PRZECHOWYWANIE TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE PRZEMIESZCZANIE OCHRONA ŚRODOWISKA POGOTOWIE EKOLOGICZNE I BEZPIECZEŃSTWO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZECHOWYWANIE TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE PRZEMIESZCZANIE OCHRONA ŚRODOWISKA POGOTOWIE EKOLOGICZNE I BEZPIECZEŃSTWO"

Transkrypt

1 1 PRZECHOWYWANIE A - Wanny wychwytowe B - Platformy wychwytowe C - Wanny wychwytowe elastyczne D - Regały z wannami wychwytowymi E - Szafy bezpieczeństwa F - Kontenery bezpieczeństwa str. 11 str. 24 str. 26 str. 27 str. 29 str TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE A - Pojemniki przemysłowe B - Segregacja odpadów C - Pojemniki na ciecze niebezpieczne str. 52 str. 67 str PRZEMIESZCZANIE A - Koła wielokierunkowe B - Wózki do beczek C - Podnośniki do beczek D - Mieszalniki i obrotnice str. 108 str. 112 str. 113 str OCHRONA ŚRODOWISKA A - Sorbenty do olejów i węglowodorów B - Sorbenty uniwersalne C - Sorbenty CHEM D - Zestawy sorpcyjne interwencyjne E - Sorbenty proszkowe F - Dezintegratory biologiczne G - Ograniczniki rozlewów H - Czyszczenie przemysłowe str. 122 str. 129 str. 134 str. 136 str. 148 str. 153 str. 157 str POGOTOWIE EKOLOGICZNE I BEZPIECZEŃSTWO A - Interwencje ekologiczne i konserwacje B - Bezpieczeństwo drogowe str. 168 str. 175

2 ECOLOGISTIC... Nowa rzeczywistość stworzona z najlepszych pomysłów i włoskiej innowacji, która wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu rynku europejskiego oferując doradztwo i rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Projekt Europejski... Ecologistic powstał z myślą o działalności na terenie całej Europy. Przy wsparciu wielu centrów logistycznych oraz ekspertów zdecydowanych pracować nad wspólnym projektem, możemy naszym partnerom zaoferować najwyższy poziom usług. Ambitny projekt na skalę międzynarodową oferujący nowe rozwiązania w zakresie: SKŁADOWANIE TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE PRZEMIESZCZANIE OCHRONA ŚRODOWISKA POGOTOWIE EKOLOGICZNE I BEZPIECZEŃSTWO

3 Nasza siła... Doradztwo i know-how Ecologistic jest zespołem ekspertów we wszystkich dziedzinach dotyczących bezpieczeństwa, środowiska a także zaawansowanych rozwiązań dotyczących składowania, przechowywania oraz logistyki. Wiedza naszego zespołu poparta wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie ekologii jest gwarancją udzielenia naszym klientom fachowego doradztwa w zakresie rozwiązań prawnych dotyczących bezpieczeństwa i ekologii aby zapewnić czyste środowisko przyszłym pokoleniom. Innowacyjność Ecologistic wybiega w przyszłość i opiera się głównie na innowacyjności. Nasze centrum badań i rozwoju jest stale zaangażowane w poszukiwanie nowych rozwiązań i zastosowań, aby polepszyć jakość pracy oraz maksymalnie zmniejszyć ryzyko zanieczyszczania środowiska co jak dotąd, niestety, zdarza się zbyt często w przedsiębiorstwach oraz w naszym otoczeniu. Nie tylko zwykła firma ale... kompleksowy partner... Pozostajemy do Waszej dyspozycji w zakresie potrzeb związanych z przechowywaniem, przenoszeniem, transportem oraz neutralizacją wszelkich niebezpiecznych substancji, które każdego dnia stanowią zagrożenie zarówno dla ludzi jak i dla środowiska. ECOLOGISTIC jest miejscem kompleksowej obsługi (ONE STOP SHOP) pozwala zaoszczędzić czas przy zarządzaniu zamówieniami, pozostawiając szerokie możliwości wyboru. Państwa zadaniem jest określenie profilu działalności firmy- resztą zajmie się nasz team ekspertów, proponując Państwu rozwiązanie idealne...

4 Indywidualne podejście... Dla każdego klienta realizujemy projekt wykonany na miarę... Oprócz szerokiej gamy katalogowych produktów znajdujących zastosowanie w różnych sektorach przemysłu i wchodzących w zakres standardowego programu dostawy, nasza firma proponuje rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb odbiorcy. Pracownicy działu technicznego ECOLOGISTIC przy wsparciu doświadczonych specjalistów mają za zadanie świadczenie usług o najwyższym standardzie i służą pomocą w opracowaniu koncepcji i samej realizacji projektu. Równocześnie ECOLOGISTIC prowadzi prace badawcze w celu opracowania coraz bardziej innowacyjnych produktów. Projektuje, testuje oraz realizuje nowe produkty i technologie służące poprawie bezpieczeństwa pracy i ochronie środowiska. Oczyszczalnie ścieków Wyspy ekologiczne z pełnym wyposażeniem Pojemniki niestandardowe Systemy uzdatniające Kontenery modułowe z instalacją oraz wyposażeniem na indywidualne zamówienie

5 Szkolenia... Ecologistic organizuje szkolenia przy współpracy z doświadczonym zespołem ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska pracy. Ecologistic posiada duże doświadczenie w zakresie szkolenia pracowników w małych i dużych przedsiębiorstwach, w instytucjach lokalnych oraz administracji publicznej. Organizujemy szkolenia dla wszystkich osób działających w sektorze, przedstawicieli chandlowych mogących proponować swoim klientom specjalistyczne szkolenia a także dla innych zainteresowanych. Działamy w sektorze doradztwa w zakresie wprowadzania Systemów Zarządzania Środowiskiem. Oferujemy profesjonalne doradztwo ekologiczne i gospodarcze na każdym etapie realizacji inwestycji w celu poprawy jakości pracy oraz wskazania czynników, które warunkują oddziaływanie inwestycji na środowisko. ecologia e contenimento prowadzi szkolenia dostosowane do INDYWIDUALNYCH potrzeb przedsiębiorstwa Kursy Premium Ecologistic KURS OBSŁUGI PRODUKTÓW ecological containment solutions Kurs dwuetapowy Część TEORETYCZNA: zagadnienia regulowane w ustawach dotyczących prawa ochrony środowiska Część PRAKTYCZNA: symulacja i próby techniczne na produktach (Czas trwania: 4 godziny)

6 Szkolenia.. Środowisko AUDITOR CONVERSION COURSE SYSYTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Podstawowe pojęcia dot. funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego P r z y b l i ż e n i e n o r m y I S O i r e g u l a m i n u E M A S 2 pod kątem audytu Przygotowanie audytu Wdrożenie i funkcjonowanie systemu, przygotowanie listy pytań kontrolnych Przygotowanie raportów końcowych Rejestracja niezgodności i procesy korygujące (Czas trwania: 24 godziny) WYMAGANIA PRAWNE DOT. SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO AUDYTOR WEWNĘTRZNYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Szkolenie składa się z części teoretycznej i ćwiczeń praktycznych. Tematy szkoleń: Podstawowe pojęcia dot. funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego Przybliżenie normy ISO i regulaminu EMAS Elementy polityki środowiskowej Wymagania prawne oraz cele Zadania i programy zarządzania środowiskowego Elementy kontroli, rejestracja niezgodności i procesy korygujące Analogie i różnice pomiędzy ISO i EMAS Wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska obowiązujące w Polsce (Czas trwania: 16 godzin) Praktyczne szkolenie dot. wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN EN ISO 19011: 2012 i PN EN ISO 14001: 2004 na przykładzie istniejącego audytu wewnętrznego. Lektura i analiza na podstawie wcześniejszych audytów. Ćwiczenia praktyczne z zakresu: Inicjowanie i planowanie audytu wewnętrznego Przygotowanie listy pytań kontrolnych pod kątem audytu Opracowanie raportu z audytu i sporządzenie wniosków Wyodrębnienie niezgodności w audycie wewnętrznym Opracowanie skutecznych procesów korygujących na podstawie analizy wyodrębnionych niezgodności (czas trwania: 8 godzin) ecological containment solutions Szkolenia prowadzone przez trenerów z ogromną wiedzą i doświadczeniem

7 Szkolenia. Bezpieczeństwo SZKOLENIE PRZEZNACZONE DLA PRACOWNIKÓW, KTÓRZY WYMAGAJĄ ROZSZERZONEJ ZNAJOMOŚCI OKREŚLONYCH ZAGADNIEŃ BEZPIECZEŃSTWA OHSAS WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP Zagadnienia: Przygotowanie uczestników, zgodnie z obowiązującymi przepisami w odniesieniu do: zagrożeń zawodowych związanych z charakterem pracy sposobów ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku obowiązki i uprawnienia pracownika związane z porządkiem w zakładzie pracy (Czas trwania: 4 godziny - grupa zawodowa NISKIEGO ryzyka) (Czas trwania: 8 godzin - grupa zawodowa ŚREDNIEGO ryzyka) (Czas trwania: 12 godzin - grupa zawodowa WYSOKIEGO ryzyka) Szkolenie składa się z części teoretycznej i ćwiczeń praktycznych Zagadnienia: Omówienie programu zarządzania Planowanie rozpoznawania zagrożeń, oceny i kontroli ryzyka Struktura i odpowiedzialność, szkolenia, świadomość i kompetencje Kontrola operacji, przygotowanie i działania na wypadek awarii Pomiar, monitorowanie i poprawa wydajności (czas trwania: 16 godzin) AUDYTOR WEWNĘTRZNYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO I BHP WIODĄCY AUDYTOR SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BHP Praktyczne szkolenie dot. wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN EN ISO 19011: 2012 i OHSAS 18001: 2007 na przykładzie istniejącego audytu wewnętrznego. Lektura i analiza na podstawie wcześniejszych audytów. Ćwiczenia praktyczne z zakresu: Inicjowanie i planowanie audytu wewnętrznego Przygotowanie listy pytań kontrolnych pod kątem audytu Opracowanie raportu z audytu i sporządzenie wniosków Wyodrębnienie niezgodności i opracowanie skutecznych procesów korygujących (czas trwania: 8 godzin) Szkolenie składające się z części teoretycznej i praktycznej w celu zdobycia kwalifikacji wiodącego audytora w zakresie systemów zarządzania BHP. Zagadnienia: Przepisy dot. audytowania trzeciej lub drugiej strony zgodnie z wymaganiem SGS Wytyczne EA dot. akredytacji i certyfikacji SGS Terminy i definicje Obowiązujące przepisy Przebieg SGS Ocena MQ Cykl PDCA w audycie SGS Kompetencje lidera grupy i audytora Plan audytu Zgromadzenie początkowe Znaczenie listy pytań kontrolnych Określenie niezgodności i ich klasyfikacja Raport trzeciej strony Zgromadzenie końcowe Analiza źródłowa Procesy korygujące (Czas trwania: 24 godziny) ecological containment solutions

8 ECOLOGISTIC. badania środowiskowe ECOLOGISIC przeprowadza analizy z zakresu ochrony środowiska oraz świadczy pomoc w identyfikacji wszelkiego rodzaju zagrożeń środowiskowych, jakie mogą wystąpić w wyniku działalności danego przedsiębiorstwa. ANALIZA Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) Audyt i Due Diligence Zgodność interwencji (ocena kosztów i korzyści) Monitorowanie i odwzorowanie eternitu w budynkach PROJEKTY: Dokumentacja projektowa do procesów rekultywacji środowiska Opracowanie strategii działania Opracowanie strategii likwidacji odpadów Analiza gruntu Usunięcie istniejących podziemnych zbiorników Monitorowanie jakości wód gruntowych Monitorowanie jakościowe środowiska Monitorowanie jakości systemów kanalizacji

9 SERWIS ANALITYCZNY ECOLOGISTIC na zlecenie firm i osób prywatnych przeprowadza analizy środowiskowe oraz sporządza raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko. Nasze laboratorium wyposażone w nowoczesny sprzęt uzyskało certyfikat ISO 9001: 2008, gwarantując najlepsze rezultaty w zakresie oceny parametrów określonych przez obowiązujące przepisy. ŚRODOWISKO PRACY Pyły Pyły wziewalne i wdychalne Gazy znieczulające Włókna zawieszone w powietrzu Substancje organiczne Kampanie monitorujące poziom radonu Pomiar fal elektromagnetycznych Pomiary fonometryczne Ocena mikroklimatu Analiza mikrobiologiczna EMISJA DO ATMOSFERY Wykonywanie okresowych kontroli emisji zanieczyszczeń do atmosfery Prewencyjne pozyskiwanie pozwoleń na emisję zanieczyszczeń do atmosfery

10 Rozdział 1 PRZECHOWYWANIE

11 WANNY WYCHWYTOWE ZE STALI Wanny i szafy bezpieczeństwa w wersji ze stali lakierowanej lub stali ocynkowanej gwarantują bezpieczne magazynowanie cystern oraz beczek w pozycji pionowej lub na specjalnych stojakach w pozycji poziomej. Wykonane ze stali węglowej i wyposażone we wzmocnienia strukturalne. Każda wanna wychwytowa ma pojemność dostosowaną do umieszczonego w niej pojemnika i nie może być mniejsza niż 1/3 objętości całej składowanej cieczy, przy czym musi mieć pojemność największego składowanego pojemnika. Powierzchnia odstawcza wykonana jest z krat ze stali węglowej cynkowanej ogniowo bezpieczna nawet przy bardzo dużym obciążeniu. Podstawą struktury jest przyspawany do konstrukcji profil w kształcie litery L, w niektórych modelach stosowane są wzmocnienia centralne wzmacniające stabilność konstrukcji. PRZECHOWYWANIE Każdy z naszych wyrobów poddawany jest surowym testom kontroli jakości i jest oznaczony numerem seryjnym, posiada etykietę bezpieczeństwa i deklarację zgodności wyrobu zgodnie z normami CE. 1 Oprócz proponowanych rozwiązań standardowych oferujemy Państwu usługi w zakresie projektowania i realizacji indywidualnych zamówień opracowanych pod kątem wymogów klienta. Nasi specjaliści zapewnią Państwu koordynację i prowadzenie całego projektu na każdym jego etapie, oferujemy Państwu również indywidualne, autorskie rozwiązania. Każda wanna wychwytowa może być wykonana na zamówienie w wersji ze stali AISI 304 i AISI 316. Kalkulacja poprawnej pojemności wanny wychwytowej Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie składowania niebezpiecznych cieczy należy przeprowadzić prostą kalkulację umożliwiającą zweryfikowanie prawidłowej objętości wychwytowej wanny w stosunku do składowanego pojemnika. Przepisy przewidują, iż zbiornik wychwytowy powinien spełniać następujące wymogi: A - WANNY WYCHWYTOWE pojemnoś odpowiadająca pojemności największego składowanego zbiornika pojemność odpowiadającą 33% objętości całej składowanej w nim cieczy UWAGA: reguła ta nie dotyczy przechowywania ZUŻYTEGO OLEJU. W tym przypadku przepisy przewidują, iż wanna ociekowa powinna mieć taką samą objętość jak składowany olej. 11

12 WANNA wychwytowa ze stali pod 1 beczkę o wadze 200 kg PRZECHOWYWANIE WANNA wychwytowa ze stali pod 1 beczkę o wadze 200 kg MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A A LAKIEROWANA OCYNKOWANA 240 l BUBBLE TANK pod 1 beczkę o wadze 200 kg *Struktura ze stali z elastyczną bańką wychwytową z PVC. 860 x 860 x h 430 mm Na zamówienie artykuł dostępny w wersji z mniejszym wózkiem MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A OCYNKOWANY 240 l 860 x 860 x h 430 mm 1 WANNA Z RUSZTOWANIEM pod 1 beczkę o wadze 200 kg MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A A LAKIEROWANA OCYNKOWANA 240 l 870 x 870 x h 1460 mm SZAFA do przechowywania 1 beczki o wadze 200 kg MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY A - WANNY WYCHWYTOWE 1A A LAKIEROWANA OCYNKOWANA 240 l 870 x 870 x h 1600 mm WANNA MOBILNA typu wózek pod 1 beczkę o wadze 200 kg MODEL POJEMNOŚC WYMIARY 1A A LAKIEROWANA OCYNKOWANA 240 l 860 x 860 x h 1000 mm Wanny wychwytowe ze stali pod 2 beczki o wadze 200 kg WANNA wychwytowa ze stali pod 2 beczki o wadze 200 kg MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A A LAKIEROWANA OCYNKOWANA 260 l 1340 x 850 x h 330 mm 12

13 Wanny wychwytowe ze stali pod 2 beczki o wadze 200 kg BUBBLE TANK* pod 2 beczki o wadze 200 kg *Struktura ze stali z elastyczną bańką wychwytową z PVC. Na zamówienie artykuł dostępny w wersji z mniejszym wózkiem MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A OCYNKOWANY 260 l 1340 x 850 x h 330 mm WANNA WYCHWYTOWA Z RUSZTOWANIEM pod 2 beczki o wadze 200 kg PRZECHOWYWANIE Otwierany bok A MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A LAKIEROWANA otwierana strona A Otwierany bok B 1A A OCYNKOWANA otwierana strona A LAKIEROWANA otwierana strona B 260 l 1340 x 850 x h 330 mm 1A OCYNKOWANA otwierana strona B 1 WANNA WYCHWYTOWA Z OBUDOWĄ pod 2 beczki o wadze 200 kg MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A A LAKIEROWANA OCYNKOWANA 260 l 1380 x 910 x h 1520 mm SZAFA do przechowywania 2 beczek o wadze 200 kg MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A A LAKIEROWANA OCYNKOWANA 260 l SZAFA Z PÓŁKĄ pod 2 beczki o wadze 200 kg 1350 x 860 x h 1570 mm MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A A LAKIEROWANA OCYNKOWANA 260 l 1350 x 860 x h 1900 mm A - WANNY WYCHWYTOWE WANNA MOBILNA typu wózek pod 2 beczki o wadze 200 kg MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A A LAKIEROWANA OCYNKOWANA 260 l 860 x 1560 x h 1000 mm 13

14 Wanny wychwytowe ze stali pod 4 beczki o wadze 200 kg PRZECHOWYWANIE WANNA wychwytowa pod 4 beczki o wadze 200 kg MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A A LAKIEROWANA OCYNKOWANA 330 l 1340 x 1250 x h 300 mm BUBBLE TANK* pod 4 beczki o wadze 200 kg *Struktura ze stali z elastyczną bańką wychwytową z PVC. 1 MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A OCYNKOWANY 330 l 1340 x 1250 x h 300 mm WANNA PODŁUŻNA pod 4 beczki o wadze 200 kg MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A A LAKIEROWANA OCYNKOWANA 330 l 2720 x 850 x h 330 mm A - WANNY WYCHWYTOWE WANNA WYCHWYTOWA Z OBUDOWĄ pod 4 beczki o wadze 200 kg MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A A LAKIEROWANA OCYNKOWANA 330 l 1350 x 1260 x h 1430 mm SZAFA do przechowywania 4 beczek o wadze 200 kg MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A A LAKIEROWANA OCYNKOWANA 330 l 1350 x 1260 x h 1540 mm 14

15 Wanny wychwytowe ze stali pod 8 beczek o wadze 200 kg WANNA wychwytowa pod 8 beczek o wadze 200 kg MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A A LAKIEROWANA OCYNKOWANA 620 l 2720 x 1250 x h 300 mm PRZECHOWYWANIE BUBBLE TANK* pod 8 beczek o wadze 200 kg *Struktura ze stali z elastyczną bańką wychwytową z PVC. MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A OCYNKOWANY 620 l 2720 x 1250 x h 300 mm 1 WANNA OCIEKOWA Z OBUDOWĄ pod 8 beczek o wadze 200 kg MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A A LAKIEROWANA OCYNKOWANA 620 l 2720 x 1250 x h 1430 mm SZAFA do przechowywania 8 beczek o wadze 200 kg MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A A LAKIEROWANA OCYNKOWANA Wszystkie wanny w wersji ocynkowanej mogą być również cynkowane na zimno l 2720 x 1650 x h 1900 mm A - WANNY WYCHWYTOWE Oprucz proponowanych rozwiązań standardowych oferujemy Państwu usługi w zakresie projektowania i realizacji indywidualnych zamówień opracowanych pod kątem wymogów klienta.nasi specjaliści zapewnią Państwu koordynację i prowadzenie całego projektu na każdym jego etapie, oferujemy Państwu również indywidualne, autorskie rozwiązania. 15

16 Stojaki pod beczki do składowania w pozycji poziomej PRZECHOWYWANIE Stojaki do pozycjonowania w poziomie beczek o pojemności od 60 do 200 litrów. Konstrukcja stojaka umożliwia pozycjonowanie go bezpośrednio na kratach zbiorników ociekowych, posiada zaczepy zapewniające stabilność umieszczonych na nim beczek. Pozycja pozioma ułatwia opróżnianie beczek, ewentualne wycieki gromadzone są w wannie wychwytowej. Stojaki w wersji USTAWNE W STOSY mogą być ustawiane maksymalnie w 2 poziomach. Stojaki NIE USTAWNE W STOSY MODEL POWŁOKA WYMIARY 1A Stojak pod jedną LAKIEROWANA 600 x 600 x h 380 mm 1A beczkę o wadze 200 kg OCYNKOWANA 600 x 600 x h 380 mm 1A Stojak pod 2 LAKIEROWANA 1180 x 600 x h 380 mm 1A beczki o wadze 200 kg OCYNKOWANA 1180 x 600 x h 380 mm 1A Stojak pod 3 LAKIEROWANA 1180 x 600 x h 380 mm 1A beczkę o wadze 60 kg OCYNKOWANA 1180 x 600 x h 380 mm 1 NIE USTAWNE W STOSY NIE USTAWNE W STOSY NIE USTAWNE W STOSY Stojaki USTAWNE W STOSY A - WANNY WYCHWYTOWE MODEL POWŁOKA WYMIARY 1A Stojak pod 1 LAKIEROWANA 830 x 600 x h 810 mm 1A beczkę o wadze 200 kg OCYNKOWANA 830 x 600 x h 810 mm 1A Stojak pod 2 LAKIEROWANA 1330 x 600 x h 810 mm 1A beczki o wadze 200 kg OCYNKOWANA 1330 x 600 x h 810 mm 1A Stojak pod 3 LAKIEROWANA 1330 x 600 x h 810 mm 1A beczkę o wadze 60 kg OCYNKOWANA 1330 x 600 x h 810 mm USTAWNE W STOSY USTAWNE W STOSY USTAWNE W STOSY 16

17 Wanny wychwytowe ze stali pod 1 cysternę o pojemności 1000 l WANNA ociekowa pod 1 cysternę pojemności 1000 l MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A A LAKIEROWANA OCYNKOWANA 1150 l 1650 x 1340 x h 620 mm PRZECHOWYWANIE BUBBLE TANK* pod 1 cysternę o pojemności 1000 l *Struktura ze stali z elastyczną bańką wychwytową z PVC. MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A OCYNKOWANA 1150 l 1650 x 1340 x h 620 mm WANNA Z NADSTAWKĄ pod 1 cysternę o pojemności 1000 l 1 MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A A LAKIEROWANA OCYNKOWANA 1150 l 1650 x 1340 x h 1080 mm WANNA Z NADSTAWKĄ Z OSŁONĄ PRZECIWROZPRYSKOWĄ OCYNKOWANĄ pod 1 cysternę o pojemności 1000 l MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A A LAKIEROWANA OCYNKOWANA 1150 l SZAFA do przechowywania 1 cysterny o pojemności 1000 l 1650 x 1340 x h 1780 mm MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A A LAKIEROWANA OCYNKOWANA 1390 l 1350 x 1660 x h 1900 mm A - WANNY WYCHWYTOWE SZAFA Z NADSTAWKĄ do przechowywania 1 cysterny o pojemności 1000 l MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A A LAKIEROWANA OCYNKOWANA 1390 l 1350 x 1660 x h 2600 mm 17

18 Wanny wychwytowe ze stali pod 2 cysterny o pojemności 1000 l PRZECHOWYWANIE WANNA wychwytowa pod 2 cysterny o pojemności 1000 l MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A A LAKIEROWANA OCYNKOWANA 1131 l 2720 x 1300 x h 420 mm BUBBLE TANK* pod 2 cysterny o pojemności 1000 l *Struktura ze stali z elastyczną bańką wychwytową z PVC. MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A OCYNKOWANA 1131 l 2720 x 1300 x h 420 mm 1 WANNA Z NADSTAWKĄ pod 2 cysterny o pojemności 1000 l MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A A LAKIEROWANA OCYNKOWANA 1122 l 2720 x 1650 x h 830 mm WANNA Z NADSTAWKĄ Z OSŁONĄ PRZECIWROZPRYSKOWĄ OCYNKOWANĄ pod 2 cysterny o pojemności 1000 l A - WANNY WYCHWYTOWE MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A A LAKIEROWANA OCYNKOWANA 1122 l SZAFA do przechowywania 2 cystern o pojemności 1000 l 2720 x 1650 x h 1510 mm MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A A LAKIEROWANA OCYNKOWANA 1122 l 2720 x 1650 x h 1900 mm Wszystkie wanny w wersji ocynkowanej mogą być również cynkowane na zimno 18

19 SZAFA Z NADSTAWKĄ do przechowywania 2 cystern o pojemności 1000 l MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A A LAKIEROWANA OCYNKOWANA 1050 l Wanny ociekowe ze stali pod 3 cysterny o pojemności 1000 l 2720 x 1650 x h 2100 mm PRZECHOWYWANIE WANNA ociekowa pod 3 cysterny o pojemności 1000 l MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A A LAKIEROWANA OCYNKOWANA 1550 l 3400 x 1340 x h 440 mm WANNA Z 3 NADSTAWKAMI pod 3 cysterny o pojemności 1000 l 1 MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A A LAKIEORWANA OCYNKOWANA 1550 l 3400 x 1650 x h 830 mm WANNA Z 3 NADSTAWKAMI Z OSŁONĄ PRZECIWROZPRYSKOWĄ OCYNKOWANĄ pod 3 cysterny o pojemności 1000 l MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A A LAKIEROWANA OCYNKOWANA WANNA Z 2 NADSTAWKAMI pod 3 cysterny o pojemności 1000 l 1550 l 3400 x 1650 x h 1510 mm MODEL POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A A LAKIEROWANA OCYNKOWANA 1550 l 3400 x 1650 x h 440 mm A - WANNY WYCHWYTOWE Oprócz proponowanych rozwiązań standardowych oferujemy Państwu usługi w zakresie projektowania i realizacji indywidualnych zamówień opracowanych pod kątem wymogów klienta. Nasi specjaliści zapewnią Państwu koordynację i prowadzenie całego projektu na każdym jego etapie, oferujemy Państwu również indywidualne, autorskie rozwiązania. 19

20 WANNY WYCHWYTOWE Z POLIETYLENU PRZECHOWYWANIE Seria wanien wychwytowych pod beczki i kanistry, wanny wykonane z polietylenu z kratownicą z polipropylenu. Wanna w formie palety ułatwia przemieszczanie jej na pusto i utrzymanie w czystości. Specjalne metalowe lub polietylenowe wsporniki pozwalają na organizację powierzchni odstawczej w wannie do indywidualnych zapotrzebowań klienta. Wanna wychwytowa do palety 1200 x WANNA wychwytowa do palety 1200 x 800 POJEMNOŚC WYMIARY 1A l 1200 x 800 x h 300 mm Wanny wychwytowe z polietylenu pod beczki o wadze 200 kg. WANNA wychwytowa pod 1 beczkę o wadze 200 kg A - WANNY WYCHWYTOWE POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A l 925 x 800 x h 420 mm WANNA wychwytowa pod 2 beczki o wadze 200 kg POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A l 1350 x 800 x h 420 mm WANNA wychwytowa pod 2 beczki o wadze 200 kg WANNY NA PUSTO MOŻNA USTAWIAĆ W STOSIE, MATERIAŁ W 100% POCHODZĄCY Z RECYKLINGU POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A l 1250 x 850 x h 350 mm 20

21 WANNA wychwytowa z PŁASKIM dnem i kratownicą ze stali pod 2 beczki o wadze 200 kg POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A l 1222 x 815 x h 350 mm WANNA wychwytowa pod 4 beczki o wadze 200 kg PRZECHOWYWANIE POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A l 1350 x 1350 x h 490 mm WANNA wychwytowa pod 4 beczki o wadze 200 kg WANNY NA PUSTO MOŻNA USTAWIAĆ W STOSIE, MATERIAŁ W 100% POCHODZĄCY Z RECYKLINGU 1 POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A l 1250 x 1250 x h 580 mm WANNA wychwytowa z PŁASKIM dnem i kratownicą ze stali pod 4 beczki o wadze 200 kg POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A l 1222 x 1222 x h 245 mm WANNA WYCHWYTOWA PODŁUŻNA pod 4 beczki o wadze 200 kg POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A l 2410 x 693 x h 330 mm A - WANNY WYCHWYTOWE STOJAK do składowania beczek w poziomie, pod beczki o pojemności od 60 do 220 l POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A Beczki od 60 do 120 l 610 x 465 x h 410 mm 21

22 Wanny wychwytowe z polietylenu pod 1 cysternę o pojemności 1000 l PRZECHOWYWANIE WANNA wychwytowa pod 1 cysternę pojemności 1000 l POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A l 1350 x 1350 x h 970 mm WANNA wychwytowa ze zbiornikiem przednim pod 1 cysternę pojemności 1000 l POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A l 1650 x 1350 x h 970 mm 1 WANNA wychwytowa pod 1 cysternę o pojemności 1000 l WANNY NA PUSTO MOŻNA USTAWIAĆ W STOSIE, MATERIAŁ W 100% POCHODZĄCY Z RECYKLINGU POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A l 1250 x 1250 x h 1130 mm Wanny wychwytowe z polietylenu pod 2 cysterny o pojemności 1000 l WANNA wychwytowa pod 2 cysterny o pojemności 1000 l POJEMNOŚĆ WYMIARY A - WANNY WYCHWYTOWE 1A l 2540 x 1370 x h 650 mm WANNA wychwytowa pod 2 cysterny o pojemności 1000 l POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A l 2500 x 1300 x h 580 mm Wanny wychwytowe z polietylenu MAKSYMALNY WYCHWYT POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A l 1830 x 1830 x h 640 mm 1A A Wzmocnienie wewnętrzne z polietylenu w celu zwiększenia nośności wanny (max nośność ze wzmocnieniem 3600 kg) Zbiornik przedni do odzyskiwania cieczy (50l) 22

23 Wanna wychwytowa typu SZAFA z polietylenu Wanna wychwytowa z polietylenu, struktura w kształcie szafy z pełną obudową. Szafa wyposażona w podwójne drzwi zamykane na klucz z zawiasami ze stali INOX. WANNA wychwytowa TYPU SZAFA pod 1 cysternę o pojemności 1000 l POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A l 1500 x 1500 x h 2150 mm PRZECHOWYWANIE Wanienki wychwytowe z polietylenu pod małe beczki i kanistry Wanienki wychwytowe z polietylenu z kratownicą POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A l 990 x 645 x h 145 mm 1 1A l 990 x 645 x h 345 mm Wanienki wychwytowe z polietylenu bez kratownicy POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A l 990 x 645 x h 145 mm 1A l 990 x 645 x h 345 mm REGAŁ na wanienki wychwytowe POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A l 1100 x 665 x h 2000 mm Tace zbiorcze z polietylenu Tace zbiorcze z polietylenu POJEMNOŚĆ WYMIARY 1A l 600 x 400 x h 70 mm 1A l 430 x 410 x h 155 mm 1A l 540 x 450 x h 135 mm 1A l 420 x 618 x h 155 mm A - WANNY WYCHWYTOWE KRATOWNICA do Tac zbiorczych z polietylenu MODEL TACY WYMIARY 1A Kratownica do tacy -8 l 600 x 400 mm 1A Kratownica do tacy 18 l 430 x 410 mm 1A Kratownica do tacy 20 l 540 x 450 mm 1A Kratownica do tacy 30 l 420 x 618 mm 23

24 PLATFORMY WYCHWYTOWE PRZECHOWYWANIE Platformy wychwytowe są idealnym rozwiązaniem do zagospodarowania obszarów roboczych oraz magazynowania beczek i kanistrów. Modułowa konstrukcja pozwala na ich wszechstronną i łatwą adaptację w każdym pomieszczeniu. W zależności od modelu istnieje możliwość łączenia ze sobą poszczególnych elementów poprzez specjalne wpusty. Platformy wychwytowe NISKIE Platformy wychwytowe ze stali POJEMNOŚĆ WYMIARY 1B Platforma o poj. 16 l 515 x 1015 x h 33 mm 1B Platforma o poj. 33 l 1015 x 1015 x h 33 mm 1B Platforma o poj. 50 l 1515 x 1015 x h 33 mm 1B Platforma o poj. 65 l 1965 x 1015 x h 33 mm 1 OPIS WYMIARY 1B Rampa podjazdowa 1015 x 700 x h 33 mm 1B Rampa podjazdowa 1515 x 700 x h 33 mm 1B Rampa podjazdowa 1965 x 700 x h 33 mm 1B Rampa podjazdowa narożna 700 x 700 x h 33 mm Element łączący Platforma Rampa B - PLATFORMY OCIEKOWE Rampa narożna Platformy wychwytowe ŚREDNIE POJEMNOŚĆ WYMIARY 1B Platforma o poj. 58 l 515 x 1015 x h 110 mm 1B Platforma o poj. 114 l 1015 x 1015 x h 110 mm 1B Platforma o poj. 170 l 1515 x 1015 x h 110 mm 1B Platforma o poj. 200 l 1965 x 1015 x h 110 mm OPIS WYMIARY 1B Rampa podjazdowa 1015 x 700 x h 110 mm 1B Rampa podjazdowa 1515 x 700 x h 110 mm 1B Rampa podjazdowa 1965 x 700 x h 110 mm 1B Rampa narożna pojazdowa 700 x 700 x h 110 mm 1B Łącznik do platformy 500 x 15 mm 1B Łącznik do platformy 1000 x 15 mm 1B Łącznik do platformy 1500 x 15 mm 1B Łącznik do platformy 1950 x 15 mm 24

25 Platformy wychwytowe z polietylenu Rampa podjazdowa Łącznik Inox PRZECHOWYWANIE OPIS CHARAKTERYSTYKA WYMIARY 1B Platforma pod 2 beczki Pojemność: 60 l/ Nośność 1240 x 645 x h 115 mm 1B Platforma pod 4 beczki Pojemność: 60 l/ Nośność 1245 x 1245 x h 115 mm 1B Rampa pojazdowa (775 x 580 x h 115 mm) 1B Łącznik do platformy ze stali INOX TTT( 1195 x 40 x h 35 mm) Platformy wychwytowe z polietylenu RECYKLOWANEGO_linia ECONOMY 1 OPIS CHARAKTERYSTYKA WYMIARY 1B l 2000 kg 1610 x 1270 x h 150 mm 1B l 1000 kg 1280 x 1230 x h 150 mm 1B l 1000 kg 1280 x 825 x h 150 mm 1B l 600 kg 1220 x 650 x h 150 mm 1B Rampa pojazdowa (1200 x 800 x h 115 mm) Platformy wychwytowe mocowane na WPUST z polietylenu Platforma ze wzmocnionego plastiku z systemem zaczepów okapowych po całym obwodzie. Szybki i łatwy montaż, kratownica odstawcza o dużej nośności i ergonomicznej strukturze. B - PLATFORMY OCIEKOWE POJEMNOŚĆ CHARAKTERYSTYKA WYMIARY 1B Platforma pod 2 beczki Pojemność: 60 l/ Nośność 660 x 1320 x h 150 mm 25

26 WANNY WYCHWYTOWE ELASTYCZNE PRZECHOWYWANIE Wanny wychwytowe elastyczne stanowią doskonałe rozwiązanie w sytuacjach awaryjnych gdzie decydująca jest natychmiastowa interwencja w przypadkach wycieków niebezpiecznych substancji. Struktura wanny pozwala na jej błyskawiczny montaż bez użycia dodatkowych narzędzi. Wanna składa się tylko z jednego elementu i jest wyposażona w sztywne podstawki podtrzymujące boczne ścianki. Wanny wychwytowe elastyczne do ŚCIEKÓW 1 POJEMNOŚĆ WYMIARY 1C l 2000 x 1000 x h 200 mm 1C l 2000 x 2000 x h 200 mm 1C l 3000 x 2000 x h 200 mm 1C l 3000 x 3000 x h 200 mm 1C l 4000 x 2000 x h 200 mm 1C l 6000 x 2000 x h 200 mm WANNY WYCHWYTOWE ELASTYCZNE mogą być wykonywane pod indywidualne zamówienie klienta według rozmiaru, pojemności i rodzaju przechowywanej cieczy. Wanny wychwytowe elastyczne do OLEJÓW i WĘGLOWODORÓW POJEMNOŚC WYMIARY 1C l 2000 x 1000 x h 200 mm 1C l 2000 x 2000 x h 200 mm 1C l 3000 x 2000 x h 200 mm 1C l 3000 x 3000 x h 200 mm 1C l 4000 x 2000 x h 200 mm 1C l 5000 x 3000 x h 200 mm 1C l x 4000 x h 200 mm 1C l x 5000 x h 200 mm WANNY WYCHWYTOWE ELASTYCZNE mogą być wykonywane pod indywidualne zamówienie klienta według rozmiaru, pojemności i rodzaju przechowywanej cieczy. 26

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP.

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. Właściwa droga by poprawić środowiskowe i finansowe wyniki firmy EMAS. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. 10 dni 10 osób 10 stron 30 kroków Efektywność, wiarygodność, przejrzystość Co to jest EMAS?

Bardziej szczegółowo

4.1 Ogólne techniki dla sektora spożywczego

4.1 Ogólne techniki dla sektora spożywczego 4.1 Ogólne techniki dla sektora spożywczego 4.1.1 Narzędzia zarządzania środowiskiem Najlepsze wyniki ochrony środowiska osiąga się zazwyczaj poprzez zastosowanie najlepszych technologii oraz ich wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

06 informatyczny system zarządzania EasyWMS 08 regały paletowe tradycyjne 10 regały paletowe wjezdne 12 regały paletowe przepływowe

06 informatyczny system zarządzania EasyWMS 08 regały paletowe tradycyjne 10 regały paletowe wjezdne 12 regały paletowe przepływowe Spis treści 06 informatyczny system zarządzania EasyWMS system integrujący magazynowanie oraz dystrybucję. 08 regały paletowe tradycyjne uniwersalny system, zapewniający bezpośredni dostęp do każdej palety.

Bardziej szczegółowo

gwykonanie Elementy wyposażenia warsztatu Szafy narzędziowe z drzwiami skrzydłowymi (puste) Szafy uniwersalne (puste) Dodatkowe półki do nr kat.

gwykonanie Elementy wyposażenia warsztatu Szafy narzędziowe z drzwiami skrzydłowymi (puste) Szafy uniwersalne (puste) Dodatkowe półki do nr kat. ß 4260-4262 Szafy narzędziowe z drzwiami skrzydłowymi (puste) Elementy wyposażenia warsztatu 4260-4262 g Bardzo wytrzymałe i funkcjonalne: szafy narzędziowe C+P podołają prawie wszystkiemu Wersja z drzwiami

Bardziej szczegółowo

Pakowanie, transport, składowanie. Systemy z aluminium. Jakość potwierdzona certyfikatem. z normą DIN EN ISO 9001 : 2000. www.zarges.com.

Pakowanie, transport, składowanie. Systemy z aluminium. Jakość potwierdzona certyfikatem. z normą DIN EN ISO 9001 : 2000. www.zarges.com. Jakość potwierdzona certyfikatem zgodnie z normą DIN EN ISO 9001 : 2000 w www.zarges.com.pl Pakowanie, transport, składowanie NOWOŚĆ! ZARGES Case Center Szereg nowości Systemy z aluminium Spis treści Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Przemysł EQUIPMENT PROTECTION SOLUTIONS. Przemysł

Przemysł EQUIPMENT PROTECTION SOLUTIONS. Przemysł Przemysł Design with CONFIDENCE EQUIPMENT PROTECTION SOLUTIONS Przemysł Twój partner w aplikacjach i systemach przemysłowych Wiodące marki, doświadczenie, wsparcie Pentair Equipment Protection Pentair

Bardziej szczegółowo

Energetyka Przemysł Telekomunikacja Trakcja Automatyka Sterowanie Informatyka Budownictwo Kolej

Energetyka Przemysł Telekomunikacja Trakcja Automatyka Sterowanie Informatyka Budownictwo Kolej Energetyka Przemysł Telekomunikacja Trakcja Automatyka Sterowanie Informatyka Budownictwo Kolej 11/2011 Rok 2, numer 2 Power News TEMATY NUMERU Zadanie na dziś - Stworzyć akumulatorownię Stworzenie akumulatorowni,

Bardziej szczegółowo

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania JEDNOSTKA RATOWNICTWA CHEMICZNEGO Sp. z o.o. 33-101 TARNÓW, UL. KWIATKOWSKIEGO 8 Telefony: +48 14 637 39 74; fax +48 14 628 34 57; e-mail: r.skorupa@jrch.pl Charakterystyka specyficznych zagrożeń z udziałem

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013 Spis treści 1. Cel i zakres deklaracji... 4 1.1. Informacja Zarządu... 6 2. Historia zakładu... 8 3. System zarządzania... 12 4. Informacja o prowadzonej działalności... 16 5. Podstawowe procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie zaplanować, przeprowadzić, wdrożyć i rozliczyć projekt ekologiczny Szkolenie z wykorzystaniem symulacji biznesowej do zarządzania

Jak skutecznie zaplanować, przeprowadzić, wdrożyć i rozliczyć projekt ekologiczny Szkolenie z wykorzystaniem symulacji biznesowej do zarządzania Jak skutecznie zaplanować, przeprowadzić, wdrożyć i rozliczyć projekt ekologiczny Szkolenie z wykorzystaniem symulacji biznesowej do zarządzania projektami Agenda -I dzień Archiwit Czym jest oraz jak zdefiniować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja)

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) U N I W E R S Y T E T W Y D Z I A Ł J A G I E L L O Ń S K I C H E M I I KRAKÓW, UL. INGARDENA 3 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Opracował: Józef Rachtan Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Monitoring CCTV. System detekcji wycieku rozpuszczalnika. Audyt bezpieczeństwa funkcjonalnego i procesowego

Monitoring CCTV. System detekcji wycieku rozpuszczalnika. Audyt bezpieczeństwa funkcjonalnego i procesowego aktualności elektrotechnika Ex Automatyka Przemysłowa 1/ 2013 ISSN 1895-9830 Monitoring CCTV w elektrociepłowni Systemy IT System detekcji wycieku rozpuszczalnika na zbiornikach w zakładach lakierniczych

Bardziej szczegółowo

Medical.System - dystrybucja leków Nowoczesna logistyka szpitalna www.zargesmedical.pl

Medical.System - dystrybucja leków Nowoczesna logistyka szpitalna www.zargesmedical.pl Medical.System - dystrybucja leków Nowoczesna logistyka szpitalna www.zargesmedical.pl Dystrybucja lekarstw Taca do dystrybucji lekarstw Służba zdrowia poszukuje sposobów pozwalających na minimalizację

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa Zatwierdził: Opracował zespół pod kierownictwem: Warszawa, grudzień 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2012

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2012 Spis treści 1. Cel i zakres deklaracji... 4 1. Informacja Zarządu... 6 2. Historia zakładu... 8 3. Posiadane Certyfikaty... 12 4. Informacja o prowadzonej działalności... 14 5. Podstawowe procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.:

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Załącznik nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Bezpieczeństwo w magazynie Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI REGAŁÓW PALETOWYCH O ZMIENNEJ KONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

Novoferm Docking Solutions. Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów

Novoferm Docking Solutions. Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Novoferm Docking Solutions Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Nowe pomysły i sprawdzona

Bardziej szczegółowo

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia:

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia: Wstęp Kim jesteśmy? Przede wszystkim Najlepszymi trenerami audytorami praktykami! Z pasją i zaangażowaniem potrafimy nauczyć i pomóc wdrażać kulturę bezpieczeństwa.wyróżniamy się umiejętnością wbudowania

Bardziej szczegółowo

Solutions Material Handling. Przestrzeń i czas 2

Solutions Material Handling. Przestrzeń i czas 2 Solutions Material Handling Przestrzeń i czas 2 Już dziś poznaj nowoczesne, dynamiczne systemy magazynowe przyszłości: rozwiązania Kardex Remstar do optymalizacji procesów intralogistycznych. Systemy Kardex

Bardziej szczegółowo

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1

SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1 SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE STR. 03 2. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GRUPY SITA STR. 05 3. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SITA POŁUDNIE STR. 07 4. ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

Go4EMAS Metodologia Marzec 2013

Go4EMAS Metodologia Marzec 2013 Go4EMAS Metodologia Marzec 2013 Strona 1 z 190 INDEKS 1. TŁO... 4 2. CEL... 7 3. STRUKTURA I TREŚĆ... 8 4. DEFINICJE... 11 5. AKRONIMY... 15 6. METODOLOGIA GO4EMAS... 16 6.1. ZOBOWIĄZANIE ZARZĄDU... 16

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie Adres obiektu budowlanego: 27-415 Kunów ul. Łąkowa 5 Nazwy i kody robót

Bardziej szczegółowo

4. Wstępna koncepcja zagospodarowania inwestycji... 9 4.1 Układ logistyczny terminala... 9 4.2 Stacja benzynowa... 9 4.3 Nabrzeże... 9 4.

4. Wstępna koncepcja zagospodarowania inwestycji... 9 4.1 Układ logistyczny terminala... 9 4.2 Stacja benzynowa... 9 4.3 Nabrzeże... 9 4. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Informacja o terenie i planowanej inwestycji... 4 2.1 Lokalizacja i stosunki własnościowe... 4 2.2 Stan istniejący... 4 2.3 Warunki wodno-gruntowe, zanieczyszczenia... 4 2.4

Bardziej szczegółowo

Ograniczanie wpływu na środowisko

Ograniczanie wpływu na środowisko Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Środowisko Środowisko Grupa LOTOS, jako członek społeczności Global Compact deklaruje, że postępuje zgodnie z zasadami prewencyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Dariusz Stawiarski Warszawa, 7 lutego 2006 PIAP, Warszawa

Mgr inż. Dariusz Stawiarski Warszawa, 7 lutego 2006 PIAP, Warszawa Mgr inż. Dariusz Stawiarski Warszawa, 7 lutego 2006 PIAP, Warszawa Wymagania techniczne i ekologiczne dla stacji demontażu i punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz podstawowe metody

Bardziej szczegółowo

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA Materiał instruktażowy opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Life04 env/pl/000673 Opracowanie: Zespół Programu

Bardziej szczegółowo