KOSZTORYS ŚLEPY. MITAR JAN DABROWA ul. ODKRYTA 53C/5, WARSZAWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOSZTORYS ŚLEPY. MITAR JAN DABROWA ul. ODKRYTA 53C/5, WARSZAWA"

Transkrypt

1 MITAR JAN DABROWA ul. ODKRYTA C/, WARSZAWA KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE BUDYNKU WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI ADRES INWESTYCJI : ul. Pszczelińska 99 w Brwinowie INWESTOR : Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ADRES INWESTORA : ul. Pszczelińska 99, Brwinów BRANśA : remontowo - budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jan Dąbrowa DATA OPRACOWANIA : 0.0. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero i 00/00 zł Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu Docieplenie ścian zewnętrznych w bezspoinowym systemie (BSD)- w technologii tynku SILIKONOWEGO. ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE PRZYGOTOWANIA ZAPRAW KLEJOWYCH I TYNKÓW MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMOGI NORMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISO. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać kryteriom dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 0 usta wy Prawo budowlane. KOSZTY RUSZTOWAŃ: USTAWIENIE,CZAS POSTOJU I DEMONTAś NALEśY UWZGLĘDNIĆ W KOSZTACH WŁASNYCH WY KONAWCY PRAC OCIEPLENIOWYCH. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 0.0. Data zatwierdzenia Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

2 Docieplenie budynku Wymiana stolarki okiennej z funkcją rozszczelnienia KNR Wykucie z muru ościeŝnic drewnianych o pow.ponad m d. 0 m KNR Wykucie z muru ościeŝnic drewnianych o pow.do m szt d. d. KNR KNR-W 4-0 d. 0- KNR d. 0 6 KNR d. KNR d KNR d. 0 9 KNR d. Podmurowanie otworów okiennych z betonu komórkowego z wykończeniem ściany i pomalowaniem od strony piwnicy (zmniejszenie otworów okiennych). Uzupełnienie tynków wewn. kat.iii z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłoŝu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do m w miejscu z dodatkiem srodka wodoszczelnego MontaŜ okienek uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.4 m; z funkcją rozszczelnienia ( piwniczne ) z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do. m z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do.0 m z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do. m z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad. m m m m m m m m kal własna MontaŜ nawiewników okiennych higrosterowalnych szt d. KNR Wywiezienie okien z utylizacją samochodami skrzyniowymi m d. 09 na odl.do km KNR Wywiezienie okien samochodami skrzyniowymi - za kaŝdy m d. 0 nast. km Krotność = Docieplenie elewacji budynku. Ocieplenie ścian zewnętrznych KNR Osłony okien i drzwi folia polietylenowa m analiza indywidualna KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR-W KNR 0-6- KNR KNR 0-6- Rozebranie podokienników zewnętrznych m Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, gzyms dachowego, pasa międzyokienego z blachy nie nadającej się do uŝytku (rozebranie podokienników zewnętrznych, pasa podrynnowego, obróbek płyt balkonowych) Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do uŝytku Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŝytku na zwyŝkach lekką-mokrą - zeskrobanie nienośnej wierzchniej warswy tynku Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pow.odbicia do m Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii I o podłoŝach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do m w miejscu (odbicie tynków w miejscach spękań i uzupełnirnie - ok.%) lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie (gruntowanie ścian, ościeŝy grunt Bolix) m m m m m m m MontaŜ listew cokołowych lub kapinosowych m lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoŝa m Norma PRO Wersja 4.0, Marzec 00 r.

3 4 KNR 0-6- Przyklejenie płyt styropianowych do ścian (ściany - styropian m KNAUF Therm TECH Fasada gr.cm (lambda = 0.), 6 KNR 0-6- KNR 0-6- KNR KNR KNR-W KNR KNR KNR KNR KNR wycena indywidualna KNR-W - - NNRNKB - KNR-W A KNR-W - - KNR 4- - KNR 4- - KNR 4-0- KNR-W KNR KNR-W KNR-W Przyklejenie płyt styropianowych do ościeŝy ścian (płyty styropianowe gr. cm Knauf Therm Fasada XTherm (lambda 0.0), Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły (łącznik tworzywowy EJOT typu TID - T w technice termodybel - 4szt./m) - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach (siatka z włókna szklanego, - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeŝach (ościeŝa - siatka z włókna szklanego, ) Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi- dodatkowa warstwa siatki (parter - siatka z włókna szklanego, ) Obsadzenie kratek wentylacyjnych tworzywowych fi 6 cm otworach wentylacyjnych elewacji - ochrona naroŝników wypukłych kątownikiem metalowym Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nałoŝenie na podłoŝe farby gruntującej - pierwsza warstwa (gruntowanie przed wykonaniem tynku - grunt Bolix) wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŝu - ściany płaskie i powierzchnie poziome -ściany - wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŝu - ościeŝa o szer. do 0 cm (ościeŝa -plus czoła loggii ) Na filarkach okiennych dodatek za szablon imitujący cegłe pojedynczo pełną Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad cm - z blachy stalowej powlekanej (montaŝ nowych obróbek) -parapety z noskami bocznymi (z.vi) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad cm (pas podrynnowy,nadrynnowy, wydra,obróbka boczna zwyŝek_) - nadbudowy i inne Papa wierzchniego krycia gr., mm - na zakończeniu docieplenia Rury spustowe okrągłe o śr. cm - z blachy stalowej powlekanej - (montaŝ nowych rur spustowych, MontaŜ elementów rury deszczowej o śr. 0 mm - odsadzka MontaŜ elementów rury deszczowej o śr. 0 mm - rewizja - DemontaŜ i ponowny montaŝ odcinka rury Ŝeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o śr. 0 mm ( PCV) Rynny dachowe półokrągłe o śr. cm - z blachy stalowej powlekanej (montaŝ nowych rynien) Kosze- do odprowadzenia wody z rynien do rur spustowych- Dwukrotne malowanie farbą olejną Ŝeliwnych rur spustowych Przygotowanie podłoŝa i dwukrotne malowanie farbą olejną krat okiennych z prętów prostych (oczyszcznie i malowanie ) m szt m m m szt m m m m m m m m m szt szt msc m szt m m Norma PRO Wersja 4.0, Marzec 00 r.

4 4 Wyniesienie na warstwę docieplenia:instalacji odgromowej kpl wycena indywidualna znajdujące się na elewacji. Remont gzymsu dachowego z wymianą obróbki blacharskiej i rynny : przygotowanie podłoŝa, zatopienie siatki szklanej i wykonanie wyprawy zewnętrznej-silikonowej; pod pas podrynnowy ułozenie papy termozgrzewalnej 48 KNR Rozebranie obróbek blacharskich gzyms dachowego i m pasa podrynnowego, KNR KNR-W A NNRNKB - KNR KNR KNR-W KNR 0-6- KNR KNR KNR KNR Wykonanie warstwy spadkowej, wyrównanie podłoŝa z jastrychu cementowego -wierzch gzymsu sr. gr., cm Papa wierzchniego krycia gr., mm z wywinęciem na połać dachową - ułozenie na gzymsie dachowym, pasie podrynnowym (z.vi) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad cm Przygotowanie starego podłoŝa pod renowację gzymsu ( w rozwinieciu) Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pow.odbicia do m Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii I o podłoŝach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do m w miejscu (odbicie tynków w miejscach spękań i uzupełnirnie - ok.%) Przygotowanie starego podłoŝa pod renowację - jednokrotne gruntowanie Ochrona naroŝników wypukłych kątownikiem metalowym z siatką szklaną Wyrównanie i wzmocnienie gzymsu,-masa szpachlowoklejowa wzmocnioną siatką szklaną. - nałoŝenie na podłoŝe farby gruntującej - pierwsza warstwa (gruntowanie przed wykonaniem tynku - grunt Bolix) wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŝu - m m m m m m m m m m m Docieplenie i wykonanie izolacji ściany cokołowej i ścian fundamentowych 60 KNR 0-6- m lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie 6 KNR KNR KNR 0-6- KNR KNR-W A KNR 0-6- KNR KNR Przyklejenie płyt styropianowych do ścian (ściany - styropian KNAUF EXPERT Hydro F 00 gr.0cm (lambda = 0.0), ) klejona SIMPLAST KLEJ SZYBKI STYK SBSP - ochrona naroŝników wypukłych kątownikiem metalowym m m Przyklejenie warstwy siatki m Podkład gruntujący SIPLAST PRIMER, SZYBKI GRUNT SBS-ICOPAL Izolacje pionowe murów otynkowanych z jednej warstwy papy- papa FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS -ICO- PAL - ponizej poziomu terenu m m Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki -cokół m Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałoŝenie na podłoŝe farby gruntującej-cokół Wyprawa elewacyjna grubości ok., mm z gotowej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŝu na ścianach płaskich - tynk mozaikowy -cokół m m Docieplenie cokołu i wykonanie izolacji ściany cokołowj i ścian fundamentowych na gł. 0cm ponŝej poziomu terenu.4. Docieplenie cokołu Norma PRO Wersja 4.0, Marzec 00 r.

5 69 KNR Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej m na ścianach, pow.odbicia do m KNR-W KNR KNR 0-6- KNR KNR KNR 0-6- KNR 0-6- KNR KNR Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii I o podłoŝach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do m w miejscu lekką-mokrą - z zeskrobanie nienośnej wierzchniej warswy tynku lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie Przyklejenie płyt styropianowych do ścian (ściany - styropian KNAUF EXPERT Hydro F 00 gr.0cm (lambda = 0.0), ) klejona SIMPLAST KLEJ SZYBKI STYK SBS - ochrona naroŝników wypukłych kątownikiem metalowym m m m m m Przyklejenie warstwy siatki -cokół m Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki -cokół m Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałoŝenie na podłoŝe farby gruntującej-cokół Wyprawa elewacyjna grubości ok., mm z gotowej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŝu na ścianach płaskich - tynk mozaikowy -cokół m m Izolacja ściany cokołowej i fundamentowych 9 KNR Wykopy wąskoprzestrzenne,nieumocnione - m ZKNRZ Nr C - KNR KNR KNR KNR KNR - 0- ZKNRZ Nr C 0-0 KNR Oczyszczenie powierzchni murów przy uzyciu szczotek stalowych Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad m - Uzupełnienie ubytków muru zaprawą cementową z dodatkiem preparatu wodoszczelnego Ceresit CO84 Podkład gruntujący SIPLAST PRIMER, SZYBKI GRUNT SBS-ICOPAL Hydroizolacja: SIPLAST FUNDAMENT- SZYBKA IZO- LACJA pierwsza warstwa m m m m m Hydroizolacja SIPLAST FUNDAMENT.- druga warstwa m MontaŜ maty kubełkowej lub drenującej Icodren 0 szybki drenaŝ SBS Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych Z ZAGĘSZCZENIEM WARSTWAMI m m Opaska budynku - z płyt chodnikowych betonowych, 88 KNR-W Rozebranie opaski betonowej m KNR - 0- KNR KNR KNR Rowki pod obrzeŝa o wym. 0x0 cm w gruncie kat.iii-iv m ObrzeŜa betonowe o wym. 0x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. m Ława pod krawęŝniki betonowa zwykła m Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grub.po zagęszcz. m Norma PRO Wersja 4.0, Marzec 00 r.

6 9 KNR - 0- Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - za kaŝdy m dalszy cm grub.po zagęszcz. (x6) Krotność = KNR KNR Opaska z płyt betonowych xx cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem. Wywiezienie gruzu z rozbiórki spryzmowanego samochodami skrzyniowymi m m Wykończenie wejścia do budynku płytką gresową szkliwioną np.galla 0x60 cm 96 KNR 0-6- Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki - wejście do budynku m KNR NNRNKB 80- Przygotowanie podłoŝa gzymsu- gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie (z.vi) WyłoŜenie wejścia do budynku ( pod zadaszeniem) płytką gresową NOWA GALA 40X60 cm na zaprawie klejowej. m m Remont schodów (obłozenie płytką terakotową) i wymiana balustad na elewacji frontowej 99 KNR DemontaŜ balustrad schodowych m KNR NNRNKB 6-0 KNR-K- -0 anologia KNR KNR K- 0- anologia ZKNRZ NR C- 0- NNRNKB 80-0 NNRNKB 80-0 NNRNKB NNRNKB 8- MontaŜ nowej balustrady - kotwienie do podłoŝa m Wzmocnienie podłoŝa- poprzez zatopienie siatki szklanej w zaprawie klejowej -ściany boczne Wykonanie warstwy kontaktowej - Ceresit CC 8, Ceresit CN 8 -na wierzchu płyty stopniach Przygotowanie podłoŝa - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie m m m Wykonanie powłoki uszczelniającej CR-66 m Wklejenie taśmy uszczelniającej CL - na styku posadzki tarej z nową m (z.vi) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych terakotowych na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 0 m m (z.vi) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES m o wym. 0x0 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy mm (z.vi) Cokoliki, podstopnie z płytek kamionkowych na m zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 0 m (z.vi) Licowanie ścian o pow.do 0 m płytkami kamionkowymi na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm m Wymiana drzwi zewnętrznych do pom. piwnicznych 0 KNR DemontaŜ drzwi o pow.ponad m m d. analiza własna d. szt MontaŜ drzwi stalowych typu "Bema" WyposaŜenie: okucia : klamka-pochwyt; odbój, stopka podporowa,, samozamykacz GEZE 000. wym,0x,0 Panel ciepły, szyba zespolona bezpieczna. 4 Remont daszków nad wejściami do budynku i spody balkonów KNR 0-6- Przygotowanie podłoŝa - oczyszczenie mechaniczne, d.4 0 uzupełnienie ubytków KNR Rozebranie obróbek blacharskich.z blachy nie nadającej się do uŝytku d.4 4 KNR 0-6- Przygotowanie podłoŝa pod ocieplenie metodą lekkąmokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym d.4 0 jedno- m m m krotnie KNR Ochrona naroŝników kątownikiem aluminiowym - czoło i m d.4 0 boki płyty balkonowej 6 KNR Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałoŝenie na m d.4 0 podłoŝe farby gruntującej - pierwsza warstwa KNR m d KNR - 0- Obróbki przy szer.w rozw.ponad cm - z blachy powlekanej m d.4 - obróbki daszków Norma PRO Wersja 4.0, Marzec 00 r.

7 9 KNR - - Wyprofilowanie podłoŝa daszku jastrych cementowy m d KNR - -0 zatarte na ostro śr. gr.6cm - wykonanie warstwy spadkowej (ze szczytem pośrodku płyty ze spadkiem na boki) 0 KNR-W - Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m d.4 0- KNR-W - d.4 0- Rynny dachowe półokrągłe o śr. 8cm - montaŝ z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej - m Remont schodów w części budynku posiadającego podpiwniczenie analiza własna Remont kapitalny schodów: rozebranie ścian bocznych, kpl biegu schodowego i wierzchniej warstwy podestu, wykonanie izolacji, przemurowanie ścian bocznych bloczkiem betonowym typu Amer-Blok, wykonanie wierzchniej warstwy podestu i biegu schodowego z plyty betonowej zbrojonej, wyłoŝenie podestu i biegu płytką terakotową. Wymiana balustrad na nowe. d. KNR - 0- Schody do pom. piwnicznych -z kostki brukowej betonowej m d. grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 4 KNR Rozebranie ściany betonowej przy schodach m d. KNR - 0- Murek z bloczków betonowych łupanych dwustronnie typu m d. 0 Amer Blok o wym. 9 x 9 x9 cm (dł. x wys. x szer.) 6 KNP 0 0- d..0 z pustką (kolor).- przy schodach zejscie do piwnicy Przykrycie muru daszkiem betonowym-kolor (x0x6) m Docieplenie ściany wew. poddasza styropianem gr. 0 cm KNR 0-6- m d.6 0 lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 8 KNR 0-6- Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - - m d.6 0 przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 0 cm 9 KNR 0-6- Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - m d.6 przyklejenie warstwy siatki na ścianach 0 KNNR 40- Malowanie tynków farbą elewacyjną - białą m d.6 Docieplenie podłogi strychu płytami z wełny mineralnej o gr 6cm. Warstwę docieplenia zabezpieczyc pomostami drewnianymi w części uŝytkowej KNR - 0- Izolacje z folii paroizolacyjnej poziome m d. 0 KNR - - Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej m d. 0 gr. 6 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa KNR - 0- Izolacje z folii paroprzepuszczalnej poziome m d. 0 4 KNR - 0- Ślepa podłoga przykryta płytami OSB- gr. mm na m d. legarach ułoŝonych krzyŝowo - - Norma PRO Wersja 4.0, Marzec 00 r.

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : - Obiekt : Przebudowa pomieszczeń garaŝowo - gospodarczych oraz zmiana sposobu uŝytkowania na sale szkoleniowe boksu,judo i lekkiej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13

PRZEDMIAR OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13 OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI BUDYNEK GŁÓWNY BEZ PIWNIC ADRES INWESTYCJI : UL.ZŁOTA 4 BIAŁYSTOK INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie

KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie KOSZTORYS BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI : DOM JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY "TOMASZEK" BRANśA : BUDOWLANA Stawka roboczogodziny : 14,49 zł Poziom

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowa 3 w Lwówku Śląskim Obiekt : Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Przedmiar robót Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Budowa: Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy - ROBOTY BUDOWLANE Obiekt: Szkoła Podstawowa w Koniuszy, Koniusza 19, 32-104 Koniusza

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATKI SCHODOWEJ ADRES INWESTYCJI : LUBLINIEC UL.EDYTY STEIN 11 INWESTOR : Gmina Lubliniec ADRES INWESTORA : 42-700 LUBLINIEC ul. PADEREWSKIEGO 5 Wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. S.P. "Inwestprojekt Świętokrzyski" 25-520 Kielce ul. Targowa 18

PRZEDMIAR ROBÓT. S.P. Inwestprojekt Świętokrzyski 25-520 Kielce ul. Targowa 18 S.P. "Inwestprojekt Świętokrzyski" 25-520 Kielce ul. Targowa 18 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene 45233120-6

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY KOSZTORYS PRZEDMIAROWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa lekkiej hali magazynowej,wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych,ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie placów odkładczych,drogi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT MIRZEC-PODBORKI 37, 27-220 MIRZEC BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX'

PRZEDMIAR ROBÓT MIRZEC-PODBORKI 37, 27-220 MIRZEC BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX' BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX' MIRZEC-PODBORKI 37, 27-220 MIRZEC PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. WojskoweCentralne Biuro Konstrukcyjno Technologiczne S.A. 00-908 Warszawa ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego

PRZEDMIAR. WojskoweCentralne Biuro Konstrukcyjno Technologiczne S.A. 00-908 Warszawa ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego WojskoweCentralne Biuro Konstrukcyjno Technologiczne S.A 00-908 Warszawa ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczenia HP1,HP2 dla potrzeb magazynu ADRES INWESTYCJI : 00-908

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - Wróbelek 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1. Lp. Podstawa Opis jm Nakład Cena Koszt Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.1 Roboty ziemne 1 KNR -01 d.1. 016-01 1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Egzemplarz nr 1 Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa pomieszczeń nad chłodnią dla celów poczekalni wraz z pomieszczeniem przygotowania dla pacjentów w Pracowni Diagnostyki Obrazowej- pracowni rezonansu magnetycznego

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm.

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK 5-66 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 0/ tel. 7 478406; 790486944; email:akor@ mm.pl PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000- Roboty

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZABEZPIECZAJĄCE

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZABEZPIECZAJĄCE Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZABEZPIECZAJĄCE 1 KNNR-W 3 Zabezpieczenie podłóg ebli i boazerii folią d.1 1013-01 2.20*2.05+1.50*1.80+0.75*1.75 8.52 SPP.

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 1 KNR 0-19 Demontaż drzwi drewnianych zewnętrznych m 2

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 1 KNR 0-19 Demontaż drzwi drewnianych zewnętrznych m 2 1 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 1 KNR 0-19 Deontaż drzwi drewnianych zewnętrznych d.1 0928-12 2.1*2.35+1.3*2.3*3 13.905 2 KNR 0-19 d.1 0928-12 3 KNR 0-19 d.1 0928-12 4 KNR 0-19 d.1 0928-07

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego PRZEDMIAR ROBÓT Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr imienia Króla Jana III Sobieskiego ADRES INWESTYCJI : ul. Solipska 7/9 0-8 Warszawa działka nr ewid. 0/ z obrębu -08-9 INWESTOR : Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Element - podłoża 4. pozycja kosztorysowa nr 2 - proszę podać klasę betonu podkładu betonowego ilości 72,97 m 3.

Element - podłoża 4. pozycja kosztorysowa nr 2 - proszę podać klasę betonu podkładu betonowego ilości 72,97 m 3. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie Budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem i salami lekcyjnymi przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaskalu Uprzejmie proszę o odpowiedź na niżej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ. - PRZED- SZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 BUDYNEK "A" PRZY ULICY CHO- CIMSKIEJ 17 NAZWA INWESTYCJI : PRZEDSZKOLE NR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo