PRZYKŁADY PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA WSPÓLNY TRAKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZYKŁADY PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA WSPÓLNY TRAKT"

Transkrypt

1 PRZYKŁADY PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA WSPÓLNY TRAKT Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2 Szanowni Państwo Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wspólny Trakt powołane zostało w 2008 roku i obejmuje swoim zasięgiem obszar trzech gmin; Kowala, Skaryszew i Wierzbica w celu realizacji projektu LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Projekt zakładał bezpośrednie dotarcie ze szczegółową informacją o realizowanych projektach do jak większej Grupy potencjalnych beneficjentów. W ciągu tych siedmiu lat, dzięki dobrej współpracy z samorządami, członkami stowarzyszenia, innymi organizacjami, a także ze społeczeństwem, udało nam się zrealizować wiele dobrych i ciekawych projektów. Odwiedzając miejscowości z terenu Lokalnej Grupy Działania Wspólny Trakt, widzimy przykłady działalności naszego stowarzyszenia wybudowane lub wyremontowane świetlice wiejski, place zabaw, znaki szlaków rowerowych, boiska, podjazdy, odnowione figurki, oświetlenie i wiele innych. Ponadto przez ten okres w ramach tzw. Małych Projektów, dofinansowanych zostało wiele festynów rodzinnych, okolicznościowych, Wstępów, dożynek, zawodów sportowych i innych. Bardzo ważna była nasza obecność na spotkaniach organizowanych przez samorządy i organizacje pozarządowe. Spotykaliśmy się na warsztatach z tzw. ginących zawodów, które cieszyły się zawsze dużym zainteresowaniem. Organizowaliśmy wyjazdy studyjne do innych Lokalnych Grup Działania w celu poznania dobrych praktyk i wymiany doświadczeń. Byliśmy także obecni na targach Agrotravel. Organizowaliśmy szkolenia dla potencjalnych beneficjentów, uczestniczyliśmy w wielu szkoleniach i konferencjach organizowanych m.in. przez Urząd Marszałkowski i inne. Zebranie doświadczeń przy realizacji programu i przedstawienie ich części w publikacji, pomoże potencjalnym, przyszłym beneficjentom wykorzystać je we własnych działaniach. Wyrażam nadzieję, że przedstawiona publikacja przybliży Państwu niektóre projekty zrealizowane za pośrednictwem naszego stowarzyszenia, a także zachęci do korzystania ze środków unijnych w nowym okresie programowania Prezes Zarządu Teresa Majkusiak

3 Zarząd Stowarzyszenia LGD Wspólny Trakt Teresa Majkusiak Prezes, Mieczysław Gębski Wiceprezes, Sławomir Kucharczyk Wiceprezes, Aneta Farbiś, Bożena Grzyb, Paweł Piasek Członkowie Zarządu Rada Stowarzyszenia LGD Wspólny Trakt Ireneusz Kumięga Przewodniczący Rady, Dariusz Myśliwiec, Sławomir Stanik, Danuta Wilanowicz, Zbigniew Banaszkiewicz, Adam Stachurski, Halina Kozyra, Arkadiusz Pięta, Tomasz Kruk, Andrzej Smorągiewicz, Wojciech Kolasa, Piotr Skorek Członkowie Rady Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Wspólny Trakt Copyright by: LGD Wspólny Trakt Tekst i opracowanie: Paweł Piasek Zdjęcia: archiwum LGD Wspólny Trakt 3

4 ODNOWA I ROZWÓJ WSI Kowala ,86 zł ,86 zł ,00 zł Zakres projektu: Utworzenie kompleksu turystyczno-rekreacyjnego w Kowali. Beneficjent: Kowala Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kowali realizowana była dwuetapowo. W pierwszym etapie realizacji tego zadania powstało trawiste, pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, natomiast w kolejnym etapie wybudowane zostały m.in. trybuny, wiaty dla zawodników i trenerów, ogrodzenie, oświetlenie i piłkochwyty oraz muszla koncertowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Obecnie kompleks stanowi nowoczesną bazę sportowo-rekreacyjną, stwarzającą idealne możliwości do organizacji rozgrywek sportowych dla zawodników oraz drużyn różnych dyscyplin sportowych, zarówno z gminy jak i całego województwa oraz organizacji szeregu imprez plenerowych o charakterze rekreacyjno-kulturalnym i edukacyjnohistorycznym. Celem operacji było polepszenie jakości życia mieszkańców Gminy oraz większa dostępność społeczności wiejskiej do miejsc rozrywki, sportu i rekreacji. 4

5 ODNOWA I ROZWÓJ WSI Kowala ,57 zł ,89 zł ,68 zł Zakres projektu: Remont i adaptacja budynku byłej plebani w Trablicach z przeznaczeniem na Dom Pamięci Księdza Romana Kotlarza. Beneficjent: Kowala W ramach inwestycji wykonano remont i adaptację budynku po byłej plebani, który obecnie służy mieszkańcom jako świetlica wiejska, miejsce spotkań, zebrań wiejskich oraz dla potrzeb promocji kultury związanej z ówczesnym proboszczem parafii w Pelagowie (Trablicach) Ks. Romanem Kotlarzem zwanym legendarnym kapelanem robotników radomskiego Czerwca Realizacja operacji przyczyniła się do stworzenia warunków dla pogłębienia więzi społecznych i integracji mieszkańców. W jednym z pomieszczeń znajdują się pamiątki po ks. Kotlarzu, w kolejnym jest sala przeznaczona na miejsce zebrań, spotkań a w trzecim pomieszczeniu została utworzona salka komputerowa. Ponadto zapewniony jest dostęp do kuchni i łazienki. Wyposażenie pomieszczeń zostało sfinansowane przez gminę, a pamiątki po Ks. Kotlarzu pochodzą od mieszkańców i uzupełniane z darów, instytucji jak i osób prywatnych. 5

6 ODNOWA I ROZWÓJ WSI Skaryszew ,20 zł ,20 zł ,00 zł Zakres projektu: Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Skaryszew miejsce rekreacji na terenie Gminy Skaryszew. Beneficjent: Skaryszew Projekt polegał na budowie placu zabaw z nawierzchnią z płyt systemowych EPDM. W ramach realizacji operacji wykonano podbudowę z piasku, nawierzchnię z płyt systemowych EPDM, obrzeża z granulatu gumowego, ogrodzenie placu z paneli systemowych cynkowanych, zamontowano urządzenia placu zabaw tj. karuzela, panele edukacyjne, zestaw zabawowy z wieżą, huśtawkę wahadłową, huśtawkę wagową, bujaki na sprężynie, ławki, kosze na śmieci oraz tablicę z regulaminem. Powstały plac zabaw ma służyć integracji społecznej dzieci z terenu miasta Skaryszew jak również miejscowości ościennych. Ponadto stanowi miejsce aktywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci. Celem projektu było umożliwienie poprawy warunków życia mieszkańców miejscowości Skaryszew, a zwłaszcza sposobu spędzania wolnego czasu wspólnie z dziećmi oraz rozwijanie infrastruktury turystycznej poprzez wykonanie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci. 6

7 ODNOWA I ROZWÓJ WSI Skaryszew ,03 zł ,03 zł ,00 zł Zakres projektu: Utworzenie Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w miejscowości Chomentów Puszcz przy ulicy Głównej. Beneficjent: Skaryszew Projekt polegał na utworzeniu Ośrodka Społeczno-Kulturalnego poprzez rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku remizy z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne. W ramach realizacji operacji powstały zaplecza lokalowe dla działalności prowadzonych przez Kolo Gospodyń Wiejskich Chomentowianki, Klub Sportowy Chomentów jak również powstały sale przeznaczone na świetlicę wiejską oraz różnego rodzaju spotkania organizowane przez mieszkańców. Świetlica wiejska jest do dyspozycji sportowców przez cały tydzień, na treningi od poniedziałku do piątku oraz mecze mistrzowskie w soboty i niedziele. W budynku mieści się siłownia oraz sauna. 7

8 ODNOWA I ROZWÓJ WSI Wierzbica ,41 zł ,41 zł ,00 zł Zakres projektu: Adaptacja budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Łączany. Beneficjent: Wierzbica Projekt mający na celu adaptację budynku OSP dla potrzeb Świetlicy Wiejskiej zakładał wykonanie robót remontowych, budowlanych oraz wykonanie centralnego ogrzewania. W ramach projektu zostały wykonane następujące obiekty lub roboty budowlane: budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego wraz z posadowieniem zbiornika naziemnego, wykonanie wewnętrznej instalacji; gazowej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz kotłowni. W ramach robót budowlanych wykonano sprawdzenie przewodów kominowych, zamurowanie ubytków w ścianach i posadzkach, wykonanie tynków wewnętrznych, pomalowanie powierzchni wewnętrznych farbami emulsyjnymi oraz wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kotłowni gazowej. Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy jakości i standardu życia mieszkańców oraz zaspakajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych. W świetlicy organizuje się wiele spotkań i warsztatów. 8

9 ODNOWA I ROZWÓJ WSI Wierzbica ,20 zł ,20 zł ,00 zł Zakres projektu: Kontynuacja budowy boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum w Wierzbicy. Beneficjent: Wierzbica Kontynuacja budowy boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum w Wierzbicy polegała na wykonaniu boiska piłkarskiego o nawierzchni ze sztucznej trawy, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z granulatu gumowego, bieżni ze skocznią w dal, boiska do koszykówki oraz boiska do siatkówki. Ponadto wykonano ogrodzenie i piłkochwyty oraz zamontowano elementy wyposażenia boiska. Celem projektu było wybudowanie nowoczesnych obiektów sportowych jako miejsca realizacji zajęć o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla młodzieży szkolnej i miejscowego społeczeństwa. Wybudowany obiekt przyczynił się do wzrostu atrakcyjności obszarów wiejskich, spowodował poprawę wizerunku Gminy Wierzbica jak również umożliwił integrację lokalnej społeczności. Kompleks boisk jest wykorzystywany przez młodzież podczas zajęć szkolnych jak również w czasie wolnym od zajęć. Jest to miejsce spotkań i aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. 9

10 RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ Skaryszew ,00 zł ,00 zł ,00 zł Zakres projektu: Wyposażenie i budowa salonu fryzjerskiego. Beneficjent: Szatan Marian rolnik Celem projektu było podjęcie działalności gospodarczej na terenie wiejskim w zakresie usług fryzjerskich i kosmetycznych. Wnioskodawca wybudował budynek usługowo-handlowy w celu podjęcia działalności w zakresie usług fryzjerskich oraz kosmetycznych. W ramach działalności, zgodnie z życzeniami klientów, wykonuje się strzyżenie włosów, ich pielęgnacja, układanie, farbowanie, mycie a także usługi kosmetyczne: oczyszczające, pielęgnujące, ochronne i relaksacyjne. 10

11 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Wierzbica ,00 zł ,50 zł ,50 zł Zakres projektu: Rozwój firmy poprzez nowe inwestycje. Beneficjent: Marzena Jarząbek osoba fizyczna Celem projektu był wzrost zatrudnienia i dochodu firmy poprzez inwestycje w powiększenie bazy transportowej i utwardzenie terenu niezbędne do świadczenia usług transportowych. W ramach projektu zakupiono autobus z klimatyzacją, na 21 miejsc siedzących oraz wyposażono warsztat w maszyny do regeneracji i wulkanizacji ogumienia, komplet do diagnostyki pojazdów samochodowych i obsługi klimatyzacji. Beneficjent świadczy usługi transportowe na terenie LGD Wspólny Trakt, jak również na terenie całego kraju i Europy. Zakupiony autobus z klimatyzacją, ze względu na ilość miejsc siedzących jest autem innowacyjnym, bogato wyposażonym, który zapewnią komfortową podróż. 11

12 Skaryszew ,32 zł 8 385,84 zł 6 357,48 zł Zakres projektu: Umożliwienie rozwijania aktywności społeczności lokalnej, poprzez organizowanie Wyjazdowych warsztatów terapeutyczno-edukacyjnych w środowisku wodnym. Beneficjent: Stowarzyszenie Słoneczko w Skaryszewie Operacja polegała na stworzeniu systemu warsztatowego kształcenia w pływaniu. Proces szkoleniowy realizowany był pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry trenerów i instruktorów pływania, którzy w swoim warsztacie pracy stworzyli dobry klimat do nauczania pływania zarówno osób bez, jak i z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, a poprzez swoją postawę kształtowali u naszych podopiecznych ideę współzawodnictwa sportowego w sposób kompleksowy. Podopieczni Słoneczka w Skaryszewie oraz wszyscy inni, uczestniczący w projekcie zostali przygotowani do samodzielnego i bezpiecznego przebywania w środowisku wodnym oraz czerpania z tego radości w maksymalnie możliwy dla siebie sposób. 12

13 Skaryszew ,00 zł ,00 zł ,00 zł Zakres projektu: Zakup bryczek. Beneficjent: Stadnina Hubertus Celem projektu jest podnoszenie, jakości życia społeczności lokalnej, poprzez zakup bryczek aby poprawić jakość usług rekreacyjno-sportowych na terenie LGD Wspólny Trakt. Zakupione bryczki są wykorzystywane w wydarzeniach plenerowych, na terenie LGD Wspólny Trakt, a zwłaszcza na terenie Gminy Skaryszew i samego miasta Skaryszew, gdzie koń jest marką Skaryszewa, a Nasza stadnina jest jedynym takim miejscem na terenie LGD Wspólny Trakt, gdzie są świadczone tego typu usługi rekreacyjno-sportowe. W ramach swej działalności Stanina Hubertus chętnie użycza zakupione bryczki wraz z końmi i woźnicą na wszelakie imprezy plenerowe, przejazdy po okolicznych traktach. Stadnina Hubertus organizuje ferie i wakacje w siodle, podczas których uczestnicy turnusów mogą wspólnie na zakupionych bryczkach, zwiedzać okoliczną przyrodę. Dla ludzi obcowanie z koniem, przyrodą może być formę relaksu, polegającą na obcowaniu z naturą, co pozwala odreagować stres, wyciszyć się i osiągnąć ogromną przyjemność. 13

14 Kowala ,32 zł ,32 zł ,00 zł Zakres projektu: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Trablice miejsca spotkań i integracji mieszkańców. Beneficjent: Kowala Sala główna świetlicy została wyposażona w zestaw mebli, gry dla dzieci i młodzieży oraz materiały plastyczne. Ponadto do pomieszczeń zostały zakupione: biurka pod zestawy komputerowe, tablice korkowe, sprzęt biurowy oraz mul medialny tj. laptop z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne, telewizor + DVD, projektor, ekran projekcyjny oraz aparat cyfrowy. Natomiast kuchnia została wyposażona w meble kuchenne i sprzęt AGD tj. kuchnia elektryczna, kuchenka mikrofalowa, zmywarka, 2 czajniki elektryczne, lodówka oraz zestaw naczyń. Do nowo utworzonego kącika zabaw dla dzieci zostały zakupione meble, pufy piankowe, materace do ćwiczeń i zabaw, dywan oraz stolik wraz z krzesełkami. Kompletne wyposażenie świetlicy zwiększyło rolę placówki, w której odbywają się różne spotkania, od zebrań wiejskich po różnego rodzaju warsztaty rękodzielnicze, promujące ginące zawody. Zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem, gromadzą dzieci, młodzież, jak również osoby starsze. 14

15 Kowala ,00 zł 5 500,00 zł ,00 zł Zakres projektu: Wydanie książki pt Kowala w powiecie radomskim, przeszłość, teksty źródłowe, 21 sierpnia 1863 roku. Beneficjent: Kowala Przedmiotem niniejszej operacji było wydanie książki w nakładzie 1500 egzemplarzy w twardej oprawie o objętości 130 stron. Książka przedstawia, historię Kowali oraz jej najbliższych okolic. Zakres tematyczny publikacji obejmuje materiały źródłowe pochodzące z różnych okresów, od XIV w. do I poł. XX wieku. W publikacji znajdują się między innymi opisy miejscowości, artykuły o wydarzeniach z okresu powstania styczniowego i rozwoju szkolnictwa w Kowali uzupełnione o aktualny komentarz i liczne przypisy. Wyjątkowe miejsce w publikacji przypada prezentacji archiwaliów z okresu powstania styczniowego, którego 150 rocznica przypadała w 2013 roku. To wydarzenie niezmiernie ważne w dziejach Kowali, gdyż to właśnie tutaj rozegrała się jedna z największych powstańczych bitew. Od kilku lat pamięć o ówczesnych wydarzeniach i bohaterstwie mieszkańców Kowali upamiętniana jest inscenizacją bitwy, podczas Dni Kowali. 15

16 Skaryszew ,00 zł ,47 zł ,53 zł Zakres projektu: Częściowa renowacja zabytkowego parku w Gębarzowie Skaryszew. Beneficjent: Halina Kacperczyk osoba fizyczna Operacja polegała na zagospodarowaniu terenu w parku w Gębarzowie na działce nr 299/7 według projektu polegającego na: niwelacji i ukształtowaniu terenu cypla między zalewami rzeki Kobylanki, wykonaniu podstawy KAMIENNEJ pod figurę Św. Jana Nepomucena, obsadzie 10 szt. roślin klonu palmowego i wykonaniu terenów zielonych na całym cyplu. Podsumowując realizację projektu osiągnięto następujące rezultaty: ciekawe zagospodarowanie części zabytkowego parku w Gębarzowie, ocalenie od zniszczenia dzieła sztuki, wypromowanie miejscowości i jej atrakcji, danie przykładu dla innych do renowacji zabytkowych przydrożnych krzyży i kapliczek. 16

17 Skaryszew ,00 zł 2 700,00 zł ,00 zł Zakres projektu: Zakup kosiarki. Beneficjent: Ludowy Klub Sportowy Chomentów Operacja polegała na zakupie kosiarki samojezdnej firmy Husqvarna model McCulloch M TC. Szerokość koszenia 107 cm, pojemność kosza 320 l, sterowanie hydrostatyczne, która jest wykorzystywana do utrzymywania porządku tj. wykaszania trawy w sezonie letnim wokół budynków remizy strażackiej, boiska sportowego, szkoły podstawowej w Chomentowie Puszcz. Realizacja operacji przyczyniła się do podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru LGD poprzez możliwość uczestniczenia przez osoby przejeżdżające przez Chomentów w czasie trwania zawodów sportowych i innych przedsięwzięć organizowanych przez Klub Sportowy Chomentów. 17

18 Kowala ,34 zł ,34 zł ,00 zł Zakres projektu: Wyposażenie placów zabaw w miejscowości Kończyce- Kolonia. Beneficjent: Kowala Grupę docelową stanowią mieszkańcy wsi Kończyce-Kolonia, zwłaszcza dzieci i młodzież pobliskiej szkoły podstawowej oraz mieszkańcy sąsiednich wsi. Celem operacji było umożliwienie poprawy warunków życia mieszkańców miejscowości Kończyce-Kolonia, a zwłaszcza sposobu spędzania wolnego czasu wspólnie z dziećmi oraz rozwijanie infrastruktury turystycznej poprzez wykonanie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci w roku Plac zabaw jest nową formą spędzania czasu dla lokalnej społeczności, zwłaszcza dzieci, które zyskały piękne miejsce do zabawy i budowania relacji i więzi między rówieśnikami. Nowy obiekt wpłynął pozytywnie na wzrost integracji środowiska wiejskiego oraz do lepszego rozwoju infrastruktury publicznej. W ramach realizacji operacji został wykonany plac zabaw składający się z kilku różnych huśtawek, przelotni, zjeżdżalni, mostku łańcuchowego i kiwaka. 18

19 Całkowity koszt projektów Skaryszew ,82 zł ,33 zł ,49 zł Zakres projektów: Wyposażenie placów zabaw w Modrzejowicach, Odechowie i Dzierzkówku. Beneficjent: Skaryszew Realizacja projektu miała na celu wyposażenie placów zabaw w miejscowościach Modrzejowice, Odechów i Dzierzkówek, które stworzą możliwość aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu oraz zapewnią wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. W tych miejscowościach brakowało bezpiecznego miejsca przeznaczonego dla dzieci i młodzieży. W trosce o ich dobro i bezpieczeństwo Skaryszew przystosowała części terenów przy Szkołach Podstawowych, na których dzieci mogą spędzać swój wolny czas. Place zabaw są ogólnodostępnymi terenami, służącymi zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci i młodzieży szkolnej. Korzystanie z placu zabaw jest bezpłatne. Zasady korzystania z placu zabaw określają Regulaminy korzystania z placu zabaw. Dzięki wyposażeniu placów zabaw, dzieci zyskały piękne miejsca do zabawy i integracji. 19

20 Skaryszew ,00 zł ,04 zł ,96 zł Zakres projektu: Renowacja kapliczki w miejscowości Odechów. Beneficjent: Skaryszew Pomysł renowacji tej kapliczki pochodził od mieszkańców miejscowości Odechów. Na koszt prac wliczono wg kosztorysu wykonanego przez konserwatora dzieł sztuki następujące elementy; wstępne odczyszczanie powierzchni muru, odgrzybianie cegły, ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł, spoinowanie murów, montaż i wykonanie nakrywy kapliczki z piaskowca, scalanie kolorystyczne, prace ziemne, naprawa fundamentów, wykonanie przepony poziomej, konserwacja płaskorzeźby, ogrodzenie i inne. 20

21 Skaryszew ,23 zł ,28 zł ,95 zł Zakres projektu: Wespół w Zespół Na Targowej. Beneficjent: Skaryszew Celem projektu było rozwijanie tożsamości kulturalnej i aktywności mieszkańców Gminy Skaryszew poprzez kultywowanie tradycji ludowych. Dziś konieczna jest ochrona kultury ludowej dla potomnych. Integralną częścią dziedzictwa kulturowego jest rodzima tradycja ludowa i dlatego stanowi jeden z istotnych elementów składających się na wiedzę o regionie. Kultura ludowa jest w nierozerwalny sposób związana z tradycyjną sztuką, muzyką i obyczajami ludowymi, które choć są już kategorią historyczną, wciąż żywo nas interesują i poruszają. Celem działań był powrót do tego, co piękne, czym zajmowali się starsze pokolenia w naszej okolicy, promowanie kultury i sztuki ludowej wśród dzieci, młodzieży, całych rodzin i korzystanie z wiedzy i doświadczenia, jakie posiadają nasi seniorzy. Warsztaty były ogólnodostępne. Grupami docelowymi operacji były dzieci, młodzież i dorośli z terenu miasta i gminy Skaryszew. Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. 21

22 Skaryszew ,00 zł 7 481,00 zł ,00 zł Zakres projektu: Estrada Folkloru. Beneficjent: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie Celem operacji była aktywizacja mieszkańców i promocja lokalnej i regionalnej twórczości ludowej, a mianowicie folkloru i muzyki. Operacja przyczyniła się do ukazania walorów kulturowych naszego regionu poprzez, organizację koncertu Estrada Folkloru w trakcie Skaryszewskiego Jarmarku Końskiego Wstępy. Od kilkudziesięciu lat Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie w ramach Skaryszewskiego Jarmarku Końskiego Wstępy organizuje szereg imprez kulturalnych, ukazujących dziedzictwo narodowe, wartości kulturalne Mazowsza i tradycje regionu. Estrada Folkloru to cykl dwudniowych imprez towarzyszących Skaryszewskiemu Jarmarkowi Końskiemu Wstępy Estrada Folkloru to jeden z głównych punktów programu, poza ceremoniałem sprzedaży koni. Przez dwa dni na scenie ustawionej w Centrum jarmarku odbywają się koncerty muzyki ludowej. Swoją twórczość prezentują kapele i śpiewacy ludowi, zespoły obrzędowe, gawędziarze ludowi. 22

23 Kowala ,52 zł ,52 zł ,00 zł Zakres projektu: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Trablice. Beneficjent: Kowala W ramach operacji został zagospodarowany plac przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Trablice, na którym wykonano budowę chodnika, zasadzono drzewa, wykonano trawnik i odnowiono ogrodzenie. Zagospodarowanie terenu poprawiło estetykę wsi i bezpieczeństwo bawiących się dzieci, a także będzie pełniło rolę centrum wsi. Miejsce przy świetlicy służy aktywnym działaniom użytkowników, jednocześnie swoim wyglądem i formą wkomponuje się do warunków otoczenia. Celem operacji było umożliwienie poprawy, jakości spędzania czasu wolnego oraz rozwijanie aktywności społecznej poprzez zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Trablicach. Grupę docelową stanowią mieszkańcy wsi Trablice, zwłaszcza dzieci i młodzież oraz cała społeczność gminna. Świetlica wijska w Trablicach jest świetnie wyposażona, co pozwala na różnego rodzaju aktywność społeczności lokalnej. 23

24 Wierzbica 9 800,00 zł 3 348,34 zł 6 451,66 zł Zakres projektu: Festyn rodzinny Grunt to rodzinka. Beneficjent: UKS GEPARD Festyn rodzinny zorganizowany był przez Uczniowski Klub Sportowy Gepard we współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową im. Stefana Żeromskiego, Urzędem Gminy Wierzbica, Gminnym Ośrodkiem Kultury. Swoje wspaniałe umiejętności zaprezentowały formacje taneczne Flesz i Mini Flesz z Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbicy. Dużym zainteresowaniem wszystkich uczestników festynu cieszył się pokaz karate SEIDO z mistrzem Konradem Nadrowskim. Równie interesujący pokaz zaprezentowali zapaśnicy Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Orlik Wierzbica. Sportowców do występu zagrzewał, a publiczność bawił zespół cheerleaders, który w krótkim pokazie zaprezentował swoje taneczne umiejętności. Ogromnym powodzeniem, nie tylko małych uczestników festynu, cieszyły się, dmuchana zjeżdżalnia, statek skakaniec i trampoliny. Pogoda, oraz wiele atrakcji gwarantowało wspaniałą zabawę w miłej, rodzinnej atmosferze. 24

25 Skaryszew ,76 zł ,41 zł ,35 zł Zakres projektu: Wstępy Beneficjent: Skaryszew Celem operacji była promocja lokalnej i regionalnej twórczości ludowej. Przede wszystkim folkloru i muzyki, ochrona tradycji ludowej i kultury małomiasteczkowej, kultywowanie dawnych tradycji regionalnych oraz tworzenie warunków do rozwoju agroturystyki. Ponadto zintegrowanie różnych środowisk lokalnych w celu wspólnej organizacji projektu, a także kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów, zwyczajów poprzez promocję ginącego zawodu, jakim jest kowalstwo. Realizacja projektu odbywała się w trakcie dwudniowego Skaryszewskiego Jarmarku Końskiego Wstępy. Nasz projekt Wstępy przyczynił się do rozwoju infrastruktury społecznej i kulturalnej naszego środowiska i zarazem naszego wspólnego obszaru, jakim jest LGD Wspólny Trakt. Zazwyczaj na Wstępach na sprzedaż wystawianych jest około koni, a na jarmarku pojawia się do osób. Jest to największy w Polsce, a być może w Europie jarmark koni pociągowych, roboczych. 25

26 Wierzbica ,00 zł 9 365,16 zł ,84 zł Zakres projektu: II wielki piknik rodzinny żyjmy razem. Beneficjent: Wierzbica Celem projektu było zwiększenie aktywności lokalnej społeczności wiejskiej z Rudy Wielkiej poprzez wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Gminy Wierzbica. Projekt jest formą lokalnego działania mającego na celu integrację środowiska. Wspaniały piknik, słoneczna pogoda, morze atrakcji dla dzieci i całych rodzin. Plenerowa impreza w Rudzie Wielkiej była wspaniałym wydarzeniem. Kto wybrał się w niedzielę na piknik mógł odpocząć, wziąć udział w wielu konkursach z atrakcyjnymi nagrodami. Piknik Rodzinny cieszył się bardzo dużą frekwencją. Kilkaset osób w różnym wieku korzystało z wielu atrakcji, takich jak: karuzele, zjeżdżalnie, animacje dla dzieci, przejażdżki quadem, skoki na eurobungee, trampolina i wspólne biesiadowanie przy grillu. Rodzice z dziećmi rywalizowali w konkurencjach przygotowanych przez organizatorów i prezentowali swoje umiejętności taneczne. Najbardziej energetyzującym momentem pikniku okazał się pokaz taneczny mini formacji MINI FLESZ z Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbicy. 26

27 Kowala ,00 zł ,00 zł ,00 zł Zakres projektu: Organizacja imprezy plenerowej Dni Kowali w dniach sierpnia 2014 roku. Beneficjent: Kowala W ramach festynu z okazji Dni Kowali który odbył się w dniach sierpnia 2014 r. wystąpiły zespoły ludowe i kapele z Jedlińska, Skaryszewa, Wierzbicy, Wolanowa, Jastrzębi, Pionek i Kowali z repertuarem pieśni patriotycznej. Podczas występów zespołów ludowych zostały zaprezentowane radomskie stroje ludowe, odtworzone na podstawie oryginalnych strojów zachowanych w Muzeum Wsi Radomskiej. Kolejnym elementem festynu było widowisko historyczne Bitwa pod Kowalą z 1863 roku nawiązujące do wydarzeń Powstania Styczniowego, w którym wzięło udział 8 grup rekonstrukcyjnych, w tym m.in. kawaleryjskich oraz strzelców. Znaczna część widowiska odbyła się w autentycznej scenerii parku i okolic dworu w Kowali. Organizacja widowiska była lekcją historii dla lokalnej społeczności, w której uczestniczyli sami mieszkańcy. Nowością Dni Kowali była impreza sportowa o zasięgu ogólnopolskim wyścig rowerowy MTP-Kowala XC organizowany wspólnie ze stowarzyszeniem 3R Radomski Ruch Rowerowy. 27

28 Wierzbica ,00 zł ,86 zł ,14 zł Zakres projektu: Wierzbickie Dożynki Beneficjent: Wierzbica Impreza o zasięgu ponad lokalnym. W Dożynkach wzieły udział Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Wierzbica. Rezultaty: Zintegrowanie społeczeństwa i zacieśnienie więzi rodzinnych. Wypromowanie Gminy Wierzbica, Gminnego Ośrodka Kultury oraz wszystkich instytucji współpracujących przy realizacji zadania jako lokalnych ośrodków organizujących życie społeczne. Przykład dobrej praktyki dla innych. Umiejętne korzystanie z szeroko pojętej kultury regionalizm, śpiew, taniec, teatr, sztuka oraz promocja lokalnych walorów. Na estradzie, z ludowym repertuarem zaprezentowały się zespoły śpiewacze kół gospodyń wiejskich z Łączan, Polan, Pomorzan, Zalesic i Rudy Wielkiej. 28

29 PROJEKTY WSPÓŁPRACY Lokalna Grupa Działania Wspólny Trakt ,99 zł 0,00 zł ,99 zł Zakres projektu: Projekt jest wspólnym działaniem Lokalnych Grup Działania Wspólny Trakt i Na Piaskowcu, pt. ROWER. Beneficjent: Lokalna Grupa Działania Wspólny Trakt W trakcie wspólnych prac doprowadziliśmy do porozumienia między dziewięcioma gminami: Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Szydłowiec (LGD Na Piaskowcu ) oraz Kowala, Skaryszew, Wierzbica (LGD Wspólny Trakt ) w sprawie stworzenia spójnego projektu tras rowerowych, uwzględniającego rozmieszczenie najważniejszych walorów kulturowych i przyrodniczych naszych regionów oraz infrastruktury istniejącej w granicznych gminach, wybudowanej w uzgodnieniu z samorządami. Wykonanie oznakowania powierzyliśmy profesjonalistom. Dzięki temu możemy się dziś pochwalić spójną siecią ponad 250 km szlaków oznakowanych w jednolity sposób. Rozmieszczono również tablice informacyjne i komplety stołów z ławeczkami na trasie oznakowanych szlaków, a także wydano wspólną broszurę informacyjną oraz mapy szlaków rowerowych poszczególnych gmin. W ramach projektu zorganizowane zostały ponadto rajdy rowerowe rozpoczynające i kończące projekt. 29

30 Łącznie złożonych przez wnioskodawców i ocenionych przez radę LGD Wspólny Trakt zostało 85 wniosków, z czego 54 beneficjentów podpisało umowy i zrealizowało projekty. Tytuł projektu Beneficjent Dofinansowanie Utworzenie kompleksu turystyczno-rekreacyjnego w Kowali Kowala ,00 Kontynuacja budowy boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum w Wierzbicy Wierzbica ,00 Zmiana sposobu użytkowania remizy OSP na świetlicę wiejską wraz ze zmianą dachu dwuspadowego na dach kopertowy Kowala ,00 Utwardzenie terenu wzdłuż ulicy Kościelnej w miejscowości Makowiec Skaryszew ,00 Budowa remizy ze świetlicą w miejscowości Gębarzów Skaryszew ,21 Zakup maszyn i urządzeń do zakładu stolarskiego Zdzisław Wnukowski ,00 Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne Marian Szatan ,00 Zakup kosiarki KS Chomentów ,00 Częściowa renowacja zabytkowego parku w Gębarzowie gmina Skaryszew Halina Kacperczyk ,53 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, poprzez zakup środków trwałych i wzrost zatrudnienia w celu świadczenia usług tartacznych Utworzenie Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w miejscowości Chomentów Puszcz przy ulicy Głównej Remont i adaptacja budynku byłej plebani w Trablicach z przeznaczeniem na dom pamięci księdza Romana Kotlarza Przebudowa istniejącego chodnika i oczyszczenie rowu odwadniającego na odcinku Wierzbica Osiedle Wierzbica ul. Staszica Adaptacja budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Łączany Andrzej Kołodziejczyk ,00 Skaryszew ,00 Kowala ,68 Wierzbica ,00 Wierzbica ,00 Rozbudowa i wymiana gminnego oświetlenia ulicznego Wierzbica ,00 Renowacja kapliczki w miejscowości Odechów gmina Skaryszew Skaryszew ,96 Zakup bryczek Stadnina Hubertus ,00 Zakup sauny KS Chomentów ,24 Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Modrzejowice miejsce rekreacji na terenie Gminy Skaryszew Skaryszew ,00 Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Dzierzkówek Stary miejsce rekreacji na terenie Gminy Skaryszew Skaryszew ,08 Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Odechów miejsce rekreacji na terenie Gminy Skaryszew Skaryszew ,41 Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Skaryszew miejsce rekreacji na terenie Gminy Skaryszew Skaryszew ,00 Utwardzenie terenu wraz z budową miejsc postojowych w miejscowości Maków ul. Starowiejska Skaryszew ,00 30

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ODNOWA I ROZWÓJ WSI - operacje zrealizowane

ODNOWA I ROZWÓJ WSI - operacje zrealizowane ODNOWA I ROZWÓJ WSI - operacje zrealizowane LP. BENEFICJENT TYTUŁ OPERACJI CELE OPERACJI I JEJ ZAKRES 1. Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleocu Wyposażenie świetlicy przy Zabytkowym

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Wieruszów, 10 czerwca 2015 r. 1 Konferencja jest poświęcona

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Całkowita wartość projektu: 944.652,04 zł, dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres beneficjenta Tytuł operacji Punkty Wnioskowana kwota (zł)

Nazwa i adres beneficjenta Tytuł operacji Punkty Wnioskowana kwota (zł) Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój dla działania Małe projekty z Posiedzenia Rady odbytego w dniu 28 marca 2012r.

Bardziej szczegółowo

Miejsko-Gminna Biblioteka w Drobinie zrealizowała projekt pn. Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie poprzez odnowę rynku etap II

Miejsko-Gminna Biblioteka w Drobinie zrealizowała projekt pn. Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie poprzez odnowę rynku etap II Miejsko-Gminna Biblioteka w Drobinie zrealizowała projekt pn. Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie poprzez odnowę rynku etap II współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. ANKIETA MONITORUJĄCA dla działania Małe projekty z realizacji operacji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 1. Obowiązek

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłaszania projektów. do zrealizowania w ramach projektów obywatelskich w Województwie Podlaskim

Formularz zgłaszania projektów. do zrealizowania w ramach projektów obywatelskich w Województwie Podlaskim Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach projektów obywatelskich w Województwie Podlaskim 1. Podstawowe informacje* a) Tytuł projektu: Poprzez sztukę do własnej kultury b) Pomysłodawca/y:

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem 07-130 Łochów, Al. Pokoju 75 lgdbadzmyrazem@gmail.com KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Dane

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI/608/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian do Planu Odnowy Miejscowości Rozłogi

Uchwała Nr XLVI/608/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian do Planu Odnowy Miejscowości Rozłogi Uchwała Nr XLVI/608/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian do Planu Odnowy Miejscowości Rozłogi Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców LGD Ziemia Pszczyńska - VIII Biesiady Kultury Śląskiej w Pielgrzymowicach

Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców LGD Ziemia Pszczyńska - VIII Biesiady Kultury Śląskiej w Pielgrzymowicach Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Pszczyńska w ramach Działania Małe Projekty z Posiedzenia Rady, które

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY INFORMACJA DODATKOWA dla Wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: MAŁE PROJEKTY Numer wniosku o dofinansowanie* *Rubryka wypełniana

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok Załącznik nr 1 do uchwały 12/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 10.06.2011 ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD Doliną

Bardziej szczegółowo

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/165/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 października 2016 roku Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku Lp. Nazwa sołectwa 1. Będlewo

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim.

Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim. Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich W ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014

Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014 Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014 W latach 2011-2014 gmina Psary realizuje inwestycje sportowe o wartości ponad 6,8 mln zł. W latach 2011-2014 Gmina Psary pozyskała ponad

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój

Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój LGD PERŁY BESKIDU SĄDECKIEGO 2007-2013 Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój PIWNICZNA ZDRÓJ ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO W ŁOMNICY- ZDROJU Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO- TURYSTYCZNĄ ETAP

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE jednostka organizacyjna Wydział Oświaty Zespół Szkół w Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Urząd Miejski w nazwa projektu wartość

Bardziej szczegółowo

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy. Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez beneficjentów z terenu działania LGD Między Dalinem i Gościbią w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Centrum Kultury i Sportu jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Nr wniosku. Nazwa i adres beneficjenta Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Aktywni.Pl ul. Kochanowskiego 100, 26-700 Zwoleń. Wnioskowana kwota (zł)

Nr wniosku. Nazwa i adres beneficjenta Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Aktywni.Pl ul. Kochanowskiego 100, 26-700 Zwoleń. Wnioskowana kwota (zł) Wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój w Zwoleniu dla działania Małe projekty z Posiedzenia Rady odbytego

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu Numer wniosku Miejsce realizacji operacji. Województwo: świętokrzyskie Powiat: kielecki Gmina: Zagnańsk Miejscowość: Samsonów 33

Tytuł projektu Numer wniosku Miejsce realizacji operacji. Województwo: świętokrzyskie Powiat: kielecki Gmina: Zagnańsk Miejscowość: Samsonów 33 Lista operacji wybranych do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Dorzecze Bobrzy w ramach Działania Małe projekty z Posiedzenia Rady odbytego w dniach (29.10.2012 30.10.2012) Lp. Nazwa/imię

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Ocena zadowolenia mieszkańca z życia w swojej miejscowości ( 1- jestem bardzo niezadowolony/a, 6- jestem bardzo zadowolony/a)

Ocena zadowolenia mieszkańca z życia w swojej miejscowości ( 1- jestem bardzo niezadowolony/a, 6- jestem bardzo zadowolony/a) RAPORT Z ANKIETY ANALIZY POTRZEB przeprowadzonej na grupie 119 mieszkańców z terenu powiatu nowodworskiego i malborskiego w terminie maj- czerwiec 2015 r. Pkt. 1 W skali od 1 do 6 proszę ocenić swoje ogólne

Bardziej szczegółowo

LISTA WYBRANYCH OPERACJI O PRZYZNANIE POMOCY

LISTA WYBRANYCH OPERACJI O PRZYZNANIE POMOCY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty Beneficjenci tzw. Małych projektów : osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków z działania "Małe projekty" - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011

Lista rankingowa wniosków z działania Małe projekty - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011 Lista rankingowa wniosków z działania "Małe projekty" - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011 Wnioski przyjęte, które są zgodne z, uzyskały minimum punktowe i mieszczą się w alokacji środków Lp.

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTÓW

REALIZACJA PROJEKTÓW REALIZACJA PROJEKTÓW W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU W GMINIE JASTRZĘBIA Zdzisław Karaś Wójt Gminy Jastrzębia 20 marca 2013r. Gmina Jastrzębia Zadania już zrealizowane Remont budynków komunalnych w

Bardziej szczegółowo

Lista projektów. Tytuł projektu Lokalizacja operacji Wnioskowana wartość dofinansowania Woj. śląskie Zendek. Woj. śląskie Strzyżowice

Lista projektów. Tytuł projektu Lokalizacja operacji Wnioskowana wartość dofinansowania Woj. śląskie Zendek. Woj. śląskie Strzyżowice Lista projektów Załącznik do Uchwały Nr XVI/256/14 Rady Lokalnej Grupy Działania Brynica to nie granica z dnia 17 lutego 2014r. wybranych do w ramach budżetu LGD w VII naborze wniosków o przyznanie pomocy

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie- Lasy- Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2014 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w 2014

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY

LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY LSR Jest podstawowym dokumentem działania każdej Lokalnej Grupy Działania w Polsce. LSR JEST spójna ze strategią gminną i wojewódzką. Fundamentem

Bardziej szczegółowo

do STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 04-00 SOŁECTWO : Breń Osuchowski CZYSZCZENIE ROWÓW MELIORACYJNYCH Zarośnięte rowy powodują podtapianie pól i duże straty w uprawach. KANALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Przede wszystkiej liczy się pomysł

Przede wszystkiej liczy się pomysł Przede wszystkiej liczy się pomysł ciekawy, nowatorski możliwy do realizacji i odpowiadający oczekiwaniom społeczności lokalnej nt.: - organizacja szkoleń w zakresie prowadzenia działalności turystycznej

Bardziej szczegółowo

Wolimierz Odnowa wsi 2011-2020

Wolimierz Odnowa wsi 2011-2020 Wolimierz Odnowa wsi 2011-2020 1. Plan Plan założenia V. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność Najważniejsze zadania na lata 2012-2020 Plan zadania i terminy

Bardziej szczegółowo

WAKACJE W MIEŚCIE 2015

WAKACJE W MIEŚCIE 2015 WAKACJE W MIEŚCIE 2015 Oferta wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Gniewkowo przygotowana przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 roku

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 roku Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 roku Załącznik Nr 7 Lp. Sołectwo Nazwa przedsięwzięcia Dział Rozdział Paragraf Kwota 1 Anieliny 2 Bnin Zakup kruszywa na drogi 600

Bardziej szczegółowo

WYDATKI w ramach funduszu sołeckiego Gminy Strzelin w 2014 roku

WYDATKI w ramach funduszu sołeckiego Gminy Strzelin w 2014 roku Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej Strzelina Nr z dn. WYDATKI w ramach funduszu sołeckiego Gminy Strzelin w 2014 roku L.p. Sołectwo Przypadające środki przeznaczone na sołectwo w 2014 r. Wnioskowane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY INFORMACJA DODATKOWA dla Wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: MAŁE PROJEKTY Numer wniosku o dofinansowanie* *Rubryka wypełniana

Bardziej szczegółowo

5300 1000 2500 8800 5 Dąbrówka Słupska 9060 766 500 10326 6 Gąbin 795 900 1000 3500 3600 9795 7 Grzeczna Panna 5380 590 5970 8 Godzimierz

5300 1000 2500 8800 5 Dąbrówka Słupska 9060 766 500 10326 6 Gąbin 795 900 1000 3500 3600 9795 7 Grzeczna Panna 5380 590 5970 8 Godzimierz Załącznik nr 16 do uchwały Rady Miejskiej w Szubinie Nr IV/10/10 z dnia 30 grudnia 2010r. F U N D U S Z S O Ł E C K I W 2 0 1 1 R. rozdział rozdział rozdział rozdział rozdział rozdział rozdział rozdział

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji przedsięwzięć

Stan realizacji przedsięwzięć Lokalna Strategia Rozwoju Gościniec żywiołów - stan realizacji 0.0 realizacji przedsięwzięć Wszystkie wnioski wybrane przez LGD do finansowania i z podpisanymi mi Przedsięwzięcie Planowana Realizacja Rozwój

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE NR XXXII/3/2013 RADY GMINY LEGNICKIE POLE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

OBWIESZCZENIE NR XXXII/3/2013 RADY GMINY LEGNICKIE POLE. z dnia 30 grudnia 2013 r. OBWIESZCZENIE NR XXXII/3/2013 RADY GMINY LEGNICKIE POLE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, świetlic

Bardziej szczegółowo

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2015

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2015 Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art.3 ust 1) Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach

Bardziej szczegółowo

Ankieta monitorująca z realizacji operacji

Ankieta monitorująca z realizacji operacji Ankieta monitorująca z realizacji operacji Ankietę monitorującą z realizacji operacji beneficjent wypełnia na podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy, umowy przyznania pomocy oraz wniosku o płatność.

Bardziej szczegółowo

Rozszerzone i dodatkowe przedsięwzięcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Tygiel Doliny Bugu

Rozszerzone i dodatkowe przedsięwzięcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Tygiel Doliny Bugu Rozszerzone i dodatkowe przedsięwzięcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Tygiel Doliny Bugu W miesiącu lipcu br. planowane jest ogłoszenie konkursu przez Samorządy Województw na realizację dodatkowych

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA ODNOWA WSI. Henrykowo, 2011 rok

WIELKOPOLSKA ODNOWA WSI. Henrykowo, 2011 rok WIELKOPOLSKA ODNOWA WSI Henrykowo, 2011 rok PROGRAM WIELKOPOLSKA ODNOWA WSI Program Wielkopolska Odnowa Wsi został zatwierdzony Uchwałą Nr XLVIII/704/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31maja

Bardziej szczegółowo

A. W ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

A. W ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Nowe Miasto nad Wartą realizuje następujące

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania KOLD. Ireneusz Witkowski Rokosowo, r.

Lokalna Grupa Działania KOLD. Ireneusz Witkowski Rokosowo, r. Lokalna Grupa Działania KOLD Ireneusz Witkowski Rokosowo, 04.03.2011r. Teren 7 gmin 78 837 mieszkańców 138 członków w tym 7 gmin, 2 Stowarzyszenia Zarząd 7 osób Rada 14 osób BudŜet 11 653 520 PLN KOLD

Bardziej szczegółowo

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE Podedwórze, październik 2014 1. WSTĘP W dniu 24.10.2014 w Urzędzie Gminy w Podedwórzu odbyły się

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju społecznego Cel: Niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarach objętych Lokalną Strategią

Bardziej szczegółowo

Lista ocenionych wniosków złożonych w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina w ramach

Lista ocenionych wniosków złożonych w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina w ramach Strona1 Lista ocenionych wniosków złożonych w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - Małe Projekty uznanych

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016 ROK

ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016 ROK Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/125/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 16 grudnia 2015 r. w złotych Sołectwo L.p. Nazwa przedsięwzięcia (zadania) Dział Rozdział PLAN Adamowice Błotnica

Bardziej szczegółowo

ALEJE dzielnica nr 10

ALEJE dzielnica nr 10 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW ALEJE dzielnica nr 10 Kwota dla dzielnicy: 358 249,60 zł Liczba złożonych projektów: 15 Liczba projektów do głosowania :

Bardziej szczegółowo

Sport i relaks po pracy - zdrowy pracownik w Pracy

Sport i relaks po pracy - zdrowy pracownik w Pracy Sport i relaks po pracy - zdrowy pracownik w Pracy Spis treści 3.Wprowadzenie 4. Obiekty 5. Baza sportowo rekreacyjna 11. Baza hotelowa 12. Jak do nas trafić? 13. Kadra 13. Dane kontaktowe 2 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Całkowita wartość projektu: 815 501, 49 PLN. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 318 382, 53 PLN

Całkowita wartość projektu: 815 501, 49 PLN. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 318 382, 53 PLN Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku z siedzibą w Twierdzy poprzez modernizację bazy i zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej Całkowita wartość

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji operacji

Sprawozdanie z realizacji operacji Sprawozdanie z realizacji operacji (zał. nr 2 do wniosku o płatność) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja opracowana przez Fundację

Bardziej szczegółowo

Usługi publiczne w obszarze kultury perspektywa gminy wiejskiej. Teresa Pancerz-Pyrka

Usługi publiczne w obszarze kultury perspektywa gminy wiejskiej. Teresa Pancerz-Pyrka Usługi publiczne w obszarze kultury perspektywa gminy wiejskiej Teresa Pancerz-Pyrka 1 Usługi publiczne w obszarze kultury Wspieranie w działaniach zespołu ludowego Kazanowianki znad Iłżanki promującego

Bardziej szczegółowo

Nr wniosku Wnioskodawca Nazwa operacji Wartość pomocy. Wiejskie Plenerowe Warsztaty Fotograficzne. Letnia Akademia Nordic Walking 7116,09 110,42

Nr wniosku Wnioskodawca Nazwa operacji Wartość pomocy. Wiejskie Plenerowe Warsztaty Fotograficzne. Letnia Akademia Nordic Walking 7116,09 110,42 Miejsce na liście rankingowej LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH DO ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ "PARTNERSTWO ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO" 1 M/5/I/2010 2 M/4/I/2010 Nr wniosku Wnioskodawca Nazwa operacji Wartość pomocy

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r.

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r. KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY w MILANOWIE w 2015 r. Lp. Nazwa Planowanych działań Opis Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie. Współorganizator GBP w

Bardziej szczegółowo

Czym jest rewitalizacja?

Czym jest rewitalizacja? 10.10.2020_jarocin Czym jest rewitalizacja? System działań, które mają na celu przede wszystkim przywracanie do życia i zrównoważony rozwój określonych terenów, które utraciły swoje dotychczasowe funkcje

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI w ramach funduszu sołeckiego Gminy Strzelin na 2011 rok

WYDATKI w ramach funduszu sołeckiego Gminy Strzelin na 2011 rok WYDATKI w ramach funduszu sołeckiego Gminy Strzelin na 2011 rok Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej Strzelina Nr V/29/11 z dnia 1.02.2011 r. ( w złotych) Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH I WYSOKOŚCI KOSZTÓW REALIZACJI TYCH ZADAŃ W 2013 ROKU

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH I WYSOKOŚCI KOSZTÓW REALIZACJI TYCH ZADAŃ W 2013 ROKU Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013. OR-4. 523.1.2014 W dniu 31 października

Bardziej szczegółowo

Plan funduszu sołeckiego na 2015 rok planowane środki ,06

Plan funduszu sołeckiego na 2015 rok planowane środki ,06 Sołectwo Wysokość funduszu SUCHY DĄB 34 972,90 Plan funduszu sołeckiego na 2015 rok planowane środki 189 623,06 Nazwa przedsięwzięcia 1.Przysposobienie pomieszczenia w budynku na stadionie dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Zakup tablicy wyników sportowych z zegarem zasilanym panelami fotowoltaicznymi na stadion sportowy im. Majora Antoniego Maszewskiego w Kamieńsku

Zakup tablicy wyników sportowych z zegarem zasilanym panelami fotowoltaicznymi na stadion sportowy im. Majora Antoniego Maszewskiego w Kamieńsku LISTA RANKINGOWA wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach osi IV PROW 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE MAŁE PROJEKTY NA OBSZARZE LGD NYSKIE KSIĘSTWO JEZIOR I GÓR ZREALIZOWANE NA TERENIE GMINY GŁUCHOŁAZY

PIERWSZE MAŁE PROJEKTY NA OBSZARZE LGD NYSKIE KSIĘSTWO JEZIOR I GÓR ZREALIZOWANE NA TERENIE GMINY GŁUCHOŁAZY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Odnowa i rozwój wsi

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Odnowa i rozwój wsi Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi Strzyżów 2010 SPIS TREŚCI Cel działania... 3 Kto może być wnioskodawcą

Bardziej szczegółowo

Ogółem 173.832,76 173.832,76. Środki funduszu przypadającego na sołectwa. Wydatki w ramach funduszu 14.847,90. sołectwa 9.443,14 30.

Ogółem 173.832,76 173.832,76. Środki funduszu przypadającego na sołectwa. Wydatki w ramach funduszu 14.847,90. sołectwa 9.443,14 30. L.p. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadającego na sołectwa Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa 1. Dalków 14.847,90 Zakup

Bardziej szczegółowo

Kraina Kwitnących Sadów ul. Mogielnicka 19A/5 05-600 Grójec tel. 791-747-991

Kraina Kwitnących Sadów ul. Mogielnicka 19A/5 05-600 Grójec tel. 791-747-991 Kraina Kwitnących Sadów ul. Mogielnicka 19A/5 05-600 Grójec tel. 791-747-991 Grójec, 11.04.2012 r. Lista rankingowa operacji wybranych do dofinansowania w dniu 11 kwietnia 2012 r. w konkursie (MP/2012/4)

Bardziej szczegółowo

Nr wniosku. Wnioskowana kwota (zł) Lp. Nazwa i adres beneficjenta Lokalizacja operacji Tytuł operacji Punkty

Nr wniosku. Wnioskowana kwota (zł) Lp. Nazwa i adres beneficjenta Lokalizacja operacji Tytuł operacji Punkty Wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój w Zwoleniu dla działania Małe projekty z Posiedzenia Rady odbytego

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów w Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów w Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów w Wiejskich Instrumenty wsparcia aktywności lokalnej na obszarach wiejskich, udostępniane przez Samorząd Województwa Śląskiego w ramach KSOW Katowice, 13.12.2011 r. Czym jest KSOW?

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁPRACY POD AKRONIMEM KADR

PROJEKT WSPÓŁPRACY POD AKRONIMEM KADR PROJEKT WSPÓŁPRACY POD AKRONIMEM KADR Działanie 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW 2007 2013 w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu współpracy PARTNERZY PROJEKTU Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCHW 2015 ROKU

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCHW 2015 ROKU lp. Termin Nazwa wydarzenia Miejsce realizacji Organizator 1. 11.01.2015 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. 19-23.01.2015r Ferie w bibliotece 3. 31.01.2015r Dzień Seniora 4. 02.2015r. 5. KALENDARZ

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

Założenia Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Razem na Piaskowcu na lata 2014-2020

Założenia Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Razem na Piaskowcu na lata 2014-2020 Założenia Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Razem na Piaskowcu na lata 2014-2020 Obszar LSR Wyszczególnienie Województwo Rodzaj gminy Powierzchnia ewidencyjna [km 2 ] Udział ogólnej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć zgłoszonych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w 2012 roku

Wykaz przedsięwzięć zgłoszonych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w 2012 roku Załącznik nr 4 Wykaz przedsięwzięć zgłoszonych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w 2012 roku Dział, Sołectwo Nazwa zadania, Kwota Rozdział przedsięwzięcia 1 2 3 4 926-92695 926-92695 Stanomin 5 000,00

Bardziej szczegółowo

Lista złożonych wniosków w ramach działania Małe projekty. Termin naboru: 01.04.2014 r. -22.04.2014 r.

Lista złożonych wniosków w ramach działania Małe projekty. Termin naboru: 01.04.2014 r. -22.04.2014 r. Lista złożonych wniosków w ramach działania Małe projekty Termin naboru: 01.04.2014 r. -22.04.2014 r. L.p. Numer wniosku Wnioskodawca Tytuł operacji Wnioskowana kwota pomocy 1. 1/MP/2014/01 Joanna Lemańska

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 4606 UCHWAŁA NR XXVIII/167/2013 RADY GMINY LEGNICKIE POLE. z dnia 25 czerwca 2013 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 4606 UCHWAŁA NR XXVIII/167/2013 RADY GMINY LEGNICKIE POLE. z dnia 25 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 4606 UCHWAŁA NR XXVIII/167/2013 RADY GMINY LEGNICKIE POLE z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU DZIAŁANIA GMINY GRABÓW W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (wg stanu na dzień 08.01.2010 r.)

AKTUALIZACJA PLANU DZIAŁANIA GMINY GRABÓW W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (wg stanu na dzień 08.01.2010 r.) AKTUALIZACJA PLANU DZIAŁANIA GMINY GRABÓW W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (wg stanu na dzień 08.01.2010 r.) 1. Adres gminy Nazwa Gminy GRABÓW Województwo ŁÓDZKIE Miejscowość GRABÓW Ulica 1-go MAJA

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja operacji (województwo, powiat, gmina, miejscowość) Informacja o zgodności/ niezgodności operacji z LSR. Nazwa i adres beneficjenta

Lokalizacja operacji (województwo, powiat, gmina, miejscowość) Informacja o zgodności/ niezgodności operacji z LSR. Nazwa i adres beneficjenta Lista wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Krzemienny Krąg w ramach Działania: Małe projekty które zostały wybrane do finansowania na Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianie 1 BARKWEDA 1 Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia 5 000,00 5 000,00. Nazwa przedsięwzięcia

Plan po zmianie 1 BARKWEDA 1 Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia 5 000,00 5 000,00. Nazwa przedsięwzięcia Lp PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 01 ROKU Nazwa sołectwa Nazwa przedsięwzięcia Plan Zmiana 0.10.01r. Plan po zmianie 1 BARKWEDA 1 Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia 000,00 000,00 Zakup roślinności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NRX/58/11 RADY MIASTA BRAŃSK z dnia 10 listopada 2011r.

UCHWAŁA NRX/58/11 RADY MIASTA BRAŃSK z dnia 10 listopada 2011r. UCHWAŁA NRX/58/11 RADY MIASTA BRAŃSK z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/145/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie Przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brańsk na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr... Rady Gminy Gaworzyce z dnia.

PROJEKT Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr... Rady Gminy Gaworzyce z dnia. PROJEKT Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr... Rady Gminy Gaworzyce z dnia. L.p. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadającego na sołectwa Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok Przedsięwzięcia przewidziane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku

Sprawozdanie z wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku Sprawozdanie z wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku L.p. Sołectwo Wysokość Wydatki w ramach Wydatki Wykonanie Nazwa przedsięwzięcia środków przedsięwzięć ogółem w % Doposażenie

Bardziej szczegółowo

Z Leśną Krainą po Unijne pieniądze!

Z Leśną Krainą po Unijne pieniądze! Z Leśną Krainą po Unijne pieniądze! 1. O nas 2. LSR 2009 2014 3. LSR 2014-2020 O nas dane podstawowe: Nazwa: Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska Status prawny: Stowarzyszenie Data i numer

Bardziej szczegółowo