UL. MOGILEŃSKA POZNAŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UL. MOGILEŃSKA 42 61-044 POZNAŃ"

Transkrypt

1 STADIUM BRANŻA PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA TOM I TEMAT PROJEKT FILII BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO I REHABILITACJI MEDYCZNEJ FILIA W OWIŃSKACH UL. CYSTEREK 5 INWESTOR ZAKŁAD OPIEKUŃCZO- LECZNICZY I REHABILITACJI MEDYCZNEJ UL. MOGILEŃSKA POZNAŃ PROJEKTANT mgr inż.arch. Piotr Bukowy 269/Pw/94 OPRACOWAŁ SPRAWDZAJĄCY mgr inż.arch. P. Smuszkiewicz 7131/29/P/2004 UPRAWNIENIA PODPIS DATA: Poznań listopad 2009/ październik 2013

2 PROJEKT FILII BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO I REHABILITACJI MEDYCZNEJ FILIA W OWIŃSKACH UL. CYSTEREK 5 Tom I- Architektura Tom II- Konstrukcja Tom III- Instalacje Tom IV- Technologia Tom V- Drogi

3 ZAWARTOŚĆ TECZKI- Tom I 1 Załączniki 1.1 Opinia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu z dnia Pozwolenie Nr 31/AZ/2011 Powiatowego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac fitosanitarnych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2 Architektura 2.1 Część opisowa Zestawienie materiałów zewn Zestawienie materiałów wewn. 2.2 Operat ochrony przciwpożarowej 2.3 Część rysunkowa Rys. 0A- Plan zagospodarowania terenu 1:500 Rys. 1A- Rzut poziomu -1 1:50 Rys. 2A- Rzut poziomu 0 1:50 Rys. 3A- Rzut poziomu 1 1:50 Rys. 4A- Rzut III poziomu 2 1:50 Rys. 5A- Rzut dachu 1:50 Rys. 6A- sufity podwieszane- poz-1 1:100 Rys. 7A- sufity podwieszane- poz-0 1:100 Rys. 8A- sufity podwieszane- poz 1 1:100 Rys. 9A- sufity podwieszane- poz 2 1:100 Rys. 10A- Przekrój A-A 1:50 Rys. 11A- Przekrój B-B 1:50 Rys. 12A- Przekrój C-C 1:50 Rys. 13A- Przekrój D-D 1:50 Rys. 14A- Przekrój E-E 1:50 Rys. 15A- Przekrój F-F 1:50 Rys. 16A- Elewacja wschodnia 1:50 Rys. 17A- Elewacja południowa 1:50 Rys. 18A- Elewacja zachodnia 1:50 Rys. 19A- Elewacja północna 1:50 Rys. 20A- Elewacja wewnętrzna 1 1:50 Rys. 21A- Elewacja wewnętrzna 2 1:50

4 Rys. 22A- Elewacja wewnętrzna 3 1:50 Rys. 23A- Elewacja wewnętrzna 4 1:50 Rys. 24A- zestawienie stolarki okiennej 1:50 Rys. 25A- zestawienie fasad 1 1:50 Rys. 26A- zestawienie fasad 2 1:50 Rys. 27A- zestawienie fasad 3 1:50 Rys. 28A- zestawienie stolarki drzwiowej 1 1:50 Rys. 29A- zestawienie stolarki drzwiowej 2 1:50 Rys. 30A- detal A 1:20 Rys. 31A- detal B 1:20 Rys. 32A- detal C 1:20 Rys. 33A- detal D 1:20 Rys. 34A- halfen- elewacja wsch. pn. 1:100 Rys. 35A- halfen- elewacja zach. pd. 1:100 Rys. 36A- rzut więźby dachowej budynku istn. 1:50 Rys. 37A- rzut dachu budynku istn., kłady połaci 1:100 Rys. 38A- strefy pożarowe 1:100 Rys. 39A- detal E. 1:20 Rys. 40A- detal F 1:20 Rys. 41A- detal G 1:20

5 OPIS TECHNICZNY 1 Podstawa opracowania 1.1 Umowa z Inwestorem 1.2 Mapa sytuacyjno- wysokościowa w skali 1: Uzgodnienia z Użytkownikiem 1.4 Dokumentacja geotechniczna wykonana przez Pracownię Inżyniersko- Usługową Geoperitus- mgr inż. Przemysław Dymek 2 Zagospodarowanie działki Planowana budowa nowego budynku ZOLiRM zlokalizowana jest na działce nr 229, z arkusza 5 mapy obręb Owińska, gmina Czerwonak, przy ul. Cysterek 5 w Owińskach. Budynek stanowi kontynuację zabudowań istniejącego pawilonu i jest połączony z nim przeszklonym łącznikiem. W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się korektę układu drogowego wraz z chodnikami, miejscami parkingowymi oraz prace ziemne polegające na ukształtowaniu terenu wokół budynku. Obsługa komunikacyjna poprzez istniejący zjazd z ulicy Cysterek. Bilans miejsc parkingowych: -1 miejsce parkingowe na 5 zatrudnionych pracowników = 11stanowisk -1 miejsce parkingowe na 5 pacjentów- 80 pacjentów = 16 stanowisk Razem wymagane 27 mp. W projekcie przyjęto łącznie 27 miejsc parkingowych. Dla projektowanej inwestycji uzyskano zgodę Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP na rozwiązanie zamienne dotyczące dróg pożarowych. Z ulicy Cysterek prowadzi droga pożarowa do zlokalizowanego w północnej części przy istniejącym pawilonie placu manewrowego dla wozu strażackiego w kształcie litery T. Do okna dla ekip ratowniczych nr 1 prowadzi droga pożarowa długości 18 m z wyjazdem przez cofanie pojazdu. Do okna dla ekip ratowniczych nr 2 prowadzi droga pożarowa długości 40 m z możliwością zawrócenia pojazdu, zakończona placem manewrowym. Przed istniejącym pawilonem zlokalizowano parking na 17 miejsc parkingowych z kostki ażurowej wypełnionej trawą. Pozostałe miejsca parkingowe zlokalizowane przy zaprojektowanym układzie drogowym. Wokół projektowanego skrzydła budynku zaprojektowano układ chodników z koski betonowej typu cegiełka czerwona. Na terenie przewiduje się lokalizację ławek parkowych. Od strony południowej ogrodzenie panelowe z prętów stalowych powlekanych. Ze względu na wzrost zatrudnienia osób zostanie powiększony śmietnik o jeden

6 pojemnik typu bóbr. W stosunku do pierwotnego projektu z roku 2009 została skorygowana lokalizacja projektowanego skrzydła budynku oraz południowego skrzydła względem głównej części. Od północy przyjęto odległości od granicy działki odpowiednio 10 i 14 m od południa 5 m. Odległość ściany zachodniej nowego skrzydła wynosi 6,23 m i 8,25 m. W związku z tym zostało wprowadzone wydzielenie pożarowe tej ściany w odporności REI 120. Część okien o powierzchni łącznej poniżej 10% powierzchni ściany posiada odporność EI 60, pozostałe EI 120. Drzwi o odporności EI 60. Pom. nr 1.10,1.11,1.12 Na parterze istn. Pawilonu nie spełniają wymagań dot. przesłaniania i nie będą przewidziane na pobyt stały. 3 Opis budynku 3.1 Założenia ogólne Istniejące uwarunkowania lokalizacyjne, zieleń parkowa, ukształtowanie terenu wpłynęły na konieczność lokalizacji nowego budynku na tyłach istniejącego pawilonu. Decyzja ta powoduje częściowe jego przesłonięcie w widoku z trasy przelotowej przez miejscowość. W celu zharmonizowania projektowanej bryły z istniejącym pawilonem zastosowano podziały i proporcje zaczerpnięte z architektury sąsiadującego budynku. Wysokość nowego pawilonu nie przekracza wysokości gzymsu budynku istniejącego. Zastosowana na elewacjach cegła licowa w barwie jasnej ceramiki z naturalnymi przebarwieniami harmonijnie komponuje się z istniejącym pawilonem w stylu Rohbau oraz zielenią parkową. Projektowany budynek w planie stanowi kontynuację bryły pawilonu z powtórzeniem jednego dodatkowego skrzydła połączonego z główną częścią szklanymi łącznikami, przez które rozpościerają się widoki z wewnętrznego dziedzińca na pobliską zieleń. W skrzydle budynku od strony strugi owińskiej umieszczono pomieszczenia w przyziemiu. Wykorzystując istniejące ukształtowanie terenu zapewniono doświetlenie tych pomieszczeń. Przewidziano łącznik z istniejącym budynkiem szpitalnym, który po wybudowaniu nowego obiektu będzie pełnił funkcje biurowo administracyjne i zostanie poddany renowacji. Łącznik od strony istniejącego pawilonu postawiony na dwóch słupach konstrukcyjnych oddalonych ok. 2 m od istniejącej ściany budynku. Przewieszenie wspornikowe łącznika nie powoduje ingerencji w istniejącą ścianę budynku. W celu połączenia się w II etapie z istniejacym budynkiem należy odkryć zamurowany otwór okienny. W poziomie parteru przy wejściu zlokalizowano poczekalnię z szatnią, punktem informacyjnym oraz pokojem odwiedzin. Przy wejściu na oddział znajduje się węzeł pielęgniarski z pomieszczeniami gospodarczo porządkowymi oraz wejście do stołówki.

7 Kuchnia typu kateringowego z wydawalnią posiłków. W budynku umieszczono dwie klatki schodowe oraz w ich pobliżu windy; jedna na terenie oddziału przewidziana do transportu łóżek, oraz druga przy wejściu głównym z możliwością przewozu osób niepełnosprawnych na wózku. Na parterze przewidziano sale na 15 osób z czego 2 pokoje trzyosobowe, 4 pokoje dwuosobowe oraz 1 pokój jednoosobowy, izolatka I separatka. Pokój jednoosobowy przewidziany dla osoby niepełnosprawnej. Sale umieszczono wzdłuż korytarza okalającego wewnętrzny dziedziniec. Z tego poziomu przewidziano wyjście na wewnętrzny dziedziniec, który w porze letniej może być traktowany jako przedłużenie pomieszczenia stołówki. Na przedłużeniu wewnętrznego dziedzińca umieszczono salę do terapii zajęciowej. Na piętrze znajdują się sale dla 30 pacjentów, z czego 3 pokoje trzyosobowych, 10 dwuosobowych i 1 jednoosobowy. Na ostatniej kondygnacji umieszczono sale dla 35 osób, z czego 5 pokoi trzyosobowych, 9 pokoi dwuosobowych i 2 pokoje jednoosobowe. Na tym poziomie umieszczono także sale do terapii manualnej oraz kuchnię i boksy do zajęć komputerowych, wikliniarskich itp. Pomieszczenia doświetlone oknami połaciowymi. W przyziemiu umieszczono pomieszczenia techniczne, szatnie dla personelu, salę rehabilitacyjną, pomieszczenia gospodarcze. Z tego poziomu jest wyjście na dolny taras bezpośrednio z sali rehabilitacyjnej. Budynek piętrowy częściowo podpiwniczony z poddaszem użytkowym, zaprojektowany w technologii tradycyjnej unowocześnionej. Ściany murowane ceramiczne, warstwowe licowane cegłą elewacyjną, stropy żelbetowe, monolityczne, konstrukcja dachu drewniana z elementami stalowymi. Dach stromy kryty dachówką ceramiczną domino. W części płaskiej kryty papą termozgrzewalną. Okna drewniane lakierowane w naturalnym kolorze. Przeszklenia klatki schodowej, wejścia oraz stalowej konstrukcji łącznika aluminiowe. Materiały wykończeniowe wewnętrzne proste, trwałe oraz łatwe w utrzymaniu czystości. W pomieszczeniach zbiorowych wykończenie drewniane ocieplające wizualnie klimat pomieszczeń. 3.2 Warunki gruntowo- wodne Budowa geologiczna Budowa geologiczna podłoża planowanej inwestycji jest stosunkowo prosta. Rozpoznane wierceniami podłoże budują wyłącznie osady neogeńskie. Głębsze podłoże gruntowe budują plioceńskie osady akumulacji basenowej, wykształcone w postaci iłów pylastych i glin pylastych.

8 3.2.2 Warunki geotechniczne Na przedstawie przeprowadzonych badań stwierdza się, że w omawianym podłożu panują stosunkowo korzystne warunki geotechniczne dla celów posadowienia bezpośredniego fundamentów projektowanego budynku pogorszone nieznacznie z uwagi na zaleganie w głębszym podłożu iłów pylastych, dość wysoki poziom wody gruntowej, znaczne różnice wysokościowe na terenie przedmiotowej działki. Kategoria geotechniczna II warunki proste Warunki wodne W trakcie prowadzonych badań stwierdzono występowanie wody gruntowej na poziomie od 1,60 do 2,90 m poniżej poziomu terenu biorąc pod uwagę różnice wysokościowe sięgające 3 m na badanym terenie 3.3 Konstrukcja Układ konstrukcyjny budynku Część podziemna wykonana zostanie w osłonie ścian żelbetowych. W poziomie posadowienia przewidziano ławy fundamentowe połączone ze sobą monolitycznie za pośrednictwem przepony (cienkiej płyty żelbetowej). Część nadziemną stanowić będzie konstrukcja tradycyjna (ściany murowane) ze stropami żelbetowymi. Sztywność budynku zapewniona jest przez układ stropów żelbetowych przenoszących obciążenia poziome na ściany murowane i żelbetowe Fundamenty Posadowienie budynku zaprojektowano na ławach fundamentowych połączonych ze sobą monolitycznie za pośrednictwem przepony = cienkiej płyty żelbetowej. Przepona ma za zadanie zablokować ewentualny dopływ wód gruntowych. Dodatkowo należy wykonać drenaż opaskowy wokół obiektu. Szerokości ław fundamentowych projektuje się w zależności od przekazywanych obciążeń. Zasadnicza ich grubość to 40cm. Grubość przepony wynosi 15cm. Fundamenty zaprojektowano z betonu B25, zbrojonego prętami ze stali A-IIIN (B500SP EPSTAL) Podciągi Podciągi i nadproża zaprojektowano jako żelbetowe o przekroju prostokątnym. Podciągi i wsporniki wykonane są z betonu B30 i zbrojone są stalą klasy A-IIIN (B500SP EPSTAL)

9 3.3.4 Stropy Stropy zaprojektowano jako jednokierunkowe płyty żelbetowe, zespolone typu filigran, połączone monolitycznie ze ścianami i podciągami żelbetowymi. Stropy wykonane będą z betonu klasy B30 zbrojonego prętami ze stali klasy A-IIIN (B500SP EPSTAL) Schody Konstrukcja schodów to żelbetowe biegi i spoczniki. Przyjęto wykonywanie biegów i spoczników w technologii monolitycznej z betonu B30, zbrojonego prętami ze stali A- IIIN B500SP EPSTAL Ściany żelbetowe Ściany żelbetowe zlokalizowano w kondygnacji piwnicznej (ściany osłonowe) oraz jako trzony dźwigów windowych. Ściany te projektuje się jako monolityczne o grubości 20 lub 25cm. Ściany wykonać z betonu B30, zbrojonego prętami ze stali A-IIIN B500SP EPSTAL Ściany murowane nośne Ściany murowane na kondygnacji piwnicznej wykonać z bloczków betonowych klasy 15MPa na zaprawie marki M10. Ściany murowane na kondygnacjach nadziemnych wykonać z bloczków Porotherm klasy 15MPa na zaprawie marki M10. Ściany te w miejscach kumulacji obciążeń skupionych wzmocniono filarami/trzpieniami żelbetowymi z betonu B30, zbrojonego prętami ze stali klasy A-IIIN (B500SP EPSTAL). Filary i trzpienie wykonać na pełną wysokość kondygnacji Ściany działowe Ściany działowe murowane wykonać z bloczków cementowo-wapiennych klasy 15MPa na zaprawie marki M5. Obudowa szachtów instalacyjnych z gazobetonu gr 12 cm. Ściany oddzielenia ppoż o odporności REI 60 i 120 z gazobetonu gr 12 cm obustronnie tynkowane. Ścianki między pokojami chorych gr. 15 cm z płyt kartonowo-gipsowych na ruszcie stalowym wypełnione wełną mineralną. Rozwiązanie zastosowane ze względów akustycznych.

10 3.3.9 Stropodach Konstrukcja stropodachu jest mieszana. Na większej części stropodachu przewidziano jednokierunkowe płyty żelbetowe, zespolone typu filigran, połączone monolitycznie ze ścianami i podciągami żelbetowymi. Strop ten o stałej grubości 25cm wykonany będzie z betonu klasy B30 zbrojonego prętami ze stali klasy A-IIIN (B500SP EPSTAL) Na pozostałym obszarze (obszary ze skosami) projektuje się konstrukcję stalową w postaci ram z profili walcowanych IPE240/300 oraz HEA240 ze stali St3S. Ramy rozstawione są maksymalnie co 2.4m, a pomiędzy nimi należy na części płaskiej wykonać monolityczne płyty żelbetowe o grubości 10cm. Płyty wykonać z betonu B30 zbrojonego prętami układanymi w warunkach budowy wykonanymi ze stali klasy A-IIIN (B500SP EPSTAL). Na skosach pomiędzy ramami rozstawić krokwie drewniane w odległości nie przekraczającej 100cm. Krokwie oparte są na murze za pośrednictwem murłaty. W części górnej krokwie wystają ponad ramy stalowe i są tam zwieńczone kozłem opartym na płatwiach drewnianych. Płatwie drewniane przymocowane są w pionie i poziomie do ram stalowych. Na całości dachu płaskiego projektuje się stropodach wentylowany z połacią z płyt korytkowych DK, wyrównaną szlichtą betonową o grubości 3cm z betonu B20 zbrojonego siatkami z prętów stalowych ocynkowanych. Na krawędziach płyt korytkowych wykonać wieńce żelbetowe o minimalnych wymiarach 13x13cm. Płyty opierać za pośrednictwem ścian ażurowych na stropie stropie żelbetowym grubości 25cm lub ramach stalowych C- Stropodach płaski wentylowany -papa termozgrzewalna wierzchniego krycia PYE PV 250 S5 -papa termozgrzewalna podkładowa FLEX PV 4E -płyty korytkowe na ściankach ażurowych -pustka powietrzna wentylowana -wełna mineralna Dachrock MAX gr 25 cm -folia PE -płyta żelbetowa gr. 25 lub 10 cm -tynk cem- wap 1,5 cm -gładż gipsowa dwuwarstwowa D- Dach stromy wentylowany -dachówka ceramiczna Creaton Domino -łaty/ kontrłaty

11 -papa termozgrzewalna -deskowanie 3 cm -pustka powietrzna 2 cm -wełna mineralna 25 cm -konstrukcja stalowa/ drewniana dachu -płyta gkf na ruszcie stalowym D- Stropodach nad piwnicą -zieleń ekstensywna niska- trawa w rolkach 5 cm -czarnoziem min. 10 cm -geowłóknina (PP) 150 G/M2 -polistyren ekstrudowany XPS Z gr. 15 cm -folia EPDM Sure-Seal Carlisle1,14 mm czarna niezbrojona wraz z akcesoriami systemowymi. -Polistyren ekstrudowany XPS Z gr. 2 cm -płyta żelbetowa gr. 20 cm -tynk cem-wap 1,5 cm 3.4 Izolacje Przeciwwilgociowe i przeciwwodne W pomieszczeniach mokrych izolacja z folii w płynie z wyłożeniem na ściany wraz z taśmami narożnikowymi systemowymi. Warstwa posadzkowa z płytek ceramicznych na kleju wodoodpornym. Strop pomieszczeń technicznych zabezpieczony warstwą betonową z dodatkiem środków wodoszczelnych z wyrobionym spadkiem w kierunku kratek podłogowych Paroszczelne Izolacje paroszczelne z folii PE Termiczne i akustyczne W warstwach posadzkowych zastosowano styropian twardy gr 3 cm, pod posadzką piwnicy styropian ekstrudowany twardy grubości 20 cm. W ścianach zewnętrznych warstwowych wełna mineralna gr 15 cm. Ocieplenie ścian fundamentowych do poziomu terenu ze styropianu ekstrudowanego gr. 15 cm. Ocieplenie stropodachu nad

12 pomieszczeniami piwnicy pianką poliuretanową grubości 15 cm. Ocieplenie detali architektonicznych w miejscach newralgicznych pianką poliuretanową. 3.5 Roboty wykończeniowe wewnętrzne Warstwy posadzkowe A- Posadzka na poziomie piwnicy -płytki ceramiczne gr 1 cm/ wykładzina pcv -warstwa samopoziomująca -beton zbrojony gr. 5 cm -folia pe -styropian ekstrudowany gr. 20 cm -płyta fundamentowa gr. 15 cm -2x papa termozgrzewalna -płyta betonowa gr 10 cm -podsypka piaskowa 30 cm B- stropy kondygnacji nadziemnych -płytki ceramiczne/ wykładzina pcv/ dywanowa -warstwa samopoziomująca -beton gr. 5 cm zbrojony siatką fi 6 o oczkach 10x10 cm -folia pe -styropian akustyczny gr. 4 cm -płyta żelbetowa gr. 20 cm -tynk cementowo- wapienny -gładż gipsowa dwuwarstwowa Podłogi komunikacji ogólnej (korytarze i schody) z płytek gresowych Opoczno Saturn piasek 30x60 cm. Na schodach kształtki schodowe. Podłogi w toaletach gres Saturn piasek 30x30 cm. Posadzki w pokojach pracowników wykładzina pcv Polyflor Camaro Mohogany, w pozostałych pomieszczeniach Polyflex Plus Wykończenie ścian wewnętrznych Pomieszczenia medyczne, pomocnicze, toalety- płytki gresowe Opoczno Saturn piasek o wym. 30x 30cm na wysokość 2 m, pom. promorte na pełną wysokość pomieszczenia.

13 Klatki schodowe- malowanie farbą zmywalną o podwyższonej odporności na ścieranie Malowanie- wszystkie ściany malowane farbami zmywalnymi Drzwi i okna wewnętrzne Drzwi do pomieszczeń drewniane obiektowe pełne o konstrukcji wzmocnionej o izolacji akustycznej Rw=32 db, wykończone okleiną drewnianą olcha. Ościeżnice drewniane obejmujące. Przy drzwiach odbojniki w posadzce. Drzwi na klatki schodowe- w konstrukcji aluminiowej w kolorze RAL 7024 (graphitgrau) przeszklone. W drzwiach wejściowych na oddział samozamykacze. Drzwi przeciwpożarowe- do pomieszczeń technicznych o odporności EI 30 lub EI 60 stalowe pełne malowane RAL Drzwi wyposażone w samozamykacz. Drzwi do kabin wc- płytowe, systemowe, drzwi do łazienek ze szczeliną lub kratką nawiewną, białe. Okno wewnętrzne podawcze- w jadalni na parterze podnoszone, drewniane w kolorze białym Sufity podwieszane Korytarze - sufity gipsowo- kartonowe na ruszcie stalowym, akustyczne, Rigips Gyptone 600x1200 mm, okładziny sufitowe gyptone line. Toalety, pomieszczenia pomocnicze, socjalne - sufity gipsowo- kartonowe na ruszcie stalowym, akustyczne, Rigips Gyptone 600x600 mm, okładziny sufitowe gyptone point.. W pomieszczeniach mokrych zastosowane płyty wodoodporne. W pomieszczeniach gdzie konieczne jest zachowanie odpowiedniej odporności ppoż sufity Rigips Gyprex Balustrady Balustrady i poręcze na klatkach schodowych stalowe malowane proszkowo w kolorze RAL Poręcze drewniane z litego drewna Windy W budynku przewidziano dwie windy obsługującą wszystkie kondygnacje budynku. Jedna winda dostosowana do przewozu łóżek. Windy elektryczne bez maszynowni. Ściany laminat brzoza, podłoga marmur czarny, sufit stal nierdzewna z otworami prostokątnymi masującymi oświetlenie lampami jarzeniowymi. Szyb windowy

14 żelbetowy, monolityczny Klapy dymowe Klapy dymowe typu Mercor Prolight Plus, nad klatkami schodowymi o wym. 120 x 120 cm w świetle, stosowane jednocześnie jako wyłaz na dach. Podstawa dachowa- prosta z blachy stalowej. Na ścianie drabina. Ze względu na wymogi pożarowe zaprojektowano klapy dymowe szybów windowych. 3.6 Roboty wykończeniowe zewnętrzne Ściana zewnętrzna Ściany zewnętrzne budynku warstwowe wentylowane w nastepującym układzie: od wewnątrz ściana ceramiczna gr 25 cm, wełna mineralna gr 15 cm, pustka powietrzna wentylowana, cegła elewcyjna Krotoszyn lub Starobrowarna mocowana na systemie Halfen Okna Okna w konstrukcji drewnianej, lakierowane z podziałem poziomym, całość szyba bezpieczna zespolona, wpółczynnik LT= 70%, współczynnik całkowitej przepuszczalności energii G= 42%. W ramach okiennych nawietrzaki sterowane higroskopijnie. U max = 1,5 W/m 2 K. Okna z zamkiem, zamykane na klucz. W celu ochrony pomieszczeń przed nadmiernym przegrzewaniem w okresie letnim zaprojektowano żaluzje wewnętrzne regulowane ręcznie od środka System fasadowy Wzdłuż wewnętrznego wirydaża przeszklenie fasadowe aluminiowe w systemie słupowo- ryglowym. Konstrukcja aluminiowa malowana RAL Wypełnienie pakietem w trzech typach: ze szkłem bezbarwnym (1), barwionym w masie (2)i emalitem (3). Budowa szyby: 1. ESG 6 mm, hartowane barwione w masie np. Planibel azur /16 mm Ar/ 44.2 (P2) 2. ESG 6 mm, hartowane barwione w masie np. Planibel green /16 mm Ar/ 44.2 (P2) 3. TFLOAT 6 mm ESG // ESG 6 mm Float+ emalia RAL 6018 na 3 pozycji. Układ zamknięty od wewnątrz płytą gk na ruszcie stalowym pomiędzy słupami aluminiowymi. Przestrzeń wypełniona wełną mineralną gr. 5 cm. Płyta gk malowana

15 RAL Jako system wyjściowy przyjęto system słupowo-ryglowy Aluprof MB-SR50. Wszystkie elementy składowe konstrukcji muszą być systemowe, nie dopuszcza się stosowania zamienników. Konstrukcja powinna być wykonana zgodnie z rozwiązaniami systemowymi zawartymi w katalogu systemu. Oferowany system nie może mieć gorszych parametrów technicznych od przedstawionych poniżej. - Wymogi techniczne: A.1. Izolacyjność termiczna na podstawie obliczeń (DIN EN ISO ) wynosi: współczynnik U < 1,5 W/m2K (z uwzględnieniem zestawów szklanych, profili oraz zaburzeń brzegowych). A.2. Kategorie szczelności fasady: - Przepuszczalność powietrza: klasa AE (1050) norma kwalifikacyjna PN-EN 12152: Wodoszczelność : klasa RE1200 norma kwalifikacyjna PN-EN 12154: Odporność na obciążenie wiatrem : 2400 Pa norma kwalifikacyjna PN-EN 13116: Wymiary profili: Słupy i rygle mają stałą szerokość widokową wewnętrzną i zewnętrzną 50 mm. Profile wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060 T66 ( AlMgSi 0,5 F22 ) Głębokość słupów od mm. Głębokość rygli od mm. Grubość ścianek profili nie mniejsza niż 2 mm. Dobór profili następuje wg obliczeń statycznych. Próbki szkła oraz zestawu z emalitem należy przedstawić Projektantowi do akceptacji Opis konstrukcji fasady Konstrukcja fasady w systemie słupowo-ryglowym MB-SR50 składa się z profili aluminiowych o szerokości zewnętrznej i wewnętrznej 50 mm oraz innych elementów i akcesoriów systemowych stanowiących części łączące, uszczelniające i wykańczające. Główne elementy nośne zorientowane są do wnętrza obiektu, a krawędzie profili zaokrąglone. Głębokość profili rygli pomniejszona jest w stosunku do głębokości profilu słupa o 5 mm - niezależnie od zróżnicowanych obciążeń jednostkowych (zależnych od rozstawu elementów nośnych). Wyjątkiem są rygle środkowe w pasach nieprzeziernych. Powierzchnie profili wykańczane są powłokami lakierniczymi RAL wg systemu kontroli jakości QUALICOAT. Wycięcia umożliwiające połączenie rygli i słupków są wykonywane w ryglach. Połączenie z słupkami następuje za pomocą dokładnie spasowanych łączników. Gniazda uszczelek rygli i słupków muszą zachodzić

16 na siebie. Konstrukcja fasady w systemie słupowo-ryglowym MB-SR50 jest odwadniana i przewietrzana z wykorzystaniem zasady kaskadowego odwodnienia i przewietrzania wrębowego słupów i rygli systemowych. Konstrukcja systemowych kształtek odwadniająco przewietrzających stanowi integralny element w/w systemu. Połączenie rygli z słupami realizuje się za pomocą łączników teowych lub blachowkrętami. Wszystkie sposoby łączenia słupów i rygli muszą odpowiadać warunkom statycznym. Dopuszcza się tolerancję połączeń profili nie większą niż 0,5 mm. Rygle uszczelnione są dodatkowo w miejscach styku ze słupem za pomocą specjalnych wkładek uszczelniających. Nieskrępowaną pracę w kierunku horyzontalnym zapewniają otwory podłużne w miejscach nakładania się rygli na słup. Wszystkie pola szklane fasady, łącznie z oknami i drzwiami zintegrowanymi z fasadą za pomocą specjalnych ram i profili adaptacyjnych, leżą w jednej płaszczyźnie. Mocowanie szkła oraz paneli wypełniających realizowane jest przy użyciu listew dociskowych oraz listew maskujących. Uszczelnienia pomiędzy profilami aluminiowymi a wypełnieniami wykonywane są przy użyciu różnorodnej wysokości uszczelek. Wykonane są one z kauczuku syntetycznego EPDM, natomiast połączenia uszczelek różnej wysokości w narożach realizuje się przy użyciu wulkanizowanych elementów narożnych wykonanych z EPDM. Montaż fasady do korpusu budynku uzyskuje się za pomocą systemowych elementów mocujących. Konstrukcję fasady łączy się z bryłą budowli za pomocą zewnętrznych i wewnętrznych folii uszczelniających z EPDM. Zewnętrzna folia uszczelniająca (ciągła) powinna być paroprzepuszczalna i zamocowana do bryły budowli za pomocą dodatkowych profili zakończających. Od wewnątrz, układa się i mocuje do bryły budowli oraz konstrukcji świetlika folię wewnętrzną paroizolacyjną zamiennie można stosować układ blach, a wszystkie styki należy uszczelnić silikonem czy też taśmą bitumiczną. Marka referencyjna: Aluprof MB-SR50, Marki opcjonalne: Reynaers CW50, Wicona Wictec 50 lub równorzędne Przeszklenia Szklenie przeciwsłonczne: Szkło zewnętrzne hartowane a od wewnątrz szkło laminowane VSG. Grubości szkieł należy dobrać na podstawie obliczeń statycznych. Parametry dla pakietu : Lt 70 % g 42 % U 1,1 W/m2K

17 1. ESG 6 mm, hartowane barwione w masie np. Planibel azur /16 mm Ar/ 44.2 (P2) 2. ESG 6 mm, hartowane barwione w masie np. Planibel green /16 mm Ar/ 44.2 (P2) 3. TFLOAT 6 mm ESG // ESG 6 mm Float+ emalia RAL 6018 na 3 pozycji ; U 1,3 W/m2K Pas międzykondygnacyjny Pasy międzykondygnacyjne na ścianie wirydarza w osi D wypełnione szkłem nieprzeziernym zestaw szklany z wewnętrzną szybą emaliowaną na 3 pozycji w kolorze RAL 6018 i 6019 W konstrukcji fasad słupowo-ryglowych pas międzykondygnacyjny należy wykonać w klasie EI 60, zgodnie z wytycznymi systemu Zadaszenie wejścia Nad wejściem głównym zadaszenie szklane ze szkła bezpiecznego 2x 4mm Planibel zielony. System cięgnowy Detan Halfen Deha Roboty blacharskie i dekarskie Obróbki blacharskie dachowe, gzymsu z blachy tytanowo- cynkowej patynowanej Rury spustowe Odprowadzenie wody z dachu na zewnątrz budynku, rynną o przekroju kwadratowym oraz rurami spustowymi z blachy tytanowo- cynkowej patynowanej, do kanalizacji deszczowej. 3.7 Wyposażenie budynku w instalacje Instalacje sanitarne Instalacja wentylacji grawitacyjnej Instalacja centralnego ogrzewania Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji Instalacja wodociągowa Instalacja kanalizacji sanitarnej Instalacja deszczowa Instalacja gazowa

18 3.7.2 Instalacje elektryczne projekty: linii SN i/lub rozdzielni SN i/lub stacji transformatorowej i/lub złączy NN (zgodnie z warunkami przyłączenia) - projekt linii zasilających wlz, - układ pomiarowy energii elektrycznej, - generator prądotwórczy, - rozdzielnice główne obiektu, - rozdzielnice piętrowe (strefowe), - główny wyłącznik pożarowy i wyłączniki strefowe, - instalacje siłowe 400V i 230V, -instalacje zewnętrzne urządzeń zewnętrznych, oświetlenia zewnętrznego i elewacyjnego,, - instalację oświetlenia wewnątrz obiektu, - instalacje oświetlenia awaryjnego, przeszkodowego, ewakuacyjnego i kierunkowego, - system ochrony od porażeń, - instalację odgromową, - instalacje uziomową i połączeń wyrównawczych Instalacje słaboprądowe - system sygnalizacji pożaru, - instalację automatyki obiektowej BMS, - instalację sieci komputerowej i telefonicznej, - system kontroli dostępu, - system kamer CCTV, - system sygnalizacji włamania i napadu, - instalację antenową TV/Sat i/lub kablową TV/Sat. 4 Ochrona przeciwpożarowa wg warunków ochrony przeciwpożarowej do projektowanego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego I Rehabilitacji Medycznej filia w Owińskach wykonanego przez Centrum Usług Przeciwpożarowych s.c. st. bryg. Inż Józef Modrzyk.

19 5 Program zabezpieczenia potrzeb osób niepełnosprawnych Budynek przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Wejście na poziom parteru z terenu. Kabina windy o wymiarach min. 110x 140 cm i drzwiach szer. 90 cm przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach i umożliwiających dostęp na wszystkie kondygnacje. W łączniku platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych umożliwiająca komunikację pomiędzy projektowanym obiektem i istniejącym. Na parterze zlokalizowano sanitariat przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Jeden pokój na parterze przystosowany dla osoby niepełnosprawnej 6 Wyposażenie Wyposażenie pomieszczeń wg części technologicznej 7 Ochrona cieplna budynku- przegrody: I. Ściana zewnętrzna I 1. ściana murowana gr 25 cm 2. wełna mineralna gr 15 cm 3. pustka powietrzna 2 cm 4. cegła licowa gr 12 cm U k = 0,24 W/m 2 K < U kmax = 0,30 W/m 2 K II. stolarka drewniana okienna 1. szyba zespolona, wpółczynnik LT= 70%, współczynnik całkowitej przepuszczalności energii G= 42%, U max = 1,5 W/m 2 K < Ukmax = 1,80 W/m2K III. Ślusarka aluminiowa fasadowa 1. szyba zespolona, wpółczynnik LT= 70%, współczynnik całkowitej przepuszczalności energii G= 42%, U max = 1,5 W/m 2 K < Ukmax = 1,80 W/m2K IV. Podłoga na gruncie 1. płytki ceramiczne gr 1 cm/ wykładzina pcv 2. warstwa samopoziomująca 3. beton zbrojony siatką gr. 5 cm

20 4. folia pe 5. styropian EPS 200 gr. 20 cm 6. papa termozgrzewalna 7. płyta betonowa gr 10 cm 8. podsypka piaskowa 30 cm Uk = 0,2 W/m2K < Ukmax = 0,45 W/m2K V. Stropodach 1. płyta żelbetowa gr 20 cm, 2. paroizolacja THERM DS 2 3. wełna mineralna gr 25 cm 4. pustka powietrzna 5. płyty korytkowe 6. szlichta betonowa gr 3 cm 7. papa podkładowa 8. papa wierzchniego krycia Uk = 0,16 W/m2K < Ukmax = 0,25 W/m2K 6. Dane liczbowe Powierzchnia zabudowy 953,0 m 2 Powierzchnia działki nr 229 i 231 1,9200 ha Powierzchnia użytkowa 3 008,0 m 2 Kubatura ,5 m 3 opracował: mgr inż. arch Piotr Bukowy

21 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. Budowa budynku Zakładu Opiekuńczo Leczniczego I Rehabilitacji Medycznej filia w Owińskach, ul. Cysterek 5 Zakres robót obejmuje: wykonanie wykopów ziemnych pod fundamenty. wykonanie konstrukcji murowej i żelbetowej budynku oraz pozostałych robót murowych wykonanie robót instalacyjnych w całym obiekcie wykonanie elewacji zewnętrznych w systemie ociepleń montaż okien oraz przeszkleń, wykonanie robót dachowych roboty wykończeniowe wewnętrzne roboty wykończeniowe zewnętrzne wokół budynku 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. Projektowany budynek łączy się z istniejącym pawilonem przeszklonym łącznikiem. 3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Podczas prac budowlanych należy zwrócić uwagę na istniejące drzewa oraz elementy zagospodarowania terenu. 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. Teren należy zagrodzić I zabezpieczyć przed możliwością wstępu na teren budowy przez pacjentów Ośrodka. 5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Wykonanie robót winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU (OTOCZENIE) dojścia piesze kostka betonowa; mała architektura

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

D151 HALI SPORTOWEJ (PODŁOGA WENTYLOWANA MECHANICZNIE)

D151 HALI SPORTOWEJ (PODŁOGA WENTYLOWANA MECHANICZNIE) ZESTAWIENIE PRZEGRÓD POZIOMYCH: D151 HALI SPORTOWEJ (PODŁOGA WENTYLOWANA MECHANICZNIE) wielowarstwowa wykładzina winylowa 0,4 płyta OSB 2x10mm 2,0 deski sosnowe 18x95 co 25cm 1,8 tacica iglasta,wilgotność

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 253,80 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Poznań, ul. Czarnucha Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń Dojazdy Instalacje WOD.-KAN. przęsła stalowe, ocynkowane, murki z cegły betonowej lub

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ :

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : 1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : Prace Przygotowawcze: uporządkowanie i zabezpieczenie terenu inwestycji, zabezpieczenie instalacji, wytyczenie budynku, Prace ziemne i rozbiórkowe:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA (TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA 7. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIA WNĘTRZ I WYPOSAŻENIA OGÓLNOBUDOWLANEGO 7.1 PRZEGRODY

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH I ETAP REALIZACJI OSIEDLA NOWE KONINKO 2010-2011 ELEMENTY OGÓLNOBUDOWLANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI ELEMENTY WYPOSAŻENIA ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 3 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU Spis treści 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Roboty ziemne 4. Ogólny opis obiektu 5. Opis elementów konstrukcyjnych obiektu 6. Uwagi końcowe Spis rysunków

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 112,06 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE 1 MATERIAŁY mb m szt 1 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 7,5 Stopy fundamentowe B-0 1,01 Ściany fundamentowe 48,08 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(1)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 899,10 bloczki

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: DOSTAWA I MONTAŻ WINDY PRZYŚCIENNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNODSPRAWNYCH. ADRES: 97-565 KRĘPA, gm. LGOTA WIELKA. INWESTOR: GMINA LGOTA WIELKA.

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO

OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO 1 OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO 1. DANE OGÓLNE Przeznaczenie i program użytkowy budynku Budynek szalet publiczny. W budynku zlokalizowano: WC dla kobiet i mężczyzn, WC dla osoby niepełnosprawnej

Bardziej szczegółowo

Cześć rysunkowa. KB1. Rzut parteru- stan istniejący 1:50. KB2. Przekrój- stan istniejący 1:50. KB3. Elewacja południowa- stan istniejący 1:50

Cześć rysunkowa. KB1. Rzut parteru- stan istniejący 1:50. KB2. Przekrój- stan istniejący 1:50. KB3. Elewacja południowa- stan istniejący 1:50 Część opisowa 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Założenia obliczeniowe schematy statystyczne i podstawowe wyniki obliczeń 1.4. Parametry geotechniczne 1.5. Opis przebudowy 1.6.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

OFERTA STAN DEWELOPERSKI

OFERTA STAN DEWELOPERSKI OFERTA STAN DEWELOPERSKI Nr ZESTAWIENIE PRAC TECHNOLOGIA WYKONANIA BUDYNKU 1 Fundamenty mury fundamentowe Ławy fundamentowe żelbetowe wylewane z betonu B15, zbrojenie stanowią pręty główne 4 Ф 12 i strzemiona

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY FIRMA CONSULTOR MAX Mirosław Rudzki ul. Partyzantów 71 lok. 32 10-402 Olsztyn NIP: 739-010-28-92 Biuro: tel/fax: 89 522-29-83 e-mail: miror09@op.pl UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ nr 1 do Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Lublinie, przy ul. Roztocze 14 wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, oświetleniem i zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Stylowy

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Stylowy 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 28,58 Stopy fundamentowe B-2,80 Ściany fundamentowe 210,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 3 927,00

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU Domy Po Sąsiedzku realizowane będą według trzech standardów wykończenia STANDARD DEWELOPERSKI MINUS 1. OPIS STANDARDU DEWELOPERSKIEGO MINUS 1.1. Fundamenty 1.2. Płyta betonowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia

Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia STANDARD WYKOŃCZENIA Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia STANDARD DEWELOPERSKI 1. OPIS STANDARD DEWELOPERSKI 1.1. Fundamenty roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

PROJEKT KONSTRUKCYJNY egz. PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO KUCHNI ZE STOŁÓWKĄ Z PRZEZNACZENIEM NA GASTROTERAPIĘ PRACOWNIA KULINARNA Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PODDASZA NA MIESZKANIA AKTYWIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Przedmiar robót Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Nazwy i kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

BRAMA. Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa

BRAMA. Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa BRAMA Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa STANDARDY WYKOŃCZENIA BUDYNKU WIELORODZINNNEGO BRAMA W ŁODZI PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO 19 1. Otoczenie Ogrodzenie: przęsła stalowe, malowane proszkowo, częściowo murowane

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE

STANDARDY TECHNICZNE STANDARDY TECHNICZNE STANDARD ZAGOSPODAROWANIA TERENU Lp. Element zagospodarowania 1 Budynek Charakterystyka Wielorodzinne budynki,, niezależne klatki schodowe dostępne z poziomu terenu. Dostęp dla pieszych

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Ambasador II

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Ambasador II 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 Ławy fundamentowe B-20 24,90 24 5 976,00 zł Stopy fundamentowe B-20 4,00 24 96 Ściany fundamentowe 118,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 2,70 zł bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

TABELA KALKULACYJNA DLA REALIZACJI BUDYNKU WYSTAWINNICZO-DYDAKTYCZNEGO

TABELA KALKULACYJNA DLA REALIZACJI BUDYNKU WYSTAWINNICZO-DYDAKTYCZNEGO TABELA KALKULACYJNA DLA REALIZACJI BUDYNKU WYSTAWINNICZO-DYDAKTYCZNEGO "SPICHLERZ" W ROZBITKU. Lp. OPIS J.m przedmiar cena jedn. wartość Umowy [-] [-] [-] [zł] [zł] 0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I OBSŁUGA BUDOWY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie INWESTOR: GMINA WIELISZEW 05-135 WIELISZEW UL. MODLIŃSKA 1 ADRES BUD: WIELISZEW GM. WIELISZEW

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY 1. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Nazwa opracowania: BUDYNEK ADMINISTRACYNO SOCJALNY Z HALĄ MAGAZYNOWĄ 1.2. Inwestor:..... 1.3. Autor opracowania: Pracownia Projektowa K O N A R ul. Łowców 1 80-175

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Pierwszy dom 3

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Pierwszy dom 3 mb m m3 szt Cena 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 0,06 Stopy fundamentowe B-0 0,5 Ściany fundamentowe 49,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9()cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 96,30 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przeprojektowano istniejący układ komunikacyjny. Przewidziano nowe wjazdy i wejścia na teren działki oraz parkingi i dojścia.

OPIS TECHNICZNY. Przeprojektowano istniejący układ komunikacyjny. Przewidziano nowe wjazdy i wejścia na teren działki oraz parkingi i dojścia. SPIS TREŚCI Opis techniczny Rysunki: 1.Projekt zagospodarowania terenu 1:500 2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 3.Rzut parteru 1:200 4.Rzut 1 piętra 1:200 5.Rzut 2 piętra 1:200 6.Rzut dachu 1:200

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1.1 Budynek nr 9 garaż Budynek parterowy ze stropodachem płaskim. Przylega szczytem do budynku warsztatu. Ściany budynku murowane z cegły od zewnątrz otynkowane.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: Zakup i montaż dźwigu osobowego windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku ŚDS. WYKONAŁ:... - 1 - ROBOTY PODSTAWOWE: DOSTAWA I MONTAŻ

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - projekt indywidualny

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - projekt indywidualny 1 1 Ławy fundamentowe B-20 27,44 Stopy fundamentowe B-20 2,10 Ściany fundamentowe 102,65 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 919,56 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu "Bryza 6 "

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu Bryza 6 1 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 13,49 Stopy fundamentowe B-2,80 Ściany fundamentowe 48,40 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 905,08 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV - Grupy Robót - 45453000-7

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV - Grupy Robót - 45453000-7 Autorska Pracownia arch. Macieja Małachowicza 51-637 Wrocław ul. Orłowskiego 11 tel. 071-3452654 PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV - Grupy Robót - 45453000-7 NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja zabytkowego

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa magazynu Obrony Cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urzędu Gminy. Projektowany budynek ma dach

Bardziej szczegółowo

35-060 Rzeszów ul. J. Słowackiego 24/72 tel. +48 693 751 504 e-mail. a.wilkos@arch-kon.pl PROJEKT BUDOWLANY KARTA TYTUŁOWA PROJEKTU

35-060 Rzeszów ul. J. Słowackiego 24/72 tel. +48 693 751 504 e-mail. a.wilkos@arch-kon.pl PROJEKT BUDOWLANY KARTA TYTUŁOWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY KARTA TYTUŁOWA PROJEKTU INWESTOR : Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego Rzeszów ul. Sucharskiego 4 INESTYCJA : PRZEBUDOWA WRAZ Z DOBUDOWĄ EWAKUACYJNYCH KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU INTERNATU

Bardziej szczegółowo

Standard Wykończenia. Biuro sprzedaży: Terra Casa S.A. ul. Bronowicka 19/LU17 30-084 Kraków. www.poznanska10.com

Standard Wykończenia. Biuro sprzedaży: Terra Casa S.A. ul. Bronowicka 19/LU17 30-084 Kraków. www.poznanska10.com Standard Wykończenia ul. Bronowicka 19/LU17 ZAGOSPODAROWANIE TERENU Ogrodzenie od strony wschodniej profile stalowe malowane, linki stalowe pod pnącza zielone na całej długości ogrodzenia od strony południowej

Bardziej szczegółowo

STR. STRONA TYTUŁOWA 1 SPIS ZAWARTOŚCI 3 SPIS RYSUNKÓW Z PODZIAŁEM NA ETAPY REALIZACJI ROBÓT 7 PROJEKT WYKONAWCZY PODSTAWA OPRACOWANIA 9

STR. STRONA TYTUŁOWA 1 SPIS ZAWARTOŚCI 3 SPIS RYSUNKÓW Z PODZIAŁEM NA ETAPY REALIZACJI ROBÓT 7 PROJEKT WYKONAWCZY PODSTAWA OPRACOWANIA 9 SPIS ZAWARTOŚCI: STR. STRONA TYTUŁOWA 1 SPIS ZAWARTOŚCI 3 SPIS RYSUNKÓW Z PODZIAŁEM NA ETAPY REALIZACJI ROBÓT 7 PROJEKT WYKONAWCZY PODSTAWA OPRACOWANIA 9 A. OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA 1. Wstęp 11 2.

Bardziej szczegółowo

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0.0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Ściany zewnętrzne 0. Ściany wewnętrzne 0. Słupy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE domu "Fokus 2"

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE domu Fokus 2 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 19,78 Stopy fundamentowe B-20 2,77 Ściany fundamentowe 85,60 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 600,72 bloczki

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy Nr egz. 2 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Nazwa i adres inwestora Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Iskierka

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Iskierka 1 m2 m3 szt 1 Ławy fundamentowe B-20 18,93 Stopy fundamentowe B-20 1,20 Ściany fundamentowe 65,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 1 215,50 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Prestiżowy

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Prestiżowy 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 34,76 Stopy fundamentowe B-20 3,06 Ściany fundamentowe 119,40 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 0, bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 2 232,78

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3.

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

standard wykończenia

standard wykończenia standard wykończenia 1. Konstrukcja ławy i stopy fundamentowe żelbetowe, beton B-20, zbrojenie stal 34Gs ściany fundamentowe bloczki betonowe M-6, gr. 25cm na zaprawie cementowej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POSADZEK KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH W PAWILONIE C DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego LOKALIZACJA: Łódź ul. Sopocka 3/5 działka Nr 592/2 obręb G-23 INWESTOR: Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Projektowana rozbudowa i nadbudowa połączona funkcjonalnie

Projektowana rozbudowa i nadbudowa połączona funkcjonalnie BUDYNEK Nr 4 OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY-ROZBUDOWY POMIESZCZEN PODDASZA budynku Nr 4 na mieszkania aktywizujące Dane ogólne Projektowana rozbudowa polega na dobudowaniu pomieszczeń pracowni

Bardziej szczegółowo

A B C D E. 2x12,5 30 -0.02 -0.27. hp.0 100. hp.0. kuchnia. terakota A: 7,25 m2. d=19 d=19. pokój dzienny. parkiet. A: 19,67 m2 16x19,6 20

A B C D E. 2x12,5 30 -0.02 -0.27. hp.0 100. hp.0. kuchnia. terakota A: 7,25 m2. d=19 d=19. pokój dzienny. parkiet. A: 19,67 m2 16x19,6 20 RZUT PARTERU 5 4 3 4 30 5 3 5 5 95 5 30 5 39 5 30 5 4 0 A C D E o 50 h=90 40 40 hp.0 43 53 43 A:, m A: 4,3 m A: 4,05 m 43 30 5 05 5 5 5 0 0 35 5 0 5 00 5 90 3 43 5 h=5 h=90 50 o d d 05 05 05 h=50 5 50

Bardziej szczegółowo

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA 1. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie dotyczy remontu, rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP w Lubzinie w zakresie konstrukcyjnym. Zawiera rozwiązania

Bardziej szczegółowo

tynk gipsowy 1,5cm bloczek YTONG 24cm, odmiana 400 styropian 12cm tynk cienkowarstwowy 0,5cm

tynk gipsowy 1,5cm bloczek YTONG 24cm, odmiana 400 styropian 12cm tynk cienkowarstwowy 0,5cm Ściana zewnętrzna stykająca się z powietrzem zewnętrznym ściana dwuwarstwowa (ti>16 C) w budynku jednorodzinnym tynk gipsowy 1,5cm bloczek YTONG 24cm, odmiana 400 styropian 12cm tynk cienkowarstwowy 0,5cm

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Domu Sosenka 2 (murowany)

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Domu Sosenka 2 (murowany) 1 mb m2 m3 szt Cena Wartość 1 Ławy fundamentowe+cz. ścian fund B-20 4,07 Stopy fundamentowe B-2,61 Ściany fundamentowe 30,0 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Z I NR 3 z dnia 22.06.2015 roku

O D P O W I E D Z I NR 3 z dnia 22.06.2015 roku O D P O W I E D Z I NR 3 z dnia 22.06.2015 roku PYTANIE NR 1 Rys. A-01 (Projekt Wykonawczy) Rzut Poziomu -1 pom. P-01 do pom. P-06 istniejące pomieszcznia bez zmian natomiast Projekt wykonawczy Część opisowa

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ SOLO 11 STANDARDY WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ SOLO 11 STANDARDY WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ SOLO 11 STANDARDY WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI A2.I. NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO I NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Opracowanie stanowi projekt budowlany branży konstrukcyjnej szybu windy osobowej wewnętrznej na cele projektu Modernizacja przebudowa pokoi bez łazienek na pokoje

Bardziej szczegółowo

Osiedle Białe Baranowo k. Poznania

Osiedle Białe Baranowo k. Poznania Osiedle Białe Baranowo k. Poznania DOMY DOMY JEDNORODZINNE DOMY SZEREGOWE Osiedle Białe Baranowo k. Poznania Szukasz domu z ogródkiem w urokliwym miejscu? TWÓJ DOM NAD JEZIOREM Oferujemy nowe domy w zabudowie

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : TARPIL Sp. z o.o. 64-920 Piła ul Rynkowa 42 Opracował : R.P. Data : 2015-09-04 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Lp. SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Bardziej szczegółowo

: Przedszkole nr 12 w Jarosławiu. Inwestor : Miejskie Przedszkole nr 12

: Przedszkole nr 12 w Jarosławiu. Inwestor : Miejskie Przedszkole nr 12 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JJ Spółka z o.o. 37 500 Jarosław ul. Pasieka 56 tel. (O - 16) 621 57 39 Jarosław ul. Racławicka 1a tel. fax. (o 16) 621 28 94 Obiekt Nazwa opracowania : Przedszkole nr 12

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CENTRUM USŁUGOWYM NA PARTERZE ORAZ PODZIEMNĄ HALĄ GARAŻOWĄ POZNAN, UL.

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CENTRUM USŁUGOWYM NA PARTERZE ORAZ PODZIEMNĄ HALĄ GARAŻOWĄ POZNAN, UL. STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CENTRUM USŁUGOWYM NA PARTERZE 1. KONSTRUKCJA ORAZ PODZIEMNĄ HALĄ GARAŻOWĄ POZNAN, UL. BRAILLE A 2 a) Fundamenty ławy żelbetowe, stopy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN

,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN ,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN 1. OTOCZENIE Ogrodzenie Przęsła stalowe, malowane, siatka powlekana, wysokość ogrodzenia max. 1,8m Dojścia piesze Kostka betonowa Mała architektura Lampy, kosze na śmieci

Bardziej szczegółowo

+ Standard Opcja dodatkowa Po stronie Inwestora

+ Standard Opcja dodatkowa Po stronie Inwestora ZAKRES PRAC I STANDARD WYKOŃCZENIA DOMU PROCYON H2 Standard Opcja dodatkowa Po stronie Inwestora Projekt Przed budową 4 egzemplarze kompletnego projektu budynku wraz z projektem posadowienia Formalności

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Wrocław Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń na gruncie rodzimym Zieleń na stropach przęsła stalowe, malowane, wysokość ogrodzenia max. 2m kostka

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 97 SYMFONIA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 97 SYMFONIA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 m2 270,70 2 Wykopy fundamentowe m3

Bardziej szczegółowo

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY TAK PRACUJEMY STAN ZERO Wyznaczenie obrysu budynku oraz zdjęcie warstwy humusu Wyznaczenie osi konstrukcyjnych budynku przez uprawnionego geodetę Wykop pod ławy żelbetowe Protokół odbioru gruntu w wykopie

Bardziej szczegółowo

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście mgr inż. Piotr Rajca ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych tel./fax. 74 665-96-96 www.ppkonstruktor.com.pl e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl Stadium: Inwestor:

Bardziej szczegółowo