 Piotr Sawicki Zarządzanie procesami 15

16 Podsumowanie Bibliografia OMG. Business Process Model and Notation - ver. 2.0., January 2011 (http://www.omg.org/spec/bpmn/2.0 ) Piotr Sawicki Zarządzanie procesami 31 Podsumowanie Zapraszam do dyskusji i zadawania pytań Piotr Sawicki Zarządzanie procesami 32 Piotr Sawicki Zarządzanie procesami 16

17 Tytuł: 05 Notacja BPMN Autor: Piotr SAWICKI Zakład Systemów Transportowych WMRiT PP Przedmiot: Zarządzanie procesami transportowo-logistycznymi Specjalność: Logistyka transportu Wersja: Piotr Sawicki Zarządzanie procesami 17

Słownik wyrażeń związanych z. Wersja 2.02 (2011) testowaniem

Słownik wyrażeń związanych z. Wersja 2.02 (2011) testowaniem z Wersja 2.02 (2011) testowaniem Wszystkie prawa do wersji angielskie zastrzeżona dla International Testing Qualification Board (ISTQB) Wersja angielska słownika wyrażeń związanych została opracowana przez

Bardziej szczegółowo

Słownik wyrażeń związanych z. Wersja 2.2 (2012) testowaniem

Słownik wyrażeń związanych z. Wersja 2.2 (2012) testowaniem z Wersja 2.2 (2012) testowaniem Uwagi na temat praw autorskich Ten dokument może być kopiowany w całości, lub w wypisach, po podaniu źródła Wszystkie prawa do wersji angielskie zastrzeżona dla International

Bardziej szczegółowo

Słownik wyrażeń związanych z. Wersja 2.3 (2014) testowaniem

Słownik wyrażeń związanych z. Wersja 2.3 (2014) testowaniem z Wersja 2.3 (2014) testowaniem Uwagi na temat praw autorskich Ten dokument może być kopiowany w całości, lub w wypisach, po podaniu źródła Wszystkie prawa do wersji angielskie zastrzeżona dla International

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 2004 Glossary of Terms English - Polish

PRINCE2 2004 Glossary of Terms English - Polish English Description Translated Term Translated Description Acceptance Criteria A prioritised list of criteria that the final Kryteria akceptacji Ułożona według priorytetu lista kryteriów, które product(s)

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH Z UŻYCIEM NOTACJI BPMN

MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH Z UŻYCIEM NOTACJI BPMN Mariusz Żytniewski Piotr Zadora MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH Z UŻYCIEM NOTACJI BPMN Wprowadzenie W teorii nauk o zarządzaniu jednym z nurtów zarządzania organizacją jest podejście procesowe, które

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Glossary of Terms Polish

PRINCE2 Glossary of Terms Polish Term Definition Translated Term Translated Definition accept (risk response) A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having discerned that that

Bardziej szczegółowo

Słownik wyraŝeń związanych z testowaniem

Słownik wyraŝeń związanych z testowaniem Wersja 2.0 Słownik wyraŝeń związanych z testowaniem Wersja angielska słownika wyraŝeń związanych z testowaniem została opracowana przez Glossary Working Party International Software Testing Qualifications

Bardziej szczegółowo

Master Automatic Control System for the Power Industry

Master Automatic Control System for the Power Industry Master Automatic Control System for the Power Industry Authors Michał Białecki Jerzy Drutko Radosław Izakiewicz Antonina Kieleczawa Piotr Pietras Roman Skakowski Wojciech Szubert Edward Ziaja Keywords

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY

INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY ZESZYTY NAUKOWE NR 453 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 8 ISSN 1640-6818 INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY ISSN 1896 382X UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 453 EKONOMICZNE

Bardziej szczegółowo

MSP 2011 Glossary of Terms Polish & English. risk appetite. programme office. proximity (of risk) MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)

MSP 2011 Glossary of Terms Polish & English. risk appetite. programme office. proximity (of risk) MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English) The following is an explanation of common terms used in the guide. It is drawn from the OGC PPM Common Glossary and includes terms that are relevant to MSP. Document titles are not included within the

Bardziej szczegółowo

Metodyka opracowania portalu geoinformacyjnego z użyciem oprogramowania typu Open Source na przykładzie serwisu WWW Muzeum na Majdanku

Metodyka opracowania portalu geoinformacyjnego z użyciem oprogramowania typu Open Source na przykładzie serwisu WWW Muzeum na Majdanku Polski Przegląd Kartograficzny Tom 46, 2014, nr 4, s. 397 411 OLGA JAWORSKA Łęczna olgajaworska@interia.pl Metodyka opracowania portalu geoinformacyjnego z użyciem oprogramowania typu Open Source na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Artur Kowalski. Moduł. Wykonywanie pomiarów w układach i elektronicznych 311410.M1. Jednostka modułowa

Artur Kowalski. Moduł. Wykonywanie pomiarów w układach i elektronicznych 311410.M1. Jednostka modułowa Artur Kowalski Moduł Wykonywanie pomiarów w układach i elektronicznych 311410.M1 elektrycznych Jednostka modułowa Posługiwanie się językiem obcym w branży mechatronicznej 311410.M1. J3 Poradnik dla ucznia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika - Science and Technology Mariusz WAŻNY, Konrad WOJTOWICZ Analiza systemu eksploatacji wojskowego statku powietrznego w aspekcie jego modernizacji The analysis of

Bardziej szczegółowo

BPMN a wymiar danych ograniczenia i notacje komplementarne 1

BPMN a wymiar danych ograniczenia i notacje komplementarne 1 2014, nr 2 (54) B. Marcinkowski, B. Gawin, BPMN a wymiar danych ograniczenia i notacje komplementarne, e-mentor 2014, nr 2 (54), s. 57 67, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/54/id/1096. BPMN

Bardziej szczegółowo

D5.2 Midterm report from development and upgrading of research equipment

D5.2 Midterm report from development and upgrading of research equipment D5.2 Midterm report from development and upgrading of research equipment Work Package Number: WP 5 Work Package Title: Capacity building through acquisition, development and upgrading of research equipment

Bardziej szczegółowo

Ocena dostępności informacji Information availability assessment

Ocena dostępności informacji Information availability assessment dr inż. ANDRZEJ MICHALSKI Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG Ocena dostępności informacji Information availability assessment W artykule przeanalizowano pojęcie i znaczenie dostępności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NR 11-29 INSTRUCTION 11-29. Dotyczy: Wymagania dla Dostawców PWK / PWK Supplier Requirements

INSTRUKCJA NR 11-29 INSTRUCTION 11-29. Dotyczy: Wymagania dla Dostawców PWK / PWK Supplier Requirements STRONA/PAGE: 1 Dotyczy: Wymagania dla Dostawców PWK / PWK Supplier Requirements NINIEJSZY DOKUMENT JEST WŁASNOŚCIĄ PRATT AND WHITNEY KALISZ SP. Z O.O. NIE WOLNO POSIADAĆ, ROBIĆ UŻYTKU, KOPIOWAĆ ANI UDOSTĘPNIAĆ

Bardziej szczegółowo

MSP Glossary of Terms Polish - English

MSP Glossary of Terms Polish - English Polish Term Polish Definition English Term English Definition apetyt na ryzyko Poziom niepewności (ryzyka), jaki organizacja risk appetite The amount of risk the organization, or lub jej część jest skłonna

Bardziej szczegółowo

We make your production efficient

We make your production efficient We make your production efficient Twinings of London Twinings of London is a global brand of high quality teas, selling its products in over 115 countries. The company has a 300-year tradition, which makes

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA FLOTĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE BRANŻY SPOŻYWCZEJ PRACTICAL ASPECTS OF FLEET MANAGEMENT IN A FOOD COMPANY

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA FLOTĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE BRANŻY SPOŻYWCZEJ PRACTICAL ASPECTS OF FLEET MANAGEMENT IN A FOOD COMPANY Artur DMOWSKI PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA FLOTĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE BRANŻY SPOŻYWCZEJ PRACTICAL ASPECTS OF FLEET MANAGEMENT IN A FOOD COMPANY Prezentowana praca ma na celu scharakteryzowanie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna Formuły, zwroty, wskazówki praktyczne Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim Wersja symetryczna z tłumaczeniem w języku polskim Wersja symetryczna z tłumaczeniem w języku polskim Rozmowa kwalifikacyjna

Bardziej szczegółowo

Annex 1 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Quality Requirements for Production Material Version 1. Dated December 02, 2014

Annex 1 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Quality Requirements for Production Material Version 1. Dated December 02, 2014 Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Zakupów Aircom Automotive Wymagania jakościowe dla materiałów produkcyjnych Wersja 1. stan na 2 grudnia 2014 Annex 1 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase

Bardziej szczegółowo

1. Aleksander MOCZAŁA: Rozwój systemów ERP... 1

1. Aleksander MOCZAŁA: Rozwój systemów ERP... 1 SPIS TREŚCI CONTENT: 1. Aleksander MOCZAŁA: Rozwój systemów ERP... 1 2. Leif GOLDHAHN, Michael KAISER: Development of adaptable multimedia process descriptions for process planning and manufacturing via

Bardziej szczegółowo

GLOSARIUSZ TERMINÓW GLOSSARY OF TERMS

GLOSARIUSZ TERMINÓW GLOSSARY OF TERMS 1 Glosariusz został opracowany przez Zespół do spraw ujednolicenia terminologii dotyczącej kontroli i audytu w administracji publicznej, w następującym składzie: The Glossary has been prepared by the Team

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa prawna: Zasada konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

3. Podstawa prawna: Zasada konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII MICROSOFT i ADOBE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług szkoleniowych z zakresu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Zamawiający: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa. (Wersja 1.0)

RAPORT KOŃCOWY. Zamawiający: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa. (Wersja 1.0) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Ewaluacja rozwiązań stosowanych w celu oceny i

Bardziej szczegółowo

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych Design at your Service Od roku 2011 Urząd Marszałkowski Województwa ŚląDesign Silesia project initially in partnership with the początkowo z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach Academy of Fine Arts in

Bardziej szczegółowo

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market 2010 www.iwp.com.pl/projekty_dobry_wzor Instytut Wzornictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA END USER - CLIENT AGREEMENT. 1 Wstęp. 1. Introduction

UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA END USER - CLIENT AGREEMENT. 1 Wstęp. 1. Introduction UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA 1 Wstęp 1.1 xsocial jest znakiem handlowym spółki DUB Investments Ltd. Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy DUB Investments Ltd (w dalszej części dokumentu zwanej

Bardziej szczegółowo