Instrukcja obsługi programu. wersja dla Subiekt GT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi programu. wersja dla Subiekt GT"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi programu wersja dla Subiekt GT

2 Spis treści Wstęp...3 Instalacja i konfiguracja...4 Wymagania programu...4 Przebieg instalacji...4 Kreator aktualizacji struktur sterujących...8 Konfiguracja programu...10 SOTE: MySQL...12 SOTE: WebAPI...13 Klucz aplikacji...14 Ceny...17 Zamówienia...18 Synchronizacja automatyczna...21 Artykuły...22 Magazyny...23 Obsługa programu...24 Zakładka Produkty...26 Panel kategorii...26 Panel produktów...29 Zakładka Kontrahenci...34 Zakładka Zamówienia...39 Synchronizacja danych...41 Kontakt

3 Wstęp Program directintegrator ST5 - wersja dla Subiekt GT umożliwia połączenie systemu magazynowego Subiekt GT ze sklepem internetowym SOTE5. Podstawowym zadaniem aplikacji jest synchronizacja danych dotyczących produktów oraz automatyczne tworzenie dokumentów zamówienia w systemie magazynowym na podstawie zamówień w sklepie internetowym. directintegrator ST5 umożliwia automatyczną synchronizację cen produktów, stanów magazynowych, oraz innych informacji o produktach dane z systemu Subiekt wysyłane są do sklepu SOTE. Aplikacja umożliwia także grupowe przenoszenie produktów pomiędzy systemami dzięki tej opcji, zaledwie kilkoma kliknięciami przeniesiesz swoją bazę produktów z systemu magazynowego do sklepu lub ze sklepu do systemu Subiekt. Utworzone w sklepie internetowym SOTE zamówienie zostanie automatycznie (lub ręcznie za pomocą jednego kliknięcia) przepisane do systemu Subiekt zostanie w nim utworzony dokument zamówienia. Przepisanie zamówienia, a następnie jego zrealizowanie w systemie Subiekt może spowodować (w zależności od indywidualnych ustawień aplikacji) zmianę statusu zamówienia w sklepie internetowym. Program directintegrator ST5 - wersja dla Subiekt GT umożliwia także zarządzanie danymi kontrahentów kliencie w sklepie SOTE mogą zostać dodani do systemu Subiekt, możliwe jest także połączenie już istniejących w obu systemach kontrahentów. Wszystkie te opcje sprawiają, że directintegrator ST5 - wersja dla Subiekt GT jest idealnym rozwiązaniem zarówno dla firm, które posiadają już oba systemy i pragną usprawnić swoją pracę, jak i dla tych, które dopiero chcą rozpocząć działalność handlową w Internecie i szukają wygodnego rozwiązania. Moje notatki 3

4 Instalacja i konfiguracja Przed rozpoczęciem instalacji zalecane jest wykonanie kopii zapasowej bazy danych programu Subiekt GT oraz sklepu internetowego SOTE. Program directintegrator ST5 instalujemy za pomocą specjalnego programu instalacyjnego, dostarczonego przez partnerów, pobranego z Internetu lub przysłanego na płycie CD. Upewnij się także, że są spełnione wszystkie wymagania programu wymienione poniżej. Wymagania programu.net Framework 3.5 lub nowszy, zainstalowana przeglądarka Internet Explorer w wersji 8, system magazynowy Subiekt GT wraz z rozszerzeniem Sfera dla Subiekta GT, sklep internetowy SOTE5. Przebieg instalacji Przed rozpoczęciem instalacji należy zapisać i zamknąć wszystkie niezapisane dokumenty. Zalecane jest także przygotowanie następujących informacji: lokalizację serwera MS SQL systemu Subiekt, nazwę użytkownika serwera i jego hasło, nazwę podmiotu w systemie Subiekt, a także nazwę operatora i jego hasło, ustawienia serwera bazy danych MySQL sklepu SOTE: adres URL serwera MySQL oraz port, na którym pracuje, nazwę użytkownika serwera oraz jego hasło, nazwę bazy danych sklepu SOTE na serwerze MySQL, sposób kodowania znaków z bazie danych sklepu, adres sklepu i panelu administracyjnego SOTE, nazwę użytkownika oraz jego hasło do panelu administracyjnego SOTE, nazwę i hasło użytkownika SOTE uprawnionego do korzystania z Web API. 4

5 Program instalacyjny poprosi o zaakceptowanie warunków umowy licencyjnej oraz o wybranie lokalizacji, w której zostaną umieszczone pliki programu. Wymagane miejsce na dysku jest zależne od wersji instalatora wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu megabajtów (np. dla wersji programu było to niespełna 15 MB). Po zakończeniu pracy kreatora instalacji ikona programu pojawi się na pulpicie, natomiast w Menu Start systemu Windows pojawi się folder firmy ZARA, a w nim folder directintegrator ST5 - wersja dla Subiekt GT. Aby rozpocząć pracę z programem, wystarczy kliknąć ikonę na pulpicie lub w folderze programu w Menu Start wybrać pozycję directintegrator ST5. Warto pamiętać, że przed pierwszym uruchomieniem programu należy uruchomić program konfigurujący aplikację w tym celu wystarczy wybrać pozycję Konfigurator z folderu programu w Menu Start. Pierwsze uruchomienie aplikacji (zarówno programu głównego, jak i konfiguratora) będzie wiązało się z koniecznością skonfigurowania połączenia z systemem Subiekt GT. Pierwszym krokiem jest wprowadzenie parametrów połączenia z bazą danych MS SQL systemu Subiekt. Wyświetlone zostanie okno takie jak przedstawiono na rysunku 1. Należy wybrać lokalizację serwera bazy danych, a także nazwę użytkownika i hasło. Można wybrać opcję autentykacji Windows - wówczas próba połączenia z serwerem nastąpi z wykorzystaniem nazwy użytkownika i hasła do systemu Windows, jednak warunkiem poprawnego połączenia jest to, czy serwer MS SQL obsługuje ten tryb logowania. Jeżeli nie znamy dokładnej lokalizacji serwera MS SQL, zamiast wpisywać ją w pole kliknijmy przycisk z trzema kropkami, po prawej stronie tego pola. Program podpowie nam znalezione lokalizacje serwerów i pozwoli wybrać jedną z nich. Kliknięcie w tym oknie przycisku Anuluj zakończy pracę programu. Kliknij przycisk Zapisz, aby kontynuować pracę. Rys.1. Okno konfiguracji połączenia z serwerem bazy danych MS SQL. 5

6 Program spróbuje się teraz połączyć z serwerem jeśli ta próba się powiedzie, wprowadzone dane zostaną zapisane i przy następnym uruchomieniu program nie będzie już pytał o te informacje. Jeśli próba nie powiedzie się, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Kolejnym krokiem jest logowanie do systemu Subiekt. Okno logowania (przedstawione na rysunku 2.) wyświetlane jest przy każdym uruchomieniu programu, jednak aplikacja pamięta ostatnie logowanie i automatycznie uzupełnia wszystkie dane w polach okna, za wyjątkiem hasła, które za każdym razem należy wpisać, aby rozpocząć pracę z programem. Przy pierwszym uruchomieniu wprowadzenie tych danych będzie jednak wymagane. Należy wybrać istniejący podmiot w systemie Subiekt, z którym będziemy pracować, a także użytkownika zdefiniowanego w ramach tego podmiotu i jego hasło. Nazwy podmiotu nie trzeba znać na pamięć aplikacja podpowie nam wyświetlając listę podmiotów istniejących w systemie Subiekt po kliknięciu przycisku zawierającego trzy kropki, z prawej strony pola podmiotu. Jeśli jego kliknięcie wyświetli pustą listę, oznacza to, że w systemie Subiekt nie został zdefiniowany jeszcze żaden podmiot lub wybrany serwer MS SQL nie jest serwerem bazy danych systemu Subiekt. Po wybraniu właściwego podmiotu, użytkownika oraz wpisaniu hasła należy kliknąć przycisk Zaloguj, aby kontynuować pracę. Kliknięcie przycisku Anuluj zakończy pracę programu, natomiast przycisk Wybierz serwer usunie zapisane parametry połączenia z serwerem MS SQL i przeniesie nas do okna konfiguracji połączenia (rysunek 1), w którym możemy w każdej chwili zmienić ustawienia połączenia (np. gdy wybrana została zła lokalizacja serwera). Rys. 2. Okno logowania do systemu Subiekt. 6

7 Kliknięcie przycisku Zaloguj spowoduje próbę uruchomienia rozszerzenia Sfera dla Subiekta GT i połączenia się z systemem Subiekt. Jeżeli moduł Sfera dla Subiekta GT nie został zainstalowany lub nie jest aktywny, pojawi się okno z komunikatem przedstawione na rys. 3. Może też pojawić się komunikat zaprezentowany na rysunku 4 w sytuacji, gdy np. korzystaliśmy z wersji próbnej Sfery i minął już jej okres. Obie sytuacje uniemożliwiają kontynuowanie pracy przez program i spowodują jego zamknięcie. Po zalogowaniu się i uruchomieniu Sfery program sprawdzi ważność licencji i spróbuje zainicjować wszystkie swoje komponenty. Sprawdzone zostaną struktury sterujące w bazach danych i w razie potrzeby zostanie uruchomiony kreator ich aktualizacji (patrz kolejny rozdział). Wszelkie nieprawidłowości, jak np. brak ważnej licencji, czy problem z uruchomieniem wymaganego komponentu, spowodują wyświetlenie okna z odpowiednim komunikatem o błędzie. Rys. 3. Okno z informacją o braku ważnej licencji Sfery dla Subiekta GT. Rys. 4. Okno z informacją o wygaśnięciu licencji Sfery dla Subiekta GT. 7

8 Kreator aktualizacji struktur sterujących Program directintegrator ST5 - wersja dla Subiekt GT instaluje swoje struktury sterujące zarówno w bazie danych MS SQL systemu Subiekt, jak i na serwerze MySQL sklepu SOTE. W trakcie uruchamiania program sprawdza, czy wersja zainstalowanych struktur jest aktualna i zgodna z wymaganiami wersji programu. Jeśli tak nie jest, zostanie uruchomiony moduł kreatora aktualizacji struktur sterujących (rysunek 5). Zainstalowanie najnowszej wersji struktur jest wymagane, aby program mógł kontynuować pracę. Proces aktualizacji trwa kilka sekund, jednak zalecane jest, aby przed jego rozpoczęciem wykonać kopię zapasową bazy danych, o co zostaniemy poproszeni po kliknięciu przycisku Dalej w oknie powitalnym kreatora. Zaznaczenie pola Kopia zapasowa bazy danych została wykonana (rysunek 6) spowoduje odblokowanie przycisku Rozpocznij, którego kliknięcie spowoduje rozpoczęcie procesu aktualizacji. Po krótkiej chwili pojawi się informacja o zakończeniu procesu i aktualna wersja zainstalowanych struktur sterujących (rysunek 7). Jeżeli podczas instalacji kreator napotka na problemy (np. z połączeniem z serwerem bazy danych), zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat o błędzie i moduł kreatora będzie musiał zakończyć swoje działanie. Rys. 5. Okno powitalne modułu kreatora aktualizacji struktur sterujących. 8

9 Rys. 6. Kreator aktualizacji struktur sterujących w bazie MS SQL. Rys. 7. Zakończenie pracy modułu kreatora aktualizacji struktur sterujących. Program wykorzystuje osobne struktury sterujące w bazie danych MS SQL systemu Subiekt, a także w bazie MySQL sklepu SOTE. Z tego powodu istnieje możliwość, że kreator aktualizacji zostanie uruchomiony dla obu systemów bazodanowych, jeśli w obu systemach są zainstalowane nieaktualne wersje struktur. Taka sytuacja będzie miała miejsce na pewno przy pierwszym uruchomieniu programu, przed którym struktury w ogóle nie są zainstalowane. 9

10 Konfiguracja programu Na rysunku 8 zaprezentowano okno programu konfiguratora po uruchomieniu. Dostępne opcje aplikacji zostały podzielone na dwie podstawowe części (zakładki u góry okna), natomiast w ramach tych części dodatkowo na grupy. Podział jest następujący: zakładka Połączenia SOTE: MySQL - grupa umożliwiająca skonfigurowanie oraz sprawdzenie połączenia z serwerem bazy danych MySQL sklepu SOTE, SOTE: Web API - grupa umożliwiająca skonfigurowanie oraz sprawdzenie połączenia z panelem administracyjnym oraz interfejsem Web API sklepu SOTE, Klucz aplikacji - grupa umożliwiająca aktywację programu (wprowadzenie numeru seryjnego, wygenerowanie żądania klucza aplikacji oraz wprowadzenie klucza), zakładka Ustawienia Ceny - grupa umożliwiająca powiązanie poszczególnych rodzajów cen w SOTE z dowolnymi poziomami cenowymi w systemie Subiekt, Zamówienia - grupa umożliwiająca ustawienie niektórych własności dokumentów zamówienia tworzonych w systemie magazynowym (np. tytuł zamówienia, termin realizacji, domyślny kontrahent), a także określenie statusów zamówienia w sklepie internetowym nadawanych automatycznie po przepisaniu / zrealizowaniu / usunięciu zamówienia w systemie Subiekt, Synchronizacja automatyczna - grupa umożliwiająca włączenie / wyłączenie i ustawienie parametrów dla poszczególnych modułów automatycznej synchronizacji, Artykuły - grupa umożliwiająca powiązanie pewnych właściwości produktów w sklepie SOTE z dowolnymi polami (własnościami produktu) w systemie Subiekt, Magazyny - grupa umożliwiająca wybranie głównego magazynu w systemie magazynowym oraz wybranie dowolnej liczby magazynów, z których stany produktów będą sumowane przed aktualizacją w sklepie internetowym. 10

11 Rys. 8. Okno programu konfiguratora aplikacji po uruchomieniu. Na dole okna widoczne są przyciski: O programie... wyświetli okno z informacjami, przycisk Czy jest nowa wersja? uruchomi moduł menadżera aktualizacji, naciśnięcie przycisku Zapisz zmiany spowoduje zapisanie wszystkich dokonanych zmian, a kliknięcie Zamknij zamknie program, jednak w przypadku dokonania zmian, zapyta wcześniej o chęć ich zapisania. 11

12 SOTE: MySQL Grupa opcji zatytułowana SOTE: MySQL umożliwia skonfigurowanie połączenia z bazą danych MySQL sklepu SOTE. Zaprezentowano ją na rysunku 9. Po jej rozwinięciu możemy wprowadzić wszystkie parametry połączenia, a następnie sprawdzić ich poprawność klikając przycisk Testuj. Jeśli połączenie zostało poprawnie ustawione, obok przycisku pojawi się chmurka z informacją. W przeciwnym wypadku wyświetlone zostanie okno z komunikatem zawierającym treść błędu, jaki wystąpił w czasie próby połączenia. Warto pamiętać, że w zdecydowanej większości przypadków niezbędne będzie wprowadzenie wszystkich wartości opcji tej grupy, choć czasami może się zdarzyć, że np. hasło jest puste jest to jednak nie zalecane ze względów bezpieczeństwa. Poszczególne opcje oznaczają: Serwer lokalizacja serwera w sieci, Port numer portu, na którym pracuje serwer bazy danych MySQL (standardowo jest to port o numerze 3306, jednak zdarza się, że jest inaczej), Użytkownik nazwa użytkownika na serwerze MySQL z uprawnieniami do bazy danych sklepu SOTE, Hasło hasło dla powyższego użytkownika, Baza danych nazwa bazy danych sklepu SOTE, Kodowanie zestaw znaków wykorzystywany przez bazę danych sklepu. Rys. 9. Grupa opcji - SOTE: MySQL. 12

13 SOTE: WebAPI Grupa opcji zatytułowana SOTE: WebAPI umożliwia skonfigurowanie połączenia z panelem administracyjnym oraz serwisem WebAPI sklepu SOTE. Zaprezentowano ją na rys. 10. Po rozwinięciu grupy możemy wprowadzać lub edytować wszystkie opcje, a poprawność połączenia z serwisem WebAPI sprawdzić klikając przycisk Testuj. Jeśli połączenie zostało poprawnie ustawione, obok przycisku pojawi się chmurka z informacją. W przeciwnym wypadku wyświetlone zostanie okno z komunikatem zawierającym treść błędu, jaki wystąpił w czasie próby połączenia. Pole o nazwie Adres sklepu WWW powinno zawierać adres URL, pod jakim widoczny jest sklep w Internecie. Adres panelu administracyjnego jest w istocie tą samą lokalizacją z tą różnicą, że należy wywołać w niej skrypt backend.php - jeśli wprowadzamy te dane po raz pierwszy, program pomoże nam wypełniając automatycznie to drugie pole na podstawie pierwszego. Dla panelu administracyjnego musimy wybrać, czy korzystamy z protokołu HTTP, czy z jego szyfrowanej wersji HTTPS. Ponadto możemy wprowadzić login i hasło do podstawowe autoryzacji HTTP, jeśli taka została włączona dla panelu administracyjnego wówczas wprowadzamy je w pola pomiędzy listą wyboru protokołu a adresem URL panelu administracyjnego. Konto dostępowe do WebAPI może być tym samym, co konto dostępowe do panelu administracyjnego, pod warunkiem, że włączono dla niego możliwość korzystania z WebAPI. Więcej informacji na ten temat znajduje się w instrukcji sklepu SOTE. Rys. 10. Grupa opcji - SOTE: WebAPI. 13

14 Klucz aplikacji Dzięki grupie ustawień o tytule Klucz aplikacji możliwe jest aktywowanie programu directintegrator ST5 wersja dla Subiekt GT. Jeżeli uruchamiamy program po raz pierwszy, po rozwinięciu grupy powinien pojawić się widok podobny do tego, zaprezentowanego na rys. 11. Jeżeli posiadamy zakupioną licencję programu directintegrator ST5 wersja dla Subiekt GT, możemy wprowadzić numer licencji (widoczny na fakturze zakupu) w pole Numer seryjny i kliknąć przycisk Wygeneruj żądanie klucza. Jeżeli nie posiadamy jeszcze licencji, możemy wygenerować numer demonstracyjny, klikając pierwszy przycisk z lewej strony i następnie również wygenerować żądanie klucza. W obu przypadkach pojawi się okno podobne do tego, przedstawionego na rysunku nr 12. Rys. 11. Grupa opcji Klucz aplikacji (gdy program jest nieaktywny). Rys. 12. Widok okna z wygenerowanym żądaniem klucza aplikacji. 14

15 Specjalny, wygenerowany kod żądania klucza aplikacji należy wysłać za pomocą poczty elektronicznej na adres W odpowiedzi otrzymamy kod klucza aplikacji, który musimy następnie wprowadzić w programie. W tym celu należy kliknąć Wprowadź klucz pojawi się specjalne okno, takie jak zaprezentowano na rysunku 13. Jeśli klucz został poprawnie wprowadzony, zostanie on zapisany. Jeśli wysyłaliśmy żądanie klucza wygenerowane na podstawie numeru demonstracyjnego, w odpowiedzi otrzymaliśmy klucz, który upoważnia do pracy z programem w trybie aktywności wstępnej. Aktywność wstępna jest możliwa przez 30 dni od daty wprowadzenia klucza i daje pełny dostęp do wszystkich funkcji programu. W tym czasie należy zakupić licencję programu, gdyż po okresie aktywności wstępnej, dalsza praca z programem będzie możliwa jedynie po wprowadzeniu zakupionego numeru licencji. Po przejściu w tryb aktywności wstępnej omawiana grupa ustawień będzie wyglądała podobnie do tego, co zaprezentowano na rysunku nr 14. Rys. 13. Widok okna wprowadzania klucza aplikacji. Rys. 14. Grupa opcji Klucz aplikacji (tryb aktywności wstępnej). 15

16 Rys. 15. Grupa opcji Klucz aplikacji (tryb pełnej aktywności). Korzystając z programu w trybie aktywności wstępnej możemy w każdej chwili przejść w tryb pełnej aktywności, pod warunkiem, że zakupiliśmy pełną licencję. Wówczas wystarczy wprowadzić numer seryjny w odpowiednie pole i jeszcze raz wygenerować żądanie klucza, a następnie wysłać je na wspomniany już adres producenta programu: W odpowiedzi otrzymamy klucz, po wprowadzeniu którego powinniśmy ujrzeć komunikat podobny do tego, przedstawionego na rysunku nr 15. Moje notatki 16

17 Ceny Aby wyświetlić tę grupę opcji należy przejść do zakładki Ustawienia. Jeżeli połączenie z serwerem bazy danych MySQL sklepu SOTE zostało źle skonfigurowane, kliknięcie tej zakładki spowoduje wyświetlenie okna z komunikatem błędu. Spowodowane jest to koniecznością połączenia się ze sklepem internetowym (jego bazą danych) w celu pobrania pewnych informacji. Opcje grupy Ceny nie wymagają komunikacji ze sklepem i można je ustawić bez poprawnej konfiguracji połączenia. Pozwalają one na powiązanie czterech, zdefiniowanych w sklepie internetowym SOTE, rodzajów cen z poziomami cenowymi określonymi w systemie Subiekt. Dzięki temu, podczas dodawania produktów z systemu magazynowego do sklepu internetowego zostaną przepisane właściwe ceny zgodnie z indywidualnymi ustawieniami. Należy pamiętać, że przynajmniej cena detaliczna w SOTE powinna zostać powiązana z dowolnym poziomem cenowym systemu Subiekt. Widok omawianej grupy przedstawiono na rysunku nr 16. Rys. 16. Grupa opcji Ceny. Moje notatki 17

18 Zamówienia Grupa ta udostępnia szereg opcji związanych z przepisywaniem zamówień ze sklepu internetowego do systemu magazynowego i tworzeniem w systemie Subiekt dokumentów zamówienia. Poniżej omówiono znaczenie poszczególnych opcji tej grupy, a na rysunku nr 17 zaprezentowano jej widok. Warto pamiętać, że zdecydowana większość opcji tej grupy jest wymagana do poprawnego działania programu (przepisywania zamówień). Poszczególne opcje oznaczają: Tytuł zamówienia w systemie Subiekt tytuł dokumentu zamówienia utworzonego w systemie Subiekt w wyniku przepisania zamówienia ze sklepu SOTE, Podtytuł zamówienia w systemie Subiekt podtytuł dokumentu zamówienia utworzonego w systemie Subiekt w wyniku przepisania zamówienia ze sklepu SOTE, Termin realizacji zamówienia domyślny termin realizacji zamówienia, który zostanie ustawiony dla dokumentu zamówienia utworzonego w systemie Subiekt (liczba dni od daty przepisania zamówienia), Domyślny kontrahent w systemie Subiekt jeśli zamówienie, które jest przepisywane ze sklepu do systemu magazynowego zostało złożone w sklepie przez kontrahenta, który nie jest powiązany z żadnym kontrahentem w systemie Subiekt, utworzonemu dokumentowi zamówienia zostanie przypisany kontrahent domyślny (to pole jest wymagane!). Kontrahenta domyślnego wybieramy z listy kontrahentów istniejących w systemie Subiekt, którą zaprezentowano na rysunku 18, Usługa dla kosztów transportu w systemie Subiekt zdefiniowana w systemie Subiekt usługa, która będzie reprezentowała koszty transportu istniejące w zamówieniu można wybrać usługę z listy istniejących usług (rys. 19) lub zaznaczyć opcję, która spowoduje, koszty transportu będą widniały na dokumencie zamówienia w systemie Subiekt jako usługa jednorazowa (to pole jest wymagane!), 18

19 Statusy zamówień w SOTE dzięki tym polom możemy ustalić, jak ma się zmieniać status zamówienia w sklepie internetowym: po przepisaniu do systemu Subiekt należy wybrać zdefiniowany w sklepie status, który ma zostać ustawiony dla zamówienia po jego przepisaniu do systemu Subiekt, po zrealizowaniu w systemie Subiekt - należy wybrać jeden ze zdefiniowanych statusów w sklepie SOTE, który ma zostać ustawiony dla zamówienia po jego zrealizowaniu w dowolny sposób (dowolnym dokumentem / dokumentami lub bez dokumentu) w systemie magazynowym Subiekt, po usunięciu zamówienia z systemu Subiekt - należy wybrać jeden ze zdefiniowanych statusów w sklepie SOTE, który ma zostać ustawiony dla zamówienia po jego usunięciu / anulowaniu w systemie magazynowym. Ustawienie statusów jest niezbędne do prawidłowego działania programu w zakresie przepisywania zamówień. Warto także pamiętać, że w SOTE można zdefiniować dowolny słownik statusów zamówień, jednak przepisać do systemu Subiekt będzie można tylko te, których aktualny status jest rodzaju oczekuje. Rys. 17. Grupa opcji Zamówienia. 19

20 Rys. 18. Wybór domyślnego kontrahenta w systemie Subiekt dla zamówień ze sklepu. Rys. 19. Wybór usługi w systemie Subiekt dla kosztów transportu z zamówienia w sklepie. 20

21 Synchronizacja automatyczna Grupa ta umożliwia konfigurację modułu synchronizacji automatycznej. Moduł ten został podzielony na cztery mniejsze moduły, z których każdy jest niezależny i każdy można wyłączyć, ustawiając liczbę minut na zero. Te moduły to: synchronizacja stanów magazynowych produktów aktualizacja stanów magazynowych w sklepie na podstawie stanu produktu w systemie Subiekt. Dodatkowo, w zależności od ustawienia, moduł ten może ustawić w sklepie na podstawie stanu nazwę dostępności wykorzystując przedziały zdefiniowane w SOTE, synchronizacja cen produktów aktualizacja cen produktów w sklepie SOTE na podstawie cen zdefiniowanych w systemie magazynowym, synchronizacja zamówień przepisywanie zamówień pojawiających się w sklepie internetowym do systemu Subiekt i automatyczne tworzenie w nim dokumentu zamówienia, synchronizacja danych produktów aktualizacja wybranych (zaznaczonych) danych produktów w sklepie SOTE na podstawie danych z systemu magazynowego. Aktualizowane są tylko te dane, które zaznaczono (nazwa produktu, krótki opis, itd.). Moduł ten wykorzystuje powiązania pól produktów, które można ustawić w grupie opcji Artykuły. Rys. 20. Grupa opcji Synchronizacja automatyczna. 21

22 Artykuły Grupa ta umożliwia powiązanie własności produktów w sklepie SOTE z atrybutami produktów w systemie Subiekt. Powiązanie wykorzystywane jest podczas dodawania produktów z systemu magazynowego do sklepu oraz podczas synchronizacji danych. W podane pola zostaną przepisane wybrane atrybuty produktów. Domyśle powiązania (z którymi instalowany jest program directintegrator ST5) przedstawiono w poniższej tabeli. Na rys. 21 przedstawiono grupę. SOTE 5 Nazwa produktu Kod produktu Krótki opis Opis produktu Subiekt GT Nazwa towaru Symbol Opis Charakterystyka Każde z wyświetlanych pól (właściwości) produktu w sklepie SOTE może jednak zostać powiązane z jednym z dostępnych atrybutów produktu w systemie Subiekt: Symbol Nazwa towaru Opis Charakterystyka Kod kreskowy Kod PKWiU Kod SWW Symbol u dostawcy Uwagi Producent 22

23 Rys. 21. Grupa opcji Artykuły. Magazyny Grupa ta umożliwia konfigurację opcji związanych z magazynami w systemie Subiekt. Magazyn domyślny oznacza ten magazyn w systemie Subiekt, do którego trafiać mają zamówienia pochodzące ze sklepu internetowego SOTE po przepisaniu. Opcja sumowania stanów pozwala na wybranie dowolnej liczby magazynów (spośród zdefiniowanych), z których stan magazynowy będzie sumowany i wynik sumowania zostanie przepisany do sklepu SOTE podczas dodawania produktów i synchronizacji stanów magazynowych. Widok omawianej grupy przedstawiono na rysunku nr 22. Rys. 22. Grupa opcji Magazyny. 23

24 Obsługa programu Uruchomienie programu głównego directintegrator ST5 wersja dla Subiekt GT wyświetli w pierwszej chwili okno powitalne, po czym program spróbuje pobrać zapisaną konfigurację połączenia z serwerem MS SQL systemu Subiekt. Jeśli specjalny plik XML z konfiguracją nie zostanie odnaleziony w katalogu aplikacji, wyświetlone zostanie okno konfiguracji połączenia z serwerem (rys. 1). Program przechowuje konfigurację ostatniego udanego połączenia z serwerem MS SQL w specjalnym pliku. Jeżeli ten plik nie zostanie usunięty, nie będzie już więcej konieczności konfigurowania połączenia. Usunięcie pliku może nastąpić w momencie, gdy w oknie logowania klikniemy przycisk Wybierz serwer, a następnie nie skonfigurujemy połączenia i zakończymy pracę z programem klikając w tym samym oknie przycisk Anuluj. W podobny sposób program przechowuje dane ostatniego poprawnego logowania w specjalnym pliku zapisane są: wybrany podmiot oraz użytkownik. Niezbędne jest jedynie podawanie hasła dla użytkownika przy każdym uruchomieniu programu. Na rysunku nr 23 przedstawiono widok głównego okna aplikacji zaraz po uruchomieniu. Na pasku tytułowym okna wyświetlana jest zawsze nazwa oraz aktualna wersja programu. W lewym górnym rogu widoczne jest logo programu oraz główne menu aplikacji. Klikając w logo programu można również wyświetlić główne menu z większymi ikonami i opisami poszczególnych opcji. Menu aplikacji składa się z siedmiu pozycji, które zostały opisane w poniższej tabeli. Zakończ Wyloguj Zakończenie pracy programu lub zamknięcie okna i zminimalizowanie go do ikony w zasobniku systemowym. Wylogowanie aktywnego użytkownika zakończy pracę i zamknie wszystkie okna, po czym wyświetli okno logowania. O programie... Wyświetlenie okna z informacjami o programie. Uruchom konfigurator Uruchomienie programu konfiguracyjnego. 24

25 Aktualizacje Synchronizuj Uruchom synchronizację w tle Sprawdzenie dostępności nowych aktualizacji programu wyświetli okno menadżera aktualizacji lub historię wersji programu, jeśli nie są dostępne żadne aktualizacje. Rozpoczęcie procesu synchronizacji danych pomiędzy systemami wyświetli okno ustawień synchronizacji. Uruchomienie usługi automatycznej synchronizacji w tle zostanie ona uruchomiona zgodnie z ustawieniami określonymi w programie konfigurującym. Rys. 23. Widok głównego okna po uruchomieniu programu. Moje notatki 25

26 Zakładka Produkty Zakładka produktów (widoczna na rysunku nr 23) pozwala na zarządzanie danymi dotyczącymi produktów i kategorii produktów. Zakładka podzielona jest na dwa panele (lewy i prawy), które są przedzielone suwakiem umożliwiającym wygodną zmianę przez użytkownika przydziału miejsca dla obu paneli. Panel kategorii Panel lewy kategorii wyświetla drzewo kategorii produktów w sklepie SOTE i udostępnia menu, które dostępne jest nad listą (drzewem) kategorii, a także po naciśnięciu prawego klawisza myszy na dowolnej kategorii. W poniższej tabeli przedstawiono znaczenie poszczególnych opcji. Dodaj kategorię Dodaj podkategorię Dodanie nowej kategorii na tym samym poziomie, co zaznaczona kategoria jeśli nie zaznaczono żadnej kategorii w drzewie, nowa kategoria zostanie dodana na najwyższym poziomie. Dodanie nowej kategorii jako podkategorii zaznaczonej pozycji w drzewie. Jeśli nie zaznaczono żadnej kategorii, opcja będzie niedostępna. Edytuj kategorię Edycja kategorii zaznaczonej w drzewie. Usuń kategorię Usunięcie kategorii zaznaczonej w drzewie. Pokaż kategorię w panelu SOTE Wyświetlenie okna przeglądarki ze stroną edycji kategorii w panelu sklepu SOTE. Odśwież Odświeżenie danych w drzewie kategorii. 26

27 Kliknięcie opcji dodania nowej kategorii lub podkategorii spowoduje wyświetlenie okna kategorii, które zostało pokazane na rysunku numer 24. Okno to pozwala na wprowadzenie nazwy kategorii, a także na powiązanie jej z grupą towarów w systemie Subiekt. Jeśli wybierzemy opcję edycji kategorii, wyświetlone zostanie to samo okno wypełnione jednak danymi edytowanej kategorii (rysunek nr 25). Kliknięcie w oknie kategorii przycisku Anuluj spowoduje porzucenie zmian i zamknięcie okna, natomiast wybranie opcji Zapisz spowoduje zapisanie danych dodanie nowej kategorii lub modyfikację istniejącej. Rys. 24. Dodawanie nowej kategorii lub podkategorii. Rys. 25. Edycja istniejącej kategorii lub podkategorii. 27

28 Wybranie w menu opcji Pokaż kategorię w panelu SOTE spowoduje otwarcie okna przeglądarki stron WWW z otwartą stroną edycji kategorii w panelu sklepu SOTE. Warunkiem prawidłowego działania komponentu przeglądarki jest prawidłowe skonfigurowanie parametrów dostępu do panelu SOTE w programie konfiguracyjnym. Jeśli uruchamiamy przeglądarkę po raz pierwszy w trakcie aktualnej sesji programu (pierwszy raz od uruchomienia programu), najpierw pojawi się panel logowania do panelu sklepu. Pola zawierające login i hasło zostaną automatycznie uzupełnione danymi wpisanymi w konfiguratorze, a następnie program spróbuje zalogować się do panelu. Jeśli przez dłuższy czas panel logowania będzie wyświetlany w przeglądarce, kliknij przycisk logowania, ponieważ może to oznaczać, że programowi nie udało się wykonać tej czynności automatycznie. Jeżeli kliknięcie opcji pokazania dowolnego obiektu w panelu SOTE spowoduje wyświetlenie okna wyglądającego jak to przedstawione na rysunku nr 26, zamknij program i uruchom go ponownie. W trakcie uruchomienia komponent przeglądarki sprawdza rejestr systemu Windows i ewentualnie zmienia tryb emulacji przeglądarki Internet Explorer dla programu directintegrator ST5 na wersję nr 8. Jest to wymagane do działania tego komponentu i nie powoduje żadnych zmian dla innych aplikacji, jednak aby zmiana zaczęła działać, konieczne jest ponowne uruchomienie programu. Rys. 26. Okno przeglądarki z informacją o błędnej wersji. 28

29 Panel produktów Panel prawy produktów wyświetla listę produktów w sklepie SOTE w wybranej w lewym panelu kategorii i udostępnia menu, które dostępne jest nad listą, a także po naciśnięciu prawego klawisza myszy na dowolnym produkcie. W poniższej tabeli przedstawiono znaczenie poszczególnych opcji. Połącz Rozłącz Importuj zaznaczone produkty do systemu Subiekt Dodaj produkt(y) z systemu Subiekt do sklepu SOTE Usuń produkt(y) ze sklepu SOTE Pokaż produkt w panelu SOTE Powiązanie produktu w sklepie SOTE z towarem w systemie Subiekt jeśli zaznaczony produkt jest połączony, opcja będzie niedostępna. Usunięcie powiązania zaznaczonego produktu z towarem w systemie Subiekt jeśli produkt nie będzie powiązany, opcja będzie niedostępna. Importowanie zaznaczonych w liście produktów ze sklepu SOTE do systemu Subiekt spowoduje wyświetlenie okna, w którym będzie możliwość ustawienia opcji importu. Dodanie nowych produktów do sklepu SOTE i umieszczenie ich w zaznaczonej kategorii (lewy panel) spowoduje wyświetlenie okna wyboru towarów z systemu Subiekt. Usunięcie produktów ze sklepu SOTE. Wyświetlenie okna przeglądarki ze stroną edycji produktu w panelu sklepu SOTE. Odśwież Odświeżenie danych w liście produktów. 29

30 Łączenie / rozłączanie produktów Opcje te służą do ustanawiania lub usuwania powiązań pomiędzy produktami zdefiniowanymi w obu systemach. Jeżeli zarówno w sklepie SOTE, jak i w systemie magazynowym istnieją zdefiniowane pozycje, które dotyczą w rzeczywistości tego samego produktu, możemy użyć opcji Połącz, aby określić powiązanie. Powiązania produktów są kluczowym elementem integracji systemów, ponieważ pozwalają one na aktualizację danych w sklepie na podstawie zmian w systemie Subiekt, a także na automatyczne tworzenie zamówień w systemie magazynowym na podstawie zamówień w sklepie SOTE. Importowanie produktów do systemu Subiekt Dzięki tej funkcjonalności możliwe jest przepisanie danych produktów znajdujących się w sklepie SOTE do systemu magazynowego Subiekt. Szczegóły importu można określić w wyświetlonym oknie, które przedstawiono na rysunku nr 27. Importowane ze sklepu produkty zostaną automatycznie połączona z dodanymi na ich podstawie towarami w systemie magazynowym. Rys. 27. Ustawienia importu produktów do systemu Subiekt. 30

31 Rys. 28. Okno szczegółów importu produktów po zakończeniu całej operacji. Jeśli ustalimy właściwie wszystkie opcje importu i klikniemy przycisk OK, zostanie wyświetlone okno szczegółów importu. W tytule okna (na górnym pasku) oraz na pasku postępu znajdującym się na dole okna widoczny będzie postęp procesu. Kolejne produkty pojawiać się będą na liście, a w kolumnie status pojawi się ikona oznaczająca powodzenie operacji importu konkretnego produktu. Jeśli pojawi się jakiś problem, stosowny komunikat zostanie przedstawiony w kolumnie z uwagami. Okno przedstawiono na rysunku nr 28. Dodawanie produktów do sklepu SOTE Jest to czynność odwrotna do opisanego powyżej importu polega na przepisaniu danych towarów z systemu Subiekt do sklepu internetowego. Operacja ta, podobnie jak import produktów, powoduje automatyczne powiązanie dodanego do sklepu SOTE produktu z towarem w systemie Subiekt. Po wyborze omawianej opcji, zostanie wyświetlone okno wyboru towarów w systemie Subiekt, które przedstawiono na rysunku nr 29. Wybrane produkty zostaną umieszczone w kategorii, która jest aktualnie zaznaczona w drzewie (lewy panel). 31

32 Rys. 29. Okno wyboru towarów w systemie Subiekt, które zostaną dodane do sklepi SOTE. Po lewej stronie okna wyboru towarów znajduje się lista grup towarów zdefiniowanych w systemie Subiekt, prawy panel tego okna wyświetla listę towarów w tej grupie. Aby dodać produkty do sklepu internetowego należy zaznaczyć je na liście i kliknąć przycisk Wybierz. Dodatkowo zaznaczenie opcji Wyślij do sklepu SOTE zdjęcia produktów zapisane w systemie Subiekt spowoduje wysłanie do sklepu internetowego zdjęć. Opcja ta jest domyślnie zaznaczona. Kliknięcie przycisku Anuluj spowoduje anulowanie i zakończenie całego procesu. Po kliknięciu przycisku Wybierz wyświetlone zostanie okno szczegółów, które przedstawiono na rysunku nr 30. W tytule okna (na górnym pasku) oraz na pasku postępu znajdującym się na dole okna widoczny będzie postęp procesu. Kolejne produkty pojawiać się będą na liście, a w kolumnie status pojawi się ikona oznaczająca powodzenie operacji dodawania konkretnego produktu do sklepu internetowego. Jeśli pojawi się jakiś problem, stosowny komunikat zostanie przedstawiony w kolumnie z uwagami. 32

33 Rys. 30. Okno szczegółów dodawania produktów po zakończeniu całej operacji. Moje notatki 33

34 Zakładka Kontrahenci Zakładka kontrahentów (widoczna na rysunku nr 31) pozwala na zarządzanie danymi dotyczącymi klientów. Zakładka podzielona jest na dwa panele (lewy i prawy), które są przedzielone suwakiem umożliwiającym wygodną zmianę przez użytkownika przydziału miejsca dla obu paneli. W lewym panelu wyświetlana jest lista kontrahentów zdefiniowanych w sklepie internetowym SOTE, natomiast prawy panel wyświetla dane kontrahenta powiązanego w systemie magazynowym Subiekt, o ile istnieje takie powiązanie. W przeciwnym razie pola w prawym panelu pozostaną puste. Lewy panel udostępnia menu, które dostępne jest nad listą kontrahentów, a także po naciśnięciu prawego klawisza myszy na dowolnej pozycji listy. W poniższej tabeli przedstawiono znaczenie poszczególnych opcji. Połącz Rozłącz Dodaj kontrahenta w systemie Subiekt Pokaż kontrahenta w panelu SOTE Filtr Powiązanie kontrahenta w sklepie SOTE z kontrahentem w systemie Subiekt jeśli zaznaczony kontrahent jest połączony, opcja będzie niedostępna. Usunięcie powiązania zaznaczonego klienta z kontrahentem w systemie Subiekt jeśli kontrahent nie będzie powiązany, opcja będzie niedostępna. Dodanie kontrahenta do systemu Subiekt spowoduje wyświetlenie okna z formularzem, którego pola zostaną automatycznie wypełnione danymi klienta sklepu SOTE. Wyświetlenie okna przeglądarki ze stroną edycji kontrahenta w panelu sklepu SOTE. Umożliwia filtrowanie wyświetlanych pozycji pod względem istnienia powiązania z kontrahentem w systemie Subiekt. Odśwież Odświeżenie danych w liście kontrahentów. 34

35 Rys. 31. Widok zakładki Kontrahenci z zaznaczonym, połączonym kontrahentem. Łączenie / rozłączanie kontrahentów Opcje te służą do ustanawiania lub usuwania powiązań pomiędzy kontrahentami zdefiniowanymi w obu systemach. Jeżeli zarówno w sklepie SOTE, jak i w systemie magazynowym istnieją zdefiniowane pozycje, które dotyczą w rzeczywistości tego samego kontrahenta, możemy użyć opcji Połącz, aby określić powiązanie. Powiązania kontrahentów są kluczowym elementem integracji systemów. Jeżeli kontrahent, który złoży zamówienie w sklepie internetowym będzie powiązany z jego odpowiednikiem w systemie magazynowym, dokument zamówienia tworzony w systemie Subiekt będzie zawierał dane odpowiedniego kontrahenta. W przeciwnym wypadku integrator utworzy dokument zamówienia dla domyślnego kontrahenta określonego w konfiguracji programu. Jeżeli nie chcemy przepisywać danych kontrahentów do systemu magazynowego, dobrym rozwiązaniem jest utworzenie w systemie Subiekt kontrahenta i nadanie mu specyficznej nazwy, np. Sprzedaż detaliczna w sklepie SOTE, a następnie ustanowienie go domyślnym kontrahentem 35

36 dla zamówień. Wówczas, jeśli nie połączymy żadnych kontrahentów, każde zamówienie złożone w sklepie SOTE spowoduje utworzenie dokumentu zamówienia właśnie dla tego kontrahenta. Wybranie w menu opcji Połącz spowoduje otwarcie okna wyboru kontrahenta w systemie Subiekt, z którym ma zostać połączony wybrany klient sklepu. Okno przedstawiono na rys. nr 32. Kliknięcie w tym oknie przycisku Wybierz spowoduje powiązanie wybranego wcześniej kontrahenta w sklepie z zaznaczoną w oknie pozycją w systemie Subiekt, natomiast kliknięcie Anuluj spowoduje anulowanie i zakończenie całego procesu. Rys. 32. Wybór kontrahenta w systemie Subiekt podczas łączenia kontrahentów. Dodawanie kontrahenta w systemie Subiekt Opcja ta pozwala na tworzenie w systemie Subiekt nowych kontrahentów. Jeśli w sklepie internetowym pojawi się nowy klient możliwe jest automatyczne dodanie go do systemu magazynowego. Wybór tej opcji w menu spowoduje wyświetlenie okna przedstawionego na rys. nr 33. Pola zostaną automatycznie wypełnione danymi pobranymi ze sklepu SOTE. Dane można modyfikować i uzupełnić, konieczne będzie również ręczne wprowadzenie symbolu kontrahenta w systemie Subiekt. Kliknięcie Zapisz zapisze kontrahenta w systemie magazynowym. 36

37 Rys. 33. Okno dodawania kontrahenta do systemu Subiekt. Należy pamiętać, że dodanie kontrahenta w systemie Subiekt spowoduje automatyczne powiązanie go z wybranym klientem sklepu SOTE, na podstawie danych którego przeprowadzono cały proces. Jeżeli usuniemy w systemie Subiekt kontrahenta, który połączony był z klientem w sklepie internetowym (bez względu czy wskutek dodania, czy ręcznego połączenia), a następnie w liście kontrahentów zaznaczymy kontrahenta powiązanego, w prawym panelu zakładki Kontrahenci, w pustym miejscu na dole zostanie wyświetlony komunikat o braku powiązanego kontrahenta i prośba o usunięcie powiązania. Należy wówczas rozłączyć kontrahentów. Sytuację przedstawiono na rysunku nr 34. Warto dodać, że podobna sytuacja może mieć miejsce w przypadku produktów. Jeśli usuniemy towar w systemie Subiekt, który powiązany był z produktem w sklepie SOTE, informacja o braku powiązanego produktu pojawi się w zakładce Produkty, w dolnej części lewego panelu (poniżej drzewa kategorii). Wówczas również należy rozłączyć produkty. 37

38 Rys. 34. Brak powiązanego kontrahenta w systemie Subiekt. Moje notatki 38

39 Zakładka Zamówienia Zakładka zamówień (widoczna na rysunku nr 35) pozwala na zarządzanie danymi dotyczącymi zamówień. Zakładka podzielona jest na dwa panele (lewy i prawy), które są przedzielone suwakiem umożliwiającym wygodną zmianę przez użytkownika przydziału miejsca dla obu paneli. W lewym panelu wyświetlana jest lista zamówień w sklepie internetowym SOTE, natomiast prawy panel wyświetla dane zamówienia utworzonego w systemie magazynowym Subiekt na podstawie właściwego zamówienia w sklepie, o ile zamówienie zostało przepisane. W przeciwnym razie pola w prawym panelu pozostaną puste. Lewy panel udostępnia menu, które dostępne jest nad listą zamówień, a także po naciśnięciu prawego klawisza myszy na dowolnej pozycji listy. W poniższej tabeli przedstawiono znaczenie poszczególnych opcji. Przepisz zamówienie do systemu Subiekt Pokaż zamówienie w panelu SOTE Filtr Przepisanie zamówienia w sklepie SOTE do systemu Subiekt jeśli zaznaczone zamówienie zostało już przepisane, opcja będzie niedostępna. W przeciwnym razie przepisanie spowoduje utworzenie w systemie magazynowym nowego dokumentu zamówienia. Wyświetlenie okna przeglądarki ze stroną edycji zamówienia w panelu sklepu SOTE. Umożliwia filtrowanie wyświetlanych pozycji pod względem faktu przepisania zamówienia do systemu Subiekt. Odśwież Odświeżenie danych w liście zamówień. 39

40 Rys. 35. Widok zakładki Zamówienia z zaznaczonym, przepisanym zamówieniem. Przepisanie zamówienia do systemu Subiekt Funkcja ta pozwala na automatyczne utworzenie dokumentu zamówienia w systemie Subiekt na podstawie danych wybranego zamówienia ze sklepu internetowego. Jeśli zamówienie w sklepie zawiera produkty, które nie są powiązane z towarami w systemie magazynowym, zostanie wyświetlone okno z listą takich produktów i możliwością ich połączenia. Należy pamiętać, że niemożliwe jest przepisanie zamówienia, które posiada status świadczący o jego zrealizowaniu, a także w przypadku, kiedy któryś z produktów w zamówieniu nie istnieje już w sklepie SOTE. Jeśli zamówienie zostanie poprawnie przepisane, pole w kolumnie Przepisane zostania zaznaczone, a w prawym panelu pojawią się szczegółowe dane dokumentu zamówienia utworzonego w systemie Subiekt. Status zamówienia w sklepie SOTE zostanie zmieniony zgodnie z ustawieniami programu. Jeśli kontrahent, który dokonał zamówienia nie jest powiązany z kontrahentem w systemie Subiekt, tworzony dokument otrzyma domyślnego kontrahenta. 40

41 Synchronizacja danych Synchronizacja danych gromadzonych przez oba systemy program magazynowy Subiekt i sklep internetowy SOTE jest kluczowym i najważniejszym zadaniem integratora. Została ona już częściowo omówiona w rozdziale dotyczącym konfiguracji programu. Synchronizacja danych składa się z czterech odrębnych czynności: synchronizacja stanów magazynowych stany magazynowe produktów w sklepie SOTE, które zostały połączone są uaktualniane na podstawie stanów w systemie magazynowym Subiekt przepisywana wartość jest sumą stanów z magazynów zaznaczonych w programie konfiguracyjnym (zakładka Ustawienia, grupa Magazyny ), synchronizacja cen ceny produktów w sklepie internetowym są aktualizowane na podstawie cen ustalonych w systemie magazynowym, synchronizacja zamówień zamówienia utworzone w sklepie internetowym są przepisywane do systemu magazynowego, w wyniku czego tworzony jest w nim nowy dokument zamówienia warunkiem jest odpowiedni status zamówienia (świadczący o trwaniu realizacji zamówienia) w sklepie SOTE oraz wcześniejsze połączenie wszystkich produktów z zamówienia z towarami w systemie Subiekt, synchronizacja danych o produktach dane produktów w sklepie internetowym są aktualizowane na podstawie danych z systemu magazynowego. W programie konfiguracyjnym, w zakładce Ustawienia istnieje możliwość ustawienia, które dane będą uaktualniane i które informacje z systemu Subiekt przepisywać (grupy Synchronizacja automatyczna oraz Artykuły ). Jeśli w programie konfiguracyjnym zaznaczyliśmy opcję Uruchom automatyczną synchronizację po starcie programu, synchronizacja zostanie włączona i będzie wykonywała się w tle, bez ingerencji użytkownika, w ustalonych odstępach czasu. W przeciwnym wypadku możemy uruchomić synchronizację korzystając z głównego menu aplikacji. Znajdują się w nim dwie opcje pozwalające na ręczną synchronizację (jednorazową) lub włączenie synchronizacji automatycznej. 41

42 Synchronizuj Uruchom synchronizację w tle Rozpoczęcie procesu synchronizacji danych pomiędzy systemami wyświetli okno ustawień synchronizacji. Uruchomienie usługi automatycznej synchronizacji w tle zostanie ona uruchomiona zgodnie z ustawieniami określonymi w programie konfigurującym. Jeśli uruchomimy usługę automatycznej synchronizacji (automatycznie przy starcie programu lub ręcznie, korzystając z menu), synchronizacja jednorazowa nie będzie dostępna. W przeciwnym wypadku wybór tej opcji spowoduje wyświetlenie okna ustawień synchronizacji (rysunek numer 36). Synchronizacja ręczna realizuje wszystkie czynności oprócz synchronizacji zamówień. Funkcja ręcznego przepisywania zamówień możliwa jest poprzez wybieranie opcji Przepisz zamówienie do systemu Subiekt w zakładce Zamówienia. Rys. 36. Ustawianie parametrów ręcznej synchronizacji. 42

43 Kontakt ZARA Tomasz Żara ul. Moniuszki 61/ Oleśnica NIP: Numer konta bankowego: Informacje: Pomoc techniczna: Kontakt telefoniczny:

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu directintegrator ST5 wersja dla WF-Mag (SOTE 5) Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instalacja...3 2.1. Przebieg Instalacji...3 2.1.1. Generowanie klucza aplikacji...8 2.1.2. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl Instrukcja Integracja z istore Wersja z 07/02/2015 Copyright Zakupteraz.pl 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. OPIS PROCEDURY INTEGRACJI... 4 1.1. LOGOWANIE... 4 1.2. PANEL KLIENTA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem...4 2.2. Połączenie z Comarch ERP XL...5 2.3. Resetowanie powiązań w XL...6

Bardziej szczegółowo

SHOPER INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA

SHOPER INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA SHOPER INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem...4 2.2. Połączenie z Comarch ERP XL...5 2.3. Resetowanie powiązań w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi do programu i-impxml2nexo wersja 1.0.0

Instrukcja obsługi do programu i-impxml2nexo wersja 1.0.0 2016 Instrukcja obsługi do programu i-impxml2nexo wersja 1.0.0 ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1. O programie... 3 1.2. Wymagania systemowe i sprzętowe...

Bardziej szczegółowo

MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Obrazy...7

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi do programu i-monitallegro GT

Instrukcja obsługi do programu i-monitallegro GT 2015 Instrukcja obsługi do programu i-monitallegro GT ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1. O programie... 3 1.2. Wymagania systemowe i sprzętowe... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

MAGENTO INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA

MAGENTO INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA MAGENTO INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja połączenia... 4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP XL... 7 2.3.

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja połączenia... 4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP XL... 7 2.3.

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I 15.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z dodatkiem

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI. Instrukcja

WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI. Instrukcja WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja połączenia... 4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z

Bardziej szczegółowo

VIRTUEMART INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

VIRTUEMART INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA VIRTUEMART INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Połączenie ze sklepem...5 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Integracja z Shoper. Wersja z 18/01/2015. Copyright Zakupteraz.pl

Instrukcja Integracja z Shoper. Wersja z 18/01/2015. Copyright Zakupteraz.pl Instrukcja Integracja z Shoper Wersja z 18/01/2015 Copyright Zakupteraz.pl 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. OPIS PROCEDURY INTEGRACJI... 4 1.1. LOGOWANIE... 4 1.2. PANEL KLIENTA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

SubSyncEU integracja danych Subiekt GT + Sfera/ Nexo PRO Easy Uploader Instrukcja obsługi

SubSyncEU integracja danych Subiekt GT + Sfera/ Nexo PRO Easy Uploader Instrukcja obsługi SubSyncEU 12/2017 SubSyncEU integracja danych Subiekt GT + Sfera/ Nexo PRO Easy Uploader Instrukcja obsługi Spis treści Instalacja programu...3 Wprowadzenie numeru seryjnego...7 Konfiguracja...9 Połączenie

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

SOTE Integrator by CTI. Instrukcja

SOTE Integrator by CTI. Instrukcja SOTE Integrator by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Tworzenie użytkownika API w SOTE... 4 3. Konfiguracja połączenia... 5 3.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 6 3.2. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Połączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Inetgracja z Clickshop. Wersja z 29/10/2014. Copyright Zakupteraz.pl

Instrukcja Inetgracja z Clickshop. Wersja z 29/10/2014. Copyright Zakupteraz.pl Instrukcja Inetgracja z Clickshop Wersja z 29/10/2014 Copyright Zakupteraz.pl 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. OPIS PROCEDURY INTEGRACJI... 4 1.1. LOGOWANIE... 4 1.2. PANEL KLIENTA INTEGRACKJA

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja systemu Integra 7

1. Instalacja systemu Integra 7 1. Instalacja systemu Integra 7 Wersja instalacyjna programu Integra 7 znajduje się na płycie CD-ROM. NaleŜy ją umieścić w odpowiednim napędzie, po czym nastąpi automatyczne uruchomienie programu instalacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

B2B XL by CTI. Instrukcja

B2B XL by CTI. Instrukcja B2B XL by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Program do wymiany danych - Morfeusz... 4 2.1. Pierwsze uruchomienie... 4 2.1.1. Krok 1 nawiązanie połączenia z serwerem MS SQL... 4 2.1.2.

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

ShoperIntegra V3.3. Instalacja i konfiguracja

ShoperIntegra V3.3. Instalacja i konfiguracja ShoperIntegra V3.3 Instalacja i konfiguracja 1. Stworzenie konta API w sklepie Shoper Logujemy się do panelu administracyjnego sklepu Shoper i przechodzimy do Konfiguracja -> Administracja, system -> Administratorzy.

Bardziej szczegółowo

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Połączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Profile GT

Instrukcja obsługi programu Profile GT Instrukcja obsługi programu Profile GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie pytania można pominąć przyjmując domyślne

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport do Subiekt GT homebanking (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Eksport do Subiekt GT homebanking (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Eksport do Subiekt GT homebanking (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport do Subiekt GT homebanking przeznaczone jest dla użytkowników programu Subiekt GT stworzonego

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Integracja z Subiekt GT

Integracja z Subiekt GT ` Integracja z Subiekt GT Zawartość Zakładanie podmiotu... 3 Aktywacja konta, InfoSfera... 5 Kontrola NIP... 7 Instalacja i konfiguracja oscgt... 9 Edycja kategorii w oscgt... 16 SubiektGT - Atrybuty...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja Wersja 2013.1.B Forte Zarządzanie Produkcją - Instalacja i konfiguracja Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1 Instalacja i konfiguracja Forte Zarządzanie Produkcją...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja panelu Klienta

Dokumentacja panelu Klienta Dokumentacja panelu Klienta Wersja 1.1 Strona 1 z 17 Spis treści Historia zmian... 3 Logowanie do Panelu Klienta... 4 Panel... 5 Wysyłki... 6 Przyłączenia... 7 Ustawienia... 8 Zasoby... 8 Integracje...

Bardziej szczegółowo

SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft

SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft Funkcja stworzona została z założeniem szybkiej instalacji modułu i uruchomienia witryny internetowej umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów.

Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów. Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów. Niektóre z modułów Integracyjnych z ILUO Biznes zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu... 4 2. Konfiguracja połączenia... 5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 6 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima... 8 2.3.

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2 Ulotka v.2012.2.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Wymagania...3 3. Rejestracja programu...3 4. Instalacja programu...3 5. Rozpoczęcie pracy z programem...4 6. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja panelu Klienta

Dokumentacja panelu Klienta Dokumentacja panelu Klienta Wersja 1.2 Strona 1 z 25 Spis treści Historia zmian... 3 Logowanie do panelu Klienta... 4 Panel... 5 Wysyłki... 6 Przyłączenia... 7 Ustawienia... 8 Zasoby... 8 Integracje...

Bardziej szczegółowo

Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika

Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika ZUS-EKS Currenda sp. z o.o.; 30-348 K rakó w, ul. B o b rz y ńs ki e g o 3 9 b / 1 7 t el. (12) 3 5 8-01-3 1, (12) 359-78-98 f a x (1 2 ) 358-01-01 w. 6

Bardziej szczegółowo

INFO-NET.wsparcie. pppoe.in.net.pl. Pamiętaj aby nie podawać nikomu swojego hasła! Instrukcja połączenia PPPoE w Windows XP WAŻNA INFORMACJA

INFO-NET.wsparcie. pppoe.in.net.pl. Pamiętaj aby nie podawać nikomu swojego hasła! Instrukcja połączenia PPPoE w Windows XP WAŻNA INFORMACJA Instrukcja połączenia PPPoE w Windows XP W celu ułatwienia konfiguracji połączenia w przyszłości, w poniższe pola można przepisać nazwę użytkownika (login) i hasło do połączenia, które otrzymali Państwo

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) nexo przeznaczone jest dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego Spis treści 1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego...1 2. Tworzenie i zarządzenie kategoriami...4 2.1 Nawigowanie po drzewie kategorii...5 2.2 Tworzenie kategorii...6 2.3 Usuwanie kategorii...9 3.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

Program Import Kontrahentów XLS dla Subiekta GT.

Program Import Kontrahentów XLS dla Subiekta GT. Program Import Kontrahentów XLS dla Subiekta GT. Do czego służy program? Program umożliwia import kontrahentów z plików.xls (MS Excel, OpenOffice) do Subiekta. Użytkownik tworząc schematy importu ustala,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 INSTALACJA I KONFIGURACJA 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 System WF-Mag Mobile 2 dostępny jest na jednej płycie instalacyjnej wraz z innymi aplikacjami Asseco WAPRO. Oprócz aplikacji wchodzących

Bardziej szczegółowo

ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu

ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu Niniejsze opracowanie podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz.

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft Funkcja stworzona została z założeniem szybkiej instalacji modułu i uruchomienia witryny internetowej umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Dodatek dla InsERT nexo

Dodatek dla InsERT nexo Dodatek dla InsERT nexo Instrukcja instalacji i konfiguracji Wersja: 1.0.0., ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa Spis treści Informacje ogólne... 3 O Programie... 3 Wymagania systemowe i sprzętowe...

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Instalacja oprogramowania dreryk na Windows 7 Professional 32 bity Windows 7 Professional 64 bity Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Pobranie...3 Instalacja...4

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Instrukcja obsługi programu Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Informacje ogólne. Opisywany program jest jednym z wielu dodatków dla programu Subiekt GT. Informacje na temat pozostałych

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage. Aby zainstalować program z płyty

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT przeznaczone jest dla użytkowników programów

Bardziej szczegółowo

Część 1 Pierwsze kroki

Część 1 Pierwsze kroki Spis treści Część 1 Pierwsze kroki... 3 Instalacja... 4 Konfiguracja pulpitu... 7 Podstawowa konfiguracja... 10 Pierwsze kroki z Kleosem... 12 Pierwsza sprawa... 16 2 3 Część 1 Pierwsze kroki Instalacja

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA iplus CDMA wita w świecie internetu! iplus CDMA to nowy wymiar internetu w Plusie. Połączenie zalet internetu mobilnego i stacjonarnego. Łącz się z siecią

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Integracja z RedCart. Wersja z Copyright Zakupteraz.pl

Instrukcja Integracja z RedCart. Wersja z Copyright Zakupteraz.pl Instrukcja Integracja z RedCart Wersja z 10.07.2016 Copyright Zakupteraz.pl 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. OPIS PROCEDURY INTEGRACJI... 4 1.1. LOGOWANIE... 4 1.2. PANEL KLIENTA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO PROGRAMU I-ANALITYK GT WERSJA i-sys Integracja Systemów Spółka z o.o. ul. Zwoleńska 127 lok. 32, Warszawa

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO PROGRAMU I-ANALITYK GT WERSJA i-sys Integracja Systemów Spółka z o.o. ul. Zwoleńska 127 lok. 32, Warszawa 2015 INSTRUKCJA OBSŁUGI DO PROGRAMU I-ANALITYK GT WERSJA 1.01 ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa Spis treści Informacje ogólne... 3 1.1. O programie... 3 1.2. Wymagania systemowe i sprzętowe...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

SymSync integracja danych Opencart/Prestashop Symfonia Handel Instrukcja obsługi

SymSync integracja danych Opencart/Prestashop Symfonia Handel Instrukcja obsługi SymSync 2.0 06/2016 SymSync integracja danych Opencart/Prestashop Symfonia Handel Instrukcja obsługi Spis treści 1. Instalacja programu...3 2. Konfiguracja programu...3 3. Przygotowanie pliku eksportu...5

Bardziej szczegółowo

Korporacja Kurierska

Korporacja Kurierska Korporacja Kurierska (Moduł PrestaShop) v1.0.0 Strona 1 z 17 Spis treści Zgodny z PrestaShop... 3 Instalacja modułu - podstawowa konfiguracja.... 3 Konfiguracja cennika - metody dostawy.... 7 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Dodatek. Instrukcja instalacji i konfiguracji. dla Subiekt nexo. Wersja:

Dodatek. Instrukcja instalacji i konfiguracji. dla Subiekt nexo. Wersja: Dodatek dla Subiekt nexo Instrukcja instalacji i konfiguracji Wersja: 1.0.1., ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 O programie... 3 Wymagania systemowe i sprzętowe...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo