IV Europejskie Forum Młodych Rolników Łódzkie 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IV Europejskie Forum Młodych Rolników Łódzkie 2012"

Transkrypt

1 IV Europejskie Forum Młodych Rolników Łódzkie 2012 Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku Termin: listopada 2012 Miejsce: Hotel Wodnik, Słok k/bełchatowa. Organizator: Województwo Łódzkie Patronat Honorowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Patroni medialni: Telewizja Polska S.A. Oddział w Łodzi, Radio Łódź, Polska Agencja Prasowa, Dziennik Łódzki, Top Agrar Cel inicjatywy: Wydarzenie skierowane jest do młodych rolników z Polski oraz innych krajów Europy i ma na celu umożliwienie wymiany doświadczeń i nawiązanie kontaktów branżowych. W czasie trwania Forum odbywać się będą prelekcje, wykłady i panele dyskusyjne, podczas których uczestnicy będą mogli pogłębić wiedzę dotyczącą Wspólnej Polityki Rolnej i zapoznać się z nowymi możliwościami, jakie dają mechanizmy wspólnotowe. Skuteczność WPR po roku 2013 wymaga zapewnienia odpowiedniego finansowania ze wspólnego budżetu Unii. Jako że jest to jedyna polityka, która tak mocno łączy ze sobą sferę ekonomiczną i społeczną oraz wpływa na funkcjonowanie nie tylko rolników, ale wszystkich mieszkańców obszarów wiejskich, musi mieć solidne oparcie finansowe, o kształcie którego chcą również decydować młodzi rolnicy. Historia projektu: : Europa inwestująca w obszary wiejskie.

2 Europejskie Forum Młodych Rolników to cykliczna inicjatywa organizowana przez Województwo Łódzkie po raz czwarty (rok 2005, 2008, 2010 i 2012). Rolniczy charakter regionu łódzkiego oraz kluczowe znaczenie rolnictwa dla rozwoju całej Polski i Europy sprawia, że dyskusja na temat przyszłości polityki rolnej nabiera coraz większego znaczenia. Poprzednie edycje inicjatywy otworzyły przed młodymi rolnikami nowe możliwości zdobycia cennej wiedzy, przydatnej w ich codziennej pracy zawodowej i były płaszczyzną wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Agenda 19 listopada 2012 (poniedziałek) Do Przyjazd uczestników IV EFMR Oficjalne otwarcie IV Europejskie Forum Młodych Rolników Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Marek Mazur, Wystąpienia gości oficjalnych. Prowadzenie K. Karman Wykład inauguracyjny Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r.; Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata MRiRW, Waldemar Guba, Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej MRiRW Jaka polityka rolna w UE Joris Baecke, Prezydent CEJA Obiad i zakwaterowanie uczestników Rolniczy Okrągły Stół z udziałem europarlamentarzystów, posłów, senatorów Ziemi Łódzkiej Doświadczenia Polski w kontekście planowania na lata prowadzenie K. Karman Kolacja 20 listopada 2012 (wtorek) Śniadanie Warsztaty w 4 przebiegających równocześnie grupach tematycznych : Europa inwestująca w obszary wiejskie.

3 W tym: Przerwa kawowa Obiad Przerwa kawowa Kolacja I Grupa Płatności bezpośrednie dla rolników Wspólnotowe płatności bezpośrednie są instrumentem WPR, odpowiedzialnym za: rekompensowanie kosztów związanych z wypełnianiem wymogów wspólnotowych związanych z realizacją pozaprodukcyjnych celów publicznych, utrzymanie użytków rolnych w dobrej kulturze rolnej, zgodnej z wymogami środowiska, oraz zapewnienie równych warunków konkurencji w ramach jednolitego rynku rolno-żywnościowego. Przedmiotem dyskusji będą: Pułapy wsparcia (koperty krajowe) Aktywny rolnik Minimalne wymogi dotyczące otrzymywania płatności bezpośrednich Stopniowe zmniejszanie i ograniczenie płatności (capping) Elastyczność między filarami Płatność podstawowa Płatność prośrodowiskowa Płatność z tytułu obszarów o ograniczeniach naturalnych Płatność dla młodych rolników Dobrowolna płatność powiązana z produkcją System dla małych gospodarstw rolnych Beneficjenci: młodzi rolnicy leaderzy lokalnych społeczności (sołtysi, działacze organizacji). Prelegenci: - Artur Ławniczak Burmistrz Szadku, były Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ekspert w dziedzinie Wspólnej Polityki Rolnej. - Bożena Szuster Maliszewska Przedstawiciel Związku Młodzieży Wiejskiej, ekspert w zakresie działań osi I PROW Założenia reformy WPR po 2013 r. - propozycje legislacyjne Komisji Europejskiej : Europa inwestująca w obszary wiejskie.

4 Wykładowca: Artur Ławniczak, Bożena Szuster Maliszewska Kierunek zmian w instrumentach WPR płatności bezpośrednie I część Pułapy wsparcia, minimalne wymogi dotyczące otrzymywania płatności bezpośrednich. Stopniowe zmniejszanie i ograniczenie płatności. Wykładowca: Artur Ławniczak Kierunek zmian w instrumentach WPR płatności bezpośrednie II część Płatność podstawowa, płatność prośrodowiskowa, płatność z tytułu obszarów o ograniczeniach naturalnych Wykładowca: Bożena Szuster Maliszewska Propozycje wsparcia młodych rolników i systemu wsarcia dla małych gospodarstw rolnych Wykładowca: Artur Ławniczak ; Bożena Szuster Maliszewska II Grupa Sprzedaż bezpośrednia, działalność marginalna, lokalna i ograniczona. Poprawa konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Podstawowe przepisy dotyczące jakości i bezpieczeństwa żywności. Beneficjenci: młodzi rolnicy. Prelegenci: - Magdalena Bartosińska MRiRW, Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, Wydział Bezpieczeństwa i Higieny. - Beata Bartodziejska Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno Spożywczego, Oddział Chłodnictwa i Jakości Żywienia w Łodzi. : Europa inwestująca w obszary wiejskie.

5 Jakość i bezpieczeństwo żywności w świetle obowiązujących w Polsce regulacji prawnych. Prawo żywnościowe w Polsce, UE i na świecie. Wykładowca: dr Beata Bartodziejska Systemy zarządzania GMP, GHP, HACCP, Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006r. Nr 171, poz. 1225) najważniejsze zagadnienia, Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych System HACCP jako narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa żywności Wykładowca: dr Joanna Królasik podstawowe pojęcia i definicje systemu HACCP; warunki wstępne wdrażania systemu HACCP; zasady i etapy wdrażania systemu HACCP; wymagania i korzyści wynikające z wdrożenia systemu GMP/GHP i HACCP Bezpieczeństwo zdrowotne i jakość żywności I część Wykładowca: dr Beata Paziak-Domańska Patogeny bakteryjne jako główny czynnik wpływający na bezpieczeństwo zdrowotne żywności; mycie i dezynfekcja w przemyśle spożywczym; chemiczne zanieczyszczenia żywności; monitoring higieny środowiska produkcji; wymagania mikrobiologiczne dla żywności w świetle Rozporządzenia Komisji (WE) NR 2073/ Bezpieczeństwo zdrowotne i jakość żywności II część Nowoczesne technologie w przechowywaniu żywności Wykładowca: dr inż. Joanna Markowska Działalność marginalna, lokalna i ograniczona. Szanse rozwoju małych i średnich gospodarstw rolnych. Wykładowca: Magdalena Bartosińska - Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, MRiRW. : Europa inwestująca w obszary wiejskie.

6 III Grupa Organizację rynków owoców i warzyw Przedstawienie podstaw siatki bezpieczeństwa stabilizującej funkcjonowanie rynków owoców i warzyw, obejmujących następujące zagadnienia: Dopłaty w sektorze owoców i warzyw Organizacje i zrzeszenia producentów, organizacje międzybranżowe oraz przepisy dotyczące konkurencji Refundacje wywozowe Środki wyjątkowe oraz rezerwa przeznaczona na sytuacje kryzysowe w sektorze rolnym Beneficjenci: młodzi rolnicy Prelegenci: MRiRW, Instytut Ogrodnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Kanały dystrybucji owoców i warzyw w Polsce i UE. Wykładowca: Dr Grzegorz Klimek Instytut Ogrodnictwa Aktualne uwarunkowania prawne związane z organizacją i funkcjonowaniem grup producentów owoców i warzyw. Wykładowcy: przedstawiciele Departamentu Rynków Rolnych - MRiRW Warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej. Wykładowcy: przedstawiciele ARiMR Współpraca między producentami (grupami producentów) a zakładami przetwórstwa rolno - spożywczego. Wykładowcy: przedstawiciele działających grup producentów IV Grupa Akwakultura szansą rozwoju obszarów wiejskich. : Europa inwestująca w obszary wiejskie.

7 Omówiona zostanie tematyka dotycząca: Akwakultura szansą dla aktywnych. Nowe możliwości produkcji w gospodarstwach rolnych chów ryb w obiegach recyrkulowanych Możliwości skorzystania z programów pomocowych UE Prowadzący: Dr Zbigniew Kaczkowski Katedra Ekologii Stosowanej, Uniwersytet Łódzki Krótka charakterystyka akwakultury: przegląd podstawowych kierunków produkcji dr Zbigniew Kaczkowski, Uniwersytet Łódzki Prawne i administracyjne uwarunkowania budowy stawów hodowlanych dr Tomasz Czarkowski, Główny Specjalista ds. Rybactwa Warmińsko- Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie Zasady budowy stawów hodowlanych: podstawowe informacje techniczne i eksploatacyjne dr Tomasz Czarkowski, Główny Specjalista ds. Rybactwa Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie Akwakultura w stawach ziemnych - podstawowe uwarunkowania produkcji, przegląd podstawowych gatunków hodowlanych dr Zbigniew Kaczkowski, Uniwersytet Łódzki Akwakultura ryb łososiowatych - podstawowe uwarunkowania produkcji mgr inż. Sebastian Ratajski, Uniwersytet Łódzki Akwakultura pod dachem chów ryb w systemach recyrkulowanych przedstawiciel firmy branży akwakultury Akwaponika alternatywa dla hodowli ryb przedstawiciel firmy branży akwakultury Możliwości skorzystania z programów pomocowych UE MRiRW Janusz Wrona Z-ca Dyrektora Departamentu Rybołówstwa Śniadanie 21 listopada 2012 (środa) Podsumowanie IV Europejskiego Forum Młodych Rolników od Wykwaterowanie i wyjazd uczestników : Europa inwestująca w obszary wiejskie.

8 Uczestnicy (ok. 250 osób): przedstawiciele organów Unii Europejskiej, przedstawiciele COPA/COGECA i CEJA, eurodeputowani, Senatorowie i Posłowie Ziemi Łódzkiej, przedstawiciele Rządu RP, przedstawiciele instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, młodzi rolnicy z Województwa Łódzkiego (około 100 osób), w szczególności rolnicy osiągający najlepsze wyniki produkcyjne i hodowlane, właściciele rozwojowych gospodarstw rolnych oraz liderzy lokalnych społeczności wiejskich. : Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2007 roku 1 Załącznik do Uchwały Nr V/28/2008 Walnego Zgromadzenia W-MIR z dnia 30.06. 2008 r. Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2007 roku Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby

Bardziej szczegółowo

Skuteczny sposób na bobry

Skuteczny sposób na bobry NR 2 (58) luty 2011 r. M IESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH Zdaniem prezesa KRIR Rolniku Nie zmarnuj danej Ci szanszy Czytaj na stronie 2 Czy warto inwestować w maszyny rolnicze? Odpowiada Michał

Bardziej szczegółowo

Model doradztwa rolniczego w Polsce na tle rozwiązań przyjętych w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej

Model doradztwa rolniczego w Polsce na tle rozwiązań przyjętych w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej FUNDACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa http://www.fapa.org.pl/saepr e-mail: saepr@fapa.org.pl

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Pomoc dla małych gospodarstw rolnych w Polsce w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, sierpień 2013 rok. 1 I. Wstęp W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 POLSKA Informacja do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 Dokument przyjęty przez Komitet Integracji Europejskiej 27 czerwca 2001 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski

Bardziej szczegółowo

Programy pomocy dla rolnictwa 1990-2002

Programy pomocy dla rolnictwa 1990-2002 Programy pomocy dla rolnictwa 1990-2002 Wsparcie Unii Europejskiej dla przemian w sektorze rolno-żywnościowym i w obszarach wiejskich w Polsce w okresie przedakcesyjnym Warszawa 2002 r. Autor: Zespół Fundacji

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INWESTYCJI W GOSPODARSWACH ROLNYCH W POLSCE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

FINANSOWANIE INWESTYCJI W GOSPODARSWACH ROLNYCH W POLSCE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO УДК 339.92:339.7 B. Milewski, J. Skudlarski, S. Zając FINANSOWANIE INWESTYCJI W GOSPODARSWACH ROLNYCH W POLSCE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Celem podjętych

Bardziej szczegółowo

Relacja z 30 Konferencji Dyrektorów Agencji Płatniczych

Relacja z 30 Konferencji Dyrektorów Agencji Płatniczych Relacja z 30 Konferencji Dyrektorów Agencji Płatniczych W dniach 21-23 września 2011 r. w ramach Przewodnictwa Polski w Radzie UE w Sopocie odbyła się 30. Konferencja Dyrektorów Agencji Płatniczych UE.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.pl Spis treści Wstęp... 3 1. Informacje ogólne... 5 2. Działalność

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 14.7.2011 KOM(2011) 436 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 14.7.2011 KOM(2011) 436 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.7.2011 KOM(2011) 436 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA w sprawie działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących produktów rolnych: strategia o dużej europejskiej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014-2020)

Program Operacyjny Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014-2020) Departament Rybołówstwa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi PROJEKT Program Operacyjny Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014-2020) współfinansowany ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 4. 4 6.07.2008 Chałupy

Szkolenie 4. 4 6.07.2008 Chałupy Szkolenie 4 4 6.07.2008 Chałupy Rozwój zrównoważony w sektorze rybołówstwa morskiego integracja korzyści ekonomicznych, społecznych i przyrodniczych. Racjonalna gospodarka i poprawa efektywności sektora

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający:

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający: Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4 Raport Końcowy Zamawiający: MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wspólna 30 00-930 Warszawa KONSORCJUM PROJEKTOWE: Instytut

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2011 roku. Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2011 roku. Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Załącznik do Uchwały Nr V / 19 /2012 Walnego Zgromadzenia W-MIR z dnia 5 czerwca 2012 r. Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2011 roku Zarząd Warmińsko-Mazurskiej

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK AGENCJA RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK Opracowano w Departamencie Programowania i Sprawozdawczości Warszawa

Bardziej szczegółowo

listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3

listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3 ECHO ZACHODNIOPOMORSKIEJ WSI listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3 Zachodniopomorska Izba Rolnicza Prezes Izby: Julian Sierpiński Wiceprezes Izby:

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI Dla Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (ZGODNIE Z ART. 47 ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 498/2007)

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PROJEKT Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich WARSZAWA, WRZESIEŃ 2005 ROK 1 Spis treści: 1. Diagnoza sytuacji

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Przepisy prawa polskiego w zakresie turystyki, hoteli i restauracji po przystąpieniu Polski do UE

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Przepisy prawa polskiego w zakresie turystyki, hoteli i restauracji po przystąpieniu Polski do UE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Przepisy prawa polskiego w zakresie turystyki, hoteli i restauracji po przystąpieniu Polski do UE Opracowanie Anna Hutyra, Centrum Euro Info Gdańsk, 2003 Aktualizacja:

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE WARSZAWA, MAJ 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolskie Targi Innowacji KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolski Festiwal Innowacji 8-12 października 2012 www.imalopolska.eu Patronat

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) 24 stycznia 2014 r. 1 1 OPIS TERYTORIUM... 5 1.1 OBSZAR GEOGRAFICZNY OBJĘTY PROGRAMEM... 5 1.2

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2011. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Czerwiec 2011. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Benchmarking instytucji i struktur wspierających działalność małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach naturalnych Czerwiec 2011 Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Projekt

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo