Tauber), wyd. II uzupełnione i rozszerzone, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tauber), wyd. II uzupełnione i rozszerzone, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo"

Transkrypt

1 WYKAZ PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW KATEDRY ZARZĄDZANIA I MARKETINGU WSHiG dr Władysław Biczysko, prof. WSHiG - kierownik Katedry Zarządzania i Marketingu problematyka badawcza: zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie turystycznym, ryzyko w przedsiębiorstwie turystycznym a) wydawnictwa zwarte: Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie turystycznym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s Rachunkowość finansowa od podstaw. Materiały pomocnicze do wykładów i ćwiczeń, wyd. III zmienione i uaktualnione, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa turystycznego (współautor: R.D. Tauber), wydanie I, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2009, s Zarządzanie finansami w hotelarstwie, gastronomii i turystyce. Wybrane zagadnienia w teorii i praktyce. Materiały pomocnicze do wykładów i ćwiczeń (współautor: R.D. Tauber), wyd. III uzupełnione i rozszerzone, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2009, s Zarządzanie finansami w hotelarstwie, gastronomii i turystyce. Wybrane zagadnienia w teorii i praktyce. Materiały pomocnicze do wykładów i ćwiczeń (współautor: R.D. Tauber), wyd. II uzupełnione i rozszerzone, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008, s Wybrane problemy zarządzania finansami i rachunkowością w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji (współautor: R.D. Tauber), wyd. I, WSHiG, Poznań 2007, s Kalkulacje cenowe w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji (współautor: R.D. Tauber), wyd. I, WSHiG, Poznań 2005, s. 92. Rachunkowość finansowa od podstaw. Materiały pomocnicze do wykładów i ćwiczeń (współautor: R.D. Tauber), wyd. II zmienione i uaktualnione, WSHiG, Poznań 2004, s. 253 Zarządzanie finansami w hotelarstwie, gastronomii i turystyce. Wybrane zagadnienia w teorii i praktyce. Materiały pomocnicze do wykładów i ćwiczeń (współautor: R.D. Tauber), wyd. I, WSHiG, Poznań 2003, s Rachunkowość finansowa od podstaw. Materiały pomocnicze do wykładów i ćwiczeń (współautor: R.D. Tauber), wyd. I, WSHiG, Poznań 2002, s Finanse przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia w teorii i praktyce (współautor: R.D. Tauber), wyd. I, WSHiG, Poznań 2001, s b) artykuły, referaty oraz inne publikacje: Mapa ryzyka jako finalny produkt identyfikacji, oceny i pomiaru ryzyka występującego w przedsiębiorstwie turystycznym (w): Społeczno- kulturowe studia z turystyki, rekreacji, hotelarstwa i żywienia, Monografia nr 10, WSHiG, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii, Poznań 2012, s Pozwy zbiorowe w turystyce, Zeszyty Naukowe nr 9 (2012), WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2012.

2 Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, Rynek Turystyczny nr 11 (326), listopad 2012, Warszawa 2012, s Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie turystycznym, Rynek Turystyczny nr 9 (324), wrzesień 2012, Warszawa 2012, s. 56. Ryzyko upadłości i reputacji biur podróży, Rynek Turystyczny nr 8 (323), sierpień 2012, Warszawa 2012, s Ryzyko finansowe jako determinanta popytu na usługi biur podróży (w): Popyt turystyczny. Konsumpcja- Segmentacja- Rynki, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 699, Ekonomiczne Problemy Usług nr 84, Szczecin 2012, s Ryzyko finansowe polskich biur podróży (w): Teoria i praktyka usług turystycznych, rekreacyjnych i hotelarsko- żywieniowych w świetle badań, Monografie nr 9, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2011, s Jakościowe i ekonomiczne wymogi unijne w przedsiębiorstwie turystycznym, Zeszyty Naukowe nr 8 (2011), WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2011, s Płatności faktur oraz ich przesyłanie e- mail w przedsiębiorstwie turystycznym, Rynek Turystyczny nr 01/2011, Warszawa 2011, s. 36. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa turystycznego (w): Badania własne na rzecz jakości usług turystyczno- rekreacyjnych i hotelarsko- gastronomicznych, Monografie nr 8, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s Metody i techniki szacowania przyszłości przedsiębiorstwa turystycznego (w): Badania własne na rzecz jakości usług turystyczno- rekreacyjnych i hotelarskogastronomicznych (współautor: M. Turek), Monografie nr 8, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s Globalne metody i narzędzia badawcze w analizie finansów przedsiębiorstw turystycznych (w): Rozwój usług turystyczno rekreacyjnych i hotelarskogastronomicznych w warunkach globalizacji (współautor: M. Turek), Monografie nr 7, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s Globalizacja finansów przedsiębiorstwa turystycznego (w): Rozwój usług turystyczno- rekreacyjnych i hotelarsko- gastronomicznych w warunkach globalizacji (współautor: M. Turek), Seria: Monografie nr 7, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s Efekty ekonomiczno- finansowe w przedsiębiorstwie turystycznym (współautor: M. Turek), Zeszyty Naukowe nr 6 (2010) (w): Współczesne problemy hotelarstwa, gastronomii, turystyki i rekreacji, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s Recenzja podręcznika autorstwa: Grażyna Adamczyk (współautor: R.D. Tauber), Podstawy marketingu produktu. Wybrane zagadnienia. Materiały pomocnicze do wykładów i ćwiczeń, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań Złe długi w przedsiębiorstwie turystycznym, Rynek Turystyczny 08/2010, Warszawa 2010, s. 35. Wydatki na promocję, reklamę i cele reprezentacyjne w przedsiębiorstwie turystycznym, Rynek Turystyczny 09/2010, Warszawa 2010, s Recenzja podręcznika autorstwa: Andrzej Wartecki, Zarządzanie firmą kosmetyczną, Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu, Poznań Działalność gospodarcza w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji (w): Wpływ światowego kryzysu finansowego na rozwój sportu, turystyki i rekreacji, Seria: Monografie nr 6, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2009, s

3 Podatek od towarów i usług VAT w hotelarstwie, gastronomii i turystyce (w): Turystyka, rekreacja, hotelarstwo i gastronomia w teorii i praktyce, Monografie nr 5, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2009, s Możliwości zastosowania wybranych metod i narzędzi badawczych w zarządzaniu przedsiębiorstwem turystycznym (w): Turystyka, rekreacja, hotelarstwo i gastronomia w teorii i praktyce, Monografie nr 5, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2009, s Uwarunkowania i zależności przy sprzedaży usług hotelarsko- gastronomicznych oraz turystyczno- rekreacyjnych, Zeszyty Naukowe nr 3 (2008), WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008, s Wybrane problemy pozyskiwania pieniądza w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji (w): Współczesne tendencje w rekreacji i turystyce, Monografie nr 4 WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008, s Opodatkowanie agroturystyki i turystyki wiejskiej (w): Nowe tendencje w kulturze fizycznej i turystyce w kontekście hotelarstwa i gastronomii (współautorzy: M. Zawadzka, E. Wojnowska), Monografie: Tom III, WSHiG, Poznań 2007, s Wydatki na reprezentację a wydatki reklamowe w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji, Roczniki Naukowe nr 2 (2007), WSHiG, Poznań 2007, s Wybrane implikacje ekonomiczno- finansowe Unii Europejskiej w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji, Zeszyty Naukowe nr 1 (2006), WSHiG, Poznań 2006, s Amortyzacja, jako źródło poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw branży hotelarsko- gastronomicznej i turystycznej (w): Zarządzanie i usługi w obszarze kultury fizycznej i hotelarstwa (teoria i praktyka), Monografia Tom II, WSHiG, Poznań 2006, s Kalkulacje cenowe w gastronomii (w): Hotelarstwo, rekreacja, turystyka. Kierunki przemian w świecie postindustrialnym, Monografie Tom I, WSHiG, Poznań 2005, s Planowanie finansowe w hotelarstwie, gastronomii i turystyce, Rocznik Naukowy, Zeszyt VI, WSHiG, Poznań 2004, s prof. dr hab. Bogdan Błażejczak problematyka badawcza: prawo w turystyce a) artykuły, referaty oraz inne publikacje: Ochrona pasażera w umowie przewozu lotniczego w Unii Europejskiej (współautor) E. Doręgowska- Wojnowska), Zeszyty Naukowe nr 8/2011, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2011, s Podstawy prawne bezpieczeństwa imprez masowych w obszarze turystyki (w): Teoretyczne i praktyczne badania społeczne w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki (współautor: E. Doręgowska- Wojnowska), Zeszyty Naukowe nr 5, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2009, s. 59. Europejskie prawo pracy i transfer pracowniczy w branży turystycznej - zagadnienia ogólne (w): Teoretyczne i praktyczne badania społeczne w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki, Zeszyty Naukowe nr 5, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2009, s. 51.

4 Dozwolony użytek utworu w świetle prawa autorskiego (w): Turystyka i rekreacja promocją zdrowia (współautor: K. Nowak), Zeszyty Naukowe nr 4, Poznań 2008, s. 95. prof. dr hab. Lesław Wojtasik problematyka badawcza: socjokulturowe podstawy życia społecznego, turystyka i rekreacja we współczesnym świecie a) wydawnictwa zwarte: Turystyka i rekreacja we współczesnym świecie (współautor: R. D. Tauber), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań Nowoczesna turystyka i rekreacja (współautor: R.D. Tauber), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań Szkice teorii i praktyki reklamy, WSHiG, Poznań b) artykuły, referaty oraz inne publikacje: Ekologiczne dysfunkcje turystyki (w): Współczesne tendencje w rekreacji i turystyce, Monografie nr IV, WSHi, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008, s Organizacja turystyki na obszarach chronionych (współautor: R.D. Tauber), (w): Współczesne problemy hotelarstwa, gastronomii, turystyki i rekreacji, Zeszyty Naukowe nr 2/2007, Poznań 2007, s Turystyka kosmiczna (w): Współczesne problemy hotelarstwa, gastronomii, turystyki i rekreacji, Zeszyty Naukowe nr 2/2007, WSHiG, Poznań 2007, s Mechanizm generowania nowych trendów w turystyce i rekreacji (w): Nowe tendencje w kulturze fizycznej i turystyce w kontekście hotelarstwa i gastronomii, Monografie: tom III, Poznań 2007, s Możliwości zastosowań przez touroperatorów koncepcji zrównoważonego rozwoju jako strategii dla działalności turystycznej na terenach chronionych (w): Zarządzanie i usługi w obszarze kultury fizycznej i hotelarstwa (teoria i praktyka), Monografie :tom II), Poznań 2006, s dr hab. Jan Róg problematyka badawcza: socjokulturowe podstawy życia społecznego, turystyka i rekreacja we współczesnym świecie, społeczne problemy terenów przygranicznych a) artykuły, referaty oraz inne publikacje: Wieś w problemie badań socjologicznych (w): Społeczno- kulturowe studia z turystyki, rekreacji, hotelarstwa i żywienia, Monografia nr 10, WSHiG, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii, Poznań 2012, s Rola konfliktów społecznych w usługach organizacji rekreacji (w): Teoria i praktyka usług turystycznych, rekreacyjnych i hotelarsko- żywieniowych w świetle badań, Monografie nr 9, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2011, s Rola handlu zagranicznego w regulacji gospodarki rynkowej (w): Badania własne na rzecz jakości usług turystyczno-rekreacyjnych i hotelarsko-gastronomicznych, Monografie: tom VIII, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s

5 Rola społeczności lokalnych w rozwoju społeczno-gospodarczym (w): Wpływ światowego kryzysu finansowego na rozwój sportu, turystyki i rekreacji, Monografie: tom VI, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2009, s Samoorganizacja szarej strefy w globalizującej się gospodarce (w): Współczesne tendencje w rekreacji i turystyce, Monografie nr IV, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008, s Rola państwa w gospodarce rynkowej (w): Nowe tendencje w kulturze fizycznej i turystyce w kontekście hotelarstwa i gastronomii, Monografie: tom III, WSHiG, Poznań 2007, s Zachowania pracownicze w organizacjach hotelarskich (w): Zarządzanie i usługi w obszarze kultury fizycznej i hotelarstwa (teoria i praktyka), Monografie: tom II, Poznań 2006, s Społeczne problemy badawcze pogranicza polsko-ukraińskiego (w): Współczesne problemy hotelarstwa, gastronomii, turystyki i rekreacji, Zeszyty Naukowe nr 1/2006, Poznań 2006, s Rola polskich terenów przygranicznych w procesie integracji europejskiej (w): Hotelarstwo, rekreacja, turystyka. Kierunki przemian w świecie postindustrialnym, Monografie: tom I, Poznań 2005, s Konflikty społeczne w miejscu pracy - ich źródła i sposoby rozwiązywania (w): Hotelarstwo, gastronomia, turystyka i rekreacja w procesie integracji europejskiej, Monografie, Poznań 2004, s.123. dr Grażyna Adamczyk, wykładowca problematyka badawcza: marketing w turystyce, zachowania konsumentów na rynku turystycznym a) wydawnictwa zwarte: Podstawy marketingu produktu (współautor: R.D. Tauber), WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2011, s b) artykuły, referaty oraz inne publikacje: Napoje funkcjonalne i ich popularność oraz preferencje na rynku młodzieżowym (w): Społeczno- kulturowe studia z turystyki, rekreacji, hotelarstwa i żywienia, Monografia nr 10, WSHiG, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii, Poznań 2012, s Marka w procesie komunikacji marketingowej na rynku młodzieżowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, z. 209, Komunikacja rynkowa kultura, perswazja, technologia, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2011, s Wybrane aspekty zachowań przedstawicieli pokolenia Y na rynku usług bankowych (współautor: P. Anioła), Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2011, s Klasyfikacja typów zachowań ludzi młodych na rynku usług bankowych z zastosowaniem wielowymiarowych metod analizy danych (współautor: P. Anioła), Marketing i Rynek, nr 10, Warszawa 2011, s Czas wolny i formy jego spędzania przez dzieci zamieszkujące tereny wiejskie (współautor: J. Szczeszek), Zeszyty Naukowe WSHiG nr 7/2011, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2011, s Popularność restauracji fast food wśród przedstawicieli pokolenia Y (w): Współczesne problemy hotelarstwa, gastronomii, turystyki i rekreacji: Zeszyty Naukowe nr 6 (2010), WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s

6 Żywność funkcjonalna - istota, znaczenie i popularność w opinii konsumentów (w): Badania własne na rzecz jakości usług turystyczno-rekreacyjnych i hotelarskogastronomicznych, Monografie: Tom VIII, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s Specyfika komunikacji marketingowej na rynku młodych konsumentów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, z. 135, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2010, s Wybrane aspekty psychograficznego profilu młodych konsumentów implikacje marketingowe. Marketing i Rynek, Wyd. PWE, Warszawa 2010, s Postrzeganie marki produktu i jej wpływ na decyzje rynkowe młodych konsumentów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Zeszyt nr 154 Zarządzanie produktem. Wyd. UE, Poznań 2010, s Zróżnicowanie profilu ekonomicznego i wybranych aspektów aktywności rynkowej w grupach wiekowych młodych konsumentów. Journal of Agribusiness and Rural Development, Zeszyt nr 1(15), Wyd. UP w Poznaniu, Poznań 2010, s dr Grzegorz Konieczny, wykładowca problematyka badawcza: socjokulturowe podstawy życia społecznego, turystyka i rekreacja we współczesnym świecie, mobbing w środowisku pracy a) wydawnictwa zwarte: Społeczne uwarunkowania mobbingu w środowisku pracy polskich emigrantów zarobkowych, dysertacja doktorska, UMCS Lublin, Wydział Psychologii i Pedagogiki, Lublin b) artykuły, referaty oraz inne publikacje: Tourism management in the community (w) Social technology adaptation process in modern conditions, Uniwersytet Pedagogiczny w Krzywym Rogu- Ukraina, Krzywy Róg 2011, s Mobbing jako predykator psychopatologii i signum temporis współczesnej organizacji i zarządzania (w): Rozwój usług turystyczno-rekreacyjnych i hotelarskogastronomicznych w warunkach globalizacji, Monografie nr VII, Poznań 2010, s Migracje zarobkowe - charakterystyka zjawiska we współczesnym świecie (w): Badania własne na rzecz jakości usług turystyczno-rekreacyjnych i hotelarskogastronomicznych, Monografie: Tom VIII, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s Etyczny aspekt zarządzania turystyką (w): A. Kuzior, J. Rąb (red.) Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka. 60. Rocznica uchwalenia powszechnej deklaracji praw człowieka, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009, s Zarządzanie sektorem turystycznym, (w): Wpływ światowego kryzysu finansowego na rozwój sportu, turystyki i rekreacji, Monografie: Tom VI, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2009, s Potrzeba aktywizacji badań marketingowych w sektorze turystycznym w Polsce (w): Turystyka, rekreacja, hotelarstwo i gastronomia w teorii i praktyce, Monografie: Tom V, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2009, s

7 Europejski popyt na zagraniczne wyjazdy turystyczne (w): Turystyka, rekreacja, hotelarstwo i gastronomia w teorii i praktyce, Monografie Tom: V, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2009, s dr Marian Liskowski, prof. WSHiG problematyka badawcza: statystyka w turystyce a) wydawnictwa zwarte: Podstawy statystyki praktycznej (współautor: R.D. Tauber), wyd. II, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s Podstawy statystyki praktycznej (współautor: R.D. Tauber), wyd. I, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2003, s b) artykuły, referaty oraz inne publikacje: Zmiany programowe i organizacyjne w nauczaniu matematyki w kontekście wpływu wykształcenia matematycznego kadr na jakość usług w turystyce i rekreacji (w): Badania własne na rzecz jakości usług turystyczno-rekreacyjnych i hotelarskogastronomicznych, Monografie: Tom VIII, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s Wybrane zagadnienia z matematycznych podstaw klasycznej optymalizacji w przypadku wielu zmiennych decyzyjnych z przykładami (2) (w): Współczesne tendencje w rekreacji i turystyce, Monografie nr IV, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008, s Wybrane zagadnienia z matematycznych podstaw klasycznej optymalizacji w przypadku wielu zmiennych decyzyjnych z przykładami (1), (w): Współczesne problemy hotelarstwa, gastronomii, turystyki i rekreacji, Zeszyty Naukowe nr 2/2007, WSHiG, Poznań 2007, s O pewnych nierównościach interpolacyjnych w przestrzeniach Orlicza- Sobolewa, Materiały 33 Ogólnopolskiej Konferencji Zastosowań Matematyki, , Zakopane Całkowanie funkcji o wartościach w zupełnej przestrzeni modularnej II, Materiały 31 Ogólnopolskiej Konferencji Zastosowań Matematyki, , Zakopane Równania różnicowe w analizie okresowej zjawisk ekonomicznych (Difference equations in period analysis of economic problems), (współautor: J. Liskowska), Rocznik Naukowy Tom IV 2001/2001, Poznań 2001, s Całkowanie funkcji o wartościach w zupełnej przestrzeni modularnej, Materiały 29 Ogólnopolskiej Konferencji Zastosowań Matematyki, , Zakopane Analiza nakładów i wyników jako przykład zastosowania algebry macierzy (Inputoutput analysis as an example of application of matrix algebra), (współautor: J. Liskowska), Rocznik Naukowy Tom III, WSHiG Poznań 2000, s Uwagi o nauczaniu matematyki w uczelniach kształcących w zakresie zarządzania i marketingu (Remarks concerning teaching mathematics at schools of higher education in the field of management and marketing), Rocznik Naukowy Tom I, WSHiG, Poznań 1998, s dr Eryk Pieszak, wykładowca problematyka badawcza: psychologia w turystyce artykuły, referaty oraz inne publikacje:

8 Globalizacja a problem konsumpcji dóbr (w): Rozwój usług turystycznorekreacyjnych i hotelarsko- gastronomicznych w warunkach globalizacji, Monografie nr 7, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s mgr Ewa Doręgowska- Wojnowska, starszy wykładowca problematyka badawcza: prawo i ubezpieczenia w turystyce, wolontariat artykuły, referaty oraz inne publikacje: Ochrona konsumenta w przedsiębiorstwie turystycznym- wybrane zagadnienia prawne (w) Społeczno- kulturowe studia z turystyki, rekreacji, hotelarstwa i żywienia, Monografia nr 10, WSHiG, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii, Poznań 2012, s Dialog społeczny i partnerstwo na rynku pracy w kontekście walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w środowiskach lokalnych (w): Dylematy pedagogiki społecznej w postmodernistycznym świecie, Brno Selected legal issues in the organization of social assistance in terms of the tasks of a social worker (w): Social Work, Between Theory and practice, Part 2, Poznań- Kalisz Ochrona pasażera w umowie przewozu lotniczego w Unii Europejskiej (w): Zeszyty Naukowe WSHiG nr 8/2011 Odpowiedzialność przewoźnika za odwołanie lotu w orzecznictwie polskich sądów administracyjnych (w): Teoria i praktyka usług turystycznych, rekreacyjnych i hotelarsko- żywieniowych w świetle badań, Monografie nr 9, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2011, s Cele i zasady Europejskiego Roku 2010 Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym w kontekście pedagogiki społecznej (w): Pedagogika społeczna w Europie Środkowej. Innowacje i nowe trendy, Brno Wolontariat sportowy- aspekty prawne (w): Badania własne na rzecz jakości usług turystyczno- rekreacyjnych i hotelarsko- gastronomicznych, Monografie nr 8, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s Pracownik socjalny- status i zadania (w): Parerga o przestrzeni edukacyjnej, Poznań- Kalisz 2009, s , ISBN Wolontariat a kapitał społeczny (w): Kapitał społeczny a nierówności, kumulacja i redystrybucja, Bydgoszcz 2009, s , ISBN Zatrudnienie pracownicze a umowa o zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii (w): Wpływ światowego kryzysu finansowego na rozwój sportu turystyki i rekreacji, Monografie nr 6, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2009, s Wybrane regulacje prawne w przedmiocie świadczenia pracy w hotelarstwie w świetle prawa europejskiego (w): Turystyka rekreacja hotelarstwo i gastronomia w teorii i praktyce, Monografie nr 5, WSHiG, Poznań 2009, s Zadania pracownika socjalnego w prawie socjalnym (w): CTA FACULTATIS UNIVERSITAYIS PRESOVIENSIS, Presov 2008, s , ISBN Dokumenty podróży obowiązujące w międzynarodowym ruchu turystycznym (w): Zeszyty Naukowe nr 3/2008, Współczesne problemy hotelarstwa, gastronomii, turystyki i rekreacji, Poznań 2008, s Kapitał społeczny, zaufanie nowe tendencje w turystyce, Poznań 2008, ISBN

9 Umowa jako źródło prawa międzynarodowego a umowy międzynarodowe dotyczące turystyki, Poznań 2007, ISSN Obowiązki pedagoga społecznego- pracownika socjalnego w świetle aktów prawnych (w): Pedagog społeczny w meandrach środowiska społecznego, Szczecin 2008, ISBN Opodatkowanie agroturystyki i turystyki wiejskiej (w): Nowe tendencje w kulturze fizycznej i turystyce w kontekście hotelarstwa i gastronomii (współautorzy: M. Zawadzka, W. Biczysko), Monografie: Tom III, WSHiG, Poznań 2007, s Wybrane zagadnienia podatku VAT w turystyce (współautor: M. Zawadzka), (w): Nowe tendencje w kulturze fizycznej i turystyce, Monografie tom 5, WSHiG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2007, s Specific Features of Agrotourism as Component of Physical Culture, s , ISBN Umowa jako źródło prawa międzynarodowego a ratyfikowane umowy międzynarodowe dotyczące turystyki (w): Współczesne problemy hotelarstwa, gastronomii i turystyki, Zeszyty Naukowe nr 2/2007, s Wolontariat definicja. Prawa i obowiązki wolontariusza (w): Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej, Toruń 2006, s , ISBN Wybrane zagadnienia prawne w reklamie usług turystycznych (w): Zarządzanie i usługi w obszarze kultury fizycznej (teoria i praktyka), Monografie tom 2, Poznań 2006, s Wybrane aspekty prawne wolontariatu (w): Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych, Toruń 2005, s , ISBN Sportowa odpowiedzialność dyscyplinarna (w): Hotelarstwo rekreacja turystyka. Kierunki przemian w świecie postindustrialnym, Monografie tom. I, WSHiG, Poznań 2005, s Bezpieczeństwo klienta w świetle Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich -90/314 EEC (w): Edukacja dla bezpieczeństwa w rodzinie, szkole i pracy, Warszawa- Poznań 2004, ISBN Wolontariat- Idea na rzecz pożytku publicznego i bezpieczeństwa wspólnego aspekt normatywny (w): Aktywność ruchowa, edukacja i zdrowie w kontekstach proobronnych, Poznań 2003, ISBN Rekreacja i wychowanie ekologiczne w turystyce. Uwarunkowania środowiskowe i przesłanki realizacji (w): Aktywność ruchowa, edukacja i zdrowie w kontekstach proobronnych, Poznań 2003, ISBN Zagrożenia w turystyce źródła i przejawy (w): Edukacyjne zagrożenia początku XXI, Poznań 2003, ISBN Wiedza normatywna potrzebna i wymagana dla podmiotowości (w): Podmiotowość w edukacji, Warszawa-Poznań 2004, ISBN Zasady odpowiedzialności hotelu za rzeczy wniesione przez gościa (w): Zagrożenia w treściach edukacji turystycznej, Szczecin 2003, s , ISBN Uwarunkowania działalności promocyjnej gospodarstw agro i ekoturystycznych, (w): Czas wolny, rekreacja, turystyka, hotelarstwo, gastronomia (współautor: K. Wojnowski), Zeszyty Naukowe WSHiG, Poznań 2003, s Turystyka myśliwska jako forma spędzania czasu wolnego przez żołnierzy (w): Turystyka i rekreacja na rzecz zdrowia, Poznań 2002, s , ISBN X.

10 Kształtowanie świadomości prawnej przywódców (w): Teoretyczne i praktyczne implikacje poszukiwania modelu przywódców wojskowych, Poznań 2001, s , ISBN

WYKAZ PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW KATEDRY ZARZĄDZANIA I MARKETINGU WSHiG. prof. dr hab. Lesław Wojtasik

WYKAZ PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW KATEDRY ZARZĄDZANIA I MARKETINGU WSHiG. prof. dr hab. Lesław Wojtasik WYKAZ PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW KATEDRY ZARZĄDZANIA I MARKETINGU WSHiG prof. dr hab. Lesław Wojtasik problematyka badawcza: socjokulturowe podstawy życia społecznego, turystyka i rekreacja we współczesnym

Bardziej szczegółowo

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza produkcyjności przedsiębiorstwa.. z wykorzystaniem funkcji produkcji. 2. Wykorzystanie współczynnika elastyczności w analizie popytu na... 3. Wpływ funduszy

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. Lp. 1 "Trzynastki" - po wyroku TK 2 100 roślin w Twojej kuchni Analiza duration

Bardziej szczegółowo

prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły

prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska I. Artykuły WYKAZ PUBLIKACJI 1. Wpływ organizacji linii potokowych na strukturę zatrudnienia w przemyśle spożywczym (współautor) Przemysł Spożywczy nr 4/1976 r. 2.

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika... 11 5. Agroturystyka...

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL DOROBEK PUBLIKACYJNY CZŁONKÓW EUROPEJSKIEGO CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY (1997-2006) Tomasz Bernat, Podmioty gospodarcze w strategii marketingowej firm finansowych, Agencja Marketingowa IPH, Szczecin

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA

TURYSTYKA I REKREACJA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW II STOPNIA studiów stacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH W 2015 r.

LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH W 2015 r. LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH W 2015 r. L.p. Ibuk ID Tytuł ISBN Liczba jednoczesnych dostępów 1 39923 Access 2010. Praktyczny kurs 978-83-01-16915-2 5 2 13 Administracja publiczna

Bardziej szczegółowo

LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH

LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH L.p. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 13 Administracja publiczna 978-83-01-14995-6 2 93673 Aksjologia życia publicznego 978-83-7405-582-6 3 96021 Aksjomaty prawa

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac dyplomowych złożone do dnia 15.05.2014 r.

Propozycje tematów prac dyplomowych złożone do dnia 15.05.2014 r. Propozycje tematów prac dyplomowych złożone do dnia 15.05.2014 r. 1. Poziom i struktura popytu globalnego w Polsce. Dr Andrzej Jędruchniewicz 2. Wielkość i struktura inwestycji w gospodarce. Dr Andrzej

Bardziej szczegółowo

A. Bibliografia recenzowanych publikacji naukowych w systemie Expertus stan na 20.09.2012

A. Bibliografia recenzowanych publikacji naukowych w systemie Expertus stan na 20.09.2012 DOROBEK NAUKOWY A. Bibliografia recenzowanych publikacji naukowych w systemie Expertus stan na 20.09.2012 1. Analiza kwantytatywna zmienności struktur popytu turystycznego na podstawie statystyk odwiedzających

Bardziej szczegółowo

Wykaz proponowanych promotorów dla studentów 1 roku studiów stacjonarnych 1 stopnia (seminarium rozpoczyna się w semestrze 4-2015/2016)

Wykaz proponowanych promotorów dla studentów 1 roku studiów stacjonarnych 1 stopnia (seminarium rozpoczyna się w semestrze 4-2015/2016) Wykaz proponowanych promotorów dla studentów 1 roku studiów stacjonarnych 1 stopnia (seminarium rozpoczyna się w semestrze 4-2015/2016) Dr Anna Adamus-Matuszyńska Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Specjalność

SYLLABUS. Specjalność Ekonomia Ekonomia Usług Biznesowych, I stopień Nazwa przedmiotu Badania marketingowe rynku (wykład, ćwiczenia) Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio zaawansowany Rok

Bardziej szczegółowo

Współpraca międzynarodowa w turystyce

Współpraca międzynarodowa w turystyce Halina Kiryluk Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Gospodarki Turystycznej e-mail: h.kiryluk@pb.edu.pl DOI: 10.12846/j.em.2014.04.23 Streszczenie Złożoność i dynamika procesów zachodzących

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Zasób Biblioteczny

Warmińsko-Mazurski Zasób Biblioteczny www.libra.ibuk.pl Warmińsko-Mazurski Zasób Biblioteczny Ibuk ID Tytuł ISBN 43531 "Kazania świętokrzyskie" - od rękopisu do zrozumienia tekstu 978-83-232-2371-9 40633 "Przerwana" tożsamość. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza działalności centrów logistycznych w Polsce w latach.. 2. Zarządzanie procesami w łańcuchach logistycznych dostaw w wybranym przedsiębiorstwie 3. Analiza

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia 1. Mierzenie gospodarki w skali makro. 2. Determinanty dochodu narodowego. 3. Budżet państwa i polityka fiskalna. 4. Główne teorie bezrobocia - przyczyny bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Hotelarstwo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Hotelarstwo TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Hotelarstwo 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika... 11 5. Agroturystyka...

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza działalności centrów logistycznych w Polsce w latach.. 2. Zarządzanie procesami w łańcuchach logistycznych dostaw w wybranym przedsiębiorstwie 3. Analiza

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Autoreferat z dorobku naukowo-badawczego i dydaktycznego dr hab. inż. Stanisława Skowrona w latach 2000-2013

Autoreferat z dorobku naukowo-badawczego i dydaktycznego dr hab. inż. Stanisława Skowrona w latach 2000-2013 Załącznik 6 Autoreferat z dorobku naukowo-badawczego i dydaktycznego dr hab. inż. Stanisława Skowrona w latach 2000-2013 Mój dorobek naukowo-badawczy osiągnięty w okresie pohabilitacyjnym, tj. w latach

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Zasób Biblioteczny

Warmińsko-Mazurski Zasób Biblioteczny libra.ibuk.pl Warmińsko-Mazurski Zasób Biblioteczny L.p. Ibuk Tytuł ISBN ID 1 43187 2011\_4 Psychologia Społeczna 2 38435 A Practical Grammar of English 978-83-01-06855-4 3 41606 ABC chorób wieku dziecięcego

Bardziej szczegółowo

Lista seminariów licencjackich na kierunku Zarządzanie, specjalność: Inwestycje i Nieruchomości

Lista seminariów licencjackich na kierunku Zarządzanie, specjalność: Inwestycje i Nieruchomości Lista seminariów licencjackich na kierunku Zarządzanie, specjalność: Inwestycje i Nieruchomości prof. UG, dr hab. Teresa Inwestycje finansowe i ryzyko 1 Czerwińska inwestycyjne 2 dr inż. Małgorzata Rymarzak

Bardziej szczegółowo

Egzamin Dyplomowy Kierunek Zarządzanie Specjalności: Grupa problemowa - Uniwersalne zasady zarządzania. Dotyczy wszystkich specjalności.

Egzamin Dyplomowy Kierunek Zarządzanie Specjalności: Grupa problemowa - Uniwersalne zasady zarządzania. Dotyczy wszystkich specjalności. Egzamin Dyplomowy Kierunek Zarządzanie Specjalności: 1. Zarządzanie turystyką hotelarstwem i gastronomią, 2. Zarządzanie sportem, 3. Zarządzanie w fizjoterapii i sporcie osób niepełnosprawnych, 4. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne 978-83-01-15663-3 39 40501 Belfer na huśtawce. O autorytecie nauczyciela 978-83-264-0721-5

Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne 978-83-01-15663-3 39 40501 Belfer na huśtawce. O autorytecie nauczyciela 978-83-264-0721-5 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 43187 2011\_4 Psychologia Społeczna 2 38435 A Practical Grammar of English 978-83-01-06855-4 3 41606 ABC chorób wieku dziecięcego 978-83-200-4121-7 4 42328 Aborcja w dyskursie

Bardziej szczegółowo

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież.

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież. Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR REFERATY NAUKOWE, KOMUNIKATY, GŁOSY W DYSKUSJI NA KONFERENCJACH: 1) 12.04.1995. WARSZAWA - Metody badania efektywności programów przeciwdziałania bezrobociu Instytut

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo