Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma. Akta. Gminy Wyznaniowej Żydowskiej. w Tarnopolu ( )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma. Akta. Gminy Wyznaniowej Żydowskiej. w Tarnopolu (1881-1939)"

Transkrypt

1 Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma Akta Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Tarnopolu ( ) [elektroniczna wersja katalogu kartkowego] Sygn. 110/ mgr Agnieszka Reszka Warszawa

2 1. Akta Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Tarnopolu. Dokumenty dotyczące Fundacji Abe Ebermana ( ) * r., Akt Fundacji Abe Ebermana dla szpitala izraelickiego i domu zaopatrzenia dla starców i kalek izraelickich. * r. Klauzula dodatkowa zatwierdzona przez Ministra Opieki Społecznej *1939 Stan majątkowy fundacji i zamknięcie rachunkowe. *Korespondencja w sprawach Fundacji z Polskim Bankiem Krajowym, z Sądem Powiatowym, z Tymczasowym Wydziałem Samorządowym i z Urzędem Wojewódzkim , rkps, mps, j. pol., luźne, s Akta Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Tarnopolu. Dokumenty dotyczące Fundacji Feigi Chaji Königsberg ( ), posagowa * r., Protokoły notarialne w sprawie spadku po Feibisiu i po jego małżonce Feidze Chaji Königsberg * r. Rachunki Zarządu Fundacji, Sprawozdanie i działalności i rachunkowości, Stan majątkowy i zamknięcie rachunkowości na rok * r. Statut Fundacji * r. orzeczenia sądowe w sprawach Fundacji: Sądu Krajowego, Sądu Obwodowego *Korespondencja w sprawach Fundacji z: Prokuraturą Skarbu, Starostwem, Magistratem, Zarządem Miejskim, Urzędem Wojewódzkim, Wojewodą Lwowskim, Kancelarią Adwokata Krajowego i Talmud Torą. * Umowy najmu między gminą, a najmobiorcami , rkps, mps, j. pol., j. niem., luźne, s Akta Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Tarnopolu. Dokumenty dotyczące Fundacji im. Dawida Francoza ( ) * r. Odpis Aktu Fundacyjnego, zatwierdzonego reskryptem Namiestnictwa we Lwowie * r. Orzeczenie Sądu Okręgowego w sprawie Fundacji 2

3 * r. Wyciąg protokółu posiedzenia Zarządu Gminy, gdzie jednym z punktów porządku dziennego jest połączenie drobnych fundacji * Sprawozdanie z działalności i rachunkowości Fundacji * r. Statut połączonych Fundacji Dawida Francoza i Abrahama Kittnera * r. stan majątkowy połączonych fundacji; zamknięcie rachunkowe połączonych fundacji * korespondencja w sprawach Fundacji ze Starostwem, Namiestnictwem, Akcyjnym Bankiem Hipotecznym we Lwowie i jego filią w Tarnopolu, Departamentem Fundacyjnym województwa lwowskiego i z Urzędem Wojewódzkim , rkps, mps, j. pol., luźne, s Akta Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Tarnopolu. Dokumenty dotyczące Fundacji Abrahama Kittnera ( ); fundacja zniesiona, kapitał przekazany do Fundacji Dawida Francoza. * 1904; r. bilanse z załączonymi rachunkami (m. in. na rzecz Stowarzyszenia "Chewra Kadischa" Tarnopol) * 1915/1917, zestawienie obrotów, załącznik w piśmie do Namiestnictwa * r., wyciąg protokołu posiedzenia Zarządu Gminy z punktem porządku dziennego dotyczącym połączenia Fundacji Abrahama Kittnera z Fundacją Dawida Francoza *1933, sprawozdania z działalności i rachunkowości Fundacji * Statut Fundacji * ; r. Uchwały Sądu Okręgowego, Oddział IV * Korespondencja w sprawach Fundacji ze Starostwem, Namiestnictwem, Izbą Skarbową, Urzędem Skarbowym, Ministerstwem Skarbu i z Urzędem Wojewódzkim , rkps, mps, j. pol., luźne, s Akta Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Tarnopolu. Dokumenty dotyczące Fundacji Milki Karpf i innych drobnych ( ) * odpis ostatniej woli Milki Karpf i Chaskla Karpf z r. * korespondencja w sprawie Fundacji Milki Karpf z lat * Akty Fundacyjne: 3

4 1885 Michała Perla 1897 Henryki vel Henrietty Willner 1892 M. Parnas 1896 Arona Schie Somersteina * Statuty fundacyjne połączonych fundacji *1936 połączenie drobnych fundacji * stan majątkowy połączonych fundacji; zamknięcie rachunkowe połączonych fundacji * korespondencja w sprawach Fundacji ze Starostwem, Urzędem Wojewódzkim, Wojewodą Lwowskim i z Wydziałem Ewidencji Ludności Żydowskiej , rkps, mps, j. pol., j. niem., luźne, s Akta Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Tarnopolu. Dokumenty dotyczące Fundacji dobroczynnnej imienia Majera Weissglasa na rzecz ubogich żydowskich w Tarnopolu. ( ) *Statuty Fundacji Dobroczynnej na rzecz ubogich żydowskich w Tarnopolu (kilka egzemplarzy) * wykazy udzielonych zapomóg w rocznicę zgonu fundatora * 1933 Sprawozdanie z działalności i rachunkowości Fundacji * prośby o zapomogi od ubogich Żydów *1936, 1937 sprawozdanie z obrotów w gotówce i o efektach Fundacji * zestawienie z obrotów w gotówce i efektach; szczegółowy inwentarz majątku Fundacji * korespondencja w sprawach Fundacji ze Starostwem, Urzędem Wojewódzkim, Wojewodą Lwowskim, Tymczasowym Wydziałem Samorządowym, z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i z prywatnymi osobami , rkps, mps, j. pol., luźne, s Akta Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Tarnopolu. Dokumenty dotyczące Fundacji Jakuba Czosnowskiego ( ) * odpisy kwitów Komisarza Rządowego do kasy miejskiej na 105 zł. z funduszu Fundacji na rzecz Żydów ubogich na ręce Zarządu Gminy Żydowskiej * r. poświadczenie tabularne o stanie biernym realności whl 374 4

5 miasta Tarnopol * korespondencja w sprawach Fundacji z Magistratem, z Komisarzem Rządowym, dr Trembałowiczem, Wojewodą lwowskim i Urzędem Wojewódzkim , rkps, mps, j. pol., luźne, s Akta Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Tarnopolu. Dokumenty dotyczące Legatu Jakuba Ebermana ( ) * 1898, 1909 rachunki dotyczące majątku Fundacji * 1909 umowa najmu * plan domu Fundacji * 1913, 1936 orzeczenia i wezwania sądowe * , r., sklep Mały Rynek 4 (dom Fundacji), kontrakty najmu * dowód ubezpieczenia, korespondencja w sprawach sklepu * ; 1919 prośby o obniżenie czynszu * 1936 podania do Urzędu Skarbowego o ulgi i umorzenie podatków od nieruchomości Fundacji; nakazy płatnicze, upomnienia * korespondencja z Urzędem Skarbowym, Adwokatem Krajowym i osobami prywatnymi , rkps, mps, j. pol., j. niem., luźne, s Akta Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Tarnopolu. Dokumenty dotyczące Fundacji Salomona Ebermana ( ) * r. - protokół spisany w biurze Zboru Izraelickiego w sprawie spadkowej po Salomonie Ebermanie * 1922 wezwanie płatnicze * 1924 uchwała Sądu Powiatowego w sprawie spadkowej po Salomonie Ebermanie * 1926, Dekret Dziedzictwa (uchwała Sądu Powiatowego) * korespondencja z Urzędem Wojewódzkim i Adwokatem Krajowym , rkps, mps, j. pol., luźne, s Akta Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Tarnopolu. Dokumenty dotyczące Fundacji im. Simchy Fröhlicha ( ) * 1932, korespondencja z Urzędem Wojewódzkim - Departamentem 5

6 Fundacyjnym we Lwowie * 1933 sprawozdanie z działalności i rachunkowości Fundacji , rkps, mps, j. pol., luźne, s Akta Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Tarnopolu. Dokumenty dotyczące Fundacji Estery Brüner ( ) * r. Akt Fundacyjny * 1933 Sprawozdanie z działalności i rachunkowości Fundacji * r. stan majątkowy Fundacji * korespondencja za Starostwem, Towarzystwem Kredytowym Ziemskim, Urzędem Wojewódzkim, Wojewodą Lwowskim i adwokatem , rkps, mps, j. pol., luźne, s Akta Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Tarnopolu. Dokumenty dotyczące Fundacji Mojżesza Parnasa ( ) * 1895 akty spadkowe * 1895 odpis testamentu (jako załącznik) * 1895 protokół notarialny w sprawie spadkowej po Mojżeszu Parnasie *1934 polecenie Sądu Okręgowego do kasy miejskiej dla urzędników kancelaryjnych Gminy Żydowskiej w sprawie Fundacji * korespondencja w sprawach Fundacji ze Starostwem, Namiestnictwem, Kasą Miejską w Wiedniu i osobami prywatnymi , rkps, mps, j. pol., j. niem., luźne, s Akta Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Tarnopolu. Dokumenty dotyczące Fundacji S. Marmorka (1913) * r. odwołanie talonów nr i nr legatu Marmorka * r. pokwitowanie z Państwowej Kasy Długów 1913, rkps, mps, j. niem., luźne, s Akta Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Tarnopolu. Dokumenty dotyczące Fundacji Mojżesza Katza i Złaty Raisy Dudaków ( ) * notarialne akta spadkowe * korespondencja w sprawach Fundacji ze Starostwem, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Urzędem Wojewódzkim i Wojewodą Lwowskim 6

7 , rkps, mps, j. pol., luźne, s Akta Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Tarnopolu. Dokumenty dotyczące Fundacji Horowitzów ( ) * r. notarialne ogłoszenie testamentu * r. akt przewodu spadkowego * korespondencja z krewnymi testatora , rksp, mps, j. pol., luźne, s Akta Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Tarnopolu. Dokumenty dotyczące Fundacji Kurfürst ( ). * uchwały Sądu Powiatowego w sprawie spadkowej po Sarze z Kurfürstów Hefter. 1905, rkps, mps, j. pol., luźne, s Akta Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Tarnopolu. Dokumenty dotyczące Fundacji Markusa Eliasza Günsberga, M. Weissglas ( ) * r. zarys Aktu fundacyjnego * korespondencja z Prokuraturą Generalną i osobami prywatnymi , rkps, mps, j. pol., j. niem., luźne, s Akta Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Tarnopolu. Dokumenty dotyczące Fundacji Rudolfa Galla ( ) * r., odpis testamentu * Testament - akt notarialny (2 egzemplarze) * sprawy przyjęcia sierot do Zakładu dla Sierot: zaświadczenia, korespondencja * korespondencja z Prezesem Rady Gminy we Lwowie, z Gminą Żydowską, ze Stowarzyszeniem Hahnast Orchim , rkps, mps, j. pol., j. niem., luźne, s. 64 (do skanowania 57) 19. Akta Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Tarnopolu. Dokumenty dotyczące Fundacji dr Melchiora Axelrada ( ) * oświadczenia praw spadkobierców do spadku * 1892 uchwały, wezwania i protokoły sądowe w sprawie spadku * 1893 wykaz majątkowy * wezwania płatnicze z Głównego Urzędu Podatkowego * uchwały Zboru w sprawie masy spadkowej 7

8 * pełnomocnictwo dla dr Józefa Weissteina dla zarządu masą spadkową * korespondencja z sądem , rkps, mps, j. pol., luźne, s Akta Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Tarnopolu. Dokumenty dotyczące Fundacji Saula Parnassa ( ) * orzeczenia, uchwały i wyrok Sądu Okręgowego * plan sytuacyjny parcel gminnych Draganówka i Poczapińce * 1891 wezwanie płatnicze Głównego Urzędu Podatkowego * poświadczenia odbioru odsetek z majątku Fundacji * spis aktów Fundacji * akta adwokata Horowitza w sprawie Fundacji przeciw D. Stöcklowi * obliczenia należności od Daniela Stöckla na rzecz Fundacji *1939 stan majątkowy Fundacji * 1933 sprawozdanie z działalności i rachunkowości Fundacji * korespondencja w sprawach Fundacji z adwokatami, Urzędem Wojewódzkim, Wojewodą lwowskim, Starostwem, Zarządem Gminy w Podhajcach, Towarzystwem Agrarno-Osadniczym, Izbą Handlowo - Przemysłową i osobami prywatnymi zainteresowanymi spadkiem i Fundacją , rkps, mps, j. pol., luźne, s Akta Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Tarnopolu. Dokumenty dotyczące Fundacji Ryfki Peller ( ) * r. Akt fundacyjny * korespondencja w sprawach Fundacji z Urzędem Wojewódzkim i Wojewodą Lwowskim , rkps, mps, j. pol., luźne, s Akta Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Tarnopolu. Dokumenty dotyczące Kuratorium Fundacji im. Józefa Perla ( ) * 1936 wykazy bitego bydła (opłaty na rzecz szkoły im. Józefa Perla) * Statut dla nauczycieli Szkoły dla Dziewcząt im. Perla z r (jako załącznik) * rekurs Gminy przeciw orzeczeniu Starostwa w sprawie Fundacji * 1937 odwołanie przez kierownika Szkoły im. Perla oszczerstwa rzuconego na rzeźników rytualnych i protokół w tej sprawie 8

9 * 1937 protokół z posiedzenia Kuratorium Fundacji * preliminarz budżetowy Kuratorium, wyciąg kasowy za 1937 r.; bilans obrotów za 1937 r. * korespondencja w sprawach Fundacji z Zarządem Miejskim, Kuratorium Fundacji, Starostwem i Urzędem Wojewódzkim w Tarnopolu , rkps, mps, j. pol., j. niem., luźne, s Akta Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Tarnopolu. Dokumenty dotyczące Fundacji Jakuba Schmierera ( ) * 1935 arkusz posiadłości gruntowej (jako załącznik) * 1936, wpływy Fundacji Schmierera * 1936 obliczenie legatu Schmierera na podstawie dochodów z legatu Weissglassa * korespondencja z Jakubem Schmiererem (legatorem), z mierniczym przysięgłym, Urzędem Skarbowym w Podhajcach, ze Starostwem Powiatowym Brzeżańskim , rkps, mps, j. pol., luźne, s Akta Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Tarnopolu. Dokumenty dotyczące Legatu Ozjasza Kaminkera, (długi Joela Rothsteina) ( ) * 1932, 1933 uchwały Sądu Okręgowego (wraz z załącznikami) * postanowienie Sądu Grodzkiego *1934 Dekret Dziedzictwa wystawiony przez Sąd Okręgowy * orzeczenie Wojewódzkiego Urzędu Rozjemczego * poświadczenie o zabezpieczeniu hipotecznym pretensji Talmud Tory na majątku legatu * upomnienie Urzędu Skarbowego * korespondencja z Joelem Rotsteinem, adwokatami Beigelem i Horowitzem w sprawach Fundacji , rkps, mps, j. pol., luźne, s Akta Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Tarnopolu. Dokumenty dotyczące Legatu Łukaczera ( ) * 1931 Uchwała Sądu Grodzkiego w sprawie Legatu * 1935 umowa najmu sklepu należącego do majątku Legatu *1935 dowód ubezpieczeniowy 9

10 * tytuły wykonawcze Urzędu Skarbowego (ogłoszenia o licytacjach) * korespondencja ze Starostwem, Zarządem Miejskim, Urzędem Skarbowym, adwokatem i podnajemcami sklepu , rkps, mps, j. pol., luźne, s Akta Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Tarnopolu. Dokumenty dotyczące Legatu Jekla Luftiga ( ) * r., r., Dekrety dziedzictwa * Korespondencja z Zarządem Miejskim, ze Stowarzyszeniem Kulturalnym Merkaz Ruchami "Mizrachi", Prokuraturrą Generalną, Urzędem Skarbowym, Państwowym Szpitalem Powszechnym we Lwowei , rkps, mps, j. pol., luźne, s Akta Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Tarnopolu. Dokumenty dotyczące Legatu Hersza Lillego ( ) * 1934 Upomnienie Urzędu Skarbowego. * Korespondencja z Wydziałem Powiatowym w Brzeżanach, Urzędem Skarbowym w Tarnopolu, Zarządem Gminy Słobódka, Szpitalem Żydowskim w Tarnopolu, Zarządem Gminy w Kozłowie , rkps, mps, j. pol., luźne, s Akta Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Tarnopolu. Dokumenty dotyczące Legatu Pesi Ruchli Safier ( ) * Testament małżonków Safier * r. Wypis notarialny z kontraktu darowizny cząści majątku Safiera, jego krewnym * r. i r. wezwania przez notariusza Weissberga Zarządu Gminy Żydowskiej dla przejęcia legatów zapisanych przez Ruchlę Safier - starej bożnicy, Talmud-Torze i szpitalowi żydowskiemu , rkps, mps, j. pol., luźne, s Akta Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Tarnopolu. Dokumenty dotyczące Legatu Mariem Kammerling - Hirschhorn, 1936 * r. Dekret przyznania spadku wydany przez Sąd Grodzki w Tarnopolu. 10

11 1936, rkps, mps, j. pol., luźne, s Akta Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Tarnopolu. Dokumenty dotyczące Legatu Samuela Schulbauma, * Uchwała Sądu Okręgowego w Tarnopolu w sprawie spadkowej po Samuelu Schulbaumie (3 egz.) , rkps, mps, j. pol., luźne, s Akta Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Tarnopolu. Dokumenty dotyczące Fundacji Izydora Weissglasa ( ) * 17.06,1923 r. oświadczenie spadkobierców o przekazaniu gruntu na rzecz Izraelickiego Szpitala w Tarnopolu * r. uchwała Sądu Okręgowego, Oddział IV w sprawie spadkowej Weissglas * uchwała Sądu Powiatowego w Grzymałowie w sprawie spadkowej po Izydorze Weissglasie * r. wniosek egzekucyjny Urzędu Skarbowego w Skałacie * r. nakaz płatniczy Zarządu Gminy w Tłustem, pow. Skałat * r. wezwanie do odbycia świadczeń drogowych * upomnienia Urzędu Skarbowego w Tłustem * korespondencja w sprawach Fundacji z Urzędem Skarbowym w Skałacie, dzierżawcami dóbr Fundacji, Zarządem Gminnym w Tłustem, pow. skałacki , rkps, mps, j. pol., luźne, s

ADMINISTRACJA OGÓLNA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA WŁADZE MIEJSKIE 1. AKTA MIAST

ADMINISTRACJA OGÓLNA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA WŁADZE MIEJSKIE 1. AKTA MIAST ADMINISTRACJA OGÓLNA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA WŁADZE MIEJSKIE 1. Akta miast, 2. Prezydia miejskich rad narodowych, 3. Miejskie rady narodowe, 4. Urzędy miejskie (w kolejności alfabetycznej miast) 1. AKTA

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych dokumentów w procesie udzielania kredytu hipotecznego Człuchów, grudzień 2013 r.

Zestawienie wymaganych dokumentów w procesie udzielania kredytu hipotecznego Człuchów, grudzień 2013 r. Załącznik nr 24 do Zasad udzielania kredytów mieszkaniowych oraz kredytów zabezpieczonych hipotecznie klientom indywidualnym w Banku Spółdzielczym w Człuchowie Zestawienie wymaganych dokumentów w procesie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych utworzone w archiwach (stan na 31.12.2007) Baza danych Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie BAZY AGAD - SPIS RAP - 1999 SPIS ZESPOŁÓW

Bazy danych utworzone w archiwach (stan na 31.12.2007) Baza danych Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie BAZY AGAD - SPIS RAP - 1999 SPIS ZESPOŁÓW Bazy danych utworzone w archiwach (stan na 31.12.2007) Baza danych Opis Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie BAZY AGAD - SPIS RAP - 1999 SPIS ZESPOŁÓW AGAD ARCHIWUM KORONNE WARSZAWSKIE - DZIAŁ "ROSYJSKIE"

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kiełczygłowie. Na podstawie art.33 ust.2 z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE I. Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA. z dnia 28 lipca 2005 r. TYTUŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA. z dnia 28 lipca 2005 r. TYTUŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/38 Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych TYTUŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb pobierania kosztów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO OTWARCIA RACHUNKU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO OTWARCIA RACHUNKU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO OTWARCIA RACHUNKU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W zależności od formy organizacyjno prawnej wnioskodawca winien dołączyć do wniosku o otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU SPIS TREŚCI strona Rozdział I Postanowienia ogólne 3-4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zadania Departamentu Skarbnika Miasta I. Zadania Referatu Budżetu : 1) przygotowanie projektu budżetu wraz z uzasadnieniem; 2) przekazywanie

Zadania Departamentu Skarbnika Miasta I. Zadania Referatu Budżetu : 1) przygotowanie projektu budżetu wraz z uzasadnieniem; 2) przekazywanie Zadania Departamentu Skarbnika Miasta I. Zadania Referatu Budżetu : 1) przygotowanie projektu budżetu wraz z uzasadnieniem; 2) przekazywanie podległym jednostkom organizacyjnym informacji do opracowania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Sprawiedliwości. Departament Szkolenia Ustawicznego i Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi

Ministerstwo Sprawiedliwości. Departament Szkolenia Ustawicznego i Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Szkolenia Ustawicznego i Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH 8 LIPCA 2006r. Pouczenie: 1. Praca jest

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla Obywatela

Poradnik dla Obywatela Poradnik dla Obywatela Projekt Od poradnictwa do obywatelstwa jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wstęp Przez trzy lata zgłaszaliście się Państwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Tytuł I. Przepisy ogólne

Tytuł I. Przepisy ogólne Dz.U.05.167.1398 2006.07.29 zm. Dz.U.06.126.876 art. 1 2007.03.10 zm. Dz.U.07.21.123 art. 1 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 1) (Dz. U. z dnia 1 września 2005 r.)

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT JRW dla gmin JEDNOLITY RZECZOWY WYKZ KT organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki INSTYTUT NLIZ REGIONLNYCH Opracował Kamil Stępień na podstawie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do otwarcia rachunku bankowego

Wykaz dokumentów wymaganych do otwarcia rachunku bankowego Załącznik nr 1 Wykaz dokumentów wymaganych do otwarcia rachunku bankowego 1. Przedsiębiorstwa państwowe: 2) statut akt założycielski; 3) nominacje lub pełnomocnictwa dla osób uprawnionych do składania

Bardziej szczegółowo

Tytuł I. Przepisy ogólne

Tytuł I. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z dnia 1 września 2005 r.) Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 1) TYTUŁ I. Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA. z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 1) TYTUŁ I. Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/48 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 1) TYTUŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Załącznik do zarządzenia nr 216 /04 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2004 r. URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Regulamin organizacyjny Zielona Góra 2004 Spis treści Rozdział I. Wstęp Rozdział II.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań 2 Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu Z prawem pod jednym dachem współfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ

PROGRAM APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ Załącznik do Uchwały nr 37/2010 Rady Programowej KSSiP PROGRAM APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ Założenia: 1) Zajęcia w Krajowej Szkole zostaną przeprowadzone w ramach 26 zjazdów; 2) Zasadą jest, że zjazd trwa tydzień,

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja Klienta, dokumentów oraz Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy

Weryfikacja Klienta, dokumentów oraz Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy RAS_POS_ACT Strona 1/15 [OF 01] Osoba fizyczna będąca obywatelem polskim (limit 2 szt.) + (2 szt.) w segmencie 3* osoby podpisującej umowę Ważność: dokument musi być ważny w dniu podpisania UoŚUT/ Aneksu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Tuszyn za okres od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Tuszyn za okres od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku 1 SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Tuszyn za okres od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku Budżet Gminy na 2005 rok uchwalony został Uchwałą Nr XXVI/165/05 Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin organizacyjny, zwany dalej regulaminem", określa szczegółową organizację wewnętrzną oraz tryb pracy

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 31

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR... BURMISTRZA MIASTA ŻYWIEC. z dnia 21 maja 2013 r. z wykonania budżetu miasta ŻYWCA w 2012 roku Informacje ogólne:

SPRAWOZDANIE NR... BURMISTRZA MIASTA ŻYWIEC. z dnia 21 maja 2013 r. z wykonania budżetu miasta ŻYWCA w 2012 roku Informacje ogólne: SPRAWOZDANIE NR... BURMISTRZA MIASTA ŻYWIEC z dnia 21 maja 2013 r. z wykonania budżetu miasta ŻYWCA w 2012 roku Informacje ogólne: Uchwała Rady Miejskiej w Żywcu Nr XX/139/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo