Instrukcja obsługi programu. wersja dla Subiekt GT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi programu. wersja dla Subiekt GT"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi programu wersja dla Subiekt GT

2 Spis treści Wstęp...3 Instalacja i konfiguracja...4 Wymagania programu...4 Przebieg instalacji...4 Kreator aktualizacji struktur sterujących...8 Konfiguracja programu...10 SOTE: MySQL...12 SOTE: WebAPI...13 Klucz aplikacji...14 Ceny...17 Zamówienia...18 Synchronizacja automatyczna...21 Artykuły...22 Magazyny...23 Obsługa programu...24 Zakładka Produkty...26 Panel kategorii...26 Panel produktów...29 Zakładka Kontrahenci...34 Zakładka Zamówienia...39 Synchronizacja danych...41 Kontakt

3 Wstęp Program directintegrator ST5 - wersja dla Subiekt GT umożliwia połączenie systemu magazynowego Subiekt GT ze sklepem internetowym SOTE5. Podstawowym zadaniem aplikacji jest synchronizacja danych dotyczących produktów oraz automatyczne tworzenie dokumentów zamówienia w systemie magazynowym na podstawie zamówień w sklepie internetowym. directintegrator ST5 umożliwia automatyczną synchronizację cen produktów, stanów magazynowych, oraz innych informacji o produktach dane z systemu Subiekt wysyłane są do sklepu SOTE. Aplikacja umożliwia także grupowe przenoszenie produktów pomiędzy systemami dzięki tej opcji, zaledwie kilkoma kliknięciami przeniesiesz swoją bazę produktów z systemu magazynowego do sklepu lub ze sklepu do systemu Subiekt. Utworzone w sklepie internetowym SOTE zamówienie zostanie automatycznie (lub ręcznie za pomocą jednego kliknięcia) przepisane do systemu Subiekt zostanie w nim utworzony dokument zamówienia. Przepisanie zamówienia, a następnie jego zrealizowanie w systemie Subiekt może spowodować (w zależności od indywidualnych ustawień aplikacji) zmianę statusu zamówienia w sklepie internetowym. Program directintegrator ST5 - wersja dla Subiekt GT umożliwia także zarządzanie danymi kontrahentów kliencie w sklepie SOTE mogą zostać dodani do systemu Subiekt, możliwe jest także połączenie już istniejących w obu systemach kontrahentów. Wszystkie te opcje sprawiają, że directintegrator ST5 - wersja dla Subiekt GT jest idealnym rozwiązaniem zarówno dla firm, które posiadają już oba systemy i pragną usprawnić swoją pracę, jak i dla tych, które dopiero chcą rozpocząć działalność handlową w Internecie i szukają wygodnego rozwiązania. Moje notatki 3

4 Instalacja i konfiguracja Przed rozpoczęciem instalacji zalecane jest wykonanie kopii zapasowej bazy danych programu Subiekt GT oraz sklepu internetowego SOTE. Program directintegrator ST5 instalujemy za pomocą specjalnego programu instalacyjnego, dostarczonego przez partnerów, pobranego z Internetu lub przysłanego na płycie CD. Upewnij się także, że są spełnione wszystkie wymagania programu wymienione poniżej. Wymagania programu.net Framework 3.5 lub nowszy, zainstalowana przeglądarka Internet Explorer w wersji 8, system magazynowy Subiekt GT wraz z rozszerzeniem Sfera dla Subiekta GT, sklep internetowy SOTE5. Przebieg instalacji Przed rozpoczęciem instalacji należy zapisać i zamknąć wszystkie niezapisane dokumenty. Zalecane jest także przygotowanie następujących informacji: lokalizację serwera MS SQL systemu Subiekt, nazwę użytkownika serwera i jego hasło, nazwę podmiotu w systemie Subiekt, a także nazwę operatora i jego hasło, ustawienia serwera bazy danych MySQL sklepu SOTE: adres URL serwera MySQL oraz port, na którym pracuje, nazwę użytkownika serwera oraz jego hasło, nazwę bazy danych sklepu SOTE na serwerze MySQL, sposób kodowania znaków z bazie danych sklepu, adres sklepu i panelu administracyjnego SOTE, nazwę użytkownika oraz jego hasło do panelu administracyjnego SOTE, nazwę i hasło użytkownika SOTE uprawnionego do korzystania z Web API. 4

5 Program instalacyjny poprosi o zaakceptowanie warunków umowy licencyjnej oraz o wybranie lokalizacji, w której zostaną umieszczone pliki programu. Wymagane miejsce na dysku jest zależne od wersji instalatora wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu megabajtów (np. dla wersji programu było to niespełna 15 MB). Po zakończeniu pracy kreatora instalacji ikona programu pojawi się na pulpicie, natomiast w Menu Start systemu Windows pojawi się folder firmy ZARA, a w nim folder directintegrator ST5 - wersja dla Subiekt GT. Aby rozpocząć pracę z programem, wystarczy kliknąć ikonę na pulpicie lub w folderze programu w Menu Start wybrać pozycję directintegrator ST5. Warto pamiętać, że przed pierwszym uruchomieniem programu należy uruchomić program konfigurujący aplikację w tym celu wystarczy wybrać pozycję Konfigurator z folderu programu w Menu Start. Pierwsze uruchomienie aplikacji (zarówno programu głównego, jak i konfiguratora) będzie wiązało się z koniecznością skonfigurowania połączenia z systemem Subiekt GT. Pierwszym krokiem jest wprowadzenie parametrów połączenia z bazą danych MS SQL systemu Subiekt. Wyświetlone zostanie okno takie jak przedstawiono na rysunku 1. Należy wybrać lokalizację serwera bazy danych, a także nazwę użytkownika i hasło. Można wybrać opcję autentykacji Windows - wówczas próba połączenia z serwerem nastąpi z wykorzystaniem nazwy użytkownika i hasła do systemu Windows, jednak warunkiem poprawnego połączenia jest to, czy serwer MS SQL obsługuje ten tryb logowania. Jeżeli nie znamy dokładnej lokalizacji serwera MS SQL, zamiast wpisywać ją w pole kliknijmy przycisk z trzema kropkami, po prawej stronie tego pola. Program podpowie nam znalezione lokalizacje serwerów i pozwoli wybrać jedną z nich. Kliknięcie w tym oknie przycisku Anuluj zakończy pracę programu. Kliknij przycisk Zapisz, aby kontynuować pracę. Rys.1. Okno konfiguracji połączenia z serwerem bazy danych MS SQL. 5

6 Program spróbuje się teraz połączyć z serwerem jeśli ta próba się powiedzie, wprowadzone dane zostaną zapisane i przy następnym uruchomieniu program nie będzie już pytał o te informacje. Jeśli próba nie powiedzie się, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Kolejnym krokiem jest logowanie do systemu Subiekt. Okno logowania (przedstawione na rysunku 2.) wyświetlane jest przy każdym uruchomieniu programu, jednak aplikacja pamięta ostatnie logowanie i automatycznie uzupełnia wszystkie dane w polach okna, za wyjątkiem hasła, które za każdym razem należy wpisać, aby rozpocząć pracę z programem. Przy pierwszym uruchomieniu wprowadzenie tych danych będzie jednak wymagane. Należy wybrać istniejący podmiot w systemie Subiekt, z którym będziemy pracować, a także użytkownika zdefiniowanego w ramach tego podmiotu i jego hasło. Nazwy podmiotu nie trzeba znać na pamięć aplikacja podpowie nam wyświetlając listę podmiotów istniejących w systemie Subiekt po kliknięciu przycisku zawierającego trzy kropki, z prawej strony pola podmiotu. Jeśli jego kliknięcie wyświetli pustą listę, oznacza to, że w systemie Subiekt nie został zdefiniowany jeszcze żaden podmiot lub wybrany serwer MS SQL nie jest serwerem bazy danych systemu Subiekt. Po wybraniu właściwego podmiotu, użytkownika oraz wpisaniu hasła należy kliknąć przycisk Zaloguj, aby kontynuować pracę. Kliknięcie przycisku Anuluj zakończy pracę programu, natomiast przycisk Wybierz serwer usunie zapisane parametry połączenia z serwerem MS SQL i przeniesie nas do okna konfiguracji połączenia (rysunek 1), w którym możemy w każdej chwili zmienić ustawienia połączenia (np. gdy wybrana została zła lokalizacja serwera). Rys. 2. Okno logowania do systemu Subiekt. 6

7 Kliknięcie przycisku Zaloguj spowoduje próbę uruchomienia rozszerzenia Sfera dla Subiekta GT i połączenia się z systemem Subiekt. Jeżeli moduł Sfera dla Subiekta GT nie został zainstalowany lub nie jest aktywny, pojawi się okno z komunikatem przedstawione na rys. 3. Może też pojawić się komunikat zaprezentowany na rysunku 4 w sytuacji, gdy np. korzystaliśmy z wersji próbnej Sfery i minął już jej okres. Obie sytuacje uniemożliwiają kontynuowanie pracy przez program i spowodują jego zamknięcie. Po zalogowaniu się i uruchomieniu Sfery program sprawdzi ważność licencji i spróbuje zainicjować wszystkie swoje komponenty. Sprawdzone zostaną struktury sterujące w bazach danych i w razie potrzeby zostanie uruchomiony kreator ich aktualizacji (patrz kolejny rozdział). Wszelkie nieprawidłowości, jak np. brak ważnej licencji, czy problem z uruchomieniem wymaganego komponentu, spowodują wyświetlenie okna z odpowiednim komunikatem o błędzie. Rys. 3. Okno z informacją o braku ważnej licencji Sfery dla Subiekta GT. Rys. 4. Okno z informacją o wygaśnięciu licencji Sfery dla Subiekta GT. 7

8 Kreator aktualizacji struktur sterujących Program directintegrator ST5 - wersja dla Subiekt GT instaluje swoje struktury sterujące zarówno w bazie danych MS SQL systemu Subiekt, jak i na serwerze MySQL sklepu SOTE. W trakcie uruchamiania program sprawdza, czy wersja zainstalowanych struktur jest aktualna i zgodna z wymaganiami wersji programu. Jeśli tak nie jest, zostanie uruchomiony moduł kreatora aktualizacji struktur sterujących (rysunek 5). Zainstalowanie najnowszej wersji struktur jest wymagane, aby program mógł kontynuować pracę. Proces aktualizacji trwa kilka sekund, jednak zalecane jest, aby przed jego rozpoczęciem wykonać kopię zapasową bazy danych, o co zostaniemy poproszeni po kliknięciu przycisku Dalej w oknie powitalnym kreatora. Zaznaczenie pola Kopia zapasowa bazy danych została wykonana (rysunek 6) spowoduje odblokowanie przycisku Rozpocznij, którego kliknięcie spowoduje rozpoczęcie procesu aktualizacji. Po krótkiej chwili pojawi się informacja o zakończeniu procesu i aktualna wersja zainstalowanych struktur sterujących (rysunek 7). Jeżeli podczas instalacji kreator napotka na problemy (np. z połączeniem z serwerem bazy danych), zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat o błędzie i moduł kreatora będzie musiał zakończyć swoje działanie. Rys. 5. Okno powitalne modułu kreatora aktualizacji struktur sterujących. 8

9 Rys. 6. Kreator aktualizacji struktur sterujących w bazie MS SQL. Rys. 7. Zakończenie pracy modułu kreatora aktualizacji struktur sterujących. Program wykorzystuje osobne struktury sterujące w bazie danych MS SQL systemu Subiekt, a także w bazie MySQL sklepu SOTE. Z tego powodu istnieje możliwość, że kreator aktualizacji zostanie uruchomiony dla obu systemów bazodanowych, jeśli w obu systemach są zainstalowane nieaktualne wersje struktur. Taka sytuacja będzie miała miejsce na pewno przy pierwszym uruchomieniu programu, przed którym struktury w ogóle nie są zainstalowane. 9

10 Konfiguracja programu Na rysunku 8 zaprezentowano okno programu konfiguratora po uruchomieniu. Dostępne opcje aplikacji zostały podzielone na dwie podstawowe części (zakładki u góry okna), natomiast w ramach tych części dodatkowo na grupy. Podział jest następujący: zakładka Połączenia SOTE: MySQL - grupa umożliwiająca skonfigurowanie oraz sprawdzenie połączenia z serwerem bazy danych MySQL sklepu SOTE, SOTE: Web API - grupa umożliwiająca skonfigurowanie oraz sprawdzenie połączenia z panelem administracyjnym oraz interfejsem Web API sklepu SOTE, Klucz aplikacji - grupa umożliwiająca aktywację programu (wprowadzenie numeru seryjnego, wygenerowanie żądania klucza aplikacji oraz wprowadzenie klucza), zakładka Ustawienia Ceny - grupa umożliwiająca powiązanie poszczególnych rodzajów cen w SOTE z dowolnymi poziomami cenowymi w systemie Subiekt, Zamówienia - grupa umożliwiająca ustawienie niektórych własności dokumentów zamówienia tworzonych w systemie magazynowym (np. tytuł zamówienia, termin realizacji, domyślny kontrahent), a także określenie statusów zamówienia w sklepie internetowym nadawanych automatycznie po przepisaniu / zrealizowaniu / usunięciu zamówienia w systemie Subiekt, Synchronizacja automatyczna - grupa umożliwiająca włączenie / wyłączenie i ustawienie parametrów dla poszczególnych modułów automatycznej synchronizacji, Artykuły - grupa umożliwiająca powiązanie pewnych właściwości produktów w sklepie SOTE z dowolnymi polami (własnościami produktu) w systemie Subiekt, Magazyny - grupa umożliwiająca wybranie głównego magazynu w systemie magazynowym oraz wybranie dowolnej liczby magazynów, z których stany produktów będą sumowane przed aktualizacją w sklepie internetowym. 10

11 Rys. 8. Okno programu konfiguratora aplikacji po uruchomieniu. Na dole okna widoczne są przyciski: O programie... wyświetli okno z informacjami, przycisk Czy jest nowa wersja? uruchomi moduł menadżera aktualizacji, naciśnięcie przycisku Zapisz zmiany spowoduje zapisanie wszystkich dokonanych zmian, a kliknięcie Zamknij zamknie program, jednak w przypadku dokonania zmian, zapyta wcześniej o chęć ich zapisania. 11

12 SOTE: MySQL Grupa opcji zatytułowana SOTE: MySQL umożliwia skonfigurowanie połączenia z bazą danych MySQL sklepu SOTE. Zaprezentowano ją na rysunku 9. Po jej rozwinięciu możemy wprowadzić wszystkie parametry połączenia, a następnie sprawdzić ich poprawność klikając przycisk Testuj. Jeśli połączenie zostało poprawnie ustawione, obok przycisku pojawi się chmurka z informacją. W przeciwnym wypadku wyświetlone zostanie okno z komunikatem zawierającym treść błędu, jaki wystąpił w czasie próby połączenia. Warto pamiętać, że w zdecydowanej większości przypadków niezbędne będzie wprowadzenie wszystkich wartości opcji tej grupy, choć czasami może się zdarzyć, że np. hasło jest puste jest to jednak nie zalecane ze względów bezpieczeństwa. Poszczególne opcje oznaczają: Serwer lokalizacja serwera w sieci, Port numer portu, na którym pracuje serwer bazy danych MySQL (standardowo jest to port o numerze 3306, jednak zdarza się, że jest inaczej), Użytkownik nazwa użytkownika na serwerze MySQL z uprawnieniami do bazy danych sklepu SOTE, Hasło hasło dla powyższego użytkownika, Baza danych nazwa bazy danych sklepu SOTE, Kodowanie zestaw znaków wykorzystywany przez bazę danych sklepu. Rys. 9. Grupa opcji - SOTE: MySQL. 12

13 SOTE: WebAPI Grupa opcji zatytułowana SOTE: WebAPI umożliwia skonfigurowanie połączenia z panelem administracyjnym oraz serwisem WebAPI sklepu SOTE. Zaprezentowano ją na rys. 10. Po rozwinięciu grupy możemy wprowadzać lub edytować wszystkie opcje, a poprawność połączenia z serwisem WebAPI sprawdzić klikając przycisk Testuj. Jeśli połączenie zostało poprawnie ustawione, obok przycisku pojawi się chmurka z informacją. W przeciwnym wypadku wyświetlone zostanie okno z komunikatem zawierającym treść błędu, jaki wystąpił w czasie próby połączenia. Pole o nazwie Adres sklepu WWW powinno zawierać adres URL, pod jakim widoczny jest sklep w Internecie. Adres panelu administracyjnego jest w istocie tą samą lokalizacją z tą różnicą, że należy wywołać w niej skrypt backend.php - jeśli wprowadzamy te dane po raz pierwszy, program pomoże nam wypełniając automatycznie to drugie pole na podstawie pierwszego. Dla panelu administracyjnego musimy wybrać, czy korzystamy z protokołu HTTP, czy z jego szyfrowanej wersji HTTPS. Ponadto możemy wprowadzić login i hasło do podstawowe autoryzacji HTTP, jeśli taka została włączona dla panelu administracyjnego wówczas wprowadzamy je w pola pomiędzy listą wyboru protokołu a adresem URL panelu administracyjnego. Konto dostępowe do WebAPI może być tym samym, co konto dostępowe do panelu administracyjnego, pod warunkiem, że włączono dla niego możliwość korzystania z WebAPI. Więcej informacji na ten temat znajduje się w instrukcji sklepu SOTE. Rys. 10. Grupa opcji - SOTE: WebAPI. 13

14 Klucz aplikacji Dzięki grupie ustawień o tytule Klucz aplikacji możliwe jest aktywowanie programu directintegrator ST5 wersja dla Subiekt GT. Jeżeli uruchamiamy program po raz pierwszy, po rozwinięciu grupy powinien pojawić się widok podobny do tego, zaprezentowanego na rys. 11. Jeżeli posiadamy zakupioną licencję programu directintegrator ST5 wersja dla Subiekt GT, możemy wprowadzić numer licencji (widoczny na fakturze zakupu) w pole Numer seryjny i kliknąć przycisk Wygeneruj żądanie klucza. Jeżeli nie posiadamy jeszcze licencji, możemy wygenerować numer demonstracyjny, klikając pierwszy przycisk z lewej strony i następnie również wygenerować żądanie klucza. W obu przypadkach pojawi się okno podobne do tego, przedstawionego na rysunku nr 12. Rys. 11. Grupa opcji Klucz aplikacji (gdy program jest nieaktywny). Rys. 12. Widok okna z wygenerowanym żądaniem klucza aplikacji. 14

15 Specjalny, wygenerowany kod żądania klucza aplikacji należy wysłać za pomocą poczty elektronicznej na adres W odpowiedzi otrzymamy kod klucza aplikacji, który musimy następnie wprowadzić w programie. W tym celu należy kliknąć Wprowadź klucz pojawi się specjalne okno, takie jak zaprezentowano na rysunku 13. Jeśli klucz został poprawnie wprowadzony, zostanie on zapisany. Jeśli wysyłaliśmy żądanie klucza wygenerowane na podstawie numeru demonstracyjnego, w odpowiedzi otrzymaliśmy klucz, który upoważnia do pracy z programem w trybie aktywności wstępnej. Aktywność wstępna jest możliwa przez 30 dni od daty wprowadzenia klucza i daje pełny dostęp do wszystkich funkcji programu. W tym czasie należy zakupić licencję programu, gdyż po okresie aktywności wstępnej, dalsza praca z programem będzie możliwa jedynie po wprowadzeniu zakupionego numeru licencji. Po przejściu w tryb aktywności wstępnej omawiana grupa ustawień będzie wyglądała podobnie do tego, co zaprezentowano na rysunku nr 14. Rys. 13. Widok okna wprowadzania klucza aplikacji. Rys. 14. Grupa opcji Klucz aplikacji (tryb aktywności wstępnej). 15

16 Rys. 15. Grupa opcji Klucz aplikacji (tryb pełnej aktywności). Korzystając z programu w trybie aktywności wstępnej możemy w każdej chwili przejść w tryb pełnej aktywności, pod warunkiem, że zakupiliśmy pełną licencję. Wówczas wystarczy wprowadzić numer seryjny w odpowiednie pole i jeszcze raz wygenerować żądanie klucza, a następnie wysłać je na wspomniany już adres producenta programu: W odpowiedzi otrzymamy klucz, po wprowadzeniu którego powinniśmy ujrzeć komunikat podobny do tego, przedstawionego na rysunku nr 15. Moje notatki 16

17 Ceny Aby wyświetlić tę grupę opcji należy przejść do zakładki Ustawienia. Jeżeli połączenie z serwerem bazy danych MySQL sklepu SOTE zostało źle skonfigurowane, kliknięcie tej zakładki spowoduje wyświetlenie okna z komunikatem błędu. Spowodowane jest to koniecznością połączenia się ze sklepem internetowym (jego bazą danych) w celu pobrania pewnych informacji. Opcje grupy Ceny nie wymagają komunikacji ze sklepem i można je ustawić bez poprawnej konfiguracji połączenia. Pozwalają one na powiązanie czterech, zdefiniowanych w sklepie internetowym SOTE, rodzajów cen z poziomami cenowymi określonymi w systemie Subiekt. Dzięki temu, podczas dodawania produktów z systemu magazynowego do sklepu internetowego zostaną przepisane właściwe ceny zgodnie z indywidualnymi ustawieniami. Należy pamiętać, że przynajmniej cena detaliczna w SOTE powinna zostać powiązana z dowolnym poziomem cenowym systemu Subiekt. Widok omawianej grupy przedstawiono na rysunku nr 16. Rys. 16. Grupa opcji Ceny. Moje notatki 17

18 Zamówienia Grupa ta udostępnia szereg opcji związanych z przepisywaniem zamówień ze sklepu internetowego do systemu magazynowego i tworzeniem w systemie Subiekt dokumentów zamówienia. Poniżej omówiono znaczenie poszczególnych opcji tej grupy, a na rysunku nr 17 zaprezentowano jej widok. Warto pamiętać, że zdecydowana większość opcji tej grupy jest wymagana do poprawnego działania programu (przepisywania zamówień). Poszczególne opcje oznaczają: Tytuł zamówienia w systemie Subiekt tytuł dokumentu zamówienia utworzonego w systemie Subiekt w wyniku przepisania zamówienia ze sklepu SOTE, Podtytuł zamówienia w systemie Subiekt podtytuł dokumentu zamówienia utworzonego w systemie Subiekt w wyniku przepisania zamówienia ze sklepu SOTE, Termin realizacji zamówienia domyślny termin realizacji zamówienia, który zostanie ustawiony dla dokumentu zamówienia utworzonego w systemie Subiekt (liczba dni od daty przepisania zamówienia), Domyślny kontrahent w systemie Subiekt jeśli zamówienie, które jest przepisywane ze sklepu do systemu magazynowego zostało złożone w sklepie przez kontrahenta, który nie jest powiązany z żadnym kontrahentem w systemie Subiekt, utworzonemu dokumentowi zamówienia zostanie przypisany kontrahent domyślny (to pole jest wymagane!). Kontrahenta domyślnego wybieramy z listy kontrahentów istniejących w systemie Subiekt, którą zaprezentowano na rysunku 18, Usługa dla kosztów transportu w systemie Subiekt zdefiniowana w systemie Subiekt usługa, która będzie reprezentowała koszty transportu istniejące w zamówieniu można wybrać usługę z listy istniejących usług (rys. 19) lub zaznaczyć opcję, która spowoduje, koszty transportu będą widniały na dokumencie zamówienia w systemie Subiekt jako usługa jednorazowa (to pole jest wymagane!), 18

19 Statusy zamówień w SOTE dzięki tym polom możemy ustalić, jak ma się zmieniać status zamówienia w sklepie internetowym: po przepisaniu do systemu Subiekt należy wybrać zdefiniowany w sklepie status, który ma zostać ustawiony dla zamówienia po jego przepisaniu do systemu Subiekt, po zrealizowaniu w systemie Subiekt - należy wybrać jeden ze zdefiniowanych statusów w sklepie SOTE, który ma zostać ustawiony dla zamówienia po jego zrealizowaniu w dowolny sposób (dowolnym dokumentem / dokumentami lub bez dokumentu) w systemie magazynowym Subiekt, po usunięciu zamówienia z systemu Subiekt - należy wybrać jeden ze zdefiniowanych statusów w sklepie SOTE, który ma zostać ustawiony dla zamówienia po jego usunięciu / anulowaniu w systemie magazynowym. Ustawienie statusów jest niezbędne do prawidłowego działania programu w zakresie przepisywania zamówień. Warto także pamiętać, że w SOTE można zdefiniować dowolny słownik statusów zamówień, jednak przepisać do systemu Subiekt będzie można tylko te, których aktualny status jest rodzaju oczekuje. Rys. 17. Grupa opcji Zamówienia. 19

20 Rys. 18. Wybór domyślnego kontrahenta w systemie Subiekt dla zamówień ze sklepu. Rys. 19. Wybór usługi w systemie Subiekt dla kosztów transportu z zamówienia w sklepie. 20

21 Synchronizacja automatyczna Grupa ta umożliwia konfigurację modułu synchronizacji automatycznej. Moduł ten został podzielony na cztery mniejsze moduły, z których każdy jest niezależny i każdy można wyłączyć, ustawiając liczbę minut na zero. Te moduły to: synchronizacja stanów magazynowych produktów aktualizacja stanów magazynowych w sklepie na podstawie stanu produktu w systemie Subiekt. Dodatkowo, w zależności od ustawienia, moduł ten może ustawić w sklepie na podstawie stanu nazwę dostępności wykorzystując przedziały zdefiniowane w SOTE, synchronizacja cen produktów aktualizacja cen produktów w sklepie SOTE na podstawie cen zdefiniowanych w systemie magazynowym, synchronizacja zamówień przepisywanie zamówień pojawiających się w sklepie internetowym do systemu Subiekt i automatyczne tworzenie w nim dokumentu zamówienia, synchronizacja danych produktów aktualizacja wybranych (zaznaczonych) danych produktów w sklepie SOTE na podstawie danych z systemu magazynowego. Aktualizowane są tylko te dane, które zaznaczono (nazwa produktu, krótki opis, itd.). Moduł ten wykorzystuje powiązania pól produktów, które można ustawić w grupie opcji Artykuły. Rys. 20. Grupa opcji Synchronizacja automatyczna. 21

22 Artykuły Grupa ta umożliwia powiązanie własności produktów w sklepie SOTE z atrybutami produktów w systemie Subiekt. Powiązanie wykorzystywane jest podczas dodawania produktów z systemu magazynowego do sklepu oraz podczas synchronizacji danych. W podane pola zostaną przepisane wybrane atrybuty produktów. Domyśle powiązania (z którymi instalowany jest program directintegrator ST5) przedstawiono w poniższej tabeli. Na rys. 21 przedstawiono grupę. SOTE 5 Nazwa produktu Kod produktu Krótki opis Opis produktu Subiekt GT Nazwa towaru Symbol Opis Charakterystyka Każde z wyświetlanych pól (właściwości) produktu w sklepie SOTE może jednak zostać powiązane z jednym z dostępnych atrybutów produktu w systemie Subiekt: Symbol Nazwa towaru Opis Charakterystyka Kod kreskowy Kod PKWiU Kod SWW Symbol u dostawcy Uwagi Producent 22

23 Rys. 21. Grupa opcji Artykuły. Magazyny Grupa ta umożliwia konfigurację opcji związanych z magazynami w systemie Subiekt. Magazyn domyślny oznacza ten magazyn w systemie Subiekt, do którego trafiać mają zamówienia pochodzące ze sklepu internetowego SOTE po przepisaniu. Opcja sumowania stanów pozwala na wybranie dowolnej liczby magazynów (spośród zdefiniowanych), z których stan magazynowy będzie sumowany i wynik sumowania zostanie przepisany do sklepu SOTE podczas dodawania produktów i synchronizacji stanów magazynowych. Widok omawianej grupy przedstawiono na rysunku nr 22. Rys. 22. Grupa opcji Magazyny. 23

24 Obsługa programu Uruchomienie programu głównego directintegrator ST5 wersja dla Subiekt GT wyświetli w pierwszej chwili okno powitalne, po czym program spróbuje pobrać zapisaną konfigurację połączenia z serwerem MS SQL systemu Subiekt. Jeśli specjalny plik XML z konfiguracją nie zostanie odnaleziony w katalogu aplikacji, wyświetlone zostanie okno konfiguracji połączenia z serwerem (rys. 1). Program przechowuje konfigurację ostatniego udanego połączenia z serwerem MS SQL w specjalnym pliku. Jeżeli ten plik nie zostanie usunięty, nie będzie już więcej konieczności konfigurowania połączenia. Usunięcie pliku może nastąpić w momencie, gdy w oknie logowania klikniemy przycisk Wybierz serwer, a następnie nie skonfigurujemy połączenia i zakończymy pracę z programem klikając w tym samym oknie przycisk Anuluj. W podobny sposób program przechowuje dane ostatniego poprawnego logowania w specjalnym pliku zapisane są: wybrany podmiot oraz użytkownik. Niezbędne jest jedynie podawanie hasła dla użytkownika przy każdym uruchomieniu programu. Na rysunku nr 23 przedstawiono widok głównego okna aplikacji zaraz po uruchomieniu. Na pasku tytułowym okna wyświetlana jest zawsze nazwa oraz aktualna wersja programu. W lewym górnym rogu widoczne jest logo programu oraz główne menu aplikacji. Klikając w logo programu można również wyświetlić główne menu z większymi ikonami i opisami poszczególnych opcji. Menu aplikacji składa się z siedmiu pozycji, które zostały opisane w poniższej tabeli. Zakończ Wyloguj Zakończenie pracy programu lub zamknięcie okna i zminimalizowanie go do ikony w zasobniku systemowym. Wylogowanie aktywnego użytkownika zakończy pracę i zamknie wszystkie okna, po czym wyświetli okno logowania. O programie... Wyświetlenie okna z informacjami o programie. Uruchom konfigurator Uruchomienie programu konfiguracyjnego. 24

25 Aktualizacje Synchronizuj Uruchom synchronizację w tle Sprawdzenie dostępności nowych aktualizacji programu wyświetli okno menadżera aktualizacji lub historię wersji programu, jeśli nie są dostępne żadne aktualizacje. Rozpoczęcie procesu synchronizacji danych pomiędzy systemami wyświetli okno ustawień synchronizacji. Uruchomienie usługi automatycznej synchronizacji w tle zostanie ona uruchomiona zgodnie z ustawieniami określonymi w programie konfigurującym. Rys. 23. Widok głównego okna po uruchomieniu programu. Moje notatki 25

26 Zakładka Produkty Zakładka produktów (widoczna na rysunku nr 23) pozwala na zarządzanie danymi dotyczącymi produktów i kategorii produktów. Zakładka podzielona jest na dwa panele (lewy i prawy), które są przedzielone suwakiem umożliwiającym wygodną zmianę przez użytkownika przydziału miejsca dla obu paneli. Panel kategorii Panel lewy kategorii wyświetla drzewo kategorii produktów w sklepie SOTE i udostępnia menu, które dostępne jest nad listą (drzewem) kategorii, a także po naciśnięciu prawego klawisza myszy na dowolnej kategorii. W poniższej tabeli przedstawiono znaczenie poszczególnych opcji. Dodaj kategorię Dodaj podkategorię Dodanie nowej kategorii na tym samym poziomie, co zaznaczona kategoria jeśli nie zaznaczono żadnej kategorii w drzewie, nowa kategoria zostanie dodana na najwyższym poziomie. Dodanie nowej kategorii jako podkategorii zaznaczonej pozycji w drzewie. Jeśli nie zaznaczono żadnej kategorii, opcja będzie niedostępna. Edytuj kategorię Edycja kategorii zaznaczonej w drzewie. Usuń kategorię Usunięcie kategorii zaznaczonej w drzewie. Pokaż kategorię w panelu SOTE Wyświetlenie okna przeglądarki ze stroną edycji kategorii w panelu sklepu SOTE. Odśwież Odświeżenie danych w drzewie kategorii. 26

27 Kliknięcie opcji dodania nowej kategorii lub podkategorii spowoduje wyświetlenie okna kategorii, które zostało pokazane na rysunku numer 24. Okno to pozwala na wprowadzenie nazwy kategorii, a także na powiązanie jej z grupą towarów w systemie Subiekt. Jeśli wybierzemy opcję edycji kategorii, wyświetlone zostanie to samo okno wypełnione jednak danymi edytowanej kategorii (rysunek nr 25). Kliknięcie w oknie kategorii przycisku Anuluj spowoduje porzucenie zmian i zamknięcie okna, natomiast wybranie opcji Zapisz spowoduje zapisanie danych dodanie nowej kategorii lub modyfikację istniejącej. Rys. 24. Dodawanie nowej kategorii lub podkategorii. Rys. 25. Edycja istniejącej kategorii lub podkategorii. 27

28 Wybranie w menu opcji Pokaż kategorię w panelu SOTE spowoduje otwarcie okna przeglądarki stron WWW z otwartą stroną edycji kategorii w panelu sklepu SOTE. Warunkiem prawidłowego działania komponentu przeglądarki jest prawidłowe skonfigurowanie parametrów dostępu do panelu SOTE w programie konfiguracyjnym. Jeśli uruchamiamy przeglądarkę po raz pierwszy w trakcie aktualnej sesji programu (pierwszy raz od uruchomienia programu), najpierw pojawi się panel logowania do panelu sklepu. Pola zawierające login i hasło zostaną automatycznie uzupełnione danymi wpisanymi w konfiguratorze, a następnie program spróbuje zalogować się do panelu. Jeśli przez dłuższy czas panel logowania będzie wyświetlany w przeglądarce, kliknij przycisk logowania, ponieważ może to oznaczać, że programowi nie udało się wykonać tej czynności automatycznie. Jeżeli kliknięcie opcji pokazania dowolnego obiektu w panelu SOTE spowoduje wyświetlenie okna wyglądającego jak to przedstawione na rysunku nr 26, zamknij program i uruchom go ponownie. W trakcie uruchomienia komponent przeglądarki sprawdza rejestr systemu Windows i ewentualnie zmienia tryb emulacji przeglądarki Internet Explorer dla programu directintegrator ST5 na wersję nr 8. Jest to wymagane do działania tego komponentu i nie powoduje żadnych zmian dla innych aplikacji, jednak aby zmiana zaczęła działać, konieczne jest ponowne uruchomienie programu. Rys. 26. Okno przeglądarki z informacją o błędnej wersji. 28

29 Panel produktów Panel prawy produktów wyświetla listę produktów w sklepie SOTE w wybranej w lewym panelu kategorii i udostępnia menu, które dostępne jest nad listą, a także po naciśnięciu prawego klawisza myszy na dowolnym produkcie. W poniższej tabeli przedstawiono znaczenie poszczególnych opcji. Połącz Rozłącz Importuj zaznaczone produkty do systemu Subiekt Dodaj produkt(y) z systemu Subiekt do sklepu SOTE Usuń produkt(y) ze sklepu SOTE Pokaż produkt w panelu SOTE Powiązanie produktu w sklepie SOTE z towarem w systemie Subiekt jeśli zaznaczony produkt jest połączony, opcja będzie niedostępna. Usunięcie powiązania zaznaczonego produktu z towarem w systemie Subiekt jeśli produkt nie będzie powiązany, opcja będzie niedostępna. Importowanie zaznaczonych w liście produktów ze sklepu SOTE do systemu Subiekt spowoduje wyświetlenie okna, w którym będzie możliwość ustawienia opcji importu. Dodanie nowych produktów do sklepu SOTE i umieszczenie ich w zaznaczonej kategorii (lewy panel) spowoduje wyświetlenie okna wyboru towarów z systemu Subiekt. Usunięcie produktów ze sklepu SOTE. Wyświetlenie okna przeglądarki ze stroną edycji produktu w panelu sklepu SOTE. Odśwież Odświeżenie danych w liście produktów. 29

30 Łączenie / rozłączanie produktów Opcje te służą do ustanawiania lub usuwania powiązań pomiędzy produktami zdefiniowanymi w obu systemach. Jeżeli zarówno w sklepie SOTE, jak i w systemie magazynowym istnieją zdefiniowane pozycje, które dotyczą w rzeczywistości tego samego produktu, możemy użyć opcji Połącz, aby określić powiązanie. Powiązania produktów są kluczowym elementem integracji systemów, ponieważ pozwalają one na aktualizację danych w sklepie na podstawie zmian w systemie Subiekt, a także na automatyczne tworzenie zamówień w systemie magazynowym na podstawie zamówień w sklepie SOTE. Importowanie produktów do systemu Subiekt Dzięki tej funkcjonalności możliwe jest przepisanie danych produktów znajdujących się w sklepie SOTE do systemu magazynowego Subiekt. Szczegóły importu można określić w wyświetlonym oknie, które przedstawiono na rysunku nr 27. Importowane ze sklepu produkty zostaną automatycznie połączona z dodanymi na ich podstawie towarami w systemie magazynowym. Rys. 27. Ustawienia importu produktów do systemu Subiekt. 30

31 Rys. 28. Okno szczegółów importu produktów po zakończeniu całej operacji. Jeśli ustalimy właściwie wszystkie opcje importu i klikniemy przycisk OK, zostanie wyświetlone okno szczegółów importu. W tytule okna (na górnym pasku) oraz na pasku postępu znajdującym się na dole okna widoczny będzie postęp procesu. Kolejne produkty pojawiać się będą na liście, a w kolumnie status pojawi się ikona oznaczająca powodzenie operacji importu konkretnego produktu. Jeśli pojawi się jakiś problem, stosowny komunikat zostanie przedstawiony w kolumnie z uwagami. Okno przedstawiono na rysunku nr 28. Dodawanie produktów do sklepu SOTE Jest to czynność odwrotna do opisanego powyżej importu polega na przepisaniu danych towarów z systemu Subiekt do sklepu internetowego. Operacja ta, podobnie jak import produktów, powoduje automatyczne powiązanie dodanego do sklepu SOTE produktu z towarem w systemie Subiekt. Po wyborze omawianej opcji, zostanie wyświetlone okno wyboru towarów w systemie Subiekt, które przedstawiono na rysunku nr 29. Wybrane produkty zostaną umieszczone w kategorii, która jest aktualnie zaznaczona w drzewie (lewy panel). 31

32 Rys. 29. Okno wyboru towarów w systemie Subiekt, które zostaną dodane do sklepi SOTE. Po lewej stronie okna wyboru towarów znajduje się lista grup towarów zdefiniowanych w systemie Subiekt, prawy panel tego okna wyświetla listę towarów w tej grupie. Aby dodać produkty do sklepu internetowego należy zaznaczyć je na liście i kliknąć przycisk Wybierz. Dodatkowo zaznaczenie opcji Wyślij do sklepu SOTE zdjęcia produktów zapisane w systemie Subiekt spowoduje wysłanie do sklepu internetowego zdjęć. Opcja ta jest domyślnie zaznaczona. Kliknięcie przycisku Anuluj spowoduje anulowanie i zakończenie całego procesu. Po kliknięciu przycisku Wybierz wyświetlone zostanie okno szczegółów, które przedstawiono na rysunku nr 30. W tytule okna (na górnym pasku) oraz na pasku postępu znajdującym się na dole okna widoczny będzie postęp procesu. Kolejne produkty pojawiać się będą na liście, a w kolumnie status pojawi się ikona oznaczająca powodzenie operacji dodawania konkretnego produktu do sklepu internetowego. Jeśli pojawi się jakiś problem, stosowny komunikat zostanie przedstawiony w kolumnie z uwagami. 32

33 Rys. 30. Okno szczegółów dodawania produktów po zakończeniu całej operacji. Moje notatki 33

34 Zakładka Kontrahenci Zakładka kontrahentów (widoczna na rysunku nr 31) pozwala na zarządzanie danymi dotyczącymi klientów. Zakładka podzielona jest na dwa panele (lewy i prawy), które są przedzielone suwakiem umożliwiającym wygodną zmianę przez użytkownika przydziału miejsca dla obu paneli. W lewym panelu wyświetlana jest lista kontrahentów zdefiniowanych w sklepie internetowym SOTE, natomiast prawy panel wyświetla dane kontrahenta powiązanego w systemie magazynowym Subiekt, o ile istnieje takie powiązanie. W przeciwnym razie pola w prawym panelu pozostaną puste. Lewy panel udostępnia menu, które dostępne jest nad listą kontrahentów, a także po naciśnięciu prawego klawisza myszy na dowolnej pozycji listy. W poniższej tabeli przedstawiono znaczenie poszczególnych opcji. Połącz Rozłącz Dodaj kontrahenta w systemie Subiekt Pokaż kontrahenta w panelu SOTE Filtr Powiązanie kontrahenta w sklepie SOTE z kontrahentem w systemie Subiekt jeśli zaznaczony kontrahent jest połączony, opcja będzie niedostępna. Usunięcie powiązania zaznaczonego klienta z kontrahentem w systemie Subiekt jeśli kontrahent nie będzie powiązany, opcja będzie niedostępna. Dodanie kontrahenta do systemu Subiekt spowoduje wyświetlenie okna z formularzem, którego pola zostaną automatycznie wypełnione danymi klienta sklepu SOTE. Wyświetlenie okna przeglądarki ze stroną edycji kontrahenta w panelu sklepu SOTE. Umożliwia filtrowanie wyświetlanych pozycji pod względem istnienia powiązania z kontrahentem w systemie Subiekt. Odśwież Odświeżenie danych w liście kontrahentów. 34

35 Rys. 31. Widok zakładki Kontrahenci z zaznaczonym, połączonym kontrahentem. Łączenie / rozłączanie kontrahentów Opcje te służą do ustanawiania lub usuwania powiązań pomiędzy kontrahentami zdefiniowanymi w obu systemach. Jeżeli zarówno w sklepie SOTE, jak i w systemie magazynowym istnieją zdefiniowane pozycje, które dotyczą w rzeczywistości tego samego kontrahenta, możemy użyć opcji Połącz, aby określić powiązanie. Powiązania kontrahentów są kluczowym elementem integracji systemów. Jeżeli kontrahent, który złoży zamówienie w sklepie internetowym będzie powiązany z jego odpowiednikiem w systemie magazynowym, dokument zamówienia tworzony w systemie Subiekt będzie zawierał dane odpowiedniego kontrahenta. W przeciwnym wypadku integrator utworzy dokument zamówienia dla domyślnego kontrahenta określonego w konfiguracji programu. Jeżeli nie chcemy przepisywać danych kontrahentów do systemu magazynowego, dobrym rozwiązaniem jest utworzenie w systemie Subiekt kontrahenta i nadanie mu specyficznej nazwy, np. Sprzedaż detaliczna w sklepie SOTE, a następnie ustanowienie go domyślnym kontrahentem 35

36 dla zamówień. Wówczas, jeśli nie połączymy żadnych kontrahentów, każde zamówienie złożone w sklepie SOTE spowoduje utworzenie dokumentu zamówienia właśnie dla tego kontrahenta. Wybranie w menu opcji Połącz spowoduje otwarcie okna wyboru kontrahenta w systemie Subiekt, z którym ma zostać połączony wybrany klient sklepu. Okno przedstawiono na rys. nr 32. Kliknięcie w tym oknie przycisku Wybierz spowoduje powiązanie wybranego wcześniej kontrahenta w sklepie z zaznaczoną w oknie pozycją w systemie Subiekt, natomiast kliknięcie Anuluj spowoduje anulowanie i zakończenie całego procesu. Rys. 32. Wybór kontrahenta w systemie Subiekt podczas łączenia kontrahentów. Dodawanie kontrahenta w systemie Subiekt Opcja ta pozwala na tworzenie w systemie Subiekt nowych kontrahentów. Jeśli w sklepie internetowym pojawi się nowy klient możliwe jest automatyczne dodanie go do systemu magazynowego. Wybór tej opcji w menu spowoduje wyświetlenie okna przedstawionego na rys. nr 33. Pola zostaną automatycznie wypełnione danymi pobranymi ze sklepu SOTE. Dane można modyfikować i uzupełnić, konieczne będzie również ręczne wprowadzenie symbolu kontrahenta w systemie Subiekt. Kliknięcie Zapisz zapisze kontrahenta w systemie magazynowym. 36

37 Rys. 33. Okno dodawania kontrahenta do systemu Subiekt. Należy pamiętać, że dodanie kontrahenta w systemie Subiekt spowoduje automatyczne powiązanie go z wybranym klientem sklepu SOTE, na podstawie danych którego przeprowadzono cały proces. Jeżeli usuniemy w systemie Subiekt kontrahenta, który połączony był z klientem w sklepie internetowym (bez względu czy wskutek dodania, czy ręcznego połączenia), a następnie w liście kontrahentów zaznaczymy kontrahenta powiązanego, w prawym panelu zakładki Kontrahenci, w pustym miejscu na dole zostanie wyświetlony komunikat o braku powiązanego kontrahenta i prośba o usunięcie powiązania. Należy wówczas rozłączyć kontrahentów. Sytuację przedstawiono na rysunku nr 34. Warto dodać, że podobna sytuacja może mieć miejsce w przypadku produktów. Jeśli usuniemy towar w systemie Subiekt, który powiązany był z produktem w sklepie SOTE, informacja o braku powiązanego produktu pojawi się w zakładce Produkty, w dolnej części lewego panelu (poniżej drzewa kategorii). Wówczas również należy rozłączyć produkty. 37

38 Rys. 34. Brak powiązanego kontrahenta w systemie Subiekt. Moje notatki 38

39 Zakładka Zamówienia Zakładka zamówień (widoczna na rysunku nr 35) pozwala na zarządzanie danymi dotyczącymi zamówień. Zakładka podzielona jest na dwa panele (lewy i prawy), które są przedzielone suwakiem umożliwiającym wygodną zmianę przez użytkownika przydziału miejsca dla obu paneli. W lewym panelu wyświetlana jest lista zamówień w sklepie internetowym SOTE, natomiast prawy panel wyświetla dane zamówienia utworzonego w systemie magazynowym Subiekt na podstawie właściwego zamówienia w sklepie, o ile zamówienie zostało przepisane. W przeciwnym razie pola w prawym panelu pozostaną puste. Lewy panel udostępnia menu, które dostępne jest nad listą zamówień, a także po naciśnięciu prawego klawisza myszy na dowolnej pozycji listy. W poniższej tabeli przedstawiono znaczenie poszczególnych opcji. Przepisz zamówienie do systemu Subiekt Pokaż zamówienie w panelu SOTE Filtr Przepisanie zamówienia w sklepie SOTE do systemu Subiekt jeśli zaznaczone zamówienie zostało już przepisane, opcja będzie niedostępna. W przeciwnym razie przepisanie spowoduje utworzenie w systemie magazynowym nowego dokumentu zamówienia. Wyświetlenie okna przeglądarki ze stroną edycji zamówienia w panelu sklepu SOTE. Umożliwia filtrowanie wyświetlanych pozycji pod względem faktu przepisania zamówienia do systemu Subiekt. Odśwież Odświeżenie danych w liście zamówień. 39

40 Rys. 35. Widok zakładki Zamówienia z zaznaczonym, przepisanym zamówieniem. Przepisanie zamówienia do systemu Subiekt Funkcja ta pozwala na automatyczne utworzenie dokumentu zamówienia w systemie Subiekt na podstawie danych wybranego zamówienia ze sklepu internetowego. Jeśli zamówienie w sklepie zawiera produkty, które nie są powiązane z towarami w systemie magazynowym, zostanie wyświetlone okno z listą takich produktów i możliwością ich połączenia. Należy pamiętać, że niemożliwe jest przepisanie zamówienia, które posiada status świadczący o jego zrealizowaniu, a także w przypadku, kiedy któryś z produktów w zamówieniu nie istnieje już w sklepie SOTE. Jeśli zamówienie zostanie poprawnie przepisane, pole w kolumnie Przepisane zostania zaznaczone, a w prawym panelu pojawią się szczegółowe dane dokumentu zamówienia utworzonego w systemie Subiekt. Status zamówienia w sklepie SOTE zostanie zmieniony zgodnie z ustawieniami programu. Jeśli kontrahent, który dokonał zamówienia nie jest powiązany z kontrahentem w systemie Subiekt, tworzony dokument otrzyma domyślnego kontrahenta. 40

41 Synchronizacja danych Synchronizacja danych gromadzonych przez oba systemy program magazynowy Subiekt i sklep internetowy SOTE jest kluczowym i najważniejszym zadaniem integratora. Została ona już częściowo omówiona w rozdziale dotyczącym konfiguracji programu. Synchronizacja danych składa się z czterech odrębnych czynności: synchronizacja stanów magazynowych stany magazynowe produktów w sklepie SOTE, które zostały połączone są uaktualniane na podstawie stanów w systemie magazynowym Subiekt przepisywana wartość jest sumą stanów z magazynów zaznaczonych w programie konfiguracyjnym (zakładka Ustawienia, grupa Magazyny ), synchronizacja cen ceny produktów w sklepie internetowym są aktualizowane na podstawie cen ustalonych w systemie magazynowym, synchronizacja zamówień zamówienia utworzone w sklepie internetowym są przepisywane do systemu magazynowego, w wyniku czego tworzony jest w nim nowy dokument zamówienia warunkiem jest odpowiedni status zamówienia (świadczący o trwaniu realizacji zamówienia) w sklepie SOTE oraz wcześniejsze połączenie wszystkich produktów z zamówienia z towarami w systemie Subiekt, synchronizacja danych o produktach dane produktów w sklepie internetowym są aktualizowane na podstawie danych z systemu magazynowego. W programie konfiguracyjnym, w zakładce Ustawienia istnieje możliwość ustawienia, które dane będą uaktualniane i które informacje z systemu Subiekt przepisywać (grupy Synchronizacja automatyczna oraz Artykuły ). Jeśli w programie konfiguracyjnym zaznaczyliśmy opcję Uruchom automatyczną synchronizację po starcie programu, synchronizacja zostanie włączona i będzie wykonywała się w tle, bez ingerencji użytkownika, w ustalonych odstępach czasu. W przeciwnym wypadku możemy uruchomić synchronizację korzystając z głównego menu aplikacji. Znajdują się w nim dwie opcje pozwalające na ręczną synchronizację (jednorazową) lub włączenie synchronizacji automatycznej. 41

42 Synchronizuj Uruchom synchronizację w tle Rozpoczęcie procesu synchronizacji danych pomiędzy systemami wyświetli okno ustawień synchronizacji. Uruchomienie usługi automatycznej synchronizacji w tle zostanie ona uruchomiona zgodnie z ustawieniami określonymi w programie konfigurującym. Jeśli uruchomimy usługę automatycznej synchronizacji (automatycznie przy starcie programu lub ręcznie, korzystając z menu), synchronizacja jednorazowa nie będzie dostępna. W przeciwnym wypadku wybór tej opcji spowoduje wyświetlenie okna ustawień synchronizacji (rysunek numer 36). Synchronizacja ręczna realizuje wszystkie czynności oprócz synchronizacji zamówień. Funkcja ręcznego przepisywania zamówień możliwa jest poprzez wybieranie opcji Przepisz zamówienie do systemu Subiekt w zakładce Zamówienia. Rys. 36. Ustawianie parametrów ręcznej synchronizacji. 42

43 Kontakt ZARA Tomasz Żara ul. Moniuszki 61/ Oleśnica NIP: Numer konta bankowego: Informacje: Pomoc techniczna: Kontakt telefoniczny:

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Centralne Zarządzanie Data aktualizacji: 02.12.2014r. Spis treści Centralne Zarządzanie... 1 Instalacja aplikacji... 2 Pierwsze logowanie... 5 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Spis treści 1 Informacje o programie... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 Do czego służy program... 4 Wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia programu... 5 Wersja demonstracyjna...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu. Autorzy: Zespół meteoryt.pl

Instrukcja użytkownika programu. Autorzy: Zespół meteoryt.pl Instrukcja użytkownika programu Autorzy: Zespół meteoryt.pl Spis treści 1 WSĘP 3 2 Instalacja 5 3 Pierwsze uruchomienie 7 3.1 Kreator pierwszego uruchomienia....................... 7 3.2 Rejestracja programu..............................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Korporacja 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Korporacja 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Korporacja 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Korporacja 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Firma 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Książka Korespondencji 2015. Autorzy: Zespół meteoryt.pl

Instrukcja użytkownika programu Asystent Książka Korespondencji 2015. Autorzy: Zespół meteoryt.pl Instrukcja użytkownika programu Asystent Książka Korespondencji 2015 Autorzy: Zespół meteoryt.pl Spis treści 1 WSĘP 3 2 Książka Korespondencji 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Instalacja 5 3 Pierwsze uruchomienie 7 3.1 Kreator pierwszego uruchomienia.......................

Bardziej szczegółowo

Copyright 2011 by InsERT. Redakcja techniczna: Błażej Kotełko Marek Pyznarski. Korekta: Agnieszka Nasuszny

Copyright 2011 by InsERT. Redakcja techniczna: Błażej Kotełko Marek Pyznarski. Korekta: Agnieszka Nasuszny Użyte narzędzia: Microsoft Visual Studio 2005, Microsoft InstallShield Developer 7.0, InstallShield Software Microsoft HTML Help Workshop, Microsoft VMware Workstation 4.0, VMware, Inc. PHPeclipse 1.08,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Rejestr Pojazdów 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Instrukcja aplikacji Data aktualizacji 19.09.2014r. Spis treści Aplikacja desktop...2 Wymagania...2 Proces instalacji...4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015. Autorzy: Zespół meteoryt.pl

Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015. Autorzy: Zespół meteoryt.pl Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015 Autorzy: Zespół meteoryt.pl Spis treści 1 WSĘP 3 2 Instalacja 5 3 Pierwsze uruchomienie 7 3.1 Kreator pierwszego uruchomienia.......................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Oprogramowanie serii MP www.binsoft.pl Marzec 2015!1 Wstęp 6 Jakie funkcje posiadają programy MP? 7 System BSX 12 Moduły 13 Wersje programów 15 Licencjonowanie 16 Aplikacje dedykowane

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17

System Comarch OPT!MA v. 17 System Comarch OPT!MA v. 17 Moduł Comarch isklep24 5.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2016.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2016.0.1... 3 1.1.1 NOWE FUNKCJONALNOŚCI... 3 1.1.2 ZMIANY... 4 1.1.3 POPRAWIONO... 5 2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17. Moduł Comarch isklep24 5.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System Comarch OPT!MA v. 17. Moduł Comarch isklep24 5.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 17 Moduł Comarch isklep24 5.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Comarch ERP Auto Update. Wersja: 2015.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Comarch ERP Auto Update. Wersja: 2015.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Comarch ERP Auto Update Wersja: 2015.1 Copyright 2014 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo