Sprawozdanie merytoryczne z działalności za okres Stowarzyszenia ŚNIADECCZYCY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie merytoryczne z działalności za okres 17.09.2013 31.12.2013. Stowarzyszenia ŚNIADECCZYCY"

Transkrypt

1 Sprawozdanie merytoryczne z działalności za okres Stowarzyszenia ŚNIADECCZYCY 1. Dane organizacji: Nazwa: Stowarzyszenie ŚNIADECCZYCY Adres siedziby: ul. Śniadeckich 9, Kielce Telefon: ; Strona internetowa: Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym Numer NIP: ; Numer REGON: Stowarzyszenie uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 16 września Dane dotyczące władz Stowarzyszenia: Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków. Do kierowania działalnością Stowarzyszenia powołany jest Zarząd w składzie: Prezes: Waldemar Tomala Wiceprezes: Robert Woszczycki Skarbnik: Jolanta Kochanowska Sekretarz: Grażyna Szkonter Członek Zarządu: Zbigniew Sadowski Organem nadzorującym i kontrolującym pracę Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna, w składzie: Przewodniczący: Grażyna Dekiel Członek komisji: Michał Peszkowski Członek komisji: Maria Błachut 3. Cele statutowe: 1. Integracja środowiska absolwentów i osób chcących wspierać działania II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach, zwanego dalej Liceum. 2. Wsparcie uczniów i absolwentów Liceum w rozwoju ich talentów. 3. Kultywowanie tradycji Liceum oraz dbałość o utrzymanie jego wysokiego prestiżu. 4. Wspieranie Liceum w działalności kulturalnej i oświatowej. 5. Promocja Stowarzyszenia oraz jego członków w kręgach nauki, biznesu i administracji państwowej. 6. Propagowanie kultury fizycznej i sportu. 7. Wsparcie finansowe uczniów Liceum znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej.

2 Stowarzyszenie może realizować swoje cele poprzez: 1. Organizowanie zjazdów absolwentów, konferencji, seminariów, sympozjów, szkoleń oraz spotkań z przedstawicielami świata nauki, biznesu oraz urzędnikami administracji państwowej, a także organizowanie innych wydarzeń mających na celu rozwój członków Stowarzyszenia. 2. Organizowanie wydarzeń o charakterze sportowym, kulturalnym, rozrywkowym, dobroczynnym i innym, wspierających rozwój kontaktów towarzyskich członków Stowarzyszenia. 3. Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi prowadzącymi działalność gospodarczą. 4. Współpracę z instytucjami naukowymi, innymi stowarzyszeniami oraz organami administracji państwowej. 4. Wykaz działań, które podjęto w 2013 r. celem realizacji zadań statutowych: 1. Organizacja obchodów jubileuszu 110-lecia Drugiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach. Komitet organizacyjny obchodów jubileuszu zwrócił się do stowarzyszenia z prośbą o współpracę przy realizacji oficjalnych uroczystości szkolnego jubileuszu 110-lecia II LO w Kielcach. Stowarzyszenie podjęło działania zmierzające do pozyskiwania środków finansowych na pokrycie kosztów organizacji obchodów jubileuszu szkoły. Dzięki wpłatom darczyńców udało się pozyskać pieniądze, za które zakupiono dla celów organizacji jubileuszu: zaproszenia dla gości, identyfikatory dla osób z obsługi imprezy, banery reklamowe, wielkoformatowe zdjęcia, antyramy z pleksi, pocztówki, papier zwykły i ozdobny, opaski identyfikacyjne na rękę, plakaty informacyjne, gadgety reklamowe, kwiaty ozdobne do udekorowania Sali gimnastycznej, artykuły spożywcze jako przekąski. Opłacono też nagłośnienie sali gimnastycznej w części oficjalnej obchodów jubileuszu. 2. Impreza integracyjna Bal absolwenta W dniu 11 listopada 2013 członkowie naszego Stowarzyszenia, liczni absolwenci II Liceum Ogólnokształcącego oraz osoby zaprzyjaźnione ze szkołą wzięły udział w wieczorowym balu łącznie w balu uczestniczyło 410 osób. Wynajęcie Sali w Best Western Grand Hotel oraz organizacja balu kosztowało zł 3. Akcja charytatywna Choinka pod choinkę. Nasze Stowarzyszenie wzięło udział w akcji charytatywnej Choinka pod choinkę. Członkowie zarządu wzięli udział w promocji aukcji świątecznego drzewka wykonanego przez uczniów i nauczycieli szkoły. Na zaproszenie Polskiego Radia Kielce uczestniczyliśmy w audycji promującej akcję zbierania pieniędzy między innymi dla uczniów naszego liceum. Polskie Radio Kielce wylicytowało drzewko ze Śniadka za 3600,11 złotych. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży świątecznych drzewek i ozdób zostaną przeznaczone na stypendia dla uzdolnionej świętokrzyskiej młodzieży. Drzewko na licytację przygotowali uczniowie i nauczyciele II LO im. J. Śniadeckiego. Składnikami choinki są tylko i wyłącznie naturalne elementy, takie jak: szyszki, żołędzie, orzechy. Gwiazdka wykonana jest z kory brzozy, suszonej pomarańczy i makaronu. Choinka kolorami nawiązuje do barw natury oraz tych, które kojarzą się nam ze świętami Bożego Narodzenia.

3 Impreza miała na celu: - pozyskanie środków pieniężnych na stypendia dla uczniów; - aktywizowanie uczniów do twórczej pracy; - aktywizowanie środowiska śniadecczyków (uczniów, absolwentów i przyjaciół II LO w Kielcach) - promocję II Liceum w mieście i regionie. 4. Założenie strony internetowej W celu promocji stowarzyszenia w nowoczesnych mediach podpisano umowę o rezerwacji domeny i wykupu zasobów na jednym z komercyjnych serwerów www. Jeden z członków stowarzyszenia wykonał nieodpłatnie stronę www. Na stronie internetowej Stowarzyszenia znajdują się artykuły upowszechniające wiedzę o stowarzyszeniu. Można tam znaleźć także wszystkie informacje dotyczące Stowarzyszenia oraz aktualności z jego działalności. Treść merytoryczna wzbogacona jest galeriami zdjęć naszych podopiecznych, które wykonane zostały podczas imprez okolicznościowych a także podczas zajęć. Na stronie znajdują się również ważne informacje dotyczące działań stowarzyszenia. 5. Promocja stowarzyszenia Stowarzyszenie rozpoczęło akcję, mającą na celu pozyskanie nowych członków oraz pozyskiwania środków pieniężnych na działalność statutową. Akcja polegała na opracowaniu, wydrukowaniu i rozpowszechnieniu ulotek informujących o powstaniu stowarzyszenia, jego celach i zamierzeniach. Ulotka informowała o tym jak można wstąpić do stowarzyszenia i jak przekazać darowiznę na Stowarzyszenie "Śniadecczycy". 6. Płyta Dzikiego Chóru Dzięki zaangażowaniu członka stowarzyszenia pana Sławomira Dzikowskiego Śniadecczycy wydali płytę szkolnego chóru działającego w II LO, czyli tzw. Dzikiego Chóru. Płyta nosi nazwę: Ojczyzna Śniadecczyzna i zawiera 22 piosenki. 7. Wydane drukiem publikacje. książka Śniadecczycy wspomnienia nauczycieli i absolwentów. Książka wydana w nakładzie 500 egzemplarzy zawiera 100 stron tekstu oraz reprodukcje zdjęć. gazetka szkolna LIŚCIENIE gazetka uczniowska, tworzona przez uczniowski zespół redakcyjny. W gazetce zostały opublikowane autorskie artykuły uczniów II LO. Publikacja jest bogato ilustrowana i wydana na papierze kredowym. 5. Stowarzyszenie ŚNIADECCZYCY w roku 2013 nie prowadziło działalności odpłatnej pożytku publicznego. 6. Stowarzyszenie ŚNIADECCZYCY nie prowadzi działalności gospodarczej.

4 7. Uchwały Zarządu: W okresie 17 września-31 grudnia 2013 odbyły się 4 posiedzenia Zarządu i podjęte zostało 7 uchwał. Uchwały dotyczyły powołania stowarzyszenia, określenia wysokości opłaty wpisowej, wysokości składki członkowskiej i wydania płyty CD. 8. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł: - kultywowanie tradycji liceum ,87 zł - składki członkowskie - 515,00 zł - darowizny celowe 6600,00 zł - darowizny - 430,62 zł PRZYCHODY RAZEM: ,49 zł 9. Informacja o poniesionych kosztach na: - zużycie materiałów i energii 7 332,16 zł - usługi obce realizacje zadań statutowych ,60 zł - podatki i opłaty 35 zł PONIESIONE KOSZTY RAZEM: ,06 zł 10. Dane o zatrudnieniu: a) liczba zatrudnionych na umowę o pracę Stowarzyszenie w 2013 r nie zatrudniało żadnych osób, działalność Stowarzyszenia oparta była na działalności charytatywnej jego członków. b) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Stowarzyszenie 0,00 zł c) wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie (brutto) - członkom Zarządu i innych organów Stowarzyszenia 0,00 zł - pracownikom Stowarzyszenia nie dotyczy d) wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń (brutto) 0,00 zł 12. Dane inne: Stowarzyszenie w 2013 r. nie nabyło żadnych nieruchomości, nie udzielało pożyczek, nie nabyło obligacji i akcji, nie posiadało środków trwałych. 13. Dane o wartości aktywów i zobowiązań organizacji: Na dzień bilansowy 31 grudnia 2013 Stowarzyszenie posiadało aktywa w wysokości 8 093,43 zł, zobowiązania po stronie pasywów w kwocie 0,00 zł.

5

Nazwa, adres fundacji.

Nazwa, adres fundacji. I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2014 rok 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009 42-202 Częstochowa, ul. Krakowska 45 a tel./fax: 034 360-54-91, 034 360-55-37 e-mail: hospicjum.czestochowa@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011. Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011. Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Na podstawie przepisów Rozporządzenia MS z dnia 8.05.2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50/01, poz. 529)

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA INNA PRZESTRZEŃ

FUNDACJA INNA PRZESTRZEŃ FUNDACJA INNA PRZESTRZEŃ ul. Świeradowska 43 lok. 668, 02-662 Warszawa Numer KRS: 0000257224 Identyfikator REGON 521-33-93-003 Sprawozdanie merytoryczne za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Zwierzęca Polana za okres 06.09.2012-21.12.2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Zwierzęca Polana za okres 06.09.2012-21.12.2013 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Zwierzęca Polana za okres 06.09.2012-21.12.2013 Warszawa, 29 marca 2014 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZWIERZĘCA POLANA ZA OKRES 06.09.2012-31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie meryłoryczn. za rok 2011_

Roczne sprawozdanie meryłoryczn. za rok 2011_ Stowarzyszenie Muzyczne Cantabile w Chojnicach ul Matki Bożej Fatimskiej 21 89-600 Chojnice Sygnatura sprawozdania (wypełnia MPiPS) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne sprawozdanie meryłoryczn

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności za rok 2013

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności za rok 2013 Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności za rok 213 I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności, ul. Młynarska 7 lok.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. DANE FUNDACJI Nazwa: Fundacja Światowe Jamboree Siedziba i adres: ul. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy od l stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy od l stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Fundacja PricewaterhouseCoopers Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy od l stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. 1. Powstanie, rejestracja i siedziba Fundacji Fundacja PricewaterhouseCoopers, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Opracowanie Józef Bogdaszewski WARSZAWA WROCŁAW 2010 2 ust. 3 statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2010r. Gdańsk, 25 marca 2011 r. 1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2010r. sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. dot. ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach

Raport roczny. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach Raport roczny 2004 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI SON W 2004r. I. Informacje ogólne o Stowarzyszeniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok 1. Nazwa: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008 Sprawozdanie merytoryczne 2008 rok Stowarzyszenie im. Marii Niepokalanej na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom Organizacja Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom z działalności w roku 2010.

Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom z działalności w roku 2010. SRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom z działalności w roku 2010. WSTĘP A/ OPIS STOWARZYSZENIA 1. Nazwa, adres, misja i historia powstania, cele statutowe organizacji, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Fundacja AVE FUNDACJA AVE. SPRAWOZDANIE z działalności w roku 2010

Fundacja AVE FUNDACJA AVE. SPRAWOZDANIE z działalności w roku 2010 FUNDACJA AVE SPRAWOZDANIE z działalności w roku 2010 Warszawa, styczeń 2011 1 Sprawozdanie z działalności Fundacji AVE w roku 2010 1. Nazwa Fundacji, jej siedziba i adres, inne dane Fundacja AVE (fundacja)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne 1 z działalności Stowarzyszenia EuroJumelages w Gorzowie Wlkp. za okres 01.01 31.12.2013 roku

Sprawozdanie merytoryczne 1 z działalności Stowarzyszenia EuroJumelages w Gorzowie Wlkp. za okres 01.01 31.12.2013 roku Sprawozdanie merytoryczne 1 z działalności Stowarzyszenia EuroJumelages w Gorzowie Wlkp. za okres 01.01 31.12.2013 roku Spis treści 1. Dane Stowarzyszenia... 2 2. Działalność statutowa... 3 3. Działalność

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013 FUNDACJA PROMOCJI KOMPETENCJI FOUNDATION FOR COMPETENCE PROMOTION 91-503 Łódź, ul. Szpacza 21; tel./fax (42) 617 02 91 NIP: 726-252-47-71; REGON: 100115869 Deutsche Bank PBC SA nr.konta 94 1910 1048 2783

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POLICJI INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POLICJI INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POLICJI IPA/RP-15-2014 Servo Per Amikeco Służyć poprzez przyjaźń R E G I O N P R Z E M Y Ś L INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZEMYSKIEGO REGIONU MIĘDZYNARODOWEGO

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA GŁÓWNE 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas" ustanowiona przez

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem w Zielonej Górze W 2007 ROKU

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem w Zielonej Górze W 2007 ROKU SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem w Zielonej Górze W 2007 ROKU 1 I. INFORMACJE OGÓLNE...3 1.Dane Stowarzyszenia...3 2.Cele Organizacji (statut)...4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce. w 2013 roku. Warszawa, 27 maja 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce. w 2013 roku. Warszawa, 27 maja 2014 r. Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce w 2013 roku Warszawa, 27 maja 2014 r. SPIS TREŚCI 1. O FORUM 2. WŁADZE 3. FINANSE 4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU 4.1. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego

SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji ( dz. U.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie. Polski Komitet Narodowy. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

Stowarzyszenie. Polski Komitet Narodowy. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF z siedzibą w Warszawie, Al. Wilanowska 317, 02-665 Warszawa Sprawozdanie finansowe za okres: 01 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr WZ/63/2014 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Bytowskie. z dnia 05 kwiecień 2014 r.

Uchwała nr WZ/63/2014 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Bytowskie. z dnia 05 kwiecień 2014 r. Uchwała nr WZ/63/2014 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Bytowskie z dnia 05 kwiecień 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania rzeczowego z działalności Zarządu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007 DO DNIA 31.12.2007

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007 DO DNIA 31.12.2007 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007 DO DNIA 31.12.2007 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. INFORMACJE O FUNDACJI: 1. Nazwa, siedziba i adres: FUNDACJA ESPA ul. Jaworzyńska 108,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r Nazwa stowarzyszenia : LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIELONY PIERŚCIEŃ z siedzibą w KOŚMINIE 7 Spis treści I. Uchwała Zarządu II. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Oceny jednostek miejskich za 2013 rok Opole, dnia 31.07.2014 r.

Oceny jednostek miejskich za 2013 rok Opole, dnia 31.07.2014 r. KW.060.00003.2014 KW.ZD.00053.2014 Oceny jednostek miejskich za 2013 rok Opole, dnia 31.07.2014 r. Spis treści I Tabela prezentująca propozycje ocen poszczególnych podmiotów biorących 3 udział w procesie

Bardziej szczegółowo