PRZECHOWYWANIE TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE PRZEMIESZCZANIE OCHRONA ŚRODOWISKA POGOTOWIE EKOLOGICZNE I BEZPIECZEŃSTWO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZECHOWYWANIE TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE PRZEMIESZCZANIE OCHRONA ŚRODOWISKA POGOTOWIE EKOLOGICZNE I BEZPIECZEŃSTWO"

Transkrypt

1 1 PRZECHOWYWANIE A - Wanny wychwytowe B - Platformy wychwytowe C - Wanny wychwytowe elastyczne D - Regały z wannami wychwytowymi E - Szafy bezpieczeństwa F - Kontenery bezpieczeństwa str. 11 str. 24 str. 26 str. 27 str. 29 str TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE A - Pojemniki przemysłowe B - Segregacja odpadów C - Pojemniki na ciecze niebezpieczne str. 52 str. 67 str PRZEMIESZCZANIE A - Koła wielokierunkowe B - Wózki do beczek C - Podnośniki do beczek D - Mieszalniki i obrotnice str. 108 str. 112 str. 113 str OCHRONA ŚRODOWISKA A - Sorbenty do olejów i węglowodorów B - Sorbenty uniwersalne C - Sorbenty CHEM D - Zestawy sorpcyjne interwencyjne E - Sorbenty proszkowe F - Dezintegratory biologiczne G - Ograniczniki rozlewów H - Czyszczenie przemysłowe str. 122 str. 129 str. 134 str. 136 str. 148 str. 153 str. 157 str POGOTOWIE EKOLOGICZNE I BEZPIECZEŃSTWO A - Interwencje ekologiczne i konserwacje B - Bezpieczeństwo drogowe str. 168 str. 175

2 ECOLOGISTIC... Nowa rzeczywistość stworzona z najlepszych pomysłów i włoskiej innowacji, która wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu rynku europejskiego oferując doradztwo i rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Projekt Europejski... Ecologistic powstał z myślą o działalności na terenie całej Europy. Przy wsparciu wielu centrów logistycznych oraz ekspertów zdecydowanych pracować nad wspólnym projektem, możemy naszym partnerom zaoferować najwyższy poziom usług. Ambitny projekt na skalę międzynarodową oferujący nowe rozwiązania w zakresie: SKŁADOWANIE TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE PRZEMIESZCZANIE OCHRONA ŚRODOWISKA POGOTOWIE EKOLOGICZNE I BEZPIECZEŃSTWO

3 Nasza siła... Doradztwo i know-how Ecologistic jest zespołem ekspertów we wszystkich dziedzinach dotyczących bezpieczeństwa, środowiska a także zaawansowanych rozwiązań dotyczących składowania, przechowywania oraz logistyki. Wiedza naszego zespołu poparta wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie ekologii jest gwarancją udzielenia naszym klientom fachowego doradztwa w zakresie rozwiązań prawnych dotyczących bezpieczeństwa i ekologii aby zapewnić czyste środowisko przyszłym pokoleniom. Innowacyjność Ecologistic wybiega w przyszłość i opiera się głównie na innowacyjności. Nasze centrum badań i rozwoju jest stale zaangażowane w poszukiwanie nowych rozwiązań i zastosowań, aby polepszyć jakość pracy oraz maksymalnie zmniejszyć ryzyko zanieczyszczania środowiska co jak dotąd, niestety, zdarza się zbyt często w przedsiębiorstwach oraz w naszym otoczeniu. Nie tylko zwykła firma ale... kompleksowy partner... Pozostajemy do Waszej dyspozycji w zakresie potrzeb związanych z przechowywaniem, przenoszeniem, transportem oraz neutralizacją wszelkich niebezpiecznych substancji, które każdego dnia stanowią zagrożenie zarówno dla ludzi jak i dla środowiska. ECOLOGISTIC jest miejscem kompleksowej obsługi (ONE STOP SHOP) pozwala zaoszczędzić czas przy zarządzaniu zamówieniami, pozostawiając szerokie możliwości wyboru. Państwa zadaniem jest określenie profilu działalności firmy- resztą zajmie się nasz team ekspertów, proponując Państwu rozwiązanie idealne...

4 Indywidualne podejście... Dla każdego klienta realizujemy projekt wykonany na miarę... Oprócz szerokiej gamy katalogowych produktów znajdujących zastosowanie w różnych sektorach przemysłu i wchodzących w zakres standardowego programu dostawy, nasza firma proponuje rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb odbiorcy. Pracownicy działu technicznego ECOLOGISTIC przy wsparciu doświadczonych specjalistów mają za zadanie świadczenie usług o najwyższym standardzie i służą pomocą w opracowaniu koncepcji i samej realizacji projektu. Równocześnie ECOLOGISTIC prowadzi prace badawcze w celu opracowania coraz bardziej innowacyjnych produktów. Projektuje, testuje oraz realizuje nowe produkty i technologie służące poprawie bezpieczeństwa pracy i ochronie środowiska. Oczyszczalnie ścieków Wyspy ekologiczne z pełnym wyposażeniem Pojemniki niestandardowe Systemy uzdatniające Kontenery modułowe z instalacją oraz wyposażeniem na indywidualne zamówienie

5 Szkolenia... Ecologistic organizuje szkolenia przy współpracy z doświadczonym zespołem ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska pracy. Ecologistic posiada duże doświadczenie w zakresie szkolenia pracowników w małych i dużych przedsiębiorstwach, w instytucjach lokalnych oraz administracji publicznej. Organizujemy szkolenia dla wszystkich osób działających w sektorze, przedstawicieli chandlowych mogących proponować swoim klientom specjalistyczne szkolenia a także dla innych zainteresowanych. Działamy w sektorze doradztwa w zakresie wprowadzania Systemów Zarządzania Środowiskiem. Oferujemy profesjonalne doradztwo ekologiczne i gospodarcze na każdym etapie realizacji inwestycji w celu poprawy jakości pracy oraz wskazania czynników, które warunkują oddziaływanie inwestycji na środowisko. ecologia e contenimento prowadzi szkolenia dostosowane do INDYWIDUALNYCH potrzeb przedsiębiorstwa Kursy Premium Ecologistic KURS OBSŁUGI PRODUKTÓW ecological containment solutions Kurs dwuetapowy Część TEORETYCZNA: zagadnienia regulowane w ustawach dotyczących prawa ochrony środowiska Część PRAKTYCZNA: symulacja i próby techniczne na produktach (Czas trwania: 4 godziny)

6 Szkolenia.. Środowisko AUDITOR CONVERSION COURSE SYSYTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Podstawowe pojęcia dot. funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego P r z y b l i ż e n i e n o r m y I S O i r e g u l a m i n u E M A S 2 pod kątem audytu Przygotowanie audytu Wdrożenie i funkcjonowanie systemu, przygotowanie listy pytań kontrolnych Przygotowanie raportów końcowych Rejestracja niezgodności i procesy korygujące (Czas trwania: 24 godziny) WYMAGANIA PRAWNE DOT. SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO AUDYTOR WEWNĘTRZNYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Szkolenie składa się z części teoretycznej i ćwiczeń praktycznych. Tematy szkoleń: Podstawowe pojęcia dot. funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego Przybliżenie normy ISO i regulaminu EMAS Elementy polityki środowiskowej Wymagania prawne oraz cele Zadania i programy zarządzania środowiskowego Elementy kontroli, rejestracja niezgodności i procesy korygujące Analogie i różnice pomiędzy ISO i EMAS Wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska obowiązujące w Polsce (Czas trwania: 16 godzin) Praktyczne szkolenie dot. wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN EN ISO 19011: 2012 i PN EN ISO 14001: 2004 na przykładzie istniejącego audytu wewnętrznego. Lektura i analiza na podstawie wcześniejszych audytów. Ćwiczenia praktyczne z zakresu: Inicjowanie i planowanie audytu wewnętrznego Przygotowanie listy pytań kontrolnych pod kątem audytu Opracowanie raportu z audytu i sporządzenie wniosków Wyodrębnienie niezgodności w audycie wewnętrznym Opracowanie skutecznych procesów korygujących na podstawie analizy wyodrębnionych niezgodności (czas trwania: 8 godzin) ecological containment solutions Szkolenia prowadzone przez trenerów z ogromną wiedzą i doświadczeniem

7 Szkolenia. Bezpieczeństwo SZKOLENIE PRZEZNACZONE DLA PRACOWNIKÓW, KTÓRZY WYMAGAJĄ ROZSZERZONEJ ZNAJOMOŚCI OKREŚLONYCH ZAGADNIEŃ BEZPIECZEŃSTWA OHSAS WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP Zagadnienia: Przygotowanie uczestników, zgodnie z obowiązującymi przepisami w odniesieniu do: zagrożeń zawodowych związanych z charakterem pracy sposobów ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku obowiązki i uprawnienia pracownika związane z porządkiem w zakładzie pracy (Czas trwania: 4 godziny - grupa zawodowa NISKIEGO ryzyka) (Czas trwania: 8 godzin - grupa zawodowa ŚREDNIEGO ryzyka) (Czas trwania: 12 godzin - grupa zawodowa WYSOKIEGO ryzyka) Szkolenie składa się z części teoretycznej i ćwiczeń praktycznych Zagadnienia: Omówienie programu zarządzania Planowanie rozpoznawania zagrożeń, oceny i kontroli ryzyka Struktura i odpowiedzialność, szkolenia, świadomość i kompetencje Kontrola operacji, przygotowanie i działania na wypadek awarii Pomiar, monitorowanie i poprawa wydajności (czas trwania: 16 godzin) AUDYTOR WEWNĘTRZNYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO I BHP WIODĄCY AUDYTOR SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BHP Praktyczne szkolenie dot. wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN EN ISO 19011: 2012 i OHSAS 18001: 2007 na przykładzie istniejącego audytu wewnętrznego. Lektura i analiza na podstawie wcześniejszych audytów. Ćwiczenia praktyczne z zakresu: Inicjowanie i planowanie audytu wewnętrznego Przygotowanie listy pytań kontrolnych pod kątem audytu Opracowanie raportu z audytu i sporządzenie wniosków Wyodrębnienie niezgodności i opracowanie skutecznych procesów korygujących (czas trwania: 8 godzin) Szkolenie składające się z części teoretycznej i praktycznej w celu zdobycia kwalifikacji wiodącego audytora w zakresie systemów zarządzania BHP. Zagadnienia: Przepisy dot. audytowania trzeciej lub drugiej strony zgodnie z wymaganiem SGS Wytyczne EA dot. akredytacji i certyfikacji SGS Terminy i definicje Obowiązujące przepisy Przebieg SGS Ocena MQ Cykl PDCA w audycie SGS Kompetencje lidera grupy i audytora Plan audytu Zgromadzenie początkowe Znaczenie listy pytań kontrolnych Określenie niezgodności i ich klasyfikacja Raport trzeciej strony Zgromadzenie końcowe Analiza źródłowa Procesy korygujące (Czas trwania: 24 godziny) ecological containment solutions

8 ECOLOGISTIC. badania środowiskowe ECOLOGISIC przeprowadza analizy z zakresu ochrony środowiska oraz świadczy pomoc w identyfikacji wszelkiego rodzaju zagrożeń środowiskowych, jakie mogą wystąpić w wyniku działalności danego przedsiębiorstwa. ANALIZA Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) Audyt i Due Diligence Zgodność interwencji (ocena kosztów i korzyści) Monitorowanie i odwzorowanie eternitu w budynkach PROJEKTY: Dokumentacja projektowa do procesów rekultywacji środowiska Opracowanie strategii działania Opracowanie strategii likwidacji odpadów Analiza gruntu Usunięcie istniejących podziemnych zbiorników Monitorowanie jakości wód gruntowych Monitorowanie jakościowe środowiska Monitorowanie jakości systemów kanalizacji

9 SERWIS ANALITYCZNY ECOLOGISTIC na zlecenie firm i osób prywatnych przeprowadza analizy środowiskowe oraz sporządza raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko. Nasze laboratorium wyposażone w nowoczesny sprzęt uzyskało certyfikat ISO 9001: 2008, gwarantując najlepsze rezultaty w zakresie oceny parametrów określonych przez obowiązujące przepisy. ŚRODOWISKO PRACY Pyły Pyły wziewalne i wdychalne Gazy znieczulające Włókna zawieszone w powietrzu Substancje organiczne Kampanie monitorujące poziom radonu Pomiar fal elektromagnetycznych Pomiary fonometryczne Ocena mikroklimatu Analiza mikrobiologiczna EMISJA DO ATMOSFERY Wykonywanie okresowych kontroli emisji zanieczyszczeń do atmosfery Prewencyjne pozyskiwanie pozwoleń na emisję zanieczyszczeń do atmosfery

10 Rozdział 1 PRZECHOWYWANIE

11 WANNY WYCHWYTOWE ZE STALI Wanny i szafy bezpieczeństwa w wersji ze stali lakierowanej lub stali ocynkowanej gwarantują bezpieczne magazynowanie cystern oraz beczek w pozycji pionowej lub na specjalnych stojakach w pozycji poziomej. Wykonane ze stali węglowej i wyposażone we wzmocnienia strukturalne. Każda wanna wychwytowa ma pojemność dostosowaną do umieszczonego w niej pojemnika i nie może być mniejsza niż 1/3 objętości całej składowanej cieczy, przy czym musi mieć pojemność największego składowanego pojemnika. Powierzchnia odstawcza wykonana jest z krat ze stali węglowej cynkowanej ogniowo bezpieczna nawet przy bardzo dużym obciążeniu. Podstawą struktury jest przyspawany do konstrukcji profil w kształcie litery L, w niektórych modelach stosowane są wzmocnienia centralne wzmacniające stabilność konstrukcji. PRZECHOWYWANIE Każdy z naszych wyrobów poddawany jest surowym testom kontroli jakości i jest oznaczony numerem seryjnym, posiada etykietę bezpieczeństwa i deklarację zgodności wyrobu zgodnie z normami CE. 1 Oprócz proponowanych rozwiązań standardowych oferujemy Państwu usługi w zakresie projektowania i realizacji indywidualnych zamówień opracowanych pod kątem wymogów klienta. Nasi specjaliści zapewnią Państwu koordynację i prowadzenie całego projektu na każdym jego etapie, oferujemy Państwu również indywidualne, autorskie rozwiązania. Każda wanna wychwytowa może być wykonana na zamówienie w wersji ze stali AISI 304 i AISI 316. Kalkulacja poprawnej pojemności wanny wychwytowej Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie składowania niebezpiecznych cieczy należy przeprowadzić prostą kalkulację umożliwiającą zweryfikowanie prawidłowej objętości wychwytowej wanny w stosunku do składowanego pojemnika. Przepisy przewidują, iż zbiornik wychwytowy powinien spełniać następujące wymogi: A - WANNY WYCHWYTOWE pojemnoś odpowiadająca pojemności największego składowanego zbiornika pojemność odpowiadającą 33% objętości całej składowanej w nim cieczy UWAGA: reguła ta nie dotyczy przechowywania ZUŻYTEGO OLEJU. W tym przypadku przepisy przewidują, iż wanna ociekowa powinna mieć taką samą objętość jak składowany olej. 11

12 WANNA wychwytowa ze stali pod 1 beczkę o wadze 200 kg PRZECHOWYWANIE WANNA wychwytowa ze stali pod 1 beczkę o wadze 200 kg MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A A LAKIEROWANA OCYNKOWANA 240 l BUBBLE TANK pod 1 beczkę o wadze 200 kg *Struktura ze stali z elastyczną bańką wychwytową z PVC. 860 x 860 x h 430 mm Na zamówienie artykuł dostępny w wersji z mniejszym wózkiem MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A OCYNKOWANY 240 l 860 x 860 x h 430 mm 1 WANNA Z RUSZTOWANIEM pod 1 beczkę o wadze 200 kg MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A A LAKIEROWANA OCYNKOWANA 240 l 870 x 870 x h 1460 mm SZAFA do przechowywania 1 beczki o wadze 200 kg MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY A - WANNY WYCHWYTOWE 1A A LAKIEROWANA OCYNKOWANA 240 l 870 x 870 x h 1600 mm WANNA MOBILNA typu wózek pod 1 beczkę o wadze 200 kg MODEL POJEMNOŚC WYMIARY 1A A LAKIEROWANA OCYNKOWANA 240 l 860 x 860 x h 1000 mm Wanny wychwytowe ze stali pod 2 beczki o wadze 200 kg WANNA wychwytowa ze stali pod 2 beczki o wadze 200 kg MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A A LAKIEROWANA OCYNKOWANA 260 l 1340 x 850 x h 330 mm 12

13 Wanny wychwytowe ze stali pod 2 beczki o wadze 200 kg BUBBLE TANK* pod 2 beczki o wadze 200 kg *Struktura ze stali z elastyczną bańką wychwytową z PVC. Na zamówienie artykuł dostępny w wersji z mniejszym wózkiem MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A OCYNKOWANY 260 l 1340 x 850 x h 330 mm WANNA WYCHWYTOWA Z RUSZTOWANIEM pod 2 beczki o wadze 200 kg PRZECHOWYWANIE Otwierany bok A MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A LAKIEROWANA otwierana strona A Otwierany bok B 1A A OCYNKOWANA otwierana strona A LAKIEROWANA otwierana strona B 260 l 1340 x 850 x h 330 mm 1A OCYNKOWANA otwierana strona B 1 WANNA WYCHWYTOWA Z OBUDOWĄ pod 2 beczki o wadze 200 kg MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A A LAKIEROWANA OCYNKOWANA 260 l 1380 x 910 x h 1520 mm SZAFA do przechowywania 2 beczek o wadze 200 kg MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A A LAKIEROWANA OCYNKOWANA 260 l SZAFA Z PÓŁKĄ pod 2 beczki o wadze 200 kg 1350 x 860 x h 1570 mm MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A A LAKIEROWANA OCYNKOWANA 260 l 1350 x 860 x h 1900 mm A - WANNY WYCHWYTOWE WANNA MOBILNA typu wózek pod 2 beczki o wadze 200 kg MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A A LAKIEROWANA OCYNKOWANA 260 l 860 x 1560 x h 1000 mm 13

14 Wanny wychwytowe ze stali pod 4 beczki o wadze 200 kg PRZECHOWYWANIE WANNA wychwytowa pod 4 beczki o wadze 200 kg MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A A LAKIEROWANA OCYNKOWANA 330 l 1340 x 1250 x h 300 mm BUBBLE TANK* pod 4 beczki o wadze 200 kg *Struktura ze stali z elastyczną bańką wychwytową z PVC. 1 MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A OCYNKOWANY 330 l 1340 x 1250 x h 300 mm WANNA PODŁUŻNA pod 4 beczki o wadze 200 kg MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A A LAKIEROWANA OCYNKOWANA 330 l 2720 x 850 x h 330 mm A - WANNY WYCHWYTOWE WANNA WYCHWYTOWA Z OBUDOWĄ pod 4 beczki o wadze 200 kg MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A A LAKIEROWANA OCYNKOWANA 330 l 1350 x 1260 x h 1430 mm SZAFA do przechowywania 4 beczek o wadze 200 kg MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A A LAKIEROWANA OCYNKOWANA 330 l 1350 x 1260 x h 1540 mm 14

15 Wanny wychwytowe ze stali pod 8 beczek o wadze 200 kg WANNA wychwytowa pod 8 beczek o wadze 200 kg MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A A LAKIEROWANA OCYNKOWANA 620 l 2720 x 1250 x h 300 mm PRZECHOWYWANIE BUBBLE TANK* pod 8 beczek o wadze 200 kg *Struktura ze stali z elastyczną bańką wychwytową z PVC. MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A OCYNKOWANY 620 l 2720 x 1250 x h 300 mm 1 WANNA OCIEKOWA Z OBUDOWĄ pod 8 beczek o wadze 200 kg MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A A LAKIEROWANA OCYNKOWANA 620 l 2720 x 1250 x h 1430 mm SZAFA do przechowywania 8 beczek o wadze 200 kg MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A A LAKIEROWANA OCYNKOWANA Wszystkie wanny w wersji ocynkowanej mogą być również cynkowane na zimno l 2720 x 1650 x h 1900 mm A - WANNY WYCHWYTOWE Oprucz proponowanych rozwiązań standardowych oferujemy Państwu usługi w zakresie projektowania i realizacji indywidualnych zamówień opracowanych pod kątem wymogów klienta.nasi specjaliści zapewnią Państwu koordynację i prowadzenie całego projektu na każdym jego etapie, oferujemy Państwu również indywidualne, autorskie rozwiązania. 15

16 Stojaki pod beczki do składowania w pozycji poziomej PRZECHOWYWANIE Stojaki do pozycjonowania w poziomie beczek o pojemności od 60 do 200 litrów. Konstrukcja stojaka umożliwia pozycjonowanie go bezpośrednio na kratach zbiorników ociekowych, posiada zaczepy zapewniające stabilność umieszczonych na nim beczek. Pozycja pozioma ułatwia opróżnianie beczek, ewentualne wycieki gromadzone są w wannie wychwytowej. Stojaki w wersji USTAWNE W STOSY mogą być ustawiane maksymalnie w 2 poziomach. Stojaki NIE USTAWNE W STOSY MODEL POWŁOKA WYMIARY 1A Stojak pod jedną LAKIEROWANA 600 x 600 x h 380 mm 1A beczkę o wadze 200 kg OCYNKOWANA 600 x 600 x h 380 mm 1A Stojak pod 2 LAKIEROWANA 1180 x 600 x h 380 mm 1A beczki o wadze 200 kg OCYNKOWANA 1180 x 600 x h 380 mm 1A Stojak pod 3 LAKIEROWANA 1180 x 600 x h 380 mm 1A beczkę o wadze 60 kg OCYNKOWANA 1180 x 600 x h 380 mm 1 NIE USTAWNE W STOSY NIE USTAWNE W STOSY NIE USTAWNE W STOSY Stojaki USTAWNE W STOSY A - WANNY WYCHWYTOWE MODEL POWŁOKA WYMIARY 1A Stojak pod 1 LAKIEROWANA 830 x 600 x h 810 mm 1A beczkę o wadze 200 kg OCYNKOWANA 830 x 600 x h 810 mm 1A Stojak pod 2 LAKIEROWANA 1330 x 600 x h 810 mm 1A beczki o wadze 200 kg OCYNKOWANA 1330 x 600 x h 810 mm 1A Stojak pod 3 LAKIEROWANA 1330 x 600 x h 810 mm 1A beczkę o wadze 60 kg OCYNKOWANA 1330 x 600 x h 810 mm USTAWNE W STOSY USTAWNE W STOSY USTAWNE W STOSY 16

17 Wanny wychwytowe ze stali pod 1 cysternę o pojemności 1000 l WANNA ociekowa pod 1 cysternę pojemności 1000 l MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A A LAKIEROWANA OCYNKOWANA 1150 l 1650 x 1340 x h 620 mm PRZECHOWYWANIE BUBBLE TANK* pod 1 cysternę o pojemności 1000 l *Struktura ze stali z elastyczną bańką wychwytową z PVC. MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A OCYNKOWANA 1150 l 1650 x 1340 x h 620 mm WANNA Z NADSTAWKĄ pod 1 cysternę o pojemności 1000 l 1 MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A A LAKIEROWANA OCYNKOWANA 1150 l 1650 x 1340 x h 1080 mm WANNA Z NADSTAWKĄ Z OSŁONĄ PRZECIWROZPRYSKOWĄ OCYNKOWANĄ pod 1 cysternę o pojemności 1000 l MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A A LAKIEROWANA OCYNKOWANA 1150 l SZAFA do przechowywania 1 cysterny o pojemności 1000 l 1650 x 1340 x h 1780 mm MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A A LAKIEROWANA OCYNKOWANA 1390 l 1350 x 1660 x h 1900 mm A - WANNY WYCHWYTOWE SZAFA Z NADSTAWKĄ do przechowywania 1 cysterny o pojemności 1000 l MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A A LAKIEROWANA OCYNKOWANA 1390 l 1350 x 1660 x h 2600 mm 17

18 Wanny wychwytowe ze stali pod 2 cysterny o pojemności 1000 l PRZECHOWYWANIE WANNA wychwytowa pod 2 cysterny o pojemności 1000 l MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A A LAKIEROWANA OCYNKOWANA 1131 l 2720 x 1300 x h 420 mm BUBBLE TANK* pod 2 cysterny o pojemności 1000 l *Struktura ze stali z elastyczną bańką wychwytową z PVC. MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A OCYNKOWANA 1131 l 2720 x 1300 x h 420 mm 1 WANNA Z NADSTAWKĄ pod 2 cysterny o pojemności 1000 l MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A A LAKIEROWANA OCYNKOWANA 1122 l 2720 x 1650 x h 830 mm WANNA Z NADSTAWKĄ Z OSŁONĄ PRZECIWROZPRYSKOWĄ OCYNKOWANĄ pod 2 cysterny o pojemności 1000 l A - WANNY WYCHWYTOWE MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A A LAKIEROWANA OCYNKOWANA 1122 l SZAFA do przechowywania 2 cystern o pojemności 1000 l 2720 x 1650 x h 1510 mm MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A A LAKIEROWANA OCYNKOWANA 1122 l 2720 x 1650 x h 1900 mm Wszystkie wanny w wersji ocynkowanej mogą być również cynkowane na zimno 18

19 SZAFA Z NADSTAWKĄ do przechowywania 2 cystern o pojemności 1000 l MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A A LAKIEROWANA OCYNKOWANA 1050 l Wanny ociekowe ze stali pod 3 cysterny o pojemności 1000 l 2720 x 1650 x h 2100 mm PRZECHOWYWANIE WANNA ociekowa pod 3 cysterny o pojemności 1000 l MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A A LAKIEROWANA OCYNKOWANA 1550 l 3400 x 1340 x h 440 mm WANNA Z 3 NADSTAWKAMI pod 3 cysterny o pojemności 1000 l 1 MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A A LAKIEORWANA OCYNKOWANA 1550 l 3400 x 1650 x h 830 mm WANNA Z 3 NADSTAWKAMI Z OSŁONĄ PRZECIWROZPRYSKOWĄ OCYNKOWANĄ pod 3 cysterny o pojemności 1000 l MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A A LAKIEROWANA OCYNKOWANA WANNA Z 2 NADSTAWKAMI pod 3 cysterny o pojemności 1000 l 1550 l 3400 x 1650 x h 1510 mm MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A A LAKIEROWANA OCYNKOWANA 1550 l 3400 x 1650 x h 440 mm A - WANNY WYCHWYTOWE Oprócz proponowanych rozwiązań standardowych oferujemy Państwu usługi w zakresie projektowania i realizacji indywidualnych zamówień opracowanych pod kątem wymogów klienta. Nasi specjaliści zapewnią Państwu koordynację i prowadzenie całego projektu na każdym jego etapie, oferujemy Państwu również indywidualne, autorskie rozwiązania. 19

20 WANNY WYCHWYTOWE Z POLIETYLENU PRZECHOWYWANIE Seria wanien wychwytowych pod beczki i kanistry, wanny wykonane z polietylenu z kratownicą z polipropylenu. Wanna w formie palety ułatwia przemieszczanie jej na pusto i utrzymanie w czystości. Specjalne metalowe lub polietylenowe wsporniki pozwalają na organizację powierzchni odstawczej w wannie do indywidualnych zapotrzebowań klienta. Wanna wychwytowa do palety 1200 x WANNA wychwytowa do palety 1200 x 800 POJEMNOŚC WYMIARY 1A l 1200 x 800 x h 300 mm Wanny wychwytowe z polietylenu pod beczki o wadze 200 kg. WANNA wychwytowa pod 1 beczkę o wadze 200 kg A - WANNY WYCHWYTOWE POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A l 925 x 800 x h 420 mm WANNA wychwytowa pod 2 beczki o wadze 200 kg POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A l 1350 x 800 x h 420 mm WANNA wychwytowa pod 2 beczki o wadze 200 kg WANNY NA PUSTO MOŻNA USTAWIAĆ W STOSIE, MATERIAŁ W 100% POCHODZĄCY Z RECYKLINGU POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A l 1250 x 850 x h 350 mm 20

21 WANNA wychwytowa z PŁASKIM dnem i kratownicą ze stali pod 2 beczki o wadze 200 kg POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A l 1222 x 815 x h 350 mm WANNA wychwytowa pod 4 beczki o wadze 200 kg PRZECHOWYWANIE POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A l 1350 x 1350 x h 490 mm WANNA wychwytowa pod 4 beczki o wadze 200 kg WANNY NA PUSTO MOŻNA USTAWIAĆ W STOSIE, MATERIAŁ W 100% POCHODZĄCY Z RECYKLINGU 1 POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A l 1250 x 1250 x h 580 mm WANNA wychwytowa z PŁASKIM dnem i kratownicą ze stali pod 4 beczki o wadze 200 kg POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A l 1222 x 1222 x h 245 mm WANNA WYCHWYTOWA PODŁUŻNA pod 4 beczki o wadze 200 kg POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A l 2410 x 693 x h 330 mm A - WANNY WYCHWYTOWE STOJAK do składowania beczek w poziomie, pod beczki o pojemności od 60 do 220 l POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A Beczki od 60 do 120 l 610 x 465 x h 410 mm 21

22 Wanny wychwytowe z polietylenu pod 1 cysternę o pojemności 1000 l PRZECHOWYWANIE WANNA wychwytowa pod 1 cysternę pojemności 1000 l POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A l 1350 x 1350 x h 970 mm WANNA wychwytowa ze zbiornikiem przednim pod 1 cysternę pojemności 1000 l POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A l 1650 x 1350 x h 970 mm 1 WANNA wychwytowa pod 1 cysternę o pojemności 1000 l WANNY NA PUSTO MOŻNA USTAWIAĆ W STOSIE, MATERIAŁ W 100% POCHODZĄCY Z RECYKLINGU POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A l 1250 x 1250 x h 1130 mm Wanny wychwytowe z polietylenu pod 2 cysterny o pojemności 1000 l WANNA wychwytowa pod 2 cysterny o pojemności 1000 l POJEMNOŚĆ WYMIARY A - WANNY WYCHWYTOWE 1A l 2540 x 1370 x h 650 mm WANNA wychwytowa pod 2 cysterny o pojemności 1000 l POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A l 2500 x 1300 x h 580 mm Wanny wychwytowe z polietylenu MAKSYMALNY WYCHWYT POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A l 1830 x 1830 x h 640 mm 1A A Wzmocnienie wewnętrzne z polietylenu w celu zwiększenia nośności wanny (max nośność ze wzmocnieniem 3600 kg) Zbiornik przedni do odzyskiwania cieczy (50l) 22

23 Wanna wychwytowa typu SZAFA z polietylenu Wanna wychwytowa z polietylenu, struktura w kształcie szafy z pełną obudową. Szafa wyposażona w podwójne drzwi zamykane na klucz z zawiasami ze stali INOX. WANNA wychwytowa TYPU SZAFA pod 1 cysternę o pojemności 1000 l POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A l 1500 x 1500 x h 2150 mm PRZECHOWYWANIE Wanienki wychwytowe z polietylenu pod małe beczki i kanistry Wanienki wychwytowe z polietylenu z kratownicą POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A l 990 x 645 x h 145 mm 1 1A l 990 x 645 x h 345 mm Wanienki wychwytowe z polietylenu bez kratownicy POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A l 990 x 645 x h 145 mm 1A l 990 x 645 x h 345 mm REGAŁ na wanienki wychwytowe POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A l 1100 x 665 x h 2000 mm Tace zbiorcze z polietylenu Tace zbiorcze z polietylenu POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A l 600 x 400 x h 70 mm 1A l 430 x 410 x h 155 mm 1A l 540 x 450 x h 135 mm 1A l 420 x 618 x h 155 mm A - WANNY WYCHWYTOWE KRATOWNICA do Tac zbiorczych z polietylenu MODEL TACY WYMIARY 1A Kratownica do tacy -8 l 600 x 400 mm 1A Kratownica do tacy 18 l 430 x 410 mm 1A Kratownica do tacy 20 l 540 x 450 mm 1A Kratownica do tacy 30 l 420 x 618 mm 23

24 PLATFORMY WYCHWYTOWE PRZECHOWYWANIE Platformy wychwytowe są idealnym rozwiązaniem do zagospodarowania obszarów roboczych oraz magazynowania beczek i kanistrów. Modułowa konstrukcja pozwala na ich wszechstronną i łatwą adaptację w każdym pomieszczeniu. W zależności od modelu istnieje możliwość łączenia ze sobą poszczególnych elementów poprzez specjalne wpusty. Platformy wychwytowe NISKIE Platformy wychwytowe ze stali POJEMNOŚĆ WYMIARY 1B Platforma o poj. 16 l 515 x 1015 x h 33 mm 1B Platforma o poj. 33 l 1015 x 1015 x h 33 mm 1B Platforma o poj. 50 l 1515 x 1015 x h 33 mm 1B Platforma o poj. 65 l 1965 x 1015 x h 33 mm 1 OPIS WYMIARY 1B Rampa podjazdowa 1015 x 700 x h 33 mm 1B Rampa podjazdowa 1515 x 700 x h 33 mm 1B Rampa podjazdowa 1965 x 700 x h 33 mm 1B Rampa podjazdowa narożna 700 x 700 x h 33 mm Element łączący Platforma Rampa B - PLATFORMY OCIEKOWE Rampa narożna Platformy wychwytowe ŚREDNIE POJEMNOŚĆ WYMIARY 1B Platforma o poj. 58 l 515 x 1015 x h 110 mm 1B Platforma o poj. 114 l 1015 x 1015 x h 110 mm 1B Platforma o poj. 170 l 1515 x 1015 x h 110 mm 1B Platforma o poj. 200 l 1965 x 1015 x h 110 mm OPIS WYMIARY 1B Rampa podjazdowa 1015 x 700 x h 110 mm 1B Rampa podjazdowa 1515 x 700 x h 110 mm 1B Rampa podjazdowa 1965 x 700 x h 110 mm 1B Rampa narożna pojazdowa 700 x 700 x h 110 mm 1B Łącznik do platformy 500 x 15 mm 1B Łącznik do platformy 1000 x 15 mm 1B Łącznik do platformy 1500 x 15 mm 1B Łącznik do platformy 1950 x 15 mm 24

25 Platformy wychwytowe z polietylenu Rampa podjazdowa Łącznik Inox PRZECHOWYWANIE OPIS CHARAKTERYSTYKA WYMIARY 1B Platforma pod 2 beczki Pojemność: 60 l/ Nośność 1240 x 645 x h 115 mm 1B Platforma pod 4 beczki Pojemność: 60 l/ Nośność 1245 x 1245 x h 115 mm 1B Rampa pojazdowa (775 x 580 x h 115 mm) 1B Łącznik do platformy ze stali INOX TTT( 1195 x 40 x h 35 mm) Platformy wychwytowe z polietylenu RECYKLOWANEGO_linia ECONOMY 1 OPIS CHARAKTERYSTYKA WYMIARY 1B l 2000 kg 1610 x 1270 x h 150 mm 1B l 1000 kg 1280 x 1230 x h 150 mm 1B l 1000 kg 1280 x 825 x h 150 mm 1B l 600 kg 1220 x 650 x h 150 mm 1B Rampa pojazdowa (1200 x 800 x h 115 mm) Platformy wychwytowe mocowane na WPUST z polietylenu Platforma ze wzmocnionego plastiku z systemem zaczepów okapowych po całym obwodzie. Szybki i łatwy montaż, kratownica odstawcza o dużej nośności i ergonomicznej strukturze. B - PLATFORMY OCIEKOWE POJEMNOŚĆ CHARAKTERYSTYKA WYMIARY 1B Platforma pod 2 beczki Pojemność: 60 l/ Nośność 660 x 1320 x h 150 mm 25

26 WANNY WYCHWYTOWE ELASTYCZNE PRZECHOWYWANIE Wanny wychwytowe elastyczne stanowią doskonałe rozwiązanie w sytuacjach awaryjnych gdzie decydująca jest natychmiastowa interwencja w przypadkach wycieków niebezpiecznych substancji. Struktura wanny pozwala na jej błyskawiczny montaż bez użycia dodatkowych narzędzi. Wanna składa się tylko z jednego elementu i jest wyposażona w sztywne podstawki podtrzymujące boczne ścianki. Wanny wychwytowe elastyczne do ŚCIEKÓW 1 POJEMNOŚĆ WYMIARY 1C l 2000 x 1000 x h 200 mm 1C l 2000 x 2000 x h 200 mm 1C l 3000 x 2000 x h 200 mm 1C l 3000 x 3000 x h 200 mm 1C l 4000 x 2000 x h 200 mm 1C l 6000 x 2000 x h 200 mm WANNY WYCHWYTOWE ELASTYCZNE mogą być wykonywane pod indywidualne zamówienie klienta według rozmiaru, pojemności i rodzaju przechowywanej cieczy. Wanny wychwytowe elastyczne do OLEJÓW i WĘGLOWODORÓW POJEMNOŚC WYMIARY 1C l 2000 x 1000 x h 200 mm 1C l 2000 x 2000 x h 200 mm 1C l 3000 x 2000 x h 200 mm 1C l 3000 x 3000 x h 200 mm 1C l 4000 x 2000 x h 200 mm 1C l 5000 x 3000 x h 200 mm 1C l x 4000 x h 200 mm 1C l x 5000 x h 200 mm WANNY WYCHWYTOWE ELASTYCZNE mogą być wykonywane pod indywidualne zamówienie klienta według rozmiaru, pojemności i rodzaju przechowywanej cieczy. 26

Szafy zabezpieczające i ognioodporne w znaczący sposób poprawiają oznakowanie, uporządkowanie i rozdzielenie niebezpiecznych płynów.

Szafy zabezpieczające i ognioodporne w znaczący sposób poprawiają oznakowanie, uporządkowanie i rozdzielenie niebezpiecznych płynów. SZAFY ZABEZPIECZAJĄCE I OGNIOODPORNE Stanowią zabezpieczenie zgromadzonych wewnątrz pojemników z substancjami łatwopalnymi, chronią mienie i ludzi przed niespodziewanym wybuchem pożaru. Montowane są wszędzie

Bardziej szczegółowo

Szafki ARCA NOWOŚĆ. Wytrzymałe szafki poliwęglanowe. Najlepsza ochrona w trudnych warunkach

Szafki ARCA NOWOŚĆ. Wytrzymałe szafki poliwęglanowe. Najlepsza ochrona w trudnych warunkach Szafki ARCA NOWOŚĆ Wytrzymałe szafki poliwęglanowe Najlepsza ochrona w trudnych warunkach Nowość! Fibox ARCA Fibox ARCA - Szafki poliwęglanowe do stosowania w trudnych warunkach Poliwęglan Szafki wykonane

Bardziej szczegółowo

POJEMNIKI. zmniejszenia związanego z wycięciami uchwytów, ażurem etc. Typ

POJEMNIKI. zmniejszenia związanego z wycięciami uchwytów, ażurem etc. Typ Centrum Wyposażenia Magazynów i Opakowań MAGAZYNOWE AŻUROWE 400X300 Posiadają Certyfikat Bezpieczeństwa wydany przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań w Warszawie A/A-85 A/A-125 A/A--160 **

Bardziej szczegółowo

EKOLOGIA & BEZPIECZEŃSTWO. Przyszłość w ochronie przeciwpożarowej już dzisiaj NOWE REGULACJE PRAWNE. REI 120 w DENIOS

EKOLOGIA & BEZPIECZEŃSTWO. Przyszłość w ochronie przeciwpożarowej już dzisiaj NOWE REGULACJE PRAWNE. REI 120 w DENIOS EKOLOGIA & BEZPIECZEŃSTWO Przyszłość w ochronie przeciwpożarowej już dzisiaj NOWE REGULACJE PRAWNE REI 120 w DENIOS Partner środowiska Człowiekowi brakuje czasu kiedy nie zadba o to by go mieć,. László

Bardziej szczegółowo

Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych

Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych Zagrożenia 1. Zatrucie substancjami szkodliwymi 2. Reakcje alergiczne 3. Poparzenia 4. Wybuch 5. Pożar 6. Zanieczyszczenie środowiska Przeciwdziałanie Organizator

Bardziej szczegółowo

Szafa na butle gazowe GS 155 / GS 155-B Denios Sp. z o. o. ul. Rybickiego 8 96-100 Skierniewice Tel. 0048 46 832 60 76 Fax.

Szafa na butle gazowe GS 155 / GS 155-B Denios Sp. z o. o. ul. Rybickiego 8 96-100 Skierniewice Tel. 0048 46 832 60 76 Fax. Szafa na butle gazowe GS 155 / GS 155-B Denios Sp. z o. o. ul. Rybickiego 8 96-100 Skierniewice Tel. 0048 46 832 60 76 Fax. 0048 46 832 60 88 114281_BA_PL_001 Rysunek przeglądowy (montaż GS 155) 1 Pozycja

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2011 SZAFY METALOWE

Kwiecień 2011 SZAFY METALOWE SZAFY METALOWE Kwiecień 2011 W naszej ofercie chcemy zaproponować różnorodne rozwiązania w zakresie mebli biurowych, socjalnych, warsztatowych i medycznych. W naszej ofercie znajdą Państwo szeroki wachlarz

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczna pompa do zastosowania

Specjalistyczna pompa do zastosowania Specjalistyczna pompa do zastosowania Wiemy jak radzić sobie z cieczami Tapflo zaopatruje przemysł obróbki powierzchniowej w pompy od ponad 25 lat. Posiadamy wiedzę jak dobierać odpowiednie pompy i filtry

Bardziej szczegółowo

Cennik JOTKEL wersja 2011-10-01 Nr

Cennik JOTKEL wersja 2011-10-01 Nr 1-01-02 Wózek 2-kołowy do worków 7 dni 319,00 1-02-02 Wózek 2-kołowy do skrzyń i pudeł 7 dni 333,00 1-03-03 Wózek do pojemnika na śmieci 7 dni 294,00 1-04-01 Wózek 2-kołowy 7 dni 336,00 1-04-02 Wózek 3-kołowy

Bardziej szczegółowo

Cennik JOTKEL wersja 2011-10-01 Nr

Cennik JOTKEL wersja 2011-10-01 Nr 1-01-02 Wózek 2-kołowy do worków 7 dni 319,00 1-02-02 Wózek 2-kołowy do skrzyń i pudeł 7 dni 333,00 1-03-03 Wózek do pojemnika na śmieci 7 dni 294,00 1-04-01 Wózek 2-kołowy 7 dni 336,00 1-04-02 Wózek 3-kołowy

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja w Polsce: Seria P 4 szafki przyrządowe opis techniczny i wymiary

Dystrybucja w Polsce: Seria P 4 szafki przyrządowe opis techniczny i wymiary Seria P 4 szafki przyrządowe opis techniczny i wymiary Konstrukcja jednowarstwowa, o przewodności cieplnej k=5 W/m 2 K Konstrukcja jednowarstwowa, z izolacją z pianki poliuretanowej pokrytą warstwą aluminium

Bardziej szczegółowo

TKT kontenery termoizolacyjne do higienicznego, oszczędnego i bezpiecznego transportu świeżych i mrożonych produktów

TKT kontenery termoizolacyjne do higienicznego, oszczędnego i bezpiecznego transportu świeżych i mrożonych produktów TKT kontenery termoizolacyjne do higienicznego, oszczędnego i bezpiecznego transportu świeżych i mrożonych produktów Obniżanie kosztów, elastyczność transportu. TKT kontenery termoizolowane: sprawny transport

Bardziej szczegółowo

REGAŁY I SZAFY PRZEMYSŁOWE

REGAŁY I SZAFY PRZEMYSŁOWE REGAŁY I SZAFY PRZEMYSŁOWE Półki i szafy są niezbędne do utrzymania porządku w miejscu pracy. Oferujemy szeroką gamę produktów i grup produktowych niezbędnych do stworzenie funkcjonalnego systemu składowania.

Bardziej szczegółowo

L11 L13 ZESTAWY POJEDYNCZE STOJAK NA STÓŁ ZESTAWY NAŚCIENNE ZESTAWY STOJĄCE STOJAKI OBROTOWE SZAFY Z ZESTAWAMI PIONOWYMI. str. str. str. str. str.

L11 L13 ZESTAWY POJEDYNCZE STOJAK NA STÓŁ ZESTAWY NAŚCIENNE ZESTAWY STOJĄCE STOJAKI OBROTOWE SZAFY Z ZESTAWAMI PIONOWYMI. str. str. str. str. str. ZESTAWY POJEDYNCZE str. L5 str. L5 STOJAK NA STÓŁ ZESTAWY NAŚCIENNE str. L6 str. L9 ZESTAWY STOJĄCE STOJAKI OBROTOWE str. L11 str. L13 SZAFY Z ZESTAWAMI PIONOWYMI L1 Pojemniki uchylne z serii Practibox

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE MOCOWANIE: NAWET W PRZYPADKU LAMINOWANEGO SZKŁA HARTOWANEGO

BEZPIECZNE MOCOWANIE: NAWET W PRZYPADKU LAMINOWANEGO SZKŁA HARTOWANEGO BEZPIECZNE MOCOWANIE: NAWET W PRZYPADKU LAMINOWANEGO SZKŁA HARTOWANEGO HSW EASY Safe. Bezpieczny ze szkłem hartowanym i laminowanym dzięki sprawdzonej technologii Clamp & Glue. ŚCIANA PRZESUWNA ŚCIANA

Bardziej szczegółowo

BRAMA HARMONIJKOWA FOLD VS

BRAMA HARMONIJKOWA FOLD VS BRAMA HARMONIJKOWA FOLD VS Centrala Torsystem Butzbach Sp. z o.o. 57-240 Kamieniec Ząbkowicki ul. Kolejowa 44 tel. +48 074 816 37 00 Faks +48 074 816 37 03 e-mail: biuro@torsystem.com.pl Biuro handlowe

Bardziej szczegółowo

MC-Depot MC 1.6 / MC 1.10 nie izolowany

MC-Depot MC 1.6 / MC 1.10 nie izolowany MC-Depot MC 1.6 / MC 1.10 nie izolowany DENIOS AG Dehmer Straße 58-66 32549 Bad Oeynhausen Tel.: +49 (0)5731 7 53 0 Faks: +49 (0)5731 7 53 197 E-mail: info@denios.com Swojego lokalnego partnera do kontaktów

Bardziej szczegółowo

GAMA PRODUKTÓW DLA ROLNICTWA

GAMA PRODUKTÓW DLA ROLNICTWA GAMA PRODUKTÓW DLA ROLNICTWA NASZE PRODUKTY ZAPEWNIAJĄ NIEZAWODNOŚĆ, EFEKTYWNOŚĆ PRACY I UMOŻLIWIAJĄ REDUKCJĘ KOSZTÓW. SEKTOR ROLNICZY Firma Kingspan Environmental jest liderem wśród producentów branży

Bardziej szczegółowo

Oferowane rozwiązania w zakresie konstrukcji stalowych umożliwiają Klientom

Oferowane rozwiązania w zakresie konstrukcji stalowych umożliwiają Klientom Oferowane rozwiązania w zakresie konstrukcji stalowych umożliwiają Klientom lepsze wykorzystanie posiadanych pomieszczeń od poszerzenia powierzchni magazynowych bezpośrednio na i produkcyjnych aż po urządzenie

Bardziej szczegółowo

Stoły do pracy. Stoły ze zlewem. Szafy, regały, półki. Wózki, kosze. Nadstawki, podstawy. Urządzenia pomocnicze. Okapy. Meble do samodzielnego montażu

Stoły do pracy. Stoły ze zlewem. Szafy, regały, półki. Wózki, kosze. Nadstawki, podstawy. Urządzenia pomocnicze. Okapy. Meble do samodzielnego montażu 2014 Stoły do pracy Stoły ze zlewem Szafy, regały, półki Wózki, kosze Nadstawki, podstawy Urządzenia pomocnicze Okapy Meble do samodzielnego montażu Szanowni Państwo, oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie

Bardziej szczegółowo

Drabiny mocowane na stałe do budynków i budowli

Drabiny mocowane na stałe do budynków i budowli Drabiny mocowane na stałe do budynków i budowli Drabiny pionowe Drabiny pionowe są idealnym rozwiązaniem w zakresie pokonywania wysokości, zapewniającym bezpieczny i stały dostęp do budynków i budowli

Bardziej szczegółowo

Ekologiczna deklaracja wyrobu dla elementów bezpieczeństwa dachowego

Ekologiczna deklaracja wyrobu dla elementów bezpieczeństwa dachowego Firma Ekologiczna deklaracja wyrobu dla elementów bezpieczeństwa dachowego Firma CW Lundberg AB z siedzibą w Mora w regionie Dalarna zajmuje się projektowaniem, produkcją i sprzedażą elementów bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SYNTESIS LINE drzwi rozwierane

SYNTESIS LINE drzwi rozwierane drzwi rozwierane SYNTESIS LINE drzwi rozwierane Syntesis Line drzwi rozwierane to rozwiązanie, które umożliwia zainstalowanie drzwi z ukrytymi zawiasami w aluminiowej ościeżnicy. W zależności od upodobań,

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWANIE KRĘGÓW ROLLBLOCK ROLLCRADLE COILTRAY COILMAT STORAGEBEAMS

SKŁADOWANIE KRĘGÓW ROLLBLOCK ROLLCRADLE COILTRAY COILMAT STORAGEBEAMS SKŁADOWANIE KRĘGÓW ROLLBLOCK ROLLCRADLE COILTRAY COILMAT STORAGEBEAMS ROLLBLOCK System Rollblock umożliwia maksymalne zagospodarowanie miejsca w magazynie kręgów, zapewniając zabezpieczenie przed uszkodzeniem

Bardziej szczegółowo

POJEMNIKI. Nośność [kg]

POJEMNIKI. Nośność [kg] A/A-85 A/A-125 A/A--160 POKRYWA WÓZEK 80-270-0 zewnętrzne **[mm] Pojemność *** [dm 3 ] Nośność [kg] Centrum Wyposażenia Magazynów i Opakowań MAGAZYNOWE AŻUROWE 400X300 Posiadają Certyfikat Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów 2007/2008

Katalog produktów 2007/2008 Katalog produktów 2007/2008 spawanie, cięcie i nie tylko www.kemper.com.pl Butle z gazem Butle z gazem - mocowania ścienne/stojaki... 165 Wózki na butle z gazem... 166 Butle z gazem - stelaże transportowe......

Bardziej szczegółowo

OWAtecta OWAtecta cleanroom

OWAtecta OWAtecta cleanroom Systemy ścian działowych do pomieszczeń czystych System prosty (U), zaokrąglony (L), (Q) System ścian działowych do pomieszczeń czystych Dane techniczne Wymiary paneli ściennych (szerokość x długość):

Bardziej szczegółowo

Specjalista w dziedzinie mobilnych systemów przestrzennych

Specjalista w dziedzinie mobilnych systemów przestrzennych Specjalista w dziedzinie mobilnych systemów przestrzennych Kontenery magazynowe Kontenery morskie Kontenery magazynowe Wysoki stopień automatyzacji produkcji Możliwość trzykrotnego piętrowania Gruntowanie

Bardziej szczegółowo

Szafy sieciowe i serwerowe DIGITUS Seria DYNAMIC BASIC

Szafy sieciowe i serwerowe DIGITUS Seria DYNAMIC BASIC Szafy sieciowe i serwerowe DIGITUS Seria DYNAMIC BASIC Korzyści - seria szaf Dynamic Basic Wejścia kablowe wstępnie wycięte umieszczone w dolnej części szafy Modułowa konstrukcja ramy aluminiowej Drzwi

Bardziej szczegółowo

POJEMNIKI. F PG 2571 01 01 Zestaw z 4 szufladami. F PG 3071 01 01 Zestaw z 3 szufladami. F PG 3571 01 01 Zestaw z 2szufladami

POJEMNIKI. F PG 2571 01 01 Zestaw z 4 szufladami. F PG 3071 01 01 Zestaw z 3 szufladami. F PG 3571 01 01 Zestaw z 2szufladami POJEMNIKI UCHYLNE PRACTIBOX Pojemniki z Seri Practibox są praktycznym i racjonalnym rozwiązaniem w magazynowaniu różnorodnych materiałów drobnych Pojemniki wykonane są ze struktury z ABS koloru szarego

Bardziej szczegółowo

SZAFY BEZPIECZEŃSTWA WYPRODUKOWANE ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 14470-1

SZAFY BEZPIECZEŃSTWA WYPRODUKOWANE ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 14470-1 SZAFY BEZPIECZEŃSTWA IKAPOL MARTA KOZŁOWSKA ul. Żarska 9B 68-213 Lipinki Łużyckie NIP: 9281838916 REGON: 08048768 KLASYFIKACJA TRWAŁOŚCI NA WYPADEK POŻARU TO: szafy bezp i czeństwa typ 30 30 minut typ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.1 do SIWZ Pełna nazwa (podać): Producent (podać): Rok produkcji: Poz. 1 Poz. 2 Poz. 3 Poz. 4 Poz. 5 Poz. 6 Poz. 7 Poz. 8 Poz. 9 Poz. 10 Poz. 11 Poz. 12 Poz. 13 Poz. 14 Poz. 15 Poz. 16 Poz.

Bardziej szczegółowo

SZAFY OGNIOODPORNE DLA LABORATORIÓW I CENTRÓW BADAWCZYCH

SZAFY OGNIOODPORNE DLA LABORATORIÓW I CENTRÓW BADAWCZYCH SZAFY OGNIOODPORNE DLA LABORATORIÓW I CENTRÓW BADAWCZYCH ZLN90 SZAFY WOLNOSTOJĄCE DO PRZECHOWYWANIA PRODUKTÓW ŁATWOPALNYCH Przeznaczenie Szafa ognioodporna do przechowywania produktów łatwopalnych w laboratoriach

Bardziej szczegółowo

GLT. 148 Pojemniki wielkogabarytowe 150 VDA-GLT 151 KOLOX. 154 KOLOX specjalny 157 PALOX. Stworzone do wielkich rzeczy. utz GLT

GLT. 148 Pojemniki wielkogabarytowe 150 VDA-GLT 151 KOLOX. 154 KOLOX specjalny 157 PALOX. Stworzone do wielkich rzeczy. utz GLT 46 GLT 48 Pojemniki wielkogabarytowe 50 VDA-GLT 5 KOLOX 54 KOLOX specjalny 57 PALOX Stworzone do wielkich rzeczy. utz GLT 47 Pojemniki wielkogabarytowe VDA-GLT / KOLOX / KOLOX specjalny Składane, do składowania

Bardziej szczegółowo

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP 1 zamek szyfrowy ( opcja) 3 zamek kluczowy 2 klamka 4 - zawias - 1 - Model 60 80 100 120

Bardziej szczegółowo

MEBLE BIUROWE. Zmodernizowane szafy biurowe Sbm M OZNACZENIE KOD WYMIARY w mm. WAGA CENA. 1040 x 800 x 435. 1040 x 1000 x 435.

MEBLE BIUROWE. Zmodernizowane szafy biurowe Sbm M OZNACZENIE KOD WYMIARY w mm. WAGA CENA. 1040 x 800 x 435. 1040 x 1000 x 435. MEBLE BIUROWE Zmodernizowane szafy biurowe Sbm M OZNACZENIE KOD WYMIARY w mm. WAGA CENA OPIS wys. x szer. x gł. w kg netto Sbm 101 M lx SBM 01022203 1040 x 600 x 435 24 430,- Szafa wykonana z blachy stalowej

Bardziej szczegółowo

biuro.redam@interia.pl www.redam-hale.com.pl Redam HALE KONSTRUKCJE STALOWE - PROJEKTOWANIE PRODUKCJA MONTAŻ

biuro.redam@interia.pl www.redam-hale.com.pl Redam HALE KONSTRUKCJE STALOWE - PROJEKTOWANIE PRODUKCJA MONTAŻ biuro.redam@interia.pl Redam HALE KONSTRUKCJE STALOWE - PROJEKTOWANIE PRODUKCJA MONTAŻ ZALETY HAL STALOWYCH: elastyczność w doborze wymiarów obiektu w zależności od przeznaczenia; różnorodność systemów

Bardziej szczegółowo

M a j 2 0 1 2. w w w. j u w e n t. p l 1

M a j 2 0 1 2. w w w. j u w e n t. p l 1 M a j 2 0 1 2 w w w. j u w e n t. p l 1 drzwi stalowe wzmocnione odporność na włamanie kl. -1- zamek o odporności na włamanie kl.-5- Drzwi typu Juwent są wzmocnionymi stalowymi drzwiami wielofunkcyjnymi.

Bardziej szczegółowo

Blacha trapezowa RBT-85

Blacha trapezowa RBT-85 Blacha trapezowa RBT-85 Opis techniczny Karta wyrobu Opis Blachy fałdowe znajdują zastosowanie jako części składowe elementów dachów, stropów i ścian. Blachy mogą pełnić zarówno rolę elementów osłonowych

Bardziej szczegółowo

Ostrów Wlkp., ul. Odolanowska 52; tel.: + 48 (62) , fax : + 48 (62) ;

Ostrów Wlkp., ul. Odolanowska 52; tel.: + 48 (62) , fax : + 48 (62) ; K a t a l o g 2016 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Odolanowska 52; tel.: + 48 (62) 736 58 38, fax : + 48 (62) 735 30 67; 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Odolanowska 52; tel.: + 48 (62) 736 58 38, fax : + 48 (62) 735

Bardziej szczegółowo

MEBLE WARSZTATOWE. Stoły warsztatowe Stw

MEBLE WARSZTATOWE. Stoły warsztatowe Stw Stw 111 Stw 121 Stw 321 Stw 322 Stw 323 01010201 02010202 02010103 02010104 02010305 MEBLE WARSZTATOWE Stoły warsztatowe Stw WYMIARY blatu sołu wm 850 x 600 x 600 30 x 600 x 600 22 Elementy korpusu stołu

Bardziej szczegółowo

www.metalsprzet.com.pl

www.metalsprzet.com.pl www.metalsprzet.com.pl Polski Producent METALSPRZĘT Sp. z o.o. - Trwałość na lata Firma Metalsprzęt Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji mebli metalowych, które charakteryzują się funkcjonalnością,

Bardziej szczegółowo

REGAŁY I PÓŁKI NAŚCIENNE

REGAŁY I PÓŁKI NAŚCIENNE 1951 PRODUCENT MASZYN, URZĄDZEŃ I MEI DA GASTRONOMII 2011 REGAŁY I PÓŁKI NAŚCIENNE 2011 ozamet Sp. z o. o. 113 GRUPA REGAŁY I PÓŁKI NAŚCIENNE y i półki naścienne wykonywane są z wysokogatunkowej atestowanej

Bardziej szczegółowo

MEBLE WARSZTATOWE. Stoły warsztatowe Stw

MEBLE WARSZTATOWE. Stoły warsztatowe Stw Stw 111 Stw 121 Stw 321 Stw 322 Stw 323 MEBLE WARSZTATOWE Stoły warsztatowe Stw OZNACZENIE KOD WYMIARY w mm. 01010201 02010202 02010103 02010104 02010305 WYMIARY blatu sołu wm 850 x 600 x 600 30 x 600

Bardziej szczegółowo

WÓZKI PRZEMYSŁOWE. Wózki do ładunków lekkich.

WÓZKI PRZEMYSŁOWE. Wózki do ładunków lekkich. WÓZKI PRZEMYSŁOWE Wózki przemysłowe, znajdują zastosowane w zakładach produkcyjnych, serwisach, warsztatach oraz wszędzie tam gdzie różnorodność zadań wymaga dedykowanych narzędzi oraz istnieje potrzeba

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 -

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 - INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 - Model MS1-101 -101-102 -103-104 - N01 - N02 - N03 - N04 Wymiary zewnętrzne (mm) Pojemność Ilość półek Rodzaj zamka wysokość szerokość głębokość

Bardziej szczegółowo

Drabiny pionowe mocowane na stałe do maszyn i urządzeń. Normy/zalecenia dot. drabin pionowych

Drabiny pionowe mocowane na stałe do maszyn i urządzeń. Normy/zalecenia dot. drabin pionowych Drabiny pionowe mocowane na stałe do maszyn i urządzeń Drabiny pionowe Drabiny pionowe są idealnym rozwiązaniem w zakresie pokonywania wysokości, zapewniającym bezpieczny i stały dostęp do budynków i budowli

Bardziej szczegółowo

Alsipercha System zapobiegający upadkom z wysokości

Alsipercha System zapobiegający upadkom z wysokości ROZWIĄZANIA W SZALUNKACH Alsipercha System zapobiegający upadkom z wysokości ALSINA Misja Grupy Alsina "Oferowanie rozwiązań w zakresie konstrukcji betonowych, które pomagają naszym klientom poprawić wydajność

Bardziej szczegółowo

PERFOROWANE PANELE NARZĘDZIOWE

PERFOROWANE PANELE NARZĘDZIOWE PERFOROWANE PANELE NARZĘDZIOWE Perforowane panele narzędziowe mogą byd efektywnymi ściankami działowymi, jak i również praktycznym miejscem przechowywania narzędzi i wyposażenia. Zastosowane jako przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Firma IKAPOL jest producentem asortymentu metalowego

Firma IKAPOL jest producentem asortymentu metalowego KATALOG 2014/2015 Firma IKAPOL jest producentem asortymentu metalowego jesteśmy w stanie wykonać z każdego rodzaju stali nawet najtrudniejsze konstrukcje. Wszystkie wyroby są dokładnie sprawdzane, posiadają

Bardziej szczegółowo

SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A

SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A M * CERTYFIKAT IMP Zgodna z Zarządzeniem 25/MON Ministra obrony Narodowej z dnia 17.11..2005 w sprawie szczegółowego sposobu organizacji

Bardziej szczegółowo

KATALOG MEBLI METALOWYCH

KATALOG MEBLI METALOWYCH F.P.U.H. SOKÓŁ ul. Kochanowskiego 6 34-120 Andrychów tel. (33) 870-35-62 fax: (33) 870-44-18 e-mail: firmasokol@interia.pl nowości KATALOG MEBLI METALOWYCH MEBLE BIUROWE Szafy biurowe Sbm OZNACZENIE KOD

Bardziej szczegółowo

Wózki oddziałowe i do przewożenia bielizny Wózki na czystą bieliznę

Wózki oddziałowe i do przewożenia bielizny Wózki na czystą bieliznę Wózki na czystą bieliznę Wózki z otwartymi półkami do przewożenia czystej bielizny. Dodatkowe kosze i półki możliwe do zawieszenia na krótszych bokach. Kosz z 3 przedziałami Wysuwane tworzywowe szuflady

Bardziej szczegółowo

Regały wtykowe do magazynowania materiałów niebezpiecznych

Regały wtykowe do magazynowania materiałów niebezpiecznych Regały wtykowe do magazynowania materiałów niebezpiecznych DENIOS Sp. z o. o. ul. Rybickiego 8 96-100 Skierniewice tel.: +48 46 832 60 76 faks: +48 46 832 60 88 e-mail:info@denios.pl Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

możliwość mocowania zawieszek i półek z pojemnikami stanowisko może być montowane na stojaku lub listwach perforowanych mocowanych do ściany

możliwość mocowania zawieszek i półek z pojemnikami stanowisko może być montowane na stojaku lub listwach perforowanych mocowanych do ściany Uniwersalny system zabudowy U-SYSTEM - system umożliwia stworzenie doskonałego i uporządkowanego miejsca pracy na hali produkcyjnej, w warsztacie, magazynie, na stanowisku kontrolnym itp. - elementy systemu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 5/R/ZP/AT/2014 Zał. Nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA IV pokój nr 11 IV pokój nr 12 IV pokój nr 13 IV pokój nr 14 IV pokój nr 20 Opis elementów wyposażenia części administracyjno-technicznej

Bardziej szczegółowo

Gama Aronde. Projektowanie. Montaż modułowy zbiorników polietylenowych. Powiększanie modułowej gamy separatorów

Gama Aronde. Projektowanie. Montaż modułowy zbiorników polietylenowych. Powiększanie modułowej gamy separatorów Inżynieria wodna VI Generacja separatorów Krótkie podsumowanie naszego doświadczenia 25 lat doświadczenia 1991 do 1995 Gama Aronde Projektowanie Montaż modułowy zbiorników polietylenowych Wahadłowe automatyczne

Bardziej szczegółowo

ASORTYMENT BHP PEŁNE WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA DOSTĘPNE NA WWW.IKAPOL.NET ODZIEŻ OCHRONNA RĘKAWICE ROBOCZE OBUWIE OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH

ASORTYMENT BHP PEŁNE WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA DOSTĘPNE NA WWW.IKAPOL.NET ODZIEŻ OCHRONNA RĘKAWICE ROBOCZE OBUWIE OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH ODZIEŻ OCHRONNA RĘKAWICE ROBOCZE OBUWIE OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH OCHRONA OCZU I TWARZY OCHRONA GŁOWY ASORTYMENT BHP PEŁNE WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA DOSTĘPNE NA WWW.IKAPOL.NET OCHRONA SŁUCHU

Bardziej szczegółowo

Air Boss Serii T elektrostatyczny oczyszczacz powietrza. Przemysłowe zastosowanie. Air Purification Systems

Air Boss Serii T elektrostatyczny oczyszczacz powietrza. Przemysłowe zastosowanie. Air Purification Systems Air Purification Systems Przemysłowe zastosowanie Air Boss Serii T elektrostatyczny oczyszczacz powietrza Systemy oczyszczania powietrza www.trioniaq. pl Techniczne rozwiązania dla czystego powietrza Filtry

Bardziej szczegółowo

Szafy uniwersalne - wersja HSP 01

Szafy uniwersalne - wersja HSP 01 Szafy uniwersalne - wersja HSP 01 - szafy uniwersalne to nie tylko trwałość, funkcjonalność i estetyka przy wysokiej jakości, ale także możliwość wybrania najodpowiedniejszego mebla spośród szerokiej gamy

Bardziej szczegółowo

Produkty przeciwpożarowe SAPA. Thermo 74 EI - EI15, EI30, EI60. Thermo 92 EI - EI120. Fasada 4150 - EI15, EI30, EI60

Produkty przeciwpożarowe SAPA. Thermo 74 EI - EI15, EI30, EI60. Thermo 92 EI - EI120. Fasada 4150 - EI15, EI30, EI60 Produkty przeciwpożarowe SAPA Aluminiowe Przegrody Ognioodporne Sapa Building System znane są w środowisku specjalistów ochrony przeciwpożarowej i nadzoru budowlanego jako produkt o najwyższej jakości,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY UBRANIOWE BHP Przykładowe rodzaje szafek BHP - 1 - Przykładowe rodzaje szafek BHP - 2 - Tabela 1. Rodzaje szaf ubraniowych BHP zaznaczyć jasnym, kolorowym zakreślaczem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Meble metalowe i metalowe sprzęty

Załącznik nr 4 Meble metalowe i metalowe sprzęty Załącznik nr 4 Meble metalowe i metalowe sprzęty Przedmiot zamówienia / L.p Opis przedmiotu zamówienia Jm. Ilość wyszczególnienie Cena Cena jednostkow jednostkowa a netto [zł] brutto [zł] Wartość netto

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych kontenerów i pojemników na odpady w następującym asortymencie: Dla części

Bardziej szczegółowo

SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE

SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE - 1 - Tabela 1. Rodzaje szaf aktowych wzmocnionych zaznaczyć jasnym, kolorowym zakreślaczem rodzaj szafy, którego instrukcja dotyczy Model Wymiary

Bardziej szczegółowo

S Y S T E M Y S P A L A N I A PALNIKI GAZOWE

S Y S T E M Y S P A L A N I A PALNIKI GAZOWE S Y S T E M Y S P A L A N I A PALNIKI GAZOWE Zaawansowana technologia Wysoka wydajność Palnik gazowy jest wyposażony w elektroniczny system zapłonu i rurę płomieniową, która jest wytwarzana ze specjalnego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU (ver.01/01.2014) Szafki do rozdzielaczy (podtynkowe metalowe i tworzywowe; natynkowe metalowe)

KARTA PRODUKTU (ver.01/01.2014) Szafki do rozdzielaczy (podtynkowe metalowe i tworzywowe; natynkowe metalowe) KARTA PRODUKTU (ver.01/01.2014) 1. Nazwa Szafki do rozdzielaczy (podtynkowe metalowe i tworzywowe; natynkowe metalowe) 2. Cechy i przeznaczenie produktu Szafki Capricorn służą do zabudowy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA OBSŁUGA BECZEK ZMINIMALIZUJ RYZYKO WYPADKU DZIĘKI PRODUKTOM IKAROS

BEZPIECZNA OBSŁUGA BECZEK ZMINIMALIZUJ RYZYKO WYPADKU DZIĘKI PRODUKTOM IKAROS BEZPIECZNA OBSŁUGA BECZEK ZMINIMALIZUJ RYZYKO WYPADKU DZIĘKI PRODUKTOM IKAROS Transport i obsługa ciężkich beczek jest częstym problemem w przemyśle. Prezentujemy tu całą gamę różnych rozwiązań, które

Bardziej szczegółowo

OGRODZENIA SYSTEMOWE

OGRODZENIA SYSTEMOWE RAPMET OGRODZENIA SYSTEMOWE Zakład Wyrobów Metalowych RAPMET powstał w 1977 roku i specjalizuje się w produkcji wyrobów metalowych. Obecnie dostarczamy swoje wyroby do wielu firm w Polsce i za granicą.

Bardziej szczegółowo

Indeks ilustracji Indeks tabel Przepisy dotyczące prac przy składowaniu materiałów Bibliografia

Indeks ilustracji Indeks tabel Przepisy dotyczące prac przy składowaniu materiałów Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Obowiązujące przepisy w zakresie postępowania z towarami niebezpiecznymi 1.1 Umowa Europejska ADR 1.2 Towary niebezpieczne 1.3 Sposób przewozu 1.4 Podstawowe definicje zawarte

Bardziej szczegółowo

CIĄGI WYDAWCZE EDESA HoReCa Sp. z o.o.

CIĄGI WYDAWCZE EDESA HoReCa Sp. z o.o. EDESA HoReCa Sp. z o.o. Palmiry / ul. Warszawska 9 / 05-152 Czosnów / Tel.: +48 22 312 00 12 / Fax: + 48 22 312 00 13 e-mail: edesa@edesa.pl / www.edesa.pl CIĄGI WYDAWCZE URZĄDZENIA GRZEWCZE Elementy wykonane

Bardziej szczegółowo

Meble. MEBLE METALOWE www.kart-map.pl NA ZAMÓWIENIE

Meble. MEBLE METALOWE www.kart-map.pl NA ZAMÓWIENIE MEBLE METALOWE www.kart-map.pl Wydanie l, 4.10.2012 Meble NA ZAMÓWIENIE KART-MAP Krzysztof Łachacz Spółka Jawna 10-376 Olsztyn, Nikielkowo 26 tel. 89 535 71 50, fax 89 535 71 43 handlowy@kart-map.com.pl

Bardziej szczegółowo

Witamy w świecie idealnych rozwiązań zarządzania okablowaniem

Witamy w świecie idealnych rozwiązań zarządzania okablowaniem Witamy w świecie idealnych rozwiązań zarządzania okablowaniem Kluczowe rynki i produkty Witamy w HellermannTyton. HellermannTyton jest wiodącym dostawcą produktów do wiązania, mocowania, ochrony, oznaczania

Bardziej szczegółowo

Idealne do okablowania strukturalnego, telekomunikacji, elektroniki. Wykonania naœcienne i wolnostoj¹ce. Nowoczesny wygl¹d i ³atwa instalacja

Idealne do okablowania strukturalnego, telekomunikacji, elektroniki. Wykonania naœcienne i wolnostoj¹ce. Nowoczesny wygl¹d i ³atwa instalacja [ Szafy sieciowe [ Szafy sieciowe ] Idealne do okablowania strukturalnego, telekomunikacji, elektroniki Wykonania naœcienne i wolnostoj¹ce Nowoczesny wygl¹d i ³atwa instalacja Do zastosowania w biurach

Bardziej szczegółowo

System obiektów do hal

System obiektów do hal System obiektów do hal 02 03 Przestrzeń dla ludzi i produkcji Systemowe obiekty halowe Tripolis wspomagają nowoczesne zarządzanie produkcją i organizacją pracy. Dzięki naszemu systemowi szybko i skutecznie

Bardziej szczegółowo

SZAFY AKTOWE METALOWE

SZAFY AKTOWE METALOWE SZAFY AKTOWE METALOWE Standardowe kolory żaluzji: popiel, krem, czarny Dostępne kolory za dopłatą przy.: biały, srebrny, buk struktura drewnopodobna OZNACZENIE Szafy biurowe Sbm M BLACHA 0,5 MM WYMIARY

Bardziej szczegółowo

STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598

STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598 KARTA KATALOGOWA ELPLAST+ nr 073/010711/01 strona 1/6 STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598 Opis techniczny ELPLAST+ Sp. z o.o. produkuje z polietylenu metodą

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie produkcyjne

Wyposażenie produkcyjne Pojemniki wielozadaniowe do składowania i transportu, możliwość zastosowania także jako kontener na odpady z wytrzymałego tworzywa sztucznego (PE) odporne na temperaturę w zakresie od -29 C do +60 C z

Bardziej szczegółowo

Specjalizujemy się w procesach uzdatniania wody dla przemysłu.

Specjalizujemy się w procesach uzdatniania wody dla przemysłu. Specjalizujemy się w procesach uzdatniania wody dla przemysłu. Posiadamy 20 lat doświadczenia. Epuro Polska Industrial Water (EPIW) Dostawca kompletnych systemów i technologii uzdatniania wody. Firmę tworzą:

Bardziej szczegółowo

www.nmc.eu NMC Polska Sp.Zo.o. UI.Pyskowicka 15 - PL - 41807 Zabrze Phone: +48 32 373 24 45 Fax +48 32 373 24 43 biuro@nmc.pl

www.nmc.eu NMC Polska Sp.Zo.o. UI.Pyskowicka 15 - PL - 41807 Zabrze Phone: +48 32 373 24 45 Fax +48 32 373 24 43 biuro@nmc.pl IWITSNT10 - NMC sa, 2012 - Resp. Publisher: NMC sa - Gert-Noël-Str. - B-4731 B-Eynatten NMC Polska Sp.Zo.o. UI.Pyskowicka 15 - PL - 41807 Zabrze Phone: +48 32 373 24 45 Fax +48 32 373 24 43 biuro@nmc.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Grupa I System przygotowania maści, kremów, czopków, globulek

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Grupa I System przygotowania maści, kremów, czopków, globulek OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Grupa I System przygotowania maści, kremów, czopków, globulek 1.1. Mikser recepturowy Mikser recepturowy o do sporządzania maści, kremów i czopków o umożliwiający wykonanie

Bardziej szczegółowo

WÓZKI PLATFORMOWE. 2BRS 1070-160 2BKB 1070-160 1000x700 1BRS 1060-225 1BKB 1060-225 225 PN 250 1BRS 1070-125 1BKB 1070-125

WÓZKI PLATFORMOWE. 2BRS 1070-160 2BKB 1070-160 1000x700 1BRS 1060-225 1BKB 1060-225 225 PN 250 1BRS 1070-125 1BKB 1070-125 WÓZKI PLATFORMOWE WÓZEK PLATFORMOWY Z JEDNĄ BURTĄ Zabezpieczenie antykorozyjne: konstrukcja wózka lakierowana proszkowo, standardowo na kolor niebieski RAL 5010 1BRS - Platforma z wodoodpornej bakelizowanej

Bardziej szczegółowo

PULPITY STEROWNICZE PULPITY

PULPITY STEROWNICZE PULPITY PULPITY PULPITY STEROWNICZE Trzy rodzaje rozwiązań: - szafa z pulpitem sterowniczym na bazie szafy Areta, z drzwiami lub panelem tylnym i półką przednią - pulpit modułowy, głębokość lub mm - pulpit monoblok

Bardziej szczegółowo

SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE

SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE KARTA OPIS WYROBU Pustaki wentylacyjne produkowane przez firmę Schiedel Sp. z o.o. wykonywane są z keramzytobetonu o gęstości 1200 kg / m 3 i wytrzymałości na ściskanie minimum

Bardziej szczegółowo

Urządzenia chłodnicze

Urządzenia chłodnicze Urządzenia chłodnicze Urządzenia chłodnicze Stoły chłodnicze i mroźnicze firmy Ascobloc dostępne są w wielu wariantach: od urządzeń z wbudowanym agregatem po urządzenia z możliwością podłączenia do systemu

Bardziej szczegółowo

OBUDOWY Z CERTYFIKATEM ATEX/IECEx

OBUDOWY Z CERTYFIKATEM ATEX/IECEx OBUDOWY Z CERTYFIKATEM ATEX/IECEx DO ZASTOSOWAŃ W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM Zakład Wielobranżowy RADIOLEX Sp. z o.o. Firma Radiolex Sp. z o.o. Zakład Wielobranżowy Radiolex Sp. z o.o. - Jest dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Wózki szafowe 87-89. Wózki szafowe ALUMINIUM 90-91. Wózki szafowe ALUMINIUM STAL NIERDZEWNA 92-93. Wózki szafowe. lakierowane proszkowo 94-96

Wózki szafowe 87-89. Wózki szafowe ALUMINIUM 90-91. Wózki szafowe ALUMINIUM STAL NIERDZEWNA 92-93. Wózki szafowe. lakierowane proszkowo 94-96 ALUMINIUM 87-89 ALUMINIUM STAL NIERDZEWNA lakierowane proszkowo 90-91 92-93 STAL NIERDZEWNA 94-96 do transportu potraw STAL NIERDZEWNA 97 86 Hammerlit GmbH Combi ALUMINIUM anodyzowane CBA CBA 3000 - wózek

Bardziej szczegółowo

FRENDIX ROZWIA ZANIA DOTYCZA CE MAGAZYNO- WANIA OPON I TRANSPORTU TOWARÓW

FRENDIX ROZWIA ZANIA DOTYCZA CE MAGAZYNO- WANIA OPON I TRANSPORTU TOWARÓW ROZWIA ZANIA DOTYCZA CE MAGAZYNO- WANIA OPON I TRANSPORTU TOWARÓW Regały i podnośniki do magazynowania opon Regały do składowania opon: stacjonarne Regały pojedyncze i podwójne z możliwością składowania

Bardziej szczegółowo

Hoval Cosmo Ekonomiczny kocioł grzewczy o mocach 100 do 1450 kw

Hoval Cosmo Ekonomiczny kocioł grzewczy o mocach 100 do 1450 kw Hoval Cosmo Ekonomiczny kocioł grzewczy o mocach 100 do 1450 kw Czujesz się dobrze, gdy zimową mroźną porą wchodzisz do ciepłych, dobrze nagrzanych pomieszczeń: hal, basenów, szpitali, biur czy centrów

Bardziej szczegółowo

Poświadczenie wstępnego badania materiałów budowlanych zgodnie z listą norm budowlanych (Bauregelliste) A, część 1, nr bieżący 15.

Poświadczenie wstępnego badania materiałów budowlanych zgodnie z listą norm budowlanych (Bauregelliste) A, część 1, nr bieżący 15. TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG Oddział Bielefeld 33609 Bielefeld, Böttcherstr. 11, Tel. 0521/786-0, Fax: 0521/786-163 Poświadczenie wstępnego badania materiałów budowlanych zgodnie z listą norm budowlanych

Bardziej szczegółowo

systemy przechowywania

systemy przechowywania systemy przechowywania www.pollo-system.pl Modułowy system półek i regałów System półek i regałów fińskiej firmy Sovella jest alternatywą dla standardowego wyposażenia szafy czy garderoby, jak również

Bardziej szczegółowo

Drzwi antywłamaniowe firmy Jakra Corporation Sp. z o.o. PRODUKT POLSKI. www.jakra.pl

Drzwi antywłamaniowe firmy Jakra Corporation Sp. z o.o. PRODUKT POLSKI. www.jakra.pl Drzwi antywłamaniowe firmy Jakra Corporation Sp. z o.o. PRODUKT POLSKI www.jakra.pl WYMIARY MONTAŻOWE Standardowy wymiary drzwi So = 900mm, Ho = 2020mm wysokość światło przejścia Ho otworu montażowego

Bardziej szczegółowo

S p i s t r e ś c i. regulowana wysokość stopek. dopuszczalne obciążenie. do samodzielnego montażu AFAQ N QUAL/2001/17363. Produkt Symbol Opis Tabele

S p i s t r e ś c i. regulowana wysokość stopek. dopuszczalne obciążenie. do samodzielnego montażu AFAQ N QUAL/2001/17363. Produkt Symbol Opis Tabele meble warsztatowe regulowana wysokość stopek dopuszczalne obciążenie do samodzielnego montażu AFAQ N QUAL/2001/17363 S p i s t r e ś c i Produkt Symbol Opis Tabele Stoły warsztatowe Stw 4 14 Szafki warsztatowe

Bardziej szczegółowo

Szafa SZB SE o szerokości 600 mm z drzwiami przednimi szklanymi

Szafa SZB SE o szerokości 600 mm z drzwiami przednimi szklanymi Szafa serwerowa SZB SE 19" OBUDOWA ZAPEWNIAJĄCA OCHRONĘ SPRZĘTU ZAINSTALOWANEGO W SERWEROWNIACH Oferowana w 14 wykonaniach gabarytowych. Rozbudowany system konfiguracji: - różne wykonania drzwi, osłon

Bardziej szczegółowo

Meble firmy MALOW to niezastąpione wyposażenie każdej profesjonalnej kuchni są praktyczne, trwałe i estetyczne.

Meble firmy MALOW to niezastąpione wyposażenie każdej profesjonalnej kuchni są praktyczne, trwałe i estetyczne. Meble firmy MALOW to niezastąpione wyposażenie każdej profesjonalnej kuchni są praktyczne, trwałe i estetyczne. Meble ze stali nierdzewnej są odporne na korozję powodowaną działaniem wody oraz związków

Bardziej szczegółowo

SZAFA SERWEROWA SZB SE 19"

SZAFA SERWEROWA SZB SE 19 Obudowa zapewniająca ochronę sprzętu zainstalowanego w serwerowniach Oferowana w 8 wykonaniach gabarytowych, w tym 6 wykonań w stałej sprzedaży z magazynu ZPAS S.A. (patrz str. 9). Rozbudowany system konfiguracji:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr A6 RAPORT OCENY RYZYKA

ZAŁĄCZNIK nr A6 RAPORT OCENY RYZYKA RAPORT OCENY RYZYKA Nazwa firmy: Ginekologiczno Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Adres: ul. Polna 33; 60-535 Poznań Tel.: 61 8419218 ; 61 8419455;

Bardziej szczegółowo

www.merim.pl KATALOG MERiM Sp. z o.o. Sp.k ul. Rejtana 25/35 42-202 Częstochowa

www.merim.pl KATALOG MERiM Sp. z o.o. Sp.k ul. Rejtana 25/35 42-202 Częstochowa www.merim.pl KATALOG MERiM Sp. z o.o. Sp.k ul. Rejtana 25/35 42-202 Częstochowa biuro@merim.pl Tel. +48 343 435 723/751 MERiM Sp. z o.o. Sp.k jest cenionym dostawcą krat pomostowych zgrzewanych i prasowanych

Bardziej szczegółowo

Eurosegur produkuje drzwi antywłamaniowe, które są jedyne w swoim rodzaju i niepowtarzalne na rynku

Eurosegur produkuje drzwi antywłamaniowe, które są jedyne w swoim rodzaju i niepowtarzalne na rynku Eurosegur jest jedną z najbardziej prestiżowych marek na rynku Hiszpańskim, która produkuje drzwi antywłamaniowe najwyższej jakości. To firma o charakterze rodzinnym założona w 1996 roku dla której mottem

Bardziej szczegółowo