Programowanie. Technologie Informacyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programowanie. Technologie Informacyjne"

Transkrypt

1 Programowanie Technologie Informacyjne

2 Programowanie Proces projektowania, tworzenia, testowania i utrzymywania kodu źródłowego programów komputerowych lub urządzeń mikroprocesorowych Kod źródłowy jest napisany w języku programowania Programowanie wymaga dużej wiedzy i doświadczenia w wielu różnych dziedzinach 2

3 Języki programowania 3

4 Język programowania Zbiór zasad składni, instrukcji, dzięki którym powstaje kod źródłowy programu Procesor wykonuje program w kodzie maszynowym Programista używa języka zrozumiałego dla człowieka, który następnie jest kompilowany bądź interpretowany do postaci maszynowej 4

5 Wybór języka programowania Wybór języka programowania najbardziej dostosowanego do rozwiązywanego zadania i ewentualnej istniejącej infrastruktury paradygmat i rodzaj języka przenośność i wydajność kompilatorów dojrzałość oraz dostępność narzędzi i dokumentacji 5

6 History of Programming Languages 6

7 Języki programowania 1945 Plankalkül Pierwszy język programowania przedstawiony przez Konrada Zuse 1952 Asemblery Do 1959 roku ok. 200 języków programowania! 1957 Fortran John Backus, IBM, Fortran II, Fortran IV (1966), Fortran 77 (1977), Fortran 90 (1991) 1960 LISP J. McCarthy, MIT, InterLisp, MacLisp, PSL, Common LISP (1984), Scheme (dialekt LISPu) 1960 Algol Algol 60, Algol COBOL główne zmiany 1968 i 1974, ostatnia COBOL APL Ken Iverson (Harvard) APL/PC, APL*PLUS 1962 SIMULA Kristen Nygaard & Ole-Johan Dahl, pierwsza implementacja 1964, SIMULA 67, Simulink (Matlab) 1964 BASIC John G. Kemeny & Thomas E. Kurtz, Dartmouth College, wiele dialektów 1964 PL/I George Radin, dialekty: EPL, PL/S, XPL etc 7

8 Języki programowania 1971 Prolog Alain Colmerauer and Phillipe Roussel, Univ. Aix-Marseille, Prolog-2, Prolog++, Prolog-D-Linda 1972 C Dennis Ritchie, Bell Labs, C* do programów współbieżnych, dialekty: Visual C 1975 Pascal N. Wirth, ETH, dialekty: Pascal Plus, TurboPascal, Pascal/R, wiele innych 1979 Modula-2 N. Wirth, ETH, wersja I z 1977 roku, dialekty: Modula-2+, Modula-3, Modula-P, Modula/R 1980 dbase II wersje późniejsze: dbase III, III+, IV, V 1983 Smalltalk Ada Xerox PARC, pod kierownictwem Alana Kay'a, rozwój od 1970 roku, Smalltalk/V na PC. Jean Ichbiah, CII Honeywell, standard Ada 83, rozszerzenia Ada++, Ada 9X nowy standard 1986 C++ Bjarne Stroustrup, AT&T, liczne implementacje 1988 Mathematica Steven Wolfram, oparta na języku SMP, ver Java SunSoft 8

9 Najpopularniejsze Języki Programowania Ratings Nov ,92% 2,40% 3,49% 4,67% 18,37% 5,35% 8,17% 17,32% 10,00% 10,18% TIOBE Programming Community Index for November 2009 Java C PHP C++ (Visual) Basic C# Python Perl JavaScript Ruby 9

10 Najpopularniejsze Języki Programowania Ratings Nov ,19% 2,47% 1,91% 5,47% 18,51% 5,68% 5,71% 16,72% 7,81% 9,50% TIOBE Programming Community Index for November 2010 Java C C++ PHP C# Python (Visual) Basic Objective-C Perl Ruby 10

11 Najpopularniejsze Języki Programowania 11

12 Najpopularniejsze Języki Programowania Position Programming Language Nov 2010 Nov 2005 Nov 1995 Nov 1985 Java C C PHP C# Python (Visual) Basic Objective-C Perl Ruby Lisp Ada

13 Języki programowania Języki niskiego i wysokiego poziomu Języki kompilowane, interpretowane, kompilowanointerpretowany Języki pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej generacji 13

14 Języki pierwszej generacji Języki maszynowe, czyli języki procesorów Instrukcje są w nich zapisywane w postaci liczb binarnych

15 Języki drugiej generacji Języki symboliczne, asemblery. języki niskiego poziomu, pod względem składni tożsame z językiem maszynowym zamiast liczb używa się łatwiejszych do zapamiętania mnemoników (jmp, mov) jmp ffff:0 mov ax, bx add ax, 1 15

16 Języki trzeciej generacji Języki wysokiego poziomu Jedna instrukcja programu jest tłumaczona na kilka instrukcji procesora (5-10) Pierwszym językiem tego typu był ALGOL języki niestrukturalne: FORTH, BASIC języki strukturalne: Pascal, C, FORTRAN języki zorientowane obiektowo: C++, Java if(!x) printf("nie wolno dzielić przez zero\n"); return 1; 16

17 Języki czwartej generacji 4GL Języki bardzo wysokiego poziomu Języki zapytań do baz danych SQL Generatory raportów / stron Mathematica Przetwarzanie danych, analiza i raportowanie Tworzenie GUI Języki zorientowane problemowo, ang. task oriented languages Syntaktyka wielu języków czwartej generacji przypomina składnię języka naturalnego SELECT Nazwa FROM "Faktura.db" WHERE Cena >

18 Języki piątej generacji Języki sztucznej inteligencji Języki systemów ekspertowych Języki najbardziej zbliżone do języka naturalnego Przykładem języka piątej generacji jest PROLOG?- polaczenie(sf, ny, Odlot, Przylot), Odlot > 900. Odlot = 930, Przylot = 2200? ; no 18

19 Paradygmat programowania Programowanie proceduralne Programowanie strukturalne Programowanie funkcyjne Programowanie imperatywne Programowanie obiektowe Programowanie uogólnione Programowanie zdarzeniowe Programowanie logiczne (np. Prolog) Programowanie aspektowe (np. AspectJ) Programowanie deklaratywne 19

20 Paradygmat programowania Category Ratings Nov 2009 Delta Nov 2008 Object-Oriented Languages 54.4% -3.2% Procedural Languages 41.6% +2.8% Functional Languages 2.8% +0.2% Logical Languages 1.3% +0.1% Category Ratings Nov 2010 Delta Nov 2009 Object-Oriented Languages 56.7% +2.4% Procedural Languages 38.0% -3.5% Functional Languages 3.6% +0.7% Logical Languages 1.7% +0.4% 20

21 programowanie imperatywne najbardziej pierwotny sposób programowania, program postrzegany jest jako ciąg poleceń dla komputera Fortran, Algol, Pascal, Ada, C instrukcje podstawienia działają na danych pobranych z pamięci, wynik również umieszczają w pamięci, abstrakcją komórek pamięci są zmienne 21

22 programowanie obiektowe zbiór porozumiewających się ze sobą obiektów, czyli jednostek zawierających pewne dane i umiejących wykonywać na nich pewne operacje powiązanie danych (czyli stanu) z operacjami na nich (czyli poleceniami) w całość, stanowiącą odrębną jednostkę obiekt 22

23 programowanie funkcyjne program to po prostu złożona funkcja (w sensie matematycznym), która otrzymawszy dane wejściowe wylicza pewien wynik brak stanu maszyny, nie ma zmiennych 23

24 Języki programowania Wieloparadygmatowe Ada C++ Common Lisp D Fortran Icon JavaScript Nemerle Perl Python Ruby PHP Snobol Proceduralne i strukturalne AWK C COBOL Forth Modula-2 Oberon Pascal PL/SQL REXX Lib Sh Obiektowe C# Eiffel Java Object Pascal Objective-C SmalltalkVB.NET Funkcyjne Erlang F# Haskell Lisp ML Ocaml Scheme Logiczne Prolog 24

25 Podstawy Programowania Programowanie strukturalne 25

26 Zmienne Zmienne stanowią abstrakcję komórek pamięci Nazwa dozwolone znaki, liczba znaków Adres Wartość zawartość komórki pamięci związanej z daną zmienną Typ zbiór dopuszczalnych wartości, precyzja 26

27 Zmienne typy skalarne Deklaracja Nazwa zmiennej Wartość początkowa typ identyfikator = inicjalizator; Definicja char x = A ; // typ char 1 bajt, // kod ASCII lub liczba całkowita int y = 5; // typ int 4 bajty // liczba całkowita 27

28 Zmienne typy tablicowe char wydzial[8] = WEiA,PG ; //tablica znakowa 8 elementów typu char //zdefiniowano 7 znaków i kod zakończenia ciągu \0 Adres w pamięci wydzial[0] W E i A, P G \ Kod zakończenia int dane[4] = 32, 47, 25, 58; //definicja tablicy liczbowej 4 elementów typu int 28

29 Instrukcja przypisania 29

30 Instrukcja warunkowa 30

31 Instrukcja warunkowa Instrukcja grupująca Czy warunek jest spełniony? Tak Nie //sekwencja na Tak //sekwencja na Nie 31

32 Instrukcja warunkowa #include <iostream.h> int main (void) double x = 0; cout << ocena = ; cin >> x; if (x >= 3.0) cout << zaliczenie << endl; else cout << poprawka << endl; return 0; Instrukcja cout wyprowadza na monitor komunikat ocena=. Instrukcja cin pozwala wprowadzić dane z klawiatury pod zmienną x. Jeśli x>=3 to instrukcja cout wyprowadzi na monitor (konsolę) komunikat o zaliczeniu. Jeśli x<3 to instrukcja cout wyprowadzi na monitor (konsolę) komunikat o poprawce. Do wyprowadzania informacji tekstowej na monitor stosuje się operator <<. Do wprowadzania informacji z klawiatury stosuje się operator >>. 32

33 param = wartosc case Tak param=c1? true Nie false Inicjalizacja parametru //gałąź pierwsza c1 break Instrukcja przerwania nakazuje zakończenie instrukcji decyzyjnej. case param=c2? Tak true //gałąź druga c2 break Nie false case param=c3? Tak true //gałąź trzecia c3 break Nie false default //instrukcja domyslna 33

34 param = wartosc Inicjalizacja parametru case param=c1? Nie false case param=c2? Tak true Tak true //gałąź pierwsza c1 //gałąź druga c2 break break Gałąź pierwsza realizowana, gdy warunek porównania jest na true. Przy braku instrukcji przerwania badany jest warunek w gałęzi 2. Nie false case param=c3? Tak true //gałąź trzecia c3 break Nie false default //instrukcja domyslna 34

35 param = wartosc Inicjalizacja parametru case param=c1? Nie false Tak true //gałąź pierwsza c1 break case param=c2? Nie false Tak true //gałąź druga c2 break Warunek true w gałęzi drugiej powoduje jej realizację. Gdy jest instrukcja przerwania, to następuje zakończenie. Jeśli nie, to badany jest warunek w gałęzi trzeciej. case param=c3? Tak true //gałąź trzecia c3 break Nie false default //instrukcja domyslna 35

36 param = wartosc Inicjalizacja parametru case param=c1? Nie false Tak true //gałąź pierwsza c1 break case param=c2? Tak true //gałąź druga c2 break Nie false case param=c3? Nie false Tak true //gałąź trzecia c3 break Jeśli warunek w gałęzi trzeciej jest na true, to jest ona realizowana. Podobny scenariusz dotyczy następnych gałęzi jeśli występują. default //instrukcja domyslna 36

37 param = wartosc Inicjalizacja parametru case param=c1? Nie false Tak true //gałąź pierwsza c1 break case param=c2? Tak true //gałąź druga c2 break Nie false case Tak //gałąź trzecia c3 param=c3? true Nie false default //instrukcja domyslna break Gdy żaden warunek nie jest spełniony, to realizowana jest sekwencja instrukcji w sekcji default. 37

38 Instrukcja warunkowa #include <iostream.h> int main() char symbol = 'N'; cout << "Wybierz element <R,L,C>: "; cin >> symbol; switch (symbol) case 'R':cout Wyprowadzenie << "Rezystor" komunikatu << endl; na break; monitor i case 'L':cout oczekiwanie << "Cewka" na << wprowadzenie endl; break; danej z klawiatury case 'C':cout << "Kondensator" << endl; break; default:cout << "Inny element" << endl; return 0; 38

39 Instrukcja warunkowa Instrukcja switch zawiera 4 gałęzie. Trzy w sekcji case i jedną w sekcji default. Gałęzie w sekcji case zawierają instrukcje przerwania break, co oznacza, że #include <iostream.h> przyporządkowanie symbolu do nazwy elementu jest int main() jednoznaczne. char symbol = 'N'; cout << "Wybierz element <R,L,C>: "; cin >> symbol; switch (symbol) case 'R':cout << "Rezystor" << endl; break; case 'L':cout << "Cewka" << endl; break; case 'C':cout << "Kondensator" << endl; break; default:cout << "Inny element" << endl; return 0; 39

40 Instrukcja pętli 40

41 Instrukcja pętli #include <iostream.h> int main() double oceny[5] = 3,4,5,2,3.5; double suma = 0; for(int i=0; i<5; i++) suma = suma + oceny[i]; double srednia = suma/5; cout << "srednia = " << srednia << endl; return 0; Definicja tablicy oceny typu double o rozmiarze 5. Definicja zmiennej suma o wartości 0. 41

42 Instrukcja pętli #include <iostream.h> int main() double oceny[5] = 3,4,5,2,3.5; double suma = 0; for(int i=0; i<5; i++) suma = suma + oceny[i]; double srednia = suma/5; cout << "srednia = " << srednia << endl; return 0; Instrukcja for wykonuje 5 cykli. Zmienna sterująca i rozpoczyna proces od wartości 0 i pod koniec cyklu jest zwiększana o 1 (i++). W każdej iteracji kolejny element tablicy jest dodawany do zmiennej suma. 42

43 Instrukcja pętli #include <iostream.h> int main() double oceny[5] = 3,4,5,2,3.5; double suma = 0; for(int i=0; i<5; i++) suma = suma + oceny[i]; double srednia = suma/5; cout << "srednia = " << srednia << endl; return 0; Definicja zmiennej srednia inicjowanej do wartości średniej z sumy ocen. Wyprowadzenie informacji o średniej na monitor 43

44 Podstawy Programowania Programowanie obiektowe 44

45 Programowanie obiektowe Języki programowania obiektowego Simula 67 Smalltalku 80 C++ Java 45

46 Podejście strukturalne int main() //kod funkcji glownej //wymiary 1 wieloscianu double a1 = 1; double b1 = 2; double c1 = 3; //... //wymiary 2 wieloscianu double a2 = 4; double b2 = 5; double c2 = 6; //... return 0; Program wykonuje obliczenia na wielobokach o wymiarach: szerokość a, długość b, wysokość c Niewygodny i nieczytelny kod programu, w którym zmienne są deklarowane dla n wieloboków 46

47 Podejście strukturalne cd. //struktura o nazwie Box struct Box double a; double b; double c; int main() //definicja zmiennej box1 Box box1 = 1,2,3; //definicja zmiennej box2 Box box2 = 4,5,6; //... return 0; Uporządkowanie kody wykorzystując strukturę o nazwie Box Możliwość prostego tworzenia n wieloboków wykorzystując tablice zmiennych strukturowych Box 47

48 Podejście strukturalne cd. Następnym zadaniem programistycznym jest obliczenie objętości każdego zdefiniowanego prostopadłościanu. Należy stworzyć metodę (funkcję) wykonującą ten proces 48

49 struct Box double a; double b; double c; //struktura o nazwie Box //definicja funkcji Volume double Volume (double u, double v, double w) return u*v*w; int main() 49 //funkcja glowna main //definicja zmiennej box1 Box box1 = 1,2,3; double V1 = Volume(box1.a, box1.b, box1.c); //definicja zmiennej box2 Box box2 = 4,5,6; double V2 = Volume(box2.a, box2.b, box2.c); //... return 0; Dodanie funkcji Volume liczącej objętość figury

50 Programowanie obiektowe class CBox //klasa o nazwie Cbox public: Zamiast struktury Box double m_a; double m_b; wprowadzono klasę CBox double m_c; int main() //funkcja glowna main //definicja obiektu box1 CBox box1; box1.m_a = 1; //inicjalizacja pola m_a box1.m_b = 2; //inicjalizacja pola m_b box1.m_c = 3; //inicjalizacja pola m_c //definicja obiektu box2 CBox box2; //... return 0; 50

51 Programowanie obiektowe class CBox //klasa o nazwie Cbox public: double m_a; double m_b; double m_c; int main() //funkcja glowna main Zmienna typu klasy //definicja obiektu box1 CBox box1; nazywa się obiektem box1.m_a = 1; //inicjalizacja pola m_a box1.m_b = 2; //inicjalizacja pola m_b box1.m_c = 3; //inicjalizacja pola m_c //definicja obiektu box2 CBox box2; //... return 0; 51

52 Programowanie obiektowe class CBox //klasa o nazwie Cbox public: W tym przykładzie wymagany jest double m_a; double m_b; operator bezpośredniego dostępu do double m_c; własności: int main() //funkcja glowna main nazwa_obiektu.własność_obiektu //definicja obiektu box1 CBox box1; operator bezpośredniego dostępu - box1.m_a = 1; //inicjalizacja pola m_a kropka box1.m_b = 2; //inicjalizacja pola m_b box1.m_c = 3; //inicjalizacja pola m_c //definicja obiektu box2 CBox box2; //... return 0; 52

53 class Cbox //klasa o nazwie Cbox public: double m_a; Definicja konstruktora klasy double m_b; double m_c; CBox(double a, double b, double c) m_a=a; m_b=b; m_c=c; int main() //funkcja glowna main //definicja obiektu box1 CBox box1 = CBox(1,2,3); Definicja obiektu klasy z //definicja obiektu box2 CBox box2 = CBox(4,5,6); inicjacją zmiennych obiektu return 0; wykorzystując konstruktor 53

54 class CBox //klasa o nazwie CBox public: double m_a; double m_b; double m_c; CBox(double a, double b, double c) m_a=a; Dodanie funkcji liczącej objętość m_b=b; m_c=c; do sekcji publicznej klasy CBox double Volume() return m_a*m_b*m_c; int main() //funkcja glowna main //definicja obiektu box1 CBox box1 = CBox(1,2,3); //operacja obliczenia objetosci i przypisania do V1 double V1 = box1.volume(); //... return 0; 54 Wywołanie przez obiekt box1 swojej metody Volume() i przypisanie wartości zwróconej dr inż. Michał przez Michnatę metodę zmiennej V1

55 class CBox //klasa o nazwie Cbox public: //sekcja publiczna CBox(double a, double b, double c) m_a=a; m_b=b; m_c=c; double Volume() return m_a*m_b*m_c; protected://sekcja chroniona private: //sekcja prywatna Zasoby sekcji prywatnej nie mogą być double m_a; double m_b; dziedziczone, sekcji chronionej tak double m_c; //... box1.m_a; //bledna operacja zasob prywatny //... 55

56 struct Box double a; double b; double c; double Volume (double u, double v, double w) return u*v*w; int main() Box box1 = 1,2,3; Box box2 = 4,5,6; double V1 = Volume(box1.a, box1.b, box1.c); double V2 = Volume(box2.a, box2.b, box2.c); return 0; 56 class CBox public: CBox(double a, double b, double c) m_a=a; m_b=b; m_c=c; double Volume() return m_a*m_b*m_c; protected: private: double m_a; double m_b; double m_c; int main() CBox box1 = CBox(1,2,3); CBox box2 = CBox(3,4,5); double V1 = box1.volume(); double V2 = box2.volume(); return 0;

57 Dziedziczenie chronione class Klasa_B : protected Klasa_A Klasa A Public Protected Private Klasa B Public Protected Private 57

58 Dziedziczenie prywatne class Klasa_B : private Klasa_A Klasa A Public Protected Private Klasa B Public Protected Private 58

59 Obiektowy PHP class nazwaklasy var $zmienna1; function construct($param) echo Konstruktor wywołany z parametrem $param <br /> ; public $zmienna2 protected function operacja1() echo Wykonano opracje1 59

60 Narzędzia programistyczne 60

61 Proces programowania Sformułowanie problemu (specyfikacja) Analiza problemu i znalezienie metody jego rozwiązania (opracowanie algorytmu) Zakodowanie algorytmu (napisanie programu) Uruchomienie i przetestowanie programu Konserwacja oprogramowania 61

62 CASE, UML Upper-CASE wspomaganie fazy określania wymagań i analizy (modelowania), nie wspomagając procesu implementacji nie są związane z żadnym środowiskiem programistycznym Lower-CASE stosowane do etapów projektowania i implementacji, w związku z czym na ogół są jednoznacznie związane z środowiskiem lub językiem programowania 62

63 CASE, UML 63

64 CASE, UML 64

65 CASE, UML 65

66 Narzędzia programistyczne Edytory Debugery Kompilatory Generatory dokumentacji IDE RAD (Rapid Application Development) 66

67 Narzędzia programistyczne 67

68 Narzędzia programistyczne 68

69 Narzędzia programistyczne 69

70 Narzędzia programistyczne 70

71 Zastosowania praktyczne Elektrotechnika 71

72 Procesory sygnałowe (DSP) Assembler C 72

73 Sterowniki programowalne (PLC) lista instrukcji (IL), język strukturalny (ST) Schemat drabinkowy (LD) Schemat blokowy (FBD) Graf sekwencji (SFC) 73

74 Programy CAD AutoCAD VisualLISP ObjectARX Visual Basic for Application 74

75 Programowanie zastosowania Układy pomiarowe i akwizycji danych LabView 75

76 Modelowanie matematyczne MATLAB/Simulink 76

77 Modelowanie matematyczne Wolfram/Mathematica 77

78 Modelowanie matematyczne Wolfram/Mathematica 78

79 Programowanie zastosowania Obwody elektryczne SPICE, MAST Urządzenia elektryczne VHDL 79

80 Literatura 81

Translacja i translatory Translacja

Translacja i translatory Translacja Translacja i translatory Translacja Program w języku niskiego poziomu ciąg instrukcji wykonywany bezpośrednio przez procesor lub maszynę cyfrową Program w języku wysokiego poziomu wymaga przetłumaczenia

Bardziej szczegółowo

Zapisywanie algorytmów w języku programowania wysokiego poziomu

Zapisywanie algorytmów w języku programowania wysokiego poziomu Temat 7 program Zapisywanie algorytmów w języku programowania wysokiego poziomu 1. Język programowania 1.1. Klasyfikacja języków programowania 2. Struktura programu w języku Pascal 3. Etapy programowania

Bardziej szczegółowo

Programowanie komputerowe

Programowanie komputerowe Programowanie komputerowe dr inż. Sławomir Koczubiej Politechnika Świętokrzyska Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Katedra Informatyki Stosowanej (14 kwietnia 2014) dr inż. Sławomir Koczubiej

Bardziej szczegółowo

Programowanie 2006-2014

Programowanie 2006-2014 1. Z jakiego języka pochodzi załączony fragment programu? Programowanie 2006-2014 a) C/C++ b) PHP c) Turbo Pascal d) Java 2. Technika rozwiązywania problemów dziel i zwyciężaj jest stosowana przy a) znajdowaniu

Bardziej szczegółowo

Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien

Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania

Podstawy Programowania Podstawy Programowania Łukasz Kuszner http://www.kaims.pl/ kuszner/ kuszner@kaims.pl Wykład, 2012/13 : Strona 1 z 78 1. Zasady Cel Poznać podstawy języka C, zbudować dobre podstawy do dalszej nauki programowania.

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy programowania

Język JAVA podstawy programowania Język JAVA podstawy programowania [43] Na ogół łatwiej daje się człowiek przekonać racjom, do których sam doszedł, niż tym, które nastręczyły się komuś innemu. Myśli Blaise Pascal Jacek Rumiński, 1999

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski Podstawy programowania w języku Java mgr inż. Piotr Kowalski 18 stycznia 2013 Spis treści 1 Podstawy architektury komputera 5 1.1 Części składowe komputera..................... 5 1.1.1 Rzecz o rejestrach......................

Bardziej szczegółowo

Język C++ podstawy programowania

Język C++ podstawy programowania Język C++ podstawy programowania Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Język C++ podstawy programowania Paweł Mikołajczak Lublin 2011 Instytut

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Programowania Obiektowego. Wykład 13 Paradygmaty. Składnia i semantyka.

Wstęp do Programowania Obiektowego. Wykład 13 Paradygmaty. Składnia i semantyka. Wstęp do Programowania Obiektowego Wykład 13 Paradygmaty. Składnia i semantyka. 1 PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH PARADYGMATÓW 2 Cztery podstawowe paradygmaty 1. Programowanie imperatywne. 2. Programowanie funkcyjne.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania

Wprowadzenie do programowania Michał Włodarczyk Wprowadzenie do programowania ITA-104 Wersja 1 Warszawa, Wrzesień 2009 Michał Włodarczyk 2009 Michał Włodarczyk. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników

Bardziej szczegółowo

JĘZYKI I PARADYGMATY PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIA ZMIENNE, TYPY I PODPROGRAMY

JĘZYKI I PARADYGMATY PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIA ZMIENNE, TYPY I PODPROGRAMY JĘZYKI I PARADYGMATY JĘZYKI I PROGRAMOWANIA PARADYGMATY PROGRAMOWANIA ZMIENNE, TYPY I PODPROGRAMY Plan Translatory Zmienne Wiązania Wiązanie typu Wiązanie pamięci Sprawdzanie zgodności typów Języki silnie

Bardziej szczegółowo

Programowanie w C. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników.

Programowanie w C. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Programowanie w C Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Wydanie I z dnia 17 lutego 2008 Copyright c 2004-2008 użytkownicy Wikibooks. Permission is granted to copy, distribute and/or

Bardziej szczegółowo

1 / 38 JAVA - OOP. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM]

1 / 38 JAVA - OOP. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM] 1 / 38 JAVA - OOP Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM] Plan wykładu 2 / 38 Obiektowa analiza i projektowanie - wstęp do programowania obiektowego w Javie Paradygmaty programowania obiektowego

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Języki programowania. Semestr III. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Języki programowania. Semestr III. Wykłady Materiały dydaktyczne Języki programowania Semestr III Wykłady 1 Temat 1 (4 godziny): Języki programowania. Delphi 2010 omówienie środowiska Zagadnienia tematyczne: A. Delphi 2010 interfejs systemu programowania

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Nowak - Brzezińska

Agnieszka Nowak - Brzezińska Agnieszka Nowak - Brzezińska Wystarczy raz zapisać kod a program można uruchomić wszędzie Java język programowania stworzony przez James a Goslinga i Patric a Naughton a z firmy Sun Microsystems. Krótka

Bardziej szczegółowo

C++ i Pascal kurs podstawowy

C++ i Pascal kurs podstawowy C++ i Pascal kurs podstawowy Wykład: program, algorytm, kompilator, interpreter, debugger, linker, zmienne, typy danych, komentarze, instrukcje wejścia, wyjścia, operatory, instrukcja warunkowa if, pętla

Bardziej szczegółowo

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Informatyka 1. Wykład nr 8 (16.06.2008) Plan wykładu nr 8. Politechnika Białostocka. - Wydział Elektryczny. Asembler - przykład programu.

Informatyka 1. Wykład nr 8 (16.06.2008) Plan wykładu nr 8. Politechnika Białostocka. - Wydział Elektryczny. Asembler - przykład programu. Rok akademicki 2007/2008, Wykład nr 8 2/32 Plan wykładu nr 8 Informatyka 1 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr II, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2007/2008

Bardziej szczegółowo

Języki i paradygmaty programowania (JIPP)

Języki i paradygmaty programowania (JIPP) Języki i paradygmaty programowania (JIPP) dr hab. inż. Adam Niewiadomski, prof. nadzw. Informatyka, III sem. studia dzienne inżynierskie PWSZ we Włocławku Program przedmiotu 1 część semestru (ok. 4-5 wykładów)

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Programowanie w C. dr inż. Stanisław Wszelak

Wstęp. Programowanie w C. dr inż. Stanisław Wszelak Wstęp Programowanie w C dr inż. Stanisław Wszelak Przeszłość i przyszłość składni programowania w C Ken Thompson Denis Ritchie Bjarne Stoustrup Zespoły programistów B C C++ C# 1969 rok Do SO UNIX 1972

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Konstrukcja kodu

Rozdział 2 Konstrukcja kodu Rozdział 2 Konstrukcja kodu 2.1 Metody konstrukcji kodu programów 2.1.1 Literały 2.1.2 Identyfikatory i słowa kluczowe. 2.1.3 Zmienne 2.1.4 Typy danych 2.1.5 Operatory 2.1.6 Instrukcje sterujące 2.2 Informacja

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w C#

Wstęp do programowania w C# Anna Kempa Tomasz Staś Wstęp do programowania w C# Łatwy podręcznik dla początkujących Aktualna wersja podręcznika na stronie http://c-sharp.ue.katowice.pl Katowice, kwiecień 2014 Wersja 1.1 Anna Kempa,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO INFORMATYKI WYKŁADY

WPROWADZENIE DO INFORMATYKI WYKŁADY WPROWADZENIE DO INFORMATYKI WYKŁADY 2001 DEFINICJE W. Turski: Informatyka nauka o przetwarzaniu informacji przy użyciu środków technicznych. INFORMACJA ŚRODKI I PRZETWARZANIE TECHNICZNE INFORmacja + automatyka

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C

PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa! Przykładowe aplikacje i rozwiązanie zawarte w tym podręczniku należy traktować jako uproszczone i niekompletne

Bardziej szczegółowo

Java-wykład. Dorota Pylak

Java-wykład. Dorota Pylak Java-wykład Dorota Pylak BIBLIOGRAFIA Barteczko, JAVA Programowanie praktyczne od podstaw, PWN, 2014 C. S. Horstmann, G. Cornell, Java. Podstawy, Helion, Gliwice 2008 C.S. Horstmann, G. Cornell, Core.

Bardziej szczegółowo

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Program, to lista poleceń zapisana w jednym języku programowania zgodnie z obowiązującymi w nim zasadami. Celem programu jest przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

OKŁADKA PIERWOTNEGO WYDANIA W 1972 ROKU

OKŁADKA PIERWOTNEGO WYDANIA W 1972 ROKU 1 z 118 2011-03-03 09:19 OKŁADKA PIERWOTNEGO WYDANIA W 1972 ROKU 2 z 118 2011-03-03 09:19 Zygmunt Ryznar ( na tle rozwoju ich konstrukcji i zastosowań ) Wydanie pierwotne: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Informatyki

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania - 1

Podstawy programowania - 1 Podstawy programowania - 1 doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski Wykład: sobota B, godz. 10.30 12.55 sala 12 Laboratorium: sobota B, godz. 13.00 15.25 sala 2 sobota B, godz. 15.30-17.55 sala 2 e-mail: tadeusz.jeleniewski@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo