ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 608

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 608"

Transkrypt

1 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 608 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 10 czerwca 2014 r. Nazwa i adres AB 608 H. CEGIELSKI CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE Sp. z o. o. LABORATORIUM CENTRALNE ul. 28 Czerwca 1956 r. 223/ Poznań Kod identyfikacji dziedziny/obiektu badań Dziedzina/obiekt badań: A/13 Badania akustyczne i hałasu: maszyny C/8, C/9 Badania chemiczne, analityka chemiczna: materiałów konstrukcyjnych (stali), wody, ścieków powietrza, pyłów, gazów odlotowych G/9 Badania dotyczące inżynierii środowiska: hałas w środowisku pracy, hałas w środowisku ogólnym, oświetlenie, gazy odlotowe J/8 Badania mechaniczne i metalograficzne: wyrobów i materiałów konstrukcyjnych w tym metali L/8 Badania nieniszczące: wyrobów i materiałów konstrukcyjnych w tym metali N/9 Badania właściwości fizycznych: wody, ścieków, gazów odlotowych P/9 Pobieranie próbek powietrza, wody, ścieków, gazów odlotowych KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 608 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 10 czerwca 2014 r. str. 1/13

2 Laboratorium Pomiarowo-Badawcze LC4 ul. 28 Czerwca 1956 r. 223/229, Poznań - oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym Natężenie oświetlenia Zakres: ( ) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia Równomierność oświetlenia PN-83/E hałas - hałas pochodzący od maszyn, urządzeń, instalacji przemysłowych Maszyny i urządzenia - hałas Równoważny poziom dźwięku A Maksymalny poziom dźwięku A Zakres: (20 135) db Szczytowy poziom dźwięku C Zakres: (35 138) db Metoda pomiarowa bezpośrednia Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy - tygodnia pracy Równoważny poziom dźwięku A, Zakres: (24-135) db Metoda pomiarowa bezpośrednia Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami LAeqD i LAeqN Równoważny poziom dźwięku A Zakres: (24 135) db Metoda pomiarowa bezpośrednia Poziom mocy akustycznej Poziom energii akustycznej PN-N-01307:1994 PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem strategii 2 punkt 10 i strategii 3 punkt 11 normy PN-N-01341:2000+AP1:2001 Załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 206 poz.1291) z wyłączeniem punktu F PN-EN ISO 3744:2011 PN-EN ISO 3746:2011 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 10 czerwca 2014 r. str. 2/13

3 Laboratorium Badań Nieniszczących i Metaloznawstwa LC3 ul. 28 Czerwca 1956 r. 223/229, Poznań Wyroby hutnicze i złącza spawane Złącza spawane Stopy żelaza Wyroby metalowe o grubości (0,5 250) mm Nieciągłości wewnętrzne. Badania w warunkach stacjonarnych, gabaryty obiektu badań ograniczone Zakres grubości do 40 mm Fe. Metoda radiograficzna-rentgenowska Nieciągłości wewnętrzne. Zakres grubości: - od 6 do 200 mm dla wyrobów stalowych płaskich - od 8 mm dla złączy spawanych Metoda ultradźwiękowa Nieciągłości powierzchniowe i podpowierzchniowe w materiałach ferromagnetycznych leżące na głębokości nie większej niż 2 mm Metoda magnetyczno-proszkowa. Nieciągłości powierzchniowe otwarte na badaną powierzchnię. Metoda penetracyjna. Wady połączeń spawanych Badania makroskopowe Niedoskonałość złączy spawanych. Metoda wizualna Twardość HV Zakres: HV 0,3; HV 0,5; HV 1 Metoda Vickersa Maksymalna wys. obiektu 50 mm Mikrostruktura. Jakościowa i ilościowa analiza składników struktury Metoda mikroskopii optycznej. Grubość Metoda ultradźwiękowa PN-EN 444:1998 PN-EN :2002 PN-EN ISO :2013 PN-EN :2000 PN-EN 10160:2001 PN-EN ISO 17640:2011 PN-EN :2005 PN-EN :2005 PN-EN :2005 PN-EN ISO :2005 PN-EN ISO 17638:2010 PN-EN ISO :2011 PN-EN :2002 PN-EN 1369:2002 PN-EN ISO 3059: 2005 PN-EN ISO :2013 PN-EN ISO :2011 PN-EN :2000 PN-EN :2012 PN-EN ISO 3059: 2005 PN-EN ISO 17639:2013 PN-EN ISO 17637:2011 PN-EN ISO :2007 PT-04/DL3 edycja 05 z dnia r. PN-EN 14127:2011 J Osoby odpowiedzialne za opinie i interpretacje włączane do sprawozdań z badań: mgr inż. Ewa Mrowicka odpowiedzialna za włączane do sprawozdań z badań opinie i interpretacje formułowane na podstawie wyników badań wykonanych metodami oznaczonymi w kolumnie 3 znakiem J mgr inż. Maurycy Harsze - odpowiedzialny za włączane do sprawozdań z badań opinie i interpretacje formułowane na podstawie wyników badań wykonanych metodami oznaczonymi w kolumnie 3 znakiem J Wersja strony: B Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 10 czerwca 2014 r. str. 3/13

4 Laboratorium Chemiczne LC2 ul. 28 Czerwca 1956 r. 223/229, Poznań Stal Zawartość pierwiastków: C, Si, Mn, P, S, Cr B, Cu, W, Ni, Co, Mo, V, Ti, Al PT-08/DL2 edycja.01 wydanie z dnia r. Zakres: C (0,02 1,5) % Si (0,02 1,4) % Mn (0,02 2,2) % P (0,006 0,07) % S (0,007 0,22) % Cr (0,03 28,0) % B (0,003 0,01) % Cu (0,03 0,6) % W (0,01 1,3) % Ni (0,08 32,0) % Co (0,006 0,4) % Mo (0,01 2,6) % V (0,004 0,8) % Ti (0,003 1,4) % Al (0,01 0,1) % Metoda spektrometrii emisyjnej Woda Pobieranie próbek do badań fizycznych PN-ISO :2004 i chemicznych Ścieki Pobieranie próbek do badań fizycznych PN-ISO :1997 i chemicznych Woda, ścieki Zawiesiny ogólne PN-EN 872:2007+Ap1:2007 Zakres: (2-1000) mg/dm 3 Metoda wagowa Indeks oleju mineralnego Zakres: (0,5 50) mg/dm 3 PN-EN ISO : powietrze Pobieranie próbek w celu oceny narażenia zawodowego na czynniki chemiczne i pyły przemysłowe Stężenie pyłu całkowitego Zakres: (0,5-25) mg/m 3 Metoda filtracyjno-wagowa Stężenie pyłu respirabilnego Zakres: (0,3-20) mg/m 3 Metoda filtracyjno-wagowa Stężenie chlorowodoru Zakres: (1,25-10) mg/m 3 Metoda: turbidymetryczna Stężenie alkoholu metylowego Zakres: (20-400) mg/m 3 Stężenie alkoholu etylowego Zakres: ( ) mg/m 3 Stężenie wodorotlenku sodowego Zakres: (0,26-3) mg/m 3 Metoda: spektrofotometryczna Stężenie kwasu siarkowego i SO3 Zakres: (0,2-5) mg/m 3 Metoda turbidymetryczna PN-Z :2002 PN-Z :2002+Az1:2004 PN-EN 689:2002 PN-91/Z-04030/05 PN-91/Z PN-93/Z PN-81/Z PN-85/Z PN-84/Z PN-91/Z Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 10 czerwca 2014 r. str. 4/13

5 - powietrze Stężenie 1,3,5-trimetylobenzenu (mezytylenu) Zakres: (0,1-2000) mg/m 3 Stężenie 1,2,4-trimetylobenzenu (pseudokumenu) Zakres: (0,1-2000) mg/m 3 Stężenie 1,2,3-trimetylobenzenu (hemelitenu) Zakres: (0,1-2000) mg/m 3 Stężenie n-butanolu Zakres: (0,2-2000) mg/m 3 Stężenie izo-butanolu Zakres: (0,2-2000) mg/m 3 Stężenie octanu n-butylu Zakres: (0,2-2000) mg/m 3 Stężenie acetonitrylu Zakres: (10-250) mg/m 3 Stężenie benzenu, toluenu, etylobenzenu, (m+p)-ksylenu, o-ksylenu Zakres: (0,05-350) mg/m 3 Stężenie nafty Zakres: (1-1000) mg/m 3 Stężenie etylobenzenu Zakres: (0,1-2000) mg/m 3 Stężenie kumenu Zakres: (0,1-2000) mg/m 3 Stężenie benzyny ekstrakcyjnej Zakres: (1-500) mg/m 3 Stężenie miedzi Zakres: (0,02-2,5) mg/m 3 (wg PN-Z :1998) (wg PN-89/Z ) PN-Z :1996 PN-78/Z PN-78/Z PN-Z :2005 PT-12/DL2 (wg PN-92/Z ) PT-13/DL2 edycja 01 z dnia wg PN-81/Z PN-79/Z PN-Z :2002 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 10 czerwca 2014 r. str. 5/13

6 - powietrze Stężenie niklu Zakres: (0,04-0,5) mg/m 3 Stężenie manganu Zakres: (0,005-0,5) mg/m 3 Stężenie żelaza Zakres: (0,005 12,5) mg/m 3 Stężenie ołowiu Zakres: (0,05-0,1) mg/m 3 Stężenie cynku Zakres: (0,5-15,0) mg/m 3 Stężenie chromu Zakres: (0,025-0,5) mg/m 3 Stężenie 2-butoksyetanolu Zakres: (0,5-300) mg/m 3 Stężenie n-heksanu Zakres: (0,1-500) mg/m 3 Stężenie acetonu Zakres: (0,5-2000) mg/m 3 Stężenie glikolu etylenowego Zakres: (1-1000) mg/m 3 Stężenie czterochloroetylenu Zakres: (1-1000) mg/m 3 Stężenie formaldehydu Zakres: (0,25-2) mg/m 3 Metoda kolorymetryczna Stężenie chloru Zakres: (0,25-5) mg/m 3 Metoda kolorymetryczna PN-Z :2006 PN-79/Z PN-79/Z PN-ISO 8518:1994 PN-87/Z PN-Z-04434:2011 PN-76/Z PT-21/DL2 edycja 02 z dnia wg PN-75/Z Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 10 czerwca 2014 r. str. 6/13

7 - powietrze - pyły - próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem - próbki gazów odlotowych pobrane na rurki z sorbentem Stężenie amoniaku Zakres: (4 50) mg/m 3 Metoda spektrofotometryczna Stężenie kwasu octowego Zakres: (0,5-50) mg/m 3 Stężenie fenolu Zakres: (2-12) mg/m 3 Zawartość wolnej krystalicznej krzemionki Zakres: (0,5-100) % Metoda: spektrofotometryczna Stężenie acetonu Zakres: (0,005 20) mg w próbce Stężenie czterochloroetylenu Zakres: (0,01 10) mg w próbce Stężenie 1,3,5-trimetylobenzenu (mezytylenu) Zakres: (0,001-20) mg w próbce Stężenie 1,2,4-trimetylobenzenu (pseudokumenu) Zakres: (0,001-20) mg w próbce Stężenie 1,2,3-trimetylobenzenu (hemelitenu) Zakres: (0,001-20) mg w próbce Stężenie n-butanolu Zakres: (0,002-20) mg w próbce Stężenie izo-butanolu Zakres: (0,002-20) mg w próbce Stężenie octanu n-butylu Zakres: (0,002-20) mg w próbce Stężenie nafty Zakres: (0,01-10) mg w próbce Stężenie kumenu Zakres: (0,001-20) mg w próbce PN-90/Z-04009/03 PN-Z-04323:2004 PT-15/DL2 edycja 03 z dnia PN-91/Z PN-89/Z PN-78/Z Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 10 czerwca 2014 r. str. 7/13

8 - próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem - próbki gazów odlotowych pobrane na rurki z sorbentem - próbki powietrza pobrane do roztworów pochłaniających - próbki gazów odlotowych pobrane do roztworów pochłaniających - próbki powietrza pobrane na sączki - próbki gazów odlotowych pobrane na sączki Stężenie benzyny ekstrakcyjnej Zakres: (0,01-5) mg w próbce Stężenie związków organicznych w próbce Zakres: n-heksan (0,001-5) mg octan n-butylu (0,002-20) mg 2-butoksyetanol (0,005-3) mg Stężenie węglowodorów aromatycznych: benzen, toluen, etylobenzen, o-ksylen, p-ksylen, m-ksylen (BTEX) Zakres: (0, ) μg w próbce Stężenie acetonitrylu Zakres: (0,1-2,5) mg w próbce Stężenie kwasu octowego Zakres: (0,02-2) mg w próbce Stężenie formaldehydu Zakres: (0,002-0,012) mg w próbce Metoda kolorymetryczna Stężenie chloru Zakres: (0,001-0,005) mg w próbce Metoda kolorymetryczna Stężenie kwasu chlorowodorowego Zakres: (0,0125-0,1) mg w próbce Metoda turbidymetryczna Stężenie amoniaku Zakres: (0,05-3) mg w próbce Metoda spektrofotometryczna Stężenie fenolu Zakres: (0,01-2) mg w próbce Stężenie żelaza Zakres: (0,002-5) mg w próbce Stężenie chromu Zakres: (0,002-0,15) mg w próbce Stężenie manganu Zakres: (0,002-0,2) mg w próbce PN-Z :1996 PN-Z-04323:2004 PN-76/Z PN-75/Z PN-93/Z PN-90/Z-04009/03 PT-15/DL2 edycja 03 z dnia PN-79/Z PN-Z-04434:2011 PN-79/Z Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 10 czerwca 2014 r. str. 8/13

9 - próbki powietrza pobrane na sączki - próbki gazów odlotowych pobrane na sączki - powietrze, gazy odlotowe Gazy odlotowe E) Stężenie miedzi Zakres: (0,002-0,5) mg w próbce Stężenie niklu Zakres: (0,002-0,5) mg w próbce Stężenie cynku Zakres: (0,002-0,15) mg w próbce Stężenie ołowiu Zakres: (0,004-0,5) mg w próbce Stężenie kwasu siarkowego Zakres: (0,002-0,05) mg w próbce Metoda turbidymetryczna Stężenie benzenu, toluenu, etylobenzenu, (m+p)-ksylenu, o-ksylenu Zakres: (0,05-350) mg/m 3 Metoda: chromatografia gazowa Pobieranie próbek do oznaczania zawartości alkoholi Metoda aspiracyjna z zastosowaniem roztworów pochłaniających Stężenie alkoholi Zakres: alkohol metylowy (20 400) mg/m 3 alkohol etylowy ( ) mg/m 3 Emisja alkoholi Pobieranie próbek do oznaczania zawartości formaldehydu Metoda aspiracyjna z zastosowaniem roztworów pochłaniających Stężenie formaldehydu Zakres: (0,25-2) mg/m 3 Metoda spektrofotometryczna (UV-VIS) Emisja formaldehydu E) Laboratorium spełnia wymagania dokumentu PKN-CEN/TS 15675:2009 PN-Z :2002 PN-Z :2006 PN-87/Z PN-ISO 8518:1994 PN-91/Z PN-78/Z PN-78/Z PN-Z :2005 PT-23/DL2 edycja 04 z dnia PT-15/DL2 edycja 03 z dnia PT-23/DL2 edycja 04 z dnia PN-Z :1976 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 10 czerwca 2014 r. str. 9/13

10 Gazy odlotowe E) Pobieranie próbek do oznaczania zawartości kwasu octowego Metoda aspiracyjna z zastosowaniem żelu krzemionkowego Stężenie kwasu octowego Zakres: (0,5-50) mg/m 3 Emisja kwasu octowego Pobieranie próbek do oznaczania zawartości fenolu i chlorofenolu Metoda aspiracyjna z zastosowaniem roztworów pochłaniających Stężenie fenolu Zakres: (2-12) mg/m 3 Stężenie chlorofenoli Zakres: (2-12) mg/m 3 Emisja fenolu i chlorofenolu Strumień objętości gazów m3/h Zakres od 10 Pa Metoda spiętrzania Stężenie pyłu Zakres: (0,2-200) mg/m3 Metoda grawimetryczna Emisja pyłu Stężenie składników gazowych Zakres: CO2 (0,5-20) % NO (62-625) mg/m 3 SO2 ( ) mg/m 3 CO ( ) mg/m 3 Metoda absorpcji w podczerwieni (IR) Stężenie tlenu Zakres: (2-21) % Metoda elektrochemiczna Emisja NOx (w przeliczeniu na NO2), CO, SO2, CO2 E) Laboratorium spełnia wymagania dokumentu PKN-CEN/TS 15675:2009 PT-23/DL2 edycja 04 z dnia PN-Z-04323:2004 PT-23/DL2 edycja 04 z dnia PT-15/DL2 edycja 03 z dnia PN-Z :1994 PN ISO 10396:2001 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 10 czerwca 2014 r. str. 10/13

11 Gazy odlotowe Pobieranie próbek do oznaczania zawartości związków organicznych Metoda aspiracyjna z zastosowaniem węgla aktywnego Emisja związków organicznych Stężenie związków organicznych Zakres: 1,3,5-trimetylobenzen (0,1-2000) mg/m 3 1,2,4-trimetylobenzen (0,1-2000) mg/m 3 octan n-butylu (0,2-2000) mg/m 3 octanu etylu (0,5-1000) mg/m 3 Suma węglowodorów aromatycznych Zakres: (2-350) mg/m 3 Suma węglowodorów alifatycznych C4 C10 Zakres: (1-500) mg/m 3 PT-23/DL2 edycja 04 z dnia PT-22/DL2 edycja 01 z dnia PN-90/Z Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 10 czerwca 2014 r. str. 11/13

12 Laboratorium Mechaniczne LC1 ul. 28 Czerwca 1956 r. 223/229, Poznań Złącza spawane i wyroby hutnicze Własności mechaniczne: - wyraźna granica plastyczności Re - wytrzymałość na rozciąganie Rm - wydłużenie A - przewężenie Z Zakres: siła do 250 kn Próba rozciągania w temperaturze pokojowej Własności mechaniczne: - umowna granica plastyczności Rp - wyraźna granica plastyczności Re - wytrzymałość na rozciąganie Rm - wydłużenie - przewężenie Z Zakres: siła do 250 kn Próba rozciągania w temperaturze pokojowej Udarność Zakres: KV2; KU2 Początkowa energia młota: 300 J Temperatura badania: (23 ± 5) C temperatura obniżona do 40 C Próba udarności sposobem Charpy ego Zginanie przy obciążeniu do 250 kn: - określonego kąta zgięcia - równoległości ramion Twardość HV Zakres: HV 10 Metoda Vickersa PN-EN ISO :2010 Metoda B PN-88/M PN-EN 876:1999 PN-EN ISO 4136:2013 PN-EN ISO 148-1:2010 PN-EN ISO 9016:2013 PN-EN ISO 7438:2006 PN-EN ISO 5173:2010+A1:2012 PN-EN ISO :2007 PN-EN ISO :2011 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 10 czerwca 2014 r. str. 12/13

13 Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 608 Status zmian: Numer strony Aktualna wersja strony Zastępuje wersję strony Data zmiany 3/13 B A Zatwierdzam status zmian KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS dnia: r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 10 czerwca 2014 r. str. 13/13

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 608

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 608 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 608 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16, Data wydania 22 kwietnia 2016 r. Nazwa i adres Centrum

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1144

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1144 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1144 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 3 grudnia 2013 r. Nazwa i adres AB 1144 EKOLOGIS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1168

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1168 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1168 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 20 grudnia 2016 r. Nazwa i adres AB 1168 SYNTHOS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1357

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1357 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1357 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 19 lipca 2016 r. AB 1357 Nazwa i adres GALESS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964 PCA akredytacji Nr AB 964 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 10 lipca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 11 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1024 SOWIX"

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 19 marca 2012 r. Nazwa i adres AB 1183 LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 799

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 799 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 799 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 12 lipca 2012 r. Nazwa i adres AB 799 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 13 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 1169

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 27 lutego 2014 r. Nazwa i adres AB 1245 ZAKŁADY

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 18 lutego 2013 r. Nazwa i adres ZAKŁADY METALOWE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 390

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 390 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 390 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 2 luty 2016 r. Nazwa i adres PaNELTECH Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1302

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1302 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1302 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 30 września 2015 r. Nazwa i adres CENTRUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 458

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 458 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 458 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9, Data wydania: 8 stycznia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 193

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 193 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 193 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15, Data wydania: 8 października 2015 r. AB 193 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 390

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 390 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 390 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 20 stycznia 2017 r. Nazwa i adres PaNELTECH

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 27 marca 2014 r. Nazwa i adres: AB 888 ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 986

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 986 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 986 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 25 listopada 2016 r. Nazwa i adres: HSW -

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 861

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 861 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 861 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 12 października 2016 r. Nazwa i adres PRACOWNIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 21 stycznia 2015 r. AB 877 Nazwa i adres EKONORM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 10 marca 2016 r. Nazwa i adres: AB 888 ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 2 kwietnia 2015 r. AB 877 Nazwa i adres EKONORM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 896

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 896 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 896 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 1 czerwca 2015 r. Nazwa i adres AB 896 Kod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 22 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 994

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 994 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 994 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 13 stycznia 2016 r. Nazwa i adres: PROFTECH

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 9 czerwca 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 17 listopada 2014 r. Nazwa i adres Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9, Data wydania: 3 września 2015 r. Nazwa i adres Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1426

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1426 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1426 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 15 kwietnia 2016 Nazwa i adres: OTTO ENGINEERING

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1153

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1153 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1153 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 16 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres TOP 2001

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 5 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1134 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 29 lipca 2016 r. Nazwa i adres AB 964 GRUPA

Bardziej szczegółowo

Oferta badań na 2017 rok / uaktualniona z dniem r. Sekcja Badań i Pomiarów na Stanowisku Pracy

Oferta badań na 2017 rok / uaktualniona z dniem r. Sekcja Badań i Pomiarów na Stanowisku Pracy - badanie akredytowane przez PCA w arszawie zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 539 - norma wycofana przez PKN, potwierdzona w laboratorium jako właściwa do oznaczania parametru 1. Środowisko

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 801

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 801 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 801 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 4 września 2013 r. Nazwa i adres: AB 801 Kod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 7 lipca 2016 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA STACJA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 3 września 2014 r. AB 362 Nazwa i adres ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 237

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 237 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 237 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 23 czerwca 2016 r. Nazwa i adres AB 237 Gamrat

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 28 stycznia 2015 r. Nazwa i adres OPA-ROW

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1075

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1075 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1075 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 6 maja 2015 r. Nazwa i adres AB 1075 LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 895

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 895 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 895 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 14 marca 2016 r. Nazwa i adres LUBELSKI WĘGIEL

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 753

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 753 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 753 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 28 września 2017 r. Nazwa i adres EMIPRO SP.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 21 września 2012 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 6 czerwca 2012 r. Nazwa i adres POWIATOWA STACJA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 5 maja 2011 r. Nazwa i adres INSTYTUT PODSTAW

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1 Data wydania: 10 października 2014 r. Nazwa i adres ARQUES

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 16 września 2016 r. AB 362 Nazwa i adres ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1100

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1100 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1100 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10, Data wydania: 9 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres AB 1100

Bardziej szczegółowo

ZAKRESU AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1401

ZAKRESU AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1401 ZAKRESU AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1401 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 1 lutego 2013 r. Nazwa i adres AB 1401 Kod

Bardziej szczegółowo

OFERTA POMIARY CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH NA STANOWISKACH PRACY ANALIZA WÓD I ŚCIEKÓW

OFERTA POMIARY CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH NA STANOWISKACH PRACY ANALIZA WÓD I ŚCIEKÓW NA WYKONYWANIE BADAŃ OFERTA POMIARY CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH NA STANOWISKACH PRACY ANALIZA WÓD I ŚCIEKÓW EMISJI IMISJI Osoby do kontaktu: mgr Agnieszka Miśko tel. (091) 317-41-05 tel. kom. 519-501-625 agnieszka.misko@grupaazoty.com

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 24 października 2014 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB-E

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB-E ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB-E wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: dzień miesiąca 2012 r. AB XXX Nazwa i adres FIRMA

Bardziej szczegółowo

Zakres bada wykonywanych przez Laboratorium Badania rodowiska Pracy

Zakres bada wykonywanych przez Laboratorium Badania rodowiska Pracy 1. rodowisko hałas 2. rodowisko hałas 3. rodowisko komunalne hałas 4. rodowisko hałas PN-N-01307:1994 PN-ISO 9612:2011 z wyłczeniem pkt. 10 i pkt. 11 PN-N-01307:1994 PN-ISO 9612:2011 z wyłczeniem pkt.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17 Data wydania: 6 lipca 2017 r. AB 362 Nazwa i adres ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 498

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 498 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 498 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 13 kwietnia 2017 r. AB 498 Nazwa i adres MILAB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 408

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 408 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 408 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 19 Data wydania: 30 sierpnia 2017 r. Nazwa i adres AB 408 EKOPERFEX

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 408

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 408 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 408 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 18 Data wydania: 23 czerwca 2016 r. Nazwa i adres AB 408 EKOPERFEX

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 802

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 802 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 802 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 14 kwietnia 2016 r. Nazwa i adres PRACOWNIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1257

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1257 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1257 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 9 grudnia 2016 r. Nazwa i adres EGMAX, KATARZYNA

Bardziej szczegółowo

OFERTA. mgr Agnieszka Miśko tel. (091) tel. kom

OFERTA. mgr Agnieszka Miśko tel. (091) tel. kom NA WYKONYWANIE BADAŃ OFERTA POMIARY CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH I UCIĄŻLIWYCH NA STANOWISKACH PRACY ANALIZA WÓD, ŚCIEKÓW I OSADÓW ŚCIEKOWYCH EMISJI IMISJI Osoby do kontaktu: mgr Agnieszka Miśko tel. (091) 3174105

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 22 października 2015 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 28 stycznia 2016 r. AB 877 Nazwa i adres EKONORM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 6 listopada 2014 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 541

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 541 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 541 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 22 lipca 2011 r. Nazwa i adres AB 541 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 541

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 541 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 541 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4, Data wydania: 11 stycznia 2008 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 489

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 489 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 489 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Zakres akredytacji Nr AB 489 Wydanie nr 17, Data wydania: 13 maja 2016

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1152

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1152 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1152 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 30 listopada 2015 r. Nazwa i adres POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 269

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 269 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 269 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 4 listopada 2014 r. Nazwa i adres AB 269 ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 15 października 2013 r. Nazwa i adres: AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 1 listopada 2014 r. Nazwa i adres: ORLEN EKO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 30 września 2016 r. AB 118 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 543

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 543 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 543 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 24 września 2015 r. Nazwa i adres AB 543 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1138

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1138 PCA Zakres akredytacji Nr AB 1138 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1138 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9, Data wydania: 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 19 czerwca 2013 r. Nazwa i adres AB 1267 MO-BRUK

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 17 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres MIEJSKIE

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH

OFERTA NA WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH OFERTA NA WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH Pomiary czynników szkodliwych i uciąŝliwych na stanowiskach pracy powietrze - czynniki chemiczne pyły hałas Analizy nawozów Analizy wody i ścieków Analizy produktów

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 13 marca 2014 roku Nazwa i adres: AB 1436

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 2 września 2016 r. Nazwa i adres ARQUES Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 769

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 769 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 769 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 22 sierpnia 2016 r. AB 769 Nazwa i adres INNEKO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 10 września 2012 r. Nazwa i adres AB 984 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 647

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 647 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 647 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2, Data wydania: 23 marca 2007 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 20 marca 2017 r. Nazwa i adres EKO-KOMPLEKS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2, Data wydania: 11 lipca 2011 r. AB 1188 Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 25 sierpnia 2015 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 541

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 541 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 541 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 27 listopada 2008 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 25 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 5 września 2011 r. Nazwa i adres: AB 646 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 749

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 749 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 749 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 24 kwietnia 2014 r. Nazwa i adres AB 749 POLITECHNIKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1265

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1265 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1265 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 28 kwietnia 2016 r. Nazwa i adres AB 1265

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 494

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 494 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 494 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 16 maja 2016 r. AB 494 Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 197

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 197 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 197 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 26 czerwca 2014 r. Nazwa i adres INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1272

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1272 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1272 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 29 sierpnia 2013 r. Nazwa i adres: AB 1272

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 755

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 755 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 755 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16, Data wydania: 13 czerwca 2016 r. Nazwa i adres POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 11 września 2015 r. AB 1372 Nazwa i adres ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1228

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1228 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1228 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 24 lipca 2014 r. AB 1228 Nazwa i adres OPERATOR

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 27 maja 2015 r. Nazwa i adres: AB 646 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 17 września 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006 PCA Zakres akredytacji Nr AB 908 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 26 lutego

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ochrony Środowiska

Laboratorium Ochrony Środowiska ALWERNIA S. A. ul. K. Olszewskiego 25 32-566 Alwernia OFERTA LABORATORIUM Nasze laboratorium funkcjonuje w ramach firmy Alwernia S.A. Jesteśmy dostawcą usług badawczych w zakresie pomiarów czynników szkodliwych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 8 lipca 2014 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo