W tamtym roku uznaliśmy że wasze procesy były zbyt skomplikowane. więc wstawiliśmy je w chmurę. I niech teraz chmura zrobi wasze życie łatwiejszym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W tamtym roku uznaliśmy że wasze procesy były zbyt skomplikowane. więc wstawiliśmy je w chmurę. I niech teraz chmura zrobi wasze życie łatwiejszym"

Transkrypt

1 W tamtym roku uznaliśmy że wasze procesy były zbyt skomplikowane więc wstawiliśmy je w chmurę I niech teraz chmura zrobi wasze życie łatwiejszym

2 Koncepcja i główne rezultaty projektu LOGICAL Jerzy Korczak

3 Projekt badawczo-wdrożeniowy LOGICAL Transnational logistics' improvement through cloud computing and innovative cooperative business models Rozwój międzynarodowej logistyki z użyciem technologii cloud computing i innowacyjnych modeli współpracy biznesowej Program Central Europe. 3/48

4 Główną ideą programu jest rozwój współpracy między krajami Europy Środkowej w celu poprawy innowacyjności, dostępności i ochrony środowiska oraz zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności miast i regionów. Central Europe inwestuje 231 milionów euro w celu zapewnienia finansowania 66 projektów współpracy międzynarodowej z udziałem organizacji publicznych i prywatnych z Austrii, Czech, Niemiec, Węgier, Włoch, Polski, Słowacji i Słowenii. 4

5 Project website 5

6 Partnerzy projektu LOGICAL 16 partnerów z 6 regionów: Leipzig-Halle (D) Bologna (I) Koper (SLO) Miskolc + Zahony (HUN) Usti (CZ) Wrocław (PL) 6

7 7

8 Grupy docelowe 8

9 Cele projektu Cele praktyczne Rozwój IT w LOGISTYCE Cloud Computing : propozycja IT w sferze integracji rozproszonych danych i serwisów Dla logistyki: rozwiązanie złożonych problemów interfejsu systemów (np. Track&Trace + matching popytu & zasobów partnerów w procesach logistycznych) dostarczenie on-demand oprogramowania i systemów logistycznych ułatwienie rozliczeń Rozwój sieci logistycznej, wartość dodana, logistyka międzynarodowa Wartości docelowe: rentowność, koszty, szybkość, przejrzystość, komfort 9

10 Cele projektu (2) Cele praktyczne: Cloud Computing oznacza dane przechowywane w chmurze obliczeniowej (nie na lokalnych serwerach firmy) nieograniczona praktycznie pamięć procesy przetwarzania w sieci (nie na lokalnych komputerach firmy) nieograniczona praktycznie moc obliczeniowa + szybkość opłata za serwis (pamięć + procesor) -PAY per USE! obniżenie inwestycji w zakresie sprzętu, oprogramowania, licencji koszty IT na zewnatrz (PAYper USE) zmienne koszty zmniejszenie zaangażowania kapitału 10

11 Pojęcie chmury obliczeniowej Chmura obliczeniowa model przetwarzania oparty na użytkowaniu usług dostarczonych przez zewnętrzne organizacje. Funkcjonalność jest tu rozumiana jako usługa (dająca wartość dodaną użytkownikowi) oferowana przez dane oprogramowanie oraz konieczną infrastrukturę. Oznacza to eliminację konieczności zakupu licencji czy konieczności instalowania i administracji oprogramowaniem. 11

12 Zasoby chmury obliczeniowej Dynamizm + Abstrakcja + Dzielenie zasobów 12/48

13 Wirtualizacja Wirtualizacja szerokie pojęcie odnoszące się do abstrakcji zasobów w różnych aspektach informatyki. Wirtualizacja umożliwia efektywniejsze wykorzystanie istniejących zasobów sprzętowych środowiska informatycznego poprzez dowolne (w ramach możliwości sprzętowych czy programowych oraz założeń projektowych) modyfikowanie cech wirtualizowanych zasobów, dostosowując je do wymagań użytkownika. 13

14 Wirtualizacja Uruchomienie wielu SO na pojedynczej maszynie. Utworzenie współdzielonej puli zasobów w celu optymalizacji infrastruktury 14

15 Infrastruktura chmury obliczeniowej 15

16 Cienki klient Cienki klient (thin client) - komputer bądź specjalizowane urządzenie (terminal komputerowy) wraz z odpowiednim oprogramowaniem typu klient, umożliwiające obsługę aplikacji stworzonej w architekturze klient-serwer. Cechą szczególną cienkiego klienta jest niezależność od obsługiwanej aplikacji serwerowej (jej zmiana nie pociąga za sobą konieczności wymiany oprogramowania klienta). Dodatkowym atutem jest niewielkie zapotrzebowanie na moc przetwarzania. Przykłady przeglądarki internetowe, Telnet, NX, mechanizm obsługi tel. kom,... 16

17 Modele chmury obliczeniowej 17

18 Modele chmury obliczeniowej IaaS - Infrastructure as a Service ("infrastruktura jako usługa") model polegający na dostarczaniu klientowi infrastruktury informatycznej czyli sprzętu, oprogramowania oraz serwisowania. Klient wykupuje na przykład konkretną liczbę serwerów, przestrzeni dyskowej lub określony zasób pamięci i mocy obliczeniowej. Nie oznacza to jednak, że sprzęt fizycznie zostanie zainstalowany w siedzibie klienta. W tym modelu zdarza się, że klient dostarcza usługodawcy własne oprogramowanie do zainstalowania na wynajmowanym sprzęcie. Przykład: Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud) 18

19 Modele chmury obliczeniowej (cd) PaaS - Platform as a Service ("platforma jako usługa") sprzedaż gotowego, często dostosowanego do potrzeb użytkownika, kompletu aplikacji. Nie wiąże się z koniecznością zakupu sprzętu ani instalacją oprogramowania. Wszystkie potrzebne programy znajdują się na serwerach dostawcy. Klient po swojej stronie ma dostęp do interfejsu (na ogół w postaci ujednoliconego środowiska pracy) poprzez program klienta, np. przeglądarkę internetową. W tym modelu usługi najczęściej dostępne są dla użytkownika z dowolnego połączonego z internetem komputera. Przykłady: Google App Engine, Windows Azure (Cloud OS) 19

20 Modele chmury obliczeniowej (cd) SaaS - Software as a service ("oprogramowanie jako usługa") klient otrzymuje konkretne, potrzebne mu funkcjonalności i oprogramowanie. Korzysta z takiego oprogramowania, jakiego potrzebuje. Nie interesuje go ani sprzęt, ani środowisko pracy. Ma jedynie zapewniony dostęp do konkretnych, funkcjonalnych narzędzi niekoniecznie połączonych ze sobą jednolitym interfejsem. Programy działają na serwerze dostawcy. Klient nie jest zmuszony nabywać licencji na nie. Płaci jedynie za każdorazowe ich użycie, a dostęp do nich uzyskuje na żądanie. Przykłady: SalesForceCRM, Google Apps, ZOHO Support,... 20

21 Modele chmury obliczeniowej (cd) S+S - Software + service ( oprogramowanie plus usługa") korzystanie z klasycznego oprogramowania (Software), z drugiej strony możliwość skorzystania z tego na zasadzie usługi (Service). Nasz wybór : co dla nas jest lepsze 21

22 22

23 LOGICAL etapy realizacji projektu Etapy: Etap 1: - Instalacja w każdym regionie chmury obliczeniowej dla logistyki w okresie 2 lat 6 regionalnych chmur LOGICAL - Uruchomienie platformy serwisów web dla firm regionalnych Etap 2: - wprowadzenie danych regionalnych partnerów logistycznych - badania, oceny, ulepszenia, poprawa usług Etap 3: - Integracja regionalnych chmur w Intercloud Computing - w ciągu 3 lat LOGICAL-Super-Cloud Σ 6 chmur regionalnych LOGICAL 23

24 Jaka koncepcja realizacji? Kierunki: Modernizacja ICT i jej dostosowanie do potrzeb (eksternalizacja kosztów IT) Dostosowanie procesów logistycznych między dostawcami usług a klientami(procesy ciągnięte (PULL), przykład Dell Supply Chain, sprzedaż produktów mody, medycyna regeneratywna,...) Relokacja -dostęp do baz danych -rozszerzenie oferty poprzez udostępnienie ERP dla wytwórców -redukcja kosztów kooperacja partnerów logistycznych 24/48

25 supply taggedreal time data Shared information space logistics cloud + Logistics IT-service offer Matching services Process control services Filtering services demand / offer Context-dependent, Optimization services actor-specific information Aggregation services services Subscribe torelevant events Share & Benefit pay/receive per use accessibility security safety accuracy I.e. Onward flight/train/ truck connections, alternative routes, forwarding runs free capacities freight projects Company #A Company #B Company #C Company #D Logistics hub (interportos, airports, seaportsetc.) 25

26 Przykład wykorzystania IT Input: Sensor in traffic and transportation infrastructure Smart traffic information management system: IT integration platform with connection planning, assurance and optimization services Output: Higher traffic flow transparency, on-time traffic information for drivers and scheduling 26

27 Ontologia logistyki 27

28 Oczekiwania od dostawców logistycznych usług Prywatna logistyczna chmura obliczeniowa Oferta usług-it dostosowana do rzeczywistych potrzeb Pay as you go Przekonywujący model bezpieczeństwa Propozycja migracji usług Wspomaganie on demand (w uzupełnieniu hotline) Możliwość rezygnacji z chmury (lub okres próbny) 28

29 Wymagania technologiczne chmury LOGICAL Poufność i bezpieczeństwo Szerokie wykorzystanie IT Szybkie udostępnienie usług Księgowość/Monitorowanie/Rozliczanie 29

30 Poufność i bezpieczeństwo Ochrona danych i bezpieczeństwo Istotne kwestie: Kto jest właścicielem danych? Kto odpowiada za backups? Jak moje dane są oddzielone od innych danych? Czy jest bezpieczny dostęp do usług? Czy przestoje w funkcjonowaniu chmury są dozwolone? Co z moimi danymi gdy dostawca zbankrutuje? Dostawca usług w chmurze musi dać satysfakcjonujące odpowiedzi na te pytania 30

31 Szerokie wykorzystanie IT Dostawca usług w chmurze zapewnia różne formy technologie wirtualizacji Wykorzystanie specyficznych technologii prowadzi do zmniejszenia korzyści z powodu niekompatybilności rozwiązań IT Dlatego chmura LOGICAL musi być otwarta na powszechnie stosowane rozwiązania IT 31

32 Szybkie udostępnianie usług Zasoby powinny być tylko przydzielone w momencie korzystania z usługi Konieczność szybkiego przydziału zasobów LDU nie chcą antycypować wykorzystania usług, ale chcą korzystać z usług na żądanie Szybkie udostępnienie usług jest ważnym argumentem za technologią chmury w porównaniu z tradycyjną infrastrukturą IT Szybkie udostępnienie usług jest podstawa sukcesu wdrożenia chmury obliczeniowej! 32

33 Oszczędność kosztów dzięki pay-as-you-go Brak potrzeby dużych inwestycji w infrastrukturę IT, oprogramowanie i konsultacje w początkowej fazie projektu; wykorzystywane zasoby będą określone w trakcie realizacji projektu Prowadzi to do większej płynności finansowej firm, które korzystają z usług w chmurze To również daje lepsze podstawy do ustalania kosztów; wg liczba użytkowników, dostaw lub liczba zaangażowanych LDU w łańcuchu dostaw. 33

34 Oferta nieograniczonych usług na żądanie Nieograniczona w chmurze liczba usług na żądanie Firmy logistyczne mogą wymagać określone usługi na żądanie 34

35 Korzyści dla logistyków Użyteczność produktów IT 1. Opis aktualnych rozwiązań IT: narzędzia, słabe punkty, koszty, wysoka poprzeczka 2. Definicja wymaganych funkcji ( testy walidacji) 3. Testy użytkownika i ocena zaprojektowanych narzędzi 4. Zrozumienie zadań logistyki przez ludzi IT Korzyści i efekty 1. Rozwój IT w kierunku nowych funkcjonalności 2. Oszczędność kosztów testowania (ponieważ robi to się w chmurze) 35

36 Redukcja kosztów dzięki zmniejszeniu czasu uruchomienia serwisu Wprowadzenie chmury skraca czas wejścia na rynek do minimum: szybsze udostępnienie infrastruktury wykorzystanie bazy chmury obliczeniowej Reduction of time for traditional vs. Clou Computing 36/48

37 Zwiększenie bezpieczeństwa Dostawcy chmury mają większe możliwości zatrudnienia specjalistów od bezpieczeństwa Specjalistyczne centra danych Niezawodna infrastruktura IT Specjalistyczne usługi Security traditional vs. Cloud Computing 37

38 Aktualne i bezpieczne serwisy Dostawcy chmury zapewniają najnowsze wersje usług Firmy logistyczne nie zajmują się problematyką utrzymania najnowszych wersji oprogramowania Dostawcy chmury korzystają z oprogramowania i sprzętu wysokiej jakości co zmniejsza ryzyko utraty danych lub ataków Dostawcy chmury zapewniają archiwowanie i kodowanie danych oraz bezpieczny dostępu do usług 38

39 VMware VMware oprogramowanie do wirtualizacji maszyn Działa na wielu SO na jednym komputerze Platforma realizacji projektów informatycznych Serwer dla przedsiębiorstw 39

40 40

41 VMware przykłady konkretnych wyników ekonomicznych Reduction in Datacenter Capital Expense $14,235 Reduction in Datacenter Operating Expense Reduction in Risk $30 MM $5, $4 MM Before After Infrastructure Cost per App Before After Sys Admin per 100 Apps* Before After Business Loss Due to Datacenter Outage** * Source: IDC and VMware TAM program ** Source: VMware customer a $2bn insurance company. Estimates based on 40 hrs needed to recover before virtualizing and 4.5 hrs needed for the same recovery after virtualization. 41

42 Użytkownicy VMware 42

43 Wybór usługi z katalogu 43

44 Konfigurowanie usługi 44

45 Aktywacja usługi i użycie 45

46 Regional LOGICAL Website 46

47 Surveydatabase 47

48 LOGICAL status: Preliminary analysis of regional survey data 48

2/13/2012. Projekt badawczo-wdrożeniowy LOGICAL. Partnerzy projektu LOGICAL. Jerzy Korczak jerzy.korczak@ue.wroc.pl

2/13/2012. Projekt badawczo-wdrożeniowy LOGICAL. Partnerzy projektu LOGICAL. Jerzy Korczak jerzy.korczak@ue.wroc.pl W tamtym roku uznaliśmy że wasze procesy były zbyt skomplikowane Koncepcja i główne rezultaty projektu LOGICAL więc wstawiliśmy je w chmurę Jerzy Korczak jerzy.korczak@ue.wroc.pl I niech teraz chmura zrobi

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing. Przetwarzanie w chmurze

Cloud Computing. Przetwarzanie w chmurze Cloud Computing Przetwarzanie w chmurze Chmura obliczeniowa Chmura obliczeniowa model przetwarzania oparty na użytkowaniu usług dostarczonych przez zewnętrzne organizacje. Funkcjonalność jest tu rozumiana

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Chmura Obliczeniowa przegląd... 5 Definicja Chmury Obliczeniowej i Przetwarzania w Chmurze... 5 2 Wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie AMR

Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie AMR PAK vol. 59, nr 1/2013 73 Krzysztof BILLEWICZ Politechnika Wrocławska, Instytut Energoelektryki ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie

Bardziej szczegółowo

1. MECHANIZMY MIĘDZYPROCESOWE APLIKACJI DZIAŁAJĄCYCH CLOUD I LOKALNIE. Cloud computing. Rys. 1. Praca w chmurze i poza chmurą

1. MECHANIZMY MIĘDZYPROCESOWE APLIKACJI DZIAŁAJĄCYCH CLOUD I LOKALNIE. Cloud computing. Rys. 1. Praca w chmurze i poza chmurą Cloud computing Czym jest praca w chmurze? Praca w chmurze obliczeniowej oznacza pracę z aplikacjami lub usługami, udostępnianymi przez internet, w odróżnieniu od tradycyjnych aplikacji instalowanych lokalnie

Bardziej szczegółowo

MŚP w chmurze obliczeniowej jak przyspieszyć biznes? Wykorzystanie chmur obliczeniowych w działalności MŚP

MŚP w chmurze obliczeniowej jak przyspieszyć biznes? Wykorzystanie chmur obliczeniowych w działalności MŚP MŚP w chmurze obliczeniowej jak przyspieszyć biznes? Wykorzystanie chmur obliczeniowych w działalności MŚP Warszawa 27.06.2014 Agenda Część I Godz. 10:00 12:15 1. Wprowadzenie: Cloud computing podstawowe

Bardziej szczegółowo

Cloud computing jako środowisko integracji usług informatycznych

Cloud computing jako środowisko integracji usług informatycznych Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Nr 9, Rok 7, 2013, s. 63-77 Cloud computing jako środowisko integracji usług informatycznych Dariusz Pałka, Wojciech Zaskórski, Piotr Zaskórski Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura ICT dla sektora MSP w modelu cloud computing

Infrastruktura ICT dla sektora MSP w modelu cloud computing ZNUV 2014;35;115-128 115 Piotr Adamczewski Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Infrastruktura ICT dla sektora MSP w modelu cloud computing Streszczenie Jedną z istotnych barier rozwojowych sektora MSP są

Bardziej szczegółowo

MUSISZ BIZNES ABC. Wszystko co. Fakty i mity. Zarządzanie. Cloud computing. benchmark magazyn #2 / 9 / 2013

MUSISZ BIZNES ABC. Wszystko co. Fakty i mity. Zarządzanie. Cloud computing. benchmark magazyn #2 / 9 / 2013 BIZNES benchmark magazyn #2 / 9 / 2013 ABC ekonomiki chmury obliczeniowej s. 6 Fakty i mity na temat Cloud computingu s.17 Zarządzanie cyklem życia produktu w chmurze s. 36 Cloud computing rozmowa z Jerzym

Bardziej szczegółowo

Ireneusz Miciuła Krzysztof Miciuła

Ireneusz Miciuła Krzysztof Miciuła ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 798 studia INFORMATICA NR 34 2014 Ireneusz Miciuła Krzysztof Miciuła Uniwersytet Szczeciński Znaczenie przetwarzania w chmurze dla bezpieczeństwa działalności

Bardziej szczegółowo

Wybór usług modelu chmury obliczeniowej do tworzenia obszaru komunikacyjnego w przedsiębiorstwie

Wybór usług modelu chmury obliczeniowej do tworzenia obszaru komunikacyjnego w przedsiębiorstwie Ewelina ZAJĄC, Tomasz CIEPLAK Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa, Politechnika Lubelska E mail:ewelina.n.zajac@gmail.com, t.cieplak@pollub.pl Wybór usług modelu chmury obliczeniowej do tworzenia obszaru

Bardziej szczegółowo

Architektura chmur i wirtualizacja. Wykład 1 Wprowadzenie do chmur

Architektura chmur i wirtualizacja. Wykład 1 Wprowadzenie do chmur Architektura chmur i wirtualizacja Wykład 1 Wprowadzenie do chmur Żenujący żart Było znacznie przyjemniej zanim ludzie zaczęli przechowywać wszystko w chmurze 3 Zaliczenie Wykład: 10h Test wyboru (możliwość

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEM ERP W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEM ERP W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie jednym ze szczególnie interesujących sposobów nabycia i użytkowania systemów informatycznych klasy ERP jest

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH ORAZ ICH ZASTOSOWAŃ W SEKTORZE MSP Tomasz Kulisiewicz Marek Średniawa Współpraca

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty Cloud Computing

Prawne aspekty Cloud Computing Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji Kierunek: Prawo Ewa Molenda Nr albumu: 1019292 Prawne aspekty Cloud Computing Opiekun pracy magisterskiej: Prof. dr hab. Ewa Nowińska Instytut Prawa

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa z perspektywy CFO wyzwanie, ryzyko, czy nieograniczone możliwości?

Chmura obliczeniowa z perspektywy CFO wyzwanie, ryzyko, czy nieograniczone możliwości? Webinarium Chmura obliczeniowa z perspektywy CFO wyzwanie, ryzyko, czy nieograniczone możliwości? Prelegenci: Krzysztof Radziwon, Partner w Departamencie Risk Consulting, KPMG w Polsce Przemysław Szuder,

Bardziej szczegółowo

SAAS jako metoda świadczenia e-usług

SAAS jako metoda świadczenia e-usług SAAS jako metoda świadczenia e-usług Michał Małyszko UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Michał Małyszko UBIK Business Consulting Sp. z o.o. www.ubikbc.pl Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

Piotr Fulmański Sebastian Wojczyk

Piotr Fulmański Sebastian Wojczyk ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 798 studia INFORMATICA NR 34 2014 Piotr Fulmański Sebastian Wojczyk Uniwersytet Łódzki Potencjalne korzyści i zagrożenia związane z chmurą obliczeniową Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Original edition copyright 2011 by Tejaswi Redkar and Tony Guidici. All rights reserved.

Original edition copyright 2011 by Tejaswi Redkar and Tony Guidici. All rights reserved. Tytuł oryginalny: Windows Azure Platform Tłumaczenie: Radosław Meryk Original edition copyright 2011 by Tejaswi Redkar and Tony Guidici. All rights reserved. Polish edition copyright 2013 by HELION SA.

Bardziej szczegółowo

Biznes w chmurze ELŻBIETA ZDROJEWSKA

Biznes w chmurze ELŻBIETA ZDROJEWSKA Biznes w chmurze Aktualnie niemal każda fi rma ma wielkie ilości danych gromadzonych i przetwarzanych w systemach IT. Każdego dnia powstają eksabajty danych, których większość jest przetwarzana przez różne

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

Partner merytoryczny. Więcej za mniej. Trendy IT 2012

Partner merytoryczny. Więcej za mniej. Trendy IT 2012 Partner merytoryczny Więcej za mniej Trendy IT 2012 1 UPROŚĆ zarządzanie centrum danych dzięki sile konwergencji. Infrastruktura konwergentna HP pozwala uprościć kolejny etap wdrażania prywatnej chmury

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO W CHMURZE OBLICZENIOWEJ 1 Jolanta Joszczuk-Januszewska

ASPEKTY OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO W CHMURZE OBLICZENIOWEJ 1 Jolanta Joszczuk-Januszewska Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2013 ASPEKTY OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO W CHMURZE

Bardziej szczegółowo

Co to jest chmura (Cloud Computing)?

Co to jest chmura (Cloud Computing)? Co to jest chmura (Cloud Computing)? Według jednej z teorii chmura to przeniesienie pewnych zasobów (serwerów, danych, aplikacji) z naszej firmy/serwerowni w inne miejsce. I to bez względu na to czy to

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE CHMURY OBLICZENIOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

ZASTOSOWANIE CHMURY OBLICZENIOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ZASTOSOWANIE CHMURY OBLICZENIOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE Jerzy LIPSKI Streszczenie: Technologia IT chmury obliczeniowej staje się atrakcyjną alternatywą dokonywania złożonych i pracochłonnych obliczeń związanych

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania.

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania. IBM 2013 Rozwiązania Usługi Sprzęt i Oprogramowanie Rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał Spis treści Analiza biznesu... 4 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo