ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ - TEREN S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ - TEREN S.A."

Transkrypt

1 ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ - TEREN S.A.

2 Raport Roczny 2005 Annual Report

3 2005 Raport Roczny Annual Report ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ - TEREN S.A. Zakład Energetyczny Łódź - Teren S.A.

4 Spis treści Contents Szanowni Państwo 3 O Spółce 4 Organizacja Spółki 5 Schemat organizacyjny ZEŁ-T S.A. 6-7 Mapa działania ZEŁ-T S.A. 8 Władze Spółki 9 Polityka kadrowa Potencjał techniczny 12 Informatyzacja 13 Nakłady na inwestycje Klienci Środowisko naturalne 18 Otoczenie 19 Wyniki Ekonomiczno-Finansowe Osiągnięcia i wyróżnienia Opinia biegłego rewidenta Spółka zależna 28 Dear Sirs Company profile Company organization ZEŁ-T S.A. organisational scheme Map of business activity of ZEŁ-T S.A. Authorities HR policy Technical potential IT systems Investment outlay Customers Environment Surroundings Financial and Commercial Results Accomplishments and awards Opinion of chartered auditors Daughter company 2 Raport Roczny 2005 Annual Report

5 Szanowni Państwo, Dear Sirs, Zsatysfakcją prezentuję Państwu raport z działalności Zakładu Energetycznego Łódź-Teren S.A. w 2005 roku. Był to kolejny rok rozwoju Spółki, wprowadzania nowoczesnych rozwiązań technicznych, rozszerzenia zakresu oferowanych usług. Energia elektryczna jest niewidzialnym dobrem, bez którego nie da się normalnie funkcjonować we współczesnym świecie. Pracownicy Spółki robią wszystko, co jest możliwe, aby każdy nasz Odbiorca mógł korzystać z prądu bez ograniczeń. Rok miniony upłynął pod znakiem najwyższej jakości usług, które oferowaliśmy 600 tysięcznej rzeszy naszych Klientów. Czynimy wszystko, aby umocnić ich zaufanie do naszej Firmy. Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A. przygotowuje się do funkcjonowania na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej. Dlatego też modernizujemy i rozbudowujemy sieć dystrybucji energii elektrycznej. Instalujemy nowoczesne urządzenia elektroenergetyczne. Inwestujemy w rozwój systemów informatycznych wspomagających zarządzanie siecią i gwarantujących bezpieczeństwo jej eksploatacji oraz ułatwiających Odbiorcom kontakt ze Spółką. Przykładamy wielką wagę do zmniejszania kosztów własnych. Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A. oferuje Klientom umiarkowane ceny energii elektrycznej i jej przesyłu. Dzięki temu oraz korzystając z ożywienia gospodarczego zwiększamy wolumen sprzedaży energii elektrycznej i usług przesyłowych. W 2005 roku Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 54 milionów zł. Osiągnięcia Zakładu Energetycznego Łódź-Teren S.A. w 2005 roku zostały uznane i nagrodzone między innymi ZŁOTYM CERTYFIKATEM PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY, CERTYFIKATEM INNOWACYJNOŚCI 2005 oraz LAUREM BIAŁEGO TYGRYSA ENERGIA 2005 przyznanym za wybudowanie jednej z najnowocześniejszych w Europie stacji rozdzielczej 110 kv Piaski koło Bełchatowa. Lektura raportu z pewnością przybliży dorobek i dokonania wszystkich pracowników Zakładu Energetycznego Łódź-Teren S.A w 2005 roku. Z poważaniem Zbigniew Fałek Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Zakładu Energetycznego Łódź-Teren S.A. I have a great satisfaction to present a 2005 report on business activity of Zakład Energetyczny Łódź- Teren S.A. It was another year of the development of the Company, implementation of the latest technical solutions and widening the range of services. Electrical power is an invisible good without which it would be difficult to live normally in the present-day world. The Company s staff do their best to enable every our customer to make use of the electricity without any limitations. Last year turned out to be a time of providing the highest possible services, which were offered to a group of 600 thousand customers. We do all we can to strengthen their confidence in us. Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A. has been preparing fully to become a vital player of the competitive electricity market. Therefore, we modernize and develop our power supply as well as install modern electrical units. We invest in the development of IT systems assisting the power supply management, providing power supply safety and improving ways of contact for our customers. We pay special attention to lowering our own costs. Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A. offers prices for electrical power and its supply at a moderate level. Thanks to this and a business revival we increase the volume of electrical power sales and transmission services. In 2005 the Company yielded a net profit of 54 million PLN. The Company s accomplishments in2005 were found remarkable and rewarded with the GOLDEN CERTYFICATE FAIR PLAY COMPANY, CRTYFICATE OF INNOVATION 2005 and WHITE TIGER LAUREL ENERGY 2005, handed in for the construction of the most modern European transformer station 110 kv Piaski near Bełchatów. I m sure the contents of the report will present in detail the accomplishments of all the staff working for Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A. Yours sincerely Zbigniew Fałek General Director President of the Board of ZEŁ-T S.A. Zakład Energetyczny Łódź - Teren S.A. 3

6 O Spółce Company profile Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: Kapitał akcyjny Spółki wynosi ,3 tys. zł i dzieli się na akcji zwykłych o nominale 100 zł każda. Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A. prowadzi działania statutowe w zakresie: - wytwarzania, przetwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz zakupu i sprzedaży energii elektrycznej, - technicznej i handlowej obsługi Odbiorców, - budowy, rozbudowy, instalacji, modernizacji, eksploatacji, naprawy, remontów i konserwacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych, - wykonywania przyłączy do sieci dystrybucyjnej. Obszar działania Spółki obejmuje swym zasięgiem trzy województwa: łódzkie, mazowieckie oraz świętokrzyskie, o łącznej powierzchni km 2 i jest zamieszkiwany przez ponad 1,5 miliona osób. ZEŁ-T S.A. obsługuje prawie 600 tysięcy Klientów, sprzedając im ponad 4 TWh energii elektrycznej rocznie. Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A. is a sole shareholder company of the State Treasury registered in the State Court under number KRS Share capital of the Company amounts to PLN and is divided into shares with face value of PLN 100 each. The Company s business activity includes: - generation, conversion, transmission and distribution as well as trading and sales of electricity, - technical and commercial customer care, - construction, extension, installation, development, maintenance of the power supply and electrical equipment, - performance of connections to the power supply. Zakład Energetyczny Łódź - Teren S.A. operates within three Provinces: Łódzkie and partly Mazowieckie and Świętokrzyskie over the area of km 2 and is inhabited by 1,5 million residents. The Company supplies electrical power to 600 thousand customers selling yearly over 4 TWh of electricity. 4 Raport Roczny 2005 Annual Report

7 Organizacja Spółki Company organization Działalność statutowa Zakładu Energetycznego Łódź - Teren S.A. realizowana jest poprzez 8 Rejonów Energetycznych oraz Centralę Spółki z siedzibą w Łodzi, w której skupione są wszystkie funkcje zarządcze i sprawozdawcze związane z prowadzeniem całości przedsiębiorstwa. Przedmiotem działania każdego Rejonu Energetycznego jest: - detaliczna sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłowych Klientom korzystającym z sieci najniższego napięcia, - wykonywanie przyłączeń do tej sieci, - eksploatacja systemu rozdzielczego, - prowadzenie ruchu sieciowego dla sieci 15 kv i 0,4 kv, - modernizacja i remonty tych sieci, - likwidowanie awarii i zagrożeń ciągłości dostawy energii elektrycznej, - świadczenie usług dodatkowych. Przedmiotem działania Centrali Spółki jest: - hurtowy zakup energii elektrycznej i usług przesyłowych dla pokrycia całkowitego zapotrzebowania Klientów ZEŁ-T S.A., - sprzedaż energii elektrycznej i usług przesyłowych dla Klientów, którzy są bezpośrednio przyłączeni do sieci 110kV i 15kV, - pełnienie funkcji operatora systemu dystrybucyjnego, - opracowywanie zakładowej taryfy dla energii elektrycznej, - sporządzanie i realizowanie planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na obszarze działania ZEŁ-T S.A. Zakład Energetyczny Łódź - Teren S.A. does its business by means of Regional Offices and the Head Office with seat in Łódź, where all management and reporting issues necessary to run the Company are handled. Business activity of the Regional Offices of ZEŁ-T S.A. includes: - retail sales of electrical power and provision of distribution services to customers using the LV network, - performance of connections to the LV network, - operation of the MV and LV networks, - maintenance of the networks, - rectification of disturbances and faults to retain continuous supply of electrical power, - provision of other services. The Head Office is responsible for: - wholesale purchase of electrical power and transmission services to cover all our customers demands, - sales of electrical power and distribution services to customers directly connected to 110 kv and 15 kv networks, - fulfilling the function of the distribution system operator, - setting the company tariff for electrical power, - setting and carrying out the development plans to meet present and future demands of our customers for electrical power over the operational area of ZEŁ-T S.A. Rejon Energetyczny Obszar działania Liczba Klientów Power Region Area Number of customers km 2 Piotrków Trybunalski Żyrardów Sieradz Łowicz Radomsko Tomaszów Mazowiecki Wieluń Bełchatów Zakład Energetyczny Łódź - Teren S.A. 5

8 Schemat organizacyjny ZEŁ-T S.A. (stan na r.) ZEŁ-T S.A. organisational scheme (as of December 31st, 2005) WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY RADA NADZORCZA ZARZĄD DN DYREKTOR NACZELNY (Prezes Zarządu) NP Zespół Obsługi Prawnej NI Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych NO Wydział BHP p.poż. i Ochrony Środowiska NK Zespół Kontroli Wewnętrznej DZ Dyrektor ds. Zarządzania i Strategii BK Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi BZ Biuro Zamówień BL Biuro Logistyki i Dostaw BI Biuro Teleinformatyki ZN Biuro Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego ZO Biuro Organizacji i Strategii ZJ Biuro Audytu i Systemów Jakości 01 RE Piotrków 02 RE Żyrardów 03 RE Sieradz 04 RE Łowicz 6 Raport Roczny 2005 Annual Report

9 Schemat organizacyjny ZEŁ-T S.A. (stan na r.) ZEŁ-T S.A. organisational scheme (as of December 31st, 2005) DT Dyrektor ds. Dystrybucji EW Elektrownia Wodna Smardzewice DO Dyrektor ds. Obrotu i Obsługi Klienta DE Dyrektor ds. Ekonomiczno- Finansowych DU Dyrektor ds. Inwestycji i Usług Gł. Spec. ds. TM Zarządzania Majątkiem Dystrybucyjnym OM Biuro Marketingu GK Główny Księgowy UT Wydział Transportu MR Wydział Rozwoju OZ Biuro Zakupu Energii Elektrycznej KR Główny Specjalista ds. Rachunkowości UI Biuro Inwestycji ME TP TL Wydział Eksploatacji Wydział Usług Przesyłowych Wydział Pomiarów OS SB SD Główny Specjalista ds. Sprzedaży Energii Elektrycznej Wydział Obsługi Klientów Biznesowych Wydział Obsługi Klientów Detalicznych KO KK KM KF Wydział Księgowości Ogólnej Wydział Księgowości Kosztów i Podatków Wydział Księgowości Majątkowej Wydział Zarządzania Finansami UR UL UA Wydział Realizacji Inwestycji i Stanu Prawnego Sieci Licznikownia Wydział Socjalno - Administracyjny EE Biuro Ekonomiczne 05 RE Radomsko 06 RE Tomaszów 07 RE Wieluń 08 RE Bełchatów Zakład Energetyczny Łódź - Teren S.A. 7

10 Mapa działania ZEŁ-T S.A. Map of business activity of ZEŁ-T S.A. Łódź woj. łódzkie obszar działania ZEŁ-T S.A. area of business activity of ZEŁ-T S.A. RE Łowicz woj. łódzkie RE Żyrardów Łódź RE Sieradz RE Tomaszów Mazowiecki RE Piotrków Trybunalski RE Wieluń RE Bełchatów RE Radomsko Rejony Energetyczne ZEŁ-T S.A. Regional Offices of ZEŁ-T S.A. 8 Raport Roczny 2005 Annual Report

11 Władze Spółki Authorities Rada Nadzorcza VI kadencji: Przewodniczący Rady Nadzorczej Rafał Roszkowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Agnieszka Małocha Sekretarz Rady Nadzorczej Maciej Kotecki Członek Rady Nadzorczej Janusz Żarnowski Członek Rady Nadzorczej Jarosław Sykuła Skład Zarządu Spółki: Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Zbigniew Fałek Członek Zarządu, Dyrektor ds. Dystrybucji, Obrotu i Obsługi Klienta Rafał Kuźniak Członek Zarządu, Dyrektor ds. Inwestycji i Usług Bogdan Stefaniak Supervisory Board of the VI th tenure: Chairman Rafał Roszkowski Vice- Chairman Agnieszka Małocha Secretary Maciej Kotecki Board Member Janusz Żarnowski Board Member Jarosław Sykuła Management Board: President, General Director Zbigniew Fałek Board Member, Director of Distribution, Trade and Customer Care Rafał Kuźniak Board Member, Director of Investments and Services Bogdan Stefaniak W 2005 roku w skład Rady Nadzorczej wchodzili: Przewodniczący Rady Nadzorczej Tadeusz Janusz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Jarosław Sokołowski Sekretarz Rady Nadzorczej Zbigniew Fałek Członek Rady Nadzorczej Maciej Kotecki Członek Rady Nadzorczej Marcin Przychodzki W 2005 roku w skład Zarządu Spółki wchodzili: Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Józef Szpoton Członek Zarządu, Dyrektor ds. Obrotu i Obsługi Klienta Roman Pionkowski Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno - Finansowych Dariusz Szychta Członek Zarządu, Dyrektor ds. Inwestycji i Usług Bogdan Stefaniak In 2005 Supervisory Board was composed of: Chairman Tadeusz Janusz Vice- Chairman Jarosław Sokołowski Secretary Zbigniew Fałek Board Member Maciej Kotecki Board Member Marcin Przychodzki In 2005 Management Board was composed of: President, General Director Józef Szpoton Board Member, Director of Trade and Customer Care Roman Pionkowski Board Member, Financial Director Dariusz Szychta Board Member, Director of Investments and Services Bogdan Stefaniak Zakład Energetyczny Łódź - Teren S.A. 9

12 Polityka kadrowa HR policy Dzięki realizowanej w Zakładzie Energetycznym Łódź Teren S.A. polityce kadrowej nastawionej na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe pracowników oraz pozyskiwanie do pracy ludzi młodych, z wyższym wykształceniem, zdolnych realizować nowe zadania w stale zmieniającym się otoczeniu, Spółka osiągnęła stabilną pozycję rynkową. Należy do największych firm i wyróżniających się pracodawców w regionie centralnej Polski. Stan zatrudnienia w Zakładzie Energetycznym Łódź Teren S.A. na koniec 2005 roku wyniósł osoby. Due to the HR policy pursued by ZEŁ-T S.A. aiming at professional development of its staff and seeking to employ young university graduates capable of performing new tasks in the constantly changing environment, the Company has become a serious market player being, at the same time one of the largest companies and distinguished employers in the region. At the end of 2005 ZEŁ-T S.A. employed people. The employment increased by 6 people in comparison to Średnioroczne zatrudnienie w latach Average annual employment between osoby / persons * lata / years *1996 rok wydzielenie Zaplecza Technicznego ZEŁ-T S.A. w spółkę-córkę Zakład Obsługi Energetyki Sp. z o.o. w Zgierzu *1996 rok autonomisation of ZEŁ-T S.A. Technical Back Office into a daughter company Zakład Obsługi Energetyki Sp. z o.o. in Zgierz Nadal dominującą grupę zatrudnienia, w 2005 roku, stanowili w Spółce pracownicy z wykształceniem średnim (50,9% ogółu zatrudnionych). W porównaniu z 2004 rokiem zwiększył się udział pracowników z wykształceniem wyższym (z 20% w 2004 roku do 21,5% w 2005 roku). In 2005 still the majority of employees were those with secondary education (50.9% of the overall employment). In comparison to 2004 the number of employees with higher education increased (from 20% in 2004 to 21.5% in 2005). 10 Raport Roczny 2005 Annual Report

13 Polityka kadrowa HR policy Z roku na rok zmniejsza się liczba pracowników z zasadniczym wykształceniem zawodowym (z 372 w 2004 roku do 363 w 2005 roku) oraz podstawowym (z 62 w 2004 roku do 58 w 2005 roku). Year by year, the number of employees after vocational training is decreasing (from 372 in 2004 to 363 in 2005) and primary education (from 62 in 2004 to 58 in 2005). Zmiany w strukturze zatrudnienia wg poziomu wykształcenia, w %, w latach Changes in the employment structure according to the level of education in % between ,6% 50,9% Podstawowe Primary Podstawowe Primary Zasadnicze Vocational Zasadnicze Vocational Średnie Secondary 20,0% Średnie Secondary 21,5% Wyższe Higher 4,1% 24,3% Wyższe Higher 3,7% 2004r. W 2005 roku w różnego rodzaju szkoleniach, kursach, sympozjach, seminariach, konferencjach, studiach i studiach podyplomowych uczestniczyło 237 osób, co stanowi 15,6 % przeciętnego zatrudnienia w Spółce. Tematyka tych form dokształcania związana była z zagadnieniami z zakresu rynku energii elektrycznej w Polsce i na świecie, prywatyzacji i restrukturyzacji sektora elektroenergetycznego, zamówień publicznych i windykacji należności, nowelizacji prawa pracy, prawa podatkowego i systemu ubezpieczeń społecznych, rachunkowości w spółkach akcyjnych, czy też negocjacji w biznesie. 23,9% 2005r. In employees (15.6%) took part in various trainings, courses, symposiums, seminars, conferences and postgraduate studies on electricity market in Poland and worldwide, privatization and restructuring of energy sector, procurement and vindication of accounts receivable, amendment to work law, tax law and social insurance system, accountancy at joint-stock companies or business negotiations. Zakład Energetyczny Łódź - Teren S.A. 11

14 Potencjał techniczny Technical potential ZEŁ-T S.A. stale rozwija swój potencjał techniczny, co bezpośrednio przekłada się na podnoszenie jakości usług oferowanych Klientom. Rozwój techniczny realizowany jest w Spółce głównie w ramach działalności inwestycyjnej, związanej z modernizacją oraz rozbudową systemu sieci dystrybucyjnej i jej wyposażenia, rozbudową infrastruktury teleinformatycznej oraz z systemami informatycznymi integrującymi i wspomagającymi zarządzanie przedsiębiorstwem, a także z nowoczesnymi technologiami pracy. W 2005 roku przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej do Odbiorców Spółki realizowane były systemem rozdzielczym o łącznej długości km wyposażonym w stacji transformatorowo - rozdzielczych, w których zainstalowane były transformatory o łącznej mocy 3364,5 MVA. ZEŁ-T S.A. is constantly developing its technical potential, which directly exerts a great influence on the improvement of the quality of rendered services. The technical development is carried out by the Company mainly within the investment policy focused on the modernization and extension of the power supply and electrical equipment, the development of the IT infrastructure as well as systems integrating and supporting the management of the Company and the development of the up-to-date work technologies. In 2005 transmission and distribution of electrical power to the Company s customers was performed via the power supply system of total length of km, with of transformer substations, equipped with transformers of total power of MVA. Długość linii 220 kv 21 km Length of 220 kv lines Długość linii 110 kv km Length of 110 kv lines Długość linii 15 kv km Length of 15 kv lines Długość linii 0,4 kv km Length of 0.4 kv lines Ogółem długość linii Overall length Ogółem liczba stacji Overall number of substations Ogółem liczba transformatorów Overall number of transformers Ogółem moc transformatorów 3.364,5 MVA Overall power of transformers 12 Raport Roczny 2005 Annual Report

15 Informatyzacja IT systems Aby sprostać coraz to wyższym wymaganiom naszych Klientów oraz dostosować działalność ZEŁ-T S.A. do standardów i konkurencji na unijnym rynku energii elektrycznej nasza Spółka podjęła się w ostatnich latach realizacji wielu nowatorskich zadań w dziedzinie teleinformatyki. Dzięki funkcjonującemu w Spółce systemowi czasu rzeczywistego WindEx możliwe jest zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej o odpowiednich parametrach, zdalne monitorowanie i sterowanie obiektami energetycznymi, prowadzenie prac remontowych w sposób niezauważalny dla Klientów oraz szybkie przywracanie zasilania w sytuacjach awaryjnych. W celu zapewnienia jednakowych standardów na całym terenie działania ZEŁ-T S.A., została stworzona rozległa sieć teleinformatyczna, łączącą wszystkie Rejony Energetyczne. Sieć ta, zrealizowana w technologii GigaBit Ethernet pozwala na efektywne zarządzanie pracą sieci elektroenergetycznej oraz na sprawną współpracę z operatorem krajowym przesyłu energii i Giełdą Energii. W trosce o zapewnienie ciągłej dostawy energii elektrycznej dla Klientów newralgiczne systemy informatyczne umieszczone zostały na klastrze nowoczesnych serwerów. Rozwiązanie to znacznie podnosi bezpieczeństwo sieci energetycznych a w połączeniu ze światłowodową siecią transmisji danych tworzy niezawodną i wydajną strukturę do nadzoru przesyłu energii. W Spółce działa Elektroniczny System Obiegu Dokumentów i Informacji INFOS, a rzetelne rozliczenie Klientów realizowane jest przy pomocy systemu billingowego SELEN. Kolejnymi nowoczesnymi rozwiązaniami teleinformatycznymi, wdrożonymi na przełomie 2004 i 2005 roku jest system CRM (Customer Relationship Management) oraz e-bok, czyli internetowe Biuro Obsługi Klienta. In order to meet high demands of our customers and to adapt the activity of ZEŁ-T S.A. to high standards and competition on the European power market, our Company has undertaken to carry out a number of innovatory IT tasks. Thanks to a real-time system called WindEx, being currently used by the Company it is possible to ensure continuous power supply of proper parameters, remote monitoring and steering of power facilities, carrying out maintenance works in a convenient for customers way as well as quick restoration of power supply during states of emergency. To ensure unified standards for the whole operational area of ZEŁ-T S.A. we have created a broad IT network to connect all the Regional Offices. The network, constructed in a GigaBit Ethernet technology allows to manage the work of the power supply and effective cooperation with the national transmission operator and the Power Exchange. In order to ensure continous supply of electrical power to our customers neuralgic IT systems were placed on a cluster of modern servers. This solution improves considerably safety of the power supply and in connection with optic fibre network creates reliable and efficient structure to guard transmission of electrical power. INFOS, a work flow system and SELEN, a billing system are also used by ZEŁ-T S.A. Another modern IT solutions implemented in 2004/2005 are Customer Relationship Management and e-bok, an internet customer service office. Zakład Energetyczny Łódź - Teren S.A. 13

16 Nakłady na inwestycje Investment outlay Wartość inwestycji realizowanych przez ZEŁ-T S.A. w celu zaspokajania oczekiwań i potrzeb Klientów przekracza co roku 90 milionów złotych. Inwestycje te są finansowane ze środków własnych Spółki. Modernizacja i rozbudowa sieci średnich oraz niskich napięć systemu rozdzielczego Spółki jest stałym corocznym zadaniem, niezbędnym dla zaspokajania bieżącego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną dla najbardziej licznej grupy Odbiorców oraz dla poprawy standardów jakościowych przesyłania i dystrybucji energii. Dzięki tej działalności następuje odnowa stanu technicznego sieci i ograniczanie strat sieciowych. W 2005 roku ZEŁ-T S.A. zmodernizował: - stację 110/15 kv Poddębice 1, - stację 110/15 kv Szadek, - linię 110 kv Poddębice Adamów. oraz kontynuował: - modernizację linii 110 kv Wieluń Wieruszów, - modernizację linii 110 kv Sochaczew Teresin Bielnik Żyrardów, - modernizację sieci średniego i niskiego napięcia. W 2005 roku ZEŁ-T S.A. rozpoczął: - budowę stacji 110/15kV Wolbórz, - przebudowę systemu dyspozytorskiego WINDEX w Zakładowej Dyspozycji Ruchu oraz w 8 Rejonowych Dyspozycjach Ruchu. Investments outlay carried out by ZEŁ-T S.A. to fill the needs of the customers and their growing demands approximate over PLN 90 million annually. They are financed by the Company s own resources. Modernization and extension of the LV and MV power supply is a regular annual task necessary to meet the present and future demands for electrical power of the largest group of the Company s customers and to improve quality standards of electrical power transmission and distribution. In 2005 ZEŁ-T S.A. terminated modernization of: - Poddębice 1 110/15 kv substation, - Szadek 110/15 kv substation, - Poddębice Adamów 110 kv line. Not terminated tasks are: - modernization of Wieluń Wieruszów 110 kv line, - modernization of Sochaczew Teresin Bielnik Żyrardów 110 kv line - modernization of MV and LV network In 2005 ZEŁ-T S.A. began: - construction of Wolbórz 110/15 kv substations, - reconstruction of the dispatch system WINDEX in the Dispatch Center and eight dispatch offices. 14 Raport Roczny 2005 Annual Report

17 Nakłady na inwestycje Investment outlay Nakłady na inwestycje w 2005 roku Investment outlay in 2005 Jednostka miary Unit 2004 rok 2005 rok Nakłady ogółem, z tego: tys. zł , ,8 Overall outlay incluiding: Linia 110 kv km 2,17 47, kv lines tys. zł 8.974, ,7 Linia SN, w tym: / MV lines including: km 82,4 88,8 linia kablowa / cable lines km 58,4 55,4 linia napowietrzna / overhead lines km 24,0 33,4 tys. zł , ,0 Linia niskiego napięcia, w tym: / LV lines including: km 118,0 167,5 linia kablowa / cable lines km 62,53 75,20 linia napowietrzna / overhead lines km 55,47 92,30 tys. zł 9.154, ,0 Przyłączenia Odbiorców, w tym: tys. zł 9.870, ,2 / Performing connections to the power supply including: przyłącza n.n. tys. zł 8.257, ,4 LV connections km 114,4 99,5 szt rozbudowa sieci n.n. extension of the LV network tys. zł 1.612, ,8 Stacje 110 kv + transformatory 110/15 kv MVA kv substations + 110/15 kv transformers tys. zł , ,2 Stacje SN szt transformatory SN/nn szt MV substations+ MVA 22,8 51,8 MV/LV transformers tys. zł 5.829, ,7 Układy pomiarowe + zakup liczników tys. zł 1.755, ,2 measurement units + purchase of meters tys. zł 4.562, ,8 Łączność Communication tys. zł 2.253, ,2 Informatyka w tym: tys. zł 5.164, ,7 IT including: modernizacja sprzętu komputerowego tys. zł 1.581, ,1 modernization of computers Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych w tym: tys. zł 5.066, ,8 Purchase of ready-made investment goods including: - transport tys. zł 3.031, ,1 transportation Zaplecze techniczno - administracyjne m , ,0 Technical/administration back office tys. zł 3.277, ,4 Ochrona środowiska tys. zł 494,3 745,0 Environmental protection Budowa źródeł energii elektrycznej tys. zł 1.191, ,9 Construction of sources of electrical power Roboty budowlano - montażowe - system gospodarczy Building-Assembly works self tys. zł 785,7 662,3 Zakład Energetyczny Łódź - Teren S.A. 15

18 Klienci Customers W 2005 roku ZEŁ-T S.A. prowadził sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczył usługi przesyłowe na rzecz ponad 594 tysięcy Klientów. W porównaniu z 2004 rokiem liczba Odbiorców taryfowych wzrosła o Spółka sprzedaje energię elektryczną oraz świadczy usługi przesyłowe między innymi takim Odbiorcom jak: Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A., Kombinat Cementowo Wapienniczy Warta S.A. w Działoszynie, PKP Energetyka Sp. z o.o., Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Zakłady Przemysłu Spożywczego Master Foods Polska Sp. z o.o., Zakłady Przetwórstwa Owocowego Bakoma S.A., Centrum Dystrybucji IKEA Hanim Polska, a wśród miast, do których przesyłana jest energia elektryczna siecią 110 kv Spółki znajdują się m.in.: Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki, Bełchatów, Radomsko, Wieluń, Skierniewice, Żyrardów, Sochaczew, Zduńska Wola i Sieradz. Rok 2005 upłynął pod znakiem dalszego podnoszenia jakości obsługi Klientów i zapewnienia im ciągłości dostaw energii elektrycznej o najwyższych parametrach technicznych. W tym celu wdrażane były kolejne nowoczesne narzędzia informatyczne wspomagające obsługę Klienta i ułatwiające naszym Odbiorcom kontakt ze Spółką. Należy do nich zaliczyć wdrożone na przełomie 2004 i 2005 roku systemy CRM (Customer Relationship Management) oraz e-bok, czyli internetowe Biuro Obsługi Klienta. CRM jest narzędziem pozwalającym na zarządzanie kontaktami z Odbiorcami energii elektrycznej i na dokładną analizę ich indywidualnych wymagań. Wdrożony z dniem 1 lutego 2005 roku e-bok stanowi uzupełnienie CRM-u i ma w swoich założeniach ułatwić Klientom kontakt z naszą Spółką, a także dostarczyć im niezbędnych informacji m. in. o ich danych, stanie rachunków, zużyciu energii elektrycznej. Klienci Zakładu Energetycznego Łódź-Teren S.A. mogą obecnie regulować opłaty za prąd nie tylko w Biurach Obsługi Klienta, na poczcie, czy w banku, ale również podczas zakupów w osiedlowym sklepie lub w supermarkecie w zakresie obsługi płatności gotówkowych poprzez sieć Moje Rachunki/VIA. In 2005 ZEŁ-T S.A. made sales of electrical power and provided transmission services to a group of 594 thousand customers. In comparison to 2004 the number of customers increased by ZEŁ-T S.A. sells electrical power and provides transmission services to a number of customers such as: Brown Coal Mine Bełchatów S.A., Cement-Lime Plant Warta S.A., PKP Energetyka Sp. z o.o., Water and Sewage Plant Sp. z o.o., Food Processing Plant Bakoma S.A., Distribution Center IKEA Hanim Poland and among the cities supplied with electricity via the Company s 110 kv power supply are such as Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki, Bełchatów, Radomsko, Skierniewice, Żyrardów, Sochaczew, Zduńska Wola, Sieradz i Wieluń. The year 2005 focused on increasing the quality of customer care and ensuring continuous supplies of electrical power of the highest standards. To reach this goal new IT tools were implemented to provide more efficient customer service and to make contacts with the Company more convenient for our customers. Among the IT tools two, implemented in 2004/2005 deserve to be distinguished: Customer Relationship Management and e-bok, i.e. an Internet Customer Service Office. The former is a system that enables to manage the way customers can contact the Company and to analyze their individual needs. Implemented in February 2005 e-bok has a complimentary function to CRM and is to make it easier for our customers to contact the Company, and to provide them with all the necessary information on their status, electricity consumption etc. As far as cash payments are concerned our Customers are able to pay for the electricity not only at our Customer Service Offices, post offices or banks, but also while shopping at a local grocer s or supermarket as far as cash payments are concerned via the network Moje Rachunki / VIA. 16 Raport Roczny 2005 Annual Report

19 Klienci Customers Liczba Odbiorców energii elektrycznej w grupach taryfowych Number of customers in particular tariff groups Liczba Odbiorców Number of customers Grupy taryfowe Charakter odbioru / Type of consumer 2004 rok 2005 rok Grupy taryfowe A przemysł zasilany z sieci WN / industry fed from HV power supply 5 5 Grupy taryfowe B przemysł zasilany z sieci SN / industry fed from MV power supply Grupy taryfowe C Odbiorcy zasilani z sieci nn (handel, usługi, rzemiosło) / consumers fed from LV power supply Grupa taryfowa R Odbiorcy ryczałtowi / lump consumers Razem Odbiorcy przemysłowi / Overall industry consumers Grupy taryfowe G Odbiorcy indywidualni w lokalach mieszkalnych / residents Ogółem liczba Odbiorców finalnych / Overall number of end-users Zakład Energetyczny Łódź - Teren S.A. 17

20 Środowisko naturalne Environment Na obszarze działania Zakładu Energetycznego Łódź-Teren S.A. znajdują się liczne parki narodowe oraz obszary o unikalnych walorach przyrodniczych. Z tego powodu ZEŁ-T S.A. od wielu lat aktywnie działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Spółka m.in. uczestniczy w Programie Ochrony Bociana Białego, instalując specjalne konstrukcje chroniące zakładane przez te ptaki gniazda przed porażeniem prądowym i przewróceniem. Ponadto, ZEŁ-T S.A. wdraża rozwiązania techniczne zapobiegające skażeniu terenu olejem transformatorowym, stosuje nowoczesne konstrukcje linii i stacji elektroenergetycznych wysokich napięć oraz przewody izolowane w liniach średniego i niskiego napięcia, które eliminują groźbę porażenia prądem oraz ograniczają wycinkę drzew i gałęzi na terenie zajmowanym przez te linie. ZEŁ-T S.A. posiada też własną Elektrownię Wodną Smardzewice, pozwalającą na uzupełnianie zakupów energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. There are numerous national reserves and areas of unique natural beauty over the operational area of ZEŁ-T S.A. Because of this ZEŁ-T S.A. takes an active role to protect natural environment. For example the Company participates in White Stork Protection Program by installing special platforms meant to protect their nests from falling and accidental electric shock. Moreover, ZEŁ-T S.A. implements technical solutions, which prevent the ground from transformer oil contamination, modern constructions of lines and HV transformer substations, insulated lines in LV and MV networks, which eliminate the danger of getting electric shock and reduce cutting down trees and its branches where the lines run. The Company owns a hydro power plant Smardzewice, which enables to make additional purchases of electrical power from renewable resources. 18 Raport Roczny 2005 Annual Report

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 Aktywa Bilans na 31.12.2008 (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356 B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY. za I kwartał 2015 r. 15 maja 2015

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY. za I kwartał 2015 r. 15 maja 2015 RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY za I kwartał 2015 r. 3 15 maja 2015 SPIS TREŚCI: I. Jednostkowe dane finansowe spółki zawierające pozycje bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych i zmian w

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY. za I kwartał 2015 r. 15 maja 2015

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY. za I kwartał 2015 r. 15 maja 2015 RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY za I kwartał 2015 r. 3 15 maja 2015 SPIS TREŚCI: I. Jednostkowe dane finansowe spółki zawierające pozycje bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych i zmian w

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. Warszawa, 22 listopada 2010 r. Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. W okresie styczeń-wrzesień br. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw a) uległy poprawie w

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. skonsolidowany. za I kwartał 2015. 15 maja 2015

RAPORT KWARTALNY. skonsolidowany. za I kwartał 2015. 15 maja 2015 RAPORT KWARTALNY skonsolidowany za I kwartał 2015 3 15 maja 2015 SPIS TREŚCI: I. Skonsolidowane dane finansowe spółki zawierające pozycje bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych i zmian

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ-TEREN S.A.

ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ-TEREN S.A. ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ-TEREN S.A. RE Piotrków Trybunalski 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Narutowicza 35 tel. (0-44) 645 05 00 fax (0-44) 647 14 04 ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ-TEREN S.A. ul. Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Raport okresowy z siedzibą w Bielanach Wrocławskich Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. r. List Prezes Zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 2015 1 1. Selected financial data containing essential items of condensed financial statement 2 w tys. zł/ in thousands

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki.

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Załącznik nr 1 do planu połączenia PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHavet za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. nformacje ogólne Siedziba: Toruń, ul. Browarna 6 Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

RAPORT za II kwartał 2015 roku 01.04.2015r. 30.06.2015r.

RAPORT za II kwartał 2015 roku 01.04.2015r. 30.06.2015r. ACARTUS S.A. RAPORT za II kwartał 2015 roku 01.04.2015r. 30.06.2015r. Spis treści: 1. Informacje podstawowe o Spółce, profil działalności, zatrudnienie, struktura akcjonariatu. 2. Wybrane dane finansowe.

Bardziej szczegółowo

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects President of The Board mgr inż. Roman Łój Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Ekokogeneracja S.A. Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Ekokogeneracja S.A. Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Ekokogeneracja S.A. Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. ZAWARTOŚĆ RAPORTU: 1. List Prezesa Zarządu Podmiotu Dominującego do Akcjonariuszy...3 2. Dane organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny MARSOFT S.A. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r.

Raport kwartalny MARSOFT S.A. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r. Raport kwartalny. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r. Szanowni Państwo. W imieniu. przedstawiam Państwu raport za III kwartał 2013 roku. Pragnę podziękować wszystkim za okazane nam

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania

Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania 1 Część ogólna raportu Część ogólna raportu Dane identyfikujące Spółkę Nazwa Spółki Bibby Financial Services

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

VIII KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA ODBIORCY NA RYNKU ENERGII

VIII KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA ODBIORCY NA RYNKU ENERGII 1 METRYKA KGHM Polska Miedź S.A. KGHM Polska Miedź S.A. jest przedsiębiorstwem z prawie 50-letnią tradycją. Powstało w 1961 r. Począwszy od 12 września 1991 r., KGHM Polska Miedź S.A. jest spółką akcyjną.

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności:

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności: Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY DEBT TRADING PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. K.A. za 2013 rok Warszawa, 27 marca 2014 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE...

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZE CHOINKI TYLKO U NAS! THE MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS TREES ONLY FROM US! SPRZEDAŻ HURTOWA WHOLESALE Plantacja Ale Choinki osiąga dużą wydajność dzięki zautomatyzowaniu uprawy, odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

Jarosław Tomczyk Członek Zarządu, RDM Wealth Management S.A. Warszawa 2015-11-17

Jarosław Tomczyk Członek Zarządu, RDM Wealth Management S.A. Warszawa 2015-11-17 Jarosław Tomczyk Członek Zarządu, RDM Wealth Management S.A. Warszawa 2015-11-17 Agenda Źródła danych o majątku przedsiębiorcy Podstawowe elementy sprawozdania finansowego Bilans kluczowe pozycje pasywów

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 2. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 SPRAWOZDANE FNANSOWE Fundacji YouHavet 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Toruń w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe The financial statements. raport roczny 2010 annual report

Sprawozdanie finansowe The financial statements. raport roczny 2010 annual report Sprawozdanie finansowe The financial statements raport roczny annual report SPRAWOZDANIE FINANSOWE FINANCIAL STATEMENT 1 Sprawozdanie finansowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st.

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres Wybrane dane finansowe: Jednostkowe III kwartał 2010 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA O WYNIKACH EKONOMICZNO - FINANSOWYCH SPÓŁKI... według stanu na dzień (rok-miesiąc-dzień):...

KWARTALNA INFORMACJA O WYNIKACH EKONOMICZNO - FINANSOWYCH SPÓŁKI... według stanu na dzień (rok-miesiąc-dzień):... KWARTALNA INFORMACJA O WYNIKACH EKONOMICZNO - FINANSOWYCH SPÓŁKI... według stanu na dzień (rok-miesiąc-dzień):... I. DANE PODSTAWOWE O SPÓŁCE: Nazwa Spółki:... Regon:... NIP:... Adres:... Adresy e-mail:

Bardziej szczegółowo

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN POLAND

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN POLAND HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN The basic Polish Financial Statements always consist of: Introduction to the financial statements Balance sheet: Assets and Equities & Liabilities Profit & Loss Statement

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A. RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A. Warszawa, dnia 13 listopada 2015 r. Raport GRUPA HRC S.A. za III kwartał roku 2015 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2013 roku zakończony 31 grudnia 2013 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 15 października

Bardziej szczegółowo

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r.

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. + RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Rachunek zysków i strat (wszystkie dane

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31.12. 2008 r.

BILANS sporządzony na dzień 31.12. 2008 r. Szanowni Państwo, Po raz kolejny mam przyjemność przedstawić roczne sprawozdanie z działalności PKP Energetyka. W 2008 roku dały znać o sobie pierwsze symptomy globalnego spowolnienia gospodarczego. Jednak

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa Ważniejsze symbole i jednostki miary... 4 SPIS TABLIC... 6 SPIS RYSUNKÓW... 12

SPIS TREŚCI. Przedmowa Ważniejsze symbole i jednostki miary... 4 SPIS TABLIC... 6 SPIS RYSUNKÓW... 12 SPIS TREŚCI Przedmowa... 3 Ważniejsze symbole i jednostki miary... 4 SPIS TABLIC... 6 SPIS RYSUNKÓW... 12 ROZDZIAŁ 1. Przemysł elektroenergetyczny... 19-32 ROZDZIAŁ 2. Krajowy system elektroenergetyczny...

Bardziej szczegółowo

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. I-II kwartały 2010 narastająco okres. II kwartał 2010 okres. od 01-04-2010 do 30-06-2010. od 01-01-2010 do 30-06-2010

RAPORT KWARTALNY. I-II kwartały 2010 narastająco okres. II kwartał 2010 okres. od 01-04-2010 do 30-06-2010. od 01-01-2010 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe: Jednostkowe II kwartał 2010 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC za okres 01.02.2013 do roku from 01.02.2013 to year Doncaster 17.06.2013 1. Wprowadzenie/ Introduction

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8)

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Name, Affiliation Krzysztof Wojdyga, Marcin Lec, Rafal Laskowski Warsaw University of technology E-mail krzysztof.wojdyga@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Spółki BPX Spółka Akcyjna

Spółki BPX Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector

Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector WWW.SMETRAI.NET Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector Norbert Pruszanowski Polish Craft Association DEFINITION OF THE YOUNG ENTERPRENEURS Person, who

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

G MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa. Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE

G MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa. Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.7 Sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć)

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Profil działalności Activity outline

Profil działalności Activity outline Profil działalności Activity outline ZAKŁADY PRODUKCYJNE PRODUCTION PLANTS OFERTA HANDLOWA TRADE OFFER Transformatory olejowe i żywiczne Oil type and cast resin transformers Osprzęt kablowy nn i SN LV

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FIRMY KCSP Spółka Akcyjna

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FIRMY KCSP Spółka Akcyjna SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FIRMY KCSP Spółka Akcyjna ZA OKRES OD 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Gliwice, czerwiec 2013 r. Strona 1 1. Podstawowe dane o Spółce 1.1 Dane spółki Nazwa firmy: KCSP

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo