PRZYKŁADY PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA WSPÓLNY TRAKT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZYKŁADY PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA WSPÓLNY TRAKT"

Transkrypt

1 PRZYKŁADY PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA WSPÓLNY TRAKT Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2 Szanowni Państwo Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wspólny Trakt powołane zostało w 2008 roku i obejmuje swoim zasięgiem obszar trzech gmin; Kowala, Skaryszew i Wierzbica w celu realizacji projektu LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Projekt zakładał bezpośrednie dotarcie ze szczegółową informacją o realizowanych projektach do jak większej Grupy potencjalnych beneficjentów. W ciągu tych siedmiu lat, dzięki dobrej współpracy z samorządami, członkami stowarzyszenia, innymi organizacjami, a także ze społeczeństwem, udało nam się zrealizować wiele dobrych i ciekawych projektów. Odwiedzając miejscowości z terenu Lokalnej Grupy Działania Wspólny Trakt, widzimy przykłady działalności naszego stowarzyszenia wybudowane lub wyremontowane świetlice wiejski, place zabaw, znaki szlaków rowerowych, boiska, podjazdy, odnowione figurki, oświetlenie i wiele innych. Ponadto przez ten okres w ramach tzw. Małych Projektów, dofinansowanych zostało wiele festynów rodzinnych, okolicznościowych, Wstępów, dożynek, zawodów sportowych i innych. Bardzo ważna była nasza obecność na spotkaniach organizowanych przez samorządy i organizacje pozarządowe. Spotykaliśmy się na warsztatach z tzw. ginących zawodów, które cieszyły się zawsze dużym zainteresowaniem. Organizowaliśmy wyjazdy studyjne do innych Lokalnych Grup Działania w celu poznania dobrych praktyk i wymiany doświadczeń. Byliśmy także obecni na targach Agrotravel. Organizowaliśmy szkolenia dla potencjalnych beneficjentów, uczestniczyliśmy w wielu szkoleniach i konferencjach organizowanych m.in. przez Urząd Marszałkowski i inne. Zebranie doświadczeń przy realizacji programu i przedstawienie ich części w publikacji, pomoże potencjalnym, przyszłym beneficjentom wykorzystać je we własnych działaniach. Wyrażam nadzieję, że przedstawiona publikacja przybliży Państwu niektóre projekty zrealizowane za pośrednictwem naszego stowarzyszenia, a także zachęci do korzystania ze środków unijnych w nowym okresie programowania Prezes Zarządu Teresa Majkusiak

3 Zarząd Stowarzyszenia LGD Wspólny Trakt Teresa Majkusiak Prezes, Mieczysław Gębski Wiceprezes, Sławomir Kucharczyk Wiceprezes, Aneta Farbiś, Bożena Grzyb, Paweł Piasek Członkowie Zarządu Rada Stowarzyszenia LGD Wspólny Trakt Ireneusz Kumięga Przewodniczący Rady, Dariusz Myśliwiec, Sławomir Stanik, Danuta Wilanowicz, Zbigniew Banaszkiewicz, Adam Stachurski, Halina Kozyra, Arkadiusz Pięta, Tomasz Kruk, Andrzej Smorągiewicz, Wojciech Kolasa, Piotr Skorek Członkowie Rady Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Wspólny Trakt Copyright by: LGD Wspólny Trakt Tekst i opracowanie: Paweł Piasek Zdjęcia: archiwum LGD Wspólny Trakt 3

4 ODNOWA I ROZWÓJ WSI Kowala ,86 zł ,86 zł ,00 zł Zakres projektu: Utworzenie kompleksu turystyczno-rekreacyjnego w Kowali. Beneficjent: Kowala Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kowali realizowana była dwuetapowo. W pierwszym etapie realizacji tego zadania powstało trawiste, pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, natomiast w kolejnym etapie wybudowane zostały m.in. trybuny, wiaty dla zawodników i trenerów, ogrodzenie, oświetlenie i piłkochwyty oraz muszla koncertowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Obecnie kompleks stanowi nowoczesną bazę sportowo-rekreacyjną, stwarzającą idealne możliwości do organizacji rozgrywek sportowych dla zawodników oraz drużyn różnych dyscyplin sportowych, zarówno z gminy jak i całego województwa oraz organizacji szeregu imprez plenerowych o charakterze rekreacyjno-kulturalnym i edukacyjnohistorycznym. Celem operacji było polepszenie jakości życia mieszkańców Gminy oraz większa dostępność społeczności wiejskiej do miejsc rozrywki, sportu i rekreacji. 4

5 ODNOWA I ROZWÓJ WSI Kowala ,57 zł ,89 zł ,68 zł Zakres projektu: Remont i adaptacja budynku byłej plebani w Trablicach z przeznaczeniem na Dom Pamięci Księdza Romana Kotlarza. Beneficjent: Kowala W ramach inwestycji wykonano remont i adaptację budynku po byłej plebani, który obecnie służy mieszkańcom jako świetlica wiejska, miejsce spotkań, zebrań wiejskich oraz dla potrzeb promocji kultury związanej z ówczesnym proboszczem parafii w Pelagowie (Trablicach) Ks. Romanem Kotlarzem zwanym legendarnym kapelanem robotników radomskiego Czerwca Realizacja operacji przyczyniła się do stworzenia warunków dla pogłębienia więzi społecznych i integracji mieszkańców. W jednym z pomieszczeń znajdują się pamiątki po ks. Kotlarzu, w kolejnym jest sala przeznaczona na miejsce zebrań, spotkań a w trzecim pomieszczeniu została utworzona salka komputerowa. Ponadto zapewniony jest dostęp do kuchni i łazienki. Wyposażenie pomieszczeń zostało sfinansowane przez gminę, a pamiątki po Ks. Kotlarzu pochodzą od mieszkańców i uzupełniane z darów, instytucji jak i osób prywatnych. 5

6 ODNOWA I ROZWÓJ WSI Skaryszew ,20 zł ,20 zł ,00 zł Zakres projektu: Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Skaryszew miejsce rekreacji na terenie Gminy Skaryszew. Beneficjent: Skaryszew Projekt polegał na budowie placu zabaw z nawierzchnią z płyt systemowych EPDM. W ramach realizacji operacji wykonano podbudowę z piasku, nawierzchnię z płyt systemowych EPDM, obrzeża z granulatu gumowego, ogrodzenie placu z paneli systemowych cynkowanych, zamontowano urządzenia placu zabaw tj. karuzela, panele edukacyjne, zestaw zabawowy z wieżą, huśtawkę wahadłową, huśtawkę wagową, bujaki na sprężynie, ławki, kosze na śmieci oraz tablicę z regulaminem. Powstały plac zabaw ma służyć integracji społecznej dzieci z terenu miasta Skaryszew jak również miejscowości ościennych. Ponadto stanowi miejsce aktywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci. Celem projektu było umożliwienie poprawy warunków życia mieszkańców miejscowości Skaryszew, a zwłaszcza sposobu spędzania wolnego czasu wspólnie z dziećmi oraz rozwijanie infrastruktury turystycznej poprzez wykonanie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci. 6

7 ODNOWA I ROZWÓJ WSI Skaryszew ,03 zł ,03 zł ,00 zł Zakres projektu: Utworzenie Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w miejscowości Chomentów Puszcz przy ulicy Głównej. Beneficjent: Skaryszew Projekt polegał na utworzeniu Ośrodka Społeczno-Kulturalnego poprzez rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku remizy z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne. W ramach realizacji operacji powstały zaplecza lokalowe dla działalności prowadzonych przez Kolo Gospodyń Wiejskich Chomentowianki, Klub Sportowy Chomentów jak również powstały sale przeznaczone na świetlicę wiejską oraz różnego rodzaju spotkania organizowane przez mieszkańców. Świetlica wiejska jest do dyspozycji sportowców przez cały tydzień, na treningi od poniedziałku do piątku oraz mecze mistrzowskie w soboty i niedziele. W budynku mieści się siłownia oraz sauna. 7

8 ODNOWA I ROZWÓJ WSI Wierzbica ,41 zł ,41 zł ,00 zł Zakres projektu: Adaptacja budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Łączany. Beneficjent: Wierzbica Projekt mający na celu adaptację budynku OSP dla potrzeb Świetlicy Wiejskiej zakładał wykonanie robót remontowych, budowlanych oraz wykonanie centralnego ogrzewania. W ramach projektu zostały wykonane następujące obiekty lub roboty budowlane: budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego wraz z posadowieniem zbiornika naziemnego, wykonanie wewnętrznej instalacji; gazowej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz kotłowni. W ramach robót budowlanych wykonano sprawdzenie przewodów kominowych, zamurowanie ubytków w ścianach i posadzkach, wykonanie tynków wewnętrznych, pomalowanie powierzchni wewnętrznych farbami emulsyjnymi oraz wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kotłowni gazowej. Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy jakości i standardu życia mieszkańców oraz zaspakajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych. W świetlicy organizuje się wiele spotkań i warsztatów. 8

9 ODNOWA I ROZWÓJ WSI Wierzbica ,20 zł ,20 zł ,00 zł Zakres projektu: Kontynuacja budowy boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum w Wierzbicy. Beneficjent: Wierzbica Kontynuacja budowy boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum w Wierzbicy polegała na wykonaniu boiska piłkarskiego o nawierzchni ze sztucznej trawy, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z granulatu gumowego, bieżni ze skocznią w dal, boiska do koszykówki oraz boiska do siatkówki. Ponadto wykonano ogrodzenie i piłkochwyty oraz zamontowano elementy wyposażenia boiska. Celem projektu było wybudowanie nowoczesnych obiektów sportowych jako miejsca realizacji zajęć o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla młodzieży szkolnej i miejscowego społeczeństwa. Wybudowany obiekt przyczynił się do wzrostu atrakcyjności obszarów wiejskich, spowodował poprawę wizerunku Gminy Wierzbica jak również umożliwił integrację lokalnej społeczności. Kompleks boisk jest wykorzystywany przez młodzież podczas zajęć szkolnych jak również w czasie wolnym od zajęć. Jest to miejsce spotkań i aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. 9

10 RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ Skaryszew ,00 zł ,00 zł ,00 zł Zakres projektu: Wyposażenie i budowa salonu fryzjerskiego. Beneficjent: Szatan Marian rolnik Celem projektu było podjęcie działalności gospodarczej na terenie wiejskim w zakresie usług fryzjerskich i kosmetycznych. Wnioskodawca wybudował budynek usługowo-handlowy w celu podjęcia działalności w zakresie usług fryzjerskich oraz kosmetycznych. W ramach działalności, zgodnie z życzeniami klientów, wykonuje się strzyżenie włosów, ich pielęgnacja, układanie, farbowanie, mycie a także usługi kosmetyczne: oczyszczające, pielęgnujące, ochronne i relaksacyjne. 10

11 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Wierzbica ,00 zł ,50 zł ,50 zł Zakres projektu: Rozwój firmy poprzez nowe inwestycje. Beneficjent: Marzena Jarząbek osoba fizyczna Celem projektu był wzrost zatrudnienia i dochodu firmy poprzez inwestycje w powiększenie bazy transportowej i utwardzenie terenu niezbędne do świadczenia usług transportowych. W ramach projektu zakupiono autobus z klimatyzacją, na 21 miejsc siedzących oraz wyposażono warsztat w maszyny do regeneracji i wulkanizacji ogumienia, komplet do diagnostyki pojazdów samochodowych i obsługi klimatyzacji. Beneficjent świadczy usługi transportowe na terenie LGD Wspólny Trakt, jak również na terenie całego kraju i Europy. Zakupiony autobus z klimatyzacją, ze względu na ilość miejsc siedzących jest autem innowacyjnym, bogato wyposażonym, który zapewnią komfortową podróż. 11

12 Skaryszew ,32 zł 8 385,84 zł 6 357,48 zł Zakres projektu: Umożliwienie rozwijania aktywności społeczności lokalnej, poprzez organizowanie Wyjazdowych warsztatów terapeutyczno-edukacyjnych w środowisku wodnym. Beneficjent: Stowarzyszenie Słoneczko w Skaryszewie Operacja polegała na stworzeniu systemu warsztatowego kształcenia w pływaniu. Proces szkoleniowy realizowany był pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry trenerów i instruktorów pływania, którzy w swoim warsztacie pracy stworzyli dobry klimat do nauczania pływania zarówno osób bez, jak i z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, a poprzez swoją postawę kształtowali u naszych podopiecznych ideę współzawodnictwa sportowego w sposób kompleksowy. Podopieczni Słoneczka w Skaryszewie oraz wszyscy inni, uczestniczący w projekcie zostali przygotowani do samodzielnego i bezpiecznego przebywania w środowisku wodnym oraz czerpania z tego radości w maksymalnie możliwy dla siebie sposób. 12

13 Skaryszew ,00 zł ,00 zł ,00 zł Zakres projektu: Zakup bryczek. Beneficjent: Stadnina Hubertus Celem projektu jest podnoszenie, jakości życia społeczności lokalnej, poprzez zakup bryczek aby poprawić jakość usług rekreacyjno-sportowych na terenie LGD Wspólny Trakt. Zakupione bryczki są wykorzystywane w wydarzeniach plenerowych, na terenie LGD Wspólny Trakt, a zwłaszcza na terenie Gminy Skaryszew i samego miasta Skaryszew, gdzie koń jest marką Skaryszewa, a Nasza stadnina jest jedynym takim miejscem na terenie LGD Wspólny Trakt, gdzie są świadczone tego typu usługi rekreacyjno-sportowe. W ramach swej działalności Stanina Hubertus chętnie użycza zakupione bryczki wraz z końmi i woźnicą na wszelakie imprezy plenerowe, przejazdy po okolicznych traktach. Stadnina Hubertus organizuje ferie i wakacje w siodle, podczas których uczestnicy turnusów mogą wspólnie na zakupionych bryczkach, zwiedzać okoliczną przyrodę. Dla ludzi obcowanie z koniem, przyrodą może być formę relaksu, polegającą na obcowaniu z naturą, co pozwala odreagować stres, wyciszyć się i osiągnąć ogromną przyjemność. 13

14 Kowala ,32 zł ,32 zł ,00 zł Zakres projektu: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Trablice miejsca spotkań i integracji mieszkańców. Beneficjent: Kowala Sala główna świetlicy została wyposażona w zestaw mebli, gry dla dzieci i młodzieży oraz materiały plastyczne. Ponadto do pomieszczeń zostały zakupione: biurka pod zestawy komputerowe, tablice korkowe, sprzęt biurowy oraz mul medialny tj. laptop z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne, telewizor + DVD, projektor, ekran projekcyjny oraz aparat cyfrowy. Natomiast kuchnia została wyposażona w meble kuchenne i sprzęt AGD tj. kuchnia elektryczna, kuchenka mikrofalowa, zmywarka, 2 czajniki elektryczne, lodówka oraz zestaw naczyń. Do nowo utworzonego kącika zabaw dla dzieci zostały zakupione meble, pufy piankowe, materace do ćwiczeń i zabaw, dywan oraz stolik wraz z krzesełkami. Kompletne wyposażenie świetlicy zwiększyło rolę placówki, w której odbywają się różne spotkania, od zebrań wiejskich po różnego rodzaju warsztaty rękodzielnicze, promujące ginące zawody. Zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem, gromadzą dzieci, młodzież, jak również osoby starsze. 14

15 Kowala ,00 zł 5 500,00 zł ,00 zł Zakres projektu: Wydanie książki pt Kowala w powiecie radomskim, przeszłość, teksty źródłowe, 21 sierpnia 1863 roku. Beneficjent: Kowala Przedmiotem niniejszej operacji było wydanie książki w nakładzie 1500 egzemplarzy w twardej oprawie o objętości 130 stron. Książka przedstawia, historię Kowali oraz jej najbliższych okolic. Zakres tematyczny publikacji obejmuje materiały źródłowe pochodzące z różnych okresów, od XIV w. do I poł. XX wieku. W publikacji znajdują się między innymi opisy miejscowości, artykuły o wydarzeniach z okresu powstania styczniowego i rozwoju szkolnictwa w Kowali uzupełnione o aktualny komentarz i liczne przypisy. Wyjątkowe miejsce w publikacji przypada prezentacji archiwaliów z okresu powstania styczniowego, którego 150 rocznica przypadała w 2013 roku. To wydarzenie niezmiernie ważne w dziejach Kowali, gdyż to właśnie tutaj rozegrała się jedna z największych powstańczych bitew. Od kilku lat pamięć o ówczesnych wydarzeniach i bohaterstwie mieszkańców Kowali upamiętniana jest inscenizacją bitwy, podczas Dni Kowali. 15

16 Skaryszew ,00 zł ,47 zł ,53 zł Zakres projektu: Częściowa renowacja zabytkowego parku w Gębarzowie Skaryszew. Beneficjent: Halina Kacperczyk osoba fizyczna Operacja polegała na zagospodarowaniu terenu w parku w Gębarzowie na działce nr 299/7 według projektu polegającego na: niwelacji i ukształtowaniu terenu cypla między zalewami rzeki Kobylanki, wykonaniu podstawy KAMIENNEJ pod figurę Św. Jana Nepomucena, obsadzie 10 szt. roślin klonu palmowego i wykonaniu terenów zielonych na całym cyplu. Podsumowując realizację projektu osiągnięto następujące rezultaty: ciekawe zagospodarowanie części zabytkowego parku w Gębarzowie, ocalenie od zniszczenia dzieła sztuki, wypromowanie miejscowości i jej atrakcji, danie przykładu dla innych do renowacji zabytkowych przydrożnych krzyży i kapliczek. 16

17 Skaryszew ,00 zł 2 700,00 zł ,00 zł Zakres projektu: Zakup kosiarki. Beneficjent: Ludowy Klub Sportowy Chomentów Operacja polegała na zakupie kosiarki samojezdnej firmy Husqvarna model McCulloch M TC. Szerokość koszenia 107 cm, pojemność kosza 320 l, sterowanie hydrostatyczne, która jest wykorzystywana do utrzymywania porządku tj. wykaszania trawy w sezonie letnim wokół budynków remizy strażackiej, boiska sportowego, szkoły podstawowej w Chomentowie Puszcz. Realizacja operacji przyczyniła się do podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru LGD poprzez możliwość uczestniczenia przez osoby przejeżdżające przez Chomentów w czasie trwania zawodów sportowych i innych przedsięwzięć organizowanych przez Klub Sportowy Chomentów. 17

18 Kowala ,34 zł ,34 zł ,00 zł Zakres projektu: Wyposażenie placów zabaw w miejscowości Kończyce- Kolonia. Beneficjent: Kowala Grupę docelową stanowią mieszkańcy wsi Kończyce-Kolonia, zwłaszcza dzieci i młodzież pobliskiej szkoły podstawowej oraz mieszkańcy sąsiednich wsi. Celem operacji było umożliwienie poprawy warunków życia mieszkańców miejscowości Kończyce-Kolonia, a zwłaszcza sposobu spędzania wolnego czasu wspólnie z dziećmi oraz rozwijanie infrastruktury turystycznej poprzez wykonanie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci w roku Plac zabaw jest nową formą spędzania czasu dla lokalnej społeczności, zwłaszcza dzieci, które zyskały piękne miejsce do zabawy i budowania relacji i więzi między rówieśnikami. Nowy obiekt wpłynął pozytywnie na wzrost integracji środowiska wiejskiego oraz do lepszego rozwoju infrastruktury publicznej. W ramach realizacji operacji został wykonany plac zabaw składający się z kilku różnych huśtawek, przelotni, zjeżdżalni, mostku łańcuchowego i kiwaka. 18

19 Całkowity koszt projektów Skaryszew ,82 zł ,33 zł ,49 zł Zakres projektów: Wyposażenie placów zabaw w Modrzejowicach, Odechowie i Dzierzkówku. Beneficjent: Skaryszew Realizacja projektu miała na celu wyposażenie placów zabaw w miejscowościach Modrzejowice, Odechów i Dzierzkówek, które stworzą możliwość aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu oraz zapewnią wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. W tych miejscowościach brakowało bezpiecznego miejsca przeznaczonego dla dzieci i młodzieży. W trosce o ich dobro i bezpieczeństwo Skaryszew przystosowała części terenów przy Szkołach Podstawowych, na których dzieci mogą spędzać swój wolny czas. Place zabaw są ogólnodostępnymi terenami, służącymi zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci i młodzieży szkolnej. Korzystanie z placu zabaw jest bezpłatne. Zasady korzystania z placu zabaw określają Regulaminy korzystania z placu zabaw. Dzięki wyposażeniu placów zabaw, dzieci zyskały piękne miejsca do zabawy i integracji. 19

20 Skaryszew ,00 zł ,04 zł ,96 zł Zakres projektu: Renowacja kapliczki w miejscowości Odechów. Beneficjent: Skaryszew Pomysł renowacji tej kapliczki pochodził od mieszkańców miejscowości Odechów. Na koszt prac wliczono wg kosztorysu wykonanego przez konserwatora dzieł sztuki następujące elementy; wstępne odczyszczanie powierzchni muru, odgrzybianie cegły, ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł, spoinowanie murów, montaż i wykonanie nakrywy kapliczki z piaskowca, scalanie kolorystyczne, prace ziemne, naprawa fundamentów, wykonanie przepony poziomej, konserwacja płaskorzeźby, ogrodzenie i inne. 20

21 Skaryszew ,23 zł ,28 zł ,95 zł Zakres projektu: Wespół w Zespół Na Targowej. Beneficjent: Skaryszew Celem projektu było rozwijanie tożsamości kulturalnej i aktywności mieszkańców Gminy Skaryszew poprzez kultywowanie tradycji ludowych. Dziś konieczna jest ochrona kultury ludowej dla potomnych. Integralną częścią dziedzictwa kulturowego jest rodzima tradycja ludowa i dlatego stanowi jeden z istotnych elementów składających się na wiedzę o regionie. Kultura ludowa jest w nierozerwalny sposób związana z tradycyjną sztuką, muzyką i obyczajami ludowymi, które choć są już kategorią historyczną, wciąż żywo nas interesują i poruszają. Celem działań był powrót do tego, co piękne, czym zajmowali się starsze pokolenia w naszej okolicy, promowanie kultury i sztuki ludowej wśród dzieci, młodzieży, całych rodzin i korzystanie z wiedzy i doświadczenia, jakie posiadają nasi seniorzy. Warsztaty były ogólnodostępne. Grupami docelowymi operacji były dzieci, młodzież i dorośli z terenu miasta i gminy Skaryszew. Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. 21

22 Skaryszew ,00 zł 7 481,00 zł ,00 zł Zakres projektu: Estrada Folkloru. Beneficjent: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie Celem operacji była aktywizacja mieszkańców i promocja lokalnej i regionalnej twórczości ludowej, a mianowicie folkloru i muzyki. Operacja przyczyniła się do ukazania walorów kulturowych naszego regionu poprzez, organizację koncertu Estrada Folkloru w trakcie Skaryszewskiego Jarmarku Końskiego Wstępy. Od kilkudziesięciu lat Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie w ramach Skaryszewskiego Jarmarku Końskiego Wstępy organizuje szereg imprez kulturalnych, ukazujących dziedzictwo narodowe, wartości kulturalne Mazowsza i tradycje regionu. Estrada Folkloru to cykl dwudniowych imprez towarzyszących Skaryszewskiemu Jarmarkowi Końskiemu Wstępy Estrada Folkloru to jeden z głównych punktów programu, poza ceremoniałem sprzedaży koni. Przez dwa dni na scenie ustawionej w Centrum jarmarku odbywają się koncerty muzyki ludowej. Swoją twórczość prezentują kapele i śpiewacy ludowi, zespoły obrzędowe, gawędziarze ludowi. 22

23 Kowala ,52 zł ,52 zł ,00 zł Zakres projektu: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Trablice. Beneficjent: Kowala W ramach operacji został zagospodarowany plac przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Trablice, na którym wykonano budowę chodnika, zasadzono drzewa, wykonano trawnik i odnowiono ogrodzenie. Zagospodarowanie terenu poprawiło estetykę wsi i bezpieczeństwo bawiących się dzieci, a także będzie pełniło rolę centrum wsi. Miejsce przy świetlicy służy aktywnym działaniom użytkowników, jednocześnie swoim wyglądem i formą wkomponuje się do warunków otoczenia. Celem operacji było umożliwienie poprawy, jakości spędzania czasu wolnego oraz rozwijanie aktywności społecznej poprzez zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Trablicach. Grupę docelową stanowią mieszkańcy wsi Trablice, zwłaszcza dzieci i młodzież oraz cała społeczność gminna. Świetlica wijska w Trablicach jest świetnie wyposażona, co pozwala na różnego rodzaju aktywność społeczności lokalnej. 23

24 Wierzbica 9 800,00 zł 3 348,34 zł 6 451,66 zł Zakres projektu: Festyn rodzinny Grunt to rodzinka. Beneficjent: UKS GEPARD Festyn rodzinny zorganizowany był przez Uczniowski Klub Sportowy Gepard we współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową im. Stefana Żeromskiego, Urzędem Gminy Wierzbica, Gminnym Ośrodkiem Kultury. Swoje wspaniałe umiejętności zaprezentowały formacje taneczne Flesz i Mini Flesz z Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbicy. Dużym zainteresowaniem wszystkich uczestników festynu cieszył się pokaz karate SEIDO z mistrzem Konradem Nadrowskim. Równie interesujący pokaz zaprezentowali zapaśnicy Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Orlik Wierzbica. Sportowców do występu zagrzewał, a publiczność bawił zespół cheerleaders, który w krótkim pokazie zaprezentował swoje taneczne umiejętności. Ogromnym powodzeniem, nie tylko małych uczestników festynu, cieszyły się, dmuchana zjeżdżalnia, statek skakaniec i trampoliny. Pogoda, oraz wiele atrakcji gwarantowało wspaniałą zabawę w miłej, rodzinnej atmosferze. 24

25 Skaryszew ,76 zł ,41 zł ,35 zł Zakres projektu: Wstępy Beneficjent: Skaryszew Celem operacji była promocja lokalnej i regionalnej twórczości ludowej. Przede wszystkim folkloru i muzyki, ochrona tradycji ludowej i kultury małomiasteczkowej, kultywowanie dawnych tradycji regionalnych oraz tworzenie warunków do rozwoju agroturystyki. Ponadto zintegrowanie różnych środowisk lokalnych w celu wspólnej organizacji projektu, a także kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów, zwyczajów poprzez promocję ginącego zawodu, jakim jest kowalstwo. Realizacja projektu odbywała się w trakcie dwudniowego Skaryszewskiego Jarmarku Końskiego Wstępy. Nasz projekt Wstępy przyczynił się do rozwoju infrastruktury społecznej i kulturalnej naszego środowiska i zarazem naszego wspólnego obszaru, jakim jest LGD Wspólny Trakt. Zazwyczaj na Wstępach na sprzedaż wystawianych jest około koni, a na jarmarku pojawia się do osób. Jest to największy w Polsce, a być może w Europie jarmark koni pociągowych, roboczych. 25

26 Wierzbica ,00 zł 9 365,16 zł ,84 zł Zakres projektu: II wielki piknik rodzinny żyjmy razem. Beneficjent: Wierzbica Celem projektu było zwiększenie aktywności lokalnej społeczności wiejskiej z Rudy Wielkiej poprzez wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Gminy Wierzbica. Projekt jest formą lokalnego działania mającego na celu integrację środowiska. Wspaniały piknik, słoneczna pogoda, morze atrakcji dla dzieci i całych rodzin. Plenerowa impreza w Rudzie Wielkiej była wspaniałym wydarzeniem. Kto wybrał się w niedzielę na piknik mógł odpocząć, wziąć udział w wielu konkursach z atrakcyjnymi nagrodami. Piknik Rodzinny cieszył się bardzo dużą frekwencją. Kilkaset osób w różnym wieku korzystało z wielu atrakcji, takich jak: karuzele, zjeżdżalnie, animacje dla dzieci, przejażdżki quadem, skoki na eurobungee, trampolina i wspólne biesiadowanie przy grillu. Rodzice z dziećmi rywalizowali w konkurencjach przygotowanych przez organizatorów i prezentowali swoje umiejętności taneczne. Najbardziej energetyzującym momentem pikniku okazał się pokaz taneczny mini formacji MINI FLESZ z Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbicy. 26

27 Kowala ,00 zł ,00 zł ,00 zł Zakres projektu: Organizacja imprezy plenerowej Dni Kowali w dniach sierpnia 2014 roku. Beneficjent: Kowala W ramach festynu z okazji Dni Kowali który odbył się w dniach sierpnia 2014 r. wystąpiły zespoły ludowe i kapele z Jedlińska, Skaryszewa, Wierzbicy, Wolanowa, Jastrzębi, Pionek i Kowali z repertuarem pieśni patriotycznej. Podczas występów zespołów ludowych zostały zaprezentowane radomskie stroje ludowe, odtworzone na podstawie oryginalnych strojów zachowanych w Muzeum Wsi Radomskiej. Kolejnym elementem festynu było widowisko historyczne Bitwa pod Kowalą z 1863 roku nawiązujące do wydarzeń Powstania Styczniowego, w którym wzięło udział 8 grup rekonstrukcyjnych, w tym m.in. kawaleryjskich oraz strzelców. Znaczna część widowiska odbyła się w autentycznej scenerii parku i okolic dworu w Kowali. Organizacja widowiska była lekcją historii dla lokalnej społeczności, w której uczestniczyli sami mieszkańcy. Nowością Dni Kowali była impreza sportowa o zasięgu ogólnopolskim wyścig rowerowy MTP-Kowala XC organizowany wspólnie ze stowarzyszeniem 3R Radomski Ruch Rowerowy. 27

28 Wierzbica ,00 zł ,86 zł ,14 zł Zakres projektu: Wierzbickie Dożynki Beneficjent: Wierzbica Impreza o zasięgu ponad lokalnym. W Dożynkach wzieły udział Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Wierzbica. Rezultaty: Zintegrowanie społeczeństwa i zacieśnienie więzi rodzinnych. Wypromowanie Gminy Wierzbica, Gminnego Ośrodka Kultury oraz wszystkich instytucji współpracujących przy realizacji zadania jako lokalnych ośrodków organizujących życie społeczne. Przykład dobrej praktyki dla innych. Umiejętne korzystanie z szeroko pojętej kultury regionalizm, śpiew, taniec, teatr, sztuka oraz promocja lokalnych walorów. Na estradzie, z ludowym repertuarem zaprezentowały się zespoły śpiewacze kół gospodyń wiejskich z Łączan, Polan, Pomorzan, Zalesic i Rudy Wielkiej. 28

29 PROJEKTY WSPÓŁPRACY Lokalna Grupa Działania Wspólny Trakt ,99 zł 0,00 zł ,99 zł Zakres projektu: Projekt jest wspólnym działaniem Lokalnych Grup Działania Wspólny Trakt i Na Piaskowcu, pt. ROWER. Beneficjent: Lokalna Grupa Działania Wspólny Trakt W trakcie wspólnych prac doprowadziliśmy do porozumienia między dziewięcioma gminami: Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Szydłowiec (LGD Na Piaskowcu ) oraz Kowala, Skaryszew, Wierzbica (LGD Wspólny Trakt ) w sprawie stworzenia spójnego projektu tras rowerowych, uwzględniającego rozmieszczenie najważniejszych walorów kulturowych i przyrodniczych naszych regionów oraz infrastruktury istniejącej w granicznych gminach, wybudowanej w uzgodnieniu z samorządami. Wykonanie oznakowania powierzyliśmy profesjonalistom. Dzięki temu możemy się dziś pochwalić spójną siecią ponad 250 km szlaków oznakowanych w jednolity sposób. Rozmieszczono również tablice informacyjne i komplety stołów z ławeczkami na trasie oznakowanych szlaków, a także wydano wspólną broszurę informacyjną oraz mapy szlaków rowerowych poszczególnych gmin. W ramach projektu zorganizowane zostały ponadto rajdy rowerowe rozpoczynające i kończące projekt. 29

30 Łącznie złożonych przez wnioskodawców i ocenionych przez radę LGD Wspólny Trakt zostało 85 wniosków, z czego 54 beneficjentów podpisało umowy i zrealizowało projekty. Tytuł projektu Beneficjent Dofinansowanie Utworzenie kompleksu turystyczno-rekreacyjnego w Kowali Kowala ,00 Kontynuacja budowy boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum w Wierzbicy Wierzbica ,00 Zmiana sposobu użytkowania remizy OSP na świetlicę wiejską wraz ze zmianą dachu dwuspadowego na dach kopertowy Kowala ,00 Utwardzenie terenu wzdłuż ulicy Kościelnej w miejscowości Makowiec Skaryszew ,00 Budowa remizy ze świetlicą w miejscowości Gębarzów Skaryszew ,21 Zakup maszyn i urządzeń do zakładu stolarskiego Zdzisław Wnukowski ,00 Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne Marian Szatan ,00 Zakup kosiarki KS Chomentów ,00 Częściowa renowacja zabytkowego parku w Gębarzowie gmina Skaryszew Halina Kacperczyk ,53 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, poprzez zakup środków trwałych i wzrost zatrudnienia w celu świadczenia usług tartacznych Utworzenie Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w miejscowości Chomentów Puszcz przy ulicy Głównej Remont i adaptacja budynku byłej plebani w Trablicach z przeznaczeniem na dom pamięci księdza Romana Kotlarza Przebudowa istniejącego chodnika i oczyszczenie rowu odwadniającego na odcinku Wierzbica Osiedle Wierzbica ul. Staszica Adaptacja budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Łączany Andrzej Kołodziejczyk ,00 Skaryszew ,00 Kowala ,68 Wierzbica ,00 Wierzbica ,00 Rozbudowa i wymiana gminnego oświetlenia ulicznego Wierzbica ,00 Renowacja kapliczki w miejscowości Odechów gmina Skaryszew Skaryszew ,96 Zakup bryczek Stadnina Hubertus ,00 Zakup sauny KS Chomentów ,24 Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Modrzejowice miejsce rekreacji na terenie Gminy Skaryszew Skaryszew ,00 Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Dzierzkówek Stary miejsce rekreacji na terenie Gminy Skaryszew Skaryszew ,08 Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Odechów miejsce rekreacji na terenie Gminy Skaryszew Skaryszew ,41 Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Skaryszew miejsce rekreacji na terenie Gminy Skaryszew Skaryszew ,00 Utwardzenie terenu wraz z budową miejsc postojowych w miejscowości Maków ul. Starowiejska Skaryszew ,00 30

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-62164-17-2

ISBN 978-83-62164-17-2 ISBN 978-83-62164-17-2 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013 Przykłady zrealizowanych projektów Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI ISSN 2299-0577 www.fundusze.malopolska.pl Nr 2 (10) sierpień 2014 Rowerem przez Małopolskę str. 3 Nasze produkty najlepsze! str. 10 str. 15 Renesansowa perła Fundusze

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA. miasto nowy sącz oraz powiat. nowosądecki

MAŁOPOLSKA. miasto nowy sącz oraz powiat. nowosądecki MAŁOPOLSKA miasto nowy sącz oraz powiat nowosądecki Obchodzimy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Naszemu wejściu do Wspólnoty towarzyszyły wielkie nadzieje na szybki rozwój i modernizację

Bardziej szczegółowo

Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich

Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich Słowo wstępne Szanowni Państwo, Chcielibyśmy przedstawić Państwu publikację poświęconą działalności Lokalnych Grup Rybackich na terenie województwa pomorskiego.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Podsumowanie roku 2012 BIELINY, BODZENTYN, GÓRNO, ŁĄCZNA, MASŁÓW, SUCHEDNIÓW, WĄCHOCK, SPIS TREŚCI LEADER: 1. Funkcjonowanie LGD 2. Badania nad obszarem objętym LGD 3. Informowanie

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

VIII Dni Obornik Śląskich

VIII Dni Obornik Śląskich Urzędu Miejskiego Redakcja: Artur Olszewski, Paulina Kurzejewska, Bartosz Malec 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1 tel. +48 71 310 35 19 e-mail: redakcja@oborniki-slaskie. pl nakład: 3000 egz. www.

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015 Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015 Czchów 2009 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW 2014 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GDOWIE KOMPLEKS SPORTOWY ORLIK W NIEGOWICI PARK PRZYGODY I ROZRYWKI NA GDOWSKIM ZARABIU SALA GIMNASTYCZNA W PIERZCHOWIE. BLOK KOMUNALNY DLA

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI www.fundusze.malopolska.pl Nr 3 (11) październik 2014 Forum Ekonomiczne w Krynicy str. 6 Perełka ziemi bocheńskiej str. 12 str. 16 Bony dla przedsiębiorców ISSN 2299-0577 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Beneficjenta. Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Lokalnej Grupy Działania. Między Wisłą a Kampinosem

Podręcznik Beneficjenta. Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Lokalnej Grupy Działania. Między Wisłą a Kampinosem Podręcznik Beneficjenta Lokalnej Grupy Działania Między Wisłą a Kampinosem Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Kronika Partnerstwa. Łączymy się w Krzemiennym Kręgu

Kronika Partnerstwa. Łączymy się w Krzemiennym Kręgu Łączymy się w Krzemiennym Kręgu Kronika Partnerstwa W numerze: Nowe konkursy ogłoszone!, str. 2 Świętokrzyski Piknik Jurajski, str. 4 Spotkanie pod siatką w Solcu nad Wisłą, str. 6 Bałtów polską stolicą

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 24 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 24 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gródek nad Dunajcem na lata 2008-2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNO-PRAWNEJ PROPOZYCJI ZADAŃ ZŁOŻONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2015

WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNO-PRAWNEJ PROPOZYCJI ZADAŃ ZŁOŻONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2015 lp Numer projektu PRZYJĘTY 1 BO.OM.2/15 2 BO.OM.3/15 3 BO.OM.4/15 Tytuł projektu Aktywny Kraków: darmowe zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych prowadzone pod okiem instruktorów na terenie krakowskich

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek Kultury - Muzeum Filumenistyczne. Ławki i kosze w parku zdrojowym

Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek Kultury - Muzeum Filumenistyczne. Ławki i kosze w parku zdrojowym Nr 2/88/14 lipiec 2014 Dziœ w Biuletynie między innymi: - Inwestycje gminne - Park Seniora - Turystyka - Inwentaryzacja azbestu - Spotkanie z Ministrem Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 14 lipiec-wrzesień 2013 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej "Lubelskie Lato 2013 Zakończyły

Bardziej szczegółowo

Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 3/77/11 grudzień 2011

Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 3/77/11 grudzień 2011 Nr 3/77/11 grudzień 2011 Dziœ w Biuletynie między innymi: - Pamiętamy o tamtych czasach - Wyszukiwarka grobów - Sprawy obywatelskie - Dni Seniora - Plener filmowy w Międzygórzu - Podatki i opłaty na rok

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Elblągu

Starostwo Powiatowe w Elblągu 15-LECIE POWIATU ELBLĄSKIEGO 1999-2014 Starostwo Powiatowe w Elblągu 2 Biuletyn Informacyjny 15 lat Powiatu Elbląskiego 26 września podczas uroczystej XXXII sesji Rady Powiatu przy licznym udziale zaproszonych

Bardziej szczegółowo

WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA

WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA BEZPŁATNY INFORMATOR MIEJSKI 82-200.pl AKTUALNOŚCI, WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA czerwiec 2012 w numerze: Imprezowe lato Lato to okres wakacji, odpoczynku i dobrej zabawy, czyli licznych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r.

Uchwała Nr XLIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r. Uchwała Nr LIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rokietnica Na podstawie art.7 i art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1 1 SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1990-2015 Szanowni Czytelnicy Odzyskanie przez Polskę w 1989 roku pełnej wolności otworzyło drogę do demokracji i samorządności. Minione ćwierć wieku pokazało, że my, Polacy,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.pl Spis treści Wstęp... 3 1. Informacje ogólne... 5 2. Działalność

Bardziej szczegółowo

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ Maria Kamińska, Przedszkole nr 2 Maja Drwęcka, Szkoła Podstawowa nr 3 1 miejsce wśród przedszkoli w konkursie Moje miasto w Unii Europejskiej 1 miejsce wśród szkół

Bardziej szczegółowo