Powiatowe Centrum Szkolenia Wodnego w Garczynie. Program i struktura

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiatowe Centrum Szkolenia Wodnego w Garczynie. Program i struktura"

Transkrypt

1 Powiatowe Centrum Szkolenia Wodnego w Garczynie Program i struktura

2 ZałoŜenia podstawowe Bogactwem Kaszub są walory krajobrazowe i turystyczne, czyste wody i lasy, niewielki stopień zurbanizowania. Największe szanse rozwoju regionu rokuje turystyka, rekreacja, aktywny wypoczynek i sport. We wszystkich tych dziedzinach znajdzie zatrudnienie sezonowe i stałe coraz większa grupa ludzi z wyszkoleniem i uprawnieniami Ŝeglarskimi, kajakarskimi i ratownictwa wodnego. Kaszuby są takŝe naturalnym zapleczem kadrowym polskiej floty i portów. Wszystkie kraje Unii Europejskiej honorują polskie uprawnienia, a kąpieliska i przystanie chętnie zatrudniają Ŝeglarzy i ratowników z Polski. Jednym ze sposobów wyrównania szans Ŝyciowych jest więc szkolenie i zdobywanie uprawnień wodniackich przez młodzieŝ i kadrę PCSW. Wykorzystanie walorów wychowawczych Ŝeglarstwa jest następną naturalną dziedziną działania PCSW. Zagospodarowanie czasu wolnego to jeden z lepszych sposobów profilaktyki przeciw uzaleŝnieniom i innym zachowaniom społecznie niepoŝądanym. Specyfika działania zespołowego w Ŝeglarstwie i przestrzeganie Ŝeglarskiej etyki to dobra szkoła zachowań społecznych, a bezpośredni kontakt z Ŝywiołami pozytywnie kształtuje charakter młodego człowieka. Polskie Ŝeglarstwo od czasów Zaruskiego aŝ do Harcerskich DruŜyn Wodnych było zawsze instrumentem wychowania patriotycznego, a jednocześnie uczenia międzynarodowej solidarności Ŝeglarskiej braci. Wykorzystanie walorów zdrowotnych i wypoczynkowych rekreacyjnego uprawiania Ŝeglarstwa i sportów wodnych a takŝe integracyjnego oddziaływania na społeczność imprez wodniackich wskazuje na potrzebę prowadzenia działań popularyzujących sporty wodne jako interesującą formę spędzania wolnego czasu. Szkolenie w pływaniu, zasadach samoratownictwa, ratowania innych i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a takŝe wpajanie zasad bezpiecznego i sprawnego prowadzenia kajaka, łodzi wiosłowej i Ŝaglowej podnosi poziom bezpieczeństwa odpoczynku nad wodą dla osób szkolonych i ich otoczenia. Nie ma Ŝeglarstwa bez dbałości o sprzęt i pracy fizycznej na rzecz przystani. Samodzielne wykonywanie większych prac szkutniczych jest wspaniałym hobby i źródłem ogromnej satysfakcji dla młodych ludzi. Dlatego wskazane jest prowadzenie prac szkutniczych i konserwacyjnych sprzętu pływającego. W ramach popularyzacji Ŝeglarstwa kadra i wychowankowie PCSW pracują na rzecz pełnego wykorzystania sprzętu dla potrzeb młodzieŝy

3 wypoczywającej w PCM, prowadząc zajęcia rekreacyjne zgodnie ze zdobytymi kwalifikacjami. Istotnym dla utrzymania ciągłości szkolenia i przeciwdziałaniu sezonowości Ŝeglarstwa jest wypracowanie metod organizacji efektywnych zajęć w sezonie martwym. Przyjęcie powyŝszych załoŝeń pozwala na sformułowanie listy celów szczegółowych na okres kwiecień 2007 marzec 2008:

4 Cele dydaktyczne: 1. Zorganizować kurs na patent Ŝeglarza jachtowego dla grupy 24 wychowanków w grupie wiekowej lat 2. Delegować na kurs młodszego instruktora Ŝeglarstwa jednego sternika jachtowego 3. Zorganizować dwa staŝowe rejsy morskie dla kadry i wychowanków 4. Zorganizować kurs na młodszego ratownika WOPR 5. Nauczyć pływać ( karta pływacka) wszystkich wychowanków 6. Przeprowadzić szkolenie teoretyczne i praktyczne dla wszystkich wychowanków w zakresie ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedmedycznej 7. Wyszkolić grupę młodszych wychowanków w pływaniu na jachtach klasy OPTYMISTA i KADET 8. Wyszkolić grupę młodszych wychowanków w pływaniu na łodziach wiosłowych i kajakach 9. Wyszkolić grupę starszych wychowanków w zakresie organizacji i obsługi wielodniowych spływów kajakowych oraz znajomości topografii sieci rzecznej i historii regionu. Cele wychowawcze: 1. Wychowanie patriotyczne Polskie i Kaszubskie: bandera narodowa i etykieta flagowa, Muzeum Hymnu Narodowego, Muzeum Kościerzyny, święta narodowe, hymn kaszubski, spotkania z ciekawymi ludźmi, historia Garczyna 2. Wychowanie morskie: etyka i obyczaje Ŝeglarskie, historia Ŝeglarstwa, Bałtyk i porty 3. Kształtowanie charakteru: samodzielność, samoobsługa, staranność, odpowiedzialność, współdziałanie w grupie, koleŝeństwo 4. Integracja grupowa, przywiązanie do portu macierzystego Popularyzacja sportów wodnych: 1. Organizacja imprez otwartych na otwarcie i zakończenie sezonu Ŝeglarskiego 2. Organizacja strony sportowej duŝej imprezy Ŝeglarskiej na Wdzydzach 3. Organizacja spływów kajakowych wielodniowych 4. Wystawienie jachtu OMEGA w Pucharze Jezior Wdzydzkich

5 5. Udział wychowanków w regatach OPTYMISTA 6. Rekrutacja nowych wychowanków 7. Organizacja zajęć rekreacyjnych dla młodzieŝy szkolnej i imprez wodniackich dla dorosłych Cele organizacyjne: 1. Obsługa kadrowa wszelkich imprez wodniackich i obozów organizowanych przez PCM 2. Przygotowanie do sezonu sprzętu, przystani i kąpieliska, konserwacja i naprawy funkcjonującego sprzętu, zabezpieczenie bazy materialnej na okres zimowy 3. Remont kapitalny i przywrócenie do eksploatacji dwóch jachtów KORMORAN 4. Rozpoczęcie budowy bazy sportów zimowych : bojer, narty biegowe, psie sanie Doświadczenia z dotychczasowej działalności PCSW pozwalają sformułować następujące modele organizacyjne:

6 Model wieloletni szkolenia wychowanków lat - wychowanek lat rekrutacja lat szkolenie wstępne: pływanie, bezpieczeństwo, wiosłowanie, kajaki, OPTYMISTY lat młodszy ratownik, pierwsza pomoc, spływy, KADETY i PUCKI lat Ŝeglarz jachtowy lat - praktykant - dwutygodniowy wolontariat w czasie wakacji ratownik, pilot, Ŝeglarz - udział w szkoleniu wychowanków i imprezach rekreacyjnych - staŝ morski, staŝ WOPR ponad 18 lat - kadra - sternik jachtowy, ratownik WOPR, przewodnik kajakowy - organizacja imprez - współpraca w charakterze instruktora

7 Model roczny pracy PCSW kwiecień - uruchomienie przystani - weekendowy kurs na Ŝeglarza jachtowego - zajęcia na wodzie dla grup młodszych maj - jak w kwietniu - impreza na otwarcie sezonu - regaty na Wdzydzach - dwudniowy spływ kajakowy czerwiec lipiec, sierpień wrzesień - jak w maju - nauka pływania - egzamin na Ŝeglarza - praktyki - kurs na młodszego ratownika - obsługa akcji letniej PCM - regaty - zajęcia rekreacyjne i szkutnicze dla wszystkich chętnych wychowanków - rekrutacja - zajęcia na wodzie - rejsy staŝowe morskie - praca w szkutni - impreza na zakończenie sezonu październik - zajęcia na wodzie - rejsy staŝowe morskie - praca w szkutni - zamykanie przystani od listopada do marca - basen nauka pływania - poznanie regionu wycieczki, spotkania - budowa sprzętu zimowego - zajęcia zimowe w terenie

8 Model roczny organizacji PCSW kwiecień, maj, czerwiec: lipiec, sierpień: - grupa młodsza wychowanków 24 dzieci zajęcia 5 godzin w - grupa starsza wychowanków 24 dzieci zajęcia 5 godzin w - kursanci - 24 osoby zajęcia 10 godzin w soboty i niedziele przez 9 tygodni kadra 6 instruktorów - bosman i ratownik - obsługa obozów PCM kadra bosman, sternik motorowodny, 2 ratowników, 2 instruktorów kajakarstwa, 7 sterników jachtów Ŝaglowych - praktyki - 8 praktykantów kadra 1 opiekun praktyk - zajęcia rekreacyjne organizują praktykanci, bez dodatkowej kadry wrzesień, październik: - grupa młodsza wychowanków 24 dzieci zajęcia 5 godzin w - grupa starsza wychowanków 24 dzieci zajęcia 5 godzin w - bosman i ratownik od listopada do marca: - grupa młodsza wychowanków 24 dzieci zajęcia 5 godzin w - grupa starsza wychowanków 24 dzieci zajęcia 5 godzin w

P R O G R A M. KURSU SPECJALISTYCZNEGO INSTRUKTORÓW PZMW i NW POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWODNY I NARCIARSTWA WODNEGO WARSZAWA.

P R O G R A M. KURSU SPECJALISTYCZNEGO INSTRUKTORÓW PZMW i NW POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWODNY I NARCIARSTWA WODNEGO WARSZAWA. 1 POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWODNY I NARCIARSTWA WODNEGO WARSZAWA. P R O G R A M KURSU SPECJALISTYCZNEGO INSTRUKTORÓW PZMW i NW PODSTAWY METODYCZNO SZKOLENIOWE OPRACOWANIE KOMISJA SZKOLENIA PZMW i NW. 2 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

NAGRODA PRZYJAZNEGO BRZEGU

NAGRODA PRZYJAZNEGO BRZEGU NAGRODA PRZYJAZNEGO BRZEGU EDYCJA I Nagroda Przyjaznego Brzegu 2004 W roku 2004 pisaliśmy, rozpoczynając nasz konkurs: 1. Nagroda zainicjowana jest przez Komitet Organizacyjny Powitania Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

450.000,00 zł. Koszt całkowity projektu w zł. Koszty kwalifikowalne. 450.000,00 zł. Koszty niekwalifikowalne. 0,00 zł

450.000,00 zł. Koszt całkowity projektu w zł. Koszty kwalifikowalne. 450.000,00 zł. Koszty niekwalifikowalne. 0,00 zł Nazwa projektu Beneficjent Koszt całkowity projektu w zł Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne Aktywizacja społeczno zawodowa osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację warsztatów

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sportu miasta Tychy na lata 2009-2015. Strategia rozwoju sportu miasta Tychy na lata 2009-2015

Strategia rozwoju sportu miasta Tychy na lata 2009-2015. Strategia rozwoju sportu miasta Tychy na lata 2009-2015 Strategia rozwoju sportu miasta Tychy na lata 2009-2015 Tychy 2009 1 SPIS TREŚCI Strona I. Wprowadzenie 3 II. Aktualny stan kultury fizycznej - diagnoza 6 III. Przesłanki, załoŝenia i główne cele strategii

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, członkowie Kaszubskich Organizacji Pozarządowych,

Szanowni Państwo, członkowie Kaszubskich Organizacji Pozarządowych, Szanowni Państwo, członkowie Kaszubskich Organizacji Pozarządowych, Kaszubski Instytut Rozwoju realizując w partnerstwie ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim projekt pt. Kaszubski Ośrodek Współpracy i Aktywności

Bardziej szczegółowo

LATO 2008 www.kliwer.com.pl

LATO 2008 www.kliwer.com.pl LATO 2008 Polski Związek Żeglarski Biuro Turystyczne KLIWER Szkoła Żeglarstwa 02-791 Warszawa ul. Na Uboczu 3 tel. (022) 648-08-61, 648-21-52 fax (022) 859-19-30 Szanowni Państwo! WITAMY! Polska Izba Turystyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU i REKREACJI za 2012 rok.

INFORMACJA z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU i REKREACJI za 2012 rok. INFORMACJA z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU i REKREACJI za 2012 rok. INFORMACJA z DZIAŁALNOŚCI Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą za 2012 rok W 2012 roku dla kostrzyoskiego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY I MIASTA JANIKOWO NA LATA 2013 2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY I MIASTA JANIKOWO NA LATA 2013 2020 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV/182/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 marca 2013r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY I MIASTA JANIKOWO NA LATA 2013 2020 JANIKOWO 2013 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3

Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 2. STRESZCZENIE STUDIUM WYKONALNOŚCI... 3 3. WYKONALNOŚĆ TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA... 6 3.1. STAN AKTUALNY... 6 3.1.1. Opis stanu aktualnego (przed realizacją projektu)...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA 2013 2016

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA 2013 2016 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miasta Ełku z dnia. STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA 2013 2016 Strona 1 Spis treści I. Wstęp II. Rola i zadania samorządu w rozwoju sportu III. Analiza demograficzna

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Sportu. w Gminie Strzelce Opolskie. na lata 2013 2017 (PROJEKT)

Strategia Rozwoju Sportu. w Gminie Strzelce Opolskie. na lata 2013 2017 (PROJEKT) Strategia Rozwoju Sportu w Gminie Strzelce Opolskie na lata 2013 2017 (PROJEKT) Opracowanie pn. Strategia Rozwoju Sportu w gminie Strzelce Opolskie na lata 2013 2017 jest efektem prac zespołu powołanego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Wydział Infrastruktury Społecznej Urząd Miasta w Dzierżoniowie Dzierżoniów, sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRZENIU WIELKIM NA LATA 2012 2017

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRZENIU WIELKIM NA LATA 2012 2017 1 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRZENIU WIELKIM NA LATA 2012 2017 Dobrzeń Wielki 2012 2 PRZEDSZKOLE NOWOCZESNE TRADYCJĄ W swojej pracy stawiamy szczególnie na: Atmosferę

Bardziej szczegółowo

I. Przeciwdziałanie patologiom społecznym: Kwota w roku 2006 r.: 96.790,00 zł.

I. Przeciwdziałanie patologiom społecznym: Kwota w roku 2006 r.: 96.790,00 zł. SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ZAKRESIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2006 I. Dotacje na realizację zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

[PROGRAM DZIAŁAŃ SPOŁECZNO- GOSPODARCZYCH DLA ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO W TORUNIU]

[PROGRAM DZIAŁAŃ SPOŁECZNO- GOSPODARCZYCH DLA ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO W TORUNIU] 2013 Urząd Miasta Torunia Biuro Toruńskiego Centrum Miasta [PROGRAM DZIAŁAŃ SPOŁECZNO- GOSPODARCZYCH DLA ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO W TORUNIU] Program zawiera 50 zadań szczegółowych, podzielonych na dziewięć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE Podstawa prawna 1. Ustawa o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. (Dz.U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni. St. Maczka; ul. Wapienicka 10; 43-384 Jaworze ORGANIZACJA

Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni. St. Maczka; ul. Wapienicka 10; 43-384 Jaworze ORGANIZACJA Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, w placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Gminy Jaworze.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 1 MISJA SZKOŁY Misją naszej szkoły jest w ciągu sześcioletniego okresu nauki ukształtować wychowanka, który:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie KURSY SZKOLENIA WARSZTATY. Inwestuj w siebie w dobrym Towarzystwie!

INFORMATOR. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie KURSY SZKOLENIA WARSZTATY. Inwestuj w siebie w dobrym Towarzystwie! Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie INFORMATOR KURSY SZKOLENIA WARSZTATY Inwestuj w siebie w dobrym Towarzystwie! www.twp.szczecin.pl O Nas Szanowni Państwo, z Towarzystwem Wiedzy

Bardziej szczegółowo

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków:

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków: O UCZELNI WŁADZE Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest Uczelnią o wieloletniej tradycji. Powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej w lipcu 1995 roku i zarejestrowana pod numerem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 OBSZARY PRACY SZKOŁY KSZTAŁCENIE OPIEKA WYCHOWANIE ZARZĄDZANIE SYSTEM ZARZĄ- DZANIA JAKOŚCIĄ ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA W ŁUKOWIE NA LATA 2013-2017 1 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im ks. Grzegorza Piramowicza mieści się

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU

PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU Poradnik dla organizatorów wypoczynku, dla dzieci i młodzieży oraz dla rodziców wysyłających dziecko na wypoczynek 1 Publikacja Poradnik

Bardziej szczegółowo

Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich

Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich Słowo wstępne Szanowni Państwo, Chcielibyśmy przedstawić Państwu publikację poświęconą działalności Lokalnych Grup Rybackich na terenie województwa pomorskiego.

Bardziej szczegółowo

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie Zespół Szkół Specjalnych im Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie Rok założenia 1949 - Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej 1974 - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 1997- Zespół

Bardziej szczegółowo

// INFORMATOR III SLO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO

// INFORMATOR III SLO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO // INFORMATOR III SLO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO Rok szkolny 2012/2013 1 2 Zespół Szkół Ogólnokształcących STO im Juliusza Słowackiego; collage aut. Julian Parker-Burns Ideały szkoły i jej historia // SŁOWO

Bardziej szczegółowo