Urząd Miejski w Bobolicach nakład 2000 egz. ISSN egzemplarz bezpłatny nr 3 (124) marzec 2013 Bobolickie ronda w Sejmie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urząd Miejski w Bobolicach nakład 2000 egz. ISSN 1730-6396 egzemplarz bezpłatny nr 3 (124) marzec 2013 Bobolickie ronda w Sejmie"

Transkrypt

1 Bobolickie CHLEBOWO KŁANINO CHMIELNO KRĘPA CHOCIWLE KUROWO iadomości DARGIŃ ŁOZICE DOBROCIECHY NOWE ŁOZICE DRZEWIANY POMORZANY WSamorzadowe GŁODOWA POROST GOZD ŚWIELINO GÓRAWINO UBIEDRZE JATYNIA Stare Borne Urząd Miejski w Bobolicach nakład 2000 egz. ISSN egzemplarz bezpłatny nr 3 (124) marzec 2013 Bobolickie ronda w Sejmie Mieczysława Brzoza, burmistrz Bobolic oraz Grażyna Wiater-Ubysz, zastępca burmistrza Bobolic, wzięły udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury, które w całości poświęcone było budowie drogi ekspresowej S 11. Uczestniczyli w nim także parlamentarzyści, członkowie Stowarzyszenia S 11, samorządowcy z regionów i miast, dla których budowa S 11 to sprawa niezwykle istotna z punktu widzenia możliwości dalszego rozwoju. Jak podkreślili wszyscy uczestnicy spotkania były to pierwsze, tak merytoryczne obrady, podczas których padło bardzo dużo różnorodnych argumentów przemawiających za budową drogi łączącej Śląsk z Pomorzem. Występując przed tym gremium, Mieczysława Brzoza podkreśliła znaczenie drogi dla rozwoju turystyki i gospodarki miasta oraz regionu. Podobne zdanie wyrazili Piotr Jedliński prezydent Koszalina, burmistrz Szczecinka Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom Jerzy Hardie-Douglas oraz prezydent Kołobrzegu Janusz Gromek. - Bez S-11 nasz region będzie podlegał stopniowemu wykluczeniu komunikacyjnemu - mówi Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Reprezentujący stronę rządową wiceminister transportu Tadeusz Jarmuziewicz zapewniał, że sprawa budowy S 11 jest wciąż otwarta. Więcej na str. 2 Czytaj na str. 7

2 2 Wydarzenia Wydarzenia 3 Ubysz. Tematem spotkania była Budowa drogi ekspresowej S11 i problemów gospodarczych regionów związanych z jej realizacją. Wystąpienie Burmistrz Bobolic miało formę apelu, który został skierowany do Przewodniczącego Komisji oraz wszystkich zebranych o podjęcie zdecydowanych i ostatecznych działań, które przyspieszą rozwiązanie problemu komunikacyjnego w naszym mieście i regionie poprzez budowę dwóch rond. Pani Burmistrz poruszyła problem korków, który w szczególności dotyczy miasta, gdyż to tu w dwóch newralgicznych miejscach krzyżują się drogi o znaczeniu krajowym DK 11, DK 25 i ponadregionalnym DW 171, DW 205 z drogami gminnymi. Wobec narastającego ruchu pojazdów z południa Polski na północ w ostatnich latach stał się problemem wymagającym natychmiastowego rozwiązania. Wielokilometrowe zatory, szczególnie w okresie letnim czerwiec wrzesień powodują paraliż w funkcjonowaniu miasta. Płynność ruchu zanika, a stają się swoistym wąskim gardłem, które staje się pułapką nie Rozstrzygnięto plebiscyt Kobieta Przedsiębiorcza Dwie mieszkanki Bobolic wśród laureatek Bobolickie ronda w Sejmie W dniu 19 marca 2013 r. w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, przy ul. Wiejskiej odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury. Na zaproszenie Przewodniczącego Komisji Pana Zbigniewa Rynasiewicza w spotkaniu uczestniczyły Burmistrz Bobolic Pani Mieczysława Brzoza oraz Zastępca Burmistrza Bobolic Pani Grażyna Wiater tylko dla mieszkańców, kierowców, ale i turystów przejeżdżających przez miasto m. in. w kierunku Koszalina, miejscowości nadmorskich oraz Poznania, Wrocławia, Katowic, Bydgoszczy i Warszawy. Taki stan rzeczy prowadzi do chaosu komunikacyjnego. Wpływa na stan bezpieczeństwa zarówno w ruchu drogowym jak i pieszym, środowisko naturalne i niestety nie sprzyja rozwojowi turystyki w całym naszym regionie. Są to niepowetowane straty zarówno w aspekcie społecznym, ekonomicznym jak i gospodarczym. Optymalnym rozwiązaniem wynikającym z przeprowadzonej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad O/Szczecin analizy jest budowa dwóch rond, których orientacyjny koszt wyniósłby ok. 5 mln zł. Nie jest znana przyczyna niechęci Generalnej Dyrekcji do tematu bobolickich korków i budowy dwóch rond, albowiem kwota 5 mln zł dla GDDKiA nie jest, aż tak wielką sumą. Tym bardziej, że likwidacja punktów zapalnych, jakimi są korki w Bobolicach będą miały zbawienny wpływ na ruch pojazdów, upłynniając go i zwiększając bezpieczeństwo zarówno kierujących jak i pieszych. Wielokrotnie powtarzany przez GDD- KiA argument dotyczący wypadków śmiertelnych w tych miejscach nie może mieć miejsca, gdyż stała i olbrzymia kongestia ruchu drogowego oraz kilkumetrowa prędkość na godzinę nie spełni w takich okolicznościach żądanego przez Generalną Dyrekcję algorytmu. Pomimo braku częstych i poważniejszych wypadków jest pilna potrzeba budowy rozwiązań nowoczesnych i bezkolizyjnych, jakimi są ronda. Gmina, mając świadomość pilnej realizacji inwestycji oferuje dwa rozwiązania: nieodpłatne przekazanie na własność GDD- KiA gruntów gminnych, niezbędnych do budowy dwóch rond, które w znaczny sposób usprawnią przygotowanie i realizację procesu budowlanego pod kątem inwestycyjnym i finansowym lub rozłożenie tego zadania na dwa etapy: część prac w 2014 r. - budowa pierwszego ronda, zaś w 2015 r. - budowa drugiego ronda. Udział przedstawicieli Samorządu Bobolickiego w posiedzeniu Komisji Infrastruktury jest kolejnym krokiem walki o przywrócenie płynności ruchu komunikacyjnego Rezultatem spotkania będzie zajęcie przez Komisję Infrastruktury w ciągu tygodnia stanowiska w zakresie rozwiązania i wyeliminowania paraliżu komunikacyjnego w Bobolicach tzw. dezyderat, który zostanie następnie skierowany do Marszałek Sejmu, która w ciągu 30 dni odniesie się do postulatów Pamięci Naszych Strażaków Pomnik lub obelisk poświęcony Pamięci Naszych Strażaków stanie na cmentarzu komunalnym Pomysłodawcą jest Mieczysława Brzoza, burmistrz Bobolic, która taką propozycję zgłosiła podczas uroczystego posiedzenie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Aby pomnik mógł powstać, strażacy powołali zespół Kolejny Plebiscyt Głosu Koszalińskiego pn.: Kobieta Przedsiębiorcza już za nami. Spory sukces odniosły nasze przedstwicielki aż dwie przedsiębiorcze kobiety z Bobolic znalazły się w pierwszej dziesiątce i zostały nagrodzone za działania podejmowane na rzecz społeczności lokalnej. Zofia Kęcel i Emila Walter to kobiety aktywnie działające na rzecz społeczności lokalnej. Angażują się i poświęcają swój prywatny czas na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych. Obie nie liczą swojego czasu, aktywnie wykorzystują go na rzecz innych każdą swoją chwilę. Emilia Walter dzieli się swoją zawartych w dezyderacie. Pomimo szeroko zakrojonych już działań związanych z rozpowszechnieniem problemu bobolickich korków apelujemy o systematyczne roboczy w składzie: Piotr Kunc, Mariusz Walaszczyk, Tomasz Obławski, Piotr Kuźniarski, Robert Galicki, Andrzej Gorajczyk. Odsłonięcie pomnika (obelisku) nastąpi w ramach obchodów Gminnego Dnia Strażaka w 2014 roku. Wspomniane wyżej posiedzenie zarządu zwołano, aby podsumowuć kampanię sprawozdawczą w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie miasta i gminy w 2012 roku. Sprawozdanie z działalności pasją z innymi, wprowadzając nowatorskie metody i formy pracy umożliwiające społeczności lokalnej nowe spojrzenie na osoby niepełnosprawne i starsze. Zosia Kęcel całe swoje serce poświęca seniorom i dzieciom. Dzięki Ich inicjatywom nastąpiła zmiana stereotypu na temat osób niepełnosprawnych i starszych w świadomości lokalnej społeczności, a osoby te w Gminie stają się pełnoprawnymi obywatelami naszego społeczeństwa. Życzę Wam dużo samozaparcia w realizacji celów, dążenia do swoich marzeń i realizacji marzeń innych. i wielokrotne oddawanie głosu na Katarzyna Kosińska Zarządu Oddziału Miejsko- Gminnego ZOSP RP w Bobolicach za okres sprawozdawczy przedstawiła druhna Mieczysława Brzoza, prezes Zarządu Oddziału Miejsko- Gminnego ZOSP RP Inne sprawozdania przedstawili druh Łukasz Strzelec (Komisja rewizyjna) oraz druh Waldemar Karchut (informacja Komendanta M-G OSP za rok 2012). Po sprawozdaniach odbyła się dyskusja i udzielenie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy. Jan Wójcik Spotkanie w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego W dniu r. w Urzędzie Miejskim w Bobolicach odbyło się spotkanie w gronie burmistrzów, przewodniczących rad miejskich, radnych, prezesa Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie panią Marianną Przychodni oraz wice prezesa panią Dorotą Borsuk w sprawie Aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego spółki RWiK w Białogardzie. Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. planuje rozbudowę istniejącej sieci gazowej na terenie miasta. Tym razem planem inwestycyjnym objęte zostało nasze bobolickie osiedle, tj. ul. Głowackiego, Langiewicza, Jagoszewskiego i Kowalskiego. Spotkanie zorganizowane w naszej gminie miało na celu omówienie inwestycji zaplanowanych do wykonania w latach oraz wprowadzenia do planu inwestycyjnego wniosków radnych Rady Miejskiej w Bobolicach i Burmistrza Bobolic w zakresie inwestycji priorytetowych dla Gminy. Jednym z ważniejszych punktów rozmowy było omówienie długofalowego programu w zakresie minimalizacji kosztów utrzymania Stacji Uzdatniania Wody. Na terenie Gminy mamy eksploatowanych 19 SUW, 4 hydrofornie oraz 3 stacje podnoszenia ciśnienia wody. Występujące w tak dużej ilości SUW i hydroforni powodują, że eksploatacja ich i konserwacja jest nieefektywna i koszty ich obsługi są bardzo duże. Rozwiązaniem jest zmniejszenie dużej ilości SUW poprzez wybudowanie przesyłowych sieci wodociągowych i sukcesywne wyłączanie części małych stacji. Kolejnym punktem rozmów była kanalizacja sanitarna, która na terenie Bobolic jest w większości (około 80%) siecią ogólnospławną przyczyniająca się do zwiększonych kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków W celu zmniejszenia tych kosztów planuje się wymianę sieci ogólnospławnej z jednoczesnym rozdziałem sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W roku 2014 planowana jest wymieniana sieci w ulicach Świerczewskiego i Traugutta. Następnym punktem omówionym na spotkaniu były wymagające natychmiastowej modernizacji bądź budowy nowej oczyszczalnie ścieków w miejscowościach Ujazd, Radwanki, Łozice Cegielnia. Planowane jest w pierwszej kolejności podłączenie kanalizacji sanitarnej miejscowości Radwanki do kolektora Gozd oraz budowa nowych małych oczyszczalni w miejscowościach Ujazd oraz Łozice Cegielnia. W 2013r. planowane jest rozpoczęcie inwestycji pn. Sieć kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowości Cybulino z włączeniem do istniejącej kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Gozd. Wszystkie te działania mają na celu ograniczenie kosztów funkcjonowania całego systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy. Krystian Cyrson Więcej gazowych przyłączy Projektowany gazociąg średniego ciśnienia podłączony zostanie do istniejącego gazociągu znajdującego się w ul. Kolejowej. Przewidywany zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m.in. wykonanie gazociągu śr/c PE100 SDR11 de 63 o długości 450 m (150 m w ul. Langiewicza, 150 m w ul. Jagoszewskiego i 150 m w ul. Kowalskiego) oraz gazociągu śr/c PE de 125 w ul. Głowackiego. Obecnie w tut. Urzędzie toczy się procedura administracyjna związana z wydaniem decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, której efektem końcowym będzie wydanie przez Burmistrza Bobolic decyzji lokalizacyjnej zezwalającej na realizację tego przedsięwzięcia. O dalszych działaniach Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa w tym zakresie będziemy Państwa informować na łamach BWS. Planowany termin realizacji inwestycji to 2014 rok. Magdalena Pachołek Śniadanie biznesowe 13 marca br. w Urzędzie Miejskim w Bobolicach odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami - Śniadanie Biznesowe. Tematem spotkania były Możliwości współpracy, promocji i rozwoju dla bobolickich firm. Spotkanie było kontynuacją współpracy rozpoczętej podczas Bobolickiej Gali Przedsiębiorczości, która odbyła się 18 października 2012r. Spotkanie otworzyła Pani Mieczysława Brzoza Burmistrz Bobolic witając wszystkich zebranych gości, informując, że Śniadania Biznesowe są jedną z form zaproponowanych spotkań z przedsiębiorcami, stwarzającą okazję do poruszania ważnych i interesujących tematów oraz dającą możliwość poznania oczekiwań działających na terenie gminy przedsiębiorców. Pani Burmistrz wyraziła nadzieję, że..śniadania biznesowe przyjmą się i będą wpisane, podobnie jak Gala na stałe w kalendarz spotkań, których ideą jest nie tylko dialog i zacieśnianie współpracy, ale również wspólne poruszanie ważnych dla przedsiębiorców zagadnień. Zdaję sobie sprawę z jak różnymi przeciwnościami i problemami się Państwo borykacie w dniu codziennym prowadząc swoje działalności. Mam nadzieję, że dzięki takim spotkaniom znajdą Państwo odpowiedzi na niektóre pytania i sposoby na rozwiązanie pewnych nurtujących was problemów. Jestem otwarta na Państwa propozycje tematów kolejnych spotkań jak i formy ich przedstawiania. Wierzę, że dzisiejszy temat zaproponowa- ny wspólnie z Fundacją Centrum Innowacji Przedsiębiorczości zainteresuje Państwa, że wyjdziecie Państwo bogatsi o zdobyte tutaj informacje i kontakty, które przełożą się na korzyści w prowadzonej przez Was działalności W spotkaniu wzięło udział 17 przedsiębiorców oraz Pani Grażyna Wiater Ubysz z-ca Burmistrza, współorganizator Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości z Koszalina, których przedstawiciele: Pan Wiesław Gronkiewicz prezes Fundacji, Pani Agnieszka Jabłońska Kierownik Centrum Biznesu oraz Pan Michał Czepczyński z Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej, wyczerpująco zreferowali temat spotkania przedstawiając przedsiębiorcom szeroki zakres współpracy. Korzyści płynące ze współpracy Centrum Biznesu i przynależenia do Grupy Made in Koszalin potwierdzili zaproszeni przedsiębiorcy z Koszalina: Agencja Reklamowo-Handlowa STARNAŚ, Centrum Medyczno- Rehabilitacyjne Norman, Spółdzielnia UNIA sp. z o.o. B. Mirosławska

3 4 Gospodarka komunalna Ważne sprawy 5 15 kwietnia 2013 r. upływa ostateczny termin złożenia pierwszej deklaracji odnośnie gospodarki odpadami. Formularz deklaracji dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Bobolicach, pok. nr 19 oraz na stronie internetowej urzędu w zakładce ochrona środowiska - gospodarka odpadami. Jak złożyć deklarację? 1. Jesteś właścicielem domu jednorodzinnego - sam wypełnij deklarację o wysokości opłaty i złóż ją do Urzędu Miejskiego w Bobolicach (pok.19). 2. Jesteś mieszkańcem spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty mieszkaniowej bądź najemcą mieszkania komunalnego w budynku wspólnoty mieszkaniowej? - Zarządca spółdzielni bądź UWAGA! 15 kwietnia 2013 r. ostateczny termin złożenia pierwszej deklaracji odnośnie gospodarki odpadami komunalnymi. wspólnoty mieszkaniowej złoży jedną zbiorczą deklarację za wszystkie przynależne do spółdzielni bądź wspólnoty osoby do Urzędu Miejskiego Sposób pozyskania informacji dotyczącej ilości osób faktycznie zamieszkujących w danej spółdzielni bądź wspólnocie zależy od indywidualnego podejścia Zarządu. Proponujemy, aby Zarząd zebrał od poszczególnych właścicieli lokali deklaracje bądź oświadczenia dotyczące liczby osób faktycznie zamieszkujących w lokalach. W przypadku, gdy Zarząd nie został wybrany to poszczególni właściciele mieszkań sami powinni złożyć deklarację o wysokości opłaty do Urzędu Miejskiego w Bobolicach (pok.19). 3. Jesteś najemcą mieszkania komunalnego niebędącego w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej? - ZUKiO złoży za Ciebie deklarację o wysokości opłaty do Urzędu Miejskiego Dokumenty potwierdzające dane zawarte w deklaracji. W przypadku, gdy liczba osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość różni się od liczby osób zameldowanych należy do deklaracji dołączyć dokumenty potwierdzające dane zawarte w deklaracji tj. m.in.: a) oświadczenie wskazujące uczące się dzieci pozostające poza miejscem zamieszkania powyżej 12 dni w skali 1 miesiąca; b) oświadczenie wskazujące osoby pozostające poza granicami kraju; c) oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe poza granicami Gminy ; d) oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe na terenie Gminy pod innym adresem niż adres zameldowania. Przykładowe wzory oświadczeń dostępne są również w pok. nr 19 UM oraz na stronie internetowej urzędu. W celu uniknięcia problemów podczas wypełniania zamieszczamy wzór przykładowo wypełnionej deklaracji oraz wykaz wymaganych załączników. Justyna Wolska! " #$!%#&$'(!"!#$!"%!& 5?!!943*&,/93/5?!!%,!& /$2,%5?!!%,!& 0 ))!!*+,* +-**.+/,** $ '(%)!"*+%,!-."$+/0%,!-11($') $+*2!%,)3+* 03,,#$+45)"62,%!3789' '+''+:;-:$'#+'.1-+ %,/$)37203, +!2,/+5!?*37 +%!9)943*37,A "6$!%,3!37!2,%, $!3*9%*37 #$+/+ 5 5"%,5<"",/3+* *37$!+9/% 5,$6!%,+!3*9%/,C*#,!!943/ 5"!%,)!!5D/,%%/#2, *"?!!943/%,/$)37203,4 /$2,%,/-G5",/ <$*2%! 4#,?*+2,!%*!%* $4%# 5$ / & 3# " : 5 );< 8 5<#& #' =$ )&3$$;5(&$;< # $40 7! %4$5( 8+!+%!3+*I"?!03,"*5"!$! >& 8!!+!, %,/%,!+2,!%JJJFJJJFJJJJJJ>8JJJFJJJFJJJJJJ> #$%$) :#(#(( #!$>& &4( KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK'''''' 0 9? 8+!+%!3+*I"?!03,"*5"!$! >& L M L 9? 9 O L NL 8FF>,+ B +7 /C7D KKKKKKKKK B N O F 7+D B /-C ++/A $0& 5$3%&$E5:0:3 O BJJJJJJJJJJJJJJ P JJJJJJJJJJJJJJJJ P 7D+7,++7+C. 2 > B M F 67 B +.+ / 22 / "". / 0 10."!"#$%&'()*%+,'-$-) "!!!!!!!!!!!!!!! "!. G/ F!"FF.%$%&'()*%+,'-$-)!!!.!! " #!$ % "& ' # %" &.2,7*4;<7,*5./;,>1B92+23-*;?*D/-./ E:;>*,*-9:2,862..2,7*4;<7,*5./;,>1B92+234>0/;4:4-./ E:;>*,*-9:2,862., FFFF#FFFFFF4;<7 ;./0)./GC?*:>*4)D*?+4>0/6=4-*B/;?:23:*=/*(+./B;>./B:474=.2*230HH'!',(-.*I=.;?4)*(*!0%:;)0*:./ J :0*,,)<K-%,5%./;.82,-*>:4?*4)D*?+;?*-4:..=42,+-=.2,7+4;<7,*5./;,>*D+23(*-9-./ EL;?*:>*4)D*?+% :*0?*=-*;?*:>*4)D*?+;?*-4:..=42,+-5./;.82,-/B4)D*?+L#5./;.92/ % " $'" & $ 6:.*(2,*5M/B/;?/56:.*(45+'*4()4:./(,.*=-462.>*0-/B,*)4(*-./(*-+23-./,A4(-+23,/;?*-/5N*>?+2,-+5% 474=.2/!O%!%!#0% "#$%&'()*)+,$-./.0 "(12/%3425)-5$'65$%(17,0 % & PPPPPPPPPPPPPPPP -./.$)-5$'5812&#9&:(%;)-%<3.8.(&7 Objaśnienia 1. Należy wpisać imię i nazwisko. Do deklaracji należy dołączyć pełnomocnictwo w formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą skarbową. 2. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 3. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji administracyjnej naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z odsetkami. 4. W przypadku wyboru metody zbierania odpadów komunalnych zmieszanych należy mieć na uwadze stawkę podstawową a przy wyborze selektywnej zbiórki należy wybrać opłatę obniżoną. 5. Opłatę z pozycji H należy wpłacać w okresach kwartalnych: *do 15 lutego br. za I kwartał, *do 15 maja br. za II kwartał, *16 sierpnia br. za III kwartał, *do 15 listopada br. za IV kwartał na rachunek bankowy Gminy w tytule podając adres nieruchomości na której powstają odpady komunalne. 6. W przypadku zmian/korekty deklaracji mających wpływ na wysokość opłaty - opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym zmiana ta wystąpiła. 7. Załączniki do deklaracji: - pełnomocnictwo wraz z uiszczoną opłatą skarbową w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości zamieszkałej przez pełnomocnika - oświadczenie wskazujące uczące się dzieci pozostające poza miejscem zamieszkania powyżej 12 dni w skali 1 miesiąca; - oświadczenie wskazujące osoby pozostające poza granicami kraju; - potwierdzenie zgłoszenia organowi podatkowemu ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń lub innego równoważnego dokumentu; - oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe poza granicami Gminy ; - oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe na terenie Gminy pod innym adresem niż adres zameldowania; - kopia umowy w przypadku, gdy zawarto umowę na odbiór odpadów komunalnych z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. 8. Dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej Pouczenie 1. W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości - niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego z godnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu w administracji ( Dz.U. z 2005 r. nr 299, poz z póź. zm.) 2. Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca bądź powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy - w razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami albo uzasadnionych wątpliwości do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. OGŁOSZENIE Szanowni Państwo w ramach współpracy pomiędzy Bankiem Żywności w Nowych Bielicach a Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach została podpisana umowa dotycząca przekazywania gotowych artykułów spożywczych Uprzejmie Państwa informuję, że od kwietnia bieżącego roku żywność wydawana jest osobom i rodzinom, które spełniają kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (min. 2 przesłanki), t.j.: 1. ubóstwa, 2. sieroctwa; 3. bezdomności; 4. bezrobocia, 5. niepełnosprawności, 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby, 7. przemocy w rodzinie, 7a). potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, 10. (uchylony), 11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 13. alkoholizmu lub narkomanii, 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowych, 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej. przy jednoczesnym spełnieniu kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 456,00 zł (100 % kryterium) lub 684,00 zł (150% kryterium), a w przypadku osoby samotnie gospodarującej kwoty 542,00 zł (100 % kryterium) lub 813,00 zł (150% kryterium). Szanowni Państwo pomoc w postaci artykułów spożywczych mogą otrzymać : 1. osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, posiadające aktualne decyzje administracyjne przyznające pomoc społeczną, przy dochodzie na osobę nie przekraczającym: w rodzinie: dochód nie przekraczający 456,00 zł na jednego członka rodziny (100 % kryterium) dochód nie przekraczający 684,00 zł na jednego członka rodziny (150 % kryterium) osoby samotne: dochód nie przekraczający 542,00 zł (100 % kryterium) dochód nie przekraczający 813,00 zł (150 % kryterium) 2. osoby i rodziny nie korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, a pobierające świadczenia rodzinne (z wyłączeniem świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku pielęgnacyjnego) mogą otrzymywać pomoc żywnościową po spełnieniu warunków określonych wyżej (co najmniej dwie przesłanki) oraz posiadające aktualną decyzję, spełniając kryterium dochodowe do 684,00 zł na 1 osobę w rodzinie. 3. osoby i rodziny nie kwalifikujące się do świadczeń pomocy społecznej, które nie spełniają kryteriów zawartych w w/w ustawie o pomocy społecznej,w szczególnie uzasadnionych przypadkach (w oparciu o wytyczne i zasady przekazywania żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej, określonych w piśmie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. (znak: DPS-V KK/08), z dnia r. (znak: DPS-V KK/09) wraz ze zmianami wprowadzonymi w piśmie z dnia r. (znak: DPS-V KK/11)dotyczące wyboru beneficjanta) oraz z dnia r. (znak:dps-v kk/12). Wskazane osoby mogą otrzymać pomoc w formie artykułów spożywczych. Osoby winny pobrać oświadczenie w ośrodku pomocy społecznej. Po spełnieniu ustaleń zawartych w oświadczeniu oraz po akceptacji przedstawiciela instytucji,organizacji wspierającej ludność najuboższą, sołtysa, radnego bądź przedstawiciela parafii należy zgłosić się w celu odebrania artykułów żywnościowych. Zgodnie z umową zawartą 4 marca 2013 r. pomiędzy Bankiem Żywności w Nowych Bielicach a Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach ilość wydawanych artykułów żywnościowych wynosi nie mniej niż 30 kg i nie więcej niż 70 kg na osobę na rok, tj. około 3-7 kg na osobę na miesiąc. Żywność wydawana będzie w terminie zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Zarząd SWIS w Bobolicach Uwaga! Zmiana rachunków bankowych dla podatków i opłat lokalnych Indywidualne konta bankowe dla każdego podatnika Burmistrz Bobolic informuje, że dla usprawnienia przetwarzania danych podatkowych, od lutego 2013 roku uruchomiono i wdrożono w Urzędzie Miejskim w Bobolicach systemu identyfikacji płatności masowych, w tym indywidualnych kont bankowych podatnika. Każdy z podatników (dotyczy wyłącznie osób fizycznych) podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego posiadający nieruchomość lub/i grunt na terenie miasta i gminy posiadać będzie indywidualne konto bankowe, na które winien dokonywać wpłat. Numery indywidualnych kont bankowych podatnika umieszczane są na decyzjach ustalających wymiar podatków lokalnych na 2013 rok. Po otrzymaniu decyzji ustalających wymiar, osoby, które w poprzednich latach regulowały wpłaty przelewem bankowym prosimy, aby dokonały weryfikacji numerów kont bankowych, a dokonujący wpłat gotówkowych bezpośrednio w banku posiadały przy wpłacie swój indywidualny numer rachunku. Ze względu na indywidualne konta każdego z podatników od bieżącego roku do Państwa decyzji wymiarowej nie załączamy już druków wpłat. Wprowadzone zmiany nie dotyczą osób, które podatki i opłaty regulują u sołtysa. Ponadto od lutego 2013 roku wprowadzono nowe rachunki bankowe dla poniższych płatności: * OPŁATA SKARBOWA * OPŁATA ZA ZEZWOLENIE NA * SPRZEDAŻ ALKOHOLU * OPŁATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO * OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE/ZAJĘCIE GMINNEGO TERENU * OPŁATA MIEJSCOWA * OPŁATA PRODUKTOWA * WPISOWE ZA WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY Za nami dopiero niespełna 3 miesiące 2013 r, a nasz bobolicki SWIS otrzymał już 4 dofinansowania na realizację zadań, ponadto podpisał umowę z Bankiem Żywności na realizację Programu PEAD Zarząd SWIS, woluntarystycznie, bez żadnego wynagrodzenia, realizuje wiele zadań na rzecz dzieci, seniorów, osób niepełnosprawnych, rodzin i osób najuboższych. Robią to z ogromną przyjemnością. Kilka słów na temat projektów, i tak : 1) Projekty finansowane z dzięki dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego, Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie: - Smaki naszego dzieciństwa to projekt skierowany do grupy seniorów. Zakres projektu obejmuje szereg działań : Warsztaty kulinarne Smaki naszego dzieciństwa, Perełki turystycznokrajoznawcze województwa zachodniopomorskiego wycieczki, gimnastyka ogólnorozwojowa, turniej gier i zabaw, warsztaty komputerowe, spotkania z kulturą, szkolenie z zakresu pomocy przedmedyczna oraz spotkanie podsumowujące - spotkanie połączone z Inauguracją Roku Akademickiego 2013/2014 Bobolickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Całkowity koszt projektu wynosi ,00 zł, w tym dofinansowanie ,00 zł. - Kolorowe jarmarki to projekt skierowany jest do grupy uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy Odnowa ich rodzin oraz pacjentów Ośrodka Rehabilitacyjno Postresocjalizacyjnego w Darżewie. Projekt swoim zakresem obejmuje cykl spotkań ze sztuką ludową takich jak: warsztaty haftu Igłą malowane, warsztaty ceramiczne Dzbany, dzbanki, dzbanuszki, warsztaty malarskie Witraż malowany, wycieczkę do Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach oraz wystawę;: Kolorowe jarmarki. Całkowity koszt projektu wynosi ,00 zł, w tym dofinansowanie 4.935,00 zł. 2) Projekty finansowane z dzięki dotacji otrzymanej z Urzędu B. Sempołowicz Skarbnik Gminy SWIS na rzecz społeczności lokalnej Miejskiego w Bobolicach : - Punkt Przeciwdziałania Przemocy Sens - to pomoc w formie poradnictwa specjalistycznego: prawnik, psycholog (udziela porad w ramach umowy w placówkach oświatowych : Szkoła Podstawowe, Przedszkole Samorządowe, Gimnazjum im. Agaty Mróz Olszewskiej w Bobolicach, Świetlica Środowiskowa Tafla, Zespół Szkół w Darginii), asystent rodziny oraz różnego rodzaju warsztaty terapeutyczne. Całkowity koszt projektu wynosi ,00 zł. - Bobolicki Uniwersytet Trzeciego Wieku 5 lat minęło to szereg działań skierowanych do grupy seniorów oraz organizacja obchodów V rocznicy powstania Bobolickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bobolicach, koszt projektu to 5.000,00 zł. Zapraszamy społeczność lokalną Gminy do korzystania z usług i projektów SWIS.

4 6 Działo się Działo się 7 Powitanie wiosny w Poroście Dzień Kobiet i Mężczyzn Zima nie odpuszcza. Jednak morsy i foczki zrzeszeni w Klubach Morsa postanowili Powitać wiosnę na corocznym spotkaniu na Rajskiej Plaży nad jeziorem Chlewe Wielkie w Poroście. Impreza zgromadziła miłośników zimnych kąpieli z Koszalina (KM Posejdon, Akademicka Organizacja Morsów Politechniki Koszalińskiej Morsy Lodowiec ), Białogardu (KM Sopel ), Postomina (KM Wiking, Kołobrzegu, Czaplinka (KM Morsy bez Forsy ), którzy witając wiosnę kończą sezon kąpieli zimowych. Podobnie jak w roku ubiegłym zorganizowano konkurs na Miss i Mistera Sezonu oraz Najstarszego i Najmłodszego Morsika. Kapituła w składzie Grażyna Wiater-Ubysz zastępca Burmistrza Bobolic, Piotr Jedliński Prezydent Koszalina oraz Andrzej Jakubowski Wice Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego spośród wszystkich wytypowanych przez kluby przedstawicieli i przedstawicielki wyłoniła Miss i Mistera. Najstarszym metrykalnie Morsem okazał się (nieprzerwanie od lat) 82 letni kol. Marian Bartnik z KKM Posejdon. Najmłodszych Morsików tym razem było dwoje: Patrycja Matusiak i Mateusz Grusiecki z KM z Czaplinka, którzy odebrali upominki i pamiątkowe dyplomy z rąk Pani Zastępcy Burmistrza, Prezesa KKM Posejdon oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Zdzisława Czarneckiego i jego zastępcy Marka Golasa. Wcześniej jednak Ci, którzy po raz pierwszy weszli do wody, z rąk Pani Burmistrz i Prezesa KKM odebrali pamiątkowe certyfikaty. Tym razem byli to głównie mieszkańcy naszej gminy: Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Zdzisław Czarnecki z córką Natalią, Wice Przewodnicząca Rady Powiatu Koszalińskiego Renata Tomczak, Marlena Adaszyńska oraz młoda studentka Politechniki Koszalińskiej. Gratulujemy wszystkich odwagi i życzymy dalszych udanych kąpieli. Inicjatorami tego przedsięwzięcia od samego początku są Państwo Halina i Kazimierz Stoltman, których wspierają Beata i Tadeusz Stanisławscy z dziećmi oraz Dorota i Jacek Pietnoczka z synami. To właśnie Oni we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Urzędem Miejskim dokładają wszelkich starań, aby morsy i foczki czuli się dobrze i chcieli co roku żegnać sezon na Rajskiej Plaży. Serdeczne podziękowania za pomoc przy organizacji imprezy składamy strażakom z jednostki OSP w Poroście ( Natalii Żarskiej, Piotrowi Kuncowi, Jurkowi Śliwińskiemu, Rafałowi Babireckiemu, Łukaszowi Dodackiemu) za wykucie przerębli w zamarzniętych wodach jeziora i dbałość o bezpieczeństwo uczestników, Sołtysowi Sołectwa Porost Piotrowi Ordyńskiemu, Dyrektorowi oraz pracownikom ZUKiO w Bobolicach, oraz Panu Józefowi Ratajczykowi. Za rok - jubileuszowe dziesiąte zakończenie sezonu kąpieli na Rajskiej Plaży, na które już dzisiaj WSZYSTKICH PAŃSTWA zapraszamy. Jolanta Piekarzewicz TVP Szczecin o tradycjach wielkanocnych w naszej gminie. 8 marca jak co roku w "Odnowie" obchodziliśmy Dzień Kobiet. Z tej okazji męskie grono uczestników zajęć zabrało się z zapałem do przygotowania uroczystego obiadu i pieczenia okazjonalnego tortu. Pozostali panowie wyręczali kobiety ze wszystkich obowiązków, by w tym dniu czuły się wyjątkowo docenione. W porze obiadowej wszystkie Panie zaproszone zostały do stołu na uroczysty obiad. Panowie wręczyli każdej kobie- 8 marca stał się okazją do przygotowania specjalnej uroczystości dla wyjątkowych Gości, naszych Dobrych Przyjaciół. Tego dnia dzieci ze Świetlicy Środowiskowej Tafla zaprosiły najbliższe im osoby. Przygotowały występ artystyczny, aby podziękować za przyjaźń, za skrzydła, które otrzymują od najbliższych. Podkreślając ważność PRZYJAŹNI w swoim przekazie artystycznym dały z siebie wszystko - pięknie recytowały, czytały i śpiewały w podziękowaniu. Po raz pierwszy zaprezentowały swoje zdolności instrumentalno - wokalne, którymi dzieli się z nimi Puniek, wolontariusz - również Przyjaciel. Paulina Kinal zagrała na gitarze i zaśpiewała wyjątkowy utwór Miry Kubasińskiej W co mam wierzyć, Dominika Kozińska również wzruszyła swoim wokalem, w duecie z Pauliną i Puńkiem. Po unoszeniu na obłokach otaczających dźwięków, dzieci wręczyły swoim Gościom własnoręcznie wykonane laurki oraz bukieciki kwiatów i zaprosiły na słodki poczęstunek, przygotowany przez Damiana Sarzyńskiego. Dzięki Januszowi Korczakowi wiemy, że Kiedy śmieje się dziecko - śmieje się cały świat, dziękujemy wszystkim naszym dobrym duszkom, które nas wspierają i pomagają, dziękujemy naszym PRZYJACIOŁOM W imieniu dzieci i wychowawców W Odnowie Panie uhonorowane cie czerwonego tulipana, a punktem kulminacyjnym było wniesienie tortu i zaśpiewanie Paniom 100 lat. W imieniu wszystkich Pań, Emilia Walter i podziękowały organizatorom za przygotowanie uroczystości i zaprosiły Panów na uroczystość, która niebawem odbędzie się z okazji ich święta. W imieniu uczestniczek i opiekunów Nadchodzi wiosna. Budząca się przyroda i cały świat sygnalizują, że niebawem będzie coraz cieplej, piękniej. Mijały wieki, a w ludziach zawsze z nadchodzącą wiosną, budziło się pragnie otoczenia wiosennymi kolorami oraz wszelkimi ozdobami. I do dzisiaj nic się tak naprawdę nie zmieniło. Po wszelkich szarościach zimowych, budzi się w nas chęć i tęsknota do barw - właśnie takich radosnych, wiosennych. Czas Wielkiej Nocy i nadchodząca cieplejsza pora roku tworzą specyficzny klimat, który sprzyja tworzeniu i powstawaniu przeróżnych cudeniek. Wśród nich królują pisanki robione na wiele sposobów: - malowane woskiem, a następnie zanurzone w farbkach, - barwione cebulą, potem wydrapywane specjalnym nożykiem, - oklejane bibułką czy też owijane włóczką, a także te uwspółcześnione robione z użyciem wstążki, cekinów i ze styropianowych jajek. Oprócz pisanek niezmiernie ważnym elementem świąt wielkanocnych są palmy. Jedne wykonywane tradycyjnie z ziół, suszonych zbóż, traw i kwiatów, inne z bibuły, zielonych gałązek bukszpanu, cisa oraz wierzbowych baziek. W czwartek - 14 marca br.- na zaproszenie TVP Szczecin, członkinie Stowarzyszenia Aktywności Społeczno-Artystycznej Po Drodze, w świetlicy w Kłaninie prezentowały kunszt własnych ozdób wielkanocnych pisanek, palm i ciast. W trakcie nagrania odbył się również pokaz malowania pisanek dawnymi technikami oraz pokaz robienia palm. Lidia Małgorzata Szymańska i Marzena Kordek udzieliły wywiadu na temat przekazu tradycji wielkanocnych i przygotowań świątecznych w ich domach, jak również działań jakie są podejmowane przez stowarzyszenie. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z zespołu Sonore oraz rodzimy zespół Florianki. Całość spotkania przygotowały członkinie stowarzyszenia, zespół Florianki, członkowie Rady Sołeckiej. Redaktor prowadząca Litosława Melnyk zaprosiła do oglądania audycji w pierwszym dniu Świąt Wielkiej Nocy na antenie TVP Szczecin. Lidia Małgorzata Szymańska Młodzież ze szkoły Pod- Drzewiany i Kurowo zaprezentowała po 2 piosenki strażackie w przerwie między eliminacjami pisemnymi a ustnymi. Dzieci ze Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom stawowej Klasyfikacja końcowa Szkół Podstawowych: I miejsce Zuzanna Rużyło - 26 pkt - Szkoła Podstawowa Drzewiany, II miejsce Daniel Stasiak - 21 pkt - Szkoła Podstawowa Bukowo, III miejsce Nikola Kryściak - 19 pkt - Szkoła Podstawowa Stare Bielice, IV miejsce- Martyna Wencel - 19 pkt - Szkoła Podstawowa Dąbrowa, V miejsce Patryk Maśnik - 15 pkt - Szkoła Podstawowa nr 2 Sianów. Klasyfikacja końcowa Gimnazjów: I miejsce Magdalena Tworska - 35 pkt Gimnazjum w Sianowie II miejsce Filip Lorek - 33 pkt Gimnazjum w Sianowie III miejsce Hubert Próchnicki - 31 pkt Gimnazjum nr 6 w Koszalinie IV miejsce Tomasz Kaszubowski - 20 pkt Gimnazjum w Dargini V miejsce Wojciech Wastowski - 15 pkt Gimnazjum w Polanowie Klasyfikacja końcowa Szkół Ponadgimnazjalnych: I miejsce Adrian Smukała - 16 pkt - Zespół Szkół w Boninie II miejsce Jakub Kowalczyk - 15 pkt - V LO Koszalin III miejsce Mateusz Ryk - 13 pkt - ZSP Polanów IV miejsce Bartosz Wilk - 8 pkt - ZSP Polanów 23 marca 2013 roku w Centrum Edukacji Sportu i Rekreacji w Bobolicach odbyły się finały Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom w kategorii Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych z terenu powiatu koszalińskiego i miasta Koszalina. Po uroczystym otwarciu Mieczysława Brzoza, burmistrz Bobolic i druh Hieronim Kosecki wręczyli nagrody za wyróżnienie dla Marka Królikowskiego z ŚDS ODNOWA w wojewódzkim Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Zapobiegajmy Pożarom, nagrodę otrzymała również Emilia Walter opiekunka wyróżnionego. Szkoły Podstawowej przygotowali Maria Mokrzycka- Karepin i Paweł Jarociński, a dzieci ze Szkoły Podstawowej Kurowo - Wioletta Sitarz. Nagrody rzeczowe i dyplomy wręczali: Pani Mieczysława Brzoza, Panowie: Dariusz Kalinowski, Mirosław Pender, Kazimierz Szupowicz, druhowie: Hieronim Kosecki, Stanisław Rakowski, Pozostałym uczestnikom wręczono dyplomy za udział w Turnieju Powiatowym. Jan Wójcik

5 Szkolne sprawy Ważne sprawy marca 2013 r. w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej odbyły się warsztaty plastyczne pod nazwą - "Coś z niczego czyli gałgankowy recykling", w których Profilaktyka szansą na lepsze jutro Projekt pn. Profilaktyka szansą na lepsze jutro jest działaniem dofinansowanym ze środków budżetu gminy w ramach Współpracy Gminy z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 r. - w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Projekt jest bezpośrednio skierowany do uczniów klas IV-VI SP Kłanino, SP Drzewiany, SP Dargiń oraz klas I III Gimnazjum w Dargini. Całość zadania obejmuje swoim zakresem kompleks działań mających przyczynić się do zmniejszenia używania środków psychoaktywnych przez młodych mieszkańców gminy oraz wzrost świadomości beneficjentów nt. przyczyn, skutków, mechanizmów uzależnień jak również potencjalnych zagrożeń wynikających z nadużywania środków psychoaktywnych, które w konsekwencji prowadzą do pogłębiania się problemu patologii społecznych. W ramach działania przewidziano następujące przedsięwzięcia: 1. Przeprowadzenie cyklu prelekcji dot. problematyki uzależnień i patologii społecznych w szkołach objętych wsparciem. 2. Organizacja konkursu wiedzy o uzależnieniach Wszystko o U. 3. Konkurs plastyczny Uzależnienie jako motyw wszystkich dziedzin sztuki. 4. Spotkanie podsumowujące projekt wieńczące działania przewidziane w projekcie. 5. Promocja projektu i donatora. Głównym założeniem realizacji zadania jest przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień z elementami wiedzy o HIV i AIDS. Szczegółowymi celami zadania będzie podniesienie świadomości beneficjentów na temat przyczyn, mechanizmów powstawania i skutków uzależnień oraz patologii społecznych, wzrost wiedzy i świadomości beneficjentów zadania o jarzmie uzależnienia, ukazanie alternatywnych i konstruktywnych form spędzania czasu wolnego jak również integracja uczniów z pacjentami Ośrodka. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia: 6.000,00 zł Wartość dofinansowania: 5.000,00 zł Wartość wkładu własnego: 1.000,00 zł Alina Sichowska Koordynator zadania Zadanie dofinansowane ze środków budżetu gminy w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 r. miałyśmy okazję uczestniczyć. Zajęcia poprowadziła Natalia Kuberska. Powstało wiele cudeniek między innymi "odpadkowa biżuteria", zabawne laurki Dargiń Goście z Niemiec 13 marca 2013 roku szkoła w Dargini gościła Państwo Ingrid i Seigfried Logall inicjatorów wspólnej organizacji Tygodnia Europejskiego Pan Logall opowiedział zgromadzonym o działalności Międzynarodowego Stowarzyszenia MŁODZI EUROPEJCZYCY Z DEM- kwiatowe, ozdoby i postaci bajkowe z masy solnej oraz pacynki ze skarpetek. Na pewno wykorzystamy te pomysły pracując z naszymi najmłodszymi czytelnikami. MINA. Przestawił cele i harmonogram współorganizowanej imprezy, w której weźmie udział młodzież z Polski, Litwy i Niemiec. Poinformował zebranych o poparciu przedsięwzięcia ze strony polityków z Komisji Europejskiej, którym młodzież podczas konferencji podsumowującej Tydzień Europejski będzie mogła zadawać pytania. Na- - Koszalin Coś z niczego czyli gałgankowy recykling Bardzo pouczające i rozwijające warsztaty. Cieszymy się, że mogłybyśmy w nich wziąć udział. Bobolickie Bibliotekarki stępnie zaprezentował baner z wizerunkiem uczniów z Polski, Litwy i Niemiec pod hasłem JESTEŚMY W EUROPIE, który w późniejszym terminie zostanie uroczyście odsłonięty w Warszawie, Brukseli, Szwerinie, Berlinie oraz trafi do siedziby Kurowo Wojewódzka Gala Konkursu Ministra Edukacji Narodowej Mam 6 lat. W dniu 11 marca 2013 r. w Pałacu Młodzieży Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie odbyła się Wojewódzka Gala etapu wojewódzkiego II edycji Konkursu Ministra Edukacji Narodowej pt. Mam 6 lat, organizowana przez Ministra edukacji Narodowej i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Galę otworzyli uroczyście Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Maria Borecka i Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pan Przemysław Krzyżanowski. II edycja Konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej Mam 6 lat miała Międzynarodowego Stowarzyszenia Młodych Europejczyków z Demmin. Hasłem przewodnim Tygodnia Europejskiego jest:,, Europa zjednoczona w swojej różnorodności, dlatego pan Logall wielokronie podkreślał, jak ważną rzeczą jest integracja społeczności europejskiej, szerzenie wiedzy w zakresie UE, nabywanie umiejętności komunikacji w zakresie języków obcych, poznanie kultur i obyczajów oraz współpraca w grupie międzynarodowej. Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem wysłuchali przemówienia gościa z Demmin i chętnie zadawali pytania, aby dowiedzieć się więcej na temat przygotowywanej imprezy. Wioletta Szwec na celu promowanie i upowszechnianie najciekawszych inicjatyw podejmowanych w celu zapewnienia dzieciom sześcioletnim przyjaznej adaptacji do edukacji szkolnej oraz korzyści płynących z wcześniejszego rozpoczęcia nauki jak również promowanie umiejętności dzieci sześcioletnich nabywanych w szkole. Laureatami etapu wojewódzkiego została m.in. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Kurowie uzyskując wyróżnienie w kategoria Rada Rodziców przedszkola Przyjaźnie z przedszkola do szkoły. Grażyna Sikorska O Tygodniu Europejskim. Serfuję. Respektuję! Pod takim hasłem przebiegały obchody tegorocznego Dnia Bezpiecznego Internetu. Ferie dla dzieci uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej "Tafla" zorganizowane zostały pod kątem bezpieczeństwa w Internecie. Odbyły się różnorodne zajęcia, było też spotkanie z policjantami, wszystko ukierunkowane na przestrzeganie praw i obowiązków tzw. "Obywatela Cyfrowego". Dzięki zdobytym informacjom i pomocy Pani Anity Jasińskiej powstała prezentacja multimedialna, gazetka oraz ulotka. Efektami swojej pracy dzieci podzieliły się z rodzicami. 28 lutego br. podczas spotkania zaprezentowały prezentację, Cyfryzacja telewizji naziemnej przekazując najistotniejsze informacje i przygotowaną ulotkę. Komputer i internet, to prawdziwe niebezpieczeństwo, tak realne w wirtualnym świecie, choć nienamacalne. Niestety, efekty, najczęściej te negatywne odbijają się na naszych dzieciach i nas samych w rzeczywistości. Dlatego tak ważne jest podejmowanie działań zmierzających do poznania, zrozumienia i zapobiegania. Wśród zdjęć - ulotka oraz poszczególne slajdy prezentacji, zachęcamy do zapoznania się z tematyką. Dziękujemy za wsparcie i pomoc ze strony osób, którym los dzieci nie jest obojętny. Inga Lewicka 20 maja 2013 r. naziemna telewizja cyfrowa zastąpi docelowo telewizję analogową. Oznacza to, że widzowie, którzy nie wyposażą się we właściwy sprzęt do jej odbioru, utracą możliwość odbierania telewizji naziemnej. Do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej potrzebny jest: nowoczesny telewizor cyfrowy (obsługujący kodowanie MPEG-4), lub zewnętrzny dekoder DVB-T MPEG-4 w formie przystawki (tzw. set-top-box) podłączony do telewizora, oraz tak jak dotychczas antena naziemna. W celu uzyskania pomocy, zachęcamy do korzystania z bezpłatnej infolinii: lub z informacji zamieszczonych na stronie internetowej pl. Należy pamiętać, że widzowie korzystający tylko z usług sieci kablowych lub odbierający telewizje satelitarną nie musza podejmować działań w związku z cyfryzacją telewizji, gdyż proces ten dotyczy telewizji naziemnej. Trwają przygotowania do Tygodnia Europejskiego. W dniach marca gościliśmy Państwa Logall, przedstawicieli Międzynarodowego Stowarzyszenia Młodzi Europejczycy z Demmina, które jest organizatorem tego przedsięwzięcia r. (wtorek) W jakim kierunku zmierza Unia Europejska w zakresie ochrony środowiska? spotkanie integracyjne młodzieży z Polski, Niemiec i Litwy w Gimnazjum im. Agaty Mróz Olszewskiej spotkanie plenerowe połączone ze zwiedzaniem szkółki leśnej we Wrzosowcu (Nadleśnictwo ) i dyskusja na temat kierunku Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska r. (środa) Traktat Lizboński i jego rola w funkcjonowaniu Unii Europejskiej otwarcie wystawy prac plastycznych w ramach konkursu pt. Jesteśmy przyszłością Europy, w tym możliwość obejrzenia najlepszej, nagrodzonej pracy przedstawiającej logo obchodów Tygodnia Europejskiego w Bobolicach i dyskusja na temat Traktatu Lizbońskiego w Miejsko-Gminnej Było to kolejne spotkanie robocze. Tym razem dopięliśmy harmonogram Tygodnia Europejskiego. Państwo Logall odwiedzili Zespół Szkół Publicznych w Dargini. Spotkali się z gimnazjalistami i uczniami klas V i VI szkoły podstawowej. Wizyta ta była okazją do przedstawienia Bibliotece Publicznej zwiedzanie Muzeum Regionalnego złożenie wieńców przy Panteonie Pamięci II wojny światowej i zwiedzanie zabytkowego cmentarza projekt pn. Poznaj gra miejska europarty pn. Podróż dookoła Europy składanka tańców różnych narodowości r. (czwartek) Młodzież pyta europolitycy odpowiadają idei Tygodnia Europejskiego z pierwszej ręki. Nasi przyjaciele z Demmina odwiedzili również przyjazd zaproszonych gości do Urzędu Miejskiego w Bobolicach, ul. Ratuszowa 1, przejście zaproszonych gości na Rynek Miejski uroczyste odsłonięcie plakatu pt. Jesteśmy Europą na Rynku Miejskim wspólne odśpiewanie hymnu Unii Europejskiej i wypuszczenie w niebo gołębi odsłuchanie bobolickiego hejnału dobiegającego z wieży Kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny konferencja forum młodych pt. Młodzież pyta europolitycy odpowiadają w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury uroczysty obiad w Centrum Edukacji, Sportu i Rekreacji w Bobolicach zwiedzanie obiektu Centrum Edukacji Sportu i Rekreacji w Bobolicach (CESiR) Sportowy Turniej Młodych Europejczyków na Hali Widowiskowo-Sportowej Turniej Piłki Nożnej o Puchar Organizatorów na Hali Widowiskowo-Sportowej r. (piątek) Różnorodność kulturowa w zjednoczonej Europie Festiwal Młodych Europejczyków na terenach rekreacyjnych przy CESiR wręczenie nagród Świetlicę Środowiskową Tafla. Wizyta co prawda służbowa, organizacyjna nie przeszkodziła w spotkaniu z dziećmi. Przecież Pani Ingrid jest Przyjacielem Dzieci - a dzieci, jak to dzieci. Dowiedziały się z tajemnych źródeł, że Pani Ingrid 12 marca obchodziła urodziny. Przygotowały i zaśpiewały dla niej kilka piosenek, a rodzice sprawili piękny prezent. Sto lat zabrzmiało w dwóch językach i oczywiście nie zabrakło tortu. Program obchodów Tygodnia Europejskiego: w konkursie plastycznym pt. Jesteśmy przyszłością Europy i w Turnieju Sportowym Młodych Europejczyków na terenach rekreacyjnych przy CESiR koncert zespołu Mechaniczny Kot ( The Digitals ) ze Szczecina na terenach rekreacyjnych przy CESiR występ Gwiazdy Wieczoru (niespodzianka z Niemiec) na terenach rekreacyjnych przy CESiR r. (sobota) Rezolucja Młodych Europejczyków wspólne, zintegrowane wypracowanie Rezolucji Młodych Europejczyków do Parlamentu Europejskiego oraz dyskusja podsumowująca Tydzień Europejski w Gimnazjum im. Agaty Mróz Olszewskiej pożegnanie i wyjazd zaproszonych gości. Halina Michalak

6 10 Sołectwa/Rolnictwo Sport 11 Spotkania sołeckie 2013 Spotkanie w Chmielnie Zakończył się cykl zebrań wiejskich, które odbyły się w dniach od lutego 2013 roku z mieszkańcami terenów wiejskich z udziałem sołtysów, radnych, kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach, dyrektora i pracowników Zakładu Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach, pracowników Urzędu Miejskiego Zebrania wiejskie odbyły się we wszystkich sołectwach, frekwencja mieszkańców dopisała. Dodatkowo w dniu 14 marca 2013 roku zorganizowano spotkanie sołectwa Górawino, na którym mieszkańcy wybrali nowego sołtysa Panią Marzenę Springer. Nowego sołtysa ma także sołectwo Pomorzany, którym został Pan Mirosław Kmetyk w dniu 12 lutego 2013 roku. Oprócz spraw takich jak przekazywanie informacji bieżących na temat realizacji wniosków, które były składane przez sołtysów, rady sołeckie oraz mieszkańców, omówiono także plany w zakresie inwe- ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolno środowiskowych Przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych za 2013 rok, które rozpoczęło się 15 marca, potrwa do 15 maja br. Wnioski będzie można dostarczyć także po tym terminie, ale nie później niż do 10 czerwca 2013 roku. Jednak w takim przypadku na beneficjentów nałożone zostaną sankcje finansowe, polegające na redukcji należnych płatności o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. Jak co roku, Agencja wysyłała do każdego z rolników, którzy korzystali z dopłat w ubiegłym roku, tzw. wnioski spersonalizowane, które są wypełnione przez Agencję na podstawie posiadanych przez nią informacji. Ubiegający się o dopłaty rolnik (jeśli w jego gospodarstwie nic się nie zmieniło) musi teraz tylko je podpisać oraz wypełnić załączniki graficzne dotyczące upraw na użytkowanych rolniczo działkach. Wniosków tych nie trzeba jednak składać czy przesyłać do Agencji w formie papierowej. Można je bowiem dużo łatwiej i wygodniej złożyć przez Internet. By uzyskać taką możliwość trzeba tylko wystąpić wcześniej do ARiMR o login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji. W tym celu trzeba złożyć w "swoim" biurze powiatowym ARiMR specjalny wniosek, który jest "do pobrania" ze strony internetowej Agencji. Login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego ARiMR jest nadawany bezterminowo. Rolnik może nadal wypełnić i przekazać do ARiMR tradycyjny papierowy wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami. Agencja wysłała do rolników takie wnioski w styczniu i lutym. Dane na rok 2013, wpisane do wniosków, zostały przygotowane przez ARiMR w oparciu o informacje zawarte we wnioskach składanych w 2012 roku w części dotyczącej: danych osobowych, działek ewidencyjnych oraz działek rolnych. Więcej informacji na stronie w zakładce rolnictwo. Justyna Wolska stycji. Szeroko omówiona została tematyka nowej ustawy śmieciowej. Jak można było się spodziewać, temat ten wzbudził wiele kontrowersji; mieszkańcy zrozumieli, że nie jest to wymysł gminy, lecz ustawa narzucona przez Państwo. Nowością na zebraniach wiejskich było przedstawienie w formie multimedialnej informacji o tym, co w latach poprzednich ważnego wykonano w poszczególnych sołectwach. Prezentacja multimedialna dotyczyła także nowej ustawy śmieciowej. Spotkanie w Poroście Mieszkańcy wśród zgłaszanych tematów wskazywali potrzeby inwestycyjne w zakresie: dróg, chodników, oświetlenia, melioracji i kanalizacji. Zebrania wiejskie umożliwiły mieszkańcom gminy w kontakcie bezpośrednim przedłożenie wniosków do Burmistrza Bobolic. Burmistrz Bobolic dziękuje sołtysom, radom sołeckim oraz mieszkańcom za organizację wspólnych spotkań udział w zebraniach wiejskich. Od 28 stycznia 2013 r. obowiązuje zakaz stosowania materiału siewnego odmian GMO Kukurydzy MON 810 i ziemniaka Amflora Ewelina Szymańska WAŻNE! 1. Zastosowanie materiału siewnego zakazanych odmian GMO podlega sankcjom finansowym łącznie z nakazem zniszczenia uprawy! 2. Jeżeli zakupiłeś materiał siewny i masz wątpliwość czy nie podlega on zakazowi, możesz przeprowadzić bezpłatne badanie w laboratoriach PIORiN w marcu 2013 roku. 3. Pamiętaj, że każde opakowanie materiału siewnego oznacza się urzędową etykietą. Materiał siewny, który jest w Polsce zakazany na etykiecie zawiera oznaczenie GMO lub napis genetically modified organisms. 4. Jeżeli uprawiasz kukurydzę lub ziemniaki zachowaj dokumenty potwierdzające zakup materiału siewnego oraz etykiety urzędowe. Te dokumenty będą podlegały sprawdzeniu podczas kontroli przeprowadzanych przez państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Więcej informacji na stronie lub Nie odchodzi się tak naprawdę i zupełnie, bo mimo wszystko - pozostaje się w czyjejś pamięci i czyimś czekaniu. Panu Piotrowi Ordyńskiemu Sołtysowi Sołectwa Porost oraz Najbliższym wyrazy głębokiego współczucia z powodu tragicznej śmierci BRATA składają Sołtysi Gminy. Pomorzany/Górawinio Wybrali nowych sołtysów Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, 15 marca 2013 r. nowowybrani sołtysi dwóch sołectw odebrali z rąk pani Mieczysławy Brzozy Burmistrza Bobolic gratulacje z okazji objęcia tej funkcji. W sołectwie Górawino i Pomorzany poprzedni sołtysi złożyli rezygnację. Mirosław Kmetyk sołtys sołectwa Pomorzany planuje w roku 2013 wykonać ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Radwanki w celu poprawy bezpieczeństwa korzystających z tego miejsca. Chciałby również wraz z Radą Sołecką zorganizować wyjazd na basen dla dzieci z sołectwa i okresie wakacyjnym ognisko dla mieszkańców sołectwa. Sołtysem sołectwa Pomorzany został pan Mirosław Kmetyk, a sołectwa Górawino pani Marzena Springer. O swoich planach na przyszłość opowiedzieli specjalnie dla czytelników Bobolickich Wiadomości Samorządowych. Marzena Springer sołtys sołectwa Górawino chciałaby zmienić wizerunek sołectwa. Pragnie zmotywować mieszkańców do działania na rzecz lokalnej społeczności. Chciałaby aby to niewielkie sołectwo rozwijało się. Halina Michalak "Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, kto jeszcze mógł być z nami." Panu Piotrowi Ordyńskiemu Sołtysowi Sołectwa Porost oraz Najbliższym wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu tragicznej śmierci BRATA składają Burmistrz Bobolic Mieczysława Brzoza wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Bobolicach Zdzisław Czarnecki wraz z Radnymi. Koszykówka Awans do półfinału województwa zachodniopomorskiego Piłka Nożna Za nami II turniej w ramach rozgrywek Piłkarskie Grand Prix Bobolic 2013 o Puchar Burmistrza. W rozegranych zawodach w hali widowiskowo-sportowej Centrum Edukacji Sportu i Rekreacji w Bobolicach wzięły udział drużyny: Contema I (kapitan zespołu Paweł Misztal), Contema II (kapitan zespołu Wojciech Wiak), Policja (kapitan zespołu Łukasz Świecki), Nadleśnictwo (kapitan zespołu Artur Potocki), Jesion Trans Przydargiń (kapitan zespołu Kamil Jesionowski). Tym razem ze względów organizacyjnych nie wystąpił zespół PCO Popcorn (kapitan zespołu Krzysztof Ewertowski) i mecze z jego udziałem zostały zweryfikowane jako walkowery 3:0 dla ich przeciwników. Jednocześnie zabrakło na trybunach barwnej ekipy cheerleaderek z Popcornu. Podczas rozpoczęcia turnieju,patronka imprezy Mieczysława Brzoza, burmistrz Bobolic zaprezentowała okazały puchar, który wywalczy najlepsza drużyna oraz życzyła uczestnikom jak najwięcej sportowych wrażeń. Tych w bobolickim turnieju nie brakowało. Kibice mogli podziwiać wiele emocjonujących spotkań i grad bramek. W meczu Jesion Trans z Nadleśnictwem zakończonym wynikiem 4:3. Decydującą o zwycięstwie bramkę strzelił Piotr Adamczyk po rzucie wolnym wykonywanym w doliczonym czasie gry. Najwięcej 13 goli padło w spotkaniu Contema I z Jesion Trans 9:4. Turniej wygrała drużyna Contema I i z kompletem zwycięstw umocniła się na I miejscu w tabeli. Na drugiej pozycji uplasowała się drużyna Policji, która przegrała tylko jeden mecz z Contemą I 2:4. Trzecie miejsce zajął debiutujący w rozgrywkach zespół Jesion Trans z Przydargini, który po wygraniu dwóch spotkań zaległych awansował na trzecie miejsce w tabeli. Czwarte miejsce zajął drugi debiutant zespół Contema II, a piąte Nadleśnictwo. Najlepszym zawodnikiem został wybrany Mateusz Adamczyk (Contema I), najlepszym bramkarzem Wojciech Wiak (Contema II ), a najlepszym strzelcem został Łukasz W hali widowiskowo-sportowej Centrum Edukacji Sportu i Rekreacji w Bobolicach rozegrano VI Halowe Mistrzostwa Powiatu Koszalińskiego w Piłce Nożnej drużyn 6-osobowych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gmin Powiatu Koszalińskiego o Puchar Starosty Koszalińskiego. W turnieju startowało 6 zespołów z gmin: Świeszyno, Manowo, Sianów, Mielno, Polanów,. Świecki (Policja) zdobywca 10 bramek. Tytułem Fair Play wyróżniono zespół Nadleśnictwa. Mecze sędziowali Karol Prądzyński i Marcin Bojaryn ze Sławna. Opiekę medyczną pełniła Teresa Pietruszka, sędzią technicznym był Kacper Czarnota, a koordynatorem Henryk Kowalski prezes UKS Olimpia. Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przebiegu imprezy. Składy zespołów: Contema I: Paweł Misztal (kapitan zespołu ), Mateusz Adamczyk, Krzysztof Kędziora, Michał Łobacz, Piotr Majewski, Kamil Kustrzycki, Patryk Koziński, Jędrzej Bortnik, Contema II Wojciech Wiak (kapitan zespołu), Piotr Adamus, Marcin Kłos, Konrad Kunc, Grzegorz Mazur, Sebastian Misztal,Hubert Oleksiak, Rafał Siwakowski, Karol Szpak, Krzysztof Muzyczuk, Policja: Krzysztof Kot, Łukasz Świecki (kapitan zespołu), Mariusz Piekarski, Piotr Mordaka, Jacek Wojciechow- Podopieczni Zbigniewa i z zespołem ze Świdwina niopomorskiego awan- Rewkowskiego, nauczyciela 20:0 zajęli I miejsują po dwa zespoły wychowania fizycznego sce w grupie, które dało z zawodów regionalnych w Szkole Podstawowej awans do ścisłego finału. i tym samym im. Henryka Sienkiewicza O I miejsce w turnieju wywalczyły sobie pra- w Bobolicach, odnieśli spory walczyły ze zwycięzwo startu w tej imprezie. sukces zajmując II miejsce cą drugiej grupy Szkołą nr Na zakończenie imprezy w Zawodach Regionalnych w Mini Piłce Koszykowej 4 ze Szczecinka. Niestety, ci przeciwnicy okazali się zbyt młodzi sportowcy otrzymali pamiątkowe medale i piękny Chłopców w Szczecinku. mocni i zespół z Bobolic puchar. Koszykarze z Bobolic znaleźli się w grupie wraz z zespołami z Białogardu i Świdwina. Wygrywając musiał uznać ich wyższość przegrywając 28:10 w finale i ostatecznie zajął II miejsce. Jednak do Półfinału Zbigniew Rewkowski z zespołem z Białogardu 16:8 Województwa Zachod- Zespół z Bobolic wystąpił w następującym składzie: 1. Marcin Piekarzewicz 6. Konrad Zimnicki 2. Krystian Babec 7. Kacper Maszkało 3. Tobiasz Banaszek 8. Jakub Kańczewski 4. Michał Czaja 9. Karol Bryczek 5. Amadeusz Ornowski 10. Paweł Czarnecki VI Halowe Mistrzostwa Powiatu Koszalińskiego Zawody otworzyła Mieczysława Brzoza, burmistrz Bobolic Piłka Nożna Contema I wygrała II turniej PGPB 2013 ski, Kamil Staszkiewicz, Patryk Dzienisiewicz, Nadleśnictwo: Mariusz Pawłowski, Artur Potocki (kapitan zespołu ), Daniel Kluk, Paweł Reinert, Mariusz Bednarz, Eugeniusz Stasik, Krzysztof Pleskaczewski, Arkadiusz Klasyfikacja końcowa mistrzostw powiatu koszalińskiego: I miejsce - Gmina Świeszyno - Puchar Starosty Koszalińskiego, II miejsce - OSP Wyszewo Gmina Manowo Puchar Burmistrza Bobolic, III miejsce - OSP Mielenko Gmina Mielno Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Koszalinie, IV miejsce - Miasto i Gmina Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Koszalińskiego, V miejsce Miasto i Gmina Polanów Puchar Komendanta Miejskiego PSP w Koszalinie, VI miejsce Gmina i Miasto Sianów Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Nagrody indywidualne: Druh Mariusz Walaszczyk Gmina - najlepszy bramkarz turnieju statuetkę ufundował Stanisław Rakowski - Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Koszalinie, Druh Mariusz Nazar OSP Mielenko najlepszy strzelec Puchar Burmistrza Bobolic, Dacko, Łukasz Kujawa, Jesion Trans: Kamil Jesionowski (kapitan zespołu), Roman Wojtczak, Przemysław Zając, Piotr Adamczyk, Daniel Bydzyński, Tomasz Bulgrin, Paweł Marciniewski, Paweł Nowakowski, Jarosław Opala, Druh Zdzisław Kurta Gmina najstarszy zawodnik turnieju Puchar Dyrektora MGOK, Wręczenia pucharów i statuetek dokonali: Mieczysława Brzoza Burmistrz Bobolic, Hieronim Kosecki Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP, Marek Golas- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bobolicach i Mirosław Pender Komendant Miejski PSP w Koszalinie. Krzysztof Osmulski. Jan Wójcik Kolejny turniej zostanie rozegrany 15 czerwca 2013r. (sobota) o godz w Bobolicach na boisku OSW przy ul. Pocztowej 15. Henryk Kowalski Organizatorem PGPB jest UKS Olimpia, a współorganizatorem Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Szczecinie i Gmina. Patronat nad imprezą sprawuje Burmistrz Bobolic Mieczysława Brzoza. Natomiast patronat medialny Bobolickie Wiadomości Samorządowe i Portal Ligowiec.net.

7 12 Ogłoszenia Projekt "Moja Firma - Moją Szansą II" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.! " #$ %& $ ' ( Projekt realizowany jest w okresie od r. do r. przez partnerstwo, którego Liderem jest Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie natomiast Partnerem Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie. Przewiduje się jedną edycję projektu w której weźmie udział 30 osób., a termin naboru uczestników projektu planowany jest w okresie 25 marca - 10 kwietnia 2013 r. Termin rejestracji działalności gospodarczej przez uczestników projektu został zaplanowany na październik 2013 r. Projekt adresowany jest do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, zamieszkałych na terenie jednego z powiatów: koszalińskiego, białogardzkiego, szczecineckiego, świdwińskiego, sławieńskiego. Uczestnikami projektu mogą być mężczyźni w wieku do 25. roku życia bądź po 50. roku życia oraz kobiety bez względu na wiek. Zgodnie z charakterystyką projektu, podczas rekrutacji, priorytetowo traktowane będą osoby: * kobiety, w tym powracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka * osoby zamieszkujące na terenie obszarów wiejskich Projekt przewiduje przekazanie Uczestnikom: 1. wsparcia szkoleniowo doradczego z zakresu przedsiębiorczości 30 osób 2. dotacji inwestycyjnej w wysokości do ,00 zł 24 osoby 3. środków finansowych w ramach wsparcia pomostowego podstawowego w wysokości 800,00 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej 24 osoby 4. środków finansowych w ramach wsparcia pomostowego przedłużonego w wysokości 800,00 zł miesięcznie przez następne 6 miesięcy (łącznie z podstawowym wsparciem przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej) 12 osób Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Lidera Projektu mieszczącym się w Koszalinie ul. Jana z Kolna 38 lub pod nr telefonu: / 94/ oraz w Biurze Partnera Koszalin ul. Racławicka 13 tel. /94/ strona internetowa projektu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz inne dokumenty związane z realizacja projektu dostępne są w zakładce pliki do pobrania!"#$% &'((# (&#'("(&#%&&#)*#+,#"#,((#$-(. /"01 #-1 $% 2("('1 -$3("('1 '('1 (# $!"#$% &'( " ($45 & #6($(7 #8 # # 2 (&# & 3&'"9##* ($45 &&53&#*#$% 2# &%*#+,((#$-(%(**((*( %.(0(5("# 23":6( -#'(; #-1 $% 2("('1 -$3("('1 '('1 ) $*+ ( '# $$',, -+./' 0 ' $ 0102/ 32 4!$!3- #/(* BED!"#!$ %&''$(&# ($)&) *" #' 0 1 2(.+' (.+'3 5! < = (. #$.">?,,, & 1.! 0 E Gminny Kalendarz Imprez (. #$.">,, & 1 +' F: 2A & 3 +" 1.$4 &!! '+ * "! #/ 4 0"! +5! #/ 4 0"! +5!!!!! #/ 4 0"! +5! #/ 4 0"!+5! " #$%&', /! 6 7.'! 6 7.'! ' : " #$%;"! ' : " #$%0$: #! 0 "'.'!A B '+ C &! /& " & D ' ' & :.' ' : 84!.1 +A7+'F: -.'&.4 1.$!C..! / / 7 $ 7". &!+ " 1..!!8GH;4 +.(- G F 1! ()" #$! '+ * "! 8. #$! 8. #$! ()" #$! ()" #$! 8. #$! 8. #$! Zakład Karny w Starem Bornem, Stare Borne 14, Ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego Przedmiotem przetargu jest sprzedaż Agregatu prądotwórczego Wola typ: 84ZPP 78h12, silnik typ: 78H12, prądnica typ: Ge355M4-03, moc 200kW, rok produkcji: Przetarg (otwarcie ofert) odbędzie się w Zakładzie Karnym w Starem Bornem, Stare Borne 14, , Sala Konferencyjna w dniu r. o godzinie 10:00. Cena wywoławcza sprzedawanego składnika wynosi ,00 złotych brutto. Przedmiot przetargu można oglądać w dni powszednie w siedzibie Zakładu Karnego w Starem Bornem w godzinach od 8:00 do 14:00 do dnia r. Wszelkie informacje dotyczące postępowania oraz warunki jakie trzeba spełnić by przystąpić do przetargu znajdują się na stronie oraz pod nr tel Ważne telefony: Urząd Miejski w Bobolicach tel. (94) fax. (94) , Pogotowie Ratunkowe tel Policja tel / Zaklad Usług Komunalnych i Oświatowych 094/ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ASKLEPIOS" (094) GABINETY LEKARZY RODZINNYCH: Lucyna Cygal (094) , Andrzej Raczyński (094) , Robert Prusiński (094) , Straż Miejska tel , tel , Fax Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach tel./ fax: (094) , (094) Wydawca: UM ul. Ratuszowa 1, Nakład 2000 egz. Druk: Rondo Koszalin Skład: Obserwator Lokalny Sławno ul. MC Skłodowskiej 1 Tel , , , Wydawca zastrzega sobie prawo redagowania, dokonywania skrótów i zmian treści i tytułów nadesłanych materiałów

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny issn 1731-7959 / miesięcznik informacyjno - publicystyczny Ruszyła rewitalizacja osiedla przy ulicy Fabrycznej / str. 4 Opolska Karta Rodzinna / str. 5 Akcja Szybki PIT / str. 5 Po dwóch latach powrócił

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM IMPREZ NA 2015 r.

HARMONOGRAM IMPREZ NA 2015 r. ISSN 1508-5864 NR 5 (182) MAJ 2015 ROK (XVII) Drogie Mamy, w dniu Waszego Święta życzymy Wam: dużo zdrowia, miłości i uśmiechu, który daje otuchę, cierpliwości i wyrozumiałości, a nade wszystko docenienia

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach s. 5 Jesteśmy zadowoleni s. 11 Trasa Biegu Unijnego (zmiany w organizacji ruchu) s.

sąsiadka~czytaj Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach s. 5 Jesteśmy zadowoleni s. 11 Trasa Biegu Unijnego (zmiany w organizacji ruchu) s. Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ kwiecień 2015 ~ nr 4 (289) ~ rok XXVI ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj Nowe ceny reklam! www.sasiadka-czytaj.pl Wiosenna promocja! Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

Słowem wstępu. W numerze:

Słowem wstępu. W numerze: Słowem wstępu Szanowni Państwo, 13 grudnia 2012 roku minęły dwa lata od dnia, w którym zostałem zaprzysiężony na Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. Ten czas, będący również połową kadencji Rady Miasta,

Bardziej szczegółowo

GŁOS. Gminy. Gala Przedsiębiorczości

GŁOS. Gminy. Gala Przedsiębiorczości GŁOS Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Pietrowice Wielkie AMANDÓW CYPRZANÓW GRÓDCZANKI KORNICE KROWIARKI LEKARTÓW MAKÓW PAWŁÓW PIETROWICE WIELKIE SAMBOROWICE ŻERDZINY MARZEC 2013 NR 1 (101) ISSN 1509-1112

Bardziej szczegółowo

16 2 - STR. 11 - STR.

16 2 - STR. 11 - STR. Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim Paniom - mieszkankom Jawora oraz Powiatu Jaworskiego składamy serdeczne życzenia zdrowia, radości, szczęścia i uśmiechu. Niech każdy dzień będzie powodem do zadowolenia

Bardziej szczegółowo

Pośród najważniejszych wydarzeń w naszym regionie, jakie miały miejsce w maju tego roku, z pewnością

Pośród najważniejszych wydarzeń w naszym regionie, jakie miały miejsce w maju tego roku, z pewnością 5 170 9 Z PRACY BURMISTRZA Pośród najważniejszych wydarzeń w naszym regionie, jakie miały miejsce w maju tego roku, z pewnością wymienić trzeba uroczystości związane z 50-leciem Kampinoskiego Parku Narodowego.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE ISSN 2083-8050 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE KWARTALNIK / GRUDZIEŃ 2012 egzemplarz bezpłatny / nakład 2000 egz. WYDARZENIA 11 listopada 2012r. Gminne Obchody Święta Niepodległości 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 Hala sportowo - widowiskowa otwarta W sobotę 4 czerwca uroczyście otworzono nową i piękną Halę Sportowo

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi:

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi: L IULETYN Nr 202 WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach egzemplarz bezpłatny wwwpobiedziskapl 26032015 r Niechciane drogi str 2 Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i

Bardziej szczegółowo

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw luty 2011 nr 2 (164) Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw Budżet Gminy Izabelin na 2011 rok str. 2-4 Powstaje projekt systemu odwodnień Gminy Izabelin str. 7 100 lat Dzieła Lasek

Bardziej szczegółowo

RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA

RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA Numer 4/2008 TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY ISSN 1509-9814 egzemplarz bezpłatny RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA - str. 4 Ponadto w numerze m.in.: - dwie sesje Rady Gminy - gminne przetargi -

Bardziej szczegółowo

Dobrego przeżycia w spokoju i w rodzinnym gronie Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja Naszego Jutra

Dobrego przeżycia w spokoju i w rodzinnym gronie Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja Naszego Jutra NR 273 MARZEC 2013 ISSN 1425-4735 Cena 2,50 zł Karol Kurpiński 1785-1857 MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WŁOSZAKOWICACH Wykonanie: ŚDS Włoszakowice Dobrego

Bardziej szczegółowo

PISMO ZIEMI KĘCKIEJ NR 9 (179) WRZESIEŃ 2006 CENA 2 ZŁOTE NR INDEKSU 363928 ISSN 1425-6975. Dożynki powiatowe

PISMO ZIEMI KĘCKIEJ NR 9 (179) WRZESIEŃ 2006 CENA 2 ZŁOTE NR INDEKSU 363928 ISSN 1425-6975. Dożynki powiatowe K ĘCZA NIN PISMO ZIEMI KĘCKIEJ NR 9 (179) WRZESIEŃ 2006 CENA 2 ZŁOTE NR INDEKSU 363928 ISSN 1425-6975 Dożynki powiatowe W drugą niedzielę września na stadionie LKS Bulowice odbyły się DOŻYNKI POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec Kilkuletnią i dobrą tradycją jest, że mieszkańcy gminy spotykają się regularnie z wójtem, wymieniają się swą wiedzą i spostrzeżeniami, a przez to często są współautorami pomysłów w zakresie planowanych

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ. rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Stęszewie, sporządzenie projektu kanalizacji sanitarnej:

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ. rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Stęszewie, sporządzenie projektu kanalizacji sanitarnej: WIEŚCI 3 2008 ISSN 1233-6033 egzemplarz bezpłatny CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI J 30 V 2008 Sprawozdanie burmistrza Gminy Stęszew z działalności w roku 2007 28 kwietnia br. odbyła się sesja absolutoryjna,

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z

MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z Nakład 2000 egz. Nr 75 / 07 / 2013 lipiec 2013 ISSN 1897-9807 BEZPŁATNY MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI BLUESOWEJ BLUES NA SIEWIERSKIM ZAMKU W dniach 5-6 lipca na Zamku

Bardziej szczegółowo

20 lat. Dwadzieścia lat to piękny wiek! DWUSETNE WYDANIE GAZETY ALBO. Ja mam dwadzieścia lat! Ty masz dwadzieścia lat! Przed nami siódme niebo!

20 lat. Dwadzieścia lat to piękny wiek! DWUSETNE WYDANIE GAZETY ALBO. Ja mam dwadzieścia lat! Ty masz dwadzieścia lat! Przed nami siódme niebo! Cena 2,00 zł Nr 1 (200) Styczeń 2013 r. I S S N 1 2 3 1-9 0 2 3 20 lat DWUSETNE WYDANIE GAZETY ALBO W NUMERZE: Wieści z magistratu Budżet 2013 str. 6-9 Ja mam dwadzieścia lat! Ty masz dwadzieścia lat!

Bardziej szczegółowo

Wieści znad Brennicy. W numerze: Agresja okiem psychologa Strona 25. Z Górek Wielkich. Obchody Dnia Niepodległości Strona 13.

Wieści znad Brennicy. W numerze: Agresja okiem psychologa Strona 25. Z Górek Wielkich. Obchody Dnia Niepodległości Strona 13. W numerze: Od redakcji 3 Informacje/Wydarzenia 4 Ogłoszenia/Komunikaty 15 Wywiad 20 GOPS/Profilaktyka 22 Od Kuchni 26 Zielono mi 27 Kultura 28 Ze świata 32 Psychowieści 34 Sport 35 Godne polecenia 40 U

Bardziej szczegółowo

Absolutorium dla Burmistrza

Absolutorium dla Burmistrza Nr 4 (42) Czerwiec - Lipiec 2013 W numerze: Jak będzie funkcjonował odbiór odpadów po 1 lipca? - wywiad z Anną Szkup - str. 3 Umowy na montaż kolektorów słonecznych oraz pieców na biomasę - str. 2 Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/97 Listopad / Grudzień 2011 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. 10lat ISSN 1642-8420 Konkurs Potraw Wigilijnych Ziemi Brzozowskiej

Bardziej szczegółowo

Merkuriusz. s z. z o. w s k. ISO 9002 DLA URZĘDU czyli W JEDNOŚCI I JAKOŚCI SIŁA czytaj str. 4 WIELKIE BIEGANIE. n LICEUM BYŁO, JEST I BĘDZIE

Merkuriusz. s z. z o. w s k. ISO 9002 DLA URZĘDU czyli W JEDNOŚCI I JAKOŚCI SIŁA czytaj str. 4 WIELKIE BIEGANIE. n LICEUM BYŁO, JEST I BĘDZIE Merkuriusz s z WIELKIE c BIEGANIE z o n LICEUM BYŁO, o JEST I BĘDZIE w s k i W NUMERZE: WIADOMOŚCI WYWIADY, OGOSZENIA G M I NNY BIULETYN INFORMACY J NY W sobotę 6 kwietnia w Osuchowie w gminie Mszczonów

Bardziej szczegółowo

Uroczysta Gala Sportowa na zakończenie Plebiscytu

Uroczysta Gala Sportowa na zakończenie Plebiscytu Kaziuki-Wilniuki to już kętrzyńska tradycja Co roku halę widowiskowo-sportową wypełnia tłum wielbicieli wieleńskich klimatów. A tych nie brakuje. Muzyka, taniec, wileński jarmark i znani wielńscy gawedziarze

Bardziej szczegółowo

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nasza Gazeta Nowiny ISSN 1232-4922 z Gminy Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nr 63 2013 EGZ. BEZPŁATNY Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła

Bardziej szczegółowo