POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI"

Transkrypt

1 POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION :A Sygnatariusz EA MLA EA MLA Signatory CERTYFIKAT AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO ACCREDITATION CERTIFICATE OF TESTING LABORATORY Nr AB 099 Potwierdza si, ze: / This is to confirm that:,,metrotest" Sp. z o. o. ul. Stoczniowa 2, Elblag speinia wymagania normy PN-EN ISO/I EC 17025:2005 meets requirements of the PN-EN ISO/IEC 17025:2005 standard Akredytowana dziatalnosc jest okreslona w Zakresie Akredytacji Nr AB 099 Accredited activity is defined in the Scope of Accreditation No AB 099 Akredytacja pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania wymagari jednostki akredytuj^cej okreslonych w kontrakcie Nr AB 099 This accreditation remains in force provided the Laboratory observes the requirements of Accreditation Body defined in the Contract No AB 099 Certyfikat akredytacji wazny do dnia r. The certificate of accreditation is valid until Akredytacji udzielono dnia r. Accreditation was granted on D Y R EJC T CT R; POLSKIEGO CENTRUM AXREDYTACJI SZ W. ROGUSKI Warszawa, dnia 26 wrzesnia 2013 roku

2 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 099 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 26 wrzesnia 2013 r. Nazwa i ad res fpca POIIKIE CENT* UP* A««!DYT«CJI,,METROTEST" Sp. z o.o. ul. Stoczniowa Eiblqg AB099 Kod identyfikacji dziedziny/obiektu badari C/8 J/8 Dziedzina/obiekt badari: Badania chemiczne wyrobow hutniczych i odiewniczych Badania mechaniczne i metal oqraficzne wyrobow hutniczych, odlewniczych, zeliwnych, ztaczy spawanych KIEROWNIK DZIALU AKREDYTACJI LABORATORIOW BADAWCZYCH TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest zafqcznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 099 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualnosc zakresu akredytacji mozna potwierdzic na stronie internetowej PCA Dzial Akredytacji Laboratoribw Badawczych Wydanie nr 10, 26 wrzesnia 2013 r. str. 1/6

3 Badane obiekty / Grupa obiektovv Wyroby hutnicze po hartowaniu powierzchniowym Zfa.cza spawane Wyroby hutnicze i odlewnicze Zeliwo Laboratorium Metalograficzne (MT1) ul. Stoczniowa 2; Elblqg badawcze/pomiarowe Twardosc HV ;HV5;HV 10: G^bokosc odweglenia azotowanej naweglanej.hv5 Gte^bokosc warstwy utwardzonej ;HV5 Twardosc na przekroju, HV5,HV10 Gte_bokosc odweglenia Wielkosc ziama Gfebokosc warstwy utwardzonej Wady ztqczy spawanych Badania makroskopowe Zawartosc: C, Si, Mn, Cr, Ni, Mo, V, Al, W, Co, Nb, Ti, Cu Zakres: C (0,01-2,0)% Si (0,01-0,50) % Mn (0,1-2,50)% Cr (0,1-30,0)% Ni (0,05-12,0)% Mo (0,08-3,5) % V (0,02-0,5) % Al (0,007-1,0) % W (0,015-1,50)% Co (0,01-0,20)% Nb (0,01-1,0)% Ti (0,01-1,5) % Cu (0,01-1,0) % Metoda spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem iskrowym PN-EN ISO :2007 DIN50190CZ.3/79 PN-EN ISO 2639:2005 PN-ISO 3754:1999 DIN50190CZ.2/79 PN-EN :2007 ASTME PN-EN ISO 643:2005 PN-82/H ISO :2003 PN-EN ISO 945-1:2009 PN-75/H PN-EN 1321:2000 PN-EN 1321:2000 MT/l-105, wydanies, Data wydania r. Dziat Akredytacji Laboratori6w Badawczych Wydanie nr 10, 26 wrzesnia 2013 r. str. 2/6

4 PCA Zakres akredytacji Nr AB_0!J9_ Badane obiekty / Grupa obiektow Wyroby hutnicze po hartowaniu powierzchniowym Wyroby hutnicze i odlewnicze Zeliwo Laboratorium Metalograficzne (Mil) ul. Stanistaw Sulimy 1 ; Elblqg badawcze/pomiarowe Twardosc HV ; HV5; HV 1 0; HV30 Gtebokosc odw^glenia azotowanej Gfebokosc warstwy utwardzonej naweglanej.hv5 Glebokosc warstwy utwardzonej ; HV5 Twardosc na przekroju.hv5.hv10 Gfebokosc odweglenia Wielkosc ziarna PN-EN ISO :2007 DIN50190CZ.3/79 PN-EN ISO 2639:2005 PN-ISO 3754:1999 DIN50190CZ.2/79 PN-EN :2007 ASTME PN-EN ISO 643:2005 PN-82/H ISO :2003 PN-EN ISO 945-1:2009 PN-75/H PN-EN 1321:2000 Dzia* Akredytacji Laboratori6w Badawczych Wydanie nr 10, 26 wrzesnia 2013 r. str. 3/6

5 PCA Zakres akredytacji Nr AS 099 Badane obiekty / Grupa obiektow, ztacza spawane Laboratorium Mechaniczne (MT2) ul. Stoczniowa 2; Elbla_g bad awcze/pom iarowe Wtesnosci mechaniczne wyrazna granica plastycznosci Re umowna granica plastycznosci Rp wytrzymatosc ba rozciaganie Rm wydtuzenie A przewezeniez Zakres sity F do 1000kN Pr6ba rozciagania w temperaturze pokojowej Wtasnosci mechaniczne wyrazna granica plastycznosci Re wytrzymatosc ba rozciaganie Rm wydtuzenie A przewezenie Z Zakres sity F do 200 kn Prdba rozciagania w temperaturze do 600 C Twardosc HBW Zakres: srednica kulki 2,5 mm, 5 mm, 10 mm Twardosc Brinella Twardosc HV Zakres: HV5;HV10; HV30; Twardosc HRC Zakres: skala C Metoda Rockwella Podatnosc na odksztatcenia plastyczne Technologiczna prdba zqinania Praca tarn an ia Zakres KV2; KU2 Poczatkowa energia mtota 300J w temp, otoczenia, w temp, obnizonej do -70 C, w temp, podwyzszonej do 500 C w temp, ciektego azotu Wtasnosci mechaniczne wytrzymatosc na rozciaganie Rm wydtuzenie A Zakres sity F do kn Pr6ba rozciagania w temperaturze pokojowej Podatnosc na odksztatcenia plastyczne Prbba zginania spawanych ztaczy metali PN-EN ISO :2010, Metoda B PN-EN ISO :201 1, Metoda B PNEN ISO : 2008 PN-EN ISO :2007 PN-EN ISO :2007 PN-EN ISO 7438:2006 PN-EN ISO 148-1:2010 PN-EN ISO 9016:2011 PN EN ISO 41 36:2011 PN-EN 876:1999 PN-EN ISO 51 73:2010 Dziat Akredytacji Laboratoribw Badawczych Wydanie nr 10, 26 wrzesnia 2013 r. str. 4/6

6 Badane obiekty / Grupa obiektow Wyroby o duiych gabarytach: odlewy, odkuwki, prety, blachy Spr^zyny walcowe i talerzowe Urz )dzenia wytwarzajace i przenoszace obciazenia rozciqgajace i sciskaj^ce badawcze/pomiarowe Twardosc twardosciomierzem EQUOTIP Metoda dynamiczna Twardosc Metoda UCI/ Pomiar twardosci poprzez pomiar powierzchni odcisku metoda, ultradzwiekowa/ Charakterystyka sprezyn Zakres: si+a, ugi^cie, sztywnosc Stta do 400 kn MT/l-115, wydanies Data wydania r. MT/l-116, wydanies Data wydania PN-88/M PN-73/M MT/l-127, wydanie4, data wydania r. 55? Dziat Akredytacji Laboratoriow Badawczych Wydanienr 10, 26 wrze nia 2013 r. str. 5/6

7 Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 099 Status zmian: wersja pierwotna - A Zatwierdzam status zmian KIEROWNIK DZIAtU AKREDYTACJI LABORATORY' TADEUSZ MATRAS dnia: r. Dziat Akredytacji Laboratoribw Badawczych Wydanie nr 10, 26 wrze nia 2013 r. str. 6/6

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1 Data wydania: 10 października 2014 r. Nazwa i adres ARQUES

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 608

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 608 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 608 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 10 czerwca 2014 r. Nazwa i adres AB 608 H.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 28 stycznia 2015 r. Nazwa i adres OPA-ROW

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 22 lipca 2014 r. Nazwa i adres AB 1110 BUREAU

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 10 września 2012 r. Nazwa i adres AB 984 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 6 sierpnia 2014 r. AB 1223 Nazwa i adres MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres: GRUPOWA OCZYSZCZALNIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 5 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1134 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 749

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 749 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 749 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 24 kwietnia 2014 r. Nazwa i adres AB 749 POLITECHNIKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1303

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 269

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 269 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 269 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 4 listopada 2014 r. Nazwa i adres AB 269 ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1228

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1228 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1228 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 24 lipca 2014 r. AB 1228 Nazwa i adres OPERATOR

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 stycznia 2015 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964 PCA akredytacji Nr AB 964 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 10 lipca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 086

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 086 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 086 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10, Data wydania: 29 stycznia 2015 r. Nazwa i adres COBICO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 16 stycznia 2014 r. Nazwa i adres LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 818

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 818 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 818 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 1 lipca 2014 r. AB 818 Nazwa i adres GRYFITLAB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 137

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 137 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 kwietnia 2015 r. QMS EMS BHP

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 13 lutego 2012 r. Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1312

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1312 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1312 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 18 listopada 2014 r. Nazwa i adres KOMENDA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 17 listopada 2014 r. Nazwa i adres Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1340 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul.

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1340 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1340 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 1 grudnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1340 Ośrodek

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 19 marca 2012 r. Nazwa i adres AB 1183 LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1554 ARSO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 21 stycznia 2015 r. AB 877 Nazwa i adres EKONORM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 10 października 2013 r. Nazwa i adres OBR SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 3 września 2014 r. AB 362 Nazwa i adres ZARZĄD

Bardziej szczegółowo