Badanie wpływu informatyzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2011 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie wpływu informatyzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2011 roku"

Transkrypt

1 Badanie wpływu informatyzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2011 roku Raport z badania ilościowego zrealizowanego na zlecenie MSWiA Warszawa, sierpień 2011

2 Spis treści Informacje o badaniu...3 Najważniejsze ustalenia...9 Wyniki szczegółowe Informacje o urzędzie...15 Obsługa informatyczna urzędu...21 Kompetencje informatyczne...35 Wydatki na informatyzację...48 Infrastruktura informatyczna w urzędzie...57 Elektroniczna skrzynka podawcza i epuap...85 Świadczenie usług elektronicznych dla klientów zewnętrznych Wpływ technologii teleinformatycznych na pracę urzędu i świadczenie usług Działania związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego..156 Wykorzystanie systemów informacji przestrzennej Korespondencja z innymi urzędami O ARC Rynek i Opinia

3 Informacje o badaniu 3 3

4 Cele badania Cele badania: Głównym celem badania była diagnoza stanu wykorzystania technologii teleinformatycznych oraz ich wpływu na podnoszenie sprawności urzędów administracji publicznej i jakości świadczonych przez nie usług. W szczególności badanie skupiało się na pozyskaniu informacji na temat: obsługi informatycznej urzędów oraz infrastruktury teleinformatycznej; stopnia wykorzystania elektronicznej skrzynki podawczej oraz platformy epuap; stopnia wykorzystania systemów informacji przestrzennej; stopnia wykorzystania technologii teleinformatycznych w zakresie świadczenia usług elektronicznych dla klientów. Badanie jest 7 edycją przeprowadzanego co roku badania związanego z szeroko pojętą informatyzacją i jej wpływem na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce. Obecna edycja dotyczyła lat 2010 i

5 Informacje o realizacji badania Realizacja: Badanie zostało przeprowadzone metodą ankiet internetowych CAWI. Ankieta dostępna była na specjalnej stronie badania przygotowanej przez ARC Rynek i Opinia. Respondentom zagwarantowana została również możliwość pobrania ankiety ze strony internetowej, wypełnienia jej w wersji papierowej i odesłania drogą pocztową. Osobami, do których skierowane zostało zaproszenie do udziału w badaniu byli kierownicy służb informatycznych, choć wypełnienie ankiety mogło wymagać konsultacji z osobami odpowiedzialnymi za inne obszary funkcjonowania urzędu. Udział respondentów ze względu na zajmowane stanowisko wyglądał następująco: Stanowisko Pracownik służb informatycznych 62% Szef służb informatycznych Urzędu 15% Inny członek kierownictwa Urzędu Inna osoba 20% Ostatecznie w badaniu wzięło udział 1601 urzędów administracji samorządowej i rządowej. Szczegółowe informacje na temat udziału urzędów poszczególnych szczebli oraz rozkładu geograficznego znajdują się na kolejnych slajdach. 5 Termin realizacji: Badanie zostało przeprowadzone w dniach 11 czerwca -12 lipca 2011 roku.

6 Informacje o realizacji badania udział urzędów poszczególnych szczebli Rodzaj urzędu Liczba urzędów, które wzięły udział w badaniu Poziom zwrotności Gmina wiejska % Gmina miejsko-wiejska % Gmina miejska % Miasto na prawach powiatu 49 75% Powiat ziemski % Urząd Marszałkowski 8 50% Urząd Wojewódzki 12 75% Ministerstwo 6 35% Urzędy centralne i podległe ministerstwom 26 33% Łącznie % 6

7 Informacje o realizacji badania udział urzędów z poszczególnych województw Województwo Gmina wiejska (% w województwie) Gmina miejskowiejska (% w województwie) Gmina miejska (% w województwie) Powiat ziemski i miasto na prawach powiatu (% w województwie) Łącznie % w województwie dolnośląskie 40% 56% 36% 62% 47% kujawsko-pomorskie 55% 60% 18% 70% 54% lubelskie 51% 29% 24% 63% 48% lubuskie 46% 44% 67% 57% 49% łódzkie 52% 68% 44% 54% 54% małopolskie 50% 53% 44% 50% 50% mazowieckie 66% 44% 45% 62% 60% opolskie 56% 58% 25% 58% 55% podkarpackie 50% 55% 50% 64% 53% podlaskie 75% 64% 29% 53% 65% pomorskie 46% 78% 33% 45% 48% śląskie 64% 64% 43% 61% 58% świętokrzyskie 66% 42% 60% 64% 60% warmińsko-mazurskie 61% 58% 38% 48% 55% wielkopolskie 50% 47% 36% 57% 49% zachodniopomorskie 58% 54% 35% 76% 57% 7

8 Informacje o sposobie prezentacji danych Podstawową jednostką analizy jest urząd. Wyniki poszczególnych pytań prezentowane są w niniejszym raporcie na wykresach w podziale na: urzędy ogółem, urzędy administracji samorządowej, urzędy administracji rządowej (urzędy wojewódzkie, ministerstwa, urzędy centralne i podległe ministerstwom); urzędy administracji samorządowej z wyróżnieniem urzędów gminnych (gmin miejskich, gmin miejsko-wiejskich i gmin wiejskich), urzędów powiatowych (powiatów ziemskich oraz miast na prawach powiatów), urzędów marszałkowskich. Wyniki dotyczące administracji samorządowej (urzędów gminnych i powiatowych) są dodatkowo prezentowane w rozbiciu na województwa. W pytaniach, w których możliwe jest odniesienie do wyników uzyskanych w poprzednich edycjach badania, prezentowane są również wyniki porównawcze. 8

9 Najważniejsze ustalenia 9 9

10 Najważniejsze ustalenia 1/4 WPŁYW TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH NA PRACE URZĘDU I ŚWIADCZENIE USŁUG Wdrożenie technologii teleinformatycznych ma różny wpływ na poszczególne dziedziny funkcjonowania urzędów: Zdaniem około 40% respondentów dzięki wdrożeniu technologii teleinformatycznych wzrosła sprawność załatwiania spraw, liczba innowacyjnych rozwiązań związanych z organizacją pracy, efektywność wykorzystania zasobów urzędów oraz innowacyjność pracowników. Jednocześnie podobny odsetek badanych był zdania, że wdrożenie nowych technologii przyniosło wzrost obciążenia pracą, a ponad połowa uznała, że proces ten nie miał wpływu na uciążliwość procedur obsługi klienta ani liczbę dokumentów w postaci papierowej przetwarzanych przez urząd. Taka niejednoznaczna diagnoza wpływu wdrażania technologii teleinformatycznych na prace urzędu może wynikać z faktu, że proces implementacji nowych rozwiązań jest długotrwały i wciąż trwa. Wyniki badania pokazują, że wiele wprowadzonych rozwiązań nie posiada wszystkich docelowych funkcjonalności, gdyż plany ich rozbudowywania są założone na kolejne lata. 10

11 Najważniejsze ustalenia 2/4 INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA W URZĘDZIE Około 40% urzędów korzysta z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją (EZD). Najwyższy wskaźnik poziomu wdrożenia tego systemu posiadają urzędy marszałkowskie i powiatowe. Nie wszystkie systemy zarządzania dokumentacją, z których korzystają urzędy posiadają poszczególne funkcjonalności: moduł tworzenia paczek archiwalnych jest dostępny w 43% posiadanych systemów, podobnie, możliwość wyeksportowania całości danych w ramach posiadanego systemu elektronicznego zarządzania dokumentacja posiada 42% urzędów. Większość systemów nie jest również zintegrowana z Biuletynem Informacji Publicznej i platformą epuap. Systemy zintegrowane z BIP posiada około 40% urzędów, moduł integracji z platformą epuap występuje rzadziej. Funkcjonalność tę posiada około co czwarty urząd korzystający z systemu EZD. Przy czym 3/4 urzędów deklaruje posiadanie planów wprowadzenia integracji w tym zakresie (najczęściej deklarowanym terminem wprowadzenia jest rok 2012). Posiadanie elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją wciąż nie przekłada się na wyeliminowanie tradycyjnego obiegu dokumentów papierowych. W zdecydowanej większości urzędów, bez względu na szczebel, funkcjonuje podwójny obieg dokumentów. Co więcej, 86% urzędów wskazuje, że sytuacja taka występuje bardzo często dotyczy ponad połowy spraw. Plany wdrożenia systemu elektronicznego zarządzania dokumentami zadeklarowało ponad 80% urzędów, które obecnie z takiego systemu nie korzysta. Około co piąty urząd planuje wprowadzenie systemu do końca 2011 roku, prawie co drugi w roku

12 Najważniejsze ustalenia 3/4 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA I EPUAP Zdecydowana większość urzędów, prawie 90%, posiada elektroniczną skrzynkę podawczą. Analogiczny odsetek zanotowany w poprzedniej edycji badania wyniósł 74%. Większość elektronicznych skrzynek podawczych jest umiejscowiona na platformie epuap, w przypadku zdecydowanej większości urzędów adresy skrzynek podawczych są dostępne na platformie BIP. Choć posiadanie elektronicznej skrzynki podawczej jest powszechne, to poziom wykorzystania jej możliwości można uznać za dość niski. Prawie 3/4 urzędów posiadających elektroniczną skrzynkę podawczą w ciągu pierwszych 5 miesięcy 2011 roku nie otrzymało żadnych dokumentów. Stopień wykorzystania skrzynki podawczej jest zdecydowanie wyższy w urzędach administracji rządowej niż samorządowej. Średnia liczba dokumentów otrzymanych na skrzynkę w danym okresie wyniosła prawie 40 w przypadku urzędów administracji rządowej i tylko niecałe 7 w przypadku administracji samorządowej. Jeszcze niższy jest poziom wykorzystania skrzynki podawczej w celu wysyłania dokumentów elektronicznych. Urzędy administracji samorządowej w ciągu pierwszych 5 miesięcy 2011 roku wysłały średnio niecałe 4 dokumenty. Inaczej jest w przypadku urzędów administracji rządowej, tu poziom wykorzystania elektronicznej skrzynki podawczej w celu wysyłania dokumentów jest wysoki. Średnia liczba dokumentów elektronicznych w ciągu 5 miesięcy wynosi około 92. Zdecydowana większość urzędów (80%) deklaruje zwiększenie stopnia wykorzystywania możliwości platformy epuap. Jako czynniki, które stanowią barierę w wykorzystaniu platformy najczęściej wskazywano brak powszechności podpisu elektronicznego oraz małą liczbę gotowych usług do implementacji na epuap. 12

13 Najważniejsze ustalenia 4/4 WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Własny system informacji przestrzennej (GIS) posiada tylko 15% urzędów. Ponad 2/3 urzędów pozyskuje dane przestrzenne z witryny geoportal.gov.pl. Najczęściej pozyskiwanym rodzajem danych z tego źródła są ortofotomapy. 61% urzędów korzysta z danych przestrzennych pozyskiwanych od innych podmiotów. Rodzaj najczęściej pozyskiwanych w ten sposób danych to dane ewidencji gruntów i budynków. Zamiar budowy własnego systemu informacji przestrzennej deklaruje nieco ponad połowa urzędów, które takiego systemu jeszcze nie posiadają. Szacowany termin przystąpienia do budowy jest dość odległy, większość urzędów wskazało rok 2013 lub później. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH DLA KLIENTÓW ZEWNĘTRZNYCH 2/3 urzędów zadeklarowało propagowanie możliwości korzystania z administracji publicznej przez Internet. Odsetek ten był identyczny jak zanotowany w poprzedniej edycji badania. Informację o możliwości realizacji usług za pośrednictwem platformy epuap zawiera ponad 1/3 stron internetowych urzędów. Możliwość zgłaszania błędów dotyczących świadczenia usług jest dostępna w przypadku około 1/4 stron internetowych urzędów. Najrzadziej, tylko w 17% urzędów, strony internetowe dają ważną z punktu widzenia klientów zewnętrznych, możliwość śledzenia na jakim etapie jest załatwiana sprawa. W przypadku wszystkich podstawowych usług realizowanych przez urzędy dla klientów zewnętrznych strony internetowe urzędów dają jedynie możliwość pobrania formularzy. Funkcja złożenia wniosku elektronicznego jest dostępna sporadycznie. 13

14 Wyniki szczegółowe 14 14

15 W tym miejscu znajduje się przykładowy tytuł Informacje o urzędzie 15 15

16 Rodzaj urzędu A1. Czy Państwa Urząd jest: N=1601, wszystkie urzędy. urzędem gminnym 83% starostwem powiatowym lub urzędem miasta na prawach powiatu 14% urzędem centralnym 1,2% urzędem wojewódzkim 1% urzędem marszałkowskim 0,5% innym urzędem administracji rządowej 1% 16

17 Liczba osób pracujących w urzędzie Ogółem i administracja samorządowa A2. Proszę podać liczbę osób pracujących w Urzędzie wg stanu na 31 maja 2011 roku: N=1601, odpowiadały wszystkie urzędy. 20 osób lub mniej osób osób osób ponad 100 osób Ogółem, N= % 42% 16% 15% 15% Administracja samorządowa, n=1557 Administracja rządowa, n=44 12% 2% 2% 7% 43% 88% 17% 15% Urząd gminny, n= % 51% 18% 12% 5% Urząd powiatowy, n=225 10% 34% 55% Urząd marszałkowski, n=8 100% Wielkość zatrudnienia jest zróżnicowana w poszczególnych rodzajach urzędów. Większość urzędów gminnych (około 2/3) to urzędy zatrudniające nie więcej niż 40 osób. Ponad połowa urzędów powiatowych posiada 100 lub więcej pracowników. W porównaniu do poprzednich lat wielkość zatrudnienia w urzędach nie uległa znaczącym zmianom. 17

18 Liczba osób pracujących w urzędzie Porównanie na przestrzeni lat A2. Proszę podać liczbę osób pracujących w Urzędzie wg stanu na 31 maja 2011 roku: Odpowiadały wszystkie urzędy. 20 osób lub mniej osób osób osób ponad 100 osób Edycja 2006, N= % 43% 15% 11% Edycja 2007, N= % 44% 15% 12% Edycja 2008, N= % 42% 15% 15% Edycja 2010, N= % 40% 16% 16% 17% Edycja 2011, N= % 42% 16% 15% 15% 18

19 Liczba osób pracujących w urzędzie Porównanie w województwach A2. Proszę podać liczbę osób pracujących w Urzędzie wg stanu na 31 maja 2011 roku: Odpowiadały wszystkie urzędy. 20 osób lub mniej osób osób osób ponad 100 osób podlaskie mazowieckie lubelskie łódzkie lubuskie wielkopolskie zachodniopomorskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie małopolskie pomorskie kujawsko-pomorskie dolnośląskie podkarpackie śląskie opolskie 14% 12% 11% 11% 10% 8% 7% 6% 3% 19% 18% 16% 11% 28% 36% 37% 40% 35% 37% 37% 45% 43% 50% 36% 49% 49% 45% 55% 45% 51% 22% 22% 16% 18% 17% 24% 22% 22% 22% 10% 16% 16% 11% 22% 9% 19% 22% 12% 4% 4% 17% 9% 11% 5% 11% 26% 14% 18% 15% 22% 17% 18% 27% 11% 8% 9% 16% 15% 7% 17% 16% 15% 8% 19

20 Średnia liczba osób pracujących w urzędzie Ogółem i administracja samorządowa A2. Proszę podać liczbę osób pracujących w Urzędzie wg stanu na 31 maja 2011 roku: N=1601, odpowiadały wszystkie urzędy. Ogółem, N= Administracja samorządowa, n= Administracja rządowa, n= Urząd gminny, n= Urząd powiatowy, n= Urząd marszałkowski, n=

21 W tym miejscu znajduje się przykładowy tytuł Obsługa informatyczna urzędu 21 21

22 Podmioty odpowiedzialne za obsługę informatyczną urzędów Ogółem i administracja samorządowa B1. Kto zajmuje się obsługą informatyczną Urzędu? N=1601, odpowiadały wszystkie urzędy. wydzieleni pracownicy lub komórka organizacyjna w Urzędzie część zadań realizują wydzieleni pracownicy Urzędu, a część podmiot zewnętrzny na zlecenie Urzędu podmiot zewnętrzny na zlecenie Urzędu nikt Ogółem, N= % 23% 12% 1% Administracja samorządowa, n= % 23% 12% 1% Administracja rządowa, n=44 64% 36% Urząd gminny, n= % 23% 14% 1% Urząd powiatowy, n=225 79% 19% 1% Urząd marszałkowski, n=8 100% W większości urzędów wszystkich szczebli obsługą informatyczną zajmują się wydzieleni pracownicy lub specjalna komórka organizacyjna. Z pomocy podmiotów zewnętrznych (w pełnym lub częściowym wymiarze) korzystają najczęściej urzędy gminne. Biorąc pod uwagę zróżnicowanie geograficzne zadania związane z obsługą informatyczną najczęściej realizują sami pracownicy urzędów z województwa warmińsko-mazurskiego. Outsoursing w tym obszarze najczęściej zaś stosują urzędy zlokalizowane w województwie lubuskim. 22

23 Podmioty odpowiedzialne za obsługę informatyczną urzędów - Porównanie z poprzednią edycją B1. Kto zajmuje się obsługą informatyczną Urzędu? Odpowiadały wszystkie urzędy. wydzieleni pracownicy lub komórka organizacyjna w Urzędzie część zadań realizują wydzieleni pracownicy Urzędu, a część podmiot zewnętrzny na zlecenie Urzędu podmiot zewnętrzny na zlecenie Urzędu nikt Edycja 2010, N= % 32% 10% Edycja 2011, N= % 23% 12% 1% 23

24 Podmioty odpowiedzialne za obsługę informatyczną urzędów Porównanie w województwach B1. Kto zajmuje się obsługą informatyczną Urzędu? Odpowiadały wszystkie urzędy. wydzieleni pracownicy lub komórka organizacyjna w Urzędzie część zadań realizują wydzieleni pracownicy Urzędu, a część podmiot zewnętrzny na zlecenie Urzędu podmiot zewnętrzny na zlecenie Urzędu nikt warmińsko-mazurskie zachodniopomorskie dolnośląskie lubelskie małopolskie opolskie kujawsko-pomorskie pomorskie wielkopolskie śląskie podkarpackie świętokrzyskie łódzkie mazowieckie podlaskie lubuskie 70% 70% 67% 64% 63% 63% 63% 61% 55% 49% 48% 65% 74% 73% 71% 84% 31% 28% 26% 15% 23% 22% 24% 23% 16% 18% 31% 30% 18% 23% 26% 12% 3% 10% 10% 3% 21% 1% 16% 18% 18% 24% 10% 8% 1% 11% 7% 6% 7% 1% 4% 1% 2% 24

25 Liczba osób odpowiedzialnych za obsługę informatyczną urzędów Ogółem i administracja samorządowa B2. Proszę podać liczbę osób pracujących w Urzędzie wg stanu na 31 maja 2011 r. zajmujących się obsługa informatyczną Urzędu: N=1400, odpowiadały urzędy, w których obsługą informatyczną zajmują się wydzieleni pracownicy. Wyłączono braki danych. 0 osób 1 osoba 2 osoby 3 osoby 4 osoby lub więcej Ogółem, N=1400 5% 64% 18% 6% 8% Administracja samorządowa, n=1356 5% 66% 18% 6% 6% Administracja rządowa, n=44 2% 5% 7% 15% 71% Urząd gminny, n=1127 5% 75% 14% 4% 2% Urząd powiatowy, n=221 1% 26% 37% 24% Urząd marszałkowski, n=8 100% Liczba osób odpowiedzialnych za obsługę informatyczną jest zróżnicowana w urzędach poszczególnych rodzajów. W urzędach gminnych najczęściej zatrudniony jest jeden informatyk, w urzędach powiatowych dwóch lub więcej (średnio około 4), w urzędach marszałkowskich nie mniej niż czterech. Jednak biorąc pod uwagę poziom zatrudnienia udział osób zajmujących się obsługą informatyczną jest najwyższy w urzędach gminnych (3,3%). 25

26 Średnia liczba osób odpowiedzialnych za poszczególne obszary obsługi informatycznej Ogółem i administracja samorządowa B2. Proszę podać liczbę osób pracujących w Urzędzie wg stanu na 31 maja 2011 r. zajmujących się: N=1400, odpowiadały urzędy, w których obsługą informatyczną zajmują się wydzieleni pracownicy. Wyłączono braki danych. Rodzaj Urzędu Obsługą informatyczną Urzędu Rozwojem systemów informatycznych i wdrażaniem nowych usług elektronicznych Średnia liczba osób zajmujących się: W tym*: Operacjami i utrzymaniem systemów informatycznych Zarządzaniem komórką informatyczną lub zarządzaniem projektami Wsparciem użytkownika (help desk) Udział osób zajmujących się obsługą informatyczną w wielkości zatrudnienia w Urzędzie Ogółem, N=1400 2,5 1,3 1,5 0,9 1,3 3,0% Administracja samorządowa, n=1356 Administracja rządowa, n=44 Urząd gminny, n=1127 Urząd powiatowy, n=221 Urząd marszałkowski, n=8 1,9 1,1 1,2 0,8 1,1 3,1% 24,2 6,4 11,5 2,4 6,2 2,7% 1,2 0,9 0,9 0,8 0,9 3,3% 4,5 2,1 2,3 1,2 2,3 2,0% 15,9 5,6 6,8 2,3 5,9 1,9% *Jedna osoba może pełnić kilka funkcji, zatem suma osób odpowiedzialnych za poszczególne obszary jest większa niż ogólna liczba osób zajmujących się obsługą informatyczną 26

27 Średnia liczba osób odpowiedzialnych za poszczególne obszary obsługi informatycznej Porównanie z poprzednią edycją B2. Proszę podać liczbę osób pracujących w Urzędzie wg stanu na 31 maja 2011 r. zajmujących się: Odpowiadały urzędy, w których obsługą informatyczną zajmują się wydzieleni pracownicy. Wyłączono braki danych. Rozwojem systemów informatycznych i wdrażaniem nowych usług elektronicznych 1,3 1,6 Operacjami i utrzymaniem systemów informatycznych 1,5 1,9 Zarządzaniem komórką informatyczną lub zarządzaniem projektami 0,9 1,2 Wsparciem użytkownika (help desk) 1,3 1,6 Edycja 2010, N=909 Edycja 2011, n=

28 Średnia liczba osób odpowiedzialnych za obsługę informatyczną urzędu Porównanie w województwach B2. Proszę podać liczbę osób pracujących w Urzędzie wg stanu na 31 maja 2011 r. zajmujących się: Odpowiadały urzędy, w których obsługą informatyczną zajmują się wydzieleni pracownicy. Wyłączono braki danych. Średnia liczba osób zajmujących się: W tym: Rodzaj Urzędu Obsługą informatyczną Urzędu Rozwojem systemów informatycznych i wdrażaniem nowych usług elektronicznych Operacjami i utrzymaniem systemów informatycznych Zarządzaniem komórką informatyczną lub zarządzaniem projektami Wsparciem użytkownika (help desk) śląskie 2,8 1,5 1,7 1,1 1,7 pomorskie 2,1 1,1 1,5 1 1,2 dolnośląskie 2 1,2 1,3 0,9 1,3 łódzkie 2 1,2 1,3 0,9 1,4 zachodniopomorskie 2 1,1 1,1 1 1,2 lubelskie 1,9 1,2 1,2 0,8 0,9 małopolskie 1,8 1,2 1,2 0,7 1,3 wielkopolskie 1,8 1,1 1,1 0,9 1,2 lubuskie 1,7 0,8 1 0,7 1 mazowieckie 1, ,8 1 warmińsko-mazurskie 1, ,9 0,9 świętokrzyskie 1,5 1 1,1 0,9 1 opolskie 1,4 0,8 0,9 0,7 0,8 podlaskie 1,4 0,8 0,9 0,6 0,8 podkarpackie kujawsko-pomorskie 28 1,3 1,2 0,9 0,8 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 0,8

29 Udział osób odpowiedzialnych za obsługę informatyczną urzędu w wielkości zatrudnienia Porównanie w województwach B2. Proszę podać liczbę osób pracujących w Urzędzie wg stanu na 31 maja 2011 r. zajmujących się: Odpowiadały urzędy, w których obsługą informatyczną zajmują się wydzieleni pracownicy. Wyłączono braki danych. lubelskie podlaskie mazowieckie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie zachodniopomorskie pomorskie łódzkie wielkopolskie śląskie kujawsko-pomorskie małopolskie podkarpackie lubuskie dolnośląskie opolskie 4,2% 3,8% 3,5% 3,5% 3,2% 3,2% 2,9% 2,9% 2,8% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,5% 2,3% 29

30 Plany w zakresie obsługi informatycznej Ogółem B3. Jakie plany ma Urząd w zakresie obsługi informatycznej? N=1601, odpowiadały wszystkie urzędy. Możliwość wielu odpowiedzi. Planujemy zatrudnić nowe osoby Planujemy część prac zlecić podmiotom zewnętrznym Planujemy zrezygnować lub ograniczyć zakres prac zlecanych na zewnątrz Planujemy zredukować liczebność kadr informatycznych Inne Brak sprecyzowanych planów 9% 9% 8% 7% 5% 5% 5% 1% 0% 5% 3% 3% 11% 32% 39% Ogółem, N=1601 Administracja samorządowa, n=1557 Administracja rządowa, n=44 77% 78% 32% Zdecydowana większość urzędów administracji samorządowej nie posiada sprecyzowanych planów w zakresie obsługi informatycznej. Urzędy administracji rządowej najczęściej deklarowały chęć zlecenia części prac podwykonawcom (39%) oraz zwiększenie zatrudnienia (32%). Plany takie deklaruje natomiast mniej niż co dziesiąty urząd administracji samorządowej (przy czym na tle urzędów tej grupy zdecydowanie wyróżniają się urzędy marszałkowskie). 30

31 Plany w zakresie obsługi informatycznej Administracja samorządowa B3. Jakie plany ma Urząd w zakresie obsługi informatycznej? Odpowiadały wszystkie urzędy. Możliwość wielu odpowiedzi. Planujemy zatrudnić nowe osoby Planujemy część prac zlecić podmiotom zewnętrznym Planujemy zrezygnować lub ograniczyć zakres prac zlecanych na zewnątrz Planujemy zredukować liczebność kadr informatycznych Inne Brak sprecyzowanych planów 9% 8% 14% 8% 7% 8% 5% 5% 5% 1% 1% 0% 0% 3% 3% 6% 0% 25% 25% 50% Administracja samorządowa, n=1557 Urząd gminny, n=1324 Urząd powiatowy, n=225 Urząd marszałkowski, n=8 77% 80% 71% 31

32 Plany w zakresie obsługi informatycznej Porównanie w województwach B3. Jakie plany ma Urząd w zakresie obsługi informatycznej? Odpowiadały wszystkie urzędy. warmińsko-mazurskie śląskie podlaskie pomorskie opolskie mazowieckie podkarpackie świętokrzyskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie łódzkie małopolskie dolnośląskie lubelskie lubuskie zachodniopomorskie 1% 15% 7% 7% 10% 11% 9% 10% 7% 7% 6% 7% 4% 7% 9% 7% 7% 7% 6% 6% 10% 5% 3% 5% 11% 4% 4% 5% 8% Planujemy zatrudnić nowe osoby Planujemy część prac zlecić podmiotom zewnętrznym 32

33 Obszary, w których planowane jest zwiększenie zatrudnienia - Ogółem B4. W jakich dziedzinach Urząd planuje zwiększyć zatrudnienie służb informatycznych? N=148, odpowiadały urzędy, w których planowane jest zatrudnienie nowych osób w zakresie obsługi informatycznej. Możliwość wielu odpowiedzi. Rozwój systemów informatycznych i wdrażanie nowych usług elektronicznych Operacje i utrzymanie systemów informatycznych 69% 69% 71% 58% 58% 64% Wsparcie użytkownika (help desk) Zarządzenie komórką informatyczną lub zarządzanie projektami 19% 18% 35% 36% 29% 29% Inne 3% 3% 7% Ogółem, n=148 Administracja samorządowa, n=134 Administracja rządowa, n=14 33

34 Obszary, w których planowane jest zwiększenie zatrudnienia Administracja samorządowa B4. W jakich dziedzinach Urząd planuje zwiększyć zatrudnienie służb informatycznych? Odpowiadały urzędy, w których planowane jest zatrudnienie nowych osób w zakresie obsługi informatycznej. Możliwość wielu odpowiedzi. Rozwój systemów informatycznych i wdrażanie nowych usług elektronicznych Operacje i utrzymanie systemów informatycznych 50% 58% 59% 55% 50% 69% 69% 71% Wsparcie użytkownika (help desk) 35% 35% 36% 50% Zarządzenie komórką informatyczną lub zarządzanie projektami 0% 19% 17% 23% 34 Inne 3% 1% 10% 0% Administracja samorządowa, n=134 Urząd gminny, n=99 Urząd powiatowy, n=31 Urząd marszałkowski, n=4

35 W tym miejscu znajduje się przykładowy tytuł Kompetencje informatyczne 35 35

36 Obowiązkowe szkolenia dla nowych pracowników Ogółem i administracja samorządowa C1. Czy nowi pracownicy Urzędu przechodzą obowiązkowe szkolenie informatyczne? N=1601, odpowiadały wszystkie urzędy. tak nie Urzędy ogółem, N= % 60% Administracja samorządowa, n= % 60% Administracja rządowa, n=44 43% 57% Urząd gminny, n= % 60% Urząd powiatowy, n=225 40% 60% Urząd marszałkowski, n=8 50% 50% Objęcie nowych pracowników obowiązkowymi szkoleniami informatycznymi zadeklarowało 40% urzędów. W tym przypadku zróżnicowanie ze względu na rodzaj urzędu jest niewielkie. Biorąc pod uwagę podział na województwa, stosowanie takiej praktyki najczęściej deklarowały urzędy z Wielkopolski, najrzadziej zaś z województwa podlaskiego. 36

37 Obowiązkowe szkolenia dla nowych pracowników Porównanie w województwach C1. Czy nowi pracownicy Urzędu przechodzą obowiązkowe szkolenie informatyczne? Odpowiadały wszystkie urzędy. wielkopolskie śląskie warmińsko-mazurskie świętokrzyskie pomorskie podkarpackie kujawsko-pomorskie łódzkie zachodniopomorskie małopolskie lubuskie dolnośląskie mazowieckie opolskie lubelskie podlaskie 24% 42% 41% 41% 40% 39% 38% 38% 36% 35% 33% tak 51% 46% 45% 43% 43% nie 49% 54% 55% 57% 57% 58% 59% 59% 60% 62% 62% 62% 64% 65% 68% 76% 37

38 Obowiązek znajomości polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego Ogółem i administracja samorządowa C2. Czy pracownicy Urzędu mają obowiązek potwierdzić znajomość polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego? N=1601, odpowiadały wszystkie urzędy. tak nie Urzędy ogółem, N= % 21% Administracja samorządowa, n= % 21% Administracja rządowa, n=44 77% 23% Urząd gminny, n= % 23% Urząd powiatowy, n=225 86% 14% Urząd marszałkowski, n=8 100% W prawie 80% urzędów pracownicy są zobligowani do potwierdzenia znajomości polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego. Wymóg taki jest stosowany we wszystkich urzędach marszałkowskich (tych, które wzięły udział w badaniu). 38

39 Obowiązek znajomości polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego Porównanie w województwach C2. Czy pracownicy Urzędu mają obowiązek potwierdzić znajomość polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego? Odpowiadały wszystkie urzędy. małopolskie zachodniopomorskie kujawsko-pomorskie opolskie pomorskie łódzkie wielkopolskie świętokrzyskie podkarpackie śląskie lubuskie warmińsko-mazurskie dolnośląskie mazowieckie lubelskie podlaskie tak 66% 64% 82% 81% 80% 79% 79% 78% 78% 77% 75% 90% 90% 84% 83% 82% nie 10% 10% 17% 17% 18% 19% 19% 20% 21% 21% 22% 22% 23% 25% 34% 36% 39

40 Podpisywanie dokumentów elektronicznych przez kierowników urzędów Ogółem i administracja samorządowa C3. Czy kierownik urzędu osobiście dekretuje / akceptuje / podpisuje dokumenty elektronicznie? N=1601, odpowiadały wszystkie urzędy. Urzędy ogółem, N=1601 tak 68% nie 32% Administracja samorządowa, n= % 32% Administracja rządowa, n=44 57% 43% Urząd gminny, n= % 32% Urząd powiatowy, n=225 73% 27% Urząd marszałkowski, n=8 63% 38% Elektroniczne dekretowanie / podpisywanie dokumentów osobiście przez kierownika urzędu ma miejsce w prawie 70% urzędów, częściej w administracji samorządowej niż rządowej. 40

41 Podpisywanie dokumentów elektronicznych przez kierowników urzędów Porównanie w województwach C3. Czy kierownik urzędu osobiście dekretuje / akceptuje / podpisuje dokumenty elektronicznie? Odpowiadały wszystkie urzędy. łódzkie warmińsko-mazurskie podkarpackie zachodniopomorskie opolskie małopolskie podlaskie dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubuskie wielkopolskie lubelskie pomorskie śląskie świętokrzyskie mazowieckie 70% 70% 70% 67% 66% 66% 65% 65% 65% 64% 63% 78% 76% 73% 73% 72% tak nie 22% 24% 27% 27% 28% 30% 30% 30% 33% 34% 34% 35% 35% 35% 36% 37% 41

42 Ocena poziomu kompetencji służb informatycznych Ogółem i administracja samorządowa C4. Proszę ocenić poziom kompetencji służb informatycznych Urzędu w odniesieniu do postawionych przed nimi zadań? N=1601, odpowiadały wszystkie urzędy. poziom kompetencji przewyższa oczekiwania/potrzeby Urzędu poziom kompetencji raczej przewyższa oczekiwania/potrzeby Urzędu poziom kompetencji jest adekwatny do oczekiwań/potrzeb poziom kompetencji jest raczej poniżej oczekiwań/potrzeb Urzędu poziom kompetencji jest poniżej oczekiwań/potrzeb Urzędu Urzędy ogółem, N= % 14% 69% 5% 1% Administracja samorządowa, n= % 14% 69% 5% 1% Administracja rządowa, n=44 7% 7% 73% 14% Urząd gminny, n= % 69% 5% 1% Urząd powiatowy, n=225 15% 16% 67% 2% Urząd marszałkowski, n=8 38% 63% Większość respondentów reprezentujących urzędy poszczególnych szczebli oceniło poziom kompetencji służb informatycznych jako adekwatny do postawionych przed nimi zadań. Najwięcej zastrzeżeń w tym zakresie zgłosiły urzędy administracji rządowej. Biorąc pod uwagę zróżnicowanie geograficzne najwięcej uwag odnośnie poziomu kompetencji pojawiło się w urzędach z województwa podlaskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i lubuskiego. 42

43 Ocena poziomu kompetencji służb informatycznych Porównanie w województwach C4. Proszę ocenić poziom kompetencji służb informatycznych Urzędu w odniesieniu do postawionych przed nimi zadań? Odpowiadały wszystkie urzędy. poziom kompetencji przewyższa oczekiwania/potrzeby Urzędu poziom kompetencji raczej przewyższa oczekiwania/potrzeby Urzędu poziom kompetencji jest adekwatny do oczekiwań/potrzeb poziom kompetencji jest raczej poniżej oczekiwań/potrzeb Urzędu poziom kompetencji jest poniżej oczekiwań/potrzeb Urzędu 43 warmińsko-mazurskie dolnośląskie opolskie małopolskie pomorskie śląskie lubelskie wielkopolskie łódzkie mazowieckie zachodniopomorskie kujawsko-pomorskie podkarpackie podlaskie świętokrzyskie lubuskie 12% 11% 15% 11% 6% 8% 9% 16% 11% 10% 17% 17% 17% 10% 15% 18% 16% 17% 12% 10% 14% 14% 11% 9% 8% 9% 18% 17% 15% 18% 11% 69% 69% 70% 68% 70% 69% 71% 74% 74% 74% 67% 61% 61% 68% 65% 70% 3% 1% 4% 3% 1% 5% 6% 3% 8% 7% 4% 3% 6% 3% 4% 3% 6% 8% 1% 2% 1% 3% 2%

44 Potrzeba uzupełnienia wiedzy 1/2 Ogółem 44 C5. W jakim obszarze służbom informatycznym Urzędu potrzebne byłyby dodatkowe informacje lub uzupełnienie wiedzy w celu sprawnej realizacji zamierzeń? N=1601, odpowiadały wszystkie urzędy. Możliwość wielu odpowiedzi. Sposoby wykorzystania i wdrażania usług elektronicznych na epuap Bezpieczeństwo systemów informatycznych Dobre praktyki, udane rozwiązania informatyczne stosowane w urzędach w kraju i za granicą Rozwój i integracja systemów informatycznych Standardy w zakresie informatyzacji podmiotów publicznych oraz interoperacyjność Pożądane kierunki rozwoju w zakresie rozwoju elektronicznej administracji w Polsce Zarządzanie infrastrukturą Dwa najczęściej wymieniane obszary, w których zdaniem przedstawicieli administracji samorządowej potrzebne jest uzupełnienie wiedzy pracowników służb informatycznych to: sposoby wykorzystania i wdrażania usług elektronicznych na epuap oraz bezpieczeństwo systemów informatycznych. Podobne priorytety wskazała większość urzędów w poszczególnych województwach. Biorąc pod uwagę urzędy administracji rządowej najczęściej wskazywanym obszarem, w którym potrzebne jest uzupełnienie wiedzy jest rozwój i integracja systemów informatycznych. 30% 29% 36% 46% 45% 52% 56% 56% 64% 29% 29% 46% 45% 42% 42% 59% 59% 52% 57% 71% 50% Urzędy ogółem, N=1601 Administracja samorządowa, n=1557 Administracja rządowa, n=44

45 Potrzeba uzupełnienia wiedzy 2/2 Ogółem C5. W jakim obszarze służbom informatycznym Urzędu potrzebne byłyby dodatkowe informacje lub uzupełnienie wiedzy w celu sprawnej realizacji zamierzeń? N=1601, odpowiadały wszystkie urzędy. Możliwość wielu odpowiedzi. Finansowanie i rozliczanie projektów informatycznych Polityka UE w zakresie rozwoju elektronicznej administracji Zarządzanie projektami informatycznymi Metody wsparcia użytkowników Zarządzanie komórką informatyczną Inne Żadne z powyższych 1% 1% 5% 6% 6% 5% 26% 26% 25% 24% 23% 23% 23% 18% 18% 27% 14% 14% 25% 41% 52% Urzędy ogółem, N=1601 Administracja samorządowa, n=1557 Administracja rządowa, n=44 45

46 Potrzeba uzupełnienia wiedzy 1/2 Administracja samorządowa C5. W jakim obszarze służbom informatycznym Urzędu potrzebne byłyby dodatkowe informacje lub uzupełnienie wiedzy w celu sprawnej realizacji zamierzeń? Odpowiadały wszystkie urzędy. Możliwość wielu odpowiedzi. Sposoby wykorzystania i wdrażania usług elektronicznych na epuap 46 Bezpieczeństwo systemów informatycznych Rozwój i integracja systemów informatycznych Dobre praktyki, udane rozwiązania informatyczne stosowane w urzędach w kraju i za granicą Standardy w zakresie informatyzacji podmiotów publicznych oraz interoperacyjność Pożądane kierunki rozwoju w zakresie rozwoju elektronicznej administracji w Polsce Zarządzanie infrastrukturą 0% 29% 28% 29% 28% 32% 25% 45% 44% 52% 50% 45% 44% 52% 42% 40% 47% 59% 59% 58% 63% 56% 56% 57% 39% 50% 63% Administracja samorządowa, n=1557 Urząd gminny, n=1324 Urząd powiatowy, n=225 Urząd marszałkowski, n=8 75%

47 Potrzeba uzupełnienia wiedzy 2/2 Administracja samorządowa C5. W jakim obszarze służbom informatycznym Urzędu potrzebne byłyby dodatkowe informacje lub uzupełnienie wiedzy w celu sprawnej realizacji zamierzeń? Odpowiadały wszystkie urzędy. Możliwość wielu odpowiedzi. Finansowanie i rozliczanie projektów informatycznych Polityka UE w zakresie rozwoju elektronicznej administracji Zarządzanie projektami informatycznymi Metody wsparcia użytkowników Zarządzanie komórką informatyczną Inne Żadne z powyższych 0% 1% 1% 1% 0% 6% 7% 4% 0% 18% 18% 18% 14% 17% 26% 26% 28% 25% 23% 22% 30% 23% 22% 29% 50% 50% Administracja samorządowa, n=1557 Urząd gminny, n=1324 Urząd powiatowy, n=225 Urząd marszałkowski, n=8 47

48 W tym miejscu znajduje się przykładowy tytuł Wydatki na informatyzację 48 48

49 Średnie wartości wydatków inwestycyjnych i bieżących na informatyzację Ogółem i administracja samorządowa D2. D4. Proszę podać wartość brutto wydatków inwestycyjnych/bieżących Urzędu poniesionych w 2010 r. na: N=1601, odpowiadały wszystkie urzędy. Wyłączono braki danych. Rodzaj urzędu Średnia wartość wydatków inwestycyjnych brutto poniesionych na informatyzację Średnia wartość wydatków bieżących brutto poniesionych na informatyzację Wydatki na informatyzację łącznie Ogółem, N= Administracja samorządowa, n=1557 Administracja rządowa, n= Urząd gminny, n= Urząd powiatowy, n=225 Urząd marszałkowski, n= Średnia wartość wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na informatyzację w 2010 roku w urzędach ogółem wyniosła zł, natomiast średnia wartość wydatków bieżących na ten cel zł. Przy czym zróżnicowanie budżetów w urzędach poszczególnych szczebli jest znaczne. Biorąc pod uwagę województwa największą wartość wydatków na informatyzację zadeklarowały urzędy z województwa dolnośląskiego, najniższą zaś z województw kujawsko-pomorskiego oraz podkarpackiego. Średnio największą część wydatków inwestycyjnych na informatyzację stanowią wydatki na sprzęt informatyczny. W przypadku wydatków bieżących podobne części budżetu pochłaniają wydatki na oprogramowanie, usługi informatyczne świadczone przez dostawców zewnętrznych oraz sprzęt informatyczny. 49

50 Średnie wartości wydatków inwestycyjnych i bieżących na informatyzację Porównanie w województwach D2. D4. Proszę podać wartość brutto wydatków inwestycyjnych/bieżących Urzędu poniesionych w 2010 r. na: Odpowiadały wszystkie urzędy. Wyłączono braki danych. Województwo Średnia wartość wydatków inwestycyjnych brutto poniesionych na informatyzację Średnia wartość wydatków bieżących brutto poniesionych na informatyzację Wydatki na informatyzację łącznie dolnośląskie śląskie wielkopolskie małopolskie łódzkie lubelskie mazowieckie pomorskie podlaskie zachodniopomorskie lubuskie opolskie warmińsko-mazurskie świętokrzyskie podkarpackie kujawsko-pomorskie

51 Średnie wydatki inwestycyjne urzędów w 2010 roku według celu Ogółem i administracja samorządowa D2. Proszę podać wartość brutto wydatków inwestycyjnych Urzędu poniesionych w 2010 r. (w złotych): N=1601, odpowiadały wszystkie urzędy. Wyłączono braki danych. Rodzaj urzędu Średnia wartość wydatków inwestycyjnych brutto poniesionych na informatyzację sprzęt informatyczny Średnia wartość wydatków inwestycyjnych poniesionych na: oprogramowanie sieci i telekomunikację inne inwestycje związane z informatyzacją Ogółem, N= Administracja samorządowa, n= Administracja rządowa, n= Urząd gminny, n= Urząd powiatowy, n= Urząd marszałkowski, n=

52 Lokacja wydatków inwestycyjnych w poszczególnych obszarach związanych z informatyzacją Ogółem i administracja samorządowa D2. Proszę podać wartość brutto wydatków inwestycyjnych Urzędu poniesionych w 2010 r. na: N=1601, odpowiadały wszystkie urzędy. Wyłączono braki danych. sprzęt informatyczny oprogramowanie sieci i telekomunikację inne inwestycje związane z informatyzacją Urzędy ogółem, n=650 52% 27% 11% 10% Administracja samorządowa, n=633 52% 27% 11% 10% Administracja rządowa, n=17 50% 35% 6% 9% Urząd gminny, n=494 52% 27% 10% 11% Urząd powiatowy, n=133 54% 25% 8% Urząd marszałkowski, n=6 43% 30% 18% 9% 52

53 Lokacja wydatków inwestycyjnych w poszczególnych obszarach związanych z informatyzacją Porównanie w województwach D2. Proszę podać wartość brutto wydatków inwestycyjnych Urzędu poniesionych w 2010 r. na: Odpowiadały wszystkie urzędy. Wyłączono braki danych. sprzęt informatyczny oprogramowanie sieci i telekomunikację inne inwestycje związane z informatyzacją warmińsko-mazurskie mazowieckie małopolskie łódzkie zachodniopomorskie lubuskie opolskie podkarpackie świętokrzyskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie podlaskie dolnośląskie pomorskie lubelskie śląskie 64% 61% 57% 56% 56% 55% 53% 52% 51% 51% 50% 50% 49% 48% 46% 37% 23% 40% 23% 23% 25% 25% 30% 29% 27% 22% 29% 15% 22% 22% 32% 34% 12% 14% 2% 12% 12% 17% 10% 10% 17% 10% 9% 8% 17% 10% 3% 5% 11% 18% 14% 7% 8% 9% 7% 17% 9% 15% 5% 14% 6% 9% 53

54 Średnie wydatki bieżące urzędów w 2010 roku według celu Ogółem i administracja samorządowa D4. Proszę podać wartość brutto wydatków bieżących Urzędu poniesionych w 2010 r. na: N=1601, odpowiadały wszystkie urzędy. Wyłączono braki danych. Rodzaj urzędu Średnia wartość wydatków bieżących brutto poniesionych na informatyzację sprzęt informatyczny Średnia wartość wydatków bieżących poniesionych na: oprogramowanie sieci i telekomunikację Usługi informatyczne zewnętrznych dostawców inne koszty związane z informatyzacją Ogółem, N= Administracja samorządowa, n= Administracja rządowa, n= Urząd gminny, n= Urząd powiatowy, n= Urząd marszałkowski, n=

55 Lokacja wydatków bieżących w poszczególnych obszarach związanych z informatyzacją Ogółem i administracja samorządowa D4. Proszę podać wartość brutto wydatków bieżących Urzędu poniesionych w 2010 r. na: N=1601, odpowiadały wszystkie urzędy. Wyłączono braki danych. sprzęt informatyczny sieci i telekomunikację inne koszty związane z informatyzacją oprogramowanie usługi informatyczne zewnętrznych dostawców Urzędy ogółem, n=650 24% 27% 25% 12% Administracja samorządowa, n=633 24% 28% 12% 24% 12% Administracja rządowa, n=17 12% 20% 23% 32% Urząd gminny, n=494 24% 28% 12% 25% 11% Urząd powiatowy, n=133 26% 26% 15% 20% Urząd marszałkowski, n=6 20% 31% 23% 18% 8% 55

56 Lokacja wydatków bieżących w poszczególnych obszarach związanych z informatyzacją Porównanie w województwach D4. Proszę podać wartość brutto wydatków bieżących Urzędu poniesionych w 2010 r. na: Odpowiadały wszystkie urzędy. Wyłączono braki danych. sprzęt informatyczny sieci i telekomunikację inne koszty związane z informatyzacją małopolskie pomorskie wielkopolskie podkarpackie warmińsko-mazurskie dolnośląskie kujawsko-pomorskie opolskie świętokrzyskie śląskie podlaskie lubelskie łódzkie zachodniopomorskie mazowieckie lubuskie 32% 29% 27% 26% 26% 25% 25% 24% 24% 24% 23% 22% 22% 21% 21% 18% oprogramowanie usługi informatyczne zewnętrznych dostawców 26% 32% 28% 27% 25% 27% 26% 28% 30% 25% 26% 27% 25% 27% 33% 30% 12% 12% 12% 16% 12% 9% 14% 16% 7% 11% 11% 14% 12% 12% 25% 26% 28% 27% 27% 25% 25% 20% 21% 23% 17% 30% 27% 27% 27% 16% 14% 9% 12% 7% 11% 14% 9% 9% 12% 7% 14% 15% 11% 12% 56

57 W tym miejscu znajduje się przykładowy tytuł Infrastruktura informatyczna w urzędzie 57 57

58 Przepustowość łącza głównego Ogółem i administracja samorządowa E1. Jaką przepustowość ma główne łącze Urzędu z Internetem? N=1601, odpowiadały wszystkie urzędy. równa 2 Mb/s lub większa mniejsza niż 2 Mb/s Urzędy ogółem, N= % 5% Administracja samorządowa, n= % 5% Administracja rządowa, n=44 100% Urząd gminny, n= % 6% Urząd powiatowy, n=225 98% 2% Urząd marszałkowski, n=8 100% Przepustowość łącza głównego urzędów mniejsza niż 2 Mb/s jest już rzadkością. Prawie wszystkie urzędy posiadają łącza o wyższej przepustowości. Zróżnicowanie w podziale na województwa pod tym względem jest niewielkie. 58

59 Przepustowość łącza głównego Porównanie w województwach E1. Jaką przepustowość ma główne łącze Urzędu z Internetem? Odpowiadały wszystkie urzędy. równa 2 Mb/s lub większa mniejsza niż 2 Mb/s wielkopolskie dolnośląskie pomorskie podlaskie śląskie zachodniopomorskie lubuskie podkarpackie opolskie warmińsko-mazurskie kujawsko-pomorskie łódzkie świętokrzyskie małopolskie lubelskie mazowieckie 96% 96% 96% 96% 95% 95% 94% 93% 92% 92% 90% 99% 98% 97% 97% 97% 1% 2% 3% 3% 3% 4% 4% 4% 4% 5% 6% 6% 7% 8% 8% 10% 59

60 Posiadanie łącza zapasowego Ogółem i administracja samorządowa E2. Czy Urząd posiada zapasowe łącze z Internetem na wypadek awarii łącza głównego Urzędu? N=1601, odpowiadały wszystkie urzędy. tak nie Urzędy ogółem, N= % 72% Administracja samorządowa, n= % 72% Administracja rządowa, n=44 43% 57% Urząd gminny, n= % 76% Urząd powiatowy, n=225 47% 53% Urząd marszałkowski, n=8 50% 50% Posiadanie zapasowego łącza z Internetem na wypadek awarii łącza głównego nie jest praktyką powszechną. Tylko niecałe 30% urzędów posiada takie zabezpieczenie. Na poziomie administracji samorządowej zapasowe łącze najrzadziej występuje w urzędach gminnych (25%). Biorąc pod uwagę zróżnicowanie geograficzne na wypadek awarii łącza głównego najczęściej przygotowane są urzędy z województwa kujawsko-pomorskiego (co drugi posiada zapasowe łącze), najrzadziej zaś urzędy z województwa podlaskiego (tylko około co dziesiąty). 60

61 Posiadanie łącza zapasowego Porównanie w województwach E2. Czy Urząd posiada zapasowe łącze z Internetem na wypadek awarii łącza głównego Urzędu? Odpowiadały wszystkie urzędy. tak nie kujawsko-pomorskie śląskie małopolskie dolnośląskie wielkopolskie opolskie mazowieckie lubuskie pomorskie zachodniopomorskie łódzkie warmińsko-mazurskie świętokrzyskie podkarpackie lubelskie podlaskie 28% 28% 26% 25% 25% 24% 24% 23% 21% 15% 9% 29% 29% 50% 42% 41% 51% 58% 59% 71% 71% 72% 72% 74% 75% 75% 76% 76% 77% 79% 85% 91% 61

62 Przepustowość łącza zapasowego Ogółem i administracja samorządowa E3. Jaka jest przepustowość łącza zapasowego? N=453, odpowiadały urzędy, które posiadają zapasowe łącze. równa 2 Mb/s lub większa mniejsza niż 2 Mb/s Urzędy ogółem, n=453 68% 32% Administracja samorządowa, n=434 68% 33% Administracja rządowa, n=19 90% 11% Urząd gminny, n=324 61% 39% Urząd powiatowy, n=106 86% 14% Urząd marszałkowski, n=4 100% 62

63 Odsetek pracowników posiadających konto poczty elektronicznej do użytku służbowego Ogółem i administracja samorządowa E4. Proszę podać liczbę osób pracujących w Urzędzie, które mają do użytku służbowego własne konto poczty elektronicznej? N=1601, odpowiadały wszystkie urzędy. Wyłączono braki danych. Ogółem, N= % Administracja samorządowa, n= % Administracja rządowa, n=44 87% Urząd gminny, n= % Urząd powiatowy, n=225 64% Urząd marszałkowski, n=8 98% Dostęp do własnego służbowego konta poczty elektronicznej posiada około 2/3 zatrudnionych pracowników. Wskaźnik ten jest wyższy w urzędach administracji państwowej oraz urzędach marszałkowskich. Biorąc pod uwagę województwa najwyższy odsetek pracowników posiadających konto poczty elektronicznej do użytku służbowego posiadają urzędy z województwa dolnośląskiego, najniższy zaś ze świętokrzyskiego. 63

64 Odsetek pracowników posiadających konto poczty elektronicznej do użytku służbowego Porównanie w województwach E4. Proszę podać liczbę osób pracujących w Urzędzie, które mają do użytku służbowego własne konto poczty elektronicznej? Odpowiadały wszystkie urzędy. Wyłączono braki danych. dolnośląskie lubuskie pomorskie zachodniopomorskie małopolskie podlaskie śląskie opolskie wielkopolskie warmińsko-mazurskie łódzkie kujawsko-pomorskie mazowieckie podkarpackie lubelskie świętokrzyskie 79% 75% 75% 74% 70% 68% 68% 68% 67% 65% 64% 64% 62% 61% 58% 55% 64

65 Korzystanie z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją Ogółem i administracja samorządowa E5. Czy Urząd korzysta z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją? N=1601, odpowiadały wszystkie urzędy. tak nie Urzędy ogółem, N=1601 Administracja samorządowa, n=1557 Administracja rządowa, n=44 41% 41% 39% 59% 59% 61% Urząd gminny, n= % 63% Urząd powiatowy, n=225 59% 41% Urząd marszałkowski, n=8 75% 25% 65 Z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją korzysta około 40% urzędów. System ten wdrożony został w większości urzędów powiatowych i marszałkowskich. Biorąc pod uwagę województwa z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją najczęściej korzystają z urzędy z województw śląskiego i dolnośląskiego, najrzadziej z województwa świętokrzyskiego.

66 Korzystanie z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją Porównanie w województwach E5. Czy Urząd korzysta z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją? Odpowiadały wszystkie urzędy. tak nie śląskie dolnośląskie lubelskie pomorskie opolskie zachodniopomorskie wielkopolskie podlaskie łódzkie małopolskie mazowieckie lubuskie podkarpackie kujawsko-pomorskie warmińsko-mazurskie świętokrzyskie 36% 33% 28% 26% 25% 23% 17% 11% 50% 49% 47% 44% 58% 56% 71% 70% 29% 30% 42% 44% 50% 51% 53% 56% 64% 67% 72% 74% 75% 77% 83% 89% 66

67 Możliwość udostępniania akt spraw w ramach posiadanego systemu EZD - Ogółem E6. Czy w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją można udostępnić akta sprawy? N=650, odpowiadały urzędy, które korzystają z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją. Możliwość wielu odpowiedzi. innej komórce organizacyjnej (z możliwością dodania przez tę komórkę do sprawy notatek, opinii) 71% 71% 77% wskazanemu pracownikowi innej komórki organizacyjnej (tworzenie zespołów zadaniowych) 47% 68% 68% 21% żadne z powyższych 21% 24% Urzędy ogółem, n=650 Administracja samorządowa, n=633 Administracja rządowa, n=17 67

68 Możliwość udostępniania akt spraw w ramach posiadanego systemu EZD Administracja samorządowa E6. Czy w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją można udostępnić akta sprawy? Odpowiadały urzędy, które korzystają z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją. Możliwość wielu odpowiedzi. innej komórce organizacyjnej (z możliwością dodania przez tę komórkę do sprawy notatek, opinii) 50% 71% 68% 79% wskazanemu pracownikowi innej komórki organizacyjnej (tworzenie zespołów zadaniowych) 68% 68% 71% 67% żadne z powyższych 17% 21% 22% 33% 68 Administracja samorządowa, n=633 Urząd gminny, n=494 Urząd powiatowy, n=133 Urząd marszałkowski, n=6

69 Możliwość tworzenia paczek archiwalnych w ramach posiadanego systemu EZD Ogółem i administracja samorządowa E7. Czy system elektronicznego zarządzania dokumentacją Urzędu posiada moduł tworzenia tzw. paczek archiwalnych i przekazywania ich do Archiwum Państwowego (o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2c ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach)? N=650, odpowiadały urzędy, które korzystają z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją. tak nie Urzędy ogółem, n=650 43% 57% Administracja samorządowa, n=633 43% 57% Administracja rządowa, n=17 35% 65% Urząd gminny, n=494 41% 59% Urząd powiatowy, n=133 51% 49% Urząd marszałkowski, n=6 50% 50% 43% urzędów korzystających z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją posiada moduł tworzenia paczek archiwalnych. Wskaźnik ten jest niższy wśród urzędów administracji rządowej (wynosi 35%). 69

70 Możliwość tworzenia paczek archiwalnych w ramach posiadanego systemu EZD Porównanie z poprzednią edycją E7. Czy system elektronicznego zarządzania dokumentacją Urzędu posiada moduł tworzenia tzw. paczek archiwalnych i przekazywania ich do Archiwum Państwowego (o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2c ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach)? Odpowiadały urzędy, które korzystają z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją. tak nie Edycja 2010, N=661 36% 64% Edycja 2011, N=650 43% 57% 70

71 Możliwość tworzenia paczek archiwalnych w ramach posiadanego systemu EZD Porównanie w województwach E7. Czy system elektronicznego zarządzania dokumentacją Urzędu posiada moduł tworzenia tzw. paczek archiwalnych i przekazywania ich do Archiwum Państwowego (o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2c ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach)? Odpowiadały urzędy, które korzystają z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją. świętokrzyskie* kujawsko-pomorskie małopolskie pomorskie śląskie lubuskie lubelskie mazowieckie zachodniopomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie łódzkie wielkopolskie dolnośląskie podkarpackie opolskie 25% 55% 54% 46% 42% 40% 39% 38% 36% 34% 32% tak 67% 59% 55% 100% 75% 87% 58% 61% 62% 63% 64% 66% 68% nie 45% 46% 55% 33% 41% 45% 71 * Na pytanie odpowiadało tylko 8 urzędów z województwa świętokrzyskiego (tylko 8 urzędów z tego województwa, spośród tych, które wzięły udział w badaniu, posiada EZD).

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Geografii, Gagarina 9, 87-100 Toruń dostępne na: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rl_charakter_obszar_wiejskich_w_2008.pdf

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl Skarżysko-Kamienna: Zatrudnienie specjalisty ds. praktyk - 2 asystentów

Bardziej szczegółowo

sektora oświaty objętych programem zwolnień

sektora oświaty objętych programem zwolnień Wsparcie pracowników instytucji sektora oświaty objętych programem zwolnień Zakres możliwej interwencji Osoby zwolnione w okresie do 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, osoby zagrożone zwolnieniem

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: krobia.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: krobia.biuletyn.net Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: krobia.biuletyn.net Krobia: DOSTAWA ASYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO O PRZEPUSTOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WICEPREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Wojciech Misiąg KBF-4101-08-01/2012 P/12/191 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/191

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca 4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca [w] Małe i średnie w policentrycznym rozwoju Polski, G.Korzeniak (red), Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2014, str. 88-96 W publikacji zostały zaprezentowane wyniki

Bardziej szczegółowo

Innowacje (pytania do przedsiębiorstw)

Innowacje (pytania do przedsiębiorstw) Innowacje (pytania do przedsiębiorstw) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety dotyczącej Pani/a opinii na temat prawdopodobieństwa wystąpienia przedstawionych zjawisk w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Mariusz Madejczyk Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji

Mariusz Madejczyk Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji Projekt Rozwój i upowszechnienie elektronicznych usług administracji rządowej poprzez rozwój jednolitego systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) oraz udostępnienie i wdrożenie jednolitych

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Prawo i praktyka kancelaryjno-archiwalna w podmiotach publicznych

Prawo i praktyka kancelaryjno-archiwalna w podmiotach publicznych Krakowskie Centrum Edukacji Archiwalnej www.archiwa.org.pl biuro@archiwa.org.pl Prawo i praktyka kancelaryjno-archiwalna w podmiotach publicznych A. Prawo kancelaryjno-archiwalne w podmiotach publicznych:

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Młodzi 2014 - plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych

Młodzi 2014 - plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych Młodzi 2014 - plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych Szanowni Państwo, Pracownia Badań Socjologicznych Humlard realizuje projekt naukowy pn. "Młodzi 2014 - plany zawodowe

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 517/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Forum Społeczne CASE

Forum Społeczne CASE Forum Społeczne CASE Europejska Strategia Zatrudnienia (ESZ) w Polsce. Próba postawienia pytań. Mateusz Walewski, CASE, 14 marca 2003 roku. LICZBOWE CELE HORYZONTALNE ESZ 2005 2010 Ogólna stopa 67% 70%

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego

Przeprowadzenie studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego Przeprowadzenie studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodników w ramach Kadry Makroregionalnej w podnoszeniu ciężarów

Program szkolenia zawodników w ramach Kadry Makroregionalnej w podnoszeniu ciężarów Program szkolenia zawodników w ramach Kadry Makroregionalnej w podnoszeniu ciężarów Głównym celem programu jest wyselekcjonowanie i przygotowanie zarówno pod względem motorycznym jak i technicznym perspektywicznych,

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013 Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013 TERMIN ANKIETYZACJI: Rok akademicki 2012/2013 DATA OPRACOWANIA: 22.10.2013 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

KATASTROFY BUDOWLANE w 2013 roku

KATASTROFY BUDOWLANE w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO KATASTROFY BUDOWLANE w 213 roku Warszawa, 17 marca 21 roku 1 1. WSTĘP Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części,

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Szczepan Figiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Wydzia Nauk Ekonomicznych Mi dzynarodowe Centrum Biznesu i Administracji Publicznej

Szczepan Figiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Wydzia Nauk Ekonomicznych Mi dzynarodowe Centrum Biznesu i Administracji Publicznej Za enia i efekty Projektu EAP E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów administracji publicznej Szczepan

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu przez Godzikowice, dnia 18.11.2015 r. Zapytanie ofertowe z siedzibą przy ul. Stalowej 7-9 w Godzikowicach (kod pocztowy ), Tel. 71 313 95 18, NIP: 9121654900,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku.

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI BIURO MINISTRA WYDZIAŁ INFORMACJI Warszawa, dnia 13 października 2007 r. INFORMACJA PRASOWA Minione dwa lata przyniosły przełom w informatyzacji polskiego

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu ZAWODOWY START Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004 Sierpc: Zakup i dostawę kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów

Bardziej szczegółowo

Wyniki przetargów w branży IT w okresie od sierpnia do października 2011 roku

Wyniki przetargów w branży IT w okresie od sierpnia do października 2011 roku Wyniki przetargów w branży IT w okresie od sierpnia do października 2011 roku Warszawa, listopad 2011 Instytut Inwestycyjno-Przetargowy www.pressinfo.pl razem z Grupą Marketingową TAI przygotował raport,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Tworzymy oprogramowanie. Prezentacja oferty oprogramowania dla administracji publicznej. Poznań, 23.02.2016 r.

Tworzymy oprogramowanie. Prezentacja oferty oprogramowania dla administracji publicznej. Poznań, 23.02.2016 r. Tworzymy oprogramowanie Prezentacja oferty oprogramowania dla administracji publicznej Poznań, 23.02.2016 r. O firmie -> najważniejsze informacje (1/2) Tworzymy oprogramowanie Sputnik Software jest producentem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY Numer ogłoszenia: 397380-2009; data zamieszczenia: 17.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY WdroŜenie systemu kolejkowego, informowania klienta i badania opinii Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec Załącznik do Zarządzenia Nr 88/2014 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 7 lipca 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec 1 Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu CZĘSTOCHOWA

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl Lubartów: Pełnienie funkcji Koordynatora projektu Nauka - Praktyka - Sukces

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej poprzez zapewnienie możliwości dwukierunkowej wymiany danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.?

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ŚLĄSKIEGO Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? UM: Województwo Śląskie prowadziło następujące kampanie promocyjne w 2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Namysłów: Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem.

Bardziej szczegółowo

A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma A1) Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej być udzielona pomoc de minimis 1)

A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma A1) Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej być udzielona pomoc de minimis 1) FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Stosuje się do de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 dnia 16.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 W związku z realizacją w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2015 Burmistrza Miłakowa z dnia 20 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY BOGATYNIA.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY BOGATYNIA. Bogatynia: usługa kompleksowego ubezpieczenia jednostek organizacyjnych gminy bogatynia Numer ogłoszenia: 32213-2010; data zamieszczenia: 16.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki 2007-2013") współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 1/ 8 ENOTICES_rafaljankowicz - ID:2010-XXXXXX Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej rozwiązywania sporów 2, rue w Mercier, sprawach L-2985 karnych.

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 2015 Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl/design Agnieszka Haber Łódź Festiwal Design 10/10/2015 333 firmy 72% członek zarządu/właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Warszawa: przeprowadzenie szkolenia realizowanego w ramach projektu Aktywny Targówek

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZI W KOŁOBRZEGU PROCEDURA COROCZNEGO PRZEGLĄDU WEWNĘTRZNEGO I STAŁEGO MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Poznań: Usługa ochrony szpitala Numer ogłoszenia: 187851-2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: Usługa ochrony szpitala Numer ogłoszenia: 187851-2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2015-12-21 23:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk2.pl/zp/pokaz2.php?n=408_2015 Poznań: Usługa ochrony szpitala Numer

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2014-2015

Plan działania na rok 2014-2015 Plan działania na rok 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VII Promocja integracji społecznej Województwo Kujawsko-Pomorskie Instytucja

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 24 sierpnia 2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Katowice, dnia 24 sierpnia 2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE Katowice, dnia 24 sierpnia 2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach realizuje projekt pt. Bezpieczeństwo informacji i systemów informatycznych współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76/ 2005 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 23. 09. 2005 PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH I. Cel procedury: Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Kampinos

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Kampinos Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.14.2-15 Wójta Gminy Kampinos z dnia 30 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Kampinos Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA Załącznik nr 5 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA BŁĘDÓW I AWARII W APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. ADMINISTROWANIE APLIKACJĄ CENTRALNĄ 1. Wykonawca zobowiązany jest do

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 06 24 Znak sprawy: FN.IV.431.2.13.2015 Pani Urszula Markowska Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Kontrola procesu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr-prudnik.pl Prudnik: Kurs tworzenia stron internetowych z elementami programów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nauka.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nauka.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nauka.gov.pl Warszawa: Archiwizacja dokumentacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych oraz wyrobów wykorzystujących energię podlegających

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl 1 z 6 2012-03-08 14:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Rzeszów: Wynajem i obsługa przenośnych toalet przy drogach

Bardziej szczegółowo

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań konsumentów wobec bankowości mobilnej Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS O badaniu Finansowy

Bardziej szczegółowo