SV500 Digital Signage Podręcznik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SV500 Digital Signage Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 SV500 Digital Signage Podręcznik użytkownika

2 Wyłączenie odpowiedzialności BenQ Corporation nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyrażonych lub domniemanych, w odniesieniu do zawartości niniejszego dokumentu. BenQ Corporation zastrzega sobie prawo do aktualizowania tej publikacji i dokonywania zmian w jej treści bez konieczności powiadamiania o tym jakichkolwiek osób. Prawa autorskie Copyright 2014 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie w jakikolwiek sposób lub tłumaczenie na jakikolwiek język lub język programowania tej publikacji, w każdej formie i jakimikolwiek środkami elektronicznymi, mechanicznymi, magnetycznymi, optycznymi, chemicznymi, lub innymi jest zabronione bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy BenQ Corporation.

3 Spis treści Spis treści iii Wyłączenie odpowiedzialności... ii Prawa autorskie... ii Ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa... 1 Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Uwagi dotyczące wyświetlacza LCD monitora... 3 Zasady bezpieczeństwa dotyczące pilota... 4 Zasady bezpieczeństwa dotyczące baterii... 4 BenQ ecofacts... 5 Zawartość opakowania... 6 Instalacja monitora... 7 Montaż monitora... 7 Elementy monitora i ich funkcje... 9 Przedni panel... 9 Tylny panel... 9 Złącza wejściowe/wyjściowe Pilot zdalnego sterowania Przy użyciu pilota Podłączanie Podłączanie przewodów sygnałowych audio/wideo.. 16 Podłączanie zasilania Podstawowa obsługa Włączanie i wyłączanie monitora Przełączanie źródeł sygnału Regulacja poziomu głośności Połączenie sieciowe Podłączanie do sieci LAN Obsługa monitora Menu ekranowe (OSD) Schemat menu ekranowego Operacje w obrębie menu ekranowego Menu Picture (Obraz)... 25

4 iv Spis treści Menu Audio (Dźwięk) Menu Time (Czas) Menu Setup (Konfiguracja) Menu Screen (Ekran) Menu System Information (Informacje o systemie) Obsługa systemu multimedialnego Przyciski multimedialne na pilocie zdalnego sterowania Opcje wyświetlania Informacje o urządzeniu Specyfikacje Wymiary Rozwiązywanie problemów... 43

5 Ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa Ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa 1 Równoboczny trójkąt ostrzegawczy ze znakiem błyskawicy zakończonej strzałką przestrzega przed nieizolowanym niebezpiecznym napięciem wewnątrz urządzenia, które może być wystarczająco silne, aby stanowić zagrożenie porażenia prądem elektrycznym. Trójkąt równoboczny z wykrzyknikiem to symbol wskazujący, że dokumentacja dołączona do urządzenia zawiera ważne instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji (serwisowania). TO URZĄDZENIE WYMAGA UZIEMIENIA W celu zapewnienia bezpieczeństwa działania trójbolcową wtyczkę wolno podłączać tylko do standardowego gniazda trójbolcowego ze sprawnym uziemieniem za pośrednictwem normalnej instalacji budynku. Przedłużacze używane wraz z tym urządzeniem muszą być trzyżyłowe i prawidłowo podłączone, aby zapewnione było połączenie z uziemieniem. Niewłaściwie podłączone przedłużacze są częstą przyczyną śmiertelnych wypadków. Prawidłowe działanie urządzenia nie oznacza, że gniazdo zasilania jest uziemione ani że instalacja jest całkowicie bezpieczna. Dla własnego bezpieczeństwa, w razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie skutecznego uziemienia gniazda zasilania należy skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem. Należy zapewnić łatwość użycia wtyczki przewodu zasilającego. Gniazdo zasilania powinno znajdować się blisko urządzenia i być łatwo dostępne. Aby całkowicie odłączyć urządzenie od instalacji zasilającej, należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda. Nie należy umieszczać monitora na nierównej, nachylonej lub niestabilnej powierzchni (takiej jak wózek), ponieważ mogłoby to spowodować upadek i uszkodzenie monitora lub innych przedmiotów. Nie należy ustawiać monitora w pobliżu wody, na przykład w salonie spa lub przy basenie, ani w pozycji, która naraziłaby wyświetlacz na ochlapywanie lub opryskiwanie, na przykład przy otwartym oknie, przez które może dostawać się woda. Nie należy montować monitora w zamkniętej przestrzeni bez odpowiedniej wentylacji i obiegu powietrza, np. w zamkniętej szafce. Wokół monitora należy pozostawić odpowiednią ilość miejsca, aby umożliwić rozpraszanie ciepła z wnętrza urządzenia. Nie wolno zasłaniać żadnych otworów ani wywietrzników monitora. Przegrzanie może skutkować rozmaitymi zagrożeniami i porażeniem prądem elektrycznym. Monitor powinien być instalowany wyłącznie przez wykwalifikowanego technika. Nieprawidłowa instalacja monitora może doprowadzić do obrażeń ciała i szkód na osobach, a także uszkodzenia samego monitora. Aby zapewnić najlepsze warunki robocze, należy regularnie sprawdzać instalację i poddawać monitor okresowej konserwacji.

6 2 Ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa Do montażu monitora należy używać wyłącznie akcesoriów zatwierdzonych lub zalecanych przez producenta. W przypadku użycia niewłaściwych akcesoriów monitor może spaść, doprowadzając do poważnych obrażeń ciała. Należy się upewnić, że powierzchnia montażowa oraz punkty mocowań są wystarczająco wytrzymałe, aby utrzymały ciężar monitora. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie należy zdejmować pokryw. Wewnątrz nie ma żadnych części do samodzielnego serwisowania. Naprawy należy zlecać wykwalifikowanym technikom serwisowym. Aby zapobiec obrażeniom ciała, przed rozpoczęciem użytkowania należy przymocować monitor lub zamontować nogi.

7 Ważne instrukcje bezpieczeństwa 3 Ważne instrukcje bezpieczeństwa 1. Przeczytaj te instrukcje. 2. Zachowaj te instrukcje. 3. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń. 4. Przestrzegaj wszystkich instrukcji. 5. Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody. 6. Czyść tylko przy użyciu suchej szmatki. 7. Nie zasłaniaj żadnych otworów wentylacyjnych. Zainstaluj zgodnie z instrukcjami producenta. 8. Nie instaluj w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, wloty ciepłego powietrza, piece i inne urządzenia (w tym wzmacniacze) wytwarzające ciepło. 9. Nie usuwaj zabezpieczeń z wtyczki polaryzowanej lub wtyczki z uziemieniem. Wtyczka polaryzowana ma dwa płaskie bolce, z których jeden jest szerszy. Wtyczka z uziemieniem ma dwa płaskie bolce i trzeci bolec uziemiający. Szerszy lub trzeci bolec stanowi zabezpieczenie. Jeśli dostarczona wtyczka nie pasuje do gniazda, skonsultuj się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazda. 10. Zabezpiecz przewód zasilania tak, aby nie był przydeptywany ani ściskany. Szczególną uwagę zwróć na wtyczki, rozgałęźniki i miejsce, w którym przewód wychodzi z urządzenia. 11. Używaj wyłącznie przystawek/akcesoriów zatwierdzonych przez producenta. 12. Używaj wyłącznie wózków, nóg, statywów, uchwytów i stolików zatwierdzonych przez producenta lub sprzedawanych wraz z urządzeniem. W przypadku używania wózka zachowaj ostrożność podczas przemieszczania go wraz z urządzeniem, aby uniknąć obrażeń spowodowanych jego wywróceniem. 13. W czasie burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub w przypadku nieużywania urządzenia przez dłuższy czas odłącz je od zasilania. 14. Wszystkie prace serwisowe zlecaj wykwalifikowanym technikom serwisowym. W przypadku uszkodzenia urządzenia w jakikolwiek sposób, np. w razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, rozlania płynu lub dostania się przedmiotów do urządzenia, wystawiania urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci, nieprawidłowości w działaniu lub upadku urządzenia, należy oddać urządzenie do serwisu. Uwagi dotyczące wyświetlacza LCD monitora Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) tego monitora ma bardzo cienką szybę zabezpieczającą, podatną na zarysowania i pęknięcia na skutek uderzania lub nacisku. Nadmierne naciskanie lub ekstremalne temperatury mogą także spowodować uszkodzenie ciekłych kryształów. Podczas obsługi należy zachować ostrożność. Czas reakcji i jasność wyświetlacza LCD mogą się różnić w zależności od temperatury otoczenia. Należy unikać narażania monitora na bezpośrednie światło słoneczne oraz umieszczania w miejscach, w których na ekran LCD mogłoby być skierowane światło słoneczne lub światło punktowe, ponieważ wytwarzane wówczas ciepło może doprowadzić do uszkodzenia ekranu i zewnętrznej obudowy monitora. Ponadto jasne światło niepotrzebnie utrudnia oglądanie obrazu na ekranie.

8 4 Ważne instrukcje bezpieczeństwa Ekran LCD składa się z pojedynczych pikseli tworzących obraz i jest produkowany zgodnie ze specyfikacją projektową. 99,9% tych pikseli działa prawidłowo, ale 0,01% z nich może się na stałe świecić (na czerwono, niebiesko lub zielono) lub być na stałe zgaszone. Jest to ograniczenie techniczne technologii LCD i nie oznacza wady. Monitory LCD, podobnie jak plazmowe (PDP) i konwencjonalne monitory CRT (kineskopowe), są podatne na wypalenie ekranu lub utrwalenie obrazu, czyli pozostające na ekranie linie i cienie, których nie można usunąć. Aby zapobiec takim uszkodzeniom ekranu, należy unikać wyświetlania nieruchomych obrazów (takich jak menu ekranowe, logo stacji TV, stałe/nieaktywne teksty lub ikony) przez okres dłuższy niż dwie godziny. Od czasu do czasu należy zmieniać współczynnik proporcji obrazu. Gdy tylko jest to możliwe, należy wypełniać obrazem cały ekran, eliminując czarne pasy. Należy unikać wydłużonego wyświetlania obrazów o współczynniku proporcji 4:3, w przeciwnym razie na ekranie mogą pozostawać widoczne znaki wypalenia w postaci dwóch pionowych linii. Jeśli wymagane jest wyświetlanie nieruchomego obrazu, zalecane jest włączenie opcji Image Retention (Utrwalanie obrazu) w menu Setup (Konfiguracja). Uwaga: W niektórych sytuacjach na wewnętrznej stronie szyby może skroplić się para. Jest to naturalne zjawisko, które nie wpływa negatywnie na pracę monitora. Skroplona para zwykle znika po około 2 godzinach normalnego użytkowania. Zasady bezpieczeństwa dotyczące pilota Nie należy umieszczać pilota w miejscach, w których panuje wysoka temperatura lub wilgotność, i należy unikać zbliżania go do ognia. Nie należy upuszczać pilota. Nie należy wystawiać pilota na kontakt z wodą lub wilgocią. Może to doprowadzić do usterki. Pomiędzy pilotem a czujnikiem sygnałów z pilota na urządzeniu nie mogą znajdować się żadne przedmioty. Jeśli pilot ma nie być używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie. Zasady bezpieczeństwa dotyczące baterii Używanie baterii niewłaściwego typu może doprowadzić do wycieku substancji chemicznej lub wybuchu. Należy przestrzegać następujących zasad: Baterie należy zawsze wkładać tak, aby końcówki dodatnia i ujemna były skierowane we właściwą stronę, zgodnie z oznaczeniami w komorze baterii. Różne typy baterii mają różne parametry. Nie należy mieszać różnych typów. Nie należy mieszać starych i nowych baterii. Mieszanie starych i nowych baterii może skrócić ich żywotność lub spowodować wyciek chemikaliów ze starych baterii. Gdy baterie nie działają, należy je jak najszybciej wymienić. Chemikalia wyciekające z baterii mogą powodować podrażnienia skóry. Jeśli z baterii sączy się jakakolwiek substancja, należy ją natychmiast wytrzeć suchą szmatką i możliwie jak najszybciej wymienić baterie.

9 Ważne instrukcje bezpieczeństwa 5 W zależnościskróceniu. od warunków przechowywania żywotność baterii dostarczonych wraz z urządzeniem może ulec. Należy je wymienić w ciągu 3 miesięcy lub możliwie jak najszybciej od momentu pierwszego użycia. Mogą istnieć lokalne ograniczenia dotyczące utylizacji lub recyklingu baterii. Należy się zapoznać z lokalnymi przepisami prawa lub skonsultować z firmą świadczącą usługi utylizacji odpadów. BenQ ecofacts BenQ has been dedicated to the design and development of greener product as part of its aspiration to realize the ideal of the "Bringing Enjoyment 'N Quality to Life" corporate vision with the ultimate goal to achieve a low-carbon society. Besides meeting international regulatory requirement and standards pertaining to environmental management, BenQ has spared no efforts in pushing our initiatives further to incorporate life cycle design in the aspects of material selection, manufacturing, packaging, transportation, using and disposal of the products. BenQ ecofacts label lists key eco-friendly design highlights of each product, hoping to ensure that consumers make informed green choices at purchase. Check out BenQ's CSR Website at for more details on BenQ's environmental commitments and achievements.

10 6 Zawartość opakowania Zawartość opakowania Otwórz opakowanie i sprawdź jego zawartość. W razie braku lub uszkodzenia jakiegoś elementu skontaktuj się niezwłocznie z miejscem zakupu urządzenia. Monitor LCD Przewód zasilania Przewód D-Sub (15-stykowy) Pilot zdalnego sterowania Baterie AAA Instrukcja szybkiego uruchomienia Przewód RS-232 (typ krzyżowy) Przekaźnik pilota IR Typ przewodu zasilającego może się różnić od pokazanego na ilustracji, w zależności od regionu zakupu. Przed wyrzuceniem opakowania sprawdź, czy nie zostały w nim żadne akcesoria. Pozbywaj się materiałów, z których zrobione jest opakowanie w sposób rozsądny. Karton możesz przeznaczyć na makulaturę. Można zatrzymać opakowanie (jeśli to możliwe) i wykorzystać je później, gdy zajdzie konieczność przewozu monitora. Nie pozostawiaj plastikowych worków w zasięgu małych dzieci lub niemowląt.

11 Instalacja monitora 7 Instalacja monitora Montaż monitora Monitor można przymocować do powierzchni pionowej za pomocą odpowiedniego uchwytu ściennego lub ustawić na powierzchni poziomej, na opcjonalnych nogach. Podczas montażu należy przestrzegać następujących zasad: W montażu monitora powinny uczestniczyć co najmniej dwie osoby dorosłe. Próba zamontowania monitora przez jedną osobę może być niebezpieczna i doprowadzić do obrażeń ciała. Zaleca się zlecenie montażu wykwalifikowanym technikom. Niewłaściwy montaż może spowodować spadnięcie monitora lub nieprawidłowe działanie. Montaż monitora na ścianie 1. Umieść czysty, suchy i niestrzępiący się materiał na płaskiej, poziomej i wolnej powierzchni. Materiał musi być większy niż ekran monitora. 2. Delikatnie połóż monitor na materiale ekranem LCD w dół. 3. Jeśli do monitora przymocowane są nogi, zdemontuj je. 4. Zlokalizuj otwory na śruby do *Typ śrub: M6 montażu ściennego na tylnej części monitora, jak pokazano na ilustracji. 200mm 300mm

12 8 Instalacja monitora 5. Przymocuj uchwyt montażowy do monitora, a następnie zamocuj monitor na ścianie zgodnie z instrukcjami dołączonymi do uchwytu. Śruba powinna być o co najmniej 10 mm dłuższa niż grubość uchwytu montażowego. Pamiętaj o odpowiednim dokręceniu i zabezpieczeniu wszystkich śrub. (Zalecany moment dokręcenia: N cm). Elementy montażowe powinny być na tyle wytrzymałe, aby uniosły ciężar monitora. Monitor LCD 10 mm (0,39") Grubość uchwytu naściennego Aby zapewnić prawidłową wentylację, należy zachować co najmniej 10 mm wolnego miejsca pomiędzy tylną pokrywą monitora a ścianą. W sprawie montażu naściennego zalecamy konsultację z wykwalifikowanym technikiem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za montaż niewykonany przez wykwalifikowanego technika. 10mm (0.39") Gniazdo AC IN/OUT w przypadku obracania monitora powinno znajdować się na łącznikach.

13 IR IN/OUT RJ-45 LAN RS232 OUT RS232 IN USB DVI OUT LINE OUT AUDIO IN VGA OUT VGA IN HDMI1 HDMI2 DVI IN Elementy monitora i ich funkcje Przedni panel Elementy monitora i ich funkcje 9 Tylny panel

14 10 Elementy monitora i ich funkcje Nr Nazwa Opis Czujnik sygnałów z pilota / wskaźnik zasilania MENU INPUT +/ - / Przycisk zasilania Odbiera sygnały z pilota. Wskazuje stan pracy monitora: - Świeci zielonym światłem, gdy monitor jest włączony. - Świeci czerwonym światłem, gdy monitor jest wyłączony. Otwarcie lub zamknięcie menu ekranowego. Wybór źródła sygnału wideo. Przejście do podmenu w menu ekranowym. Klawisze skrótu do regulacji głośności audio. Przewijanie ustawień i opcji w menu ekranowym. Przewijanie ustawień i opcji w menu ekranowym. Służy do włączania i wyłączania monitora.

15 IR IN/OUT RJ-45 LAN RS232 OUT RS232 IN USB DVI OUT LINE OUT AUDIO IN VGA OUT VGA IN HDMI1 HDMI2 DVI IN Elementy monitora i ich funkcje 11 Złącza wejściowe/wyjściowe LINE OUT AUDIO IN VGA OUT 12 VGA IN 11 HDMI1 10 HDMI2 9 DVI IN 8 AC SWITCH ON/OFF AC IN V~50-60Hz IR IN RJ-45 LAN RS232 OUT RS232 IN USB DVI OUT Nr Nazwa Opis AC SWITCH Włącza i wyłącza główne zasilanie. ON/OFF AC IN Służy do podłączenia do gniazda sieciowego za pośrednictwem załączonego przewodu zasilania. RJ-45 Służy do podłączania do gniazda RJ-45 na module Ethernet lub routerze. RS232 OUT Wyjście sygnałów sterowania z gniazda RS232C IN do innego monitora w celu sterowania zewnętrznego i pracy wieloekranowej. RS232 IN Odbiór sygnałów sterowania z komputera lub innego monitora. USB Umożliwia podłączenie napędu USB flash w celu odtwarzania multimediów lub aktualizacji oprogramowania. DVI-OUT Wyjście sygnałów DVI do innego monitora. DVI-IN Odbiór sygnałów DVI z zewnętrznego urządzenia (np. komputera).

16 12 Elementy monitora i ich funkcje Nr Nazwa Opis HDMI 2 Odbiór sygnałów HDMI z zewnętrznego urządzenia (np. odtwarzacza płyt Blu-ray). HDMI 1 Odbiór sygnałów HDMI z zewnętrznego urządzenia (np. odtwarzacza płyt Blu-ray). VGA IN Odbiór analogowych sygnałów RGB z zewnętrznego urządzenia (np. komputera). VGA OUT Wyjście analogowych sygnałów RGB ze źródła VGA IN do innego monitora. AUDIO IN Odbiór sygnałów audio z zewnętrznego urządzenia (np. komputera). LINE OUT Wyjście sygnałów audio do zewnętrznego urządzenia.

17 Elementy monitora i ich funkcje 13 Pilot zdalnego sterowania INPUT Wybór źródła wejścia. 6 ENTER Potwierdzenie wyboru lub zapisanie zmian. 7 INFOR Wyświetlenie bieżącego źródła sygnału i rozdzielczości. 8 MUTE Włączenie lub wyłączenie funkcji wyciszenia. 9 / / / Przewija ustawienia i opcje w menu ekranowym, gdy menu ekranowe jest włączone. 10 Przyciski MULTI-MEDIA Funkcje przycisków nie są w przypadku tego monitora dostępne ON/OFF Służy do włączania i wyłączania monitora. 2 Przyciski numeryczne (1 9) Pełni funkcję przycisków numerycznych, gdy menu ekranowe jest włączone. 3 VOL- / VOL+ Zmniejszanie/Zwiększanie głośności. 4 MENU Otwarcie lub zamknięcie menu ekranowego.

18 14 Elementy monitora i ich funkcje Przy użyciu pilota Wkładanie baterii do pilota 1. Otwórz pokrywę komory baterii na pilocie. 2. Włóż załączone baterie tak, aby dodatnie i ujemne końcówki odpowiadały oznaczeniom (+) i (-) w komorze baterii. Baterie są dołączone do zestawu dla wygody użytkownika, aby możliwe było natychmiastowe rozpoczęcie użytkowania urządzenia. Należy je wymienić przy najbliższej okazji. 3. Załóż pokrywę komory baterii. Wskazówki dotyczące korzystania z pilota Podczas naciskania przycisków należy kierować przedni koniec pilota bezpośrednio na czujnik sygnałów z pilota, znajdujący się na monitorze. Nie należy dopuszczać do zamoczenia pilota ani umieszczać go w wilgotnych miejscach (takich jak łazienka).

19 IR IN/OUT RJ-45 LAN RS232 OUT RS232 IN USB DVI OUT LINE OUT AUDIO IN VGA OUT VGA IN HDMI1 HDMI2 DVI IN Elementy monitora i ich funkcje 15 Jeśli w okienko czujnika sygnałów z pilota na monitorze skierowane jest bezpośrednie światło słoneczne lub inne silne światło, pilot może nie działać prawidłowo. W takiej sytuacji należy zmienić źródło światła, zmienić kąt monitora lub używać pilota z bliższej odległości do okienka czujnika. Maks. 10 m (32,8 stopy)

20 AC SWITCH ON/OFF AC IN V~50-60Hz IR IN RJ-45 LAN RS232 OUT RS232 IN USB DVI OUT LINE OUT AUDIO IN VGA OUT VGA IN HDMI1 HDMI2 DVI IN 16 Podłączanie Podłączanie Podłączanie przewodów sygnałowych audio/wideo Podczas podłączania przewodów należy przestrzegać następujących zasad: Wyłącz wszystkie urządzenia. Zapoznaj się z gniazdami audio/wideo na monitorze i urządzeniach, które zamierzasz podłączyć. Pamiętaj, że nieprawidłowe podłączenie przewodów może negatywnie wpłynąć na jakość obrazu. Przy odłączaniu przewodu od gniazda nie ciągnij za sam przewód. Zawsze chwytaj i ciągnij za wtyczkę. Sprawdź, czy wszystkie przewody są włożone do końca i dobrze osadzone. Podłączanie wejścia VGA 1. Podłącz przewód D-Sub (15-stykowy) do gniazda VGA IN monitora i gniazda wyjściowego VGA komputera. 2. Podłącz odpowiedni przewód audio do gniazda wyjściowego audio komputera i gniazda AUDIO IN monitora. 3. Aby wyświetlić obraz z tego źródła, naciśnij przycisk VGA na pilocie. Aby wybrać odpowiednie źródło dźwięku, patrz Menu Audio (Dźwięk) na stronie 27 w celu uzyskania dalszych szczegółów. Przewód audio Komputer Przewód D-Sub (15-stykowy) Przewód audio nie jest załączony w zestawie i należy go zakupić osobno.

21 AC SWITCH ON/OFF AC IN V~50-60Hz IR IN RJ-45 LAN RS232 OUT RS232 IN USB DVI OUT LINE OUT AUDIO IN VGA OUT VGA IN HDMI1 HDMI2 DVI IN Podłączanie 17 Podłączanie wejść cyfrowych 1. Podłącz przewód DVI-D do gniazda DVI-IN monitora i gniazda wyjściowego DVI-D komputera. Jeśli komputer jest wyposażony w gniazdo wyjściowe HDMI, podłącz przewód HDMI lub przewód przekształcający sygnał DVI-D na HDMI do gniazda wyjściowego HDMI komputera i gniazda wejściowego HDMI monitora. 2. Jeśli istnieje taka potrzeba, podłącz odpowiedni przewód audio do gniazda wyjściowego audio komputera i gniazda AUDIO IN monitora. 3. Aby wyświetlić obraz wideo z tego źródła, naciśnij przycisk DVI lub HDMI-1 na pilocie. Aby wybrać odpowiednie źródło dźwięku, patrz Menu Audio (Dźwięk) na stronie 27 w celu uzyskania dalszych szczegółów. Przewód audio Przewód HDMI Komputer Przewód DVI-D Przewody te nie są załączone w zestawie i należy je zakupić osobno.

22 AC SWITCH ON/OFF AC SWITCH ON/OFF AC IN V~50-60Hz AC IN V~50-60Hz IR IN IR IN RJ-45 LAN RJ-45 LAN RS232 OUT RS232 IN USB DVI OUT RS232 OUT RS232 IN USB DVI OUT LINE OUT AUDIO IN VGA OUT VGA IN HDMI1 HDMI2 DVI IN LINE OUT AUDIO IN VGA OUT VGA IN HDMI1 HDMI2 DVI IN 18 Podłączanie Podłączanie kilku monitorów Istnieje możliwość szeregowego podłączenia kilku monitorów do komputera. Liczba monitorów możliwa do podłączenia zależy od rozdzielczości używanego sygnału wejściowego. Dodatkowy monitor Przewód D-Sub (15-stykowy) Przewód RS-232C Pierwszy monitor Takie zastosowanie połączenia szeregowego RS-232C wymaga komputera wyposażonego w gniazdo RS-232C. Użyj przewodów szeregowych RS-232C typu null modem do takich zastosowań. W przypadku użycia połączenia szeregowego postaraj się nie używać urządzenia źródłowego HDCP.

23 Podłączanie 19 Podłączanie zasilania 1. Podłącz jeden koniec przewodu zasilania do gniazda AC IN monitora, a drugi do odpowiedniego gniazda będącego źródłem zasilania (jeśli gniazdo jest wyposażone w przełącznik, ustaw go w pozycji włączonej). 2. Naciśnij przełącznik zasilania, aby włączyć główne zasilanie. 2 1 Przewód zasilania załączony w zestawie nadaje się tylko do zasilania prądem zmiennym o napięciu V. Pokazany przewód zasilania i gniazdo mogą różnić się od stosowanych w danym regionie. Należy używać wyłącznie przewodu zasilania odpowiedniego dla danego regionu. Nigdy nie należy używać uszkodzonego lub przetartego przewodu zasilania ani zmieniać typu wtyczki przewodu zasilającego. W przypadku stosowania przedłużaczy lub wielogniazdowych listew zasilających należy uważać na łączne obciążenie. Ten monitor nie ma części do samodzielnego serwisowania przez użytkownika. Nigdy nie należy odkręcać ani zdejmować żadnych pokryw. Wewnątrz monitora są miejsca pod niebezpiecznym napięciem. Przed przemieszczeniem monitora należy wyłączyć jego zasilanie i odłączyć przewód zasilania.

24 20 Podstawowa obsługa Podstawowa obsługa Włączanie i wyłączanie monitora Aby włączyć lub wyłączyć monitor, naciśnij przycisk zasilania na panelu sterowania monitora lub na pilocie. W trybie oczekiwania monitor też pobiera prąd. Aby całkowicie odłączyć zasilanie, ustaw przełącznik zasilania w pozycji off lub odłącz przewód zasilania od gniazda sieciowego. Monitor obsługuje funkcję DPM Power Management zatwierdzoną przez stowarzyszenie VESA. Jest to funkcja oszczędzania energii, automatycznie zmniejszająca pobór mocy przez monitor po zaprogramowanym okresie bezczynności klawiatury i myszy. Jesli przez 1 minutę nie pojawi się sygnał wejściowy, monitor zostanie automatycznie wyłączony. Przełączanie źródeł sygnału Naciśnij przycisk INPUT lub przyciski do wybierania sygnału na pilocie lub przycisk INPUT na panelu sterowania, aby wybrać źródło sygnału. Regulacja poziomu głośności Aby wyregulować głośność, użyj przycisków /- lub /+ na panelu sterowania lub VOL+/VOL- na pilocie.

25 Połączenie sieciowe 21 Połączenie sieciowe Podłączanie do sieci LAN Aby skonfigurować monitor w celu podłączenia do lokalnej sieci LAN: 1. Podłącz przewód RJ45 do odpowiedniego gniazda monitora oraz przełącznika lub routera sieci LAN. 2. Otwórz menu ekranowe Setup (Konfiguracja) > Ethernet Setting (Ustawienie sieci Ethernet). 3. Otwórz kolejne menu ekranowe Setting (Ustawienie) > Network Settings (Ustawienia sieciowe). Jeśli pracujesz w środowisku DHCP, wybierz opcję DHCP i naciśnij OK. Jeśli nie pracujesz w środowisku DHCP, wybierz opcję Static (Statyczny) i naciśnij OK. Skontaktuj się z administratorem sieci, aby uzyskać informacje na temat ustawień IP Address (Adres IP), Subnet Mask (Maska podsieci), Default Gateway (Bramka domyślna), Primary DNS (Podstawowy serwer DNS) i wprowadź je w odpowiednich polach. 4. Aby zapisać ustawienia i powrócić do poprzedniego menu, naciśnij MENU na pilocie zdalnego sterowania. Obsługa monitora Upewnij się, że menu Setting (Ustawienie) > Control Setting (Ustawienie sterowania) jest ustawione na LAN (Sieć LAN), aby móc włączać monitor za pomocą sieci LAN. Gdy aktywna jest obsługa przez sieć LAN, nie można obsługiwać monitora za pośrednictwem złącza RS-232C.

26 22 Menu ekranowe (OSD) Menu ekranowe (OSD) Schemat menu ekranowego Nazwa menu Opcje/funkcje Patrz str. Picture (Obraz) Audio (Dźwięk) Time (Czas) Setup (Konfiguracja) Picture Mode (Tryb obrazu) Color Mode (Tryb koloru) Advanced (Zaawansowane) Zoom Mode (Tryb Zoom) 3DNR Backlight (Podświetlenie) Adaptive Contrast (Kontrast adaptacyjny) Color Range (Zakres koloru) Overscan (Nadmierne skanowanie) Gamma Reset Picture Setting (Resetuj ustawienia obrazu) Equalizer (Korektor) Surround Sound (Dźwięk przestrzenny) Audio Source (Źródło dźwięku) Speaker (Głośniki) Audio Only (Tylko dźwięk) Reset Audio Setting (Resetowanie ustawienia dźwięku) Time Format (Format czasu) Clock (Zegar) Schedule (Harmonogram) Menu Language (Język menu) Software Update (USB) (Aktualizacja oprogramowania (USB)) CEC Control Setting (Ustawienie sterowania) Screen ID (ID ekranu) Ethernet Setting (Ustawienie sieci Ethernet) Power Save (Oszczędzanie energii) Image Retention (Utrwalanie obrazu) Auto Search (Automatyczne wyszukiwanie) Auto Adjustment (Automatyczne dostosowanie) Restore Default (Przywróć domyślne)

27 Menu ekranowe (OSD) 23 Screen (Ekran) System Information (Informacje o systemie) Enlarge (Powiększ) Enlarge Mode (Tryb powiększania) Screen Position (Położenie ekranu) Frame Comp. (Kompensacja ramy) Power On Delay (Opóźnienie włączania) Model Name (Nazwa modelu) SW Version (Wersja oprogramowania) 12V Detect (Wykrywanie 12 V) 5V Detect (Wykrywanie 5 V) Temperature (Temperatura) System Time (Czas systemowy) LAN Version (Wersja LAN) IP Address (Adres IP) Operating Time (Czas działania) Niektóre opcje są dostępne dopiero po wybraniu odpowiedniego źródła sygnału.

28 24 Menu ekranowe (OSD) Operacje w obrębie menu ekranowego Przy użyciu przycisków panelu sterowania 1. Aby otworzyć menu ekranowe, naciśnij przycisk MENU. Przy użyciu pilota 1. Aby otworzyć menu ekranowe, naciśnij przycisk MENU. 2. Aby wybrać opcję w menu ekranowym, użyj przycisku lub. 2. Aby wybrać opcję, użyj przycisku lub. 3. Aby potwierdzić wybór, naciśnij przycisk INPUT. 3. Aby potwierdzić wybór, naciśnij przycisk INPUT. 4. Aby wybrać funkcję, użyj przycisku lub, a aby wyregulować ustawienia, użyj przycisku lub. Aby zapisać zmiany, naciśnij przycisk INPUT. 4. Aby wybrać funkcję, użyj przycisku i, a aby wyregulować ustawienia, użyj przycisku lub. Aby potwierdzić zmiany, naciśnij przycisk OK. 5. Aby zamknąć menu ekranowe, naciśnij przycisk MENU. 5. Aby zamknąć menu ekranowe, naciśnij przycisk MENU.

29 Menu ekranowe (OSD) 25 Menu Picture (Obraz) Picture Picture Mode Standard Color Mode Cool Advanced Zoom Mode 16:9 3DNR Middle Backlight Adaptive Contrast Off Color Range Auto Overscan Off Gamma Reset Picture Setting Nazwa Picture Mode (Tryb obrazu) Color Mode (Tryb koloru) Advanced (Zaawansowane) Zoom Mode (Tryb Zoom) 3DNR Backlight (Podświetlenie) Adaptive Contrast (Kontrast adaptacyjny) Color Range (Zakres koloru) Opis Standard (Standardowy): Ustawienie odpowiednie do wyświetlania w środowiskach, w których oświetlenie jest normalne. Najbardziej ono odpowiada standardowej jakości emisji. Kolor, kontrast i jasność nie ulegają zmianie. Dynamic (Dynamiczny): Ustawienie odpowiednie do wyświetlania w środowiskach, w których oświetlenie jest słabe. Kolory są zmieniane, aby bardziej dokładnie odzwierciedlać naturalne tony skóry. Soft (Miękkie): Pozwala zaoszczędzić energię, obniżając zużycie prądu przez zastosowanie minimalnej jasności. Personal (Osobiste): Własny, dostosowany tryb użytkownika. Dostosowanie temperatury barwowej czarno-białych części obrazu. Można wybrać spośród ustawień Normal (Normalny), Cool (Zimne), Warm (Ciepłe) lub Personal (Osobiste). Dostosowanie ustawień H-pos (Ustawienie w poziomie), V-pos (Ustawienie w pionie), Clock (Częstotliwość zegara) i Phase (Faza) lub Auto (Automatyczne). Przełączanie pomiędzy różnymi proporcjami obrazu: 4:3, 16:9, Zoom i Cinema (Kino). Dostosowanie redukcji dynamicznej za pomocą 3 ustawień wstępnych. Dostosowanie wartości podświetlenia. Dostosowanie ustawienia kontrastu adaptacyjnego. Dostosowanie ustawienia zakresu koloru.

30 26 Menu ekranowe (OSD) Overscan (Nadmierne skanowanie) Gamma Reset Picture Setting (Resetuj ustawienia obrazu) Włączanie i wyłączanie funkcji wykorzystania całego ekranu do wyświetlania obrazów lub ustawienie trybu automatycznego. Dostosowanie ustawienia gammy. Przywrócenie domyślnych wartości powyższych ustawień.

RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktywny monitor płaskoekranowy Podręcznik użytkownika

RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktywny monitor płaskoekranowy Podręcznik użytkownika RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktywny monitor płaskoekranowy Podręcznik użytkownika Wyłączenie odpowiedzialności BenQ Corporation nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyrażonych lub domniemanych,

Bardziej szczegółowo

Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T

Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T Prawa autorskie Copyright 2010 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie w jakikolwiek sposób lub

Bardziej szczegółowo

TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI

TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Spis treści Spis treści 01 Ostrzeżenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

Spis treści POLSKI. 3. Regulacja ustawień menu ekranowego (OSD)...14

Spis treści POLSKI. 3. Regulacja ustawień menu ekranowego (OSD)...14 Spis treści Informacje dotyczące przepisów...2 Opis symboli ostrzegawczych...2 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...2 Wstęp...4 Gwarancja i serwis/naprawa...4 Czyszczenie...4 1. Wprowadzenie...5 Zawartość

Bardziej szczegółowo

4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI

4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI 4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI Instrukcja obsługi SRD-480D 4-Kanałowy Rejestrator DVR HD-SDI Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

FP72E Kolorowy monitor LCD 17.0" Rozmiar panelu LCD Podręcznik użytkownika

FP72E Kolorowy monitor LCD 17.0 Rozmiar panelu LCD Podręcznik użytkownika FP72E Kolorowy monitor LCD 17.0" Rozmiar panelu LCD Podręcznik użytkownika i Prawa autorskie Copyright 2006 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie

Bardziej szczegółowo

NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W

NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W Projektor LCD NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W Instrukcja obsługi NEC Display Solutions, Ltd. 2009 Wydanie pierwsze, kwiecień 2009 Informacje o bezprzewodowej sieci LAN USB W niektórych krajach moduł USB

Bardziej szczegółowo

System rozrywki domowej Blu-ray

System rozrywki domowej Blu-ray HT-H7500WM HT-H7750WM System rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakupienie tego produktu firmy Samsung. Aby uzyskać bardziej kompletną obsługę, zarejestruj

Bardziej szczegółowo

Monitor LCD Podręcznik użytkownika GL940/GL940A GL941/GL941A GL2040/GL2040A GL2240/GL2240A

Monitor LCD Podręcznik użytkownika GL940/GL940A GL941/GL941A GL2040/GL2040A GL2240/GL2240A Monitor LCD Podręcznik użytkownika GL940/GL940A GL941/GL941A GL2040/GL2040A GL2240/GL2240A Prawa autorskie Copyright 2010 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie,

Bardziej szczegółowo

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

FP92W 19" Szerokoekranowy monitor LCD Podręcznik użytkownika

FP92W 19 Szerokoekranowy monitor LCD Podręcznik użytkownika 1. FP92W 19" Szerokoekranowy monitor LCD Podręcznik użytkownika 1. Prawa autorskie Copyright 2006 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Projektor PE401H. Podręcznik użytkownika. Nr modelu NP-PE401H

Projektor PE401H. Podręcznik użytkownika. Nr modelu NP-PE401H Projektor PE401H Podręcznik użytkownika Nr modelu NP-PE401H Wer.1/04/2013 DLP, BrilliantColor i DLP Link są znakami towarowymi Texas Instruments. IBM jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

UWAGI SPECJALNE DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII

UWAGI SPECJALNE DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII Spis treści Funkcje...27 Drogi kliencie firmy SHARP...27 Wprowadzenie...27 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa...28 Środki bezpieczeństwa...29 Informacje ekologiczne...31 Zawartość pakietu...31 Oglądanie

Bardziej szczegółowo

V300X/V260X/V230X/ V260/V230/V300W/V260W

V300X/V260X/V230X/ V260/V230/V300W/V260W Projektor przenośny V300X/V260X/V230X/ V260/V230/V300W/V260W Podręcznik użytkownika Modele V230X, V230 i V260W nie są rozprowadzane na terenie Ameryki Północnej. Nr modelu: NP-V300X, NP-V260X, NP-V230X,

Bardziej szczegółowo

G920HD/G920HDA G922HD/G922HDA. Szerokoekranowy monitor LCD 18,5 Podręcznik użytkownika

G920HD/G920HDA G922HD/G922HDA. Szerokoekranowy monitor LCD 18,5 Podręcznik użytkownika G920HD/G920HDA G922HD/G922HDA Szerokoekranowy monitor LCD 18,5 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie Copyright 2009 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie,

Bardziej szczegółowo

UM330X/UM280X/ UM330W/UM280W

UM330X/UM280X/ UM330W/UM280W Projektor przenośny UM330X/UM280X/ UM330W/UM280W Podręcznik użytkownika Produkty UM280X i UM280W nie są rozpowszechniane na terenie Ameryki Północnej. Model nr NP-UM330X, NP-UM280X, NP-UM330W, NP-UM280W

Bardziej szczegółowo

M361X/M311X/M271X/ M311W/M271W

M361X/M311X/M271X/ M311W/M271W Projektor przenośny M361X/M311X/M271X/ M311W/M271W Podręcznik użytkownika Produkty M361X i M271X nie są rozpowszechniane na terenie Ameryki Północnej. Model nr NP-M361X, NP-M311X, NP-M271X, NP-M311W, NP-M271W

Bardziej szczegółowo

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych A-EHH-100-81(1) Telewizor LCD Instrukcja obsługi Instrukcja podłączenia i programowania Odbiór audycji telewizyjnych Korzystanie z dodatkowych urządzeń Korzystanie z funkcji MENU Informacje dodatkowe KDL-46R473A

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Instrukcja obsługi Telewizor LCD. Pamiętaj, aby przeczytać. Instrukcja szybkiego uruchamiania. Nr modelu TX-L32EM6E

Spis treści. Instrukcja obsługi Telewizor LCD. Pamiętaj, aby przeczytać. Instrukcja szybkiego uruchamiania. Nr modelu TX-L32EM6E Nr modelu TX-L32EM6E Instrukcja obsługi Telewizor LCD Bardziej szczegółowe instrukcje znajdują się w instrukcji obsługi na płycie CD-ROM. Do wyświetlenia instrukcji obsługi z płyty CD-ROM wymagany jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi BN46-00299C-03

Instrukcja obsługi BN46-00299C-03 Instrukcja obsługi PE40C PE46C PE55C Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Jego specyfikacja może bez wcześniejszego powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę jakości pracy.

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Projektor Acer Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika projektora Acer serii X1160/X1260 Wydanie oryginalne: 8/2007

Bardziej szczegółowo

MultiSync E223W. Podręcznik użytkownika

MultiSync E223W. Podręcznik użytkownika MultiSync E223W Podręcznik użytkownika Indeks Uwagi dotyczące zasilania monitora...polski-1 Ostrzeżenie, Ważne...Polski-2 Informacje o rejestracji...polski-3 Zalecenia dotyczące użytkowania...polski-4

Bardziej szczegółowo

Wireless Audio - Soundbar

Wireless Audio - Soundbar HW-H750 HW-H751 Instrukcja obsługi Wireless Audio - Soundbar Wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby uzyskać bardziej kompletny serwis, należy zarejestrować produkt pod

Bardziej szczegółowo

Aby wyłączyć telewizor... 112. Aby przełączyć TV w stan oczekiwania... 112

Aby wyłączyć telewizor... 112. Aby przełączyć TV w stan oczekiwania... 112 Spis treści Funkcje... 103 Drogi kliencie firmy SHARP... 103 Wprowadzenie... 103 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa... 104 Informacje ekologiczne... 107 Zawartość pakietu... 107 Oglądanie TV...

Bardziej szczegółowo

series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T

series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T Spis treści 1 Instalacja 11.2 Zegar 47 11.3 Wyłącznik czasowy 11.4 Alarm 47 3 1.1 Przeczytaj wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001 KAMERA SIECIOWA Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001 Kamera Sieciowa Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe stanowi zastrzeżone logo

Bardziej szczegółowo

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 Spis treści 10.1 Lista źródeł 46 10.2 Z trybu gotowości 46 10.3 EasyLink 46 1 Instalacja 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Podstawa telewizora

Bardziej szczegółowo

Coronis Fusion. Instrukcja dla poczatkujacych

Coronis Fusion. Instrukcja dla poczatkujacych Coronis Fusion Instrukcja dla poczatkujacych 2 (Tę stronę celowo pozostawiono puste.) Prawa autorskie Prawa autorskie Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Kino domowe 3D Blu-ray z obsługą sieci

Kino domowe 3D Blu-ray z obsługą sieci INSTRUKCJA OBSŁUGI Kino domowe 3D Blu-ray z obsługą sieci Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania zestawu i zachować go na przyszłość. HX976TZW (HX976TZW, SH96TZ-S/C,

Bardziej szczegółowo