w sprawie przyj^cia i realizacji Ptanu Komunikacji i Promocji Wojewodztwa Lubuskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w sprawie przyj^cia i realizacji Ptanu Komunikacji i Promocji Wojewodztwa Lubuskiego"

Transkrypt

1 UCHWALA NR ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia If.5^.«r2014 r. w sprawie przyj^cia i realizacji Ptanu Komunikacji i Promocji Wojewodztwa Lubuskiego narok2015 Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewodztwa (Dz. U. z2013 r. poz. 596 z pozn. zm.) oraz w zwiazku z uchwaly Mr 17/215/11 Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie przyj^cia zaiozeh strategii marki dla wojewodztwa lubuskiego wraz systemem controllingu na lata oraz Ksi^gi Marki Lubuskie, uchwala sie co nastej)uje: 1- Uchwala si$ Plan Komunikacji i Promocji Wojewodztwa Lubuskiego na 2015 rok, stanowiacy zalacznik nr 1 do niniejszej uchwaly. 2. Wysokosc srodkow finansowych przeznaczonych na reaiizacj tych zadah okresla uchwala budzetowa na 2015 rok. 3. Wykonanie uchwaly powierza si^ Marszalkowi Wojewodztwa Lubuskiego. 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem jej podj^cia. wz. M^ZAtKAlSOJEWODZTWA nfaeaw Tornczyi mczysxya WICEMARSZALE ZAt:EK/y ^ ^ VW GABINETU ZML'\l <3 \g n yxtfji^s^rfeifx.

2 ^» Plan Promocji 2015 tit' / 2 d-4lto- GtOWNE KAMPANIE PROMOCYJNE pod haslem,,lubuskie PO DRODZE" Lp Nazwa zadania Kampania zwiazana z promocjq Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu oraz lubuskiego pszczelarstwa Kampania promocyjna Lubuskich Parkow Krajobrazowych z okazji obchodow 200. rocznicy Opis Dziatania zache_cajace turystow do odwiedzenia malowniczych, atrakcyjnych i petnych tradycji lubuskich winnic oraz pasiek. Szczegolowe dzialania: 1} rozwoj i promocja strony atrakqelubuskie.pl z wykorzystaniem narze_dzi internetowych: - wykonanie ttumaczenia strony na j zyk niemiecki; - zlecenie profesjonalnej firmie rozwoj fanpage na facebooku atrakcjelubuskie.pl za pomoca^wprowadzonych narz^dzi; 2} udziat w targach i prezentacjach: - Eno Expo Mie.dzynarodowych Targach Wina w Krakowie we wspolpracy z lubuskimiwiniarzami - Open Days w Brukseli - Swiejo Miodu w Skansenie w Ochli, - MiejJzynarodowy Dzieri Pszczofy. 3) interaktywna aplikacja przeznaczona na tablety i smartfony wraz z dwoma stoiskami przenosnymi z tabletami (tematyka: atrakcje lubuskie); 4} Promocja wojewodztwa lubuskiego podczas wydarzeii zwia,zanych tematycznie z Lubuskim Szlakiem Wina i Miodu oraz lubuskimi pasiekami, w tym m.in. Ill Lubuski Maraton Szlakiem Wina i Miodu. Dziatania majace na celu zaproszenie turystow do zapoznania sie_ z fauna, i flora, lubuskiej przyrody, okraszonej cudownymi widokami niezwyklych lubuskich parkow krajobrazowych, wraz z ich dorobkiem kulturowym i historycznym. Szczegotowe dziatania: Jednostka wioda.cs Udziaf innych jednostek Dzialania medialne ogolnopolskie i regionalne ogolnopolskie i regionalne Termin realizacji 1)llilllkwartat 2) III i IV kwartai 3)lllublllkwartat 4} II lub HE kwartai Srodki planowane zl 1)20000zt 2}20QOOzt 3} zl 4}120000zt z\a 1 z 21

3 3. zalozenia Parku Muzakowskiego Kampania promocyjna lubuskiego szlaku fortyfikacji 1 ) Promocja miejsc za pomoca. strony internetowej atrakcjelubuskie.pl oraz facebooka; 2) Sesja zdjeciowa wybranych parkow na potrzeby strony atrakcjeiubuskie.pl i fan page lubuskie atrakcje (w tym z lotu ptaka) oraz przygotowanie kompletu zdje.6 w 3D 3) Konkurs fotograflczny -,,Skarby Lubuskich Parkow Krajobrazowych'' prowadzony wspolnie zzespofem Parkow Krajobrazowych Wojewbdztwa Lubuskiego; 4) Obchody 200-lecia Parku Muzakowskiego: - wykonanie widokowek z Parkiem Muzakowskim; - zlecenie wykonania interaktywnej mapy po parku; - zlecenie nagrania programu dla,,dzien Dobry TVN" lub dla,,pytania na sniadanie" z Parku Muzakowskiego 5) Zlecenie produkcji i emisji spotu reklamowego (filmu promocyjnego) o lubuskich parkach krajobrazowych. 6) Promocja wojewodztwa lubuskiego podczas pozostalych wydarzeri zwiazanych tematycznie z lubuskimi parkami krajobrazowymi. Popularyzacja wojewodztwa jako regionu bogatego w fortyfikacje, militaria, miejsca historyczne, bedq.ce atrakcyjnymi dla turystow, szczegolnie milosnikow historii. Szczegotowe dzialania: 1) Wykonanie zdje_c z wybranych obiektow naziemnych i podziemnych fortyfikacji w wojewodztwie na potrzeby promocji; 2) Produkcja filmu o lubuskim szlaku fortyfikacji; Plan Promocji 2015 Strona 2 z 21 ogolnopolskie i regionalne 1)lllkwartal 2) II i III kwartal 3}llill!kwartat 4) Hi III kwartal 5) II lub III kwartat 6) catyrok 1) II i HI kwartal 2) III kwartal 1)Bezkosztow 2}50000zl 3} zl 4)85000zl 5) zl 6)100000zi zl 1)40000zt 2) zl

4 Plan Promocji ) Wystawa outdoorowa (druk soczewkowy) wybranych motywow lubuskiego szlaku fortyfikacji; 4) Festiwal nprzystanek Woodstock" w Kostrzynie n/odraj 5) interaktywna aplikacja przeznaczona na tablety i smartfony wraz z dwoma stoiskami przenosnymi z tabietami (tematyka: atrakcje lubuskie); 3)lllkwartat 3) zl 4) w ramach budzetu na,,przystanek Woodstock"; 5) zl 6} Promocjawojewodztwa lubuskiego podczas pozostatych wydarzen zwiazanych tematycznie z iubuskim szlakiem fortyfikacji. 6)118000zt 4. Kampania promocyjna festiwali muzycznych i filmowych Promocja wojewodztwa podczas festiwali muzycznych i filmowych, a w szczegolnosci; 1} Festiwa!,,Przystanek Woodstock" w Kostrzynie n/odraj 2) Wydanie w wersji internetowej kalendarium muzycznych wydarzeii. ogolnopolskie i regionalne 1)lllkwartal 2) I kwartai zl 1)200000zi 2) w ramach dziatania biura Strona 3 z 21

5 5. 6. Dni Wojewodztwa Lubuskiego Festiwal,,Przystanek Woodstock" Plan Promocj'i 2015 To coroczna prezentacja atutow regionu oraz dorobkujego mieszkaricow. Impreza odbywa sie w ostatni weekend czerwca, w formie cyklu wydarzeii o charakterze kulturalnym i spoiecznym. W ramach DWL organizowane sa, miedzy innymi koncerty muzyczne i roznego rodzaju prezentacje artystyczne, w ktorych udziat biora^ przede wszystkim wykonawcy z wojewodztwa lubuskiego. Nie brakuje takze imprez o charakterze rozrywkowym, sportowo-rekreacyjnym i edukacyjno-naukowym. Kazdego roku DWL organizowanyjestw innej lubuskiej miejscowosci, a prezentacje odbywaja_sie_ przez kilka dni. Promocja lubuskiego szlaku fortyfikacji podczas festiwalu w Kostrzynie n. Odra, Szczegolowe dzialania: 1) promocja lubuskich atrakcji militarnych wraz z lubuskim szlakiem fortyfikacji i systemu obronnego; 2) bitwa na pomidory; 3) promocja departamentow EPS, LRPO, PROW; 4} w ramach wspolpracy z Landem Brandenburgia wspolne stoisko,,zdrowe Lubuskie"; 5} stoisko informacyj no-pro mocyjne Sieci Punktow Informacyjnych Funduszy Europejskich. RCAK DPR DPS DW DFW PO Ryby WOSP IT I twtul DFR DPS n? UL Osrodek dla Osob Uzaleznionych SPZOZ nnowy Dworek" ROPS przedstawicieie wuuu I I.OI anrln \\J\J Brandenburgia DFW Strona 4 z 21 ogolnopolskie i regionalne ogolnopolskie i regionalne II kwartat III Kwartat zt LRPO DPS DFW ,00 DW PO RYBY z! LRPO DZ 2 000,00 EPS nciay UrW

6 Plan Promocji 2015 PROMOCJA TURYSTYCZNA Lp. Nazwazadania Opis Jednostka wioda_ca Udziat innych jednostek Dziatania medialne Termin realizacji Srodki Dziatania zwiazane z promocja. turystyczna^ wojewodztwa lubuskiego polegajace na: LRPO ogolnopolskie i regionalne Caty rok , Promocja turystyczna wojewodztwa lubuskiego,,lubuskie aktywnei turystyczne" Turystykawodnawtym Promocja projektu MOW E-70 Promocja Enoturystyki MilitariaiFortyfikacje Turystyka aktywna 1) Drogowe oznakowanie atrakcji turystycznych wojewodztwa; -Szlakwinaimiodu; - Szlak kosciolow drewnianych Regionu Kozla; - Najwieksze atrakcje wojewodztwa 2) Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa fbudowa budynku wraz z drogg_ dojazdowaj wyposazenie cz sci pro mocyjno-mu zeal nej, wyposazenie cze^ci pokazowej produkcjiwina); 3) Promocja projektu i oferty turystycznej (wydanie przewodnikow wraz z mapami, produkcja spotu reklamowego wraz z emisja_w TV, produkcja filmow do trenazera wraz z jego zakupem, promocja regionu w mediach). Promocja programu,,przygoda na wodzie". Koordynacja dzialan w catym wojewodztwie dotyczacych projektu MOW E-70. Przeprowadzenie dzialan w cafym wojewodztwie dotyczacych enoturystyki (eventy, akcje promocyjne etc.). Promocja MRU oraz innych historycznie atrakcyjnych obiektow na terenie naszego wojewodztwa. Promowanie aktywnego wypoczynku w oparciu o infrastruktur^ turystyczna^ naszego Regionu. DG ,21 zl ,80 zl ,00 zl Strona 5 z 21

7 6. 7. Targi Turystyczne: - Berlin ITB 2015 Tour Salon 2015 Poznan Realizacja filmu dokumentalnego w ramach projektu,,z natura^ na co dzien" Promowanie aktywnego wypoczynku w oparciu o infrastruktur? turystyczna, naszegoregionu. Promocja waiorow turystycznych terenow male znanych w naszym wojewodztwie. Plan Promocj'i 2015 Propozycja zlozona przez Tadeusza Litowczenko Strona 6 z 21 Emisja filmu na antenie TVP II- kwartat 2 000,00

8 Plan Promocji 2015 PROMOCJA GOSPODARCZA Lp- Nazwa zadania Opis Jednostka wiodatca Udzial innych jednostek Dzlafania medialne Termin realizacji Srodki 1. Projekt Most eksportowydo..., Celem realizacji projektu jest wsparcie procesu umiejdzynarodowienia lubuskich MSP poprzez ulatwienie doste_pu do nowych rynkow zbytu. DG Wydzial Przedsi^bior- CZOSC! Centrum Obslugi Inwestorow i Eksporterow, Obstugi Inwestora. Rozpocz^cie Ikwartal2015r. do XII r Dofinansowanie w wysokosci 85% zlrpo Projekt: J,Promocja gospodarcza wojewodztwa iubuskiego-!li edycja" Promocja strony internetowej investinlubuskie.pl Promocja terenow inwestycyjnych Promocja klasteringu / klastrow dzialajg,cych wwojewodztwie lubuskim Celem realizacji projektu jest zwie>szenie znajomosci mozliwosci inwestycyjnych w Wojewodztwie Lubuskim wsrod grup docelowych. Dziatania marketingowe b da_si? skupiac przede wszystkim na upowszechnianiu tnformacji ograniczajac przy tym elementy typowej reklamy. I Etap: modernizacja strony II Etap: udziat w w ogolnopolskim konkursie na najlepsza strong Centrow Obslugi Inwestora I Etap: stworzenie elektronicznego katalogu najbardziej atrakcyjnych terenow inwestycyjnych typu brownfield i greenfield, a takze hal oraz Parkow Naukowo - Technologicznych II Etap: promocja i dystrybucja wsrod partnerow COI I etap: monito rowan ie zmian zachodzacych w organizacjach klastrowych II etap: przygotowanie materialow promocyjnych. DG; Wydziat Przedsi^biorczosci DG; Wydziat Przedsi^biorczosci, DG1 Wydziat Przedsie_bior- DG; Wydzial Przedsi^biorczoscL Centrum Obsiugi Inwestorow i Eksporterow, Centrum Obslugi Inwestora. Brak Brak Klastry zainteresowane zin teg rowan a promocja. Bannery w strefie biznesu, zakladka regionalna, Agencja Nieruchomosci Rozpocz^cie II kwarta!2015r. do XI! r.! etap: I - II kwarta!2015r. II Etap: III -IV kwarta!2015r. I etap: II kwartal r. II etap: III kwartal r. od II kwartalu 2015 r. Dofinansowanie w wysokosci 85% zlrpo DG DG DG Strona7z21

9 Lp Nazwazadania GruneWoche Ogolnopolski Dzieh T ransplantacji Promocja EPS wtelewizjach regionalnych -sr Plan Promocji 2015 KAMPANIE BRANZOWE Opis Miejdzynarodowe targi spozywcze. Najwie.ksze na swiecie targi zywnosci i rolnictwa. Celem akcji jest promowanie idei transplantacji narzadow tkanek i szpiku wsrod mlodziezy lubuskich szkof, rozdawanie ulotek i oswiadczen woli oraz organizacja konferencji/debaty na tematiransplantologii. MIEJSCE: Zielona Gora Krotkie reportaze, ktore be_da^ emitowane na antenie teiewizji. B?da. mialy na celu podsumowanie wdrazania Programu Operacyjnego Kapital Ludzki wwojewodztwieiubuskim. Zostanajowniez pokazane histori? ludzi, ktorzy brali udzial w projektach. Dziennikarzom zostana^przekazane materialy dotycza^ce projektow oraz kontakty do koordynatorow, z ktorymi b^da^oni kontaktowac si? bezposrednio w celu realizacji materials Jednostka wioda_ca PROW r i \ v v SR KSOW Podmioty lecznicze, dla ktorych woj. lubuskiejest organem tworza^cym, Ogolnopolskie Stowarzyszenie Nerka'1 Stowarzyszenie,,Zycie po przeszczepie" EPS Udzial innych jednostek Strona 8 z 21 Dzialania medialne Mpdia IVI^UId ogolnopolskie styczeii Termin realizacji II polowa stycznia l-lll kwartal Srodki zt zt

10 Plan Promocji Promocja EFS w prasie regionalnej Gala sport LI lubuskiego Miedzynarodowy Dzieri Walki z Rakiem,,CzwartekzEFS" Impreza promujaca List? Produktow Tradycyjnych Szczecin Dzialania promocyjne o charakterze regionalnym maj^ na celu informowac o efektach i pozytywnym wplywie wdrazania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapital Ludzki w wojewodztwie lubuskim w latach , a takze o biezacych dzialaniach Departamentu Europejskiego Funduszu Spolecznego. Rodzaje dzialan promocyjnych: - wkladki tematyczne w dziennikach regionalnych - artykuly sponsorowane. Plebiscyt organizowany przez Gazet^ Lubuskqmajacynacelu wylonienie najlepszego sportowca roku w wojewodztwie lubuskim. Celem akcjijestupowszechnianie zachowah prozdrowotnych, w szczegoinosci wykonywania badah profilaktycznych w kierunku nowotworow. Planuje si zorganizowanie konferencji/spotkania z lekarzami - specjalistami skierowanej do pracownikow roznych lubuskich instytucji. Kontynuacja dzialan na antenie regionalnych rozglosni skupiajacych si na dzialaniach EFS adresowanych do mieszkaricow wsi i malych miejscowosci. Rodzaje przedsie_wzie_c promocyjnych: - reportaze radiowe - audycje publicystyczne - spoty radiowe. Prezentacja lubuskich produktow wytwarzanych zgodnie z dawnymi recepturami, wpisanych na Liste. Produktow Tradycyjnych prowadzona^ przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Promocja Szlaku WinaiMiodu. EFS DZ EFS DW Podmioty iecznicze dla ktorych woj. lubuskiejest organem tworza^cym, WOK r V \^l\qziplnna G6f3 i Gorzow Wlkp. Wojewodztwo Zachodniopomorskiego i ogolnopolskie l-lll kwartal 1 kwartal 1 polowa iutego II-IV kwartal II kwartal 40000, zl zl zl DW15000zl 15000zt Strona9z21

11 DniOtwarteFunduszy Europejskich VI Lubuski Piknik Zdrowia Sejmik Dzieci^cy Migdzyrarodowa Wystawa Rolno- Spozywcza AGROKOMPLEX2014 Nitra (Stowacja) Kontynuacja dziatania zrealizowanego 2014 r. Dziafanie zostanie zrealizowane we wspoipracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz beneflcjentami programu regionalnego oraz innych programow unijnych realizowanych na terenie wojewodztwa lubuskiego. Podczas Dni Otwartych swoje projekty zaprezentuja. beneficjenci, ktorzy skorzystali ze srodkow unijnych w perspektywie finansowej , Promocja zdrowego stylu zycia poprzez aktywnosc fizyczna_ i zdrowe odzywianie oraz zach^canie do wykonywania badati profilaktycznych (prezentacja podmiotow leczniczych, spotkania ze specjaiistami, podstawowe badania oraz atrakcje sportowe i zabawy. Miejsce: WOSiR Drzonkow Organizacja posiedzenia Sejmiku z udzialem dzieci na wzor prawdziwych obrad Sejmiku. Impreza z wieloletniajradycja, i olbrzymia^ popularnosciavjest dobrym miejscem do promocji ustug i produktow z Polski na rynku stowackim. Plan Promocji 2015 LRPO Departamenty unijne DZ WOSiR Dr7nnknw L/l L\l\! lubuskie podmioty lecznicze, GPI, LRPO, DPS, DFR, DW, DFW, DR BS EPS DW Strona 10 z 21 regionaine DOPE zostana. zorganizowane wmaju2015r.: \ W tprminip Itsl 1 1 III IIC wskazanym przez Ministerstwo Infrastruktury i RnvwniM r\ut.wu u j 7nriHniA i.u JUI 1IC 7 L l^nnr*onha ^UI IL-cpiyJc^ przedstawiona^ przez MliR, 1 potowa czerwca czerwiec sierpieii 20000ZJ zl EPS Organizacja przedsie_wzi$cia b?dzie mozliwa tylko w przypadku uzyskania dodatkowych srodkow z budzetu wojewodztwa.

12 Plan Promocji Lubuskie Swi^to Plonow (Dozynki Wojewodzkie) Dozynki Prezydenckie w Spale Szczegolowe dziatania: 1) stoiska informacyjne podmiotow i organizacji dziatajacych na rzecz rolnictwa, producentow zywnosci tradycyjnej oraz stoisko wojewodztwa lubuskiego; 2) organizacja konkursu na najpiekniejszy wieniec dozynkowy; 3) wyst^py zespotow ludowych i grup spiewaczych; 4) wreczenie uhono rowan ym rolnikom odznak,,zasluzony dla Rolnictwa"; 5) stoisko promocyjne wojewodztwa lubuskiego, stoisko GPI oraz departamentow funduszowych. Szczegolowe dzialania: 1) zgtoszenie wieiica do konkursu,na najtadniejszy wieniec dozynkowy; 2) organizacja wyj'azdu grupy wieiicowej; 3) prezentacja w Miasteczku Regionow, w ktorym pokazywane beda^ uroki i osiqgniecia poszczegolnych wojewodztw. 4) stoisko promocyjne wojewodztwa lubuskiego. DW M 1 f DFW L/l f DW PROW RCAK i \i \R LIR UN \R DR i ogolnopolskie wrzesieh wrzesien DW DFW zl IOOOOzt DW zt PROW 70 OOOzl IOOOOzl 15. Sejmik Mtodziezowy Powolanie Sejmiku Mlodziezowego Wojewodztwa Lubuskiego. Wybor przedstawicieli wsrod uczniow szkol srednich i uczelni wyzszych Wojewodztwa Lubuskiego. BS wrzesien EPS Stronallz21

13 VOgolnopolskiMarsz Nordic Walking im. Zbigniewa Religi Swiatowy Dzieii Serca Ogolnopolska kampania,,pola nadziei" Mi^dzynarodowy Dzieii Opieki Hospicyjnej Lubuski Kongres Kobiet Marsz ma na celu upamiejnienie postaci prof. Zbigniewa Religi i poparcie idei transplantacji narzadow. Dzialania: - stoisko inform acyjno-promocyjne Sieci Punktow Informacyjnych Funduszy Europejskich w wojewodztwie lubuskim; - mozliwosc uzyczenia uczestnikom 50 kompletow kijow do nordic walking, Akcja ma na celu promocj? zdrowego stylu zycia zapobiegajacego zawabm i chorobom serca i ukladu krazenia, Dziatania: - stoisko inform acyjno-promocyjne Sieci Punktow Informacyjnych Funduszy Europejskich w wojewodztwie lubuskim; - mozliwosc uzyczenia uczestnikom 50 kompletow kijow do nordic walking. Akcja ma na celu przyblizenie idei ruchu hospicyjnego, uwrazliwienie na potrzeby cztowieka derpiacego, oczekujacego pomocy i opieki w ostatnim okresie zycia i polega na wspolnym sadzeniu cebulek zonkili z dziecmi z lubuskich przedszkoli. Celem kongresu jest promowanie szeroko pojejego rozwoju kobiet. Rozmowy panelowe, konsultacje, warsztaty, fundusze, proba zdefiniowania przepisu na sukces. Plan Promocji 2015 DZ DZ Stowarzyszenie ;,Zycie po przeszczepie", Ogolnopolskie Stowarzyszenie,,Nerka" w Zielonej Gorze, GPI, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej; DR Podmioty lecznicze, dla ktorych wojewodztwo lubuskiejest organem tworzacym (Szpital Wojewodzki w Zielonej Gorze), GPI DZ Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Gorze DFR DZ DFS DR Lubuskie podmioty lecznicze, WOK Zieiona Gora i GorzowWIkp., Strona 12z21 wrzesieti II potowa wrzesnia pazdziernik 3000zt zt LRPO EFS DZ 1 000, ,00

14 Plan Promocji Swiatowy Dzieti Zdrowia Psychicznego Swiatowy Dzieh Transplantacji Swiatowy Dzieh Walki zai Akcja ma na celu promocj? profilaktyki zdrowia psychicznego i skierowana jest do mtodziezy i osob starszych. Zaplanowano spotkania ze specjalistami, wyktady, bezplatne testy. Celem akcji jest promocja idei transplantacji narzadow wsrod mtodziezy lubuskich szkot. Uswiadomienie mlodziezy zagrozeri, jakie niesie ze soba^wirus HIV (preiekcja, emisja filmu fabularnego pt...transit", konkursy wiedzy o HIV/AI oraz dyskusje ze specjaiistami dla mtodziezy szkot gimnazjalnych i ponadgimnazjal.) DZ DZ DZ Medyczne Studium Zawodowe Lubuskie szpitale i osrodki psych iatryczne, Fundacja,,Ja, My, Oni" w Zielonej Gorze; DR Ogolnopolskie Stowarzyszenie NERKA, Lubuski Oddzial PCK Uniwersytet Zielonogorski Stowarzyszenie,,PRO ECPAT" i Studenckie Seksuologiczne Koto Naukowe IJZ WjL. I potowa pazdziernika Pazdziernik i potowa grudnia zi zt SOOOzt Stronal3z21

15 Lp. 1, , Nazwazadania wojewodztwa podczas finatu WOSP Stypendia Marszaika Wojewodztwa Lubuskiego Promocja Wojewodztwa poprzez sport Promocja Sieci Informacyjnych Funduszy Europejskichw wojewodztwie lubuskim Lubuski Wawrzyn Dni Muzyki nad Odra_ Mie^lzynarodowy Dzieh Teatru Opis Promocja wojewodztwa lubuskiego poprzez wsparcie regionalnych sztabow WOSP podczas corocznego finatu imprezy. Przekazanie materialow promocyjnych na licytacje. Uroczystosc wr^czenia stypendiow naukowych, tworczych i artystycznych Marszaika Wojewodztwa Lubuskiego Promocja wojewodztwa poprzez dzialalnosc klubow, druzyn sportowych, wspolzawodnictwa dzieci i mtodziezy czy udziatu pracownikow urze_du w imprezach sportowych. Promocja Sieci PIPE orazjej dziafari i swiadczonych przez nial uslug Nagrod (ztoty iisc wawrzynu, krysztalowa^statuetke., srebrne pioro)w dziedzinie poezji, prozy i nauki moze otrzymac tworca ze srodkowego Nadodrza. Mi^dzynarodowy festiwal muzyki klasycznej. Znane dzieta prezentowane sa, przez mtodych kompozytorow w nowych opracowaniach muzycznych po obu stronach granicy. Dzialania promocyjne realizowane w ramach obchodow Mie_dzynarodowego Dnia Teatru, W catej Polsce odbywac si? b^da^ projekcje, spektakle, spotkania Plan Promocji 2015 POZOSTALE KAMPANIE Jednostka wioda^ca Udziat innych jednostek G7 DA Siec PIPE (DR) Wojewodzka Biblioteka Norwidaw Zielonej Gorze Filharmonia Zielonogorska Strona 14z21 Dziatania medialne regionaine Termin realizacji styczeri styczeii/luty Caly rok Caly rok 28 lutego Luty-marzec 27 marca Srodki planowane zt Budzet wojewodztwa IOOOOOzl DA Wg kosztow Wniosku o przyznanie dotacjl cetowej na 2015 r IOOOOzl

16 Plan Promocji Konferencja podsumowujaca wdrazanie osi LEADER z artystami, warsztaty, wykiady, zwiedzanie kulis i warsztaiy. Podczas konferencji poruszone zostana_ zagadnienia dotyczace nowego okresu programowania na lata Ze wzgle_du na to, ze LGD odgrywa bardzo istotna^ role_ w wykorzystaniu funduszy unijnych na obszarze wojewodztwa lubuskiego, konieczne sa^szkolenia i konferencje dla ich cztonkow i pracownikow. Konferencja trwac b^dzie przez 2 dni. Na konferencj? zaproszonych zostanie ok osob. SR KSOW Przeiom INI kwartalu 25000zl Swiatowy Dzieh Zdrowia Wiosna w ogrodzie Lubuski Dzieh Zywnosci Celem akcji jest promocja zdrowego stylu zycia i prezentacja oferty podmiotow ieczniczych, dla ktorych wojewodztwo lubuskie jest organem tworzacym. Impreza zgromadzi corocznie licznie zaproszonych gosci i wystawcow, w tym producentow krzewow, mtodych drzewek, sadzonek, nasion i kwiatow, nie tylko z wojewodztwa, ale takze z innych regionow Polski. Wsrod wystawcow mozna zauwazyc rowniez r^kodzielnikow, ogrodnikow z regionu, a takze producentow produktow regionalnych i tradycyjnych. Szacuje si?, ze w imprezie wezmie udziat ok osob. Celem imprezyjest promocja lubuskiej zywnosci, w tym produktow regionalnych, tradycyjnych i lokalnych, a takze zach^cenie do konsumowania zywnosci dobrej jakosci pochodzacej z regionu lubuskiego. DZ SR KSOW SR KSOW Podmioty lecznicze, dla ktorych wojewodztwo lubuskie jest organem tworzacym, GPI regionaine kwiecieri II kwartat II kwartal 4000zl zl 25000zf Strona 15z21

17 12. 13, Noc Muzeow Uroczystosc wre,czenia Stypendiow Sportowych Marszalka Wojewodztwa Lubuskiegc Mi dzynarodowy Festiwal Folkloru Publikacja artykufu w,,smakach Reg io now" Targi Polagra FOOD Smaki Regionow w Poznaniu Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniow w Wojewodztwie -ubuskim Impreza kulturalna, polegajaca na udoste.pnianiu muzeow, galerii i instytucji kultury, w wybranym dniu, w godzinach nocnych. Stypendia sportowe przeznaczone sa; dla najlepszych zawodnikow wojewodztwa lubuskiego. Impreza cykliczna odbywajaca sie_ co dwalataod1964roku. NaMFF zjezdzaja^ si? zespoly z kilku kontynentow, prezentujace dziedzictwo swoich rodzinnych stron. Festiwal przybliza mieszkancom wojewodztwa folklorcategoglobu. Publikacja artykulu dot. dziedzictwa kulinarnego oraz tradycji winiarskich wojewodztwa lubuskiego w czasopismie wydawanym przez Polskajzbe, Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie. Organizacja stoiska i udzialu wojewodztwa wtargach. (final konkursu,,nasze kulinarne dziedzictwo", promocja sztandarowych produktow tradycyjnych wojewodztwa : wino, miod, piwo, sery kozie, we.dliny) Uroczystosc wr^czenia stypendiow uzdolnionym uczniom w zakresie przedmiotow matematycznoprzyrodniczych i technicznych szkclgimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Plan Promocji 2015 Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Gorze Muzeum Lubuskie w GorzowieWlkp, RCAK DW PIPRiL DW Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Strona 16 z 21 i ogdlnopolskie 18 maja czerwiec sierpieri wrzesien wrzesieri wrzesien/ pazdziernik n^ uo upominki zl ok zl Unia Europejska, budzet paiistwa, budzet wojewodztwa

18 Plan Promocji , , 22, Konferencja podsumowuj^ca konkurs edukacyjny,,trzymajformej" Obchody Swie_ta 11 Listopada Podsumowanie wspotzawodnictwa sportowego dzieci i mtodziezy Rozszerzenie listy Ambasadorow wojewodztwa lubuskiego Wykonanie modulowych tablic informacyjnych z karteczkami o atrakcjach wojewodztwa lubuskiego w ramach realizacji gtownych kampanii promocyjnych Program adresowany do uczniow klas V-VI szkol podstawowych oraz Mil szkol gimnazjalnych. Ceiem jest ksztaltowanie prozdrowotnych nawykow wsrod uczniow. Promocja patriotyzmu i polskosci poprzez przekazywanie lubuszanom srebrnych orzetkow i kokard narodowych, Uroczystosc podsumowujaca wyniki w ogolnopolskim wspolzawodnictwie sportowym dzieci i mtodziezy. Zaprosic do listy nowych ambasadorow, np.: Joanne. Brodzik, Maryle. Rodowicz, Michata Malitowskiego, Mel? Koteluk. Modulowy system informacji o atrakcjach wojewodztwa. System skiada si? z planszy z wieszakami, na ktorych be_dajozwieszone karteczki informacyjne o atrakcjach naszego wojewodztwa. Poszczegolne moduty b^da^mogly bye wymienione lub dodane. Dodatkowo dwa przenosne systemy (tablica/stojak na kolkach) do imprez promocyjnych. DZ Wojew. Stacja Sanit.- Epidemiologiczn a w Gorzowie Wikp., DW, GPI EPS RCAK WOSiR, Lubuska Federacja Sportu listopad 11 listopada grudzieh caly rok II kwartaf zl materialy promocyjne brak kosztow zl Przetarg na materialy promocyjne zwiazane z ksztattowaniem wojewodztwa lubuskiego Wykonanie materialow promocyjnych wojewodztwa lubuskiego. Promocja wojewodztwa podczas imprez i wydarzeri organizowanych w Urzedzie Marszalkowskim Wojewodztwa Lubuskiego, na terenie regionu lubuskiego, w kraju i za granica, ktore wplywaja^na ksztattowanie pozytywnego wizerunku wojewodztwa lubuskiego, i ogolnopolskie II kwartat Caly rok IOOOOOzl Stronal7z21

19 Lp Nazwa zadania Lubuski Konkurs Wiedzy o Samorza_dzie Terytorialnym i EPS - V edycja Kompetencje technicznedroga_do sukcesu na rynku pracy Organizacja konkursow na realizacj zadah publicznych w obszarze kultury fizycznej,,maty Mistrz",,,Multi Sport", j.umiem ptywac" Konkurs,,0limp Lubuski"- XVI edycja Opis Konkurs adresowany do uczniow wszystkich typow szkol wojewodztwa lubuskiego. Cel konkursu: pog! bianie wiedzy o samorzadzie terytorialnym, szerzenie idei spoleczehstwa obywatelskiego i ksztaltowanie aktywnych postaw obywatelskich, popularyzacja wiedzy o Wojewodztwie Lubuskim oraz Europejskim Funduszu Spolecznym. Temat przewodni V edycji:,,mojagminaw25lec!u- TRADYCJE I NOWOCZESNOS6". Konkurs adresowany do uczniow szkol gimnazjalnycn. Polegana propagowaniu podnoszenia wiedzy z zakresu techniki orazjej praktycznego zastosowania. Upowszechniania postaw sportowych, spolecznych i zdrowotnych wsrod dzieci i mlodziezy, poprawa ich stanu zdrowia i sprawnosci fizycznej. Bezposrednimi adresatami zadania sa. uczniowie szko) podstawowych wojewodztwa iubuskiego. Konkurs ma na celu uhonorowanie osob fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz samorzadow gminnych i powiatowych za najwi^kszy wklad w materialne zabezpieczenie dzialalnosci i rozwoj kultury fizycznej w tym sportu, w Wojewodztwie Lubuskim. Plan Promocji 2015 KONKURSY Jednostka wiodaca Udziat innych jednostek DP DPS, ODNwZielonej Gorze, Woj. Osrodek Metodyczny w Gorzowie, Biuro Sejmiku, EPS UZ BS brak Strona 18z21 Dziatania medialne Termin realizacji Kwiecieh - maj I kwartal I kwartal Marzec-maj Srodki DPS zl zl BS

20 Plan Promocji Konkurs,,l_ubuski LaurOswiaty"-XIII edycja Konkurs,,0limp Lubuski" -XVI edycja Najpi^kniejsza Wies Lubuska Typowy projekt domu wiejskiego w wojewodztwie lubuskim,,xiv Edycja Ogolnopolskiego Konkursu pn.:,,poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" Konkurs ma na celu uhonorowanie osob fizycznych, osob prawnych oraz jednostekorganizacyjnych, ktore wniosty najwi^kszy wklad w rozwoj oswiaty w naszym wojewodztwie, Konkurs ma na celu uhonorowanie osob fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz samorzadow gminnych i powiatowych za najwi^kszy wklad w materialne zabezpieczenie dzialalnosd i rozwoj kultury fizycznej w tym sportu w wojewodztwie lubuskim. Celem konkursu jest promowanie najpi kniejszych lubuskich wsi. Na laureatow czekac be_dg_ nagrody pienie_zne, ktore zostana_sfinansowane przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarow Wiejskich Jego zalozeniem jest zainspirowanie uczestnikow konkursu do zwi kszenia dbafosci o posiadane budynki i ich otoczenie oraz pobudzenie wzajemnej konstruktywnej rywalizacji i wspolpracy majacych na celu popraw? wygla,du domu wiejskiego posesji wiej'skich. Konkurs dla uczestnikow szkot gimnazjalnych z terenu parkow krajobrazowych wojewodztwa lubuskiegoi terenu Polski. BS BS SR KSOW SR KSOW Zespot Parkow Krajobrazowych Wojewodztwa Lubuskiego brak 7 parkow krajobrazowych wojewodztwa lubuskiego + Parki Krajobrazowe wchodzace w sklad innych dyrekcji parkow Krajobrazowych Polski regionalne regionalne regionalne regionalne regionalne Marzec-maj Marzec-maj 2015 Pierwsza potowa roku Pierwsza potowa roku 27 marca maja BS BS z) zt 18000zl Stronal9z21

21 Konkurs wiedzy o Europejskim Funduszu Spotecznym oraz Samorzadzie Terytorialnym Konkurs,,Nasze Kulinarne Dziedzictwo -Smaki regionow" etap regionalny Konkursy wiedzy o EPS dla sfuchaczy audycji radiowych Konkurs,,Lubuski Lider Biznesu" Konkurs,,Lubuski Mister Budowy" Konkurs przeznaczony jest dla uczniow szkol wszystkich szczebli w Wojewodztwie Lubuskim. Celem konkursu jest propagowanie wsrod uczniow wiedzy na temat funduszy unijnych oraz wiedzy z zakresu funkcjonowania samorzadu terytorialnego na szczeblu wojewodzkim, powiatowym i gminnym. Celem konkursu jest poszukiwanie i identyfikacja produktow zywnosciowych oraz potraw specyficznych dla danego regionu a takze ich promocja. W czasie konkursu dokonuje si? takze nominacjido nagrody ogolnopolskiej Perly - rozstrzygnie_cie przyznania nagrody nastepuje podczas Targow Polagra Food - Smaki Regionow w Poznaniu. Sluchacze bejjq.mieli mozliwosc odpowiedzi na pytania zadawane na antenie radia i udzielajac prawidlowych odpowiedzi otrzymywac bejda_ nagrody zwiazane z EPS. Konkurs wyrozniaja_cy najlepsze przedsi^biorstwa zachodniej Polski. Celem Konkursu jest promocja lubuskiego budownictwa oraz zach^canie uczestnikow procesu inwestycyjnego do stalego podnoszenia jakosci wykonywanych usiug. Plan Promocji 2015 EPS BS DW Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego EPS Wydziat Przedsi^biorczosci, Departament Infrastruktury i Komunikacji Wydziai Przedsi^biorczosci, Departament Infrastruktury i Komunikacji Zachodnia Izba Przemyslowo - Handlowa (ZIPH) Lubuska Izba Budownictwa (LIB) Strona20z21 I poirocze czerwiec-lipiec ll-ivkwartal Konkurs: II- 111 kwartaf uroczysta gala: wrzesieh Konkurs: II- III kwartal uroczysta gala; wrzesieh 15000zl 15000zl zt DG DG

Uchwała Nr 720/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2015 r.

Uchwała Nr 720/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2015 r. Uchwała Nr 720/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2015 r. W sprawie: Przyjęcia Planu operacyjnego na lata 2014 2015 Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Szczecin 19 czerwca 2009 rok

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Szczecin 19 czerwca 2009 rok Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Szczecin 19 czerwca 2009 rok 1. Identyfikacja i analiza moŝliwych do przeniesienia dobrych praktyk oraz przekazanie informacji na ich temat; 2. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

UCHWALANR ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

UCHWALANR ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO UCHWALANR ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO zdnia!3$.#!*?*-2q11 roku w sprawie ogtoszenia konkursu plastycznego dla dzieci ze swietlic socjoterapeutycznych i srodowiskowych pod hastem,,ja tez chc? pomagac!"

Bardziej szczegółowo

Uchwata Nr.../2015 Zarza.du Wojewodztwa Opolskiego z dnia... 2015 r.

Uchwata Nr.../2015 Zarza.du Wojewodztwa Opolskiego z dnia... 2015 r. Uchwata Nr.../2015 Zarza.du Wojewodztwa Opolskiego z dnia... 2015 r. w sprawie rozstrzygni^cia otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizacje. w 2015 r. zadan publicznych w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Plan działania. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Plan działania. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Plan działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla Sekretariatu Regionalnego Województwa Lubuskiego na lata 2010-2011 Wrzesieo 2009 Strona 1 Celem działania Sekretariatu Regionalnego KSOW w latach 2010

Bardziej szczegółowo

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. z dnia... k'.c.*:r... 2010 r.

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. z dnia... k'.c.*:r... 2010 r. ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia...... k'.c.*:r.... 2010 r. w sprawie zmiany statutu Filharmonii Zielonogorskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Gorze Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie nr Burmistrza Ujazdu z dnia 08 listopada 2012 roku

Zarzadzenie nr Burmistrza Ujazdu z dnia 08 listopada 2012 roku Zarzadzenie nr 0050.133.2012 Burmistrza Ujazdu z dnia 08 listopada 2012 roku w sprawie ogloszenia konsultacji Projektu Rocznego Programu Wspólpracy Gminy Ujazd z Organizacjami Pozarzadowymi oraz podmiotami,

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na 2009 rok - stan realizacji

Plan Działania na 2009 rok - stan realizacji Plan Działania na 2009 rok - stan realizacji Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmiosko-Mazurskiego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku

Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku W sprawie szczegółowego wykazu zadań publicznych realizowanych przy udziale organizacji pozarządowych w roku 2005. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR.U ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

UCHWALA NR.U ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO UCHWALA NR.U ZARZADU WOJEWOTWA LUBUSKIEGO z dnia...4& AftSSft: 2012 r. w sprawie przyj^cia i realizacji Planu Komunikacji i Promocji Wojewodztwa Lubuskiego na2012rok Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubuskiego 2014r. Plan na 2015r.

Budżet Województwa Lubuskiego 2014r. Plan na 2015r. Budżet Województwa Lubuskiego 2014r. Plan na 2015r. Departament Finansów Dochody Stan na 1 stycznia 2014r. 459,2 mln zł Stan na 30 września 2014r. 538,5 mln zł Plan na 2015r. 420,1 mln zł Departament Finansów

Bardziej szczegółowo

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015 1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie

Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie 1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów oraz przekazanie informacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAtA Nr XXV/103/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia,,gminnego Programu Przeciwdziatania Narkomanii"

UCHWAtA Nr XXV/103/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia,,gminnego Programu Przeciwdziatania Narkomanii RADA GMINY OPOR6W ISlzkie UCHWAtA Nr XXV/103/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia,,gminnego Programu Przeciwdziatania Narkomanii" Na podstawie art, 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2011 1. Cele działań 1) poinformowanie ogółu społeczeństwa o rezultatach

Bardziej szczegółowo

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015 Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015 1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013. NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013. NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 1. Cele działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2014 jest: 1. Promocja PROW

Bardziej szczegółowo

2. Przeniesienie dobrych praktyk oraz organizacja wymiany doświadczeń i know - how

2. Przeniesienie dobrych praktyk oraz organizacja wymiany doświadczeń i know - how 7.2. Propozycja działań obowiązkowych i fakultatywnych z wykazaniem ich kosztu realizacji -2009 r. Działania Planowana realizacja Koszt 1. Identyfikacja i analiza dobrych praktyk III Mazowiecki Kongres

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Jubileusz 10 lat Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Konferencja Prasowa 27 maja 2014 2000 System POT- ROT - LOT 2003 Wielkopolska Organizacja Turystyczna powstała jako 10. organizacja regionalna w

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia,,gminnego Programu Przeciwdziafania Narkomanii"

z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia,,gminnego Programu Przeciwdziafania Narkomanii RAPA GMINY OPOROW 99 322 Oporow UCHWAtA Mr XXXIV/144/2013 umo, woj. todzkie GMJN y QPOROW z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia,,gminnego Programu Przeciwdziafania Narkomanii" Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr ZARZA.DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia.. w sprawie Raportu z realizacji Wojewodzkiego Programu Przeciwdziatania Narkomanii w 2007 r.

UCHWALA Nr ZARZA.DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia.. w sprawie Raportu z realizacji Wojewodzkiego Programu Przeciwdziatania Narkomanii w 2007 r. UCHWALA Nr ZARZA.DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia.. w sprawie Raportu z realizacji Wojewodzkiego Programu Przeciwdziatania Narkomanii w 2007 r. Na podstawie art. 11, ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r.

UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r. UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r. w sprawie : uchwalenia rocznego programu wspolpracy Gminy Strzelce Wielkie z organizacjami pozarza/lowymi oraz innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego w 2012 r. Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Termin ogłoszenia konkursu Termin realizacji zadania Pula środków do rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 1

Bardziej szczegółowo

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NrXXXIII./.../.13. z dnia 27 listopada 2013 roku

UCHWALA NrXXXIII./.../.13. z dnia 27 listopada 2013 roku Projekt z dnia 04.1^.2013 r. Zatwierdzony przc UCHWALA NrXXXIII./.../.13 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 27 listopada 2013 roku mgrftotr~marcini

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR 111/12/10 RADY GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWALA NR 111/12/10 RADY GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWALA NR 111/12/10 RADY GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2011. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Projekt zmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2010-2011

Projekt zmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2010-2011 Załącznik do Uchwały Nr 61/762/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 listopada 2011 r. Projekt zmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa

Bardziej szczegółowo

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia...l.4itt&?. 2010 r.

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia...l.4itt&?. 2010 r. ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia...l.4itt&?. 2010 r. w sprawie przyznania dofinansowania projektom ocenionym merytorycznie podczas posiedzenia Grupy Asesorskiej w dniach 1-3 lutego 2010 r. J w ramach

Bardziej szczegółowo

dla odmiany... zostań mecenasem kultury

dla odmiany... zostań mecenasem kultury zostań mecenasem kultury Twoja firma 02 mecenasem Muzeum Narodowe w Kielcach pragnie zaprosić Państwa fi rmy do współpracy i wsparcia przedsięwzięć, które mają na celu propagowanie kultury wysokiej. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki

Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Potencjał województwa lubuskiego szansą dla rozwoju Położenie -przy zachodniej granicy Polski Wyjątkowe bogactwo przyrodnicze -liczne lasy ijeziora Dobra dostępność

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW na 2014 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW na 2014 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013 na 2014 rok sporządzony dla Województwa Mazowieckiego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PARTNERÓW KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH. Kraków, 12 stycznia 2017 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PARTNERÓW KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH. Kraków, 12 stycznia 2017 r. SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PARTNERÓW KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH Kraków, 12 stycznia 2017 r. ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO UCHWALA Nr ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSIEGO z dnia d.y.. grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu zewn$trznych Urzedu Marszalkowskiego Wojewodztwa Lubuskiego wzielonej Gorze na 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013. na 2015 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego

PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013. na 2015 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013 na 2015 rok sporządzony dla Województwa Mazowieckiego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na 2013 rok 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ZA ROK 2011. Warszawa, 29 lutego 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ZA ROK 2011. Warszawa, 29 lutego 2012 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ALNOŚCI ZA ROK 2011 Warszawa, 29 lutego 2012 r. Ogólna liczba członków MROT: 82 Jednostki samorządu terytorialnego 17 Branża turystyczna i okołoturystyczna 10 Samorząd gospodarczy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce ANKIETA Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Ankieta jest skierowana do PODMIOTÓW KREUJĄCYCH PODAŻ NA RYNKU TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Plan Działania KSOW na lata stan realizacji

Plan Działania KSOW na lata stan realizacji Plan Działania KSOW na lata 2010-2011 - stan realizacji Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmiosko-Mazurskiego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Partnerzy

Bardziej szczegółowo

W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2011 rok

W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2011 rok RADA GlVaiNV OPOROW 99-322 Oporow UCHWALA Nr IV/12/2011 ^ RADY GMINY OPOROW zdnia281utego2011 pow. Kutno, woi. odzkie W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2011 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2011 rok sporządzony dla Samorządu Województwa Opolskiego 1. Cele Działań Cel główny Zapewnienie społecznościom wiejskim dostępu do jasnych, szczegółowych i

Bardziej szczegółowo

Plan działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego. na lata 2008-2009

Plan działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego. na lata 2008-2009 Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego na lata 008-009 Kwiecień 009 I. Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW. Cele działań Celem działań

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów w Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów w Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów w Wiejskich Instrumenty wsparcia aktywności lokalnej na obszarach wiejskich, udostępniane przez Samorząd Województwa Śląskiego w ramach KSOW Katowice, 13.12.2011 r. Czym jest KSOW?

Bardziej szczegółowo

XIX SPOTKANIE NARODOWYCH SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH. Gdańsk, 11-13 września 2013 r.

XIX SPOTKANIE NARODOWYCH SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH. Gdańsk, 11-13 września 2013 r. XIX SPOTKANIE NARODOWYCH SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH Gdańsk, 11-13 września 2013 r. Realizacji zadań Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Pomorskiego ZAKRES PREZENTACJI: Realizacja zadań Sekretariatu

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z funkcjonowania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Małopolskim

Doświadczenia z funkcjonowania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Małopolskim Doświadczenia z funkcjonowania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Małopolskim Zasmakuj w Małopolsce - promocja małopolskich produktów regionalnych podczas cyklu

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu. Termin realizacji zadania

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu. Termin realizacji zadania Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Wydział odpowiedzialny Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Wydział odpowiedzialny Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Termin ogłoszenia konkursu Termin realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektow edukacyjnych. w Og61noksztalcq.cej Szkole Muzycznej. I i II st. im. H.Wieniawskiego w Lodzi

Regulamin realizacji projektow edukacyjnych. w Og61noksztalcq.cej Szkole Muzycznej. I i II st. im. H.Wieniawskiego w Lodzi Regulamin realizacji projektow edukacyjnych w Og61noksztalcq.cej Szkole Muzycznej I i II st. im. H.Wieniawskiego w Lodzi I. Projekt \ prawie oswiatowym - postanowienia ogolne Projekt edukacyjny jest zespolowym,

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubuskiego 2013r. Plan na 2014r.

Budżet Województwa Lubuskiego 2013r. Plan na 2014r. Budżet Województwa Lubuskiego 2013r. Plan na 2014r. Departament Finansów Dochody Stan na 1 stycznia 2013r. 507,7 mln zł Stan na 30 września 2013r. 715,3 mln zł Plan na 2014r. 459,2 mln zł Departament Finansów

Bardziej szczegółowo

Dolina Baryczy BLISKO PRZYRODY

Dolina Baryczy BLISKO PRZYRODY Dolina Baryczy BLISKO PRZYRODY "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" Dolina Baryczy Obszar Natura 2000 budowanie trwałych zmian "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" największy i jeden z najstarszych kompleksów

Bardziej szczegółowo

Plan Działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata 2010 i 2011

Plan Działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata 2010 i 2011 Załącznik do Uchwały Nr 1121/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 września 2009 roku Plan Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Plan działania SR KSOW na lata

Plan działania SR KSOW na lata iesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów kazanie informacji na ich temat Załącznik do Uchwały Nr 32/9/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2015 r. Plan działania SR KSOW na

Bardziej szczegółowo

SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI. Pierwszy i jedyny taki szlak w Polsce

SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI. Pierwszy i jedyny taki szlak w Polsce SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI Pierwszy i jedyny taki szlak w Polsce Szlak Zabytków Techniki należy od stycznia 2010 r. do Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH) SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI jest tematycznym,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XII/131/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Sejmiku Województwa Opolskiego

UCHWAŁA Nr XII/131/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Sejmiku Województwa Opolskiego UCHWAŁA Nr XII/131/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Sejmiku Województwa Opolskiego na 2016 rok. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Zgłaszający: Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic Lp. Zapis w projekcie Programu Współpracy Propozycja zapisu Uzasadnienie Opinia

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza dla rozwoju Mazowsza PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH

KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH Wojewódzka Grupa Robocza ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Posiedzenie inaugurujące działalność Poznań 26 marca 2013 roku Plany Działania KSOW 2008-2009, 2010-2011,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2010 do 31.12.2010

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 1. Cele działań sporządzony dla Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

przekazanie informacji na ich temat

przekazanie informacji na ich temat zeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów przekazanie informacji na ich temat Załącznik do Uchwały Nr 522/47/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2015 r. Plan działania SR

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

XI. Kultura, Sport i Turystyka

XI. Kultura, Sport i Turystyka XI. Kultura, Sport i Turystyka KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Działania Samorządu Województwa w zakresie kultury podejmowane były w oparciu cele Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2011 do 31.12.2011

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 1. Cele działań sporządzony dla Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoty "Wytancz swojq szans~" rozw6j artystyczny dzieci i m~odziei:y Sportowe z teren6w wiejskich powiatu koscierskiego.

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoty Wytancz swojq szans~ rozw6j artystyczny dzieci i m~odziei:y Sportowe z teren6w wiejskich powiatu koscierskiego. Starostwo Powiatowe w Koscierzynie Wydzial Rozwoju i Promocji Zatqcznik nr 2 do Uchwaty Zarzgdu Powiatu Koscierskiego Nr.4:~.MW2010 Z dnia 10 marca 2010 r. Wykaz podmiotow wymienionych w ustawie 0 dzialalnosci

Bardziej szczegółowo

U c h w a l a Nr XXXIV/224/09 Rady Miejskiej w Zlotym Stoku

U c h w a l a Nr XXXIV/224/09 Rady Miejskiej w Zlotym Stoku U c h w a l a Nr XXXIV/224/09 Rady Miejskiej w Zlotym Stoku z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie przyjecia planu pracy stalych komisji i Rady Miejskiej na 2010 rok. Dzialajac na podstawie art. 21 ust.

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 2 do Raportu z Monitorowania Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Gminy Miejskiej Kościerzyna na lata za okres

Zał. nr 2 do Raportu z Monitorowania Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Gminy Miejskiej Kościerzyna na lata za okres Zał. nr 2 do Raportu z Monitorowania Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Gminy Miejskiej Kościerzyna na lata 2013-2020 za okres 2013-2014 STAŁE DZIAŁANIA PROMOCYJNE: Promocja imprez i wydarzeń miejskich

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty Beneficjenci tzw. Małych projektów : osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Plan Działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata

Plan Działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata Załącznik do uchwały ZWM Nr 767/14 z dnia 10.07.2014 PROJEKT Plan Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata 2014-2015 Kraków, dnia 10 lipca

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2013 rok sporządzony dla Samorządu Województwa Opolskiego Up. Ministra Rolni«>»w«i Ko%sv«)fu Wsi PODSEKRETARZ STANU 1. Cele Działań L zalczyk Cel główny ^.[A'U>if^

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

UCHWALA ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

UCHWALA ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO UCHWALA ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO zdnia 42..ty

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat

Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat Aktualizacja Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla Województwa Podlaskiego na lata 2012-2013 działającego w ramach PROW 2007-2013 Identyfikacja i analiza możliwych

Bardziej szczegółowo

16. Gdańskie Targi Turystyczne. Nagroda Medal Mercurius Gedanensis w kategorii wystawcy krajowi. Najlepsza kampania promocyjna na rynki zagraniczne.

16. Gdańskie Targi Turystyczne. Nagroda Medal Mercurius Gedanensis w kategorii wystawcy krajowi. Najlepsza kampania promocyjna na rynki zagraniczne. 2009-2013 Sekcja ds. Turystyki Działalność Stowarzyszenia opiera się głównie na promocji walorów turystycznych Północnych Kaszub. W tym celu stworzono w Stowarzyszeniu Sekcję ds. Turystyki. Tworzą ją osoby

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS 36 WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS Opracowuje strategię rozwoju powiatu i koordynuje działania związane z jej realizacją, zajmuje się problematyką związaną z promowaniem powiatu

Bardziej szczegółowo

Budzet Unii Europejskiej. 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do. wynagrodzeii. Wydatki osobowe niezaliczone do. wynagrodzeh

Budzet Unii Europejskiej. 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do. wynagrodzeii. Wydatki osobowe niezaliczone do. wynagrodzeh 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeii 327 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeh 329 3267 3269 41 44 411 4117 4119 412 4127 4129 413 417 4177 4179 421 4217 4219 423 424 4247 4249 426 427

Bardziej szczegółowo

ZARZJ\DZENIE Nr) OJI15 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO

ZARZJ\DZENIE Nr) OJI15 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO ZARZJ\DZENE Nr) OJ15 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWF;TOKRZYSKEGO z dnia j wrzesnia 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzedu Marszalkowskiego na 2015 rok Na podstawie art.43 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

piwi@jni~p;cy '~~ 5 Uchwalawchodzi w zycie z dniem podjecia.

piwi@jni~p;cy '~~ 5 Uchwalawchodzi w zycie z dniem podjecia. NAf:lA MIAST A MARKI ~I: 8. I"lbud15klego 915 @ =~.,O MAR K I Uchwala nr X/72/2011 t~l. (~~~~) 781-10-03 F~»( 781-1~ 78 Rady Miasta Marki \\J\)j, MazoWleckie z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie utworzenia

Bardziej szczegółowo

K ONK URS PL ASTYCZNO-TECHNICZNY

K ONK URS PL ASTYCZNO-TECHNICZNY EKO-RZEZBA ---2014, , Zalozenia Organizatorzy VII PIKNIKU EKOLOGICZNEGO POWIATU STASZOWSKIEGO w swoich dzialaniach przykladaja ogromna wage do kwestii edukacji ekologicznej, szczególne tej adresowanej

Bardziej szczegółowo

Projekt do konsultacji

Projekt do konsultacji Projekt do konsultacji Załącznik Nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących

Bardziej szczegółowo

Środki możliwe do pozyskania przez PTTK na działania związane z kulturą i turystyką w województwach.

Środki możliwe do pozyskania przez PTTK na działania związane z kulturą i turystyką w województwach. Środki możliwe do pozyskania przez PTTK na działania związane z kulturą i turystyką w województwach. Poniżej zamieszczamy informację o aktualnie ogłoszonych konkursach dotyczących działań związanych z

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Dylematy przedsiębiorczości społecznej"

Dylematy przedsiębiorczości społecznej Konferencja zat.: "Ekonomia Społeczna szansą rozwoju regionu" podsumowująca realizację projektu Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej Szczecin, 04 luty 2015 r. Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej Zdrowie

Bardziej szczegółowo

---2014--- K ONK URS PL ASTYCZNY O TEM ATYCE EK OL OGICZNEJ

---2014--- K ONK URS PL ASTYCZNY O TEM ATYCE EK OL OGICZNEJ ---2014--- O TEM ATYCE EK OL OGICZNEJ O TEMATYCE EK OL OGICZNEJ Zalozenia Organizatorzy VII PIKNIKU EKOLOGICZNEGO POWIATU STASZOWSKIEGO w swoich dzialaniach przykladaja ogromna wage do kwestii edukacji

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat

Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat Załącznik do uchwały Nr 239/3711/10 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 6 lipca 2010 r. Aktualizacja Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA dla Województwa Mazowieckiego Plan na 2007 rok

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA dla Województwa Mazowieckiego Plan na 2007 rok ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 2013 dla Województwa Mazowieckiego Plan na 2007 rok Plan Komunikacyjny PROW 2007 2013 określa strategię informowania i promocji

Bardziej szczegółowo

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PARTNERSTWO DUCHA GÓR

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PARTNERSTWO DUCHA GÓR Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PARTNERSTWO DUCHA GÓR ul. Daszyńskiego 29, 58-533 Mysłakowice tel/fax 075 644 21 65, sekretariat@duchgor.org; www.konkursy.duchgor.org

Bardziej szczegółowo

KOMITET MONITORUJĄCY. Informacja nt. działań informacyjno-promocyjnych w 2015 roku

KOMITET MONITORUJĄCY. Informacja nt. działań informacyjno-promocyjnych w 2015 roku KOMITET MONITORUJĄCY Informacja nt. działań informacyjno-promocyjnych w 2015 roku Warszawa, 9 marca 2015 Dokumenty Strategia Komunikacji Polityki Spójności 2014-2020 Przekazanie do opinii KK UP marzec

Bardziej szczegółowo

Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w 2016 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia

Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w 2016 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w 2016 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych dla Strategii Komunikacji Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ NAJWAŻNIEJSZYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH W 2016 R.

KALENDARZ NAJWAŻNIEJSZYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH W 2016 R. KALENDARZ NAJWAŻNIEJSZYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH W 2016 R. Lp. NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA ORGANIZATOR LUTY 1 Konferencja: Profesjonalna uprawa rzepaku ozimego i zbóż OODR Łosiów

Bardziej szczegółowo

K ONK URS PIOSENK I O TEM ATYCE EK OL OGICZNEJ

K ONK URS PIOSENK I O TEM ATYCE EK OL OGICZNEJ ---2014--- K ONK URS PIOSENK I O TEM ATYCE EK OL OGICZNEJ K ONK URS PIOSENK I O TEMATYCE EK OL OGICZNEJ Organizatorzy VII EKOLOGICZNEGO PIKNIKU POWIATU STASZOWSKIEGO w swoich dzialaniach przykladaja ogromna

Bardziej szczegółowo

Projekty sieciujące w Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Stan realizacji Paweł Pacek Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Projekty sieciujące Projekty

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok

RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok s ' '> i i'j'orov 1 Ml ro v \i 't UCHWALA Nr XVI/62/2008 RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013. na 2010 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013. na 2010 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013 na 2010 rok sporządzony dla Województwa Mazowieckiego Plan Komunikacyjny PROW 2007 2013 określa strategię informowania i promocji Programu w Województwie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Plan działania. dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa opolskiego. na lata 2008-2009

Plan działania. dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa opolskiego. na lata 2008-2009 Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa opolskiego na lata 008-009 Styczeń 009 I. Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW. Cele działań obligatoryjnych

Bardziej szczegółowo

Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata dla województwa podlaskiego z dnia 29 listopada 2011 r.

Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata dla województwa podlaskiego z dnia 29 listopada 2011 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013 dla województwa podlaskiego z dnia 29 listopada 2011 r. Identyfikacja i analiza

Bardziej szczegółowo