Language in Central Europe s History and Politics. Język w dziejach i polityce Europy Środkowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Language in Central Europe s History and Politics. Język w dziejach i polityce Europy Środkowej"

Transkrypt

1 Tomasz Kamusella Language in Central Europe s History and Politics Central Europe, as other sections of the continent, used to be multilingual and multiscriptural. In the modern age, nationalism and centralizing etatism did away with this multiplicity of languages and scriptures in Western Europe. In the eastern half of the continent, especially in Central Europe, this multiplicity fared better, though, paradoxically, due to the fact that language and writing were made there into the main instrument of politics, and also of nationhood and statehood legitimization. The multitude of ethnolinguistic nation-states that were spawned in the twentieth century by the marriage of language and state ensured that almost as many languages were created and/or elevated to the status of official languages as many polities were fashioned in the region. This article sketches the story of the gradually politicized multilingualism of Central Europe. Key words: Central Europe, politicized multilingualism, ethnolinguistics Język w dziejach i polityce Europy Środkowej W Europie Środkowej, jak i gdzie indziej na kontynencie europejskim, wielojęzyczność i używanie wielu systemów pisma było normą w przeszłości. Zmieniło się to w okresie nowożytnym, kiedy nacjonalizm i centralizujący etatyzm zlikwidowały tę wielość języków i pism na zachodzie Europy. Za to na wschodzie kontynentu, a szczególnie w Europie Środkowej, owa wielojęzyczność przetrwała, co zakrawa na paradoks, dzięki uczynieniu z języka i pisma naczelnego instrumentu uprawiania polityki oraz podstawy legitymizacji państwowości i istnienia narodów. Normatywne powiązanie języka z państwowością spowodowało, że w XX stuleciu ogromna większość państw utworzonych w tym regionie to państwa etnojęzyczne. Tym sposobem, przynajmniej tak wiele języków zostało wyniesionych do statusu języków oficjalnych, jak wiele powstało tego rodzaju państw. Niniejszy artykuł szkicuje historię stopniowej polityzacji wielojęzyczności w Europie Środkowej.

2 Grażyna Szwat Gyłybow The Lonely Sceptic. Bulgarian culture in the trap of its neo-manichaean tradition The article attempts to synthesize how the Bulgarian national medieval heresy is adapted to the needs of the Bulgarian national discourse. Advocates of the Enlightenment utopia of progress made it one of the foundation myths of Bulgarian national ideology, seeing Bogomils as precursors to progressive movements across Europe. Over two centuries, the semantic flexibility of Bogomilism led to multiple ideological appropriations from such diverse or contradictory schools of thought as Marxism, freemasonry, occultism or Theosophic spiritualism. In relying on the Bogomil heritage, all those schools were invisibly tied together by the idea of progress, an idea which they shared (even if they all interpreted it in different ways). At the same time, fascination with Bogomilsm on the Bulgarian ground seems to be a sign of the longings for transcendence, and a proof of an unfinished modernization. Modernization with its attendant phenomenon of secularization remains very much an incomplete project as exemplified by the semi-modern man. Further research will discover the strategies as to how to endow life with a meaning in such a sense as Horkheimer and Adorno see it, as well as a role of the post-colonial complex in this reality. Key words: Bulgarian identity and culture, Bogomilism, myths, national discourse Samotność sceptyka. Kultura bułgarska wobec własnej tradycji neomanichejskiej Artykuł stanowi próbę syntetycznej prezentacji procesu adaptacji do potrzeb bułgarskiego dyskursu narodowego średniowiecznej herezji bogomilskiej. Rzecznicy oświeceniowej utopii postępu uczynili z niej jeden z fundatorskich mitów bułgarskiej ideologii narodowej, uznając bogomiłów za prekursorów postępowych ruchów w Europie. Elastyczna semantyka bogomilstwa przyzwalała na rozmaite warianty ideologicznych zawłaszczeń, które dokonywane były na przestrzeni dwóch stuleci przez bardzo różne, a nawet skłócone światopoglądy (marksizm, wolnomularstwo, teozoficzny spirytualizm), w niewidoczny sposób spajane przez różnie rozumianą ideę postępu. Równocześnie jednak, na gruncie bułgarskim fascynacja bogomilstwem zdaje się być przejawem nieugaszonej przez sekularyzację tęsknoty za transcendencją, a co za tym, idzie dowodem wciąż niedokończonej modernizacji. Stan połowicznego oświecenia de facto oznacza niepewność światopoglądową, która nie potrafi się obyć bez mitu, godzącego kulturowe i aksjologiczne sprzeczności. Dalsze badania nad tą problematyką pozwolą odsłonić strategie usensowniania rzeczywistości przez społeczność na poły nowoczesną (w sensie jaki nadali temu pojęciu Horkheimer i Adorno), a zarazem obciążoną swoiście rozumianym kompleksem postkolonialnym.

3 Denise Deutschlander Immigration as a Perceived Threat to National Identity: An Austrian Case Study This article is the case study of one nation, Austria, reacting to the challenges of the globalized world, specifically immigration. To determine how Austrians perceive immigration, data from the International Social Survey Programme (ISSP) in 1995 and 2004 were compared. The investigated hypothesis assumed that the increased immigration resulting from EU integration and globalization would lead to increased xenophobia as Austrians attempt to defend their national identity. The crosstabulation analysis of ISSP data revealed that Austrians became more hostile toward immigration between 1995 and The events between 1995 and 2004 indicate that this increase in anti-immigration sentiment is likely due to both political campaigns targeting Austrians already uneasy about immigration and insecurity arising from increased immigration. Keywords: immigration, Austria nationalism, globalization, identity. Imigracja jako potencjalne zagrożenie dla tożsamości narodowej na przykładzie Austrii Na przykładzie Austrii artykuł ukazuje reakcję mieszkańców tego kraju na wyzwania stwarzane przez globalizujący się świat, a konkretnie przez zjawisko imigracji. Ażeby ustalić, jak Austriacy postrzegają imigrację do swego kraju, autorka porównawczo zestawiła dane z dwóch międzynarodowych sondaży International Social Survey Programme (ISSP), uzyskane w roku 1995 i Przyjęta przez nią hipoteza badawcza zakładała, że wzrost liczby imigrantów, będący efektem dokonującej się we Wspólnocie Europejskiej integracji, jak też globalizacja to są czynniki, które spowodują narastanie ksenofobii, gdy Austriacy okażą wolę obrony własnej tożsamości narodowej. Z analizy przeprowadzonej na podstawie danych z sondaży ISSP wynika, że w okresie od 1994 do 2004 roku niechęć Austriaków do imigrantów wzrosła. Wydarzenia z lat zdają się świadczyć o tym, że ów wzrost nastrojów antyimigracyjnych może być powodowany zarówno przez kampanie polityczne skierowane do tych Austriaków, którzy już wcześniej żywili zastrzeżenia wobec imigracji, jak też może wynikać z poczucia niepewności wywoływanego coraz większym napływem przybyszy do ich kraju.

4 Elżbieta Pałka, Tomasz Szyszlak The Greek Catholic Apostolic Exarchate in the Czech Republic: The Ruthenian, Slovakian, Czech and Ukrainian Churches The article investigates the contemporary Greek Catholic Church in the Czech Republic. The Greek Catholic communities both in the Czech Republic and in Slovakia commonly refer to the cyrilomethodian tradition, the origins of which are best viewed from their genesis in the act of Uzhhorod Union in The Greek Catholic Church in the Czech territory did not take on an institutionalized form, however, until the interwar period when many Slovaks and Ruthenians (Ukrainians) from the Subcarpathian Rus, now known as Carpathian Ruthenia, as well as Ukrainians from Galicia and Russians, started to settle in Prague and other main urban centers. The Greek Catholic Church in the Czech and Slovak territories not only satisfied the religious needs of its worshippers, it also performed an important role in shaping and strengthening cultural and national identity of its members, especially those of Ruthenian nationality. The negative consequence of this fact was both using the Church to manipulate the nation-building processes and its liquidation after WWII in the aftermath of the struggle against all manifestations of Ruthenism / Ruthenian national identity. On the other hand, the Church proved it was able to preserve its multicultural character. The authors advance a thesis that acknowledges that the Greek Catholic Church in the Czech Republic has a multicultural character, that is also Ruthenian, Slovakian, Czech and Ukrainian, as is reflected in the second part of the title of the article. Key words: Greek Catholic Apostolic Exarchate, the Czech Republic, national identity

5 Magdalena Kwiecińska Petty gentry in Galicia: between Polish and Ukrainian National Movements In the Ukrainian part of the lower Carpathians there are villages inhabited by gentry without estates who tilled their own land (zaścianki szlacheckie), and whose origins can be traced to the 14th century. Members of these communities, who came to eastern frontiers of the Polish Commonwealth, became responsible for guarding them, and over time received landed properties and coats of arms. The later Austrian domination, however, changed the existing order. Emperor Joseph II s reforms reorganized the landed gentry so as to unify them with the rest of the Habsburg Empire. The next significant development in Eastern Galicia was the national movements which influenced the identity of Ruthenian-Ukrainians. The term gente Rutheni natione Poloni describing members of the gentry thus began losing its meaning. The emerging elites of the Ukrainian nation wished to find specific traditions of, and historical identity for, the gente Rutheni. At the same time, they sought to break away from natione Poloni which was depriving them of their historical roots. The Polish side tried to hold on to the societal unity of pre-partitioned Poland, and treated the Ukrainian movement as a social rather than a nationalistic problem. Very important for the status of the petty gentry was the foundation of The Society of Ruthenian Gentry in Galicia in Its members focused on defending their own interests and maintaining the national tradition of neutrality amongst those communities. However, in the aftermath of WWI their work weakened and was stopped with the creation of The Union of Farming Gentry (Związek Szlachty Zagrodowej) in The lesser gentry thus fell under strong influence from the Polish government and lost much autonomy. Keywords: petty gentry, eastern Galicia, Ruthens-Ukrainians, Ukrainian national identity

6 Agnieszka Gucka Serb-Croat rivalry over leadership in the unification movement of South Slavs in the first half of the 20th century The first half of the 20th century witnessed a complex process leading to the birth of a state unit which united south Slav peoples for the first time in history, i.e., the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenians. Although the political idea of creating the Yugoslavian state originated simultaneously in the Croat and Serb lands, their respective plans as to how to create a common statehood were diverse. Both Serbs and Croatians were convinced of the superiority of their respective cultures as well as of their historic rights to guide and speak for the rest of the south Slavs and intended to lead the unifying movement. The major integrating element as well as area of conflict for political and spiritual leadership was, in their opinion, the language. This is why they argued about the superiority of different dialects of the Serbo-Croatian language. The author also discusses the Polish participation in the unifying project, namely that of the Lambert Hotel and the envoys of Prince Adam Czartoryski. A key role in this rivalry was played by Bosnia. Finally, though, the emerging Yugoslav idea was to face a sharp confrontation with the emergence of Croat and Serb nationalisms. Key words: Serbia, Croatia, Bosnia, South Slavs, unification, state

7 Dominika Mikucka-Wójtowicz The situation of the serbian minority in the Republic of Croatia: between normative regulations and practice The article deals with the situation of the Serbian minority in the Republic of Croatia since the 1990s through to It focuses on the one hand on the legal solutions, mostly those rights that have been guaranteed to minorities in the Constitution and in the Charter Relating to the Rights of National minorities, with its novels, as well as in other detailed acts regulating this matter. On the other hand, it takes into consideration the actual execution of these rights in practice. The author pays some attention also to the influence of the international community on the improvement of the situation of the Serbian minority in Croatia. This particular minority has been chosen here for consideration, from among more than twenty minorities living in Croatia, because the author is convinced that it can serve as the best evidence of how democracy in this country is working. Indeed, Croatian-Serbian relations bear the burden of numerous historical sentiments and animosities. Thus, only when we find out that the established rights of the Serbian minority are respected in practice, can we say that the democratic standards in the sphere of the protection of minority rights are respected in reality in the Republic of Croatia. Key words: Croatia, Serbian minority, minority rights

8 Marcin Dębicki Grunwald again! or national topics in football The paper examines the nature of contemporary football: does it play any function beyond the scope of just sheer entertainment? According to the author of the article, the answer is yes and that is why a variety of national and political dimensions of football matches were presented here. References in the paper cite dramatic events (e.g., the war in former Yugoslavia) as well as seemingly unimportant manifestations, such as people painting their faces with national colors all with football in the background. In the first case, we have an example of ethnic hatred that can be traced back to football stadiums. In the second case, however, there is a clear reference to Michael Billig s conception of banal nationalism, accounting for many everyday gestures, which although performed unconsciously and with no chauvinistic intensions, usually point at the real significance of national feelings in one s life. Although on the margins of mainstream discussions, a couple of observations on the idea of national characteristics in football styles of particular teams (e.g., Polish, Italian, etc.) were presented in the text. Some attention was also paid to Lukas Podolski a Polish born German footballer who may embody the inability to determine one s national identity. Podolski was called here a man of borderland, which is a reference to its individualistic-cultural dimension. Key words: football, (banal) nationalism, politics, national characteristics

9 Piotr Majewski Changes in The Ethnic Map of Warsaw in light of Poland s Migration Policy Nowadays, almost in the blink of the eye, multiculturalism in Warsaw is gaining a new character, but this new character has older, pre-war roots. Today we witness a process in which the old minorities, especially Jews, are replaced by other migrants, mostly Vietnamese. Warsaw attracts, with its economic and social growth, not only people from other parts of Poland but also ethnically varied groups of migrants. Unfortunately, the Polish public sphere is ruled by diversionary issues and policies. One may have an impression then that we have entered an era of political correctness but this has been done without the proper debate concerning its postulates or even attempts to define fuzzy borders between what we can consider as only our (or theirs ) and what is truly universal. If we do not engage in this debate, it is possible that one day the multiculturalists dream of difference and ethno-nationalists will become the reality. This means that we will wake up in a state in which alienated individuals (both true Poles and migrants) will be individually described only in the frames of fundamentalism with universal aspirations or ethnic ghettos, which are also artificially created with the help of national pop culture. Key words: migrants, migration management, minorities, multiculturalism, tolerance, invented tradition

10 Natalia Rzucidło Kashubians in the Internet The article first describes the present situation of the Kashubian language in Poland, its legal status and the population which speaks Kashubian in everyday life, as well as the strategies of development of major institutions and associations which take care of the Kashubian tradition and language. Second, the article examines the portrayal of some Kashubian language media in Poland, such as newspapers, radio stations and TV programmes. It also focuses on the Internet activities, such as the Kashubian portals and forums. Given some issues with translation, the author deals with major ways in which computers can be adapted to the Kashubian language through special keyboards and software for the Linux operating system. In many ways, promoting the Kashubian language through new technology proves that young people are involved in the maintenance of Kashubian identity. Thus, modern mass media, especially the Internet, can be successfully used as a vehicle for the ethnic heritage, tradition and language. Modern media vehicles can actually support ethnic groups rather than present a major threat for them. Key words: Kashubians, the Internet, ethnic heritage

11 Maciej Kurcz Juba a centre of culture and conflict: transformation of ethnicity in post-war south Sudan Juba, the capital of autonomous South Sudan, is becoming a regional metropolis. After the civil war ended in 2005, there was a flood of migration into the city. Juba is already a city of various cultures, as well as numerous conflicts in which ethnic groups are often involved, but is now involved in a kind of experimental urban ground for interrelationships between different ethnicities in post-war South Sudan. This article presents the complex processes of transformations of identity in this part of Africa as seen from the perspective of the municipal, religious and trade centres. Moreover, the author attempts to analyze in detail what happens to ethnicity when this transition took place in Juba. The presented material comes from the author s field work done in South Sudan in 2007 and 2008, financed with the grant obtained from the Ministry of Science and Higher Education. Key words: South Sudan, Juba, migration, ethnicity

12 Jacek Falski Post-socialist social heritage in Romania The article briefly reviews the conclusions from the recent sociological research on post-socialist social heritage in Romania. Its results are bitter. Socialism left behind in a societal sense deformed and injured beings and human minds, it embodied irrationality, and promoted a senile mentality in this country. Since 1989, when the former regime collapsed, multidimensional social changes have occurred: the polarization of lifestyles, impoverishment of the people, moral crisis and distrust in public institutions. The new Romanian society is characterized by such features as the struggle for survival, mini-development, leftist conservatism, apparent democracy ( for display ), minimal citizen activity, lack of interest in the public life, distrust of the state s effectiveness, full subjugation to the state and its organs. After 1989, numerous research institutions with the aim of investigating the recent past of the Romanian state have been founded. However, they are strictly politically oriented and are instrumentally used by the politicians. Key words: Romania, post-socialist heritage, society, change

13 Anna Jawor Samuel Huntington s apocalypse? Will the Biblical Apocalypse come true? Do some of the civilizations proposed by Samuel Huntington correspond to the seven seals from the Book of Revelation? If this is true, does it tell us any more about the identity of the Antichrist and future Battles of Armageddon? According to Huntington, religion is the most important factor in the future of the world and is the main dividing line between the Islamic and Western worlds. The United States plays a leading role but Islamic civilization does not want to be directed by it. Muslims are generally afraid of the Western culture and they largely perceive it as depraved and unfaithful. On the other hand, however, the USA is also one of the most religious countries in the world, but in its own way. The two civilizations, for the most part, do not understand each other and have different interpretations as to what is good and what is wrong this is why the dialogue is so important. Dialogue will help us to avoid stereotypes and ethnocentrism which was one of Huntington s sins. America has led a unipolar world since However, we can also observe the rise of the rest the growing role of other global actors. Surveys of world public opinion show that in fact people wish the world was more multi-polar. The problem, however, is that the only great power whose leadership is widely supported is the European Union (EU) and the EU does not seem to want to play the role of the global leader. The EU has numerous unsolved problems with its own identity and the world is only changing largely through American led direction. However as globalization advances, the world is becoming increasingly multi-polar and will be led by many people from many different civilizations. Key words: Samuel Huntington, Apocalypse, globalization, leadership

REGIONAL, PATRIOTIC AND MULTICULTURAL EDUCATION IN POLAND

REGIONAL, PATRIOTIC AND MULTICULTURAL EDUCATION IN POLAND Piotr Mazur, Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach, (Kielce, Poland) Andrzej Stępnik, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, (Lublin, Poland) REGIONAL, PATRIOTIC AND

Bardziej szczegółowo

1(27) 2013 WARSZAWA 2013

1(27) 2013 WARSZAWA 2013 WARSZAWA 2013 1(27) 2013 1(27) 2013 EUROPEAN REVIEW Research Methods for Public Procurement Study of IR Crossing Regional Boundaries? Legitimization of the EU and EMU WARSAW 2013 1(27) 2013 Metodologia

Bardziej szczegółowo

SOCIO ECONOMIC CHANGES IN LODZ THE RESULTS OF TWENTY YEARS OF SYSTÉM TRANSFORMATION

SOCIO ECONOMIC CHANGES IN LODZ THE RESULTS OF TWENTY YEARS OF SYSTÉM TRANSFORMATION SOCIO ECONOMIC CHANGES IN LODZ THE RESULTS OF TWENTY YEARS OF SYSTÉM TRANSFORMATION Waldemar Cudny* * Uniwersytet Łódzki, Filia w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Konstytucji 3 maja 65/67, 97-200 Tomaszów Mazowiecki,

Bardziej szczegółowo

Archaeology (of Second Degree) as the Element of the World of Cultural Representations

Archaeology (of Second Degree) as the Element of the World of Cultural Representations A N A L E C TA A R C H A E O L O G I C A R E S S O V I E N S I A VOLUME 4 RZESZÓW 2009 (2011) Anna Zalewska Archaeology (of Second Degree) as the Element of the World of Cultural Representations The eponymous

Bardziej szczegółowo

Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province

Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province 85 Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province Maciej Dębski Institute of Philosophy, Sociology and Journalism University of Gdańsk Pomeranian Forum of Getting Out of Homelessness >

Bardziej szczegółowo

Class and Ethnicity: Polish Migrant Workers in London, 1996-2006

Class and Ethnicity: Polish Migrant Workers in London, 1996-2006 UK Data Archive Study Number 6056 Class and Ethnicity: Polish Migrant Workers in London, 1996-2006 USER GUIDE Ethnographic glossary: This is a tool that aims at facilitating a reader of the interviews

Bardziej szczegółowo

POLISH-TURKISH RELATIONS FROM NATIONAL SECURITY PERSPECTIVE

POLISH-TURKISH RELATIONS FROM NATIONAL SECURITY PERSPECTIVE National Security Bureau Republic of Poland Secretariat-General of the National Security Council Republic of Turkey POLISH-TURKISH RELATIONS FROM NATIONAL SECURITY PERSPECTIVE RELACJE POLSKO-TURECKIE Z

Bardziej szczegółowo

Archaizacja i starzenie się języka na podstawie dwóch. polskich tłumaczeń Podróży Guliwera

Archaizacja i starzenie się języka na podstawie dwóch. polskich tłumaczeń Podróży Guliwera Uniwersytet Warszawski Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Michał Kluz Nr albumu: 1170 Archaizacja i starzenie się języka na podstawie dwóch polskich tłumaczeń Podróży Guliwera

Bardziej szczegółowo

Kurs Zapobieganie chorobom i higiena (Polish)

Kurs Zapobieganie chorobom i higiena (Polish) Introduction of TAMPEP method Contents of the course þ Course of Prevention and hygiene (English) þ Curso de Prevencion e Higiene (Spanish) þ Kurs Zapobieganie chorobom i higiena (Polish) þ 7JDF AD,&,>H4&>Z,

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja seniorów między powinnością a profesją kształcenie i działanie

Aktywizacja seniorów między powinnością a profesją kształcenie i działanie Aktywizacja seniorów między powinnością a profesją kształcenie i działanie ABSTRAKTY Prof. Rosa M. Baños, Prof. Soledad Quero, E. Etchemendy, D. Castilla, Prof. C. Botella The Butler System: an Active

Bardziej szczegółowo

Peasants in Piast Poland prior to Settlement with German Law as a Historiographical Problem

Peasants in Piast Poland prior to Settlement with German Law as a Historiographical Problem HISTORICAL ANNALS LXXVIII 2012 Sławomir Gawlas Peasants in Piast Poland prior to Settlement with German Law as a Historiographical Problem I 1. The history of peasants as a distinct social class within

Bardziej szczegółowo

Culture of Trust in ICT-aided Educational Interactions Report 1. (english & polish)

Culture of Trust in ICT-aided Educational Interactions Report 1. (english & polish) Maria Czerepaniak-Walczak Elżbieta Perzycka Culture of Trust in ICT-aided Educational Interactions Report 1 (english & polish) Szczecin 2013 Maria Czerepaniak Walczak & Elżbieta Perzycka Culture of Trust

Bardziej szczegółowo

półrocznik 2013 nr 1 (12) Studies in Law: Research Papers 2013 No. 1 (12)

półrocznik 2013 nr 1 (12) Studies in Law: Research Papers 2013 No. 1 (12) Studia półrocznik 2013 nr 1 (12) Rozprawy i materiały Studies in Law: Research Papers 2013 No. 1 (12) Redakcja Redaktor naczelny prof. dr hab. Jan Widacki Redaktor statystyczny prof. dr hab. Tadeusz Stanisz

Bardziej szczegółowo

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach 1

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach 1 Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach 1 2 VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Wpływ Unii Europejskiej na rozwój Międzynarodowy komitet naukowy: Przewodniczący: dr Jan Telus Rektor Staropolskiej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Towards Effective ESP Instruction: The Impact of Teacher Cognition on Course Design and Classroom Practice

Towards Effective ESP Instruction: The Impact of Teacher Cognition on Course Design and Classroom Practice University of Warsaw Institute of English Studies Bożena Górska-Poręcka Towards Effective ESP Instruction: The Impact of Teacher Cognition on Course Design and Classroom Practice PhD dissertation Written

Bardziej szczegółowo

Editor in Chief. Editorial Board

Editor in Chief. Editorial Board Editor in Chief Agata Górny Associate Editor in Chief Aleksandra Grzymała-Kazłowska Managing Editor Renata Stefańska Editorial Board Piotr Koryś Yana Leontiyeva Magdalena Lesińska Stefan Markowski Justyna

Bardziej szczegółowo

Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE. Redakcja naukowa / Editoři: Łukasz Tomczyk Štefan Chudý

Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE. Redakcja naukowa / Editoři: Łukasz Tomczyk Štefan Chudý Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE Redakcja naukowa / Editoři: Łukasz Tomczyk Štefan Chudý AKTYWNA STAROŚĆ W PERSPEKTYWIE SPOŁECZNO- KULTUROWO-EDUKACYJNEJ SPOLEČENSKÉ,

Bardziej szczegółowo

Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne. Nr 11(2)/2013. Humanum. International Social and Humanisti Studies. No.

Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne. Nr 11(2)/2013. Humanum. International Social and Humanisti Studies. No. Humanum Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Nr 11(2)/2013 Humanum International Social and Humanisti Studies No. 11(2)/2013 ISSN 1898-843 5 pkt na liście rankingowej wykazu czasopism punktowanych

Bardziej szczegółowo

SPACE POWER RELIGION Przestrzeń Władza Religia

SPACE POWER RELIGION Przestrzeń Władza Religia SPACE POWER RELIGION Przestrzeń Władza Religia Institute of Archaeology Rzeszów University VOLUME 6 SPACE POWER RELIGION Przestrzeń Władza Religia Rzeszów 2011 Editor Sławomir Kadrow slawekkadrow@gmail.com

Bardziej szczegółowo

POLSKA RPA. 3 Nobel Peace Prize winners. Area: 1,219,090 km2. 8 th largest share of women in parliament in the world (42.

POLSKA RPA. 3 Nobel Peace Prize winners. Area: 1,219,090 km2. 8 th largest share of women in parliament in the world (42. Dossier www.mttp.pl 51.8 mln inhabitants 11 languages 8 th largest producer of wine in the world 3 Nobel Peace Prize winners 49.5 years life expectancy Area: 1,219,090 km2 in2012 getting credit 11,375

Bardziej szczegółowo

THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY. Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce

THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY. Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce The findings and conclusions presented in this report do not necessarily represent the position of the World Bank and

Bardziej szczegółowo

State Higher Vocational School in Nowy Sącz The dynamics of native language competence of a bilingual speaker insights into writing competency

State Higher Vocational School in Nowy Sącz The dynamics of native language competence of a bilingual speaker insights into writing competency State Higher Vocational School in Nowy Sącz The dynamics of native language competence of a bilingual speaker insights into writing competency Anna D. Biedrzyńska Nowy Sącz 2014 ` Editorial Board doc.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 744 ACTA POLITICA NR 25

UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 744 ACTA POLITICA NR 25 UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 744 ACTA POLITICA NR 25 SZCZECIN 2012 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz Bernat, Anna Cedro, Paweł Cięszczyk Piotr Michałowski, Małgorzata Ofiarska, Aleksander

Bardziej szczegółowo

Interdisciplinary Perspectives in CrossCultural Communication

Interdisciplinary Perspectives in CrossCultural Communication Interdisciplinary Perspectives in CrossCultural Communication Edited by Adam Bednarek LINCOM ACADEMIC PUBLISHERS 2 PREFACE Dear Reader, thank you for taking interest in this publication. Today to an even

Bardziej szczegółowo

THE CONCILIATION CROSSES AND SHRINES AS THE MEDIVAL RELICS OF LAW IN PO- LAND

THE CONCILIATION CROSSES AND SHRINES AS THE MEDIVAL RELICS OF LAW IN PO- LAND Ph. D. Stanisław J. ADAMCZYK Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki, Katedra Turystyki i Rekreacji, Wszechnica Świętokrzyska, ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce (Poland), e-mail: stanleyadamczyk428@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i prawa człowieka

Bezpieczeństwo i prawa człowieka Chorzowskie Studia Polityczne Nr 7/2014 Bezpieczeństwo i prawa człowieka Analiza wybranych problemów globalnych Zeszyty Naukowe Chorzowskie Studies in Politics Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu No.

Bardziej szczegółowo

The Linguistic Academy Journal of Interdisciplinary Language Studies

The Linguistic Academy Journal of Interdisciplinary Language Studies ISSN 2083-120X The Linguistic Academy Journal of Interdisciplinary Language Studies Roczniki Naukowe Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie Nr 2, Rok Akademicki 2011/2012 Warszawa 2012 LAJILS 2.indb

Bardziej szczegółowo

RADA NAUKOWA/SCIENTIFIC BOARD

RADA NAUKOWA/SCIENTIFIC BOARD ARCHITECTURAE et ARTIBUS - 2/2009 REDAKTOR NACZELNY CHAIRMAN: Grażyna Dąbrowska-Milewska g.milewska@pb.edu.pl, tel. (85) 746 99 04 SEKRETARZ NAUKOWY SCIENTIFIC EDITOR: Bartosz Czarnecki bart@pb.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

Komunikacja marketingowa we współczesnych działaniach prowizerunkowych

Komunikacja marketingowa we współczesnych działaniach prowizerunkowych PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XV, ZESZYT 4 CZĘŚĆ I http://piz.san.edu.pl Komunikacja marketingowa we współczesnych działaniach prowizerunkowych Redakcja Maciej Dębski Anna Jupowicz-Ginalska Łódź

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Nr 9 (5) 2013 PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO ISSN 2080-1335 ABW AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO CENTRALNY OŚRODEK SZKOLENIA im. gen. dyw. Stefana Roweckiego GROTA PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Bardziej szczegółowo