DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZA ZAKONU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZA ZAKONU"

Transkrypt

1 DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZA ZAKONU STATYSTYKI 2013

2 Spis treści Liczba łóżek, pacjentów i zabiegów... 7 Personel Wolontariusze Kształcenie i formacja Źródła finansowania Współpraca partnerska Porównanie na przestrzeni lat Spis tabel Tabela 1. Podział na prowincje wg ilości wypełnionych kwestionariuszy. Rok 2013.PROWINCJA... 3 Tabela 2. Liczba dzieł wg rodzaju prowadzonej działalności. Rok Tabela 3. Liczba łóżek, liczba podopiecznych/pacjentów i dni szpitalne/usługi szpitalne z podziałem na prowincje. Rok Tabela 4. Liczba łóżek, liczba podopiecznych/pacjentów i dni szpitalne/usługi szpitalne wg rodzaju prowadzonej działalności. Rok Tabela 5. Liczba łóżek, liczba podopiecznych/pacjentów i dni szpitalne/usługi szpitalne wg położenia geograficznego. Rok Tabela 6. Liczba pracowników wg rodzaju prowadzonej działalności. Rok Tabela 7. Liczba pracowników w poszczególnych prowincjach. Rok Tabela 8. Liczba pracowników w różnych obszarach geograficznych. Rok Tabela 9 Liczba wolontariuszy z podziałem na prowincje Rok Tabela 10 Liczba wolontariuszy wg rodzaju prowadzonej działalności Rok Tabela 11. Liczba dzieł wg rodzaju prowadzonej działalności. Porównanie na przestrzeni lat Tabela 12 Liczba łóżek wg rodzaju prowadzonej działalności opiekuńczej. Porównanie na przestrzeni lat Tabela 13. Liczba pacjentów/hospitalizowanych z podziałem na rodzaj sprawowanej opieki. Porównanie na przestrzeni lat Tabela 14. Liczba podopiecznych/pacjentów i usług szpitalnych wg rodzaju prowadzonej działalności. Porównanie na przestrzeni lat Spis wykresów Wykres 1. Dzieła opiekuńcze wg rodzaju prowadzonej działalności. Rok Wykres 2. Dzieła opiekuńcze, które przesłały dane wg położenia geograficznego. Rok Wykres 3. Kategorie pracowników w dziełach opiekuńczych. Rok Wykres 4. Liczba wolontariuszy z podziałem na rodzaj (ze stowarzyszeń należących i nienależących do Zakonu) oraz z podziałem na kontynenty. Rok Wykres 5. Liczba dzieł wg rodzaju prowadzonej działalności. Porównanie na przestrzeni lat Wykres 6. Liczba łóżek wg rodzaju prowadzonej działalności opiekuńczej. Porównanie na przestrzeni lat

3 Wykres 7. Liczba pacjentów/hospitalizowanych z podziałem na rodzaj sprawowanej opieki. Porównanie na przestrzeni lat Wykres 8. Liczba podopiecznych/pacjentów i usług szpitalnych wg rodzaju prowadzonej działalności. Porównanie na przestrzeni lat

4 Wprowadzenie W celu zebrania danych dotyczących działalności opiekuńczej Zakonu św. Jana Bożego w roku 2013, zostały wysłane kwestionariusze do 367 dzieł. W sumie zostało odesłanych 348 kwestionariuszy, 19 natomiast nie wróciło. Podział na prowincje w zależności od ilości wypełnionych kwestionariuszy został przedstawiony w Tabeli 1. Tabela 1. Podział na prowincje wg ilości wypełnionych kwestionariuszy. Rok 2013.PROWINCJA PROWINCJA WYPEŁNIONE NIEWYPEŁNIONE LICZBA DZIEŁ % ODESŁANYCH KWESTIONARIUSZY KURIA GENERALNA % PROWINCJA AFRYKAŃSKA % PROWINCJA ANDALUZYJSKA % PROWINCJA ARAGOŃSKA % PROWINCJA KOREAŃSKA % PROWINCJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH % PROWINCJA KOLUMBIJSKA % PROWINCJA FRANCUSKA % PROWINCJA INDYJSKA % PROWINCJA POLSKA % PROWINCJA PORTUGALSKA % PROWINCJA RZYMSKA % PROWINCJA PŁD. AMERYKI PŁD % PROWINCJA AUSTRIACKA % PROWINCJA ZACHODNIA EUROPY % PROWINCJA KASTYLIJSKA % PPRWINCJA LOMBARDZKO WENECKA % PROWINCJA BAWARSKA % PROWINCJA PŁN. AMERYKI POŁUDNIOWEJ % PROWINCJA WIETNAMSKA % PROWINCJA MEKSYKU I AMERYKI PŁD % WICEPROWINCJA AFRYKI % Razem % Niniejsza analiza dotyczy więc 348 dzieł, które przekazały informacje poprzez odpowiednią stronę internetową lub wysłały odpowiedzi poprzez bądź tradycyjną pocztę. Dane te odzwierciedlają sytuację w 95% dzieł Zakonu. Zostały uwzględnione wszystkie dostępne dane, choć niektóre dzieła, mimo że odesłały kwestionariusze i udzieliły odpowiedzi na większość pytań, nie wypełniły wszystkich wymaganych pól. W odniesieniu do 296 dzieł posiadamy informacje o formie własności/zarządzania: 86% jest własnością Zakonu 4% jest współwłasnością Zakonu i innych podmiotów, 10% jest zarządzanych w imieniu innych podmiotów. 3

5 Dostępne są dane dotyczące formy własności/zarządzania lub sposobu prowadzenia 293 dzieł. W dziełach należących do Zakonu w 68% przypadków dyrektorem generalnym jest osoba świecka, w 20% przypadków jest to przeor wspólnoty, w pozostałych przypadkach brat należący do Zakonu (12%). Dzieła będące współwłasnością z innymi podmiotami: 18% jest kierowanych przez brata należącego do Zakonu, 82% przez osobę świecką, natomiast w żadnym przypadku dzieło nie jest kierowane przez przeora wspólnoty. Pozostałe 29 dzieł, które są zarządzane w imieniu innego podmiotu: 83% jest kierowanych przez osobę świecką, 7% przez brata zakonnego i 10% przez przeora wspólnoty. Podział wszystkich 367 dzieł wg rodzaju sprawowanej opieki: A. 84 szpitale (wypełnionych kwestionariuszy 79), B. 52 dzieła nieszpitalne (podstawowych) (wypełnionych kwestionariuszy 50), C. 59 dzieł dla chorych psychicznie (wypełnionych kwestionariuszy 56), D. 78 dzieł dla niepełnosprawnych fizycznie, intelektualnie, psychicznie i sensorycznie (wypełnionych kwestionariuszy 74), E. 53 dzieła dla osób starszych (wypełnionych kwestionariuszy 49), F. 41 innych dzieł społeczno opiekuńczych (wypełnionych kwestionariuszy 40). Wykres 1. Dzieła opiekuńcze wg rodzaju prowadzonej działalności. Rok A= Szpitale B= Dzieła nieszpitalne (podstawowe) C= Dzieła dla chorych psychicznie 74 D= Dzieła dla niepełnosprawnych fizycznie, intelektualnie. 49 E= Dzieła dla osób starszych 1 40 F= Inne dzieła społeczno opiekuńcze NIE UDZIELIŁY ODPOWIEDZI RESPONDENCI 4

6 Tabela 2. Liczba dzieł wg rodzaju prowadzonej działalności. Rok RODZAJ OPIEKI OBECNE DZIEŁA A1 Szpitale ogólne 51 A2 Szpitale specjalistyczne 10 A A3 Szpitale dla pacjentów przewlekle chorych 14 A4 Hospicja 9 RAZEM A 84 B1 Ambulatoria i/lub pozaszpitalne przychodnie lekarskie 25 B B3 Apteki farmaceutyczne i/lub apteki ziołolecznicze 24 B4 Ośrodki rekonwalescencyjne i sanatoria 3 RAZEM B 52 C1 Ośrodki stałego pobytu lub stałego i dziennego pobytu dla osób chorych psychicznie 46 C C2 Ośrodki dziennego pobytu dla osób chorych psychicznie 7 C3 Zintegrowane ośrodki terytorialne dla osób chorych psychicznie 6 RAZEM C 59 D1 Ośrodki stałego pobytu lub stałego i dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych 48 D D2 Ośrodki dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych 23 D3 Zintegrowane ośrodki terytorialne dla osób niepełnosprawnych 7 RAZEM D 78 E1 Ośrodki stałego pobytu lub stałego i dziennego pobytu dla osób starszych 36 E E2 Ośrodki dziennego pobytu dla osób starszych 17 RAZEM E 53 F1 Ośrodki stałego pobytu lub stałego i dziennego pobytu dla osób z problemami finansowymi i społecznymi 16 F2 Ośrodki dziennego pobytu dla osób z problemami finansowymi i społecznymi 6 F3 Ośrodki dla nieletnich sprawiających problemy wychowawcze i/lub rodzinne 2 F F4 Wspólnoty terapeutyczne dla osób uzależnionych 5 F5 Domy wakacyjne dla pacjentów 3 F6 Inne ośrodki 9 RAZEM F 41 Razem 367 Biorąc pod uwagę podział na kontynenty, w roku 2013 większość z 367 dzieł znajdowało się w Europie (70% dzieł), następnie w Ameryce Środkowej i Południowej (13% dzieł), Azji (9% dzieł) Afryce (6% dzieł) i w USA (2% dzieł). 5

7 Wykres 2. Dzieła opiekuńcze, które przesłały dane wg położenia geograficznego. Rok Liczba dzieł Afryka Ameryka Środkowa i Południowa Azja Europa USA NIE ODPOWIEDZIAŁY ODPOWIEDZIAŁY

8 Liczba łóżek, pacjentów i zabiegów W roku 2013 było dostępnych w sumie łóżek, z których skorzystało pacjentów, co daje w sumie około 29 milionów dni szpitalnych/zabiegów. W poniższych tabelach została przedstawiona liczba łóżek, oraz liczba pacjentów z uwzględnieniem rodzaju działalności opiekuńczej i położenia geograficznego. Tabela 3. Liczba łóżek, liczba podopiecznych/pacjentów i dni szpitalne/usługi szpitalne z podziałem na prowincje. Rok PROWINCJA LICZBA DZIEŁ DZIEŁA, KTÓRE UDZIELIŁY ODPOWIEDZI LICZBA ŁÓŻEK PODOPIECZNI/ HOSPITALIZOWANI DNI SZPITALNE/ USŁUGI SZPITALNE KURIA GENERALNA PROWINCJA AFRYKAŃSKA PROWINCJA ANDALUZYJSKA PROWINCJA ARAGOŃSKA PROWINCJA AUSTRIACKA PROWINCJA BAWARSKA PROWINCJA KOREAŃSKA PROWINCJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH PROWINCJA WIETNAMSKA PROWINCJA KASTYLIJSKA PROWINCJA KOLUMBIJSKA PROWINCJA ZACHODNIA EUROPY PROWINCJA FRANCUSKA PROWINCJA INDYJSKA PPRWINCJA LOMBARDZKO WENECKA PROWINCJA MEKSYKU I AMERYKI PŁD PROWINCJA POLSKA PROWINCJA PORTUGALSKA PROWINCJA RZYMSKA PROWINCJA PŁD. AMERYKI PŁD PROWINCJA PŁN. AMERYKI POŁUDNIOWEJ WICEPROWINCJA AFRYKI Razem

9 Tabela 4. Liczba łóżek, liczba podopiecznych/pacjentów i dni szpitalne/usługi szpitalne wg rodzaju prowadzonej działalności. Rok RODZAJ OPIEKI LICZBA DZIEŁ DZIEŁA, KTÓRE UDZIELIŁY ODPOWIEDZII LICZBA ŁÓŻEK PODOPIECZNI/ HOSPITALIZOWANI DNI SZPITALNE/ USŁUGI SZPITALNE A1 Szpitale ogólne A2 Szpitale specjalistyczne A A3 Szpitale dla pacjentów przewlekle chorych A4 Hospicja B C D E F RAZEM A B1 Ambulatoria i/lub pozaszpitalne przychodnie lekarskie B3 Apteki farmaceutyczne i/lub apteki ziołolecznicze B4 Ośrodki rekonwalescencyjne i sanatoria RAZEM B C1 Ośrodki stałego pobytu lub stałego i dziennego pobytu dla osób chorych psychicznie C2 Ośrodki dziennego pobytu dla osób chorych psychicznie C3 Zintegrowane ośrodki terytorialne dla osób chorych psychicznie RAZEM C D1 Ośrodki stałego pobytu lub stałego i dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych D2 Ośrodki dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych D3 Zintegrowane ośrodki terytorialne dla osób niepełnosprawnych RAZEM D E1 Ośrodki stałego pobytu lub stałego i dziennego pobytu dla osób starszych E2 Ośrodki dziennego pobytu dla osób starszych RAZEM E F1 Ośrodki stałego pobytu lub stałego i dziennego pobytu dla osób z problemami finansowymi i społecznymi F2 Ośrodki dziennego pobytu dla osób z problemami finansowymi i społecznymi F3 Ośrodki dla nieletnich sprawiających problemy wychowawcze i/lub rodzinne F4 Wspólnoty terapeutyczne dla osób uzależnionych F5 Domy wakacyjne dla pacjentów F6 Inne ośrodki RAZEM F Razem

10 Tabela 5. Liczba łóżek, liczba podopiecznych/pacjentów i dni szpitalne/usługi szpitalne wg położenia geograficznego. Rok Afryka KONTYNENT KRAJ LICZBA DZIEŁ DZIEŁA RESPONDENCI LICZBA ŁÓŻEK PODOPIECZNI/PACJENCI HOSPITALIZOWANI DNI SZPITALNE/USŁUGI SZPITALNE Benin Kamerun Ghana Kenia Liberia Madagaskar Malawi Mauritius Mozambik Senegal Sierra Leone Togo 2 0 Zambia 1 1 Razem Afryka Ameryka Środkowa i Południowa Argentyna Boliwia Brazylia Chile Kolumbia Kuba 3 0 Ekwador Honduras Meksyk Peru Wenezuela Razem Ameryka Środkowa i Południowa Azja Chiny Indie Izrael Japonia Korea Filipiny Korea Południowa Timor Wschodni Wietnam Razem Azja Europa Austria Chorwacja Czechy Francja Niemcy Węgry Irlandia Włochy Polska Portugalia Słowacja Hiszpania Wielka Brytania Razem Europa USA Stany Zjednoczone Razem USA Razem

11 Personel W dziełach było zatrudnionych w sumie osób, z czego: bracia należący do Zakonu 414, inni zakonnicy 323, personel świecki i specjaliści świeccy Oprócz specjalistów świeckich, należy zauważyć, że dla 348 dzieł wypełniających kwestionariusz, w firmach zewnętrznych pracowało łącznie różnego rodzaju pracowników. Dodatkowe informacje zostały przedstawione w Tabelach 6, 7 i 8. Tabela 6. Liczba pracowników wg rodzaju prowadzonej działalności. Rok RODZAJ OPIEKI LICZBA DZIEŁ DZIEŁA, KTÓRE UDZIELIŁY ODPOWIEDZI BRACIA FBF INNI ZAKONNICY PERSONEL ŚWIECKI ŚWIECCY KONSULTANCI RAZEM PERSONEL A1 Szpital ogólny A2 Szpital specjalistyczny A A3 Szpital dla pacjentów przewlekle chorych A4 Hospicja RAZEM A B1 Ambulatoria i/lub pozaszpitalne przychodnie lekarskie B B3 Apteki farmaceutyczne i/lub apteki ziołolecznicze B4 Ośrodki rekonwalescencyjne i sanatoria RAZEM B C D E C1 Ośrodki stałego pobytu lub stałego i dziennego pobytu dla osób chorych psychicznie C2 Ośrodki dziennego pobytu dla osób chorych psychicznie C3 Zintegrowane ośrodki terytorialne dla osób chorych psychicznie RAZEM C D1 Ośrodki stałego pobytu lub stałego i dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych D2 Ośrodki dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych D3 Zintegrowane ośrodki terytorialne dla osób niepełnosprawnych RAZEM D E1 Ośrodki stałego pobytu lub stałego i dziennego pobytu dla osób starszych E2 Ośrodki dziennego pobytu dla osób starszych RAZEM E F F1 Ośrodki stałego pobytu lub stałego i dziennego pobytu dla osób z problemami finansowymi i społecznymi F2 Ośrodki dziennego pobytu dla osób z problemami finansowymi i społecznymi F3 Ośrodki dla nieletnich sprawiających problemy wychowawcze i/lub rodzinne F4 Wspólnoty terapeutyczne dla osób uzależnionych F5 Domy wakacyjne dla pacjentów F6 Inne ośrodki RAZEM F Razem

12 Wykres 3. Kategorie pracowników w dziełach opiekuńczych. Rok Tabela 7. Liczba pracowników w poszczególnych prowincjach. Rok PROWINCJA LICZBA DZIEŁ LICZBA DZIEŁ UDZIELAJĄCYCH ODPOWIEDZI BRACIA FBF INNI ZAKONNICY PERSONEL ŚWIECKI ŚWIECCY SPECJALIŚCI RAZEM PERSONEL KURIA GENERALNA PROWINCJA AFRYKAŃSKA PROWINCJA ANDALUZYJSKA PROWINCJA ARAGOŃSKA PROWINCJA AUSTRIACKA PROWINCJA BAWARSKA PROWINCJA KOREAŃSKA PROWINCJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH PROWINCJA WIETNAMSKA PROWINCJA KASTYLIJSKA PROWINCJA KOLUMBIJSKA PROWINCJA ZACHODNIA EUROPY PROWINCJA FRANCUSKA PROWINCJA INDYJSKA PPRWINCJA LOMBARDZKO WENECKA PROWINCJA MEKSYKU I AMERYKI PŁD PROWINCJA POLSKA PROWINCJA PORTUGALSKA PROWINCJA RZYMSKA PROWINCJA PŁD. AMERYKI PŁD PROWINCJA PŁN. AMERYKI POŁUDNIOWEJ WICEPROWINCJA AFRYKI Razem

13 Tabela 8. Liczba pracowników w różnych obszarach geograficznych. Rok KONTYNENT KRAJ OBECNE DZIEŁA DZIEŁA, KTÓRE UDZIELIŁY ODPOWIEDZI BRACIA FBF INNI ZAKONNICY PERSONEL ŚWIECKI SPECJALIŚCI ŚWIECCY RAZEM PERSONEL Benin Kamerun Ghana Kenia Liberia Madagaskar Afryka Malawi Mauritius Mozambik Senegal Sierra Leone Togo Zambia Razem Afryka Argentyna Boliwia Brazylia Chile Kolumbia Ameryka Środkowa i Południowa Kuba Ekwador Honduras Meksyk Peru Wenezuela Razem Ameryka Środkowa i Południowa Chiny Indie Izrael Japonia Azja Korea Filipiny Korea Południowa Timor Wschodni Wietnam Razem Azja Austria Chorwacja Czechy Francja Niemcy Węgry Europa Irlandia Włochy Polska Portugalia Słowacja Hiszpania Wielka Brytania Razem Europa USA Stany Zjednoczone Razem USA Razem

14 Wolontariusze Wszystkich wolontariuszu w dziełach Zakonu było w sumie W tabelach 9 i 10 jest przedstawiony podział wolontariuszy wg prowincji i rodzaju prowadzonej działalności. W dziełach, które odesłały kwestionariusze, wolontariuszy OH było obecnych więcej niż jeden raz w tygodniu, a mniej niż jeden raz w tygodniu 800. Wolontariuszy z innych stowarzyszeń, obecnych więcej niż jeden raz w tygodniu było 3.184, mniej niż jeden raz w tygodniu Na wykresie 4 przedstawiona jest liczba wolontariuszy ze stowarzyszeń należących i nienależących do Zakonu na 5 kontynentach, na których obecny jest Zakon. Tabela 9 Liczba wolontariuszy z podziałem na prowincje Rok 2013 PROWINCJA LICZBA WOLONTARIUSZY ZE STOWARZYSZEŃ ZAKONU FBF OBECNYCH RAZ LUB WIĘCEJ NIŻ JEDEN RAZY W TYGODNIU LICZBA WOLONTARIUSZY Z INNYCH STOWARZYSZEŃ OBECNYCH RAZ LUB WIĘCEJ NIŻ JEDEN RAZY W TYGODNIU LICZBA WOLONTARIUSZY ZE STOWARZYSZEŃ ZAKONU FBF OBECNYCH MNIEJ NIŻ JEDEN RAZ W TYGODNIU LICZBA WOLONTARIUSZY Z INNYCH STOWARZYSZEŃ OBECNYCH MNIEJ NIŻ JEDEN RAZ W TYGODNIU ŁĄCZNA LICZBA WOLONTARIUSZY KURIA GENERALNA PROWINCJA AFRYKAŃSKA PROWINCJA ANDALUZYJSKA PROWINCJA ARAGOŃSKA PROWINCJA AUSTRIACKA PROWINCJA BAWARSKA PROWINCJA KOREAŃSKA PROWINCJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH PROWINCJA WIETNAMSKA PROWINCJA KASTYLIJSKA PROWINCJA KOLUMBIJSKA PROWINCJA ZACHODNIA EUROPY PROWINCJA FRANCUSKA PROWINCJA INDYJSKA PPRWINCJA LOMBARDZKO WENECKA PROWINCJA MEKSYKU I AMERYKI PŁD PROWINCJA POLSKA PROWINCJA PORTUGALSKA PROWINCJA RZYMSKA PROWINCJA PŁD. AMERYKI PŁD PROWINCJA PŁN. AMERYKI POŁUDNIOWEJ WICEPROWINCJA AFRYKI RAZEM

15 Tabela 10 Liczba wolontariuszy wg rodzaju prowadzonej działalności Rok 2013 RODZAJ OPIEKI LICZBA WOLONTARIUSZY ZAKONU FBF OBECNYCH RAZ LUB WIĘCEJ NIŻ JEDEN RAZY W TYGODNIU LICZBA WOLONTARIUSZY Z INNYCH STOWARZYSZEŃ OBECNYCH RAZ LUB WIĘCEJ NIŻ JEDEN RAZY W TYGODNIU LICZBA WOLONTARIUSZY ZE STOWARZYSZEŃ ZAKONU FBF OBECNYCH MNIEJ NIŻ JEDEN RAZ W TYGODNIU LICZBA WOLONTARIUSZY Z INNYCH STOWARZYSZEŃ OBECNYCH MNIEJ NIŻ JEDEN RAZ W TYGODNIU ŁĄCZNA LICZBA WOLONTARIU SZY A1 Szpitale ogólne A2 Szpitale specjalistyczne A A3 Szpitale dla pacjentów przewlekle chorych A4 Hospicja RAZEM A B1 Ambulatoria i/lub pozaszpitalne przychodnie lekarskie B B3 Apteki farmaceutyczne i/lub apteki ziołolecznicze B4 Ośrodki rekonwalescencyjne i sanatoria RAZEM B C1 Ośrodki stałego pobytu lub stałego i dziennego pobytu dla osób chorych psychicznie C C2 Ośrodki dziennego pobytu dla osób chorych psychicznie C3 Zintegrowane ośrodki terytorialne dla osób chorych psychicznie RAZEM C D1 Ośrodki stałego pobytu lub stałego i dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych D D2 Ośrodki dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych D3 Zintegrowane ośrodki terytorialne dla osób niepełnosprawnych RAZEM D E1 Ośrodki stałego pobytu lub stałego i dziennego pobytu dla osób starszych E E2 Ośrodki dziennego pobytu dla osób starszych RAZEM E F1 Ośrodki stałego pobytu lub stałego i dziennego pobytu dla osób z problemami finansowymi i społecznymi F2 Ośrodki dziennego pobytu dla osób z problemami finansowymi i społecznymi F3 Ośrodki dla nieletnich sprawiających problemy wychowawcze i/lub rodzinne F F4 Wspólnoty terapeutyczne dla osób uzależnionych F5 Domy wakacyjne dla pacjentów F6 Inne ośrodki RAZEM F Razem

16 Wykres 4. Liczba wolontariuszy z podziałem na rodzaj (ze stowarzyszeń należących i nienależących do Zakonu) oraz z podziałem na kontynenty. Rok USA Europa Azja America Środkowa i Południowa Afryka Afryka America Środkowa i Azja Europa USA Południowa WOLONTARIUSZE FBF INNI WOLONTARIUSZE

17 Kształcenie i formacja Poniższe informacje obejmują jedynie dzieła realizujące inicjatywy formacyjne i edukacyjne. A. Działalność szpitalna C. Dzieła dla chorych psychicznie E. Dzieła do osób starszych F. Pozostałe dzieła społeczno opiekuńcze Spośród 45 dzieł typu A, które udzieliły odpowiedzi, 7 potwierdziło prowadzenie kształcenia akademickiego dla personelu pielęgniarskiego, które trwa średnio 3 lata. Średnia liczba dostępnych miejsc wynosi 80. Szkoły przygotowania zawodowego dla personelu pielęgniarskiego są prowadzone w 8 dziełach. Średni okres nauczania wynosi 2 lata, średnia liczba dostępnych miejsc wynosi 56. Szkołę przygotowania zawodowego dla techników rehabilitacji prowadzi tylko jedno dzieło, okres nauczania wynosi 1 rok i dysponuje 12 miejscami. Spośród 36 dzieł typu C, które udzieliły odpowiedzi, jedno dzieło zajmuje się formacją akademicką personelu pielęgniarskiego, średni czas nauczania wynosi 2 lata i dysponuje 69 miejscami. Szkoły przygotowania zawodowego dla personelu pielęgniarskiego są prowadzone w 1 dziele. Średni okres nauczania wynosi 2 lata, średnia liczba dostępnych miejsc wynosi 69. Spośród 14 dzieł typu E, które udzieliły odpowiedzi, jedno dzieło zajmuje się zawodowym kształceniem techników biomedycznych, nie podano jednak informacji o czasie trwania i ilości dostępnych miejsc. Spośród 14 dzieł typu F, które udzieliły odpowiedzi, jedno dzieło zajmuje się zawodowym kształceniem personelu pielęgniarskiego, średni czas nauczania wynosi 1 rok i dysponuje 40 miejscami. Źródła finansowania Około 51% środków otrzymywanych przez dzieła, które udzieliły odpowiedzi (327 na 367), pochodzi od państwa, administracji lokalnej lub innych podmiotów państwowych, natomiast 23% od pacjentów płacących za świadczenia, firm i ubezpieczycieli prywatnych, 7% pochodzi od organizacji dobroczynnych a pozostałe 7% z innych źródeł. W odniesieniu do źródeł finansowania inwestycji podjętych w roku 2013, dzieła udzielające odpowiedzi informują, że: 39% pochodziło ze środków własnych dzieł, 9% ze środków rządowych lub innych podmiotów państwowych, 3 % od osób prywatnych a 11% ze środków wspólnych Zakonu. 16

18 Współpraca partnerska 12,8% spośród 233 dzieł udzielających odpowiedzi potwierdza, że w roku 2013 nawiązały współpracę partnerską z innymi dziełami Zakonu, natomiast jedynie 4 dzieła nawiązały współpracę z innymi prowincjami Zakonu. 17

19 Porównanie na przestrzeni lat Poniższe wykresy i tabele przedstawiają porównanie najważniejszych danych dotyczących działalności opiekuńczej na przestrzeni lat. Tabela 11. Liczba dzieł wg rodzaju prowadzonej działalności. Porównanie na przestrzeni lat. RODZAJ OPIEKI A1 Szpitale ogólne A2 Szpitale specjalistyczne A A3 Szpitale dla pacjentów przewlekle chorych A4 Hospicja RAZEM A B1 Ambulatoria i/lub pozaszpitalne przychodnie lekarskie B3 Apteki farmaceutyczne i/lub apteki ziołolecznicze B B4 Ośrodki rekonwalescencyjne i sanatoria RAZEM B C1 Ośrodki stałego pobytu lub stałego i dziennego pobytu dla osób chorych psychicznie C2 Ośrodki dziennego pobytu dla osób chorych psychicznie C C3 Zintegrowane ośrodki terytorialne dla osób chorych psychicznie RAZEM C D1 Ośrodki stałego pobytu lub stałego i dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych D2 Ośrodki dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych D D3 Zintegrowane ośrodki terytorialne dla osób niepełnosprawnych RAZEM D E1 Ośrodki stałego pobytu lub stałego i dziennego pobytu dla osób starszych E E2 Ośrodki dziennego pobytu dla osób starszych RAZEM E F1 Ośrodki stałego pobytu lub stałego i dziennego pobytu dla osób z problemami finansowymi i społecznymi F2 Ośrodki dziennego pobytu dla osób z problemami finansowymi i społecznymi F3 Ośrodki dla nieletnich sprawiających problemy wychowawcze i/lub rodzinne F F4 Wspólnoty terapeutyczne dla osób uzależnionych F5 Domy wakacyjne dla pacjentów F6 Inne ośrodki RAZEM F Razem Wykres 5. Liczba dzieł wg rodzaju prowadzonej działalności. Porównanie na przestrzeni lat. 18

20 Tabela 12 Liczba łóżek wg rodzaju prowadzonej działalności opiekuńczej. Porównanie na przestrzeni lat. RODZAJ OPIEKI A1 Szpitale ogólne A2 Szpitale specjalistyczne A A3 Szpitale dla pacjentów przewlekle chorych A4 Hospicja RAZEM A B1 Ambulatoria i/lub pozaszpitalne przychodnie lekarskie B B3 Apteki farmaceutyczne i/lub apteki ziołolecznicze B4 Ośrodki rekonwalescencyjne i sanatoria RAZEM B C1 Ośrodki stałego pobytu lub stałego i dziennego pobytu dla osób chorych psychicznie C C2 Ośrodki dziennego pobytu dla osób chorych psychicznie C3 Zintegrowane ośrodki terytorialne dla osób chorych psychicznie RAZEM C D1 Ośrodki stałego pobytu lub stałego i dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych D D2 Ośrodki dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych D3 Zintegrowane ośrodki terytorialne dla osób niepełnosprawnych RAZEM D E1 Ośrodki stałego pobytu lub stałego i dziennego pobytu dla osób starszych E E2 Ośrodki dziennego pobytu dla osób starszych RAZEM E F1 Ośrodki stałego pobytu lub stałego i dziennego pobytu dla osób z problemami finansowymi i społecznymi F2 Ośrodki dziennego pobytu dla osób z problemami finansowymi i społecznymi F3 Ośrodki dla nieletnich sprawiających problemy wychowawcze i/lub rodzinne F F4 Wspólnoty terapeutyczne dla osób uzależnionych F5 Domy wakacyjne dla pacjentów F6 Inne ośrodki RAZEM F Razem Wykres 6. Liczba łóżek wg rodzaju prowadzonej działalności opiekuńczej. Porównanie na przestrzeni lat. 19

21 Tabela 13. Liczba pacjentów/hospitalizowanych z podziałem na rodzaj sprawowanej opieki. Porównanie na przestrzeni lat. RODZAJ OPIEKI A1 Szpitale ogólne A2 Szpitale specjalistyczne A A3 Szpitale dla pacjentów przewlekle chorych A4 Hospicja RAZEM A B1 Ambulatoria i/lub pozaszpitalne przychodnie lekarskie B B3 Apteki farmaceutyczne i/lub apteki ziołolecznicze B4 Ośrodki rekonwalescencyjne i sanatoria RAZEM B C1 Ośrodki stałego pobytu lub stałego i dziennego pobytu dla osób chorych psychicznie C C2 Ośrodki dziennego pobytu dla osób chorych psychicznie C3 Zintegrowane ośrodki terytorialne dla osób chorych psychicznie RAZEM C D1 Ośrodki stałego pobytu lub stałego i dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych D D2 Ośrodki dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych D3 Zintegrowane ośrodki terytorialne dla osób niepełnosprawnych RAZEM D E1 Ośrodki stałego pobytu lub stałego i dziennego pobytu dla osób starszych E E2 Ośrodki dziennego pobytu dla osób starszych RAZEM E F1 Ośrodki stałego pobytu lub stałego i dziennego pobytu dla osób z problemami finansowymi i społecznymi F2 Ośrodki dziennego pobytu dla osób z problemami finansowymi i społecznymi F3 Ośrodki dla nieletnich sprawiających problemy wychowawcze i/lub rodzinne F F4 Wspólnoty terapeutyczne dla osób uzależnionych F5 Domy wakacyjne dla pacjentów F6 Inne ośrodki RAZEM F Razem Wykres 7. Liczba pacjentów/hospitalizowanych z podziałem na rodzaj sprawowanej opieki. Porównanie na przestrzeni lat. 20

22 Tabela 14. Liczba podopiecznych/pacjentów i usług szpitalnych wg rodzaju prowadzonej działalności. Porównanie na przestrzeni lat. RODZAJ OPIEKI A1 Szpitale ogólne A2 Szpitale specjalistyczne A A3 Szpitale dla pacjentów przewlekle chorych A4 Hospicja RAZEM A B1 Ambulatoria i/lub pozaszpitalne przychodnie lekarskie B B3 Apteki farmaceutyczne i/lub apteki ziołolecznicze B4 Ośrodki rekonwalescencyjne i sanatoria RAZEM B C1 Ośrodki stałego pobytu lub stałego i dziennego pobytu dla osób chorych psychicznie C C2 Ośrodki dziennego pobytu dla osób chorych psychicznie C3 Zintegrowane ośrodki terytorialne dla osób chorych psychicznie RAZEM C D1 Ośrodki stałego pobytu lub stałego i dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych D D2 Ośrodki dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych D3 Zintegrowane ośrodki terytorialne dla osób niepełnosprawnych RAZEM D E1 Ośrodki stałego pobytu lub stałego i dziennego pobytu dla osób starszych E E2 Ośrodki dziennego pobytu dla osób starszych RAZEM E F1 Ośrodki stałego pobytu lub stałego i dziennego pobytu dla osób z problemami finansowymi i społecznymi F2 Ośrodki dziennego pobytu dla osób z problemami finansowymi i społecznymi F3 Ośrodki dla nieletnich sprawiających problemy wychowawcze i/lub rodzinne F F4 Wspólnoty terapeutyczne dla osób uzależnionych F5 Domy wakacyjne dla pacjentów F6 Inne ośrodki RAZEM F Razem Wykres 8. Liczba podopiecznych/pacjentów i usług szpitalnych wg rodzaju prowadzonej działalności. Porównanie na przestrzeni lat. 21

ZAKON SZPITALNY ŚW. JANA BOŻEGO

ZAKON SZPITALNY ŚW. JANA BOŻEGO ZAKON SZPITALNY ŚW. JANA BOŻEGO Dane na dzień 31-12-2014 Sekretariat Generalny Zakon razem z nowicjuszami liczy 1099 Braci, którzy przynależą do następujących Prowincji zakonnych: PROWINCJA Profesi Profesi

Bardziej szczegółowo

ZAKON SZPITALNY ŚW. JANA BOŻEGO

ZAKON SZPITALNY ŚW. JANA BOŻEGO ZAKON SZPITALNY ŚW. JANA BOŻEGO Dane na dzień 31-12-2013 Sekretariat Generalny Zakon razem z nowicjuszami liczy 1124 Braci, którzy przynależą do następujących Prowincji zakonnych: PROWINCJA Profesi Profesi

Bardziej szczegółowo

ZAKON SZPITALNY ŚW. JANA BOŻEGO

ZAKON SZPITALNY ŚW. JANA BOŻEGO ZAKON SZPITALNY ŚW. JANA BOŻEGO Dane na dzień 31-12-2008 Sekretariat Generalny Zakon liczy razem z Nowicjuszami 1232 Braci, którzy przynależą do następujących Prowincji zakonnych: PROWINCJA Profesi Profesi

Bardziej szczegółowo

ZAKON SZPITALNY ŚW. JANA BOŻEGO

ZAKON SZPITALNY ŚW. JANA BOŻEGO ZAKON SZPITALNY ŚW. JANA BOŻEGO Dane na dzień 31-12-2009 Sekretariat Generalny Zakon liczy razem z Nowicjuszami 1204 Braci, którzy przynależą do następujących Prowincji zakonnych: PROWINCJA Profesi Profesi

Bardziej szczegółowo

3) presentacja głównych danych w porównaniu długoterminowym (1962 2012)

3) presentacja głównych danych w porównaniu długoterminowym (1962 2012) Dane Statystyczne z 212 roku przedstawione są w 4 ujęciach: 1) podzielone według rodzajów dzieł (23 212) 2) pogrupowane wedłung kategorii dzieł (23 212) 3) presentacja głównych danych w porównaniu długoterminowym

Bardziej szczegółowo

KAPITUŁA GENERALNA RODZINA ŚW. JANA BOŻEGO W SŁUŻBIE SZPITALNICTWU. FATIMA, 22 październik 9 listopad PROGRAM

KAPITUŁA GENERALNA RODZINA ŚW. JANA BOŻEGO W SŁUŻBIE SZPITALNICTWU. FATIMA, 22 październik 9 listopad PROGRAM KAPITUŁA GENERALNA RODZINA ŚW. JANA BOŻEGO W SŁUŻBIE SZPITALNICTWU FATIMA, 22 październik 9 listopad PROGRAM NIEDZIELA, 21 PAŹDZIERNIKA Przyjazd delegatów do Fatimy PONIEDZIAŁEK, 22 PAŹDZIERNIKA Dzień

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH

STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH ZaЁ cznik nr 1 do OSR Proj. ustawy o cudzoziemcach STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH Nazwa placсwki: WSZYSTKIE Cel wydania: WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Dane statystyczne z 2011 roku przedstawione są w trzech ujęciach:

Dane statystyczne z 2011 roku przedstawione są w trzech ujęciach: Dane statystyczne z 211 roku przedstawione są w trzech ujęciach: 1. podzielone według rodzajów dzieł (23-211) 2. pogrupowane według kategorii dzieł (23-211) 3. prezentacja głównych danych w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Ameryka Północna i Środkowa

Ameryka Północna i Środkowa Ameryka Północna i Środkowa Bahamy - - Barbados - - Bermudy - - Dominikana - Grenada - - Jamajka - Kanada - błonica, tężec, polio - Kostaryka - tężec, polio; dur Kuba - Meksyk - ; Nikaragua - WZW b; Trynidad

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 29 poz. 271 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

Dz.U Nr 29 poz. 271 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1999 Nr 29 poz. 271 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowego zakazu obrotu z zagranicą substancjami

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych VOIP

Cennik połączeń telefonicznych VOIP SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250 20 11 email: biuro@sl-net.pl strona. www.sl-net.pl Cennik połączeń telefonicznych VOIP Usługi Netto Cena za usługę Brutto Połączenia

Bardziej szczegółowo

DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH ).2017)

DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH ).2017) DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (2-8.0.09.2017).2017) p 2004307273 Pieśń ludowa afgańska 386 Muzyka afgańska 0a1006655x p 2004307277 Pieśń ludowa Dagestanu 386 Muzyka Dagestanu

Bardziej szczegółowo

Globalne występowanie nadwagi i otyłości u dorosłych według regionu

Globalne występowanie nadwagi i otyłości u dorosłych według regionu Kraj zgromadzen ia danych Globalne występowanie nadwagi i otyłości u dorosłych według regionu Kraj / region Wielkoś ć badania Kategoria % BMI 25-29,9 % BMI 30+ % BMI 25- % BMI 30+ 29,9 Region europejski

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI

Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI część Znaczki Pocztowe Koperty FDC Datowniki Okolicznościowe z Wiatrakiem Właściciel KOLEKCJI: Wiesław Szkopek Wydanie VII / 11 2015 eksponaty filatelistyczne w Kolekcji

Bardziej szczegółowo

Główne kierunki handlu ropą naftową w 2008 r. [mln ton]

Główne kierunki handlu ropą naftową w 2008 r. [mln ton] ROPA: poszukiwania, wydobycie, sprzedaż Główne kierunki handlu ropą naftową w [mln ton] 318.5 43.4 22.4 24.4 23.8 121.7 127.6 49.5 196.9 90.9 101.3 32.6 64.7 92.0 119.7 25.4 53.1 21.4 107.6 119.4 44.5

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 15.04.2015 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Afganistan 1,22 zł 1,50 zł 2. Albania 0,65 zł 0,80 zł 3.

Bardziej szczegółowo

Trudna droga do zgodności

Trudna droga do zgodności Trudna droga do zgodności Starania na rzecz etycznego wzrostu 13. Światowe Badanie Nadużyć Gospodarczych czerwiec 2014 Spis treści Nadużycia i korupcja problem maleje? Nieetyczne zachowania mają się dobrze

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI

Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI część Znaczki Pocztowe Koperty FDC Datowniki Okolicznościowe z Wiatrakiem Właściciel KOLEKCJI: Wiesław Szkopek Wydanie VIII / 05 2016 eksponaty filatelistyczne w Kolekcji

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Dziura w drodze

Ubezpieczenie Dziura w drodze Przykład szkoleniowy: Ubezpieczenie Dziura w drodze Cel algorytmu: Spółka ABC zajmuje się sprzedażą ubezpieczeń komunikacyjnych. Właśnie otrzymała nowy produkt o nazwie Dziura w drodze (zwrot kosztów za

Bardziej szczegółowo

CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES

CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES Obowiązuje od dnia 01 Lipca 2008 roku. Cennik został ustalony na podstawie przejrzystych, obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów jasnych

Bardziej szczegółowo

Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych drogą światłowodową obowiązujący od 01.10.2014 r.

Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych drogą światłowodową obowiązujący od 01.10.2014 r. SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250-20-11 email: biuro@sl-net.pl Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych

Bardziej szczegółowo

Połączenia głosowe SMS. Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B. Albania 112 TAK TAK TAK TAK B. Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze

Połączenia głosowe SMS. Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B. Albania 112 TAK TAK TAK TAK B. Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B Albania 112 TAK TAK TAK TAK B Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze 911 TAK TAK TAK TAK C Andora 112 TAK TAK TAK TAK C Angola 116 TAK TAK TAK TAK

Bardziej szczegółowo

wzw A, wzw B, żółta gorączka (febra), błonica, wścieklizna, szczepionka p/gruźlicza p/gruźlicza Australia wzw A, błonica, tężec, polio, dur brzuszny

wzw A, wzw B, żółta gorączka (febra), błonica, wścieklizna, szczepionka p/gruźlicza p/gruźlicza Australia wzw A, błonica, tężec, polio, dur brzuszny Obowiązkowe szczepienia Zalecane szczepienia Zalecane szczepienia w zależności od stopnia narażenia, charakteru pobytu, rejonu kraju Afganistan wzw A,, dur brzuszny wzw B,, szczepionka Albania wzw A,,

Bardziej szczegółowo

Określenie stref czasu w różnych krajach (Å roda, 16 sierpieå 2006) - - Ostatnia aktualizacja ()

Określenie stref czasu w różnych krajach (Å roda, 16 sierpieå 2006) - - Ostatnia aktualizacja () Określenie stref czasu w różnych krajach (Å roda, 16 sierpieå 2006) - - Ostatnia aktualizacja () W krótkofalarstwie używa się czasu uniwersalnego oznaczonego symbolem UTC. Ułatwia to wzajemną konfrontację

Bardziej szczegółowo

Szczepienia przed wyjazdem za granicę

Szczepienia przed wyjazdem za granicę Szczepienia przed wyjazdem za granicę Nazwa państwa Afganistan Albania Algieria Angola Antigua i Barbuda Arabia Saudyjska Argentyna Armenia Obowiązkowe szczepienia (Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne) szczepionka

Bardziej szczegółowo

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Konferencja Pomorski Broker Eksportowy Gdynia, 12 października 2016 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

cennik usługi telefonia internetowa tp

cennik usługi telefonia internetowa tp cennik usługi telefonia internetowa tp I. Plan VoIP tp zawsze za darmo Informacje o planie Plan VoIP tp zawsze za darmo jest dostępny wyłącznie dla Abonentów będących konsumentami w rozumieniu ustawy z

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA

CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH netto brutto Instalacja linii telefonicznej dla odbiorcy Internetu blokowe.pl 40,16 zł 49,00 zł Instalacja linii telefonicznej dla pozostałych

Bardziej szczegółowo

KA107 Współpraca z krajami partnerskimi - konkurs 2016

KA107 Współpraca z krajami partnerskimi - konkurs 2016 KA107 Współpraca z krajami partnerskimi - konkurs 2016 Katalog państw partnerskich Kraje partnerskie sąsiadujące z UE (Regiony 1-4) Bałkany Zachodnie (Region 1) w 2015/2016 19% ogółu mobilności 253 wymiany

Bardziej szczegółowo

AGER2015. DEFINING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT Polska

AGER2015. DEFINING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT Polska AGER2015 DEFINING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT Polska PROJEKT SONDAŻU Edycja 6 edycja Partner Katedra Strategii i Organizacji Zarządzania, Uniwersytet Techniczny w Monachium, Niemcy. Okres prowadzenia badań

Bardziej szczegółowo

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in. DELEGACJE KRAJOWE Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.: noclegów, przejazdu do miejsca delegowania

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej VI Spotkanie Branży Paliwowej Wrocław, 6 października 2016

Bardziej szczegółowo

Interfejs diagnostyczny LPG CNG GPL wersja USB FTDI - ProjektTECH LPG CNG GPL Diagnostic USB FTDI Interface - ProjektTECH

Interfejs diagnostyczny LPG CNG GPL wersja USB FTDI - ProjektTECH LPG CNG GPL Diagnostic USB FTDI Interface - ProjektTECH Interfejs diagnostyczny LPG CNG GPL wersja USB FTDI - ProjektTECH LPG CNG GPL Diagnostic USB FTDI Interface - ProjektTECH 2015-11-20 21:32:33.643232 2 3 Ta oferta nie stanowi informacji handlowej Adres

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 195/3

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 195/3 18.7.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 195/3 ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 679/2013 z dnia 15 lipca 2013 r. dotyczące ustalenia współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 lipca 2011 r. do

Bardziej szczegółowo

LUTY MARZEC KWIECIEŃ

LUTY MARZEC KWIECIEŃ LUTY 2.02-9.02 Islandia zimą 2.02-14.04 Rosja: bliskie spotkania z zorzą polarną 3.02-15.02 Filipiny: 7000 wysp na 7 morzach 5.02-17.02 Sudan - Królestwo Czarnych Faraonów 10.02-26.02 Ghana 10.02-2.03

Bardziej szczegółowo

Pełny cennik rozmów zagranicznych

Pełny cennik rozmów zagranicznych Pełny cennik rozmów zagranicznych Lokalizacja Cena Afganistan Alaska Albania Algieria Andora Andora komórkowe Angola Anguilla Antarktyda Antiqua i Barbuda Antyle Holenderskie Arabia Saudyjska Argentyna

Bardziej szczegółowo

Dane statystyczne z 2011 roku przedstawione są w trzech ujęciach:

Dane statystyczne z 2011 roku przedstawione są w trzech ujęciach: Dane statystyczne z 2011 roku przedstawione są w trzech ujęciach: 1. podzielone według rodzajów dzieł (2003-2011) 2. pogrupowane według kategorii dzieł (2003-2011) 3. prezentacja głównych danych w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywnościowego Coroczna publikacja przygotowana na zlecenie:

Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywnościowego Coroczna publikacja przygotowana na zlecenie: Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywnościowego 2014 Coroczna publikacja przygotowana na zlecenie: 9 lipca 2014 Agenda Omówienie Metodologia Polska w Indeksie Wyniki w ujęciu światowym Przegląd Economist

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Opracował: Marek Sobolewski (Politechnika Rzeszowska)

Plan wykładu. Opracował: Marek Sobolewski (Politechnika Rzeszowska) Plan wykładu Podczas wykładu omówione zostaną następujące kwestie związane z prognozami demograficznymi. uzasadniona zostanie konieczność prognozowania zjawisk demograficznych i ich praktyczne znaczenie;

Bardziej szczegółowo

MIEDZYNARODOWE SPOTKANIE ZAKONU SZPITALNEGO ŚW. JANA BOŻEGO MISJA EWANGELIZACYJNA I DUSZPASTERSKA ZAKONU. Rzym 7-12 listopada 2011 PROGRAM

MIEDZYNARODOWE SPOTKANIE ZAKONU SZPITALNEGO ŚW. JANA BOŻEGO MISJA EWANGELIZACYJNA I DUSZPASTERSKA ZAKONU. Rzym 7-12 listopada 2011 PROGRAM MIEDZYNARODOWE SPOTKANIE ZAKONU SZPITALNEGO ŚW. JANA BOŻEGO CELE MISJA EWANGELIZACYJNA I DUSZPASTERSKA ZAKONU Rzym 7-12 listopada 2011 PROGRAM 1. Krzewienie i promowanie ewangelizacji i duszpasterstwa

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych

Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych 1. Połączenia międzynarodowe Grupa Kraj Opłata za połączenie z telefonami Opłata za połączenie z telefonami 1 Holandia, Niemcy, Wielka Brytania, 0,25 zł 1,60

Bardziej szczegółowo

ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY

ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY FOTORADARY MAPY TOMTOM TRAFFIC ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY Usługi Fotoradary Europa i Niebezpieczne strefy TomTom są dostępne w krajach wymienionych poniżej. Z usług tych można

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus Mundus

Program Erasmus Mundus Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Program Erasmus Mundus dotychczasowe doświadczenia Warszawa, 9 lutego 2010 I etap lata 2004-2008 II etap lata 2009-2013

Bardziej szczegółowo

Kraj Prefixy Cena brutto z VAT :

Kraj Prefixy Cena brutto z VAT : Kraj Prefixy Cena brutto z VAT : Afganistan 0093 1,84 zl/min Afganistan 009370 009375 009377 009379 009378 1,93 zl/min Albania 00355 0,98 zl/min Albania 0035538 0035568 0035569 1,48 zl/min Algeria 002136

Bardziej szczegółowo

Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce

Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce Załącznik 1 C do Regulaminu Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce Lp. Nazwa kraju lub terytorium przeznaczenia przesyłek EMS Średni czas upływający między dniem wylotu z Warszawy

Bardziej szczegółowo

Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon

Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon Karta Tani Telefon daje możliwość prowadzenia tanich rozmów międzynarodowych i krajowych. Oferuje następujące typy połączeń telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Styczeń Nepal z trekkingiem Wietnam Kenia: Wielka Migracja i Parki Narodowe. Luty

Styczeń Nepal z trekkingiem Wietnam Kenia: Wielka Migracja i Parki Narodowe. Luty Styczeń 3.01-18.01 Nepal z trekkingiem 13.01-27.01 Wietnam 27.01-9.02 Kenia: Wielka Migracja i Parki Narodowe Luty 11.02-22.02 Bostwana 13.02-28.02 Birma: tam gdzie kobiety tatuują twarze 15.02-28.02 Sudan

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2005

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2005 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biiullettyn IInfforrmacyjjny Warszawa 2005 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Przestępczość ubezpieczeniowa z perspektywy firmy assistance

Przestępczość ubezpieczeniowa z perspektywy firmy assistance Przestępczość ubezpieczeniowa z perspektywy firmy assistance Szczecin, 11 12 marca 2010 No 1 Independent Worldwide Service Network for Insurance and Assistance Companies GRUPA CORIS MIĘDZYNARODOWA SIEĆ

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA-POŁUDNIE S.A. WYCIĄG Cennik Usługi Telefonicznej Multimedia Polska-Południe S.A. obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biuletyn Informacyjny Warszawa 2007 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III. Zabici

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie do Przewodnika po programie Młodzież w działaniu obowiązuje od 1 stycznia 2007 r.

Uzupełnienie do Przewodnika po programie Młodzież w działaniu obowiązuje od 1 stycznia 2007 r. Program Młodzież w działaniu UZUPEŁNIENIE do przewodnika po przewodniku po programie na rok 2007 24 stycznia 2007 D830 Uzupełnienie do Przewodnika po programie Młodzież w działaniu obowiązuje od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Internacjonalizacja obszaru nauki

Internacjonalizacja obszaru nauki Internacjonalizacja obszaru nauki Prof. dr hab. Jacek Witkoś 3 styczeń 05 Web of Science w latach 009-03 Okres analizy: 009 03 Kryterium wyszukiwania: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Social

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9

SPIS TREŚCI GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9 GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9 I PLANETA ZIEMIA. ZIEMIA JAKO CZĘŚĆ WSZECHŚWIATA 1. Pierwotne wyobrażenia o kształcie Ziemi i ich ewolucja 11 2. Wszechświat. Układ Słoneczny 12 3. Ruch obrotowy Ziemi i jego konsekwencje

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 3.01-17.01 Kenia Zachodnia z Jeziorem Wiktorii 3.01-24.01 Etiopia (Święto Objawienia Pańskiego) 8.01-23.01 Benin - Czary i religia Voo Doo

STYCZEŃ 3.01-17.01 Kenia Zachodnia z Jeziorem Wiktorii 3.01-24.01 Etiopia (Święto Objawienia Pańskiego) 8.01-23.01 Benin - Czary i religia Voo Doo STYCZEŃ 3.01-17.01 Kenia Zachodnia z Jeziorem Wiktorii 3.01-24.01 Etiopia (Święto Objawienia Pańskiego) 8.01-23.01 Benin - Czary i religia Voo Doo 11.01-24.01 Kenia Klasyczna 23.01-7.02 Birma: tam gdzie

Bardziej szczegółowo

STUDENCI RODZAJ STUDIÓW

STUDENCI RODZAJ STUDIÓW STUDENCI KRAJ ŚWIAT MIASTA RODZAJ STUDIÓW ERASMUS STYPENDIA LICZBA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH STUDIUJĄCYCH W POZNANIU - PEŁNY PROGRAM STUDIÓW 2013/2014 AMERYKA PÓŁNOCNA - USA - 214 - KANADA - 138 AFRYKA -

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu

mapy cyfrowe dla biznesu Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na czerwiec 2009 1. MapSet Polska:...3 2. MultiNet Europa:...5 3. MapSet Europa:...8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska szczegółowa

Bardziej szczegółowo

STUDENCI RODZAJ STUDIÓW

STUDENCI RODZAJ STUDIÓW STUDENCI KRAJ RODZAJ STUDIÓW MIASTA ŚWIAT ERASMUS STYPENDIA LICZBA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH - PEŁNY PROGRAM STUDIÓW 2013/2014 AMERYKA PÓŁNOCNA - USA - 214 - KANADA - 138 AFRYKA - NIGERIA - 22 - KAMERUN

Bardziej szczegółowo

Uznawanie świadectw maturalnych (stan na dzień )

Uznawanie świadectw maturalnych (stan na dzień ) Kraj Uznawanie świadectw maturalnych (stan na dzień 19.03.2014) Czy potrzebuje apostille, Konwencja haska z 5 października 1961 r. (w nawiasie data wejścia konwencji w życie w danym kraju) Czy potrzebuje

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA POLSKIEJ GOSPODARKI I WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH 2013-2014

PROMOCJA POLSKIEJ GOSPODARKI I WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH 2013-2014 PROMOCJA POLSKIEJ GOSPODARKI I WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH 2013-2014 JANUSZ PIECHOCIŃSKI Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki 2 EKSPORT MOTOR WZROSTU GOSPODARCZEGO POLSKI

Bardziej szczegółowo

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić?

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Szkolenie Urzędu Patentowego. Zarządzanie innowacją Warszawa, 12.10.2015 Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Kolegium

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2006

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2006 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biiullettyn IInfforrmacyjjny Warszawa 2006 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III.

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA - wnioski z badania ankietowego Prowadzenie współpracy międzynarodowej (w %) nie tak 28% 72% Posiadanie opracowanego

Bardziej szczegółowo

Percepcja wirtualnych interakcji z ludźmi i miejscami

Percepcja wirtualnych interakcji z ludźmi i miejscami Percepcja wirtualnych interakcji z ludźmi i miejscami Globalne badanie GfK Luty 2016 1 Globalne badanie GfK: Percepcja wirtualnych interakcji z ludźmi i miejscami 1 Metodologia 2 Wyniki globalne 3 Wyniki

Bardziej szczegółowo

- Malediwy. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Malediwy. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych I. Opłata za uzyskanie dostępu do sieci telekomunikacyjnej 4 Aktywacja linii telefonicznej dla posiadaczy

Bardziej szczegółowo

Zakon Szpitalny Świętego Jana Bożego

Zakon Szpitalny Świętego Jana Bożego Zakon Szpitalny Świętego Jana Bożego LXVII NADZWYCZAJNA KAPITUŁA GENERALNA Guadalajara (Meksyk) 9-20 listopada 2009 Przewodnik Liturgiczny 9 listopada - poniedzialek Jutrznia: Indywidualnie : Msza dedykowana

Bardziej szczegółowo

CZASOWY WWÓZ POJAZDÓW W RUCHU TURYSTYCZNYM I HANDLOWYM w oparciu o dokumenty celne CPD

CZASOWY WWÓZ POJAZDÓW W RUCHU TURYSTYCZNYM I HANDLOWYM w oparciu o dokumenty celne CPD Międzynarodowy dokument celny Carnet de Passages wystawiany zgodnie z postanowieniami Konwencji celnych (NY 1954, Geneva 1956) ujednoliconych przez Konwencję dotyczącą odprawy czasowej (Stambuł 1990) wyjeŝdŝający

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 212 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

POSTAWY PROZDROWOTNE

POSTAWY PROZDROWOTNE POSTAWY PROZDROWOTNE ne badanie GfK Styczeń 2015 1 Metodologia 2 Kraje, metodologia, wielkość próby Łącznie przebadano ponad 28,000 respondentów w wieku 15+ w 23 krajach Zastosowano wywiady online lub

Bardziej szczegółowo

1,12 0,25 1,37 12 Antarktyka 4,54 1,00 5,54 13 Antigua & Barbuda 1,12 0,25 1,37 14 Antigua & Barbuda audiotext

1,12 0,25 1,37 12 Antarktyka 4,54 1,00 5,54 13 Antigua & Barbuda 1,12 0,25 1,37 14 Antigua & Barbuda audiotext Opłaty za międzynarodowe połączenia telefoniczne Opłaty za połączenia naliczane są przez całą dobę za kaŝdą sekundę połączenia w wysokości równej 1/60 opłaty określonej w tabeli l.p. NAZWA KIERUNKU Cena

Bardziej szczegółowo

WOJEWOD i / 1 URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU

WOJEWOD i / 1 URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU 2 kr ~ if - /IO WOJEWOD i / 1 URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU t «CZERWIEC 1994 r. 2 kr ~ if - /IO WOJEWOD i / 1 URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU t «CZERWIEC 1994 r. \ t F % # I» % % * f /» \ t F % # I»

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE

AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE ZASADY MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO KATEGORII BUDŻETU NA PODSTAWIE JEDNOSTKOWYCH STAWEK RYCZAŁTOWYCH AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE 1. Zarządzanie projektem i jego wdrażanie Dofinansowanie działań organizacji

Bardziej szczegółowo

Czas gry: 20 min Liczba graczy: 2 4 Wiek: 10+

Czas gry: 20 min Liczba graczy: 2 4 Wiek: 10+ Wyprawy z geografią Czas gry: 20 min Liczba graczy: 2 4 Wiek: 10+ Ucząc się geografii, dzieci poznają życie w innych państwach. Jak wygląda krajobraz innego kraju? Jakie są jego zwyczaje i tradycje? Ilu

Bardziej szczegółowo

Kierunki migracji: USA, Indie, Pakistan, Francja, RFN

Kierunki migracji: USA, Indie, Pakistan, Francja, RFN Dane statystyczne Wzrost natężenia migracji Zmiana kontekstu migracji Rozwój komunikacji: internet, skype Nowoczesny transport Koniec zimnej wojny Globalizacja Wybuch nacjonalizmów Wydarzenia polityczne

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MIέDZYNARODOWYCH NUMERΣW KIERUNKOWYCH

WYKAZ MIέDZYNARODOWYCH NUMERΣW KIERUNKOWYCH WYKAZ MIέDZYNARODOWYCH NUMERΣW KIERUNKOWYCH Lista obejmuje kierunki po³ czeρ miύdzynarodowych dostύpne dla Abonenta Mediatel 4B Sp. z o.o. w ramach us³ug g³osowych (Preselekcja, Linia analogowa, Linia

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami Tomasz Białowąs Wysoki dynamika wymiany handlowej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eksport całkowity UE Eksport UE do Chin Import całkowity UE Import

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu

mapy cyfrowe dla biznesu Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2011 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

5a. Data wyjazdu 5b. Godz. przekroczenia granicy w dniu wyjazdu 5c. Data powrotu 5d. Godz. przekroczenia granicy w dniu powrotu

5a. Data wyjazdu 5b. Godz. przekroczenia granicy w dniu wyjazdu 5c. Data powrotu 5d. Godz. przekroczenia granicy w dniu powrotu 1. Nazwa imprezy 2. Miejsce 3. Numer pozycji kalendarza PZA 4. Termin 5. Czas pobytu za granicą: 5a. Data wyjazdu 5b. Godz. przekroczenia granicy w dniu wyjazdu 5c. Data powrotu 5d. Godz. przekroczenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2010 ROKU MARZEC 2011

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2010 ROKU MARZEC 2011 SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2010 ROKU MARZEC 2011 SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ROKU Współpraca Samorządu Województwa Opolskiego z zagranicą w roku

Bardziej szczegółowo

Finanse ubezpieczeń społecznych

Finanse ubezpieczeń społecznych Finanse ubezpieczeń społecznych Wykład 4. Procesy demograficzne a polityka społeczna Averting... rozdz. 1, Clark et al. (2004) Społeczeństwo się starzeje. Coraz więcej osób dożywa starości, ale również

Bardziej szczegółowo

Marek Gróbarczyk Warszawa, dnia marca 2016 r.

Marek Gróbarczyk Warszawa, dnia marca 2016 r. Marek Gróbarczyk Warszawa, dnia marca 2016 r. DTM.I.0222.1.2016.CP.1 Pani Jolanta Rusiniak Sekretarz Rady Ministrów za pośrednictwem Ministra Spraw Zagranicznych Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1) produkt krajowy brutto per capita 2) wskaźnik rozwoju społecznego [HDI] 3) wskaźnik ubóstwa społecznego [HPI] 5) udział zatrudnienia w usługach

1) produkt krajowy brutto per capita 2) wskaźnik rozwoju społecznego [HDI] 3) wskaźnik ubóstwa społecznego [HPI] 5) udział zatrudnienia w usługach GEOGRAFIA EKONOMICZNA MIERNIKI ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO dr Anna Bernaciak MIERNIKI ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO 1) produkt krajowy brutto per capita 2) wskaźnik rozwoju społecznego [HDI] 3)

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu

mapy cyfrowe dla biznesu Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na czerwiec 2010 1. MapSet Polska:...3 2. MultiNet Europa:...5 3. MapSet Europa:...8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska szczegółowa

Bardziej szczegółowo

CENNIK DOMOWY CENA NETTO

CENNIK DOMOWY CENA NETTO 1 Lokalne 0,09 zł 0,11 zł 2 Polska 0,09 zł 0,11 zł 3 Polska tel. kom. 0,79 zł 0,97 zł 4 Polska tel. kom.(clir) 0,69 zł 0,85 zł 5 Afganistan 2,00 zł 2,46 zł 6 Alaska 0,10 zł 0,12 zł 7 Albania 0,76 zł 0,93

Bardziej szczegółowo

- Nepal. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Nepal. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

- Hongkong. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Hongkong. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

Truphone World. Plany taryfowe Truphone World

Truphone World. Plany taryfowe Truphone World Plany taryfowe Nowa definicja telefonii komórkowej Nasza opatentowana globalna sieć zapewnia wyjątkowy komfort korzystania z usług mobilnych na całym świecie. Oznacza to większą prędkość przesyłania danych,

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na marzec 2012 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

Mobilność zawodowa 2008 r. Wyniki badania Manpower

Mobilność zawodowa 2008 r. Wyniki badania Manpower podaż popyt Mobilność zawodowa 2008 r. Wyniki badania Manpower Spis treści Badanie Mobilność zawodowa 1 Wyniki globalne 2 Aneks 10 Badanie Mobilność zawodowa Badanie Manpower Mobilność zawodowa zostało

Bardziej szczegółowo

- Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

- Wyspy Świętego Tomasza i Książęca Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń międzynarodowych

Cennik połączeń międzynarodowych Cennik połączeń telefonicznych (kwoty brutto) Abonament Ilość darmowych minut Połączenia krajowe Połączenia stacjonarne Połączenia do Plus, T-Mobile, Orange Połączenia do innych operatorów sieci komórkowych

Bardziej szczegółowo

Travel Experience. Incentive Travel - Exclusive Travel - Family Holidays

Travel Experience. Incentive Travel - Exclusive Travel - Family Holidays Travel Experience Incentive Travel - Exclusive Travel - Family Holidays Dlaczego Travel Experience? Travel Experience to firma, którą tworzą pasjonaci podróży, od wielu lat związani z branżą turystyczną

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa S.A.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa S.A. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa S.A. - stan na grudzień 2015 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 7 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska szczegółowa

Bardziej szczegółowo

Najnowsze rekomendacje WHO (2015) dot. szczepień przeciw żółtej febrze dla Afryki (L-Z) 1

Najnowsze rekomendacje WHO (2015) dot. szczepień przeciw żółtej febrze dla Afryki (L-Z) 1 Najnowsze rekomendacje WHO (2015) dot. szczepień przeciw żółtej febrze dla Afryki (L-Z) 1 Fakt, że dany kraj nie wymaga świadectwa szczepienia przeciw żółtej febrze nie znaczy, że nie występuje tam ryzyko

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2013 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo