DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa na terenie powiatu siedleckiego WSPÓLNIE BEZPIECZNIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa na terenie powiatu siedleckiego WSPÓLNIE BEZPIECZNIEJ"

Transkrypt

1 DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa na terenie powiatu siedleckiego WSPÓLNIE BEZPIECZNIEJ

2 STRUKTURA ORGANIZACYJNA KMP W SIEDLCACH Komendant Miejski Policji mł. insp. Marek FAŁDOWSKI I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji podinsp. Janusz CELIŃSKI ogólna liczba policjantów 299 kierownictwo KMP 2 kierownictwo KP/PP 3 policjanci służby prewencji 187 policjanci służby kryminalnej 97 policjanci służby wspomagającej 3 pracownicy cywilni policji 56 wakaty 7

3 Skala przestępczości na terenie powiatu w latach (na podstawie postępowań wszczętych) ogólna liczba przestępstw przestępstwa kryminalne

4 Dynamika przestępczości w 7 kategoriach na terenie powiatu na przestrzeni ostatnich lat 100% 95% 99% 94% 92% 90% 93% 86% 85% 80% 75%

5 Skala przestępczości na terenie powiatu w 7 wybranych kategoriach w latach (na podstawie postępowań wszczętych)

6 Działania podjęte przez Policję wobec przemocy w rodzinie dotyczące procedury Niebieskie Karty na terenie powiatu w latach kobiety 31 mężczyźni 92 małoletni Osoby dotknięte przemocą Sprawcy przemocy 341 mężczyźni 14 kobiety 0 nieletni przemoc seksualna - 7 1% Poszczególne rodzaje przemocy w 2014 r. innego rodzaju % przemoc fizyczna % 50 0 Liczba wypełnionych formularzy NK Liczba formularzy wszczynających 2013 Kolejne przypadki przemocy w rodzinie 2014 przemoc psychiczna %

7 Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu w latach kolizja drogowa wypadek drogowy wypadek ze skutkiem śmiertelnym osoby ranne zabici

8 Przyczyny wypadków drogowych na terenie powiatu w 2014 roku Stan techniczny 1 Stan nietrzeźwości pieszych 2 22 Zmęczenie, zaśniecie, zasłabnięcie 24 nieostrożne wejscie na ulicę 59 Stan nietrzeźwości kierujących 83 inne przyczyny 137 Obiekty, zwierzęta na drodze 199 niezachowanie bezpiecznej odległości 254 niedostosowanie prędkości 404 nieustąpienie pierwszeństwa 732 nieprawidłowo wykonywane manewry

9 Wnioski i ich realizacja przedstawione podczas ostatniej debaty społecznej 1. Komenda Miejska Policji w Siedlcach w wytypowanych miejscach (np. ul. 3-go Maja) prowadzić będzie wzmożone działania ukierunkowane na respektowanie ładu i porządku. REALIZACJA: W dni oraz w miejsca gdzie odbywają się dyskoteki, są kierowani przede wszystkim policjanci w ramach służb ponadnormatywnych. Na 2015 rok, władze miasta również zaplanowały środki pieniężne, z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne. Poruszona na debacie ul. 3-go Maja w Siedlcach, w minionym roku ulegała ciągłej przebudowie, w związku z czym miejsca spotykania się osób zakłócających porządek, zostały zlikwidowane. Ilość służb ponadnormatywnych Ul. Konarskiego w Siedlcach zostanie objęta szczególnym nadzorem przez Straż Miejską oraz Policję. Działania ukierunkowane zostaną na osoby, które zajmują się rozprowadzaniem używek i narkotyków. REALIZACJA: Ul. Konarskiego w Siedlcach jest w stałej dyslokacji służb patrolowych, w tym przewodnika z psem służbowym. Dodatkowo we wtorki i piątki każdego tygodnia realizowane są wspólne służby Policji i Straży Miejskiej ukierunkowane na ład i porządek w rejonie ul. Konarskiego w Siedlcach. Ilość służb ze Strażnikiem Miejskim - 104

10 Wnioski i ich realizacja przedstawione podczas ostatniej debaty społecznej 3. Zwiększenie ilości ścieżek rowerowych poprzez uwzględnianie ich w fazie projektowania nowych dróg w UM Siedlce. Działania profilaktyczne KMP w Siedlcach ukierunkowane na rowerzystów poruszających się chodnikami. REALIZACJA: Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego w Siedlcach jest w stałym kontakcie z pracownikami UM Siedlce w kontekście opiniowania dróg i chodników w fazie przebudowy oraz w przypadkach planowania nowych ciągów komunikacyjnych. W 2014 roku rozpoczęto przebudowę ul. 3-go Maja, która w finalnym kształcie będzie miała na całej długości ścieżkę rowerową. Działania profilaktyczne w minionym roku przejawiały się poprzez: udział policjantów w dwóch rajdach rowerowych, wzmożonych działaniach NURD oraz Bezpieczny niechroniony. Dodatkowo policjanci prowadzą prelekcje w szkołach na temat właściwego korzystania z pasa drogowego chodników. Ilość przeprowadzonych prelekcji w szkołach - 553

11 Zapobieganie profilaktyka Ściganie sprawców Wykrywanie sprawców DZIAŁANIA POLICJI Interwencje w obliczu patologii i problemu Inicjowanie działań Wzmacnianie pozytywnych postaw i zachowań BEZPIECZEŃSTWO OGÓLNE

12 Działania profilaktyczne i informacyjno edukacyjne dedykowane seniorom

13 Perspektywa zmian demograficznych - Polska (źródło: GUS, Warszawa 2014, Prognoza ludności na lata ) Ludność w wieku 65 lat i więcej (w tyś.) , ,6 457,5 192,5 205,5 270,4 896

14 WIKTYMOLOGIA Osoby starsze narażone są na pokrzywdzenie przestępstwem z powodu: ograniczenia zdolności adaptacyjnych człowieka w wymiarze psychospołecznym, ograniczenia samodzielności życiowej, stopniowego nasilenia zależności od otoczenia, zmniejszenia się siły wraz ze zwiększeniem wieku, poczucia bezradności, poczucia uzależnienia od innych, poczucia bycia odrzuconym, potrzeby miłości i bycia potrzebnym, choroby, niesprawności, niedołęstwa, trudności w zapamiętywaniu nowych informacji.

15 Wybrane zagrożenia bezpieczeństwa na terenie powiatu siedleckiego, w wyniku których poszkodowane zostały osoby powyżej 65 roku życia Procedura Niebieskie Karty osoby doznające przemocy w rodzinie % 16 7% % kradzież cudzej rzeczy kradzież z znęcanie się włamaniem rozbój liczba osób do 65 roku życia liczba osób powyżej 65 roku życia - 30 liczba małoletnich - 92

16 Oszustwa metodą na tzw. wnuczka w garnizonie mazowieckim w 2014 r. JEDNOSTKA FORMA POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA DOKONANIE USIŁOWANIE KMP OSTROŁĘKA KMP RADOM KMP SIEDLCE KPP BIAŁOBRZEGI 1 KPP CIECHANÓW 1 KPP GOSTYNIN KPP GRÓJEC KPP GARWOLIN SUMA KP WĘGRÓW 1 1 KPP ZWOLEŃ KPP KOZIENICE KPP ŁOSICE 1 KPP MŁAWA KPP PŁOŃSK 4 KPP PRZASNYSZ KPP PRZYSUCHA 1 KPP PUŁTUSK KPP SOCHACZEW KPP SZYDŁOWIEC KPP ŻYRARDÓW RAZEM ( r.) 69 ( r.) 109

17 Oszustwa metodą na tzw. wnuczka w garnizonie mazowieckim w latach Liczba odnotowanych przestępstw Łączne straty (PLN) Ujawnieni sprawcy Czyny popełnione przez ustalonych sprawców

18 Charakterystyka oszustw metodą na tzw. wnuczka na dotację na urzędnika lub funkcjonariusza publicznego na gazownię lub na hydraulika na wnuczka charakterystyka oszustw na handlarza

19 Kampania społeczna BEZPIECZNY SENIOR CELE GŁÓWNE: Poprawa bezpieczeństwa osób starszych. Ochrona interesów konsumentów seniorów. Promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród seniorów. Inauguracja kampanii 26 września 2011 roku podczas posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Koordynacyjnego ds. Realizacji Programu Razem Bezpieczniej. REALIZATORZY KAMPANII: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Komenda Stołeczna Policji Komendy Powiatowe/Miejskie Policji garnizonu mazowieckiego Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej. Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Warszawie Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej Mazowiecki Urząd Wojewódzki

20 Bezpieczeństwo Osób Starszych Spot radiowy mazowieckiej Policji ostrzegający przed oszustwem metodą na tzw. wnuczka

21 Mazowiecka Akademia Seniora Program działań na rzecz seniorów z terenu województwa mazowieckiego (inauguracja rok) GŁÓWNĄ IDEĄ PROGRAMU jest zaangażowanie wolontariuszy (LIDERÓW) do aktywizacji środowiska seniorów w zakresie: bezpieczeństwa, zdrowego stylu życia. Aby zostać LIDEREM Mazowieckiej Akademii Seniora należy: należy angażować się w przedsięwzięcia skierowane dla osób starszych, nie ma żadnego ograniczenia wiekowego do pełnienia tej funkcji. Głównym zadaniem Lidera jest: organizowanie spotkań seniorów z przedstawicielami różnych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, animacje na rzecz bezpieczeństwa i aktywności seniorów, zaangażowanie innych osób w promowanie bezpieczeństwa osób starszych w lokalnym środowisku.

22 Mazowiecka Akademia Seniora Program działań na rzecz seniorów z terenu województwa mazowieckiego KOORDYNATOR POWIATOWY PROJEKTU w KMP SIEDLCE: mł.asp. Edyta Barycka telefon służbowy: Liderzy programu działający na terenie powiatu siedleckiego: Liczba: 13 Zapraszamy do współpracy!

23 BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM - profilaktyka i promocja -

24 BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM - profilaktyka i promocja Narodowy Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej. B&N Piesi jako druga, co do ilości, grupa ofiar śmiertelnych, którzy stanowią aż 32% ogółu ofiar wypadków drogowych. Rowerzyści jako trzecia, co do ilości, grupa ofiar śmiertelnych, którzy stanowią 12% ogółu ofiar wypadków drogowych.

25 BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM - adresaci programu - banki odblasków obowiązkowa karta rowerowa szkolny dzień (dni) bezpieczeństwa obowiązkowe zajęcia z wychowania komunikacyjnego autorytet i doświadczenie SENIORA. kursy bezpieczeństwa akcje działania Zabłyśnij na drodze, Bezpieczne przejście, Bezpieczni po zmroku kampania inżynieryjna ocena miejsc niebezpiecznych dla pieszych Mój rower, moje życie Młody diagnosta

26 BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM - ograniczenia wiekowe - WZROK SŁUCH KONCENTRACJA SPRAWNOŚĆ

27 BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM - najczęstsze przyczyny zdarzeń spowodowanych przez seniorów nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu wejście bezpośrednio pod jadący pojazd słaba widoczność pieszych i rowerzystów po zmroku

28 SENIORZE - PAMIĘTAJ GDY JESTEŚ W DOMU: sprawdzaj informacje otrzymane od nieznajomych, nie ufaj bezkrytycznie, potwierdzaj informacje telefoniczne, nie wpuszczaj nieznajomych do mieszkania - nie znając osoby nigdy nie znasz jej zamiarów, nie przechowuj w domu dużej ilości gotówki lub kosztowności, nie otwieraj bezmyślnie drzwi, gdy tylko usłyszysz dzwonek, zawsze przed otworzeniem drzwi zapytaj się kto za nimi stoi, pracownicy urzędów, zwykle telefonicznie zapowiadają swoją wizytę, a inkasenci mogą wystawione rachunki za światło i gaz zostawić w skrzynce pocztowej nie wchodząc do Twojego domu. nie ufaj nieznajomym, nie wpuszczaj ich do klatki schodowej, nie otwieraj domofonu, wychodząc zamykaj drzwi do klatki, utrzymuj więzi z sąsiadami, którzy często służą swą pomocą ludziom strasznym mieszkającym w ich otoczeniu,

29 SENIORZE - PAMIĘTAJ POZA DOMEM: jeżeli chcesz wypłacić gotówkę lub dokonać innej transakcji bankowej, poproś zaufaną osobę, żeby Ci towarzyszyła w drodze powrotnej z bankomatu, banku czy też poczty, wychodząc na zakupy miej przygotowane drobne pieniądze, tak aby nie wyjmować za każdym razem portfela, koniecznie naucz się na pamięć swojego numeru PIN do karty bankomatowej, nigdy nie zapisuj tego numeru na karteczce, którą będziesz przechowywać obok karty bankomatowej, tam, gdzie panuje tłok - w tramwaju, autobusie, w markecie i na targu trzymaj torbę przed sobą, zawsze zapiętą, przebywając w szpitalu, wartościowe rzeczy zdawaj do depozytu, korzystaj z automatu zamiast komórki, u fryzjera, w parku, na cmentarzu, w sklepie nie zostawiaj toreb lub siatek z pieniędzmi i dokumentami bez nadzoru - nawet na chwilę, omijaj tereny źle lub wcale nieoświetlone, szczególnie niebezpiecznymi miejscami, są obrzeża miast, na których nie ma zabudowań.

30 Działania profilaktyczne i informacyjno edukacyjne dedykowane młodzieży

31 Przestępczość nieletnich na terenie powiatu w latach (w odniesieniu do przestępczości ogółem, źródło biuletyn statystyczny) Czyny karalne. Nieletni popełnili w 2014 roku 82 czyny, co stanowi 2,8 % postępowań wszczętych Nieletni sprawcy W 2014 roku ujawniono 49 nieletnich sprawców czynów karalnych, co stanowi 3,8% ogółu podejrzanych (3% w okresie 2013 roku) (5% w okresie 2013 roku) Dynamika 84,5% Dynamika 67,1%

32 Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole Program działań na rzecz dzieci i młodzieży organizowany przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie, KWP zs. w Radomiu oraz KMP/KPP (inauguracja ) Cykl spotkań regionalnych w Warszawie i w Delegaturach Mazowieckiego Kuratorium Oświaty oraz debat w szkołach województwa mazowieckiego. 29 dwugodzinnych debat regionalnych przy udziale: przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych, uczniów, rodziców, funkcjonariuszy Policji, pedagogów szkolnych, przedstawicieli kuratorium oświaty, przewodniczących samorządu terytorialnego. Zakres tematyczny: Procedura Niebieska Karta, Szkoła w procedurze Niebieskiej karty, Przemoc rówieśnicza, Symptomy dziecka krzywdzonego, Cyberprzemoc, Program Edukacja dla bezpieczeństwa. Młodzież brała udział w badaniach sondażowych mających na celu diagnozę poziomu bezpieczeństwa w szkołach z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety respondentów- uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych

33 Czy spotkałeś się kiedykolwiek na terenie szkoły z którymś spośród podanych niżej rodzajów przemocy? 19 nie doświadczyłem(am) żadnego rodzaju 2,2 inne 15 zastraszanie zmuszanie do czegoś 14 niszczenie rzeczy 11,3 47 wyśmiewanie 10 wymuszanie pieniędzy, przedmiotów 49,6 wyzwiska, obrażanie słowami i gestami 26,6 bicie, kopanie 48,9 popychanie, szturchanie Debaty w wybranych szkołach Mazowsza: 26 marca - 29 maja 2014r. Projekt Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole N= 1137%

34 55,6 49,5 28,5 12,1 Tak pod wpływem alkoholu Nie Tak pod wpływem środków odurzających Nie Debaty w wybranych szkołach Mazowsza: 26 marca - 29 maja 2014r. Projekt Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole

35 nie ma miejsc niebezpiecznych 38,4 inne 0,8 teren wokół szkoły 8,3 boisko 2,9 toalety szkolne 11,2 korytarze 7,1 szatnie 9, Debaty w wybranych szkołach Mazowsza: 26 marca - 29 maja 2014r. Projekt Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole 40

36 WNIOSKI Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole Szkoły na Mazowszu mogą być miejscem, w którym uczniowie narażeni są na zachowania przemocowe. Młodzież szkolna sięga po alkohol i inne środki odurzające, co wskazuje na demoralizację i/lub słabą skuteczność w zapobieganiu i zwalczaniu zjawiska? Uczniowie nie darzą należytym zaufaniem swoich rodziców lub rodzice nie rozmawiają z własnymi dziećmi, co może wskazywać na zaburzone relacje w środowisku rodzinnym. Wśród uczniów panuje przekonanie, że o doświadczeniu sytuacji przemocowej nie należy nikomu mówić D L A C Z E G O? Uczniowie oczekują konsekwencji w reakcji na naganne zjawiska z ich udziałem w szkole.

37 PaT Profilaktyka a Ty program edukacyjny Komendy Głównej Policji PaT to twórcza profilaktyka w działaniu bez fikcji i ulotek. Społeczność PaT budowana jest na relacjach łączenia środowisk, wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń i twórczych prezentacji. PaT to głos młodzieży w profilaktyce uzależnień! Ogólnopolskie Przystanki PaT na Mazowszu: Płock 08, 500 uczestników, Garwolin 09, 1500 uczestników, Ostrołęka 11, 2000 uczestników. Regionalne Przystanki PaT na Mazowszu: Radom 12, 550 uczestników, Wyszków 13, 580 uczestników Ostrów Mazowiecka 14, 500 uczestników.

38 PaT 2015 IV Mazowiecki Regionalny Przystanek PaT: Siedlce r. Radzyń Podlaski r. Ogólnopolski Głos Profilaktyki r. X Ogólnopolski Przystanek PaT Stadion Narodowy w Warszawie - 17/ r.

39 Powiatowy Turniej BRD Bezpieczna Droga do Szkoły spektakl "Poczekalnia",

40 Forum Bezpieczeństwa Osób Starszych spektakle "Mąż i żona" oraz "Audycja"

41 Czy jest coś bardziej przyjemnego niż starość otoczona młodością, która chce się czegoś nauczyć? Cyceron

42 Działania międzypokoleniowe: Seniorzy dla Młodości Młodość dla Seniorów SENIORZY - nieocenione źródło tzw. wiedzy pragmatycznej czyli wiedzy budowanej na podstawie długoletnich życiowych i zawodowych doświadczeń. To także umiejętności praktyczne, przydatne innym czy też czas, który osoby starsze mogą poświęcić na pracę w organizacji pozarządowej czy społeczności lokalnej. MŁODZIEŻ źródło postaw i zachowań, które narzuca przyspieszony rytm życia społecznego. Posiadacze najaktualniejszej wiedzy i nowych technologii, a także znawcy cywilizacyjno -kulturowych trendów.

43 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ i zachęcam do dyskusji 997 Policja 112 telefon alarmowy WSPÓLNIE BEZPIECZNIEJ

44 DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa na terenie powiatu siedleckiego WSPÓLNIE BEZPIECZNIEJ

Ocena stanu bezpieczeństwa

Ocena stanu bezpieczeństwa Ocena stanu bezpieczeństwa w garnizonie mazowieckim w I półroczu 2015 r. Radom, 16 lipca 2015 r. I PÓŁROCZE 2015 - DANE OGÓLNE Pierwsza połowa tego roku przyniosła spadek przestępczości w Polsce. Analiza

Bardziej szczegółowo

K O M E N D A P O W I A T O W A P O L I C J I W L U B L I Ń C U

K O M E N D A P O W I A T O W A P O L I C J I W L U B L I Ń C U K O M E N D A P O W I A T O W A P O L I C J I W L U B L I Ń C U SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W LUBLIŃCU ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci realizowany w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu

Program Leonardo da Vinci realizowany w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu Program Leonardo da Vinci realizowany w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu Słowo wstępne Program Leonardo da Vinci Bezpieczny Senior poprawmy bezpieczeństwo osób starszych Wielka Brytania Bezpieczny

Bardziej szczegółowo

NASZYM CELEM JEST ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCOM MAZOWSZA. insp. Cezary POPŁAWSKI Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji

NASZYM CELEM JEST ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCOM MAZOWSZA. insp. Cezary POPŁAWSKI Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji NASZYM CELEM JEST ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCOM MAZOWSZA insp. Cezary POPŁAWSKI Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji DEBATY SPOŁECZNE garnizon mazowiecki perspektywa 2012/2013 roku Polecenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W MIEŚCIE ZIELONA GÓRA. na lata 2009-2014

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W MIEŚCIE ZIELONA GÓRA. na lata 2009-2014 Załącznik do uchwały nr LI/677//09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2009 r. PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W MIEŚCIE ZIELONA GÓRA na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z zakresu rozpoznawania i profilaktycznej pracy Policji na rzecz zapobiegania demoralizacji nieletnich oraz patologiom społecznym

SPRAWOZDANIE. z zakresu rozpoznawania i profilaktycznej pracy Policji na rzecz zapobiegania demoralizacji nieletnich oraz patologiom społecznym ZATWIERDZAM Olsztyn, 2012.01.31 I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZIEGO POLICJI w OLSZTYNIE insp. Adam Kołodziejski Pr-1077/2012 SPRAWOZDANIE z zakresu rozpoznawania i profilaktycznej pracy Policji na rzecz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Razem bezpieczniej

SPRAWOZDANIE. Razem bezpieczniej ZACHODNIONIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI Szczecin, dnia 17 lutego 2011 roku BZK.II.68.1.3.2011.U SPRAWOZDANIE z realizacji rządowego

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2012

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2012 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE INFORMACJA o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok ZŁOTÓW 3 KOMENDA POWIATOWA POLICJI w ZŁOTOWIE Złotów, dnia 8..3 roku INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 14 marca 2014 r. Poz. 984 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY SANDOMIERSKIEGO. z dnia 19 lutego 2014 r.

Kielce, dnia 14 marca 2014 r. Poz. 984 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY SANDOMIERSKIEGO. z dnia 19 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 marca 2014 r. Poz. 984 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY SANDOMIERSKIEGO z dnia 19 lutego 2014 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIONIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Sprawozdanie

ZACHODNIONIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Sprawozdanie ZACHODNIONIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI Marcin ZYDOROWICZ Szczecin, dnia lutego 2009 roku BZK.II.U.5031.1-1/2009 Sprawozdanie z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W MIŃSKU MAZOWIECKIM Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie mińskim w 2013 roku

SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W MIŃSKU MAZOWIECKIM Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie mińskim w 2013 roku Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim Mińsk Mazowiecki dn.18.3.214r. mł. insp. Robert Żebrowski Z A T W I E R D Z A M Egz. 1 SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 10 lutego 2014 r. Poz. 415 SPRAWOZDANIE STAROSTY PRUDNICKIEGO

Opole, dnia 10 lutego 2014 r. Poz. 415 SPRAWOZDANIE STAROSTY PRUDNICKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 10 lutego 2014 r. Poz. 415 SPRAWOZDANIE STAROSTY PRUDNICKIEGO z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Prudnickim za rok 2013 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011 SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SZCZECINKU Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SZCZECINKU ORAZ INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU SZCZECINECKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z realizacji w 2006 roku rządowego Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży

SPRAWOZDANIE z realizacji w 2006 roku rządowego Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży SPRAWOZDANIE z realizacji w 2006 roku rządowego Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży Warszawa, lipiec 2007 roku SPIS TREŚCI: WSTĘP...3 ROZDZIAŁ I.1

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne Życie Seniorów

Bezpieczne Życie Seniorów Bezpieczne Życie Seniorów Program prewencyjny Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Wszyscy żyjemy na tym świecie, po którym ręka w rękę kroczą: dobro i zło, grzech i niewinność. Zamknąć oczy na jedną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ NA LATA 2007 2015 DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ NA LATA 2007 2015 DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ NA LATA 2007 2015 DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, czerwiec 2007 r. 1 2 3 4 BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCACH PUBLICZNYCH I W MIEJSCU

Bardziej szczegółowo

Oryginał zatwierdził Olsztyn, 2013.01.31 I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W OLSZTYNIE insp. Adam Kołodziejski

Oryginał zatwierdził Olsztyn, 2013.01.31 I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W OLSZTYNIE insp. Adam Kołodziejski Oryginał zatwierdził Olsztyn, 2013.01.31 I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W OLSZTYNIE insp. Adam Kołodziejski Pr-419/2013 SPRAWOZDANIE z zakresu rozpoznawania i profilaktycznej pracy Policji

Bardziej szczegółowo

RADA POWIATU PABIANICKIEGO

RADA POWIATU PABIANICKIEGO KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PABIANICACH 95-200 Pabianice ul. Żeromskiego 18 tel.22-53-300 fax. 84-24-364 Dp Pabianice, dnia 21/09/2011r. RADA POWIATU PABIANICKIEGO S P R A W O Z D A N I E KOMENDANTA POWIATOWEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2010 roku

Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2010 roku Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2010 roku Warszawa, 2011 r. Szanowni Państwo, Mam przyjemność przekazać Państwu opracowaną w Wydziale ds.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z zakresu rozpoznawania i profilaktycznej pracy Policji na rzecz zapobiegania demoralizacji nieletnich oraz patologii społecznej

SPRAWOZDANIE. z zakresu rozpoznawania i profilaktycznej pracy Policji na rzecz zapobiegania demoralizacji nieletnich oraz patologii społecznej Oryginał zatwierdził Olsztyn, 2013.01.31 I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W OLSZTYNIE insp. Adam Kołodziejski Pr-419/2013 SPRAWOZDANIE z zakresu rozpoznawania i profilaktycznej pracy Policji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO SPRAWOZDANIE

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO SPRAWOZDANIE MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO SPRAWOZDANIE z realizacji w 2007 roku Rządowego Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości

Bardziej szczegółowo

Lp. Zadania Sposób realizacji Podmiot odpowiedzialny (realizator) Systematyczne diagnozowanie skali zjawiska przemocy w rodzinie w Ostrołęce.

Lp. Zadania Sposób realizacji Podmiot odpowiedzialny (realizator) Systematyczne diagnozowanie skali zjawiska przemocy w rodzinie w Ostrołęce. RAPORT Z PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ ZMNIEJSZENIA SKALI ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ ZWIĘKSZENIA SKUTECZNOŚCI OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W OSTROŁĘCE ZA 2013 ROK Lp. Zadania Sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie krakowskim w latach 2008 2013 SPIS TREŚCI

Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie krakowskim w latach 2008 2013 SPIS TREŚCI Bezpieczny Powiat Krakowski Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie krakowskim w latach 2008 2013 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE - charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 maja 2015 r.

Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 maja 2015 r. Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: uchwalenia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY BIELSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2011 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Bezpieczeństwa za rok 2010

SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY BIELSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2011 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Bezpieczeństwa za rok 2010 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY BIELSKIEGO z dnia 17 stycznia 2011 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Bezpieczeństwa za rok 2010 Na podstawie art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWY PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ

RZĄDOWY PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RZĄDOWY PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ R A Z E M B E Z P I E C Z N I E J SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej. 2. Cele programu. 3. Podmioty zaangażowane

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Olsztyn, dn. 29.01.2014 r.

ZATWIERDZAM Olsztyn, dn. 29.01.2014 r. ZATWIERDZAM Olsztyn, dn. 29.01.2014 r. I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W OLSZTYNIE insp. Adam Kołodziejski Pr- 341/2014 SPRAWOZDANIE z zakresu rozpoznawania i profilaktycznej pracy Policji

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku

Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku SPRAWOZDANIE z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wraz z informacją o realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego

Bardziej szczegółowo