SPRZEDA CZÊŒCI. SERWIS NACZEP I SAMOCHODÓW CIÊ AROWYCH wykonuje kompleksowo, szybko i tanio:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRZEDA CZÊŒCI. SERWIS NACZEP I SAMOCHODÓW CIÊ AROWYCH wykonuje kompleksowo, szybko i tanio:"

Transkrypt

1 Maj Czerwiec 2008 Nr4/155/2008 Rok 16 Czêœci zamienne do naczep i ciê arówek SPRZEDA CZÊŒCI Gazeta sklepy internetowe otot r aukcje, BANER REKLAMOWY na SERWIS NACZEP I SAMOCHODÓW CIÊ AROWYCH wykonuje kompleksowo, szybko i tanio: serwis ogumienia naprawa plandek tel. kom tel. kom B O OKMIANY Tel Fax tel. kom h Redakcja tel PORTAL AUKCJA nak³ad 35tys/szt EKAR Œwiebodzin ul. Poznañska 56 tel , tel. kom , Serwis samochodów ciê arowych przyczep, naczep - pe³en zakres - Diagnostyka - Naprawy systemów elektrycznych i elektronicznych - Sklep z czêœciami TIR NAPRAWA SKRZYÑ BIEGÓW

2 TAMOT SPRZEDA CZÊŒCI Ul. Milczañska 30a Szczecin tel , tel/fax centrala w,335 SAMOCHODY CIÊ AROWE NAPRAWA CZÊŒCI PARKING DOJAZD DO KLIENTA MASZYNY BUDOWLANE Ul. Szczawiowa 54a Szczecin tel/fax tel. kom MASZYNY BUDOWLANE NAPRAWA SERWIS CZÊŒCI GWARANTUJEMY FACHOW I RZETELN OBS UGÊ SERWIS OPON - sprzeda opon nowych i u ywanych - kompleksowa obs³uga MECHANIKA SAMOCHODOWA SPECJALIZACJA MAN - naprawy samochodów ciê arowych - naprawy naczep, przyczep - zapewniamy czêœci US UGI TRANSPORTOWE - kraj do 24T Krzeczyn Ma³y 9a trasa Lubin - Chojnów tel Rupniak Jan SKRZYPA PRODUCENT RUR WYDECHOWYCH, Z CZEK ELASTYCZNYCH DO SAMOCHODÓW CIÊ AROWYCH I AUTOBUSÓW PRODUKUJEMY DLA NAJLEPSZYCH SPRAWD NASZ OFERTÊ PONAD 900 POZYCJI!!!! VANSTAR WZOREM JAKOŒCI CZÊŒCI - NAPRAWY - SAMOCHODY PRZYCZEPY NACZEPY SKLEP CZÊŒCI WARSZTAT TEL/FAX (091) AKUMULATORY FILTRY PASKI AMORTYZATORY CH ODNICE ELEMENTY ZAWIESZENIA HAMULCOWE SILNIKOWE SKRZYÑ BIEGÓW KAROSERYJNE SZYBY TEL. (091) , KOM NAPRAWY SAMOCHODÓW CIÊ AROWYCH PRZYCZEP I NACZEP SZCZECIN UL. POMORSKA 74 REALIZACJA ZAMÓWIEÑ NIETYPOWYCH W CI GU 48 h SCANIA VOLVO MERCEDES DAF MAN IVECO RENAULT STAR IFA STEYER VOLVO AUTORYZOWANY SERWIS Z.H.U. Józef Skrzypa Szczecin ul. Pomorska 48a - NAPRAWY GWARANCYJNE I POGWARANCYJNE W PE NYM ZAKRESIE SAMOCHODÓW CIÊ AROWYCH - SPRZEDA CZÊŒCI I AKCESORIÓW Ksi¹ e Skroniów Jêdrzejów tel./fax: tel. kom.: gadu-gadu: STACJA KONTROLI POJAZDÓW ASSISTANCE 24h tel.kom tel. (091) tel. (091) fax (091)

3 ZBIORNIKI i DYSTRYBUTORY Zbiorniki z tworzyw sztucznych i stali Pompy i osprzêt do paliwa i olejów, smarownice Systemy zarz¹dzania dystrybucj¹ paliwa tel./fax (058) tel kom ; Oferujemy uniwersalny komputer diagnostyczny JALTEST do samochodów ciê arowych wszystkich marek., naczep oraz autobusów. - Menu po polsku, - Wsparcie techniczne dla klientów - Uaktualnienia oprogramowania kwartalnie, - Szkolenia z obs³ugi, - Mo liwoœæ bezp³atnego pokazu u klienta. T E TRUCK - KAMIENNA GÓRA CZÊŒCI ZAMIENNE DO SAMOCHODÓW CIÊ AROWYCH PRZYCZEP - NACZEP MAN DAF SCANIA VOLVO IVECO RENAULT MERCEDES KRONE BPW SAF ROR SCHMITZ... PRZY WIÊKSZYCH ZAMÓWIENIACH DOWÓZ W ASNYM TRANSPORTEM KAMIENNE GÓRA UL. ZIELONA 6a ( WYLOT NA KOWARY) TEL. (075) GRZEGORZ RAKOCZY AWARYJNIE 24h POD NUMER SPRZEDA FILTRÓW I OLEI SKLEP CZYNNY OD 8-17 SOBOTA 8-16 MAN DAF SCANIA VOLVO IVECO RENAULT MERCEDES KRONE BPW SAF ROR SCHMITZ...

4 TACHOGRAFY AUTORYZOWANY PUNKT SERWISOWY VDO KIENZLE - PUNKT NAPRAW - MONTA - NAPRAWA - BADANIA KONTROLNE - - MONTA OGRANICZNIKÓW PRÊDKOŒCI AGB II - UK ADY ADR (CYSTERNY) WYSTAWIENIE CERTYFIKATÓW - MYTO TOLL COLLECT - PARKING STRZE ONY 24h TIR - OGRZEWANIA SAMOCHODOWE - KLIMATYZACJE Legnica ul. Jaworzyñska 252 tel./fax (076) kom WSZYSTKIE TYPY TACHOGRAFY - SERWIS - LEGALIZACJA - MONTA OGRANICZNIKI PRÊDKOŒCI - KALIBRACJA - MONTA OKRÊGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW OPROGRAMOWANIE DO ANALIZY TARCZEK POZNAÑ: ul. Towarowa 17/19 (Dworzec PKS) tel. (061) CB RADIA KOŒCIAN: ul. Pó³nocna 44 tel. (065) , TACHOGRAF s.c. TACHO F.H.U Kalibracja tachografów cyfrowych Legalizacja, monta, naprawa, sprzeda tachografów TACHOGRAFY NAPRAWA LEGALIZACJA 20 WROC AW Tomasz Potasiñski Aleksander Szymanek ul. Legnicka Wroc³aw PRZEDSTAWICIEL VDO KIENZLE Autoryzowana stacja obs³ugi tel./fax (071) P.P.U.H. SARA s.c. Kolonia Poczesna trasa Katowice - Warszawa 10 km od Czêstochowy kierunek Katowice ul. Górna 1b tel. (034) kom

5 AUTORYZOWANY SERWIS SIEMENS VDO AUTOMOTIVE TACHOTRONIC Tachografy analogowe i cyfrowe (monta, naprawa, legalizacja) Pobieranie danych z tachografów cyfrowych Sprzeda oprogramowania i oprzyrz¹dowania do tachografów cyfrowych Ogrzewania gazowe Przep³ywomierze paliwa Pawe³ Lubieniec Zielona Góra ul. Naftowa 1 tel. (068) Serwis 24h tel NEVADA CENTER Po rzad³o trasa A-2 tel TACHOGRAFY ANALOGOWE - CYFROWE - OGRANICZNIKI PRÊDKOŒCI ZIELONA GÓRA Mostki PORT Sprawdzenia okresowe tachografów - Naprawy i monta - Oprogramowanie dla firm transportowych - Wykresówki i termopapier do tachografów - Konkurencyjne ceny ul. Zjednoczenia 102, Zielona Góra Teren Rynku Rolnego - 300m od Urzêdu Miar tel./fax tel. kom , OTWARTE 24 h Mostki k. Œwiebodzina PORT km przy drodze nr 2 Pon-Pt 24h; Sob do 13.00, tel./fax tel. kom TACHOGRAFY SPRZEDA I SERWIS TACHOGRAFÓW ANALOGOWYCH I CYFROWYCH - SZCZECIN - F.U.H. METRO Szczecin ul. Szczawiowa 53B tel tel./fax TACHOGRAFY - LUBIN - uwierzytelnienie, serwis tachografów samochodowych, - monta ograniczników prêdkoœci - serwis, - monta drogomierzy piastowych, - monta termografów - serwis - wyceny, opinie, ekspertyzy, - naprawa szyb samochodowych TACHO-SERWIS LABORATORIUM POMIARÓW TACHO-SERWIS Lubin Piotr Kuriata ul. M.Sk³odowskiej Curie 177 tel , kom

6 PneuMAR NAPRAWA PNEUMATYKI POJAZDOWEJ Firma: ul. G³ogowska Siedlisko tel./fax (0-68) tel. Kom Sklep: ul. Karkonowska 98 Baza SPOMASZ S.A Wroc³aw tel./fax (0-71) REGENERACJA - DIAGNOSTYKA - MODERNIZACJA SPRZEDA - DORADZTWO TECHNICZNE DIAGNOSTYKA ABS, EBS, ECAS, EB+ PneuMAR NAPRAWA PNEUMATYKI POJAZDOWEJ

7 SALON SPRZEDA Y POJAZDÓW U YTKOWYCH Nasza firma poleca Pañstwu u ywane samochody ciê arowe, ci¹gniki siod³owe oraz naczepy i przyczepy, ró nych modeli, typów i roczników. Oferowany przez nasz¹ firmê sprzêt jest bezwypadkowy, najwy szej jakoœci, pochodzi z niemieckich serwisów firm takich jak Krzysztof Dyrek MAN czy MERCEDES-BENZ. tel./fax: +48(075) tel./fax: +48(075) tel. kom tel. kom internet: Adres: Poland Kowary ul. Jeleniogórska Godziny otwarcia: pn sob.: - pt: od od 8:00 8:00 do do :00 Szanowni Pañstwo, mamy przyjemnoœæ przedstawiæ firmê DYREK, jako potencjalnego partnera Pañstwa firmy. Istniejemy na rynku samochodów ciê arowych nieprzerwanie od ponad kilkunastu lat. W ci¹gu tak d³ugiego okresu funkcjonowania w bran y motoryzacyjnej zdobyliœmy bogate doœwiadczenie w zakresie importu i sprzeda y samochodów. Ze swojej strony gwarantujemy rzetelnoœæ obs³ugi, fachowoœæ w bran y, uczciwoœæ sprzeda y. SPRZEDA CZÊŒCI U YWANYCH TIR PRZYCZEP NACZEP MASZYN BUDOWLANYCH SOBÓTKA SPRZEDA SAMOCHODÓW CIÊ AROWYCH Z OMOWANIE SAMOCHODÓW SKUP SAMOCHODÓW POWYPADKOWYCH ZABUDOWY - SPRZEDA Nasza oferta na ZAPRASZAMY Sobótka Zach. ul. Zmorskiego 18 tel/fax kom Krzysztof Roznerski

8 Siedziba: Oleœnica, Poland tel./fax: Spojlery i kabiny sypialne EKONOMIA JAZDY KOMFORT POSTOJU SPOILERS SLEEPING CABINS

9 DÊBNO POLSKIE - RAWICZ Sklep Mechanika Samochody dostawcze Ciagniki_LKW Naczepy Przyczepy Autobusy Maszyny budowlane Hydraulika si³owa Uk³ady zasilania Naprawy silników Naprawy mostów Naprawy skrzyni biegów Pneumatyka, automatyka Hamulce Ch³odnictwo Klimatyzacje Uk³ady wydechowe TRUCK Dêbno Polskie ul. Œlusarska 1a Rawicz PRZY DRODZE NR 5 kierunek Wroc³aw - Leszno tel kom MAN DAF SCANIA VOLVO IVECO RENAULT MERCEDES KRONE BPW SAF ROR SCHMITZ... AUTO - SERWIS ANKO Dolnyœl¹sk Pi³awa Dolna trasa Dzier oniów - Z¹bkowice Œl. Ul. G³ówna 1 tel SERWIS SAMOCHODÓW CIÊ AROWYCH NACZEP PRZYCZEP Naprawy g³ówne i bie ¹ce SPRZEDA OPON NOWYCH BIE NIKOWANYCH I U YWANYCH SERWIS OPON SERWIS SAMOCHODÓW CIÊ AROWYCH NACZEP, PRZYCZEP ELEKTROMECHANIKA PNEUMATYKA BLACHARSTWO-LAKIERNICTWO ZAPEWNIAMY CZÊŒCI SERWIS NA DRODZE POD NUMEREM TELEFONU Podgórzyn ul. Jana Paw³a II 2 ko³o Jeleniej Góry tel. (075) serwis REGENERACJA WA ÓW NAPÊDOWYCH Oferujemy: wa³y napêdowe, krzy aki, podpory - produkcja i regeneracja Od 1990 roku zajmujemy siê produkcj¹ i regeneracj¹ wa³ów napêdowych. Dysponujemy parkiem maszynowym zapewniaj¹cym wykonanie napraw i regeneracji urz¹dzeñ wed³ug odpowiednich norm, z zachowaniem najwy szej jakoœci. U ywamy czêœci wiod¹cych producentów wa³ów napêdowych na œwiecie - SPICER, GKN, GWB, KLEIN. Dostarczamy wa³y napêdowe oraz czêœci dla producentów samochodów i zak³adów wykonuj¹cych zabudowy specjalistyczne. - Regeneracja wa³ów napêdowych - Skracanie i wyd³u anie wa³ów - Wykonywanie wa³ów specjalnych - Wywa anie wa³ów po naprawie w wywa arce dynamicznej Zak³ad Elektroniczno Mechaniczny ul. Noworudzka 6b Wa³brzych Poland tel , tel./fax

10 czêœci zamienne do IVECO DUCATO Boxer JUMPER tel./fax 032/ , tel. 032/ kom , Chorzów ul. Wandy 33 zapraszamy: pon.-pt , sob SPRZEDA WYSY KOWA - CA Y KRAJ Wroc³aw ul. Opolska 94 wylot na O³awe tel/fax kom , CHLAPACZE NADKOLA B OTNIKI OWIEWKI CENY PRODUCENTA P.H.U. EFEKT KAMAZ SKLEP KAMAZ KRAZ MAZ Zi JELCZ STAR I INNE CZÊŒCI AKCESORIA OLEJE OPONY AKUMULATORY PNEUMATYKA SERWIS NA MIEJSCU SORA S.C Wroc³aw ul. Paprotna 8 (miêdzy ul. Obornick¹ a ul. migrodzk¹) tel kom CHMAL sp.j. SKLEP - SERWIS MAN - SCANIA - VOLVO - RENAULT - JELCZ - STAR - KAMAZ - ROR - SAF - BPW AWARYJNIE CA ODOBOWO pod numer tel Mieczys³aw Adamek ary (przy OBODNICY) ul. Wapienna 4 tel tel./fax tel. kom. Adamek tel. kom

11 Z¹bkowice Œl¹skie ul. Melioracyjna 1 tel kom CZÊŒCI DO CIÊ ARÓWEK PRZYCZEP NACZEP CB RADIA OPONY OLEJE CZÊŒCI SERWIS SERWIS SAMOCHODÓW CIÊ AROWYCH NAPRAWY BIE CE SPECJALIZACJA NAPRAWY UK ADÓW HAMULCOWYCH I ZAWIESZENIA KOMPLEKSOWY SERWIS OGUMIENIA SPRZEDA OPON ROBUR - STAR - IFA P.H.U. AUTO BOS s.c Bielany Wr. Ul. Wroc³awska 48 tel. (071) kom CZYNNE pon.-pt soboty AUTOROL SKLEP CZÊŒCI CZÊŒCI: - IFA-50 - L-60 - MULTICAR - PASZOWÓZ W ASNY SERWIS P.H. AUTOROL JAROCIN ul. Op³otki 42 tel/fax (062) kom CZÊŒCI - OLEJE - AKCESORIA - OPONY - AKUMULATORY SERWIS NA MIEJSCU LUBLIN - KAMAZ TURBOSPRÊ ARKI CZÊŒCI TIR G OGÓW Zajmujemy siê sprzeda ¹ Turbospêzarek do samochodów ciêzarowych, dostawczych i osobowych miêdzy innymi firm GARRETT, HOLSET, SCHWITZER Firma Handlowo-Us³ugowa "Tracker" Robert S³upski ul. Samborska 37 G³ogów tel TURBO s.j. CZÊŒCI ZAMIENNE DO: - LIAZ - TATRA - JELCZ - STAR - AUTOSAN - KAMAZ - MERCEDES - SCANIA G OGÓW ul. Rudnowska 76 tel/fax (076) , RENAULT - DAF - IVECO - VOLVO - MAN - przyczepy - naczepy - akcesoria

12 PNEUMOT G³ówny serwis gwarancyjny Posiadamy autoryzacje serwisow¹ Naprawiamy w sposób profesjonalny i skuteczny zawory firm: Proponujemy równie : - kompletne uk³ady hamulcowe i zawieszenia firmy WABCO - sprê arki, zawory i czêœci pneumatycznych uk³adów hamulcowych - czêœci, zawory pneumatycznych uk³adów zawieszeñ - komplety naprawcze zaworów: WABCO,KNORR,HALDEX,BOSCH - urz¹dzenia diagnostyczne WABCO do badañ uk³adów ABS,VCS,EBS,ASR,ECAS WROC AW UL. BROCHOWSKA 20b tel/fax (071) , tel. (071) PNEUMO-TIR Kazimiesz Skwarczyñski - Diagnostyka pneumatycznych uk³adów hamulcowych i zawieszeñ - Regeneracja zaworów, osuszaczy powietrza i si³owników pneumatyki hamulcowej i zawieszenia - Regulacja wyprzedzania i si³y hamowania w samochodach ciê arowych przyczepach i naczepach Otmuchów ul. Nyska 27 (Motosprzêt) tel. kom S K R Z Y N I E B I E G Ó W DO SAMOCHODÓW CIÊ AROWYCH DOSTAWCZYCH I AUTOBUSÓW Krajowych i zagranicznych EATON - ZF - MERCEDES - MAN - VOLVO SCANIA - RENAULT - I INNE sprzeda - skup - naprawa skrzyñ biegów oraz czêœci nowe i u ywane, orygina³y i zamienniki PHU KUJAWA AUTORYZOWANY SERWIS EATON Zapraszamy od godz do 15.30, w sob. 8.00do Luboñ- abikowo k. Poznania, ul. Sienkiewicza 31 te/fax (061) , tel. (061) Ciechów ul. Œredzka 1A Œroda Œl¹ska tel. (071) kom REGENERACJA CHMAL sp.j. PNEUMATYKI POJAZDOWEJ DIAGNOSTYKA - MODERNIZACJA - NAPRAWA PNEUDAR Nowa Sól ul. Wojska Polskiego (stacja PKN Orlen ) tel/fax (068) PRZEDSTAWICIELE: KUJAWSKO-POMORSKIE LUBUSKIE WIELKOPOLSKIE DOLNOŒL SKIE PNEUDAR SKLEP Wroc³aw Ul. Krakowska 98 (budynek Spomasz ) tel. (071)

13 TRANS EUROPA MIRKO CENTRUM TIR - Serwis ogumienia i felg dla samochodów ciê arowych,pojazdów rolniczych, maszyn budowlanych i górniczych - Naprawa opon przemys³owych - Regeneracja FELG - Opony do dalszego wykorzystania SKUP-SPRZEDA - Sprzeda opon NOWE - BIE NIKOWANE - U YWANE - Okrêgowa Stacja Kontroli Pojazdów - TRUCK - AUTO CZÊŒCI tel MAN, DAF, VOLVO, SCANIA, IVECO, MERCEDES - X-SERWIS TACHOGRAFY - OGRANICZNIKI PRÊDKOŒCI Sebastian Paliñski Boles³awiec ul. T. Koœciuszki 51 wylot na Zielon¹ Górê tel Zapraszamy : Pn.-Pt w soboty tel. kom DYSTRYBUTOR NARZÊDZI I O YSK SERWIS WYJAZDOWY 24 h POD NUMER TE TEL/FAX (074) O YSKA MOTORYZACYJNE - O YSKA PRZEMYS OWE - CHEMIA MOTORYZACYJNA I PRZEMYS OWA (LOXEAL) - PASY KLINOWE (STOMIL, GATES) - KLEJE - ZAWIESIA (PASY TRANSPORTOWE, AÑCUCHY, LINY, HAKI) - OLEJE SMARY PROFESJONALNE US UGI WG WYMOGÓW UNIJNYCH WYDAWANIE ZAŒWIADCZEÑ CENTRALA Legnica ul. Poznañska 29k tel/fax (076) tel. (076) ODDZIA Wroc³aw ul. Krzywoustego 97/99 tel. (071) ODDZIA Warszawa ul. Jaktorowska 4/4 tel/fax (022) tel. (022) AUTOPOL SERVICE TRUCK OKRÊGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pe³en zakres wszystkie typy pojazdów KOMPLEKSOWE NAPRAWY I OBS UGA SAMOCHODÓW CIÊ AROWYCH NACZEP PRZYCZEP MONTA OGRANICZNIKÓW PRÊDKOŒCI Ciechów k/ Œrody Œl. Ul. Œredzka 30 tel/fax (071) tel. (071) LUBLIN. MAN, SCANIA,MERCEDES, NACZEPY.PRZYCZEPY- BPW, ROR, SAF i inne

14 OPOLE UL. KÊPSKA 5 TEL. (077) FAX. (077) PLANDEKI naprawa SERWIS NA DRODZE TEL. KOM Spawanie stali i aluminium, tapicerka samochodowa PLANDEKI produkcja PLANDEKI PRZY AUTOSTRADZIE A-4 KO O WROC AWIA WYRÓB - NAPRAWA - REKLAMY órawina Al. Niepodleg³oœci 56 tel Firma MADHER Plandeki CZÊSTOCHOWA Celne zwykle napisy reklamowe OFERUJE: - PLANDEKI CELNE ( TIR ) - OPOÑCZE NA DOWOLNY TYP POJAZDU - P ACHTY NIWNE I PLANDEKI WYMIAROWE - KOTARY DO HAL FABRYCZNYCH - MARKIZY - NAPISY REKLAMOWE Czêstochowa ul.radomska 4 tel. (034) wew. 45 tel PLANDEKI BEST - PLAN s.c Buk - Dobie yn ul. Stêszewska 12 tel./fax kom sp.j. ko³o POZNANIA - Produkcja - Naprawa - Reklama na plandekach - Kotary - Spawanie naprawa stela y na pojazdach PRODUKCJA NAPRAWA PLANDEKI ŒWIEBODZICE PW JANPOL ŒWIEBODZICE UL. ZIELONA 8 (KIERUNEK STRZEGOM) TEL. (074) PLANDEKI LEGNICA CELNE - ZWYK E - P ACHTY ZAPRASZA WOJCIECH JEDRZEJEWSKI LEGNICA UL. CZYSTA 2 ( BOCZNA WROC AWSKIEJ ) TEL. (076) TEL.DOM. PO 18 tej (076)

15 TRUCK - GUM SERWIS WYJAZDOWY 24h PRZY AUTOSTRADZIE A-4 Sprzeda opon WIELKOGABARYTOWYCH Sk³ad opon U YWANYCH do samochodów ciê arowych i maszyn budowlanych Nowe i u ywane FELGI Napraw opon PRZEMYS OWYCH I BUDOWLANYCH TRUCK - GUM PIETRZYKOWICE UL. G ÓWNA 13 TEL. (071) AWARYJNIE 24h pod numer LEGNICA ul. Gliwicka 20 (stara droga na LUBIN) tel fax kom Kozieg³owy ul. Czêstochowska wylot w kierunku Czêstochowy tel./fax (034) tel. kom SERWIS OPON TIR SERWIS OGUMIENIA LEGNICA OFERUJEMY: - sprzeda opon i felg - osobowe, dostawcze ciê arowe, 4x4 i rolniczych - naprawê opon wszelkiego typu - sprzeda i wymianê oleju - naprawy i remonty samochodów ciê arowych - mo liwoœæ sezonowego przechowywania opon ZAPEWNIAMY: - fachow¹ i mi³¹ obs³ugê - bezp³atny monta opon zakupionych u nas KOMPLEKSOWY SERWIS OGUMIENIA MACIEJ KOZAK sp. z o.o. SPRZEDA OPON NOWYCH I U YWANYCH TIR Rusiec ul. eromskiego 1 trasa Wieluñ - Be³chatów tel SERWIS OGUMIENIA MICHEL KOMPLEKSOWA OBS UGA SPRZEDA OPON NOWE I U YWANE NAPRAWA POG ÊBIANIE BIE NIKA SAMOCHODY CIÊ AROWE I NACZEPY SERWIS OGUMIENIA K ODZKO 24h pod numerem KUDOWA ZDRÓJ-JELENIÓW (Przy markecie SPAAR) tel/fax tel. Kom TIR NYSA: UL. PI SUDSKIEGO 56 a tel. (077) PACZKÓW: UL. JAGIELOÑSKA 9 tel. (077) PUHWALDI SERWIS OGUMIENIA TIR SERWIS DOJAZDOWY 24H TEL KRYSRAF S.C. OPONY - CIÊ AROWE - ROLNICZE - DOSTAWCZE - OSOBOWE FELGI do wszystkich typów pojazdów MECHANIKA POJAZDOWA Z¹bkowice Œl. Ul. K³odzka 19 tel/fax K ODZKO ul. Dusznicka 42 (przy stacji ORLEN) SERIWS 24h POD NUMEREM TEL. (075) tel/fax tel. Kom

16 CENTRUM OGUMIENIA ROK ZA O ENIA 1952 BZOMA SERWIS WYJAZDOWY 24h POD NUMER TEL SERWIS SPRZEDA OPON (NOWE, BIE NIKOWANE, U YWANE) - OPONY OSOBOWE -DOSTAWCZE - 4X4 CIÊ AROWE - PRZEMYS OWE - ROLNICZE - FELGI STALOWE I ALUMINIOWE - WYMIANA OLEI - SMAROWANIE - UTYLIZACJA OPON WROC AW UL. MIGRODZKA 249e (wylot na Poznañ) tel/fax (071) czynne 8-18 Sobota 9-13 SERWIS TIR MICHELIN GOODYEAR DUNLOP FIRESTONE PIRELLI CONTINETAL SAWA KORMORAN KLEBER FULDA BARET Œwidnica ul. Jod³owa 33 (kierunek Dzier oniów) tel czynne 8:00-18:00 Sobota 8:00-16:00 SERWIS OGUMIENIA TIR TIR - BUS - ROLNICZE MASZYNY BUDOWALNE ŒWIDNICA SPRZEDA OPON NOWYCH BIE NIKOWANYCH OPONY CIÊ AROWE BIE NIKOWANE ARGUM - MAGAZYN PRODUCENTA U YWANE - DU Y WYBÓR ok 3 tys/szt NOWE - RÓ NE MARKI, CENY HURTOWE SERWIS OGUMIENIA TIR PKW, LKW OTR/EM S.C. MAREK MAREK ii WA BRZYCH ul. Gagarina 20 tel. (074) OPONY - CIÊ AROWE - ROLNICZE - DOSTAWCZE - OSOBOWE FELGI do wszystkich typów pojazdów PROSTOWANIE FELG ALUMINIOWYCH WA BRZYCH SERWIS DOJAZDOWY 24H TEL karkas.eu Perfekcyjna naprawa opon ciê arowych i przemys³owych WOGUM Wojciech Galik tel SKUP KARKASÓW ZA GOTÓWKE WYJAZDOWY SERWIS OGUMIENIA K TY WROC AWSKIE PRZY AUTOSTRADZIE A-4 IMPORT - EKSPORT KARKASÓW U YWANYCH OPON CIÊ AROWYCH 5000 KARKASÓW W MAGAZYNIE ZAPRASZAMY BIE NIKOWNIE DO WSPÓ PRACY Towar dostarczamy w³asnym transportem Serwis na miejscu 24h pod numerem tel POLAND Ciep³owody ko³o Z¹bkowic Œl¹skich woj. Doloœl¹skie ul. Kolejowa 3a

17 24h Serwis ogumienia D¹browa 23 (ko³o Boles³awca) droga Boles³awiec - Zielona Góra tel , Krzysztof B³êdniak PLANDEKI Naprawa - Produkcja NOWE!!!!! Rusiec ul. eromskiego 1 trasa Wieluñ - Be³chatów tel D¹browa 34 a (ko³o Boles³awca) droga Boles³awiec - Zielona Góra tel Andrzej Pawlikowski Kogo Plandeki Kogo Plandeki Kogo Plandeki Kogo Plandeki PRODUKCJA NAPRAWA PLANDEK GRAFIKA REKLAMOWA Osjaków trasa WIELUÑ - BE CHATÓW ul. Sieradzka 24 tel SERWIS WYJAZDOWY AUKCJE INTERNETOWE Z.P.H BRYTAN PLANDEKI WOGUM Wojciech Galik tel REKLAMY DMUCHAWCE Czêstochowa ul. Warszawska 320 wylot na Warszawê tel kom gadu - gadu PLANDEKI DRA-KAN PRODUKCJA - NAPRAWA SERWIS WYJAZDOWY 24 h POD NUMER TE Awaryjnie ca³odobowo pod numer tel OPOLE 57 KM PAWONKÓW 38 KM CZÊSTOCHOWA Pawonków ul. Sp³ódzilecza 1 tel ,

18 TIR CZÊŒCI Zajmujemy siê sprzeda ¹ czêœci do samochodów ciê arowych: SCANIA DAF IVECO VOLVO MERCEDES RENAULT i innych... AUTO MARKET ul. Tarnogórska GLIWICE tel tel. kom ELEMENTY KAROSERII DO SAMOCHODÓW CIÊ AROWYCH REFLEKTORY - ZDERZAKI - GRILL - ATRAPY... ATAGA AUTO SERWIS SPRZEDA I WYMIANA OLEJÓW I FILTRÓW OFERUJE: naprawy bie ¹ce i g³ówne sprzeda czêœci zamiennych sprzeda opon wymiana olejów i filtrów AWARYJNIE SERWIS WYJAZDOWY KRZCZONÓW 20A ko³o Œwidnicy Grodziszcze droga Œwidnica - agiewniki tel fax kom MECHANIKA POJAZDOWA Kamienna Góra Czadrów 14 kierunek Krzeszów tel ciê arowe dostawcze osobowe naczepy przyczepy zapewniamy czêœci zamienne SKLEP - CZÊŒCI - SERWIS - TIR RO-KO CAR SERVICE SERWIS SAMOCHODÓW CIÊ AROWYCH PRZYCZEP, NACZEP SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH I AUTOBUSÓW - Naprawy bie ¹ce i g³ówne - Wymiana olei - Pneumatyka hamulcowa HURTOWNIA OPON - Pe³ny serwis ogumienia - Opony nowe i bie nikowane PARKING 24h WYNAJEM AUTOKARÓW od 15 do 50 miejsc AWARYJNIE 24h pod numerem tel. kom Jelenia Góra ul. P³k. Wac³awa Kazimierskiego 5 (teren by³ej jednostki wojskowej Pod Jeleniami ) tel. (075) tel. Kom

19 P.H. DOLMOT SKLEP MOTORYZACYJNY CZÊŒCI DO CIÊ ARÓWEK PRZYCZEP AUTOBUSÓW POLECA: czêœci, akcesoria, akumulatory, ok³adziny hamulca, amortyzatory, miechy zawieszenia do: JELCZA, STARA, AUTOSANA, IKARUSA JELCZA PR, LIAZA NOWOŒÆ CZÊŒCI MAN!!!!!!!!!!!!!! przyczep i naczep produkcji krajowej i zagranicznej PRZYJMUJEMY CZÊŒCI DO REGENERACJI pompy olejowe, si³owniki hydrauliczne, przek³adnie kierownicze, wa³y napêdowe DOLMOT P.H. Spó³ka Jawna Wroc³aw ul. Dolna 35/37 (obok stacji ORLEN przy ul. J. Narodowej) tel./fax , tel Zapraszamy w godzinach w soboty RELUGA S.C. tanie oleje, filtry ³o yska, oringi, pasy klinowe, przewody, materia³y techniczne, kleje, silikony, akumulatory, lampy i reflektory, z³¹czki, uszczelniacze, arówki i inne akcesoria Jelenia Góra ul. Podchor¹ ych 1/32 tel./fax kom pon.- Pt so P.H.U. KASPER s.c. Agnieszka i Dariusz Woroch - AUTO - SERVICE - - PE EN ZAKRES NAPRAW SAMOCHODY: CIÊ AROWE - OSOBOWE - DOSTAWCZE - AUTOKARY wymiana p³ynów i olejów sprzeda i wymiana opon KOMORNIKI / POZNAÑ ul. Fabianowska 165 tel kom MIRAND CZÊŒCI ZAMIENNE DO: TATRA, KAMAZ, STAR, UK, LUBLIN,IIVECO, VOLVO, SCANIA, MAN, MERCEDES, DAF, RENAULT, BPW, ROR, TRAILOR, FREUHAUF, GF, JOST, YORK, KASSBOHRER KANO TRANSPORT - SPEDYCJA Us³ugi warsztatowe w zakresie kompleksowej naprawy i obs³ugi samochodów ciê arowych, przyczep i naczep marek zachodnich oraz ogrzewania WEBASTO naprawa plandek KANO Spó³ka z o.o. Ul. G³ogowska Opole tel. (077) TOMASZEWSKI HENRYK TEL. (065) , fax (077) spedycja tel. (077) CENTRUM TATRA TATRA - LIAZ - KAMAZ Zielona Góra ul. Zacisze 16 tel/fax (068) tel. (068) SKLEP CZÊŒCI JELENIA GÓRA UL. DWORCOWA 19a tel. (075) ,

20 REGENERACJA NAPRAWA SPRZÊG A NAPRAWA REGENERACJA WSZELKIEGO TYPU TARCZ SPRZÊG OWYCH NABIJANIE PROSTOWANIE SZCZÊK HAMULCOWYCH LEGALIZACJA skrzyñ ³adunkowych TARCZ I BÊBNÓW HAMULCOWYCH P.H.U. MK - MECH Marek Klaja S OTWINA ŒWIDNICA TEL/FAX (074) WOJ. DOLNOŒL SKIE HURTOWNIA REMONTY GENERALNE Firma Handlowo - Us³ugowa STAL - SPAW WOJCIECH RADOMSKI I SPÓ KA S.C. SPAWANIE METALI I NAPRAWA POJAZDÓW FIRMA WYKONUJE spawanie aluminium mechanika i elektromechanika samochodowa zabudowy podwozi samochodów naprawy naczep i przyczep naprawy naczep aluminiowych przygotowanie urawi do odbioru przez dozór technicznych naprawy powypadkowe - kosztorysy - kalkulacje Kolonia Poczesna k/ Czêstochowy ul. Kwiatowa 10 tel./fax tel. Kom TACHOGRAFY ZGORZELEC WYKONUJEMY SZYBKO I SOLIDNIE: - badania kontrolne, naprawy serwis monta tachografów samochodowych OKRÊGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW - pe³en zakres- naprawy bie ¹ce wszystkie typy pojazdów DOLNOŒL SKI SERWIS OGUMIENIA sprzeda - wymiana - naprawa Zgorzelec ul. S³owiañska 11 ko³o REALA kierunek Wroc³aw tel/fax , CZÊŒCI ROBUR - U YWANE STAR - IFA PROSTO ZE SZWECJI SCANIA - VOLVO KOPARKI - ADOWARKI Trzebieszewo k. Gorzowa Wlkp. tel. (095) Szwecja (mówimy po polsku) LUBLIN - KAMAZ CH ODNICE WA BRZYCH DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH, CIÊ AROWYCH, NAPRAWA ZDERZAKÓW, LUSTEREK, LAMP, OBUDÓW CAR PLAST REGENERACJA NAPRAWA SPRZEDA GWARANCJA Wa³brzych ul. Wroc³awska 101 tel Czynne pn.-pt w soboty SERWIS BUS Naprawy bie ¹ce i kapitalne busów i samochodów osobowych Zapewniamy czêœci MERCEDES - FORD GRODZISZCZE 76A (przy trasie Œwidnica - Dzier oniów) Andrzej Jakubas tel. (074)

21

22 ORYGINALNE NIEMIECKIEJ PRODUKCJI NACZEPY! KONKURENCYJNE CENY! Autoryzowany Dealer Naczep LUX-TRUCK sp.z o.o. ul. Œwiêtej Katarzyny Siechnice tel.(071) , , OKRÊGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW - BADANIA TECHNICZNE WSZYSTKICH TYPÓW POJAZDÓW - PRZEGL DY REJESTRACYJNE - GAZ - NAPRAWY BIE CE - WYMIANA OLEI, SMAROWANIE - TRANSPORT MIÊDZYNARODOWY -SERWIS SAMOCHODÓW CIÊ AROWYCH I OSOBOWYCH KOWARY UL. ZAMKOWA 9 teren Fabryki Dywanów TEL. ( 075) serwis ZAPRASZAMY PN - PT 8-18 SOBOTA IVECO-DAILY - NACZEPY - CI GNIKI SIOD OWE IVECO SERWIS - SPRZEDA tel/fax OLEŒNICA-SPALICE

23 DAF - CZÊŒCI CZÊŒCI ZAMIENNE DO SAMOCHODÓW CIÊ AROWYCH I NACZEP CZÊŒCI U YWANE I NOWE - ATRAPY - ZDERZAKI - STOPNIE - SILNIKI - MOSTY - SKRZYNIE BIEGÓW - ELEMENTY ZAWIESZEÑ KABIN Us³ugi transportowe tel , , SZCZECIN ul. Szczawiowa 54G

24 Sprzeda czêœci Firma Truck Czêœci B³ach I Rajchel zajmuje siê dystrybucj¹ czêœci do pojazdów ciê arowych. W celu zapewnienia atrakcyjnej oferty jesteœmy bezpoœrednim importerem. Wa nym atutem w prowadzonej przez nas dzia³alnoœci jest utrzymywanie ci¹g³oœci dostaw towarów, piêæ razy w tygodniu - dostarczymy ka d¹ czêœæ w ci¹gu 48 godzin. G³ównymi naszymi odbiorcami s¹ najwiêksze hurtownie motoryzacyjne, jak równie sklepy i warsztaty na terenie ca³ej Polski. Serwis samochodów CIÊ AROWYCH i sprzeda czêœci Serwis ciê arówek W celu zapewnienia kompleksowej obs³ugi naszych klientów posiadamy serwis samochodów dostawczych i ciê arowych. W serwisie zatrudniamy wykwalifikowanych mechaników którzy swoje doœwiadczenie zawodowe zdobywali w takich firmach jak MAN, DAF, IVECO, RENAULT. W celu podnoszenia kwalifikacji regularnie uczestniczymy w kursach i szkoleniach. Zakres œwiadczonych us³ug jest bardzo szeroki. Dokonujemy napraw g³ównych silników, skrzyñ biegów, tylnych mostów. Problemem dla nas równie nie s¹ usterki uk³adów hamulcowych, zawieszeñ itp. Posiadamy tak e dobrze wyposa one stanowisko do napraw elektrycznych. TRZEBIEÑ K/BOLES AWCA woj. DOLNOŒL SKIE UL. US UGOWA 7 (zjazd z autostrady A-4 Jelenia Góra-Zielona Góra) TEL.(075) FAX. (075) 736 Czêœci 55 i serwis 19 ciê arówek Wroc³aw ul. egiestowska 5 TEL. KOM , tel. (071) tel./fax (071) Zapraszamy na tam znajdziecie Pañstwo pe³n¹ ofertê naszej firmy.

25 Osie BPW, SAF, ROR i inne Naprawa pêkniêtych oraz skrzywionych belek osi. Regeneracja oraz wymiana czopów osi, tak e w osiach Berger i SAF typu INTRAX Regeneracja oraz wymiana czopów osi przednich i mostów. Regeneracja uk³adów planetarnych, zwolnic, kó³ zêbatych, wieñców. Oddzia³: erniki Wroc³awskie ul. Strzeliñska 8 tel./fax czynne od 7:00 do 16:00 rok za³o enia 1972 MM Markus s.c. Ul. Jagodziñska Wroc³aw (wylot na Strzelin droga 395) tel mobile fax

SPRZEDA CZÊŒCI SERWIS NACZEP I SAMOCHODÓW CIÊ AROWYCH

SPRZEDA CZÊŒCI SERWIS NACZEP I SAMOCHODÓW CIÊ AROWYCH Luty 2008 Marzec Nr2/153/2008 Rok 16 Czêœci zamienne do naczep i ciê arówek Gazeta SPRZEDA CZÊŒCI sklepy internetowe otot r aukcje, BANER REKLAMOWY na SERWIS NACZEP I SAMOCHODÓW CIÊ AROWYCH wykonuje kompleksowo,

Bardziej szczegółowo

Nie tylko DAF. Oferta ESA nie związana z marką DAF. www.esatrucks.eu

Nie tylko DAF. Oferta ESA nie związana z marką DAF. www.esatrucks.eu Nie tylko DAF Oferta ESA nie związana z marką DAF www.esatrucks.eu Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce nową ulotkę, która ma na celu zaprezentowanie wybranych zakresów działalności

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE. 221 osób W tym:

ZATRUDNIENIE. 221 osób W tym: 2013 rok ZATRUDNIENIE 221 osób W tym: 63 kierowców autobusowych 36 kierowców towarowych 31 mechaników stacji obsługi 13 pracowników obsługi 42 pracowników administracji 24 pracowników młodocianych 12 osób

Bardziej szczegółowo

Katalog elementów 2010 2010

Katalog elementów 2010 2010 Katalog elementów 2010 2010 Firma GET jest firm¹ GET Sp. z o.o. dostarczaj¹c¹ profesjonalny sprzêt budowlany najwy szej jakoœci. Dzia³amy na rynku europejskim od 2004. W tym czasie nie tylko stworzyliœmy

Bardziej szczegółowo

Sztuką jest właściwe dopasowanie. Pakiety warsztatowe Scania

Sztuką jest właściwe dopasowanie. Pakiety warsztatowe Scania Sztuką jest właściwe dopasowanie Pakiety warsztatowe Scania 1 Pakiety warsztatowe Scania pakiety przeglądowe Scania serii 4 z silnikami PDE i HPI dotyczy wymiany mineralnego oleju silnikowego Scania E7

Bardziej szczegółowo

Dopasowana oferta w najlepszej cenie. Pakiety warsztatowe Scania

Dopasowana oferta w najlepszej cenie. Pakiety warsztatowe Scania Dopasowana oferta w najlepszej cenie Pakiety warsztatowe Scania 1 Pakiety warsztatowe Scania Pakiety warsztatowe Scania 2 Pakiety przeglądowe* * Cena przeglądu zależy od specyfikacji pojazdu oraz pojemności

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG: Każda usługa nieujęta w niniejszym cenniku jest liczona według stawki za jedną roboczogodzinę 20 zł/godz.

CENNIK USŁUG: Każda usługa nieujęta w niniejszym cenniku jest liczona według stawki za jedną roboczogodzinę 20 zł/godz. CENNIK USŁUG: Każda usługa nieujęta w niniejszym cenniku jest liczona według stawki za jedną roboczogodzinę 20 zł/godz. Cennik nie uwzględnia rabatów dla stałych klientów ELEKTROMECHANIKA Wymiana świec

Bardziej szczegółowo

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 VENDING Oferta handlowo - usługowa Vendeo - Vending Solutions Grupa Clean24.pl ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19 E-mail: info@vendeo.pl Web:

Bardziej szczegółowo

Katalog elementów 2010 2010

Katalog elementów 2010 2010 Katalog elementów 2010 2010 Firma GET jest firm¹ dostarczaj¹c¹ profesjonalny sprzêt budowlany najwy szej jakoœci. Dzia³amy na rynku europejskim od 2004. W tym czasie nie tylko stworzyliœmy trzy linie rusztowañ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych i napraw samochodów osobowych naleŝących do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

100 PLN 100 PLN 100 PLN 120 PLN 120 PLN 120 PLN

100 PLN 100 PLN 100 PLN 120 PLN 120 PLN 120 PLN Stacja obsługi pojazdów w Starachowicach CENNIK USŁUG: Usługa: Osobowe: Dostawcze: Ciężarowe i autobusy: Roboczogodzina mechanika 40 40 40 Roboczogodzina elektryka 50 50 50 Roboczogodzina blacharza / lakiernika

Bardziej szczegółowo

Copyright 2014 HUSSAR Gruppa S.A., 02-781 Warszawa, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 63, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st.

Copyright 2014 HUSSAR Gruppa S.A., 02-781 Warszawa, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 63, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. KRS: 0000395118, NIP: 9512219781, REGON: 141016434, Kapitał zakładowy 498.600,00 PLN (opłacony w całości), www.hussar-gruppa.com, Kapitał własny 12,6 mln, Zyskowność: 18,9 %, 1 My też mamy transport, więc

Bardziej szczegółowo

Przegląd auta przed zakupem - Lista kontrolna

Przegląd auta przed zakupem - Lista kontrolna MSS Adrian Wasyk ul. Znanieckiego 8/15 03-980 Warszawa Tel.510905900 NIP: 9521962479 MOBILNY SERWIS SAMOCHODOWY 24h Przegląd auta przed zakupem - Lista kontrolna Samochód marki:. Model: Typ:..... Nr rejestracyjny:

Bardziej szczegółowo

::: EDPOL ::: świece, przewody zapłonowe, cewki, kopułki, palce rozdzielacza, moduły zapłonowe

::: EDPOL ::: świece, przewody zapłonowe, cewki, kopułki, palce rozdzielacza, moduły zapłonowe Nasi dostawcy uszczelki głowicy, pod pokrywę zaworów, uszczelki kolektorów ssących i wydechowych, uszczelki misek olejowych, uszczelniacze, popychacze, śruby (szpilki głowicy) elementy karoserii chłodnice

Bardziej szczegółowo

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy OCENA TECHNICZNA nr: 2732/Renault Master/WE137GJ Rzeczoznawca : mgr inż Jerzy Gąska z dnia: 2015/10/16 Zleceniodawca: IDEA Leasing S.A. Adres: ul. Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Zlec. pismo, znak: email

Bardziej szczegółowo

Pilarki przenośne budowa i eksploatacja

Pilarki przenośne budowa i eksploatacja Pilarki przenośne budowa i eksploatacja Spis treści Przedmowa do wydania drugiego Przedmowa do wydania pierwszego Część l BUDOWA PILAREK - autorzy: Jerzy Więsik, Krzysztof Wójcik 1. Wstęp 1.1. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

USŁUGI SERWISOWE NASZ GŁÓWNY CEL TO

USŁUGI SERWISOWE NASZ GŁÓWNY CEL TO USŁUGI SERWISOWE NASZ GŁÓWNY CEL TO całkowita dyspozycyjność Twojego pojazdu Serwis maksymalnie dostosowany do potrzeb klienta Naprawa w serwisie jak i sam serwis to w wyobrażeniu klienta miejsce, w którym

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 276/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24.08.2012r. Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Bardziej szczegółowo

Dostawa pojazdu specjalnego wyposażonego w podnośnik koszowoteleskopowy na potrzeby Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o.

Dostawa pojazdu specjalnego wyposażonego w podnośnik koszowoteleskopowy na potrzeby Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o. MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ (SP) ZAMAWIAJĄCY: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin PROWADZĄC PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY na realizację

Bardziej szczegółowo

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie dolnośląskim stan na dzień 24 czerwca 2015 r.

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie dolnośląskim stan na dzień 24 czerwca 2015 r. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie dolnośląskim stan na dzień 24 czerwca 2015 r. Rodzaj świadczonych usług L.p. Powiat Nazwa jednostki Podmiot prowadzący jednostkę Rodzaj jednostki:

Bardziej szczegółowo

TARYFA KOLEJOWA ważna od 1-go października 2015 r.

TARYFA KOLEJOWA ważna od 1-go października 2015 r. TARYFA KOLEJOWA Taryfa kolejowa jest integralną częścią oferty intermodalnej PCC Intermodal S.A., i jako taka nie może być stosowana samodzielnie, a jedynie w połączeniu z usługą dostawy do drzwi, regulowaną

Bardziej szczegółowo

T-03 r. Dzia³ 1. Samochody osobowe (sztuki) Dzia³ 2. Autobusy i trolejbusy

T-03 r. Dzia³ 1. Samochody osobowe (sztuki) Dzia³ 2. Autobusy i trolejbusy G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON T-03 r Sprawozdanie o zarejestrowanych pojazdach samochodowych, ci¹gnikach

Bardziej szczegółowo

Katalog wybranych produktów

Katalog wybranych produktów Skwierzyna 02-04-2014 Katalog wybranych produktów Termin ważności oferty: 14-04-2014 1 1. Wyważarka SICAM SBM 55s (samochody osobowe) cena targowa netto: 7 100,- Elektroniczna wyważarka z wyświetlaczem

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o.

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. zgodnie z art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

SPEDIMEX SP. Z O.O. EUROPARTNER W OBS UDZE LOGISTYCZNO SPEDYCYJNEJ

SPEDIMEX SP. Z O.O. EUROPARTNER W OBS UDZE LOGISTYCZNO SPEDYCYJNEJ SPEDIMEX SP. Z O.O. EUROPARTNER W OBS UDZE LOGISTYCZNO SPEDYCYJNEJ Spedimex Sp.z o.o. Rok za o enia: 1993r. Otwarcie pierwszego Terminalu Tekstylnego: 1999r. Otwarcie drugiego Terminalu Tekstynego: 2005r.

Bardziej szczegółowo

Przeglądy naprawy Miejscowoś ć Biała Podlaska. Godziny otwarcia pon. - pt. 7.00-15.00. Dane teleadresowe ul. Łomaska 43 d tel.

Przeglądy naprawy Miejscowoś ć Biała Podlaska. Godziny otwarcia pon. - pt. 7.00-15.00. Dane teleadresowe ul. Łomaska 43 d tel. Przeglądy naprawy Miejscowoś ć Biała Podlaska Białystok Dane teleadresowe Łomaska 43 d tel.: 83-343- 26-80 Kolejowa 26 tel.: 85-652- 60-30 Bydgoszcz Gajowa 99 tel.: 52-370- 55-04 tel.: 52-370- 55-10 Ełk

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia ostatecznej oferty cenowej - naprawa i serwisowanie taboru samochodowego w roku

Zaproszenie do złożenia ostatecznej oferty cenowej - naprawa i serwisowanie taboru samochodowego w roku Elbląg 06.0.206r. Zaproszenie do złożenia ostatecznej oferty cenowej - naprawa i serwisowanie taboru samochodowego w 206-208roku w związku z planowanym udzieleniem zamówienia - w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - U M O W A

- PROJEKT - U M O W A Załącznik Nr 8 do SIWZ - PROJEKT - U M O W A zawarta w dniu.. w Dąbrowie pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Dąbrowie 95-047 Jeżów, Dąbrowa 1 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektor Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Przyczepa samozaładowcza do bel Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Zbieranie dużych beli, układanie

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 z dnia: 2012/11/13 OCENA TECHNICZNA nr: Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Marka: CITROËN Model pojazdu:

Bardziej szczegółowo

SEAT - CERTYFIKAT ZAUFANIA PRZEGLĄD AUTA PRZY ZAKUPIE/SPRZEDAŻY TECHNOLOGY TO ENJOY

SEAT - CERTYFIKAT ZAUFANIA PRZEGLĄD AUTA PRZY ZAKUPIE/SPRZEDAŻY TECHNOLOGY TO ENJOY SEAT - CERTYFIKAT ZAUFANIA PRZEGLĄD AUTA PRZY ZAKUPIE/SPRZEDAŻY TECHNOLOGY TO ENJOY LISTA KONTROLNA WYKAZ CZYNNOŚCI SERWISOWYCH Marka Model Silnik Nr VIN Data przeglądu JAZDA TESTOWA Sprawdzono OK Nie

Bardziej szczegółowo

BĘBNY HAMULCOWE - STANY MAGAZYNOWE

BĘBNY HAMULCOWE - STANY MAGAZYNOWE BĘBNY HAMULCOWE - STANY MAGAZYNOWE Lp. Symbol Nazwa Stan (szt.) Cena detaliczna netto 1. 001-AH-00 Bęben hamulcowy BPW 03.106.67.12.0 15 455,00 2. 009-BA-00 Bęben hamulcowy BPW 03.106.67.54.0 1 467,00

Bardziej szczegółowo

Wynajem średnioterminowy

Wynajem średnioterminowy Wynajem średnioterminowy www.europa-service.pl sprzedaz@europa-service.pl INFORMACJE O FIRMIE EUROPA SERVICE POLSKA Firma Europa Service Polska jest przedstawicielem niemieckiej spółki Europa Service Autovermitung,

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy woj. podlaskie

Wykaz przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy woj. podlaskie 1 Wykaz przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy woj. podlaskie Lp. Numer w rejestrze Oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44 2 Austria jest krajem uprzemysłowionym, z małym rynkiem wewnętrznym, stąd też handel zagraniczny odgrywa ważną rolę w gospodarce narodowej. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC. Fastrac nowej generacji seria 4000

ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC. Fastrac nowej generacji seria 4000 ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC Fastrac nowej generacji seria 4000 Siła w odśnieżaniu Siła w utrzymaniu terenu- koszenie LETNIE UTRZYMANIE DRÓG I POBOCZY Kosiarki- mulczery poboczy, rowów i terenów

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA LAKIERNIA. SERWIS 4x4 KLIMATYZACJA OBSŁUGA FLOT SAMOCHODOWYCH

MECHANIKA LAKIERNIA. SERWIS 4x4 KLIMATYZACJA OBSŁUGA FLOT SAMOCHODOWYCH SERWIS MECHANIKA LAKIERNIA SERWIS 4x4 KLIMATYZACJA OBSŁUGA FLOT SAMOCHODOWYCH SERWIS Firma PATYRA SERWIS rozpoczęła działalność w branży motoryzacyjnej w 2004 r. Solidność wykonywanych usług i ciągłe dążenie

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

Samochód osobowy. Wymiana płynu chłodzącego 30-60 zł 30-60 zł 30-60 zł. Wymiana płynu hamulcowego 40-60 zł 40-60 zł 50-80 zł

Samochód osobowy. Wymiana płynu chłodzącego 30-60 zł 30-60 zł 30-60 zł. Wymiana płynu hamulcowego 40-60 zł 40-60 zł 50-80 zł Rodzaj usługi osobowy terenowy dostawczy Kompleksowa wymiana ogumienia (felgi stalowe) Kompleksowa wymiana ogumienia (felgi aluminiowe) 50 zł 50 zł 60 zł 60 zł 60 zł 70 zł Wymiana płynu chłodzącego 30-60

Bardziej szczegółowo

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. RadoϾ z jazdy

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. Radoœæ z jazdy BMW Financial Services Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdu Radoœæ z jazdy Rozwi¹zania dopasowane do Ciebie. Informacje o BMW Financial Services. Jako firma bêd¹ca integraln¹ czêœci¹ BMW Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: gwpawlowice.peup.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: gwpawlowice.peup.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: gwpawlowice.peup.pl/ Pawłowice: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Pawłowice

Bardziej szczegółowo

%'00+- 9;215# '0+' 56#0&19' 9;215# '0+' &1-19' �' 6'%*0+%<0' 75 7)+ 81.81 016#6-+

%'00+- 9;215# '0+' 56#0&19' 9;215# '0+' &1-19' �' 6'%*0+%<0' 75 7)+ 81.81 016#6-+ SPIS TREśCI komplet dywaników gumowych zestaw żarówek wykładzina bagażnika - dwustronna hak holowniczy (cena bez montażu) usługi volvo ASSISTANCE W DRODZE ZAWSZE MOŻE SIĘ ZDARZYĆ COŚ NIESPODZIEWANEGO.

Bardziej szczegółowo

2 strony. 12 stron. 19 stron. 4 strony. 5 stron. 2 strony. 7 stron. 8 stron. 2 strony. 2 strony. 1 strona. 2 strony. 2 strona. 1 strony.

2 strony. 12 stron. 19 stron. 4 strony. 5 stron. 2 strony. 7 stron. 8 stron. 2 strony. 2 strony. 1 strona. 2 strony. 2 strona. 1 strony. Katalog strzemion z nakrętkami TABLEO S.A. edycja: 2014 SPIS TREŚCI: DAF MAN RENAULT SCANIA VOLVO IVECO BPW TRAILOR FORD FIAT KASSBOHRER FREUHAUF ROR SAF JELCZ AUTOSAN STAR-200 NAKRĘTKI DO STRZEMION TABELE

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług motoryzacyjnych i metalowych przez Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Regulamin świadczenia usług motoryzacyjnych i metalowych przez Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie Załącznik do Zarządzenia nr 16/2015 dyrektora ZSS w Lublinie Regulamin świadczenia usług motoryzacyjnych i metalowych przez Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w

Bardziej szczegółowo

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP 5 WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZYCZEPY DO NACIĄGANIA KABLOWE LINII NAPOWIETRZNEJ A110-0 wersja 17:14 EN F157 Kołyska do szpuli przeznaczona do podnoszenia i rozwijania nawiniętego przewodu. Wykonana

Bardziej szczegółowo

CENNIK ZAKŁADOWY Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

CENNIK ZAKŁADOWY Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu nr 13/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. CENNIK ZAKŁADOWY Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. za usługi transportowe i pracę sprzętu Opracował: Zielona Góra,

Bardziej szczegółowo

Transport drogowy w Polsce wybrane dane

Transport drogowy w Polsce wybrane dane Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Transport drogowy w Polsce wybrane dane RAPORT ZMPD 2012 marzec 2013 Liczba firm transportowych w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy

Bardziej szczegółowo

Doskonała kompozycja. Pogwarancyjne Pakiety Serwisowe do Actrosa. Trucks you can trust

Doskonała kompozycja. Pogwarancyjne Pakiety Serwisowe do Actrosa. Trucks you can trust Doskonała kompozycja. Pogwarancyjne Pakiety Serwisowe do Actrosa. Trucks you can trust Doskonała kompozycja. Pogwarancyjne Pakiety Serwisowe to doskonała kompozycja produktów najwyższej jakości oraz wiedzy

Bardziej szczegółowo

STAR. Z.P.A.M GABRIEL G.T.P. BALIŃSCY S.j. 55-200 OŁAWA UL. NADBRZEŻNA 7 TEL./FAX 71/3133669 TEL. KOM 603385877 e-mail : balimech-gabriel@wp.

STAR. Z.P.A.M GABRIEL G.T.P. BALIŃSCY S.j. 55-200 OŁAWA UL. NADBRZEŻNA 7 TEL./FAX 71/3133669 TEL. KOM 603385877 e-mail : balimech-gabriel@wp. G.T.P. BALIŃSCY S.j. TEL./FAX 71/3133669 TEL. KOM 603385877 STAR Lp. Mag. Nazwa wyrobu Nr porównawczy S05 18 Mieszalnik paliwa 150 L ( SMOK ) 467.55.209 S06 19 Mieszalnik paliwa 742 469.55.212 S08 35 Sworzeń

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Doskonała kompozycja. Pogwarancyjne Pakiety Serwisowe do Atego. Trucks you can trust

Doskonała kompozycja. Pogwarancyjne Pakiety Serwisowe do Atego. Trucks you can trust Doskonała kompozycja. Pogwarancyjne Pakiety Serwisowe do Atego. Trucks you can trust Doskonała kompozycja. Pogwarancyjne Pakiety Serwisowe to doskonała kompozycja produktów najwyższej jakości oraz wiedzy

Bardziej szczegółowo

DŹWIGNIE ROZPIERAKA. v.2.

DŹWIGNIE ROZPIERAKA. v.2. DŹWIGNIE ROZPIERAKA v.2. MARKA TRUCKLINE NIE JEST W ŻADEN SPOSÓB POWIĄZANA Z FIRMAMI, KTÓRYCH NAZWY ZOSTAŁY WYMIENIONE W TYM KATALOGU. NUMERY ORYGINALNE CZĘŚCI, WYMIENIANE W NINIEJSZYM KATALOGU, UŻYTE

Bardziej szczegółowo

Pruftechnik - Wibrem Sp. z o.o. Kim jesteśmy?

Pruftechnik - Wibrem Sp. z o.o. Kim jesteśmy? Pruftechnik - Wibrem Sp. z o.o. Kim jesteśmy? 1972 Pruftechnik AG Sprzedaż urządzeń Laserowe osiowanie Diagnostyka wibracyjna (Off, ON Line) NDT 1999 Pruftechnik - Wibrem Ltd. Sprzedaż urządzeń Pruftechnik

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SERWISOWANIA

PROGRAMY SERWISOWANIA KONTRAKTY SERWISOWE SPOKÓJ IVECO. Firma Iveco zajmuje wiodącą pozycję w świecie transportu. Zastosowanie części zamiennych Origin 100% Iveco oraz kwalifikacje pracowników sieci serwisowej gwarantują niezawodność

Bardziej szczegółowo

Doskonała kompozycja. Pogwarancyjne Pakiety Serwisowe do Actrosa. Trucks you can trust. TruckPakiety_Broszura_2203-Actros.indd 1

Doskonała kompozycja. Pogwarancyjne Pakiety Serwisowe do Actrosa. Trucks you can trust. TruckPakiety_Broszura_2203-Actros.indd 1 Doskonała kompozycja. Pogwarancyjne Pakiety Serwisowe do Actrosa. Trucks you can trust TruckPakiety_Broszura_2203-Actros.indd 1 Doskonała kompozycja. Pogwarancyjne Pakiety Serwisowe to doskonała kompozycja

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład międzynarodowej grupy finansowej IMPULS-LEASING International. Poza Polską do Holdingu

Bardziej szczegółowo

NAJWIĘKSZY NIEZALEŻNY SERWIS I DEALER SAMOCHODÓW PREMIUM

NAJWIĘKSZY NIEZALEŻNY SERWIS I DEALER SAMOCHODÓW PREMIUM NAJWIĘKSZY NIEZALEŻNY SERWIS I DEALER SAMOCHODÓW PREMIUM Ceny usług i części niższe nawet do 50%. Serwis Audi Serwis BMW Serwis Land Rover / Jaguar Serwis Mercedes-Benz Serwis Porsche Serwis VOLVO Serwis

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN POMECH SP. Z O.O.

FABRYKA MASZYN POMECH SP. Z O.O. FABRYKA MASZYN POMECH SP. Z O.O. Fabryka Maszyn Pomech Sp. z o.o. z siedzibą w Pucku posiada ponad 60 letnie doświadczenie w produkcji maszyn i urządzeń technicznych. Zatrudniamy około 50 osób wysoko wykwalifikowanych

Bardziej szczegółowo

Oferta Siemens dla branży mleczarskiej

Oferta Siemens dla branży mleczarskiej Oferta Siemens dla branży mleczarskiej Siemens Sp. z o.o. DF/PD Restricted Siemens AG 20XX All rights reserved. siemens.com/answers Oferta dla Przemysłu Zakłady przemysłowe oraz producenci maszyn Dlaczego

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE INFORMACJE (SERWISY KANDYDUJĄCE DO SIECI DYNAFLEET NAPRAWY) DANE SERWISU (nazwa, miasto, osoba odpowiedzialna za współpracę)

WSTĘPNE INFORMACJE (SERWISY KANDYDUJĄCE DO SIECI DYNAFLEET NAPRAWY) DANE SERWISU (nazwa, miasto, osoba odpowiedzialna za współpracę) WSTĘPNE INFORMACJE (SERWISY KANDYDUJĄCE DO SIECI DYNAFLEET NAPRAWY) DANE SERWISU (nazwa, miasto, osoba odpowiedzialna za współpracę) 1. Godziny otwarcia serwisu: Poniedziałek Piątek od.. do. Sobota TAK

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011.

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Moc zespołu w kva 1 dzień z obsługą od 1 do 2 dni bez obsługi od 3 do 6 dni Standard dobowa (1) Non-Stop Opłata dobowa (2) Rezerwa dobowa (3)

Bardziej szczegółowo

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA! Zestawy naprawcze TRUCK TECHNIC i MERITOR do zacisków KNORR, WABCO, MERITOR

PROMOCJA! Zestawy naprawcze TRUCK TECHNIC i MERITOR do zacisków KNORR, WABCO, MERITOR PROMOCJA! Zestawy naprawcze TRUCK i MERITOR do zacisków KNORR, WABCO, MERITOR Wszystkie części zamienne Truck Technic i Meritor przechodzą taki sam proces kontroli i zatwierdzenia do sprzedařy, jak części

Bardziej szczegółowo

AQUA-Grupa SBS Sp. z o.o.

AQUA-Grupa SBS Sp. z o.o. od 1981r. PRZEWODNIK PO FIRMIE AQUA-Grupa SBS Sp. z o.o. Jesteœ wart tyle ile jesteœ w stanie daæ innym Historia AQUA-Grupa SBS Sp. zo.o..wszystko zaczê³o siê 1981 roku. Dzia³alnoœæ zaczynaliœmy w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KM.7346.8.11.2014 Gliwice, 25.04.2014 r. nr kor. UM-228160/2014/GK PROTOKÓŁ Z KOMPLEKSOWEJ KONTROLI działalności przedsiębiorcy Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Pracujemy z pasją a nasze motto to perfekcyjna obsługa Klienta.

Pracujemy z pasją a nasze motto to perfekcyjna obsługa Klienta. FIRMA Jesteśmy prężną i solidną firmą z kilkunastoletnim doświadczeniem zdobytym na rynku krajowym i zagranicznym. Projektujemy i dostarczamy kompleksowe rozwiązania dla szerokiego grona Odbiorców z różnych

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego:

III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego: Wypeùniã i zaù¹czyã jako zaù¹cznik do oferty III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego: Wpisaã tak - nie i (uwagi wùasne oferenta lub ¹dane dodatkowe dane techniczne) 1. Podwozie fabrycznie nowe

Bardziej szczegółowo

Pani Magdalena Domasik Centrum Szkoleń DOMASIK ul. Sienkiewicza 11 07-440 Goworowo

Pani Magdalena Domasik Centrum Szkoleń DOMASIK ul. Sienkiewicza 11 07-440 Goworowo Warszawa, 10 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.431.8.2015 Pani Magdalena Domasik Centrum Szkoleń DOMASIK ul. Sienkiewicza 11 07-440 Goworowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 39h ust. 2

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr A do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Parametry samochodu pogotowia wod-kan przystosowanego do ciągnięcia przyczepy z minikoparką o masie eksploatacyjnej 1,9 Mg: 1. Samochód fabrycznie nowy.

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy Ekspertyza numer: z dnia: 2012/03/05 Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE Zleceniodawca: Auto Przetarg Adres: ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Zadanie: Ocena stanu technicznego DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.04.2016 godz. 09:46:33 Numer KRS: 0000561788

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.04.2016 godz. 09:46:33 Numer KRS: 0000561788 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.04.2016 godz. 09:46:33 Numer KRS: 0000561788 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PLANOVA KATALOG 2012

PLANOVA KATALOG 2012 KATALOG 2012 GONDOLA NA KWIATY gondola - cynk galwaniczny + farba proszkowa, standardowe kolory - podest RAL 7045, obudowa - RAL 1003. pó³ka metalowa przykrêcana do gondoli ma 11 okr¹g³ych otworów do wk³adania

Bardziej szczegółowo

(071) 345 78 94 (071) 345 81 57

(071) 345 78 94 (071) 345 81 57 Zał. Nr 2 MIASTO WROCŁAW Adres jednostki Policji Wrocław Śródmieście ul. Grunwaldzka 6 50-355 Wrocław Wrocław Stare Miasto ul. Trzemeska 12 53-679 Wrocław Wrocław Ołbin ul. Rydygiera 46/48 50-249 Wrocław

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług.

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług. Lubań dn. 25.07.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

s.c. 67-100 Nowa Sól ul. Ciepielowska 9 tel./fax 068 387 05 19 sklep: 50-427 Wrocław ul. Krakowska 98 (budynek "Spomasz") tel.

s.c. 67-100 Nowa Sól ul. Ciepielowska 9 tel./fax 068 387 05 19 sklep: 50-427 Wrocław ul. Krakowska 98 (budynek Spomasz) tel. ABS / ASR wersja: C, D, VCS1, VCS2 EBS - ciągnik - naczepa - przyczepa ECAS - ciągnik - naczepa - bus - autobus K A T A L O G REGENEROWANYCH CZĘŚCI UKŁADÓW PNEUMATYCZNYCH DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH KWIECIEŃ

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o.

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o. 2015-11-30 Informacje handlowe Informacje handlowe przygotowane przez: Łukasz Morawiak Tel. 661350374 Informacje handlowe przygotowane dla: NOMA AUTO SP. Z O.O. Leśna 2 42-600 Tarnowskie Góry Numer oferty:

Bardziej szczegółowo

T.C. DĘBICA S.A. (1) Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Wyniki finansowe 2007 r. i perspektywy 2008 r. Warszawa, 15 lutego 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (2) Executive summary Przychody ze sprzedaży w 2007 r. wyniosły

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

St-Plus Stacja Kontroli Pojazdów Sanok

St-Plus Stacja Kontroli Pojazdów Sanok St-Plus Stacja Kontroli Pojazdów Sanok Serwis Informacyjny ustrzyki.pl Twoje Miasto w Sieci Zapraszamy do skorzystania z naszej promocji w 2015r. w ofercie min.- "Bagażniki Rowerowe" Firma Usługowo Handlowa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KODÓW PKD POŚWIADCZAJĄCYCH PRZYNALEŻNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA DO BRANŻY MOTORYZACYJNEJ.

WYKAZ KODÓW PKD POŚWIADCZAJĄCYCH PRZYNALEŻNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA DO BRANŻY MOTORYZACYJNEJ. Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kompetencje z języka angielskiego szansą dla finansowanym ze środków Unii Europejskiej WYKAZ KODÓW PKD POŚWIADCZAJĄCYCH PRZYNALEŻNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Przechowywanie 4 opon kpl. 80,00. Przechowywanie 4 kół kpl. 100,00

Przechowywanie 4 opon kpl. 80,00. Przechowywanie 4 kół kpl. 100,00 Cena (netto) WYMIANA OPON Wymiana opony z wyważeniem felga stalowa (do 16 cali) 12,50 Wymiana opony z wyważeniem felga aluminiowa (do 16 cali) 16,50 Wyważenie koła felga stalowa (do 16 cali) 5,00 Wyważenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wielbark-ug.bip-wm.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wielbark-ug.bip-wm. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wielbark-ug.bip-wm.pl/public Wielbark: Dostawa samochodu ciężarowego wywrotki 8x4 (4 osiowy- 2 osie

Bardziej szczegółowo

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO EuropaJOB to młoda, dynamicznie rozwijająca się agencja zatrudnienia i pracy tymczasowej, zarejestrowana pod numerem 8455. Firma EuropaJOB została

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE US UG SERWISOWYCH, CZÊŒCI ZAMIENNYCH I AKCESORIÓW MARKI PEUGEOT

PROPOZYCJE US UG SERWISOWYCH, CZÊŒCI ZAMIENNYCH I AKCESORIÓW MARKI PEUGEOT PROPOZYCJE US UG SERWISOWYCH, ZAMIENNYCH I AKCESORIÓW MARKI PEUGEOT Oferta ograniczona w czasie od 23 wrzeœnia do 30 listopada. 2013 r. -20% OFERTA DOTYCZY WYMIANY OLEJU SILNIKOWEGO NA OLEJ TOTAL ORAZ

Bardziej szczegółowo

W umowie określone zostaną odpowiednie części zamówienia, na które Wykonawca złoży ofertę

W umowie określone zostaną odpowiednie części zamówienia, na które Wykonawca złoży ofertę Załącznik nr 4 UMOWA NR... (wzór) zawarta w dniu..r. w Kielcach pomiędzy: 1/ Województwem Świętokrzyskim - Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach z siedzibą ulica Łódzka

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

Oferty z Business Cooperation Database (BCD) BRANŻA METALOWA

Oferty z Business Cooperation Database (BCD) BRANŻA METALOWA OFERTY KOOPERACYJNE Wrzesień Prezentujemy Państwu wybrane oferty współpracy międzynarodowej. W sprawie uzyskania danych teleadresowych prezentowanych ofert, złożenia swojej oferty w Międzynarodowej Bazie

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE TECHNIKI JAZDY. samochody dostawcze

DOSKONALENIE TECHNIKI JAZDY. samochody dostawcze DOSKONALENIE TECHNIKI JAZDY samochody dostawcze SZANOWNI PAÑSTWO Przedstawiamy scenariusz i ofertê na organizacjê standardowego szkolenia z doskonalenia techniki jazdy dla kierowców samochodów dostawczych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

STUDIUM SPECJALISTYCZNE

STUDIUM SPECJALISTYCZNE STUDIUM SPECJALISTYCZNE USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH I PODATKOWYCH ZAŁÓŻ BIURO RACHUNKOWE ROZPOCZNIJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZOSTAŃ ASYSTENTEM PODATNIKA ZDOBĄDŹ BEZPŁATNĄ DOTACJĘ NA ROZPOCZĘCIE

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 23:13:19 Numer KRS: 0000091385

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 23:13:19 Numer KRS: 0000091385 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.04.2016 godz. 23:13:19 Numer KRS: 0000091385 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo