REGULAMIN SKLEPU I DEFINICJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SKLEPU I DEFINICJE"

Transkrypt

1 REGULAMIN SKLEPU Sklep zwany dalej "Sklepem", prowadzony jest przez: POLIMEX.NET - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółkę komandytową z siedzibą w Łodzi przy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 91 c, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS za numerem KRS , NIP : REGON : , zwaną dalej Sprzedającym. I DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie niżej wymienione sformułowania będą miały następujące znaczenie: Sklep - sklep działający pod adresem sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu; dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem firmy spedycyjnej, na adres wskazany przez Klienta; Użytkownik - korzystający ze Sklepu; Klient osoba zawierająca umowę sprzedaży ze Sklepem. Klientem może być zarówno Przedsiębiorca, jak i Konsument. Przedsiębiorca osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka, o której mowa w art k.c., niezależnie od tego, czy jest to podmiot publiczny czy prywatny, który działając także za pośrednictwem innej osoby działającej w jej imieniu i na jej rzecz- zawiera umowę ze Sklepem w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywanym zawodem. Konsument osoba fizyczna, działająca w celach niezwiązanych z działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą ani wykonywaniem wolnego zawodu. konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta co do funkcjonalności Sklepu. zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające rodzaj i liczbę towarów oraz inne dane wynikające z formularza, w tym cenę netto i brutto; Umowa sprzedaży umowa na mocy której Sprzedający przenosi lub zobowiązuje się do przeniesienia własności towarów na Klienta, a Konsument płaci lub zobowiązuje się do zapłaty ceny; towar - rzecz ruchoma, której dotyczy umowa sprzedaży; koszt przygotowania i wysyłki zamówienia - koszty brutto (w tym VAT) związane ze skompletowaniem i spakowaniem zamówionych towarów, koszty brutto (w tym VAT) naliczane przez firmę spedycyjną, w szczególności: koszt pobrania, cena za doręczenie paczki oraz ewentualne koszty usług dodatkowych (np. doręczenie w sobotę; doręczenie do godz ); koszt obsługi płatności on line - koszty brutto ( w tym VAT) związane z realizacją płatności przy pomocy karty kredytowej, e-transferu ( PayU) lub płatności PAY PAL podawane do wiadomości i akceptacji Klienta przed ostatecznym złożeniem zamówienia ; paczka - zamówiony przez Klienta towar lub jego część, opakowany w sposób wymagany przez firmę spedycyjną.

2 II SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 1. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie ze strony 2. Informacje o produktach, prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. 3. Kolory towarów prezentowane na stronie internetowej Sklepu mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych kolorów tych towarów. Postanowienie niniejsze nie ma zastosowania w przypadku towarów zamawianych przez Konsumentów. 4. Złożenie zamówienia jest możliwe jedynie przez użytkowników posiadających Konto Klienta. 5. Złożenie zamówienie następuje poprzez aktywowanie przycisku wyślij zamówienie do przygotowania 6. Klient ma możliwość wybrać jeden z dwóch trybów realizacji zamówienia: realizację szybką albo realizację dokładną, z zastrzeżeniem, że tryb realizacji szybkiej dotyczy wyłącznie Przedsiębiorców W przypadku wybrania przez Klienta tryb realizacji szybkiej - przygotowany i wysłany zostanie ten towar, który jest w danym momencie dostępny w magazynie Sklepu, nawet jeżeli towar ten nie wyczerpie całości zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku Sklep wyśle do Klienta (bez powiadamiania) dostępną w danej chwili ilość towaru zamówionego przez Klienta. W przypadku, gdy zamówienie Klienta opiewa na towary, których jednostką sprzedaży jest mb, yard, m2, kg, w ilości mniejszej niż najmniejsze dostępne w Sklepie opakowanie tych towarów, Sklep, bez konsultacji z Klientem, wyśle najmniejsze dostępne opakowanie. W takim wypadku Klient zobowiązany jest do odbioru i zapłaty za większą ilość towaru, niż ilość, jaką zamówił. W trybie realizacji szybkiej towar zostanie wysłany do Klienta za pobraniem. Wysyłka zamówionego towaru zamyka zamówienie (niezrealizowane ilości nie będą wysyłane). Tryb realizacji szybkiej dostępny jest jedynie w przypadku wysyłek na adres na terytorium RP W przypadku wybrania przez Klienta trybu realizacji dokładnej - przygotowany zostanie ten towar, który jest w danym momencie dostępny w magazynie Sklepu. Klient zostanie poinformowany o tym, jakie ilości towaru zostały przygotowane i będzie mógł zdecydować o akceptacji lub rezygnacji z zamówienia. Zanim nastąpi wysyłka konieczne jest potwierdzenie zamówienia przez Klienta. Potwierdzenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za towar przez Klienta. 7. Sklep przystąpi do realizacji zamówień złożonych : w dni robocze po godzinie 16, oraz w soboty, niedziele lub święta, następnego dnia roboczego po złożeniu zamówienia. 8. Klient może anulować tylko zamówienia o statusie "czeka na realizację" lub "do weryfikacji". Zamówień posiadających inny status oraz zamówień potwierdzonych przez Klienta nie można anulować. 9. Jeżeli zamówienie zostało złożone w dzień roboczy przed godz. 16, zaś wysyłka towaru jest na adres na terytorium RP, czas realizacji zamówienia wynosi 2 dni robocze, z zastrzeżeniem pkt. 4.2 zdanie 2 niniejszego Regulaminu. W przypadku zamówień złożonych po godz. 16 w dzień roboczy oraz złożonych w soboty, niedziele i święta czas realizacji zamówienia wynosi, z zastrzeżeniem pkt. 4.2 zdanie 2 niniejszego Regulaminu 2 dni robocze liczone od pierwszego dnia roboczego po dniu złożenia zamówienia.

3 10. Czas realizacji zamówienia z adresem dostawy poza terytorium RP zależy od indywidualnego zamówienia, Klient jest informowany o orientacyjnym czasie kompletacji i realizacji zamówienia przed jego ostatecznym złożeniem. 11. W przypadkach konieczności skonsultowania zamówienia z Klientem lub oczekiwania na wpływ środków wpłaconych przez Klienta przelewem lub kartą płatniczą czas realizacji zamówienia może się odpowiednio wydłużyć. 12. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy towaru do Klienta, który w przypadku dostaw na terytorium RP wynosi zwykle jeden dzień roboczy, zaś w przypadku dostaw na adres poza terytorium RP zwykle trzy dni robocze 13. Sklep zastrzega sobie prawo nie realizowania zamówień, które budzą uzasadnioną wątpliwość, co do prawdziwości zawartych w nich danych (np. imię: "abcd"; nazwisko: "xyz" itp.). Klient powiadamiany jest o odmowie realizacji zamówienia na podany przez Klienta adres . III PŁATNOŚCI 1. Wszystkie ceny towarów prezentowane w Sklepie są cenami brutto - zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Ceny są wyświetlane w walucie wybranej przez Klienta W przypadku płatności kartą kredytową, e- transferem (PAYU) oraz płatności PAY PAL oprócz ceny towaru oraz kosztu przygotowania i wysyłki zamówienia Klient poniesie koszt obsługi płatności on-line, podany do jego akceptacji przed ostatecznym zatwierdzeniem przez Klienta składanego zamówienia Ceny towarów w sklepach stacjonarnych firmy Polimex.net sp. z o.o. Sp. komandytowa mogą różnić się od cen prezentowanych na stronach Sklepu. 2. Możliwe są następujące formy płatności ceny i kosztów przygotowania i wysyłki zamówienia: - za pobraniem, - przelewem bankowym, - kartą płatniczą. Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności, a mianowicie wyłączenie opcji płatności za pobraniem przez wyłączenie tej opcji na formularzu zamówienia. Przy zamówieniach z adresem dostawy poza terytorium RP płatność za pobraniem nie jest możliwa. W przypadku zapłaty za towar przelewem bankowym lub kartą płatniczą Sklep wysyła towar po wpływie całej należności na rachunek bankowy Sprzedającego. IV DOSTAWA TOWARU 1. Sklep realizuje dostawy towaru do Klienta za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Niezależnie od ceny i ewentualnie kosztu obsługi płatności on line, Klient ponosi również koszty przygotowania i wysyłki zamówienia. Ze względu na rodzaj asortymentu oferowanego w Sklepie, w szczególności ze względu na to, że koszt wysyłki zależy od gabarytów, wagi i ilości paczek, a te dane nie są znane przed skompletowaniem zamówienia lub jego części, Sklep zastrzega sobie prawo do

4 podania ostatecznego kosztu przygotowania i wysyłki zamówienia przed jego wysłaniem do Klienta. Klient akceptuje te koszty przed ostatecznym zatwierdzeniem przez niego składanego zamówienia. W przypadku braku akceptacji kosztów przygotowania i wysyłki Klient może zrezygnować z zatwierdzenia zamówienia. 2. Firma kurierska może dostarczyć jednego dnia do jednego Klienta towary, których wartość całkowita brutto (cena towarów brutto powiększona o koszty przygotowania i wysyłki brutto) nie przekracza PLN. W przypadku, gdy wartość całkowita brutto towarów zamówionych przez Klienta przekracza w/w kwotę, Sklep dokona stosownego podziału zamówienia na większą ilość zamówień, o wartościach spełniających wymogi firmy kurierskiej (wartość każdego nie większa niż PLN). Wysyłka towarów z zamówień powstałych w wyniku podziału będzie rozłożona na kolejne dni robocze. Dodatkowe koszty wynikające z podziału zamówienia (dodatkowy koszt wysyłki lub pobrania) z powodu wartości całkowitej brutto przekraczającej PLN, który pozna i zaakceptuje Klient pokrywa Klient. V REKLAMACJE 1. W wypadku stwierdzenia wad towaru Klient ma prawo skierować reklamację danego towaru do Sklepu. W takim wypadku Klient zobowiązany jest odesłać reklamowany towar do Centrali Sprzedającego na adres: POLIMEX.NET Sp. z o. o. -Sp. k., ul. Św. Teresy 91c, Łódź, z dopiskiem "Reklamacja towaru" oraz dołączyć pismo określające wady towaru i żądania reklamującego. W zastępstwie wysyłania powyższego pisma, Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego pod adresem Sklep zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia reklamowanego towaru wysłanego przez Klienta będącego przedsiębiorcą za pobraniem. 2. Sklep rozpatrzy reklamację Klienta w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego towaru i pisma, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego działu Regulaminu i o swoim stanowisku powiadomi Klienta. 3. Klient ma prawo sprawdzenia zawartości paczki (stanu towaru, jego ilości) po uprzednim uregulowaniu ciążących na niej należności (cena plus koszty przygotowania i wysyłki zamówienia oraz jeśli występuje - koszt obsługi płatności on line). Klient powinien zweryfikować w obecności Kuriera ilość dostarczonych towarów z Zamówienia oraz czy dostarczane towary nie posiadają uszkodzeń mechanicznych powstałych w transporcie oraz czy towary są zgodne z Zamówieniem. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń osoba dokonująca odbioru zamówionych towarów potwierdza własnoręcznym podpisem odbiór zamówienia na liście przewozowym. W przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą rozpatrzenie roszczeń z tytułu uszkodzenia towarów powstałych podczas transportu i / i/lub z tytułu zagubienia paczki / paczek jest uwarunkowane przedstawieniem Sprzedającemu kopii protokołu szkodowego 4. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu utraconych korzyści wobec Klienta będącego przedsiębiorcą.

5 VI UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 1. Postanowienia niniejszego rozdziału dotyczą wyłącznie Konsumentów 2. Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy : a) dostarczania towarów lub świadczenia usług, których cena jest zależna od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie może mieć kontroli i które mogą wystąpić w okresie na odstąpienie od umowy; b) dostarczania towarów wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowanych; c) dostarczania towarów, które, po dostarczeniu, ze względu na swój charakter są w sposób nierozłączny połączone z innymi przedmiotami; 3. Klienci będący konsumentami mają prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 4. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie przez Klienta pisemnego oświadczenia. Klient może skorzystać z formularza dostępnego pod adresem: 5. Okres na odstąpienie od umowy wygasa w terminie 14 dni od dnia: a) W którym klient lub inna niż przewoźnik osoba trzecia, wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie towarów b) W przypadku umowy dotyczącej złożonego przez konsumenta jednego zamówienia obejmującego wiele towarów, które dostarczane są osobno - w którym klient lub inna niż przewoźnik osoba trzecia, wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie ostatniego z towarów c) W przypadku umowy dotyczącej dostarczenia towarów partiami lub w częściach - w którym klient lub inna niż przewoźnik osoba trzecia, wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części. d) W przypadku umów o regularne dostarczanie towarów przez określony czas - w którym klient lub inna niż przewoźnik osoba trzecia, wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie pierwszego z towarów. 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte rzez Klienta w początkowej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; 8. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.

6 9. Towar ma być odesłany bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym wysłano oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni 10. Koszty zwrotu towarów ponoszone są przez Klienta. 11. Klient, który odstąpił od umowy odpowiada tylko za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów. VII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu jest Polimex.net Sp. z o.o. Sp. k. 2. Dane osobowe Klienta podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. 3. Dane osobowe Klienta będącego Konsumentem będą przetwarzane w celu należytego wykonania umowy oraz, w razie wyrażenia zgody przez Konsumenta, - w celach marketingowych oraz w celu dochodzenia przez Sprzedającego ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. 4. Dane osobowe Klienta będącego Przedsiębiorcą będą przetwarzane w celu należytego wykonania umowy oraz, - w celach marketingowych oraz w celu dochodzenia przez Sprzedającego ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. 5. Każdy Klient ma prawo do wglądu, uzupełnienia oraz poprawienia swoich danych osobowych, może także zwrócić się z prośbą o usunięcie jego danych. VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Dla rozpoznawania sporów dotyczących sprzedaży na podstawie niniejszego Regulaminu obowiązuje jurysdykcja sądów polskich i polskie przepisy proceduralne. W razie sporu zaistniałego między Sprzedającym a Klientem rozpozna go sąd powszechny, w obszarze właściwości którego siedzibę ma Sprzedający. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami, właściwym do rozpoznania sporu jest także sąd właściwy dla Konsumenta. 2. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie, podczas dokonywania rejestracji konta Klienta, Klient zapoznaje się z regulaminem oraz decyduje o jego akceptacji. 3. Zmiany Regulaminu wiążą począwszy od zamówień złożonych po dacie zmiany. Zamówienia złożone przed zmianą Regulaminu będą realizowane na zasadach obowiązujących przed jego zmianą. 4. Informacje o zmianach regulaminu będą zamieszczane na stronie "Aktualności".

7 Informacja na temat plików "Cookies" Niniejsza informacja dotyczy plików "cookies" i odnosi się do stron internetowych, których właścicielem jest firma POLIMEX.NET - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka Komandytowa w Łodzi, zwanych dalej: "stronami internetowymi". 1. Strony internetowe nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 2. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji jej zawartości. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i dostosować stronę internetową do jego indywidualnych potrzeb. b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownicy stron internetowych z nich korzystają, umożliwiając ulepszanie ich struktury i zawartości. c) utrzymanie sesji użytkownika po zalogowaniu, dzięki której użytkownik nie musi ponownie wpisywać loginu i hasła przechodząc na podstrony strony internetowej. 4. W ramach strony internetowej stosowane są dwa rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które pozostają w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. 5. W ramach stron internetowych mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies: a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług, np. uwierzytelniające pliki cookies. b) pliki cookies "bezpieczeństwa" wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania. c) "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych. d) "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizacji wyglądu stron internetowych, np. w zakresie wybranego języka, ilości produktów wyświetlanych na poszczególnych stronach, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. e) "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 6. Użytkownik stron internetowych wyraża zgodę, na wykorzystywanie plików cookies lub zakres tego wykorzystywania za pomocą ustawień w jego przeglądarce internetowej. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik stron internetowych może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień w swojej przeglądarce internetowej dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies, bądź też informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe

8 informacje o możliwości i sposobach obsługi oraz ustawień plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarek internetowych (sposób zmiany ustawień dla najpopularniejszych przeglądarek Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera, Safari). 7. Właściciel stron internetowch informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć niekorzystnie na niektóre funkcjonalności dostępne na jego stronach internetowych. 8. Więcej informacji na temat plików cookies można uzyskać pod adresem lub w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

REGULAMIN SKLEPU CASA BIANCA obowiązujący do dnia 24.12.2014. Właścicielem i operatorem sklepu internetowego www.casabianca.

REGULAMIN SKLEPU CASA BIANCA obowiązujący do dnia 24.12.2014. Właścicielem i operatorem sklepu internetowego www.casabianca. REGULAMIN SKLEPU CASA BIANCA obowiązujący do dnia 24.12.2014 Właścicielem i operatorem sklepu internetowego www.casabianca.pl jest: Casa Bianca Anna Pytlarz Adres: ul. Limanowskiego 4/49; 02-943 Warszawa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. - Załącznik do Regulaminu w firmie Szkoła j. hiszpańskiego. SERVIACON P. Ortiz Mira, A. Stępniak s.c.

POLITYKA PRYWATNOŚCI. - Załącznik do Regulaminu w firmie Szkoła j. hiszpańskiego. SERVIACON P. Ortiz Mira, A. Stępniak s.c. 1. Dane osobowe 1. Wszystkie pojęcia użyte w niniejszej Polityce mają znaczenie tożsame z nadanym im w Regulaminie ELE USAL Varsovia. 2. ELE USAL Varsovia prowadzi zbiór danych osobowych Klientów. Zbiór

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.mercant.pl

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu www oraz użytkownikach, którzy przekażą swoje dane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu.

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. 1 Definicje 1. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo

Bardziej szczegółowo

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Polityka prywatności Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy 7stars.com.pl, prowadzony

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PLIKÓW "COOKIES"

POLITYKA PLIKÓW COOKIES POLITYKA PLIKÓW "COOKIES" Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU Sklepaeg.pl (obowiązujący od 25 grudnia 2014 do 31 grudnia 2016)

REGULAMIN SKLEPU Sklepaeg.pl (obowiązujący od 25 grudnia 2014 do 31 grudnia 2016) REGULAMIN SKLEPU Sklepaeg.pl (obowiązujący od 25 grudnia 2014 do 31 grudnia 2016) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklepaeg.pl, prowadzony jest przez firmę CTC

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy Nextia usługi informatyczne prowadzony jest przez Nextia Michał Jeż wpisaną/wpisanego do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.agatabanach.pl, prowadzony jest przez Agatę Banach prowadzącą działalność gospodarczą pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu MTMedia Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MTMedia. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu.

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. 1 Definicje 1. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego ADAKO dostępnego pod adresem: http://vag-com.pl/index.php?mod=sklep

Bardziej szczegółowo

Oferty sklepu umieszczone są w serwisie Allegro i umożliwiają Klientom zakupy za pośrednictwem platformy Allegro za pomocą odpowiednich formularzy.

Oferty sklepu umieszczone są w serwisie Allegro i umożliwiają Klientom zakupy za pośrednictwem platformy Allegro za pomocą odpowiednich formularzy. REGULAMIN SKLEPU (obowiązuje od 25 grudnia 2014) Informacja o firmie: Sprzedaż na Allegro przez Sprzedawcę Remek_PL prowadzone jest przez "Remek.Pl - Remigiusz Jaroszewicz" z siedzibą w Chociszew 59, 95-045

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Natalis Polska, dostępny pod adresem internetowym www.natalispolska.pl, prowadzony jest przez Prenatalis Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie Regulamin zakupów sklepu internetowego szprycha.com.pl I. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW 1.Strona www.szprycha.com.pl (zwana dalej sklepem internetowym szprycha.com.pl lub sklepem ) jest sklepem internetowym,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWIS:

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWIS: POLITYKA PRYWATNOŚCI - SERWIS: WWW.HIPOTEKA-GOTOWKA.PL Polityka Prywatności jest zbiorem reguł, które mają na celu poinformowanie Użytkowników tego Serwisu o wszelkich aspektach pozyskiwania, przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży

Regulamin Sklepu internetowego  1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży Regulamin Sklepu internetowego www.sklep.peiter.pl Realizacja sprzedaży przez Sklep internetowy www.sklep.peiter.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Złożenie przez Klienta zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL Właścicielem sklepu internetowego LONPOS.PL jest: ul. Odrzańska 8/7, 30-408 Kraków NIP 679 249 93 65 REGON 120145725 tel. kom.: +48 604 952 332 I. Definicje Użyte

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady dotyczące cookies

Nowe zasady dotyczące cookies Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży, będące podstawą działalności sklepu internetowego operującego pod adresem http://www.mbe-poznan.pl. Słowniczek: Sklep - sklep internetowy działający

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Better Life Catering dietetyczny

Regulamin sklepu internetowego Better Life Catering dietetyczny Regulamin sklepu internetowego Better Life Catering dietetyczny Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CHROME-DESIGN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CHROME-DESIGN REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CHROME-DESIGN Sklep Internetowy CHROME-DESIGN działający pod adresem www.chrome-design.pl jest platformą prowadzoną przez: KT S.C. Jakub Trybus, Tomasz Mencfeld 62-080 Tarnowo

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PLIKÓW "COOKIES"

POLITYKA PLIKÓW COOKIES POLITYKA PLIKÓW "COOKIES" Wyrażanie zgody na instalację przez witrynę plików cookies podczas każdej wizyty z serwisie mogłoby być uciążliwe. W myśl nowelizacji ustawy Prawo Telekomunikacyjne internauta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.scartshow.pl jest platformą prowadzoną przez firmę Scartshow z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Z DNIA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Z DNIA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Z DNIA 25.12.2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

1 Definicja Sprzedawcy

1 Definicja Sprzedawcy REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Definicja Sprzedawcy Sprzedawca w portalu wszystko.pl: ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków NIP: 6762495204 REGON: 362855439 Tel. 601740065 E-mail: biuro@alsitech.pl Numer

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM TATRZAŃSKIEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM TATRZAŃSKIEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM TATRZAŃSKIEGO Regulamin sklepu internetowego Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem określa zakres i warunki sprzedaży produktów przez Muzeum z siedzibą w Zakopanem, adres:

Bardziej szczegółowo

4.1. Po wybraniu przez Klienta towaru, należy kliknąć ikonę Dodaj do koszyka.

4.1. Po wybraniu przez Klienta towaru, należy kliknąć ikonę Dodaj do koszyka. Regulamin Serwisu 1. Przedsiębiorca, kontakt 1.1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy, działający pod adresem www.4ele.pl jest BUDO- PLAST SP. Z O.O., ul. Franza Blumwego 17, 85-862 Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Sprzedawca Chasing Lands Clothes (dalej jako Sprzedawca ) jest prowadzony przez:

Sprzedawca Chasing Lands Clothes (dalej jako Sprzedawca ) jest prowadzony przez: WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Chasing Lands Clothes Sprzedawca Chasing Lands Clothes (dalej jako Sprzedawca ) jest prowadzony przez: Lidię Okruta prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLIGO-ELITE.PL 1 INFORMACJE OGÓLNE 2 ZAMÓWIENIA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLIGO-ELITE.PL 1 INFORMACJE OGÓLNE 2 ZAMÓWIENIA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLIGO-ELITE.PL 1 INFORMACJE OGÓLNE Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.oligo-elite.pl przez Keiko Polska Sp. z o. o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I Podstawowe pojęcia. II Postanowienia ogólne

Regulamin. I Podstawowe pojęcia. II Postanowienia ogólne Regulamin I Podstawowe pojęcia 1.Sprzedający Anna Laskowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dekorialove Anna Laskowska z siedzibą w Gliwicach 44-121, przy ul. Sieronia 8/6, NIP 634-253-04-77,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego instaltube.pl. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego instaltube.pl. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego instaltube.pl 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy InstalTube, dostępny pod adresem internetowym instaltube.pl, prowadzony jest przez Michał Widz prowadzącego działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego safepacz.pl

Regulamin sklepu internetowego safepacz.pl Regulamin sklepu internetowego safepacz.pl 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep Internetowy Safepacz dostępny pod adresem internetowym www.safepacz.pl prowadzony jest przez firmę Flowing Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r. Sejfy.PL Sp. z o. o. Orla 8 00-143 Warszawa Nip:5223017052 Regon:147329217 Infolinia 22 620 02 07 Mobile +48533888866 +48604655554

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp Regulamin sprzedaży 1 Wstęp 1. Sklep internetowy pod adresem www.lediplex.pl. (dalej sklep internetowy) prowadzi Kinga Lewandowska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Grafnet Kinga Lewandowska,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI Headlines Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka spółka komandytowa szanuje i troszczy się o prawo do prywatności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BESTWISH

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BESTWISH Klientom naszego sklepu zapewniamy pełną poufność i ochronę danych osobowych. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zezwoleniem, którego udzielają Klienci a także

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy BRIT, dostępny pod adresem internetowym www.sklep.brit.pl, prowadzony przez firmę NetRom s.c. Zbigniew Kunert, Roman Nahlik,

Bardziej szczegółowo

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień Regulamin Sklepu MEBLESHOP.PL z dnia 19.04.2015 roku Właścicielem serwisu MEBLESHOP.PL jest: Certanet Łukasz Adamowicz, przy al. Solidarności 115 lok. 2, 00-140 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

www.tamaj.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE

www.tamaj.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ważny do dnia 16.01.2015r www.tamaj.pl Spis treści: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA 3. PŁATNOŚCI 4. DOSTAWA 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 6. REKLAMACJE 7.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C.

Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C. Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C. Informacja o Firmie: Sklep internetowy działający pod adresem www.koder.krakow.pl prowadzony jest przez KODER S.C. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Szczęśliwej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści

REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Składanie zamówień 3. Warunki odbioru lub dostawy 4. Koszty dostawy 5. Warunki

Bardziej szczegółowo

Właścicielem marki LOVELEC+ jest spółka KOEXIMPO sp. z.o.o. z siedzibą pod adresem ul.

Właścicielem marki LOVELEC+ jest spółka KOEXIMPO sp. z.o.o. z siedzibą pod adresem ul. Regulamin Właścicielem marki LOVELEC+ jest spółka KOEXIMPO sp. z.o.o. z siedzibą pod adresem ul. Lipowa 1986, Czeski Cieszyn 737 01, Republika Czeska. Sklep www.lovelec.pl zwany dalej Sklepem jest własnością

Bardziej szczegółowo

3. Sklep BELMEB zajmuje się sprzedażą akcesoriów meblowych. Kontakt ze Sklepem BELMEB jest możliwy przez adres e-mail: sklep@belmeb.pl.

3. Sklep BELMEB zajmuje się sprzedażą akcesoriów meblowych. Kontakt ze Sklepem BELMEB jest możliwy przez adres e-mail: sklep@belmeb.pl. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BELMEB I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem http://www.belmeb.pl ma siedzibę pod adresem: 34-144 Izdebnik 542 i prowadzony jest przez BELMEB

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Glantier I. Definicje ogólne Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży 1 Informacje ogólne Sklep internetowy działający pod adresem http://agapo.pl prowadzony jest przez firmę: PC-NET Rafał Latacz wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT Prosimy zapoznaj się z naszym regulaminem. Znajdziesz tu ciekawe i przydatne informacje, jak wygląda zamawianie w naszym sklepie. Wszystko napisane jest prostym i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

Przykład opisu cookies

Przykład opisu cookies 2013 Przykład opisu cookies Niniejszy dokument stanowi przykład jak może wyglądać opis zamieszczony w polityce prywatności lub w regulaminie serwisu lub sklepu internetowego. Zapraszamy do zapoznania się

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Informacje ogólne. 2 Oferta. 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT.

Regulamin. 1 Informacje ogólne. 2 Oferta. 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT. Regulamin 1 Informacje ogólne 1. Sklep działający pod adresem mi-tu.pl, zwany dalej Sklepem lub Sprzedawcą, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ALS Polska - Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować

Regulamin sklepu internetowego ALS Polska - Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować Regulamin sklepu internetowego ALS Polska (stan na 2015-10-24) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy ALS Polska prowadzony jest przez ALS Miłosz Korcz wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu rabatka.pl obowiązujący do 24 grudnia 2014 r. włącznie.

Regulamin sklepu rabatka.pl obowiązujący do 24 grudnia 2014 r. włącznie. Regulamin sklepu rabatka.pl obowiązujący do 24 grudnia 2014 r. włącznie. Stronami umowy sprzedaży w sklepie internetowym rabatka.pl jest: FERMO Karol Owczarek, z siedzibą: ul. Krzywoustego 3/17, 51-165

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania, świadczenia i rozliczania Umów Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawartych

Bardziej szczegółowo

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową.

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Regulamin, cennik przesyłek 1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Dane rejestrowe firmy: Lampadina, Marta Babik, ul. Gawota 11a/1, 02-830 Warszawa, NIP: 951-187-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ONELED.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ONELED.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ONELED.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.oneled.pl prowadzony jest przez Magdalenę Rewucką prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

1. Sklep internetowy Fabryka Snu działa za pośrednictwem witryny internetowej w domenie www.fabrykasnu.info.pl.

1. Sklep internetowy Fabryka Snu działa za pośrednictwem witryny internetowej w domenie www.fabrykasnu.info.pl. REGULAMIN SKLEPU 1. Sklep internetowy Fabryka Snu działa za pośrednictwem witryny internetowej w domenie www.fabrykasnu.info.pl. Składanie zamówień może się odbywać przez 24 godziny na dobę za pomocą strony

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, świadczenia usług drogą elektroniczną. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, świadczenia usług drogą elektroniczną. 1 Postanowienia ogólne Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, świadczenia usług drogą elektroniczną 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego istniejącego pod adresem

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Pro-Project Henryk Kartaszyński. w Chełmie

Regulamin. Pro-Project Henryk Kartaszyński. w Chełmie Regulamin Pro-Project Henryk Kartaszyński w Chełmie I. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu I. Informacje o firmie Sklep internetowy Atelier Tiu prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej w domenie www.ateliertiu.pl. Właścicielem sklepu jest:

Bardziej szczegółowo

Poniższy Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia roku. 1. Postanowienia ogólne

Poniższy Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia roku. 1. Postanowienia ogólne Poniższy Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia 25.12.2014 roku 1. Postanowienia ogólne Sklep Internetowy działający pod adresem: www.paso-trading.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego DaDum.pl z dnia 25. grudnia 2014r.

Regulamin Sklepu Internetowego DaDum.pl z dnia 25. grudnia 2014r. Regulamin Sklepu Internetowego DaDum.pl z dnia 25. grudnia 2014r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A.

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A. Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. REGULAMIN ZAKUPÓW 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Always Up To Date

Regulamin sklepu internetowego Always Up To Date Regulamin sklepu internetowego Always Up To Date Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa, działająca pod adresem internetowym www.fert.krakow.pl prowadzona jest przez:

Księgarnia internetowa, działająca pod adresem internetowym www.fert.krakow.pl prowadzona jest przez: Księgarnia internetowa, działająca pod adresem internetowym www.fert.krakow.pl prowadzona jest przez: Grażyna Górecka FERT ul. Kazimierza Wielkiego 54 A, 30-074 Kraków, NIP 677-007-36-24; REGON 350651189.

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego balloonclothes.com

Regulamin Sklepu internetowego balloonclothes.com Regulamin Sklepu internetowego balloonclothes.com 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego działającego pod adresem http://balloonclothes.com/, w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi na dzień 7.04.2015 r. 1. Informacje Ogólne 1. Właścicielem i operatorem Sklepu Internetowego belumi jest belumi Krzysztof Sosnowski z siedzibą: ul. Ostródzka 44, 03-289

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu infermo.pl obowiązujący do dnia 24 grudnia 2014 włącznie.

Regulamin sklepu infermo.pl obowiązujący do dnia 24 grudnia 2014 włącznie. Regulamin sklepu infermo.pl obowiązujący do dnia 24 grudnia 2014 włącznie. Stronami umowy sprzedaży w sklepie internetowym infermo.pl jest: FERMO Karol Owczarek, z siedzibą: ul. Krzywoustego 3/17, 51-165

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: kalorietoniewszystko.pl, prowadzony jest przez Natalię Czekalską prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z COOKIES

NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z COOKIES Warszawa, 11 marca 2013 r. NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z COOKIES Propozycja realizacji wymogów na gruncie znowelizowanego art. 173 Prawa telekomunikacyjnego I. Propozycja realizacji wymogów I.1. W związku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CUKIER PUDER VINTAGE STORE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CUKIER PUDER VINTAGE STORE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CUKIER PUDER VINTAGE STORE 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem i administratorem Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.cukier-puder.com jest Agnieszka Pawliczak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O.

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. I. Informacje o sprzedającym 1. Organizatorem sprzedaży prowadzonej na odległość przez telefon jest Castorama Polska Spółka

Bardziej szczegółowo

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne. Regulamin REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLLOV 1. Sklep www.pollov.pl jest prowadzony przez firmę: ul. Porzeczkowa 25 B, tel. +48 737 450 818 NIP: 782 23 08 420 REGON: 361491366 Dane do KONTA BANKOWEGO:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AUKCJI 1. Postanowienia ogólne. GreenAgro Regulamin Regulamin Allegro Sklep 2. Zamówienia, transakcje, zawarcie umowy.

REGULAMIN AUKCJI 1. Postanowienia ogólne. GreenAgro Regulamin Regulamin Allegro Sklep 2. Zamówienia, transakcje, zawarcie umowy. REGULAMIN AUKCJI 1. Postanowienia ogólne. 1. Użytym w niniejszym Regulaminie definicjom, nadaje się następujące znaczenie: 1) GreenAgro GreenAgro S.A. z siedzibą w Katowicach (40-568) przy ul. Ligockiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu DOKTOR REMONT

Regulamin serwisu DOKTOR REMONT Regulamin serwisu DOKTOR REMONT Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży w związku z serwisem DOKTOR REMONT. 1 Definicje 1. Konsument osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności

Bardziej szczegółowo

wpisany do KRS pod numerem 0000360880, o numerze NIP 113-280-84-49 oraz Regon 142490095.

wpisany do KRS pod numerem 0000360880, o numerze NIP 113-280-84-49 oraz Regon 142490095. Sklep internetowy Perfumeria Tagomago działający pod adresem : http://tagomago.pl jest prowadzony przez: "Tagomago Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością" Spółka Komandytowa ul. Walecznych 68 03-926 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Informacje Ogólne

REGULAMIN. 1. Informacje Ogólne REGULAMIN 1. Informacje Ogólne 1. Właścicielem nick u Swiat-Florysty na poratlu internetowym Allegro jest firma Sky-Net Łukasz Przeździecki z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szańcowa 28. 2. Nasza obecność

Bardziej szczegółowo

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej synergiamed.pl;

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej synergiamed.pl; REGULAMIN sklepu internetowego synergiamed.pl Regulamin obowiązuje od 01.09.2016 r. 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej synergiamed.pl;

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy

POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy Organizowanego przez HealthThink public relations Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu.

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. Regulamin Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. I. Informacje ogólne 1. Sklep internetowy Scarpa Dolce działający pod adresem www.sklep.scarpadolce.pl jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy swiatpapieru.pl [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU. 1 Określenie Sprzedawcy

REGULAMIN SKLEPU.  1 Określenie Sprzedawcy Budlift Sp. z o. o. Ul. Strąkowa 38 01-367 Warszawa Nip:5223017721 Regon:147360486 Tel. 22 638 08 88 Mobile: +48604655554 biuro@budlift.pl REGULAMIN SKLEPU www.sejfy.online 1 Określenie Sprzedawcy 2 Postanowienia

Bardziej szczegółowo