Karty. graficzne. opracował: inŝ. Marcin Zajdowski 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karty. graficzne. opracował: inŝ. Marcin Zajdowski www.graphium.pl 1"

Transkrypt

1 Karty graficzne 1

2 Zadania karty graficznej Karta graficzna, często określana teŝ mianem akcelerator grafiki,, to element komputera tworzący sygnał dla monitora lub TV. Umieszczana jest w gnieździe AGP lub PCI-E (kiedyś PCI) o odpowiedniej szybkości W tej chwili na rynku mamy dwie dominujące grupy kart oparte o chipset NVIDIA i ATI. Podstawowym zadaniem karty graficznej jest przechowywanie informacji o tym jak powinien wyglądać obraz na ekranie monitora i odpowiednim sterowaniu monitorem. 2

3 Historia karty graficznej Pierwsze karty graficzne potrafiły jedynie wyświetlać znaki alfabetu łacińskiego ze zdefiniowanego w pamięci karty generatora znaków - tryb tekstowy ( powstały bowiem jako zamienniki urządzeń drukujących. Pierwszą kartą grafiki była powstała w 1981 MDA (Monochrome Display Adapter). Karta ta pracowała tylko w trybie tekstowym. Potrafiła wyświetlić 25 linii po 80 znaków w trybie monochromatycznym. Następcą MDA była karta CGA, która potrafiła juŝ wyświetlać grafikę w rozdzielczości 640 na 200 pikseli w 16 kolorach. 3

4 Historia karty graficznej Kolejna generacja kart graficznych (przełom lat 80 i 90 ubiegłego o wieku) potrafiła juŝ wyświetlać w odpowiednim kolorze poszczególne punkty (piksele) - tryb graficzny: Były to karty aŝ do VGA czy SVGA nie wniosły nic przełomowego do tematu kart graficznych. Zwiększeniu ulegały jedynie rozdzielczości, liczba kolorów. Aby obsłuŝyć nowe tryby pracy karty posiadały coraz więcej własnej pamięci (od 4KB w przypadku MDA do nawet 2MB w przypadku karty XGA). 4

5 Historia karty graficznej Za prawdziwy przełom moŝna uznać powstanie pierwszych kart wspomagających tworzenie grafiki 3d. Jednym z pierwszych układów realizujących to zadanie był VooDoo (3dfx) Pierwsze akceleratory grafiki trójwymiarowej pracowały w komputerze równolegle do kart graficznych. 5

6 Historia karty graficznej Z czasem szybkość komunikacji karty graficznej z procesorem oferowana owana przez złącze PCI przestała wystarczać. W 1997 roku Intel opracował standard AGP (zaprezentowany poniŝej) a w 2004 r PCI Express.. W międzyczasie coraz większe znaczenie na rynku kart graficznych zyskiwały firmy NVidia (układy serii TNT, TNT2 a w końcu GeForce) ) oraz nieco później ATI (Radeon). 6

7 Podział kart I Typ : Bufory ramki - są to podstawowe sterowniki zawierające pamięć RAM i układ wyświetlający dane przygotowane przez procesor i przechowywane w pamięci obrazu. W celu wygenerowania obrazu np. fraktala, procesor musi wyliczyć kolory wszystkich punktów rysunku i zapisać odpowiednie bajty w pamięci obrazu. Do tej grupy zaliczamy karty graficzne poczynając od kart MDA i CGA przez EGA kończąc na VGA i SVGA. 7

8 Podział kart II Typ : Akceleratory graficzne - są to karty z wyposaŝone w dodatkowy procesor, który odciąŝa procesor główny od obliczeń dotyczących przetwarzania obrazu oraz z zainstalowanym specjalnym układem, wykonującym kilkanaście podstawowych funkcji graficznych np. kreślenie linii, rysowanie okręgów i elips a takŝe przesyłanie bloków pamięci. Karty te są znacznie szybsze niŝ bufory ramki, lecz wymagają oprogramowania ogramowania stworzonego specjalnie dla nich. 8

9 Podział kart III Typ : Karty koprocesorowe - ten rodzaj kart naleŝy do najszybszych, stosowane są tam, gdzie potrzebna jest bardzo duŝa moc obliczeniowa. W kartach tych instalowany jest specjalny koprocesor odciąŝający procesor główny od przetwarzania obrazu. Koprocesor ten posiada własny zestaw instrukcji i jest w pełni programowalny. p Kart tych uŝywa się w większości do celów profesjonalnych np. w studiach graficznych. 9

10 Budowa Obecnie głównym podzespołem prawie kaŝdej karty graficznej jest tzw. GPU (Graphics Processing Unit), czyli specjalny procesor zbudowany tak, aby jak najszybciej wykonywał obliczenia potrzebne do generowania grafiki trójwymiarowej. Głównym atrybutem tego układu jest wartość taktowania. Obecnie procesory p kart graficznych są taktowane częstotliwościami ponad 700 MHz. 10

11 Budowa Procesor na karcie graficznej wspomaga setki róŝnych funkcji, z trójwymiarowymi włącznie. Układy takie pomagają procesorowi komputera rysować linie, trójkąty, prostokąty, potrafią wygenerować obraz trójwymiarowy, pokryć go odpowiednią tzw. teksturą (powierzchnią), stworzyć efekt mgły itd. Procesor karty graficznej komunikuje się z pamięcią wysyłając i pobierając z niej informacje o obrazie w tzw. paczkach, przy czym wielkość tych paczek zaleŝy od procesora karty. Procesory 64-bitowe wysyłają paczki 64-bitowe (8-bajtowe), 128-bitowe paczki 16 bajtowe. To czy procesor jest 64-bitowy czy 128-bitowy, praktycznie nie powoduje dwukrotnej róŝnicy prędkości na korzyść układów 128-bitowych. Przewaga zaczyna być widoczna przy pracy w wyŝszych rozdzielczościach. 11

12 Budowa Drugim z najwaŝniejszych podzespołów karty graficznej jest pamięć graficzna, w której karta przechowuje potrzebne informacje o obrazie. W pamięci tej przechowywane są dane o kaŝdym punkcie obrazu, a takŝe t tekstury (w postaci map bitowych) oraz dane o głębi (z pamięci jest w tym celu wydzielany tzw. bufor Z) Wolna komunikacja GPU z pamięcią RAM komputera sprawia, Ŝe jakość ć i szybkość pamięci na karcie graficznej ma bardzo duŝe znaczenie. Coraz większe rozdzielczości wymuszają zwiększanie rozmiaru tej pamięci oraz przepustowości jej połączenia z GPU. Obecnie stosowane są pamięci i (DDR,( DDR2, GDDR3, GDDR4). Większy numer przy oznaczeniu pamięci to większa prędkość taktowania ania oraz przepustowość. Obecnie trudno znaleźć kartę graficzną wyposaŝoną w mniej niŝ 256MB pamięci. 12

13 Budowa Układem jeszcze do niedawna bardzo waŝnym był RAMDAC. Układ ten zamieniał cyfrowe sygnały generowane przez kartę graficzną na sygnał analogowy zrozumiały dla monitorów. Obecnie jednak układ ten powoli traci swoją rolę w związku z rozpowszechnieniem się cyfrowego złącza DVI słuŝącego do połączenia monitora z kartą graficzną. Analogowe łącze SVGA odchodzi powoli do lamusa. 13

14 Budowa Układ RAMDAC pobiera dane o obrazie wygenerowanym przez procesor karty graficznej. Dane te są w postaci zbioru róŝnokolorowych punktów. Następnie RAMDAC zamienia je na sygnały analogowe i wysyła do monitora. Im szybszy RAMDAC, tym więcej potrafi wysłać informacji w ciągu sekundy, co ma bezpośredni wpływ na częstotliwość odświeŝania (jest to liczba pojedynczych obrazów, jakie wyświetla monitor w ciągu sekundy) Częstotliwość 60Hz oznacza, Ŝe w ciągu sekundy na ekranie monitora rysowanych jest 60 pełnych obrazów.. Oko ludzkie przestaje odróŝniać "skoki" między obrazami juŝ przy szybkości ok. 25 obrazów na sekundę, więc częstotliwość 60 Hz wydawałaby się aŝ za duŝa. 14

15 Budowa Jak się okazuje w praktyce, przy 60Hz prawie nie widać migotania obrazu, ale nasze oczy się męczą. Dlatego do pracy przy komputerze powinniśmy ustawiać częstotliwość, co najmniej 75Hz,, zaś im więcej tym lepiej. Warto przy tym wiedzieć, Ŝe ustawienie częstotliwości większej niŝ n 85Hz nie ma juŝ wpływu na nasz wzrok. 15

16 Budowa Zwiększanie szybkości działania kart graficznych wymusza stosowanie coraz wydajniejszych systemów chłodzenia. Najwydajniejsze obecnie karty graficzne wymagają stosowania chłodzenia aktywnego,, czyli wyposaŝonego w wentylator. Jednak bez problemu moŝna kupić dobrą kartę graficzną wyposaŝoną w chłodzenie pasywne.. Ten element karty graficznej (na zdjęciu) często jest elementem swoistego "tuningu" tuningu". 16

17 Budowa Czynnikiem wpływającym na prędkość karty graficznej jest typ magistrali,, z jaką komunikuje się ona z komputerem. Rodzaje magistral: ISA bitowa magistrala danych, jest juŝ obecnie definitywnie zabytkiem, PCI bitowa, max.. transfer do 138Mb/s AGP - gniazdo rozszerzeń zaprojektowane przez firmę Intel przeznaczone specjalnie do szybkiego przesyłania danych pomiędzy kartą graficzną a procesorem. Max.. transfer to 528 Mb/s. karty graficzne uŝywające tego gniazda odchodzą do lamusa Gniazda obecnie stosowane do montowania kart graficznych w płycie e głównej to PCI- Express 17

18 Budowa PCIe, PCI-E - znana równieŝ jako 3GlO (od 3rd Generation I/O), jest pionową magistralą słuŝącą do podłączania urządzeń do płyty głównej. Zastąpiła ona magistralę PCI i AGP PCI-Express stanowi magistralę lokalną typu szeregowego, łączącą dwa punkty ( (Point-to-Point). Taka konstrukcja eliminuje konieczność dzielenia pasma pomiędzy kilka urządzeń - kaŝde urządzenie PCI-Express jest połączone bezpośrednio z kontrolerem. Sygnał przekazywany jest za pomocą dwóch linii, po jednej w kaŝdym kierunku. częstotliwość taktowania wynosi 2,5 GHz.. Protokół transmisji wprowadza dwa dodatkowe bity, do kaŝdych ośmiu bitów danych (kodowanie 8/10). Zatem przepustowość jednej linii wynosi 250 MB/s. W związku z tym, Ŝe urządzenia mogą jednocześnie przekazywać sygnał w obydwu kierunkach (full-duplex)) to moŝna ewentualnie przyjąć, Ŝe w przypadku takiego wykorzystania złącza, transfer moŝe sięgać 500 MB/s. 18

19 Budowa MoŜliwe jest kilka wariantów tej magistrali - z 1, 2, 4, 8, 12, 16 lub 32 liniami (kaŝda składająca się z dwóch 2-pinowych 2 części - nadawczej i odbiorczej). Wraz ze wzrostem liczby linii wydłuŝeniu ulega gniazdo, jego konstrukcja (poprzez wspólną część początkową i jedynie dodawanie na końcu nowych n linii) umoŝliwia włoŝenie wolniejszej karty do szybszego gniazda (w drugą stronę jest niemoŝliwe). Gniazdo 1x ma 18 pinów z kaŝdej strony, gniazdo x4-32, gniazdo x8-49, zaś gniazdo x16-82 piny z kaŝdej strony. Na płytach głównych gniazda 16x montuje się zwykle w miejscu gniazda AGP na starszych płytach (poniewaŝ większość chipsetów z kontrolerem PCI Express nie zawiera kontrolera AGP, najczęściej obecność PCI-E E eliminuje moŝliwość uŝycia kart graficznych ze złączem AGP). 19

20 20

21 Budowa Interfejs na slocie karty graficznej : P&D, DFP, DisplayPort VGA, DVI, HDMI, 21

22 22

23 23

24 HDMI 24

25 Budowa 25

26 Zasada działania karty graficznej Ogólnie: procesor zapisuje dane o obrazie w pamięci RAM karty, sterownik zainstalowany na karcie powoduje przesłanie zawartości pamięci RAM do przetwornika DAC, DAC przetwarza dane cyfrowe na sygnał analogowy i przesyła go do monitora. 26

27 Powstawanie grafiki Od wierzchołków do bitmapy Najpierw wyliczane są pozycje wierzchołków obiektów występujących w danej scenie. Zadanie to spoczywa na jednostkach werteksów (ang. vertex shader). Następnie budowana jest siatka trójkątów (wireframe). W kolejnym etapie trzeba nałoŝyć na nią tekstury oraz odpowiednio je oświetlić. To zadanie z kolei naleŝy do jednostek pikseli (pixel shader). Nawet gdy gotowa siatka pokryta jest teksturami, to jeszcze nie koniec generowania obrazu, gdyŝ w takiej wersji nie moŝe on zostać wyświetlony na ekranie monitora. Aby było to moŝliwe, na końcu wykorzystywana jest jednostka rasteryzująca (Raster Operating Procesor), która odpowiada za przetwarzanie obrazu na bitmapy. 27

28 Powstawanie grafiki Od wierzchołków do bitmapy Szczególnie obciąŝone podczas generowania grafiki są shadery, zwłaszcza jednostki pikseli. W najtańszych modelach kart łącznie jest kilka jednostek obu typów, w najlepszych - ponad sto. PoniewaŜ zwiększanie liczby shaderów bywa z róŝnych powodów kłopotliwe (m.in. ze względu na zwiększanie ilości wydzielanego ciepła przez GPU), producenci procesorów graficznych zaczęli zastanawiać się na ich optymalnym wykorzystaniem. Tym bardziej, Ŝe gdy trwają obliczenia na pikselach, jednostki werteksów przewaŝnie nie mają Ŝadnych danych do przetwarzania i odwrotnie. PoniewaŜ budowa obu rodzajów jednostek jest zbliŝona, zaczęto rozwaŝać ich unifikacje. W skrajnym przypadku moŝliwa byłaby sytuacja, w której wszystkie jednostki w danym momencie przetwarzają piksele albo werteksy. 28

29 Powstawanie grafiki Podsumowując : Im liczba shaderów większa, tym lepiej. Bez nich nie ma co liczyć na atrakcyjne efekty graficzne. W nowych grach szczególnie obciąŝone są jednostki pikseli, dlatego producenci montują ich więcej. Najnowszy trend to unifikacja obu typów shaderów 29

30 Direct 3D 10 Procesor graficzny realizuje instrukcje otrzymywane z aplikacji. To, jakie program moŝe uzyskać efekty, zaleŝy z kolei od biblioteki instrukcji (fachowo nazywanej API) obsługiwanej przez system operacyjny i dany układ 3D. Obecnie popularne są dwa główne API graficzne: Direct3D (firmy Microsoft) i OpenGL. Wśród starszych kart dominują modele zgodne z Direct3D w wersji 9.0c. TakŜe większość juŝ nie nowych gier bazuje na tym API. Wystarcza ono równieŝ do korzystania z interfejsu Aero w Windows Vista. 30

31 Direct 3D 10 W Windows Vista Microsoft wprowadził nową, dziesiątą wersję Direct3D. Przynosi ona wiele przełomowych zmian, a takŝe pozbawiona jest róŝnych ograniczeń występujących we wcześniejszych edycjach graficznego API. Przykładowo dodano jednostkę odpowiadającą za obliczenia geometrii, co do tej pory było wykonywane przez procesor komputera (geometry shader). Podsumowując dziś jedyną słuszną opcją jest grafika z DirectX10 31

32 Jakie znaczenie ma częstotliwość pracy procesora? Na pudełkach kart graficznych producenci eksponują ich częstotliwość. Na podstawie częstotliwości rdzenia nie sposób jednak ocenić wydajności danej karty. Częstotliwość pracy wskazuje jedynie, jak często GPU wykonuje charakterystyczne dla siebie operacje. Tym samym nie ma sensu zestawianie częstotliwości zarówno układów róŝnych producentów, jak i odmiennych generacji procesorów tego samego wytwórcy. Podsumowując moŝna porównywać jedynie taktowanie w obrębie tej samej rodziny procesorów - w takim wypadku im jest ono wyŝsze, tym lepiej. 32

33 Pamięć? Ma znaczenie Małym drukiem producenci podają typ układów, szerokość szyny pamięci, czas dostępu i częstotliwość pracy. Parametrów jest wiele, ale nie wszystkie mają przełoŝenie na wydajność. Wzrost pamięci z 256 MB do 512 MB często nie przynosi Ŝadnych dodatkowych korzyści. Dodatkowa pamięć ma znaczenie dopiero w czasie pracy w rozdzielczości 1600x1200 pikseli i wyŝszych. Nie moŝna jednak powiedzieć, Ŝe montowanie na karcie kości o łącznej pojemności 768 MB czy nawet 1 GB nikomu się nie przyda. W duŝą pamięć powinny zainwestować jedynie osoby pracujące w bardzo wysokich rozdzielczościach albo wykorzystujące dwa monitory na raz. WaŜnym, a zazwyczaj nie branym pod uwagę parametrem pamięci jest szerokość szyny. Im wartość ta jest większa, tym więcej danych na raz moŝe trafiać do pamięci. Obecnie za absolutne minimum naleŝy uznać szynę o szerokości 128 bitów. 33

34 Pamięć? Ma znaczenie Na ostateczną szybkość wymiany danych z pamięcią wpływ ma takŝe jej częstotliwość. Zysk jest dwu- czy nawet czterokrotny, podczas gdy róŝnice w taktowaniu pamięci wynoszą jedynie" kilkanaście procent. Testy wskazują na dwukrotny wzrost wydajności który po połowie jest efektem szerszej szyny i większej liczby shaderów. Z testów wynika, Ŝe pozostałe dwa parametry pamięci - typ (DDR2, GDDR3 i GDDR4) i czas dostępu (od 3 ns do 1 ns) - mają pomijalne znaczenie, przynajmniej w popularnych zastosowaniach. Podsumowując jeŝeli nie uŝywamy rozdzielczości ekranu powyŝej 1280x1024 pikseli, wystarczy wybrać kartę z 256 MB pamięci. NaleŜy natomiast unikać modeli z 64 bitową szyną pamięci, bo często staje się ona wąskim gardłem spowalniającym generowanie grafiki minimum to 128 bitowa szyna danych 34

35 Podsumowanie Szerokość szyny Ta wartość ma ogromny wpływ na wydajność. Dobrze, gdy jej szerokość to przynajmniej 128 bitów. Obsługa DirectX Karta graficzna powinna być zgodna co najmniej z DirectD 9.0c. Dobrze, jeŝeli obsługuje Direct3D 10. Odradzam zakup karty, która jest kompatybilna jedynie z 8. wersją tego środowiska. System chłodzenia Gdy zaleŝy nam na ciszy, kupmy kartę z chłodzeniem pasywnym. JeŜeli chcemy podkręcać, wybierzmy chłodzenie standardowe lub wodne. Pojemność pamięci Pamięci o pojemności 512 MB i większe są, potrzebne wtedy, gdy gramy w wysokich rozdzielczościach. Karta z 256 MB wystarczy nam do większości zastosowań. Jednostki cieniowania pikseli i werteksów W im więcej jednostek cieniowania werteksów, a zwłaszcza pikseli wyposaŝona jest karta graficzna -tym będzie działała szybciej. 35

36 Podkręcanie grafiki Jeszcze nie tak dawno niewielu producentów oferowało fabrycznie podkręcone karty. Wynikało to z dezaprobaty ATI i Nvidii, które nie przejawiały optymizmu, kiedy takie urządzenia pojawiały się w sklepach. Obecnie niemal kaŝdy producent ma w ofercie kilka kart pracujących przy wyŝszym taktowaniu. Mało tego - kupując podkręcone urządzenie, otrzymujemy na nie pełną gwarancję. Podsumowanie Przetaktowanie karty przez producenta to dobre rozwiązanie. Za z reguły niewiele wyŝszą cenę zyskujemy objęty gwarancją wzrost wydajności. Doświadczeni uŝytkownicy mogą jednak uzyskać podobne wyniki sami. 36

37 SLI i CrossFire Od kilku lat niemal wszystkie karty graficzne bazujące na układach ATI i Nvidii przystosowane są do pracy w duecie. Wystarczy zainstalować dwie karty (o identycznych lub zbliŝonych parametrach) w odpowiedniej płycie głównej i juŝ moŝna cieszyć się wydajnością grafiki renderowanej przez dwa procesory GPU. PoniewaŜ technologie CrossFire (ATI) i SLI (Nvidia) nie są nowe, zostały juŝ dopracowane i nie powinny powodować takich problemów, jakie zdarzały się na początku. Powstaje jednak pytanie, czy lepiej kupić jeden bardzo wydajny procesor graficzny, czy teŝ połączyć moc dwóch słabszych układów?? Szczególnie, Ŝe rozwiązania te mają podobną cenę. By odpowiedzieć na to pytanie magazyn komputerowy CHIP wykonał na tym samym komputerze testy kart ATI i Nvidii oraz po dwóch słabszych układów obu producentów. Do konfiguracji CrossFire i SLI CHIP starał się dobrać karty o połowę tańsze, by kwota niezbędna na zakup takiego rozwiązania była zbliŝona do ceny jednej wydajnej karty. 37

38 SLI i CrossFire W teorii zasada działania technologii CrossFire i SLI jest dość prosta : Zadanie wygenerowania ramki obrazu zlecane jest nie jednemu, lecz dwóm czy nawet kilku układom graficznym. Ramki moŝna rozdzielić na kilka sposobów. Ekran moŝemy podzielić na pół i renderowanie kaŝdej połówki zlecić innemu GPU. Drugim, nieco bardziej skomplikowanym rozwiązaniem jest niesymetryczny podział powierzchni ekranu pod kątem złoŝoności obliczeniowej generowanej grafiki 3D. Procesory graficzne mogą teŝ naprzemiennie generować kolejne ramki obrazu. Dobór metody moŝe być automatyczny. Wówczas informacje o tym, jak optymalnie wygenerować obraz w danej aplikacji, zapisywane są w profilach zawartych w sterowniku kart graficznych. 38

39 SLI i CrossFire Do niedawna zasadnicza róŝnica między technologiami ATI i Nvidii dotyczyła sposobu komunikowania się obu współpracujących kart, a raczej sposobu składania ich pracy w ostateczny efekt na ekranie. W wypadku Nvidii odbywało się to za pośrednictwem odpowiedniego złącza na krawędzi karty, a modele o niskiej wydajności łączyły się bez jego udziału. Rozwiązanie ATI bardziej przypominało instalację karty graficznej z osobnym akceleratorem 3D, podobnie jak w przypadku VooDoo firmy 3dfx: Sygnał z karty podrzędnej jest przesyłany przez specjalne wyjście cyfrowe do karty nadrzędnej, która oprócz generowania 3d zajmowała się ( za pomocą osobnego układu na jej pokładzie) składaniem wyników pracy w jeden obraz, który wysyłany był następnie do monitora. Z czasem w ATI zrezygnowano z tego rozwiązania i obecnie do komunikacji między kartami wykorzystuje się złącze krawędziowe podobne do złącza w kartach Nvidii. 39

40 SLI i CrossFire 40

41 41

42 Zatem co wybrać? Gdy chcemy kupić nowy komputer, powinniśmy się zdecydować na zakup jednej silnej karty zamiast dwóch słabszych. Dzięki temu, gdy zacznie brakować nam mocy. będziemy mogli dokupić drugą kartę, co okaŝe się bardziej opłacalne od jej wymiany. Co więcej, gdy zdecydujemy się po kilku miesiącach dokupić dodatkową kartę, zapewne będzie ona duŝo tańsza. Choć więc hasła marketingowe CrossFire i SLI brzmią efektownie, w praktyce warto się na to skusić tylko w dwóch wypadkach: gdy stać nas od razu na dwie najmocniejsze karty albo gdy do juŝ posiadanej karty chcemy dokupić bliźniaka". Wyniki testów teŝ w wielu wypadkach przemawiają za jedną kartą. 42

43 Nowe karty graficzne Nowoczesne karty graficzne charakteryzują się : Zbudowane z ok. 700 mln tranzystorów, a inne z 666 mln. Interfejs pamięci od 256 do 512 bitów. Pamięć Ram >= 512 MB Procesory wykonane w procesie technologicznym 55 nm, co oznacza zmniejszenie powierzchni GPU z 408 (np. w Radeonie HD 2900 XT) do 192 mm 2. Niewątpliwym plusem nowych technologii jest obniŝony pobór mocy. 43

44 Nowe karty graficzne Nowoczesne karty graficzne charakteryzują się : 320 zunifikowanych jednostek przetwarzania, 16 potoków renderingu 16 modułów teksturujących. Pamięci GDDR4 (512MB) często są taktowane z częstotliwością 2,25 GHz, a procesor z częstotliwością 775 MHz. 44

45 Nowe karty graficzne Nowoczesne karty graficzne charakteryzują się : Są karty z pamięciami DDR3 o łącznej pojemności 1 GB, ale w związku z tym, Ŝe kaŝdy z procesorów buforuje w pamięci te same tekstury poŝytek z dodatkowej pojemności jest niewielki. Karty wyposaŝone są takŝe w nową wersję 2.0 interfejsu PCI Express, który oferuje podwojenie przepustowości do 16 GB/s, pozwala na dostarczanie szyną PCIe aŝ 150 W do karty graficznej. aby skorzystać z tych zalet, trzeba mieć odpowiednią płytę główną. obsługują funkcje DX10.1 i model cieniowania 4.1. ich wykorzystanie będzie moŝliwe dopiero wtedy, kiedy zainstalujemy Service Pack 1 do Visty. 45

46 Nowe (marzec 2008) (Radeon) (marzec 2008) karty graficzne Nowoczesne karty graficzne charakteryzują się : Nowe funkcje ułatwiają programistom wykorzystanie wszelkich moŝliwości DX10. Ponadto pozwalają na stosowanie niektórych nowych funkcji, takich jak Global Illumination (ogólne oświetlenie w scenach, które umoŝliwia uzyskanie bardzo naturalnych, prawidłowych cieni). Prawda jest taka, Ŝe na razie nie będą uŝywane w grach (co juŝ potwierdza część wydawców). Wygląda na to, Ŝe DX10.1 będzie kolejnym hasłem reklamowym, które nie przełoŝy się na wykorzystanie nowych funkcji w grach. Do zasilania niezbędne jest podłączenie dwóch wtyczek (zazwyczaj 6-cio pinowych ) 46

47 PCI Express 2.0 Pod względem fizycznym zarówno PCI Express 2.0, jak i 1.0 są takie same. UŜytkownik nie zauwaŝy róŝnic, co istotne, nowszy interfejs PCI Express 2.0 jest kompatybilny wstecznie ze starszą wersją. Dzięki temu nie ma problemów z pracą starszych kart graficznych na nowszych płytach głównych i odwrotnie. Pod względem specyfikacji PCI Express 2.0 oferuje duŝo większe moŝliwości niŝ 1.0. Podwojono przepustowość do 16 GB/s. Kolejny plus to zwiększenie moŝliwości zasilania karty graficznej za pośrednictwem szyny PCI. Teraz do karty moŝna dostarczyć nią do 150 W energii. To duŝo, wystarczy do zdecydowanej większości kart graficznych i nie trzeba będzie dodatkowo dostarczać energii specjalnym kablem z zasilacza. 47

48 PCI Express 2.0 Jeśli chodzi o korzyści wynikające ze zwiększenia przepustowości interfejsu, to choć producenci chwalą się, Ŝe ich produkty z PCI Express 2.0 pracują wydajniej w testach nie było widać takiej zaleŝności. Testy magazynu PCWK dowiodły, Ŝe karty z nowym interfejsem pracują tak samo wydajnie na płytach z PCI Express 1.0, jak i 2.0. Być moŝe, w przyszłości sytuacja się zmieni, lecz kupując kartę obecnie, lepiej nie sugerować się rodzajem interfejsu, w który ją wyposaŝono. 48

49 Magistrale dla kart graficznych i rozszerzeń 49

50 50

51 Na co zwrócić uwagę podczas zakupu Spory wybór urządzeń graficznych moŝe zdezorientować mniej doświadczonego uŝytkownika komputerów. Dlatego przed kupnem akceleratora 3D warto się przez moment zastanowić, do czego tak naprawdę będzie uŝywana nowa karta graficzna. Pierwsze pytanie, na które musi paść odpowiedź, powinno zabrzmieć: dlaczego i kiedy warto kupić droŝsze, markowe urządzenie? O ile kiedyś głównym powodem zakupu firmowej karty graficznej mogły być np. sterowniki, o tyle w dobie dopracowanych driverów referencyjnych jest to sprawą drugorzędną. Podstawowymi zaletami współczesnych kart z tzw. marką są przede wszystkim jakość wykonania, lepsze warunki gwarancji czy bogatsze wyposaŝenie. Zdarza się, Ŝe producent takich urządzeń gwarantuje stabilną pracę przy podwyŝszonych częstotliwościach taktowania. 51

52 Na co zwrócić uwagę podczas zakupu Przed zakupem naleŝy się przyjrzeć samej karcie graficznej, poniewaŝ to właśnie ona jest głównym elementem, za który przyjdzie zapłacić. Radiator i wentylator powinny być sztywno przymocowane do procesora graficznego, co jest warunkiem stabilnej pracy całego urządzenia. Poza tym na poprawę stabilności mogą - ale nie muszą - wpływać dodatkowe radiatory załoŝone na pamięciach. JeŜeli w planie jest podkręcanie urządzenia - ten dodatek staje się juŝ koniecznością. Właściwie większość urządzeń wyposaŝona jest w gniazdo D-Sub, cyfrowe złącze DVI-I oraz TV-Out, a nowsze w HDMI. Tańsze modele mogą mieć ograniczony zestaw złączy. 52

53 Na co zwrócić uwagę podczas zakupu JeŜeli jest to moŝliwe, warto przed zakupem zainstalować kartę w komputerze i ocenić poziom głośności wentylatora oraz jakość sygnału generowanego na analogowym wyjściu D-Sub lub cyfrowym DVI Ostrość obrazu nie jest problemem w przypadku urządzeń markowych, jednak przy tańszych kartach moŝna się zwyczajnie naciąć". Posiadanie HDMI - to nowe, bardzo wygodne w uŝyciu gniazdo, przez które moŝemy wyprowadzić obraz w wysokiej rozdzielczości. 53

54 Na co zwrócić uwagę podczas zakupu 54

55 NajwaŜniejsze pojęcia 55

56 NajwaŜniejsze pojęcia 56

57 NajwaŜniejsze pojęcia 57

Ogólne informacje. cią pracy, wielkości wyświetlan. cią obrazu, wietlaną rozdzielczości. częstotliwo. wieŝania obrazu.

Ogólne informacje. cią pracy, wielkości wyświetlan. cią obrazu, wietlaną rozdzielczości. częstotliwo. wieŝania obrazu. Karty graficzne Ogólne informacje Karta rozszerzeń,, umiejscawiana na płycie p głównej poprzez gniazdo PCI lub AGP odpowiada w komputerze za obraz wyświetlany wietlany przez monitor. Karty graficzne róŝnir

Bardziej szczegółowo

Podsystem graficzny. W skład podsystemu graficznego wchodzą: karta graficzna monitor

Podsystem graficzny. W skład podsystemu graficznego wchodzą: karta graficzna monitor Plan wykładu 1. Pojęcie podsystemu graficznego i karty graficznej 2. Typy kart graficznych 3. Budowa karty graficznej: procesor graficzny (GPU), pamięć podręczna RAM, konwerter cyfrowo-analogowy (DAC),

Bardziej szczegółowo

Karty graficzne możemy podzielić na:

Karty graficzne możemy podzielić na: KARTY GRAFICZNE Karta graficzna karta rozszerzeo odpowiedzialna generowanie sygnału graficznego dla ekranu monitora. Podstawowym zadaniem karty graficznej jest odbiór i przetwarzanie otrzymywanych od komputera

Bardziej szczegółowo

Karty graficzne: budowa, zasada działania, standardy, parametry, dodatkowe funkcje

Karty graficzne: budowa, zasada działania, standardy, parametry, dodatkowe funkcje 018 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ Karty graficzne: budowa, zasada działania, standardy, parametry, dodatkowe funkcje 1 UTK Treść niniejszej prezentacji oparto na artykułach pisma Komputer Świat Ekspert

Bardziej szczegółowo

Chipset i magistrala Chipset Mostek północny (ang. Northbridge) Mostek południowy (ang. Southbridge) -

Chipset i magistrala Chipset Mostek północny (ang. Northbridge) Mostek południowy (ang. Southbridge) - Chipset i magistrala Chipset - Układ ten organizuje przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi podzespołami jednostki centralnej. Idea chipsetu narodziła się jako potrzeba zintegrowania w jednym układzie

Bardziej szczegółowo

Na płycie głównej znajduje się szereg różnych typów złączy opracowanych według określonego standardu gwarantującego że wszystkie urządzenia

Na płycie głównej znajduje się szereg różnych typów złączy opracowanych według określonego standardu gwarantującego że wszystkie urządzenia Magistrale PC Na płycie głównej znajduje się szereg różnych typów złączy opracowanych według określonego standardu gwarantującego że wszystkie urządzenia pochodzące od różnych producentów (zgodne ze standardem

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST KARTA GRAFICZNA.

CZYM JEST KARTA GRAFICZNA. Karty Graficzne CZYM JEST KARTA GRAFICZNA. Karta graficzna jest kartą rozszerzeń, umiejscawianą na płycie głównej poprzez gniazdo PCI lub AGP, która odpowiada w komputerze za obraz wyświetlany przez monitor.

Bardziej szczegółowo

8. MAGISTRALE I GNIAZDA ROZSZERZEŃ. INTERFEJSY ZEWNĘTRZNE.

8. MAGISTRALE I GNIAZDA ROZSZERZEŃ. INTERFEJSY ZEWNĘTRZNE. 8. MAGISTRALE I GNIAZDA ROZSZERZEŃ. INTERFEJSY ZEWNĘTRZNE. Magistrala (ang. bus) jest ścieżką łączącą ze sobą różne komponenty w celu wymiany informacji/danych pomiędzy nimi. Inaczej mówiąc jest to zespół

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Wykład 12 Jan Kazimirski 1 Magistrale systemowe 2 Magistrale Magistrala medium łączące dwa lub więcej urządzeń Sygnał przesyłany magistralą może być odbierany przez wiele urządzeń

Bardziej szczegółowo

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek Ćwiczenia 1 Budowa komputera PC Komputer osobisty (Personal Komputer PC) komputer (stacjonarny lub przenośny) przeznaczony dla pojedynczego użytkownika do użytku domowego lub biurowego. W skład podstawowego

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian test egzaminacyjny GRUPA I

Sprawdzian test egzaminacyjny GRUPA I ... nazwisko i imię ucznia Sprawdzian test egzaminacyjny GRUPA I 1. Na rys. 1 procesor oznaczony jest numerem A. 2 B. 3 C. 5 D. 8 2. Na rys. 1 karta rozszerzeń oznaczona jest numerem A. 1 B. 4 C. 6 D.

Bardziej szczegółowo

Karta graficzna. Karta graficzna przyjmuje. rozszerzeń montowanej w magistrali wejścia/wyjścia na płycie głównej. Opcjonalnie układ graficzny

Karta graficzna. Karta graficzna przyjmuje. rozszerzeń montowanej w magistrali wejścia/wyjścia na płycie głównej. Opcjonalnie układ graficzny Karty graficzne Wykład: budowa karty graficznej, zasada działania, standardy, parametry, GPU, RAMDAC, magistrale, interfejsy, złącza, OpenGL, DirectX, SLI, Crossfire, bufor ramki, potok graficzny, producenci:

Bardziej szczegółowo

Architektura systemów komputerowych. dr Artur Bartoszewski

Architektura systemów komputerowych. dr Artur Bartoszewski Architektura systemów komputerowych dr Artur Bartoszewski Rozwój płyt głównych - część 2 Magistrale kart rozszerzeń Rozwój magistral komputera PC Płyta główna Czas życia poszczególnych magistral Pentium

Bardziej szczegółowo

Karty graficzne. Dla DSI II

Karty graficzne. Dla DSI II Karty graficzne Dla DSI II Czym jest karta graficzna. Karta graficzna jest kartą rozszerzeń, umiejscawianą w gnieździe magistrali I/O na płycie głównej komputera. Opcjonalnie może być też zintegrowana

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian test egzaminacyjny 2 GRUPA I

Sprawdzian test egzaminacyjny 2 GRUPA I ... nazwisko i imię ucznia Sprawdzian test egzaminacyjny 2 GRUPA I 1. Na rys. 1 procesor oznaczony jest numerem A. 2 B. 3 C. 5 D. 8 2. Na rys. 1 karta rozszerzeń oznaczona jest numerem A. 1 B. 4 C. 6 D.

Bardziej szczegółowo

Wybrane bloki i magistrale komputerów osobistych (PC) Opracował: Grzegorz Cygan 2010 r. CEZ Stalowa Wola

Wybrane bloki i magistrale komputerów osobistych (PC) Opracował: Grzegorz Cygan 2010 r. CEZ Stalowa Wola Wybrane bloki i magistrale komputerów osobistych (PC) Opracował: Grzegorz Cygan 2010 r. CEZ Stalowa Wola Ogólny schemat komputera Jak widać wszystkie bloki (CPU, RAM oraz I/O) dołączone są do wspólnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ nr postępowania II.2420.1.2014.005.13.MJ Zaoferowany. sprzęt L P. Parametry techniczne

Załącznik nr 6 do SIWZ nr postępowania II.2420.1.2014.005.13.MJ Zaoferowany. sprzęt L P. Parametry techniczne L P Załącznik nr 6 do SIWZ nr postępowania II.2420.1.2014.005.13.MJ Zaoferowany Parametry techniczne Ilość sprzęt Gwaran Cena Cena Wartość Wartość (model cja jednostk % jednostkow ogółem ogółem i parametry

Bardziej szczegółowo

565,00 PLN OPIS PRZEDMIOTU AMIGO AMD APU GBHD7480D amigopc.pl CENA: CZAS WYSYŁKI: 24H PRODUCENT: AMIGOPC

565,00 PLN OPIS PRZEDMIOTU AMIGO AMD APU GBHD7480D amigopc.pl CENA: CZAS WYSYŁKI: 24H PRODUCENT: AMIGOPC amigopc.pl 883-364-274 SKLEP@AMIGOPC.PL AMIGO AMD APU 4020 4GBHD7480D CENA: 565,00 PLN CZAS WYSYŁKI: 24H PRODUCENT: AMIGOPC NUMER KATALOGOWY: AMIGO APU1 RODZAJ PROCESORA: AMD APU LICZBA RDZENI PROCESORA:

Bardziej szczegółowo

Podzespoły Systemu Komputerowego:

Podzespoły Systemu Komputerowego: Podzespoły Systemu Komputerowego: 1) Płyta główna- jest jednym z najważniejszych elementów komputera. To na niej znajduje się gniazdo procesora, układy sterujące, sloty i porty. Bezpośrednio na płycie

Bardziej szczegółowo

Większośćkart graficznych (i wszystkie współczesne) składająsięz następujących elementów:

Większośćkart graficznych (i wszystkie współczesne) składająsięz następujących elementów: KARTY GRAFICZNE Karta graficzna Karta graficzna jest urządzeniem pośredniczącym w komunikacji systemu komputerowego z monitorem. Otrzymuje ona informacje o treści obrazu od systemu i po odpowiednich działaniach

Bardziej szczegółowo

Opis I. MONITOR TELEWIZYJNY 46 47. Monitor telewizyjny 46-47 : nazwa, typ... rok produkcji..., producent... min.100hz.

Opis I. MONITOR TELEWIZYJNY 46 47. Monitor telewizyjny 46-47 : nazwa, typ... rok produkcji..., producent... min.100hz. ZAŁĄCZNIK Nr 1 DO SIWZ Opis Dotyczy postępowania na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb nadzoru wizyjnego (znak sprawy: TI/2/PN/14) I. MONITOR TELEWIZYJNY 46 47 Monitor telewizyjny 46-47 : nazwa,

Bardziej szczegółowo

nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto

nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto Załacznik nr, znak sprawy DZ-250/32/5 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY producenta/ Zadanie zestaw komputerowy o parametrach podanych w załączniku nr a do siwz zestaw nr : laptop

Bardziej szczegółowo

Dane Techniczne TH ALPLAST ADS-S25

Dane Techniczne TH ALPLAST ADS-S25 Dane Techniczne komputer PC TH ALPLAST ADS-S25 Komputer ADS-S25 charakteryzuje się najwyższymi parametrami technicznymi oraz nieporównywalną niezawodnością, dzięki doświadczonej i wysoko wykwalifikowanej

Bardziej szczegółowo

Płyty główne rodzaje. 1. Płyta główna w formacie AT

Płyty główne rodzaje. 1. Płyta główna w formacie AT Płyty główne rodzaje 1. Płyta główna w formacie AT Jest formatem płyty głównej typu serwerowego będącej następstwem płyty XT o 8-bitowej architekturze. Została stworzona w celu obsługi 16-bitowej architektury

Bardziej szczegółowo

Modernizacja zestawu komputerowego. Marek Pudełko Urządzenia Techniki Komputerowej

Modernizacja zestawu komputerowego. Marek Pudełko Urządzenia Techniki Komputerowej Modernizacja zestawu komputerowego Marek Pudełko Urządzenia Techniki Komputerowej Modernizacja zestawu komputerowego Modernizacji podlegają następujące Pamięć RAM Procesor Karta graficzna Karta sieciowa

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Akcelerator 3D Potok graficzny

Plan wykładu. Akcelerator 3D Potok graficzny Plan wykładu Akcelerator 3D Potok graficzny Akcelerator 3D W 1996 r. opracowana została specjalna karta rozszerzeń o nazwie marketingowej Voodoo, którą z racji wspomagania procesu generowania grafiki 3D

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER AMIGO INTEL I3 HD GRAPHIC CORE I3 4170 4GB DDR3 HD4400 320GB DVD

KOMPUTER AMIGO INTEL I3 HD GRAPHIC CORE I3 4170 4GB DDR3 HD4400 320GB DVD amigopc.pl 883-364-274 SKLEP@AMIGOPC.PL AMIGO CORE I3-4170 4GB HD4400 320GB CENA: 1 085,00 PLN CZAS WYSYŁKI: 24H PRODUCENT: AMIGOPC NUMER KATALOGOWY: AMIGO I31 RODZAJ PROCESORA: CORE I3 LICZBA RDZENI PROCESORA:

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Budowa współczesnej karty graficznej.

Rys. 1. Budowa współczesnej karty graficznej. Karty graficzne 7 6 3 5 2 1 4 Rys. 1. Budowa współczesnej karty graficznej. 1,2 gniazda cyfrowe DVI, 3 gniazdo HDMI, 4 złącze PCI-E x16, 5 radiator z wentylatorem chłodzącym procesor graficzny GPU, 6

Bardziej szczegółowo

2 099,00 PLN OPIS PRZEDMIOTU AMIGO CORE I7 8X3,7GHZ 8GB 1TB USB3.0 WIN8.1 883-364-274 SKLEP@AMIGOPC.PL. amigopc.pl CENA: CZAS WYSYŁKI: 24H

2 099,00 PLN OPIS PRZEDMIOTU AMIGO CORE I7 8X3,7GHZ 8GB 1TB USB3.0 WIN8.1 883-364-274 SKLEP@AMIGOPC.PL. amigopc.pl CENA: CZAS WYSYŁKI: 24H amigopc.pl 883-364-274 SKLEP@AMIGOPC.PL AMIGO CORE I7 8X3,7GHZ 8GB 1TB USB3.0 WIN8.1 CENA: 2 099,00 PLN CZAS WYSYŁKI: 24H PRODUCENT: AMIGOPC NUMER KATALOGOWY: AMIGO XEON 1 RODZAJ PROCESORA: CORE I7 LICZBA

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Microsoft Power Point. Przedmiot: Karty Graficzne

Prezentacja Microsoft Power Point. Przedmiot: Karty Graficzne Prezentacja Microsoft Power Point Przedmiot: Temat: Autor: UTK Karty Graficzne Kamil Lekowski Prezentacja została wykonana w programie Microsoft Power Point XP. Aby została ona wyświetlona prawidłowo zaleca

Bardziej szczegółowo

Dane Techniczne TH ALPLAST ADS-S25

Dane Techniczne TH ALPLAST ADS-S25 Dane Techniczne komputer PC TH ALPLAST ADS-S25 Komputer ADS-S25 charakteryzuje się najwyższymi parametrami technicznymi oraz nieporównywalną niezawodnością, dzięki doświadczonej i wysoko wykwalifikowanej

Bardziej szczegółowo

Bajt (Byte) - najmniejsza adresowalna jednostka informacji pamięci komputerowej, z bitów. Oznaczana jest literą B.

Bajt (Byte) - najmniejsza adresowalna jednostka informacji pamięci komputerowej, z bitów. Oznaczana jest literą B. Jednostki informacji Bajt (Byte) - najmniejsza adresowalna jednostka informacji pamięci komputerowej, składająca się z bitów. Oznaczana jest literą B. 1 kb = 1024 B (kb - kilobajt) 1 MB = 1024 kb (MB -

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE WEWNĘTRZNYCH GENERATORÓW RC DO TAKTOWANIA MIKROKONTROLERÓW AVR

WYKORZYSTANIE WEWNĘTRZNYCH GENERATORÓW RC DO TAKTOWANIA MIKROKONTROLERÓW AVR kpt. mgr inŝ. Paweł HŁOSTA kpt. mgr inŝ. Dariusz SZABRA Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia WYKORZYSTANIE WEWNĘTRZNYCH GENERATORÓW RC DO TAKTOWANIA MIKROKONTROLERÓW AVR W niektórych aplikacjach mikroprocesorowych,

Bardziej szczegółowo

Przegląd rozwiązań z oferty firmy 4D Systems

Przegląd rozwiązań z oferty firmy 4D Systems 1 Przegląd rozwiązań z oferty firmy 4D Systems Przegląd rozwiązań z oferty firmy 4D Systems 4D Systems Pty Ltd jest firmą pochodzącą z Australii, która od ponad 25 lat specjalizuje się w opracowywaniu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-V/2013 Warszawa, 17 wrzesień

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I NAPRAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO PŁYTA GŁOWNA

DIAGNOSTYKA I NAPRAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO PŁYTA GŁOWNA DIAGNOSTYKA I NAPRAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO PŁYTA GŁOWNA Rodzaje płyt głownych opis ATX -w komputerach składakach wyższej klasy instaluje się zwykle płyty główne w formacie ATX. Mają one rozmiar 305 x

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP /10 Załącznik nr 1 do umowy BPM.ZZP /10 Załącznik do oferty

... Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP /10 Załącznik nr 1 do umowy BPM.ZZP /10 Załącznik do oferty Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.341-404/10 Załącznik nr 1 do umowy BPM.ZZP.342-404/10 Załącznik do oferty SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE KOMPUTER MOBILNY - 1 Sprzęt musi być zgodny z serią Toshiba S500-115

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółowy opis zamówienia Lp. Nazwa towaru Ilość Opis towaru 1 Komputer stacjonarny z systemem Windows 7 6 a/ Procesor: - Ilość rdzeni: 2, wersja BOX, - Typ gniazda procesora: Socket 1156, - Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemów Komputerowych. Rozwój architektury komputerów klasy PC

Architektura Systemów Komputerowych. Rozwój architektury komputerów klasy PC Architektura Systemów Komputerowych Rozwój architektury komputerów klasy PC 1 1978: Intel 8086 29tys. tranzystorów, 16-bitowy, współpracował z koprocesorem 8087, posiadał 16-bitową szynę danych (lub ośmiobitową

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Materiały dodatkowe do podręcznika Urządzenia techniki komputerowej do rozdziału 5. Płyta główna i jej składniki. Test nr 5

Materiały dodatkowe do podręcznika Urządzenia techniki komputerowej do rozdziału 5. Płyta główna i jej składniki. Test nr 5 Materiały dodatkowe do podręcznika Urządzenia techniki komputerowej do rozdziału 5. Płyta główna i jej składniki Test nr 5 Test zawiera 63 zadania związane z treścią rozdziału 5. Jest to test zamknięty,

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów PCI EXPRESS Rozwój technologii magistrali Architektura Komputerów 2 Architektura Komputerów 2006 1 Przegląd wersji PCI Wersja PCI PCI 2.0 PCI 2.1/2.2 PCI 2.3 PCI-X 1.0 PCI-X 2.0

Bardziej szczegółowo

16x. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1. Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny. Ilość 1 sztuka

16x. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1. Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny. Ilość 1 sztuka Pakiet nr 1 Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny Ilość 1 sztuka Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany do obsług wielu aplikacji

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZSLiT.224.1.2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zamówienia pod nazwą Dostawa sprzętu do rozbudowy, diagnostyki i naprawy urządzeń komputerowych dla Zespołu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014 Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1 Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemów Komputerowych Rozwój akceleratorów grafiki 3D po 2001r.

Architektura Systemów Komputerowych Rozwój akceleratorów grafiki 3D po 2001r. Architektura Systemów Komputerowych Rozwój akceleratorów grafiki 3D po 2001r. Piotr Ploch, Sebastian Pudełko Gr. 24 Karta graficzna to element komputera tworzący sygnał dla monitora. Podstawowym zadaniem

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER. Zestawy komputerowe podstawowe wiadomości

KOMPUTER. Zestawy komputerowe podstawowe wiadomości KOMPUTER Zestawy komputerowe podstawowe wiadomości Budowa zestawu komputerowego Monitor Jednostka centralna Klawiatura Mysz Urządzenia peryferyjne Monitor Monitor wchodzi w skład zestawu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

2013-12-02. Autor: Jakub Duba. Interjesy

2013-12-02. Autor: Jakub Duba. Interjesy Autor: Jakub Duba Interjesy 2 1 Interjesy 3 Interjesy 4 2 5 Universal Serial Bus (USB; uniwersalna magistrala szeregowa) rodzaj sprzętowego portu komunikacyjnego komputerów, zastępującego stare porty szeregowe

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER AMD APU QUAD RADEON HD7660D AMD APU A10-5800K 8GB RAM 1TB HD7660D

KOMPUTER AMD APU QUAD RADEON HD7660D AMD APU A10-5800K 8GB RAM 1TB HD7660D amigopc.pl 883-364-274 SKLEP@AMIGOPC.PL AMIGO DO GIER AMD 4X4.2GHZ 8GB RAM HD7660D 1TB CENA: 1 135,00 PLN CZAS WYSYŁKI: 24H NUMER KATALOGOWY: AMIGO APU 8 RODZAJ PROCESORA: AMD APU LICZBA RDZENI PROCESORA:

Bardziej szczegółowo

Magistrala i Gniazda rozszerzeń budowa i zasada dzialania

Magistrala i Gniazda rozszerzeń budowa i zasada dzialania Magistrala i Gniazda rozszerzeń budowa i zasada dzialania Magistrala Magis trala (ang. bus ) zespół linii przenoszących sygnały oraz układów wejścia-wyjścia służących do przesyłania sygnałów między połączonymi

Bardziej szczegółowo

W Y K O N A W C Y MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Komisja Przetargowa. Sygn.: 30/dost./2008. BA/zp/19038/2008. Warszawa, 06 listopada 2008 r.

W Y K O N A W C Y MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Komisja Przetargowa. Sygn.: 30/dost./2008. BA/zp/19038/2008. Warszawa, 06 listopada 2008 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Komisja Przetargowa Sygn.: 30/dost./2008 BA/zp/19038/2008 Warszawa, 06 listopada 2008 r. W Y K O N A W C Y Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Budowa komputera. Magistrala. Procesor Pamięć Układy I/O

Budowa komputera. Magistrala. Procesor Pamięć Układy I/O Budowa komputera Magistrala Procesor Pamięć Układy I/O 1 Procesor to CPU (Central Processing Unit) centralny układ elektroniczny realizujący przetwarzanie informacji Zmiana stanu tranzystorów wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Diagnostyka i Naprawa Urządzeń Techniki Komputerowej Dokumentacja techniczna stanowiska komputerowego Opracował: Andrzej Nowak Dokumentacja stanowiska komputerowego Przygotowanie komputerowego stanowiska

Bardziej szczegółowo

320GB DVD 665,00 PLN OPIS PRZEDMIOTU AMIGO AMD APU 4GB HD7480D 320GB DVD amigopc.pl CENA: CZAS WYSYŁKI: 24H

320GB DVD 665,00 PLN OPIS PRZEDMIOTU AMIGO AMD APU 4GB HD7480D 320GB DVD amigopc.pl CENA: CZAS WYSYŁKI: 24H amigopc.pl 883-364-274 SKLEP@AMIGOPC.PL AMIGO AMD APU 4GB HD7480D 320GB DVD CENA: 665,00 PLN CZAS WYSYŁKI: 24H PRODUCENT: AMIGOPC NUMER KATALOGOWY: AMIGO APU2 RODZAJ PROCESORA: AMD APU LICZBA RDZENI PROCESORA:

Bardziej szczegółowo

Test dysku Intel SSD DC S3500 480GB. Wpisany przez Mateusz Ponikowski Wtorek, 22 Październik 2013 16:22

Test dysku Intel SSD DC S3500 480GB. Wpisany przez Mateusz Ponikowski Wtorek, 22 Październik 2013 16:22 W połowie bieżącego roku na rynku pojawiły się profesjonalne nośniki Intel z serii DC S3500. Producent deklaruje, że sprzęt przeznaczony jest do bardziej wymagających zastosowań takich jak centra danych

Bardziej szczegółowo

Karta rejestracji wideo VTV Instrukcja instalacji Edycja 2004-05

Karta rejestracji wideo VTV Instrukcja instalacji Edycja 2004-05 Karta rejestracji wideo VTV Instrukcja instalacji Edycja 2004-05 Spis treści Wprowadzenie ----------------------------------------------------- 1.1 Wymagania sprzętowe -----------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza 4 sztuki Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ

Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ DRUK OFERTY L.P. Nazwa Ilość Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ Cena jedn.bru tto Załacznik nr 1 1 2 3 4 5 1. Pamięć DDR1 1GB 15 2. Wentylator przekątna went. 9,2cm 10 3. Wentylator przekątna 5 cm 10 4.

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja. do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: SYSTEMY CYFROWE 1.

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja. do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: SYSTEMY CYFROWE 1. Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: SYSTEMY CYFROWE 1 PAMIĘCI SZEREGOWE EEPROM Ćwiczenie 3 Opracował: dr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2009. Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Zarządzenie Nr 2/2009. Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 6 lutego 2009 r. Zarządzenie Nr 2/2009 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w sprawie określenia zalecanej konfiguracji sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Budowa pamięci RAM Parametry: tcl, trcd, trp, tras, tcr występują w specyfikacjach poszczególnych pamięci DRAM. Czym mniejsze są wartości tych

Budowa pamięci RAM Parametry: tcl, trcd, trp, tras, tcr występują w specyfikacjach poszczególnych pamięci DRAM. Czym mniejsze są wartości tych Budowa pamięci RAM Parametry: tcl, trcd, trp, tras, tcr występują w specyfikacjach poszczególnych pamięci DRAM. Czym mniejsze są wartości tych parametrów, tym szybszy dostęp do komórek, co przekłada się

Bardziej szczegółowo

T2: Budowa komputera PC. dr inż. Stanisław Wszelak

T2: Budowa komputera PC. dr inż. Stanisław Wszelak T2: Budowa komputera PC dr inż. Stanisław Wszelak Ogólny schemat płyty Interfejsy wejścia-wyjścia PS2 COM AGP PCI PCI ex USB PS/2 port komunikacyjny opracowany przez firmę IBM. Jest on odmianą portu szeregowego

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne

Technologie Informacyjne Desktopowe Systemy Operacyjne Szkoła Główna Służby Pożarniczej Zakład Informatyki i Łączności November 14, 2016 1 Komputer IBM PC 2 Oprogramowanie Systemowe 3 System Operacyjny 4 Funkcje OS Pierwsze komputery

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA COMMAND POSITIONING Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKACJI SIECIOWEJ Z PROTOKOŁEM USS W PRZETWORNICACH MDS/FDS 5000

APLIKACJA COMMAND POSITIONING Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKACJI SIECIOWEJ Z PROTOKOŁEM USS W PRZETWORNICACH MDS/FDS 5000 APLIKACJA COMMAND POSITIONING Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKACJI SIECIOWEJ Z PROTOKOŁEM USS W PRZETWORNICACH MDS/FDS 5000 1. Wstęp...3 2. Pierwsze uruchomienie....3 3. Wybór aplikacji i komunikacji...4 4. Sterowanie...6

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1a, znak sprawy DZ-2501/257/16 Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt: musi być fabrycznie nowy, nie może pochodzić z wystawy (nie może być egzemplarzem po ekspozycyjnym), musi być kierowany

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

BUDOWA KOMPUTERA. Monika Słomian

BUDOWA KOMPUTERA. Monika Słomian BUDOWA KOMPUTERA Monika Słomian Kryteria oceniania O znam podstawowe elementy zestawu komputerowego O wiem, jakie elementy znajdują się wewnątrz komputera i jaka jest ich funkcja O potrafię wymienić przykładowe

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO.

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. ZAŁĄCZNIK IV DO SIWZ CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ekranów projekcyjnych zwijanych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe znak sprawy: SZP.272.21.2013 Załącznik nr 2 do SIWZ

Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe znak sprawy: SZP.272.21.2013 Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY... (miejscowość, data) WYKONAWCA: NIP REGON TEL. FAX ( na który Zamawiający ma przesłać korespondencję) E-mail ( na który Zamawiający ma przesłać korespondencję)

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Wstawianie spisu treści, indeksu alfabetycznego i indeksu ilustracji Wstaw > Indeksy i spisy > indeksy i spisy) Wskazówka:

Ćwiczenie Wstawianie spisu treści, indeksu alfabetycznego i indeksu ilustracji Wstaw > Indeksy i spisy > indeksy i spisy) Wskazówka: Ćwiczenie Wstawianie spisu treści, indeksu alfabetycznego i indeksu ilustracji 1. Sformatuj odpowiednio tekst pod tytułem,,wnętrze komputera : Ustaw marginesy (do lewej, do prawej, od góry, od dołu na

Bardziej szczegółowo

Budowa Mikrokomputera

Budowa Mikrokomputera Budowa Mikrokomputera Wykład z Podstaw Informatyki dla I roku BO Piotr Mika Podstawowe elementy komputera Procesor Pamięć Magistrala (2/16) Płyta główna (ang. mainboard, motherboard) płyta drukowana komputera,

Bardziej szczegółowo

Sprzęt komputerowy 2. Autor prezentacji: 1 prof. dr hab. Maria Hilczer

Sprzęt komputerowy 2. Autor prezentacji: 1 prof. dr hab. Maria Hilczer Sprzęt komputerowy 2 Autor prezentacji: 1 prof. dr hab. Maria Hilczer Budowa komputera Magistrala Procesor Pamięć Układy I/O 2 Procesor to CPU (Central Processing Unit) centralny układ elektroniczny realizujący

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. W załączniku Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część I sprzęt komputerowy - otrzymuje następujące brzmienie:

OGŁOSZENIE. W załączniku Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część I sprzęt komputerowy - otrzymuje następujące brzmienie: OR-SO.271.20.4.2011 PN-11/14/2011 OGŁOSZENIE o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego pn.: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu i wyposażenia dla szkół w Gminie

Bardziej szczegółowo

Budowa komputera. Magistrala. Procesor Pamięć Układy I/O

Budowa komputera. Magistrala. Procesor Pamięć Układy I/O Budowa komputera Magistrala Procesor Pamięć Układy I/O 1 Procesor to CPU (Central Processing Unit) centralny układ elektroniczny realizujący przetwarzanie informacji Zmiana stanu tranzystorów wewnątrz

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Zestawienie Sprzętu Komputerowego

Zestawienie Sprzętu Komputerowego Zestawienie Sprzętu Komputerowego Komputer AXP 2000,00 zł Obudowa: SFF - Small Form Factor Wymiary max.: 110x340x380 mm Waga max.: 8,5 kg Procesor klasy Intel Celeron 440 2.0GHz, 512kb L2 cache Pamięć

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka Informatyki budowa i zasady działania komputera

Dydaktyka Informatyki budowa i zasady działania komputera Dydaktyka Informatyki budowa i zasady działania komputera Instytut Matematyki Uniwersytet Gdański System komputerowy System komputerowy układ współdziałania dwóch składowych: szprzętu komputerowego oraz

Bardziej szczegółowo

Ilość 1 sztuka 1 Pojemność min.750 GB 2 Format szerokości 2,5 cala 3 Interfejs USB 4 Prędkość obrotowa min. 5400 obr./min. 5 Gwarancja min.

Ilość 1 sztuka 1 Pojemność min.750 GB 2 Format szerokości 2,5 cala 3 Interfejs USB 4 Prędkość obrotowa min. 5400 obr./min. 5 Gwarancja min. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/9/2014 Pakiet 1 - (Warszawa) Tabela nr 1 Dysk twardy zewnętrzny Ilość 1 sztuka 1 Pojemność min.750 GB 2 Format szerokości 2,5 cala 3 Interfejs

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu zamówienia

Opis Przedmiotu zamówienia Opis Przedmiotu zamówienia I. 12 sztuk kompletnych zestawów komputerowych złożonych z podanych poniżej identycznych części: Skład jednego zestawu: 1.Płyta główna o nie gorszych parametrach niż: rodzaj

Bardziej szczegółowo

Płyta Główna magistrale i złącza. @ʁ ud3 k0 Urządzenia Techniki Komputerowej

Płyta Główna magistrale i złącza. @ʁ ud3 k0 Urządzenia Techniki Komputerowej Płyta Główna magistrale i złącza @ʁ ud3 k0 Urządzenia Techniki Komputerowej Spis treści Połączenia na płycie głównej Równoległe i szeregowe Magistrale i punkt-punkt Złącza płyty głównej 2 Magistrale płyty

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Stanowiska do badań algorytmów sterowania interfejsów energoelektronicznych zasobników energii bazujących na układach programowalnych FPGA. Stanowiska laboratoryjne mają służyć

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa i siedziba Wykonawcy lub Wykonawców*... NIP... REGON... Nr konta... Bank... Tel... Fax...

FORMULARZ OFERTY. Nazwa i siedziba Wykonawcy lub Wykonawców*... NIP... REGON... Nr konta... Bank... Tel... Fax... Załącznik nr 2 (pieczęć ) FORMULARZ OFERTY Nazwa i siedziba Wykonawcy lub Wykonawców*.................. NIP... REGON... Nr konta... Bank... Tel.... Fax. e-mail:... składając ofertę na rzecz Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Prezentujemy Państwu propozycję modułu aplikacji internetowej słuŝącej do prezentacji zaplanowanych wizyt klienta

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi Pytanie: Proszę o doprecyzowanie wymagania odnośnie wymaganych procesorów w serwerach dostępowym i zarządzającym. Zaproponowany w SIWZ procesor e3-1286l v3 obsługuje max 32GB ram i

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo