Telekomunikacja satelitarna w zarządzaniu kryzysowym, gospodarce i transporcie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Telekomunikacja satelitarna w zarządzaniu kryzysowym, gospodarce i transporcie."

Transkrypt

1 Telekomunikacja satelitarna w zarządzaniu kryzysowym, gospodarce i transporcie. Telekomunikacja satelitarna w obrocie gospodarczym; Aspekty prawne oraz organizacyjno techniczne wykorzystania technologii satelitarnych w zarządzaniu kryzysowym; TTcomm S.A., Rajmund Leoniak, Dyrektor Sprzedaży i Rozwoju 1

2 TTcomm S.A. operator telekomunikacyjny Infrastruktura - Lokalizacja

3 Użytkowy podział systemów satelitarnych Wąskopasmowe systemy satelitarne kanał transmisyjny do 2 Mbit/s Szerokopasmowe systemy satelitarne kanał transmisyjny powyżej 2 Mbit/s 3

4 Wąskopasmowe systemy satelitarne telefonia satelitarna System Zasięg - Orbita Usługi Iridium - cała kula ziemska LEO - Voice, SMS, data 2,4 kbit/s Globalstar - cała kula ziemska bez okolic podbiegunowych i mórz - LEO Voice, data 9,6 kbit/s Thuraya - Europa, Afryka Płn., Bliski i Środkowy Wschód, Indie GEO - Voice, SMS, data 9,6 kbit/s Inmarsat cała kula ziemska bez okolic podbiegunowych -GEO - Voice, SMS, data 2,4 420 kbit/s ACeS Azja GEO - Voice, SMS, data 9,6 kbit/s 4

5 Przykłady telefonów satelitarnych Źródło: własne Źródło: Wikipedia 5

6 Szerokopasmowe systemy satelitarne Pracujące w pasmie Ka: GHz Pracujące w paśmie Ku: GHz Pracujące w paśmie C: 3,4 4,2 GHz Pracujące w paśmie X: 8 12,5 GHz 6

7 TTcomm S.A. operator telekomunikacyjny Pole antenowe NOC - bezpieczeństwo

8 Szerokopasmowe systemy satelitarne Porównanie sposobu świadczenia usług w pasmie Ka i Ku Pasmo Ku, C, X Pasmo Ka Porównanie sposobu pokrycia obszaru w przypadku świadczenia usług w różnych pasmach 8

9 Rodzaje łączy dostępne w paśmie Ku, C, X TDMA (Time Division Multiple Access - wielodostęp z podziałem czasowym) to technika pozwalająca na dostęp więcej niż jednego użytkownika do medium transmisyjnego. W technice dostęp do medium transmisyjnego podzielony jest w czasie na szczeliny czasowe. Użytkownikowi na potrzeby transmisji przydzielana jest pewna liczba szczelin czasowych. Transmisja danych nie jest więc ciągła. Taki sposób organizacji transmisji ma swoje zalety: - zwiększa efektywność wykorzystania medium transmisyjnego - pozwala na dynamiczny przydział zasobów SCPC (Single Channel Per Carrier pojedynczy kanał z jedną nośną) stosowany w systemach wymagających stałej przepustowości łącza. 9

10 Centrala Firmy VSAT Router Stacja HUB Modem satelitarny LAN Switch VSAT Internet, Dedykowane połączenie naziemne, MPLS Modem satelitarny LAN Switch Schemat transmisji danych poprzez środki łączności satelitarnej System umożliwia jednoczesne korzystanie z łączy typu SCPC jak i TDMA

11 1. Maksymalna i gwarantowana prędkość transmisji dla danej podsieci/stacji/aplikacji 2. Dynamiczny przydział pasma (w przypadku braku transmisji o wyższym priorytecie pasmo jest przypisywane usługom o niższym priorytecie) Głos Aplikacja korporacyjna 3. Identyfikacja, klasyfikacja i priorytetyzacja pakietów 4. Określony procent dostępnego pasma dla każdej klasy usług 5. Wsparcie dla usług (VoIP oraz Video over IP) przez wykorzystanie zaawansowanych mechanizmów QoS 6. Możliwość zapewnienia właściwego poziomu SLA i QoS

12 512 kbps / 128 Kbps Mały zespół 1 Mbps / 256 Kbps Modem idirect Średni zespół Modem idirect 2 Mbps / 512 Kbps With 32 kbps CIR Duży zespół Hub Modem idirect Schemat przydziału łącza o określonej przepustowości w zależności od potrzeb

13

14 Zasadnicze obszary zastosowań telekomunikacji satelitarnej w gospodarce Telemetria - dziedzina telekomunikacji zajmująca się technikami przesyłania wartości pomiarowych na odległość. Telemetria znajduje zastosowanie w wielu działach gospodarki, m.in: do automatycznego zbierania danych potrzebnych do dystrybucji i sprzedaży rozmaitych towarów masowych (gaz, prąd elektryczny, itp.), do zbierania danych o ruchu drogowym, morskim i lotniczym, do zbierania danych naukowych i na potrzeby centrów reagowania kryzysowego - np. danych sejsmologicznych, klimatycznych czy ekologicznych, Oraz do zbierania danych z przebiegu sterowania w systemach automatyki przemysłowej. 14

15 Zasadnicze obszary zastosowań telekomunikacji satelitarnej w gospodarce 1. Budowa rozległych sieci telekomunikacyjnych (zasadniczych i rezerwowych) uruchamiane na potrzeby administracji publicznej i klientów komercyjnych (np. banków) jedynie relacje satelitarne stanowią prawdziwy back-up, gdyż są realizowane za pomocą kompletnie niezależnej infrastruktury. 2. Obronność, bezpieczeństwo państwa oraz bezpieczeństwo i porządek publiczny, 3. Monitoring miast, elementów infrastruktury, 4. Wsparcie środowiska naukowo-badawczego zajmującego się wykorzystaniem technik satelitarnych, np. poprzez zastosowania w telemedycynie, 5. Transmisja na potrzeby stacji telewizyjnych i radiowych (radiodyfuzja), 6. Utrzymanie aplikacji komercyjnych w tym związanych z pozycjonowaniem obiektów (stacjonarnych i będących w ruchu), 7. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, 8. Zarzadzanie i kierowanie w czasie wystąpienia sytuacji szczególnych zagrożeń w tym sytuacji kryzysowych i stanów nadzwyczajnych. 15

16

17 Zarzadzanie i kierowanie w czasie wystąpienia sytuacji szczególnych zagrożeń w tym sytuacji kryzysowych i stanów nadzwyczajnych. Sytuacje szczególnego zagrożenia: a. Sytuacje kryzysowe występują w wyniku: Katastrof naturalnych Awarii technicznych Zakłóceń porządku publicznego Działań terrorystycznych Zagrożenia wojną Zagrożenia bezpieczeństwa obywateli lub konstytucyjnego ustroju państwa b. Stany nadzwyczajne Stan wojenny Stan wyjątkowy Stan klęski żywiołowej c. Bezpośrednie zagrożenia dla infrastruktury przedsiębiorcy telekomunikacyjnego 17

18 Katastrofa naturalna - powódź Historyczne powodzie w Polsce 2013 rok lipiec, Leśna i Miłoszów 2010 rok sierpień, Bogatynia, Leśna i Miłoszów 2010 rok maj/czerwiec Powódź w Europie Środkowej 2009 rok czerwiec, południowe powiaty województwa podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego oraz dolnośląskiego 2008 rok lipiec, południowe powiaty województwa podkarpackiego i małopolskiego 2001 rok lipiec/sierpień dorzecze Wisły w południowej Polsce (zobacz: Powódź w Polsce (2001)) 1998 rok powódź na Bystrzycy Dusznickiej; która dotknęła Duszniki-Zdrój, Szczytną, Polanicę, gminę Kłodzko, 1997 rok tzw. powódź tysiąclecia 1996 rok 1 poł. września dorzecze Olzy Źródło - Wikipedia 18

19 Katastrofa naturalna - powódź Powódź charakteryzuje się dużymi zniszczeniami infrastrukturalnymi w tym również infrastruktury telekomunikacyjnej. Niemożliwe jest wykorzystanie infrastruktury lokalnej (światłowodowej, radioliniowej oraz GSM) przede wszystkim z powodu zalania kanalizacji oraz systemów zasilania (w większości przypadków instalowanych na poziomie ziemi). Systemy kierowania i dowodzenia służbami ratunkowymi można oprzeć praktycznie tylko na dwóch rodzajach środków transmisyjnych: -radiowych, -satelitarnych (z dodanym modułem GSM) Środki satelitarne mogą stanowić własność służb (Samochody Dowodzenia i Łączności PSP) lub telekomunikacyjnych operatorów satelitarnych. 19

20 Zarzadzanie i kierowanie w czasie wystąpienia sytuacji szczególnych zagrożeń w tym sytuacji kryzysowych i stanów nadzwyczajnych. Zasady wykorzystania potencjału operatorów telekomunikacyjnych (w tym satelitarnych) regulują dwa zasadnicze przepisy prawe: -Prawo telekomunikacyjne, dział VIII, art a, -Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2010r. w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń. 20

21 Prawo telekomunikacyjne Nakłada w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych - na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego obowiązek: uwzględnienia możliwości wystąpienia sytuacji szczególnego zagrożenia: Sytuacji kryzysowych, Stanów nadzwyczajnych Bezpośrednich zagrożeń dla infrastruktury przedsiębiorcy. posiadania aktualnych i uzgodnionych planów działania w sytuacjach szczególnych zagrożeń dotyczących w szczególności współpracy z podmiotami i służbami wykonującymi zadania w zakresie ratownictwa, niesienia pomocy ludności, a także zadania na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz z podmiotami właściwymi w sprawach zarządzania kryzysowego. 21

22 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2010r. w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń. Rozporządzenie określa: 1. Rodzaje, zawartość, tryb sporządzenia oraz aktualizacji przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego planu działań Plany lokalne obejmujące obszar powiatu, Plany rejonowe obejmujący obszar części lub całości województwa, Plany ogólne obejmujące obszar kraju. 22

23 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2010r. w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń. Rozporządzenie określa: 2. Organy uzgadniające plany oraz zakres tych uzgodnień, A. Plany ogólne uzgadnia : a. Minister Obrony Narodowej, b. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, c. Minister Spraw Zagranicznych, d. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, e. Minister Sprawiedliwości, f. Minister właściwy do spraw łączności, g. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, h. Szef Agencji Wywiadu, i. Prezes UKE B. Plany rejonowe uzgadnia: a. Minister właściwy do spraw łączności, b. Prezes UKE c. właściwy wojewoda, 23

24 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2010r. w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń. Rozporządzenie określa: 3. Rodzaje przedsiębiorców obowiązanych do uzgadniania zawartości planów. Plan ogólny dla całego kraju i plan rejonowy sporządza przedsiębiorca telekomunikacyjny, o którym mowa w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo obronnym (Dz. U. Nr 214, poz. 1571) dla którego organem organizującym i nadzorującym wykonywanie zdań na rzecz obronności państwa jest minister właściwy do spraw łączności. 24

25

26 Dziękuję 26

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA SZKIELETU SIECI SZEROKOPASMOWEJ

KONCEPCJA TECHNICZNA SZKIELETU SIECI SZEROKOPASMOWEJ KONCEPCJA TECHNICZNA SZKIELETU SIECI SZEROKOPASMOWEJ Nazwa zadania: Inwestor: Opracowanie koncepcji wdrożenia sieci teleinformatycznej dla potrzeb gminy, oraz przedstawienie w formie opisowej zasady działania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Zakład Sieci (Z - 2) Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr 02 30 001 1 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM).

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM). Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu Internet dla Mazowsza (IDM). 1. Opis ogólny projektu skrócona wersja Projekt Internet Dla Mazowsza (IDM) zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego Warszawa, 2013 1 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego 1. Wstęp 2 2. Wykaz skrótów 3 3. Cel i

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6 2.1. DEFINICJA MONITORINGU PRZYJĘTA W RAPORCIE 6 2.2. TECHNOLOGIE STOSOWANE OBECNIE W MONITORINGU 9 2.3. MONITORING SYGNAŁÓW ALARMOWYCH Z OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Teleinformatyczna Państwa

Infrastruktura Teleinformatyczna Państwa Zakład Zastosowań Technik Łączności Elektronicznej (Z 10) Infrastruktura Teleinformatyczna Państwa Praca nr: 10300038 Warszawa, grudzień 2008 Infrastruktura teleinformatyczna państwa Wniosek nr 1004/08

Bardziej szczegółowo

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zakład Sieci (Z 2) Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zadanie 2 Koncepcja zastosowania konwergentnej platformy komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości wykorzystania łączności satelitarnej jako segmentu hiperkomórek satelitarnych systemów GSM/3G/4G

Analiza możliwości wykorzystania łączności satelitarnej jako segmentu hiperkomórek satelitarnych systemów GSM/3G/4G Zakład Radiokomunikacji Morskiej w Gdańsku (Z-8) Analiza możliwości wykorzystania łączności satelitarnej jako segmentu hiperkomórek satelitarnych systemów GSM/3G/4G Praca nr 08300039 Gdańsk, grudzień 2009

Bardziej szczegółowo

Usługi Oferujemy kompleksową obsługę przy projektowaniu, budowie i eksploatacji sieci transmisji danych w wielu dostępnych technologiach, zarówno

Usługi Oferujemy kompleksową obsługę przy projektowaniu, budowie i eksploatacji sieci transmisji danych w wielu dostępnych technologiach, zarówno Usługi Oferujemy kompleksową obsługę przy projektowaniu, budowie i eksploatacji sieci transmisji danych w wielu dostępnych technologiach, zarówno sieci światłowodowych, miedzianych jak i radiowych. Naszą

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020

STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020 STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020 Kielce 2007 Opracował zespół w składzie: Dr hab. Małgorzata Suchańska Dr inż. Zbigniew Sender Mgr inż Zygmunt Mazur Spis treści:

Bardziej szczegółowo

(Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny)

(Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny) KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.6.2011 DECYZJA KOMISJI z dnia 22 czerwca 2011 r. dotycząca postępowania przewidzianego w art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (COMP/39.525 Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel Zakład Sieci Z-2 Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel 02.30.002.7 Warszawa, grudzień 2007 2 Praca nr 02.30.002.7 Metody wspomagania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy. Art. 1.

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/134 1. Ustawa określa: USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _ DZIAŁ I Postanowienia ogólne Rozdział 1 Zakres ustawy Art. 1. 1) zasady wykonywania i kontroli działalności

Bardziej szczegółowo

Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną

Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną zrealizowanymi w 2011 r. i planowanymi w 2012 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA KONCEPCJA I ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE DLA PROJEKTU PN.: SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: POWIAT MIKOŁOWSKI ORAZ GMINY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800 USTAWA. z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) DZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Rozdział 1.

Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800 USTAWA. z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) DZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/221 Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800 USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) DZIAŁ I Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827, 1198. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2004.171.1800 2005.01.01 zm. Dz.U.2004.273.2703 2005.09.01 zm. Dz.U.2005.163.1362 2006.01.14 zm. Dz.U.2005.267.2258 2006.01.25 zm.

Dz.U.2004.171.1800 2005.01.01 zm. Dz.U.2004.273.2703 2005.09.01 zm. Dz.U.2005.163.1362 2006.01.14 zm. Dz.U.2005.267.2258 2006.01.25 zm. Dz.U.2004.171.1800 2005.01.01 zm. Dz.U.2004.273.2703 2005.09.01 zm. Dz.U.2005.163.1362 2006.01.14 zm. Dz.U.2005.267.2258 2006.01.25 zm. Dz.U.2006.12.66 2006.02.09 zm. Dz.U.2006.12.66 2006.07.24 zm. Dz.U.2006.104.708

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie zapewnienia dostępu hurtowego do dostępowych sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach I osi POPC projekt do konsultacji

Wytyczne w sprawie zapewnienia dostępu hurtowego do dostępowych sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach I osi POPC projekt do konsultacji Wytyczne w sprawie zapewnienia dostępu hurtowego do dostępowych sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach I osi POPC projekt do konsultacji Warszawa, czerwiec 2015 r. 2 SPIS TREŚCI Słownik pojęć

Bardziej szczegółowo

Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej. Cel projektu ŚRSS

Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej. Cel projektu ŚRSS Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej Cel projektu ŚRSS Bezpośrednim celem realizowanego projektu jest stworzenie na terenie Województwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1)_. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1)_. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/169 USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1)_ DZIAŁ I Postanowienia ogólne Rozdział 1 Zakres ustawy Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady wykonywania i kontroli działalności

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa Wyciąg Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE (aktualizacja marzec 2013 r.) Aktualizacja opracowana przez Inżyniera Kontraktu na podstawie Studium Wykonalności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Koncepcja Realizacji Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej

Szczegółowa Koncepcja Realizacji Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej Szczegółowa Koncepcja Realizacji Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej Wyciąg z koncepcji oraz aktualizacji inwentaryzacji do celów konsultacji Listopad 2010 r. Strona 1 z 240 Spis treści 1 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/136 USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _ DZIAŁ I Postanowienia ogólne Rozdział 1 Zakres ustawy Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady wykonywania i kontroli działalności

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA I ANALIZA

IDENTYFIKACJA I ANALIZA Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach projektu Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Analiza formalnych uwarunkowań wykorzystania systemu Galileo na potrzeby usług teleinformatycznych

Analiza formalnych uwarunkowań wykorzystania systemu Galileo na potrzeby usług teleinformatycznych Zakład Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych (Z-11) Analiza formalnych uwarunkowań wykorzystania systemu Galileo na potrzeby usług teleinformatycznych Praca nr 11300038 Warszawa, grudzień 2008 1 Analiza

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

C G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022. - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r.

C G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022. - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. C A I L P G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022 - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. - SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Streszczenie...

Bardziej szczegółowo