Raport Sprawozdanie klasyfikacyjne z zachowania ogniowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport 61751 Sprawozdanie klasyfikacyjne z zachowania ogniowego"

Transkrypt

1 Raport Sprawozdanie klasyfikacyjne z zachowania ogniowego Wnioskodawca Znak klienta PEMATEX Handels GmbH Finkengang Linz/Puchenau ÖSTERREICH Zlecenie Klasyfikacja zachowania ogniowego wg EN Sprawdzany materiał Okładzina podłogowa Concept Floor Design Badanej próbce nadano anonimowość do celów laboratoryjnych. Szczegółowy wykaz wzorów znajduje się w dokumencie. Egzemplarze i podpisy Liczba stron: 6 Oryginał / Wiedeń / mp/kk UpowaŜniona do podpisu DI (FH) Angelika Hönecke Technik Bauen und Wohnen Ing. Hannes Vittek ST 18 /

2 Raport /6 Spis treści 1 Zlecenie Chronologia zlecenia Wstęp Dane klasyfikowanego produktu budowlanego Rodzaj i zakres zastosowania Opis grupy produktów budowlanych Podstawy klasyfikacji Sprawozdanie z badań Wyniki badań Klasyfikacja i zakres zastosowań Wzorzec Klasyfikacja Zakres stosowania Ograniczenia Termin waŝności OstrzeŜenie Uwagi Zlecenie 1.1 Chronologia zlecenia Data Wpływ Zlecenie Klasyfikacja zachowania ogniowego wg EN

3 Raport /6 1 Wstęp Niniejsze sprawozdanie klasyfikacyjne definiuje klasyfikację, która została przyznana okładzinie podłogowej Concept Floor Design Bodenbelag" w procedurze zgodnej z EN Dane klasyfikowanego produktu budowlanego 2.1 Rodzaj i zakres zastosowania Grupa produktu Concept Floor Design Bodenbelag" została zdefiniowana jako okładzina podłogowa, klasyfikacja dotyczy zastosowania wg Punkt Opis grupy produktów budowlanych Grupa produktu Concept Floor Design Bodenbelag" została zdefiniowana wg EN następująco: Rodzaj Heterogeniczne okładziny podłogowej PCV wg EN 649 Właściwości powierzchni zewnętrznej Struktura powierzchni Forma dostawcza Nie transparentna i transparentna Równa lub lekko tłoczona Pasy i płytki CięŜar całkowity 5050 g/m 2 do 5480 g/m 2 Grubość całkowita: Grubość warstwy uŝytkowej: od 3,0 mm do 3,1 mm ok. 0,40 mm Wnioskodawca sprawozdania klasyfikacyjnego gwarantuje dotrzymanie postanowień dyrektywy tworzenia grup produktów wg EN oraz dyrektywy o specyfikacji produktów wg EN Podstawy klasyfikacji 3.1 Sprawozdanie z badań Laboratorium badawcze ÖTI Nr sprawozdania Data wystawienia Wnioskodawca PEMATEX Handels GmbH Postępowanie kontrolne EN ISO i EN ISO Akredytacja jako instytut badawczo kontrolny Jednostka notyfikacyjna 0534 BMWA ZI /347-1/12/02, OlB-l /99-008, OIB /99-013

4 Raport /6 3.2 Wyniki badań Zgodnie z EN 14041przeprowadza się badania dla danych najcięŝszych/najgrubszych i najlŝejszych/najcieńszych jakości, dla których naleŝy przeprowadzić pełną serię badań w najbardziej niekorzystnych warunkach. Klasyfikacja wynika z najbardziej niekorzystnych warunków ( Concept Floor Design Bodenbelag"). Zapalność, EN ISO Wynik badań (wartość średnia) Liczba prób Rozprzestrzenianie płomieni < 150 mm tak 3 Zachowanie ogniowe, EN ISO Krytyczny strumień cieplny 6,3 kw/m 2 3 Integralna wartość wytwarzania dymu 265 %.min 3 4 Klasyfikacja i zakres zastosowań 4.1 Wzorzec Klasyfikacja została wykonana zgodnie z EN , punkt 11 i punkt Klasyfikacja Na podstawie wyników przeprowadzonych badań grupa produktów Concept Floor Design Bodenbelag" sklasyfikowana następująco. Zachowanie ogniowe Wytwarzanie dymu C fl s1 Prezentacja klasyfikacji C fl - s1 4,3 Zakres zastosowania Klasyfikacja dotyczy grupy produktów opisanych w punkcie 3 w poniŝej określonych warunkach. Cel zastosowania: PodłoŜe Sposób mocowania: Poziomo ułoŝona okładzina podłogowa w postaci płytek i planek PodłoŜa klas Euro A1 fl lub A2 fl o gęstości objętościowej min kg/m 3 nie klejone lub klejone

5 Raport /6 5 Ograniczenia 5.1 Termin waŝności Niniejszy raport jest waŝny do maja OstrzeŜenie Niniejszy dokument nie jest certyfikatem ani homologacją. Zastępcza ocena do stosowania w Austrii Na podstawie warunków wymagań nie jest moŝliwe jednoznaczne przyporządkowanie austriackiej klasyfikacji ogniowej do klasy europejskiej, w związku z czym wymagana jest obszerna procedura klasyfikacyjna. Niniejsza ocena zastępcza opiera się na wewnętrznych doświadczeniach instytutu i naleŝy ją rozumieć jako stanowisko pomocnicze, które ma wskazać do jakiej europejskiej klasy moŝna zakwalifikować produkt budowlany na podstawie norm austriackich. Ocena zastępcza powstała na podstawie następujących dokumentów: Raport kontroli nr: Laboratorium badawcze: ÖTI Data wystawienia: Klasyfikacja ogniowa wg EN : C fl s1 Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz europejskiej klasyfikacji ogniowej, na podstawie wycofanych norm austriackich ÖNORM B 3810 i ÖNORM B 3800/1 grupa produktów Concept Floor Design Bodenbelag" odpowiada następującej, byłej austriackiej klasyfikacji ogniowej. Klasa palności: Klasa tworzenia dymu: B1 - trudnopalne Q1 słabo dymiące Uwaga: Klasyfikacja ogniowa dotyczy tylko warunków stosowania, które zostały uwzględnione w sprawozdaniu z kontroli lub raporcie klasyfikacji

6 Raport /6 6 Uwagi Wzór Jeśli w formie pisemnej nie postanowiono inaczej, nie ma konieczności przeprowadzania bez zniszczenia, a przekazane próbki przechodzą na własność OTI, który jest równieŝ uprawniony do samodzielnego decydowania o ich składowaniu lub utylizacji. Zarządzanie jakością i akredytacja Niniejsze wydanie stanowi odpis z raportu 52130, datowanego Wszystkie świadczenia podlegają systemowi zarządzania jakością wg EN ISO OTI posiada akredytację na róŝne badania od kilku organizacji oraz notyfikację jako jednostka kontrolna 0534 w róŝnych zakresach. (http://ec.europa.eu/enterdrise/newaddroach/nando/). Akredytacja instytucji kontrolnej przez BMWA miała ostatnio miejsce na podstawie AZ /0655-1/12/2008 (poszczególne procedury badawcze są oznakowane logo jednostki kontrolnej), akredytacja kontroli i nadzoru produktów budowlanych przez Austriacki Instytut Techniki Budowlanej. Szczegóły i kolejne akredytacje udostępniamy na zapytanie bądź na stronie Opracowanie WaŜne opracowanie jest przygotowywane z oryginalnymi podpisami w formie papierowej. Jako referencja oraz do celów dokumentacyjnych moŝe zostać przygotowany duplikat w pliku PDF. Informacja o duplikatach i tłumaczeniach jest zawarta na okładce. Wskazówki dotyczące Copyright i przetwarzania Wszelkie nie posiadające autoryzacji jednostki raportującej zmiany i uzupełnienia oraz fałszerstwa raportu będą ścigane tak z powództwa cywilnego, jak i karnego. W szczególności na podstawie obowiązujących postanowień ABGB, UrhG, UWG, jak równieŝ kodeksu karnego. Raporty podlegają międzynarodowemu prawu wydawniczemu. W szczególności publikacje takŝe fragmentów / oraz wskazania jednostek kontroli w celach reklamowych wymagają w kaŝdym przypadku pisemnej zgody OTI - Instytutu Ekologii, Techniki i Innowacji z prawem do odwołania. Bez wyraźnej zgody raporty mogą być reprodukowane wyłącznie w pełnej formie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE, BRANśA BUDOWLANA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE, BRANśA BUDOWLANA Str. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE, BRANśA BUDOWLANA Remont hali warsztatowej MZK Piła z przebudową kanałów naprawczych Piła ul. Łączna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. MIŃSK MAZOWIECKI Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 45212222-8 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PR-II Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH INSTRUKTAśU

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH INSTRUKTAśU SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH INSTRUKTAśU 04 03 02 01 00 MGE / 07.12.2010 MRO / 07.12.2010 Rew. Nr Autor Data / Podpis Projektant Sprawdził I zatwierdził Data / Podpis Zamawiający M+W Process Industries

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONT POMIESZCZEŃ W HALI GARAśOWEJ WRAZ Z PODCIENIEM WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU KOD CPV 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

POLSKA NORMA. Wymagania. PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001. Systemy zarządzania jakością. Polski Komitet Normalizacyjny

POLSKA NORMA. Wymagania. PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001. Systemy zarządzania jakością. Polski Komitet Normalizacyjny POLSKA NORMA Polski Komitet Normalizacyjny PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001 Systemy zarządzania jakością Wymagania Quality management systems - Requirements śadna część niniejszej normy nie moŝe być przedrukowywana

Bardziej szczegółowo

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap.

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. SPECYFIIKACJA TECHNIICZNA OBIEKT: Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. ADRES: Gmina Gołdap, działki o numerach geodezyjnych: Obręb Główka: 171/27; 18/4; 168/20; 171/26; 27; 25; 16/1; 15/3; 26/6;

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAPROJEKTOWANIE, INSTALACJĘ ORAZ WDROśENIE INFORMATYCZNEGO SYSTEMU FINANSOWO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OBIEKT: Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Krzemianka-Prudziszki, Gmina Jeleniewo Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Szelment-Leszczewo-Suchodoły-Prudziszki-Suwałki, Gmina Jeleniewo,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(1)10/2007 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/9(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 31 marca

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa

CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy CNBOP-PIB-0025 Wydanie 1, Luty 2015 CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa Zakładowa Kontroli

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 387 000 EURO DLA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/1/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST) generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 048 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4 2 6 8 1 0 E atelier_xxi@wp.pl

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW

MINISTERSTWO FINANSÓW MINISTERSTWO FINANSÓW Departament Rozwoju Systemów Informatycznych 00-916 Warszawa ul. Świętokrzyska 12 tel. (22) 694-31-06 fax (22) 694 52 68 www.mf.gov.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: TZ/370/15/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę kwartalnych testów penetracyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/57/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o. Plac Solny 20 Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail: poczta@dekra-certification.pl www.dekra-certification.com.pl Spis treści: PRZEDMOWA... 2 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (0 22) 57 96 67,167, 168, (0 22) 825 52 29, fax: (0 22) 57 96 295 INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE ESTIMA * BIURO USLUG KOSZTORYSOWYCH Leszek Rosiński 05-220 Zielonka ul. Niecala 3 tel. 771-23-18 ; Tel. kom. 602714407 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/69 USTAWA z dnia 20 maja 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679. o wyrobach medycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady

Bardziej szczegółowo