ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 608

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 608"

Transkrypt

1 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 608 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 10 czerwca 2014 r. Nazwa i adres AB 608 H. CEGIELSKI CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE Sp. z o. o. LABORATORIUM CENTRALNE ul. 28 Czerwca 1956 r. 223/ Poznań Kod identyfikacji dziedziny/obiektu badań Dziedzina/obiekt badań: A/13 Badania akustyczne i hałasu: maszyny C/8, C/9 Badania chemiczne, analityka chemiczna: materiałów konstrukcyjnych (stali), wody, ścieków powietrza, pyłów, gazów odlotowych G/9 Badania dotyczące inżynierii środowiska: hałas w środowisku pracy, hałas w środowisku ogólnym, oświetlenie, gazy odlotowe J/8 Badania mechaniczne i metalograficzne: wyrobów i materiałów konstrukcyjnych w tym metali L/8 Badania nieniszczące: wyrobów i materiałów konstrukcyjnych w tym metali N/9 Badania właściwości fizycznych: wody, ścieków, gazów odlotowych P/9 Pobieranie próbek powietrza, wody, ścieków, gazów odlotowych KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 608 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 10 czerwca 2014 r. str. 1/13

2 Laboratorium Pomiarowo-Badawcze LC4 ul. 28 Czerwca 1956 r. 223/229, Poznań - oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym Natężenie oświetlenia Zakres: ( ) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia Równomierność oświetlenia PN-83/E hałas - hałas pochodzący od maszyn, urządzeń, instalacji przemysłowych Maszyny i urządzenia - hałas Równoważny poziom dźwięku A Maksymalny poziom dźwięku A Zakres: (20 135) db Szczytowy poziom dźwięku C Zakres: (35 138) db Metoda pomiarowa bezpośrednia Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy - tygodnia pracy Równoważny poziom dźwięku A, Zakres: (24-135) db Metoda pomiarowa bezpośrednia Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami LAeqD i LAeqN Równoważny poziom dźwięku A Zakres: (24 135) db Metoda pomiarowa bezpośrednia Poziom mocy akustycznej Poziom energii akustycznej PN-N-01307:1994 PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem strategii 2 punkt 10 i strategii 3 punkt 11 normy PN-N-01341:2000+AP1:2001 Załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 206 poz.1291) z wyłączeniem punktu F PN-EN ISO 3744:2011 PN-EN ISO 3746:2011 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 10 czerwca 2014 r. str. 2/13

3 Laboratorium Badań Nieniszczących i Metaloznawstwa LC3 ul. 28 Czerwca 1956 r. 223/229, Poznań Wyroby hutnicze i złącza spawane Złącza spawane Stopy żelaza Wyroby metalowe o grubości (0,5 250) mm Nieciągłości wewnętrzne. Badania w warunkach stacjonarnych, gabaryty obiektu badań ograniczone Zakres grubości do 40 mm Fe. Metoda radiograficzna-rentgenowska Nieciągłości wewnętrzne. Zakres grubości: - od 6 do 200 mm dla wyrobów stalowych płaskich - od 8 mm dla złączy spawanych Metoda ultradźwiękowa Nieciągłości powierzchniowe i podpowierzchniowe w materiałach ferromagnetycznych leżące na głębokości nie większej niż 2 mm Metoda magnetyczno-proszkowa. Nieciągłości powierzchniowe otwarte na badaną powierzchnię. Metoda penetracyjna. Wady połączeń spawanych Badania makroskopowe Niedoskonałość złączy spawanych. Metoda wizualna Twardość HV Zakres: HV 0,3; HV 0,5; HV 1 Metoda Vickersa Maksymalna wys. obiektu 50 mm Mikrostruktura. Jakościowa i ilościowa analiza składników struktury Metoda mikroskopii optycznej. Grubość Metoda ultradźwiękowa PN-EN 444:1998 PN-EN :2002 PN-EN ISO :2013 PN-EN :2000 PN-EN 10160:2001 PN-EN ISO 17640:2011 PN-EN :2005 PN-EN :2005 PN-EN :2005 PN-EN ISO :2005 PN-EN ISO 17638:2010 PN-EN ISO :2011 PN-EN :2002 PN-EN 1369:2002 PN-EN ISO 3059: 2005 PN-EN ISO :2013 PN-EN ISO :2011 PN-EN :2000 PN-EN :2012 PN-EN ISO 3059: 2005 PN-EN ISO 17639:2013 PN-EN ISO 17637:2011 PN-EN ISO :2007 PT-04/DL3 edycja 05 z dnia r. PN-EN 14127:2011 J Osoby odpowiedzialne za opinie i interpretacje włączane do sprawozdań z badań: mgr inż. Ewa Mrowicka odpowiedzialna za włączane do sprawozdań z badań opinie i interpretacje formułowane na podstawie wyników badań wykonanych metodami oznaczonymi w kolumnie 3 znakiem J mgr inż. Maurycy Harsze - odpowiedzialny za włączane do sprawozdań z badań opinie i interpretacje formułowane na podstawie wyników badań wykonanych metodami oznaczonymi w kolumnie 3 znakiem J Wersja strony: B Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 10 czerwca 2014 r. str. 3/13

4 Laboratorium Chemiczne LC2 ul. 28 Czerwca 1956 r. 223/229, Poznań Stal Zawartość pierwiastków: C, Si, Mn, P, S, Cr B, Cu, W, Ni, Co, Mo, V, Ti, Al PT-08/DL2 edycja.01 wydanie z dnia r. Zakres: C (0,02 1,5) % Si (0,02 1,4) % Mn (0,02 2,2) % P (0,006 0,07) % S (0,007 0,22) % Cr (0,03 28,0) % B (0,003 0,01) % Cu (0,03 0,6) % W (0,01 1,3) % Ni (0,08 32,0) % Co (0,006 0,4) % Mo (0,01 2,6) % V (0,004 0,8) % Ti (0,003 1,4) % Al (0,01 0,1) % Metoda spektrometrii emisyjnej Woda Pobieranie próbek do badań fizycznych PN-ISO :2004 i chemicznych Ścieki Pobieranie próbek do badań fizycznych PN-ISO :1997 i chemicznych Woda, ścieki Zawiesiny ogólne PN-EN 872:2007+Ap1:2007 Zakres: (2-1000) mg/dm 3 Metoda wagowa Indeks oleju mineralnego Zakres: (0,5 50) mg/dm 3 PN-EN ISO : powietrze Pobieranie próbek w celu oceny narażenia zawodowego na czynniki chemiczne i pyły przemysłowe Stężenie pyłu całkowitego Zakres: (0,5-25) mg/m 3 Metoda filtracyjno-wagowa Stężenie pyłu respirabilnego Zakres: (0,3-20) mg/m 3 Metoda filtracyjno-wagowa Stężenie chlorowodoru Zakres: (1,25-10) mg/m 3 Metoda: turbidymetryczna Stężenie alkoholu metylowego Zakres: (20-400) mg/m 3 Stężenie alkoholu etylowego Zakres: ( ) mg/m 3 Stężenie wodorotlenku sodowego Zakres: (0,26-3) mg/m 3 Metoda: spektrofotometryczna Stężenie kwasu siarkowego i SO3 Zakres: (0,2-5) mg/m 3 Metoda turbidymetryczna PN-Z :2002 PN-Z :2002+Az1:2004 PN-EN 689:2002 PN-91/Z-04030/05 PN-91/Z PN-93/Z PN-81/Z PN-85/Z PN-84/Z PN-91/Z Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 10 czerwca 2014 r. str. 4/13

5 - powietrze Stężenie 1,3,5-trimetylobenzenu (mezytylenu) Zakres: (0,1-2000) mg/m 3 Stężenie 1,2,4-trimetylobenzenu (pseudokumenu) Zakres: (0,1-2000) mg/m 3 Stężenie 1,2,3-trimetylobenzenu (hemelitenu) Zakres: (0,1-2000) mg/m 3 Stężenie n-butanolu Zakres: (0,2-2000) mg/m 3 Stężenie izo-butanolu Zakres: (0,2-2000) mg/m 3 Stężenie octanu n-butylu Zakres: (0,2-2000) mg/m 3 Stężenie acetonitrylu Zakres: (10-250) mg/m 3 Stężenie benzenu, toluenu, etylobenzenu, (m+p)-ksylenu, o-ksylenu Zakres: (0,05-350) mg/m 3 Stężenie nafty Zakres: (1-1000) mg/m 3 Stężenie etylobenzenu Zakres: (0,1-2000) mg/m 3 Stężenie kumenu Zakres: (0,1-2000) mg/m 3 Stężenie benzyny ekstrakcyjnej Zakres: (1-500) mg/m 3 Stężenie miedzi Zakres: (0,02-2,5) mg/m 3 (wg PN-Z :1998) (wg PN-89/Z ) PN-Z :1996 PN-78/Z PN-78/Z PN-Z :2005 PT-12/DL2 (wg PN-92/Z ) PT-13/DL2 edycja 01 z dnia wg PN-81/Z PN-79/Z PN-Z :2002 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 10 czerwca 2014 r. str. 5/13

6 - powietrze Stężenie niklu Zakres: (0,04-0,5) mg/m 3 Stężenie manganu Zakres: (0,005-0,5) mg/m 3 Stężenie żelaza Zakres: (0,005 12,5) mg/m 3 Stężenie ołowiu Zakres: (0,05-0,1) mg/m 3 Stężenie cynku Zakres: (0,5-15,0) mg/m 3 Stężenie chromu Zakres: (0,025-0,5) mg/m 3 Stężenie 2-butoksyetanolu Zakres: (0,5-300) mg/m 3 Stężenie n-heksanu Zakres: (0,1-500) mg/m 3 Stężenie acetonu Zakres: (0,5-2000) mg/m 3 Stężenie glikolu etylenowego Zakres: (1-1000) mg/m 3 Stężenie czterochloroetylenu Zakres: (1-1000) mg/m 3 Stężenie formaldehydu Zakres: (0,25-2) mg/m 3 Metoda kolorymetryczna Stężenie chloru Zakres: (0,25-5) mg/m 3 Metoda kolorymetryczna PN-Z :2006 PN-79/Z PN-79/Z PN-ISO 8518:1994 PN-87/Z PN-Z-04434:2011 PN-76/Z PT-21/DL2 edycja 02 z dnia wg PN-75/Z Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 10 czerwca 2014 r. str. 6/13

7 - powietrze - pyły - próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem - próbki gazów odlotowych pobrane na rurki z sorbentem Stężenie amoniaku Zakres: (4 50) mg/m 3 Metoda spektrofotometryczna Stężenie kwasu octowego Zakres: (0,5-50) mg/m 3 Stężenie fenolu Zakres: (2-12) mg/m 3 Zawartość wolnej krystalicznej krzemionki Zakres: (0,5-100) % Metoda: spektrofotometryczna Stężenie acetonu Zakres: (0,005 20) mg w próbce Stężenie czterochloroetylenu Zakres: (0,01 10) mg w próbce Stężenie 1,3,5-trimetylobenzenu (mezytylenu) Zakres: (0,001-20) mg w próbce Stężenie 1,2,4-trimetylobenzenu (pseudokumenu) Zakres: (0,001-20) mg w próbce Stężenie 1,2,3-trimetylobenzenu (hemelitenu) Zakres: (0,001-20) mg w próbce Stężenie n-butanolu Zakres: (0,002-20) mg w próbce Stężenie izo-butanolu Zakres: (0,002-20) mg w próbce Stężenie octanu n-butylu Zakres: (0,002-20) mg w próbce Stężenie nafty Zakres: (0,01-10) mg w próbce Stężenie kumenu Zakres: (0,001-20) mg w próbce PN-90/Z-04009/03 PN-Z-04323:2004 PT-15/DL2 edycja 03 z dnia PN-91/Z PN-89/Z PN-78/Z Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 10 czerwca 2014 r. str. 7/13

8 - próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem - próbki gazów odlotowych pobrane na rurki z sorbentem - próbki powietrza pobrane do roztworów pochłaniających - próbki gazów odlotowych pobrane do roztworów pochłaniających - próbki powietrza pobrane na sączki - próbki gazów odlotowych pobrane na sączki Stężenie benzyny ekstrakcyjnej Zakres: (0,01-5) mg w próbce Stężenie związków organicznych w próbce Zakres: n-heksan (0,001-5) mg octan n-butylu (0,002-20) mg 2-butoksyetanol (0,005-3) mg Stężenie węglowodorów aromatycznych: benzen, toluen, etylobenzen, o-ksylen, p-ksylen, m-ksylen (BTEX) Zakres: (0, ) μg w próbce Stężenie acetonitrylu Zakres: (0,1-2,5) mg w próbce Stężenie kwasu octowego Zakres: (0,02-2) mg w próbce Stężenie formaldehydu Zakres: (0,002-0,012) mg w próbce Metoda kolorymetryczna Stężenie chloru Zakres: (0,001-0,005) mg w próbce Metoda kolorymetryczna Stężenie kwasu chlorowodorowego Zakres: (0,0125-0,1) mg w próbce Metoda turbidymetryczna Stężenie amoniaku Zakres: (0,05-3) mg w próbce Metoda spektrofotometryczna Stężenie fenolu Zakres: (0,01-2) mg w próbce Stężenie żelaza Zakres: (0,002-5) mg w próbce Stężenie chromu Zakres: (0,002-0,15) mg w próbce Stężenie manganu Zakres: (0,002-0,2) mg w próbce PN-Z :1996 PN-Z-04323:2004 PN-76/Z PN-75/Z PN-93/Z PN-90/Z-04009/03 PT-15/DL2 edycja 03 z dnia PN-79/Z PN-Z-04434:2011 PN-79/Z Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 10 czerwca 2014 r. str. 8/13

9 - próbki powietrza pobrane na sączki - próbki gazów odlotowych pobrane na sączki - powietrze, gazy odlotowe Gazy odlotowe E) Stężenie miedzi Zakres: (0,002-0,5) mg w próbce Stężenie niklu Zakres: (0,002-0,5) mg w próbce Stężenie cynku Zakres: (0,002-0,15) mg w próbce Stężenie ołowiu Zakres: (0,004-0,5) mg w próbce Stężenie kwasu siarkowego Zakres: (0,002-0,05) mg w próbce Metoda turbidymetryczna Stężenie benzenu, toluenu, etylobenzenu, (m+p)-ksylenu, o-ksylenu Zakres: (0,05-350) mg/m 3 Metoda: chromatografia gazowa Pobieranie próbek do oznaczania zawartości alkoholi Metoda aspiracyjna z zastosowaniem roztworów pochłaniających Stężenie alkoholi Zakres: alkohol metylowy (20 400) mg/m 3 alkohol etylowy ( ) mg/m 3 Emisja alkoholi Pobieranie próbek do oznaczania zawartości formaldehydu Metoda aspiracyjna z zastosowaniem roztworów pochłaniających Stężenie formaldehydu Zakres: (0,25-2) mg/m 3 Metoda spektrofotometryczna (UV-VIS) Emisja formaldehydu E) Laboratorium spełnia wymagania dokumentu PKN-CEN/TS 15675:2009 PN-Z :2002 PN-Z :2006 PN-87/Z PN-ISO 8518:1994 PN-91/Z PN-78/Z PN-78/Z PN-Z :2005 PT-23/DL2 edycja 04 z dnia PT-15/DL2 edycja 03 z dnia PT-23/DL2 edycja 04 z dnia PN-Z :1976 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 10 czerwca 2014 r. str. 9/13

10 Gazy odlotowe E) Pobieranie próbek do oznaczania zawartości kwasu octowego Metoda aspiracyjna z zastosowaniem żelu krzemionkowego Stężenie kwasu octowego Zakres: (0,5-50) mg/m 3 Emisja kwasu octowego Pobieranie próbek do oznaczania zawartości fenolu i chlorofenolu Metoda aspiracyjna z zastosowaniem roztworów pochłaniających Stężenie fenolu Zakres: (2-12) mg/m 3 Stężenie chlorofenoli Zakres: (2-12) mg/m 3 Emisja fenolu i chlorofenolu Strumień objętości gazów m3/h Zakres od 10 Pa Metoda spiętrzania Stężenie pyłu Zakres: (0,2-200) mg/m3 Metoda grawimetryczna Emisja pyłu Stężenie składników gazowych Zakres: CO2 (0,5-20) % NO (62-625) mg/m 3 SO2 ( ) mg/m 3 CO ( ) mg/m 3 Metoda absorpcji w podczerwieni (IR) Stężenie tlenu Zakres: (2-21) % Metoda elektrochemiczna Emisja NOx (w przeliczeniu na NO2), CO, SO2, CO2 E) Laboratorium spełnia wymagania dokumentu PKN-CEN/TS 15675:2009 PT-23/DL2 edycja 04 z dnia PN-Z-04323:2004 PT-23/DL2 edycja 04 z dnia PT-15/DL2 edycja 03 z dnia PN-Z :1994 PN ISO 10396:2001 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 10 czerwca 2014 r. str. 10/13

11 Gazy odlotowe Pobieranie próbek do oznaczania zawartości związków organicznych Metoda aspiracyjna z zastosowaniem węgla aktywnego Emisja związków organicznych Stężenie związków organicznych Zakres: 1,3,5-trimetylobenzen (0,1-2000) mg/m 3 1,2,4-trimetylobenzen (0,1-2000) mg/m 3 octan n-butylu (0,2-2000) mg/m 3 octanu etylu (0,5-1000) mg/m 3 Suma węglowodorów aromatycznych Zakres: (2-350) mg/m 3 Suma węglowodorów alifatycznych C4 C10 Zakres: (1-500) mg/m 3 PT-23/DL2 edycja 04 z dnia PT-22/DL2 edycja 01 z dnia PN-90/Z Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 10 czerwca 2014 r. str. 11/13

12 Laboratorium Mechaniczne LC1 ul. 28 Czerwca 1956 r. 223/229, Poznań Złącza spawane i wyroby hutnicze Własności mechaniczne: - wyraźna granica plastyczności Re - wytrzymałość na rozciąganie Rm - wydłużenie A - przewężenie Z Zakres: siła do 250 kn Próba rozciągania w temperaturze pokojowej Własności mechaniczne: - umowna granica plastyczności Rp - wyraźna granica plastyczności Re - wytrzymałość na rozciąganie Rm - wydłużenie - przewężenie Z Zakres: siła do 250 kn Próba rozciągania w temperaturze pokojowej Udarność Zakres: KV2; KU2 Początkowa energia młota: 300 J Temperatura badania: (23 ± 5) C temperatura obniżona do 40 C Próba udarności sposobem Charpy ego Zginanie przy obciążeniu do 250 kn: - określonego kąta zgięcia - równoległości ramion Twardość HV Zakres: HV 10 Metoda Vickersa PN-EN ISO :2010 Metoda B PN-88/M PN-EN 876:1999 PN-EN ISO 4136:2013 PN-EN ISO 148-1:2010 PN-EN ISO 9016:2013 PN-EN ISO 7438:2006 PN-EN ISO 5173:2010+A1:2012 PN-EN ISO :2007 PN-EN ISO :2011 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 10 czerwca 2014 r. str. 12/13

13 Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 608 Status zmian: Numer strony Aktualna wersja strony Zastępuje wersję strony Data zmiany 3/13 B A Zatwierdzam status zmian KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS dnia: r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 10 czerwca 2014 r. str. 13/13

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 1 listopada 2014 r. Nazwa i adres: ORLEN EKO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 21 stycznia 2015 r. AB 877 Nazwa i adres EKONORM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964 PCA akredytacji Nr AB 964 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 10 lipca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 9 lutego 2015 r. Nazwa i adres: EKOLAB Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 19 marca 2012 r. Nazwa i adres AB 1183 LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 26 maja 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 11 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1024 SOWIX"

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 30 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 13 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 1169

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 9 czerwca 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 17 listopada 2014 r. Nazwa i adres Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 7 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 412 CENTRUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 28 stycznia 2015 r. Nazwa i adres OPA-ROW

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 17 lutego 2015 r. Nazwa i adres AB 581 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 5 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1134 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 3 września 2014 r. AB 362 Nazwa i adres ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 16 stycznia 2015 r. AB 322 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 269

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 269 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 269 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 4 listopada 2014 r. Nazwa i adres AB 269 ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1 Data wydania: 10 października 2014 r. Nazwa i adres ARQUES

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 24 października 2014 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 023

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 023 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 023 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 6 listopada 2014 r. Nazwa i adres AB 023 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 749

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 749 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 749 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 24 kwietnia 2014 r. Nazwa i adres AB 749 POLITECHNIKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 10 września 2012 r. Nazwa i adres AB 984 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 20 Data wydania: 8 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres: OŚRODEK BADAŃ

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1228

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1228 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1228 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 24 lipca 2014 r. AB 1228 Nazwa i adres OPERATOR

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1340 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul.

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1340 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1340 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 1 grudnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1340 Ośrodek

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1303

Bardziej szczegółowo