Chrońmy Przyrodę Ojczystą

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Chrońmy Przyrodę Ojczystą"

Transkrypt

1 Chrońmy Przyrodę Ojczystą Organ Państwowej Rady Ochrony Przyrody SPIS TREŚCI ARTYKUŁY ARTICLES Jakub Kronenberg, Marcin Bocheński, Paweł T. Dolata, Leszek Jerzak, Piotr Profus, Marcin Tobółka, Piotr Aleksandra Biedrzycka: Wpływ zaniku i fragmentacji siedliska na strukturę genetyczną populacji susła Tryjanowski, Andrzej Wuczyński, Katarzyna M. Żołnierowicz: Znaczenie bociana białego Ciconia ciconia perełkowanego Spermophilus suslicus wykorzystanie danych genetycznych do planowania ochrony gatunku dla społeczeństwa: analiza z perspektywy koncepcji usług ekosystemów The importance of White Stork The effect of habitat fragmenta on and loss on gene c structure of spo ed suslik popula ons the use of Ciconia ciconia for society: an analysis from the perspec ve of ecosystem services gene cal data in species conserva on Piotr Brewczyński: Ochrona wilka a gospodarka łowiecka w Polsce konflikt nieunikniony? Wolf protec on Magdalena and game Lenda, management Piotr Skórka: in Poland Orzech włoski an inevitable Juglans regia conflict? nowy,... potencjalnie inwazyjny gatunek w rodzimej 204 florze Walnut Juglans regia a new, poten ally invasive species in na ve flora Adam Flis: Występowanie gadożera Circaetus gallicus w Lasach Janowskich i Lipskich The occurrence of Piotr Profus, short-toed Mateusz eagle Matysiak: Circaetus gallicus Obserwacje in Janowskie pomurnika and Lipskie Tichodroma Forests muraria (SE Poland) w Polsce... poza tatrzańską ostoją 221 Robert lęgową W. Mysłajek, Records Korneliusz of Wallcreeper Kurek, Tichodroma Krzysztof Piksa, muraria Czesław in Poland Szura, outside Sabina the Nowak: breeding Czy specjalny site in the obszar Tatra Mts 271 ochrony siedlisk Natura 2000 Beskid Mały (PLH240023) w wystarczający sposób chroni nietoperze? Jerzy Kruk, Does Renata the special Szymańska: area of conserva on Rukiew drobnolistna of Natura 2000 Nastur um Beskid Mały microphyllum (PLH240023) (Boenn.) adequately Rchb. protects nowe stanowiska the bats? w... okolicach Krakowa New stands of one-row yellow cress Nastur um microphyllum (Boenn.) 226 Rchb. in the surroundings of Kraków Edward Baraniak, Andrzej Nowosad, Marek Przewoźny: Nowe stanowisko smukwy kosmatej Scolia hirta Adam (Hymenoptera: Olszewski, Michał Vespoidea) Główka: na Występowanie Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej różanki Rhodeus sericeus New loca on (Pallas, 1776) of Scolia i piskorza hirta Misgurnus fossilis (Hymenoptera: (Linné, 1758) Vespoidea) w Puszczy in the Kampinoskiej Wielkopolska-Kujawy The occurrence Lowland of... the bi erling Rhodeus sericeus (Pallas, 234 Michał 1776) Ciach: and weatherfish Stanowisko Misgurnus chronionej fossilis ryby (Linné, różanki 1758) Rhodeus in the sericeus Kampinos w Wisłoce Forest na (Central terenie Poland) Beskidu... Niskiego 287 (alpejski region biogeograficzny) Loca on of the protected fish the European Bi erling Rhodeus sericeus Adam in Stebel: the Wisłoka Mech River pędzliczek in the Beskid szerokolistny Niski Mts Syntrichia (alpine biogeographical la folia (Hartm.) region) Huebener... w Karpatach Polskich 237 i problemy jego ochrony The Water Screw-moss Syntrichia la folia in the Polish Carpathians and problems Grzegorz of its protec on J. Wolski,... Emilia Grabowska, Leszek Kucharski: Błotniszek wełnisty Helodium blandowii (Bryophyta, 293 Helodiaceae) w Polsce Środkowej Helodium blandowii (Bryophyta, Helodiaceae) in Central Poland Marcin Nobis, Agnieszka Nobis: Stanowisko sasanki otwartej Pulsa lla patens (L.) Mill. (Ranunculaceae) Radosław Puchałka, Dariusz Płąchocki, Przemysław Zubel, Wanda Gugnacka-Fiedor: Nowe stanowisko wyblinu w Starachowicach (Przedgórze Iłżeckie) A locality of Pulsa lla patens (L.) Mill. (Ranunculaceae) in jednolistnego Malaxis monophyllos (Orchidaceae) w północno-zachodniej Polsce A new site of Malaxis Starachowice (Iłża Foreland) monophyllos (Orchidaceae) in north-west Poland Adam Krys an P. Kubiak: Budzik, Alina Flora Stachurska-Swakoń: naczyniowa doliny Olszówki Występowanie (Kotlina kruszczyka Sandomierska) sinego Epipac s walory i purpurata zagadnienia na Pogórzu ochrony Vascular Rożnowskim flora of (Karpaty the Olszówka Zachodnie) valley (Kotlina The occurrence Sandomierska, of Epipac s SE Poland) purpurata it s in values the Rożnów and conserva on Foothills (Western issues 303 Carpathians) Marcin Stanisław Wilga: Rycerzyk oliwkowożółty Tricholomopsis decora (Fr.: Fr.) Singer w Lasach Oliwskich Anna (Trójmiejski Śliwińska-Wyrzychowska, Park Krajobrazowy) Monika Tricholomopsis Bogdanowicz: decora Nowe (Fr.: stanowisko Fr.) Singer widlicza in Lasy Zeillera Oliwskie Diphasiastrum Forests (Trójmiejski zeilleri Landscape na terenie Park) Wyżyny... Olkuskiej zagrożenia i ochrona The new site of Zeiller s clubmoss Diphasiastrum 311 zeilleri in the Olkuska Upland threats and protec on RECENZJE Grzegorz Vončina: REVIEWS Porzeczka skalna Ribes petraeum w Małych Pieninach Ribes petraeum in the Małe Pieniny range Anna Medwecka-Kornaś: Zbigniew Mirek, Halina Piękoś-Mirkowa (red.): Czerwona Księga Karpat Polskich. SPRAWOZDANIA Rośliny naczyniowe REPORTS Ludwik Lipnicki, Piotr Grochowski, Wojciech Gruszka: Lichenolodzy w sprawie ochrony porostów Lichenologists on the conserva on of lichens

2

3 Ochrona wilka a gospodarka łowiecka w Polsce konflikt nieunikniony? Wolf protec on and game management in Poland an inevitable conflict? PIOTR BREWCZYŃSKI Chrońmy Przyr. Ojcz. 69 (3): , 2013 Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Bioróżnorodności MATECZNIK Szczecinek, ul. 28 Lutego 54A Słowa kluczowe: wilk, status prawny, Polska, gospodarka łowiecka, konflikt. Kluczowym elementem efektywnej ochrony wilka jest akceptacja grup społecznych, dla których obecność tego drapieżnika ma istotne znaczenie. Są to głównie myśliwi, hodowcy zwierząt gospodarskich oraz lokalne samorządy i mieszkańcy terenów, na których wilki występują lub mogą się pojawić. Wszystkie te grupy powinny być traktowane z uwzględnieniem ich interesów i potrzeb w planowanych działaniach ochronnych dotyczących tego gatunku. Obecność lub pojawienie się wilka ma różne konsekwencje dla wymienionych środowisk, jednak wspólnym mianownikiem jest ich wymiar ekonomiczny, którego nie można marginalizować. Dla myśliwych równie istotnym skutkiem obecności lub pojawienia się wilka jest zagrożenie kultywowania przez nich wielowiekowej tradycji polowania, co w konsekwencji sprowadza się do zagrożenia funkcjonowania całej gospodarki łowieckiej. Aby zapewnić w długookresowej perspektywie niezagrożone trwanie populacji wilka w Polsce, należy zminimalizować lub całkowicie załagodzić istniejący konflikt pomiędzy ochroną wilka a podmiotami prowadzącymi gospodarkę łowiecką, będący głównie wynikiem radykalnych postaw ekologicznych organizacji pozarządowych i niektórych środowisk ochroniarskich. Zaprzestanie forsowania ścisłej ochrony wilka kosztem gospodarki łowieckiej, w połączeniu z określeniem celu ochrony wilka w poszczególnych obszarach jego występowania (docelowe zagęszczenia) i dopuszczeniem kontrolowania jego liczebności po osiągnięciu optymalnych zagęszczeń, spowoduje akceptację dla ochrony wilka podmiotów prowadzących gospodarkę łowiecką oraz samych myśliwych i aktywnie włączy ich w ten proces, gwarantując trwanie gatunku w przyszłości. Effective wolf protection is impossible without approval of milieus to which its occurrence is important. Those milieus are mostly represented by hunters, livestock breeders, local authorities and people living in areas where wolves do occur or may occur. All those groups have to be taken seriously, and their interests and needs have to be accounted for in the scheduled conservation measures related to the species in question. The presence or visits of the wolf have different effects on the above groups, but there is one common denominator, i.e. the economical dimension, which must not be disregarded. In the case of game management, the economic importance consists in the reduced income from the sale of hunting trips and game carcasses compared to the situation when the wolf is absent (irrespective of the fact whether the lower sale results from more modest hunting plans or from the necessity to account for game losses caused by wolves). The amount of direct annual financial losses borne by hunting revier leaseholders or managers due to wolf occurrence may range from over PLN to as much as over PL per 100 km 2 of hunting revier. From the hunters perspective, the presence of wolves or their visits in a given revier pose a threat to cultivation of centuries-old tradition of hunting, which consequently threaten the whole game management. This threat results mainly from the attempts to reduce the number of hunted big game or even total hunting suspension in some parts of the wolf range. These attempts made by environmental NGOs are justified by the 204 fact that the size of local wolf populations is limited by hunting for ungulates (in excess or at all). However, a significant increase in the number of deer, roe-deer and wild boar, i.e. animals constituting the basic wolf diet is observed throughout the country, also in the regions where wolf populations are stable. That means that the death rate of these species, caused by any possible factors, is lower than the birth rate, and consequently that hunting for deer, roe-deer and wild boar does not contribute to reduction in the large carnivore food base.

4 In order to preserve sustainable wolf populations in Poland, the conflict between those who work for wolf conservation and the entities dealing with game management has to be mitigated or totally resolved. The conflict is induce mainly by the radical attitude of non-governmental environmental organisations and some milieus of nature conservationists. The first step to resolve the conflict between wolf protection and game management is to make the conservationists aware of the following facts determined in the course of scientific research and everyday practice. 1. The proper game management, including ungulate hunting, does not pose any threat to wolves or other carnivores. 2. There are no factual or legal basis for submitting the annual hunting plans and long-term hunting breeding plans for environmental impact assessment with respect to protection of large carnivores, including the wolf. Applying the environmental impact assessment procedure to annual hunting plans would involve additional changes in the inventory schedules, approval of annual hunting plans, and thus most likely changes in the hunting season duration, which could make the complicated procedure of hunting planning even more difficult. 3. Assigning arbitrary levels for the number of hunted ungulates to provide adequate food resources for wolves is not justified and does not contribute to an increase in the number of carnivores. 4. When determining the target wolf population density in individual zones (regions) of their range, the extent of damage in forests, damage to crops and agricultural products caused by ungulates (basic food of wolf) should be accounted for. Without such analysis, the protection of wolf may lead to further conflicts with forestry and agriculture. 5. Wolves are not able to reduce the number of their prey. 6. Wolves do not contribute to the reduction of damage in forest and agricultural crops caused by ungulates. Their occurrence may lead to an increase in the extent of this kind of damage. 7. Information on the extent of wolf poaching, particularly by hunters, should be supported by specific evidence. If such data are missing, any reasoning related to the extent of poaching and its effects on wolf populations is unjustified. On the other hand, certain rules of game management should also be subject to legal modification in order to meet the needs of wolves irrespective of the knowledge and the will of people responsible for game management. 1. Plans for big game hunting should be based on inventory results and an expected increase in Cervidae and wild boar populations with no hunting interference (and no longer on the number of animals prior to the hunting season). This requires an amendment to the Regulation of the Ministry of the Environment on annual hunting plans and long-term hunting breeding plans. 2. Determination of the number of deer and wild boars to be hunted based on the inventory data and the expected population growth should be performed for game breeding regions and not hunting reviers (plans for a hunting revier are correct for roe deer because of small home ranges of the species). The legal status of a coordinator of a game breeding region should be established. This requires an amendment to the Law on Hunting Act and the Regulation of the Minister of the Environment on annual hunting plans and long-term hunting breeding plans. 3. Comprehensive research on the determination of reliable, optimal densities of Cervidae and wild boar populations in individual regions and determination of target densities to ensure an acceptable level of damage in forests, on the one hand, and the functioning of large predators, particularly wolves, and game management, on the other hand. Although not entirely sufficient, these measures will contribute to conflict mitigation. It appears that the limited and reasonable exploitation of the wolf populations may lead to conflict mitigation and will not interfere with the protection of the species. There are places in Poland where wolf density is already optimal or exceeds the optimal level, but there are also places suitable for wolves where they do not occur or occur only occasionally. Therefore, zonal differentiation in the method of wolf populations management is well-founded. In the regions where density of wolves reaches the optimum, their population size should be controlled. This kind of solution would also compensate for economic losses and other restrictions suffered by game management entities due to the presence of wolf, and it would not pose any threat to the species population sustainability.

5 Występowanie gadożera Circaetus gallicus w Lasach Janowskich i Lipskich The occurrence of short-toed eagle Circaetus gallicus in Janowskie and Lipskie Forests (SE Poland) ADAM FLIS Chrońmy Przyr. Ojcz. 69 (3): , 2013 Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków, al. A. Mickiewicza 33 Słowa kluczowe: gadożer, Circaetus gallicus, ptaki szponiaste, Lasy Janowskie, Lasy Lipskie. W artykule przedstawiono dane dotyczące występowania gadożera Circaetus gallicus w Lasach Janowskich i Lipskich w latach Gadożer należy do najrzadszych szponiastych ptaków lęgowych Polski, a liczebność jego populacji lęgowej szacuje się na par. Został zamieszczony w Polskiej czerwonej księdze zwierząt jako gatunek skrajnie zagrożony wyginięciem. Ostatni lęg gadożera w Lasach Janowskich stwierdzono w okolicy wsi Pikule (pow. janowski) w 1990 roku. W Lasach Lipskich odnaleziono w 1992 roku martwego młodego, jeszcze nielotnego ptaka, co jednoznacznie dowodzi lęgu, jednakże gniazda nie udało się zlokalizować. W latach oraz gadożer był wielokrotnie rejestrowany w Lasach Janowskich i Lipskich, jednak gniazd również nie odnaleziono. Stwierdzono natomiast nowe stanowisko lęgowe gadożera na południe od Lasów Janowskich w 2010 roku. The paper presents data of short-toed eagle Circaetus gallicus occurrence in the Janowskie and Lipskie Forests (south-eastern Poland) in the years The short-toed eagle is an extremely rare bird of prey breeding in Poland and its population is estimated at pairs. The discussed species is included in the Polish Red Data Book of Animals with the CR category (critically endangered). The last confirmed breeding site of the short-toed eagle in Janowskie Forests was found in 1990 near the village of Pikule (Janów Lubelski district). In spite of finding a dead young flightless bird in Lipskie Forests in 1992, the exact location of short-toed eagle nests in this area was not confirmed. In and , the short-toed eagle was recorded during the breeding season in Janowskie and Lipskie Forests, but a nest was not found. In 2010, however, a new breeding site of this rare bird was confirmed to the south of Janowskie Forests. 221

6 Chrońmy Przyr. Ojcz. 69 (3): , 2013 Czy specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Beskid Mały (PLH240023) w wystarczający sposób chroni nietoperze? Does the special area of conserva on of Natura 2000 Beskid Mały (PLH240023) adequately protects the bats? ROBERT W. MYSŁAJEK 1, KORNELIUSZ KUREK 2, KRZYSZTOF PIKSA 3, CZESŁAW SZURA 4, SABINA NOWAK 1 1 Stowarzyszenie dla Natury Wilk Lipowa, Twardorzeczka Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski Warszawa, ul. Miecznikowa Instytut Biologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Kraków, ul. Podbrzezie Stowarzyszenie Ochrony Jaskiń Grupa Malinka Wisła, ul. Fiedorowska 66 Słowa kluczowe: Natura 2000, alpejski region biogeograficzny, Karpaty Zachodnie, ochrona nietoperzy. Ochrona zwierząt wymienionych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej UE, w ramach specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, jest często niemożliwa ze względu na nieodpowiedni sposób wyznaczenia ich granic, podczas którego nie uwzględniono rzeczywistego rozmieszczenia poszczególnych gatunków. W pracy dokonano oceny stopnia ochrony stanowisk nietoperzy wymienionych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej w SOO Beskid Mały (PLH240023). W tym celu wykorzystano dane pozyskane z odłowów w sieci oraz kontroli jaskiń i innych schronień nietoperzy prowadzonych w latach , wraz z wcześniej opublikowanymi informacjami o chiropterofaunie Beskidu Małego. W całym masywie Beskidu Małego stwierdzono 15 gatunków nietoperzy, spośród których pięć (podkowiec mały Rhinolophus hipposideros, nocek duży Myotis myotis, nocek Bechsteina M. bechsteinii, nocek orzęsiony M. emarginatus i mopek Barbastella barbastellus) jest wymienionych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. Zaledwie jedno stanowisko tych gatunków znajduje się w granicach obszaru Natura Badania autorów wskazują na potrzebę korekty granic obszaru Natura 2000 w taki sposób, aby objąć ochroną ważne stanowiska rojenia i hibernacji nietoperzy. Konieczne są także dalsze badania nad chiropterofauną obszaru w celu opracowania dla niej odpowiednich zadań ochronnych. Capturing with nets and survey of caves and anthropogenic hibernacula, conducted from 2002 to 2012, were used together with previously published data to assess the species composition of the bat fauna in the Beskid Mały Mountains (ca. 400 km 2 ), situated in the Western Carpathians (southern Poland). Based on this information, we checked to what extent localities of bats listed in Annex II of the EU Habitat Directive are protected by the newly established special area of conservation Natura 2000 Beskid Mały (PLH240023), which covers ca. 18% of the entire region. We found out that bat fauna of the Beskid Mały Mountains consists of the following 15 species: Rhinolophus hipposideros, Myotis myotis, M. bechsteinii, M. nattereri, M. emarginatus, M. mystacinus, M. brandtii, M. daubentonii, Eptesicus serotinus, E. nilssonii, Nyctalus noctula, N. leisleri, Plecotus auritus, P. austriacus and Barbastella barbastellus, including Rh. hipposideros, M. myotis, M. bechsteinii, M. emarginatus and B. barbastellus listed in Annex II of the EU Habitat Directive. However, only one locality of those bat species is situated within the Natura 2000 site designated for their protection. We suggest extension of Natura 2000 to include two most important areas of bat swarming and hibernation. More attention should also be paid to recognition of the bat fauna within the Natura 2000 site Beskid Mały.

7 Chrońmy Przyr. Ojcz. 69 (3): , 2013 Nowe stanowisko smukwy kosmatej Scolia hirta (Hymenoptera: Vespoidea) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej New loca on of Scolia hirta (Hymenoptera: Vespoidea) in the Wielkopolska-Kujawy Lowland EDWARD BARANIAK, ANDRZEJ NOWOSAD, MAREK PRZEWOŹNY Zakład Zoologii Systematycznej, Wydział Biologii Uniwersytet im. A. Mickiewicza Poznań, ul. Umultowska Słowa kluczowe: Hymenoptera, Apocrita, Vespoidea, Scoliidae, Scolia hirta, nowe stanowisko. Opisano nowe stanowisko smukwy kosmatej Solia hirta (Schrank, 1781) rzadko spotykanej błonkówki na terenie Polski, umieszczonej w Polskiej czerwonej księdze zwierząt. Jest to potwierdzenie występowania tego gatunku na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej i trzecie pewne stanowisko na tym obszarze. Scolia hirta (Schr.) is a hymenopteran insect commonly occurring in dry and sunny environments with sandy soil in the Palearctic region. It is a rare species in Poland but not protected by law. However, it is listed in the Polish Red Data Book of Animals (Invertebrates Invertebrata) as a vulnerable species (Banaszak 2004). A new location of this rare insect in the Wielkopolska region was discover in Mielno in the vicinity of Gniezno. The habitat of the observed individuals was a lawn with sandy soil. Insects were observed frequently between June and July They were very active, flying quickly above the very sunny lawn with a shallow hollow. It appears that a fragment of a decaying root from a cut down tree is situated in this place, and probably Scolia hirta parasites on larvae of scarab beetles occurring there. The authors were inspecting this location for three years, and each year individuals of Scolia hirta were observed during the same month and there were no significant changes in the habitat. 234

8 Chrońmy Przyr. Ojcz. 69 (3): , 2013 Stanowisko chronionej ryby różanki Rhodeus sericeus w Wisłoce na terenie Beskidu Niskiego (alpejski region biogeograficzny) Loca on of the protected fish the European Bi erling Rhodeus sericeus in the Wisłoka River in the Beskid Niski Mts (alpine biogeographical region) MICHAŁ CIACH Zakład Zoologii i Łowiectwa Instytut Bioróżnorodności Leśnej, Wydział Leśny Uniwersytet Rolniczy Kraków, al. 29 Listopada 46 Słowa kluczowe: różanka, Rhodeus sericeus, potoki górskie, ryby, starorzecza, Natura W dniu 2 maja 2012 roku, w Wisłoce koło miejscowości Myscowa (Beskid Niski) odnaleziono stanowisko ściśle chronionego gatunku ryby różanki Rhodeus sericeus. Odnotowano kilkanaście osobników w ubarwieniu godowym zasiedlających niewielkie starorzecze oddzielone od głównego nurtu rzeki kamienistą łachą częściowo porośniętą roślinnością. Jest to obecnie jedyne w Polsce stanowisko tego gatunku w granicach alpejskiego regionu biogeograficznego. On May 2, 2012, a site with European Bitterling Rhodeus sericeus was found in the Wisłoka River near the Myscowa village (the Beskid Niski Mts). Several individuals in breeding coloration were recorded. These were inhabiting a small old riverbed, separated from the main stream of the river with rocky sandbank, partially covered with vegetation. The site with this species in the Wisłoka catchment is currently the only one in Poland within the alpine biogeographical region (alt 337 m). The European Bitterling is a strictly protected species (Rozporządzenie 2011), included in the Polish Red Book of Animals (Głowaciński 2001) and in Annex II of the Habitats Directive (Dyrektywa 1992). 237

9 Chrońmy Przyr. Ojcz. 69 (3): , 2013 Błotniszek wełnisty Helodium blandowii (Bryophyta, Helodiaceae) w Polsce Środkowej Helodium blandowii (Bryophyta, Helodiaceae) in Central Poland GRZEGORZ J. WOLSKI 1, EMILIA GRABOWSKA 2, LESZEK KUCHARSKI 3 1 Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki Łódź, ul. St. Banacha 12/ Łódź , ul. Zimna Woda 56 D 3 Katedra Ochrony Przyrody Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki Łódź, ul. St. Banacha 1/3 Słowa kluczowe: Helodium blandowii, relikt glacjalny, ochrona gatunkowa roślin, Polska Środkowa. Błotniszek wełnisty Helodium blandowii (F.Weber & D.Mohr) mech charakterystyczny dla siedlisk oligotroficznych, uznany w Polsce za relikt glacjalny i objęty ochroną ścisłą dotychczas odnotowany na dwóch stanowiskach w Polsce Środkowej. Niniejsza notatka prezentuje dwa dalsze stanowiska z tego obszaru na torfowiskach niskich w Kolonii Grabostów, w dolinie rzeki Pilsi (dopływ Widawki), w gminie Zelów i w Bęczkowicach, w dolinie Luciąży (gmina Łęki Szlacheckie, woj. łódzkie). Helodium blandowii (F.Weber & D.Mohr) Warnst., a rare peatland moss which is considered to be a glacial relict of the bryoflora in Poland, has so far been known from two localities in Central Poland. Two additional localities of this species from this region are presented in the present report. The first site is situated in a fen in the village of Bęczkowice, in the valley of the Pilsia river (a tributary of the Widawka river), in the Zelów commune (latitude N, longitude E) where the species was discovered in 1986, whereas the second site is located in a fen in the settlement Kolonia Grabostów in the Łęki Szlacheckie commune (lat N, long E) where the moss was discovered in 2009 (Fig. 1). 241

10 Chrońmy Przyr. Ojcz. 69 (3): , 2013 Nowe stanowisko wyblinu jednolistnego Malaxis monophyllos (Orchidaceae) w północno-zachodniej Polsce A new site of Malaxis monophyllos (Orchidaceae) in north-west Poland RADOSŁAW PUCHAŁKA 1, DARIUSZ PŁĄCHOCKI 1, PRZEMYSŁAW ZUBEL 2, WANDA GUGNACKA FIEDOR 1 1 Zielnik TRN, Katedra Botaniki i Planowania Krajobrazu Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń, ul. Lwowska Eco-Analyse Biuro Analiz Środowiska Toruń, ul. Mickiewicza 9 Słowa kluczowe: wyblin jednolistny, Malaxis monophyllos, gatunki zagrożone. Opisano nowe stanowisko wyblinu jednolistnego Malaxis monophyllos (L.) Sw. (Orchidaceae) w Polsce północno-zachodniej, na obszarze, na którym gatunek ten uznawany był za wymarły. Nowo odkryte stanowisko położone jest w Borach Tucholskich, na terenie rezerwatu przyrody Miedzno (ATPOL CB69). Niewielką populację tego gatunku stwierdzono w olsie porzeczkowym Ribeso nigri-alnetum. Skład florystyczny fitocenozy, w której rośnie wyblin, udokumentowano zdjęciem fitosocjologicznym. A new site of Malaxis monophyllos has been found in northwestern Poland. It is a rare orchid associated with humid, swamp forests and peat bogs. The arrangement of sites in Poland is irregular with clear groupings in southern and northeastern Poland, and no sites in the Polish Central Lowlands and in the north-west part of the country (Bernacki 2001). Malaxis monophyllos has retreated from locations in northwestern Poland where it is considered extinct (Żukowski, Jackowiak 1995; Piękoś Mirkowa, Mirek, 200; Markowski, Buliński 2004). The threat of extinction is much lower in southern Poland compared to northern Poland (Bernacki 2001). In recent years, new sites of the species have been reported in the southern and northeastern part of Poland. The newly discovered site is located in the Tuchola Forest region in the nature reserve Miedzno. The species location is described by geographic coordinates ,5 N and ,2 E also ATPOL grid square CB69. The population of M. monophyllos consists of 15 individuals and occurs over an area of ca. 200 m 2 in the Ribeso nigri-alnetum association. At most sites in Poland, the species populations are not abundant and consists of only a few individuals (Bernacki 2001). There is a good chance to preserve the M. monophyllos population in the identified habitat. The sites with Malaxis monophyllos appears to be well protected due to its location within the protected area of alder woods and peat bogs with stable hydrological conditions.

11 Chrońmy Przyr. Ojcz. 69 (3): , 2013 Występowanie kruszczyka sinego Epipac s purpurata na Pogórzu Rożnowskim (Karpaty Zachodnie) The occurrence of Epipac s purpurata in the Rożnów Foothills (Western Carpathians) KRYSTIAN BUDZIK 1, ALINA STACHURSKA SWAKOŃ 2 Instytut Botaniki Uniwersytet Jagielloński Kraków, ul. Kopernika 27 krys Słowa kluczowe: kruszczyk siny, storczykowate, gatunki chronione, Pogórze Rożnowskie. Kruszczyk siny Epipactis purpurata Sm. należy do chronionych i rzadkich w skali kraju gatunków z rodziny storczykowatych. W 2009 roku na Pogórzu Rożnowskim znaleziono trzy stanowiska kruszczyka sinego, niepodawanego dotychczas z tego mezoregionu. Populacje gatunku rosły w lasach grądowych. Zagrożeniem dla tego taksonu jest mała liczebność populacji oraz infekcja grzybami patogenicznymi. Epipactis purpurata Sm. is one of the protected and rare Orchidaceae species in Poland. Three sites of the species were found in the Rożnów Foothills in 2009 (Western Carpathians). It is a new species in the Rożnów Foothills (Fig. 1). Epipactis purpurata grew in the forest communities of the Tilio-Carpinetum association. Its three populations differed in respect of the number of stems: from 1 (the 3 rd site) and 3 (the second site) to 20 (the 1 st site). It could be assumed that the population condition depends on forest management, because of the species sensitivity to light. Currently, the serious threat is related to a small number of observed stems at the 2 nd and the 3 rd site and fungal infection.

12 Chrońmy Przyr. Ojcz. 69 (3): , 2013 Nowe stanowisko widlicza Zeillera Diphasiastrum zeilleri na terenie Wyżyny Olkuskiej zagrożenia i ochrona The new site of Zeiller s clubmoss Diphasiastrum zeilleri in the Olkuska Upland threats and protec on ANNA ŚLIWIŃSKA WYRZYCHOWSKA, MONIKA BOGDANOWICZ Zakład Botaniki i Ekologii Roślin Akademia im. Jana Długosza Częstochowa, al. Armii Krajowej 13/15 Słowa kluczowe: Diphasiastrum zeilleri, widłaki, Wyżyna Olkuska. W pracy przedstawiono nowe stanowisko widlicza Zeillera Diphasiastrum zeilleri (Rouy) Holub na terenie Wyżyny Olkuskiej w leśnictwie Pomorzany. Omawiany gatunek na Czerwonej liście roślin naczyniowych w Polsce ma kategorię narażony na wyginięcie V i jest objęty ochroną gatunkową. The paper presents a new site of Diphasiastrum zeilleri (Rouy) Holub in the Olkuska Upland within the Pomorzany forest administration region ( N, E). The discussed species is included on the Red List of Plants and Fungi in Poland (category V vulnerable). In Poland, Diphasiastrum zeilleri is legally protected.the discovered population covers the area of 41 m 2. The cover of live shoots within the population is 80%. Since 2005, the occurrence of sporophylls releasing the spores has been observed. The main threat to the population are silviculture treatments in the area of the species occurrence. In order to protect the described population of D. zeilleri, it has been agreed with the Olkusz Forest District Management to minimize the potential economic treatments in the immediate vicinity of the stand. This will prevent the exposure of the population to direct or indirect damage.

13 Chrońmy Przyr. Ojcz. 69 (3): , 2013 Porzeczka skalna Ribes petraeum w Małych Pieninach Ribes petraeum in the Małe Pieniny range GRZEGORZ VONČINA Pieniński Park Narodowy Krościenko nad Dunajcem, ul. Jagiellońska 107B Słowa kluczowe: chorologia, Karpaty Zachodnie, Polska. Praca opisuje pierwsze notowanie oraz warunki występowania porzeczki skalnej Ribes petraeum Wulfen w polskiej części Pienin, w rezerwacie Wysokie Skałki w Jaworkach. Najbliższe stanowiska gatunku znajdują się w słowackiej części pasma Małych Pienin. W Polsce porzeczka skalna rośnie najczęściej w Karpatach i Sudetach, w wyższych piętrach roślinnych, głównie w zbiorowiskach zaroślowych piętra subalpejskiego. Poza zaroślami kosówki roślina ta była obserwowana w górnoreglowych świerczynach i w zbiorowiskach ziołoroślowych piętra alpejskiego. The present paper reports the first record of Ribes petraeum Wulfen occurrence in the Polish part of the Pieniny Mts, in the nature reserve Wysokie Skałki (Fig. 1). The nearest localitions of this species were noted in the Slovakian part of the Małe Pieniny range. Natural habitats for this taxon are located in higher altitudes of the Carpathians and the Sudety Mts, especially above the timberline in the Pinus mugo association and other shrub communities. This species was also observed in spruce forests at higher locations, and sparsely in plant communities of the alpine zone. The author presents two phytosociological relevés recorded at the site of Ribes petraeum in the upper montane zone, in the Polysticho-Piceetum association. The occurrence of the described high-montane species provides further evidence for Kulczyński s view (1928) about the natural origin of forest on the Wysokie Skałki Mt., in the Małe Pieniny range.

14 SPRAWOZDANIA Lichenolodzy w sprawie ochrony porostów Lichenologists on the conserva on of lichens LUDWIK LIPNICKI, PIOTR GROCHOWSKI, WOJCIECH GRUSZKA Chrońmy Przyr. Ojcz. 69 (3): , 2013 Zakład Nauk Morfologicznych, Biologii i Nauk o Zdrowiu Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej Gorzów Wielkopolski, ul. Estkowskiego Słowa kluczowe: porosty, ochrona, konferencja, wnioski. Polska lichenologia ma bogate doświadczenia w ochronie porostów zarówno w sferze postulatywnej, jak i działań praktycznych. Jednym z głównych celów Międzynarodowej Konferencji Ochrona Porostów Porosty Chronione, która odbyła się w dniach września 2012 roku na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego Bory Lubuskie, była prezentacja tych osiągnięć. Polscy i zagraniczni naukowcy mieli okazję do zapoznania się z wypracowanymi w ciągu ostatnich dziesięcioleci przez polskich lichenologów skutecznymi metodami i formami działań dotyczących ochrony porostów. Wskazano trudności w realizacji wielu zadań ochronnych. Odbyły się także warsztaty terenowe, których głównym celem było szkolenie leśników w rozpoznawaniu chronionych i zagrożonych gatunków porostów. W oparciu o treści referatów i wymianę poglądów podczas dyskusji wypracowano 14 wniosków końcowych Konferencji. The first requirements concerning lichen protection appeared in Poland as early as in the 1930 s. They were formulated by Józef Motyka, an eminent lichenologist. Lichens in Poland are protected by inclusion into the legally protected species lists. The first (not only on the national scale) areas were established for the protection of lichens: the Bór Chrobotkowy im. Prof. Z. Tobolewskiego reserve [Sub-continental lichen Scots pine forest (Cladonio-Pinetum)] and lichen-based natural monuments. Lichenologists, based on the results of their own findings, demand that protective measures and action be taken. Some of them, e.g. the extension of the existing reserve territories are successful. Great difficulties are posed by the protection of roadside trees with valuable lichen species. Opinions and views on the above-mentioned subject were exchanged during the international conference entitled Lichen Protection Protected Lichen Species organised by the Laboratory of Biology and Nature Protection of the E. Piasecki University School of Physical Education in Poznań, Faculty of Physical Culture in Gorzów Wielkopolski. The conference participants are the authors of the monograph entitled Lichen Protection Protected Lichen Species published for this occasion. The Conference also encompassed field workshops mainly dedicated to the training of foresters in recognising valuable lichen species growing on trees and on the ground as well as the presentation of the contribution of epiphytic lichens in the secondary succession on burnt areas. In the final part of the Conference, the participants discussed the outline of the new version of the list of species legally protected in Poland. On the basis of the presentations and speeches delivered as well as the exchange of opinions and views during the discussions, 14 recommendations have been formulated. These recommendations have been sent to institutions, which are highly influential in the implementation of protection requirements raised by lichenologists. 265

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

NOWELLIA CURVIFOLIA (MARCHANTIOPHYTA) IN THE DOLINA ŻABNIKA NATURE RESERVE (SILESIA PROVINCE, POLAND) ADAM STEBEL, DOROTA SMOLIŃSKA

NOWELLIA CURVIFOLIA (MARCHANTIOPHYTA) IN THE DOLINA ŻABNIKA NATURE RESERVE (SILESIA PROVINCE, POLAND) ADAM STEBEL, DOROTA SMOLIŃSKA OPOLE SCIENTIFIC SOCIETY NATURE JOURNAL No 46 2013: 28-33 NOWELLIA CURVIFOLIA (MARCHANTIOPHYTA) IN THE DOLINA ŻABNIKA NATURE RESERVE (SILESIA PROVINCE, POLAND) ADAM STEBEL, DOROTA SMOLIŃSKA Department

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Ochrona nietoperzy w ramach specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 - problemy, szanse i wyzwania

Ochrona nietoperzy w ramach specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 - problemy, szanse i wyzwania Ochrona nietoperzy w ramach specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 - problemy, szanse i wyzwania Robert Mysłajek Stowarzyszenie dla Natury Wilk Źródło: Natura 2000 viewer http://natura2000.eea.europa.eu

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

METODA OGÓLNEJ OCENY STANU ŚRODO- WISKA OBSZARÓW WIEJSKICH NA PODSTAWIE INFORMACJI Z BANKU DANYCH REGIONALNYCH GUS I OSZACOWAŃ PROGRAMU EMEP

METODA OGÓLNEJ OCENY STANU ŚRODO- WISKA OBSZARÓW WIEJSKICH NA PODSTAWIE INFORMACJI Z BANKU DANYCH REGIONALNYCH GUS I OSZACOWAŃ PROGRAMU EMEP Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Jan Cetner Kazimierz Dyguś Marta Ogonowska Jerzy Wojtatowicz METODA OGÓLNEJ OCENY STANU ŚRODO- WISKA OBSZARÓW WIEJSKICH NA PODSTAWIE INFORMACJI Z BANKU DANYCH REGIONALNYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

MONITORING LICZEBNOŚCI I ROZPRZESTRZENIENIE ŻUBRA W PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ POLSCE

MONITORING LICZEBNOŚCI I ROZPRZESTRZENIENIE ŻUBRA W PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ POLSCE MONITORING LICZEBNOŚCI I ROZPRZESTRZENIENIE ŻUBRA W PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ POLSCE RAFAŁ KOWALCZYK Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk Białowieża Rozmieszczenie dziko-żyjących populacji żubra w

Bardziej szczegółowo

Polish road development plan in clash with Natura 2000

Polish road development plan in clash with Natura 2000 Programming the EU funds for 200-201 Polish road development plan in clash with Natura 2000 Robert Cyglicki Krakow, Poland November 2-26, 200 1 21 1 Road infrastructure development plans until 201 Ko³baskowo

Bardziej szczegółowo

Wilk w Polsce: sytuacja gatunku i strategia ochrony

Wilk w Polsce: sytuacja gatunku i strategia ochrony Wilk w Polsce: sytuacja gatunku i strategia ochrony Henryk Okarma Instytut Ochrony Przyrody PAN fot. Andrzej Adamczewski Status prawny gatunku Dyrektywa Siedliskowa 1. Wilk znajduje się w załączniku II

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

sylwan nr 9: 3 15, 2006

sylwan nr 9: 3 15, 2006 sylwan nr 9: 3 15, 2006 Jerzy Szwagrzyk, Waldemar Sulowski, Tomasz Skrzydłowski Structure of a natural stand of a Carpathian beech forest in the Tatra mountains compared with natural beech stands from

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and Fig 4 Measured vibration signal (top). Blue original signal. Red component related to periodic excitation of resonances and noise. Green component related. Rotational speed profile used for experiment

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

USŁUGI GEOEKOSYSTEMÓW. Małgorzata Stępniewska

USŁUGI GEOEKOSYSTEMÓW. Małgorzata Stępniewska USŁUGI GEOEKOSYSTEMÓW Małgorzata Stępniewska MAES - Grupa Robocza UE ds. Rozpoznania i oceny ekosystemów i ich usług (EU Working Group on Mapping and assessment of ecosystems and their services) European

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Length of expressways and highways per 100 km 2

Length of expressways and highways per 100 km 2 CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

P R A C A D Y P L O M O W A

P R A C A D Y P L O M O W A POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu P R A C A D Y P L O M O W A Autor: inż. METODA Ε-CONSTRAINTS I PRZEGLĄDU FRONTU PARETO W ZASTOSOWANIU DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne

Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne Antje Kölling IFOAM EU Policy Manager EkoSeedForum 20-22 March 2014

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 25 March 2014 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) CLIMA 30 ENV 318 MI 307 IND 117 ENER 142 ECOFIN 305 TRANS 175 COMPET 191 CODEC 893 INST 173 PARLNAT

Bardziej szczegółowo

List of ECOWILL-certified Ecodriving trainers for short duration trainings

List of ECOWILL-certified Ecodriving trainers for short duration trainings List of ECOWILL-certified Ecodriving trainers for short duration trainings POLAND January 2013 The sole responsibility for the content of this report lies with the authors. It does not necessarily reflect

Bardziej szczegółowo

1945 (96,1%) backlinks currently link back. 1505 (74,4%) links bear full SEO value. 0 links are set up using embedded object

1945 (96,1%) backlinks currently link back. 1505 (74,4%) links bear full SEO value. 0 links are set up using embedded object Website Backlinks Analysis Report 2023 backlinks from 224 domains Report created: Jan 3, 2015 Website: http://wpisz.stronę.odbiorcy Compared with: 7 day(s) old Domain Statistics The domain seo.zgred.pl

Bardziej szczegółowo

Structure of councilors in the legislative organs of local government units

Structure of councilors in the legislative organs of local government units CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Revenue to gminas budgets from service charges in division 756 per capita

Revenue to gminas budgets from service charges in division 756 per capita CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przez: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie we współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie

Projekt realizowany przez: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie we współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie Warunki zarządzania obszarem dorzecza i ochroną różnorodności biologicznej dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów cennych przyrodniczo na przykładzie zlewni Czarnej Orawy stanowiącej część transgranicznego

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Konserwatorska i czynna ochrona przyrody Czym jest ochrona przyrody? dr Wiktor Kotowski Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska UW

Konserwatorska i czynna ochrona przyrody Czym jest ochrona przyrody? dr Wiktor Kotowski Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska UW Konserwatorska i czynna ochrona przyrody Czym jest ochrona przyrody? dr Wiktor Kotowski Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska UW 1 Czym jest przyroda? wszystko czego nie stworzył człowiek (Wikipedia)

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

Organic Seeds: Transparency and availability / Ekologiczny material siewny: przejrzystość i dostępność

Organic Seeds: Transparency and availability / Ekologiczny material siewny: przejrzystość i dostępność Organic Seeds: Transparency and availability / Ekologiczny material siewny: przejrzystość i dostępność Klaus-Peter Wilbois Poznań, 21.03.2014 Requirements of EC Regulation 834/2007 / Rozporządzenie Rady

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Jesienna aktywność nietoperzy W Jaskini Szachownica. Maurycy Ignaczak Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy, Zduńska Wola

Jesienna aktywność nietoperzy W Jaskini Szachownica. Maurycy Ignaczak Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy, Zduńska Wola Jesienna aktywność nietoperzy W Jaskini Szachownica Maurycy Ignaczak Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy, Zduńska Wola Jesienna aktywność nietoperzy w Jaskini Szachownica Zjawisko zwiększonej,

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Bats (Chiroptera) of the Silesian Beskid Mountains

Bats (Chiroptera) of the Silesian Beskid Mountains FRAGMENTA FAUNISTICA 50 (1): 77 85, 2007 PL ISSN 0015-9301 MUSEUM AND INSTITUTE OF ZOOLOGY PAS Bats (Chiroptera) of the Silesian Beskid Mountains Robert W. MYSŁAJEK*, Korneliusz KUREK*, Czesław SZURA**,

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Trend in drug use in Poland

Trend in drug use in Poland Prevalence and patterns of drug use among general population Indicator (GPS) Annual Expert Meeting 214 Trend in drug use in Poland Janusz Sierosławski Institute of Psychiatry i Neurology Warsaw Lisbon,

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYBRANYCH METOD OCENY BIORÓŻNORODNOŚCI

PRZEGLĄD WYBRANYCH METOD OCENY BIORÓŻNORODNOŚCI Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Hanna Kruk PRZEGLĄD WYBRANYCH METOD OCENY BIORÓŻNORODNOŚCI Hanna Kruk, dr Akademia Morska w Gdyni adres korespondencyjny: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa ul.

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie dotyczące Wniosku dla osób

Bardziej szczegółowo

POMIAR BIOKONCENTRACJI ZANIECZYSZCZEŃ W OCENIE SKAŻENIA ŚRODOWISKA, NARAŻENIA ORGANIZMÓW ORAZ PROGNOZOWANIU EKOLOGICZNYCH EFEKTÓW ZANIECZYSZCZEŃ

POMIAR BIOKONCENTRACJI ZANIECZYSZCZEŃ W OCENIE SKAŻENIA ŚRODOWISKA, NARAŻENIA ORGANIZMÓW ORAZ PROGNOZOWANIU EKOLOGICZNYCH EFEKTÓW ZANIECZYSZCZEŃ Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Elżbieta Bonda-Ostaszewska POMIAR BIOKONCENTRACJI ZANIECZYSZCZEŃ W OCENIE SKAŻENIA ŚRODOWISKA, NARAŻENIA ORGANIZMÓW ORAZ PROGNOZOWANIU EKOLOGICZNYCH EFEKTÓW ZANIECZYSZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

WOLIŃSKI PARK NARODOWY

WOLIŃSKI PARK NARODOWY WOLIŃSKI PARK NARODOWY OBSZAR O SZCZEGÓLNYCH WALORACH PRZYRODNICZYCH REJONU ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO THE AREA OF EXTRAORDINARY ENVIROMENTAL VALUES OF THE SZCZECIN LAGOON REGION Przyroda Problemy ochrony Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Robert Kościelniak Dr Lucjan Schimscheiner

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Robert Kościelniak Dr Lucjan Schimscheiner KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Bioróżnorodność środowisk przyrodniczych Biodiversity of Natural Environments Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr Robert Kościelniak Dr Lucjan Schimscheiner Zespół dydaktyczny

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych

Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10; 11.040.01 PN-EN ISO 13485:2012/AC Wprowadza EN ISO 13485:2012/AC:2012, IDT Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych Poprawka

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Ocena funkcjonowania programu Indywidualnych Kont Emerytalnych implikacje dla doskonalenia systemu zabezpieczenia emerytalnego

Ocena funkcjonowania programu Indywidualnych Kont Emerytalnych implikacje dla doskonalenia systemu zabezpieczenia emerytalnego Zarządzanie Publiczne, 4(16)/2011, s. 95 118 Kraków 2012 Published online June 29, 2012 Ocena funkcjonowania programu Indywidualnych Kont Emerytalnych implikacje dla doskonalenia systemu zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

INTERNET W IZBIE EDUKACYJNEJ? PREZENTACJA LEŚNEGO WORTALU EDUKACYJNEGO LAS RYSIA erysia

INTERNET W IZBIE EDUKACYJNEJ? PREZENTACJA LEŚNEGO WORTALU EDUKACYJNEGO LAS RYSIA erysia INTERNET W IZBIE EDUKACYJNEJ? PREZENTACJA LEŚNEGO WORTALU EDUKACYJNEGO LAS RYSIA erysia Anna Pikus Abstrakt Nie ulega wątpliwości, że Internet i narzędzia multimedialne odgrywają coraz większą rolę w naszym

Bardziej szczegółowo

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych. 23 Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.. System fundamentu zespolonego może być zastosowany jako bezpieczna podstawa dla obiektów silnie obciążonych mogących być zlokalizowanymi

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR R 3.1-1 VFR R 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line 53 55

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

COUNCIL OF 22 2012 THE EUROPEAN UNION

COUNCIL OF 22 2012 THE EUROPEAN UNION 082344/EU XXIV. GP Eingelangt am 24/05/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 22 May 2012 10162/12 Interinstitutional File: 2012/0042(COD) ENV 377 ONU 64 FORETS 37 AGRI 332 CODEC 1373 INST 357 PARLNAT

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

BADANIA ARCHEOLOGICZNE W WESÓŁKACH, POW. KALISZ, W 1963 ROKU

BADANIA ARCHEOLOGICZNE W WESÓŁKACH, POW. KALISZ, W 1963 ROKU KRZYSZTOF DĄBROWSKI BADANIA ARCHEOLOGICZNE W WESÓŁKACH, POW. KALISZ, W 1963 ROKU W sierpniu 1963 r. kontynuowano 1 prace badawcze na cmentarzysku lateńsko- -rzymskim. Na obszarze 1026 m 2 odkryto i wyeksplorowano

Bardziej szczegółowo

Regionalny SEAP w województwie pomorskim

Regionalny SEAP w województwie pomorskim ENNEREG International Conference Transfer of knowledge in the field of sustainable use of energy 22 May 2012, Wielkopolska Voivodship Office, Poznań, Poland Regionalny SEAP w województwie pomorskim Katarzyna

Bardziej szczegółowo