PRZEDMIAR ROBÓT - TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W STAROGARDZIE GDŃSKIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR ROBÓT - TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W STAROGARDZIE GDŃSKIM"

Transkrypt

1 PRZEDMIAR ROBÓT - TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W STAROGARDZIE GDŃSKIM BranŜa: Budowlana Rodzaj: Przedmiar Wspólny Słownik Zamówień: KOSZTORYS: Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych ELEMENTY: Izolacja cieplna Wykonywanie pokryć dachowych Instalowanie urządzeń grzewczych,wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Roboty instalacyjne elektryczne BUDOWA: INWESTOR: TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W STAROGARDZIE GDŃSKIM UL. BP K. DOMINIKA STAROGARD GDAŃSKI GMINA MIEJSKA STAROGARD GDAŃSKI GDAŃSKA STAROGARD GDAŃSKI Notatka: UWAGA: 1. Podane katalogi i normy naleŝy traktowac jako pomocnicze i kalkulacje indywidualne. 2. Przedmiar i zastosowane technologie przed wycena zweryfikowac z projektem, opisem, STWiOR i stanem rzeczywistym. 3. Ewentualne nazwy własne materiałów słuŝą jedynie jako przykładowe z okresleniem parametrów technicznych. EDBUD Moduł Kosztorys

2 L.p. Podstawa opisu Opis DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH CZĘŚCI GŁÓWNEJ DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH SALI GIMNASTYCZNEJ I ŁĄCZNIKA POKRYCIE STROPODACHU PŁASKIEGO CZĘŚĆI GŁÓWNEJ DOCIEPLENIE STROPU PODDASZA SALI GIMNASTYCZNEJ MONTAś INSTALACJI FOTOWOLTANICZNEJ MODERNIZACJA OŚWIETLENIA Razem: EDBUD Moduł Kosztorys

3 1 Izolacja cieplna DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH CZĘŚCI GŁÓWNEJ 1.1 Elewacja 1 Rozebranie rur spustowych z blachy 69,00 m 11,50 * 3 * 2 = 69,00 Razem = 69,00 2 Rozebranie parapetów z blachy 42,04 m2 ( 1,50 * 8 + 2,96 * ,50 * 5 + 1,20 * 3 + 2,96 * 34 ) * 0,25 = 42,04 Razem = 42,04 3 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 10 cm, wraz z przygotowaniem podłoŝa, wyprawa elewacyjna akrylowa, kolor w masie, ( 41,36 * 11, ,96 * 12,50 ) * 2 + 7,14 * 5,50 * 2-12,61 * ( 4,40 + 5,50 ) / 2-4,80 * 11,50 = 1 286,20 14,96 * [ ( 1,00 + 0,25 ) / 2 + 0,45 ] * 2 = 32,16 ( 4,70 + 4,20 ) * 2 * 3,00 = 53,40 41,36 * 0,50 * 2 = 41,36 potrącenia - okna - 1,50 * 1,80 * 8-2,96 * 1,95 * 15-1,50 * 1,50 * 5-1,20 * 1,80 * 3-2,96 * 1,80 * 34 = - 307,06 potrącenia - wejście - 3,23 * 4,27 = - 13,79 Razem = 1 092,27 4 Ocieplenie ościeŝy budynków płytami styropianowymi, wraz z przygotowaniem podłoŝa, wyprawa elewacyjna akrylowa, kolor w masie, okna [ ( 1,50 + 1,80 * 2 ) * 8 + ( 2,96 + 1,95 * 2 ) * 15 + ( 1,50 + 1,50 * 2 ) * 5 + ( 1,20 + 1,80 * 2 ) * 3 + ( 2,96 + 1,80 * 2 ) * 34 ] * 0,15 = 60,55 Razem = 60, ,27 m2 60,55 m2 5 Ochrona naroŝników wypukłych kątownikiem metalowym 457,64 m okna ( 1,50 + 1,80 * 2 ) * 8 + ( 2,96 + 1,95 * 2 ) * 15 + ( 1,50 + 1,50 * 2 ) * 5 + ( 1,20 + 1,80 * 2 ) * 3 + ( 2,96 + 1,80 * 2 ) * 34 = 403,64 naroŝniki ( 12,50 + 1,00 ) * 4 = 54,00 Razem = 457,64 6 Zamocowanie listwy cokołowej 105,24 m ( 41, ,96 ) * 2 + 7,14 * 2-12,61-4,80-4,27 = 105,24 Razem = 105,24 7 Spadki pod obróbki blacharskie, z zaprawy 55,49 m2 ( 1,50 * 8 + 2,96 * ,50 * 5 + 1,20 * 3 + 2,96 * 34 ) * 0,33 = 55,49 Razem = 55,49 8 Obsadzanie prefabrykowanych podokienników 65,00 szt. łączna długość 1,50 * 8 + 2,96 * ,50 * 5 + 1,20 * 3 + 2,96 * 34 = 168, = 65,00 Razem = 65,00 EDBUD Moduł Kosztorys

4 9 MontaŜ prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 12 cm 69,00 m 11,50 * 3 * 2 = 69,00 Razem = 69, Fundamenty 10 Wykopy o głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie kategorii I II [ ( 41, ,96 ) * 2 + 7,14 * 2-12,61-4,80-21,72 ] * 1,26 * 1,00 = 110,62 Razem = 110,62 110,62 m3 11 Wykonanie fasety uszczelniającej o promieniu 5cm na styku fundamentu i ściany 109,51 m [ ( 41, ,96 ) * 2 + 7,14 * 2-12,61-4,80 ] = 109,51 Razem = 109,51 12 Izolacja przeciwwilgociowa pionowa ścian piwnic, systemowa, bitumiczna, modyfikowana z wypełniaczami, z wykonaniem wyprawy tynkarskiej [ ( 41, ,96 ) * 2 + 7,14 * 2-12,61-4,80 ] * 1,26 = 137,98 Razem = 137,98 137,98 m2 13 Docieplenie ścian piwnic - izolacja termiczna: polistyren ekstrudowany 0,032 [W/mK] gr.10cm 84,70 m2 [ ( 41, ,96 ) * 2 + 7,14 * 2-12,61-4,80 ] * 1,26 - ( 1,50 * 1,20 ) * 14 - ( 2,96 * 1,50 ) * 6 - ( 1,20 * 1,20 ) * 1 = 84,70 Razem = 84,70 14 Ocieplenie ościeŝy - izolacja termiczna: polistyren ekstrudowany 0,032 [W/mK] gr.10cm 14,09 m2 [ ( 1,50 + 1,20 * 2 ) * 14 + ( 2,96 + 1,50 * 2 ) * 6 + ( 1,20 + 1,20 * 2 ) * 1 ] * 0,15 = 14,09 Razem = 14,09 15 Licowanie płytkami klinkierowymi ścian fundamentowych 60,22 m2 [ ( 41, ,96 ) * 2 + 7,14 * 2-12,61-4,80 ] * 0, ,72 * 1,26 = 60,22 Razem = 60,22 16 Rozebranie parapetów z blachy 9,99 m2 ( 1,50 * ,96 * 6 + 1,20 * 1 ) * 0,25 = 9,99 Razem = 9,99 17 Spadki pod obróbki blacharskie, z zaprawy 9,99 m2 ( 1,50 * ,96 * 6 + 1,20 * 1 ) * 0,25 = 9,99 Razem = 9,99 18 Obsadzanie prefabrykowanych podokienników 21,00 szt. łączna długość ( 1,50 * ,96 * 6 + 1,20 * 1 ) = 39, = 21,00 Razem = 21,00 19 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii I II 110,62 m3 EDBUD Moduł Kosztorys

5 110,62 20 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach pod nawierzchnie 54,76 m2 [ ( 41, ,96 ) * 2 + 7,14 * 2-12,61-4,80 ] * 0,50 = 54,76 Razem = 54,76 21 Ławy pod obrzeŝa, z betonu z oporem 5,48 m3 [ ( 41, ,96 ) * 2 + 7,14 * 2-12,61-4,80 ] * 0,05 = 5,48 Razem = 5,48 22 ObrzeŜe chodnikowe 6cm w kolorze szarym, opcjonalnie obrzeŝe Ekobord 109,51 m [ ( 41, ,96 ) * 2 + 7,14 * 2-12,61-4,80 ] = 109,51 Razem = 109,51 23 Wzmacnianie podłoŝa gruntowego geowłókninami 54,76 m2 [ ( 41, ,96 ) * 2 + 7,14 * 2-12,61-4,80 ] * 0,50 = 54,76 Razem = 54,76 24 Opaska Ŝwirowa, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 54,76 m2 [ ( 41, ,96 ) * 2 + 7,14 * 2-12,61-4,80 ] * 0,50 = 54,76 Razem = 54,76 25 Dopłata za następne 7 cm grubości 54,76 m2 [ ( 41, ,96 ) * 2 + 7,14 * 2-12,61-4,80 ] * 0,50 = 54,76 Razem = 54,76 Krotność: 7,00 2 Izolacja cieplna DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH SALI GIMNASTYCZNEJ I ŁĄCZNIKA 2.1 Elewacja 26 Rozebranie rur spustowych z blachy 57,00 m 11,50 * 2 + 8,50 * 4 = 57,00 Razem = 57,00 27 Rozebranie parapetów z blachy 9,53 m2 ( 2,70 * 8 + 1,50 * 11 ) * 0,25 = 9,53 Razem = 9,53 28 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 10 cm, wraz z przygotowaniem podłoŝa, wyprawa elewacyjna akrylowa, kolor w masie, ( 7,25 * 11,50 * 2 + 3,60 * 2,40 ) + 2,50 * ( 0,50 * 3 ) = 179,14 [ 25,14 * 8, ,68 * ( 10,00 + 8,00 ) / 2 ] * 2 + 1,95 * ( 4,00 + 0,45 + 0,25 ) * 2-4,80 * 11,50-2,40 * 3,60 = 584,97 potrącenia - okna - 1,50 * 1,50 * 11-2,70-5,75 * 8 = - 73,45 potrącenia - wejście - 1,55 * 1,95 * 2 = - 6,05 Razem = 684,61 684,61 m2 EDBUD Moduł Kosztorys

6 29 Ocieplenie ościeŝy budynków płytami styropianowymi, wraz z przygotowaniem podłoŝa, wyprawa elewacyjna akrylowa, kolor w masie, okna [ ( 1,50 + 1,50 * 2 ) * 11 + ( 2,70 + 5,75 * 2 ) * 8 ] * 0,15 = 24,47 wejścia ( 1,55 + 1,95 * 2 ) * 2 * 0,15 = 1,64 Razem = 26,11 26,11 m2 30 Ochrona naroŝników wypukłych kątownikiem metalowym 217,60 m okna ( 1,50 + 1,50 * 2 ) * 11 + ( 2,70 + 5,75 * 2 ) * 8 = 163,10 wejścia ( 1,55 + 1,95 * 2 ) * 2 = 10,90 naroŝniki 8,00 * 4 + 3,60 + 4,00 * 2 = 43,60 Razem = 217,60 31 Zamocowanie listwy cokołowej 92,54 m 7,25 * 2 + 2,40 = 16,90 ( 25, ,68 + 2,40 ) * 2-4,80 = 75,64 Razem = 92,54 32 Spadki pod obróbki blacharskie, z zaprawy 9,53 m2 ( 2,70 * 8 + 1,50 * 11 ) * 0,25 = 9,53 Razem = 9,53 33 Obsadzanie prefabrykowanych podokienników 19,00 szt. łączna długość - ( 2,70 * 8 + 1,50 * 11 ) = 38, = 19,00 Razem = 19,00 34 MontaŜ prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 12 cm 57,00 m 11,50 * 2 + 8,50 * 4 = 57,00 Razem = 57, Fundamenty 35 Wykopy o głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie kategorii I II ( 7,25 * 2 + 2,40 ) * 1,26 * 1,00 = 21,29 ( 25, ,68 + 1,95 ) * 2 * 1,26 * 1,00 = 100,22 Razem = 121,51 121,51 m3 36 Wykonanie fasety uszczelniającej o promieniu 5cm na styku fundamentu i ściany 96,44 m 7,25 * 2 + 2,40 = 16,90 ( 25, ,68 + 1,95 ) * 2 = 79,54 Razem = 96,44 37 Izolacja przeciwwilgociowa pionowa ścian piwnic, systemowa, bitumiczna, modyfikowana z wypełniaczami, z wykonaniem wyprawy tynkarskiej ( 7,25 * 2 + 2,40 ) * 1,26 = 21,29 ( 25, ,68 + 1,95 ) * 2 * 1,26 = 100,22 121,51 m2 EDBUD Moduł Kosztorys

7 Razem = 121,51 38 Docieplenie ścian piwnic - izolacja termiczna: polistyren ekstrudowany 0,032 [W/mK] gr.10cm 115,21 m2 ( 7,25 * 2 + 2,40 ) * 1,26-1,50 * 1,20 * 2-1,50 * 1,80 * 1 = 14,99 ( 25, ,68 + 1,95 ) * 2 * 1,26 = 100,22 Razem = 115,21 39 Ocieplenie ościeŝy - izolacja termiczna: polistyren ekstrudowany 0,032 [W/mK] gr.10cm 1,94 m2 [ ( 1,50 + 1,20 * 2 ) * 2 + ( 1,50 + 1,80 * 2 ) * 1 ] * 0,15 = 1,94 Razem = 1,94 40 Rozebranie parapetów z blachy 1,13 m2 ( 1,50 * 2 + 1,50 * 1 ) * 0,25 = 1,13 Razem = 1,13 41 Spadki pod obróbki blacharskie, z zaprawy 1,13 m2 ( 1,50 * 2 + 1,50 * 1 ) * 0,25 = 1,13 Razem = 1,13 42 Obsadzanie prefabrykowanych podokienników 3,00 szt. łączna długość: ( 1,50 * 2 + 1,50 * 1 ) = 4,50 3 = 3,00 Razem = 3,00 43 Licowanie płytkami klinkierowymi ścian fundamentowych 28,93 m2 ( 7,25 * 2 + 2,40 ) * 0,30 = 5,07 ( 25, ,68 + 1,95 ) * 2 * 0,30 = 23,86 Razem = 28,93 44 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii I II ( 7,25 * 2 + 2,40 ) * 1,26 * 1,00 = 21,29 ( 25, ,68 + 1,95 ) * 2 * 1,26 * 1,00 = 100,22 Razem = 121,51 121,51 m3 45 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach pod nawierzchnie 48,22 m2 ( 7,25 * 2 + 2,40 ) * 0,50 = 8,45 ( 25, ,68 + 1,95 ) * 2 * 0,50 = 39,77 Razem = 48,22 46 Ławy pod obrzeŝa, z betonu z oporem 4,83 m3 ( 7,25 * 2 + 2,40 ) * 0,05 = 0,85 ( 25, ,68 + 1,95 ) * 2 * 0,05 = 3,98 Razem = 4,83 47 ObrzeŜe chodnikowe 6cm w kolorze szarym, opcjonalnie obrzeŝe Ekobord 96,44 m ( 7,25 * 2 + 2,40 ) = 16,90 ( 25, ,68 + 1,95 ) * 2 = 79,54 Razem = 96,44 EDBUD Moduł Kosztorys

8 48 Wzmacnianie podłoŝa gruntowego geowłókninami 48,22 m2 ( 7,25 * 2 + 2,40 ) * 0,50 = 8,45 ( 25, ,68 + 1,95 ) * 2 * 0,50 = 39,77 Razem = 48,22 49 Opaska Ŝwirowa, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 48,22 m2 ( 7,25 * 2 + 2,40 ) * 0,50 = 8,45 ( 25, ,68 + 1,95 ) * 2 * 0,50 = 39,77 Razem = 48,22 50 Dopłata za następne 7 cm grubości 48,22 m2 ( 7,25 * 2 + 2,40 ) * 0,50 = 8,45 ( 25, ,68 + 1,95 ) * 2 * 0,50 = 39,77 Razem = 48,22 Krotność: 7,00 3 Wykonywanie pokryć dachowych POKRYCIE STROPODACHU PŁASKIEGO CZĘŚĆI GŁÓWNEJ 51 Krycie dachów 2x papa termozgrzewalna na podłoŝu betonowym, wraz z izolacją z płyt styropianowych laminowanych gr. 12 cm 40,86 * 15,15 + 7,14 * 4,80 = 653,30 Razem = 653,30 653,30 m2 52 RóŜne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. 151,85 m2 ( 7,14 + 4,80 ) * 2 * 0,33 + ( 7,14 * 2 + 4,80 ) * 0,6 = 19,33 14,95 * 0,7 * 2 = 20,93 40,86 * 1,00 * 2 = 81,72 14,95 * 0,33 * 2 = 9,87 20 = 20,00 Razem = 151,85 53 Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaŝ pasów nadrynnowych - pas nadrynnowy 81,72 m 40,86 * 2 = 81,72 Razem = 81,72 54 MontaŜ prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm 81,72 m 40,86 * 2 = 81,72 Razem = 81,72 55 DemontaŜ i ponowny montaŝ instalacji odgromowej 1,00 kpl 1,00 4 Izolacja cieplna DOCIEPLENIE STROPU PODDASZA SALI GIMNASTYCZNEJ 4.1 Łącznik 56 Krycie dachów 2x papa termozgrzewalna na podłoŝu betonowym, wraz z izolacją z płyt styropianowych laminowanych gr. 12 cm 7,25 * 4,80 + 2,40 * 2,50 + 1,95 * 2,16 = 45,01 45,01 m2 EDBUD Moduł Kosztorys

9 Razem = 45,01 57 RóŜne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. 21,73 m2 ( 7,25 + 4,80 ) * 2 * 0,33 + 4,80 * 0,70 = 11,31 ( 2,40 + 2,50 ) * 2 * 0,33 + 2,50 * 0,70 = 4,98 ( 1,95 + 2,16 ) * 2 * 0, * 1,95 * 0,7 = 5,44 Razem = 21,73 58 MontaŜ pasów nadrynnowych - pas nadrynnowy 11,91 m 7,25 + 2,50 + 2,16 = 11,91 Razem = 11,91 59 MontaŜ prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm 11,91 m 7,25 + 2,50 + 2,16 = 11,91 Razem = 11, Sala gimnastyczna 60 Rozebranie istniejącego pokrycia dachu 366,93 m2 25,84 * 7,10 * 2 = 366,93 Razem = 366,93 61 Ponowny montaŝ pokrycia z blachy trapezowej na dachu sali gimn. 366,93 m2 25,84 * 7,10 * 2 = 366,93 Razem = 366,93 MnoŜniki: R = 0, MnoŜnik dla R 62 Izolacje z wełny mineralnej gr. 5 cm z płyt układanych na sucho na stropie poddasza sali gimnastycznej 285,77 m2 24,30 * 11,76 = 285,77 Razem = 285,77 5 Instalowanie urządzeń grzewczych,wentylacyjnych i klimatyzacyjnych MONTAś INSTALACJI FOTOWOLTANICZNEJ 63 MontaŜ instalacji fotowoltanicznej 10,00 kpl 10,00 6 Roboty instalacyjne elektryczne MODERNIZACJA OŚWIETLENIA 64 Wymiana opraw istniejących na oprawy LED 49W 106,00 szt. 106,00 65 Wymiana opraw istniejących na oprawy LED 49W 204,00 szt. 204,00 66 Wymiana opraw istniejących na oprawy LED 24W 15,00 szt. 15,00 67 Wymiana opraw istniejących na oprawy LED 35W 28,00 szt. EDBUD Moduł Kosztorys

10 28,00 68 Wymiana opraw istniejących na oprawy LED 154W 18,00 szt. 18,00 69 Wymiana opraw istniejących na oprawy LED 104W 6,00 szt. 6,00 EDBUD Moduł Kosztorys

Przedmiar robót. Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Piekielniku

Przedmiar robót. Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Piekielniku Przedmiar robót Data: 2011-07-04 Budowa: Dom Nauczyciela Nr STWiOR: SST-7/2011 Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Lokalizacja: Piekielnik Zamawiający: Gmina Czarny Dunajec ul.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Opis wykonanych prac Jm. Ilość. Koszt jedn. Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych 50x50x7cm m2 132,65

KOSZTORYS OFERTOWY. Opis wykonanych prac Jm. Ilość. Koszt jedn. Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych 50x50x7cm m2 132,65 KOSZTORYS OFERTOWY. 3. OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH. Lp. Podstawa wyceny. 1. KNR 4-01 0101-03 2. KNNR 6 0805-01 3. KNR 4-01 0104-02 4. KNNR 2 0601-0602 5. Wycena 6. KNR 4-01 0105-02 7. KNR 4-01 0535-08

Bardziej szczegółowo

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Przedmiar robót Budowa: Budynek zespołu szkolno - przedszkolnego,szczyrk Biła, ul.górska 104 Obiekt: Termomodernizacja budynku zespołu szkolno - przedszkolnego - budynek główny Etap I Zamawiający: Urząd

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - REMONT ELEWACJI BUDYNKU SZKOŁY W SUMINIE

PRZEDMIAR ROBÓT - REMONT ELEWACJI BUDYNKU SZKOŁY W SUMINIE Strona tytułowa obmiaru BranŜa: Budowlana Rodzaj: Przedmiar PRZEDMIAR ROBÓT - REMONT ELEWACJI BUDYNKU SZKOŁY W SUMINIE Wspólny Słownik Zamówień: KOSZTORYS: 45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół

Bardziej szczegółowo

Cena netto: Podatek VAT: Wartość brutto: KOSZTORYS OFERTOWY

Cena netto: Podatek VAT: Wartość brutto: KOSZTORYS OFERTOWY Cena netto: Podatek VAT: Wartość brutto: KOSZTORYS OFERTOWY Zadanie: Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji Pawilonu D - Przychodni Rejonowej Rodzaj robót: Inwestor: Roboty budowlane.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

KOSZTORYS. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor DOCIEPLENIE ŚCIAN WRAZ Z WYKONANIEM ELEWACJI PAWILONU "C" SZPITALA W BRZOZOWIE 45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data utworzenia: 2010-06-25 Budowa wiaty na trociny na działce nr 50360

Przedmiar robót. Data utworzenia: 2010-06-25 Budowa wiaty na trociny na działce nr 50360 Data utworzenia: 2010-06-25 Budowa wiaty na trociny na działce nr 50360 Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Budowa wiaty na trociny [CPV: 45223220-4 Roboty zadaszeniowe] Dział nr 1.1. Roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Pajęczno Inwestor: Gmina Sulmierzyce Sulmierzyce

Przedmiar robót. Pajęczno Inwestor: Gmina Sulmierzyce Sulmierzyce Inwestor: Gmina Sulmierzyce 98-338 Sulmierzyce Pajęczno 2014-01-20 Przedmiar robót Nazwa budowy: Termomodernizacja Adres budowy: ul. Szkolna 4, 98-338 Sulmierzyce Obiekt: Budynek Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

KOSZTORYS. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS Obiekt DOCIEPLENIE ŚCIAN WRAZ Z WYKONANIEM ELEWACJI PAWILONU "L" SZPITALA W BRZOZOWIE Kod CPV 45215140-0 Budowa SZPITAL SPECJALISTYCZNY

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ślepy

KOSZTORYS OFERTOWY ślepy KOSZTORYS OFERTOWY ślepy NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji budynku ADRES INWESTYCJI : Olecko ul.kasprowicza 18/20 INWESTOR : Gmina Olecko ADRES INWESTORA : Olecko ul.plac Wolności 3 BRANśA : budowlana

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inŝ. Bartłomiej Linkiewicz DATA OPRACOWANIA : WRZESIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inŝ. Bartłomiej Linkiewicz DATA OPRACOWANIA : WRZESIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: PPIOI PROBUD Sp. z o. o. Konieczki 5B 9-300 EŁK PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4500000- Przygotowanie terenu pod budowę 45500- Roboty budowlane w zakresie budowy placówek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dariusz Harhala

PRZEDMIAR ROBÓT. Dariusz Harhala PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Budowa Inwestor Szkoła Podstawowa w Wydrzu, 37-110 Żołynia Wydrze259 Urząd Gminy w Rakszawie, Rakszawa 506, 37-111 Rakszawa, pow. Łańcucki, woj. podkarpackie, tel.: (017) 22 61 281,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45321000-3 Izolacja cieplna 45320000-6 Roboty izolacyjne 45000000-7 Roboty budowlane 45312310-3 Ochrona odgromowa Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Ocieplenie części

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja Obiekt : Gimnazjum w Więcborku Gimnazjum w Więcborku - Budynek - łącznik z kuchnią i zapleczem Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

Część architektoniczno budowlana - termomodernizacja

Część architektoniczno budowlana - termomodernizacja Przedmiar Robót nr 4 Część architektoniczno budowlana - termomodernizacja Lp. ST Podstawa Opis Jednostka obmiarowa Obmiar Cena jednostkowa Wartość 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1 d.1.1.1.1 01.01.01 ZKNR C-1 0401-05

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : WLEŃ Obiekt : Wleń Kod CPV : 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych Inwestor

Bardziej szczegółowo

Przedmiar ROBOTY ELEWACYJNE I DACHOWE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W JĘDRZEJOWIE

Przedmiar ROBOTY ELEWACYJNE I DACHOWE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W JĘDRZEJOWIE Przedmiar ROBOTY ELEWACYJNE I DACHOWE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W JĘDRZEJOWIE Data: 2010-04-29 Budowa: ELEWACJE ORAZ DACH BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W JEDRZEJOWIE Kody CPV:

Bardziej szczegółowo

2.1 Zadanie a) Termoizolacja budynku mieszkalnego przy ul. Opatowskiej 15

2.1 Zadanie a) Termoizolacja budynku mieszkalnego przy ul. Opatowskiej 15 SIWZ cz. III- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie pn. Remont budynków mieszkalnych Zamawiający : Przedsiębiorstwo Gospodarki 1. Przedmiot zamówienia: Na przedmiot zamówienia składają się następujące

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont dachu budynku szkoły Data: 2015-05-12 Obiekt: budynek szkoły Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałow 29, Gliwice Zbiór: zso11-v4-dach-szkola-przetarg-pdm

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Kosztorys

Przedmiar robót. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Kosztorys Przedmiar robót Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Kosztorys Docieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej oraz docieplenie drzwi zewnętrznych w istniejącym budynku administracyjnym z częścią warsztatowo-magazynową

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: Roboty remontowe w budynku hangaru technicznego nr 83 w kompleksie lotniskowym w Świdwinie

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: Roboty remontowe w budynku hangaru technicznego nr 83 w kompleksie lotniskowym w Świdwinie PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zaówienia: Roboty reontowe w budynku hangaru technicznego nr 83 w kopleksie lotniskowy w Świdwinie Grupa robót wg CPV: 452, 454 Nazwy i kody kategorii robót budowlanych: (nazwy i

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Bydgoszcz 24 styczeń 2011 r.

Przedmiar. Bydgoszcz 24 styczeń 2011 r. Przedmiar Obiekt Kod CPV 45000000-7 Budowa Bukowa 2, Koronowo Inwestor ZGKiM w Koronowie, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo Biuro kosztorysowe Biuro inŝynierskie P.W.EUROBUD, ul. Słowiańska 26a, 85-163 Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY KOSZTORYSU - 2 - Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 12867 Użytkownik: agrig

DZIAŁY KOSZTORYSU - 2 - Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 12867 Użytkownik: agrig ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 45321000-3 Izolacja cieplna 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych NAZWA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budynek mieszkalny wielorodzinny Ustka ul. Grunwaldzka 16c - docieplenie i malowanie elewacji

Przedmiar robót. Budynek mieszkalny wielorodzinny Ustka ul. Grunwaldzka 16c - docieplenie i malowanie elewacji Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Budynek mieszkalny wielorodzinny 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka 16c - docieplenie i malowanie elewacji 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka 16c Spółdzielnia Mieszkaniowa "KORAB"

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

Ocieplenie dachu, roboty dekarsko-blacharskie, instalacja odgromowa

Ocieplenie dachu, roboty dekarsko-blacharskie, instalacja odgromowa 1 K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Inwestor :Gmina Pępowo 63-830 Pępowo, ul. St. Nadstawek 6 Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót :... zł Podatek VAT... % :... zł WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Kosztorys Data: 2013-01-21 Obiekt: PRZEBUDOWA ŚCIANY ZACHODNIEJ I DOBUDOWA ZADASZONEJ RAMPY ROZŁADUNKOWEJ W BUDYNKU PRODUKCYJNYM PIEKARNI Zamawiający: SPOŁEM PSS STALOWA WOLA 37-450 STALOWA

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja Obiekt : Szkoła Podstawowa w Więcborku Szkoła Podstawowa - Wykonanie termomodernizacji z malowaniem elewacji Budynek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : Naprawa połaci dachowych i opierzeń na budynkach:sp ZOZ w Czersku, Zespołu Szkół w Łęgu,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys - przedmiar

Kosztorys - przedmiar Kosztorys - przedmiar Obiekt Kod CPV 45262690-4 - Remont starych budynków 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi 45212340-1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT budowa dźwigu osobowego

PRZEDMIAR ROBÓT budowa dźwigu osobowego PiK Robert Skowroński tel. 503 07 88 95 e-mail biuro@pik.szczecin.pl ROBÓT budowa dźwigu osobowego Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45313100-5 Instalowanie wind 45111000-8 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT Lp. Nazwa działu Od Do 1 ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE 1 60 1.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 1 21 1.2 Stolarka okienna i drzwiowa 22 25 1.3 Docieplenie ścian 26 50 1.4 Elementy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorysowanie Robót Budowlanych "WK Kosztorysy" T:

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorysowanie Robót Budowlanych WK Kosztorysy  T: Kosztorysowanie Robót Budowlanych "WK Kosztorysy" www.wkkosztorysy.pl walkowiak@wkkosztorysy.pl T: 506-824-983 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45443000-4 Roboty elewacyjne

Bardziej szczegółowo

Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego - na ścianach płaskich wys. 15 cm.

Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego - na ścianach płaskich wys. 15 cm. ELEMENT : h. Elewacja Data : 2015-04-26 Str: 13 127,11 = 127,110 Razem obmiar = 127,110 Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13 PRZEDMIAR

OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13 PRZEDMIAR OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU, KOMINÓW, WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH I ORYNNOWANIA, DOCIEPLE- NIE STROPODACHU

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót - Roboty remontowe - Izolacja ścian zewnętrznych.

Przedmiar robót - Roboty remontowe - Izolacja ścian zewnętrznych. Roboty remontowe - Izolacja ścian zewnętrznych Strona tytułowa obmiaru BranŜa: Roboty budowlane Wspólny Słownik Zamówień: Przedmiar robót - Roboty remontowe - Izolacja ścian zewnętrznych. 45111220-6 Roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS UPROSZCZONY

KOSZTORYS UPROSZCZONY Data opracowania: 2010-08-16 KOSZTORYS UPROSZCZONY Nazwa zadania: Termoizolacja budynku administracyjnego magazynowego i łącznika Powiatowego Inspektoratu Weterynarji w Zambrowie Adres inwestycji: 18-300

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa konstrukcji dachu wraz z pkryciem bud nr 63, 24 i 25

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa konstrukcji dachu wraz z pkryciem bud nr 63, 24 i 25 Biuro Obsługi Inwestycji Fabian Okurowski 8-400 Łomża, ul. Przytulna 9 Data opracowania: 202-05-02 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Przebudowa konstrukcji dachu wraz z pkryciem bud nr 63, 24 i 25 Adres

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie budynków

KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie budynków Biuro Inwestycji i Remontów U.M. Piotrkowa Tryb. ul. Szkolna 8 KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 450000- Roboty budowlane w zakresie budynków NAZWA INWESTYCJI : Ocieplenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Błażej Smok DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Błażej Smok DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia SMOK GRUPA PROJEKTOWA ul. Kaliska 5a, 6-400 Ostrów Wielkopolski NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja Szkoły ADRES INWESTYCJI : ul. Przyjaźni, 6-50 KONIN INWESTOR : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ADRES

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Kod CPV : 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Obiekt : Modernizacja Centrum Kultury w Szczepankowie Dz nr 79/5 Kod CPV : 45453000-7

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Krzęcinie Roboty budowlane.

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Krzęcinie Roboty budowlane. Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Obiekt Kod CPV Biuro kosztorysowe 45000000-7 - Roboty budowlane CeDIR Sp. z o.o. Koszty zakupu Koszalin marzec 2009 rok Przedmiar Strona 2/5 Nr Podstawa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont budynku nr 53 Osowiec Twierdza Kod numeryczny CPV :

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont budynku nr 53 Osowiec Twierdza Kod numeryczny CPV : PRZEDMIAR ROBÓT ZADANIE: Remont budynku nr 5 Osowiec Twierdza Kod numeryczny CPV : 456-7 45- INWESTOR: 5 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W BIAŁYMSTOKU 5 6 BIAŁYSTOK ul. Kawaleryjska 7 UŻYTKOWNIK: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Opis / Obmiar Obmiar Jedn. opisu. 1 Roboty ziemne 1 KNR 0231 0807-0100

Opis / Obmiar Obmiar Jedn. opisu. 1 Roboty ziemne 1 KNR 0231 0807-0100 1 Roboty ziemne 1 KNR 0231 0807-0100 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10x10cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem sciana szczytowa 12,3 * 1,2 = 14,7600 ściana tylna 6 * 1,2 = 7,2000

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Remont i termomodernizacja dachu Zespołu Szkół im. Leona Wyczółkowskiego we Wtelnie

PRZEDMIAR ROBÓT Remont i termomodernizacja dachu Zespołu Szkół im. Leona Wyczółkowskiego we Wtelnie PRZEDMIAR ROBÓT Remont i termomodernizacja dachu Zespołu Szkół im. Leona Wyczółkowskiego we Wtelnie Data: 2009-04-03 Budowa: Remont i termomodernizacja dachu Zespołu Szkół im. Leona Wyczółkowskiego we

Bardziej szczegółowo

Roboty pomiarowe - wytycznie budynku oraz wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego. 1 kpl

Roboty pomiarowe - wytycznie budynku oraz wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego. 1 kpl Klisino- Rozbudwa budynku świetlicy wiejskiej' 1 Roboty budowlane i rozbiórkowe 1 Roboty ziemne 1 d kalk. własna Roboty pomiarowe - wytycznie budynku oraz wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego

Bardziej szczegółowo

26. KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa 36,200 m3

26. KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa 36,200 m3 STAN : B. Nawierzchnie ELEMENT : B.b. Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych Str: 5 30,618 = 30,618 Razem obmiar = 30,618 25. KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa 36,200 m3 Wywóz ziemi samochodami

Bardziej szczegółowo

Wodzińska 10; ocieplenie elewacji południowej remontem balkonów Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1.

Wodzińska 10; ocieplenie elewacji południowej remontem balkonów Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. strona nr: 1 Przedmiar Ocieplenie elewacji zachodniej, remont balkonów na elewacji wschodniej - Wodzińska 10 Chrzanów.zuz 1.1 Ocieplenie elewacji 1.1.1 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dom Działkowca na terenie nowego ogrodu Poznań- Minikowo USTĘPY NA TERENIE NOWEGO OGRODU Roboty budowlano-montażowe

PRZEDMIAR ROBÓT. Dom Działkowca na terenie nowego ogrodu Poznań- Minikowo USTĘPY NA TERENIE NOWEGO OGRODU Roboty budowlano-montażowe PRZEDMIAR ROBÓT Branża kosztorysu: Budowlana Inwestycja: Dom Działkowca na terenie nowego ogrodu Poznań- Minikowo USTĘPY NA TERENIE NOWEGO OGRODU Roboty budowlano-montażowe Adres: Rejon ulic Sandomierskiej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Elżbieta Matlakowska DATA OPRACOWANIA : r. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Elżbieta Matlakowska DATA OPRACOWANIA : r. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : POWIATOWY OŚRODEK WSPARCIA "STACJA ŚWIDNIK II" ADRES INWESTYCJI : 21-040 ŚWIDNIK UL. KOLEJOWA 5 DZIAŁKA NR. 2002 INWESTOR : POWIATOWY OŚRODEK WSPARCIA "STACJA ŚWIDNIK

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Kosztorys opracowali: Czesław W. Gdowik,...

Przedmiar Robót. Kosztorys opracowali: Czesław W. Gdowik,... Przedmiar Robót Data: 2010-09-21 Budowa: Roboty remontowe dachu budynku Pompowni Wody w Zalesiu. Obiekt: Budynek Pompowni Wody w Zalesiu. Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej 37-125 Czarna 260, budynek

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 2/1/2013 SZPNR6 - Remont elewacji na trzech ściananch budynku sali gimnastycznej w tym ściana południowa docieplona sytropianem 12cm

Kosztorys 2/1/2013 SZPNR6 - Remont elewacji na trzech ściananch budynku sali gimnastycznej w tym ściana południowa docieplona sytropianem 12cm Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys 2/1/2013 SZPNR6 - Remont elewacji na trzech ściananch budynku sali gimnastycznej w tym docieplona sytropianem 12cm ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Obiekt : Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT INNOWATOR - PLUS. Remont zewnętrznej ściany północnej budynku Domu Kultury OSKARD w Koninie przy ul. Aleje 1-go Maja 7a.

PRZEDMIAR ROBÓT INNOWATOR - PLUS. Remont zewnętrznej ściany północnej budynku Domu Kultury OSKARD w Koninie przy ul. Aleje 1-go Maja 7a. INNOWATOR - PLUS BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI - P I O T R ś Y W I C A 62-510 Konin, ul. Poznańska 74 p. 113, tel. (63) 245 45 77, 601 79 44 18 www.innowatorplus.pl innowator@onet.pl PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zadania:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU

Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU Data: 2013-06-22 Budowa: FASADA POŁUDNIOWEGO SEGMWNTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :... DATA OPRACOWANIA :... Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen :... NARZUTY

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :... DATA OPRACOWANIA :... Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen :... NARZUTY KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU ADRES INWESTYCJI : Zduńska Dąbrowa 64, 99-440 Zduny INWESTOR : Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Towarowa 1, tel.(032)380-90-06 P R Z E D M I A R R O B Ó T NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu papowego, wraz z dociepleniem

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 3B/2013

Przedmiar robót 3B/2013 Przedmiar robót 3B/2013 Elewacja północna i zachodnia - etap N+2 Obiekt Ocieplenie budynku Państwowej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach przy ulicy Teatralnej 16. Kod CPV 45453100-8 - Roboty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Przedmiar dla termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Smardzowicach

Przedmiar dla termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Smardzowicach Novista Sp. z o.o. 00-834 Warszawa ul. Pańska 73 Przediar dla teroodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Sardzowicach NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja budynku ADRES INWESTYCJI : Sardzowice INWESTOR

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : TARPIL Sp. z o.o. 64-920 Piła ul Rynkowa 42 Opracował : R.P. Data : 2015-09-04 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Lp. SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S)

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S) PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES INWESTYCJI : OSTRÓW MAZOWIECKA UL.POCZTOWA 14 INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT Lp. Nazwa działu Od Do 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 21 2 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 22 36 3 ROBOTY TERMORENOWACYJNE 37 49 4 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE 50 59-2 - 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Cena jednostkowa, PLN. STWiORB/ DP1/DP2. Lp. Wartość, PLN. Kod. Wyszczególnienie Jednostka Ilość

PRZEDMIAR ROBÓT. Cena jednostkowa, PLN. STWiORB/ DP1/DP2. Lp. Wartość, PLN. Kod. Wyszczególnienie Jednostka Ilość Wartość, I. Roboty budowlano-konserwatorskie pałacu w Łosiowie I.1. Roboty budowlano-konserwatorskie dachu 1. PD ST-01, ST-02 2. PD ST-01, ST-02 Przełożenie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej -

Bardziej szczegółowo

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej Tabela przedmiaru robót Strona 2/6 Roboty fundamentowe Nr ST: B.02.00.00. Kod CPV: 45000000-7 1 Ława fundamentowa 1.1 KNR-W 2-01 0212/02 1.2 KNR 4-01 0102/02 1.3 KNR 4-01 0105/02 1.4 KNR-W 2-02 1101/03

Bardziej szczegółowo

Harmonogram rzeczowo - finansowy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynków Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie

Harmonogram rzeczowo - finansowy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynków Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie Pawilon I 0,00 0,00 0,00 0,00 Pawilon I - ocieplenie ścian zewnętrznych, w tym: odbicie tynków, zaprawy 1 wyrównujące, płyty styropianu FS-15 gr.12cm, przygotowanie podłoża, wyprawa m2 1192,83 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA DACHU BUDYNKU STAROSTWA

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA DACHU BUDYNKU STAROSTWA Przedmiar robót REMONT POKRYCIA DACHU BUDYNKU STAROSTWA Budowa: Remont dachu Inwestor: Starostwo Powiatowe w Zakopanem, ul Chramcówki 15, 34-500 Zakopane Data opracowania: 2014-03-12 Przedmiar robót

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. Zewnętrzna koperta winna być oznaczona w następujący sposób:

KOMUNIKAT. Zewnętrzna koperta winna być oznaczona w następujący sposób: Rawa Mazowiecka, dn. 16.02.2007 r. KOMUNIKAT Dotyczy: Przetargu na wykonanie,,teroizolacji dachu budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz dachu budynku Dou Nauczyciela w Starej Wojskiej 1. Zawiadaiay,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku Katolickiego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku Katolickiego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Daniszewski Sławomir Identyfikator: ds Data opracowania: 2010-01-22 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Remont izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku Katolickiego Gimnazjum im. Kardynała

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKÓW IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ŁÓDŹ, UL. PADEREWSKIEGO 24 Sporządził: Tomasz Karaczko 1 Opis przedmiotu zamówienia. Remont pokrycia dachowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Ilość 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

PRZEDMIAR. Ilość 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis Jedn. przedm. Ilość 1. 1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE Schody zewnętrzne 1 KNR 2-01 0310-02 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szr. dna do 1,5 m ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu WK Kosztorysy ul. Tomasza Sobkowiaka 30A/13, 65-119 Zielona Góra PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Wojciech Pawłowski

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Wojciech Pawłowski mgr inż. Wojciech Pawłowski PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek "Ł-2" ul. Wołoska 137 02-507 Warszawa ADRES INWESTYCJI : Ocieplenie budynku "Ł-2" Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Kosztorys opracowali: Czesław W. Gdowik,...

Przedmiar Robót. Kosztorys opracowali: Czesław W. Gdowik,... Przedmiar Robót Data: 2010-08-16 Budowa: Roboty remontowe dachu budynku SUW w Czarnej Obiekt: Budynek Stacji Uzdatniania Wody w Czarnej Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej 37-125 Czarna 260, budynek

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: ofertowy

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: ofertowy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys ofertowy Obiekt Kod CPV 45000000-7 Budowa ul.: Żymierskiego 16, Jastrowie Inwestor ZGM Jastrowie Biuro kosztorysowe KNKTBR,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45321000-3 Izolacja cieplna 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 45261900-3

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Mazowieckie Centrum neuropsychiatrii SP. zo.o. Zagórze k/warszawy 05-462 Wiązowna. 45000000-7 Roboty budowlane

KOSZTORYS ŚLEPY. Mazowieckie Centrum neuropsychiatrii SP. zo.o. Zagórze k/warszawy 05-462 Wiązowna. 45000000-7 Roboty budowlane Mazowieckie Centrum neuropsychiatrii SP. zo.o Zagórze k/warszawy 05-462 Wiązowna KOSZTORYS ŚLEPY 45000000-7 Roboty budowlane NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku po labolatorium wraz z robotami

Bardziej szczegółowo

Nazwa działu Od Do p. 1 NAPRAWA IZOLACJI BALKONÓW 1 11 2 DEMONTAś OCIEPLENIA I WYKONANIE NOWEJ ELEWACJI (system CAPAROL)

Nazwa działu Od Do p. 1 NAPRAWA IZOLACJI BALKONÓW 1 11 2 DEMONTAś OCIEPLENIA I WYKONANIE NOWEJ ELEWACJI (system CAPAROL) PROJEKTSERWIS 01-684 WARSZAWA, UL KLAUDYNY 32/261 PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY NAPRAWCZE W BUDYNKU PRZY UL. STRYJEŃSKICH 1 W WARSZAWIE- ELEWACJA 1-2 ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 09.05.2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 09.05.2011. Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 09.05.2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 09.05.2011. Data zatwierdzenia ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie ścian budynku Miejskiego Przedszkola nr 10 wraz z rozbiórką tarasów i robotami towarzyszącymi ADRES INWESTYCJI : 09-400 Płock, ul. M.C. Skłodowskiej 2a INWESTOR : Gmina

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk. 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk. 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15 Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15 PRZEDMIAR ROBÓT 45321000-3 Izolacja cieplna 45410000-4 Tynkowanie Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa Celestynów ul. Wrzosowa 42 KOSZTORYS ŚLEPY

Publiczna Szkoła Podstawowa Celestynów ul. Wrzosowa 42 KOSZTORYS ŚLEPY Publiczna Szkoła Podstawowa Celestynów ul. Wrzosowa 42 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Celestynowie ADRES INWESTYCJI : Publiczna Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T część 1

P R Z E D M I A R R O B Ó T część 1 Załącznik nr 5/1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia P R Z E D M I A R R O B Ó T część 1 Opis robót : Docieplenie nowej części obiektu B u d o w a : GMINA WOŁCZYN O b i e k t : Budynek Urzędu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 120 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod. 2596/7 położonej

Bardziej szczegółowo

URZĄD-SKAŁA-TERMO+CO Novista Sp. z o.o. 00-834 Warszawa ul. Pańska 73 WYKONAWCA : INWESTOR : 09.10.2014

URZĄD-SKAŁA-TERMO+CO Novista Sp. z o.o. 00-834 Warszawa ul. Pańska 73 WYKONAWCA : INWESTOR : 09.10.2014 Novista Sp. z o.o. 00-834 Warszawa ul. Pańska 73 Przediar na teroodernizację budynku Adinistracji Szkół Giny Skała NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja budynku ADRES INWESTYCJI : Skała ul. Szkolna 4 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Z U H "UNIbud" 47-232 Kędzierzyn-Koźle ul. Królowej Jadwigi 10 PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Z U H UNIbud 47-232 Kędzierzyn-Koźle ul. Królowej Jadwigi 10 PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu Z U H "UNIbud" 47-232 Kędzierzyn-Koźle ul. Królowej Jadwigi 10 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45321000-3 Izolacja cieplna 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku usługowo-naprawczego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu.

KOSZTORYS ŚLEPY. NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku usługowo-naprawczego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu. Biopolinex Sp. z o.o. ul. Kunickiego 45, 20-417 Lublin ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PLON

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PLON SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PLON ul. Diamentowa 18, 20-486 Lublin KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Medalionów 8 w Lublinie ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8, Remont odtworzeniowy balkonów wraz z termomodernizacją ścian Pawilon A, elewacja wschodnia i zachodnia KOSZTORYS OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 8, Remont odtworzeniowy balkonów wraz z termomodernizacją ścian Pawilon A, elewacja wschodnia i zachodnia KOSZTORYS OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 8, Remont odtworzeniowy balkonów wraz z termomodernizacją ścian Pawilon A, elewacja wschodnia i zachodnia KOSZTORYS OFERTOWY Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość 1 45215000-7

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2012 r. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2012 r. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO POITECHNIKA WARSZAWSKA PAC POITECHNIKI 1, 00-661 WARSZAWA PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45260000-7 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262700-8 Przebudowa budynków

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262700-8 Przebudowa budynków ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń na węzeł cieplny ADRES INWESTYCJI : Łódź ul.wólczańska 157 INWESTOR : Agencja UŜytkowania i Poszanowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 17/12

Przedmiar robót 17/12 Przedmiar robót 17/12 Obiekt Kod CPV 45213250-0 - Roboty budowlane w zakresie przemysłowych obiektów budowlanych Budowa Wola Kalinowska Inwestor Gmina Sułoszowa Biuro kosztorysowe "Bowo" Jan Sokołowsli

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD 2007 R. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : Intercenbud IV kw r

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD 2007 R. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : Intercenbud IV kw r PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE ELEWACJI W BUDYNKU. U.G. ADRES INWESTYCJI : 34-322 GILOWICE UL. KRAKOWSKA 40 INWESTOR : URZĄD GMINY W GILOWICACH ADRES INWESTORA : 34-322 GILOWICE UL.KRAKOWSKA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy DATA OPRACOWANIA : 26.11.2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

Kosztorys nakładczy DATA OPRACOWANIA : 26.11.2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Kosztorys nakładczy NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Płońsku - roboty podstawowe (koszty kwalifikowane) ADRES INWESTYCJI : Płońsk, ul. Płocka 60 INWESTOR : Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Termomodernizacja dachu z wymianą pokrycia

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Termomodernizacja dachu z wymianą pokrycia Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Termomodernizacja dachu z wymianą pokrycia Obiekt Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Łodygowice ul. Kasztanowa 27 Inwestor

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Urząd Miasta Obiekt : Osłony śmietnikowe Inwestor : Miasto Kostrzyn n.o ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn n.o Inwestor : Wykonawca :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty elewacyjne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty elewacyjne PRZEDMIAR ROBÓT 45443000-4 Roboty elewacyjne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU LABORATORYJNEGO NR "B" ADRES INWESTYCJI : 26-600 RDOM UL. PUŁASKIEGO

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Kosztorys Data: 2015-04-02 Budowa: Modernizacja dachu obiektu przy ulicy Pokoju Obiekt: CHORZÓW, UL. POKOJU Zamawiający: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie 41-500 Chorzów, ul.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Modernizacja obiektu - izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych wraz z pracami towarzyszącymi - 1 etap

Przedmiar robót Modernizacja obiektu - izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych wraz z pracami towarzyszącymi - 1 etap Przedmiar robót Modernizacja obiektu - izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych wraz z pracami towarzyszącymi - 1 etap Data: 2017-07-28 Zamawiający: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót BUDOWA ZADASZENIA PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKU URZĘDU GMINY JEŻOWE

Przedmiar robót BUDOWA ZADASZENIA PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKU URZĘDU GMINY JEŻOWE Przedmiar robót Data: 2013-03-14 Budowa: BUDYNEK URZĄDU GMINY JEŻOWE Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45262310-7 Zbrojenie

Bardziej szczegółowo