OGÓLNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW"

Transkrypt

1 OGÓLNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW REKRUTACJA NA STUDIA MAGISTERSKIE DLA OBYWATELI UE Akademia Muzyczna prowadzi studia magisterskie na sześciu wydziałach: Wydział 1 Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki; Wydział 2 Fortepianu, Klawesynu i Organów; Wydział 3 Instrumentalny; Wydział 4 Wokalny; Wydział 5 Edukacji Muzycznej; Wydział 6 Reżyserii Dźwięku. Dla kandydatów na studia magisterskie organizowane są kursy przygotowawcze z przedmiotów teoretycznych kształcenie słuchu, harmonia, historia muzyki i formy muzyczne, matematyka i fizyka. Wymagania dotyczące egzaminów wstępnych są ustalane przez każdy wydział. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Studia magisterskie trwają pięć lat i kończą się uzyskaniem tytułu magistra sztuki po złożeniu i obronie pracy dyplomowej, a także w przypadku instrumentalistów i wokalistów po wykonaniu dwóch recitali dyplomowych. Studia magisterskie dla studentów polskich są nieodpłatne. Aby odbywać studia bezpłatnie studenci z krajów Unii Europejskiej/EFTA muszą wykazać się znajomością języka polskiego potwierdzoną certyfikatem B1 (zał. nr 1 - Zasady uzyskania certyfikatu z języka polskiego jako obcego). Termin zgłoszeń dla studentów z UE upływa 31 maja, egzaminy wstępne odbywają się w drugiej połowie czerwca. Wymagane dokumenty: kwestionariusz podanie o przyjęcie na studia świadectwo dojrzałości (w przypadku studentów z UE/EFTA oraz stypendystów RP równoważne z polskim (zał. nr 2 Zasady otrzymania zaświadczenia o równoważności świadectwa); 4 fotografie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm; zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy; w przypadku studentów z UE/EFTA oraz stypendystów RP certyfikat B1 poświadczający znajomość języka polskiego. REKRUTACJA NA STUDIA MAGISTERSKIE DLA OBYWATELI SPOZA UE a) opata 6000 Euro za rok akademicki, płatne do 15 października (zał. nr 3 Zasady uiszczania opłat za egzaminy i studia); b) egzamin czerwca 2008; c) wymagane dokumenty: świadectwo dojrzałości równoważne z polskim (zał. nr 2 Zasady otrzymania zaświadczenia o równoważności świadectwa); zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy; 5 fotografii o wymiarach 3,5 x 4,5 cm; kwestionariusz dostępny na stronie kserokopia strony paszportu ze zdjęciem; kopia dowodu wpłaty za egzamin 200 Euro (zał. nr 3); 1

2 d) termin składania dokumentów 31 maja. Studenci deklarujący chęć studiowania za odpłatnością nie mogą zmieniać tej deklaracji nawet w przypadku uzyskania stypendium rządu RP, bądź uzyskania innego statusu prawnego swego pobytu w Polsce (w tym zmiany obywatelstwa na polskie) w trakcie odbywania studiów, lecz dokończyć je na zasadach pełnej odpłatności. Jedyną formą pomocy finansowej dla kandydatów spoza Unii Europejskiej są stypendia rządu RP, a informacje na ich temat są dostępne w polskich ambasadach i konsulatach. Stypendyści są przyjmowani na studia na podstawie egzaminów wstępnych na zasadach, jak dla studentów polskich, podobnie jak studenci z krajów UE/EFTA muszą wykazać się znajomością języka polskiego, poświadczoną certyfikatem B1. STUDIA PODYPLOMOWE DLA OBYWATELI UE W AMFC prowadzone są następujące studia podyplomowe: na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki: Podyplomowe Studia Teorii Muzyki, Podyplomowe Studia Kompozycji, na Wydziale Fortepianu, Klawesynu i Organów: Podyplomowe Studia Fortepianu, Klawesynu i Organów, Podyplomowe Studia Kameralistyki Fortepianowej, na Wydziale Instrumentalnym: Podyplomowe Studia dla Instrumentalistów, na Wydziale Edukacji Muzycznej: Studia Podyplomowe w zakresie Dyrygentury Chóralnej, Podyplomowe Studia Teorii Tańca, Podyplomowe Studia Pedagogiki Kształcenia Słuchu. Studia podyplomowe prowadzone są także przez Międzywydziałową Katedrę Psychologii Muzyki: Podyplomowe Studium Psychologii Muzyki. Studia trwają od roku do dwóch lat, w wyjątkowych przypadkach przedłużane są na trzeci rok. Studenci kończący studia otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Wszystkie zajęcia podczas studiów podyplomowych prowadzone są w języku polskim. Studenci z krajów UE muszą wykazać się znajomością języka polskiego potwierdzoną certyfikatem B1. Opłata za studia podyplomowe jest zróżnicowana w zależności od dyscypliny i programu studiów, w roku akademickim 2007/08 wynosi około 120 na miesiąc. Nie przewiduje się udzielania zniżek oraz zwolnienia z opłat (zał. nr 3). Wymagane dokumenty: podanie; kopia dyplomu; 3 zdjęcia; kopia dowodu wpłaty za egzamin 150 złotych (zał. nr 3); Egzamin: ostatni tydzień września; Termin składania dokumentów 20 września. 2

3 PODYPLOMOWY STAŻ ZAWODOWY W JĘZYKACH OBCYCH Staże podyplomowe prowadzone są przede wszystkim na wydziałach o profilu wykonawczym, a także na specjalnościach: kompozycja i dyrygentura w następujących językach: angielskim, hiszpańskim, niemieckim i włoskim. Opłata 5000 Euro za rok akademicki (zał. nr 3); Czas trwania od roku do trzech lat; Wymagane dokumenty: kopia dyplomu Bachelor of Art/Music, Master of Art/Music; zaświadczenie medyczne o stanie zdrowia; 3 fotografie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm; kwestionariusz podanie dostępne na stronie sugerujemy załączenie 30-minutowego nagrania, bądź partytur własnych kompozycji; kopia dowodu wpłaty za egzamin 200 Euro (zał. nr 3): Egzamin kwalifikacyjny 50-minutowy program wykonywany podczas ostatniego tygodnia września; Termin składania dokumentów 31 maja. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STUDIOWANIA W AMFC ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO Rok akademicki trwa od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego i obejmuje: a) semestr zimowy od 1 października do ostatniego tygodnia stycznia; przerwa świąteczna od 23 grudnia do 2 stycznia; b) zimowa sesja egzaminacyjna podczas ostatniego tygodnia stycznia; c) przerwa międzysemestralna pierwszy tydzień lutego; d) semestr letni od drugiego tygodnia lutego do końca maja; tygodniowa wielkanocna przerwa świąteczna uzależniona od terminu Świąt; e) letnia sesja egzaminacyjna od 29 maja do 10 czerwca; f) egzaminy dyplomowe i wstępne od 11 do 30 czerwca; g) wakacje letnie od 1 lipca do końca września. ZAJĘCIA DODATKOWE Akademia proponuje swoim studentom studiów stacjonarnych: międzynarodowe kursy muzyczne z udziałem najwybitniejszych pedagogów (International Master Classes Od Chopina do Góreckiego lipiec każdego roku); liczne wykłady, seminaria i master classes ustalane na każdy rok akademicki; działalność w Samorządzie Studenckim; działalność w Klubie Studentów Zagranicznych koncerty, spotkania studentów zagranicznych; zajęcia w Akademickim Klubie Sportowym; czynny udział w zajęciach chóru i orkiestry; 3

4 bezpłatne bilety na koncerty w Akademii; kursy angielskiego, niemieckiego, francuskiego dla studentów wszystkich wydziałów i włoskiego dla wokalistów prowadzone są nieodpłatnie w Akademii. WAŻNIEJSZE MIEJSCA W AKADEMII Biblioteka Studenci stacjonarnych studiów magisterskich są uprawnieni do wypożyczania nut i książek oraz korzystania z podręcznych zbiorów czytelni po okazaniu aktualnej karty bibliotecznej. Kartę biblioteczną można otrzymać na początku studiów po odbyciu przysposobienia bibliotecznego (kilkugodzinne szkolenie, które odbywa się na początku roku akademickiego); przedłużenie ważności karty odbywa się po zatwierdzeniu przez dziekana wpisu na bieżący semestr. Pozostałe osoby studiujące (na studiach podyplomowych i podyplomowych stażach artystycznych mogą uzyskać uprawnienia do korzystania z biblioteki i wypożyczalni i po uzyskaniu zgody dyrektora Biblioteki Głównej. Wypożyczalnia Wypożyczalnia czynna jest w godzinach w poniedziałki, środy i piątki, we wtorki i czwartki od do Czytelnia Czytelnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach Oprócz dostępnego księgozbioru, w czytelni znajduje się również sześć stanowisk komputerowych, z których można korzystać w godzinach Każdy student ma obowiązek pozostawienia legitymacji studenckiej przy wejściu do czytelni. Z czytelni nie można wynosić żadnych książek. Ewentualne kopiowanie ich fragmentów w punkcie kserograficznym należy uzgodnić z dyżurującym bibliotekarzem. Podręczny księgozbiór czytelni nie obejmuje materiałów nutowych. Fonoteka Kabiny odsłuchowe fonoteki czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach: Kabiny dostępne są dla wszystkich studentów, którzy chcą korzystać ze zbiorów fonoteki, a także z materiałów własnych. Dział Zagraniczny i Promocji p. 222, (parter vis-a-vis portierni) sprawuje opiekę nad studentami i stażystami zagranicznymi, a także udziela informacji o studiach dla kandydatów zagranicznych oraz przyjmuje ich zgłoszenia. Joanna Zawadzka tel w. 223; tel./fax: Dziekanaty Wydziałów: Wydział I Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, p. 304, tel w. 243; Wydział II Fortepianu, Klawesynu i Organów, p. 305, tel , w. 262, Wydział III Instrumentalny, p. 306, tel , w. 289, Wydział IV Wokalny, p. 307, tel , w. 222, Wydział V Edukacji Muzycznej, p. 308, tel w. 272, Wydział VI Reżyserii Dźwięku, p. 309, tel w. 283, 4

5 Sale ćwiczeniowe Każdy student stacjonarnych studiów magisterskich oraz podyplomowych staży artystycznych może korzystać z wolnych sal w Akademii, z wyjątkiem tych, w których odbywają się zajęcia indywidualne lub zbiorowe oraz tych, których ze względu na umiejscowienie sprzętu nie udostępnia się na ćwiczenia indywidualne. Część sal w Akademii jest dostępna dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych oraz podyplomowych staży artystycznych, część natomiast przypisana jest do poszczególnych wydziałów. Harmonogram korzystania z wydziałowych sal ćwiczeniowych ustalany jest przez sekretariaty wydziałów. Studenci fortepianu, oprócz sal ogólnodostępnych, mają do swojej dyspozycji sześć sal ćwiczeniowych, z których mogą korzystać przez 2 godziny dziennie, w miarę wolnych miejsc. Studenci klas: organów, klawesynu, akordeonu, harfy i perkusji, ustalają samodzielnie harmonogram między sobą klasy tych instrumentów posiadają wyłączny dostęp do swoich sal. Sale ćwiczeniowe nie są dostępne dla studentów studiów podyplomowych. Sale koncertowe, nagraniowe i montażowe Harmonogram korzystania z sal koncertowych ustala rektor w porozumieniu z dziekanami oraz biurem koncertowym. Harmonogram ten może być uzupełniany przez zainteresowane osoby i instytucje (w tym również studentów). Aby uzyskać dostęp do jednej z sal koncertowych, bądź nagraniowych, muszą wypełnić wniosek w Dziale Gospodarczym (p. 309) u p. Krystyny Pilacińskiej. Harmonogram sal nagraniowych oraz montażowych wydziału VI (Reżyserii Dźwięku) jest ustalany w sekretariacie Wydziału VI. Z wszystkich sal koncertowych, nagraniowych i montażowych można korzystać wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu wolnego terminu. Dla celów niezwiązanych bezpośrednio z procesem dydaktycznym sale te wynajmowane są za odpłatnością wg obowiązującego cennika usług. Wypożyczalnia instrumentów Podstawą do wypożyczenia instrumentu jest złożenie przez studenta podania (dane personalne, opis instrumentu), w którym zasadność wypożyczenia potwierdza podpisem pedagog, dziekan i prorektor właściwy do opieki nad instrumentarium Uczelni. Drugim, wymaganym dokumentem jest zobowiązanie rodzica/opiekuna prawnego lub np. innej Uczelni czy szkoły do pokrycia wszelkich kosztów w przypadku uszkodzenia lub zaginięcia instrumentu. Uczelnia podpisuje umowę wypożyczenia ze studentem. Po wpłaceniu należnej kwoty za wypożyczenie (wg obowiązującego cennika takich usług) student odbiera instrument z magazynu Uczelni. Formalności związane z wypożyczeniem instrumentu można załatwić u p. Elżbiety Niedziałkowskiej, Dział Gospodarczy, p STYPENDIA Akademia Muzyczna może przyznawać z funduszu stypendialnego dwa rodzaje stypendiów: za wyniki w nauce i socjalne, a także przyznawać pomoc materialną w postaci przyznania miejsca zakwaterowania w domu studenckim, dopłat do zakwaterowania (nie tylko w domu studenckim) oraz zapomóg losowych. 1. Stypendium za wyniki w nauce przyznawane jest 30% studentów każdego wydziału, wyłączając studentów pierwszego roku i studentów spoza Unii Europejskiej i EFTA. Najniższa średnia ocen uprawniająca do ubiegania się o stypendium wynosi 4,5. 2. Stypendium socjalne przysługuje studentowi, w którego rodzinie dochód miesięczny przypadający na członka rodziny nie przekracza kwoty minimalnej, ustalanej corocznie, zgodnie z regulaminem pomocy materialnej dla studentów. Wysokość tego stypendium stanowi różnica pomiędzy wykazanym dochodem netto na członka rodziny a tą kwotą. Stypendium socjalne przyznawane jest tylko studentom polskim. Szczegółowe zasady zawarte są w regulaminie pomocy materialnej dla studentów. 5

6 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina prowadzi ścisłą współpracę z Uniwersytetem Keimyung w Daegu (Republika Korei). Zgodnie z umową międzyuczelnianą, utworzono Keimyung Chopin Academy of Music, z której każdego roku kilkunastoosobowa grupa studentów koreańskich po uzyskaniu tytułu zawodowego Bachelor of Music kontynuuje kształcenie w Akademii Muzycznej w Warszawie, aż do uzyskania tytułu zawodowego magistra sztuki. NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE POBYTU W WARSZAWIE 1. OBOWIĄZKI WIZOWE Obywatele Unii Europejskiej/EFTA mogą przebywać, studiować i pracować w Polsce bez żadnych dodatkowych dokumentów pobytowych, o ile ich pobyt na terytorium Polski nie przekracza 3 miesięcy. Po upływie trzech miesięcy obywatele Unii Europejskiej muszą nabyć wydawaną przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego kartę pobytu obywatela Unii Europejskiej, która w przypadku studentów jest ważna przez rok i kosztuje 30 zł. Dokumenty wymagane do uzyskania karty pobytu obywatela Unii Europejskiej: kopia paszportu; ubezpieczenie zdrowotne; zaświadczenie potwierdzające status studenta danej osoby wraz z informacją o planowanym czasie studiów, wydawane w Dziale Zagranicznym AMFC; deklaracja źródła utrzymania; wniosek o zezwolenie na pobyt; 2 fotografie o wymiarach 3,5 x 4,5cm; Procedury związane z otrzymaniem wizy studenckiej obligują studentów spoza Unii Europejskiej do wypełnienia formalności i odebrania wizy jeszcze przed wyjazdem na studia. Polskie wizy studenckie można otrzymać w konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej najbliższym miejsca zamieszkania. Wizę studencką można przedłużyć w trakcie studiów, najpóźniej w ciągu 45 dni po upływie daty ważności w Oddziale ds. Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Długa 5, Warszawa, gdzie należy złożyć następujące dokumenty: wniosek wizowy dostępny w Oddziale ds. Cudzoziemców; znaczki po jednym znaczku do każdego załącznika; kserokopia wszystkich stron paszportu; zaświadczenie potwierdzające status studenta danej osoby, wydawane w Dziale Zagranicznym AMFC; potwierdzenie zameldowania na terenie województwa mazowieckiego; deklaracja źródła utrzymania; 5 fotografie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm; 2. UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE I OD NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 6

7 W Akademii znajduje się przychodnia lekarska Narodowego Funduszu Zdrowia (Samodzielny Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych), z której można korzystać po wykupieniu pakietu NFZ, bądź dzięki ubezpieczeniu akademickiemu. Znajduje się w niej gabinet internistyczny, gabinet zabiegowy i gabinet stomatologiczny. W godzinach popołudniowych przyjmują: lekarz neurolog oraz kardiolog w ramach prywatnej praktyki lekarskiej. DOM STUDENCKI DZIEKANKA ul. Krakowskie Przedmieście 58/60 tel ; fax: Dom studencki Dziekanka jest oddalony od Akademii Muzycznej o 1200 metrów. Znajduje się w zabytkowej części miasta, sąsiadując z jednej strony ze Starym Miastem, z drugiej zaś z Pałacem Prezydenckim. Do centrum miasta można dotrzeć kilkoma połączeniami autobusowymi, a także metrem (najbliższy przystanek Ratusz ). Dziekanka oferuje studentom komfortowo wyposażone pokoje dwuosobowe z łazienką. Na każdym piętrze znajdują się kuchnie do dyspozycji mieszkańców. W Dziekance jest również kilkanaście sal ćwiczeniowych. W każdej z nich istnieje możliwość ćwiczenia na pianinie lub fortepianie. Podczas egzaminów wstępnych dla kandydatów na studia doba w Dziekance kosztuje około 30 PLN, miesiąc pobytu dla studenta Akademii około 430 PLN. Opłaty ustalane są corocznie w cenniku opłat. KOMUNIKACJA MIEJSKA Oprócz wielu linii autobusowych i tramwajowych, które funkcjonują w Warszawie, na uwagę zasługuje metro kursujące na trasie Kabaty Dworzec Gdański (dogodne połączenia z Akademią ze stacji Centrum i Świętokrzyska, a także z Dziekanką ze stacji Ratusz). Sprzedaż biletów prowadzą również kioski, a także (z niewielką dopłatą) kierowcy autobusów. Bilet jednorazowy kosztuje 2,4 zł, ze zniżką studencką 1,2 zł, bilet miesięczny dla studentów 33 złote, bilet kwartalny dla studentów 83 złote. Do uzyskania zniżki studenckiej upoważnia legitymacja studencka bądź karta ISIC, którą należy okazać wraz z biletem. Najwygodniejsze połączenia z głównymi dworcami w Warszawie: Port Lotniczy im. F. Chopina z lotniska do AMFC odjeżdża autobus linii 175 (należy wysiąść na przystanku Ordynacka), ten sam autobus dojeżdża także do domu studenckiego Dziekanka (przystanek Miodowa); Dworzec Kolejowy Warszawa Centralna z dworca do AMFC odjeżdża autobus linii 175 (przystanek Ordynacka), ten sam i w tym samym kierunku dojeżdża do Dziekanki (przystanek Miodowa); Dworzec Autobusowy Warszawa Zachodnia z dworca do przystanku Dworzec Centralny autobus linii 508, następnie z przystanku Dworzec Centralny linia 175 do przystanku Ordynacka (Akademia) i Miodowa (Dziekanka); Między Dziekanką (przystanek Miodowa) a Akademią (Ordynacka) kursują następujące autobusy: 116, 122, 303, 175, 180,195. RADY DOTYCZĄCE POCZĄTKÓW POBYTU W WARSZAWIE: 1. POSIŁKI w Akademii znajduje się stołówka studencka (koszt obiadu około 11 zł); oprócz tego przy Nowym Świecie, na ulicy Ordynackiej i Foksal znajduje się wiele barów i małych restauracji. Warte uwagi są: 7

8 kuchnia wietnamska bar Co Tu (pawilony na Foksal); kuchnia polska Bar Szwajcarski (Nowy Świat za skrzyżowaniem z Alejami Jerozolimskimi); bary Butelka i Blue Bar (pawilony na Foksal). 2. ZAKUPY sklepy przy ul. Nowy Świat i na Krakowskim Przedmieściu zaopatrzone są jedynie w podstawowe artykuły spożywcze, dość drogie, najbliższe hipermarkety to: Carrefour Galeria Wileńska (czynne w dni powszednie, w niedzielę) skrzyżowanie ul. Targowej z Alejami Solidarności, dojazd wszystkimi tramwajami i autobusami z przystanku Plac Zamkowy (zejście schodami za kościołem św. Anny); Tesco (czynne całą dobę) róg Alei Solidarności i ul. Stalowej, dojazd autobusem 160 z przystanku Miodowa. 3. KARTY EURO <26 i ISIC można uzyskać w Almaturze (ul. Kopernika róg Ordynackiej), bądź w Campusie (teren Uniwersytetu Warszawskiego, prawa strona bramy głównej) po okazaniu legitymacji studenckiej (ISIC, Euro26 Student), bądź dowodu tożsamości (Euro26) 4. INNE MOŻLIWOŚCI ZAKWATEROWANIA na Uniwersytecie Warszawskim działa Kącik za grosik, który zajmuje się pośrednictwem w wynajmie pokojów i mieszkań dla studentów, mieszkania można wynająć również przez agencje nieruchomości (pobierają zwykle 50% miesięcznego czynszu) oraz bezpośrednio przez ogłoszenia zamieszczane w prasie. Ceny mieszkań dla studentów niemówiących w języku polskim są zwykle zawyżone dwupokojowe, w pełni wyposażone mieszkanie w okolicach Centrum kosztuje około Euro. Załącznik nr 1 Zasady uzyskania certyfikatu z języka polskiego Certyfikat znajomości języka polskiego można uzyskać zdając Państwowy Egzamin z Języka Polskiego Jako Obcego w agendzie Ministerstwa Edukacji i Sportu Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Egzamin z języka polskiego jest dostępny na trzech poziomach zaawansowania: B1 poziom podstawowy, koszt egzaminu 60 Euro; B2 poziom średni, koszt egzaminu 80 Euro; C2 poziom zaawansowany, koszt egzaminu 100 Euro. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania certyfikatu, a także przykładowe testy egzaminacyjne dostępne są na stronie Do podjęcia bezpłatnych studiów magisterskich potrzebny jest co najmniej certyfikat B1. Lista dodatkowych dokumentów i szczegółowe informacje na temat egzaminu wstępnego w zależności od wymagań poszczególnych wydziałów dostępna jest na stronie Załącznik nr 2 Zasady otrzymania zaświadczenia o równoważności świadectwa Do wydania zaświadczenia o równoważności świadectwa niezbędne są: oryginał świadectwa bądź świadectwa ukończenia szkoły wraz z kserokopią zalegalizowany i poświadczony przez ambasadę bądź konsulat polski w kraju wydania świadectwa; oryginał i kserokopia tłumaczenia świadectwa w języku, w którym zostało wydane na język polski, dokonany przez tłumacza przysięgłego w Polsce lub w polskim konsulacie; zaświadczenie z ambasady polskiej lub ministerstwa edukacji z kraju wydania świadectwa, 8

9 poświadczające, że osoba posiadająca to świadectwo, może ubiegać się o przyjęcie na każde studia typu uniwersyteckiego w kraju wydania świadectwa. Zaświadczenie może być wydane przez urząd ds. oświaty, ministerstwo oświaty bądź polski konsulat. oryginały transkryptów z kserokopiami i tłumaczeniami; kserokopia pierwszej strony paszportu. Dokument o równoważności matury można uzyskać: jeżeli profil szkoły średniej jest ogólnokształcący Kuratorium Oświaty ul. Aleje Jerozolimskie 32, I piętro, pokój nr 102, tel. +(4822) w. 1022, p. Ewa Januszewska, w godzinach jeżeli profil szkoły średniej jest muzyczny (artystyczny) Ministerstwo Kultury ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, skrzydło lewe, parter, pokój nr 7, tel. +(48 22) , p. Mariola Wiśniewska, w godzinach Szczegółowe informacje na temat równoważności matur można uzyskać na stronie Załącznik nr 3 Zasady uiszczania opłat za egzaminy i studia Wszystkie opłaty (egzamin, czesne) należy przekazywać w wymaganych terminach na rachunek bankowy: pod adresem: Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina ul. Okólnik 2, Warszawa Wszelkie opłaty związane z przelewem i kosztami banku ponosi osoba wpłacająca. 9

OGÓLNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW

OGÓLNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW OGÓLNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW 1. REKRUTACJA NA STUDIA MAGISTERSKIE DLA OBYWATELI UE Akademia Muzyczna prowadzi studia magisterskie na sześciu wydziałach: Wydział 1 Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki;

Bardziej szczegółowo

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny)

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) I Legalizacja pobytu na terytorium RP 1. Obywatele Unii Europejskiej, Konfederacji

Bardziej szczegółowo

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW Dokumenty źródłowe: - Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365), - Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW. 1 Zasady ogólne

ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW. 1 Zasady ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2014 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27.05.2014 r. w sprawie: zasad przyjmowania i odbywania studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim przez cudzoziemców ZASADY

Bardziej szczegółowo

Regulamin podejmowania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemców) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Regulamin podejmowania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemców) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Załącznik do Zarządzenia Nr 29/11 Rektora PWSZ we Włocławku z dnia 10 maja 2011 roku Regulamin podejmowania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemców) w Państwowej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

Katolicki Uniwersytet Lubelski ]ana Pawła II Dział Organizacyjno-Prawny 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14

Katolicki Uniwersytet Lubelski ]ana Pawła II Dział Organizacyjno-Prawny 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 107.1 /»` ' sf/ fa., H ` ` UŠĹŠYÜ` sāřâ 2,, Katolicki Uniwersytet Lubelski ]ana Pawła II Dział Organizacyjno-Prawny 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tćl. +48 81 445 41 77; fax +48 81 445 41 78, C-rnail:ClOp@l{ul.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały RW nr 11c/15/2014/2015 z dnia 19.02.2015

Załącznik do uchwały RW nr 11c/15/2014/2015 z dnia 19.02.2015 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Obszar nauk społecznych Dziedzina nauk ekonomicznych Dyscyplina: EKONOMIA Forma studiów: stacjonarne Rekrutacja na bezpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze

Bardziej szczegółowo

Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim. przez studentów zagranicznych

Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim. przez studentów zagranicznych Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim I Legalizacja pobytu na terytorium RP przez studentów zagranicznych 1. Obywatele Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub paostwa

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej

Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 11/2010/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2010 r. Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać

Bardziej szczegółowo

(dopisz: opłata rekrutacyjna: Nazwisko i imię, Kierunek /Wydział )

(dopisz: opłata rekrutacyjna: Nazwisko i imię, Kierunek /Wydział ) Proces postępowania przy rekrutacji cudzoziemców (w tym z Ukrainy) na płatne studia I stopnia w Politechnice Lubelskiej na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014 KROK 1 Prześlij (samodzielnie lub poprzez

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 38/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 19 maja 2016 roku

Uchwała Nr 38/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 19 maja 2016 roku Uchwała Nr 38/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe cudzoziemców Na podstawie art. 169 ust. 2 i 5 w zw.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA I STOPNIA CUDZOZIEMCA W ZACHODNIOPOMORSKIM UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA I STOPNIA CUDZOZIEMCA W ZACHODNIOPOMORSKIM UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA I STOPNIA CUDZOZIEMCA W ZACHODNIOPOMORSKIM UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE Dokumenty źródłowe: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 03/2013 Senatu WSIiE TWP z dnia 22 lutego 2013 r. ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE 1 Cudzoziemcy

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI DLA OBCOKRAJOWCÓW I OSÓB POSIADAJĄCYCH ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI ORAZ DYPLOMY ZAGRANICZNE UPRAWNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2015/16

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU STUDIÓW

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU STUDIÓW DOKUMENTACJA PRZEBIEGU STUDIÓW 1 Podstawowe akty prawne regulujące zagadnienia dokumentacji przebiegu studiów: 1) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 46/2012 SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 19 listopada 2012 roku

UCHWAŁA Nr 46/2012 SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 19 listopada 2012 roku UCHWAŁA Nr 46/2012 SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Odpłatności Związanych z Procesem Kształcenia Na Studiach Wyższych w Akademii Muzycznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora US nr 36 /2016 z dnia 6 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora US nr 36 /2016 z dnia 6 czerwca 2016 r. Wykaz wymaganych dokumentów od kandydatów na studia podczas postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 87 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 maja 2015 roku

Uchwała nr 87 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 maja 2015 roku Uchwała nr 87 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia od semestru

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady rekrutacji określają warunki i tryb rekrutacji Cudzoziemców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: a) art.8. ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 6/2015 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 24 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA nr 6/2015 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 24 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA nr 6/2015 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad podejmowania i odbywania kształcenia na studiach pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 23 2014/2015 Senatu Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza z dnia 24 maja 2015 r.

UCHWAŁA nr 23 2014/2015 Senatu Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza z dnia 24 maja 2015 r. UCHWAŁA nr 23 2014/2015 Senatu Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza z dnia 24 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13 /2015 Rektora. WSZECHNICY POLSKIEJ Szkoły Wyższej w Warszawie. z dnia 18 maja 2015 r.

Zarządzenie nr 13 /2015 Rektora. WSZECHNICY POLSKIEJ Szkoły Wyższej w Warszawie. z dnia 18 maja 2015 r. Zarządzenie nr 13 /2015 Rektora WSZECHNICY POLSKIEJ Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie: ogłoszenia zasad rekrutacji i ustalenia opłat za studia magisterskie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 63/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 15 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 63/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 15 września 2015 r. DNS.430 17/15 ZARZĄDZENIE Nr 63/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 15 września 2015 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji Cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu

Zasady Rekrutacji Cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu Zasady Rekrutacji Cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu Akty prawne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2014 poz. 1198 z późn. zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do warunków i trybu rekrutacji na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2012/2013

Załącznik nr 1 do warunków i trybu rekrutacji na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2012/2013 Załącznik nr 1 do warunków i trybu rekrutacji na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2012/2013 dotyczący przyjęć: 1. Kandydatów z maturą międzynarodową (IB), 2. Kandydatów z maturą dwujęzyczną,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015

Załącznik nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 Załącznik nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 dotyczący przyjęć: 1. Kandydatów z maturą międzynarodową (IB), 2. Kandydatów z maturą

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12/2014 Rektora Wszechnicy Polskiej

Zarządzenie nr 12/2014 Rektora Wszechnicy Polskiej Zarządzenie nr 12/2014 Rektora Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia zasad rekrutacji i ustalenia opłat za studia licencjackie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 35/2016 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach

ZARZĄDZENIE Nr 35/2016 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach ZARZĄDZENIE Nr 35/2016 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie podejmowania i odbywania studiów, studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Terminy i Procedury dotyczące studentów US

Terminy i Procedury dotyczące studentów US Terminy i Procedury dotyczące studentów US Zagadnienie Przyjęcie w poczet studentów Domy Studenckie Harmonogram przyznawania miejsc w Domach Studenckich US w roku akademickim 2013/2014 Procedura/Termin

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady rekrutacji określają warunki i tryb rekrutacji Cudzoziemców

Bardziej szczegółowo

Zasady i formy egzaminu wstępnego na kierunku Wzornictwo. w Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu. SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego

Zasady i formy egzaminu wstępnego na kierunku Wzornictwo. w Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu. SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego Zasady i formy egzaminu wstępnego na kierunku Wzornictwo w Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego na rok akademickim 2016/2017 I 1. Studia pierwszego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

4. Cel studiów: intensywny rozwój warsztatu naukowego w zakresie teorii muzyki i wiedzy ogólnohumanistycznej.

4. Cel studiów: intensywny rozwój warsztatu naukowego w zakresie teorii muzyki i wiedzy ogólnohumanistycznej. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa Informacja o siódmej edycji dwuletnich Podyplomowych Studiów Teorii Muzyki 1. Organizator:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 103 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 103 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR 103 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad podejmowania i odbywania kształcenia przez osoby niebędące obywatelami polskimi Na podstawie art. 62 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA Strona 1 z 5 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA w roku akademickim 2011/2012 POZNAŃ 2011 Strona 2 z 5 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia I stopnia na rok akademicki 2014/2015 w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie

Warunki i tryb rekrutacji na studia I stopnia na rok akademicki 2014/2015 w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie Załącznik do uchwały w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia I stopnia na rok akademicki 2014/2015 w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie Warunki i tryb rekrutacji na studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 31/2015 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 18 września 2015 r.

UCHWAŁA nr 31/2015 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 18 września 2015 r. UCHWAŁA nr 31/2015 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zasad podejmowania i odbywania kształcenia na studiach pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Od kiedy i do kiedy mogę składać dokumenty? Rekrutacja w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji trwa od 4 maja do 31 sierpnia 2016 roku.

Od kiedy i do kiedy mogę składać dokumenty? Rekrutacja w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji trwa od 4 maja do 31 sierpnia 2016 roku. FAQ TERMINY Od kiedy i do kiedy mogę składać dokumenty? Rekrutacja w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji trwa od 4 maja do 31 sierpnia 2016 roku. Czy będę mógł zacząć studia już w semestrze letnim (od

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ NA STUDIA WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ W WARSZAWIE NA ROK AKADEMICKI

REGULAMIN PRZYJĘĆ NA STUDIA WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ W WARSZAWIE NA ROK AKADEMICKI Załącznik do Uchwały nr 15 Senatu WSM w Warszawie z dnia 27.02.2015 r. REGULAMIN PRZYJĘĆ NA STUDIA WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ W WARSZAWIE NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 1. Przepisy ogólne 1 1. Przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa Informacja o dwuletnich Podyplomowych Studiach Kompozycji 1. Organizator: Wydział Kompozycji,

Bardziej szczegółowo

R E K T O R UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

R E K T O R UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA R E K T O R UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA Z A RZĄDZ E NIE NR 25 /2 015 z d n ia 07 września 2015 roku w s p r a w i e w p r o wadzeni a w y sokości opłat za ś wi a d czone usłu gi e d u k a

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Zmieniony Zarządzeniem Nr 58/2014 Załącznik do Zarządzenia Nr 95/2013 Rektora UMCS Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/2015 REKTORA AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 18 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2015 REKTORA AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 18 września 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/2015 REKTORA AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 18 września 2015 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin staży w ramach projektu Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle nr POKL.04.01.02-00-215/12-00

Regulamin staży w ramach projektu Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle nr POKL.04.01.02-00-215/12-00 Załącznik do decyzji nr 1/2014 Dziekana WIM PW z dnia 07.02.2014 Regulamin staży w ramach projektu Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle nr POKL.04.01.02-00-215/12-00 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I. Zasady ogólne REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. O wyjazd w ramach programu Erasmus + + mogą ubiegać się studenci, którzy: a) są studentami studiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu nr 2/2014 Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia z posiedzenia Senatu w dniu 09.05.2014

Uchwała Senatu nr 2/2014 Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia z posiedzenia Senatu w dniu 09.05.2014 Uchwała Senatu nr 2/2014 Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia z posiedzenia Senatu w dniu 09.05.2014 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016 Na

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./20 o świadczenie usługi edukacyjnej na studiach stacjonarnych

UMOWA nr./20 o świadczenie usługi edukacyjnej na studiach stacjonarnych UMOWA nr./20 o świadczenie usługi edukacyjnej na studiach stacjonarnych Zał. do zawarta w dniu. we Wrocławiu, pomiędzy: POLITECHNIKĄ WROCŁAWSKĄ, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH)

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH) Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 30/12-13 Senatu APS z dnia 20 marca 2013 r. UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH) zawarta w dniu... roku pomiędzy: Akademią

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do umowy o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne

Załącznik nr 2 do umowy o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne 1 z 8 Załącznik nr 2 do umowy o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne 2 z 8 TABELA OPŁAT NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 ZA CO ILE DO KIEDY NR KONTA OPŁATY REKRUTACYJNE JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA

Bardziej szczegółowo

http://www.buwiwm.edu.pl/ http://www.buwiwm.edu.pl/uzn/index.htm - najczęściej zadawane pytania

http://www.buwiwm.edu.pl/ http://www.buwiwm.edu.pl/uzn/index.htm - najczęściej zadawane pytania WITAJ W POLSCE! KAMPANIA NA RZECZ INTEGRACJI OBYWATELI PAŃSTW TRZECICH ZAGRANICZNI STUDENCI W POLSCE Kto może studiować na polskim uniwersytecie? Aby sprawdzić jakich dokumentów potrzebujesz, aby rozpocząć

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 25 lutego 2015

załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 25 lutego 2015 załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 25 lutego 2015 Warunki i tryb rekrutacji na 4-letnie niestacjonarne studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE. 01 242 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 38a Tel./Fax. (0-22) 855-47-58 REGULAMIN OPŁAT

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE. 01 242 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 38a Tel./Fax. (0-22) 855-47-58 REGULAMIN OPŁAT WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE 01 242 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 38a Tel./Fax. (0-22) 855-47-58 REGULAMIN OPŁAT za studiowanie w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb przyjmowania na studia w roku akademickim 2014/2015

Zasady i tryb przyjmowania na studia w roku akademickim 2014/2015 Zasady i tryb przyjmowania na studia w roku akademickim 2014/2015 Ustanowione uchwałą Senatu Uczelni Łazarskiego w Warszawie, zasady i tryb przyjmowania na studia w roku akademickim 2014/2015 określają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW REKTORA. w WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNEJ TWP W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW REKTORA. w WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNEJ TWP W WARSZAWIE Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2012 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 1 października 2012r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW REKTORA w WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNEJ TWP W WARSZAWIE z FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ DLA DOKTORANTÓW

ZASADY PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ DLA DOKTORANTÓW ZASADY PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ DLA DOKTORANTÓW Na podstawie 6 ust. 5 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Rzeszowskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA Strona 1 z 7 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA w roku akademickim 2014/2015 POZNAŃ 2014 Strona 2 z 7 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl

Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Mobilność Edukacyjna rok akademicki 2015/2016 Projekt typu KA1/1-HE (Key Action 1 Higher Education) OGÓLNE ZASADY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia I stopnia na rok akademicki 2015/2016 w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie

Warunki i tryb rekrutacji na studia I stopnia na rok akademicki 2015/2016 w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie Załącznik do uchwały Nr 01/04/2015 Senatu Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia warunków i trybu rekrutacji na studia I stopnia w Wyższej Szkoły Artystycznej

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A 2012/2013

R E K R U T A C J A 2012/2013 R E K R U T A C J A 2012/2013 S T U D I A D O K T O R A N C K I E n a Studia doktoranckie są studiami trzeciego stopnia. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie inżynieria środowiska

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Zarz dzenie nr R 0161/41/ 2010 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Cz stochowie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie wysoko

Zarz dzenie nr R 0161/41/ 2010 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Cz stochowie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie wysoko Zarządzenie nr R 0161/41/ 2010 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA Strona 1 z 5 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA w roku akademickim 2013/2014 POZNAŃ 2013 Strona 2 z 5 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Opłaty za studia I i II stopnia w Sopockiej Szkole Wyższej 1. Czesne

Opłaty za studia I i II stopnia w Sopockiej Szkole Wyższej 1. Czesne Opłaty za studia I i II stopnia w Sopockiej Szkole Wyższej 1. Czesne 1. Czesne jest opłatą za naukę objętą programem studiów w danym roku akademickim i nie obejmuje opłat dodatkowych. 2. Czesne można wnosić:

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2015/2016 1 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 9/2013 Rektora Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 28 maja 2013 r.

Zarządzenie nr 9/2013 Rektora Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 28 maja 2013 r. Zarządzenie nr 9/2013 Rektora Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia zasad rekrutacji i ustalenia opłat za studia licencjackie w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania miejsc w Domach Studenckich dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

REGULAMIN przyznawania miejsc w Domach Studenckich dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego REGULAMIN przyznawania miejsc w Domach Studenckich dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa procedurę przyznawania miejsc oraz zasady zakwaterowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2016/2017

Szczegółowe zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2016/2017 Szczegółowe zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2016/2017 Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne w Akademii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE KANCLERZA Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi z dnia 15 czerwca 2016 roku

ZARZĄDZENIE KANCLERZA Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi z dnia 15 czerwca 2016 roku ZARZĄDZENIE KANCLERZA Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie: Regulaminu opłat- stawki Na podstawie Statutu Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w

Bardziej szczegółowo

w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2013/2014 i inne czynności związane ze studiami w Akademii.

w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2013/2014 i inne czynności związane ze studiami w Akademii. ZARZĄDZENIE NR 60/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 29.07.2013 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2013/2014 i inne czynności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 4 czerwca 2014 r.

Zarządzenie Nr 19/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 4 czerwca 2014 r. Rb-D.0201-1-19/14 Zarządzenie Nr 19/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie zasad podejmowania i odbywania studiów wyższych w Akademii

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA (stacjonarne studia magisterskie, 2-letnie)

WARUNKI I TRYB PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA (stacjonarne studia magisterskie, 2-letnie) WARUNKI I TRYB PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA (stacjonarne studia magisterskie, 2-letnie) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rok akademicki 2009/2010 UWAGA: poniŝej podano najwaŝniejsze

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 256/2015/XXIII z 18 marca 2015 r.

Uchwała Senatu PG nr 256/2015/XXIII z 18 marca 2015 r. Uchwała Senatu PG nr 256/2015/XXIII z 18 marca 2015 r. w sprawie: zmiany Regulaminu studiów podyplomowych. Senat Politechniki Gdańskiej na podstawie 64 ust. 3 i 65 ust. 2 Statutu Politechniki Gdańskiej,

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne w roku akademickim 2013/2014

Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne w roku akademickim 2013/2014 Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne w roku akademickim 2013/2014 I. Warunki rekrutacji na wyjazdy: 1. Przystąpienie do kwalifikacji dotyczącej poziomu znajomości języka

Bardziej szczegółowo

REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015

REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 Zgodnie z 5 Zarządzenia Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA NIESTACJONARNE ANGLOJĘZYCZNE STUDIA DOKTORANCKIE W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA NIESTACJONARNE ANGLOJĘZYCZNE STUDIA DOKTORANCKIE W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK 2015/2016 Załącznik do Uchwały Nr CCCXCVIII /2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2015 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA NIESTACJONARNE ANGLOJĘZYCZNE STUDIA DOKTORANCKIE W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 145 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w zakresie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Regulamin Rekrutacji w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Załącznik nr 1 do uchwały Nr 54/2013/2014 z dnia 20 maja 2014 r. Regulamin Rekrutacji w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji określa

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 1. 1. Rodzaje pomocy materialnej dla studenta wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym... 1. 2.1. Trudna sytuacja materialna...

Wstęp... 1. 1. Rodzaje pomocy materialnej dla studenta wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym... 1. 2.1. Trudna sytuacja materialna... SYSTEM STYPENDIALNY Wstęp... 1 1. Rodzaje pomocy materialnej dla studenta wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym... 1 2.1. Trudna sytuacja materialna... 2 2.2. Orzeczona niepełnosprawność...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25 REKTORA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH im. JANA MATEJKI W KRAKOWIE z dnia 27 czerwca 2011

ZARZĄDZENIE NR 25 REKTORA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH im. JANA MATEJKI W KRAKOWIE z dnia 27 czerwca 2011 ZARZĄDZENIE NR 25 REKTORA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH im. JANA MATEJKI W KRAKOWIE z dnia 27 czerwca 2011 w sprawie : odpłatności wnoszonej przez studentów studiów niestacjonarnych przyjętych na I rok studiów

Bardziej szczegółowo

ze strony Konsulatu we Lwowie Komunikat dla osób ubiegających się o stypendium Fundacji Semper Polonia" po raz kolejny po raz pierwszy UWAGA:

ze strony Konsulatu we Lwowie Komunikat dla osób ubiegających się o stypendium Fundacji Semper Polonia po raz kolejny po raz pierwszy UWAGA: ze strony Konsulatu we Lwowie Komunikat dla osób ubiegających się o stypendium Fundacji Semper Polonia" Kandydaci, którzy ubiegają się o stypendium zobowiązani są do osobistego stawienia się w Konsulacie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych Muzykoterapia. Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie.

Regulamin Studiów Podyplomowych Muzykoterapia. Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie. Regulamin Studiów Podyplomowych Muzykoterapia Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie. 1 Regulamin Studiów Podyplomowych Muzykoterapia Wydział Twórczości, Interpretacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE REKTORA WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI w Warszawie Nr 1/2010/2011 z dnia 12 maja 2010 roku

ZARZĄDZENIE REKTORA WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI w Warszawie Nr 1/2010/2011 z dnia 12 maja 2010 roku ZARZĄDZENIE REKTORA WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI w Warszawie Nr 1/2010/2011 z dnia 12 maja 2010 roku W sprawie wysokości czesnego, opłat dodatkowych, terminów płatności oraz zniżek czesnego

Bardziej szczegółowo

Wysoki poziom kształcenia. Bogata tradycja akademicka

Wysoki poziom kształcenia. Bogata tradycja akademicka STUDIUJ W POLSCE 5 POWODÓW DLA KTÓRYCH WARTO STUDIOWAC W POLSCE 01 02 03 I Wysoki poziom kształcenia Wysoki poziom kształcenia w Polsce jest gwarantowany dzięki stałemu monitorowaniu jakości studiów i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH Katowice, 01.10.2015 r. 1 SPIS TREŚCI: I. Przepisy ogólne..3 II. III. IV. Rekrutacja na studia podyplomowe....5 Prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 października 2006 r. (Dz.U. Nr 190, poz. 1406)

z dnia 12 października 2006 r. (Dz.U. Nr 190, poz. 1406) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-53/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 października 2008 r.

Zarządzenie Nr R-53/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 października 2008 r. Zarządzenie Nr R-53/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów Politechniki Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku

UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 3/WAT/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 3/WAT/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 3/WAT/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzoru umowy zawieranej przez WAT z uczestnikami usług edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne I. Warunki rekrutacji na wyjazdy:

Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne I. Warunki rekrutacji na wyjazdy: Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne I. Warunki rekrutacji na wyjazdy: 1. Przystąpienie do kwalifikacji dotyczącej poziomu znajomości języka obcego, koordynowanej przez

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA I PRAKTYKĘ Z PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA I PRAKTYKĘ Z PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA I PRAKTYKĘ Z PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 Zasady dotyczą działania SM (SMS, SMP) Organem kwalifikującym do programu jest komisja kwalifikująca, zwana

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat za drugi kierunek studiów i za przekroczenie limitu punktów ECTS. Kraków, 17.09.2012 r. mgr Piotr Szumliński Dział Nauczania

Zasady pobierania opłat za drugi kierunek studiów i za przekroczenie limitu punktów ECTS. Kraków, 17.09.2012 r. mgr Piotr Szumliński Dział Nauczania Zasady pobierania opłat za drugi kierunek studiów i za przekroczenie limitu punktów ECTS Kraków, 17.09.2012 r. mgr Piotr Szumliński Dział Nauczania Opłaty za drugi kierunek studiów oraz za przekroczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE. I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 3/XC/2015 Senatu PWSZ w Chełmie w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

Frequently Asked Questions. Poradnik Studenta Pierwszego Roku

Frequently Asked Questions. Poradnik Studenta Pierwszego Roku Frequently Asked Questions Poradnik Studenta Pierwszego Roku 1. Co oznaczają skróty na planie zajęć? Na planie zajęć pojawiają się także następujące skróty: G grupa zajęciowa C grupa ćwiczeniowa L grupa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 16/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku

Uchwała nr 16/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku Uchwała nr 16/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na 4-letnie stacjonarne i niestacjonarne studia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STAŻ ARTYSTYCZNY rok akademicki 2015/2016 INFORMATOR 2015-2016 Spis treści INFORMACJE OGÓLNE... 2 REKRUTACJA NA STAŻ ARTYSTYCZNY INFORMACJE...

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat tryb i warunki zwalniania z całości lub części opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zasady pobierania opłat tryb i warunki zwalniania z całości lub części opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny Załącznik do Uchwały nr 56 /2015 Senatu WUM z dnia 29.06.2015r. Zasady pobierania opłat tryb i warunki zwalniania z całości lub części opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Warszawski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4/05/14 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej z dnia 30 maja 2014 roku

Uchwała nr 4/05/14 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej z dnia 30 maja 2014 roku Uchwała nr 4/05/14 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poziomie kształcenia drugiego stopnia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo