Lenovo G465/G565. Podręcznik użytkownika V1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lenovo G465/G565. Podręcznik użytkownika V1.0"

Transkrypt

1 Lenovo G465/G565 Podręcznik użytkownika V1.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputera przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych do zestawu.

2 Uwagi Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać Podręcznik Lenovo z informacjami ogólnymi i dotyczącymi bezpieczeństwa. Niektóre instrukcje w tym podręczniku mogą zakładać, że używany jest system operacyjny Windows 7. Jeśli używany jest inny system operacyjny Windows, niektóre operacje mogą się minimalnie różnić. Jeśli używane są inne systemy operacyjne, niektóre operacje mogą nie mieć zastosowania. Funkcje opisane w tym podręczniku są wspólne dla większości modeli. Niektóre funkcje mogą być niedostępne w danym komputerze i/lub dany komputer może obejmować funkcje, które nie zostały opisane w tym podręczniku użytkownika. O ile nie określono inaczej, ilustracje użyte w tej instrukcji dotyczą modelu Lenovo G465. Rzeczywisty wygląd produktu może odbiegać od przedstawionego na ilustracjach w instrukcji. Zapoznaj się z rzeczywistym produktem. Uwaga prawna Uwaga prawna zawiera informacje na temat częstotliwości radiowych i standardów dotyczących bezpieczeństwa. Należy się z nią zapoznać przed użyciem urządzeń bezprzewodowych, w które wyposażony jest komputer. Aby uzyskać do niej dostęp, przejdź do strony kliknij opcję Support, a następnie kliknij opcję User s guides and manuals. Wydanie pierwsze (Maj 2010) Copyright Lenovo 2010.

3 Spis treści Rozdział 1. Poznaj swój komputer...1 Widok z góry...1 Widok z lewej strony...4 Widok z prawej strony...5 Widok z przodu...6 Widok od spodu...7 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera...8 Pierwsze użycie...8 Używanie baterii i zasilacza sieciowego...10 Używanie touchpada...12 Używanie klawiatury...13 Korzystanie z urządzeń zewnętrznych...16 Przyciski i klawisze specjalne...18 Wskaźniki stanu...19 Zabezpieczenie komputera...20 Rozdział 3. Łączenie z Internetem...22 Połączenie przewodowe...22 Połączenie bezprzewodowe...24 Rozdział 4. System OneKey Rescue...26 System OneKey Rescue...26 Rozdział 5. Rozwiązywanie problemów...28 Często zadawane pytania Rozwiązywanie problemów Dodatek A. Instrukcje dotyczące podzespołów, które może wymieniać użytkownik (Customer Replaceable Units, CRU)...35 Wymiana baterii Wymiana dysku twardego Wymiana pamięci Wyjmowanie napędu optycznego Dodatek B. Ograniczona gwarancja Lenovo...45 Informacje na temat gwarancji Dodatek C. Informacje i oświadczenia związane z produktem...54 Informacje o programie Energy Star Uwagi dotyczące emisji elektromagnetycznej Dodatek D. Dane techniczne...60 Znaki towarowe...61 Indeks...62 i

4

5 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok z góry G465 a b c j d e f h i 1

6 Rozdział 1. Poznaj swój komputer G565 a b c j d e f g h i Uwaga: Ilustracje przedstawione w niniejszej instrukcji mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Zapoznaj się z rzeczywistym produktem. Uwaga: NIE otwieraj wyświetlacza pod kątem większym niż 130 stopni. Przed zamknięciem wyświetlacza sprawdź, czy na klawiaturze NIE został długopis lub inny przedmiot. W przeciwnym wypadku możesz uszkodzić wyświetlacz. 2

7 Rozdział 1. Poznaj swój komputer a b c d Wbudowana kamera (tylko w wybranych modelach) Anteny modułu komunikacji bezprzewodowej (tylko w wybranych modelach) Wyświetlacz komputera Przycisk systemu OneKey Rescue Kamera służy do komunikacji wideo. Wbudowane anteny zapewniają optymalny odbiór bezprzewodowego sygnału radiowego. Wyświetlacz LCD zapewnia idealny obraz. Naciśnięcie tego przycisku powoduje otwarcie systemu OneKey Rescue (jeśli system OneKey Rescue został wstępnie zainstalowany), gdy komputer jest wyłączony. Uwaga: Szczegółowe informacje zobacz System OneKey Rescue na stronie 26. e f Przycisk zasilania Przycisk Energy Management (tylko w wybranych modelach) Naciśnij ten przycisk, aby włączyć komputer. Dotknięcie tego przycisku powoduje uruchomienie funkcji Lenovo Energy Management. Uwaga: Szczegółowe informacje zobacz Przycisk Energy Management na stronie 18. g h i Wskaźniki stanu (tylko w wybranych modelach) Wbudowany mikrofon Touchpad Szczegółowe informacje zobacz Wskaźniki stanu na stronie 19. Wbudowany mikrofon (z redukcją szumów) może być używany podczas wideokonferencji, podkładania głosu lub do zwykłych nagrań dźwiękowych. Touchpad działa jak zwykła mysz. Uwaga: Szczegółowe informacje zobacz Używanie touchpada na stronie 12. j Głośniki Głośniki stereo zapewniają doskonały dźwięk. 3

8 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok z lewej strony a b c d e a b Gniazdo Kensington Służy do podłączania blokady zabezpieczającej (brak w zestawie). Uwaga: Szczegółowe informacje zobacz Podłączanie blokady zabezpieczającej (brak w zestawie) na stronie 20. Wylot układu chłodzenia Rozprasza ciepło wewnętrzne. Uwaga: Upewnij się, że żaden z wylotów układu chłodzenia nie jest zablokowany, ponieważ może to spowodować przegrzewanie się komputera. c Gniazdo RJ-45 Gniazdo służy do podłączenia do sieci Ethernet. Uwaga: Szczegółowe informacje zobacz Połączenie przewodowe na stronie 22. d e Gniazdo VGA Gniazdo USB Służy do podłączenia zewnętrznego monitora. Służą do podłączenia urządzeń USB. Uwaga: Szczegółowe informacje zobacz Podłączanie urządzeń Universal Serial Bus (USB) na stronie 17. 4

9 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok z prawej strony a b c d e a b Gniazdo mikrofonu Gniazdo słuchawek Służy do podłączenia mikrofonu zewnętrznego. Służy do podłączenia słuchawek zewnętrznych. Uwaga: Słuchanie głośnej muzyki przez długi czas może spowodować uszkodzenie słuchu. c d Napęd optyczny Gniazdo USB Umożliwia odczyt/zapis dysków optycznych. Służy do podłączenia urządzeń USB. Uwaga: Szczegółowe informacje zobacz Podłączanie urządzeń Universal Serial Bus (USB) na stronie 17. e Gniazdo zasilacza sieciowego Służy do podłączania zasilacza sieciowego. Uwaga: Szczegółowe informacje zobacz Używanie baterii i zasilacza sieciowego na stronie 10. 5

10 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok z przodu a b c a b c Przełącznik wbudowanego urządzenia bezprzewodowego (tylko w wybranych modelach) Wskaźniki stanu Gniazdo kart pamięci Za pomocą tego przełącznika można włączyć i wyłączyć komunikację bezprzewodową wszystkich urządzeń bezprzewodowych, w które wyposażony jest komputer. Szczegółowe informacje zobacz Wskaźniki stanu na stronie 19. Służy do wkładania kart pamięci (brak w zestawie). Uwaga: Szczegółowe informacje zobacz Używanie kart pamięci (brak w zestawie) na stronie 16. 6

11 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok od spodu a b c a b c d Zatrzask baterii - ręczny Bateria Zatrzask baterii - sprężynowy Komora dysku twardego/gniazda modułu pamięci/ procesora/karty PCI Mini Express Card d Zatrzask ten jest używany w celu zabezpieczenia baterii. Szczegółowe informacje zobacz Używanie baterii i zasilacza sieciowego na stronie 10. Sprężynowy zatrzask zapewnia prawidłowe zamocowanie baterii. 7

12 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Pierwsze użycie Przeczytanie podręcznika Przed przystąpieniem do obsługi komputera zapoznaj się z dostarczonym podręcznikiem. Podłączanie do źródła prądu Dostarczona bateria nie jest naładowana w chwili zakupu. Aby naładować baterię i rozpocząć korzystanie z komputera, włóż baterię i podłącz komputer do gniazda elektrycznego. Bateria ładuje się automatycznie, kiedy komputer jest zasilany za pomocą zasilacza sieciowego. Wkładanie baterii Szczegółowe informacje dotyczące instalacji baterii znajdują się w dostarczonej Ulotka instalacyjna. Podłączanie komputera do gniazda elektrycznego 1 Podłącz przewód zasilający do zasilacza sieciowego. 2 Podłącz zasilacz sieciowy do gniazda zasilacza w komputerze. 3 Podłącz przewód zasilający do gniazda elektrycznego. Włączanie komputera Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer. Konfiguracja systemu operacyjnego Przy pierwszym użyciu komputera może być konieczne skonfigurowanie systemu operacyjnego. Proces konfiguracji może obejmować poniższe procedury. Akceptacja warunków Umowy Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania (EULA) Konfiguracja połączenia internetowego Rejestracja systemu operacyjnego Utworzenie konta użytkownika 8

13 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Przełączanie komputera w tryb uśpienia lub wyłączanie go Po zakończeniu pracy z komputerem możesz przełączyć go w stan uśpienia lub wyłączyć go. Przełączanie komputera w stan uśpienia Jeżeli odchodzisz od komputera na krótki czas, przełącz go w stan uśpienia. Gdy komputer znajduje się w tym trybie, można szybko przywrócić go do normalnej pracy, pomijając proces rozruchu. Aby przełączyć komputer w stan uśpienia, wykonaj jedną z poniższych czynności. Kliknij przycisk i wybierz polecenie Tryb uśpienia z menu Start. Naciśnij klawisze Fn + F1. Uwaga: Przed przeniesieniem komputera poczekaj, aż wskaźnik zasilania zacznie migać (informując, że komputer jest w stanie uśpienia). Przenoszenie komputera podczas pracy dysku twardego może doprowadzić do jego uszkodzenia, powodując utratę danych. Aby przywrócić komputer do pracy, wykonaj jedną z poniższych czynności. Naciśnij przycisk zasilania. Naciśnij dowolny klawisz klawiatury. Wyłączanie komputera Jeśli komputer nie będzie używany przez dzień lub dwa, należy go wyłączyć. Aby wyłączyć komputer, kliknij przycisk i wybierz polecenie Zamknij z menu Start. 9

14 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Używanie baterii i zasilacza sieciowego Sprawdzanie stanu baterii Możesz określić stopień naładowania baterii w procentach, sprawdzając ikonę baterii w obszarze powiadomień. Uwaga: Ponieważ nawyki i potrzeby każdego użytkownika są inne, trudno jest przewidzieć czas pracy baterii. Istotne są dwa główne czynniki: Ilość energii zgromadzona w baterii przed rozpoczęciem pracy. Sposób korzystania z komputera: na przykład intensywność używania dysku twardego i jasność wyświetlacza. Ładowanie baterii Jeśli stan naładowania baterii jest niski, należy ją naładować lub wymienić na naładowaną baterię. Baterię należy naładować w następujących sytuacjach: Po zakupieniu nowej baterii Gdy miga wskaźnik stanu baterii Gdy bateria nie była używana przez długi czas Uwagi: Zalecane jest, aby podczas korzystania z komputera bateria była włożona, co zapobiegnie dostaniu się do jego wnętrza małych przedmiotów. Aby zwiększyć czas eksploatacji baterii, komputer nie rozpoczyna jej ładowania, gdy rozładuje się ona tylko w niewielkim stopniu. Baterię należy ładować w temperaturze od 10 C do 30 C. Pełne ładowanie i rozładowywanie nie jest wymagane. 10

15 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Wyjmowanie baterii Jeśli komputer nie będzie używany przez dłuższy czas lub jeśli konieczne jest wysłanie go do firmy Lenovo w celu wykonania naprawy itp. należy wyjąć baterię z komputera. Przed wyjęciem baterii należy sprawdzić, czy komputer jest wyłączony. Obsługa baterii Wymiana baterii na nieprawidłowy typ może spowodować niebezpieczeństwo wybuchu. Bateria zawiera niewielkie ilości szkodliwych substancji. Aby uniknąć możliwych obrażeń i zagrożenia dla środowiska, należy przestrzegać poniższych zaleceń: Używaj tylko baterii zalecanych przez firmę Lenovo. Przechowuj baterie z dala od ognia. Nie narażaj baterii na działanie wody lub deszczu. Nie próbuj otwierać baterii. Nie zwieraj styków baterii. Przechowuj baterie poza zasięgiem dzieci. Nie wyrzucaj baterii do pojemników, które są opróżniane na wysypiskach śmieci. W przypadku wyrzucania baterii postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w firmie. 11

16 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Używanie touchpada a b c a b c Touchpad Lewy przycisk Prawy przycisk Aby przesunąć kursor na ekranie, przesuń palcem po polu w kierunku, w którym ma się przesunąć kursor. Pełni te same funkcje, co lewy przycisk standardowej myszy. Pełni te same funkcje, co prawy przycisk standardowej myszy. Uwaga: Funkcję touchpada można włączać/wyłączać, naciskając klawisze Fn+F6. 12

17 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Używanie klawiatury Komputer jest wyposażony w klawiaturę numeryczną oraz klawisze funkcyjne wbudowane w standardową klawiaturę. Klawiatura numeryczna G465 Klawiatura obejmuje klawisze, które po włączeniu działają jak 10-klawiszowa klawiatura numeryczna. Aby włączyć lub wyłączyć klawiaturę numeryczną, naciśnij klawisze Fn+F8. CapsLK G565 Klawiatura jest wyposażona w osobną klawiaturę numeryczną. Aby włączyć lub wyłączyć klawiaturę numeryczną, naciśnij klawisz Num Lock. Num Lock Uwagi: Po włączeniu klawiatury numerycznej zaczyna świecić wskaźnik Num lock. W przypadku modeli ze wskaźnikiem Num lock, po włączeniu klawiatury numerycznej ikona zostanie wyświetlona na ekranie komputera. 13

18 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Kombinacje stosowane z klawiszami funkcyjnymi Klawisze funkcyjne umożliwiają szybką zmianę działających funkcji. Aby użyć tej funkcji, naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn a, a następnie naciśnij jeden z klawiszy funkcyjnych b. b CapsLK a b 14

19 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Poniżej zostały opisane funkcje poszczególnych klawiszy. Fn + Esc: Fn + F1: Fn + F2: Fn + F3: Fn + F4: Fn + F5: Fn + F6: Fn + F8 (G465): Fn + F9: Fn + F10: Fn + F11: Fn + F12: Fn + Insert (G565): Fn + PgUp (G465): Fn + PrtSc: Fn + Home: Fn + End: Fn + PgDn (G465): Fn + / : Fn + / : Włączanie/wyłączanie wbudowanej kamery. Przejście do stanu uśpienia. Włączanie/wyłączanie podświetlenia ekranu LCD. Otwieranie interfejsu przełączania wyświetlacza w celu wybrania tego notebooka lub wyświetlacza zewnętrznego. Otwieranie okna ustawień rozdzielczości wyświetlacza. Otwieranie okna ustawień urządzeń do komunikacji bezprzewodowej (Włączanie/Wyłączanie). Włączanie/wyłączanie touchpada. Włączanie/wyłączanie klawiatury numerycznej. Rozpoczynanie/przerywanie odtwarzania w programie Windows Media Player. Zatrzymywanie odtwarzania w programie Windows Media Player. Przejście do poprzedniego utworu. Przejście do następnego utworu. Włączanie/wyłączanie funkcji scroll lock. Aktywacja żądania systemowego. Aktywacja funkcji pauzy. Zakończenie wykonywania programu w trybie DOS. Aktywacja funkcji wstawiania. Zwiększanie/zmniejszanie jasności wyświetlacza. Zwiększanie/zmniejszanie głośności. 15

20 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Korzystanie z urządzeń zewnętrznych Komputer oferuje wiele wbudowanych funkcji i możliwości połączenia. Używanie kart pamięci (brak w zestawie) Komputer obsługuje następujące typy kart pamięci: Karta Secure Digital (SD) MultiMediaCard (MMC) Memory Stick (MS) Memory Stick PRO (MS PRO) Karta xd-picture (xd) Uwagi: Do gniazda wkładać TYLKO jedną kartę. Czytnik kart nie obsługuje urządzeń SDIO (np. SDIO Bluetooth itp.). Wkładanie karty pamięci 1 Popchnij kartę-zaślepkę, aż usłyszysz kliknięcie. Delikatnie wyjmij kartęzaślepkę z gniazda kart pamięci. Uwaga: Karta-zaślepka zapobiega przedostaniu się kurzu i małych elementów do wnętrza komputera, gdy gniazdo kart pamięci nie jest używane. Zachowaj kartę-zaślepkę do użytku w przyszłości. 2 Wsuń kartę pamięci, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu. Wyjmowanie karty pamięci 1 Popchnij kartę pamięci, aż usłyszysz kliknięcie. 2 Delikatnie wyjmij kartę pamięci z gniazda kart pamięci. Uwaga: Przed wyjęciem karty pamięci wyłącz ją za pomocą funkcji Bezpieczne usuwanie sprzętu i wysuwanie nośników, aby uniknąć uszkodzenia danych. 16

21 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Podłączanie urządzeń Universal Serial Bus (USB) Komputer wyposażony jest w trzy porty USB zgodne z urządzeniami USB. Uwaga: Podczas używania urządzeń USB zużywających dużo energii, takich jak USB ODD, należy używać zewnętrznego zasilacza do urządzenia. W przeciwnym razie urządzenie może nie zostać rozpoznane i może nastąpić wyłączenie systemu. Podłączanie urządzeń Bluetooth (tylko w wybranych modelach) Jeżeli komputer posiada wbudowaną kartę Bluetooth, można podłączyć do niego urządzenia Bluetooth, takie jak notebooki, urządzenia PDA i telefony komórkowe w celu bezprzewodowego przesyłania danych. Można wówczas przesyłać dane między urządzeniami bez użycia kabli na odległość do 10 metrów. Uwaga: Rzeczywisty zasięg maksymalny może się różnić w zależności od zakłóceń i przeszkód podczas transmisji. Aby uzyskać najwyższą możliwą szybkość połączenia, należy umieścić urządzenie jak najbliżej komputera. Włączanie komunikacji Bluetooth na komputerze 1 Przesuń przełącznik wbudowanego urządzenia bezprzewodowego z pozycji do. 2 Naciśnij klawisze Fn + F5, aby skonfigurować połączenie. Uwagi: Jeśli funkcja Bluetooth nie jest używana, należy ją wyłączyć w celu oszczędzania energii baterii. Urządzenia Bluetooth należy sparować z komputerem przed przesyłaniem pomiędzy nimi danych. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat parowania urządzenia Bluetooth z komputerem, zapoznaj się z dołączoną do niego instrukcją obsługi. 17

22 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Przyciski i klawisze specjalne a b Przycisk systemu OneKey Rescue ( a) Służy do otwierania systemu OneKey Rescue (jeśli system Lenovo OneKey Rescue został wstępnie zainstalowany), gdy komputer jest wyłączony. W systemie operacyjnym Windows naciśnij ten przycisk, aby uruchomić program Lenovo OneKey Recovery. Uwaga: Szczegółowe informacje zobacz System OneKey Rescue na stronie 26. Przycisk Energy Management ( b) (tylko w wybranych modelach) Funkcja Lenovo Energy Management pozwala sterować wydajnością i zużyciem energii poszczególnych podzespołów notebooka. Funkcja obejmuje elementy sprzętowe i programowe, wpływając na wydłużenie czasu pracy na zasilaniu bateryjnym. 18

23 CapsLK Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Wskaźniki stanu Wskaźniki te informują o stanie komputera. G465 G565 b a b a c d e f c d e f a b c d e f Wskaźnik Caps lock G465: G565: Wskaźnik Num lock G465: G565: Uwagi: Wskaźniki Caps lock oraz Num lock dostępne są tylko w wybranych modelach. W przypadku innych modeli, po naciśnięciu klawisza Caps lock lub Num lock, na ekranie komputera zostanie wyświetlona ikona Caps lock lub Num lock, wskazując, że funkcja Caps lock lub klawiatura numeryczna zostały włączone lub wyłączone. Wskaźnik stanu zasilania Wskaźnik stanu baterii Wskaźnik komunikacji bezprzewodowej Wskaźnik dysku twardego 19

24 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Zabezpieczenie komputera W tej sekcji zostały przedstawione informacje na temat sposobów zabezpieczenia komputera przed kradzieżą i nieupoważnionym użyciem. Podłączanie blokady zabezpieczającej (brak w zestawie) Do komputera można podłączyć blokadę zabezpieczającą, która uniemożliwia jego zabranie bez pozwolenia. Szczegółowe informacje na temat instalowania blokady zabezpieczającej można znaleźć w instrukcjach dostarczonych z zakupioną blokadą. Informacje na temat lokalizacji gniazda Kensington można znaleźć w sekcji Widok z lewej strony na stronie 4. Uwagi: Przed zakupieniem dowolnego produktu związanego z bezpieczeństwem sprawdź, czy jest on kompatybilny z tym rodzajem otworu na klucz zabezpieczający. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ocenę, wybór i stosowanie blokad i urządzeń zabezpieczających. Firma Lenovo nie komentuje, nie ocenia, ani nie wystawia gwarancji na funkcjonowanie, jakość i skuteczność urządzeń i funkcji zabezpieczających. Używanie oprogramowania VeriFace VeriFace to program do rozpoznawania twarzy, który tworzy cyfrowy obraz, z którego wyodrębnia kluczowe cechy twarzy i tworzy cyfrową mapę używaną jako hasło w systemie. Aby aktywować funkcję VeriFace po raz pierwszy, należy kliknąć ikonę VeriFace na pulpicie w celu zarejestrowania obrazu swojej twarzy. Uwagi: Rejestracja i rozpoznawanie twarzy działa najlepiej w pomieszczeniu o stałym, równomiernym oświetleniu. Można określić, czy ta funkcja ma być używana podczas logowania się do systemu. Więcej informacji na temat VeriFace można znaleźć w pomocy oprogramowania. 20

25 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Używanie haseł Używanie haseł pomaga zapobiegać używaniu komputera przez osoby nieupoważnione. Po zdefiniowaniu i włączeniu hasła, po każdym włączeniu komputera wyświetlane jest okno. W oknie tym należy podać hasło. Jeśli nie zostanie podane prawidłowe hasło, komputer nie będzie mógł być używany. Uwaga: Hasło może zawierać od jednego do siedmiu znaków alfanumerycznych w dowolnej kombinacji. Szczegółowe informacje dotyczące definiowania hasła można znaleźć w sekcji pomocy po prawej stronie okna programu Narzędzie konfiguracji systemu BIOS. Uwaga: Aby uruchomić program Narzędzie konfiguracji systemu BIOS, podczas uruchamiania komputera naciśnij klawisz F2, kiedy na ekranie pojawi się logo firmy Lenovo. 21

26 Rozdział 3. Łączenie z Internetem Jako sieć globalna, Internet łączy ze sobą komputery na całym świecie, zapewniają takie usługi jak poczta , wyszukiwanie informacji, handel elektroniczny, przeglądanie sieci Web oraz rozrywka. Komputer można połączyć z siecią Internet na następujące sposoby: Połączenie przewodowe: wykorzystuje przewody do połączenia. Technologia sieci bezprzewodowej: łączy się bez użycia przewodów. Połączenie przewodowe Połączenie przewodowe jest niezawodnym i bezpiecznym sposobem na podłączenie komputera do Internetu. Kablowe DSL Kablowa usługa internetowa wykorzystuje modem kablowy podłączony do domowej telewizji kablowej. DSL to rodzina powiązanych technologii, zapewniających dostęp do szybkiej sieci w domu oraz małych firmach za pośrednictwem standardowych łączy telefonicznych. 22

27 Rozdział 3. Łączenie z Internetem Połączenie urządzeń: Kablowe DSL Kabel TV Linia telefoniczna Modem kablowy * Rozdzielacz * * Modem DSL * Rozdzielacz * * * * * Brak w zestawie. Uwaga: Powyższe schematy mają charakter informacyjny. Rzeczywisty sposób połączenia może być inny. Konfiguracja oprogramowania Informacje dotyczące konfiguracji komputera można uzyskać od dostawcy usług internetowych (ISP). 23

28 Rozdział 3. Łączenie z Internetem Połączenie bezprzewodowe Połączenie bezprzewodowe zapewnia mobilny dostęp do Internetu, umożliwiając korzystanie z zasobów sieci w dowolnym miejscu objętym zasięgiem sygnału bezprzewodowego. W zależności od skali sygnału, można nawiązać połączenie bezprzewodowe z Internetem, korzystając z następujących standardów. Wi-Fi WiMAX Sieć Wi-Fi obejmuje mały obszar fizyczny, jak na przykład dom, biuro lub małą grupę budynków. Punkt dostępu jest wymagany do nawiązania połączenia. Sieci WiMAX łączą wiele systemów sieci bezprzewodowych, obejmując obszar miejski, zapewniając szybki dostęp szerokopasmowy bez konieczności użycia przewodów. Uwaga: Komputer może nie obsługiwać wszystkich metod połączenia bezprzewodowego. 24

29 Rozdział 3. Łączenie z Internetem Używanie sieci Wi-Fi/WiMAX (tylko w wybranych modelach) Uruchamianie połączenia bezprzewodowego Aby uruchomić komunikację bezprzewodową, wykonaj następujące czynności: 1 Przesuń przełącznik wbudowanego urządzenia bezprzewodowego z pozycji do. 2 Naciśnij klawisze Fn + F5, aby skonfigurować połączenie. Połączenie urządzeń Sieć Wi-Fi/WiMAX Punkt dostępu * * Brak w zestawie Konfiguracja oprogramowania Informacje dotyczące konfiguracji komputera można uzyskać od dostawcy usług internetowych (ISP) lub przeszukując zasoby Centrum pomocy i obsługi technicznej w systemie Windows. 25

30 Rozdział 4. System OneKey Rescue System OneKey Rescue Wprowadzenie System Lenovo OneKey Rescue to prosta w użyciu aplikacja służąca do tworzenia kopii zapasowej danych zapisanych na partycji systemowej (dysk C) i ich przywrócenia w razie potrzeby. Program Lenovo OneKey Recovery można uruchomić w systemie operacyjnym Windows, natomiast system OneKey Rescue bez użycia systemu operacyjnego Windows. Uwaga: Aby zapewnić możliwość korzystania z systemu OneKey Rescue, dysk twardy zawiera domyślnie ukrytą partycję, służącą do przechowywania pliku obrazu systemu i plików systemu OneKey Rescue. Partycja ta jest ukryta ze względów bezpieczeństwa i jest to przyczyną wskazywania mniejszej ilości wolnego miejsca na dysku niż zamieszczona w opisach. Dokładna ilość miejsca na twardym dysku zależy od wielkości pliku obrazu (zależnego od rozmiaru systemu operacyjnego i preinstalowanego oprogramowania). Używanie programu Lenovo OneKey Recovery (w systemie operacyjnym Windows) W systemie operacyjnym Windows kliknij ikonę systemu OneKey Recovery na pulpicie, aby uruchomić program Lenovo OneKey Recovery. Za pomocą tego programu można wykonać kopię zapasową partycji na dysku twardym, innych urządzeniach pamięci masowej lub tworząc dyski odtwarzania systemu. Uwagi: Proces tworzenia kopii zapasowej i dysków odtwarzania systemu może zająć dużo czasu, więc przed rozpoczęciem należy podłączyć do komputera zasilacz i akumulator. Po nagraniu płyt, ponumerować je zgodnie z kolejnością, w jakiej należy ich później użyć. Komputery bez zintegrowanego napędu optycznego obsługują tworzenie dysków odtwarzania systemu. W tym celu wymagany jest odpowiedni zewnętrzny napęd optyczny. Więcej instrukcji można znaleźć w pliku pomocy programu Lenovo OneKey Recovery. 26

31 Rozdział 4. System OneKey Rescue Używanie systemu Lenovo OneKey Rescue (bez systemu operacyjnego Windows) Jeżeli nie można załadować systemu operacyjnego, należy wykonać poniższe kroki, aby uruchomić system OneKey Rescue. Wyłącz komputer. Naciśnij klawisz, aby uruchomić system OneKey Rescue. W programie można przywrócić partycję systemową do stanu fabrycznego lub do wcześniej utworzonej kopii zapasowej. Uwaga: Proces przywracania jest nieodwracalny. Przed użyciem funkcji przywracania należy wykonać kopię zapasową ważnych danych. 27

32 Rozdział 5. Rozwiązywanie problemów Często zadawane pytania W tej sekcji zostały przedstawione często zadawane pytania oraz opisane sposoby znalezienia szczegółowych odpowiedzi. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych publikacji dołączonych do komputera można znaleźć w Ulotce instalacyjnej Lenovo G465/G565. Jakich zasad bezpieczeństwa należy przestrzegać podczas używania komputera? Zobacz Rozdział 1. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa w Podręcznik Lenovo z informacjami ogólnymi i dotyczącymi bezpieczeństwa. Jak można uniknąć problemów z komputerem? Zobacz Rozdział 2. Informacje na temat użytkowania i konserwacji w Podręcznik Lenovo z informacjami ogólnymi i dotyczącymi bezpieczeństwa. Jakie są główne elementy sprzętowe mojego nowego komputera? Więcej informacji można znaleźć w Rozdziałach 1 i 2. Gdzie mogę znaleźć szczegółowe dane techniczne mojego komputera? Zobacz Muszę zaktualizować urządzenie lub wymienić jeden z podzespołów: dysk twardy, pamięć lub klawiaturę. Zobacz Dodatek A. Instrukcje dotyczące podzespołów, które może wymieniać użytkownik (Customer Replaceable Units, CRU) na stronie 35 niniejszego podręcznika. Gdzie znajdują się dyski do odtwarzania systemu? Do komputera nie został dołączony dysk do odtwarzania systemu. Aby zobaczyć wyjaśnienie alternatywnych sposobów odtwarzania systemu oferowanych przez firmę Lenovo, zobacz Rozdział 4. System OneKey Rescue na stronie 26. Jak mogę skontaktować się z Centrum obsługi klienta? Zobacz Rozdział 3. Uzyskiwanie pomocy i obsługi technicznej w Podręcznik z informacjami ogólnymi i dotyczącymi bezpieczeństwa. Gdzie znajdę informacje na temat gwarancji? Aby zobaczyć rodzaj gwarancji dla danego komputera oraz jej czas trwania, zobacz Dodatek B. Ograniczona gwarancja Lenovo na stronie

33 Rozdział 5. Rozwiązywanie problemów Jak mogę zainstalować sterowniki urządzeń? W celu zapewnienia prawidłowego działania oraz wydajności każdego elementu komputera wymagane jest używanie odpowiedniego sterownika. Jeżeli komputer posiada preinstalowany system operacyjny, wszystkie wymagane sterowniki znajdują się na dysku twardym. Co mogę zrobić, gdy proces tworzenia kopii zapasowej się nie powiedzie? Jeżeli funkcja tworzenia kopii zapasowej uruchamia się bez problemu, ale występuje problem w czasie trwania procesu, spróbuj wykonać następujące czynności: 1 Zamknij pozostałe aplikacje i ponownie rozpocznij proces tworzenia kopii zapasowej. 2 Sprawdź, czy nośnik docelowy nie jest uszkodzony, wybierz inną lokalizację i spróbuj ponownie. Kiedy wymagane jest przywrócenie systemu do stanu fabrycznego? Tej funkcji można użyć w razie awarii systemu lub w razie potrzeby ponownej instalacji systemu operacyjnego. Spowoduje to przywrócenie początkowego stanu komputera z chwili pierwszego rozruchu po odebraniu go ze sklepu. Jeżeli na aktualnej partycji znajdują się ważne dane, przed uruchomieniem funkcji przywracania należy wykonać ich kopię zapasową. 29

34 Rozdział 5. Rozwiązywanie problemów Rozwiązywanie problemów Jeśli nie znajdziesz tutaj opisu swojego problemu, przejdź do rozdziału 2. Poniższa sekcja zawiera opis tylko tych problemów, które nie wymagają zapoznania się z dokładniejszymi informacjami w rozdziale 2. Problemy z ekranem Po włączeniu komputera na ekranie nic się nie pojawia. Po włączeniu komputera na pustym ekranie jest wyświetlany tylko biały kursor. Mój ekran gaśnie, gdy komputer jest włączony. Jeśli ekran nadal pozostaje pusty, upewnij się, że: - Bateria jest zainstalowana prawidłowo. - Do komputera jest podłączony zasilacz sieciowy, a przewód zasilający jest podłączony do sprawnego gniazda elektrycznego. - Zasilanie komputera jest włączone (aby potwierdzić, naciśnij powtórnie przycisk zasilania). -Pamięć jest zainstalowana prawidłowo. Jeśli powyższe elementy są prawidłowo ustawione, a ekran pozostaje pusty, oddaj komputer do serwisu. Przywróć kopie zapasowe plików w systemie Windows lub całą zawartość dysku twardego do ustawień fabrycznych przy użyciu programu OneKey Recovery. Jeśli nadal na ekranie jest widoczny tylko kursor, oddaj komputer do serwisu. Być może jest włączony wygaszacz ekranu lub inne ustawienia zarządzania energią. Aby wyłączyć wygaszacz ekranu lub wznowić działanie z trybu uśpienia lub hibernacji, wykonaj jedną z następujących czynności: - Dotknij touchpada. -Naciśnij dowolny klawisz klawiatury. -Naciśnij przycisk zasilania. -Naciśnij klawisze Fn + F2, aby sprawdzić, czy wyświetlacz LCD wyłączył się. 30

35 Rozdział 5. Rozwiązywanie problemów Problem z hasłem Nie pamiętam hasła. Jeśli nie pamiętasz hasła użytkownika, należy przekazać komputer do autoryzowanego serwisu firmy Lenovo lub przedstawiciela handlowego w celu zmiany hasła. Jeśli nie pamiętasz hasła dysku twardego, autoryzowany serwis firmy Lenovo nie będzie mógł go zresetować ani odtworzyć danych z tego dysku. Należy zabrać komputer do autoryzowanego serwisu lub przedstawiciela handlowego firmy Lenovo w celu wymiany dysku twardego. Wymagany jest dowód zakupu, a za podzespoły i robociznę zostanie pobrana opłata. Jeśli nie pamiętasz hasła administratora, autoryzowany serwis firmy Lenovo nie będzie mógł go zresetować. Należy zabrać komputer do autoryzowanego serwisu lub przedstawiciela handlowego firmy Lenovo w celu wymiany płyty głównej. Wymagany jest dowód zakupu, a za podzespoły i robociznę zostanie pobrana opłata. Problemy z klawiaturą Podczas wpisywania liter pojawiają się cyfry (G465). Problemy z trybami uśpienia i hibernacji Wyświetlany jest komunikat dotyczący krytycznie niskiego stanu naładowania baterii i komputer natychmiast się wyłącza. Komputer przechodzi w tryb uśpienia natychmiast po wykonaniu testu POST (Power-on self-test). Włączona jest funkcja Num Lock. Aby ją wyłączyć, naciśnij kombinację klawiszy Fn + F8. Energia w baterii wyczerpuje się. Podłącz do komputera zasilacz sieciowy lub wymień baterię na w pełni naładowaną. Upewnij się, że: - Bateria jest naładowana. - Temperatura podczas pracy znajduje się w dopuszczalnym zakresie. Zobacz Rozdział 2. Informacje na temat użytkowania i konserwacji w Podręcznik Lenovo z informacjami ogólnymi i dotyczącymi bezpieczeństwa. Uwaga: Jeśli bateria jest naładowana, a temperatura mieści się w dopuszczalnym zakresie, oddaj komputer do serwisu. 31

36 Rozdział 5. Rozwiązywanie problemów Nie można wznowić działania komputera z trybu uśpienia i komputer nie działa. Jeśli nie można wznowić działania komputera z trybu uśpienia, być może z powodu wyczerpania baterii został automatycznie włączony tryb hibernacji. Sprawdź wskaźnik zasilania. Jeżeli komputer znajduje się w trybie uśpienia, podłącz zasilacz sieciowy do komputera, a następnie naciśnij dowolny klawisz lub przycisk zasilania. Jeżeli komputer znajduje się w trybie hibernacji lub jest wyłączony, podłącz zasilacz sieciowy do komputera, a następnie przycisk zasilania, aby wznowić pracę. Uwaga: Jeśli nie można wznowić działania systemu z trybu uśpienia, system przestał odpowiadać i nie można wyłączyć komputera, należy go zresetować. Niezapisane dane mogą zostać utracone. Aby zresetować komputer, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 4 sekundy. Jeśli komputera nadal nie można uruchomić ponownie, odłącz zasilacz sieciowy i baterię. Problemy z ekranem komputera Ekran jest pusty. Wykonaj następujące czynności: -Jeśli używasz zasilacza sieciowego lub baterii i wskaźnik stanu baterii świeci, naciśnij kombinację klawiszy Fn +, aby rozjaśnić ekran. -Jeśli wskaźnik zasilania miga, naciśnij przycisk zasilania w celu wznowienia działania z trybu uśpienia. -Jeśli problem nadal występuje, skorzystaj z rozwiązania dla następującego problemu: Obraz na ekranie jest nieczytelny lub zniekształcony. -Naciśnij klawisze Fn + F2, aby upewnić się, czy ekran LCD został wyłączony. Obraz na ekranie jest nieczytelny lub zniekształcony. Na ekranie pojawiają się niewłaściwe znaki. Upewnij się, że: - Sterownik wyświetlacza jest prawidłowo zainstalowany. - Rozdzielczość ekranu i jakość kolorów są prawidłowo ustawione. - Typ monitora jest prawidłowy. Czy system operacyjny lub aplikacja zostały zainstalowane prawidłowo? Jeśli zostały zainstalowane i skonfigurowane prawidłowo, oddaj komputer do serwisu. 32

37 Rozdział 5. Rozwiązywanie problemów Problemy z dźwiękiem Z głośników nie słychać dźwięku, nawet po zwiększeniu głośności. Problemy z baterią Komputer wyłącza się, zanim wskaźnik stanu baterii zasygnalizuje wyczerpanie energii. -lub- Komputer działa nadal po zasygnalizowaniu przez wskaźnik stanu baterii wyczerpania energii. Czas pracy przy w pełni naładowanej baterii jest krótki. Komputer nie działa przy w pełni naładowanej baterii. Upewnij się, że: - Funkcja wyciszenia jest wyłączona. -Nie są podłączone słuchawki. - Jako urządzenie odtwarzające wybrane są głośniki. Rozładuj i naładuj baterię. Szczegółowe informacje zobacz Obsługa baterii na stronie 11. Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe w baterii może być włączone. Wyłącz komputer na minutę, aby wyłączyć zabezpieczenie, a następnie włącz go ponownie. Bateria nie ładuje się. Szczegółowe informacje zobacz Obsługa baterii na stronie 11. Problem z dyskiem twardym Dysk twardy nie działa. Upewnij się, że w menu Boot (Uruchamianie) narzędzia Narzędzie konfiguracji systemu BIOS dysk twardy jest prawidłowo wybrany w opcji Boot Device Priority (Priorytet urządzeń rozruchowych). Problem z uruchamianiem System Microsoft Windows nie uruchamia się. W celu rozwiązania lub zidentyfikowania problemu użyj systemu OneKey Rescue. Szczegółowe informacje na temat systemu OneKey Rescue, zobacz Rozdział 4. System OneKey Rescue na stronie

38 Rozdział 5. Rozwiązywanie problemów Problemy z systemem OneKey Rescue Nie można wykonać kopii zapasowej. Nie można przywrócić partycji systemowej do stanu fabrycznego. Inne problemy Używasz systemu operacyjnego innego niż Windows. Brak wystarczającej ilości miejsca do zapisania danych kopii zapasowej. Musisz zwolnić określoną ilość miejsca na partycji systemowej (dysk C). Partycja systemowa została zmodyfikowana, na przykład zmieniono jej rozmiar lub pojemność dysku C. Komputer nie odpowiada. Aby wyłączyć komputer, naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 4 sekundy przycisk zasilania. Jeśli komputer nadal nie odpowiada, odłącz zasilacz sieciowy i baterię. Komputer może się zawieszać w przypadku przejścia w tryb uśpienia podczas komunikacji. Podczas pracy w sieci należy wyłączyć funkcję przechodzenia w tryb uśpienia. Komputer nie jest uruchamiany z odpowiedniego urządzenia. Podłączone urządzenie zewnętrzne nie działa Sprawdź menu Boot (Uruchamianie) w narzędziu Narzędzie konfiguracji systemu BIOS. Upewnij się, że opcja Boot Device Priority (Priorytet urządzeń rozruchowych) w narzędziu Narzędzie konfiguracji systemu BIOS została ustawiona tak, aby komputer był uruchamiany z wybranego urządzenia. Upewnij się również, że urządzenie, z którego ma być uruchamiany komputer jest włączone. Upewnij się, że w menu Boot (Uruchamianie) narzędzia Narzędzie konfiguracji systemu BIOS urządzenie jest zawarte na liście Boot Device Priority (Priorytet urządzeń rozruchowych). Aby wybrać urządzenie, z którego ma zostać uruchomiony komputer, podczas uruchamiania komputera naciśnij klawisze F12, kiedy na ekranie pojawi się logo firmy Lenovo. Gdy zasilanie komputera jest włączone, nie należy podłączać lub odłączać od komputera przewodów innych niż USB, ponieważ może to spowodować uszkodzenie komputera. W przypadku korzystania z urządzenia USB zużywającego dużo energii, na przykład zewnętrznego napędu optycznego USB, należy użyć zewnętrznego zasilania urządzenia. W przeciwnym razie urządzenie może nie zostać rozpoznane lub może nastąpić wyłączenie systemu. 34

39 Dodatek A. Instrukcje dotyczące podzespołów, które może wymieniać użytkownik (Customer Replaceable Units, CRU) Uwagi: O ile nie określono inaczej, ilustracje użyte w tym rozdziale dotyczą modelu Lenovo G465. Następujące czynności dotyczące rozbudowy i wymiany podzespołów są takie same dla modeli G465 oraz G565. Wymiana baterii Uwaga: Należy korzystać tylko z baterii dostarczonej przez firmę Lenovo. Inne baterie mogą się zapalić lub wybuchnąć. Aby wymienić baterię, wykonaj następujące czynności: 1 Wyłącz komputer lub włącz tryb hibernacji. Odłącz zasilacz sieciowy i wszystkie przewody od komputera. 2 Zamknij wyświetlacz i obróć komputer. 3 Zwolnij blokadę ręcznego zatrzasku baterii a. Przytrzymując zatrzask sprężynowy baterii w pozycji odblokowanej b, wyjmij baterię w kierunku wskazywanym przez strzałkę c. 1a c b 4 Zainstaluj w pełni naładowaną baterię. 5 Przesuń ręczny zatrzask baterii do położenia zablokowanego. 6 Obróć komputer. Podłącz zasilacz sieciowy i wszystkie przewody do komputera. 35

40 Dodatek A. Instrukcje dotyczące podzespołów, które może wymieniać użytkownik (Customer Replaceable Units, CRU) Wymiana dysku twardego Pojemność pamięci masowej komputera można zwiększyć, wymieniając dysk twardy na dysk o większej pojemności. Nowy dysk twardy można zakupić u sprzedawcy lub przedstawiciela handlowego firmy Lenovo. Uwagi: Dysk twardy należy wymieniać tylko w przypadku jego modernizacji lub naprawy. Złącza i wnęka dysku twardego nie zostały zaprojektowane do częstej wymiany lub zamiany dysków. Na opcjonalnym dysku twardym nie jest dołączone wstępnie zainstalowane oprogramowanie. Obsługa dysku twardego Nie należy upuszczać dysku ani narażać go na wstrząsy fizyczne. Umieść dysk na materiale, takim jak miękka ściereczka, który amortyzuje wstrząsy fizyczne. Nie naciskaj pokrywy dysku. Nie dotykaj złączy. Dysk jest bardzo delikatny. Nieprawidłowa obsługa może spowodować uszkodzenie dysku twardego i trwałą utratę znajdujących się na nim danych. Przed wyjęciem dysku twardego utwórz kopię zapasową wszystkich informacji na dysku twardym, a następnie wyłącz komputer. Nigdy nie wyjmuj dysku, kiedy system działa bądź znajduje się w trybie uśpienia lub hibernacji. 36

41 Dodatek A. Instrukcje dotyczące podzespołów, które może wymieniać użytkownik (Customer Replaceable Units, CRU) Aby wymienić dysk twardy, wykonaj następujące czynności: 1 Wyłącz komputer, a następnie odłącz zasilacz sieciowy i wszystkie przewody. 2 Zamknij wyświetlacz i obróć komputer. 3 Wyjmij baterię. 4 Zdejmij pokrywę komory dysku twardego/gniazda modułu pamięci/procesora/ karty PCI Mini Express Card. a. Poluzuj śruby zabezpieczające pokrywę komory a. b.zdejmij pokrywę komory b. b a 37

42 Dodatek A. Instrukcje dotyczące podzespołów, które może wymieniać użytkownik (Customer Replaceable Units, CRU) 5 Usuń śruby mocujące ramkę c. c c 6 Pociągnij wypustkę w kierunku wskazywanym przez strzałkę d. d 38

43 Dodatek A. Instrukcje dotyczące podzespołów, które może wymieniać użytkownik (Customer Replaceable Units, CRU) 7 Wyjmij dysk twardy umocowany w metalowej ramce e. e 8 Usuń śruby i odłącz metalową ramkę od dysku twardego. 9 Zamocuj metalową ramkę do nowego dysku twardego i dokręć śruby. 0 Delikatnie włóż dysk do wnęki dysku twardego z wypustką skierowaną do góry i złączami skierowanymi do siebie, a następnie wsuń go dokładnie na swoje miejsce. A Przykręć śruby mocujące ramkę. B Zamontuj pokrywę komory i przykręć śruby. C Włóż baterię. D Obróć komputer. Podłącz zasilacz sieciowy i wszystkie przewody do komputera. 39

44 Dodatek A. Instrukcje dotyczące podzespołów, które może wymieniać użytkownik (Customer Replaceable Units, CRU) Wymiana pamięci Można zwiększyć ilość pamięci w komputerze, instalując w jego złączu pamięci moduły DDR3 SDRAM dostępne jako opcja. Moduły DDR3 SDRAM są dostępne w różnych wariantach pojemności. Uwaga: Należy używać wyłącznie typów pamięci obsługiwanych przez komputer. W przypadku nieprawidłowej instalacji pamięci opcjonalnej lub instalacji nieobsługiwanego typu pamięci, przy próbie uruchomienia komputera wygenerowany zostanie dźwięk ostrzegawczy. Aby zainstalować moduł DDR3 SDRAM, należy wykonać następujące czynności: 1 Dotknij metalowego stołu lub uziemionego przedmiotu metalowego, aby zredukować ładunek elektrostatyczny ciała, który może doprowadzić do uszkodzenia modułu pamięci DDR3 SDRAM. Nie dotykaj krawędzi stykowej DDR3 SDRAM. 2 Wyłącz komputer. Odłącz zasilacz sieciowy i wszystkie przewody od komputera. 3 Zamknij wyświetlacz i obróć komputer. 4 Wyjmij baterię ponownie. 5 Zdejmij pokrywę komory dysku twardego/gniazda modułu pamięci/procesora/ karty PCI Mini Express Card. a. Poluzuj śruby zabezpieczające pokrywę komory a. b.zdejmij pokrywę komory b. b a 40

45 Dodatek A. Instrukcje dotyczące podzespołów, które może wymieniać użytkownik (Customer Replaceable Units, CRU) 6 Jeżeli w gnieździe pamięci są już zainstalowane dwa moduły DDR3 SDRAM, wyjmij jeden z nich, aby zrobić miejsce na nowy, naciskając jednocześnie zatrzaski po obu stronach gniazda. Zachowaj stary moduł DDR3 SDRAM do przyszłego wykorzystania. b a a 7 Zrównaj nacięcie w module pamięci DDR3 SDRAM z występem w gnieździe i delikatnie włóż moduł DDR3 SDRAM do gniazda pod kątem Wepchnij moduł DDR3 SDRAM w kierunku gniazda tak, aby zatrzaski po obu stronach gniazda zamknęły się. b a 9 Wyrównaj zatrzaski łączące z odpowiednimi otworami i zamocuj pokrywę komory. 0 Włóż i dokręć wkręty. A Włóż baterię. B Obróć komputer. Podłącz zasilacz sieciowy i wszystkie przewody do komputera. 41

46 Dodatek A. Instrukcje dotyczące podzespołów, które może wymieniać użytkownik (Customer Replaceable Units, CRU) Uwaga: Jeżeli w serwisowanym komputerze jest używany tylko jeden moduł DDR3 SDRAM, kartę należy zainstalować w gnieździe SLOT-0 ( : dolne gniazdo), a nie SLOT-1 ( : górne gniazdo). b Aby się upewnić, że moduł DDR3 SDRAM jest zainstalowany prawidłowo: 1 Włącz komputer. 2 Podczas uruchamiania komputera naciśnij klawisz F2. Zostanie wyświetlony ekran Narzędzie konfiguracji systemu BIOS. W pozycji System Memory (Pamięć systemowa) wyświetlana jest łączna ilość pamięci zainstalowanej w komputerze. a 42

47 Dodatek A. Instrukcje dotyczące podzespołów, które może wymieniać użytkownik (Customer Replaceable Units, CRU) Wyjmowanie napędu optycznego Aby wyjąć napęd optyczny, wykonaj następujące czynności: 1 Zdejmij pokrywę komory dysku twardego/gniazda modułu pamięci/procesora/ karty PCI Mini Express Card. 2 Usuń śrubę pokazaną na ilustracji a. 3 Delikatnie wyciągnij napęd optyczny b. a b 43

48 Dodatek A. Instrukcje dotyczące podzespołów, które może wymieniać użytkownik (Customer Replaceable Units, CRU) W poniższej tabeli znajduje się lista podzespołów komputera, które może wymieniać użytkownik (CRU, Customer Replaceable Units) oraz informacje o tym, gdzie można znaleźć instrukcje wymiany. Ulotka instalacyjna Podręcznik użytkownika Zasilacz sieciowy O Przewód zasilacza O Bateria O O Pokrywy dolne O Dysk twardy O Pamięć O Napęd optyczny O 44

49 Dodatek B. Ograniczona gwarancja Lenovo L /2008 Ograniczona gwarancja Lenovo dotyczy tylko urządzeń marki Lenovo zakupionych do użytku własnego, a nie w celu odsprzedaży. Niniejsza Ograniczona gwarancja firmy Lenovo jest dostępna w innych językach na stronie Zakres gwarancji Firma Lenovo gwarantuje, że w okresie obowiązywania gwarancji wszystkie zakupione i prawidłowo używane urządzenia będą wolne od wad materiałowych oraz wykonawczych. Okres gwarancji dla danego produktu rozpoczyna się w dniu sprzedaży określonym na dowodzie zakupu, chyba że firma Lenovo określi na piśmie inny termin. Okres oraz typ gwarancji dotyczący danego produktu zostały określone poniżej w sekcji Informacje na temat gwarancji. NINIEJSZA GWARANCJA STANOWI JEDYNĄ GWARANCJĘ I ZASTĘPUJE WSZYSTKIE GWARANCJE LUB WARUNKI JAWNE LUB DOROZUMIANE, W TYM M.IN. DOROZUMIANE GWARANCJE LUB WARUNKI MOŻLIWOŚCI SPRZEDAŻY LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. NIEKTÓRE STANY LUB PRZEPISY PRAWNE NIE ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE JAWNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI, WIĘC TE ZAPISY MOGĄ NIE OBOWIĄZYWAĆ. W TAKIM PRZYPADKU GWARANCJA DOTYCZY WYŁĄCZNIE ZAKRESU WYMAGANEGO PRZEZ PRAWO, A JEJ CZAS JEST OGRANICZONY DO OKRESU GWARANCJI. PO UPŁYWIE TEGO OKRESU NIE OBOWIĄZUJE ŻADNA GWARANCJA. NIEKTÓRE STANY LUB PRZEPISY PRAWNE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE OKRESU DOROZUMIANEJ GWARANCJI, W TAKIM PRZYPADKU TE ZAPISY MOGĄ NIE OBOWIĄZYWAĆ. 45

50 Dodatek B. Ograniczona gwarancja Lenovo Sposób uzyskania usługi gwarancyjnej Jeśli produkt nie działa w sposób określony w gwarancji w czasie jej obowiązywania, użytkownik może uzyskać usługę gwarancyjną po skontaktowaniu się z firmą Lenovo lub zatwierdzonym punktem serwisowym. W dalszej części będą one nosić nazwę Usługodawca. Listę Usługodawców i ich numery telefoniczne można znaleźć na stronie Usługi gwarancyjne mogą nie być dostępne we wszystkich lokalizacjach i mogą różnić się w poszczególnych lokalizacjach. W przypadku skorzystania z Usługodawcy poza normalnym obszarem serwisowym mogą zostać pobrane opłaty. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego Usługodawcy. Działania Usługodawcy mające na celu naprawienie problemu Po skontaktowaniu się z Usługodawcą należy przeprowadzić procedurę określenia problemu oraz jego rozwiązania. Usługodawca spróbuje określić przyczynę problemu oraz go usunąć za pomocą rozmowy telefonicznej, poczty lub połączenia zdalnego. Usługodawca może polecić pobranie i zainstalowanie odpowiednich aktualizacji oprogramowania. Niektóre problemy można rozwiązać za pomocą podzespołu, który może być instalowany przez użytkownika ( Podzespoły, które może wymieniać użytkownik lub CRU ). W takim przypadku Usługodawca dostarczy część, którą należy zainstalować. Jeśli problem nie może zostać rozwiązany podczas rozmowy telefonicznej lub zdalnego połączenia, przez aktualizację oprogramowania lub wymianę podzespołów przez użytkownika, Usługodawca podejmie naprawę serwisową odpowiednią dla typu gwarancji dla danego produktu określonego w sekcji Informacje na temat gwarancji. Jeśli Usługodawca stwierdzi, że naprawa produktu jest niemożliwa, wymieni go na inny produkt o co najmniej takiej samej funkcjonalności. 46 Jeżeli Usługodawca stwierdzi, że nie jest w stanie naprawić ani wymienić produktu, jedynym zadośćuczynieniem dla użytkownika jest zwrot produktu do miejsca zakupu lub do firmy Lenovo i uzyskanie zwrotu ceny zakupu.

Lenovo G770. Podręcznik użytkownika V1.0

Lenovo G770. Podręcznik użytkownika V1.0 Lenovo G770 Podręcznik użytkownika V1.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputera przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych do zestawu. Uwagi

Bardziej szczegółowo

IdeaPad U300/ U300e/U300s/U400

IdeaPad U300/ U300e/U300s/U400 IdeaPad U300/ U300e/U300s/U400 Podręcznik użytkownika V2.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputera przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Z500/P500

Lenovo IdeaPad Z500/P500 Lenovo IdeaPad Z500/P500 Podręcznik użytkownika V1.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputer przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych do

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Y480/ Y580

Lenovo IdeaPad Y480/ Y580 Lenovo IdeaPad Y480/ Y580 Podręcznik użytkownika V2.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwaga

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Lenovo. Podręcznik użytkownika

Lenovo. Podręcznik użytkownika Lenovo Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych do zestawu. Uwaga Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

IdeaPad Z370/ Z470/ Z570

IdeaPad Z370/ Z470/ Z570 IdeaPad Z370/ Z470/ Z570 Podręcznik użytkownika V1.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputera przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych do

Bardziej szczegółowo

Lenovo V470/ V570/ B470/B570

Lenovo V470/ V570/ B470/B570 Lenovo V470/ V570/ B470/B570 Podręcznik użytkownika V1.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputera przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych

Bardziej szczegółowo

Lenovo G400/G500 G405/G505 G410/G510

Lenovo G400/G500 G405/G505 G410/G510 Lenovo G400/G500 G405/G505 G410/G510 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

Bardziej szczegółowo

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Lenovo G480/G485/ G580/G585/G780

Lenovo G480/G485/ G580/G585/G780 Lenovo G480/G485/ G580/G585/G780 Podręcznik użytkownika V3.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputera przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych

Bardziej szczegółowo

Lenovo M30-70 / M40-70

Lenovo M30-70 / M40-70 Lenovo M30-70 / M40-70 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych do zestawu.

Bardziej szczegółowo

Lenovo ideapad 110. Podręcznik użytkownika

Lenovo ideapad 110. Podręcznik użytkownika Lenovo ideapad 110 ideapad 110-14AST ideapad 110-15AST Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach

Bardziej szczegółowo

Lenovo. Podręcznik użytkownika

Lenovo. Podręcznik użytkownika Lenovo Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi Przed rozpoczęciem używania

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Lenovo V110 Podręcznik użytkownika

Lenovo V110 Podręcznik użytkownika Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych

Bardziej szczegółowo

G450/G550 Podręcznik użytkownika V1.0

G450/G550 Podręcznik użytkownika V1.0 G450/G550 Podręcznik użytkownika V1.0 Uwagi Przed wykorzystaniem niniejszych informacji oraz produktu, którego dotyczą, należy zapoznać się z Ważnymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa na stronie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Lenovo Seria Z/P. Podręcznik użytkownika V1.0

Lenovo Seria Z/P. Podręcznik użytkownika V1.0 Lenovo Seria Z/P Podręcznik użytkownika V1.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputer przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych do zestawu.

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne

Bardziej szczegółowo

h Komputer h Akumulator

h Komputer h Akumulator Numer PN: 92P1933 Dziękujemy za zakup komputera IBM ThinkPad serii X. Prosimy sprawdzić, czy pozycje na tej liście odpowiadają elementom znajdującym się w pudełku. Jeśli jakiegoś elementu brakuje lub jest

Bardziej szczegółowo

h Komputer h Akumulator

h Komputer h Akumulator Numer PN: 67P4573 Dziękujemy za zakup komputera IBM ThinkPad X Series. Prosimy sprawdzić, czy pozycje na tej liście odpowiadają elementom znajdującym się w pudełku. Jeśli jakiegoś elementu brakuje lub

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

Bardziej szczegółowo

Elementy komputera przenośnego

Elementy komputera przenośnego Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Lenovo ideapad 300. Podręcznik użytkownika. ideapad ISK ideapad ISK ideapad ISK

Lenovo ideapad 300. Podręcznik użytkownika. ideapad ISK ideapad ISK ideapad ISK Lenovo ideapad 300 ideapad 300-14ISK ideapad 300-15ISK ideapad 300-17ISK Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Y410p/Y510p

Lenovo IdeaPad Y410p/Y510p Lenovo IdeaPad Y410p/Y510p Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora Ładowanie akumulatora UWAGA: Gdy używa się zasilacza prądu przemiennego, wszystkie akumulatory korzystają z Dell ExpressCharge. Gdy system jest wyłączony, akumulator naładuje się do 80% pojemności w ciągu

Bardziej szczegółowo

Lenovo. Podręcznik użytkownika

Lenovo. Podręcznik użytkownika Lenovo Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa oraz istotnymi uwagami znajdującymi się w instrukcjach. Uwagi Przed rozpoczęciem korzystania

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi 1. Przyciski i funkcje 1. Przedni aparat 2. Przycisk zwiększania głośności (+) 3. Przycisk zmniejszania głośności ( ) 4. Tylny aparat 5. Gniazdo słuchawek 6. Gniazdo karty SIM

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z akumulatora

Korzystanie z akumulatora Korzystanie z akumulatora Wydajność akumulatora UWAGA: Informacje na temat gwarancji firmy Dell dla komputera znajdują się w Przewodniku z informacjami o produkcie lub w oddzielnym drukowanym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Lenovo G700/G710. Podręcznik użytkownika

Lenovo G700/G710. Podręcznik użytkownika Lenovo G700/G710 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi Przed użyciem

Bardziej szczegółowo

Aspire One. Skrócony poradnik

Aspire One. Skrócony poradnik Aspire One Skrócony poradnik Rejestracja produktu Przed pierwszym użyciem urządzenia zalecane jest niezwłoczne zarejestrowanie go. Zapewni to dostęp do następujących korzyści: Szybsza obsługa ze strony

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Moduły pamięci Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Jedyne warunki gwarancji na produkty i usługi firmy

Bardziej szczegółowo

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

h Komputer h Akumulator

h Komputer h Akumulator Dziękujemy za zakup komputera IBM ThinkPad serii G40. Prosimy sprawdzić, czy pozycje na tej liście odpowiadają elementom znajdującym się w pudełku. Jeśli jakiegoś elementu brakuje lub jest on uszkodzony,

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Początek Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych znakiem towarowym Microsoft Corporation. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad S10-2. Podręcznik użytkownika V1.0

Lenovo IdeaPad S10-2. Podręcznik użytkownika V1.0 Lenovo IdeaPad S10-2 Podręcznik użytkownika V1.0 Uwagi Przed zastosowaniem tych informacji oraz produktu, którego dotyczą, należy najpierw zapoznać się z ważnymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone Instrukcja obsługi Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE. DUB-A2 Szybka karta PCI z 2 portami USB 2.0 Przed rozpoczęciem Do korzystania z urządzenia niezbędne są następujące elementy Windows

Bardziej szczegółowo

10 Zabezpieczanie komputera. 11 Czyszczenie komputera. 12 Rozwiązywanie problemów. 6 Spis treści. Zamek linki zabezpieczającej...

10 Zabezpieczanie komputera. 11 Czyszczenie komputera. 12 Rozwiązywanie problemów. 6 Spis treści. Zamek linki zabezpieczającej... 10 Zabezpieczanie komputera Zamek linki zabezpieczającej....................... 75 Hasła....................................... 75 Korzystanie z hasła podstawowego/systemowego......... 76 Korzystanie z

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Lenovo G400s/G405s/G400s Touch G500s/G505s/G500s Touch

Lenovo G400s/G405s/G400s Touch G500s/G505s/G500s Touch Lenovo G400s/G405s/G400s Touch G500s/G505s/G500s Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

MAGICTAB Instrukcja użytkownika

MAGICTAB Instrukcja użytkownika MAGICTAB Instrukcja użytkownika 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu, jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.proszę przeczytać i zachować wszystkie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

ideapad 100S-14IBR Podręcznik użytkownika

ideapad 100S-14IBR Podręcznik użytkownika ideapad 100S-14IBR Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi Przed użyciem

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Odtwarzacz audio Philips GoGear PL SA1MXX02B SA1MXX02K SA1MXX02KN SA1MXX02W SA1MXX04B SA1MXX04K SA1MXX04KN SA1MXX04P SA1MXX04W SA1MXX04WS SA1MXX08K Skrócona instrukcja obsługi Czynności wstępne Opis głównego

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

Lenovo Z41-70 Lenovo Z51-70 Lenovo ideapad 500

Lenovo Z41-70 Lenovo Z51-70 Lenovo ideapad 500 Lenovo Z41-70 Lenovo Z51-70 Lenovo ideapad 500 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad S10-3s

Lenovo IdeaPad S10-3s S10-3s UserGuide V1.0 cover_1-4 New World. New Thinking. TM www.lenovo.com Lenovo China 2010 Lenovo IdeaPad S10-3s Podręcznik użytkownika V1.0 P/N: 147003095 Wydrukowano w Chinach S10-3s UserGuide V1.0

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

MultiBoot. Instrukcja obsługi

MultiBoot. Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Y550. Podręcznik użytkownika V1.0

Lenovo IdeaPad Y550. Podręcznik użytkownika V1.0 Lenovo IdeaPad Y550 Podręcznik użytkownika V1.0 Uwaga Przed użyciem niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z następującymi dokumentami: Rozdział 6. Informacje na

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Huawei E352. Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA

Huawei E352. Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA Huawei E352 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA 1 Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

SMARTWATCH ZGPAX S99

SMARTWATCH ZGPAX S99 Instrukcja obsługi SMARTWATCH ZGPAX S99 BEZPIECZEŃSTWO: Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj uważnie całą instrukcję obsługi. Rysunki i zrzuty ekranu mogą się różnic w zależności od aktualnego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps 2 POLSKI EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem instalacji... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

W przypadku braku wymienionego wyżej elementu należy skontaktować się ze sprzedawcą.

W przypadku braku wymienionego wyżej elementu należy skontaktować się ze sprzedawcą. SC002 Sweex 5.1 PCI Sound Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 5.1 Sound Card. Karta dźwiękowa Sweex zapewnia uzyskanie dźwięku surround. Aby zapewnić poprawne działanie produktu, należy dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2006, 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565

IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565 IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565 Podręcznik użytkownika V1.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputera przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia GOCLEVER PlayTAB 01 Instrukcja użytkowania Szanowni Państwo, Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Mamy nadzieję, że nasz produkt multimedialny spełni Państwa oczekiwania i zapewni satysfakcję z jego

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne. Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne. Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Java jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Karty zewnętrzne Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione

Bardziej szczegółowo