ALCON Sp. z o.o. ul. Kościelna 13/ Konstantynów Łódzki Zarządzający, Dyrektor: Andrzej Boczkowski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ALCON Sp. z o.o. ul. Kościelna 13/15 95-050 Konstantynów Łódzki Zarządzający, Dyrektor: Andrzej Boczkowski"

Transkrypt

1

2 1 ALCON Sp. z o.o. ul. Kościelna 13/ Konstantynów Łódzki Zarządzający, Dyrektor: Andrzej Boczkowski Tel./Fax Narzędziownia odlewni wykonuje formy ciśnieniowe do: Stopów aluminiowych, cynku i magnezu tworzyw sztucznych, gumy Wykrojniki, tłoczniki, okrojniki, rdzennice, matryce, przyrządy montażowe, itp. Wykorzystujemy w swojej pracy: Nowoczesne Technologie Przemysłowe 2 ALPHA TECHNOLOGY Sp. z o.o. S K.A. Ciśnieniowa Odlewania Metali Nieżelaznych NOWOZNAL ul. Balicka Kraków Dyrektor: Piotr Tkaczewski Tel Fax Alpha Technology Sp. z o. o. SK.A. - Ciśnieniowa Odlewania Metali Nieżelaznych NOWOZNAL produkuje ciśnieniowe odlewy ze stopów cynku (Z410, Z430) Detale produkujemy na 28 maszynach gorącokomorowych o sile zwierania od 10 do160 ton. Posiadamy rozbudowane gniazdo obróbki wibrościernej (urządzenia Rösler) oraz możliwość wiercenia, gwintowania, szlifowania, polerowania i montażu, śrutownicę muldową do obróbki powierzchniowej detali śrutem nierdzewnym Cr w tym zakresie wykonujemy również usługi dla Klientów zewnętrznych. Współpracujemy z wykonawcami powłok galwanicznych (chromowanie, cynkowanie, cynk -nikiel, cynk-żelazo, srebrzenie galwaniczne, biały brąz, miedziowanie niklowanie- mosiądzowanie) i lakierniczych. Nasze wyroby mają zastosowanie w branży: motoryzacyjnej, budowlanej, maszynowej, agd, elektrotechnicznej, meblowej. Mamy możliwość projektowania i wykonania form ciśnieniowych dla detali znalowych. Ciśnieniowa Odlewnia Metali Nieżelaznych NOWOZNAL posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN- EN/ISO ALPHA TECHNOLOGY Sp. z o. o. S K.A. w swojej strukturze posiada następujące Zakłady: - Zakład Nowoznal Ciśnieniowa Odlewnia Metali Nieżelaznych - Zakład Konstrukcyjno-Mechaniczny - Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych - Zakład Laserowej Obróbki Metali - Zakład Zamków Błyskawicznych - Zakład Obróbki Galwanicznej Zapraszamy do współpracy! Non-Ferrous Pressure Die-Casting Foundry NOWOZNAL is one of Alpha Technology Sp. z o. o. SK.A. facilities. We manufacture zinc alloy (ZL 410 and ZL 430) die castings. The parts we produce on 28 die casting machine with looking force from 10 to 160 tons. We have an extensive vibratory finishing centre equipped with machinery supplied by Rösler. Our separate machining division performs drilling, threading and assembly operations. Shot blast machine for surface treatment with stainless shot Cr We maintain cooperation with several protective coating manufacturers, which allows us to provide customers with zinc coated, chromium and nickel plated, and varnished details. Our products can be used in automotive, building, electronics, household and furniture industries. One of our department is tooling room in which we can perform construction and make the tools. Non-Ferrous Pressure Die-Casting Foundry Nowoznal has ISO 9001:2000 quality control system, confirmed by a certificate issued by RWTÜV SYSTEMS GmbH (reg. No ). ALPHA TECHNOLOGY Sp z o.o. S.K.A. comprise the following: - NOWOZNAL Non-Ferrous Pressure Die-Casting Department - Tool and Engineering Department - Plastics Processing Department - Laser Metalworking Department - Zipper Production Department - Galvanic Coating Department We invite you to cooperation!

3 3 ALUKAL WALKOWIAK Odlewnia Aluminium ul. Gen. Taczanowskiego Kalisz Właściciel: Grzegorz Walkowiak Tel./fax Tel. kom Odlewnia wytwarza (z modeli powierzonych i wykonywanych w kooperacji) części maszyn i urządzeń o masie 0,50-35,0 kg ze stopów Al (wg DIN 1725) dla przemysłu budowy maszyn, energetyki, rolnictwa. The Foundry makes (from the delivered patterns and patterns made in co-operation) parts of machines and equipment of aluminium alloys (acc. to DIN 1725) for machine building industry, power supply industry and agriculture. 4 ALUMET Sp. z o.o. ul. Sportowa Daleszewo Mariusz Maciejewski Tel Fax Odlewnictwo metali kolorowych i obróbka mechaniczna. Neon-ferrous foundry service and machining. 5 ASMET S.A. Al. Jerozolimskie Piastów Reguły k. Warszawy Andrzej Sajnaga Tel Fax Produkcja odlewniczych stopów aluminium i odlewów o masie od 0,1 do 15 kg. Production of foundry aluminium alloys and castings weighing from 0,1 to 15 kg. 6 AIR PRODUCTS Sp. z o.o. ul. Pory Warszawa Dyrektor Generalny: Andrzej Sołtysik Kierownik Rynku Metale, Odlewnictwo: Eugeniusz Ratajczak 7 ARCHETUS Sp. z o.o. ul. Starowiślna 68/ Kraków Paweł Musiał Tel Fax Centrum Obsługi Klienta: Tel./ fax: Air Products produkuje i dystrybuuje gazy techniczne ciekłe i sprężone, mieszanki gazowe oraz gazy specjalne dla wszystkich gałęzi przemysłowych I medycyny. Dla przemysłu odlewniczego i hutniczego oferuje nowoczesne technologie: bezpośredni wtrysk tlenu do żeliwiaków, piece obrotowe do wytopu żeliwa z systemem opalania paliwowo-tlenowego, palniki paliwowo-tlenowe szerokiego zastosowania, instalacje atmosfer ochronnych i utwardzania rdzeni, podgrzewacze i dozowniki CO 2 Air Products produces and delivers liquefied and compressed gases, mixtures and special gases for all industrial sectors as well as for medical market. AIR PRODUCTS offers modern and proved applications and technologies for foundries and steel plants: supersonic direct injection for cupolas, rotary furnaces for cast iron with oxy-fuel combustion system, protective atmosphere installations and hardening cores, CO 2-heaters and CO 2-dosers. Archetus Sp. z o.o. jest pracownią projektową założoną w 1988 roku. Od początku powstania spółka specjalizuje się w projektowaniu różnego rodzaju laboratoriów (w szczególności w zakresie tzw. technologii funkcji laboratoriów) na różnych etapach procesu inwestycyjnego, w zakresie: - Studiów wykonalności (planowanie długoterminowe, wnioski o dotacje, granty) - Studia funkcjonalno-użytkowe - Projekty wstępne i koncepcyjne - Programy techniczno-przestrzenne - Projekty technologiczne (jako element branżowy) dla potrzeb projektów budowlanych - Projekty technologiczne (jako element branżowy) dla potrzeb projektów wykonawczych - Elementy technologii funkcji niezbędne do opracowania różnego rodzaju dokumentacji przetargowych (specyfikacji istotnych warunków zamówienia SIWZ) - Weryfikacja zgodności projektowej (włącznie z projektami już istniejącymi) z aktualnymi uwarunkowaniami prawnymi, normatywnymi, certyfikacyjnymi, akredytacyjnymi itp. Archetus Sp. z o.o. projektuje laboratoria specjalistyczne przemysłu ciężkiego, spożywczego, farmaceutycznego i jednostek naukowobadawczych. Zakres prac architektonicznych może obejmować

4 infrastrukturę pomieszczeń, dobór aparatury badawczej, oprogramowania, przyrządów, akcesoriów i mebli laboratoryjnych. Pomagamy również w przygotowaniu dokumentacji na potrzeby inwestycji współfinansowanych ze środków UE, dokumentacji na potrzeby zamówień publicznych jak również w zakresie niezbędnym do uzyskania akredytacji. Archetus Sp. z o.o. is a design workshop founded in Since its inception, the company specializes in designing various types of laboratories (in particular the so-called technology of laboratory function) at different stages of the investment process, within the scope of: - Feasibility studies (long-term planning, grant applications, grants) - Functional and operational studies - Initial and conceptual projects - Spatial technical programs - Technological projects (as part of the industry) for the need of building projects - Technological projects (as part of the industry) for the need of executive projects - Elements of technology of function necessary to develop different types of tender documentation (terms of reference specification) - The verification of the project (including projects already existing) with the current legal, normative, certification, accreditation conditions etc. Archetus Sp. z o.o. is a designer of specialized heavy industry, food, pharmaceutical and research laboratories. The scope of work may include room infrastructure, the selection of research equipment, software, instruments, accessories and laboratory furniture. We also assist in preparation of documentation for the investments cofinanced from EU funds, documentation for public contracts as well as in the necessary extent required for obtaining an accreditation. 8 Biuro Usług Inżynierskich ZORIKA Andrzej Marianowski ul. Ks. Turka 8/ Kraków Tel./fax Tel. kom Rok założenia Podstawowa działalność: - usługi inżynierskie - projektowanie, nadzór, wykonawstwo, realizacja inwestycji, wdrożenia, doradztwo, ekspertyzy, usługi akwizycyjne i marketingowe, obrót odlewami I maszynami, wykłady, szkolenia. The year of establishing Basic activities: engineering services, designing, supervision, manufacturing, realization of investments, implementations, consultantive services, experts opinions, canvassing and marketing services, trading in castings and machines, lectures, training. 9 BRĄZ-ART S.C. J. i B. Kwiecińscy ul. Wodna Pleszew Juliusz Kwieciński Tel./Fax Tel. kom Zakład Brązart wykonuje odlewy artystyczne z brązu metodą formowaniaw piasku i traconego wosku: pomniki, popiersia, tablice, reliefy, płaskorzeźby,statuetki, medale, rzeźby ogrodowe. The Enterprise Brązart makes art and decorative castings of bronze by means of sand moulding and by the lost-wax process, namely: monuments, busts, commemorating plates, reliefs, bas-reliefs, statuetters, medals, garden sculptures. 10 CRASh S.C. - Computer Research for Automotive Safety Brzozowa Łajski Właściciel: Marcin Lisiecki Tel. kom Tel Fax: Od pomysłu do kompleksowego wdrożenia systemów inżynierskich. Zakres naszych usług pozwala skutecznie rozwiązać trudności produkcyjne, a także znacząco wpłynąć na cykl produkcji i jego innowacyjność. Całościowe podejście do zagadnień inżynierskich obejmuje: 1.Zaprojektowanie platformy sprzętowej 2.Oprogramowanie do analiz metodą elementów skończonych (w szczególności ProCASTR/QuikCASTR do symulacji procesów odlewania oraz Welding Simulation Solution do symulacji procesów spawania, itp.) 3. Oprogramowanie PLM 4. Oprogramowanie CAD (SolidWorksR, CATIAR) 5. Wykonywanie obliczeń dotyczących różnych procesów produkcyjnych

5 W tym wysokiej jakości symulacje procesów odlewania Our services allow solving different problems which can occur during production and also has significant influence to the production chain and its innovation. The complex solution of the CAD/CAM/CAE cover: 1. Project of the hardware platform 2. FEA software (ProCASTR/QuikCASTR - casting simulation, Welding Simulation Solution - welding and heat treatment simulation, etc. 3. PLM software 4. CAD Software (SolidWorksR and CATIAR) 5. Finite Element Method Analysis - high quality numerical simulations, e.g. casting 11 CROWN CENTER Sp. z o.o. ul. Równa Bydgoszcz Hanna Goldstein Tel Fax www. crowncenter.pl Crown Center Sp. z o.o. jest firmą z wieloletnim doświadczeniem oraz tradycjami odlewniczymi, która produkuje odlewy najwyższej jakości dobrze znane w Europie i na całym świecie. Nasze tradycje odlewnictwa sięgają 1946 roku. Produkujemy odlewy piaskowe oraz kokilowe z aluminium oraz mosiądzu. Około 80% naszych odlewów eksportujemy do m.in. do takich krajów jak: Niemcy, Holandia, Norwegia, Francja, Dania, Izrael, Austria, Szwecja, Belgia, Irlandia, Anglia itp. Mamy bardzo elastyczne możliwości produkcyjne w zakresie odlewania z metali nieżelaznych, zajmujemy się również uszczelnianiem odlewów oraz innych elementów metalowych na bazie żywic termoutwardzalnych. Jako jedyni w Polsce wykonujemy na tak szeroką skalę impregnację odlewów m.in. dla przemysłu samochodowego, instalacji przemysłowych i sanitarnych. Posiadamy linię technologiczną MALDANER, oraz najnowszą linię impregnacyjną z automatycznym sterowaniem i próżnią suchą o dużej wydajności. Technologie ta dają gwarancję szczelności m.in. dla: części przekładni kierownicy i pomp samochodowych, pomp układu zasilania, pomp hydraulicznych, gaźników, głowic cylindrów, obudowy sprężarek i ich części, korpusów przekładni, części hamulców pneumatycznych, gazomierzy, regulatorów, filtrów, hermetycznych obudów przyrządów lotniczych i awionik. Rdzenie wykonujemy metodą HOT-BOX. Posiadamy możliwości wykańczania odlewów metodą strumieniowo-ścierną śrutem chromowo-niklowym w urządzeniu firmy BURCOMASTER oraz przez szlifowanie wibracyjne w urządzeniu firmy RÖSLER metodą ROTOFINISH. Mamy wieloletnie doświadczenie w produkcji: dekoracyjnego sprzętu oświetleniowego, odlewów dla przemysłu spożywczego, odlewów dla przemysłu maszynowego i motoryzacyjnego, odlewów armatury (wodomierze, zawory, złączki, kolanka, nakrętki itp.), odlewów sprzętu gospodarstwa domowego itp. 12 DISA Industries A/S Oddział w Polsce ul. Słowackiego Września Dyrektor Oddziału: Piotr Jankowski 13 Ervin Amasteel Sp.z o.o. Oddział w Polsce Stary Rynek Poznań woj. wielkopolskie Grzegorz Szczepski Country Manager Poland Tel Fax tel.kom DISA Industries jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji maszyn i urządzeń dla przemysłu odlewniczego. DISA Industries is the world's leading supplier of foundry equipment. ERVIN AMASTEEL, to uznany w świecie sprawdzony i pewny producent wysokowęglowego i nierdzewnego ścierniwa staliwnego ulepszanego cieplnie. Ścierniwo ERVIN AMASTEEL, to produkt najwyższej jakości, rygorystycznie kontrolowany i zawsze zgodny ze specyfikacją, co umożliwia pełną powtarzalność procesu oczyszczania. Ścierniwo ERVIN AMASTEEL od lat cieszy się zaufaniem i uznaniem szerokiego grona klientów w Polsce. ERVIN AMASTEEL, to solidny i pewny partner, który rozwiązuje wasze problemy z oczyszczaniem. Ścierniwa ERVIN AMASTEEL, to inwestycja w przyszłość waszej firmy i klucz do obniżenia kosztów procesu oczyszczania. ERVIN AMASTEEL, to szybka dostawa

6 14 15 EKOMETALURGIA Waldemar Turski ul. Okrężna Gliwice Właściciel: Waldemar Turski Zakład Konstrukcji i Wdrożeń Urządzeń Elektronicznych i Układów Automatyki ELKON Rybnik u.. Prosta 3 Właściciel: dr inż. Zdzislaw Konopka Tel Fax Tel , , Fax ścierniwa, oraz niezawodne wsparcie techniczne dla waszej firmy. ERVIN AMASTEEL is worldwide recognized, proven and trusted producer of high carbon and stainless steel, thermal treated abrasive. ERVIN AMASTEEL abrasive is highest quality product, rigorously controlled and consistent, which provides full recurrence of blasting process. ERVIN AMASTEEL abrasive for years has enjoyed trust and appreciation of wide range customers in Poland. ERVIN AMASTEEL is a solid and reliable partner, who solves your blasting problems. Cooperation with ERVIN AMASTEEL is investment in the future of your company and a key to blasting process cost reduction. Dealing with ERVIN AMASTEEL is a rapid abrasive delivery and reliable technical support of your company. EKOMETALURGIA powstała w 1994 roku jako firma handlowa specjalizująca się w dostawach surowców dla przemysłów: ściernego, materiałów ogniotrwałych i metalurgicznego. W 1999 r. zdecydowano o budowie zakładu produkującego materiały wsadowe - głównie brykiety z węglika krzemu dla przemysłu metalurgicznego i odlewnictwa. W roku 2000 zakład "Port" w Gliwicach osiągnął pełną zdolność produkcyjną. W roku 2004 rozszerzono działalność firmy o produkcję materiałów ogniotrwałych. W zakładzie tym produkuje się zaprawy, betony, prefabrykaty z tych betonów i masy do ubijania urządzeń grzewczych w gatunkach: szamotowym, wysokoglinowym i korundowym. Established in 1994 the company Ekometalurgia has specialised in supplying raw materials for abrasive, refractory and metallurgical industries. In 1999 the company decided to build the SiC bricks plant in Gliwice river port. In 2000 this SiC bricks plant started full capacity production. In 2004 Ekometalurgia has opened new refractory plant also in Gliwice. Założona w 1983 roku firma ELKON, specjalizuje się we wdrażaniu własnych rozwiązań urządzeń elektrotermicznych dostosowanych do konkretnych i specyficznych potrzeb Klienta. Produkujemy urządzenia indukcyjne do nagrzewania, hartowania powierzchniowego i skrośnego, lutowania i odpuszczania o mocach od 10 do 250 kw, a także piece indukcyjne tyglowe do topienia żeliwa staliwa i metali nieżelaznych - laboratoryjne i przemysłowe - o mocach od 15 do 250 kw. Piece indukcyjne laboratoryjne wykonujemy również do zadań specjalnych, z komorą próżniową lub wypełnioną argonem. Produkujemy także urządzenia elektrotermiczne do automatycznego odlewania panewek łożysk z brązu. Posiadamy opracowany system odlewania ciągłego stopów z zastosowaniem mikrostrumieniowego systemu schładzania wlewków, dzięki czemu uzyskuje się możliwość sterowania strukturą odlewu. Układ odlewania ciągłego wałków z żeliwa wykonaliśmy dla Katedry Odlewnictwa Politechniki Śląskiej Produkowane urządzenia dostarczamy, montujemy i uruchamiamy, przekazując je Inwestorowi w systemie pod klucz. For over 25 years we have been implementing exceptional, innovative, value-added solutions, which strictly fulfills the needs and expectations of our customers. We offer services in which the latest academic knowledge resulting from a long term co-operation with the technical colleges is used in practice. We create new or upgrade existing solutions in the field of electric heating engineering, electrical engineering, electronics and industrial automation. In recognition of innovative activity we obtained in 1988 the status of an innovation and implementation company. In response to our customers needs we may take an entirely new issues which beyonds our current offer. We are convinced that our knowledge and experience could be used to solve emerging production cycle problems. 16 Fabryka Maszyn i Urządzeń Tel Producent odlewów z żeliwa szarego.

7 17 18 do Przemysłu i Górnictwa Odlewnia Żeliwa NOTEĆ Bernard Urbaniak ul. Fabryczna Pakość FERRO-TERM Sp. z o.o. ul. Przybyszewskiego 176/ Łódź Andrzej Ościłowski FeRRUS Sp. z o.o. ul. Otawska Warszawa Marek Grzybowski 19 FMO Kraków Sp. z o.o. ul. Ujastek Kraków Prezes Zbigniew Nowak Tel Tel sekretariat Fax Tel Fax Tel./fax Tel./fax Tel./fax Tel./fax Fax: Tel./Fax: Tel Zarząd: Biuro konstrukcyjne: Marketing: Producer of grey iron castings. Odlewnia żeliwa i staliwa Ferro - Term Sp. z o.o. w Topoli Królewskiej K/ Łęczycy oferuje odlewy jednostkowe i w małych seriach o ciężarze jednostkowym do 200kg (technologia mas furanowych). Produkujemy odlewy z żeliwa szarego i sferoidalnego, staliwa węglowego I stopowego wraz z obróbką cieplną" Ferro - Term Sp. z o.o., Steel and iron foundry in Topola Krolewska would like to propose piece and small lot castings with specific weight up to 200kg (technology of furan sands). We are manufacturing cast made of grey cast iron and spheroidal iron, cast carbon steel and alloyed cast steels with heat treatment" Ferrus Sp. z o.o. istnieje od 1997 r., kontynuując działalność w branży metalurgicznej od 1992 r. Jesteśmy dostawcą sprawdzonym i znanym z wysokiej jakości dostarczanych surowców do Odlewni i Hut w Polsce. Oferujemy natychmiastowe dostawy bezpośrednie towarów z magazynów rozlokowanych dla wygody klienta w różnych częściach kraju. Posiadamy certyfikat TÜV NORD wg normy PN-EN ISO 9001:2009. Oferujemy najwyższej jakości surowce: - Surówki odlewnicze (Specjalna, Hematytowa, Przeróbcza), - Żelazostopy (FeSi, FeMn, FeSiMn, FeCr, FeMo, FeP, FeTi, FeSiCa i inne), - Sferoidyzatory (Druty rdzeniowe i Zaprawy), - Modyfikatory, - Nawęglacze, Grafity i Węglik krzemu, - Odżużlacze, - Metale kolorowe, - Inne materiały odlewnicze. Ferrus Ltd., a company established in 1997, continues its activity in metallurgy field since FERRUS Ltd. is approved supplier of high quality raw materials for foundries and steel mills in Poland. We offer prompt and direct supplies of raw materials from warehouses located in several regions of Poland for convenience of our clients. We are certified by TÜV NORD according PN-EN ISO 9001:2009. We offer highest quality raw materials: - Pig-iron (Nodular, Hematite, Basic Pig-Iron), - Ferroalloys (FeSi, FeMn, FeSiMn, FeCr, FeMo, FeP, FeTi, FeSiCa etc.), - Nodulizers (Cored Wires or granular), - Inoculants, - Carburizers, Graphites and Silicon Carbide, - Slag binders, - Colour metals, - Other materials for metallurgy. FMO Kraków Sp. z o.o. to firma produkcyjno-projektowa powstała z zamiarem kontynuowania krakowskich tradycji w produkcji maszyn i urządzeń szczególnie dla odlewnictwa. Zamierzamy poprzez wdrażanie nowatorskich rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych aktywnie przyczyniać się do modernizacji odlewni. Współpracujemy z gronem wysokiej klasy konstruktorów, projektantów I pracowników produkcyjnych mających wieloletnie doświadczenie zarówno w produkcji, jak i w konstruowaniu maszyn i urządzeń szczególnie dla odlewnictwa. Aktualnie mamy możliwości wykonawstwa oprócz pojedynczych urządzeń i części zamiennych, również kompleksowe realizacje tematów związanych z modernizacją gniazd i linii technologicznych

8 20 VESUVIUS POLAND Sp. z o.o. Zakład Foseco w Gliwicach ul. Leonarda da Vinci Gliwice Dyrektor Naczelny: Andreas Kiebel Zakład w Gliwicach: Oleg Belinowski 21 FUGO-ODLEW Sp. z o.o. Odlewnia Staliwa ul. Przemysłowa Konin Jerzy Mieloch Tel Fax Tel Fax poszczególnych wydziałów Odlewni zwłaszcza gniazd wybijania odlewów, przeróbki masy, oczyszczania odlewów. Wykonujemy i modernizujemy również instalacje związane z ochroną środowiska jak między innymi kompletne instalacje odpylania. Oprócz w/w zakresu działalności wykonujemy również urządzenia, części zamienne i linie technologiczne nietypowe wg dokumentacji zarówno własnej jak i Klienta. FMO Kraków Co. Ltd. is a manufacturing-designing firm intended to continue the Cracow's tradition in the production of machines and equipment especially for a foundry industry. By implementing new technological and designing solutions, we want to contribute to foundry moderization. We cooperate with a team of high-qualified constructors, design engineers and metalworkers who have the experience both in manufacturing and designing of foundry machines and equipment. Currently we have the capability to produce not only single devices and spare parts but also to carry out complex subiects reffered to modernization of work centres and techmological lines for the separate foundry departments, especially shaking-out, sand conditioning, fettling. We also manufacture and modernize the plant related to the environment protection such as dust collection systems. In addition to the above mentioned scope of activities we can also supply you with non-typical devices, spare parts and technological lines according to the documentation provided both by us and you. FOSECO jest uznanym na świecie dostawcą najwyższej jakości usług i materiałów dla odlewni staliwa, żeliwa oraz metali nieżelaznych. W ofercie posiada: materiały do procesów metalurgicznych, filtry (staliwo, żeliwo, aluminium), urządzenia dozujące (sferoidyzacja, modyfikacja oraz rafinacja aluminium), otuliny izo- i egzotermiczne, pokrycia i żywice, technologie dla układów wlewowych, w tymoprogramowanie wspomagające projektowanie. FOSECO is a global supplier of the highest quality foundry products and services foriron, steel and non ferrous foundries. We offer: products for melt treatment, filters (for iron, steel, and aluminium castings) machines (spheroidization, modification and aluminium degassing units), iso- and exothermic feeder sleeves, coatings and binders, runner systems technology, including software supporting the process of designing. FUGO-ODLEW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała na bazie zakładu odlewni, której początki sięgają roku Była to odlewnia ówczesnych Konińskich Zakładów Naprawczych, pracujących na potrzeby kopalni węgla brunatnego. Blisko pięćdziesięcioletnie doświadczenie w odlewnictwie pozwala nam produkować szeroką gamę gatunków staliwa, w tym staliwa węglowe, niskostopowe, Hadfielda. Z powodzeniem zaopatrujemy branżę górniczą, hutniczą, energetyczną, przemysł maszynowy, chemiczny i spożywczy. Nasze produkty doskonale sprawdzają się w Polsce i poza jej granicami. Naszą specjalnością są ogniwa gąsienicowe i inne odlewy na potrzeby górnictwa odkrywkowego, koła zębate i jezdne stosowane, między innymi, w urządzeniach dźwignicowych, korpusy łożysk oraz inne części maszyn. Ciężar jednostkowy odlewów mieści się w granicach od 5 do 2500 kg. Tworzymy projekty na podstawie własnych opracowań technologicznych bądź opracowań klientów, zgodnie z obowiązującymi normami. Świadczymy w szerokim zakresie usługi obróbki cieplnej odlewów, odkuwek i konstrukcji spawanych. The Foundry with the tradition of over 40 years, which produces castings of: - cast steel from 5,0 to 2500 kg

9 22 23 GUSSTECH Wójcik A. Kołodziej K. s.c. ul. Krośnieńska Kraków GZUT Odlewnia Sp. z o.o. ul. Robotnicza Gliwice Tadeusz Wojarski 24 HACON Sp. z o.o. ul. Fabryczna BARLINEK Poland Ewa Dzierbunowicz Tel Tel Fax Tel Fax: grey cast iron from 5,0 to 4000 kg - nodular cast iron from 5,0 to 2000 kg These castings are applied in mining, metallurgy, chemical and power supply industries. Obszary działania Gusstech s.c. Jesteśmy przedstawicielem kilku firm produkujących maszyny i urządzenia dla następujących technologii: Prasy do kucia i wytłaczania - nowe i remontowane - samodzielnie pracujące lub pełne gniazda produkcyjne; Gniazda do szlifowania i polerowania odlewów i odkuwek; Urządzenia do obróbki galwanicznej (na stali, znalu, mosiądzu, tworzywach sztucznych, itp); Urządzenia do obróbki mechanicznej. Zajmujemy się doradztwem technicznym pomagamy rozwiązać problemy techniczne Klientów, poszukujemy doświadczonych i wykwalifikowanych dostawców spośród odlewni, kuźni, wtryskowni tworzyw sztucznych, firm obróbczych, zakładów narzędziowych i innych. Współpracujemy ze świetną wtryskownią tworzyw sztucznych, która dostarcza elementy dla kilku znaczących odbiorców z branży motoryzacyjnej; z kilkoma ciśnieniowymi odlewniami stopów aluminium i magnezu; z kilkoma zakładami narzędziowymi. Business areas of Gusstech s.c. We represent several companies producing machinery and equipment for the following technologies: Presses for forging and extrusion - new and renovated - working alone or complete production cells; Cells for grinding and polishing of castings and forgings; Galvanic treatment (for steel, zamak, brass, plastics, etc.); Mechanical processing equipment. We deal with technical advice - we help Clients solve technical problems, we are looking for experienced and qualified providers - from casting, forging, plastic injection molding, machining companies, utility companies and others. We cooperate with: excellent plastic injection molding, which supplies parts for several significant customers in the automotive industry; several pressure foundries of aluminum and magnesium alloys; several tool plants Firma wydzielona w roku 1995 ze struktury Gliwickich Zakładów Urządzeń Technicznych S.A., kontynuuje ponad 200-letnią tradycję Huty Gliwickiej. Produkcja: odlewy z żeliwa i brązów oraz odlewy artystyczne. The Firm formed from the structure of Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych Co.continues the tradition of more than 200 years of Gliwice Steelworks. Production: castings of various grades of cast iron and of bronzes; art castings. W roku 1996 założona w Niemczech firma HaCon GmbH przejęła istniejącą od końca XIX w. odlewnię w Barlinku/Polsce. Dziś zakład zatrudnia 120 pracowników. Rocznie produkuje się ton odlewów metodą formowania ręcznego i metodą pełnej formy. Procesy przedsiębiorstwa sterowane są za pomocą programu SAP Business One. Rysunki wykonuje się w: AutoCad 2009, AutoVue, CNC Cad, bocad- NC. Działamy w następujących branżach: Przemysł motoryzacyjny Budowa łodzi i statków, budowa maszyn i narzędzi, produkcja narzędzi, Odlewy dla przemysłu rolniczego. Przegląd produktów: Przeciwwagi np. do wózków widłowych i maszyn budowlanych, wiertła do, fundamentów palowych, pachołki cumownicze, koła napędowe, płyty kotwowe, ściany stojaków, kile do łodzi, kokile. Odlewy narzędzi wykonane metodą pełnej formy. Żeliwo szare: EN-GJL-150 (GG15), EN-GJL-200 (GG20), EN-GJL-

10 25 HUTA BUCZEK Sp. z o.o. ul. Staszica Sosnowiec Prezes Zarządu Marek Sypek Tel. +48 (32) w 143 Tel. kom Fax +48 (32) w (GG25). Waga jednostkowa odlewów formowanych ręcznie: od 100 do 7,000kg In 1996 the German-founded HACon GmbH took over the foundry in Barlinek, Poland, which reaches back to the end of the 19th century. Today it employs 120 people. 10,000t/p.a. are produced in manual design casting and replicast. Business processes are operated by SAP Business One. Drawings are produced with: AutoCad 2009, AutoVue, CNC Cad, bocad-nc. Sectors we operate in: Vehicle construction, Boat and shipbuilding, Mechanical and plant, Toolmaking, Cast parts for the agricultural industry. Product overview: Conterweights for eg forklifters and construction machinery,drillbits for pile foundation, Bollards, Flywheels, Anchor plates, Side frames, Boat keels, Chill moulds, Tools in replicast Cast iron with flake-graphite: EN-GJL-150 (GG15), EN-GJL-200 (GG20), EN-GJL-250 (GG25). Unit weight manual design casting: from 100 to 7,000kg Huta Buczek Sp. z o.o. to lider krajowy w kategorii odlewanych walców żeliwnych dla walcowni blach, taśm i kształtowników oraz liczący się producent odlewanych walców staliwnych, zwłaszcza wielkogabarytowych powyżej 8 ton. Historia Huty Buczek Sp.z o.o. sięga roku 1881 kiedy to rozpoczęto budowlę Huty Katarzyna i Zakładów Huldczyńskiego. Te dwa niezależne i różnorodne podmioty pod względem wytwarzanych asortymentów połączono organizacyjnie w roku 1961 pod nazwą najpierw Huta Sosnowiec a następnie Huta im. M. Buczka. W roku 2002 nastąpiła zmiana nazwy na TECHNOLOGIĘ BUCZEK S.A., której organizacyjnie podporządkowany był WYDZIAŁ PRODUKCJI WALCÓW - obecnie od r. Specjalnością Huty Buczek Sp. z o.o. są odlewane walce hutnicze przeznaczone dla walcowni gorących blach, taśm i kształtowników. Opierając się na własnych, gromadzonych przez wiele lat doświadczeniach oraz opiniach wyrażanych przez użytkowników, wprowadzono własne technologie produkcji walców chronione wieloma patentami RP. Podstawowym tworzywem na walce są różnorodne żeliwa stopowe z manganem, chromem, niklem, molibdenem, miedzią, niobem i borem, jak również staliwo stopowe nadeutektoidalne oraz gatunki L200HNM i L155HNM wg PN. Wyposażenie techniczne naszej firmy pozwala na wykonywanie odlewów o masie od 200 do kg maksymalnej średnicy 1300 mm maksymalnej długości 7650 mm. Huta Buczek Sp. z o.o. poza obszarem specjalizacji świadczy również szereg usług w zakresie odlewania, obróbki cieplnej, mechanicznej, badań laboratoryjnych oraz robót montażowo-konserwacyjnych sieci energetycznych, gazowych i wodociągowych. W naszej ofercie znajduje się również duży wybór filtrów i elektrofiltrów oraz wszelkiego rodzaju wyposażenia i oprzyrządowania hutniczego. Huta Buczek Sp. z o.o. is the country leader in manufacturing of cast metallurgical rolls producing for rolling mills dealing with hot-rolled plates, strips and steel section and also manufacturing of large size cast steel rolls, especially of the weight of over 8 tones. The history of Huta Buczek Sp. z o.o. dates to the year of 1881, when the "Katarzyna" steel works and Huldczyński Industry were established. Those two independent and different companies with regard to the production assortment merged in 1961 and were named originally "Huta Sosnowiec", and then "Huta im. M.Buczka". In 2002 the company has been transformed into "Technologie Buczek S.A.", which has the section of rolls production in its structure since 1 Jan 2005 the company has been known by the name "Huta Buczek Sp. z o.o." Our specialty are cast metallurgical rolls produced for rolling mills

11 26 HÜTTENES ALBERTUS Polska Sp. z o.o. ul. Turystyczna Lublin. Dorota Sokołowska Tel do 96 Fax dealing with hotrolled plates, strips and steel sections. Basing on our own experience gained for many years, and also on users opinions, we have developed our own production methods of cast rolls protected by a number of patents in the Republic of Poland. The basic material for the manufacture of rolls are different types of alloy cast iron with manganese, chromium, nickel, molybdenum, copper, niobium and boron as well as hypereutectoid alloy cast steel and types L200HNM, L155HNM. The technical facilities of our company enable us to make castings with weight of 200 to kg, with a maximum barrel diameter of 1300 mm and maximum length of 7650 mm. Huta Buczek Sp. z o.o. outside of its regular range of business offers also a wide scope of additional services such as: casting, heat and machine treatment, laboratory services, as well as power, gas, water supply and waste systems installation and conservatory work. We also have a large offer of filters, electrofilters and various other types of steel mill equipment to choose from. Hüttenes-Albertus Polska solidny partner. Hüttenes-Albertus Polska Sp. z o.o. jest obecna na polskim rynku od 1996 roku jako firma córka Hüttenes-Albertus GmbH, znanego na całym świecie niemieckiego koncernu produkującego materiały dla odlewnictwa. Hüttenes-Albertus Polska zajmuje się produkcją i sprzedażą materiałów pomocniczych dla odlewnictwa, m.in. piasków powlekanych oraz rdzeni odlewniczych spełniających określone wymagania aktualnych i przyszłych klientów. Firma świadczy również pełne doradztwo techniczne w dziedzinie odlewnictwa, a podstawowym celem jest umacnianie zaufania Klientów do firmy Hüttenes-Albertus Polska Sp. z o.o. jako wiarygodnego Dostawcy. Oferta materiałowa: 1. Spoiwa do procesu hot-box i warm-box 2. Materiały do procesu cold-box 3. Samoutwardzalne spoiwa furanowe, fenolowe i alkidowe 4. Żywice rezolowe utwardzane CO2 5. Żywice do procesu alfa-set i beta-set 6. Pokrycia ochronne na formy i rdzenie 7. Pokrycia ochronne do kokili i form ciśnieniowych 8. Oddzielacze do wszystkich rodzajów technologii 9. Dodatki metalurgiczne do stopów metali nieżelaznych 10. Pasty i kleje do naprawy form i rdzeni 11. Nośniki węgla błyszczącego 12. Odżużlacze 13. Bentonit 14. Spoiwa skrobiowe 15. Otuliny egzotermiczne i izolacyjne oraz zasypki egzotermiczne 16. Rozluźniacze do szkła wodnego i technologii cold-box 17. Modyfikatory i sferoidyzatory 18. Piasek kwarcowy i chromitowy 19. Piaski powleczone żywicą 20. Rdzenie wykonywane w technologii piasków powleczonych i technologii cold-box 21. Materiały ogniotrwałe Polityka Jakości i Ochrona Środowiska: Firma Hüttenes-Albertus Polska dąży do tego, aby znak firmowy kojarzył się klientom z najwyższą jakości produktów oraz profesjonalizmem w podejściu do klienta, jak również dbałością o środowisko naturalne poprzez ograniczenie ingerencji w środowisko, minimalizację odpadów i zużycia surowców naturalnych. Wszystkich naszych pracowników, dostawców i klientów traktujemy w sposób partnerski. Kwalifikacje naszych pracowników i ich zaangażowanie w wykonywaną pracę oraz świadomość proekologiczna i projakościowa jest gwarancją ciągłego doskonalenia

12 27 HW PIETRZAK HOLDING Sp. z o.o. Odlewnia Żeliwa Kutno ul. Sklęczkowska Kutno Sławomir Pietrzak Tel Fax Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001:2005, którego certyfikaty posiada Hüttenes- Albertus Polska. Hüttenes-Albertus Poland the honest partner. Since 1996 Hüttenes-Albertus Polska Ltd. is present on the Polish market as a subsidiary of Hüttenes-Albertus GmbH, well known in all the world concern, which produces materials for foundry industry. Hüttenes - Albertus Polska deals with production and disposal of auxiliary foundry materials, including custom-precoated sands and casting cores corresponding to our present and future customers. Our firm renders also full technical counselling in foundry branch and our main object is to build up trust for Hüttenes - Albertus Polska Sp. z o.o. as a reliable supplier. Offered materials: 1. Binders for hot-box and warm-box process 2. Materials for cold-box process 3. Furan- phenol- and alkid- self-curing binders 4. CO2 cured resol resins 5. Resins for alfa-set and beta-set process 6. Protective coatings for moulds and cores 7. Protective coatings for gravity and pressure dies 8. Separators for all kinds of manufacturing process 9. Metalurgical additions for non-ferrous metal alloys 10. Pastes and glues for mould and core repairing 11. Lustrous carbon producers 12. Deslagging agents 13. Bentonite 14. Cereal binders 15. Exothermic risers, insulating wrappings and exothermic coverings 16. Slacking materials for water glass and cold-box process 17. Inoculation and nodularization alloys 18. Silica sand and chromite sand 19. Precoated sands 20. Cores made using precoated sands and cold-box process 21. Refractories Quality Policy and Environment Protection: Hüttenes-Albertus Polska is aware that trademark was united by customers with highest product quality and professional attitude to customer, as well as environment friendliness reducing environmental interference, decreasing waste and using natural raw materials. We treat all our employees, suppliers and customers as a partners. Qualifications of our employees and their devotion to work as well as proecological and pro-qualitative consciousness may guarantee continuous improvement of Integrated Management System acc. to PN-EN ISO 9001: 2009 and PN-EN ISO 14001:2005, granted to Hüttenes-Albertus Polska. Odlewnia Żeliwa HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. jest nowoczesnym zakładem wybudowanym na licencji japońskiej w latach , systematycznie modernizowanym dla osiągnięcia jakości produkcji odpowiadającej najwyższym standardom. Odlewnia produkuje odlewy w klasach EN-GJL-250, EN-GJL-200 i EN-GJL-300 oraz sferoidalnego w klasie EN-GJS-400, 500, Ciężar odlewów: 0,5 60 kg. Posiadamy certyfikat TÜV na system zarządzania jakością ISO 9001:2000 The KUTNO Iron Foundry is a modern plant built under a Japanese licence in the years , and then systematically modernized to achieve the quality of production meeting the highest standards. The Iron Foundry manufactures casts from grey cast iron in Classes EN-GJL-200, 250, 300 and from nodular cast iron in Class EN-GJS- 400, 500, The weight of casts: 0,5 to 60 kg. We have TÜV certificate for the System of Quality Managment

13 28 Instytut Odlewnictwa ul. Zakopiańska Kraków Dyrektor: Prof. Jerzy J. Sobczak Tel Fax according to ISO 9001:2000 and Pressure Equipment. Instytut Odlewnictwa w Krakowie założony w marcu 1946 roku jest centrum badawczym i rozwojowym odlewnictwa, podległym Ministerstwu Gospodarki i Pracy. Zasadniczą działalność Instytutu stanowią prace naukowe i rozwojowe w zakresie metalurgii oraz technologii odlewniczej, ukierunkowane na różne tworzywa: żeliwo szare i stopowe, z grafitem sferoidalnym i wermikularnym, staliwo, a także stopy Al, Mg, Cu, Zn i Ti, z zastosowaniem technologii form piaskowych, form wielokrotnych, odlewania pod ciśnieniem, odlewnia precyzyjnego, zgazowywanych modeli, a także innych specjalnych procesów. W Instytucie Odlewnictwa wykonywane są odlewy prototypowe i pilotażowe. Realizowane są próby mające na celu doskonalenie właściwości mechanicznych tworzyw odleniczych, właściwości technologicznych podstawowych i pomocniczych materiałów stosowanych w odlewnictwie. W tym zakresie prowadzone są również badania i ekspertyzy nad wadami odlewów, ich przyczynami i sposobami zapobiegania, przy wykorzystaniu technik symulacji i optymalizacji procesów odlewniczych. Prowadzona jest również współpraca z konstruktorami w zakresie prototypowania odlewów, wykorzystując symulacje zapełniania formy procesów krzepnięcia oraz rozkładu naprężeń w odlewach. W tym celu wykorzystuje się zainstalowane urządzenia Rapid Prototyping System (CAD, FDM, Zcorp., Solidscape, Cyclone II, TEK-POL, Induterm). Na uwagę zasługują również pozostałe obszary działalności: rozwój i badania właściwości materiałów stosowanych na formy i rdzenie odlewnicze, a także spoiwa w powiązaniu z technikami regeneracji mas oraz wykorzystaniem odpadów. Badania tworzyw dotyczą oceny składu chemicznego, badań właściwości mechanicznych i dynamicznych w temperaturze pokojowej, a także w temperaturze poniżej zera oraz w wysokiej temperaturze, analiz metalograficznych, fraktograficznych oraz mikroanaliz, oceny stopnia zniszczenia materiału metodą emisji akustycznej. Instytut prowadzi również działalnością obejmującą organizacje szkoleń, konferencji i seminariów, prowadzi badania i analizy statystyczne bieżących światowych trendów w technologii i produkcji odlewów. Istotnym obszarem działalności Instytutu jest opracowywanie i rozpowszechnianie informacji technicznonaukowych i ekonomicznych, współpraca naukowo-techniczna z analogicznymi instytutami zagranicznymi. W Instytucie działają akredytowane laboratria zgodnie z PN- EN/ISO/IEC-17025:2001. Instytut Odlewnictwa posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN/ISO 9001:2001 Established in March 1946, the Foundry Research Institute in Kraków is a research and development centre supervised by the Ministry of Economy and Labour. The main activity of the Institute covers research and development studies in the field of metallurgy and casting technology, focused on various cast materials: grey and alloyed irons, spheroidal and vermicular graphite irons, cast steel, alloys of Al, Mg, Cu, Zn and Ti, using the technologies of sand moulds and permanent moulds, pressure die casting, investment casting, evaporative pattern casting and other special processes. The Institute also makes castings in semi-industrial scale. Tests are made to improve the mechanical properties of materials and technological properties of basic and auxiliary materials used in foundry practice. Studies and expertise of casting defects, defect causes and prevention methods, combined with simulation and optimisation of foundry processes are also conducted. The co-operation has been established with designers in the scope of rapid manufacture of prototype castings applying simulation of the mould filling process, casting solidification and stress. For this purpose Rapid Prototyping System (CAD, FDM, Zcorp.,

14 29 JAK Sp. z o.o. ul. Trakt Lubelski 38C Warszawa NIP Andrzej Sadowski 30 KOM-ODLEW Komputerowe Systemy Inżynierskie Sp. z o.o. ul. Bluszczowa 25 F Kraków Ryszard Skoczylas Tel Tel Fax Tel Fax Solidscape, Cyclone II, TEK-POL, Induterm) is available at the Institute. Attention deserve the following issues: development and examination of the properties of mould and core materials and binders with progress in effective techniques of reclamation and utilisation of foundry waste. Examinations of materials include chemical analyses, testing of mechanical and dynamic properties at room temperature, and at low and high temperatures, metallographic analyses, fractography and microanalyses, assessment of degradation degree of elements by the method of acoustic emission. Other activity of the Institute covers also organisation of training courses, conferences and seminars, statistical surveys and analyses of current world trends in foundry technology and casting production. The essential part of activity is processing and dissemination of scientific, technical and economic information along with scientific and technical co-operation with similar research and development centres abroad. The Institute has a complex of accredited laboratories according to PN-EN/ISO/IEC :2001. The Foundry Research Institute possesses a certificate of the Quality Management System according to PN-EN/ISO 9001:2001. Istniejemy na rynku od 1989 roku. Oferujemy: - Surówki - Modyfikatory, sferoidyzatory, nawęglacze i odżużlacze - Żelazostopy - Otuliny i zasilacze egzotermiczne - Maszyny dla w odlewnictwa stopów żelaza i metali nieżelaznych - Materiały ogniotrwałe - Grafity i grafitowe smary kuziennicze - Instalacje do sferoidyzowania drutem rdzeniowym - Bezpłatny konsulting naukowo-techniczny. Posiadamy certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2000 Zapraszamy do współpracy We are active on the foundry market since We offer: - Pig-iron - Inoculants, nodulizers, recarburizers and slag removals - Ferroalloys - Exothermic sleeves and thermo-risers - Machinery applied in iron and non-ferrous metallurgy - Refractory materials - Natural graphite and graphite lubricants - Cored wire nodularization systems for cast iron - Free of charge technical consulting. We are ISO 9001:2000 quality certified company Inviting you to cooperation. Zapewniamy kompleksową komputeryzację prac związanych z: - projektowaniem wyrobów, konstruowaniem oprzyrządowania odlewniczego oraz tworzeniem dokumentacji; - weryfikacją i optymalizacją technologii odlewania z wykorzystaniem symulacji odlewania; - weryfikacją i optymalizacją technologii wtrysku tworzyw sztucznych z wykorzystaniem komputerowej symulacji tego procesu w oparciu o w pełni trójwymiarową geometrię wypraski i formy; - programowaniem obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) oraz optymalizacją ścieżki narzędzia (eliminacja drgań i zwiększenie trwałości narzędzi, polepszenie jakości obrabianej powierzchni, skrócenie czasu obróbki). Oferujemy: - NX - zintegrowany system CAD/CAM/CAE/PDM - Solid Edge - system do komputerowo wspomaganego projektowania CAD - CAM Express - system CAM do programowania obrabiarek CNC - MAGMASOFT - system do komputerowej symulacji odlewania

15 31 32 Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A. ul. 1 Maja Końskie Grzegorz Szmulski KOOPERACJA POLKO Sp. z o.o. ul. Rybnicka Mikołów Dyrektor: Damian Homa 33 KRÓLMET Sp. z o.o. ul. Paderewskiego Zawiercie Tel do 57 Fax Tel Fax Tel Fax metali obejmujący też samoczynną optymalizację i integrację z systemami CAE - VERICUT - program do symulacji obróbki NC, weryfikacji i optymalizacji ścieżki narzędzi - Inne programy, sprzęt komputerowy oraz usługi obejmujące wdrażanie, szkolenia, opiekę techniczną, opracowywanie postprocesorów i wirtualnych obrabiarek, optymalizację obróbki mechanicznej i inne usługi inżynierskie. We provide complete computerization activity connected with: - part design, foundry tooling design as well as creation of 2D drawings; - verification and optimization of casting methoding using casting simulation; - verification and optimization of plastic injection process using real 3D process simulation; - programming of numerically-controlled machines (CNC) and optimization of tool path (elimination of tool vibration as well as longer tool life, improved surface quality, reduced machining time). We offer: - NX - high-end CAD/CAM/CAE/PDM software - Solid Edge - mid-range CAD software - CAM Express - CNC machine programming software (CAM) - MAGMASOFT - casting simulation software including autonomous optimization and integration with CAE software - VERICUT - NC machining simulation, verification and tool path optimization software. Other software, hardware and services including installation, training, technical support, postprocessor and virtual machine creation, machining optimization as well as other engineering services. Produkcja i sprzedaż wyrobów z żeliwa szarego stosowanych głównie W systemach kanalizacji drogowej, mostowej i deszczowej. Główne produkty: rury i kształtki kielichowe, rury i kształtki bezkielichowe stosowane w systemach DKI (SML), włazy kanałowe, wpusty uliczne, mostowe, podwórzowe, łazienkowe, skrzynki uliczne do wody i gazu, syfony Geigera, osadniki deszczowe, stopnie kanałowe i inne wyroby żeliwne. Production and sale of grey cast iron products used mainly in sanitary, road and rain sewage system. Main products: socket pipes and fittings; non socket pipes and fittings used in DKI (SML) systems; manholes; street, bridge, courtyard, bathroom sewage inlets; street boxes water and gas installations; Geiger drain traps; rain water sediment traps; sewer steps and other cast iron products. Kooperacja POLKO oferuje: - produkcję, dostawę, montaż i uruchomienie nowoczesnych systemów transportu pneumatycznego dla: przemysłu spożywczego, energetyki, metalurgii, budownictwa, chemii, górnictwa; - automatyzację procesów przemysłowych; - elektroniczne systemy wagowe. Co-operation POLKO Ltd. offers: - production, delivery assembly and starting modern systems of pneumatic conveying for: food industry, power engineering, metallurgy, building industry, chemistry, mining industry, - automatization of industrial processes, - electronic weight systems. Odlewnia precyzyjna produkuje odlewy ze staliwa węglowego i stopowego, żeliwa szarego i stopowego.

16 Odlewnia Precyzyjna ul. Żelazna Zawiercie Stefan Król Investment foundry produces castings of cast carbon steel as well as of grey cast iron and alloy cast iron Toruńskie Zakłady Odlewnicze Sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej-Curie 59/ Toruń Prezes Zarządu Piotr Naróg METALODLEW ART - KOLOR Sp. z o.o. Odlewnia metali nieżelaznych Odlewnia artystyczna ul. Ujastek Kraków Jacek Winiarczyk 36 METALPOL WĘGIERSKA GÓRKA Sp. z o.o. ul. Kolejowa Węgierska Górka Prezes Zarządu : Marek Podgrodzi Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Naczelny: Władysław Płonka Tel Fax Tel Fax Tel Fax Firma Magnus Nord Sp. z o. o., od 08/2013 po zmianie nazwy - Toruńskie Zakłady Odlewnicze Sp. z o. o. Od 1991 roku produkujemy kilkadziesiąt różnych gatunków stopów żelaza takich jak staliwa węglowe, staliwa żaroodporne, odporne na ścieranie, odporne na korozję, żeliwa szare i stopowe, żeliwa sferoidalne, sferoidalne stopowe oraz według indywidualnych wymagań naszych Klientów. Realizujemy zlecenia seryjne formowane maszynowo o wadze do 500kg i nie seryjne formowane ręcznie o wadze od 5 do 3000 kg. Formowanie maszynowe odlewów wykonujemy na linii bezskrzynkowej w masach samoutwardzalnych (system Fast Loop) o maksymalnych gabarytach pakietu 1600x1200x1100 mm, w przypadku formowania ręcznego również używamy technologii mas samoutwardzalnych, a maksymalne wymiary skrzyń formierskich to: 3000x2000x2000 mm. Posiadamy certyfikowane systemy ISO 9001:2008 oraz 14001:2004. Magnus Nord Sp. z o. o., since 08/2013 after name changes - Toruńskie Zakłady Odlewnicze Sp. z o. o. Since 1991 we produce over 50 types of different grades of ferrite alloys such as: carbon steel, cast steel-heat: resisting, abrasion proof, stainless, grey cast iron and its alloys, nodular iron and their alloys and individual chemical composition according to Customers request. We implement mass production on machine molding line with weight up to 500 kg and unit production on hand molding in weight kg. Machine molding of castings is made on line without the boxes in no bake system (Fast-Loop) in maximum package with size 1600x1200x1100 mm, in case of hand molding we also use no bake system and maximum dimension of molding box is 3000x2000x2000 mm. We own certified systems ISO 9001:2008 and 14001:2004. Metalodlew Art - Kolor Sp. z o.o. oferuje: - części maszyn i urządzeń wykonywanych z metali nieżelaznych (brązów, mosiądzów i stopów aluminium); - wylewanie panewek stopem łożyskowym; - odlewy o charakterze dekoracyjnym i informacyjnym (odlewy sztukateryjne, kopie dzieł sztuki, pomniki, popiersia, medale okolicznościowe, tablice pamiątkowe i informacyjne). Metalodlew Art - Kolor Sp. z o.o. offers: - Parts of machines and devices made of non-ferrous metals (bronze, brass and aluminium alloys); - Lining of bushings with antifriction alloys; - Decorative and information castings (artistic castings, replicas of works of art, monuments, busts, commemorative medals, commemorative and information boards). Metalpol w swej aktualnej ofercie: posiada szeroką gamę wyrobów produkowanych z różnego rodzaju gatunków żeliwa klasy EN-GJL-200,250,300, HB 175,HB195, zgodnie z normą PN-EN 1561 oraz żeliwa klasy EN GJS ,400-18,40018LT,500-7,600-3,700-2, zgodnie z normą PN-EN Oferujemy szeroki asortyment odlewów znajdujących zastosowanie w przemyśle zarówno w kraju i zagranicą: motoryzacyjnym, górniczym, kolejowym, maszynowym, rolniczym, budowniczym i robotach publicznych. Produkujemy odlewy o wadze od 0,5 do 80 kg na liniach: DISAMATIC o wymiarze płyty 774x599 mm oraz BMD o wymiarze płyty 840x740x2x250 mm. Mwtalpol s current offer contains: Wide range of products made from several types of cast iron of the

17 37 38 METIMPEX Sp. z o.o. ul. Gromadzka Kraków Maciej Brzeziński Wiceprezes Zarządu Janusz Chmiel MULTISERW Morek Jan Morek Marcyporęba Brzeźnica Jan Morek 39 Narzędziownia Bogdan Pszenica Strojec, ul. Częstochowska 3 A Praszka Właściciel: Bogdan Pszenica Tel./Fax Tel./Fax Tel./Fax Tel Tel wew.6 Fax following class EN-GJL-200,250,300, HB 175,HB195, in compliance with standard PN-EN 1561, as well as cast iron class EN GJS ,400-18,40018LT,500-7,600-3,700-2 in compliance with standard PN-EN We are proud to offer wide range of iron castings used by industry both on domestic and international market, such as: automotive, mining, railway, engineering, farming, construction and public works. We are manufacturing iron castings weighting 0.5 to 80 kg on the following lines: DISAMATIC with plate dimensions 774x599 mm, and BMD with plate dimensions 840x740x2x250 mm. Dostawca:sprawdzonych materiałów ogniotrwałych dla wszystkich rodzajów pieców, modyfikatorów, śrutu nierdzewnego, środków oddzielających, środków ochrony pracy, pieców indukcyjnych, wibratorów pneumatycznych, torkretnic I urządzeń do inżekcji pyłów, kabin śrutowniczych oraz rdzeniarek. Supplier of refractories for all kind of furnaces, inoculants, stainless steel shots, separate means, protective clothes for workers, induction furnaces, pneumatic jolting machines, gunning machines and injection machines of bulk materials, shotblasting cabines and coremaking machines Aparatura kontrolno-pomiarowa dla odlewnictwa, budownictwa, drogownictwa. Wstrząsarki, sita wg DIN ISO ; autoryzowany serwis aparatury kontrolno-pomiarowej (wzorcowanie, naprawa, modernizacja); kompleksowe wyposażenie laboratoriów. Control and measuring apparatus for foundry industry, building engineering and highway engineering. Jolt moulding machines, sieves acc. to DIN ISO ; authorized service of control and measuring apparatus (calibration, repairs, modernization); complex equipment for laboratories. Firma Narzędziownia Bogdan Pszenica specjalizuje się w: - wykonywaniu projektów form do odlewania aluminium i form do wtryskania tworzywa, - wykonywaniu form i oprzyrządowania odlewniczego, - obróbce 5-osiowej, również symultanicznej, - wykonywaniu rdzeni do form ze specjalnym chłodzeniem wewnętrznym, - pomiarach 2D i 3D na maszynie pomiarowej, - regeneracji i napawaniu uszkodzonych/zużytych elementów oprzyrządowania odlewniczego. Nasze produkty charakteryzują się: - wysoką jakością, - precyzyjnością wykonania, - terminowością realizacji, - konkurencyjnymi cenami, - kompleksową obsługą od projektu do wdrożenia detalu. Posiadamy nowoczesny park maszynowy oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, co pozwala nam na realizacje nawet bardzo złożonych zleceń. Narzędziownia rokrocznie inwestuje znaczną część zysku w dalszy rozwój - uzupełniając park maszynowy o kolejne urządzenia, zwiększające skalę produkcji oraz jej możliwości technologiczne. Rozwój technologiczny przedsiębiorstwa oparty jest o najnowocześniejsze innowacyjne rozwiązania dostępne na światowych rynkach producentów maszyn i oprogramowań stosowanych przy obróbce metali. Basic business of Narzędziownia Bogdan Pszenica is the fabrication of: - mould for casting of aluminium; - round parts of moulds cores, hollows, dowels, distributors; - 5-axis working including simultaneous machining,

18 40 ANDORIA - MOT Sp. z o.o. ul. Krakowska Andrychów Henryk Maciejczyk Szef Produkcji Odlewniczej: Roman Serafin Tel Dyrektor ds. Sprzedaży Robert Puczka Tel Fax ODLEWNIA SILUM Sp. z o.o. Tel , 381 Podstawowa działalność: - producing cores for moulds, also with special internal cooling, - 2D and 3D measurements using measuring machine, - reconditioning and repair of damaged/worn parts of casting tools. Our products are reputable for: - high quality, - precision of fabrication, - timely execution, - competitive prices, - comprehensive service from design to implementation of details. Year by year Narzędziownia invests significant portion of their profit for further development by supplementing the machinery stock, increasing production range and technological capabilities. Technological development is based on the state-ofthe-art innovative solutions available in the world markets of machinery and software used in metal working. The major pillar of the company is the highly qualified personnel whose knowledge and practical skills allow to execute even most complex orders. Odlewnia Andoria-Mot wykonuje odlewy o masie jednostkowej 0,5 do 200 kg głównie z żeliwa szarego klasy EN-GJL-200,EN-GJL-250 oraz żeliwa sferoidalnego klasy EN-GJS ULT,EN-GJS ,EN- GJS-500-7, EN-GJS Specjalizuje się w produkcji odlewów :Dla motoryzacji - korpusy silników wysokoprężnych, głowice, koła zamachowe, obudowy kół zamachowych, obudowy skrzyń biegów, obudowy łożysk, obudowy tłumików drgań skrętnych, pokrywy łożysk, kolektory ssące i wydechowe, koła zębate i pasowe, obudowy pomp wody. Armatura- korpusy zaworów, obudowy przepustnic, korpusy filtrów. Inne branże - obudowy silników elektrycznych, obudowy pomp wodnych zanurzeniowych, elementy napędu urządzeń dźwigowych. Odlewnia posiada : 2 linie formierskie HWS- o wydajności 40 form na godzinę - wielkość skrzyń formierskich: 1050 x 800 x 320/320 mm - o wydajności 70 form na godzinę - wielkość skrzyń formierskich: 650 x 500 x 180/180 mm formowania odlewów lekkich firmy Gisag - wielkość skrzyń formierskich: 500 x 450 x (160/160) mm; gniazdo formowania ręcznego wyposażonego w narzucarkę wielkość skrzyń formierskich : 1100 x 800 x 250 /350 mm; cold-box o pojemności 60 ; 16 l i 2 x 5 l; oczyszczarki komorowe CH12 i jedną oczyszczarkę bębnową B10 firmy STEM System Zapewnienia Jakości : normy ISO/TS 16949:2009 oraz TÜV NORD wg dyrektywy 97/23/EG dla urządzeń ciśnieniowych. The Andoria-Mot iron foundry is manufacturing iron castings with weight from 0,5 to 200 kg maliny from Grey iron with class: EN-GJL- 200,EN-GJL-250 and from sphreoidal iron with class: EN-GJS ULT,EN-GJS ,EN-GJS-500-7, ENGJS- 600 The Andoria- Mot iron foundry specialises in producting iron castings:for motorizationhigh- pressure engine body, cylinder heads, flywheels, flywheel- housings, gearbox housings, bearing housings, torison damper housings, bearing covers, suction and exhaust manifolds, pulley and gear wheels, water pump housing. Fixtures- valve bodies, throttling valve housings, stainer bodies Other branches - electric motor housings, water submersion pump housings, elements of transmission from lifting machines The foundry owns:2 moulding HWS lines- With productivity 40 forms per hour - moulding chest size: 1050 x 800 x 320/320 mm - with productivity 70 forms per hour - moulding chest size: 650 x 500 x 180/180 mm a forming base of light castings Gisag s company - moulding chest size: 500 x 450 x (160/160) mm; a hand forming base equipped with sand- slinger moulding chest size: 1100 x 800 x 250 /350 mm; a cold- box core shooters with quantity 60 ;16 l i 2 x 5 l; 2 shot blast chambers CH12 and 1 tumbling barrel B10 STEM s company The system assures quality: according to ISO/TS 16949:2009 and TÜV NORD according to directive 97/23/EG for pressure machines.

19 42 43 Opojowice 51 k. Wielunia Czarnożyły Kordian Zawadzki Odlewnia Staliwa ŁABĘDY Sp. z o. o. ul. Mechaników Gliwice Zbigniew Szczepański ODLEWNIA TARNÓW Sp. z o.o. ul. Kochanowskiego Tarnów Prokurent: Tomasz Skrzypiec Fax Tel Fax Tel Fax odlewy ciśnieniowe i kokilowe ze stopów Al-Si i Zn-Al, - urządzenia grzewczo-chłodzące do form, - urządzenia dozujące do proszkowego smarowania tłoków maszyn ciśnieniowych, - formy ciśnieniowe i kokilowe, - tłoczniki, okrojniki, wykrojniki, - obróbka skrawaniem, - elastyczne, metalowe przyłącza gazowe. The basic activities: - pressure and permanent-mould casting made of Al-Si and Zn-Al alloys, - heating and cooling units for pressure casting dies, - batching units for spreading the lubricant preparations in the form of granules on the piston and the moulding chamber in a pressure machine, - pressure casting dies, - ermanent moulds, - trimming dies and blanking dies, - machining, - metal flexible gas hoses. Odlewnia ma tradycję produkcji odlewów staliwnych (do 20 t) sięgającą 1949 r. Jej wyroby stosowane są: - w maszynach budowlanych - w energetyce - w maszynach górniczych i kruszarkach - w hutnictwie - w przemyśle cementowym - w przemyśle stoczniowym - w wojskowych pojazdach pancernych - w innych gałęziach przemysłu. Odlewnia wytwarza też odlewy z żeliwa szarego (do 8 ton) i sferoidalnego (do 3,5 tony). Świadczone są usługi obróbki cieplnej dużych elementów ze stopów żelaza. Certyfikaty: ISO 9001:2000, LRS, GL, DNV, B, ABS. The Foundry has had a tradition in manufacturing of steel castings (up to 20 tons) since1949. Its products are used: - in building machinery - in power engineering - in mining and rock crushing machinery - in metallurgy - in cement producing industry - in shipbuilding - in military armoured vehicles - in other industry branches. The Foundry produces also castings in grey cast iron (up 8 tons) and in spheroidal cast iron (up to 3,5 tons). Heat treatment services of large ferrous alloy elements are rendered. Certificates: the ISO 9001:2000, LRS, GL, DNV, BV, ABS. Odlewnia zajmuje się wytwarzaniem odlewów dla potrzeb: obrabiarkowych (tokarki, szlifierki, frezerki), reduktorów, pomp, urządzeń chłodniczych. Produkowane gatunki żeliw: EN-GJL od 150 do 300, waga kg, EN-GJS od do 500-7, waga kg, żeliwa nisko i średniostopowe. Wykonujemy modele odlewnicze. Foundry manufactures castings for the needs of: machine tools (lathes, grinders, millers), reducers, pumps, compressors. Produced grades of cast iron: EN-GJL , weight kg, EN-GJS , weight kg, Low-alloy cast iron. We create casting patterns.

20 44 45 Odlewnia Żeliwa BYDGOSZCZ Sp. z o.o. ul. Zygmunta Augusta Bydgoszcz Antoni Bigaj Odlewnia Żeliwa DRAWSKI S.A. Szosa Dworcowa Drawski Młyn Ryszard Kielczyk Wiceprezes: Tadeusz Jurga 46 Odlewnia Żeliwa FANSULD sp. j. J. Postuła, R. Rudziński, R. Postuła ul. Zielona Końskie Tel Fax Tel centrala sekretariat sekretariat dz. market. Fax Dział Marketingu i Eksportu: Sekretariat: Tel. +48 (41) Dział Sprzedaży: Tel Fax Dział Księgowo-kadrowy: Tel Fax Producent odlewów z żeliwa szarego na liniach DISAMATIC o masie do 40 kg. Asortyment: klocki hamulcowe do wszystkich rodzajów wagonów i lokomotyw, odlewy dla przemysłu motoryzacyjnego, maszynowego, rolniczego oraz odlewy kanalizacyjne. DISAMATIC production equipment allows manufacturing of castings of grey iron at the unit weight up to 40 kg. Stock of products: brake blocks for all railway cars and locomotives, variety of castings for automotive, constructional, agriculture and sewage pipe-laying purposes. Żeliwo sferoidalne EN-GJS (GGG 50) Żeliwo szare EN-GJL-200 (GG 20), EN-GJL-250 (GG 25) Żeliwo ciągliwe czarne EN-GJMB (GTS 35-10). Nodular (spheroidal) cast iron EN-GJS (GGG 50) Grey cast iron EN-GJL-200 (GG 20), EN-GJL-250 (GG 25) Black heart malleable cast iron EN-GJMB (GTS 35-10). Odlewnia Żeliwa FANSULD jest polską, prywatną firmą rodzinną, zlokalizowaną w Końskich na terenie województwa świętokrzyskiego. Firma Fansuld rozpoczęła działalność z początkiem 1991 roku. Głównym przedmiotem jej działalności jest produkcja i sprzedaż odlewów żeliwnych. Systematyczny rozwój i nieustanne inwestycje spowodowały, że firma aktualnie zatrudnia blisko 180 osób i produkuje prawie 8000 ton odlewów rocznie. Produkty zgrupowane są w następujących kategoriach: żeliwo drogowe, elementy do kotłów centralnego ogrzewania, odlewy artystyczne, armatura kuchennopiecowa, odlewy maszynowe, odlewy dla kolejnictwa, elementy do betoniarek, stopnie do studni betonowych. Cały asortyment firmy to około 700 różnych produktów. Wymienione powyżej odlewy wykonywane są z żeliwa szarego klasy EN-GJL-150, 200, 250. W zakresie technologii formowania i odlewania stosowane są: odlewanie kokilowe, formowanie maszynowe przy wykorzystaniu formierek FKT 65, formowanie ręczne. Do formowania stosujemy masy syntetyczne, przygotowane w stacji przerobu mas. Odlewy są czyszczone W oczyszczarkach bębnowych i śrutowych oraz obrabiane mechanicznie. Odlewnia posiada własne biuro projektowe, wyposażone w najnowocześniejsze oprogramowanie inżynierskie wspomagające proces projektowania oraz tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej dwuwymiarowej i trójwymiarowej. Oprzyrządowanie (modele, rdzennice, skrzynki) wytwarzane jest przez własny dział modelarni. Pozwala nam to na ciągły rozwój i doskonalenie wyrobów oraz zwiększanie oferty firmy o nowe, innowacyjne produkty. Firma Fansuld wdrożyła i stosuje system zarządzania jakością obejmujący produkcję, obróbkę mechaniczną, projektowanie i sprzedaż odlewów żeliwnych. Potwierdzeniem jest Certyfikat ISO 9001:2000, nadany przez TϋV. The FANSULD cast iron foundry is a Polish, private, family company located in Końskie in the Świętokrzyskie Province. Fansuld was founded at the beginning of Its main activity is the production and sale of iron casting. Constant development and investment has laid to the current status of the company which now employs almost 180 employees and manufactures almost 8000 tons of casts per year. The products are divided into the following categories: Road-building cast iron, central heating boilers components, artistic casts, kitchenoven valving/fittings, machine casts, rail road casting, concrete mixer components, stairs for concrete wells/chambers. The company manufacturing scope covers approximately 700 various products. The

Kanalstraße 25, 44147 Dortmund tel. +49 (0)231 997 0, fax +49 (0)231 997 2467 Phone Service +49 (0)231 997 2392, Fax Service +49 (0)231 997 2431

Kanalstraße 25, 44147 Dortmund tel. +49 (0)231 997 0, fax +49 (0)231 997 2467 Phone Service +49 (0)231 997 2392, Fax Service +49 (0)231 997 2431 4metal Sp. z o.o. ul. Zamenhofa 20 lok. 4, 90-510 Łódź, Polska/Poland tel. +48 42 256 90 00 http://www.4metal.pl e-61a W ciągu 9 lat naszej działalności, platforma 4metal stała się najbardziej rozpoznawalnym

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Według Michaela Portera : Klastry to geograficzna

Bardziej szczegółowo

3D MASTer. adres ul. Instalatorów 7c 02-237 Warszawa tel./fax: 22 2540017 kom.: 665 554 475 e-mail: info@3dmaster.com.pl www.3dmaster.com.

3D MASTer. adres ul. Instalatorów 7c 02-237 Warszawa tel./fax: 22 2540017 kom.: 665 554 475 e-mail: info@3dmaster.com.pl www.3dmaster.com. WYSTAWCY EXHIBITORS 3 3D MASTer 456 ul. Instalatorów 7c 02-237 Warszawa tel./fax: 22 2540017 kom.: 665 554 475 e-mail: info@3dmaster.com.pl www.3dmaster.com.pl Firma 3D Master jako pierwsza w Polsce (od

Bardziej szczegółowo

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl Produkcja Production Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta produkcja 6 The Offer Production Park maszynowy i stosowane technologie 14 Machinery Park and Technology

Bardziej szczegółowo

www.polskieklastry.org

www.polskieklastry.org Klaster Metalowy METALIKA Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji

Bardziej szczegółowo

Budownictwo ogólne General Construction

Budownictwo ogólne General Construction Budownictwo ogólne General Construction Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta budownictwo ogólne 6 The Offer General Construction Oferta zespoły projektowe 10

Bardziej szczegółowo

stom / spawalnictwo 2010

stom / spawalnictwo 2010 4metal Sp. z o.o. ul. Zamenhofa 20/4, 90-510 Łódź tel. +48 42 256 90 00, fax +48 42 256 90 09 e mail: info@4metal.pl, htttp://www.4metal.pl b-45 Baza 2000 firm poddostawców i podwykonawców z branży metalowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta produkcja 6 The Offer Production Park maszynowy i stosowane technologie 14 Machinery Park and Technology Applied Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Badania i Rozwój. Research and Development

Badania i Rozwój. Research and Development Badania i Rozwój Research and Development Badania i Rozwój / Research and Development Spis treści / Table of Contents Mostostal Warszawa S.A. / Mostostal Warszawa S.A. O firmie / About the Company 2 Słowo

Bardziej szczegółowo

budujemy dla przyszłości We build for the future

budujemy dla przyszłości We build for the future Budujemy dla przyszłości! We build for the future! Tadeusz Rybak, Prezes Zarządu Mostostal Puławy S.A. Grupa Kapitałowa Mostostal Puławy S.A. od blisko 50 lat znajduje się w elitarnym gronie uznanych firm

Bardziej szczegółowo

KATALOG/CATALOGUE PNEUMATICON 2009. II Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań. członek POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO

KATALOG/CATALOGUE PNEUMATICON 2009. II Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań. członek POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO członek POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO member of the POLISH CHAMBER OF EXHIBITION INDUSTRY KATALOG/CATALOGUE II Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań PNEUMATICON 2009 KIELCE, 3-5.03.2009

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W RADOMIU INSTITUTE FOR SUSTAINABLE TECHNOLOGIES NATIONAL RESEARCH INSTITUTE IN RADOM

BIULETYN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W RADOMIU INSTITUTE FOR SUSTAINABLE TECHNOLOGIES NATIONAL RESEARCH INSTITUTE IN RADOM BIULETYN NEWSLETTER INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W RADOMIU INSTITUTE FOR SUSTAINABLE TECHNOLOGIES NATIONAL RESEARCH INSTITUTE IN RADOM INNOWACYJNE SYSTEMY WSPOMAGANIA TECHNICZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 Misja Misją fi rmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach

Bardziej szczegółowo

Deklaracja środowiskowa

Deklaracja środowiskowa Deklaracja środowiskowa Environmental Statement OSI Food Solutions Poland 2014 Efektywne zarządzanie środowiskiem stanowi podstawę zrównoważonego rozwoju OSI Europe. Effective environmental management

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie pomorskim

Klastry w województwie pomorskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w województwie pomorskim województwo pomorskie / Pomorskie Voivodeship Clusters in the pomeranian voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Municipal Water Supply and Sewerage Company in Warsaw Joint Stock Company

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Municipal Water Supply and Sewerage Company in Warsaw Joint Stock Company Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Municipal Water Supply and Sewerage Company in Warsaw Joint Stock Company raport roczny annual report 2011 spis treści 2 List

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

TARGI OBRÓBKI, MAGAZYNOWANIA, PRZEŁADUNKU, TRANSPORTU I LOGISTYKI MATERIAŁÓW SYPKICH I MASOWYCH

TARGI OBRÓBKI, MAGAZYNOWANIA, PRZEŁADUNKU, TRANSPORTU I LOGISTYKI MATERIAŁÓW SYPKICH I MASOWYCH SyMas 2010 TARGI OBRÓBKI, MAGAZYNOWANIA, PRZEŁADUNKU, TRANSPORTU I LOGISTYKI MATERIAŁÓW SYPKICH I MASOWYCH Katalog WYSTAWCÓW Kraków 1-2.12.2010 Maintenance 2010 TARGI UTRzYMANIA RUCHU, PLANOWANIA I OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjni The Competitive

Konkurencyjni The Competitive Przykłady projektów realizowanych w ramach SPO-WKP Konkurencyjni The Competitive Selected projects realised within the SOP-ICE Konkurencyjni Przykłady projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu

Bardziej szczegółowo

Fasteners for agricultural machinery Elementy złączne do maszyn rolniczych

Fasteners for agricultural machinery Elementy złączne do maszyn rolniczych doświadczenie, które łączy www.asmet.com.pl Fasteners for agricultural machinery Elementy złączne do maszyn rolniczych Comprehensiveness The basic activity of ASMET GROUP companies is the manufacture and

Bardziej szczegółowo

O firmie About the company

O firmie About the company O firmie About the company Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe WAMACO Sp. z o.o. powstało w 1993 roku. Od samego początku działamy w branży budowlanej jako specjalistyczny wykonawca instalacji przemysłowych

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Katalog. Kongres Produkcji i Technologii PROTECH 26-27 października 2010. Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu

Katalog. Kongres Produkcji i Technologii PROTECH 26-27 października 2010. Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu Katalog Kongres Produkcji i Technologii PROTECH 26-27 października 2010 Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu Katalog Kongres Protech 2010 I II Katalog Kongres Protech 2010 Kongres Produkcji

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY ORGANISERS

ORGANIZATORZY ORGANISERS ORGANIZATORZY ORGANISERS Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/37 01-015 Warszawa tel. + 48 22 395 66 99 fax + 48 22 395 66 90 biuro@lentewenc.com www.lentewenc.com KRS 0000415363

Bardziej szczegółowo

TARGI W POLSCE EXHIBITIONS IN POLAND. i targi za granicą z udziałem polskich wystawców. and exhibitions abroad with Polish exhibitors participation

TARGI W POLSCE EXHIBITIONS IN POLAND. i targi za granicą z udziałem polskich wystawców. and exhibitions abroad with Polish exhibitors participation Polska Izba Przemysłu Targowego Polish Chamber of Exhibition Industry TARGI W POLSCE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców EXHIBITIONS IN POLAND and exhibitions abroad with Polish exhibitors

Bardziej szczegółowo

TArgI w POLSCE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców

TArgI w POLSCE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców Targi w Polsce 2010 Exhibitions in Poland ISSN 1899-7066 Polska Izba Przemysłu Targowego Polish Chamber of Exhibition Industry TArgI w POLSCE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców EXHIBITIONS

Bardziej szczegółowo