Router bezprzewodowy LTE MF910. Skrócona instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Router bezprzewodowy LTE MF910. Skrócona instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Router bezprzewodowy LTE MF910 Skrócona instrukcja obsługi 1

2 Poznajemy urządzenie Wygląd Poniższy rysunek jest wyłącznie w celach informacyjnych. 1. SIM (USIM) Pokrywa karty/ Przycisk resetu 2. Przycisk WPS 3. Przycisk włącznika 4. Ekran LCD 5. Ładowanie/port USB 6. Konektor anteny zewnętrznej 7. Konektor anteny głównej 2

3 Poznajemy urządzenie Wskaźniki Po włączeniu urządzenia następujące ikony mogą zostać wyświetlone na ekranie LCD. Ikona Opis Siła sygnału sieci. 2G, 3G, LTE (4G) Informacja o rodzaju sieci. W zależności od podłączonej sieci, ikona 4G, 3G lub 2G jest wyświetlana na ekranie LCD. Użytkownik jest w roamingu. Podłączony do Internetu. Odebrano jedną lub więcej wiadomości. Status Wi-Fi oraz ilość podłączonych użytkowników. Poziom baterii. 3

4 Poznajemy urządzenie Możliwości połączenia Urządzenie może uzyskać dostęp do Internetu na dwa sposoby, co daje możliwość surfowania w Internecie wielu użytkownikom w tym samym czasie. Poniższe ilustracje są jedynie w celach poglądowych. Tryb LTE: użyta karta (U)SIM z dostępem do Internetu. Tryb Internet Wi-Fi: Urządzenie może być podłączone poprzez Wi-Fi do hotspotu lub bezprzewodowego routera WLAN z dostępem do Internetu. UWAGA: Twoje urządzenie i router WLAN muszą być w różnych podsieciach. 4

5 Instalacja urządzenia 1. Otwórz pokrywę gniazda karty (U)SIM. UWAGA: Nie otwieraj zbyt mocno pokrywy, ponieważ jest ona połączona z urządzeniem. 2. Włóż ostrożnie kartę (U)SIM do gniazda. OSTRZEŻENIE! To urządzenie nie obsługuje kart micro/nano SIM lub innych niestandardowych kart SIM. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia nie używaj tego typu kart SIM oraz adapterów do nich. 3. Zamknij pokrywę gniazda karty (U)SIM. 5

6 Połączenie z urządzeniem Poprzez Wi-Fi 1. Włącz urządzenie. 2. Upewnij się, że Twój komputer lub inne urządzenie ma włączone Wi-Fi i rozpocznij wyszukiwanie dostępnych sieci bezprzewodowych. UWAGA: Zapoznaj się z obsługą Wi-Fi urządzenia, które chcesz połączyć z routerem. Jeśli korzystasz z komputera, ustaw go na automatyczne uzyskiwanie adresu IP. 3. Wybierz nazwę Wi-Fi (SSID) twojego urządzenia i naciśnij Połącz. 4. Wprowadź hasło Wi-Fi jeśli to konieczne i naciśnij OK. UWAGA: Zapoznaj się z rozdziałem Nazwa sieci Wi-Fi (SSID) i Hasło. 5. Poczekaj do momentu połączenia. 6

7 Połączenie z urządzeniem Poprzez USB 1. Połącz komputer z urządzeniem za pomocą kabla USB. 2. Włącz urządzenie. System operacyjny komputera wykryje i zidentyfikuje automatycznie nowy sprzęt. Po chwili nowe urządzenie zostanie zainstalowane automatycznie. UWAGA: Jeśli system nie rozpocznie automatycznej instalacji urządzenia, uruchom program instalacyjny znajdujący się w katalogu Mój Komputer/ZTEMF Poczekaj do momentu, gdy komputer połączy się z urządzeniem. Nazwa sieci Wi-Fi (SSID) i Hasło Uzyskanie domyślnej nazwy sieci Wi-Fi (SSID) i hasła. Potrzebne dane znajdują sie na naklejce urządzenia. Naciśnij klawisz WPS. Wi-Fi SSID i hasło zostaną wyświetlone na ekranie. 7

8 Konfiguracja Routera MF Sprawdź czy twój router połączony jest z komputerem. 2. Uruchom przeglądarkę Internetu i wpisz adres lub UWAGA: Rekomendujemy użycie następujących przeglądarek: IE (7.0 lub nowszy), Firefox (15.0 lub nowszy), Opera (10.0 lub nowszy), Safari (4.0 lub nowszy), lub Google Chrome (10.0 lub nowszy). 3. Wpisz hasło i zaloguj się do strony konfiguracyjnej Routera MF910. UWAGA: Domyślne hasło to admin Zmiana nazwy Wi-Fi (SSID) lub hasła 1. Zaloguj sie do strony konfiguracyjnej Routera MF Wybierz Ustawienia > Wi-Fi Ustawienia > Ustawienia podstawowe. 3. Zmień Nazwę Sieci (SSID) lub Hasło. 4. Kliknij Zastosuj. 8

9 Dostęp do Internetu Tryb LTE Po tym jak twój komputer, tablet lub inne urządzenie zewnętrzne połączy się z routerem mobilnym możesz uzyskać dostęp do internetu w trybie Automatycznym lub Ręcznym. Domyślnie ustawiony jest tryb Automatyczny. Tryb Automatyczny Ręczny Operacja Urządzenie automatycznie połączy się z Internetem, można surfować po Internecie za pośrednictwem podłączonego komputera lub innego urządzenia zewnętrznego. 1. Zaloguj sie do strony konfiguracyjnej Routera MF Wybierz Ustawienia > Ustawienia sieci > Tryb połączenia WAN > Ręczny, a następnie Zastosuj. 3. Wybierz Home, a następnie Połącz lub Rozłącz. 9

10 Dostęp do Internetu UWAGA: Aby zmodyfikować parametry urządzenia, należy zalogować się do strony konfiguracji Routera MF910. Tryb Internet Wi-Fi 1. Zaloguj się do strony konfiguracyjnej Routera MF Zaznacz Ustawienia > Punkt dostępu. 3. Ustaw Przełączanie punktu dostępu i Preferowana sieć a następnie naciśnij Zastosuj. UWAGA: Ustaw Przełączanie punktu dostępu na Włączony a Preferowana Sieć na Wi-Fi. 4. Połącz się z Wi-Fi hotspot. Poniższe dwie metody podane są w celach informacyjnych. 10

11 Dostęp do Internetu u u Kliknij na Wi-Fi hotspot wyświetlany w obszarze Wi-Fi Hotspot wpisz hasło w odpowiednie miejsce i naciśnij Zastosuj. Kliknij Dodaj, wprowadź informacje o Wi-Fi hotspot i naciśnij Zastosuj. Po pomyślnym połączeniu się z hotspotem Wi-Fi możesz korzystać z Internetu. 11

12 Konfiguracja komputera PC Poniższa procedura opisuje konfigurację protokołu internetowego w systemie Windows 7 dla połączenia Wi-Fi. 1. Kliknij prawym klawiszem myszy Sieć i wybierz Właściwości. 2. Zaznacz Zmień ustawienia karty sieciowej. 3. Kliknij prawym klawiszem myszy Połączenia sieci bezprzewodowej i zaznacz Właściwości. 4. Zaznacz Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/ IPv4) i kliknij Właściwości. 5. Zaznacz Uzyskaj adres IP automatycznie oraz Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie i naciśnij OK. 12

13 Ostrzeżenia i uwagi Do właściciela Niektóre urządzenia elektroniczne takie jak elektroniczne systemy montowane w pojazdach są podatne na zakłócenia elektromagnetyczne w przypadku ich niewłaściwego ekranowania. Jeśli to konieczne zalecamy skonsultowanie się z producentem urządzenia przed użyciem modemu. Działające urządzenie może zakłócać pracę urządzeń medycznych takich aparaty słuchowe albo rozruszniki serce. Zawsze trzymaj router w odległości większej niż 20 centymetrów od takich urządzeń - jeśli są one w użyciu. Jeśli to konieczne, wyłącz router. Przed użyciem routera skonsultuj się z lekarzem albo producentem urządzenia medycznego. Pamiętaj o ograniczeniach dotyczących użycia routera w miejscach takich jak warsztaty czy zakłady chemiczne, gdzie przetwarzane są gazy lub produkty zapalne. Jeśli jest to wymagane wyłącz urządzenie. 13

14 Ostrzeżenia i uwagi Używanie elektronicznych urządzeń nadawczych w samolotach, na stacjach benzynowych, w szpitalach jest zabronione. Należy przestrzegać wszystkich znaków ostrzegawczych i wyłączać urządzenie, jeśli to konieczne. Nie dotykaj anteny wewnętrznej modemu. Może to wpłynąć negatywnie na pracę modemu. Nie należy używać urządzenia w zamkniętym środowisku lub w miejscu gdzie nie ma chłodzenia np. przykryte kocem. Długotrwała praca w takim miejscu może spowodować podniesienie temperatury otoczenia i przegrzewanie się urządzenia. Urządzenie chroniąc się przed przegrzaniem wyłączy się automatycznie. W takim przypadku, przed ponownym włączeniem należy je schłodzić umieszczając w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowuj urządzenie z dala od miejsc, do których mają dostęp małe dzieci, ponieważ użyty jako zabawka może wyrządzić im krzywdę. W celu uniknięcia oparzenia nie należy podczas jego pracy dotykać metalowych części urządzenia. 14

15 Ostrzeżenia i uwagi Korzystanie z urządzenia Zaleca się stosowanie oryginalnych akcesoriów bądź akcesoriów zaakceptowanych przez producenta. Używanie jakichkolwiek nieautoryzowanych akcesoriów może wypływać na pracę urządzenia i może naruszać przepisy dotyczące urządzeń telekomunikacyjnych. Unikaj używania modemu w pobliżu urządzeń lub obiektów wykonanych ze struktur metalowych, które mogą emitować fale elektromagnetyczne. Poza tym mogą one mieć wpływ na jakość sygnału. Router nie jest wodoodporny, dlatego staraj się, aby był on zawsze suchy i przechowuj go w zacienionym i chłodnym miejscu. Nie używaj modemu zaraz po nagłej zmianie temperatury. W takim przypadku na zewnątrz i wewnątrz modemu wytworzy się rosa, dlatego nie używaj go dopóki modem nie wyschnie. 15

16 Ostrzeżenia i uwagi Obchodź się z urządzeniem ostrożnie. Nie upuszczaj, nie zginaj nie uderzaj nim o twarde przedmioty. W przeciwnym razie urządzenie może ulec uszkodzeniu. Nie próbuj rozmontowywać urządzenia, ponieważ tylko wykwalifikowana osoba może przeprowadzić naprawę. Rekomendowany zakres temperatur i wilgotności to odpowiednio -10 C i +45 C oraz wilgotność 5% i 95%. Obsługa Baterii Nie można samodzielnie zmieniać wbudowanego akumulatora. Bateria może być zmieniona tylko przez autoryzowany serwis ZTE. Adres autoryzowanego serwisu ZTE znajduje sie w karcie gwarancyjnej dołączonej do tego urządzenia. 16

17 INFORMACJE PRAWNE Copyright 2014 ZTE CORPORATION. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej instrukcji nie może być powielana, tłumaczona lub wykorzystywana w żadnej formie za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych lub mechanicznych w tym fotokopie i mikrofilmy bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody firmy ZTE Corporation. Niniejsza instrukcja jest publikowana przez ZTE Corporation. ZTE Corporation zastrzega sobie prawo do jej modyfikowania, uzupełniania oraz wprowadzania zmian. Version No.: R1.0 Edition Time: August 25, 2014 Manual No.:

18 Rozwiązywanie problemów Problem Rekomendowane rozwiązanie Zainstaluj oprogramowanie, Nie można uruchom program instalacyjny nawiązać Mój Komputer /ZTEMF910. połączenia Jeśli sterownik urządzenia jest USB między nieprawidłowy, należy ponownie urządzeniem a zainstalować oprogramowanie. komputerem. Musisz je najpierw odinstalować. Upewnij się, że funkcja Wi-Fi jest włączona. Nie można Odśwież listę sieci i wybierz nawiązać prawidłowe SSID. połączenia Sprawdź adres IP, aby upewnić WiFi pomiędzy się, że urządzenie zewnętrzne routerem uzyskało automatycznie adres IP. a innym Po połączeniu się z routerem urządzeniem. wprowadź poprawny klucz sieci (hasło Wi-Fi). 18

19 Rozwiązywanie problemów Problem Rekomendowane rozwiązanie Po Upewnij sie czy twoja karta podłączeniu (U)SIM jest dostępna. się do Zmień lokalizację, znajdź miejsce urządzenia z dobrym poziomem sygnału sieci. nie można Sprawdź ustawienia trybu uzyskać połączeń WAN. dostępu do Skontaktuj się z dostawcą usług i Internetu. potwierdź ustawienia APN. Upewnij sie, że urządzenie WLAN Brak dostępu jest połączone z Internetem. do Internetu Upewnij się, że podsieć urządzenia poprzez punkt WLAN i podsieć twojego dostępu Wi-Fi. urządzenia nie są jednakowe. Wprowadź poprawny Strona adres. Domyślny adres to konfiguracyjna lub Routera MF910 nie Używaj tylko jednej karty jest dostępna. sieciowej w twoim PC. Nie używaj serwerów proxy. 19

20 Prawidłowe usuwanie produktu Znak przekreślonego kosza, dołączony do tego produktu oznacza, że jest on objęty Dyrektywą Europejską 2012/19/EU To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów. Prawidłowa utylizacja odpadów pomoże chronić zasoby naturalne i zminimalizuje negatywne konsekwencje dla otoczenia i życia ludzkiego. 20

21 Symbol SAR współczynnik absorpcji promieniowania Konstrukcja urządzenia zapewnia zgodność z obowiązującymi wymaganiami w zakresie ekspozycji na oddziaływanie fal radiowych. Wymagania te oparto na naukowych zaleceniach określających marginesy gwarantujące bezpieczeństwo wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia. W zaleceniach dotyczących ekspozycji na oddziaływanie fal radiowych wykorzystuje się jednostkę zwaną współczynnikiem absorpcji swoistej, (ang. SAR Specific Absorption Rate). Badania wartości SAR przeprowadza się z wykorzystaniem ustandaryzowanych metod w trakcie emisji promieniowania elektromagnetycznego przez kartę z jej najwyższą certyfikowaną mocą, we wszystkich wykorzystywanych pasmach częstotliwości. Choć różne urządzenia mogą wykazywać różnice w zakresie zmierzonych poziomów wartości SAR, to wszystkie one zbudowano tak, aby spełniały odpowiednie zalecenia dotyczące ekspozycji na oddziaływanie fal radiowych. 21

22 Symbol SAR współczynnik absorpcji promieniowania Dane SAR dla mieszkańców krajów, które w swoich przepisach przyjęły limit SAR zalecany przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ang. ICNIRP International Comission of Non-ionizing Radiation Protection), który wynosi 2 W/kg uśrednione dla dziesięciu (10) gramów tkanki (czego przykładem są kraje Unii Europejskiej, Japonia, Brazylia i Nowa Zelandia). Najwyższa wartość SAR dla tego urządzenia, jaką zarejestrowano podczas pomiarów przeprowadzanych przez ZTE podczas pracy w pobliżu ciała wyniosła 1,211 W/kg. 22

23 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Niniejszym oświadcza się, że wymieniony niżej produkt: Typ produktu: LTE ufi Model: MF910 Opis produktu: LTE ufi Jest zgodny z istotnymi wymaganiami dyrektywy dotyczącej sprzętu radiowego i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (Dyrektywa 1999/5/EC), dyrektywy dotyczącej ograniczenia użycia substancji niebezpiecznych RoHS (Dyrektywa 2011/65/EU), dyrektywy dotyczącej eko-projektowania produktów związanych z energią (Dyrektywa 2009/125/EC) wraz z ich zmianami i uzupełnieniami. Niniejsza deklaracja ma zastosowanie w przypadku wszystkich wyprodukowanych egzemplarzy identycznych z próbkami przedłożonymi do testów/ oceny. 23

24 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Ocena zgodności produktu z wymaganiami Dyrektywy 1999/5/EC, została dokonana przez American TCB (Jednostka notyfikowana nr.1588), ocena zgodności wyrobu z wymaganiami Dyrektywy 2009/125/EC została dokonana przez ZTE Corporation Reliability Testing Centre, ocena zgodności z wymaganiami Dyrektywy 2011/65/EU została dokonana przez Intertek Testing Services Ltd., Shanghai Lab. Oceny dokonano na podstawie następujących norm: Wymagane normy: Zdrowie i bezpieczeństwo EN :2006+ EN :2006/ A11:2009+ EN :2006/A12:2011+ EN :2006/A1:2010 EN62311:2008; EN :2010; EN62479:2010; EN /A1:2012 EN 50566:

25 DEKLARACJA ZGODNOŚCI EN V1.9.2; EN V1.3.1; EMC EN V2.1.1; EN V1.5.1; EN V9.0.2; EN V5.2.1; Widmo radiowe EN V5.2.1; V5.2.1 EN V1.7.1; RoHS IEC 62321:2013 ErP (EC) No 278/2009 Odpowiedzialność związana z deklaracją spoczywa na producencie: ZTE Corporation ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, , P.R.China 25

26 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Osoba upoważniona po stronie firmy: XU Feng Dyrektor ds. jakości ZTE Corporation Nazwisko drukowanymi literami i stanowisko w firmie Shenzhen, 21 Marzec 2014 Miejsce i Data Potwierdzony prawnie podpis To urządzenie może być używane w: AT BE CY CZ DK EE FI FR DE GR HU IE IT LV LT LU MT NL PL PT SK SI ES SE GB IS LI NO CH BG RO TR 26

27 27

28 ZTE CORPORATION NO. 55, Hi-tech Road South, ShenZhen, P.R.China Postcode:

Instrukcja obsługi routera ZTE MF60

Instrukcja obsługi routera ZTE MF60 Instrukcja obsługi routera ZTE MF60 1 Spis treści Plus wita w świecie mobilnego internetu! Plus wita w świecie mobilnego internetu... 1 Plus Internet to najlepszy mobilny dostęp do internetu. Router ZTE

Bardziej szczegółowo

ZTE MF823 Modem USB. Skrócona Instrukcja Obsługi

ZTE MF823 Modem USB. Skrócona Instrukcja Obsługi ZTE MF823 Modem USB Skrócona Instrukcja Obsługi INFORMACJA PRAWNA Copyright 2013 ZTE CORPORATION. Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być wykorzystywana, kopiowana,

Bardziej szczegółowo

ZTE MF823 Modem USB. Skrócona Instrukcja Obsługi

ZTE MF823 Modem USB. Skrócona Instrukcja Obsługi ZTE MF823 Modem USB Skrócona Instrukcja Obsługi INFORMACJA PRAWNA Copyright 2013 ZTE CORPORATION. Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być wykorzystywana, kopiowana,

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi. Router mobilny LTE HUAWEI E5372

Skrócona instrukcja obsługi. Router mobilny LTE HUAWEI E5372 Skrócona instrukcja obsługi Router mobilny LTE HUAWEI E5372 Dziękujemy za zakup Routera mobilnego Huawei E5372. Urządzenie zapewnia użytkownikom szybką łączność w sieci LTE/HSPA+/GPRS. W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Huawei E3272 Modem USB LTE/HSPA+ Skrócona Instrukcja Obsługi

Huawei E3272 Modem USB LTE/HSPA+ Skrócona Instrukcja Obsługi Huawei E3272 Modem USB LTE/HSPA+ Skrócona Instrukcja Obsługi Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB Huawei E3272. UWAGA! Niniejsza skrócona instrukcja opisuje wygląd modemu USB,

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0)

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P990 P/N : MFL67121817

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Huawei E3272

ELEKTRONICZNA. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Huawei E3272 ELEKTRONICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Huawei E3272 Wer. 0.1 Styczeń 2014 1. Spis treści 2. Wprowadzenie... 3 3. Opis modemu USB... 4 4. Przygotowanie karty SIM... 6 5. Przygotowanie modemu USB do działania...

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika TL-WR740N REV1.0.0 1910010884 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Usługi sieciowe

Spis treści. Usługi sieciowe Spis treści Usługi sieciowe 5 Toshiba Corporation 6 Gwarancja w UE 9 Licencje 10 Deklaracja zgodności 12 Zdrowie i bezpieczeństwo 13 Informacje ogólne 13 Środowisko pracy 14 Urządzenia elektroniczne 15

Bardziej szczegółowo

MOBILNY INTERNET. Mobilny Internet podręcznik użytkownika Modem USB ZTE MF100

MOBILNY INTERNET. Mobilny Internet podręcznik użytkownika Modem USB ZTE MF100 MOBILNY INTERNET Mobilny Internet podręcznik użytkownika Modem USB ZTE MF100 Spis treści 1. Pierwsze kroki 3 Wprowadzenie 3 Specyfikacja techniczna 4 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 5 Zasady użytkowania

Bardziej szczegółowo

2015 myphone. All rights reserved. myphone INFINITY LTE PL. INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE

2015 myphone. All rights reserved. myphone INFINITY LTE PL. INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej

Bardziej szczegółowo

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myphone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi telefonu komórkowego ENJOY TE1

Instrukcja obsługi telefonu komórkowego ENJOY TE1 Instrukcja obsługi telefonu komórkowego ENJOY TE1 Spis treści: 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego uŝytkowania 2 Czyszczenie i konserwacja Produktu 3 Prawidłowe korzystanie z Telefonu 4

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi Maxcom MS450 Dual SIM

Skrócona instrukcja obsługi Maxcom MS450 Dual SIM Skrócona instrukcja obsługi Maxcom MS450 Dual SIM Więcej informacji można znaleźć w pełnej wersji instrukcji obsługi. Instrukcję można pobrać ze strony www.maxcom.pl OPIS TELEFONU NAZWA KRÓTKI OPIS 1 EKRAN

Bardziej szczegółowo

HTC HD2 Skrócony przewodnik

HTC HD2 Skrócony przewodnik HTC HD2 Skrócony przewodnik Skrócony przewodnik Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA.

Bardziej szczegółowo

MYTAB 0 DUAL CORE PL. 2013 myphone. All rights reserved. INSTRUKCJA OBSŁUGI

MYTAB 0 DUAL CORE PL. 2013 myphone. All rights reserved. INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 0 DUAL CORE PL 2013 myphone. All rights reserved. INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami

Bardziej szczegółowo

Moduł komunikacyjny. Instrukcja dla użytkowników aparatów cyfrowych D800/D800E

Moduł komunikacyjny. Instrukcja dla użytkowników aparatów cyfrowych D800/D800E Moduł komunikacyjny Instrukcja dla użytkowników aparatów cyfrowych D800/D800E Pl Do czego możesz wykorzystać UT-1 Do czego możesz wykorzystać UT-1 W niniejszej instrukcji opisano sposób podłączania do

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 0 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 0

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 0 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 0 INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 0 1 Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy

Bardziej szczegółowo

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Network Speaker Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Słuchanie muzyki przez sieć domową Korzystanie z produktów multiple-room firmy Sony Pozostałe informacje Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika TD-W8951ND Bezprzewodowy router/modem ADSL2+ Standard N, 150Mb/s Rev: 1.0.0 1910010744 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Czerwiec 2010 208-10556-03 v1.0 2010 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 7 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 7 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7 1 Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 225

Podręcznik użytkownika Nokia 225 Podręcznik użytkownika Nokia 225 Wydanie 1.1 PL Podręcznik użytkownika Nokia 225 Spis treści Bezpieczeństwo 3 Pierwsze kroki 4 Klawisze i części 4 Wkładanie karty SIM, baterii i karty pamięci 4 Ładowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM

Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM Wydanie 2.1 PL Psst... Ten przewodnik to nie wszystko... Instrukcje zawarte w tym podręczniku użytkownika dotyczą najnowszej dostępnej wersji oprogramowania. Jeśli

Bardziej szczegółowo

www.htc.com Instrukcja obsługi

www.htc.com Instrukcja obsługi www.htc.com Instrukcja obsługi Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA. ROZEBRANIE

Bardziej szczegółowo

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801 All-in-One PC Podręcznik użytkownika Seria P1801 PL7705 Styczeń 2013 Z tabletem firmy Asus P1801 musi być używana stacja PC P1801 Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo