IdeaPad U300/ U300e/U300s/U400

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IdeaPad U300/ U300e/U300s/U400"

Transkrypt

1 IdeaPad U300/ U300e/U300s/U400 Podręcznik użytkownika V2.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputera przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych do zestawu.

2 Uwagi Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać Podręcznik Lenovo z informacjami ogólnymi i dotyczącymi bezpieczeństwa. Niektóre instrukcje w tym podręczniku mogą zakładać, że używany jest system operacyjny Windows 7. Jeśli używany jest inny system operacyjny Windows, niektóre operacje mogą się minimalnie różnić. Jeśli używane są inne systemy operacyjne, niektóre operacje mogą nie mieć zastosowania. Funkcje opisane w tym podręczniku są wspólne dla większości modeli. Niektóre funkcje mogą być niedostępne w danym komputerze i/lub dany komputer może obejmować funkcje, które nie zostały opisane w tym podręczniku użytkownika. Ilustracje użyte w tym rozdziale przedstawiają model Lenovo IdeaPad U400, chyba że określono inaczej. Uwaga prawna Uwaga prawna zawiera informacje na temat częstotliwości radiowych i standardów dotyczących bezpieczeństwa. Należy się z nią zapoznać przed użyciem urządzeń bezprzewodowych, w które wyposażony jest komputer. Aby uzyskać do niej dostęp, przejdź do strony kliknij opcję Support, a następnie kliknij opcję User s guides and manuals. Wydanie pierwsze (Maj 2011) Copyright Lenovo 2011.

3 Spis treści Rozdział 1. Poznaj swój komputer...1 Widok z góry...1 Widok z lewej strony...3 Widok z prawej strony...5 Widok z przodu...7 Rozdział 2. Nowe funkcje...8 Rapid Boot (tylko w wybranych modelach)...8 Intel Rapid Start Technology (tylko w wybranych modelach)...8 Zasilacz hybrydowy (tylko seria IdeaPad U400)...9 Ochrona akumulatora...9 Szybkie ładowanie (tylko seria IdeaPad U300s)...9 Rozdział 3. Ogólne informacje o obsłudze komputera...10 Pierwsze użycie...10 Używanie baterii i zasilacza sieciowego...12 Używanie touchpada...13 Używanie klawiatury...14 Korzystanie z urządzeń zewnętrznych...17 Przyciski i klawisze specjalne...18 Wskaźniki stanu...19 Zabezpieczenie komputera...20 Rozdział 4. Łączenie z Internetem...21 Połączenie przewodowe (U300/U300e/U400)...21 Połączenie bezprzewodowe...22 Rozdział 5. System OneKey Rescue...23 System OneKey Rescue...23 Znaki towarowe...24 Indeks...25 i

4

5 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok z góry U Uwaga: Ilustracje przedstawione w niniejszej instrukcji mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Zapoznaj się z rzeczywistym produktem. Uwaga: NIE otwieraj wyświetlacza pod kątem większym niż 130 stopni. Przed zamknięciem wyświetlacza sprawdź, czy na klawiaturze NIE został długopis lub inny przedmiot. W przeciwnym wypadku możesz uszkodzić wyświetlacz. 1

6 Rozdział 1. Poznaj swój komputer a b c d Wbudowana kamera (tylko w wybranych modelach) Anteny modułu komunikacji bezprzewodowej (tylko w wybranych modelach) Wyświetlacz komputera Przycisk zasilania Kamera służy do komunikacji wideo. Wbudowane anteny zapewniają optymalny odbiór bezprzewodowego sygnału radiowego. Wyświetlacz LCD zapewnia idealny obraz. Naciśnij ten przycisk, aby włączyć komputer. e Wskaźniki stanu Szczegółowe informacje zobacz Wskaźniki stanu na stronie 19. f Touchpad Touchpad działa jak zwykła mysz. Uwaga: Szczegółowe informacje zobacz Używanie touchpada na stronie 13. 2

7 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok z lewej strony U300/U300e U300s U a Przycisk systemu OneKey Rescue Naciśnięcie tego przycisku powoduje otwarcie systemu OneKey Rescue (jeśli system OneKey Rescue został wstępnie zainstalowany), gdy komputer jest wyłączony. Uwaga: Szczegółowe informacje zobacz System OneKey Rescue na stronie 23. b Gniazdo USB Służą do podłączenia urządzeń USB. Uwaga: Szczegółowe informacje zobacz Podłączanie urządzeń Universal Serial Bus (USB) na stronie 17. 3

8 Rozdział 1. Poznaj swój komputer c Gniazdo łączone słuchawek i mikrofonu Służy do podłączania słuchawek. Uwaga: Słuchanie głośnej muzyki przez długi czas może spowodować uszkodzenie słuchu. d Wylot układu chłodzenia Rozprasza ciepło wewnętrzne. Uwaga: Upewnij się, że żaden z wylotów układu chłodzenia nie jest zablokowany, ponieważ może to spowodować przegrzewanie się komputera. e Gniazdo RJ-45 Gniazdo służy do podłączenia do sieci Ethernet. Uwaga: Szczegółowe informacje zobacz Połączenie przewodowe (U300/U300e/U400) na stronie 21. 4

9 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok z prawej strony U300/U300e U300s U a Gniazdo USB Służy do podłączenia urządzeń USB. Uwaga: Szczegółowe informacje zobacz Podłączanie urządzeń Universal Serial Bus (USB) na stronie 17. b Złącze HDMI (tylko w wybranych modelach) Służy do podłączania urządzeń wyposażonych w wejście HDMI, jak np. telewizor lub monitor. 5

10 Rozdział 1. Poznaj swój komputer c Gniazdo RJ-45 Gniazdo służy do podłączenia do sieci Ethernet. Uwaga: Szczegółowe informacje zobacz Połączenie przewodowe (U300/U300e/U400) na stronie 21. d Gniazdo łączone słuchawek i mikrofonu Służy do podłączania słuchawek. Uwaga: Słuchanie głośnej muzyki przez długi czas może spowodować uszkodzenie słuchu. e Gniazdo zasilacza sieciowego Służy do podłączania zasilacza sieciowego. Uwaga: Szczegółowe informacje zobacz Używanie baterii i zasilacza sieciowego na stronie 12. f Napęd optyczny Komputer jest wyposażony w napęd optyczny, np. napęd CD/DVD. 6

11 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok z przodu a Wskaźniki stanu Szczegółowe informacje zobacz Wskaźniki stanu na stronie 19. 7

12 Rozdział 2. Nowe funkcje Rapid Boot (tylko w wybranych modelach) Technologia Rapid Boot skraca czas uruchamiania komputera. Uruchamianie funkcji Rapid Boot Aby włączyć funkcję Rapid Boot, wykonaj następujące czynności: 1 Otwórz menu konfiguracji BIOS. Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij przycisk OneKey Rescue System, aby włączyć komputer i wybierz opcję <Enter Setup>, aby otworzyć menu konfiguracji BIOS. 2 Otwórz stronę <Configuration> i wybierz opcję <Boot Speed>, aby skonfigurować opcję szybkiego uruchamiania. 3 Wybierz <Fast>, aby włączyć funkcję szybkiego uruchamiania lub <Normal>, aby wyłączyć tę funkcję. Uwaga: Ta funkcja jest domyślnie włączona w serii IdeaPad U300s. Jeśli funkcja szybkiego uruchamiania nie jest włączona, możesz nacisnąć klawisze Fn+F2 (lub F2) bezpośrednio po pojawieniu się ekranu z logiem Lenovo, aby wejść do programu konfiguracji BIOS. Jak wejść do programu konfiguracji BIOS, gdy funkcja Rapid Boot jest włączona Aby wejść do programu konfiguracji BIOS, gdy funkcja Rapid Boot jest włączona, wykonaj następujące czynności: 1 Wyłącz komputer. 2 Naciśnij klawisz OneKey i wybierz <Enter Setup>, gdy pojawi się menu z opcjami. Jak wybrać urządzenie startowe, gdy funkcja Rapid Boot jest włączona Aby wybrać urządzenie startowe, gdy funkcja Rapid Boot jest włączona, wykonaj następujące czynności: 1 Wyłącz komputer. 2 Naciśnij klawisz OneKey i wybierz <Enter Setup>, gdy pojawi się menu z opcjami. Intel Rapid Start Technology (tylko w wybranych modelach) Rapid Start Technology firmy Intel szybciej wybudza system z trybu hibernacji. Uwaga: Rapid Start Technology firmy Intel działa wyłącznie na komputerach z dyskiem twardym SSD. Jak przełączyć komputer w tryb hibernacji Aby przełączyć komputer w tryb hibernacji, kliknij ikonę Start i wybierz opcję Tryb uśpienia. Komputer przejdzie w tryb hibernacji, jeśli pozostanie w trybie uśpienia przez 75 minut. Uwaga: Jeśli funkcja Rapid Start Technology firmy Intel została zainstalowana, przełączenie komputera w tryb hibernacji poprzez kliknięcie menu Start, a następnie wybranie opcji Hibernacja nie jest możliwe. 8

13 Rozdział 2. Nowe funkcje Zasilacz hybrydowy (tylko seria IdeaPad U400) Zasilacz hybrydowy składa się z zasilacza oraz akumulatora, które zasilają komputer.dzięki hybrydowej technologii zasilania system w sposób ciągły monitoruje poziom zasilania wymagany przez komputer.gdy wymagany poziom zasilania przekroczy możliwości zasilacza (na przykład, jeśli włączona jest funkcja Intel Turbo Boost Technology), zasilacz przestaje ładować akumulator, a akumulator również zaczyna zasilać komputer. Uwaga: Komputer musi być podłączony do zasilacza, gdy włączone jest zasilanie hybrydowe.gdy zasilanie hybrydowe jest włączone, zasilacz oraz akumulator łącznie zasilają komputer.można wtedy zauważyć, że poziom naładowania akumulatora obniża się.gdy zasilanie hybrydowe jest wyłączone, zasilacz wznawia ładowanie akumulatora. Ochrona akumulatora Jeśli akumulator nie jest używany przez dłuższy czas, może nastąpić jego nadmierne rozładowanie,co może skrócić jego żywotność.akumulator komputerów serii IdeaPad U wykorzystuje technologię ochrony akumulatora.gdy komputer nie jest używany przez dłuższy czas, akumulator przechodzi w tryb uśpienia, aby uniknąć nadmiernego rozładowania.po przejściu akumulatora w tryb uśpienia nie można włączyć komputera bez podłączenia zasilacza.w celu aktywacji akumulatora należy podłączyć zasilacz do komputera. Uwaga: Domyślnie akumulator jest w trybie uśpienia.używając komputera pierwszy raz, podłącz do niego zasilacz.w przeciwnym razie komputer nie będzie mógł zostać włączony. Szybkie ładowanie (tylko seria IdeaPad U300s) Seria ma wbudowaną funkcję szybkiego ładowania.funkcja ta daje najlepsze wyniki, gdy komputer jest wyłączony, wtedy naładowanie akumulatora od 0% do 70% pełnego ładunku zajmuje około 40 minut. 9

14 Rozdział 3. Ogólne informacje o obsłudze komputera Pierwsze użycie Przeczytanie podręcznika Przed przystąpieniem do obsługi komputera zapoznaj się z dostarczonym podręcznikiem. Podłączanie do źródła prądu Wbudowana bateria nie jest naładowana w chwili zakupu. Aby naładować baterię i rozpocząć korzystanie z komputera, podłącz komputer go gniazda elektrycznego. Bateria ładuje się automatycznie, kiedy komputer jest zasilany za pomocą zasilacza sieciowego. Podłączanie komputera do gniazda elektrycznego 1 Podłącz przewód zasilający do zasilacza sieciowego. 2 Podłącz zasilacz sieciowy do gniazda zasilacza w komputerze. 3 Podłącz przewód zasilający do gniazda elektrycznego. Włączanie komputera Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer. Konfiguracja systemu operacyjnego Przy pierwszym użyciu komputera może być konieczne skonfigurowanie systemu operacyjnego. Proces konfiguracji może obejmować poniższe procedury. Akceptacja warunków Umowy Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania (EULA) Konfiguracja połączenia internetowego Rejestracja systemu operacyjnego Utworzenie konta użytkownika Przełączanie komputera w tryb uśpienia lub wyłączanie go Po zakończeniu pracy z komputerem możesz przełączyć go w stan uśpienia lub wyłączyć go. Przełączanie komputera w stan uśpienia Jeżeli odchodzisz od komputera na krótki czas, przełącz go w stan uśpienia. Gdy komputer znajduje się w tym trybie, można szybko przywrócić go do normalnej pracy, pomijając proces rozruchu. Aby przełączyć komputer w stan uśpienia, wykonaj poniższe czynności. Kliknij przycisk i wybierz polecenie Tryb uśpienia z menu Start. Uwaga: Przed przeniesieniem komputera poczekaj, aż wskaźnik zasilania zacznie migać (informując, że komputer jest w stanie uśpienia). Przenoszenie komputera podczas pracy dysku twardego może doprowadzić do jego uszkodzenia, powodując utratę danych. 10

15 Rozdział 3. Ogólne informacje o obsłudze komputera Aby przywrócić komputer do pracy, wykonaj jedną z poniższych czynności. Naciśnij przycisk zasilania. Naciśnij dowolny klawisz klawiatury. Wyłączanie komputera Jeśli komputer nie będzie używany przez dzień lub dwa, należy go wyłączyć. Aby wyłączyć komputer, kliknij przycisk i wybierz polecenie Zamknij z menu Start. 11

16 Rozdział 3. Ogólne informacje o obsłudze komputera Używanie baterii i zasilacza sieciowego Sprawdzanie stanu baterii Możesz określić stopień naładowania baterii w procentach, sprawdzając ikonę baterii w obszarze powiadomień. Uwaga: Ponieważ nawyki i potrzeby każdego użytkownika są inne, trudno jest przewidzieć czas pracy baterii. Istotne są dwa główne czynniki: Ilość energii zgromadzona w baterii przed rozpoczęciem pracy. Sposób korzystania z komputera: na przykład intensywność używania dysku twardego i jasność wyświetlacza. Ładowanie baterii Jeżeli poziom energii w baterii jest niski, należy ją naładować. Baterię należy naładować w następujących sytuacjach: Po zakupieniu nowej baterii Gdy miga wskaźnik stanu baterii Gdy bateria nie była używana przez długi czas Uwagi: Aby zwiększyć czas eksploatacji baterii, komputer nie rozpoczyna jej ładowania, gdy rozładuje się ona tylko w niewielkim stopniu. Baterię należy ładować w temperaturze od 10 C do 30 C. Pełne ładowanie i rozładowywanie nie jest wymagane. 12

17 Rozdział 3. Ogólne informacje o obsłudze komputera Używanie touchpada U400 a Touchpad Aby przesunąć kursor na ekranie, przesuń palcem po polu w kierunku, w którym ma się przesunąć kursor. Uwaga: Funkcję touchpada można włączać/wyłączać, naciskając klawisze F6. 13

18 Rozdział 3. Ogólne informacje o obsłudze komputera Używanie klawiatury Komputer ma klawisze funkcyjne, stanowiące część klawiatury standardowej. Kombinacje stosowane z klawiszami funkcyjnymi Klawisze funkcyjne umożliwiają szybką zmianę działających funkcji. Aby użyć tej funkcji, naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn a, a następnie naciśnij jeden z klawiszy funkcyjnych b. Poniżej zostały opisane funkcje poszczególnych klawiszy. Fn + PrtSc: Wysuwanie CD/DVD (tylko seria U400). Fn + Home: Fn + End: Fn + PgUp: Fn + PgDn: Aktywacja funkcji pauzy. Zakończenie wykonywania programu w trybie DOS. Włączanie/wyłączanie funkcji scroll lock. Aktywacja funkcji wstawiania. 14

19 Rozdział 3. Ogólne informacje o obsłudze komputera Klawisze szybkiego dostępu Korzystanie z klawiszy szybkiego dostępu Klawisze szybkiego dostępu są zlokalizowane w rzędzie klawiszy funkcyjnych na klawiaturze. Naciskając odpowiednie klawisze można uzyskać szybki dostęp do niektórych ustawień systemowych. : Umożliwia wyciszenie/ przywrócenie dźwięku. : Umożliwia szybkie zmniejszenie poziomu głośności. : Umożliwia szybkie zwiększenie poziomu głośności. : Zamknięcie danej funkcji, dotyczy funkcji główniej i podrzędnej. : Odświeżenie danej funkcji, dotyczy funkcji główniej i podrzędnej. : Włączanie/wyłączanie touchpada. : Otwieranie okna ustawień urządzeń do komunikacji bezprzewodowej (włączanie/ wyłączanie). : Włączanie/wyłączanie mikrofonu. : Włączanie/wyłączanie wbudowanej kamery. : Otwieranie interfejsu przełączania wyświetlacza w celu wybrania tego notebooka lub wyświetlacza zewnętrznego. : Zmniejszanie jasności wyświetlacza. : Zwiększanie jasności wyświetlacza. Uwaga: Gdy tryb Hotkey Mode jest aktywny, można korzystać ze skrótu Fn + F1~F12, aby wykonywać funkcje skojarzone z klawiszami F1~F12. 15

20 Rozdział 3. Ogólne informacje o obsłudze komputera Ustawianie trybu Hotkey Mode Domyślnie dostęp do funkcji klawiszy szybkiego dostępu można uzyskać naciskając pojedynczy klawisz funkcyjny (F1~F12). Jednak można wyłączyć tryb Hotkey w interfejsie konfiguracji BIOS. Aby wyłączyć tryb Hotkey, wykonaj następujące czynności: 1 Uruchom ponownie komputer.naciśnij klawisze Fn + F2, aby otworzyć interfejs konfiguracji BIOS bezpośrednio po pojawieniu się loga Lenovo. Uwaga: Jeśli funkcja Lenovo <Fast Boot> została włączona na danym komputerze, naciśnij klawisze Fn + F2 podczas uruchamiania, aby otworzyć interfejs konfiguracji BIOS. W takim przypadku wyłącz komputer, naciśnij klawisz OneKey Rescue System, a następnie wybierz <Enter Setup>, aby otworzyć interfejs konfiguracji BIOS. 2 W interfejsie konfiguracji BIOS otwórz menu <Configuration> i zmień ustawienie opcji <Hotkey Mode> z Enable na Disable (lub zmień ustawienie opcji <Hotkey Switch> z Hotkey Mode na Legacy Mode (tylko seria U400)). Uwaga: W trybie Legacy Mode, można korzystać z funkcji klawiszy szybkiego dostępu naciskając odpowiedni klawisz szybkiego dostępu trzymając jednocześnie klawisz Fn. 16

21 Rozdział 3. Ogólne informacje o obsłudze komputera Korzystanie z urządzeń zewnętrznych Komputer oferuje wiele wbudowanych funkcji i możliwości połączenia. Podłączanie urządzeń Universal Serial Bus (USB) Komputer wyposażony jest w dwa (U300s) / trzy (U300/U300e/U400) porty USB kompatybilne z urządzeniami USB. Uwaga: Podczas używania urządzeń USB zużywających dużo energii, takich jak USB ODD, należy używać zewnętrznego zasilacza do urządzenia. W przeciwnym razie urządzenie może nie zostać rozpoznane i może nastąpić wyłączenie systemu. Podłączanie urządzeń Bluetooth Jeżeli komputer posiada wbudowaną kartę Bluetooth, można podłączyć do niego urządzenia Bluetooth, takie jak notebooki, urządzenia PDA i telefony komórkowe w celu bezprzewodowego przesyłania danych. Można wówczas przesyłać dane między urządzeniami bez użycia kabli na odległość do 10 metrów. Uwaga: Rzeczywisty zasięg maksymalny może się różnić w zależności od zakłóceń i przeszkód podczas transmisji. Aby uzyskać najwyższą możliwą szybkość połączenia, należy umieścić urządzenie jak najbliżej komputera. Włączanie komunikacji Bluetooth na komputerze 1 Naciśnij klawisze F7, aby skonfigurować połączenie. Uwagi: Jeśli funkcja Bluetooth nie jest używana, należy ją wyłączyć w celu oszczędzania energii baterii. Urządzenia Bluetooth należy sparować z komputerem przed przesyłaniem pomiędzy nimi danych. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat parowania urządzenia Bluetooth z komputerem, zapoznaj się z dołączoną do niego instrukcją obsługi. 17

22 Rozdział 3. Ogólne informacje o obsłudze komputera Przyciski i klawisze specjalne Przycisk systemu OneKey Rescue Służy do otwierania systemu OneKey Rescue (jeśli system Lenovo OneKey Rescue został wstępnie zainstalowany), gdy komputer jest wyłączony. W systemie operacyjnym Windows naciśnij ten przycisk, aby uruchomić program Lenovo OneKey Recovery. Uwaga: Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz System OneKey Rescue na stronie

23 Rozdział 3. Ogólne informacje o obsłudze komputera Wskaźniki stanu Wskaźniki te informują o stanie komputera. U400 a b c d Wskaźnik stanu zasilania Wskaźnik stanu baterii Wskaźnik Caps lock Wskaźnik kamery 19

24 Rozdział 3. Ogólne informacje o obsłudze komputera Zabezpieczenie komputera W tej sekcji zostały przedstawione informacje na temat sposobów zabezpieczenia komputera przed kradzieżą i nieupoważnionym użyciem. Używanie haseł Używanie haseł pomaga zapobiegać używaniu komputera przez osoby nieupoważnione. Po zdefiniowaniu i włączeniu hasła, po każdym włączeniu komputera wyświetlane jest okno. W oknie tym należy podać hasło. Jeśli nie zostanie podane prawidłowe hasło, komputer nie będzie mógł być używany. Uwaga: Hasło może zawierać od jednego do siedmiu znaków alfanumerycznych w dowolnej kombinacji. Szczegółowe informacje dotyczące definiowania hasła można znaleźć w sekcji pomocy po prawej stronie okna programu Narzędzie konfiguracji systemu BIOS. Uwaga: Aby uruchomić program Narzędzie konfiguracji systemu BIOS, podczas uruchamiania komputera naciśnij klawisz Fn + F2, kiedy na ekranie pojawi się logo firmy Lenovo. 20

25 U400 U400 Rozdział 4. Łączenie z Internetem Jako sieć globalna, Internet łączy ze sobą komputery na całym świecie, zapewniają takie usługi jak poczta , wyszukiwanie informacji, handel elektroniczny, przeglądanie sieci Web oraz rozrywka. Komputer można połączyć z siecią Internet na następujące sposoby: Połączenie przewodowe: wykorzystuje przewody do połączenia. Technologia sieci bezprzewodowej: łączy się bez użycia przewodów. Połączenie przewodowe (U300/U300e/U400) Połączenie przewodowe jest niezawodnym i bezpiecznym sposobem na podłączenie komputera do Internetu. Kablowe DSL Kablowa usługa internetowa wykorzystuje modem kablowy podłączony do domowej telewizji kablowej. DSL to rodzina powiązanych technologii, zapewniających dostęp do szybkiej sieci w domu oraz małych firmach za pośrednictwem standardowych łączy telefonicznych. Połączenie urządzeń Kablowe DSL Kabel TV Linia telefoniczna Modem kablowy * Rozdzielacz * * Modem DSL * Rozdzielacz * * * * * Brak w zestawie. Uwaga: Powyższe schematy mają charakter informacyjny. Rzeczywisty sposób połączenia może być inny. Konfiguracja oprogramowania Informacje dotyczące konfiguracji komputera można uzyskać od dostawcy usług internetowych (ISP). 21

26 U400 Rozdział 4. Łączenie z Internetem Połączenie bezprzewodowe Połączenie bezprzewodowe zapewnia mobilny dostęp do Internetu, umożliwiając korzystanie z zasobów sieci w dowolnym miejscu objętym zasięgiem sygnału bezprzewodowego. W zależności od skali sygnału, można nawiązać połączenie bezprzewodowe z Internetem, korzystając z następujących standardów. Wi-Fi WiMAX Sieć Wi-Fi obejmuje mały obszar fizyczny, jak na przykład dom, biuro lub małą grupę budynków. Punkt dostępu jest wymagany do nawiązania połączenia. Sieci WiMAX łączą wiele systemów sieci bezprzewodowych, obejmując obszar miejski, zapewniając szybki dostęp szerokopasmowy bez konieczności użycia przewodów. Uwaga: Komputer może nie obsługiwać wszystkich metod połączenia bezprzewodowego. Używanie sieci Wi-Fi/WiMAX Uruchamianie połączenia bezprzewodowego Aby uruchomić komunikację bezprzewodową, wykonaj następujące czynności: 1 Naciśnij klawisze F7, aby skonfigurować połączenie. Połączenie urządzeń Punkt dostępu * Sieć Wi-Fi/WiMAX * Brak w zestawie Konfiguracja oprogramowania Informacje dotyczące konfiguracji komputera można uzyskać od dostawcy usług internetowych (ISP) lub przeszukując zasoby Centrum pomocy i obsługi technicznej w systemie Windows. 22

27 Rozdział 5. System OneKey Rescue System OneKey Rescue Wprowadzenie System Lenovo OneKey Rescue to prosta w użyciu aplikacja służąca do tworzenia kopii zapasowej danych zapisanych na partycji systemowej (dysk C) i ich przywrócenia w razie potrzeby. Program Lenovo OneKey Recovery można uruchomić w systemie operacyjnym Windows, natomiast system OneKey Rescue bez użycia systemu operacyjnego Windows. Uwaga: Aby zapewnić możliwość korzystania z systemu OneKey Rescue, dysk twardy zawiera domyślnie ukrytą partycję, służącą do przechowywania pliku obrazu systemu i plików systemu OneKey Rescue. Partycja ta jest ukryta ze względów bezpieczeństwa i jest to przyczyną wskazywania mniejszej ilości wolnego miejsca na dysku niż zamieszczona w opisach. Dokładna ilość miejsca na twardym dysku zależy od wielkości pliku obrazu (zależnego od rozmiaru systemu operacyjnego i preinstalowanego oprogramowania). Używanie programu Lenovo OneKey Recovery (w systemie operacyjnym Windows) W systemie operacyjnym Windows kliknij ikonę systemu OneKey Recovery na pulpicie, aby uruchomić program Lenovo OneKey Recovery. Za pomocą tego programu można wykonać kopię zapasową partycji na dysku twardym, innych urządzeniach pamięci masowej lub tworząc dyski odtwarzania systemu. Uwagi: Proces tworzenia kopii zapasowej i dysków odtwarzania systemu może zająć dużo czasu, więc przed rozpoczęciem należy podłączyć do komputera zasilacz i akumulator. Po nagraniu płyt, ponumerować je zgodnie z kolejnością, w jakiej należy ich później użyć. Komputery bez zintegrowanego napędu optycznego obsługują tworzenie dysków odtwarzania systemu. W tym celu wymagany jest odpowiedni zewnętrzny napęd optyczny. Więcej instrukcji można znaleźć w pliku pomocy programu Lenovo OneKey Recovery. Używanie systemu Lenovo OneKey Rescue (bez systemu operacyjnego Windows) Jeżeli nie można załadować systemu operacyjnego, należy wykonać poniższe kroki, aby uruchomić system OneKey Rescue. Wyłącz komputer. Naciśnij klawisz, aby uruchomić system OneKey Rescue. W programie można przywrócić partycję systemową do stanu fabrycznego lub do wcześniej utworzonej kopii zapasowej. Uwaga: Proces przywracania jest nieodwracalny. Przed użyciem funkcji przywracania należy wykonać kopię zapasową ważnych danych. 23

28 Znaki towarowe Następujące nazwy są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Lenovo w Polsce i/lub innych krajach. Lenovo IdeaPad OneKey Microsoft i Windows są znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w USA i/lub innych krajach. jest znakiem towarowym SRS Labs, Inc. Technologię Premium Surround Sound zastosowano na podstawie licencji wydanej przez SRS Labs, Inc. SRS Premium Surround Sound tworzy wrażenia słuchowe najwyższej klasy na komputerze PC - przy słuchaniu muzyki, oglądaniu filmów i grach. Inne nazwy firm, produktów i usług mogą być znakami towarowymi lub znakami usług innych firm. 24

29 Indeks B Bateria Ładowanie...12 Bluetooth Podłączanie...17 G Gniazdo USB...3, 5, 17 H Hasło Używanie...20 K Kamera... 2 Klawiatura Używanie...14 Kombinacje stosowane z klawiszami funkcyjnymi...14 P Przycisk OneKey Rescue system...23 R Rapid Boot...8 Rapid Start Technology...8 S Szybkie ładowanie...9 T Touchpad...13 Z Zabezpieczenia...20 Zasilacz hybrydowy...9 Zasilacz sieciowy Używanie...12 Znaki towarowe

30

31 New World. New Thinking. TM Lenovo China 2011 V2.0_pl-PL

IdeaPad Z370/ Z470/ Z570

IdeaPad Z370/ Z470/ Z570 IdeaPad Z370/ Z470/ Z570 Podręcznik użytkownika V1.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputera przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych do

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

Lenovo Seria Z/P. Podręcznik użytkownika V1.0

Lenovo Seria Z/P. Podręcznik użytkownika V1.0 Lenovo Seria Z/P Podręcznik użytkownika V1.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputer przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych do zestawu.

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Instrukcja obsługi Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach licencji.

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Instrukcja obsługi Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach licencji.

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1

Komputer serii Aspire E1 (15) Podręcznik użytkownika - 1 Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1 2-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E1 (15") Dotyczy: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G

Bardziej szczegółowo

HP Pavilion dm3 Entertainment PC Instrukcja obsługi

HP Pavilion dm3 Entertainment PC Instrukcja obsługi HP Pavilion dm3 Entertainment PC Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. ATI jest znakiem towarowym firmy Micro Devices, Inc. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika 2-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E 15 Dotyczy: E5-571 / E5-531 / E5-551 / E5-521 / E5-511 Ta zmiana: 04/2014 Zarejestruj się,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi komputera notebook HP

Instrukcja obsługi komputera notebook HP Instrukcja obsługi komputera notebook HP Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2310 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2310 Wydanie oryginalne: Marzec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4010 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4010 Wydanie oryginalne: Czerwiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

ALIENWARE M17x MOBILE MANUAL

ALIENWARE M17x MOBILE MANUAL ALIENWARE M17x MOBILE MANUAL Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA wskazuje ważną informację, która pomoże Ci lepiej korzystać z komputera. PRZESTROGA: PRZESTROGA wskazuje potencjalne zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika

Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować, przetwarzać,

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2410 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2410 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE

INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA wskazuje ważną informację, która pomoże Ci lepiej korzystać z komputera. PRZESTROGA: PRZESTROGA wskazuje potencjalne

Bardziej szczegółowo

PL6591. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6591. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6591 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Maj 2011 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa... 7 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i znaki towarowe Copyright 2008 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI

INSTRUKCJA KONFIGURACJI INSTRUKCJA KONFIGURACJI INSTRUKCJA KONFIGURACJI Model wg normy: P09E Typ wg normy: P09E002 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA wskazuje ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty Seria VGN-SZ

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty Seria VGN-SZ Podręcznik użytkownika Komputer osobisty Seria VG-SZ n 2 Spis treści Przed użyciem...6 Uwaga...7 Dokumentacja...8 Kwestie związane z ergonomią...12 Podstawy obsługi...14 Umiejscowienie elementów sterujacych

Bardziej szczegółowo

PL6177. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6177. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6177 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Grudzień 2010 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

PL7169. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL7169. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL7169 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Kwiecień 2012 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Packard Bell EasyNote TE - 1 Spis Treści Uruchamianie komputera 4 Połączenie bezprzewodowe... 4 Rejestracja... 5 Instalacja oprogramowania... 6 Odzyskiwanie... 6 Masz problemy?...

Bardziej szczegółowo

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6792 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Wrzesień 2011 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Serie komputerów przeno nych HP Compaq

Instrukcja obsługi Serie komputerów przeno nych HP Compaq Instrukcja obsługi Serie komputerów przeno nych HP Compaq Numer katalogowy dokumentu: 333644-241 Sierpie 2003 W tej instrukcji przedstawiono elementy sprzętowe komputera, w tym złącza służące do podłączania

Bardziej szczegółowo

nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika

nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie oraz znak firmowy Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie niniejszej publikacji, jej przekazywanie,

Bardziej szczegółowo