Erasmus Incoming Students 2013/2014 Basic Information

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Erasmus Incoming Students 2013/2014 Basic Information"

Transkrypt

1 Erasmus Incoming Students 2013/2014 Basic Information Erasmus students have to be nominated by their home university. There has to be a valid bilateral agreement between the University of Warsaw (UW) and the student s home university within the framework of the LLP Erasmus Please note that every faculty/unit of the University of Warsaw considers the applications case by case and decides whether to accept the student based on his/her application documents. 1. On-line Application Form Submitting the on-line Application Form is obligatory. The first time the website is accessed a new account should be created. In the Personal Information section the correct Permanent Address in the required format has to be provided as it will appear on your UW Electronic Student Card and will be used in all the future correspondence. 2. Necessary Documents The online Application Form should be printed and signed by the student and the Erasmus Coordinator at the student s home institution. The following documents should be sent together with the Application Form to the International Relations Office of the University of Warsaw by post: Transcript of Records from studies so far or the last achieved diploma Language Certificate proving the knowledge of the language in which the student wishes to study at the University of Warsaw. In case the student does not have any internationally recognized language certificate the following form can be used The required documents should be sent to the following postal address: University of Warsaw Krakowskie Przedmieście 26/28, Warsaw, Poland

2 Electronic Photo - Every Erasmus student will receive an Electronic Student Card and therefore each student is asked to provide us with an electronic version of his/her photo. It can be uploaded in the online application or sent by . The photo requirements are available at: 3. Application Deadlines First semester and the whole academic year May 15 th, 2013 Second semester November 15 th, 2013 Applications submitted after the deadlines may be subject to rejection! /2014 Academic Calendar Available at Please note that the IRO UW will not be able to confirm study periods other than the ones indicated in the academic calendar (with the exception of PhD students). 5. Courses The University of Warsaw course offer is available at or at It is being updated on a regular basis. Please note that courses are subject to change and/or cancellation. 6. ECTS Points Each student is allowed to take courses worth 30 ECTS per semester (60 ECTS for the whole academic year). Permission to take additional ECTS may be granted by the Vice Rector in special cases. 7. Structure of the University of Warsaw Please, consult and for an overview of the structure of the University of Warsaw. 8. Language Requirements Incoming Erasmus students must have at least a B2 level or English and/or Polish Students coming to the University of Warsaw to study languages have to have at least a B2 level of the language that they are going to study. 9. Accommodation The University of Warsaw has a very limited number of places in student houses available for Erasmus students. Places in student houses will be assigned based on the order of receiving the Application Documents. The will do its best to help students find accommodation. 10. Learning Agreement Every incoming Erasmus student must provide the University of Warsaw with his/her Learning Agreement, which has to be signed by the Erasmus coordinator at the student s home university. It is possible to make changes to the Learning Agreement after the start of the semester.

3 11. Erasmus Student Network University of Warsaw (ESN UW) ESN is a student organization that supports student mobility. It works to improve (the social and practical) integration of exchange students. It offers the Mentor and Tandem programmes, organizes trips, parties and events for international and local students. For more information go to All incoming students are strongly encouraged to take part in the Mentor program. We would like to remind you that in accordance with the university statute of June 21, 2006 the official English name of our institution is the University of Warsaw. We look forward to welcoming you at the University of Warsaw! Staff

4 Studenci programu Erasmus 2013/2014 Studenci programu Erasmus muszą być nominowani przez swoją uczelnię macierzystą. Pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim (UW) i uczelnią macierzystą studenta powinna być podpisana aktualna umowa w ramach programu LLP Erasmus Każdy wydział/ jednostka Uniwersytetu Warszawskiego rozpatruje wnioski indywidualnie i decyduje o przyjęciu studenta na podstawie jego dokumentów. 1. Formularz aplikacyjny on-line Wypełnienie formularza aplikacyjnego na stronie jest obowiązkowe. Przy pierwszym logowaniu należy utworzyć nowe konto i dalej postępować zgodnie z instrukcjami. Szczególnie istotne jest poprawne wprowadzenie danych osobowych, zwłaszcza adresu zameldowania, który później pojawi się na elektronicznej legitymacji studenckiej UW i będzie używany do korespondencji ze studentem. 2. Wymagane dokumenty - Formularz aplikacyjny on-line należy wydrukować, podpisać i uzyskać podpis koordynatora programu Erasmus z uczelni macierzystej. - Karta przebiegu studiów (Transcript of Records) z dotychczasowego okresu studiów lub ostatni otrzymany dyplom; - Certyfikat językowy (Language Certificate) potwierdzający znajomość języka polskiego i/ lub angielskiego. W przypadku braku powszechnie uznawalnego certyfikatu językowego można wykorzystać formularz UW znajdujący się na stronie: Wszystkie wymagane dokumenty należy przesłać na poniższy adres: Uniwersytet Warszawski Biuro Współpracy z Zagranicą Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa, Polska Zdjęcie (w wersji elektronicznej) każdy student programu Erasmus otrzyma elektroniczną legitymację studencką. Konieczna jest do tego elektroniczna wersja zdjęcia, którą można załączyć do aplikacji on-line lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Wymagania dotyczące zdjęcia znajdują się na stronie:

5 3. Terminy składania wniosków Pierwszy semestr lub cały rok do 15 maja 2013 Drugi semestr do 15 listopada 2013 Wnioski składane po terminie mogą zostać odrzucone. 4. Kalendarz akademicki 2013/ 2014 Dostępny na stronie: Biuro Współpracy z Zagranicą może potwierdzić pobyt tylko w datach trwania semestru (wyjątek stanowią studenci studiów doktoranckich). 5. Przedmioty Katalog przedmiotów oferowanych przez Uniwersytet Warszawski dostępny jest na stronie: lub Baza przedmiotów jest regularnie aktualizowana. Uwaga! Niektóre przedmioty mogą zostać zmienione lub wycofane z oferty w danym roku akademickim. 6. Struktura Uniwersytetu Warszawskiego Dostępna na stronie: oraz na: 7. Punkty ECTS Każdy student ma prawo uczęszczać na przedmioty za maksymalnie 30 punktów ECTS w semestrze (60 punktów ECTS na rok akademicki). W wyjątkowych sytuacjach Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia może wydać zgodę na zwiększenie liczby punktów ECTS. 8. Wymagania językowe Studenci przyjeżdżający na Uniwersytet Warszawski w ramach programu Erasmus muszą władać językiem angielskim lub/oraz polskim przynajmniej na poziomie B2 Studenci przyjeżdżający na UW na kierunki językowe/filologiczne muszą legitymować się znajomością języka, który będą studiować na poziomie B2. 9. Zakwaterowanie Uniwersytet Warszawski dysponuje bardzo ograniczoną liczbą miejsc w akademikach. Miejsca przydzielane są na podstawie kolejności składania dokumentów aplikacyjnych. Biuro Współpracy z Zagranicą dokłada wszelkich starań, aby pomóc studentom, którzy nie otrzymali miejsca w akademiku w znalezieniu innego zakwaterowania. 10. Porozumienie o programie zajęć (Learning Agrement) Każdy student przyjeżdżający w ramach programu Erasmus powinien przedstawić porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) podpisane przez koordynatora programu Erasmus na uczelni macierzystej przed rozpoczęciem studiów na UW. Możliwe są zmiany porozumienia po rozpoczęciu semestru.

6 11. Erasmus Student Network Uniwersytet Warszawski (ESN UW) ESN to organizacja studencka wspomagająca mobilność studentów. Zajmuje się integracją studentów zagranicznych biorących udział w wymianie. Szczególnie godne polecenia są prowadzone przez ESN programy Mentor i Tandem. Więcej informacji na stronie: Przypominamy, że zgodnie z decyzją Senatu UW z 21 czerwca 2006 roku oficjalna nazwa naszej instytucji w języku angielskim brzmi: University of Warsaw. Z przyjemnością będziemy gościć Państwa na Uniwersytecie Warszawskim. Zespół Biura Współpracy z Zagranicą