Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) instrukcja obsługi wniosków dla klientów instytucjonalnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) instrukcja obsługi wniosków dla klientów instytucjonalnych"

Transkrypt

1 Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) instrukcja obsługi wniosków dla klientów instytucjonalnych PUE ZUS - instrukcja obsługi wniosków dla klientów instytucjonalnych. przez organy administracji skarbowej

2 Spis treści Krok 1. Założenie profilu na PUE ZUS... 3 Krok 2. Upoważnienie wyznaczonego pracownika do wykonywania czynności w imieniu instytucji... 8 Krok 3. Wysyłanie dokumentów z PUE ZUS... 9 Krok 3a. Tworzenie i wysyłanie dokumentów OK-WUD Krok 4. Odbieranie odpowiedzi na PUE ZUS Lista koordynatorów akcji promocyjnej elektronicznego wniosku OK-WUD Jak wypełnić dokument ZUS- PEL? Edycja dokumentu OK-WUD Jak wypełnić dokument ZUS RD-8-02?

3 Instytucje, które występują do ZUS z wnioskiem o udostępnienie danych (OK-WUD) lub które przekazują inne dokumenty (np. zajęcia świadczeń), mają możliwość przekazywania tych dokumentów elektronicznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Takie czynności może realizować upoważniony pracownik instytucji. Pracownik, który będzie składał wnioski w imieniu instytucji musi mieć swoje konto w PUE ZUS. Krok 1. Założenie profilu na PUE ZUS Jeśli pracownik nie ma profilu na PUE ZUS musi je założyć. W tym celu na stronie internetowej w części dotyczącej logowania do PUE trzeba wybrać: Nie masz konta w PUE? Zarejestruj się. W kolejnym oknie należy wybrać sposób rejestracji Dla Ciebie. Ze względu na bezpieczeństwo danych, do których uzyskuje się dostęp, profil musi zostać zaufany zweryfikowana musi zostać tożsamość osoby, która zakłada sobie profil. 3

4 Profil można zarejestrować na 5 sposobów: za pośrednictwem profilu zaufanego epuap Należy podać login i hasło do profilu zaufanego epuap. Po pomyślnym zalogowaniu trzeba wybrać przycisk "Zarejestruj Profil. Na formularzu rejestracji profilu należy uzupełnić pola związane z danymi identyfikacyjnymi i kontaktowymi (drugie imię, numer telefonu komórkowego, adres ). Numer PESEL oraz imię i nazwisko, a także data urodzenia zostaną automatycznie uzupełnione (pobiorą się z epuap). Należy również ustalić hasło do konta PUE. 4

5 Po uzupełnieniu danych profil na PUE ZUS zostanie założony i zaufany. Po prawnym zakończeniu rejestracji nowego profilu na adres zostanie przekazana informacja z loginem do profilu. za pośrednictwem kwalifikowanego podpisu elektronicznego (tzw. certyfikatu) Należy kliknąć w PODPISZ OŚWIADCZENIE. Następnie wybrać z listy certyfikat, który posłuży do zarejestrowania profilu na PUE ZUS. Należy podać PIN do podpisu kwalifikowanego. 5

6 Pojawi się okno rejestracji profilu należy uzupełnić pola związane z danymi identyfikacyjnymi i kontaktowymi (drugie imię, numer telefonu komórkowego, adres ). Numer PESEL oraz imię i nazwisko, a także data urodzenia zostaną automatycznie uzupełnione na podstawie danych z certyfikatu. Należy również ustalić hasło do konta PUE. Po uzupełnieniu danych profil na PUE ZUS zostanie założony i zaufany. Po prawnym zakończeniu rejestracji nowego profilu na adres zostanie przekazana informacja z loginem do profilu. za pośrednictwem bankowości elektronicznej Należy wybrać jeden z banków, który świadczy taką usługę wspólnie z ZUS. Nastąpi przeniesienie na stronę bankowości elektronicznej, gdzie należy podać login i hasło jakich standardowo używa się przy logowaniu do banku. Po podaniu prawidłowych danych, nastąpi powrót do portalu PUE ZUS, gdzie należy zaakceptować regulaminy oraz uzupełnić podstawowe dane. Należy również ustalić hasło do konta PUE. Po uzupełnieniu danych profil na PUE ZUS zostanie założony i zaufany. Po prawnym zakończeniu rejestracji nowego profilu na adres zostanie przekazana informacja z loginem do profilu. za pośrednictwem portalu login.gov.pl Do login.gov.pl można logować się za pomocą profilu zaufanego lub e- dowodu. Po poprawnym zalogowaniu do login.gov.pl użytkownik jest przekierowywany do rejestracji profilu w PUE ZUS. 6

7 jako profil niezaufany, który należy potwierdzić w placówce ZUS Należy wprowadzić swoje dane, zatwierdzić regulamin i wybrać przycisk Zarejestruj profil. Po rejestracji należy potwierdzić swoją tożsamość w ciągu 7 dni od rejestracji w dowolnej placówce ZUS. Pracownik ZUS - na podstawie okazanego dokumentu tożsamości - potwierdzi autentyczność wprowadzonych danych (czyli zaufa profil). W celu usprawnienia zakładania profili i potwierdzania tożsamości na podstawie okazanego dokumentu, klienci instytucjonalni mają możliwość umówienia wizyty pracowników ZUS u siebie w siedzibie. W trakcie takiej wizyty istnieje możliwość założenia profili na PUE ZUS wszystkim zainteresowanym pracownikom instytucji. Aby umówić wizytę należy skontaktować się z koordynatorem akcji promocyjnej elektronicznej formy wysyłki wniosków przez instytucji, którzy zostali wyznaczeni w terenowych jednostkach ZUS. Lista osób do kontaktu została zamieszczona w załączniku nr 1 do instrukcji. 7

8 Krok 2. Upoważnienie wyznaczonego pracownika do wykonywania czynności w imieniu instytucji Aby umożliwić pracownikowi przekazywanie dokumentów na PUE ZUS należy złożyć stosowne pełnomocnictwo. Do udzielenia pełnomocnictwa można wykorzystać formularz ZUS PEL Pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, który jest dostępny na PUE ZUS i na stronie Informacja o sposobie wypełnienia formularza znajduje się w Załączniku nr 2 Jak wypełnić ZUS PEL. W pełnomocnictwie trzeba jasno określić jego zakres tzn. do jakich czynności lub spraw jest ono udzielane. W PUE ZUS można nadać pełnomocnictwa do: załatwiania wszelkich spraw w ZUS co wiąże się z dostępem do wszystkich danych instytucji jako płatnika składek (rola Płatnik). Są to wszystkie dane dotyczące m.in. rozliczeń, zgłoszonych ubezpieczonych, korespondencji, zwolnień lekarskich wyłącznie do elektronicznych zwolnień lekarskich wyłącznie do korespondencji wiąże się to z możliwością wysyłania i odbierania korespondencji, w pełnomocnictwie można wskazać jakiego typu mają być to wnioski, Jeśli pracownik instytucji będzie wyłącznie składał do ZUS wnioski lub zajęcia oraz odbierał odpowiedzi do tych spraw, mocodawca może nadać mu upoważnienie wyłącznie do korespondencji. Przy tego typu upoważnieniu pracownik nie będzie miał na PUE ZUS dostępu do innych danych instytucji. Pełnomocnictwo do korespondencji - ważne informacje Jeśli podmiot ma jeden wspólny NIP (np. wspólny NIP Izby Skarbowej i wszystkich Urzędów Skarbowych, które pod nią podlegają), to upoważniony pracownik, będzie miał dostęp do wszystkich pism określonego w upoważnieniu typu kierowanych z i do podmiotu identyfikowanego przez ten NIP. Wprowadziliśmy w PUE zmiany optymalizacyjne systemu, aby wyszukiwanie odpowiedzi było bardziej ergonomiczne dla użytkowników wyszukiwanie po danych osoby wysyłającej wniosek (podpisującym), identyfikatorze podmiotu którego dotyczy zapytanie, sygnaturze sprawy instytucji i po dacie złożenia wniosku. 8

9 Pełnomocnictwo dla osoby występującej w imieniu urzędu skarbowego jako organu podatkowego, egzekucyjnego albo KAS, powinno zostać podpisane przez naczelnika urzędu skarbowego lub przez dyrektora izby administracji skarbowej. W sprawach dotyczących zawiadomienia o zajęciu praw majątkowych, upoważnienie dla osoby działającej w imieniu organu egzekucyjnego powinno zostać podpisane przez naczelnika urzędu skarbowego. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego. Dokument ZUS PEL można złożyć do ZUS w formie: papierowej pocztą lub osobiście, elektronicznej mocodawca może wysłać dokument ze swojego konta PUE ZUS (po przejściu na zakładkę płatnik) lub przesłać dokument przez e-puap. Aktualny, interaktywny wzór ZUS PEL do wypełnienia znajduje się na stronie zakładka Wzory formularzy pełnomocnictwo Pel Pełnomocnictwo. Aktywność każdego użytkownika portalu PUE ZUS jest logowana. W przypadku wątpliwości związanych z udzielonymi/odwołanymi pełnomocnictwami lub aktywnością pełnomocników, można zwrócić się do ZUS z zapytaniem. Krok 3. Wysyłanie dokumentów z PUE ZUS Na PUE ZUS dostępne są wnioski, które instytucje mogą wykorzystywać w komunikacji elektronicznej z ZUS: wnioski o udostępnienie danych ze zbioru ZUS wniosek OK-WUD (Rozdział: Krok 3a. Tworzenie i wysyłanie dokumentów OK-WUD) zawiadomienie o zajęciu praw majątkowych, w imieniu urzędu skarbowego wniosek RD-8-02 (Załącznik nr 4 Jak wypełnić RD-8-02) w pozostałych sprawach - wniosek RD-8-02 Aby wysłać dokument do ZUS, pracownik instytucji, który został upoważniony do czynności na PUE ZUS musi zalogować się do PUE ZUS. 1. W tym celu należy na stronie internetowej wybrać jedną z dostępnych opcji logowania. 9

10 2. Po zalogowaniu do swojego profilu na PUE ZUS należy wybrać zakładkę Ogólny. 3. Następnie należy wybrać Dokumenty i wiadomości Dokumenty robocze. 4. W prawym górnym rogu należy zmienić kontekst na kontekst instytucji, w imieniu której osoba składająca wniosek ma upoważnienie do takiej czynności. 10

11 5. Należy wskazać instytucję, w kontekście której składany będzie wniosek. 6. Należy wybrać przycisk Utwórz nowy z listy dokumentów należy wybrać dokument, który ma zostać wysłany kliknąć przycisk Utwórz dokument. 11

12 7. Należy wybrać rolę, w jakiej ma zostać utworzony dokument. Jeśli wybrany został wniosek OK-WUD, wówczas zostanie uruchomiony kreator wielu wniosków OK-WUD, składający się z pięciu kroków: 1. Wybór wnioskodawcy, 2. Rodzaj wnioskodawcy, podstawa prawna, sygnatura sprawy, przeznaczenie danych, 3. Zakres żądanych danych do udostępnienia, 4. Dane podmiotów, z kont których mają być udostępnione dane, 5. Podpisywanie i wysyłanie dokumentów). Opis kreatora wniosku OK-WUD został przedstawiony w rozdziale: Krok 3a. Tworzenie i wysyłanie dokumentów OK-WUD. 12

13 8. Należy wypełnić dokument (część danych podpowie system). 9. Należy wysłać dokument do ZUS wybierając przycisk Wyślij. 10. Należy wybrać sposób odbioru odpowiedzi. 13

14 W tym miejscu można również zaznaczyć odbiór odpowiedzi pocztą tradycyjną. W polu odbiorcy można wskazać swoją instytucję wpisując odpowiedni adres do korespondencji. 11. Należy wybrać sposób podpisania dokumentu (dokument można podpisać profilem zaufanym e-puap lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym): Podpis e-puap: Po wybraniu podpisu epuap należy potwierdzić komunikat przyciskiem OK. 12. Nastąpi przekierowanie na stronę logowania profilu zaufanego. 14

15 13. W oknie podpisywania dokumentu należy zweryfikować swoje dane i jeżeli są poprawne wybrać przycisk Podpisz profilem zaufanym. 14. Należy wprowadzić kod autoryzacyjny przesłany SMSem. Podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym: 15. Po wybraniu podpisu kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy wybrać swój certyfikat do podpisu. 15

16 16. Następnie należy podać PIN do certyfikatu 17. Po poprawnym podaniu PINu dokument zostanie podpisany i przekazany do ZUS. Po poprawnej wysyłce dokument znajdzie się w zakładce Dokumenty wysłane, gdzie można obejrzeć poświadczenie przedłożenia. 16

17 Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia wizualizuje się w poniższej formie: 17

18 Krok 3a. Tworzenie i wysyłanie dokumentów OK-WUD 1. Po wybraniu roli, w jakiej ma zostać utworzony dokument zostanie uruchomiony pierwszy krok kreatora OK-WUD, w którym zostaną zaprezentowane dane identyfikacyjne i adresowe wybranego wnioskodawcy. 2. Opcjonalnie można wpisać nazwę organu podrzędnego wnioskodawcy. Jest to ułatwienie przy późniejszym wyszukiwaniu wysłanych pism i otrzymanych z ZUS odpowiedzi. Jeśli podmiot ma kilka jednostek zlokalizowanych w różnych miastach można tu wskazać np. miejscowość. 3. Należy kliknąć przycisk Dalej, żeby przejść do kolejnego kroku kreatora. 4. W kroku nr 2 kreatora należy: a) wskazać rodzaj instytucji, w kontekście której zostanie złożony dokument lub wybrać opcję Inny rodzaj i wpisać rodzaj instytucji ręcznie. b) wybrać z listy lub wpisać podstawę prawną upoważniającą do pozyskania danych zalecamy wybór podstawy prawnej z podpowiedzi w słowniku (listy do wyboru), c) wpisać przeznaczenie udostępnianych danych, d) wpisać sygnaturę sprawy wnioskodawcy. 18

19 5. Należy nacisnąć przycisk Dalej, żeby przejść do kolejnego kroku kreatora. 6. W kroku nr 3 kreatora należy wybrać zakres żądanych danych lub/i wpisać inny zakres w polu Inne dane. 19

20 7. Należy nacisnąć przycisk Dalej, żeby przejść do kolejnego kroku kreatora. 8. W kroku nr 4 kreatora należy wprowadzić listę podmiotów, dla których powinny zostać utworzone wnioski. Podmioty można zaimportować z uprzednio przygotowanego pliku zgodnego z szablonem dostępnym na stronie ZUS lub wprowadzić podmioty pojedynczo. Podmioty, w większej ilości można, dodać z wcześniej przygotowanego pliku do importu. Dostępne formaty to: xls lub xlsx lub csv lub xml lub ods. Szablony są dostępne do pobrania na stronie bip.zus.pl w zakładce Inne - Wytyczne techniczne dla komunikacji elektronicznej z ZUS w zakresie obsługi wniosków uprawnionych instytucji o udostępnienie danych ze zbiorów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 20

21 9. Należy wybrać przycisk Importuj podmioty z pliku: 10. Następnie należy wskazać plik do importu z dysku i kliknąć przycisk Otwórz: 21

22 11. W oknie Import podmiotów z pliku można sprawdzić jakie pozycje zostały zaimportowane: 12. Następnie należy kliknąć przycisk Zatwierdź import, żeby dodać wskazane podmioty do kreatora, 13. Zostanie wyświetlony komunikat o liczbie zaimportowanych podmiotów: 22

23 14. Należy kliknąć przycisk OK, żeby wrócić do widoku prezentujące podmioty, z kont których powinny zostać udostępnione dane - na liście zostaną zaprezentowane zaimportowane podmioty: 15. Jeżeli taka potrzeba, można dodać kolejne podmioty pojedynczo. W tym celu należy nacisnąć przycisk Dodaj podmiot: 23

24 16. W oknie Podmiot, którego dotyczy jeden wniosek należy wpisać dane podmiotu: 17. Żeby dodać wpisane dane podmiotu do kreatora kliknij przycisk Zatwierdź. 18. Zweryfikuj listę podmiotów dodanych w kreatorze i widocznych na liście podmiotów do udostępnienia a następnie kliknij przycisk Utwórz wnioski: 19. Zaprezentowany zostanie komunikat o liczbie wniosków, które zostaną utworzone: 24

25 20. Kliknij OK, żeby potwierdzić utworzenie wniosków: 21. Po utworzeniu wniosków system automatycznie przejdzie do kroku 5 kreatora i zaprezentuje listę utworzonych wniosków (po jednym dla każdego wprowadzanego w kroku nr 4 podmiotu): 22. Żeby wysłać utworzone wnioski do ZUS należy wybrać przycisk Podpisz i wyślij: 25

26 23. Należy wybrać sposób odbioru odpowiedzi: W tym miejscu można również zaznaczyć odbiór odpowiedzi pocztą tradycyjną. W polu odbiorcy można wskazać swoją instytucję wpisując odpowiedni adres do korespondencji. 24. Należy wybrać sposób podpisania dokumentów (dokumenty można podpisać profilem zaufanym e-puap lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym): 26

27 Podpis e-puap: 25. Po wybraniu podpisu epuap należy potwierdzić komunikat przyciskiem OK. 26. Nastąpi przekierowanie na stronę logowania profilu zaufanego. 27. W oknie podpisywania dokumentu należy zweryfikować swoje dane i jeżeli są poprawne wybrać przycisk Podpisz profilem zaufanym. 27

28 28. Należy wprowadzić kod autoryzacyjny przesłany SMSem. Po zakończeniu podpisywania jednej paczki dokumentów, jeżeli na liście pozostały dokumenty nie potwierdzone, następuje wyświetlenie komunikatu umożliwiającego potwierdzenie kolejnej paczki dokumentów wybranym rodzajem podpisu. 29. Należy wybrać przycisk OK, żeby podpisać i wysłać kolejną paczkę dokumentów. Podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym: 30. Po wybraniu podpisu kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy wybrać swój certyfikat do podpisu. 28

29 31. Następnie należy podać PIN do certyfikatu 32. Po poprawnym podaniu PINu dokumenty zostaną podpisane i przekazane do ZUS. Jeżeli nie wszystkie dokumenty zostaną podpisane w kroku nr 5 kreatora, wtedy niepodpisane dokumenty będą dostępne w oknie Zlecenia lub dokumenty robocze (jeśli nie było jeszcze wywoływane okno podpisu elektronicznego). W przypadku, jeżeli dokument będzie znajdował na liście dokumentów roboczych, przed wysłaniem dokumentu do ZUS będzie możliwa jeszcze jego edycja za pomocą formularza elektronicznego (Załącznik nr 3 Edycja dokumentu OK-WUD). Po poprawnej wysyłce dokumenty znajdą się w zakładce Dokumenty wysłane, gdzie można obejrzeć poświadczenie przedłożenia. 29

30 Można użyć funkcji Filtr, żeby zawęzić wynik prezentowanych danych: Można zawęzić wynik prezentowanych danych wprowadzając w kryteriach wyszukiwania o następujące dane: Typ dokumentu, Data utworzenia, Data wysłania, Podpisujący, Kanał przekazania, Wnioskodawca, Organ podrzędny, Sygnatura sprawy, Identyfikator podmiotu. 30

31 Krok 4. Odbieranie odpowiedzi na PUE ZUS 1. Po zalogowaniu do swojego profilu na PUE ZUS należy wybrać zakładkę Ogólny. 2. Następnie z bocznego menu należy wybrać Dokumenty i wiadomości Skrzynka odbiorcza. 3. W prawym górnym rogu należy zmienić kontekst na kontekst instytucji, w imieniu której osoba odbierająca korespondencje upoważnia do takiej czynności. 4. Należy wskazać instytucję, w kontekście której odbierana będzie odpowiedź. 5. W sekcji Dokumenty wymagające poświadczenia odbioru należy wybrać odpowiedzi, które mają zostać odebrane. 6. Należy potwierdzić odebranie odpowiedzi profilem zaufanym epuap lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 31

32 7. Przy potwierdzaniu odbioru należy postępować tak, jak przy podpisywaniu dokumentów do wysyłki. 8. Po potwierdzeniu dokument znajdzie się w sekcji Lista dokumentów odebranych. 9. Po w kliknięciu w szczegóły, a następnie Przeglądaj dokument, można zobaczyć treść odpowiedzi. 32

33 Można zawęzić wynik prezentowanych danych wprowadzając w kryteriach wyszukiwania o następujące dane: Data nadania, Identyfikator podmiotu, Data wniosku, Data poświadczenia (odbioru pisma), Wnioskodawca, Organ podrzędny, Podpisujący, Sygnatura sprawy. 33

34 Załącznik nr 1 Lista koordynatorów akcji promocyjnej elektronicznego wniosku OK-WUD Oddział Nazwisko i imię mail telefon 1 Oddział w Białymstoku Krętowska Urszula Oddział w Bielsku-Białej Lewanda Ewa Oddział w Biłgoraju Szmołda Małgorzata Oddział w Bydgoszczy Fasula Małgorzata 52/ Oddział w Chorzowie Kozłowska Justyna Oddział w Chrzanowie Kaszuba Agnieszka Oddział w Częstochowie Dzbik Agnieszka Oddział w Elblągu Lipiec Katarzyna Oddział w Gdańsku Sicińska Anna Oddział w Gorzowie Wielkopolskim Bulik Ewa , Oddział w Jaśle Pyznar Paweł wew 217/ Oddział w Kielcach Wojniak Paweł Oddział w Koszalinie Skrzypkowski Grzegorz Oddział w Krakowie Lumer Urszula Oddział w Legnicy Zdończyk Sylwia Oddział w Lublinie Zgrzebnicki Tomasz Oddział w Łodzi I Adamiak Ewa Oddział w Łodzi II Stępień-Brząkała Anna w.330; Oddział w Nowym Sączu Sułkowski Piotr Oddział w Olszytynie Mikołajewska Paulina Oddział w Opolu Strzewiczek Luiza Oddział w Ostrowie Wielkopolskim Sopalska Danuta Oddział w Pile Paciuch Elżbieta Oddział w Płocku Kokosza Aneta wew Oddział w Poznaniu I Szymkowiak Dominika Oddział w Poznaniu II Dudek Elżbieta Oddział w Radomiu Oleś Justyna Oddział w Rybniku Fizia Lucjan Oddział w Rzeszowie Stopyra Małgorzata Oddział w Siedlcach Kalaciński Bartłomiej Oddział w Słupsku Kosiorek Paweł Oddział w Sosnowcu Królica Dorota Oddział w Szczecinie Nogaj Wioleta Oddział w Tarnowie Wójcik Sabina ;

35 35 Oddział w Tomaszowie Mazowieckim Madej Agnieszka (wew.515) 36 Oddział w Toruniu Kozłowska Mirosława Oddział w Wałbrzychu Puk Anna Oddział w Warszawie I Głaszczka Maria Oddział w Warszawie II Petelicka Anna Oddział w Warszawie III Osuchowska Iga Oddział w Wrocławiu Wawrzyniak Tomasz Oddział w Zabrzu Sobotkiewicz Anna Oddział w Zielonej Górze Zawisza Monika

36 Załącznik nr 2 Jak wypełnić dokument ZUS- PEL? Przykład wypełnienia ZUS PEL wyłącznie do korespondencji, dla wybranych typów pism: Strona 1 36

37 Strona 2 37

38 Strona 3 W przypadku pełnomocnictwa do korespondencji wskaż do jakiego typu wniosków udzielasz pełnomocnictwa 38

39 39

40 Załącznik nr 3 Strona 1 Edycja dokumentu OK-WUD Dane identyfikacyjne i adresowe wnioskodawcy pobiorą się automatycznie z systemu 40

41 Strona 1 cd. Wybór rodzaj wnioskodawcy z listy lub wpisanie innego rodzaju Należy wpisać numer sprawy wnioskodawcy Podstawa prawna pobiera się podczas otwierania wniosku, ale można również dopisać ręcznie Należy wpisać przeznaczenie danych 41

42 Strona 2 Tu należy wpisać dane identyfikacyjne i adresowe podmiotu, o którym mają zostać udostępnione informacje 42

43 Strona 2 cd. Tu można zaznaczyć zakres danych o jaki wnioskuje instytucja 43

44 Strona 3 Jeśli zakres, którego dotyczy zapytanie instytucji, wykracza poza zakres zaznaczony w poprzednim polu, tu można wpisać dodatkowe kwestie W elektronicznej wersji wniosku tu nie uzupełnia się sposobu odbioru odpowiedzi. Odpowiednie okno pojawia się podczas wysyłania dokumentu 44

45 Załącznik nr 4 Jak wypełnić dokument ZUS RD-8-02? Strona 1 Dane identyfikacyjne i adresowe pobierane są automatycznie Tu należy zaznaczyć czego dotyczy przekazywana do ZUS sprawa 45

46 Strona 2 Tu należy krótko opisać przekazywaną sprawę Tu należy wpisać krótkie uzasadnienie UWAGA: Jeżeli wniosek o takim samym zakresie ma dotyczyć więcej niż jednej osoby, jest możliwość dołączenia innych pism w formie załącznika. 46

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) instrukcja obsługi wniosków dla klientów instytucjonalnych

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) instrukcja obsługi wniosków dla klientów instytucjonalnych Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) instrukcja obsługi wniosków dla klientów instytucjonalnych PUE ZUS - instrukcja obsługi wniosków dla klientów instytucjonalnych. Spis treści Krok 1. Założenie

Bardziej szczegółowo

JAK SAMODZIELNIE UTWORZYĆ POTWIERDZENIE DANYCH Z ZUS na portalu PUE ZUS

JAK SAMODZIELNIE UTWORZYĆ POTWIERDZENIE DANYCH Z ZUS na portalu PUE ZUS www.zus.pl KROK PO KROKU JAK SAMODZIELNIE UTWORZYĆ POTWIERDZENIE DANYCH Z ZUS na portalu PUE ZUS dla płatnika składek CZYM JEST POTWIERDZENIE DANYCH Z ZUS... 3 KIEDY MOŻESZ TWORZYĆ POTWIERDZENIA DANYCH...

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie

Bardziej szczegółowo

Krok 1. Proszę otworzyć stronę główną platformy epuap: a następnie w prawym górnym rogu wybrać odnośnik Zarejestruj się.

Krok 1. Proszę otworzyć stronę główną platformy epuap:  a następnie w prawym górnym rogu wybrać odnośnik Zarejestruj się. ZAKŁADANIE DARMOWEGO KONTA NA PLATFORMIE epuap Krok 1. Proszę otworzyć stronę główną platformy epuap: http://epuap.gov.pl., a następnie w prawym górnym rogu wybrać odnośnik Zarejestruj się. Krok 2. W oknie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku on-line na PIU (na przykładzie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+)

Instrukcja składania wniosku on-line na PIU (na przykładzie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+) Instrukcja składania wniosku on-line na PIU Emp@tia (na przykładzie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+) sierpień 2017 1 1. Rejestracja w module ewnioski (zakładanie konta) 2. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE INDYWIDUALNEJ INTERPRETACJI W ZAKRESIE DANINY PUBLICZNEJ ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE LUB ZDROWOTNE

WNIOSEK O WYDANIE INDYWIDUALNEJ INTERPRETACJI W ZAKRESIE DANINY PUBLICZNEJ ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE LUB ZDROWOTNE WNIOSEK O WYDANIE INDYWIDUALNEJ INTERPRETACJI W ZAKRESIE DANINY PUBLICZNEJ ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE LUB ZDROWOTNE Instrukcja wypełniania Wypełnij ten wniosek, jeżeli chcesz otrzymać interpretację

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA I LOGOWANIE REJESTRACJA

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA I LOGOWANIE REJESTRACJA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA I LOGOWANIE REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie Usług Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Założenie profilu na Platformie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Platformie Usług Elektronicznych ZUS

Przewodnik po Platformie Usług Elektronicznych ZUS Przewodnik po Platformie Usług Elektronicznych ZUS SPIS TREŚCI WSTĘP 2 1. JEŻELI NIE POSIADASZ PROFILU W PUE 3 2. JEŻELI POSIADASZ JUŻ PROFIL W PUE 13 3. BRAK MOŻLIWOŚCI ZALOGOWANIA/UTWORZENIA PROFILU

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE. Strona 1. Krajowy Sekretariat Transportowców NSZZ Solidarność Sporządziła: Agnieszka Janczak

1. WPROWADZENIE. Strona 1. Krajowy Sekretariat Transportowców NSZZ Solidarność Sporządziła: Agnieszka Janczak Instrukcja założenia konta na e-puap, profilu zaufanego oraz podpisywania deklaracji podatkowych podpisem certyfikowanym i sprawozdań finansowych podpisem zaufanym dla NSZZ Solidarność. 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA

ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Aplikacja epłatnik ułatwia wypełnianie i przekazywanie

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP DO FORMULARZA PIT / REZERWACJA WIZYTY

DOSTĘP DO FORMULARZA PIT / REZERWACJA WIZYTY ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU DOSTĘP DO FORMULARZA PIT / REZERWACJA WIZYTY REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na i kliknij w prawym górnym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH ŚWIADCZENIOBIORCY

WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH ŚWIADCZENIOBIORCY ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH ŚWIADCZENIOBIORCY REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl i kliknij w

Bardziej szczegółowo

Składnie wniosku przez portal Emp@tia

Składnie wniosku przez portal Emp@tia Składnie wniosku przez portal Emp@tia Rejestracja w module ewnioski (zakładanie konta) Wypełnienie wniosku i przesłanie go do jednostki na przykładzie wniosku o świadczenie wychowawcze (500+) Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OŚWIADCZENIE CZŁONKA OFE O PRZEKAZYWANIU SKŁADKI DO OFE

ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OŚWIADCZENIE CZŁONKA OFE O PRZEKAZYWANIU SKŁADKI DO OFE ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OŚWIADCZENIE CZŁONKA OFE O PRZEKAZYWANIU SKŁADKI DO OFE Jeśli jesteś członkiem otwartego funduszu emerytalnego (OFE) i chcesz, aby Twoja składka emerytalna w wysokości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji konta, wypełnianie i przesyłanie dokumentów na platformie ewnioski

Instrukcja rejestracji konta, wypełnianie i przesyłanie dokumentów na platformie ewnioski Instrukcja rejestracji konta, wypełnianie i przesyłanie dokumentów na platformie ewnioski Ver. 4 Łukasz Wołoszyn OPS Gościeradów Czerwiec 2015 1 1. Rejestracja w module ewnioski Przechodzimy na stronę:

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Portal obsługi interesanta powiatu włodawskiego

Portal obsługi interesanta powiatu włodawskiego Portal obsługi interesanta powiatu włodawskiego 1. Informacje ogólne. Portal obsługi interesanta powiatu włodawskiego umożliwia mieszkańcom: zapoznanie się z aktualnymi informacjami dotyczącymi powiatu,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Platformie Usług Elektronicznych ZUS

Przewodnik po Platformie Usług Elektronicznych ZUS Przewodnik po Platformie Usług Elektronicznych ZUS SPIS TREŚCI Wstęp Jeżeli nie posiadasz jeszcze profilu na PUE Z serwisu bankowości elektronicznej Millenet Ze strony internetowej ZUS Jeżeli posiadasz

Bardziej szczegółowo

epłatnik na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)

epłatnik na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) epłatnik na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) Specjalnie dla małych i średnich przedsiębiorców (do 100 ubezpieczonych) na portalu PUE ZUS udostępniliśmy aplikację epłatnik. Dzięki niej możesz

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE. Strona 1. Krajowy Sekretariat Transportowców NSZZ Solidarność Sporządziła: Agnieszka Janczak

1. WPROWADZENIE. Strona 1. Krajowy Sekretariat Transportowców NSZZ Solidarność Sporządziła: Agnieszka Janczak Instrukcja założenia konta na e-puap, profilu zaufanego oraz podpisywania deklaracji podatkowych podpisem certyfikowanym i sprawozdań finansowych podpisem zaufanym dla NSZZ Solidarność. 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zaloguj się na pue.zus.pl. Uruchom aplikację epłatnik, wybierając zakładkę o tej nazwie.

Zaloguj się na pue.zus.pl. Uruchom aplikację epłatnik, wybierając zakładkę o tej nazwie. ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na. Uruchom

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA USŁUG ELEKTRONICZNYCH ZUS (PUE ZUS)

PLATFORMA USŁUG ELEKTRONICZNYCH ZUS (PUE ZUS) PLATFORMA USŁUG ELEKTRONICZNYCH ZUS (PUE ZUS) PLATFORMA USŁUG ELEKTRONICZNYCH ZUS Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) to narzędzie, które umożliwia naszym klientom dostęp do ich danych w ZUS

Bardziej szczegółowo

W pustym polu wpisz szukaną frazę niezaleganie i kliknij [Filtruj]. Lista usług zostanie

W pustym polu wpisz szukaną frazę niezaleganie i kliknij [Filtruj]. Lista usług zostanie ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W OPŁACANIU SKŁADEK REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja założenia konta na epuap oraz złożenie wniosku o profil zaufany

Instrukcja założenia konta na epuap oraz złożenie wniosku o profil zaufany Urząd Miejski w Morągu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg, 89 757 22 31 wew. 23, e-mail: monika.szczurowska@morag.pl Instrukcja założenia konta na epuap oraz złożenie wniosku o profil zaufany 2 1. Zakładanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego

Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego Bartosz Dmochowski admin@mosina.pl 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WPROWADZENIE DO EPUAP U... 3 2.1. CO

Bardziej szczegółowo

Założenie przez pracownika profilu osobistego

Założenie przez pracownika profilu osobistego Lębork, dnia 24-11-2015r. Szanowni Państwo, W związku z wprowadzeniem od 01.01.2016r. zaświadczeń lekarskich w formie elektronicznej został nałożony na płatników składek obowiązek założenia za pomocą systemu

Bardziej szczegółowo

Złoż enie wniosku o rejestrację konta i procedura weryfikacji uż ytkownika

Złoż enie wniosku o rejestrację konta i procedura weryfikacji uż ytkownika Złoż enie wniosku o rejestrację konta i procedura weryfikacji uż ytkownika Portal Informacyjny sądów powszechnych Wersja dokumentu: 1.7 Wrocław, Czerwiec 2017r. Strona 1 z 14 Spis treści 1. Złożenie wniosku...

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 7.3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZŁOŻENIE WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO. Zaloguj się do swojego profilu PUE.

ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZŁOŻENIE WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO. Zaloguj się do swojego profilu PUE. PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZŁOŻENIE WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW 1 2 Zaloguj się do swojego

Bardziej szczegółowo

usługi internetowe dla przedsiębiorcy

usługi internetowe dla przedsiębiorcy epłatnik WYGODNIE ŁATWO BEZBŁĘDNIE usługi internetowe dla przedsiębiorcy WYGODNIE PRZEZ INTERNET Platforma Usług Elektronicznych (PUE) to wspólna nazwa dla zestawu nowoczesnych usług udostępnianych klientom

Bardziej szczegółowo

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podpisywania wniosku o dofinansowanie w SEKAP za pomocą profilu zaufanego epuap oraz podpisu niekwalifikowanego CC SEKAP UWAGA

Instrukcja podpisywania wniosku o dofinansowanie w SEKAP za pomocą profilu zaufanego epuap oraz podpisu niekwalifikowanego CC SEKAP UWAGA Instrukcja podpisywania wniosku o dofinansowanie w SEKAP za pomocą profilu zaufanego epuap oraz podpisu niekwalifikowanego CC SEKAP UWAGA Instrukcja opisuje sposób podpisania wniosku dla użytkowników,

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl. Przejdź do zakładki epłatnik.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w formie elektronicznej Biuro Wspierania Konsumpcji Agencja

Bardziej szczegółowo

Zakładanie konta oraz tworzenie PROFILU ZAUFANEGO

Zakładanie konta oraz tworzenie PROFILU ZAUFANEGO Zakładanie konta oraz tworzenie PROFILU ZAUFANEGO PROFIL ZAUFANY Jeżeli posiadacie Państwo konto internetowe- w jednym z poniższych banków wówczas Profil zaufany można utworzyć za jego pośrednictwem. Profil

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU DOSTĘP DO FORMULARZA PIT/ REJESTRACJA WIZYTY

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU DOSTĘP DO FORMULARZA PIT/ REJESTRACJA WIZYTY ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU DOSTĘP DO FORMULARZA PIT/ REJESTRACJA WIZYTY REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl i kliknij

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2

PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2 PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2 Krótki opis kolejnych czynności koniecznych do prawidłowego przekazania za pośrednictwem platformy epuap 2 wyciągu z operatu

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Wniosek o kontrolę prawidłowości wystawienia zaświadczenia lekarskiego przez internet (ZUS OL-2)

Wniosek o kontrolę prawidłowości wystawienia zaświadczenia lekarskiego przez internet (ZUS OL-2) Wniosek o kontrolę prawidłowości wystawienia zaświadczenia lekarskiego przez internet (ZUS OL-2) Zaświadczenia lekarskie dają pracownikom czas na odpoczynek i dojście do zdrowia, ale nie zawsze ten czas

Bardziej szczegółowo

epuap kwiecień 2014r. Izba Skarbowa w Poznaniu ElektronicznaPlatforma UsługAdministracji Publicznej pl. Cyryla Ratajskiego Poznań

epuap kwiecień 2014r. Izba Skarbowa w Poznaniu ElektronicznaPlatforma UsługAdministracji Publicznej pl. Cyryla Ratajskiego Poznań ElektronicznaPlatforma UsługAdministracji Publicznej epuap kwiecień 2014r. Podstawowe informacje epuap jest narzędziem, które ma udostępniać obywatelom, przedsiębiorcom usługi administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku on-line na PIU (na przykładzie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+)

Instrukcja składania wniosku on-line na PIU (na przykładzie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+) Instrukcja składania wniosku on-line na PIU Emp@tia (na przykładzie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+) Czerwiec 2019 1 Spis treści 1. Rejestracja w module ewnioski (zakładanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja system e-wuś

Instrukcja system e-wuś Instrukcja system e-wuś Spis: 1) UWAGA! 2) e-wuś konfiguracja 3) e-wuś Wizyty lekarskie 4) Zestawienie e-wuś 5) e-wuś Gabinet lekarski 6) e-wuś Izba przyjęć 7) e-wuś - Oddział UWAGA! Sprawdzanie pacjenta

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji publicznej Instrukcja użytkowania oraz złożenia wniosku o Profil zaufany

elektroniczna Platforma Usług Administracji publicznej Instrukcja użytkowania oraz złożenia wniosku o Profil zaufany elektroniczna Platforma Usług Administracji publicznej Instrukcja użytkowania oraz złożenia wniosku o Profil zaufany Niniejsza instrukcja ma za zadanie stanowić pomoc dla użytkowników zewnętrznych w zakresie

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 04-01 SPIS TREŚCI Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosków do RIS Instrukcja użytkownika

Instrukcja składania wniosków do RIS Instrukcja użytkownika Ostatnia aktualizacja: 2015-07-28 Instrukcja użytkownika Spis treści Rozdział I 1 1.1 Składanie wniosku... do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 1 1.2 Obsługa wniosków... na praca.gov.pl 3 1.3 Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka epuap Jak założyć konto i uzyskać Profil Zaufany? Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto?

Bardziej szczegółowo

Instrukcja system e-wuś

Instrukcja system e-wuś Instrukcja system e-wuś Spis: 1) UWAGA! 2) e-wuś konfiguracja 3) e-wuś Wizyty lekarskie 4) e-wuś Gabinet lekarski 5) Zestawienie e-wuś UWAGA! Sprawdzanie pacjenta w systemie EWUŚ z poziomu programu Eurosoft

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 7.4. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji konta, wypełnianie i przesyłanie dokumentów na platformie ewnioski Ver. 1.0

Instrukcja rejestracji konta, wypełnianie i przesyłanie dokumentów na platformie ewnioski Ver. 1.0 Instrukcja rejestracji konta, wypełnianie i przesyłanie dokumentów na platformie ewnioski Ver. 1.0 Łukasz Wołoszyn OPS Gościeradów (15)838-14-52 lwoloszyn85@gmail.com Luty 2014 1 1. Rejestracja na portalu

Bardziej szczegółowo

PROFIL UBEZPIECZONEGO

PROFIL UBEZPIECZONEGO ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU PROFIL UBEZPIECZONEGO REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Panel Ubezpieczonego jest przeznaczony dla osób zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

cu.wrotapodlasia.pl Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia A. Informacje ogólne

cu.wrotapodlasia.pl Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia A. Informacje ogólne cu.wrotapodlasia.pl Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia STRONA 1 A. Informacje ogólne Co to jest Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia? Jest to regionalna platforma elektronicznych usług publicznych województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Profil zaufany e-puap

Profil zaufany e-puap Profil zaufany e-puap Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

1.2 Prawa dostępu - Role

1.2 Prawa dostępu - Role Portlet Użytkownik Login Uprawnienie Rola Kontekst podmiotu Okno w serwisie portalu, udostępniające konkretne usługi lub informacje, na przykład kalendarz lub wiadomości Jest to osoba korzystająca z funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja elektronicznego podpisywanie dokumentów z wykorzystaniem podpisu zaufanego

Instrukcja elektronicznego podpisywanie dokumentów z wykorzystaniem podpisu zaufanego Instrukcja elektronicznego podpisywanie dokumentów z wykorzystaniem podpisu zaufanego Podpis elektroniczny załóż profil zaufany Czym jest profil zaufany Profil zaufany to potwierdzony zestaw danych, które

Bardziej szczegółowo

Platforma dla Pośredników instrukcja dla Użytkownika Pożyczka gotówkowa

Platforma dla Pośredników instrukcja dla Użytkownika Pożyczka gotówkowa Platforma dla Pośredników instrukcja dla Użytkownika Pożyczka gotówkowa Do aplikacji zalogujesz się poprzez stronę www.ingbank.pl/partner wybierając w prawym górnym rogu klawisz: Jeśli korzystasz już aktywnie

Bardziej szczegółowo

Grupa: urzędnicy JST (operator przyjmujący wnioski w urzędzie)

Grupa: urzędnicy JST (operator przyjmujący wnioski w urzędzie) Grupa: urzędnicy JST (operator przyjmujący wnioski w urzędzie) Pokazanie urzędnikowi JST: Jak stworzyć konto i zalogować się w systemie CEIDG (zarządzanie kontem), Możliwości wprowadzania do systemu CEIDG

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Jak skonfigurować Twój e-podpis?

Instalacja. Jak skonfigurować Twój e-podpis? Page 1 of 7 Instalacja Jak skonfigurować Twój e-podpis? Jak aktywować Twoją kartę i jak uŝywać e-podpisu? JeŜeli odebrałeś juŝ przesyłkę (krok1) zawierającą zestaw Certum i chcesz juŝ teraz uŝywać Twojego

Bardziej szczegółowo

Doradca płatnika składek

Doradca płatnika składek Doradca płatnika składek Opłacasz składki do ZUS? Chcesz wiedzieć, jaki jest stan Twoich rozliczeń? Zapytaj doradcę płatnika składek W czym pomoże Ci doradca płatnika składek? odpowie na Twoje pytania,

Bardziej szczegółowo

3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S SMS SYSTEM

3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S SMS SYSTEM 3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S SMS SYSTEM SPIS TREŚCI 1. LOGOWANIE DO APLIKACJI... 3 2. WYGLĄD OKNA... 4 3. SKRZYNKA NADAWCZA... 5 3.1. SKRZYNKA NADAWCZA - Przyciski filtrowania...

Bardziej szczegółowo

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Serwis enależności SPIS TREŚCI:

Serwis enależności SPIS TREŚCI: Serwis enależności SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 1.1 Charakterystyka systemu 1.2 Założenie Profilu Zaufanego 2. Praca z serwisem enależności 2.1 Rejestracja i pierwsze logowanie 2.2 Korzystanie z serwisu 2.3 Zakończenie

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03 Wersja 1.1 2014-07-03 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 3 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 6 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

Złóż wniosek o becikowe, zasiłek lub inne świadczenie przez Internet

Złóż wniosek o becikowe, zasiłek lub inne świadczenie przez Internet Złóż wniosek o becikowe, zasiłek lub inne świadczenie przez Internet Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zakładania konta w portalu epuap i profilu zaufanego.

Instrukcja zakładania konta w portalu epuap i profilu zaufanego. Instrukcja zakładania konta w portalu epuap i profilu zaufanego. Zakładanie konta użytkownika w epuap Aby użytkownik mógł w pełni korzystać z systemu epuap powinien w pierwszej kolejności zarejestrować

Bardziej szczegółowo

E-administracja. Korzystanie z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej

E-administracja. Korzystanie z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej Szkolenie komputerowe: E-administracja. Korzystanie z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej W ramach projektu Seniorzy w przestrzeni publicznej (FIO 2014) PROWADZĄCY: ŁUKASZ KUCHA 1 Czym

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta o uprawnieniach instytucji publicznej wersja 1.4. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591

Bardziej szczegółowo

Rejestracja w urzędzie pracy przez internet

Rejestracja w urzędzie pracy przez internet Rejestracja w urzędzie pracy przez internet Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą zarejestrować się w urzędzie pracy przez internet. Warto wiedzieć, że także inne usługi urzędów pracy są dostępne drogą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Instrukcja. Elektronicznej Skrzynki Podawczej Instrukcja Elektronicznej Skrzynki Podawczej Podstawowe funkcje elektronicznej skrzynki podawczej 1. Możliwość składania do urzędu podań w formie elektronicznej (zarówno w postaci przygotowanych przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata

Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Spis treści System e-rpo... 3 System e-rpo krok

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dokonywania zmian w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Instrukcja dokonywania zmian w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Instrukcja dokonywania zmian w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą UWAGA: Poniższa procedura nie dotyczy osób, które dokonywały już wcześniej zmian poprzez system teleinformatyczny rejestru

Bardziej szczegółowo

Jednolity Plik Kontrolny JPK VAT jak to zrobić w SAMozatrudnienie?

Jednolity Plik Kontrolny JPK VAT jak to zrobić w SAMozatrudnienie? Jednolity Plik Kontrolny JPK VAT jak to zrobić w SAMozatrudnienie? Czynności wstępne... 1 Tworzenie i wysyłka pliku JPK dla konkretnej firmy... 2 Podpisanie pliku JPK_VAT profilem epuap... 7 Proste podpisanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja migracji do nowej bankowości internetowej dla obecnych użytkowników KIRI

Instrukcja migracji do nowej bankowości internetowej dla obecnych użytkowników KIRI Instrukcja migracji do nowej bankowości internetowej dla obecnych użytkowników KIRI I. Pierwsze logowanie w nowym systemie bankowości internetowej przy migracji z KIRI 1. Po uruchomieniu przeglądarki internetowej

Bardziej szczegółowo

ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZŁOŻENIE WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA PIERWSZE DZIECKO LUB PIERWSZE I KOLEJNE DZIECI

ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZŁOŻENIE WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA PIERWSZE DZIECKO LUB PIERWSZE I KOLEJNE DZIECI PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZŁOŻENIE WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA PIERWSZE DZIECKO LUB PIERWSZE I KOLEJNE DZIECI REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW

Bardziej szczegółowo

E- administracja w praktyce - Platforma epuap2

E- administracja w praktyce - Platforma epuap2 E- administracja w praktyce - Platforma epuap2 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, powszechnie znana jako epuap, to internetowy portal umożliwiający obywatelom załatwienie wielu urzędowych

Bardziej szczegółowo

1.Uruchomienie Skrzynki kontaktowej

1.Uruchomienie Skrzynki kontaktowej Aby rozpocząć pracę w SEKAP musisz posiadać: e-mail - elektroniczną skrzynkę pocztową klucz z certyfikatem kwalifikowanym lub CC SEKAP - tzw. podpis elektroniczny. Aby otrzymać darmowy podpis niekwalifikowany

Bardziej szczegółowo

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015 Amazis świadczenia rodzinne Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA INFO-R Spółka Jawna - 2015 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

PORTAL PACJENTA CONCIERGE

PORTAL PACJENTA CONCIERGE PORTAL PACJENTA CONCIERGE Podręcznik użytkownika Streszczenie Niniejszy dokument stanowi opis funkcji i procesów przeprowadzanych przez pacjenta w ramach systemu Concierge. Spis treści 1 Słownik pojęć...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 1 Spis treści 1. Zakładanie skrzynki kontaktowej

Bardziej szczegółowo

PORTAL PACJENTA CONCIERGE

PORTAL PACJENTA CONCIERGE PORTAL PACJENTA CONCIERGE Podręcznik użytkownika Streszczenie Niniejszy dokument stanowi opis funkcji i procesów przeprowadzanych przez pacjenta w ramach systemu Concierge. Spis treści 1 Słownik pojęć...

Bardziej szczegółowo

Składanie zaświadczenia płatnika składek (ZUS Z-3) przez internet

Składanie zaświadczenia płatnika składek (ZUS Z-3) przez internet Składanie zaświadczenia płatnika składek (ZUS Z-3) przez internet Jeśli jesteś pracodawcą i zatrudniasz kilka osób to prędzej czy później zetkniesz się z drukiem ZUS Z-3. Jest to zaświadczenie służące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja poruszania się po generatorze

Instrukcja poruszania się po generatorze Instrukcja poruszania się po generatorze Spis treści I. Dla nowych oferentów:... 2 Krok I. REJESTRACJA... 2 Krok II. LOGOWANIE... 3 II. Dla Oferentów posiadających już konto w Generatorze:... 3 Krok I.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost. Allegro Paczkomaty InPost. Allegro MiniPaczka InPost

Instrukcja. nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost. Allegro Paczkomaty InPost. Allegro MiniPaczka InPost Instrukcja nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost Allegro Paczkomaty InPost Allegro MiniPaczka InPost Sprzedaż z dostawą Allegro InPost 1. Należy zalogować się do swojego konta w serwisie Allegro

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA PRZYGOTUJ: dokument tożsamości; zdjęcie; numer swojego indywidualnego konta bankowego, z którego wykonasz przelew weryfikacyjny. Zwróć szczególną uwagę na dane

Bardziej szczegółowo

epuap Jak założyć konto i wyszukać usługę?

epuap Jak założyć konto i wyszukać usługę? epuap Jak założyć konto i wyszukać usługę? Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Wejdź

Bardziej szczegółowo

Instrukcja poruszania się po generatorze:

Instrukcja poruszania się po generatorze: Instrukcja poruszania się po generatorze: REJESTRACJA 1. Należy wejść na stronę www.pisop.org.pl/fio do zakładki KONKURS 2. Wybrać z menu po lewej stronie GENERATOR 3. Aby zalogować się, należy kliknąć

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap

INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap Instrukcja dla oferentów FIO 2015 składających oferty przy wykorzystaniu portalu epuap 1. Wprowadzenie i czynności wstępne Portal epuap jest dostępny w sieci Internet

Bardziej szczegółowo

Uzyskanie zaświadczenia o niekaralności przez internet

Uzyskanie zaświadczenia o niekaralności przez internet Uzyskanie zaświadczenia o niekaralności przez internet Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego jest potrzebne w wielu sytuacjach, np. może go zażądać nowy pracodawca. Taki dokument można otrzymać elektronicznie,

Bardziej szczegółowo

PIT-OP INSTRUKCJA. Złóż oświadczenie PIT-OP za rok 2017 online. Skorzystaj z Portalu Podatkowego

PIT-OP INSTRUKCJA. Złóż oświadczenie PIT-OP za rok 2017 online. Skorzystaj z Portalu Podatkowego PIT-OP INSTRUKCJA Złóż oświadczenie PIT-OP za rok 2017 online Skorzystaj z Portalu Podatkowego Ministerstwo Finansów, Warszawa, 2 stycznia 2018 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE PODSTAWOWE 3 Co to jest PIT-OP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja tworzenia, logowania i obsługi kont w portalu:

Instrukcja tworzenia, logowania i obsługi kont w portalu: Instrukcja tworzenia, logowania i obsługi kont w portalu: S24 (składania elektronicznych wniosków w celu rejestracji w KRS: spółki z o.o., jawnej i komandytowej w trybie jednego dnia i sprawozdania Z30)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Interaktywna instrukcja załatwiania sprawy. Właściciel procedury: Departament Innowacji i Rozwoju. Czas trwania procedury: 6 tygodni

Interaktywna instrukcja załatwiania sprawy. Właściciel procedury: Departament Innowacji i Rozwoju. Czas trwania procedury: 6 tygodni Przegląd propozycji projektów w zakresie infrastruktury badawczej, przewidzianych do zgłoszenia w ramach aktualizacji Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej, w których wolę udziału deklarują

Bardziej szczegółowo

SimplySign logowanie i rejestracja na komputerze oraz dodanie certyfikatu do programu Płatnik

SimplySign logowanie i rejestracja na komputerze oraz dodanie certyfikatu do programu Płatnik SimplySign logowanie i rejestracja na komputerze oraz dodanie certyfikatu do programu Płatnik 1. INSTALACJA CERTYFIKATU SIMPLY SIGN W MAGAZYNIE SYSTEMOWYM. W celu użytkowania certyfikatu SimplySign na

Bardziej szczegółowo

Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja certyfikatu EKW... 3 2.1. Instalacja na nową kartę... 3 2.2. Instalacja

Bardziej szczegółowo