UL. MOGILEŃSKA POZNAŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UL. MOGILEŃSKA 42 61-044 POZNAŃ"

Transkrypt

1 STADIUM BRANŻA PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA TOM I TEMAT PROJEKT FILII BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO I REHABILITACJI MEDYCZNEJ FILIA W OWIŃSKACH UL. CYSTEREK 5 INWESTOR ZAKŁAD OPIEKUŃCZO- LECZNICZY I REHABILITACJI MEDYCZNEJ UL. MOGILEŃSKA POZNAŃ PROJEKTANT mgr inż.arch. Piotr Bukowy 269/Pw/94 OPRACOWAŁ SPRAWDZAJĄCY mgr inż.arch. P. Smuszkiewicz 7131/29/P/2004 UPRAWNIENIA PODPIS DATA: Poznań listopad 2009/ październik 2013

2 PROJEKT FILII BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO I REHABILITACJI MEDYCZNEJ FILIA W OWIŃSKACH UL. CYSTEREK 5 Tom I- Architektura Tom II- Konstrukcja Tom III- Instalacje Tom IV- Technologia Tom V- Drogi

3 ZAWARTOŚĆ TECZKI- Tom I 1 Załączniki 1.1 Opinia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu z dnia Pozwolenie Nr 31/AZ/2011 Powiatowego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac fitosanitarnych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2 Architektura 2.1 Część opisowa Zestawienie materiałów zewn Zestawienie materiałów wewn. 2.2 Operat ochrony przciwpożarowej 2.3 Część rysunkowa Rys. 0A- Plan zagospodarowania terenu 1:500 Rys. 1A- Rzut poziomu -1 1:50 Rys. 2A- Rzut poziomu 0 1:50 Rys. 3A- Rzut poziomu 1 1:50 Rys. 4A- Rzut III poziomu 2 1:50 Rys. 5A- Rzut dachu 1:50 Rys. 6A- sufity podwieszane- poz-1 1:100 Rys. 7A- sufity podwieszane- poz-0 1:100 Rys. 8A- sufity podwieszane- poz 1 1:100 Rys. 9A- sufity podwieszane- poz 2 1:100 Rys. 10A- Przekrój A-A 1:50 Rys. 11A- Przekrój B-B 1:50 Rys. 12A- Przekrój C-C 1:50 Rys. 13A- Przekrój D-D 1:50 Rys. 14A- Przekrój E-E 1:50 Rys. 15A- Przekrój F-F 1:50 Rys. 16A- Elewacja wschodnia 1:50 Rys. 17A- Elewacja południowa 1:50 Rys. 18A- Elewacja zachodnia 1:50 Rys. 19A- Elewacja północna 1:50 Rys. 20A- Elewacja wewnętrzna 1 1:50 Rys. 21A- Elewacja wewnętrzna 2 1:50

4 Rys. 22A- Elewacja wewnętrzna 3 1:50 Rys. 23A- Elewacja wewnętrzna 4 1:50 Rys. 24A- zestawienie stolarki okiennej 1:50 Rys. 25A- zestawienie fasad 1 1:50 Rys. 26A- zestawienie fasad 2 1:50 Rys. 27A- zestawienie fasad 3 1:50 Rys. 28A- zestawienie stolarki drzwiowej 1 1:50 Rys. 29A- zestawienie stolarki drzwiowej 2 1:50 Rys. 30A- detal A 1:20 Rys. 31A- detal B 1:20 Rys. 32A- detal C 1:20 Rys. 33A- detal D 1:20 Rys. 34A- halfen- elewacja wsch. pn. 1:100 Rys. 35A- halfen- elewacja zach. pd. 1:100 Rys. 36A- rzut więźby dachowej budynku istn. 1:50 Rys. 37A- rzut dachu budynku istn., kłady połaci 1:100 Rys. 38A- strefy pożarowe 1:100 Rys. 39A- detal E. 1:20 Rys. 40A- detal F 1:20 Rys. 41A- detal G 1:20

5 OPIS TECHNICZNY 1 Podstawa opracowania 1.1 Umowa z Inwestorem 1.2 Mapa sytuacyjno- wysokościowa w skali 1: Uzgodnienia z Użytkownikiem 1.4 Dokumentacja geotechniczna wykonana przez Pracownię Inżyniersko- Usługową Geoperitus- mgr inż. Przemysław Dymek 2 Zagospodarowanie działki Planowana budowa nowego budynku ZOLiRM zlokalizowana jest na działce nr 229, z arkusza 5 mapy obręb Owińska, gmina Czerwonak, przy ul. Cysterek 5 w Owińskach. Budynek stanowi kontynuację zabudowań istniejącego pawilonu i jest połączony z nim przeszklonym łącznikiem. W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się korektę układu drogowego wraz z chodnikami, miejscami parkingowymi oraz prace ziemne polegające na ukształtowaniu terenu wokół budynku. Obsługa komunikacyjna poprzez istniejący zjazd z ulicy Cysterek. Bilans miejsc parkingowych: -1 miejsce parkingowe na 5 zatrudnionych pracowników = 11stanowisk -1 miejsce parkingowe na 5 pacjentów- 80 pacjentów = 16 stanowisk Razem wymagane 27 mp. W projekcie przyjęto łącznie 27 miejsc parkingowych. Dla projektowanej inwestycji uzyskano zgodę Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP na rozwiązanie zamienne dotyczące dróg pożarowych. Z ulicy Cysterek prowadzi droga pożarowa do zlokalizowanego w północnej części przy istniejącym pawilonie placu manewrowego dla wozu strażackiego w kształcie litery T. Do okna dla ekip ratowniczych nr 1 prowadzi droga pożarowa długości 18 m z wyjazdem przez cofanie pojazdu. Do okna dla ekip ratowniczych nr 2 prowadzi droga pożarowa długości 40 m z możliwością zawrócenia pojazdu, zakończona placem manewrowym. Przed istniejącym pawilonem zlokalizowano parking na 17 miejsc parkingowych z kostki ażurowej wypełnionej trawą. Pozostałe miejsca parkingowe zlokalizowane przy zaprojektowanym układzie drogowym. Wokół projektowanego skrzydła budynku zaprojektowano układ chodników z koski betonowej typu cegiełka czerwona. Na terenie przewiduje się lokalizację ławek parkowych. Od strony południowej ogrodzenie panelowe z prętów stalowych powlekanych. Ze względu na wzrost zatrudnienia osób zostanie powiększony śmietnik o jeden

6 pojemnik typu bóbr. W stosunku do pierwotnego projektu z roku 2009 została skorygowana lokalizacja projektowanego skrzydła budynku oraz południowego skrzydła względem głównej części. Od północy przyjęto odległości od granicy działki odpowiednio 10 i 14 m od południa 5 m. Odległość ściany zachodniej nowego skrzydła wynosi 6,23 m i 8,25 m. W związku z tym zostało wprowadzone wydzielenie pożarowe tej ściany w odporności REI 120. Część okien o powierzchni łącznej poniżej 10% powierzchni ściany posiada odporność EI 60, pozostałe EI 120. Drzwi o odporności EI 60. Pom. nr 1.10,1.11,1.12 Na parterze istn. Pawilonu nie spełniają wymagań dot. przesłaniania i nie będą przewidziane na pobyt stały. 3 Opis budynku 3.1 Założenia ogólne Istniejące uwarunkowania lokalizacyjne, zieleń parkowa, ukształtowanie terenu wpłynęły na konieczność lokalizacji nowego budynku na tyłach istniejącego pawilonu. Decyzja ta powoduje częściowe jego przesłonięcie w widoku z trasy przelotowej przez miejscowość. W celu zharmonizowania projektowanej bryły z istniejącym pawilonem zastosowano podziały i proporcje zaczerpnięte z architektury sąsiadującego budynku. Wysokość nowego pawilonu nie przekracza wysokości gzymsu budynku istniejącego. Zastosowana na elewacjach cegła licowa w barwie jasnej ceramiki z naturalnymi przebarwieniami harmonijnie komponuje się z istniejącym pawilonem w stylu Rohbau oraz zielenią parkową. Projektowany budynek w planie stanowi kontynuację bryły pawilonu z powtórzeniem jednego dodatkowego skrzydła połączonego z główną częścią szklanymi łącznikami, przez które rozpościerają się widoki z wewnętrznego dziedzińca na pobliską zieleń. W skrzydle budynku od strony strugi owińskiej umieszczono pomieszczenia w przyziemiu. Wykorzystując istniejące ukształtowanie terenu zapewniono doświetlenie tych pomieszczeń. Przewidziano łącznik z istniejącym budynkiem szpitalnym, który po wybudowaniu nowego obiektu będzie pełnił funkcje biurowo administracyjne i zostanie poddany renowacji. Łącznik od strony istniejącego pawilonu postawiony na dwóch słupach konstrukcyjnych oddalonych ok. 2 m od istniejącej ściany budynku. Przewieszenie wspornikowe łącznika nie powoduje ingerencji w istniejącą ścianę budynku. W celu połączenia się w II etapie z istniejacym budynkiem należy odkryć zamurowany otwór okienny. W poziomie parteru przy wejściu zlokalizowano poczekalnię z szatnią, punktem informacyjnym oraz pokojem odwiedzin. Przy wejściu na oddział znajduje się węzeł pielęgniarski z pomieszczeniami gospodarczo porządkowymi oraz wejście do stołówki.

7 Kuchnia typu kateringowego z wydawalnią posiłków. W budynku umieszczono dwie klatki schodowe oraz w ich pobliżu windy; jedna na terenie oddziału przewidziana do transportu łóżek, oraz druga przy wejściu głównym z możliwością przewozu osób niepełnosprawnych na wózku. Na parterze przewidziano sale na 15 osób z czego 2 pokoje trzyosobowe, 4 pokoje dwuosobowe oraz 1 pokój jednoosobowy, izolatka I separatka. Pokój jednoosobowy przewidziany dla osoby niepełnosprawnej. Sale umieszczono wzdłuż korytarza okalającego wewnętrzny dziedziniec. Z tego poziomu przewidziano wyjście na wewnętrzny dziedziniec, który w porze letniej może być traktowany jako przedłużenie pomieszczenia stołówki. Na przedłużeniu wewnętrznego dziedzińca umieszczono salę do terapii zajęciowej. Na piętrze znajdują się sale dla 30 pacjentów, z czego 3 pokoje trzyosobowych, 10 dwuosobowych i 1 jednoosobowy. Na ostatniej kondygnacji umieszczono sale dla 35 osób, z czego 5 pokoi trzyosobowych, 9 pokoi dwuosobowych i 2 pokoje jednoosobowe. Na tym poziomie umieszczono także sale do terapii manualnej oraz kuchnię i boksy do zajęć komputerowych, wikliniarskich itp. Pomieszczenia doświetlone oknami połaciowymi. W przyziemiu umieszczono pomieszczenia techniczne, szatnie dla personelu, salę rehabilitacyjną, pomieszczenia gospodarcze. Z tego poziomu jest wyjście na dolny taras bezpośrednio z sali rehabilitacyjnej. Budynek piętrowy częściowo podpiwniczony z poddaszem użytkowym, zaprojektowany w technologii tradycyjnej unowocześnionej. Ściany murowane ceramiczne, warstwowe licowane cegłą elewacyjną, stropy żelbetowe, monolityczne, konstrukcja dachu drewniana z elementami stalowymi. Dach stromy kryty dachówką ceramiczną domino. W części płaskiej kryty papą termozgrzewalną. Okna drewniane lakierowane w naturalnym kolorze. Przeszklenia klatki schodowej, wejścia oraz stalowej konstrukcji łącznika aluminiowe. Materiały wykończeniowe wewnętrzne proste, trwałe oraz łatwe w utrzymaniu czystości. W pomieszczeniach zbiorowych wykończenie drewniane ocieplające wizualnie klimat pomieszczeń. 3.2 Warunki gruntowo- wodne Budowa geologiczna Budowa geologiczna podłoża planowanej inwestycji jest stosunkowo prosta. Rozpoznane wierceniami podłoże budują wyłącznie osady neogeńskie. Głębsze podłoże gruntowe budują plioceńskie osady akumulacji basenowej, wykształcone w postaci iłów pylastych i glin pylastych.

8 3.2.2 Warunki geotechniczne Na przedstawie przeprowadzonych badań stwierdza się, że w omawianym podłożu panują stosunkowo korzystne warunki geotechniczne dla celów posadowienia bezpośredniego fundamentów projektowanego budynku pogorszone nieznacznie z uwagi na zaleganie w głębszym podłożu iłów pylastych, dość wysoki poziom wody gruntowej, znaczne różnice wysokościowe na terenie przedmiotowej działki. Kategoria geotechniczna II warunki proste Warunki wodne W trakcie prowadzonych badań stwierdzono występowanie wody gruntowej na poziomie od 1,60 do 2,90 m poniżej poziomu terenu biorąc pod uwagę różnice wysokościowe sięgające 3 m na badanym terenie 3.3 Konstrukcja Układ konstrukcyjny budynku Część podziemna wykonana zostanie w osłonie ścian żelbetowych. W poziomie posadowienia przewidziano ławy fundamentowe połączone ze sobą monolitycznie za pośrednictwem przepony (cienkiej płyty żelbetowej). Część nadziemną stanowić będzie konstrukcja tradycyjna (ściany murowane) ze stropami żelbetowymi. Sztywność budynku zapewniona jest przez układ stropów żelbetowych przenoszących obciążenia poziome na ściany murowane i żelbetowe Fundamenty Posadowienie budynku zaprojektowano na ławach fundamentowych połączonych ze sobą monolitycznie za pośrednictwem przepony = cienkiej płyty żelbetowej. Przepona ma za zadanie zablokować ewentualny dopływ wód gruntowych. Dodatkowo należy wykonać drenaż opaskowy wokół obiektu. Szerokości ław fundamentowych projektuje się w zależności od przekazywanych obciążeń. Zasadnicza ich grubość to 40cm. Grubość przepony wynosi 15cm. Fundamenty zaprojektowano z betonu B25, zbrojonego prętami ze stali A-IIIN (B500SP EPSTAL) Podciągi Podciągi i nadproża zaprojektowano jako żelbetowe o przekroju prostokątnym. Podciągi i wsporniki wykonane są z betonu B30 i zbrojone są stalą klasy A-IIIN (B500SP EPSTAL)

9 3.3.4 Stropy Stropy zaprojektowano jako jednokierunkowe płyty żelbetowe, zespolone typu filigran, połączone monolitycznie ze ścianami i podciągami żelbetowymi. Stropy wykonane będą z betonu klasy B30 zbrojonego prętami ze stali klasy A-IIIN (B500SP EPSTAL) Schody Konstrukcja schodów to żelbetowe biegi i spoczniki. Przyjęto wykonywanie biegów i spoczników w technologii monolitycznej z betonu B30, zbrojonego prętami ze stali A- IIIN B500SP EPSTAL Ściany żelbetowe Ściany żelbetowe zlokalizowano w kondygnacji piwnicznej (ściany osłonowe) oraz jako trzony dźwigów windowych. Ściany te projektuje się jako monolityczne o grubości 20 lub 25cm. Ściany wykonać z betonu B30, zbrojonego prętami ze stali A-IIIN B500SP EPSTAL Ściany murowane nośne Ściany murowane na kondygnacji piwnicznej wykonać z bloczków betonowych klasy 15MPa na zaprawie marki M10. Ściany murowane na kondygnacjach nadziemnych wykonać z bloczków Porotherm klasy 15MPa na zaprawie marki M10. Ściany te w miejscach kumulacji obciążeń skupionych wzmocniono filarami/trzpieniami żelbetowymi z betonu B30, zbrojonego prętami ze stali klasy A-IIIN (B500SP EPSTAL). Filary i trzpienie wykonać na pełną wysokość kondygnacji Ściany działowe Ściany działowe murowane wykonać z bloczków cementowo-wapiennych klasy 15MPa na zaprawie marki M5. Obudowa szachtów instalacyjnych z gazobetonu gr 12 cm. Ściany oddzielenia ppoż o odporności REI 60 i 120 z gazobetonu gr 12 cm obustronnie tynkowane. Ścianki między pokojami chorych gr. 15 cm z płyt kartonowo-gipsowych na ruszcie stalowym wypełnione wełną mineralną. Rozwiązanie zastosowane ze względów akustycznych.

10 3.3.9 Stropodach Konstrukcja stropodachu jest mieszana. Na większej części stropodachu przewidziano jednokierunkowe płyty żelbetowe, zespolone typu filigran, połączone monolitycznie ze ścianami i podciągami żelbetowymi. Strop ten o stałej grubości 25cm wykonany będzie z betonu klasy B30 zbrojonego prętami ze stali klasy A-IIIN (B500SP EPSTAL) Na pozostałym obszarze (obszary ze skosami) projektuje się konstrukcję stalową w postaci ram z profili walcowanych IPE240/300 oraz HEA240 ze stali St3S. Ramy rozstawione są maksymalnie co 2.4m, a pomiędzy nimi należy na części płaskiej wykonać monolityczne płyty żelbetowe o grubości 10cm. Płyty wykonać z betonu B30 zbrojonego prętami układanymi w warunkach budowy wykonanymi ze stali klasy A-IIIN (B500SP EPSTAL). Na skosach pomiędzy ramami rozstawić krokwie drewniane w odległości nie przekraczającej 100cm. Krokwie oparte są na murze za pośrednictwem murłaty. W części górnej krokwie wystają ponad ramy stalowe i są tam zwieńczone kozłem opartym na płatwiach drewnianych. Płatwie drewniane przymocowane są w pionie i poziomie do ram stalowych. Na całości dachu płaskiego projektuje się stropodach wentylowany z połacią z płyt korytkowych DK, wyrównaną szlichtą betonową o grubości 3cm z betonu B20 zbrojonego siatkami z prętów stalowych ocynkowanych. Na krawędziach płyt korytkowych wykonać wieńce żelbetowe o minimalnych wymiarach 13x13cm. Płyty opierać za pośrednictwem ścian ażurowych na stropie stropie żelbetowym grubości 25cm lub ramach stalowych C- Stropodach płaski wentylowany -papa termozgrzewalna wierzchniego krycia PYE PV 250 S5 -papa termozgrzewalna podkładowa FLEX PV 4E -płyty korytkowe na ściankach ażurowych -pustka powietrzna wentylowana -wełna mineralna Dachrock MAX gr 25 cm -folia PE -płyta żelbetowa gr. 25 lub 10 cm -tynk cem- wap 1,5 cm -gładż gipsowa dwuwarstwowa D- Dach stromy wentylowany -dachówka ceramiczna Creaton Domino -łaty/ kontrłaty

11 -papa termozgrzewalna -deskowanie 3 cm -pustka powietrzna 2 cm -wełna mineralna 25 cm -konstrukcja stalowa/ drewniana dachu -płyta gkf na ruszcie stalowym D- Stropodach nad piwnicą -zieleń ekstensywna niska- trawa w rolkach 5 cm -czarnoziem min. 10 cm -geowłóknina (PP) 150 G/M2 -polistyren ekstrudowany XPS Z gr. 15 cm -folia EPDM Sure-Seal Carlisle1,14 mm czarna niezbrojona wraz z akcesoriami systemowymi. -Polistyren ekstrudowany XPS Z gr. 2 cm -płyta żelbetowa gr. 20 cm -tynk cem-wap 1,5 cm 3.4 Izolacje Przeciwwilgociowe i przeciwwodne W pomieszczeniach mokrych izolacja z folii w płynie z wyłożeniem na ściany wraz z taśmami narożnikowymi systemowymi. Warstwa posadzkowa z płytek ceramicznych na kleju wodoodpornym. Strop pomieszczeń technicznych zabezpieczony warstwą betonową z dodatkiem środków wodoszczelnych z wyrobionym spadkiem w kierunku kratek podłogowych Paroszczelne Izolacje paroszczelne z folii PE Termiczne i akustyczne W warstwach posadzkowych zastosowano styropian twardy gr 3 cm, pod posadzką piwnicy styropian ekstrudowany twardy grubości 20 cm. W ścianach zewnętrznych warstwowych wełna mineralna gr 15 cm. Ocieplenie ścian fundamentowych do poziomu terenu ze styropianu ekstrudowanego gr. 15 cm. Ocieplenie stropodachu nad

12 pomieszczeniami piwnicy pianką poliuretanową grubości 15 cm. Ocieplenie detali architektonicznych w miejscach newralgicznych pianką poliuretanową. 3.5 Roboty wykończeniowe wewnętrzne Warstwy posadzkowe A- Posadzka na poziomie piwnicy -płytki ceramiczne gr 1 cm/ wykładzina pcv -warstwa samopoziomująca -beton zbrojony gr. 5 cm -folia pe -styropian ekstrudowany gr. 20 cm -płyta fundamentowa gr. 15 cm -2x papa termozgrzewalna -płyta betonowa gr 10 cm -podsypka piaskowa 30 cm B- stropy kondygnacji nadziemnych -płytki ceramiczne/ wykładzina pcv/ dywanowa -warstwa samopoziomująca -beton gr. 5 cm zbrojony siatką fi 6 o oczkach 10x10 cm -folia pe -styropian akustyczny gr. 4 cm -płyta żelbetowa gr. 20 cm -tynk cementowo- wapienny -gładż gipsowa dwuwarstwowa Podłogi komunikacji ogólnej (korytarze i schody) z płytek gresowych Opoczno Saturn piasek 30x60 cm. Na schodach kształtki schodowe. Podłogi w toaletach gres Saturn piasek 30x30 cm. Posadzki w pokojach pracowników wykładzina pcv Polyflor Camaro Mohogany, w pozostałych pomieszczeniach Polyflex Plus Wykończenie ścian wewnętrznych Pomieszczenia medyczne, pomocnicze, toalety- płytki gresowe Opoczno Saturn piasek o wym. 30x 30cm na wysokość 2 m, pom. promorte na pełną wysokość pomieszczenia.

13 Klatki schodowe- malowanie farbą zmywalną o podwyższonej odporności na ścieranie Malowanie- wszystkie ściany malowane farbami zmywalnymi Drzwi i okna wewnętrzne Drzwi do pomieszczeń drewniane obiektowe pełne o konstrukcji wzmocnionej o izolacji akustycznej Rw=32 db, wykończone okleiną drewnianą olcha. Ościeżnice drewniane obejmujące. Przy drzwiach odbojniki w posadzce. Drzwi na klatki schodowe- w konstrukcji aluminiowej w kolorze RAL 7024 (graphitgrau) przeszklone. W drzwiach wejściowych na oddział samozamykacze. Drzwi przeciwpożarowe- do pomieszczeń technicznych o odporności EI 30 lub EI 60 stalowe pełne malowane RAL Drzwi wyposażone w samozamykacz. Drzwi do kabin wc- płytowe, systemowe, drzwi do łazienek ze szczeliną lub kratką nawiewną, białe. Okno wewnętrzne podawcze- w jadalni na parterze podnoszone, drewniane w kolorze białym Sufity podwieszane Korytarze - sufity gipsowo- kartonowe na ruszcie stalowym, akustyczne, Rigips Gyptone 600x1200 mm, okładziny sufitowe gyptone line. Toalety, pomieszczenia pomocnicze, socjalne - sufity gipsowo- kartonowe na ruszcie stalowym, akustyczne, Rigips Gyptone 600x600 mm, okładziny sufitowe gyptone point.. W pomieszczeniach mokrych zastosowane płyty wodoodporne. W pomieszczeniach gdzie konieczne jest zachowanie odpowiedniej odporności ppoż sufity Rigips Gyprex Balustrady Balustrady i poręcze na klatkach schodowych stalowe malowane proszkowo w kolorze RAL Poręcze drewniane z litego drewna Windy W budynku przewidziano dwie windy obsługującą wszystkie kondygnacje budynku. Jedna winda dostosowana do przewozu łóżek. Windy elektryczne bez maszynowni. Ściany laminat brzoza, podłoga marmur czarny, sufit stal nierdzewna z otworami prostokątnymi masującymi oświetlenie lampami jarzeniowymi. Szyb windowy

14 żelbetowy, monolityczny Klapy dymowe Klapy dymowe typu Mercor Prolight Plus, nad klatkami schodowymi o wym. 120 x 120 cm w świetle, stosowane jednocześnie jako wyłaz na dach. Podstawa dachowa- prosta z blachy stalowej. Na ścianie drabina. Ze względu na wymogi pożarowe zaprojektowano klapy dymowe szybów windowych. 3.6 Roboty wykończeniowe zewnętrzne Ściana zewnętrzna Ściany zewnętrzne budynku warstwowe wentylowane w nastepującym układzie: od wewnątrz ściana ceramiczna gr 25 cm, wełna mineralna gr 15 cm, pustka powietrzna wentylowana, cegła elewcyjna Krotoszyn lub Starobrowarna mocowana na systemie Halfen Okna Okna w konstrukcji drewnianej, lakierowane z podziałem poziomym, całość szyba bezpieczna zespolona, wpółczynnik LT= 70%, współczynnik całkowitej przepuszczalności energii G= 42%. W ramach okiennych nawietrzaki sterowane higroskopijnie. U max = 1,5 W/m 2 K. Okna z zamkiem, zamykane na klucz. W celu ochrony pomieszczeń przed nadmiernym przegrzewaniem w okresie letnim zaprojektowano żaluzje wewnętrzne regulowane ręcznie od środka System fasadowy Wzdłuż wewnętrznego wirydaża przeszklenie fasadowe aluminiowe w systemie słupowo- ryglowym. Konstrukcja aluminiowa malowana RAL Wypełnienie pakietem w trzech typach: ze szkłem bezbarwnym (1), barwionym w masie (2)i emalitem (3). Budowa szyby: 1. ESG 6 mm, hartowane barwione w masie np. Planibel azur /16 mm Ar/ 44.2 (P2) 2. ESG 6 mm, hartowane barwione w masie np. Planibel green /16 mm Ar/ 44.2 (P2) 3. TFLOAT 6 mm ESG // ESG 6 mm Float+ emalia RAL 6018 na 3 pozycji. Układ zamknięty od wewnątrz płytą gk na ruszcie stalowym pomiędzy słupami aluminiowymi. Przestrzeń wypełniona wełną mineralną gr. 5 cm. Płyta gk malowana

15 RAL Jako system wyjściowy przyjęto system słupowo-ryglowy Aluprof MB-SR50. Wszystkie elementy składowe konstrukcji muszą być systemowe, nie dopuszcza się stosowania zamienników. Konstrukcja powinna być wykonana zgodnie z rozwiązaniami systemowymi zawartymi w katalogu systemu. Oferowany system nie może mieć gorszych parametrów technicznych od przedstawionych poniżej. - Wymogi techniczne: A.1. Izolacyjność termiczna na podstawie obliczeń (DIN EN ISO ) wynosi: współczynnik U < 1,5 W/m2K (z uwzględnieniem zestawów szklanych, profili oraz zaburzeń brzegowych). A.2. Kategorie szczelności fasady: - Przepuszczalność powietrza: klasa AE (1050) norma kwalifikacyjna PN-EN 12152: Wodoszczelność : klasa RE1200 norma kwalifikacyjna PN-EN 12154: Odporność na obciążenie wiatrem : 2400 Pa norma kwalifikacyjna PN-EN 13116: Wymiary profili: Słupy i rygle mają stałą szerokość widokową wewnętrzną i zewnętrzną 50 mm. Profile wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060 T66 ( AlMgSi 0,5 F22 ) Głębokość słupów od mm. Głębokość rygli od mm. Grubość ścianek profili nie mniejsza niż 2 mm. Dobór profili następuje wg obliczeń statycznych. Próbki szkła oraz zestawu z emalitem należy przedstawić Projektantowi do akceptacji Opis konstrukcji fasady Konstrukcja fasady w systemie słupowo-ryglowym MB-SR50 składa się z profili aluminiowych o szerokości zewnętrznej i wewnętrznej 50 mm oraz innych elementów i akcesoriów systemowych stanowiących części łączące, uszczelniające i wykańczające. Główne elementy nośne zorientowane są do wnętrza obiektu, a krawędzie profili zaokrąglone. Głębokość profili rygli pomniejszona jest w stosunku do głębokości profilu słupa o 5 mm - niezależnie od zróżnicowanych obciążeń jednostkowych (zależnych od rozstawu elementów nośnych). Wyjątkiem są rygle środkowe w pasach nieprzeziernych. Powierzchnie profili wykańczane są powłokami lakierniczymi RAL wg systemu kontroli jakości QUALICOAT. Wycięcia umożliwiające połączenie rygli i słupków są wykonywane w ryglach. Połączenie z słupkami następuje za pomocą dokładnie spasowanych łączników. Gniazda uszczelek rygli i słupków muszą zachodzić

16 na siebie. Konstrukcja fasady w systemie słupowo-ryglowym MB-SR50 jest odwadniana i przewietrzana z wykorzystaniem zasady kaskadowego odwodnienia i przewietrzania wrębowego słupów i rygli systemowych. Konstrukcja systemowych kształtek odwadniająco przewietrzających stanowi integralny element w/w systemu. Połączenie rygli z słupami realizuje się za pomocą łączników teowych lub blachowkrętami. Wszystkie sposoby łączenia słupów i rygli muszą odpowiadać warunkom statycznym. Dopuszcza się tolerancję połączeń profili nie większą niż 0,5 mm. Rygle uszczelnione są dodatkowo w miejscach styku ze słupem za pomocą specjalnych wkładek uszczelniających. Nieskrępowaną pracę w kierunku horyzontalnym zapewniają otwory podłużne w miejscach nakładania się rygli na słup. Wszystkie pola szklane fasady, łącznie z oknami i drzwiami zintegrowanymi z fasadą za pomocą specjalnych ram i profili adaptacyjnych, leżą w jednej płaszczyźnie. Mocowanie szkła oraz paneli wypełniających realizowane jest przy użyciu listew dociskowych oraz listew maskujących. Uszczelnienia pomiędzy profilami aluminiowymi a wypełnieniami wykonywane są przy użyciu różnorodnej wysokości uszczelek. Wykonane są one z kauczuku syntetycznego EPDM, natomiast połączenia uszczelek różnej wysokości w narożach realizuje się przy użyciu wulkanizowanych elementów narożnych wykonanych z EPDM. Montaż fasady do korpusu budynku uzyskuje się za pomocą systemowych elementów mocujących. Konstrukcję fasady łączy się z bryłą budowli za pomocą zewnętrznych i wewnętrznych folii uszczelniających z EPDM. Zewnętrzna folia uszczelniająca (ciągła) powinna być paroprzepuszczalna i zamocowana do bryły budowli za pomocą dodatkowych profili zakończających. Od wewnątrz, układa się i mocuje do bryły budowli oraz konstrukcji świetlika folię wewnętrzną paroizolacyjną zamiennie można stosować układ blach, a wszystkie styki należy uszczelnić silikonem czy też taśmą bitumiczną. Marka referencyjna: Aluprof MB-SR50, Marki opcjonalne: Reynaers CW50, Wicona Wictec 50 lub równorzędne Przeszklenia Szklenie przeciwsłonczne: Szkło zewnętrzne hartowane a od wewnątrz szkło laminowane VSG. Grubości szkieł należy dobrać na podstawie obliczeń statycznych. Parametry dla pakietu : Lt 70 % g 42 % U 1,1 W/m2K

17 1. ESG 6 mm, hartowane barwione w masie np. Planibel azur /16 mm Ar/ 44.2 (P2) 2. ESG 6 mm, hartowane barwione w masie np. Planibel green /16 mm Ar/ 44.2 (P2) 3. TFLOAT 6 mm ESG // ESG 6 mm Float+ emalia RAL 6018 na 3 pozycji ; U 1,3 W/m2K Pas międzykondygnacyjny Pasy międzykondygnacyjne na ścianie wirydarza w osi D wypełnione szkłem nieprzeziernym zestaw szklany z wewnętrzną szybą emaliowaną na 3 pozycji w kolorze RAL 6018 i 6019 W konstrukcji fasad słupowo-ryglowych pas międzykondygnacyjny należy wykonać w klasie EI 60, zgodnie z wytycznymi systemu Zadaszenie wejścia Nad wejściem głównym zadaszenie szklane ze szkła bezpiecznego 2x 4mm Planibel zielony. System cięgnowy Detan Halfen Deha Roboty blacharskie i dekarskie Obróbki blacharskie dachowe, gzymsu z blachy tytanowo- cynkowej patynowanej Rury spustowe Odprowadzenie wody z dachu na zewnątrz budynku, rynną o przekroju kwadratowym oraz rurami spustowymi z blachy tytanowo- cynkowej patynowanej, do kanalizacji deszczowej. 3.7 Wyposażenie budynku w instalacje Instalacje sanitarne Instalacja wentylacji grawitacyjnej Instalacja centralnego ogrzewania Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji Instalacja wodociągowa Instalacja kanalizacji sanitarnej Instalacja deszczowa Instalacja gazowa

18 3.7.2 Instalacje elektryczne projekty: linii SN i/lub rozdzielni SN i/lub stacji transformatorowej i/lub złączy NN (zgodnie z warunkami przyłączenia) - projekt linii zasilających wlz, - układ pomiarowy energii elektrycznej, - generator prądotwórczy, - rozdzielnice główne obiektu, - rozdzielnice piętrowe (strefowe), - główny wyłącznik pożarowy i wyłączniki strefowe, - instalacje siłowe 400V i 230V, -instalacje zewnętrzne urządzeń zewnętrznych, oświetlenia zewnętrznego i elewacyjnego,, - instalację oświetlenia wewnątrz obiektu, - instalacje oświetlenia awaryjnego, przeszkodowego, ewakuacyjnego i kierunkowego, - system ochrony od porażeń, - instalację odgromową, - instalacje uziomową i połączeń wyrównawczych Instalacje słaboprądowe - system sygnalizacji pożaru, - instalację automatyki obiektowej BMS, - instalację sieci komputerowej i telefonicznej, - system kontroli dostępu, - system kamer CCTV, - system sygnalizacji włamania i napadu, - instalację antenową TV/Sat i/lub kablową TV/Sat. 4 Ochrona przeciwpożarowa wg warunków ochrony przeciwpożarowej do projektowanego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego I Rehabilitacji Medycznej filia w Owińskach wykonanego przez Centrum Usług Przeciwpożarowych s.c. st. bryg. Inż Józef Modrzyk.

19 5 Program zabezpieczenia potrzeb osób niepełnosprawnych Budynek przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Wejście na poziom parteru z terenu. Kabina windy o wymiarach min. 110x 140 cm i drzwiach szer. 90 cm przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach i umożliwiających dostęp na wszystkie kondygnacje. W łączniku platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych umożliwiająca komunikację pomiędzy projektowanym obiektem i istniejącym. Na parterze zlokalizowano sanitariat przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Jeden pokój na parterze przystosowany dla osoby niepełnosprawnej 6 Wyposażenie Wyposażenie pomieszczeń wg części technologicznej 7 Ochrona cieplna budynku- przegrody: I. Ściana zewnętrzna I 1. ściana murowana gr 25 cm 2. wełna mineralna gr 15 cm 3. pustka powietrzna 2 cm 4. cegła licowa gr 12 cm U k = 0,24 W/m 2 K < U kmax = 0,30 W/m 2 K II. stolarka drewniana okienna 1. szyba zespolona, wpółczynnik LT= 70%, współczynnik całkowitej przepuszczalności energii G= 42%, U max = 1,5 W/m 2 K < Ukmax = 1,80 W/m2K III. Ślusarka aluminiowa fasadowa 1. szyba zespolona, wpółczynnik LT= 70%, współczynnik całkowitej przepuszczalności energii G= 42%, U max = 1,5 W/m 2 K < Ukmax = 1,80 W/m2K IV. Podłoga na gruncie 1. płytki ceramiczne gr 1 cm/ wykładzina pcv 2. warstwa samopoziomująca 3. beton zbrojony siatką gr. 5 cm

20 4. folia pe 5. styropian EPS 200 gr. 20 cm 6. papa termozgrzewalna 7. płyta betonowa gr 10 cm 8. podsypka piaskowa 30 cm Uk = 0,2 W/m2K < Ukmax = 0,45 W/m2K V. Stropodach 1. płyta żelbetowa gr 20 cm, 2. paroizolacja THERM DS 2 3. wełna mineralna gr 25 cm 4. pustka powietrzna 5. płyty korytkowe 6. szlichta betonowa gr 3 cm 7. papa podkładowa 8. papa wierzchniego krycia Uk = 0,16 W/m2K < Ukmax = 0,25 W/m2K 6. Dane liczbowe Powierzchnia zabudowy 953,0 m 2 Powierzchnia działki nr 229 i 231 1,9200 ha Powierzchnia użytkowa 3 008,0 m 2 Kubatura ,5 m 3 opracował: mgr inż. arch Piotr Bukowy

21 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. Budowa budynku Zakładu Opiekuńczo Leczniczego I Rehabilitacji Medycznej filia w Owińskach, ul. Cysterek 5 Zakres robót obejmuje: wykonanie wykopów ziemnych pod fundamenty. wykonanie konstrukcji murowej i żelbetowej budynku oraz pozostałych robót murowych wykonanie robót instalacyjnych w całym obiekcie wykonanie elewacji zewnętrznych w systemie ociepleń montaż okien oraz przeszkleń, wykonanie robót dachowych roboty wykończeniowe wewnętrzne roboty wykończeniowe zewnętrzne wokół budynku 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. Projektowany budynek łączy się z istniejącym pawilonem przeszklonym łącznikiem. 3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Podczas prac budowlanych należy zwrócić uwagę na istniejące drzewa oraz elementy zagospodarowania terenu. 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. Teren należy zagrodzić I zabezpieczyć przed możliwością wstępu na teren budowy przez pacjentów Ośrodka. 5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Wykonanie robót winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4

nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4 Spis treści: Strona nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 5 3. PODSTAWOWE DANE O LOKALIZACJI I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 5 4. PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY

I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Umowa z Inwestorem Mapa do celów projektowych Archiwalna dokumentacja techniczna obiektów szpitala

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: PROJEKTANCI: PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PRZEBĘDOWO DZ. NR 90/10 OBRĘB TROJANOWO ARK. EWID. 2 SEKCJA: 6.181.12.09.1.3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72 Projektowanie architektoniczne Łukasz Bartłomowicz ul. Korczyńska 10/65, 02-934 Warszawa Tel: 506 126 212, e-mail: pracownia@bartlomowicz.pl NIP: 627 253 33 11, REGON: 716 079 Warszawa, grudzień 2012 Nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI 93-347 Łódź, KONTAKT: ul. Leszczyńskiej 20/17 tel. kom. 0 601 26 83 86 NIP 727-149-26-45 tel. (0 42) 209 32 86 REGON 472228329 fax. (0 42) 209 32 87 PKO BP SA w Warszawie michalotomanski@interia.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO IIA. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE: 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1 Informacje ogólne. Głównym celem utworzenia Centrum Leczenia Oparzeń jest podjęcie skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558 OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń poddasza na pomieszczenia mieszkalne i terapeutyczne, wraz z rozbudową - nadbudową klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej - Starogard

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: nr rysunku nazwa rysunku skala A1 Rzut piwnic 1:100 A2 Rzut parteru 1:100 A3 Rzut piętra 1:100 A4 Rzut dachu 1:100 A5 Przekrój I I 1:100 A6 Przekrój

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

Część 1 Architektura SPIS TREŚCI

Część 1 Architektura SPIS TREŚCI Część 1 Architektura SPIS TREŚCI 1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego... 3 2. Przeznaczenie, program użytkowy, charakterystyczne parametry techniczne... 4 3. Forma architektoniczna, funkcja, dostosowanie

Bardziej szczegółowo