Liveradio vintage. przewodnik uŝytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Liveradio vintage. przewodnik uŝytkownika"

Transkrypt

1 Liveradio vintage przewodnik uŝytkownika

2 Spis treści 1. zanim zaczniesz 2 2. podłączanie Liveradio vintage do sieci Internet 7 3. korzystanie z Liveradio vintage ustawienia Liveradio vintage odtwarzanie dźwięku z pamięci USB podcasty i audiobook przewijanie do przodu/tyłu ulubione szybkie uruchamianie stacji radiowych odtwarzanie muzyki z komputera odtwarzanie stacji radiowych FM wsparcie techniczne 36 Liveradio vintage przewodnik uŝytkownika 1

3 1. zanim zaczniesz uniwersalny zasilacz z dwoma rodzajami końcówek 1.1. zawartość opakowania Liveradio vintage pilot zdalnego sterowania zanim zaczniesz 2

4 1.2. opis Liveradio vintage przedni panel przycisk Home (krótkie naciśnięcie menu długie naciśnięcie tryb czuwania) przycisk Back: Wstecz przycisk Ulubione ekran przycisk Poprzedni pokrętło sterujące do przewijania/zatwierdzania menu oraz zmiany głośności przycisk odbiornik sygnału zdalnego sterowania przycisk Play/Pauza przycisk pamięci stacji FM Następny zanim zaczniesz 3

5 tylny panel antena port USB przełącznik Włącz/Wyłącz wyjście słuchawkowe wyjście RCA stereo port Ethernet (RJ45) gniazdo zasilania (12V) zanim zaczniesz 4

6 1.3. opis pilota zdalnego sterowania przycisk gotowości Włącz/Wyłącz przycisk Home (Menu główne) ulubione stacje przyciski wyboru zapamiętanych stacji i przycisk wyboru Mem przycisk Powtarzaj/Losuj dla pamięci USB przycisk Back: Wstecz przycisk Mute: Wycisz regulacja głośności panel nawigacyjny zanim zaczniesz 5

7 1.4. podłączanie do zasilania sieciowego Kolejność podłączania do zasilania sieciowego: 1. włóŝ odpowiednią wtyczkę do zasilacza 2. podłącz kabel zasilający do gniazda zasilania Liveradio vintage 3. podłącz wtyczkę zasilacza do gniazda sieci elektrycznej (230V) 4. włącz Liveradio za pomocą przełącznika Włącz/Wyłącz zanim zaczniesz 6

8 2. podłączanie Liveradio vintage do sieci Internet Przy pierwszym uruchomieniu Liveradio vintage automatycznie rozpocznie się konfiguracja parametrów Liveradio i połączenia z Internetem. 1. wybierz język, którego chcesz uŝywać Wszystkie opisane w niniejszym rozdziale czynności mogą być wykonywane za pomocą przycisków znajdujących się na przednim panelu Liveradio lub przy uŝyciu pilota zdalnego sterowania. Zanim rozpoczniesz podłączanie Liveradio vintage do sieci Internet, zapoznaj się z podrozdziałem 3.1. nawigacja po menu. 2. wybierz tryb powiązania z modemem (Wi-Fi lub Ethernet): Obrót pokrętła powoduje przewijanie opcji w menu. a) jeśli chcesz połączyć się za pomocą bezprzewodowej karty Wi-Fi, wybierz opcję Wi-Fi, a następnie przejdź do kolejnego 3 punktu niniejszej instrukcji Przyciśnięcie pokrętła powoduje zatwierdzenie wybranej opcji menu. b) jeśli chcesz połączyć się za pomocą kabla Ethernet: Powrót do poprzedniego menu. włóŝ wtyczkę kabla Ethernet do portu Ethernet modemu Livebox (port znajduje się z boku lub z tyłu modemu), drugi koniec kabla podłącz do portu Ethernet Liveradio podłączanie Liveradio vintage do sieci Internet 7

9 wybierz opcję Ethernet wybierz Automatyczny adres IP i zatwierdź, przyciskając pokrętło Liveradio bądź przycisk Select na pilocie 3. podłączanie Liveradio do modemu za pomocą bezprzewodowej karty Wi-Fi Uwaga! Wskazane jest, aby Liveradio znajdowało się w promieniu 40m od punktu dostępowego sieci bezprzewodowej w celu zapewnienia dobrego połączenia z Internetem. Jeśli znajdujesz się w pomieszczeniu zamkniętym, musisz pamiętać, Ŝe ściany i podłogi ograniczają zasięg odbioru sieci. JeŜeli na pasku zasięgu sieci bezprzewodowej nie wyświetla się ani jedna kreska zasięgu, połączenie nie moŝe zostać nawiązane. c) podłączanie Liveradio do modemu Livebox wybierz nazwę swojej sieci bezprzewodowej z wyświetlonej listy Uwaga! W przypadku wyboru opcji Stały adres IP (opcja zalecana dla zaawansowanych uŝytkowników), naleŝy wprowadzić adres IP Liveradio, maskę podsieci, bramę dostępową oraz adres serwera DNS. Szczegółowy opis tej procedury znajduję się w podrozdziale 4.4. połączenia. Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) znajduje się na naklejce na spodzie modemu Livebox. przejdź do kolejnego 4 punktu niniejszej instrukcji (pomiń punkt 3) podłączanie Liveradio vintage do sieci Internet 8

10 wprowadź klucz bezpieczeństwa Wi-Fi (WEP lub WPA) wybranej sieci bezprzewodowej Klucz znajduje się na naklejce na spodzie modemu Livebox. wybierz tryb połączenia Wybierz opcję Automatyczny adres IP i zatwierdź, przyciskając pokrętło Liveradio bądź przycisk Select na pilocie. Klucz składa się z cyfr i liter od A do F. Znak 0 oznacza zero. Format klucza bezpieczeństwa: A FFFF FFFF FF). Wyboru znaku dokonuje się poprzez kręcenie pokrętłem: aby zatwierdzić wybrany znak, naciśnij pokrętło moŝesz powrócić do wybranego wcześniej znaku, naciskając przycisk Poprzedni lub Następny moŝesz skasować wybrany znak, naciskając przycisk Wstecz. Uwaga! W przypadku wyboru opcji Stały adres IP (opcja zalecana dla zaawansowanych uŝytkowników), naleŝy wprowadzić adres IP Liveradio, maskę podsieci, bramę dostępową oraz adres serwera DNS. Szczegółowy opis tej procedury znajduję się w podrozdziale 4.4. połączenia. łączenie z modemem Livebox Po wprowadzeniu klucza bezpieczeństwa naciśnij przycisk Play/Pauza, aby zatwierdzić wybór i przejść do kolejnego kroku. Aby nawiązać połączenie z modemem Livebox naciśnij przycisk połączenia bezprzewodowego na modemie Livebox podłączanie Liveradio vintage do sieci Internet 9

11 Uwaga! PoniŜej przedstawiono połoŝenie przycisku na modemie Livebox. W momencie, kiedy Liveradio vintage nawiąŝe połączenie z modemem Livebox, na ekranie Liveradio wyświetlą się następujące komunikaty: Modem będzie gotowy na przyjęcie połączenia od Liveradio vintage wówczas, gdy dioda sieci bezprzewodowej na modemie Livebox zacznie migać światłem przerywanym. d) podłączanie Liveradio do innego modemu wybierz nazwę swojej sieci bezprzewodowej z wyświetlonej listy Przejdź do następnego kroku, naciskając pokrętło. wprowadź klucz bezpieczeństwa Wi-Fi (WEP lub WPA) wybranej sieci bezprzewodowej Wybór znaku następuje poprzez kręcenie pokrętłem: aby zatwierdzić wybrany znak, naciśnij pokrętło moŝesz powrócić do wybranego wcześniej znaku, naciskając przycisk Poprzedni lub Następny podłączanie Liveradio vintage do sieci Internet 10

12 moŝesz skasować wybrany znak, naciskając przycisk Wstecz. łączenie z modemem W momencie, kiedy Liveradio vintage nawiąŝe połączenie z modemem, na wyświetlaczu Liveradio wyświetlą się następujące komunikaty: Po wprowadzeniu klucza bezpieczeństwa naciśnij przycisk Play/Pauza, aby zatwierdzić wybór i przejść do kolejnego kroku. wybierz tryb przydzielania adresu IP 4. wybierz strefę czasową z wyświetlonej listy Wybierz opcję Automatyczny adres IP i zatwierdź, przyciskając pokrętło Liveradio bądź przycisk Select na pilocie. Liveradio vintage jest juŝ skonfigurowane i gotowe do uŝycia. Uwaga! W przypadku wyboru opcji Stały adres IP (opcja zalecana dla zaawansowanych uŝytkowników), naleŝy wprowadzić adres IP Liveradio, maskę podsieci, bramę dostępową oraz adres serwera DNS. Szczegółowy opis tej procedury znajduję się w podrozdziale 4.4. połączenia. podłączanie Liveradio vintage do sieci Internet 11

13 3. korzystanie z Liveradio vintage Przyciśnięcie pokrętła powoduje zatwierdzenie wybranej opcji menu nawigacja po menu Powrót do poprzedniego menu. Do nawigacji po menu słuŝy pokrętło Liveradio oraz przyciski nawigacyjne pilota zdalnego sterowania. Wybór danej opcji odbywa się poprzez przyciśnięcie pokrętła lub przycisku Select na pilocie. Wyjście z danej opcji menu jest moŝliwe poprzez naciśnięcie przycisku Back. podstawowe funkcje panelu Liveradio Play/Pauza audio. Zatwierdzenie klucza WEP lub WPA. podstawowe funkcje pilota zdalnego sterowania Obrót pokrętła powoduje przewijanie opcji w menu. Pionowa nawigacja po menu. korzystanie z Liveradio vintage 12

14 3.4. przechodzenie między menu Zatwierdzenie wybranej opcji. Powrót do poprzedniego menu. Przycisk Home umoŝliwia powrót do menu głównego w dowolnej chwili przechodzenie między pozycjami w menu Krótkie przyciśnięcie tego przycisku powoduje przejście np. pomiędzy: czasem, informacjami odnośnie źródła dźwięku i menu głównym radia. Przeglądanie pozycji menu odbywa się za pomocą pokrętła Liveradio bądź przycisków pionowej nawigacji pilota zdalnego sterowania wybieranie pozycji menu Długie przyciśnięcie przycisku Home powoduje przejście radia w tryb czuwania. Aby wybrać wyświetloną pozycję w menu, naciśnij pokrętło Liveradio bądź przycisk Select pilota zdalnego sterowania. Wyświetlą się wówczas nowe elementy menu lub rozpocznie się odtwarzanie muzyki. korzystanie z Liveradio vintage 13

15 3.5. regulacja głośności Gdy na ekranie wyświetlane są informacje dotyczące źródła dźwięku, obróć pokrętło, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność. MoŜesz regulować głośność za pomocą przycisków pilota w dowolnym momencie, bez względu na to, co jest wyświetlone na ekranie słuchanie internetowej stacji radiowej Jeśli chcesz słuchać stacji nadawanej w Internecie, wybierz z menu głównego opcję Radia internetowe. Stacje zorganizowane są w hierarchiczne menu, podobnie jak katalogowa organizacja plików w komputerze. Pozycje menu wyświetlane są na ekranie Liveradio i moŝna je przeglądać za pomocą pokrętła bądź przycisków pionowej nawigacji na pilocie rozpoczęcie słuchania stacji radiowej Aby rozpocząć odtwarzanie wybranej stacji radiowej, naciśnij pokrętło Liveradio wstrzymanie odtwarzania stacji radiowej MoŜesz przeglądać bazę internetowych stacji radiowych według kategorii: alfabetycznie (A-Z) najlepsze przeboje (Best of) audycje (Tematyczne) gatunek muzyki (Muzyka) stacje z róŝnych części świata (Świat) korzystanie z Liveradio vintage Wyświetlona na ekranie Liveradio ikona play oznacza, Ŝe stacja radiowa jest w trakcie odtwarzania. Naciśnięcie przycisku Play/Pauza spowoduje wstrzymanie odsłuchiwania. Po ponownym przyciśnięciu nastąpi wznowienie odtwarzania. 14

16 3.9. inne opcje 2. wybierz grupę stacji muzycznych, np. Best -Of Podczas słuchania radia moŝliwe są następujące opcje: powrót do poprzedniej opcji (jeśli jesteś w menu) krótkie przyciśnięcie przycisku Back zmiana stacji radiowej na kolejną bądź poprzednią przyciśnięcie przycisku Następny lub Poprzedni przejście do kolejnej audycji podcast lub kolejnego rozdziału audiobooka (opcja ta nie jest dostępna podczas odsłuchiwania radia internetowego) - długie przyciśnięcie przycisku Następny lub Poprzedni na Liveradio bądź przyciśnięcie przycisków w przód i w tył na pilocie. 3. wybierz stację radiową z listy Odsłuchiwanie źródła dźwięku jest moŝliwe we wszystkich trybach pracy Liveradio. Tylko przy niektórych opcjach, jak np. Budzik, Aktualizacja oprogramowania, Reset, dźwięk moŝe zostać przerwany tymczasowo. Aby rozpocząć słuchanie radia: 1. wybierz z Menu głównego opcję Radia internetowe wyświetlanie informacji o stacji/utworze odsłuchiwanym Podczas słuchania internetowej stacji radiowej na ekranie Liveradio wyświetlane są informacje na temat stacji, stanie odtwarzania, a takŝe dodatkowe informacje o artyście/utworze lub stacji radiowej. korzystanie z Liveradio vintage 15

17 3.11. czas i info Aby przejść do trybu wyświetlania godziny i daty, naleŝy przycisnąć przycisk Home. Na ekranie znajduje się równieŝ ikona zasięgu sieci bezprzewodowej. Tryb czuwania moŝna uaktywnić na dwa sposoby: przyciskając przycisk Home przez 2 sekundy wybierając Tryb czuwania w menu głównym. Uwaga! Jeśli podczas odtwarzania muzyki uaktywnisz Tryb czuwania, odtwarzanie zostanie zatrzymane. Aby wyjść z Trybu czuwania, wystarczy nacisnąć dowolny przycisk. Odtwarzanie muzyki zostanie ponownie uruchomione menu główne tryb czuwania Tryb czuwania Liveradio zmniejsza pobór mocy. Tryb ten odpowiada częściowemu wyłączeniu Liveradio, z zachowaniem aktywności funkcji alarmów i czasu. Dostęp do Menu głównego moŝna uzyskać w dowolnym momencie, przyciskając przycisk Home. Uwaga! Przejście do Menu głównego nie przerywa odtwarzania muzyki. W trybie czuwania Liveradio posiada następujące cechy: na ekranie wyświetlany jest tylko zegar; jeśli włączony jest alarm, widoczne są równieŝ ikony alarmu i czasu Liveradio nie odtwarza Ŝadnego dźwięku ani tekstu podświetlenie ekranu Liveradio jest wyłączone połączenie z siecią bezprzewodową jest nieaktywne. korzystanie z Liveradio vintage 16

18 W Menu głównym dostępne są następujące opcje: Radia internetowe Podcasty Radio FM Ulubione USB Media serwery Ustawienia Tryb czuwania korzystanie z Liveradio vintage 17

19 4. ustawienia Liveradio vintage Informacje Reset Ustawienia stanowią jedną z opcji Menu głównego budzik Liveradio posiada funkcję budzika. Ustawiając budzik, moŝna wybrać dźwięk budzika (źródło dźwięku) oraz poziom jego głośności. PoniŜej przedstawiono sposób konfiguracji budzika: Aby wybrać Ustawienia, wciśnij pokrętło Liveradio bądź przycisk Select na pilocie zdalnego sterowania. 1. z Menu głównego» Ustawienia wybierz opcję Budzik W Ustawieniach moŝna dostosować następujące funkcje Liveradio: 2. włącz alarm, naciskając pokrętło Liveradio lub przycisk Select na pilocie Budzik Połączenia Wyjście audio Czas Strefę czasową Język Aktualizację oprogramowania ustawienia Liveradio vintage 18

20 3. ustaw godzinę budzenia 4. wybierz opcję Czas wybierz źródło dźwięku Aby ustawić dźwięk budzika, wybierz źródło dźwięku i zatwierdź pokrętłem Liveradio bądź przyciskiem Select na pilocie. 5. ustaw godzinę budzenia za pomocą pokrętła Liveradio lub przycisków pionowej nawigacji na pilocie. Zatwierdź wybór godziny, przyciskając pokrętło. Jako dźwięk budzika moŝna ustawić: Sygnał domyślny Ulubione stacje radiowe Radio internetowe Ulubione stacje FM Szukaj stacji FM USB 6. Taką samą operację wykonaj podczas ustawiania minut. Po dokonaniu ustawień, czas budzenia wyświetlony zostanie w menu ustawień budzika. ustawienia Liveradio vintage 19

21 7. ustaw poziom głośności 1. w Menu głównym wybierz Ustawienia, a następnie opcję Czas W ustawieniach głośności są do wyboru dwie opcje: Stała głośność dźwięk budzika będzie stały Rosnąca głośność dźwięk budzika będzie narastał. 2. określ sposób ustawienia zegara Dodatkowo Liveradio ma wbudowaną funkcję drzemki. Czas drzemki wynosi 8 minut. Aktywacja drzemki następuje poprzez wciśnięcie pokrętła Liveradio bądź przycisku Select na pilocie zdalnego sterowania. Funkcję drzemki moŝna uaktywniać aŝ 8 razy. Kolejne przyciśnięcie przycisków spowoduje wyłączenie alarmu. 3. w trybie ręcznym, zegar ustawia się za pomocą pokrętła Aby wyjść z ustawień budzika naciśnij przycisk Back. Wszystkie ustawienia zostaną zapisane zegar Liveradio posiada zegar, który moŝna ustawić Automatycznie bądź Ręcznie. Aby przejść do ustawień zegara, naciśnij pokrętło Liveradio bądź przycisk Select na pilocie. ustawienia Liveradio vintage 20

22 4. moŝna takŝe zdefiniować format wyświetlanego zegara. W tym 2. wybierz strefę czasową, w której się znajdujesz celu naleŝy przejść do opcji Format i zaznaczyć wybraną pozycję strefa czasowa Funkcja Strefa czasowa umoŝliwia Liveradio automatyczną aktualizację godziny zgodnie z wybraną strefa czasową. Aby dokonać zmiany strefy czasowej: 4.4. połączenia W kaŝdej chwili moŝna zmienić sieć, z którą połączone jest Liveradio. W tym celu: 1. wybierz z Menu głównego opcję Ustawienia» Połączenia 1. wybierz z Menu głównego opcję Ustawienia, a następnie Strefa czasowa 2. wybierz sposób połączenia, np. Wi-Fi ustawienia Liveradio vintage 21

23 3. z dostępnych sieci wybierz tą, z którą chcesz się połączyć 6. wprowadź adres IP Liveradio 4. wprowadź klucz bezpieczeństwa (Klucz WEP), jeśli jest wymagany 7. wprowadź maską podsieci Wprowadzony klucz zatwierdź przyciskiem Play/Pauza. 8. wprowadź podstawowy adres IP bramy domyślnej 5. wybierz tryb przydzielania adresu IP. 9. wprowadź pierwszy adres serwera DNS ustawienia Liveradio vintage 22

24 10. wprowadź drugi adres serwera DNS 2. wybierz język z listy dostępnych języków Zatwierdź wprowadzone parametry, przyciskając pokrętło Liveardio bądź przycisk Select na pilocie zdalnego sterowania język Aby zmienić język komunikatów na ekranie: 1. wybierz z Menu głównego opcję Ustawienia, a następnie Język ustawienia Liveradio vintage 23

25 4.6. aktualizacja oprogramowania W tym miejscu znajdują się równieŝ szczegółowe informacje na temat połączenia. Oprogramowanie zainstalowane na Liveradio moŝna aktualizować za pośrednictwem Internetu. Po wybraniu funkcji Aktualizacja oprogramowania (Menu główne» Ustawienia» Aktualizacja oprogramowania) Liveradio automatycznie sprawdzi dostępność nowej wersji oprogramowania i dokona jego aktualizacji. Za pomocą pokrętła lub przycisków pionowej nawigacji moŝna przechodzić między poszczególnymi informacjami dotyczącymi połączenia Liveradio z modemem, takimi jak: sposób połączenia, tryb adresu IP, adres IP Liveradio, maska podsieci oraz adres IP serwera DNS. Uwaga! Podczas aktualizacji oprogramowania nie odłączaj Liveradio od zasilania informacje Numer seryjny Liveradio znajduje się w opcji Informacje. Numer ten jest niepowtarzalnym numerem identyfikującym Twoje Liveradio. ustawienia Liveradio vintage 24

26 4.8. reset Funkcja Reset umoŝliwia przywrócenie ustawień fabrycznych Liveradio. Jeśli wybierzesz tę funkcję, Liveradio uruchomi się ponownie i wyświetli się kreator konfiguracji. ustawienia Liveradio vintage 25

27 5. odtwarzanie dźwięku z pamięci USB 3. wybierz katalog i zatwierdź, naciskając pokrętło Liveradio Ponowne przyciśnięcie pokrętła spowoduje odtworzenie wybranego utworu. Liveradio obsługuje następujące formaty plików: MP3 (do 320 kb/s max), WMA (do 320 kb/s max), WAV, Real Audio, PLS, M3U i RAM. Poprzez port USB moŝna odtwarzać na Liveradio pliki audio znajdujące się na pamięci USB lub innym dysku przenośnym. W tym celu: 1. podłącz dysk do portu USB Liveradio 2. w Menu głównym wybierz opcję USB Utwory z folderu odtwarzane są jeden po drugim, w kolejności wyświetlanej na ekranie. Aby przejść do kolejnego utworu wystarczy przekręcić pokrętłem bądź przycisnąć przycisk nawigacyjny na pilocie. Uwaga! JeŜeli pamięć USB nie zostanie podłączona do portu USB bądź Liveradio nie rozpozna urządzenia, na ekranie wyświetli się poniŝszy komunikat: Twoje pliki audio i katalogi zostaną wyświetlone na ekranie. Uwaga! Informacje na temat dostępnych plików audio na dysku USB nie mogą być przechowywane w katalogu Ulubione. odtwarzanie dźwięku z pamięci USB 26

28 5.1. tryb powtórz/losuj Odtwarzanie plików audio z pamięci USB moŝe być realizowane w róŝnych trybach, np. w trybie powtórz/losuj. Aby wybrać ten tryb Trzecie naciśnięcie przycisku powtórz/losuj spowoduje losowe odtwarzanie utworów z katalogu. Ikona losowego odtwarzania jest następująca: naciśnij na pilocie przycisk oznaczony symbolem. 1. Pierwsze naciśnięcie przycisku spowoduje zapętlenie odtwarzanej piosenki. Wówczas na ekranie, przy symbolu odtwarzania, wyświetli się ikona przedstawiona na poniŝszym rysunku. 4. Kolejne (czwarte) przyciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie trybu powtórz/losuj. 2. Drugie naciśnięcie przycisku spowoduje powtarzanie utworów zawartych w odtwarzanym katalogu. Wówczas wyświetli się następująca ikona: 3. odtwarzanie dźwięku z pamięci USB 27

29 6. podcasty i audiobook 6.2. odtwarzanie podcastu 6.1. podcasty Podcasty to forma publikacji dźwięku lub filmów w Internecie. Podcasting umoŝliwia uŝytkownikowi pobieranie i transmisję plików audio lub przeglądanie treści. Słuchacze mogą tworzyć własne listy odtwarzania, które powodują automatyczne odtwarzanie plików pochodzących z róŝnych źródeł. W przeciwieństwie do stacji radiowej transmitowanej na Ŝywo, podcast moŝe łączyć więcej transmisji. KaŜde wydanie jest zawarte w pliku o określonej wielkości, które jest automatycznie i regularnie aktualizowane. Podcast i związane z nim transmisje mogą być przesyłane w dowolnym czasie. W Liveradio moŝna słuchać do 10 programów z tego samego podcastu. Podcasty dostępne są w Menu głównym. Odtwarzanie podcastu realizowane jest podobnie, jak odtwarzanie radia internetowego. Za pomocą pokrętła Liveradio lub klawiszy pionowej nawigacji na pilocie wybierz podcast, który chcesz odsłuchać. Wybór zatwierdź, wciskając pokrętło lub przycisk Select na pilocie zdalnego sterowania. Aby przejść do kolejnej transmisji, przytrzymaj jeden z przycisków nawigacji poziomej przez około 2 sekundy. Za pomocą przycisków przewijania do tyłu i do przodu moŝesz przewijać stronę. Uwaga! Podcasty wyświetlają się na ekranie w kolejności od najnowszych do najstarszych 6.3. audiobook Audiobook to ksiąŝka mówiona, czyli nagranie dźwiękowe zawierające odczytany tekst ksiąŝki, zapisane najczęściej na płycie CD w formacie audio lub MP3. Aby zapewnić wygodę korzystania, audiobooki dostępne są w postaci niezaleŝnych rozdziałów. odtwarzanie audiobook-ów Wybierz audiobook z listy za pomocą pokrętła Liveradio, a następnie zatwierdź wybór, wciskając pokrętło bądź przycisk Select na pilocie. przewijanie do przodu/tyłu 28

30 MoŜesz przechodzić między audiobook-ami za pomocą przycisków poziomej nawigacji na pilocie. Zmiana audiobook-a nastąpi po przytrzymaniu przycisku przez około 2 sekundy. Uwaga! Transmisja wykonywana jest według kolejności rozdziałów umieszczonych w ksiąŝce. przewijanie do przodu/tyłu 29

31 7. przewijanie do przodu/tyłu W trakcie odsłuchiwania dźwięku moŝna przewijać utwór do przodu bądź do tyłu. Pliki moŝna przewijać na dwa sposoby: 1. Poprzez przytrzymanie przycisków Poprzedni lub Następny, znajdujących się na Livaradio, przez 2 sekundy podczas odtwarzania pliku. 2. Poprzez przyciśnięcie przycisków poziomej nawigacji umieszczonych na pilocie zdalnego sterowania, podczas odtwarzania pliku. przewijanie do przodu/tyłu 30

32 8. ulubione do Ulubionych, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk oznaczony symbolem znajdujący się na panelu Liveradio bądź na pilocie zdalnego sterowania. Stacje radiowe lub pliki, które moŝna odtwarzać w Liveradio mogą zostać dodane do katalogu Ulubione. Zapewni to szybki dostęp do wybranych treści. Uwaga! Niektóre źródła, bez dźwięku lub bez odpowiednich informacji, nie będą moŝliwe do zapisu w katalogu Ulubione. Katalog Ulubione znajduje się w Menu głównym. W Ulubionych moŝna zapisać 1000 pozycji Liveradio. 1. dodawanie pozycji do katalogu Ulubione Podczas odtwarzania utworu bądź stacji radiowej naciśnij przycisk Ulubione na panelu Liveradio bądź na pilocie zdalnego sterowania oznaczony symbolem. 2. dodawanie internetowych stacji radiowych do katalogu Ulubione Liveradio umoŝliwia dodanie 8 stacji radiowych do katalogu Ulubione. Aby dodać aktualnie odtwarzaną stację radiową ulubione 31

33 9. szybkie uruchamianie stacji radiowych Opcja szybkiego uruchamiania stacji radiowych polega na przypisaniu wybranej stacji konkretnemu przyciskowi Livaradio bądź pilota zdalnego sterowania. UmoŜliwi to szybki dostęp do wybranych stacji. 2. uruchamianie zapisanej stacji radiowej Zapisaną stację radiową moŝna włączyć, wybierając przycisk numeryczny znajdujący się na panelu Liveradio bądź na pilocie zdalnego sterowania. Uwaga! JeŜeli jesteś w Menu głównym, wybór stacji radiowych poprzez funkcję szybkiego uruchamiania nie będzie moŝliwy. 1. zapisywanie stacji radiowej do szybkiego uruchamiania Na panelu Liveradio oraz na pilocie zdalnego sterowania znajdują się przyciski numeryczne, które słuŝą do przechowywania internetowych stacji radiowych. Aby dodać aktualnie odtwarzaną stację radiową do szybkiego wybierania: za pomocą panelu Liveradio: naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy wybrany przycisk numeryczny za pomocą pilota zdalnego sterowania: naciśnij przycisk Mem, a następnie wybierz cyfrę, pod którą zapisana będzie stacja. Obok nazwy wyświetlanej stacji wyświetli się numer przycisku, pod którym stacja została zapisana. szybkie uruchamianie stacji radiowych 32

34 10. odtwarzanie muzyki z komputera 3. Wybierz folder z plikami multimedialnymi i kliknij przycisk OK. Aby odtwarzanie muzyki z komputera na Liveradio było moŝliwe wykonaj poniŝsze czynności: 1. Uruchom komputer, a następnie program Windows Media Player 11. Uwaga! Jeśli nie posiadasz programu Windows Media Player 11 lub innego programu obsługującego technologię UPnP - ściągnij go z Internetu i zainstaluj na komputerze. 4. W zakładce Biblioteka wybierz Udostępnianie multimediów 2. W programie Windows Media Player 11 otwórz zakładkę Biblioteka i wybierz opcję Dodaj do biblioteki... odtwarzanie muzyki z komputera 33

35 5. Zatwierdź wybór przyciskiem OK. Zielony symbol przy ikonie Liveradio poinformuje o moŝliwości współdzielenia plików przez odtwarzacz multimedialny. 6. MoŜesz odtworzyć pliki MP3, WAV lub WMA (bez DRM Digital Rights Management cyfrowe zabezpieczenia plików multimedialnych) z komputera na Liveradio, wybierając w Menu głównym Liveradio Media serwery» następnie swój komputer» Muzyka» All Music (Cała muzyka)» wybrany plik. odtwarzanie muzyki z komputera 34

36 11. odtwarzanie stacji radiowych FM Liveradio umoŝliwia takŝe odtwarzanie stacji radiowych FM. Aby włączyć radio FM: 1. wysuń antenę Liveradio 2. wybierz Radio FM w Menu głównym 4. regulacja głośności Poziom głośności reguluje się za pomocą pokrętła Liveradio bądź przycisków na pilocie zdalnego sterowania oznaczonych symbolami Vol+, Vol-. 5. automatyczne wyszukiwanie stacji Aby wyszukać stację automatycznie, naciśnij jeden z przycisków: lub na panelu Liveradio. Kiedy stacja zostanie wykryta, wyszukiwanie zostanie zakończone. 6. ręczne wyszukiwanie stacji Aby znaleźć stację radiową ręcznie, przyciśnij i przytrzymaj przez chwilę jeden z przycisków: lub na panelu Liveradio. Jedno przyciśnięcie powoduje zmniejszenie lub zwiększenie częstotliwości o 5MHz. 3. wybierz Tuner FM odtwarzanie stacji radiowych FM 35

37 12. wsparcie techniczne Wszystkie pytania związane z korzystaniem z Liveradio vintage kieruj do działu całodobowej pomocy technicznej, pod numerem pomoc techniczna: wsparcie techniczne 36

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi FiiO X1

Instrukcja obsługi FiiO X1 Instrukcja obsługi FiiO X1 Dziękujemy za zakup odtwarzacza wysokiej rozdzielczości FiiO X1. Aby lepiej wykorzystać to zaawansowane urządzenie, przygotowaliśmy tą instrukcję, która, jak mamy nadzieję, pozwoli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu 000346396 Strona 1 z 6 Lokalizacja elementów sterowania 1. kieszeń karty SD 2. wejście USB 3. pulpit

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G

Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G Instrukcja obsługi Nr produktu: 971873 Przegląd funkcji FRITZ!WLAN Repeater poszerza zakres sieci bezprzewodowej. Aby poszerzyć sieć bezprzewodową, FRITZ!WLAN

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 585v6

THOMSON SpeedTouch 585v6 THOMSON SpeedTouch 585v6 Modem ADSL, router, switch, Wi-Fi Instrukcja podłączenia i uruchomienia Router Speedtouch 585v5 jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem ADSL

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Scansonic I-100. Instrukcja obsługi

Scansonic I-100. Instrukcja obsługi Scansonic I-100 Instrukcja obsługi Pilot Podłączenie Uruchomienie radia Podłącz kabel zasilacza do gniazda oznaczonego DC z tyłu urządzenia, a następnie włącz radio. Uwaga: Używaj tylko zasilacza dołączonego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Dyktafon, nagrywanie rozmów tel, mp3, Radio FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Dyktafon, nagrywanie rozmów tel, mp3, Radio FM Instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

Bardziej szczegółowo

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB Instrukcja I. Panel kontrolny 1. Pauza / Ręczne wyszukiwanie kanałów 2. Włącznik / Tryb / Siła głosu 3. Wyświetlacz LCD 4. Wyszukiwanie w dół / Przewijanie do tyłu 5. Następny kanał 6. Wyszukiwanie do

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 780 WL

THOMSON SpeedTouch 780 WL THOMSON SpeedTouch 780 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 780 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja standardowa (automatyczna) podłączenia dekodera do istniejącej sieci Wi-Fi

Konfiguracja standardowa (automatyczna) podłączenia dekodera do istniejącej sieci Wi-Fi Definicje Moduł Wi-Fi TP-Link router TP-Link TL-WR702n podłączany do dekodera kablami USB (zasilanie), Ethernet (transmisja danych), umożliwiający połączenie się dekodera z istniejącą siecią Wi-Fi Użytkownika

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Radio internetowe Albrecht DR 460 W

Radio internetowe Albrecht DR 460 W INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio internetowe Albrecht DR 460 W Nr produktu 326152 Strona 1 z 19 1. Panel przedni Urządzenie nie posiada klawiatury ani klawiszy. Całość działa przy pomocy zdalnej obsługi pilotem.

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Bramka internetowa Tydom 350

Bramka internetowa Tydom 350 Bramka internetowa Tydom 350 Instrukcja instalacji i uŝytkowania URUCHOMIENIE Uruchomienie bramki internetowej Tydom 350 składa się z kilku kroków: podłączamy bramkę kablem sieci Ethernet (LAN) do routera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Radio internetowe IP Diamond dnt. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 325524. www.conrad.pl. Strona 1 z 17

Radio internetowe IP Diamond dnt. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 325524. www.conrad.pl. Strona 1 z 17 Radio internetowe IP Diamond dnt Instrukcja obsługi Nr produktu: 325524 Strona 1 z 17 Opis urządzenia Wygląd urządzenia Przód Tył Stosować wyłącznie dołączony zasilacz sieciowy! Strona 2 z 17 Klawiatura

Bardziej szczegółowo

NEO X5 Nr produktu 394380

NEO X5 Nr produktu 394380 INSTRUKCJA OBSŁUGI NEO X5 Nr produktu 394380 Strona 1 z 7 Zawartość opakowania - MINIX NEO X5 x 1 - Pilot MINIX x 1 - Przejściówka zasilania 5V x 1 - Kabel mikro USB OTG x 1 - Kabel HDMI x 1 - Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Combo ZTE. instrukcja instalacji

Combo ZTE. instrukcja instalacji Combo ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis tylnego panelu modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Combo ZTE za pomocą kabla Ethernet...5

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

Krótkie wprowadzenie. Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) Konfiguracja. Polski. Wkładanie akumulatora

Krótkie wprowadzenie. Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) Konfiguracja. Polski. Wkładanie akumulatora Pl_JB Zen Xtra.fm Page 1 Wednesday, September 17, 2003 3:38 PM Krótkie wprowadzenie Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) 1. Przycisk zasilania 2. Przycisk przejścia wstecz 3. Przycisk głośności

Bardziej szczegółowo

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF MP4 FY535D Cechy urządzenia: 3,0" wysokiej przejżystości ekran TFT, rozdzielczość 480x240 TFT Odtwarzanie video: Wsparcie formatów video: RM, RMVB, 3GP, MP4, AVI, WMV, MOV, FLV, MPG, MPEG, DAT itp Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika

szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu podręcznik użytkownika szybki internet, dzięki któremu szybko i w prosty sposób będą Państwo mogli

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Radio ścienne PEHA by Honeywell

Radio ścienne PEHA by Honeywell INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio ścienne PEHA by Honeywell Nr produktu 551354 Strona 1 z 21 1.1 Zastosowanie Radio ścienne Audio Point może być używane na przykład w pokojach domowych (łazienka, kuchnia, sypialnia)

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 716 WL

THOMSON SpeedTouch 716 WL THOMSON SpeedTouch 716 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 716 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson RV

Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson RV Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson RV Spis treści Wstęp...3 Cechy charakterystyczne...3 Uwagi...4 1.1. Wywoływanie menu...4 1.2. Przeglądanie...4 1.3. Wybieranie trybu pracy...4 1.4. Regulacja głośności...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania!

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/5 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i obsługa

Konfiguracja i obsługa Konfiguracja i obsługa www.avm.de/en AVM GmbH - Alt-Moabit 95 D-10559, Germany 411328002 Zawartość opakowania Power WPS Oto FRITZ! Repeater 310 Niniejszy opis jest pomocny przy pierwszej konfiguracji urządzenia

Bardziej szczegółowo

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Ustawienia domyślne: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa uŝytkownika: user Hasło: 1234 Oprogramowanie wbudowane v3.70 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Wydanie

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Grandstream Networks, Inc. Multimedialny telefon IP GXV3275 Android TM Instrukcja szybkiego startu

Grandstream Networks, Inc. Multimedialny telefon IP GXV3275 Android TM Instrukcja szybkiego startu Grandstream Networks, Inc. Multimedialny telefon IP GXV3275 Android TM Instrukcja szybkiego startu INSTALACJA ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Zawartość GXV3275 Obudowa główna 1 Słuchawka 1 Przewód telefoniczny 1

Bardziej szczegółowo

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 9/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone ZyXEL AG-220 informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

MINIX NEO X7 Nr produktu 000818006

MINIX NEO X7 Nr produktu 000818006 INSTRUKCJA OBSŁUGI MINIX NEO X7 Nr produktu 000818006 Strona 1 z 17 Dziękujemy za zakup MINIX NEO X7. Postępuj zgodnie z instrukcją, aby ustawić urządzenie. MINIX NEO X7 to rewolucyjna, inteligentna centralka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com DIGITAL MUSIC PLAYER MP3&WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM www.mpmaneurope.com Dziękujemy za wybór naszego odtwarzacza MP3! Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Opis produktu

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Opis produktu Wersja polska MM200 Sweex Wi-Fi stereo internet radio Wstęp Nie narażać odbiornika radiowego Internetowy stereofoniczny odbiornik radiowy Wi-Fi na działanie ekstremalnych temperatur. Nie umieszczać urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Przed użyciem, proszę dokładnie przeczytać instrukcję. Zegarek pracuje tylko z dedykowanym akumulatorem, ładowarką i akcesoriami, producent/sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnej obsługi Nr produktu 001231402

Pilot zdalnej obsługi Nr produktu 001231402 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnej obsługi Nr produktu 001231402 Strona 1 z 29 5.3 Strona górna 1) S N O O Z E : Ustawianie czasu wyłączenia (drzemka) 5.4 Pilot zdalnej obsługi Strona 2 z 29 1) M U T E :

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Podłączenie rutera DI-804HV do sieci. Zrestartuj komputer

Podłączenie rutera DI-804HV do sieci. Zrestartuj komputer Przed rozpoczęciem 1. Dziękujemy za zakupienie tego rutera, umoŝliwiającego współuŝytkowanie szybkiego połączenia z Internetem przez kilka komputerów. Aby współuŝytkowanie szybkiego dostępu do Internetu

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i Podręcznik Użytkownika BT-03i 1 Omówienie Indeks Poznawanie funkcji słuchawek Odpowiadanie na telefon Dane techniczne 2 1. Omówienie A B E D F 1-1 Funkcje przycisków C A B C D E F Miejsce na zawieszenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS Instrukcja instalacji modemu HUAWEI E220 na komputerach z systemem operacyjnym Windows. Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania do modemu

Bardziej szczegółowo

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu.

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. Biuro Obsługi Klienta w Knurowie ul. Szpitalna 8, pok. 101 44190 Knurów tel.: 32 302 06 06 Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW

URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW Instrukcja szybkiej instalacji DN-70310 1. Prezentacja produktu Dziękujemy za wybranie urządzenia do bezprzewodowego strumieniowania multimediów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Ford SYNC z AppLink UZUPEŁNIENIE

Ford SYNC z AppLink UZUPEŁNIENIE UZUPEŁNIENIE Zanim zaczniesz korzystać z systemu Ford SYNC z AppLink Parowanie smartfonu z samochodem Aby móc skorzystać z systemu, należy w pierwszej kolejności sparować telefon z pojazdem. Czynności,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Instalacja routera WAN/Ethetnet na przykładzie Vigora serii 2910

Instalacja routera WAN/Ethetnet na przykładzie Vigora serii 2910 Po rozpakowaniu routera należy sprawdzić czy przełącznik zasilania znajdujący się w tylnym panelu jest ustawiony w pozycji OFF (wyłączony). Jeżeli tak, można podłączyć wtyk zasilacza do gniazda DC routera,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Multimedia

Rozdział 4. Multimedia Rozdział 4. Multimedia Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na wykorzystanie ogromnych moŝliwości multimedialnych systemu Windows XP. Większość narzędzi multimedialnych w Windows XP pochodzi z systemu

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

Odbiornik internetowych stacji radiowych. Odbiornik IRX (dla modeli IRF i IRZ) Podręcznik użytkownika. Spis treści. (Umożliwia zapisywanie)

Odbiornik internetowych stacji radiowych. Odbiornik IRX (dla modeli IRF i IRZ) Podręcznik użytkownika. Spis treści. (Umożliwia zapisywanie) Spis treści Odbiornik internetowych stacji radiowych (Umożliwia zapisywanie) Odbiornik IRX (dla modeli IRF i IRZ) Zanim zaczniesz... 3 I. Zawartość opakowania... 3 II. Nazwa i funkcje... 5 Rozpoczynanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikrofon Easi-Speak jest wyposażony w niewymienną baterię akumulatorową. Nie należy wyjmować baterii. Mikrofon Easi-Speak

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Uniwersytet Rzeszowski Katedra Informatyki Opracował: mgr inŝ. Przemysław Pardel v1.01 2009 Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Zagadnienia do zrealizowania (3h) 1. Ściągnięcie i instalacja

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 300E

FRITZ!WLAN Repeater 300E FRITZ!WLAN Repeater 300E Wymogi systemowe Stacja bazowa WLAN wg IEEE 802.11b/g/a/n, 2,4 lub 5 GHz, automatyczne przydzielanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji WPS: stacja bazowa WLAN obsługująca WPS, z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne

Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne Numer produktu 325913 LOKALIZACJA KONTROLEK 1. Alarm 2 / Głos 2. Alarm 1 / Głos + 3. Góra / Następny 4. Dół / Poprzedni 5. Włącz /Wyłącz

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i obsługa

Konfiguracja i obsługa Konfiguracja i obsługa pl.avm.de AVM GmbH Alt-Moabit 95 10559 Berlin Niemcy Telefon +49 30 39976-0 info@avm.de 411328005 Zawartość opakowania Oto FRITZ! Repeater 310 Bezpieczeństwo Power WPS FRITZ! Repeater

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja uruchomienia i konfiguracji kamery D-Link DCS-930L

Skrócona instrukcja uruchomienia i konfiguracji kamery D-Link DCS-930L Skrócona instrukcja uruchomienia i konfiguracji kamery D-Link DCS-930L Pierwsze uruchomienie i konfiguracja podstawowa kamery. 1. Podłącz kamerę kablem ethernet (dołączony do kamery) do modemu kablowego,

Bardziej szczegółowo

Czytnik książek elektronicznych

Czytnik książek elektronicznych Czytnik książek elektronicznych Instrukcja obsługi 1 Dziękujemy za zakup czytnika książek elektronicznych VEDIA ereader K9. Instrukcja obsługi zawiera opis funkcji czytnika, aby w pełni poznać urządzenie

Bardziej szczegółowo

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 RCU650 jest pilotem uniwersalnym 5 w 1 przeznaczonym do obsługi do telewizorów, amplitunerów, wzmacniaczy, odtwarzaczy BD i DVD, odtwarzaczy CD, nagrywarek, różnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

CXA60/80 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY

CXA60/80 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY CXA60/80 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY Spis treści Pilot zdalnego sterowania Pilot zdalnego sterowania... 2 Elementy sterowania na panelu przednim... 3 Złącza na panelu tylnym... 3 Złącza... 4 Menu konfiguracji...

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex Wstęp Na wstępie pragniemy podziękować za zakupienie bezprzewodowego routera 11g firmy Sweex. Umożliwia on szybką i sprawną konfigurację sieci

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1013 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1013 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

Radio internetowe Nr produktu 000325824

Radio internetowe Nr produktu 000325824 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio internetowe Nr produktu 000325824 Strona 1 z 17 Opis urządzenia Widok urządzenia Przód Lewy głośnik wyświetlacz prawy głośnik Tył Antena UKF Gniazdo słuchawkowe Wejście audio Wyjście

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie. NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN

Szybkie uruchamianie. NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN Szybkie uruchamianie NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Wprowadzenie Dziękujemy za zakup modemu podróżnego

Bardziej szczegółowo

ROCK POP EQ CLAS RDM SAMOCHODOWY SYSTEM www.facebook.com/denverelectronics ODTWARZACZ SAMOCHODOWY MP3 Z RADIEM, USB/SD/MMC, PODRĘCZNIK CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Livebox. przewodnik użytkownika

Livebox. przewodnik użytkownika Livebox przewodnik użytkownika Zasady bezpieczeństwa i użytkowania Modem Livebox powinien być użytkowany zgodnie z poniższymi zasadami: Środowisko Modem musi być zainstalowany i używany wewnątrz budynku.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) SPIS TREŚCI 1. BUDOWA PANELA DOTYKOWEGO... 3 2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE... 4 3. BATERIA - ŁADOWANIE... 4 4. OBSŁUGA SALI... 5 4.1 WYBÓR SYGNAŁU... 5

Bardziej szczegółowo