PRZEDMIAR ROBÓT BUDYNEK NR 205 DEBLIN - LOTNISKO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR ROBÓT BUDYNEK NR 205 DEBLIN - LOTNISKO"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 PRZEDMIAR ROBÓT BUDYNEK NR 205 DEBLIN - LOTNISKO Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Ocieplenie fundamentów 1 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu m odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III 65.63*0.5*0.8*2 m *0.5*0.8*2 m KNR KNR KNNR-W KNR KNR KNR RAZEM Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie 65.63*0.5* *0.5* RAZEM Wykonanie izolacji dwuwarstwowej pionowej lepikiem z wykonaniem wyprawy z zaprawy cementowej z dodaniem środka wodoszczelnego 65.63*0.5* *0.5* RAZEM Izolacje z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metalowej- Styropian EPS-100 gr. 14cm 65.63*0.5* *0.5* RAZEM Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni 65.63*0.5* *0.5* RAZEM Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, ze żwiru- m3 zasypanie wykopu przy folii żwirem szerokości 0,10m do głębokości wykopów i wbudowanej folii kubełkowej 65.63*0.5*0.1*2 m *0.5*0.1*2 m RAZEM 7.93 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem m3 na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III 65.63*0.5*0.8*2 m *0.5*0.8*2 m m RAZEM Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki podsypce cementowo-piaskowej 1

2 KNNR KNR KNR-W KNR-W (11+50)* RAZEM Rozbiórka ręczna podbudowy z betonu grubości 15cm ( *2)* * Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I- IV Wykonanie nawierzchni po robotach kablowych - chodniki, wjazdy, place z betonowej kostki brukowej 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej- kostka z odzysku (11+50)* RAZEM RAZEM RAZEM Wykonanie nawierzchni po robotach kablowych - chodniki, wjazdy, place z betonowej kostki brukowej 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (66*2+15.5*2)* RAZEM Demontaż obróbek blacharskich 13 Rozbiórka rynny z blachy d d.2 15 d *2 m RAZEM Rozbiórka rur spustowych z blachy m 6*15.9 m RAZEM Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy gzymsy 66.5*2* *2* pasnadrynnowy 66.5*2* odniomury 6.9*4* parapety 10*1.48*2* *1.18*2* *2* *2*2* *2*2* *60* m

3 120*1.48* (4+5)*1.48* RAZEM Docieplenie budynku- ŚCIANY I OŚCIEŻA 16 KNR-W Demontaż wysięgników KNR-W KNR-W KNNR Demontaż lamp oświetleniowych 3. RAZEM RAZEM 4.00 Demontaż i montaż sygnalizatorów alarmu RAZEM 2.00 Demontaż i montaż tablic informacyjnych i szyldów RAZEM 4.00 Skucie tynków zewnętrznych-5% całości * RAZEM Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne ścian o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów, powierzchnie uzupełnianych podkładów w jednym miejscu do * RAZEM Ruowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m 65.93* * *15.63* *14.05*0.24* RAZEM Osłony z siatki na ruowaniach zewnętrznych 65.93*

4 KNNR * *15.63* *14.05*0.24* RAZEM Ruowanie przyścienne o wysokości do 20m do instalacji odgromowej 65.93* * *15.63* *14.05*0.24* Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie- ŚCIANY 65.93* * *15.63* *14.05*0.24* okna- -(10*1.48*1.48)* (15*1.18*1.18)* (2.17*3.76)* (2.17*2.4*2)* (2.17*2.22)* (1.48*1.48*60) drzwi *2.05* *1.48* (5+5)*1.48* Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie- OŚCIEŻA okna- (10*1.48*4)*2* (15*1.18*4)*2* (2.17*2+3.76*2)*2* (2.17*2+2.4*2)*4* (2.17*2+2.22*2)*2* RAZEM RAZEM

5 (1.48*4*60)* drzwi- ( *2)* *1.48*4* (5+5)*1.48*4* RAZEM Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przez przyklejenie płyt styropianowych przy użyciu gotowych zapraw klejacych- gr. 14cm- ŚCIANY 65.93* * *15.63* *14.05*0.24* okna- -(10*1.48*1.48)* (15*1.18*1.18)* (2.17*3.76)* (2.17*2.4*2)* (2.17*2.22)* (1.48*1.48*60) drzwi *2.05* *1.48* (5+5)*1.48* Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przez przyklejenie do ościeży płyt styropianowych przy użyciu gotowych zapraw klejacych GR. 3cm- OŚCIEŻA okna- (10*1.48*4)*2* (15*1.18*4)*2* (2.17*2+3.76*2)*2* (2.17*2+2.4*2)*4* (2.17*2+2.22*2)*2* (1.48*4*60)* drzwi- ( *2)* *1.48*4* (5+5)*1.48*4* RAZEM

6 RAZEM Ocieplenie ścian z cegły metodą lekką-mokrą przez przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych * Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejacych- ŚCIANY 65.93* * *15.63* *14.05*0.24* okna- -(10*1.48*1.48)* (15*1.18*1.18)* (2.17*3.76)* (2.17*2.4*2)* (2.17*2.22)* (1.48*1.48*60) drzwi *2.05* *1.48* (5+5)*1.48* Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejacych- DODATKOWA WARSTWA SIATKI 65.93* * *2.0* Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących- OŚCIEŻA okna- (10*1.48*4)*2* RAZEM RAZEM RAZEM

7 KNR (15*1.18*4)*2* (2.17*2+3.76*2)*2* (2.17*2+2.4*2)*4* (2.17*2+2.22*2)*2* (1.48*4*60)* drzwi- ( *2)*2* *1.48*4* (5+5)*1.48*4* RAZEM Ochrona narożników wypukłych kątownikiem m metalowym okna- (10*1.48*4)*2 m (15*1.18*4)*2 m (2.17*2+3.76*2)*2 m (2.17*2+2.4*2)*4 m (2.17*2+2.22*2)*2 m (1.48*4)*60 m drzwi- (2.17*2+2.05*2)*2 m *(1.48*4) m (4+5)*1.48*4 m narożabudynku 15.63*4 m RAZEM Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian m budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki 65.93*2 m *2 m RAZEM Wyprawa elewacyjna z gotowej suchej mieszanki, wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie na podłoże pierwszej warstwy farby gruntującej- ŚCIANY+OŚCIEŻA TYNKMOZAIKOWY Wyprawa elewacyjna z gotowej suchej mieszanki, wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym RAZEM

8 podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych- tynk silikatowy, baranek 1,5mm- ŚCIANY 65.93* * *15.63* *14.05*0.24* okna- -(10*1.48*1.48)* (15*1.18*1.18)* (2.17*3.76)* (2.17*2.4*2)* (2.17*2.22)* (1.48*1.48*60) drzwi *2.05* *1.48* (5+5)*1.48* TYNKMOZAIKOWY Wyprawa elewacyjna z gotowej suchej mieszanki, wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szerokości do 30cm- tynk silikatowy, baranek 1,5mm- OŚCIEŻA okna- (10*1.48*4)*2* (15*1.18*4)*2* (2.17*2+3.76*2)*2* (2.17*2+2.4*2)*4* (2.17*2+2.22*2)*2* (1.48*4*60)* drzwi- ( *2)*2* *1.48*4* (5+5)*1.48*4* Wyprawa elewacyjna z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie na podłoże pierwszej warstwy farby gruntującej 8 RAZEM RAZEM

9 KNR * ( )*4* * *0.9* Wyprawa elewacyjna z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej, wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych- TYNK MOZAIKOWY ŚREDNIOZIARNISTY 65.93* ( )*4* * *0.9* Osłony okien folią polietylenową RAZEM RAZEM okna- (10*1.48*1.48)* (15*1.18*1.18)* (2.17*3.76)* (2.17*2.4*2)* (2.17*2.22)* (1.48*1.48*60) drzwi- 2.17*2.05* *1.48* (5+5)*1.48* RAZEM Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących- GZYMS ( )*(66.5* *2) Wyprawa elewacyjna z gotowej suchej mieszanki, wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szerokości do 30cm- tynk silikatowy, baranek 1,5mm- GZYMS ( )*(66.5* *2) RAZEM

10 KNR-W RAZEM Ochrona narożników wypukłych kątownikiem m metalowym- GZYMS 66.5*2 m *2 m RAZEM Skucie tynków zewnętrznych- dylatacja 15.63*2* RAZEM 9.38 Uzupełnienie tynków zewnętrznych m 15.63*2 m RAZEM Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1- ponowny montaż krat okiennych po wstawieniu okien RAZEM Kraty prętowe stałe o powierzchni ponad 2 osadzone w ścianach- materiał z odzysku 1.48*1.48* *1.18* RAZEM Malowanie dwukrotne krat i balustrad z prętów prostych 1.48*1.48* *1.18* RAZEM Daszki nad wejściami 49 d d.4 51 d KNR-W Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejacych- SPODY DASZKÓW NAD WEJŚCIEM 2.91*( )* RAZEM 6.52 Wyprawa elewacyjna z gotowej suchej mieszanki, wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych- tynk silikatowy- SPODY DASZKÓW NAD WEJŚCIEM 2.91*( )* RAZEM 6.52 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 1.12*2.91* RAZEM NNRNKB 6 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w 10

11 d rozwinięciu do 25cm (0.9*2+2.91*2)*0.25* RAZEM Obróbki blacharskie NNRNKB NNRNKB NNRNKB Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm- pas nadrynnowy RAZEM Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm- ogniomury, gzyms, parapety odniomury 6.9*4* gzyms-ścianyszczytowe 14.35*2* gzymsścianyfrontowaitylna+paspodrynnowy 66.5*2* parapety 10*1.48*2* *1.18*2* *2* *2*2* *2*2* *60* *1.48* (4+5)*1.48* Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm- kominy obróbkadolnakomina a= <(0.44*2+1.02*2+2.03*2+0.44*2+2.04*2+0.44*2+2.18* *2+2.18*2+0.44*2+2.05*2+0.44*2+1.10*2+0.44* *2+0.44*2+2.21*2+0.44*2+2.12*2+0.44*2+2.02*2+0.44*2+2.12*2+0.44*2+2.13*2+0.44*2+0.99*2+0.44* *2+0.44*2+2.17*2+0.44*2+0.95*2+0.44*2+0.96* *2+2.03*2+0.44*2+2.28*2+0.44*2+1.07*2+0.44* *2+0.44*2+2.13*2+0.44*2+2.14*2+0.44*2+0.97*2+0.44* *2+0.44*2+0.96*2+0.44*2+2.27*2+0.44*2+0.95* *2+1.63*2+0.44*2+1.74*2+0.44*2)*a> obróbkaczapykominowej a= <(1.14* * * * * * * * * * * * RAZEM

12 NNRNKB KNR KNR 2-02u KNR 2-02u KNR KNR 2-02u * * * * * * * * * * * * * * * * * *0.6)*a> a= <(0.44*2+1.02*2+2.03*2+0.44*2+2.04*2+0.44*2+2.18* *2+2.18*2+0.44*2+2.05*2+0.44*2+1.10*2+0.44* *2+0.44*2+2.21*2+0.44*2+2.12*2+0.44*2+2.02*2+0.44*2+2.12*2+0.44*2+2.13*2+0.44*2+0.99*2+0.44* *2+0.44*2+2.17*2+0.44*2+0.95*2+0.44*2+0.96* *2+2.03*2+0.44*2+2.28*2+0.44*2+1.07*2+0.44* *2+0.44*2+2.13*2+0.44*2+2.14*2+0.44*2+0.97*2+0.44* *2+0.44*2+0.96*2+0.44*2+2.27*2+0.44*2+0.95* *2+1.63*2+0.44*2+1.74*2+0.44*2)*a> Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm- połaczenie dylatacyjne na dachu połączeniedylatacyjnenadachu 6.9*2* RAZEM RAZEM 4.14 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm m półokrągłe o średnicy 150mm- blacha ocynkowana powlekana kolor brązowy 66.23*2 m RAZEM Montaż lejów spustowych półokrągłych RAZEM 6.00 Montaż denek rynnowych RAZEM 4.00 Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm m okrągłe o średnicy 110mm- blacha ocynkowana powlekana kolor brązowy 6*15.3 m RAZEM Rewizje do rur spustowych RAZEM Zamurowanie drzwi i montaż okna Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych- DASZEK NAD SCHODAMI m3 1.3*2.5*0.2 m3 0.65

13 KNR KNR KNR KNR RAZEM 0.65 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych m3 zbrojonych- SCHODY 2.36*1.2*1 m *1*1.2*0.5 m RAZEM 3.91 Rozebranie balustrad z kałtowników stalowych w m poziomie kondygnacji I m 5.49 RAZEM 5.49 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2- DEMONTAŻ DRZWI 2.38* RAZEM 3.52 Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł grubości 1/2 m cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 2.38* m 6.24 RAZEM 6.24 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach m3 cegłą na zaprawie cementowej ( )*1.48*0.23 m RAZEM 0.31 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu- PO ZAMUROWANICH, OD WEWNĄTRZ 2.38* * RAZEM 1.33 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5 1.48* RAZEM 2.19 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem m3 dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu 1.3*2.5*0.2 m *1.2*1 m *1*1.2*0.5 m RAZEM 4.56 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem m3 dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km samochodem dostawczym Krotność = 9 1.3*2.5*0.2 m *1.2*1 m

14 1.8*1*1.2*0.5 m RAZEM Dach i kominy 72 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych m zbrojonych- CZAPY KOMINOWE a= <(1.14* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *0.6)*a> m KNR Czapy kominiowe o gr. 10cm RAZEM KNR K KNR-W KNR-W KNR K * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *0.6 Demontaż wyłazu dachowego 75x75cm kpl RAZEM kpl 1.00 RAZEM 1.00 Wyłaz dachowy fabrycznie wykończony- WYŁAZ DACHOWY - ŚWIETLIK KOPUŁKOWY 80X80x15CM RAZEM 1.00 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 66.11*6.9* RAZEM Demontaż nawiewników wentylacyjnych RAZEM Montaż kominka wentylacyjnego- fi 120 mm RAZEM Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek RAZEM

15 Zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych o powierzchni do 0, RAZEM Malowanie dwukrotne farbą olejną kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. o powierzchni do 0, RAZEM Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach- kratki z demontażu RAZEM Skucie tynków na kominach a= <(0.44*2+1.02*2+2.03*2+0.44*2+2.04*2+0.44*2+2.18* *2+2.18*2+0.44*2+2.05*2+0.44*2+1.10*2+0.44* *2+0.44*2+2.21*2+0.44*2+2.12*2+0.44*2+2.02*2+0.44*2+2.12*2+0.44*2+2.13*2+0.44*2+0.99*2+0.44* *2+0.44*2+2.17*2+0.44*2+0.95*2+0.44*2+0.96* *2+2.03*2+0.44*2+2.28*2+0.44*2+1.07*2+0.44* *2+0.44*2+2.13*2+0.44*2+2.14*2+0.44*2+0.97*2+0.44* *2+0.44*2+0.96*2+0.44*2+2.27*2+0.44*2+0.95* *2+1.63*2+0.44*2+1.74*2+0.44*2)*a> Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przez przyklejenie płyt styropianowych przy użyciu gotowych zapraw klejacych- gr. 3cm- KOMINY a= <(0.44*2+1.02*2+2.03*2+0.44*2+2.04*2+0.44*2+2.18* *2+2.18*2+0.44*2+2.05*2+0.44*2+1.10*2+0.44* *2+0.44*2+2.21*2+0.44*2+2.12*2+0.44*2+2.02*2+0.44*2+2.12*2+0.44*2+2.13*2+0.44*2+0.99*2+0.44* *2+0.44*2+2.17*2+0.44*2+0.95*2+0.44*2+0.96* *2+2.03*2+0.44*2+2.28*2+0.44*2+1.07*2+0.44* *2+0.44*2+2.13*2+0.44*2+2.14*2+0.44*2+0.97*2+0.44* *2+0.44*2+0.96*2+0.44*2+2.27*2+0.44*2+0.95* *2+1.63*2+0.44*2+1.74*2+0.44*2)*a> Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejacych- KOMINY a= <(0.44*2+1.02*2+2.03*2+0.44*2+2.04*2+0.44*2+2.18* *2+2.18*2+0.44*2+2.05*2+0.44*2+1.10*2+0.44* RAZEM RAZEM 89.75

16 KNR KNR *2+0.44*2+2.21*2+0.44*2+2.12*2+0.44*2+2.02*2+0.44*2+2.12*2+0.44*2+2.13*2+0.44*2+0.99*2+0.44* *2+0.44*2+2.17*2+0.44*2+0.95*2+0.44*2+0.96* *2+2.03*2+0.44*2+2.28*2+0.44*2+1.07*2+0.44* *2+0.44*2+2.13*2+0.44*2+2.14*2+0.44*2+0.97*2+0.44* *2+0.44*2+0.96*2+0.44*2+2.27*2+0.44*2+0.95* *2+1.63*2+0.44*2+1.74*2+0.44*2)*a> RAZEM Ochrona narożników wypukłych kątownikiem m metalowym 32*0.7 m RAZEM Wyprawa elewacyjna z gotowej suchej mieszanki, wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych- tynk silikatowy- KOMINY a= <(0.44*2+1.02*2+2.03*2+0.44*2+2.04*2+0.44*2+2.18* *2+2.18*2+0.44*2+2.05*2+0.44*2+1.10*2+0.44* *2+0.44*2+2.21*2+0.44*2+2.12*2+0.44*2+2.02*2+0.44*2+2.12*2+0.44*2+2.13*2+0.44*2+0.99*2+0.44* *2+0.44*2+2.17*2+0.44*2+0.95*2+0.44*2+0.96* *2+2.03*2+0.44*2+2.28*2+0.44*2+1.07*2+0.44* *2+0.44*2+2.13*2+0.44*2+2.14*2+0.44*2+0.97*2+0.44* *2+0.44*2+0.96*2+0.44*2+2.27*2+0.44*2+0.95* *2+1.63*2+0.44*2+1.74*2+0.44*2)*a> RAZEM Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem m3 dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu a= m <(1.14* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *0.6)*a> RAZEM 3.29 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem m3 dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km samochodem dostawczym Krotność = 9 a= m <(1.14* * * * * * * * * * * * 16

17 KNR AT KNR-W * * * * * * * * * * * * * * * * * *0.6)*a> RAZEM 3.29 Przebicie otworów o powierzchni do 0,05 w elementach z betonu żwirowego o grubości 20cm RAZEM Izolacja wełną granulowaną poddasza- gr. 25cm ( )*( ) RAZEM Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1 przy głębokości do 10cm w stropach i ścianach RAZEM Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach RAZEM Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - strop 0.80*0.80* RAZEM 3.84 Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone RAZEM

Numer sprawy: GKLP Załącznik nr 11

Numer sprawy: GKLP Załącznik nr 11 Numer sprawy: GKLP.271.10.2019 Załącznik nr 11 Przedmiar robót na roboty budowlane pod nazwą: Termomodernizacja częściowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej wraz z remontem

Bardziej szczegółowo

Białostocka 22 - remont elewacji z dociepleniem oraz remont opaski wokół budynku. Przedmiar

Białostocka 22 - remont elewacji z dociepleniem oraz remont opaski wokół budynku. Przedmiar 1 Elewacja 1 KNR 4-01 d.1 0535-08 Rozebranie obróbek blacharskich - parapetów z blachy nie nadającej się do użytku - parapety (6*1.02+0.66*2+1.76+1.02+1.72+0.77+1.05*3+0.7*3+1.05*3+1.69*4+2.49*2+ 1.05*3+1.69+0.6+0.8*2)*0.25

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Wykonanie projektu termomodernizacji budynku wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Wierzbowej 2 w Sosnowcu

Przedmiar robót Wykonanie projektu termomodernizacji budynku wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Wierzbowej 2 w Sosnowcu robót Wykonanie projektu termomodernizacji budynku wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Wierzbowej 2 w Sosnowcu Kod CPV Lokalizacja Inwestor Wykonawca 45000000-7 - Roboty budowlane 45443000-4

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja Obiekt : Gimnazjum w Więcborku Gimnazjum w Więcborku - Budynek - łącznik z kuchnią i zapleczem Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: ofertowy

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: ofertowy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys ofertowy Obiekt Kod CPV 45000000-7 Budowa ul.: Żymierskiego 16, Jastrowie Inwestor ZGM Jastrowie Biuro kosztorysowe KNKTBR,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Docieplenie elewacji z robotami towarzyszącymi, malowanie pomieszczeń.

Przedmiar robót. Docieplenie elewacji z robotami towarzyszącymi, malowanie pomieszczeń. Przedmiar robót Budowa: Termomodernizacji budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 5 Bielsko-Biała ul. Słowackiego. Inwestor: Miasto Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała Plac

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTORA: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA CENTRUM ADRES INWESTORA: PŁOCK, ul. Harc. A. GRADOWSKIEGO 9a SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTORA: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA CENTRUM ADRES INWESTORA: PŁOCK, ul. Harc. A. GRADOWSKIEGO 9a SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI: Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego ADRES INWESTYCJI: PŁOCK, ul. Harc. A. Gradowskiego 9A (dz. nr 1409/1) NAZWA INWESTORA: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA CENTRUM

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inŝ. Bartłomiej Linkiewicz DATA OPRACOWANIA : WRZESIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inŝ. Bartłomiej Linkiewicz DATA OPRACOWANIA : WRZESIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: PPIOI PROBUD Sp. z o. o. Konieczki 5B 9-300 EŁK PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4500000- Przygotowanie terenu pod budowę 45500- Roboty budowlane w zakresie budowy placówek

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Prace remontowo budowlane remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Maszycach, działka nr 85

Przedmiar. Prace remontowo budowlane remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Maszycach, działka nr 85 Przedmiar Data: 2018-02-24 Budowa: Kod CPV 45216121-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej Zamawiający: Gmina Skała, 32-043 Skała ul. Rynek 29 Jednostka opracowująca kosztorys: Załad

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Kosztorys

Przedmiar robót. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Kosztorys Przedmiar robót Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Kosztorys Docieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej oraz docieplenie drzwi zewnętrznych w istniejącym budynku administracyjnym z częścią warsztatowo-magazynową

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Termomodernizacja Szkoły w Rzędzianowicach. Szkoła Podstawowa w Rzędzianowicach. ul. Głowackiego Mielec

Przedmiar robót. Termomodernizacja Szkoły w Rzędzianowicach. Szkoła Podstawowa w Rzędzianowicach. ul. Głowackiego Mielec Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: Budowa: Nazwa obiektu lub robót: Lokalizacja: Zamawiający: Jednostka opracowująca: Branża ogólnobudowlana Szkoła Podstawowa w Rzędzianowicach Gmina Mielec ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Kosztorys K O S Z T O R Y S NAKŁADCZY /ŚLEPY/

Kosztorys K O S Z T O R Y S NAKŁADCZY /ŚLEPY/ Kosztorys Data: 2013-03-15 Budowa: REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO, KOLO, UL. ZAWADZKIEGO 9 Kody CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna 45442100-8 Roboty malarskie 45410000-4 Tynkowanie Obiekt: KOŁO, UL.

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót PRZEBUDOWA PAWILONU MIESZKALNEGO A W ZAKŁADZIE KARNYM W CHEŁMIE Tabela robót Dział nr. Roboty rozbiórkowe KNR -0 0-08 KNR -0 0-08 KNR -0 0-0 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,

Bardziej szczegółowo

OCIEPLENIE BUDYNKU O.S.P. W BOROWYM

OCIEPLENIE BUDYNKU O.S.P. W BOROWYM Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: Nazwa obiektu lub robót: Lokalizacja: Nazwy i kody CPV: OCIEPLENIE BUDYNKU O.S.P. W BOROWYM Gm. Budynek O.S.P w Borowym / Rrace remontowe Borowe gm. 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

Rodos [10681] Strona 2/9 Tabela przedmiaru robót Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

Rodos [10681] Strona 2/9 Tabela przedmiaru robót Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Przedmiar robót Lokalizacja Spółdzielczy Dom Kultury w Piekarach Śląskich przy ulicy Kazimierza Wielkiego 1 Inwestor Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich Rodos 7.0.14 [10681] Strona 2/9 1 KNR-W

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 09.05.2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 09.05.2011. Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 09.05.2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 09.05.2011. Data zatwierdzenia ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie ścian budynku Miejskiego Przedszkola nr 10 wraz z rozbiórką tarasów i robotami towarzyszącymi ADRES INWESTYCJI : 09-400 Płock, ul. M.C. Skłodowskiej 2a INWESTOR : Gmina

Bardziej szczegółowo

szt 4,00 7 KNR /13 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, szt 4,00 8 KNR /08 szt 4,00 9 KNR /11

szt 4,00 7 KNR /13 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, szt 4,00 8 KNR /08 szt 4,00 9 KNR /11 Przedmiar robót Obiekt Termomodernizacja budynku Remizy w Woli Rzędzińskiej dz.. nr 4763 i 4762/4 obr. Wola Rzędzińska Kod CPV 45453000-7 Budowa Remiza w Woli Rzędzińskiej dz.. nr 4763 i 4762/4 obr. Wola

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja Obiekt : Szkoła Podstawowa w Więcborku Szkoła Podstawowa - Wykonanie termomodernizacji z malowaniem elewacji Budynek

Bardziej szczegółowo

Cena netto: Podatek VAT: Wartość brutto: KOSZTORYS OFERTOWY

Cena netto: Podatek VAT: Wartość brutto: KOSZTORYS OFERTOWY Cena netto: Podatek VAT: Wartość brutto: KOSZTORYS OFERTOWY Zadanie: Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji Pawilonu D - Przychodni Rejonowej Rodzaj robót: Inwestor: Roboty budowlane.

Bardziej szczegółowo

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Przedmiar robót Budowa: Budynek zespołu szkolno - przedszkolnego,szczyrk Biła, ul.górska 104 Obiekt: Termomodernizacja budynku zespołu szkolno - przedszkolnego - budynek główny Etap I Zamawiający: Urząd

Bardziej szczegółowo

Docieplenie ścian zewnęrznch budynku SOSW nr 1 w Gdyni. 1. Docieplenie budynku SOSW nr 1 w Gdyni ul.płk.dąbka

Docieplenie ścian zewnęrznch budynku SOSW nr 1 w Gdyni. 1. Docieplenie budynku SOSW nr 1 w Gdyni ul.płk.dąbka Docieplenie ścian zewnęrznch budynku SOSW nr 1 w Gdyni PRZEDMIAR ROBÓT Kod pozycji Nr specyfikacji Jednostka Cena Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Wartość przedmiaru technicznej Nazwa Ilość

Bardziej szczegółowo

Rodos [10681] Strona 2/12 Tabela przedmiaru robót Budynek mieszkalny - Termomodernizacja elewacji Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

Rodos [10681] Strona 2/12 Tabela przedmiaru robót Budynek mieszkalny - Termomodernizacja elewacji Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Przedmiar robót Obiekt Lokalizacja Piekary Śląskie ulica M.C.Skłodowskiej 93 Inwestor Spółdzielnia Mieszkaniowa Piekary Śląskie Rodos 7.0.11 [10681] Strona 2/12 1 Kalkulacja indywidualna ELEWACJA PÓŁNOCNA

Bardziej szczegółowo

Część architektoniczno budowlana - termomodernizacja

Część architektoniczno budowlana - termomodernizacja Przedmiar Robót nr 4 Część architektoniczno budowlana - termomodernizacja Lp. ST Podstawa Opis Jednostka obmiarowa Obmiar Cena jednostkowa Wartość 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1 d.1.1.1.1 01.01.01 ZKNR C-1 0401-05

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Termomodernizacja budynku mieszkalnego 1Ściany piwniczne 1.1 Izolacja ścian piwnic ponizej gruntu 1 d.1.

KOSZTORYS OFERTOWY Termomodernizacja budynku mieszkalnego 1Ściany piwniczne 1.1 Izolacja ścian piwnic ponizej gruntu 1 d.1. Termomodernizacja budynku mieszkalnego Ściany piwniczne. Izolacja ścian piwnic ponizej gruntu d.. d.. d.. 4 d.. 5 d.. 6 d.. 7 d.. KNR 4-0 004-0 KNR AT-6 00-04 KNR 0-9 064-0 KNNR-W 007-0 KNR 4-0 005-0 KNR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Termomodernizacja Szkoły w Rzędzianowicach. Szkoła Podstawowa w Rzędzianowicach. ul. Głowackiego Mielec

Przedmiar robót. Termomodernizacja Szkoły w Rzędzianowicach. Szkoła Podstawowa w Rzędzianowicach. ul. Głowackiego Mielec Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: Budowa: Nazwa obiektu lub robót: Lokalizacja: Zamawiający: Jednostka opracowująca: Branża ogólnobudowlana Szkoła Podstawowa w Rzędzianowicach Gmina Mielec ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 3B/2013

Przedmiar robót 3B/2013 Przedmiar robót 3B/2013 Elewacja północna i zachodnia - etap N+2 Obiekt Ocieplenie budynku Państwowej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach przy ulicy Teatralnej 16. Kod CPV 45453100-8 - Roboty

Bardziej szczegółowo

Spis działów przedmiaru robót

Spis działów przedmiaru robót strona nr: 2 Spis działów przedmiaru robót Nr Nazwa działu robót 1 ROBOTY BUDOWLANE 1.1 OPIERZENIE DACHU 1.1.1 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar dla termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Smardzowicach

Przedmiar dla termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Smardzowicach Novista Sp. z o.o. 00-834 Warszawa ul. Pańska 73 Przediar dla teroodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Sardzowicach NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja budynku ADRES INWESTYCJI : Sardzowice INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar ROBOTY ELEWACYJNE I DACHOWE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W JĘDRZEJOWIE

Przedmiar ROBOTY ELEWACYJNE I DACHOWE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W JĘDRZEJOWIE Przedmiar ROBOTY ELEWACYJNE I DACHOWE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W JĘDRZEJOWIE Data: 2010-04-29 Budowa: ELEWACJE ORAZ DACH BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W JEDRZEJOWIE Kody CPV:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADRES INWESTYCJI : 95-070 Aleksandrów Łódzki ul. Marii Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Prace remontowo budowlane remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczodrkowicach

Przedmiar. Prace remontowo budowlane remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczodrkowicach Przedmiar Data: 2018-05-25 Budowa: Kod CPV 45216121-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej Zamawiający: Gmina Skała, 32-043 Skała ul. Rynek 29 Jednostka opracowująca kosztorys: Załad

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PLON

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PLON SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PLON ul. Diamentowa 18, 20-486 Lublin KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Medalionów 8 w Lublinie ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar docieplenie ściany frontowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Powstańców Śląskich 9 w Będzinie.

Przedmiar docieplenie ściany frontowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Powstańców Śląskich 9 w Będzinie. Przedmiar docieplenie ściany frontowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Powstańców Śląskich 9 w Będzinie. I. Rusztowania i roboty przygotowawcze. 1. Osłony okien folią polietylenową 141,24

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. Ocieplenie ścian - szkoła w Zelczynie Numer Opis Jedn. Ilość Krotn. Obliczenia Cena jdn. Wartość netto. m2 1,9 1.

Formularz cenowy. Ocieplenie ścian - szkoła w Zelczynie Numer Opis Jedn. Ilość Krotn. Obliczenia Cena jdn. Wartość netto. m2 1,9 1. Ocieplenie ścian - szkoła w Zelczynie Numer Opis Jedn. Ilość Krotn. Obliczenia Cena jdn. Wartość netto 1 Wymiana drzwi zewnętrznych 1.1 Drzwi aluminiowe o powierzchni do 3,0 m2, osadzanie na kotwach, z

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Czarnieckiego 3

Przedmiar robót Czarnieckiego 3 Przedmiar robót Czarnieckiego 3 1 Lp Normatyw Opis Suma Element: Bud.nr 3-DOCIEPLENIE BUDYNKU 1. 1. KNR 02-02-1604-0200 1. 2. KNR 00-23-2611-0100 1. 3. KNR 00-23-2611-0200 1. 4. KNR 00-23-2612-0900 1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Ogólna charakterystyka obiektu 1.1 Technologia robót - tradycyjna, 1.2 Dane techniczno-uŝytkowe: 3 kompleks budynków Szpital Powiatowego w Sokołowie

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : WLEŃ Obiekt : Wleń Kod CPV : 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych Inwestor

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W RADOMINIE ADRES INWESTYCJI : 87-404 RADOMIN 1a INWESTOR : GMINA RADOMIN ADRES INWESTORA : 87-404 RADOMIN 1 a BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

Bardziej szczegółowo

Kosztorysowanie FORTE Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Kosztorysowanie FORTE Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK roboty remontowe - remiza OSP w Rożnowie. Identyfikator kosztorysu: GMINA GRÓDEK - ROBOTY REMONTOWE - REMIZA OSP W ROŻNOWIE AKTUALNY PRZETARG 29.08 Kosztorysowanie FORTE 11.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Bardziej szczegółowo

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Przedmiar robót Budowa Docieplenie ścian Domu Kultury w Piekarach Śląskich ul. Kazimierza Wielkiego 1 Inwestor Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląsich Przedmiar Strona 2/16 1 KNR-W 2-25 0417/01 2

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO Obiekt REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ADMINISTRACJI W ZAKRESIE ELEWACJI, DACHU I RAMPY ZEWNĘTRZNEJ I INSTALACJI ODGROMOWEJ NA DZ. NR 137/1 OBR. 164 DLA SPECJALISTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS UPROSZCZONY

KOSZTORYS UPROSZCZONY Data opracowania: 2010-08-16 KOSZTORYS UPROSZCZONY Nazwa zadania: Termoizolacja budynku administracyjnego magazynowego i łącznika Powiatowego Inspektoratu Weterynarji w Zambrowie Adres inwestycji: 18-300

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Urząd Gminy Nowy Żmigód Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2

PRZEDMIAR. Urząd Gminy Nowy Żmigód Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2 Urząd Gminy Nowy Żmigód 38-230 Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2 NAZWA INWESTYCJI : Remont domu ludowego oraz magazynu gospodarczego w Sadkach ADRES INWESTYCJI : Sadki INWESTOR : Gmina Nowy Żmigród ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT CKP-00-00T

PRZEDMIAR ROBÓT CKP-00-00T JERZY KRZYMIŃSKI PRZEDMIAR ROBÓT CKP-00-00T CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryc dachowych Budowa: "ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE W CKP W GNIEŹNIE" - Etap I Lokalizacja: ul. Słowackiego 45/47, 62-200 Gniezno

Bardziej szczegółowo

URZĄD-SKAŁA-TERMO+CO Novista Sp. z o.o. 00-834 Warszawa ul. Pańska 73 WYKONAWCA : INWESTOR : 09.10.2014

URZĄD-SKAŁA-TERMO+CO Novista Sp. z o.o. 00-834 Warszawa ul. Pańska 73 WYKONAWCA : INWESTOR : 09.10.2014 Novista Sp. z o.o. 00-834 Warszawa ul. Pańska 73 Przediar na teroodernizację budynku Adinistracji Szkół Giny Skała NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja budynku ADRES INWESTYCJI : Skała ul. Szkolna 4 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 1/2017

Przedmiar robót 1/2017 Przedmiar robót 1/2017 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na docieplenie budynku przy ul. Michałowickiej 39 w Siemianowicach Śląskich Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane 45443000-4 Roboty

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kosztorys. ofertowy

Zatwierdzam: Kosztorys. ofertowy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys ofertowy Obiekt Wymian pokrycia dachowego, remont kominó, remont elewacji, klatki schodowej, izolacja fundamentów Kod

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8, Remont odtworzeniowy balkonów wraz z termomodernizacją ścian Pawilon A, elewacja wschodnia i zachodnia KOSZTORYS OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 8, Remont odtworzeniowy balkonów wraz z termomodernizacją ścian Pawilon A, elewacja wschodnia i zachodnia KOSZTORYS OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 8, Remont odtworzeniowy balkonów wraz z termomodernizacją ścian Pawilon A, elewacja wschodnia i zachodnia KOSZTORYS OFERTOWY Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość 1 45215000-7

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: KOSZTORYS NAKŁADCZY Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45410000-4 - Tynkowanie 45321000-3 - Izolacja cieplna Hufiec ZHP Olkusz przy

Bardziej szczegółowo

analogia - zabezpieczenie chodników przed zabrudzeniem papą m kalk. ind. - praca rusztowań - el.1 m-g 1.728,61

analogia - zabezpieczenie chodników przed zabrudzeniem papą m kalk. ind. - praca rusztowań - el.1 m-g 1.728,61 Rodos 7.0.14 [11916] Strona 2/5 1 KNR 2-02 0925/01 2 KNR 4-01 1216/01 3 KNR AT-05 1651/03 4 KNR AT-05 1663/04 1. Roboty wg audytu 1.1 Rusztowania i roboty przygotowawcze Osłony okien folią polietylenową

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze "Teroodernizacja Budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowej" 1 Ocieplenie scian zewnętrznych 1 d.1 KNR 0-17 2608-01 2 KNR 0-17 d.1 2608-02 3 KNR 0-17 d.1

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT Lp. Nazwa działu Od Do 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 21 2 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 22 36 3 ROBOTY TERMORENOWACYJNE 37 49 4 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE 50 59-2 - 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY II

KOSZTORYS NAKŁADCZY II KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI 91-048 ŁÓDŹ ul. Lutomierska 108/112 NAKŁADCZY II 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku KP

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót wg nakładów rzeczowych KNR

Przedmiar robót wg nakładów rzeczowych KNR Przedmiar robót Nazwa budowy: Szkoła Podstawowa w Brzostkowie Adres budowy: Brzostków, 28-136 Nowy Korczyn Obiekt: Budynek Szkoły Podstawowej. Tytuł / Rodzaj robót: Docieplenie elewacji. Lp. Podstawa ustalenia

Bardziej szczegółowo

OBMIAR. 1.9 kalk. własna Montaż daszku łukowego nad wejściem z poliwęglanu - zasięg daszku po kpi. winien chronić minimum podest schodów 3 kpi. 3.

OBMIAR. 1.9 kalk. własna Montaż daszku łukowego nad wejściem z poliwęglanu - zasięg daszku po kpi. winien chronić minimum podest schodów 3 kpi. 3. 1 Prace towarzyszące 1.1 KNR 13-13 Demontaż starego ocieplenia ścian szczytowych m2 0901-10 analogia 668.18 m2 668.180 RAZEM 668.180 1.2 KNR-W 4- Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Ilość 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

PRZEDMIAR. Ilość 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis Jedn. przedm. Ilość 1. 1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE Schody zewnętrzne 1 KNR 2-01 0310-02 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szr. dna do 1,5 m ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 17/12

Przedmiar robót 17/12 Przedmiar robót 17/12 Obiekt Kod CPV 45213250-0 - Roboty budowlane w zakresie przemysłowych obiektów budowlanych Budowa Wola Kalinowska Inwestor Gmina Sułoszowa Biuro kosztorysowe "Bowo" Jan Sokołowsli

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Firma Handlowo-Usługowa Aleksandra Nędzi. ul. Nałęczowska Radom

PRZEDMIAR. Firma Handlowo-Usługowa Aleksandra Nędzi. ul. Nałęczowska Radom Fira Handlowo-Usługowa Aleksandra Nędzi ul Nałęczowska 6 6-600 Rado PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja budynku Dou Poocy Społecznej ADRES INWESTYCJI : Krzyżanowice 9, 7-00 Iłża INWESTOR : Starostwo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

ocieplenie Batorego 18 od podwórka Zuzia (C) DataComp (lic. 6688) strona nr: 1 Przedmiar

ocieplenie Batorego 18 od podwórka Zuzia (C) DataComp (lic. 6688) strona nr: 1 Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 OCIEPLENIE ŚCIAN 1.1 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową 1,64*1,25*5+1,0*2,18*5+0,71* 1,58*5 = 26,759 1,70*1,25*3+2,08*0,90*4+1,45* 2,38 = 17,314 1,00*2,20*23+1,70*1,25*23

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. Wymiana okien oraz ocieplenie ścian - szkoła nr 4 Numer Opis Jedn. Ilość Krotn. Obliczenia Cena jdn.

Formularz cenowy. Wymiana okien oraz ocieplenie ścian - szkoła nr 4 Numer Opis Jedn. Ilość Krotn. Obliczenia Cena jdn. Wymiana okien oraz ocieplenie ścian - szkoła nr 4 Numer Opis Jedn. Ilość Krotn. Obliczenia Cena jdn. Wartość netto 1 Wymiana okien 1.1 Wymiana okien zespolonych na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dariusz Harhala

PRZEDMIAR ROBÓT. Dariusz Harhala PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Budowa Inwestor Szkoła Podstawowa w Wydrzu, 37-110 Żołynia Wydrze259 Urząd Gminy w Rakszawie, Rakszawa 506, 37-111 Rakszawa, pow. Łańcucki, woj. podkarpackie, tel.: (017) 22 61 281,

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S)

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S) PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES INWESTYCJI : OSTRÓW MAZOWIECKA UL.POCZTOWA 14 INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR 4-01

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR 4-01 1 KNR 4-01 0535-08 Rozebranie obróbek blacharskich - parapetów z blachy nie nadającej się do użytku lub PCV - parapety (0.40*2+0.7*3+1.0*2+0.8*6+0.8*2+0.45*2+1.0*18+0.45*2+1.0*18+0.8*5)*0.15 7.97 RAZEM

Bardziej szczegółowo

1. Ściany podwórza. Kosztorys Kordeckiego KNR Analiza własna 3 KNR Analiza własna.

1. Ściany podwórza. Kosztorys Kordeckiego KNR Analiza własna 3 KNR Analiza własna. 1. Ściany podwórza 1. Ściany podwórza 1 KNR-0202-16-10-2 Rusztowania ramowe zewnętrzne i przesuwne RR-1/30. Rusztowania przyścienne. Wysokość rusztowania do 16m. Ilość: 840 Jedn.: m2 2 Analiza własna Dzierżawa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót CDI

Przedmiar robót CDI Przedmiar robót CDI 368-07-2011 Obiekt Kod CPV 45443000-4 - Roboty elewacyjne Budowa ul. S.Lindego 20 01-952 Warszawa Inwestor Urząd Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawa ul. Stefana Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

Sz. P. w Hadykówce - P Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 12255) Przedmiar. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Sz. P. w Hadykówce - P Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 12255) Przedmiar. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. Przedmiar 1 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH. 1.1 KNR 202/1604/1 (1) Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m, nakłady podstawowe (4,20+4,70)*0,5*31,50+ 4,80*31,48+(4,20+4,90)* 0,5*13,85+(4,20+4,60)*

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk. 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk. 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15 Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15 PRZEDMIAR ROBÓT 45321000-3 Izolacja cieplna 45410000-4 Tynkowanie Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU

Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU Data: 2013-06-22 Budowa: FASADA POŁUDNIOWEGO SEGMWNTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

analogia - zabezpieczenie chodników przed zabrudzeniem papą m2 577,8 5 kalk. ind. - praca rusztowań - el.1 m-g 740,96

analogia - zabezpieczenie chodników przed zabrudzeniem papą m2 577,8 5 kalk. ind. - praca rusztowań - el.1 m-g 740,96 Rodos 7.0.14 [11916] Strona 2/5 1 KNR 2-02 0925/01 2 KNR 4-01 1216/01 3 KNR AT-05 1651/02 4 KNR AT-05 1663/04 1. Roboty wg audytu 1.1 Rusztowania i roboty przygotowawcze Osłony okien folią polietylenową

Bardziej szczegółowo

"KOSZT" TOMASZ KURPIOS 00-337 Warszawa ul.bartoszewicza 5/34 tel.601223153 PRZEDMIAR

KOSZT TOMASZ KURPIOS 00-337 Warszawa ul.bartoszewicza 5/34 tel.601223153 PRZEDMIAR "KOSZT" TOMASZ KURPIOS 00-337 Warszawa ul.bartoszewicza /3 tel.033 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 00-9 Roboty w zakresie burzenia 30- Instalowanie drzwi i okien 00- Roboty murarskie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY-DOCIEPLENIE WRAZ Z KOLORYSTYKĄ

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY-DOCIEPLENIE WRAZ Z KOLORYSTYKĄ PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY-DOCIEPLENIE WRAZ Z KOLORYSTYKĄ KOD CPV: 454530000-7 ADRES INWESTYCJI : KONIN UL. CHOPINA 12 INWESTOR : MIASTO KONIN ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Docieplenie ścian wraz z malowaniem.

Przedmiar robót. Docieplenie ścian wraz z malowaniem. Przedmiar robót Docieplenie ścian wraz z malowaniem. Data: 2/18/2013 Budowa: 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Kromera 12 Obiekt/Rodzaj robót: Budynek mieszkalny wielorodzinny. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Modernizacja wraz z przebudową świetlicy wiejskiej. Inwestor. Gmina Ustka ul. Dunina 24, Ustka

Przedmiar robót. Modernizacja wraz z przebudową świetlicy wiejskiej. Inwestor. Gmina Ustka ul. Dunina 24, Ustka Przedmiar robót Obiekt Lokalizacja Inwestor Dz. nr 69, obręb Pęplino, gm. Ustka Gmina Ustka ul. Dunina 24, 76-270 Ustka Sporządził Słupsk, 15.02.2018 inż. Arkadiusz Gołębiewski Rodos 7.0.13 [12867] Strona

Bardziej szczegółowo

2.1 Zadanie a) Termoizolacja budynku mieszkalnego przy ul. Opatowskiej 15

2.1 Zadanie a) Termoizolacja budynku mieszkalnego przy ul. Opatowskiej 15 SIWZ cz. III- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie pn. Remont budynków mieszkalnych Zamawiający : Przedsiębiorstwo Gospodarki 1. Przedmiot zamówienia: Na przedmiot zamówienia składają się następujące

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS. W CELACH INFORMACYJNO - PRZETARGOWYCH Kwidzyn ulica Słowackiego 22

KOSZTORYS. W CELACH INFORMACYJNO - PRZETARGOWYCH Kwidzyn ulica Słowackiego 22 W CELACH INFORMACYJNO - PRZETARGOWYCH Kwidzyn ulica Słowackiego 22 NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : INWESTOR : ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

Część architektoniczno budowlana - termomodernizacja

Część architektoniczno budowlana - termomodernizacja Część architektoniczno budowlana - termomodernizacja Przedmiar Robót nr 4 Lp. ST Podstawa Opis Jednostka obmiarowa Obmiar Cena jednostkowa Wartość 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1 d.1.1.1.1 ZKNR C-1 0401-05 2 d.1.1.1.1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie elewacji z wyburzeniem istniejących balkonów i przebudową elewacji południowo -zachodniej

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie elewacji z wyburzeniem istniejących balkonów i przebudową elewacji południowo -zachodniej NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie elewacji z wyburzeniem istniejących balkonów i przebudową elewacji południowo -zachodniej istniejącego budynku ADRES INWESTYCJI : dz. nr ewid. 1036/5, ul. Papieża Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWO-KONSERWATOR- SKA GRZEGORZ POLSKI. Stoczek 59A, Niemce

PRACOWNIA PROJEKTOWO-KONSERWATOR- SKA GRZEGORZ POLSKI. Stoczek 59A, Niemce PRACOWNIA PROJEKTOWO-KONSERWATOR- SKA GRZEGORZ POLSKI Stoczek 59A, 21-025 Niece PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Kochanowskiego 4 w Świdniku ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

2017 -Libiaz 11Listopada22 elewacja balkonowa kl V do XI Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar

2017 -Libiaz 11Listopada22 elewacja balkonowa kl V do XI Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 Mocowanie warstw fakturowych. 1.1 KNR 403/1009/6 Wykonanie ślepych otworów mechanicznie, na podłożu betonowym, Fi otwory do 20 mm - ściany klatka V, VI, VII, VIII, IX,,X+ uskok

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI W CELAH INFORMACYJNO PRZETARGO- WYCH KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z DOCIEPLENIE I RE- MONT ELEWACJI WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ ADRES INWESTYCJI : KWIDZYN ULICA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sporządziła Irena Grunwald. Koszalin, kwiecień 2012r.

Przedmiar robót. Sporządziła Irena Grunwald. Koszalin, kwiecień 2012r. Przedmiar robót Nazwa inwestycji Adres inwestycji 76-009 Bonin, działka nr 22/111 Inwestor Zespół Szkół Cenrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, 76-009 Bonin Sporządziła Irena Grunwald Koszalin,

Bardziej szczegółowo

Kliniczny w Białymstoku

Kliniczny w Białymstoku Unowersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku 15-001 Białystok Waszyngtona 17 NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: Białystok, ul. J Waszyngtona 17 NAZWA INWESTORA: Unowersytecki Dziecięcy Szpital

Bardziej szczegółowo

Spis działów przedmiaru robót

Spis działów przedmiaru robót strona nr: 2 Spis działów przedmiaru robót Nr Nazwa działu robót 1 ROBOTY BUDOWLANE 1.1 DACH 1.1.1 Rozebranie rynien nadającej się do użytku 1.1.2 Rozebranie rur spustowych nadającej się do użytku 1.1.3

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Piekielniku

Przedmiar robót. Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Piekielniku Przedmiar robót Data: 2011-07-04 Budowa: Dom Nauczyciela Nr STWiOR: SST-7/2011 Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Lokalizacja: Piekielnik Zamawiający: Gmina Czarny Dunajec ul.

Bardziej szczegółowo

Kliniczny w Białymstoku. WYKONAWCA: INWESTOR: Zatwierdził. Data opracowania Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia - -

Kliniczny w Białymstoku. WYKONAWCA: INWESTOR: Zatwierdził. Data opracowania Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia - - Unowersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku 15-001 Białystok Waszyngtona 17 NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: Białystok, ul. J Waszyngtona 17 NAZWA INWESTORA: Unowersytecki Dziecięcy Szpital

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :... DATA OPRACOWANIA :... Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen :... NARZUTY

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :... DATA OPRACOWANIA :... Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen :... NARZUTY KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU ADRES INWESTYCJI : Zduńska Dąbrowa 64, 99-440 Zduny INWESTOR : Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Elżbieta Matlakowska DATA OPRACOWANIA : r. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Elżbieta Matlakowska DATA OPRACOWANIA : r. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : POWIATOWY OŚRODEK WSPARCIA "STACJA ŚWIDNIK II" ADRES INWESTYCJI : 21-040 ŚWIDNIK UL. KOLEJOWA 5 DZIAŁKA NR. 2002 INWESTOR : POWIATOWY OŚRODEK WSPARCIA "STACJA ŚWIDNIK

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont schodów zewnętrznych i kominów przy Szkole Podstawowej w Jaćmierzu

Kosztorys ofertowy. Remont schodów zewnętrznych i kominów przy Szkole Podstawowej w Jaćmierzu Kosztorys ofertowy Remont schodów zewnętrznych i kominów przy Szkole Podstawowej w Jaćmierzu Wykonawca: Biuro projektowania, nadzoru i realizacji inwestycji budowlanych "Bud-Expert" Wojciech Pacławski

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI W CELACH INFORMACYJNO - PRZETARGOWYCH KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI I WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ ADRES INWESTYCJI : KWIDZYN ULICA GIMNAZJALNA 7 INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : Naprawa połaci dachowych i opierzeń na budynkach:sp ZOZ w Czersku, Zespołu Szkół w Łęgu,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45321000-3 Izolacja cieplna 45320000-6 Roboty izolacyjne 45000000-7 Roboty budowlane 45312310-3 Ochrona odgromowa Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Ocieplenie części

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. (CT 72 silikat biały)- styropian EPS gr. 12 cm (0,6+0,90*5)*2,50*5 = 63,75 63,75 m KNR 17/2610/1 (1)

Przedmiar Robót. (CT 72 silikat biały)- styropian EPS gr. 12 cm (0,6+0,90*5)*2,50*5 = 63,75 63,75 m KNR 17/2610/1 (1) Przedmiar Robót 1 Remont elewacji 1.1 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku parapety (1,80*11+1,50*1+0,90*2)*5*

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 Remont klatki schodowej

Przedmiar. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 Remont klatki schodowej 1 Remont klatki schodowej 1 KNR 4-01 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian ( należy założyć demontaż i ponowny d.1 1208-02 montaż rurek instalacji telekomunikacyjnej oraz tam gdzie to możliwe wkucie instalacji

Bardziej szczegółowo

W CELACH INFORMACYJNO - PRZETARGO- WYCH. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

W CELACH INFORMACYJNO - PRZETARGO- WYCH. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : W CELACH INFORMACYJNO - PRZETARGO- WYCH NAZWA INWESTYCJI : remont elewacji i dachu ADRES INWESTYCJI : Kwidzyn ulica Żwirki i Wigóry 33 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Żwirki

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: DOCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: DOCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy DOCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Obiekt Budowa Gacki, Osiedle Robotnicze bud. nr 35 Wykonawca Poziom cen I

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Mazowieckie Centrum neuropsychiatrii SP. zo.o. Zagórze k/warszawy 05-462 Wiązowna. 45000000-7 Roboty budowlane

KOSZTORYS ŚLEPY. Mazowieckie Centrum neuropsychiatrii SP. zo.o. Zagórze k/warszawy 05-462 Wiązowna. 45000000-7 Roboty budowlane Mazowieckie Centrum neuropsychiatrii SP. zo.o Zagórze k/warszawy 05-462 Wiązowna KOSZTORYS ŚLEPY 45000000-7 Roboty budowlane NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku po labolatorium wraz z robotami

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Sławomir Sanejko DATA OPRACOWANIA : kwiecień Dokument zostal opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Sławomir Sanejko DATA OPRACOWANIA : kwiecień Dokument zostal opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Slownika Zamówien 45212212-5 Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45410000-4 Tynkowanie NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie

Bardziej szczegółowo

łękajmy 1 Zuzia (C) DataComp (lic. 12) strona nr: 1 Przedmiar robót

łękajmy 1 Zuzia (C) DataComp (lic. 12) strona nr: 1 Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Wykopy 1.1 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 1,5 m w gruncie kategorii III 0,5*1,5*1,2 = 0,900000

Bardziej szczegółowo

KW - PROJEKT Warszawa, ul. Chełmska 24a/ Białystok, ul. Sokólska 7/19 PRZEDMIAR ROBÓT

KW - PROJEKT Warszawa, ul. Chełmska 24a/ Białystok, ul. Sokólska 7/19 PRZEDMIAR ROBÓT KW - PROJEKT 00-725 Warszawa, ul. Chełmska 24a/4 15-865 Białystok, ul. Sokólska 7/19 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45443000-4

Bardziej szczegółowo