Tauber), wyd. II uzupełnione i rozszerzone, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tauber), wyd. II uzupełnione i rozszerzone, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo"

Transkrypt

1 WYKAZ PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW KATEDRY ZARZĄDZANIA I MARKETINGU WSHiG dr Władysław Biczysko, prof. WSHiG - kierownik Katedry Zarządzania i Marketingu problematyka badawcza: zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie turystycznym, ryzyko w przedsiębiorstwie turystycznym a) wydawnictwa zwarte: Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie turystycznym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s Rachunkowość finansowa od podstaw. Materiały pomocnicze do wykładów i ćwiczeń, wyd. III zmienione i uaktualnione, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa turystycznego (współautor: R.D. Tauber), wydanie I, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2009, s Zarządzanie finansami w hotelarstwie, gastronomii i turystyce. Wybrane zagadnienia w teorii i praktyce. Materiały pomocnicze do wykładów i ćwiczeń (współautor: R.D. Tauber), wyd. III uzupełnione i rozszerzone, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2009, s Zarządzanie finansami w hotelarstwie, gastronomii i turystyce. Wybrane zagadnienia w teorii i praktyce. Materiały pomocnicze do wykładów i ćwiczeń (współautor: R.D. Tauber), wyd. II uzupełnione i rozszerzone, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008, s Wybrane problemy zarządzania finansami i rachunkowością w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji (współautor: R.D. Tauber), wyd. I, WSHiG, Poznań 2007, s Kalkulacje cenowe w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji (współautor: R.D. Tauber), wyd. I, WSHiG, Poznań 2005, s. 92. Rachunkowość finansowa od podstaw. Materiały pomocnicze do wykładów i ćwiczeń (współautor: R.D. Tauber), wyd. II zmienione i uaktualnione, WSHiG, Poznań 2004, s. 253 Zarządzanie finansami w hotelarstwie, gastronomii i turystyce. Wybrane zagadnienia w teorii i praktyce. Materiały pomocnicze do wykładów i ćwiczeń (współautor: R.D. Tauber), wyd. I, WSHiG, Poznań 2003, s Rachunkowość finansowa od podstaw. Materiały pomocnicze do wykładów i ćwiczeń (współautor: R.D. Tauber), wyd. I, WSHiG, Poznań 2002, s Finanse przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia w teorii i praktyce (współautor: R.D. Tauber), wyd. I, WSHiG, Poznań 2001, s b) artykuły, referaty oraz inne publikacje: Mapa ryzyka jako finalny produkt identyfikacji, oceny i pomiaru ryzyka występującego w przedsiębiorstwie turystycznym (w): Społeczno- kulturowe studia z turystyki, rekreacji, hotelarstwa i żywienia, Monografia nr 10, WSHiG, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii, Poznań 2012, s Pozwy zbiorowe w turystyce, Zeszyty Naukowe nr 9 (2012), WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2012.

2 Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, Rynek Turystyczny nr 11 (326), listopad 2012, Warszawa 2012, s Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie turystycznym, Rynek Turystyczny nr 9 (324), wrzesień 2012, Warszawa 2012, s. 56. Ryzyko upadłości i reputacji biur podróży, Rynek Turystyczny nr 8 (323), sierpień 2012, Warszawa 2012, s Ryzyko finansowe jako determinanta popytu na usługi biur podróży (w): Popyt turystyczny. Konsumpcja- Segmentacja- Rynki, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 699, Ekonomiczne Problemy Usług nr 84, Szczecin 2012, s Ryzyko finansowe polskich biur podróży (w): Teoria i praktyka usług turystycznych, rekreacyjnych i hotelarsko- żywieniowych w świetle badań, Monografie nr 9, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2011, s Jakościowe i ekonomiczne wymogi unijne w przedsiębiorstwie turystycznym, Zeszyty Naukowe nr 8 (2011), WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2011, s Płatności faktur oraz ich przesyłanie e- mail w przedsiębiorstwie turystycznym, Rynek Turystyczny nr 01/2011, Warszawa 2011, s. 36. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa turystycznego (w): Badania własne na rzecz jakości usług turystyczno- rekreacyjnych i hotelarsko- gastronomicznych, Monografie nr 8, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s Metody i techniki szacowania przyszłości przedsiębiorstwa turystycznego (w): Badania własne na rzecz jakości usług turystyczno- rekreacyjnych i hotelarskogastronomicznych (współautor: M. Turek), Monografie nr 8, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s Globalne metody i narzędzia badawcze w analizie finansów przedsiębiorstw turystycznych (w): Rozwój usług turystyczno rekreacyjnych i hotelarskogastronomicznych w warunkach globalizacji (współautor: M. Turek), Monografie nr 7, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s Globalizacja finansów przedsiębiorstwa turystycznego (w): Rozwój usług turystyczno- rekreacyjnych i hotelarsko- gastronomicznych w warunkach globalizacji (współautor: M. Turek), Seria: Monografie nr 7, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s Efekty ekonomiczno- finansowe w przedsiębiorstwie turystycznym (współautor: M. Turek), Zeszyty Naukowe nr 6 (2010) (w): Współczesne problemy hotelarstwa, gastronomii, turystyki i rekreacji, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s Recenzja podręcznika autorstwa: Grażyna Adamczyk (współautor: R.D. Tauber), Podstawy marketingu produktu. Wybrane zagadnienia. Materiały pomocnicze do wykładów i ćwiczeń, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań Złe długi w przedsiębiorstwie turystycznym, Rynek Turystyczny 08/2010, Warszawa 2010, s. 35. Wydatki na promocję, reklamę i cele reprezentacyjne w przedsiębiorstwie turystycznym, Rynek Turystyczny 09/2010, Warszawa 2010, s Recenzja podręcznika autorstwa: Andrzej Wartecki, Zarządzanie firmą kosmetyczną, Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu, Poznań Działalność gospodarcza w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji (w): Wpływ światowego kryzysu finansowego na rozwój sportu, turystyki i rekreacji, Seria: Monografie nr 6, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2009, s

3 Podatek od towarów i usług VAT w hotelarstwie, gastronomii i turystyce (w): Turystyka, rekreacja, hotelarstwo i gastronomia w teorii i praktyce, Monografie nr 5, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2009, s Możliwości zastosowania wybranych metod i narzędzi badawczych w zarządzaniu przedsiębiorstwem turystycznym (w): Turystyka, rekreacja, hotelarstwo i gastronomia w teorii i praktyce, Monografie nr 5, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2009, s Uwarunkowania i zależności przy sprzedaży usług hotelarsko- gastronomicznych oraz turystyczno- rekreacyjnych, Zeszyty Naukowe nr 3 (2008), WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008, s Wybrane problemy pozyskiwania pieniądza w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji (w): Współczesne tendencje w rekreacji i turystyce, Monografie nr 4 WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008, s Opodatkowanie agroturystyki i turystyki wiejskiej (w): Nowe tendencje w kulturze fizycznej i turystyce w kontekście hotelarstwa i gastronomii (współautorzy: M. Zawadzka, E. Wojnowska), Monografie: Tom III, WSHiG, Poznań 2007, s Wydatki na reprezentację a wydatki reklamowe w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji, Roczniki Naukowe nr 2 (2007), WSHiG, Poznań 2007, s Wybrane implikacje ekonomiczno- finansowe Unii Europejskiej w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji, Zeszyty Naukowe nr 1 (2006), WSHiG, Poznań 2006, s Amortyzacja, jako źródło poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw branży hotelarsko- gastronomicznej i turystycznej (w): Zarządzanie i usługi w obszarze kultury fizycznej i hotelarstwa (teoria i praktyka), Monografia Tom II, WSHiG, Poznań 2006, s Kalkulacje cenowe w gastronomii (w): Hotelarstwo, rekreacja, turystyka. Kierunki przemian w świecie postindustrialnym, Monografie Tom I, WSHiG, Poznań 2005, s Planowanie finansowe w hotelarstwie, gastronomii i turystyce, Rocznik Naukowy, Zeszyt VI, WSHiG, Poznań 2004, s prof. dr hab. Bogdan Błażejczak problematyka badawcza: prawo w turystyce a) artykuły, referaty oraz inne publikacje: Ochrona pasażera w umowie przewozu lotniczego w Unii Europejskiej (współautor) E. Doręgowska- Wojnowska), Zeszyty Naukowe nr 8/2011, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2011, s Podstawy prawne bezpieczeństwa imprez masowych w obszarze turystyki (w): Teoretyczne i praktyczne badania społeczne w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki (współautor: E. Doręgowska- Wojnowska), Zeszyty Naukowe nr 5, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2009, s. 59. Europejskie prawo pracy i transfer pracowniczy w branży turystycznej - zagadnienia ogólne (w): Teoretyczne i praktyczne badania społeczne w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki, Zeszyty Naukowe nr 5, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2009, s. 51.

4 Dozwolony użytek utworu w świetle prawa autorskiego (w): Turystyka i rekreacja promocją zdrowia (współautor: K. Nowak), Zeszyty Naukowe nr 4, Poznań 2008, s. 95. prof. dr hab. Lesław Wojtasik problematyka badawcza: socjokulturowe podstawy życia społecznego, turystyka i rekreacja we współczesnym świecie a) wydawnictwa zwarte: Turystyka i rekreacja we współczesnym świecie (współautor: R. D. Tauber), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań Nowoczesna turystyka i rekreacja (współautor: R.D. Tauber), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań Szkice teorii i praktyki reklamy, WSHiG, Poznań b) artykuły, referaty oraz inne publikacje: Ekologiczne dysfunkcje turystyki (w): Współczesne tendencje w rekreacji i turystyce, Monografie nr IV, WSHi, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008, s Organizacja turystyki na obszarach chronionych (współautor: R.D. Tauber), (w): Współczesne problemy hotelarstwa, gastronomii, turystyki i rekreacji, Zeszyty Naukowe nr 2/2007, Poznań 2007, s Turystyka kosmiczna (w): Współczesne problemy hotelarstwa, gastronomii, turystyki i rekreacji, Zeszyty Naukowe nr 2/2007, WSHiG, Poznań 2007, s Mechanizm generowania nowych trendów w turystyce i rekreacji (w): Nowe tendencje w kulturze fizycznej i turystyce w kontekście hotelarstwa i gastronomii, Monografie: tom III, Poznań 2007, s Możliwości zastosowań przez touroperatorów koncepcji zrównoważonego rozwoju jako strategii dla działalności turystycznej na terenach chronionych (w): Zarządzanie i usługi w obszarze kultury fizycznej i hotelarstwa (teoria i praktyka), Monografie :tom II), Poznań 2006, s dr hab. Jan Róg problematyka badawcza: socjokulturowe podstawy życia społecznego, turystyka i rekreacja we współczesnym świecie, społeczne problemy terenów przygranicznych a) artykuły, referaty oraz inne publikacje: Wieś w problemie badań socjologicznych (w): Społeczno- kulturowe studia z turystyki, rekreacji, hotelarstwa i żywienia, Monografia nr 10, WSHiG, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii, Poznań 2012, s Rola konfliktów społecznych w usługach organizacji rekreacji (w): Teoria i praktyka usług turystycznych, rekreacyjnych i hotelarsko- żywieniowych w świetle badań, Monografie nr 9, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2011, s Rola handlu zagranicznego w regulacji gospodarki rynkowej (w): Badania własne na rzecz jakości usług turystyczno-rekreacyjnych i hotelarsko-gastronomicznych, Monografie: tom VIII, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s

5 Rola społeczności lokalnych w rozwoju społeczno-gospodarczym (w): Wpływ światowego kryzysu finansowego na rozwój sportu, turystyki i rekreacji, Monografie: tom VI, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2009, s Samoorganizacja szarej strefy w globalizującej się gospodarce (w): Współczesne tendencje w rekreacji i turystyce, Monografie nr IV, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008, s Rola państwa w gospodarce rynkowej (w): Nowe tendencje w kulturze fizycznej i turystyce w kontekście hotelarstwa i gastronomii, Monografie: tom III, WSHiG, Poznań 2007, s Zachowania pracownicze w organizacjach hotelarskich (w): Zarządzanie i usługi w obszarze kultury fizycznej i hotelarstwa (teoria i praktyka), Monografie: tom II, Poznań 2006, s Społeczne problemy badawcze pogranicza polsko-ukraińskiego (w): Współczesne problemy hotelarstwa, gastronomii, turystyki i rekreacji, Zeszyty Naukowe nr 1/2006, Poznań 2006, s Rola polskich terenów przygranicznych w procesie integracji europejskiej (w): Hotelarstwo, rekreacja, turystyka. Kierunki przemian w świecie postindustrialnym, Monografie: tom I, Poznań 2005, s Konflikty społeczne w miejscu pracy - ich źródła i sposoby rozwiązywania (w): Hotelarstwo, gastronomia, turystyka i rekreacja w procesie integracji europejskiej, Monografie, Poznań 2004, s.123. dr Grażyna Adamczyk, wykładowca problematyka badawcza: marketing w turystyce, zachowania konsumentów na rynku turystycznym a) wydawnictwa zwarte: Podstawy marketingu produktu (współautor: R.D. Tauber), WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2011, s b) artykuły, referaty oraz inne publikacje: Napoje funkcjonalne i ich popularność oraz preferencje na rynku młodzieżowym (w): Społeczno- kulturowe studia z turystyki, rekreacji, hotelarstwa i żywienia, Monografia nr 10, WSHiG, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii, Poznań 2012, s Marka w procesie komunikacji marketingowej na rynku młodzieżowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, z. 209, Komunikacja rynkowa kultura, perswazja, technologia, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2011, s Wybrane aspekty zachowań przedstawicieli pokolenia Y na rynku usług bankowych (współautor: P. Anioła), Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2011, s Klasyfikacja typów zachowań ludzi młodych na rynku usług bankowych z zastosowaniem wielowymiarowych metod analizy danych (współautor: P. Anioła), Marketing i Rynek, nr 10, Warszawa 2011, s Czas wolny i formy jego spędzania przez dzieci zamieszkujące tereny wiejskie (współautor: J. Szczeszek), Zeszyty Naukowe WSHiG nr 7/2011, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2011, s Popularność restauracji fast food wśród przedstawicieli pokolenia Y (w): Współczesne problemy hotelarstwa, gastronomii, turystyki i rekreacji: Zeszyty Naukowe nr 6 (2010), WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s

6 Żywność funkcjonalna - istota, znaczenie i popularność w opinii konsumentów (w): Badania własne na rzecz jakości usług turystyczno-rekreacyjnych i hotelarskogastronomicznych, Monografie: Tom VIII, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s Specyfika komunikacji marketingowej na rynku młodych konsumentów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, z. 135, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2010, s Wybrane aspekty psychograficznego profilu młodych konsumentów implikacje marketingowe. Marketing i Rynek, Wyd. PWE, Warszawa 2010, s Postrzeganie marki produktu i jej wpływ na decyzje rynkowe młodych konsumentów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Zeszyt nr 154 Zarządzanie produktem. Wyd. UE, Poznań 2010, s Zróżnicowanie profilu ekonomicznego i wybranych aspektów aktywności rynkowej w grupach wiekowych młodych konsumentów. Journal of Agribusiness and Rural Development, Zeszyt nr 1(15), Wyd. UP w Poznaniu, Poznań 2010, s dr Grzegorz Konieczny, wykładowca problematyka badawcza: socjokulturowe podstawy życia społecznego, turystyka i rekreacja we współczesnym świecie, mobbing w środowisku pracy a) wydawnictwa zwarte: Społeczne uwarunkowania mobbingu w środowisku pracy polskich emigrantów zarobkowych, dysertacja doktorska, UMCS Lublin, Wydział Psychologii i Pedagogiki, Lublin b) artykuły, referaty oraz inne publikacje: Tourism management in the community (w) Social technology adaptation process in modern conditions, Uniwersytet Pedagogiczny w Krzywym Rogu- Ukraina, Krzywy Róg 2011, s Mobbing jako predykator psychopatologii i signum temporis współczesnej organizacji i zarządzania (w): Rozwój usług turystyczno-rekreacyjnych i hotelarskogastronomicznych w warunkach globalizacji, Monografie nr VII, Poznań 2010, s Migracje zarobkowe - charakterystyka zjawiska we współczesnym świecie (w): Badania własne na rzecz jakości usług turystyczno-rekreacyjnych i hotelarskogastronomicznych, Monografie: Tom VIII, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s Etyczny aspekt zarządzania turystyką (w): A. Kuzior, J. Rąb (red.) Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka. 60. Rocznica uchwalenia powszechnej deklaracji praw człowieka, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009, s Zarządzanie sektorem turystycznym, (w): Wpływ światowego kryzysu finansowego na rozwój sportu, turystyki i rekreacji, Monografie: Tom VI, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2009, s Potrzeba aktywizacji badań marketingowych w sektorze turystycznym w Polsce (w): Turystyka, rekreacja, hotelarstwo i gastronomia w teorii i praktyce, Monografie: Tom V, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2009, s

7 Europejski popyt na zagraniczne wyjazdy turystyczne (w): Turystyka, rekreacja, hotelarstwo i gastronomia w teorii i praktyce, Monografie Tom: V, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2009, s dr Marian Liskowski, prof. WSHiG problematyka badawcza: statystyka w turystyce a) wydawnictwa zwarte: Podstawy statystyki praktycznej (współautor: R.D. Tauber), wyd. II, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s Podstawy statystyki praktycznej (współautor: R.D. Tauber), wyd. I, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2003, s b) artykuły, referaty oraz inne publikacje: Zmiany programowe i organizacyjne w nauczaniu matematyki w kontekście wpływu wykształcenia matematycznego kadr na jakość usług w turystyce i rekreacji (w): Badania własne na rzecz jakości usług turystyczno-rekreacyjnych i hotelarskogastronomicznych, Monografie: Tom VIII, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s Wybrane zagadnienia z matematycznych podstaw klasycznej optymalizacji w przypadku wielu zmiennych decyzyjnych z przykładami (2) (w): Współczesne tendencje w rekreacji i turystyce, Monografie nr IV, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008, s Wybrane zagadnienia z matematycznych podstaw klasycznej optymalizacji w przypadku wielu zmiennych decyzyjnych z przykładami (1), (w): Współczesne problemy hotelarstwa, gastronomii, turystyki i rekreacji, Zeszyty Naukowe nr 2/2007, WSHiG, Poznań 2007, s O pewnych nierównościach interpolacyjnych w przestrzeniach Orlicza- Sobolewa, Materiały 33 Ogólnopolskiej Konferencji Zastosowań Matematyki, , Zakopane Całkowanie funkcji o wartościach w zupełnej przestrzeni modularnej II, Materiały 31 Ogólnopolskiej Konferencji Zastosowań Matematyki, , Zakopane Równania różnicowe w analizie okresowej zjawisk ekonomicznych (Difference equations in period analysis of economic problems), (współautor: J. Liskowska), Rocznik Naukowy Tom IV 2001/2001, Poznań 2001, s Całkowanie funkcji o wartościach w zupełnej przestrzeni modularnej, Materiały 29 Ogólnopolskiej Konferencji Zastosowań Matematyki, , Zakopane Analiza nakładów i wyników jako przykład zastosowania algebry macierzy (Inputoutput analysis as an example of application of matrix algebra), (współautor: J. Liskowska), Rocznik Naukowy Tom III, WSHiG Poznań 2000, s Uwagi o nauczaniu matematyki w uczelniach kształcących w zakresie zarządzania i marketingu (Remarks concerning teaching mathematics at schools of higher education in the field of management and marketing), Rocznik Naukowy Tom I, WSHiG, Poznań 1998, s dr Eryk Pieszak, wykładowca problematyka badawcza: psychologia w turystyce artykuły, referaty oraz inne publikacje:

8 Globalizacja a problem konsumpcji dóbr (w): Rozwój usług turystycznorekreacyjnych i hotelarsko- gastronomicznych w warunkach globalizacji, Monografie nr 7, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s mgr Ewa Doręgowska- Wojnowska, starszy wykładowca problematyka badawcza: prawo i ubezpieczenia w turystyce, wolontariat artykuły, referaty oraz inne publikacje: Ochrona konsumenta w przedsiębiorstwie turystycznym- wybrane zagadnienia prawne (w) Społeczno- kulturowe studia z turystyki, rekreacji, hotelarstwa i żywienia, Monografia nr 10, WSHiG, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii, Poznań 2012, s Dialog społeczny i partnerstwo na rynku pracy w kontekście walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w środowiskach lokalnych (w): Dylematy pedagogiki społecznej w postmodernistycznym świecie, Brno Selected legal issues in the organization of social assistance in terms of the tasks of a social worker (w): Social Work, Between Theory and practice, Part 2, Poznań- Kalisz Ochrona pasażera w umowie przewozu lotniczego w Unii Europejskiej (w): Zeszyty Naukowe WSHiG nr 8/2011 Odpowiedzialność przewoźnika za odwołanie lotu w orzecznictwie polskich sądów administracyjnych (w): Teoria i praktyka usług turystycznych, rekreacyjnych i hotelarsko- żywieniowych w świetle badań, Monografie nr 9, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2011, s Cele i zasady Europejskiego Roku 2010 Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym w kontekście pedagogiki społecznej (w): Pedagogika społeczna w Europie Środkowej. Innowacje i nowe trendy, Brno Wolontariat sportowy- aspekty prawne (w): Badania własne na rzecz jakości usług turystyczno- rekreacyjnych i hotelarsko- gastronomicznych, Monografie nr 8, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s Pracownik socjalny- status i zadania (w): Parerga o przestrzeni edukacyjnej, Poznań- Kalisz 2009, s , ISBN Wolontariat a kapitał społeczny (w): Kapitał społeczny a nierówności, kumulacja i redystrybucja, Bydgoszcz 2009, s , ISBN Zatrudnienie pracownicze a umowa o zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii (w): Wpływ światowego kryzysu finansowego na rozwój sportu turystyki i rekreacji, Monografie nr 6, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2009, s Wybrane regulacje prawne w przedmiocie świadczenia pracy w hotelarstwie w świetle prawa europejskiego (w): Turystyka rekreacja hotelarstwo i gastronomia w teorii i praktyce, Monografie nr 5, WSHiG, Poznań 2009, s Zadania pracownika socjalnego w prawie socjalnym (w): CTA FACULTATIS UNIVERSITAYIS PRESOVIENSIS, Presov 2008, s , ISBN Dokumenty podróży obowiązujące w międzynarodowym ruchu turystycznym (w): Zeszyty Naukowe nr 3/2008, Współczesne problemy hotelarstwa, gastronomii, turystyki i rekreacji, Poznań 2008, s Kapitał społeczny, zaufanie nowe tendencje w turystyce, Poznań 2008, ISBN

9 Umowa jako źródło prawa międzynarodowego a umowy międzynarodowe dotyczące turystyki, Poznań 2007, ISSN Obowiązki pedagoga społecznego- pracownika socjalnego w świetle aktów prawnych (w): Pedagog społeczny w meandrach środowiska społecznego, Szczecin 2008, ISBN Opodatkowanie agroturystyki i turystyki wiejskiej (w): Nowe tendencje w kulturze fizycznej i turystyce w kontekście hotelarstwa i gastronomii (współautorzy: M. Zawadzka, W. Biczysko), Monografie: Tom III, WSHiG, Poznań 2007, s Wybrane zagadnienia podatku VAT w turystyce (współautor: M. Zawadzka), (w): Nowe tendencje w kulturze fizycznej i turystyce, Monografie tom 5, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2007, s Specific Features of Agrotourism as Component of Physical Culture, s , ISBN Umowa jako źródło prawa międzynarodowego a ratyfikowane umowy międzynarodowe dotyczące turystyki (w): Współczesne problemy hotelarstwa, gastronomii i turystyki, Zeszyty Naukowe nr 2/2007, s Wolontariat definicja. Prawa i obowiązki wolontariusza (w): Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej, Toruń 2006, s , ISBN Wybrane zagadnienia prawne w reklamie usług turystycznych (w): Zarządzanie i usługi w obszarze kultury fizycznej (teoria i praktyka), Monografie tom 2, Poznań 2006, s Wybrane aspekty prawne wolontariatu (w): Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych, Toruń 2005, s , ISBN Sportowa odpowiedzialność dyscyplinarna (w): Hotelarstwo rekreacja turystyka. Kierunki przemian w świecie postindustrialnym, Monografie tom. I, WSHiG, Poznań 2005, s Bezpieczeństwo klienta w świetle Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich -90/314 EEC (w): Edukacja dla bezpieczeństwa w rodzinie, szkole i pracy, Warszawa- Poznań 2004, ISBN Wolontariat- Idea na rzecz pożytku publicznego i bezpieczeństwa wspólnego aspekt normatywny (w): Aktywność ruchowa, edukacja i zdrowie w kontekstach proobronnych, Poznań 2003, ISBN Rekreacja i wychowanie ekologiczne w turystyce. Uwarunkowania środowiskowe i przesłanki realizacji (w): Aktywność ruchowa, edukacja i zdrowie w kontekstach proobronnych, Poznań 2003, ISBN Zagrożenia w turystyce źródła i przejawy (w): Edukacyjne zagrożenia początku XXI, Poznań 2003, ISBN Wiedza normatywna potrzebna i wymagana dla podmiotowości (w): Podmiotowość w edukacji, Warszawa-Poznań 2004, ISBN Zasady odpowiedzialności hotelu za rzeczy wniesione przez gościa (w): Zagrożenia w treściach edukacji turystycznej, Szczecin 2003, s , ISBN Uwarunkowania działalności promocyjnej gospodarstw agro i ekoturystycznych, (w): Czas wolny, rekreacja, turystyka, hotelarstwo, gastronomia (współautor: K. Wojnowski), Zeszyty Naukowe WSHiG, Poznań 2003, s Turystyka myśliwska jako forma spędzania czasu wolnego przez żołnierzy (w): Turystyka i rekreacja na rzecz zdrowia, Poznań 2002, s , ISBN X.

10 Kształtowanie świadomości prawnej przywódców (w): Teoretyczne i praktyczne implikacje poszukiwania modelu przywódców wojskowych, Poznań 2001, s , ISBN

WYKAZ PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW KATEDRY ZARZĄDZANIA I MARKETINGU WSHiG. prof. dr hab. Lesław Wojtasik

WYKAZ PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW KATEDRY ZARZĄDZANIA I MARKETINGU WSHiG. prof. dr hab. Lesław Wojtasik WYKAZ PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW KATEDRY ZARZĄDZANIA I MARKETINGU WSHiG prof. dr hab. Lesław Wojtasik problematyka badawcza: socjokulturowe podstawy życia społecznego, turystyka i rekreacja we współczesnym

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska

Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska 2016 Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Turystyka i Rekreacja Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie, Gastronomi, Turystyce i Rekreacji

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Turystyka i Rekreacja Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie, Gastronomi, Turystyce i Rekreacji WSHiG Karta przedmiotu/sylabus KIERUNEK SPECJALNOŚĆ TRYB STUDIÓW SEMESTR Turystyka i Rekreacja Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie, Gastronomi, Turystyce i Rekreacji Stacjonarny / niestacjonarny II

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

4. Miejsce przedmiotu w programie studiów: przedmiot z grupy treści kierunkowych

4. Miejsce przedmiotu w programie studiów: przedmiot z grupy treści kierunkowych Przedmiot: Ekonomika turystyki i rekreacji Kod: Kierunek: Turystyka i rekreacja Rok/Semestr: 2/3 Specjalność: wszystkie Tryby: S/NS Liczba godzin / semestr: 30/24 Wykłady: 15/8 Ćwiczenia: 15/8 Laboratoria:

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu KIERUNEK: SOCJOLOGIA STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR I ECTS. Liczba godzin w semestrze

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu KIERUNEK: SOCJOLOGIA STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR I ECTS. Liczba godzin w semestrze SEMESTR I Studia stacjonarne 1. Podstawy socjologii egzamin w II sem Z 30 30 4 2. Historia myśli socjologicznej Z 30 3 3. Ekonomia E 30 3 4. Antropologia kulturowa E 30 3 5. Psychologia społeczna Z 30

Bardziej szczegółowo

DOROBEK NAUKOWY. mgr Paweł Śwital, Katedra Prawa PUBLIKACJE NAUKOWE

DOROBEK NAUKOWY. mgr Paweł Śwital, Katedra Prawa PUBLIKACJE NAUKOWE DOROBEK NAUKOWY mgr Paweł Śwital, Katedra Prawa PUBLIKACJE NAUKOWE I. REDAKCJE PRAC ZBIOROWYCH I MONOGRAFII: 1. Z najnowszej problematyki prawa publicznego i prywatnego pod red. T. Stanisławski, B. Przywora,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: ZM Semestr: 6 Forma studiów: Nazwa przedmiotu: Forma

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia Zarządzenie Nr 16 /2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie... 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie. 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH rekrutacja 2017/2018 Kierunek EKONOMIA Studia stacjonarne i niestacjonarne Studia I stopnia licencjackie Studia II stopnia - Nowa oferta specjalności!!! Studia III stopnia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Dr hab. Karol KOCISZEWSKI, prof. UE Promotorzy prac dyplomowych

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA USŁUG GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSTWA

ORGANIZACJA USŁUG GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSTWA RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ORGANIZACJA USŁUG GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSTWA Wrocław, 2008 rok RAMOWY PLAN STUDIÓW Przedmiot Wykłady Ćwiczenia Zaliczenie 1. Dydaktyka przedmiotowa -technologia

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Infrastruktura turystyczna Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZZP-2-201-ZT-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zarządzanie w Turystyce Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus PODSTAWY MARKETINGU W HOTELARSTWIE. Studia stacjonarne 30h godz Studia niestacjonarne 8h godz

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus PODSTAWY MARKETINGU W HOTELARSTWIE. Studia stacjonarne 30h godz Studia niestacjonarne 8h godz WSHiG Karta przedmiotu/sylabus KIERUNEK SPECJALNOŚĆ TRYB STUDIÓW SEMESTR Turystyka i Rekreacja Hotelarstwo i gastronomia, Zarządzanie i marketing w hotelarstwie i gastronomii, turystyce i rekreacji, Obsługa

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWY EGZAMIN USTNY W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012

DYPLOMOWY EGZAMIN USTNY W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 DYPLOMOWY EGZAMIN USTNY W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 I. Zagadnienia kierunkowe (obowiązują wszystkich dyplomantów niezależnie od specjalności i trybu studiów) 1. Wymień i scharakteryzuj społeczne cele

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy

Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH 1. Podstawowe typy i rodzaje przedsiębiorstw turystycznych w Polsce. Zakres ich funkcjonowania. Struktury organizacyjne

Bardziej szczegółowo

4. Miejsce przedmiotu w programie studiów (rodzaj przedmiotu): grupa treści podstawowych

4. Miejsce przedmiotu w programie studiów (rodzaj przedmiotu): grupa treści podstawowych Przedmiot: Prawo Kod: Kierunek: Turystyka i rekreacja Rok/Semestr:I/2 Specjalność: HG, ORT, ZM Tryby: S/NS Liczba godzin / semestr: 30/30 Wykłady: 15/15 Ćwiczenia: 15/15 Laboratoria: Projekty: 1. Wykładowca/y:

Bardziej szczegółowo

Turystyka Władysław W. Gaworecki

Turystyka Władysław W. Gaworecki Turystyka Władysław W. Gaworecki Przedmiotem rozważań zawartych w książce jest turystyka, jej rodzaje, uwarunkowania cywilizacyjne, tendencje rozwoju i konsekwencje społeczno-ekonomiczne dla różnych dziedzin

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy z dnia 8 lutego 2017 r. Na mocy Umowy Wydawca udostępnia Subskrybentowi i Autoryzowanym Użytkownikom następujące Publikacje:

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy z dnia 8 lutego 2017 r. Na mocy Umowy Wydawca udostępnia Subskrybentowi i Autoryzowanym Użytkownikom następujące Publikacje: ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy z dnia 8 lutego 2017 r. Na mocy Umowy Wydawca udostępnia Subskrybentowi i Autoryzowanym Użytkownikom następujące Publikacje: Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN Liczba dostępów Cena netto Obniżka

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 7/000/2014 RWE z dnia 14 marca 2014 r.

Załącznik do Uchwały nr 7/000/2014 RWE z dnia 14 marca 2014 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 36 195 165 35 1 Język obcy z.o.i 3 3 3 3 3 2 Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Bogusław FIEDOR Prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: 5 Forma studiów: Nazwa przedmiotu: stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 studia stacjonarne Katowice, kwiecień 2017 r. - 1 - - 2

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy prac

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 7/000/2014 RWE z dnia 14 marca 2014 r.

Załącznik do Uchwały nr 7/000/2014 RWE z dnia 14 marca 2014 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia I w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 29 116 93 35 1 Język obcy z.o.i 3 3 3 3 3 2 Klasyczne i nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Wszystkie Semestr: Forma studiów: I stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny)

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA SZKOŁA WYŻSZA RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WYMAGANIA OGÓLNE Ilość semestrów: 6 Liczba punktów : 183 RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia Zarządzenie Nr 22/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: 3 Forma studiów: Nazwa przedmiotu: stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Ekonomika turystyki i rekreacji

Ekonomika turystyki i rekreacji Jednostka Organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień, profil praktyczny

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE PLANOWANE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJLANYCH NR 1 W KLUCZBORKU

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE PLANOWANE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJLANYCH NR 1 W KLUCZBORKU KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE PLANOWANE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJLANYCH NR 1 W KLUCZBORKU Nazwa i symbol zawodu : Pracownik administracji (334306) Oznaczenie i nazwa kwalifikacji: A.68 Obsługa klienta

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK GOSPODARKA TURYSTYCZNA

KIERUNEK GOSPODARKA TURYSTYCZNA KIERUNEK GOSPODARKA TURYSTYCZNA Osoba kontaktowa: dr Ewa Markiewicz e.markiewicz@ue.poznan.pl Gospodarka Turystyczna to międzynarodowy biznes turystyczny Branża turystyczna w Polsce i na świecie Wpływy

Bardziej szczegółowo

Konsument. na rynku usług. Grażyna Rosa. Redakcja naukowa. Wydawnictwo C.H.Beck

Konsument. na rynku usług. Grażyna Rosa. Redakcja naukowa. Wydawnictwo C.H.Beck Konsument na rynku usług Redakcja naukowa Grażyna Rosa Wydawnictwo C.H.Beck KONSUMENT NA RYNKU USŁUG Autorzy Anna Bera Urszula Chrąchol-Barczyk Magdalena Małachowska Łukasz Marzantowicz Beata Meyer Izabela

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Katedra Zarządzania i Marketingu

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Katedra Zarządzania i Marketingu Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: ogólnoakademicki Stopień studiów: II Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Studia niestacjonarne 4h. Efekty kształcenia, student/ka, który/a zaliczył/a przedmiot, potrafi:

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Studia niestacjonarne 4h. Efekty kształcenia, student/ka, który/a zaliczył/a przedmiot, potrafi: KIERUNEK SPECJALNOŚĆ TRYB STUDIÓW SEMESTR WSHiG Karta przedmiotu/sylabus Turystyka i rekreacja Hotelarstwo i gastronomii Stacjonarny / niestacjonarny I/ II stopnia Nazwa przedmiotu Slow Food HG_MKPR_S_7

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 studia niestacjonarne Katowice, kwiecień 2017 r. - 2 -

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny)

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA SZKOŁA WYŻSZA RAMOWY PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WYMAGANIA OGÓLNE Ilość semestrów: 4 Liczba punktów : 122 RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, Warszawa

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, Warszawa 1, 2, 3 Plan studiów stacjonarnych I stopnia Kierunek Ekonomia 1 EOL101 Mikroekonomia 30 30 6 1 EOL102 Propedeutyka rolnictwa 30 0 3 1 EOL103 Geografia ekonomiczna 15 15 4 1 EOL104 Psychologia pracy 15

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy wychowania

Teoretyczne podstawy wychowania Teoretyczne podstawy wychowania 1. Wychowanie człowieka na tle różnych epok 2. Przedmiotowy wymiar wychowania 3. Podstawowe kategorie procesu wychowania 4. Proces wychowania i jego istota 5. Determinanty

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 studia stacjonarne Katowice, kwiecień 2016 r. - 1 - - 2

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ORGANIZACJA W GASTRONOMII. Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE WIADOMOŚCI WSTĘPNE

EKONOMIKA I ORGANIZACJA W GASTRONOMII. Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE WIADOMOŚCI WSTĘPNE EKONOMIKA I ORGANIZACJA W GASTRONOMII Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1. Ekonomia jako nauka o dysponowaniu zasobami 1.2. Proces produkcji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 227 116 111 0 0 36 1 Język obcy z.o.i 30 3 30 0 30 0 0 3 2 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

Razem E/5Z 28 SEMESTR II 1. Podstawy makroekonomii Ekonometria Rachunkowość Zarządzanie Prawo

Razem E/5Z 28 SEMESTR II 1. Podstawy makroekonomii Ekonometria Rachunkowość Zarządzanie Prawo Nazwa przedmiotu SMSTR I 1. Mikroekonomia. Matematyka. Statystyka opisowa. Socjologia/Psychologia. Geografia ekonomiczna/geografia polityczna 6. Technologie informacyjne. Filozofia/tyka 8. Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE. Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII. 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne

PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE. Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII. 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne 1.2. Rynek i mechanizmy rynkowe 1.3. Funkcje cen i ich rodzaje 1.4.

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia : pierwszy ECTS w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I 2,0 1,2 0,8 1,2 Z o 30 30 3 2 Wychowanie fizyczne I 1,0 1,0 0,0 1,0 Z o

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Przedmiot: Ekonomia Rok: II Semestr: III Rodzaj zajęć Wykład 30 Ćwiczenia - Laboratorium - Projekt - punktów ECTS: 3 Cel przedmiotu C1 Zaznajomienie

Bardziej szczegółowo

Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (nowy program od 2 semestru)

Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (nowy program od 2 semestru) Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (nowy program od 2 semestru) Wydział : Wychowania fizycznego Kierunek : Turystyka i Rekreacja Studia drugiego stopnia Specjalność: HOTELARSTWO 6. Doradztwo

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia stacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. ŚRODOWISKO, TURYSTYKA I REKREACJA Stefan Korycki ORGANY I INSTYTUCJE OCHRONY PRAWNEJ ŚRODOWISKA W POLSCE... 9 Zbigniew Krawczyk PODRÓŻE KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 11 GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19

WSTĘP 11 GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 ROZDZIAŁ I GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19 1. Współczesna gospodarka światowa i jej struktura... 19 1.1. Podmioty gospodarki światowej... 21 1.2. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ Pod redakcją naukową prof. dr. hab. Stanisława Zięby prof. dr. hab. Eugeniusza Mazurkiewicza ALMAMER WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA Warszawa 2007

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Włodzimierz Kędziorek

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Włodzimierz Kędziorek Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych Marketing of services in tourism

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Przedmiot

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Przedmiot 1 PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Rygor Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 Semestr 5 Semestr 6 RAZEM Wykład Ćw. W. Ćw. W. Ćw. W. Ćw.. W. Ćw. W. Ćw. W. Ćw. 1. Język obcy I 160 160 E/Z 40Z 40Z 40Z 20Z

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Instytut Ekonomii Lista proponowanych promotorów prac dyplomowych: Profesorowie: Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ A. DLA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I. Wiedza o mediach 1. Funkcje mediów.

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Infrastruktura turystyczna Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZP-2-201-ZT-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zarządzanie w Turystyce Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /01 z dnia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 01 01 01 01 01-016 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr do Uchwały Nr 0/00 z dnia czerwca 00 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 009 00 00 0 0-0 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus WSHiG Karta przedmiotu/sylabus KIERUNEK SPECJALNOŚĆ TRYB STUDIÓW SEMESTR Turystyka i Rekreacja Hotelarstwo i gastronomia, Zarządzanie i marketing w hotelarstwie i gastronomii, turystyce i rekreacji, Obsługa

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2018/2019 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do Portugalii i uzyskania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU 1. Nazwa ZAKŁAD ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO I PRAWA 2. Historia powstania W 2000 roku Senat PWSZ w Kaliszu podjął decyzję

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI I PROJEKTÓW

WYKAZ PUBLIKACJI I PROJEKTÓW dr hab. Anna Drapińska Katedra Marketingu Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska WYKAZ PUBLIKACJI I PROJEKTÓW A. PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA Prace publikowane Artykuły

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ dr Anna Drapińska Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Marketingu WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ A. PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA Prace publikowane Artykuły naukowe

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016 Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 28) 1 Wstęp do filozofii 4 30 15 E 08.1 2 Pracownia komputerowa

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI NA KIERUNKU MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI NA KIERUNKU MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA ZAGADNIENIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI NA KIERUNKU MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA 1. Specjalizacja międzynarodowa pojęcie, determinanty, typy 2. Bilans płatniczy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM MAGISTERSKIE I st. niestacjonarne, II st. Specjalność: TiLwGG 2 sem. Rok ak. 2016/2017 semestr letni

SEMINARIUM MAGISTERSKIE I st. niestacjonarne, II st. Specjalność: TiLwGG 2 sem. Rok ak. 2016/2017 semestr letni SEMINARIUM MAGISTERSKIE I st. niestacjonarne, II st. Specjalność: TiLwGG 2 sem. Rok ak. 2016/2017 semestr letni Nazwa seminarium: Rynki transportowe i towarowe w gospodarce globalnej wyzwania logistyczne

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Procesy naprawcze i rozwojowe w ch Corrective and developmental processes in enterprises Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZiP.G4.D4K.06 Management and Production

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie ekonomia zarządzanie Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2012 2015 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 28) 1 Wstęp do filozofii 4 30 15 E 08.1 2 Pracownia komputerowa

Bardziej szczegółowo

dr Paweł Felis- absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

dr Paweł Felis- absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dr Paweł Felis- absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1993), doktor nauk ekonomicznych (2001), zatrudniony w SGH od 1993r., obecnie na stanowisku starszego wykładowcy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Bogusław

Bardziej szczegółowo

Statystyka społeczna Redakcja naukowa Tomasz Panek

Statystyka społeczna Redakcja naukowa Tomasz Panek Statystyka społeczna Redakcja naukowa Podręcznik obejmuje wiedzę o badaniach zjawisk społecznych jako źródło wiedzy dla różnych instytucji publicznych. Zostały w nim przedstawione metody analizy ilościowej

Bardziej szczegółowo

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008 Rok: 2011 Tytuł oryginału: Unikanie opodatkowania a struktura własności Źródło: W: Finanse nowe wyzwania teorii i praktyki, Finanse przedsiebiorstw/red. S. Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych kierunek Polityka Społeczna (od roku ak. 2013/14)

Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych kierunek Polityka Społeczna (od roku ak. 2013/14) Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych kierunek Polityka Społeczna (od roku ak. 2013/14) semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Liczba godzin Forma Typ Jednostka realizująca Łącznie zajęcia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo